Karma, karma a horoszkópokban

Mi az, hogy karma asztrológia? “Ez a kifejezés az utóbbi néhány évtizedben fokozatosan bekerült a köztudatba, pedig túl sok értelme nincsen. Az egész asztrológia a karmáról szól tulajdonképpen…” – idézek önmagamtól a Fogalomtár megfelelő címszavából, melynek folytatását ott olvashatod. Hogy mégis miért ez az oldal neve, annak az is oka, hogy eredetileg egy olyan eljárás köré épült, amely bizonyos asztrológiai elem alapján kifejezetten a karmával foglalkozik. Az eljárást – mely a karmabontás nevet viseli – Gál Judit asztrológus és Domján Mónika pszichológus dolgozta ki, s a Tanfolyamok, csoportok menüpontban ismerkedhetsz meg vele. Másfelől az elterjed fogalom annyiban érvényes saját szemléletmódomra, hogy – amint az egyéni horoszkóp is a karma köré rendeződik – az elemzéseknél sokat foglalkozom a karmával. Harmadszor pedig nem elhanyagolható egyéni szempont, hogy mivel Bika Holdcsomós vagyok, jellemző a megújulásra vonatkozó javaslatok zsigeri elutasítása, hát gyakoroltam a névadásnál az elengedés és elfogadás nehéz  műveleteit és beletörődtem a karmaasztrológia névbe.

Ez a honlap is a karma köré rendeződik,  ismerkedjünk meg azzal, hogy milyen megközelítésben.

Szeretettel:
Gál Judit
asztrológus

1. KARMA

„Az, ami vagy, már jutalom és büntetés azért, ami vagy.”
Franz Werfel

A karma szó szanszkrit, és azt jelenti tükörfordításban, hogy „tett”. Akció-reakció-ellenreakció vagy ok- okozat értelemben használjuk. A többféle karma-tan – korántsem egységesen, de – úgy tekinti, hogy sok életünk van, s tapasztalataink kvintesszenciáját a tudattalanban visszük egyik életünkből a másikba, s a különböző életek során különböző szerepekben és színtereken megdolgozzuk azt a feladat-csomagot, amit hoztunk magunkkal, ami tartalmazza mindazt, amit eddig elértünk. Jelen életünkben is arra fókuszálunk a legjobban, amit az előzményeinkben begyakoroltunk. A múltból hozott rendkívül erős beidegződések, fenntartások, félelmek, fóbiák, téves beidegződések; óhajok, vágyak, képességek határozzák meg jelenlegi motivációinkat, mindennapi életünket és nagyobb céljaink kitűzését. Ezek a tényezők azonban sokszor félrevisznek minket, mert már oly jól sikerült begyakorolni őket, hogy felesleges foglalkozni velük. Viszont tovább kell(ene) lépni, mert a mostani és további életeinkben más fajta, új feladatot, karma-részt kell megdolgoznunk.

A karma tehát az ember aktuális sorsszerű feladataként is megfogalmazható. A karmára nagyon különbözően reagálnak az egyes emberek. Ki elébe megy, ki lázadozik, ellenáll, s van aki legszívesebben elmenekülne előle. Egyes részeit elfogadjuk, sőt: túlbuzgón cselekszünk aszerint, amit gondolunk róla; más elemeivel viszont nem tudunk kibékülni. Azt hisszük, ha az egyik felét szorgalmasan megcsináljuk, a másikat „elengedi” a karma. Természetesen életünk különböző szakaszaiban is másként viszonyulunk ehhez a sorsszerű feladathoz, hisz rengeteget változunk tapasztalataink külső nyomása és belső megélése alapján. Ezért ha majd olvassuk az egyes fajta karmákra vonatkozó leírásokat (köztük persze kiemelten a magunkét), úgy próbáljuk vizsgálni, mint egy dinamikus folyamat részét, amely folyamatban az egyes pillanatok nem tükrözik a teljes jellemzést, csak egy aktuális állapotát, s azt is sokszor módosult formában. Egy sereg dolgot a megjelölt karmából már letudtunk, s csak a múltban volt érvényes, más megállapításait meg (még) nem is értjük. Életünk körülményei is aszerint alakulnak, amilyen a karmánk, de ahány ember, annyiféle változatban. Annak ellenére ugyanis, hogy tulajdonképpen 12 (kiterjesztettebb változatban 12 x 12 = 144) nagy karmikus csoport létezik ebben a megközelítésben, mégis teljesen különbözik az egyéni megvalósulás és annak üteme.

Egy-egy feladat-fajtát természetesen nem egyetlen életben végzünk, ezért van, aki ugyanabban a karmában még csak az első lépéseknél tart, s van, aki a zömét már letudta, mert – mondjuk – már a tizennegyedik életben foglalkozik ugyanazon típusú feladat-egységgel. Lehetséges, hogy az utóbbi embernél már csak néhány apró motívum maradt hátra, amelyet finomítani kell, s maga mögött tudhatja ezt a karma-részt.

Az egyes karma-fajták teljesítését ne úgy képzeljük, hogy 15 egymás után következő életben egyfélét művelünk, s majd utána jön a másik. Szó nincs erről, hiszen mindenkori létünk minden pillanatában minden egyidejűleg élő emberrel, s azon belül persze különösen a hozzánk közelebb állókkal össze van hangolva kinek-kinek az aktuális feladata és az, hogy abban mindannyian részt veszünk. Emiatt „ugrálunk” az egyes életekben a különböző típusú karmák között aszerint, ahogyan azt a nagy egész csodálatos rendszere kívánja. Ebben a rendszerben minden mozzanat úgy alakul térben és időben, hogy az összes résztvevő szereplő szembesülni tud saját karmájának apró részletével, s egyidejűleg segítséget nyújt a többi résztvevőnek abban, hogy ők is végezzék saját feladatukat. A magzati élettől olyan viszonyok közé kerülünk, amelyekben a kölcsönös „provokáció” folyamata zajlik. A szülőktől kezdve, egy iskolai osztály szövevényes interaktív viszonyain, baráti társaságokon, párkapcsolaton, a mindennapi felületes kontaktusokon át a munkahelyi kollektívákig rengeteg emberrel találkozunk életünk során és rengeteg helyzettel, amelyben más, élő vagy élettelen szereplők közvetítik számunkra a karma aktuális üzeneteit. Gondoljunk csak arra az egyszerű jelenségre, hogy hazaérve bekapcsoljuk a tv-t és pont olyan félmondatot hallunk, ami választ ad egy éppen minket foglalkoztató kérdésre, vagy arra, hogy még a valóságosan vagy szimbolikusan elénk kerülő állatok is aktuális üzenetet hordoznak.Természetesen mi magunk is közvetítünk hasonló üzeneteket környezetünk többi tagja számára. Ennek a tevékenységnek a java része nem tudatos, egészen egyszerűen a lényünkből fakad. A mi reakcióink a másikból is kiváltanak valamit, és viszont – olyan dolgokat, amelyek nálunk is, nála is a karma aktuális mikro-feladatrészét képezik. Ebből fakad, hogy mindig olyan emberekkel akadunk össze, akik teljesítik ezt a funkciót. Vannak feltűnő, kínos ismétlődések. A legjellegzetesebb a partner-váltásnál tapasztalható: például már a harmadik alkoholista társat fogja ki a nő, hiába igyekszik kikerülni ezt. Enyhébb megnyilvánulásában lehet, hogy csak egyetlen, apróságnak tűnő azonosság adódik a változó körülményekben, az az egyetlen viszont az érintettet annál fájdalmasabban emlékezteti, hogy azzal a problémával, amire figyelmeztet, nem sok mindent kezdett eddig.

A karmáról való gondolkodás és beszélgetések során körülbelül ezen a ponton óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy ha annyira meghatározott az aktuális feladat, s annak összes körülménye, akkor ugyan mi szerepe van a szabad akaratnak. (A kifejezés filozófiai és nyelvi elemzését most mellőznünk kell, pedig az is megérne néhány bekezdést.) Nos, tapasztalataim alapján kialakított véleményem szerint saját akaratunknak a legnagyobb jelentősége abban van, hogy felvállaljuk-e egyáltalán azt a szerepet, amit a mostani életünkben kell játszanunk – röviden: felvállaljuk-e önmagunkat? Nagyon fontos az is, hogy ezt fogcsikorgatva, apatikusan vagy derűsen tesszük. A feladat minimumát oldjuk meg fanyalogva, vagy igyekszünk a maximuma felé. Másként fogalmazva: meglévő képességeinket mire és hogyan használjuk, mennyire szemléljük reálisan magunkat, megtaláljuk-e akkor is helyünket a világban, ha annak keretei az ábrándoktól távolabb esnek. Tudomásul vesszük-e, ha azt kapjuk, amit magunk is okoztunk másoknak, hogy a karma mindig kiegyenlít, s hogy a földi viszonyok közepette tökéletességről nem lehet beszélni. Mindez első pillantásra csekély mozgástérnek tűnik, valójában azonban igen nagy, amelynek sokszor csak a töredékét használjuk fel. Az ok: annyira kötődünk múltbeli beidegződéseinkhez, a régi szerephez, hogy észre sem vesszük az új lehetőségeket! Nagy bátorságra van ahhoz szükség, hogy elengedjük ezeket és ki merjünk próbálni egy olyan új szerepet, amelyben a (vélt) biztonsági kapaszkodók hiányoznak! Végül az úgynevezett szabad akarattal összefüggésben még valami: az a benyomásom, hogy nagyon ritkán ugyan, de vannak helyzetek, amelyekben valóban jelentősége van annak, melyik utat választjuk, hogyan döntünk, döntünk-e egyáltalán! A nagy rendszerben – úgy tűnik – ezekben a ritka (és ugyancsak a nagy rendszerbe illesztett, következésképp meghatározott) szituációkban van mód valamelyes helyettesítésre, elmozdulásra.

 

2. A HOLDCSOMÓK ALAPFOGALMA

Van olyan asztrológiai elem, amely mutatja a horoszkópban az előző életeink előbb is említett hozadékát: a félelmeket, fóbiákat, homályos vagy/és éles felismeréseket, ambíciókat, tehetséget, a befejezetlen dolgokkal kapcsolatos, folytatásra vonatkozó késztetéseket, s a jelen élet feladatait. Ez az elem a Holdcsomó-pár. A Holdcsomó nem látható, mint a Nap, Hold és a bolygók, csillagok, hanem kiszámítható két pont: a Nap és a Hold pályájának a kettős metszéspontja. Egymástól hajszálpontosan 180 fokra helyezkednek el, az Állatöv két szemben lévő pontján. A Földhöz képest északra tartó metszéspontot felszálló Holdcsomónak (klasszikus nevén: Sárkányfejnek), a déli irányút pedig leszálló Holdcsomónak (Sárkányfaroknak) nevezzük. A leszálló Holdcsomó jegyhelyzete (erről a magyarázatot lásd a következő bekezdésben) informál az előző életek hozadékáról, beidegződéseinkről, s mindarról, amit az eddigiekben vázoltunk. A felszálló Holdcsomó jegye pedig arról informál, hogy a mostani életben milyen feladat aktuális, milyen feladatot kell az embernek megoldania, összehangolva minden emberével, akivel egy időben inkarnálódunk, de különösen nyilván a közel állók karmájával.

Ez az elem-pár is vándorol egy körpályán, ahogyan a (Földről nézve látszólag) a Nap, Hold és a bolygók is, az a különbség, hogy haladási iránya ellentétes, mindig visszafelé megy. Másfél évig van egy jegyben (a Nap például egy hónapig van egy-egy jegyben, ezekre a szakaszokra mondjuk hogy a Rák, vagy Szűz vagy Nyilas havában járunk). Ez azt jelenti, hogy akik másfél éven belül születnek egymáshoz képest, azok az emberek egy óriási karmikus csoportba tartoznak. De nemcsak ők, hanem mindazok, akik 18,5-20 év különbséggel születnek, mert ennyi idő alatt teszi meg teljes körét a Holdcsomó-pár. (Viszonyításként: a Nap egy év alatt teszi meg látszólagos körét, a Hold 27,25 nap alatt. A Jupiter például – kerekítve – 12 év, az Uránusz pedig 84 év alatt.) A Holdcsomónak tehát nincs köze semmilyen általánosan és elterjedten ismert asztrológiai fogalomhoz, mint akár a Nap-jegy (születési dátum szerinti jegy) vagy – haladottabb ismeretek alapján – az Ascendens típusa. Mint említettem, nem is látható, viszont kiszámítható metszéspont-pár. Azt jellemzi önálló elemként, amiről ugyancsak beszéltem: a reinkarnációs folyamatban elfoglalt helyzetünket: a múltbeli hozadékot és a jelen feladatát.

Az ugyanazon karmikus csoportba való tartozás igen bensőséges élményt jelenthet, nem minden esetben, de általában ösztönösen vonzódik ahhoz az ember, aki – bármilyen korcsoportból, de – vele azonos Holdcsomójú. Magyarázkodás nélkül, tökéletesen értik egymás motivációit, mivel azonos tőről fakadnak. (Szülő-gyerek viszonyokban a 18,5-20 vagy pedig 37-38,5 éves korkülönbségnél lehet ezzel a jelenséggel számolni. Igen ritkán, de előfordul párkapcsolatnál is.) A kivételeknél inkább taszítást lehet tapasztalni, mert olyan elemeket testesít meg a másik, amelyektől én már eltávolodtam, ő meg még nem, sőt. Ilyenkor is tökéletesen érthetők az eredetileg ugyanolyan motivációk, de hiányzik a szimpátia.

A szemben lévő Holdcsomókkal más a helyzet: itt a két végpont azonos ugyan, de a haladási irány pontosan ellentétes. (Például: aki 1963. május 25-én született, annak a felszálló Holdcsomója a Rákban, a leszálló a Bakban van. Aki 1972. május 25-én vagy 1991. május 25-én, de 2010. május 25-én is – annak Bak a felszálló, Rák a leszálló Holdcsomója, vagyis ellentétes a 63-sal.) Ilyenkor a teljes értetlenség lehet úrrá a feleken, hiszen az érzékelhető, hogy nagyon hasonló módon gondolkodnak a világról, s mégis teljesen ellentétesen. Ebben a helyzetben görbe tükröt tart egyik a másik elé, vagy azzal, hogy bemutatja: honnan indult el, mit hagyott maga mögött, vagy pedig azzal, hogy így is lehet élni, ilyen alapállást kellene tulajdonképpen elfoglalni. S emlékszünk: sok esetben halogatjuk azt, hogy elinduljunk karmánk felé, viszolygunk attól a feladattól, amelyre ösztönöz minket az élet. Nem meglepő, hogy szép számmal kapcsolódunk ezért pont olyan emberekkel, akiknek ellentétes Holdcsomó-állása van. Ez a helyzet a teljes, 18,5-20 éves kör felénél, másfélszeresénél, két és félszeresénél stb. jön létre. Igen sűrűn találkozni szülő-gyerek viszonyban vele, mivel a 27,5-29 éves kor között történő szülővé válás elég gyakori jelenség. Még partnerkapcsolatban is lehet találkozni 9 éves korkülönbséggel ilyen kötéssel.

Az azonos vagy ellentett Holdcsomó-kapcsolódások felhívják a figyelmet a karma hangsúlyos jelenlétére, rendező elvére. Minden kapcsolat karmikus (a tanár-diák, eladó-vevő, nem beszélve: orvos-beteg, szomszédok közötti s bármilyen egyéb kapcsolatról), de természetesen az ilyen legfontosabb, közelebbi kapcsolatok, mint a szülő-gyerek vagy házastársi a legkiemeltebbek, s „erősen” karmikusak. Ha még ráadásul a Holdcsomó is analógiásan jelentkezik, ott gyanítani lehet, hogy hatványozott karma-jelenléttel számolhatunk. Hogy ez közelebbről mit jelent, azt már az egyéni horoszkópok vizsgálatával vagy más módon történő egyéni analízissel lehet többé-kevésbé jól megállapítani. Mindenképpen érdekes az interperszonális kapcsolatoknál a Holdcsomó vizsgálata, akkor is, ha nem azonos vagy ellentétes, analógiás a felek karma-jelölő eleme. Bizonyos fajta Holdcsomóból meglepően sokkal találkozhatunk, míg mások szinte teljesen hiányoznak körülöttünk.

Az egyes Holdcsomó-generációk tagjainál nem azonosan nyilvánul meg ugyanaz a karma, hiszen vannak jellegzetes konstellációk (különösen markánsan mutatkoznak ezek a lassú bolygók esetében), amelyek mutatják az eltéréseket. Asztrológiai utalásokat is tartalmazó, de laikusok számára érthető módon megfogalmazott példákról külön cikkekben olvashatsz részleteket a Sorozatok menüpontnál.

Van még egy másik, elengedhetetlenül lényeges szempont a Holdcsomónál, mégpedig annak házhelyzete. Ez attól függően alakul, hogy hány órakor született valaki. (Az ábrán Rák felszálló Holdcsomó szerepel, a 11. házban.) Tulajdonképpen a kétféle (jegy- és házhelyzet) értelmezés variációja – vagyis a 12 x 12 = 144-féléből az egyik variáció – adja meg precízen az egyéni karma feladatait, s a házhelyzet szerinti olvasat elég sokat módosíthat is a dátum függvényében érvényesülő jegyhelyzet szerinti alapokon. Itt, a jegyhelyzetek után találjuk meg a házhelyzet szerinti kivonatos leírásokat, s aki ismeri az Ascendensét, illetve tudja, hogy horoszkópja hányas házába esik a felszálló Holdcsomó, az összevetheti, hogy a jegyhelyzet szerinti értelmezéssel harmóniában van-e, vagy csak részben, illetve teljesen ellentétes-e a házhelyzet szerinti értelmezés. Ezen kívül is van még számos tényező, ami befolyásolja az egyéni megnyilvánulásokat, de ezekbe a részletekbe e ponton nem mélyedünk el.

Meg kell még említeni, hogy amikor a Holdcsomó (18,5-20 évenként) visszatér ugyanoda, ahol pl. valakinek a születésekor állt, az a másfél év, s azon belül különösen a pontos ismétlődés körüli néhány hét igencsak hangsúlyos az érintett számára. Ez a nagy karmikus vizsgák („életvizsgák”) ideje, amikor az időarányosan elmaradt feladatok tornyosulnak fel látványosan előttünk, vagy kapunk olyan kemény feladatot, amellyel pótolható a mulasztás. Amikor szemben jár (9, 27-28, 46-47 éves stb. korban), az pedig rendszerint a nagy felismerések ideje. Előfordul az is, hogy megcserélődik ez a folyamat. Ami emberekkel kapcsolatos azt sohasem lehet merev skatulyákba gyömöszölni, s különösen vonatkozik ez a karma jelentkezésére, mert ahány ember, és ahány élethelyzet, annyiféleképpen mutatja meg magát. Jó esetben ahogyan haladunk előre az életben, s hagyjuk magunk mögött hozott problémáinkat, úgy enyhülnek a vázolt hatások is, vagy pedig: egyre jobban viseljük azokat (vagyis enyhülnek).

A Fogalomtárban további információkat találsz többek között a karma kezdetű címszavaknál.

 

3. AZ EGYES HOLDCSOMÓK ISMERTETÉSE JEGYHELYZET SZERINT

Az alább olvasható szövegek Martin Schulman: A Holdcsomópontok és a reinkarnáció c. (zseniális) műve alapján születtek. 1990 ősze óta vizsgálom a Holdcsomók  gyakorlati megvalósulását a mindennapokban, s ennek nyomán hozzátettem saját megfigyeléseim eredményeit is. Készülj fel arra, hogy a szerző nem sok „jót” mond egyik kategóriáról sem, inkább arra koncentrál, hogy a hátrányokra, a visszahúzó motívumokra, a problémákra hívja fel a figyelmet. Ezt az eredeti szellemiséget nem módosítottam, viszont a mottókat én adtam hozzá. Olvasd úgy a szövegeket, hogy segítő szándékkal tárják fel azokat a tényezőket, amelyeket annyira magától értetődőnek tartunk a magunk esetében, hogy el sem tudjuk képzelni: másként is lehet gondolkodni a világról és élni benne. Pedig lehet – pontosan ezt célozza azok az eljárások, melyek ezzel foglalkoznak, a karmabontás tréningek vagy az egyéni karmaelemzés- karma-konzultáció.

A XX. század elejétől napjainkig terjedő időrendi listát – melyből kikeresheted, hogy milyen dátumhoz milyen karmikus feladat tartozik – lásd a Holdcsomók jegy- és házhelyzetének ismertetése után. Mielőtt hozzáfogsz a 12-féle szöveg tanulmányozásához, célszerű összeírni hozzátartozók, ismerősök születési adatait a megfelelő Holdcsomókkal. Így azonnal láthatod, mennyire érvényesek tapasztalataid szerint az egyes megállapítások. 

 

FELSZÁLLÓ HOLDCSOMÓ A KOSBAN, LESZÁLLÓ A MÉRLEGBEN

1911.11.07.-1913.05.27.
1930.06.18.-1932.01.06.
1949.01.28.-1950.08.17.
1967.09.09.-1969.03.29.
1986.04.20.-1987.11.08.
2004.11.30.-2006.06.19.

Mottó: Út a harmóniához

Az összes állatövi jegy közül ez az ember ismerte meg legkevésbé önmagát korábbi inkarnációiban, ami nem azt jelenti, hogy ne lett volna ugyanúgy sok élete, mint más Holdcsomókkal született embereknek, csak eddig pont az önismerettel nem volt bennük elfoglalva.

Előző inkarnációiban nagy áldozatokat hozott másokért, amelyeket – véleménye szerint – nem méltányoltak kellőképpen, s most a neheztelés illetve fájdalom nyomaival született újjá. Azt várja, hogy a többi ember magától jöjjön rá az ő érdemeire és magától értékelje azokat. A másik ember azonban nem óhajtja ezt, mert ő meg azt könyveli el: a Kos Holdcsomósnak ilyen a természete, biztosan jólesik neki az áldozathozatal. Csalódottsága nagy részben onnan is ered, hogy azt gondolja: másoknak sem az Ego kívánalmai a legfontosabbak. Amikor újra meg újra kiderül, hogy az emberek nagy tömege igenis saját Egójára koncentrál, kétségbeesik azon, mennyire nem szimmetrikusak kapcsolatai, mennyire disszonáns a világ. Ez abból következik, hogy a mostanihoz kapcsolódó előző életeiben befolyásolható volt és hiszékeny, s ennek naivitássá szelídült maradványaival lépett jelenlegi életébe. Mindig többfelé osztja meg önmagát, mert mindig mindenkinek eleget akar tenni, s ezzel a bensejében lévő ellentmondásokat megsokszorozza.

Folyton döntőbíró az ellentétes elgondolások között; az ütköző szerepét vállalja, egy olyan szerepet, amit a többi típus szívesen kikerül és örömest átengedi a Kos Holdcsomósnak.

Bizalma és önbizalma könnyen megingatható, mert alig tudja, hogy voltaképpen ki is ő maga, és kétségbeesetten kísérli meg, hogy minden oldalon harmóniát teremtsen. Nagyon vonzódik a művészetekhez, jól érzi magát előkelő és művelt környezetben. Nyers, durva emberek között viszont elveszti tartását. Nem szeret egyedül élni (a Mérleg jellegű hozadék miatt), de kívánja, hogy egyedül hagyják. A magányban találja meg ugyanis legjobban identitástudatát, ha nincs, aki beleavatkozzék Énjének megfogalmazásába, könnyebb a dolga. A párkapcsolattól nem kell elzárkóznia, de ügyelnie kell mindig arra, hogy merje megfogalmazni saját igényeit, s ne gondolja azt, hogy alá kell rendelnie azokat a másik fél véleményének.

Feladata: önbizalmának, identitásának kialakításán túl az, hogy legyőzze állásfoglalástól való félelmét – ha már megismerte magasabb rendű énjét. Ezt úgy tudja elérni, ha figyelmét olyan pozitív gondolatokra irányítja, amik identitásának fejlesztésében előre viszik és inkább saját egyéniségét alakítja, semhogy mások függvénye legyen. Vigyáznia kell viszont arra, hogyan hat újonnan felfedezett önérzete az őt körülvevő emberekre, mert – mint egyébként minden más Holdcsomó is – hajlamos átesni a ló túlsó oldalára a nagy igyekezetben. Röviden és másképp fogalmazva: meg kell tanulnia uralkodni agyán és szívén is.

Közismert emberek Kos felszálló Holdcsomóval: T. Mann, G. B. Shaw, Esterházy Péter, Eco, Ionesco, London, Majakovszkij, Batsányi, Vörösmarty – Luther, Osho, Herder, Plehanov – Freud, Jung, Descartes, Szent-Györgyi Albert, Newton – Gorbacsov, Churchill, Habsburg Ottó, Jelcin, Kádár János, Wallenberg, Mádl Ferenc – Schweitzer, Albert – Rubens, Derkovics Gyula, Szőnyi István – Bizet, Offenbach, Paganini, Ravel, Suppé, Tolcsvay László, Nagy Feró – Antonioni, Macskássy Gyula, Alfonzó, Latinovits Zoltán, Várkonyi Zoltán, Mányai Lajos – M. Schumacher, Gedó György. HP szereplők közül: James Potter (Harry fia)

A Kos Holdcsomóról további részleteket olvashatsz a Sorozatok menüpontnál.

 

FELSZÁLLÓ HOLDCSOMÓ A BIKÁBAN, LESZÁLLÓ A SKORPIÓBAN

1910.04.19.-1911.11.07.
1928.11.29.-1930.06.18.
1947.07.11.-1949.01.28.
1966.02.20.-1967.09.09.
1984.10.01.-1986.04.20.
2003.05.13.-2004.11.30.

 

Mottó: Bűntudat nélkül

Az ilyen emberre az egyik legnehezebb karmikus feladat vár. Vég és halál terheli az előző léteket, amelyekben átment a pokol tüzén, hogy elégesse hamis nézeteit és értékeit. Legalább egy életében megtapasztalta már milyen az, amikor visszaél energiáival – vagyis a mágia hatalmát, s ebben az életében erőszakkal kell szétszaggatnia alantas én-maradványának álmait. A mérséklés művészetét még nem ismeri, saját adottságiban viszont nem tud bízni. Azt hiszi, hogy másoknak örökké hátsó gondolatai vannak. Ugyanis saját  életkörülményeinek legnagyobb részét a tudattalanja ellenőrzi, a vizsgálódó szemek elől rejtetten. Kívülről szívélyesnek és nagyvonalúnak látszik, miközben belül titokzatos és nem áll tőle távol, hogy a háttérből irányítsa a körülötte zajló eseményeket.

Előző inkarnációiban erős szexuális ösztön hajtotta, most pedig mindenféle kapcsolatában kielégülésre törekszik, ami végülis személyiségét rombolja. Ez úgy alakul ki, hogy ha nem elképzelése (és rejtett irányítása) szerint történnek a dolgok, akkor olyan intenzív indulatok kerítik hatalmukba, amelyek igencsak hátrányosak másokra és önmagára nézve egyaránt, s némelykor jellembeli torzulásba torkollnak. Az átalakulás előző életből áthozott maradványai olyan erősek, hogy a szülött környezetében élő emberekre is kihatnak. A rombolás-építés (rombolás) folyamatába bevonja a közel állókat, vagy ők önként csatlakoznak hozzá. Még akkor is, ha mindig romba dőlnek körülötte a  dolgok. Ekkor újra meg újra összezavarodik, de szinte gyönyörűséggel vesz részt a romok szétzúzásában, hogy akkor már ne maradjon semmi. Korábbi sérelmeinek emlékeit hordozza magában, s most, mint a sebzett vad, halálosan veszélyes mindazokra nézve, akik a legkevésbé is fenyegetik.

Folyton menekül a büntetés elől, eközben teljes összevisszaságban hagyja maga mögött a szívének egykor kedves dolgokat. Minden napja újabb veszélyekkel telített, míg a krízisek halmazából olyan konfliktus-zűrzavar jön létre, hogy a puszta fönnmaradásért is küzdelmet kell folytatnia.

Megrögzött cselekvésmódjából eredően hajlíthatatlanul makacs, s ugyan fél, hogy megint kimozdul a lába alól a talaj, mint annakidején, mostani életében a megújulási ötleteket kínálókkal szemben azonnal védekező álláspontot alakít ki. Akkor tud nagy léptékben fejlődni, ha képes lesz mások cselekedeteit saját tudattalanjának reflexiójaként szemlélni – vagyis: ha belátja azt, hogy a másik ember csupán az ő szavaira, cselekményére, indulatára, kisugárzására reagál, s tulajdonképpen önmaga okozta, hívta elő azt a reakciót, amit majd kifogásol.

Feladata, hogy elérje a megelégedettség állapotát. Ezzel párhuzamosan környezete számára is biztosítania kell a stabilitást – önmagán keresztül. Ehhez el kell érnie, hogy túlhajtott energiáit (köztük a szexuálisat is) ne fecsérelje értéktelen, értelmetlen feladatokra. Meg kell tanulnia különbséget tenni a „szükségem van rá” és az „akarom” között, hiszen élete minden pillanatában azzal, amire valóban szüksége van, körül van véve. A föld iránti szeretet kifejlesztésével is nagyot léphet előre, türelmet tanul, különösen, ha a múlthoz kötő láncszemeket eltépi, és nem néz vissza. Érdekes ellentmondás ebben a Holdcsomó állásban az az intenzív érzés, hogy elhagyatott és tehetetlen az érintett az embereket sújtó szorongattatással és nyomorúsággal szemben. Ennek a racionális oldását kell tulajdonképpen megtanulnia a saját maga és környezete számára megteremtett stabilitás és belső béke útján.

Közismert emberek Bika felszálló Holdcsomóval: Balzac, Golding, Tolkien, Mark Twain, Wilde, Ajtmatov, Tompa Mihály – Marx, Kant, Mindszenthy bíboros, Teréz anya – Hubbard – Jedlik Ányos, Franklin – Jasszer Arafat, Reagan, Martin Luther King, Görgey Artúr, Rákosi Mátyás, Marat – Delibes, Boccherini, Honegger, Rahmanyinov, Caruso – Básti Lajos, Kazal László, Hepburn Audrey, Schwarzenegger, Kern András, Verebes István. HP szereplők közül: Hagrid

A Bika Holdcsomóról további részleteket olvashatsz a Sorozatok menüpontnál.

 

FELSZÁLLÓ HOLDCSOMÓ AZ IKREKBEN, LESZÁLLÓ A NYILASBAN

1908.09.30.-1910.04.19.
1927.05.12.- 1928.11.29.
1945.12.22.- 1947.07.11.
1964.08.02.-1966.02.20.
1983.03.14.- 1984.10.01.
2001.10.24.-2003.05.13.
2020.06.05.-2021.12.23.

Mottó: Mit mondjak, hogyan mondjam?

Ez az ember előző életeiben a természet, az Univerzum iránt nagy általánosságban megértést tanúsított, ahhoz azonban nem szokott hozzá, hogy méltányolja mások, az egyes személyek jogait és álláspontját. Korábbi tapasztalataiból, amiket az emberekkel kapcsolatban szerzett, hiányzott belőle az együttműködés, a társaságkedvelés és a tapintat. Öntelt beállítottsága most megnehezíti számára, hogy igazságosan tudjon ítélkezni saját cselekedetei fölött. Ezen kívül – bármekkora intelligenciát is képes tanúsítani – nagyon sok éretlenséget hozott magával, ami a leglehetetlenebb pillanatokban mindig újból és újból átüt. Ez annyira hat rá, hogy csiszolni kényszerül önmagát, hogy jobban ügyeljen magatartására és főként: beszéd közben használt kifejezéseire. Mostani életében energiájának jó részét arra fordítja, hogy elsajátítsa a kommunikáció művészetét.

Míg teste sportos tevékenységre, az egyszerű életre vágyik, szelleme nyelvtanulásra ösztönzi, önkifejezésre, s arra, hogy a világ minden bölcsességét magáévá tehesse. Mindemellett úgy képzeli, hogy a tettek többet érnek a szavaknál és elkapkodott cselekvésekből áll mostani élete, amelyet jobbára olyan helyeken és pozíciókban tölt, ahonnan, s amelyekből bármikor kiugorhat, elfuthat. Úgy véli, ha minél gyorsabban eleget tesz minden kötelezettségének, szabaddá válik, mert nincs hozzászokva a társadalom követelményeihez. Úgy gondolja, hogy ez a társadalom éppen a szabadságot akarja elvenni tőle. Olyan, mint egy vad csődör, ami kétségbeesetten próbál kitörni és ellenállni a szelídítésnek, de mégiscsak élményre éhes, és arra, hogy tartozzék valahová. 

Mostani életének feladata, hogy eddigi inkarnációiban öncélúan megszerzett tudását átadja számtalan embernek, mert mindazok számára, akik vele kapcsolatba kerülnek, az alantas és magasabb rendű értelem közvetítője. Olyan információkat közvetít amelyek adott pillanatban rendkívüli aktualitással bírnak a másik ember számára. (Épp ezért sokszor tapasztalhatja, hogy mennyire meghökkennek egy-egy általa ártalmatlannak vélt megjegyzése hallatán.) Nem szabad összekevernie az információtovábbítást annak ellenőrzésével, hogy mit kezd vele a fogadó fél. Az Ikrek Holdcsomóval mindössze az a feladat, hogy leadja az információt, az ahhoz mért cselekvés már a másiknak a felelőssége! Hogy ezt a küldetését jól beteljesítse, meg kell tanulnia, hogy a jelenségeket más szemén keresztül is tudja látni; azt, hogy az éremnek két különböző oldala van, s az érem mégis egy. Ahhoz, hogy megértse: miért látja úgy, hogy az emberek nem figyelnek rá, magát kell az ő helyükre képzelnie.

Sok életen át lelke vidéken érezte jól magát, most viszont akkor tanulhat sokat, ha a városi élet új tapasztalatai között igazodik el. Szembe is kerül jelenlegi inkarnációjában legalább egyszer a „vidéken vagy városban” (kisvárosban vagy nagyvárosban) konfliktussal. Itt tudja megvalósítani is feladatát: hogy a civilizáció, az emberi kultúra részévé váljon

Közismert emberek Ikrek felszálló Holdcsomóval: Bulgakov, Rowling, Radnóti, Agatha Christie, Arany, Sütő András, Boccaccio, C. Brontë, Heine, Proust, Schiller, Swift, Keyes (Virágot Algernonnak), Hunyady Sándor, Szepes Mária – Uri Geller – Baktay Ervin – Raszputyin, Medici Katalin, Tom Lantos, Mubarak, Hosi Minh – Tintoretto, Amerigo Tot, Van Gogh, Csonváry, Caravaggio – Schubert, Cherubini, Scarlatti, Saint-Saëns, Morricone, Bródy János, Koncz Zsuzsa, Demjén Ferenc, Máté Péter, Tolcsvay Béla – Spielberg, Dargay Attila, Rófusz Ferenc (A légy) – Ruttkai Éva, Liza Minelli, Major Tamás, Lollobrigida.

Az Ikrek Holdcsomóról további részleteket olvashatsz a Sorozatok menüpontnál.

 

 FELSZÁLLÓ HOLDCSOMÓ A RÁKBAN LESZÁLLÓ A BAKBAN

1907.03.13.-1908.09.30.
1925.10.23.-1927.05.12.
1944.06.03.-1945.12.22.
1963.01.13.-1964.08.02.
1981.08.25.-1983.03.14.
2000.04.05.-2001.10.24.
2018.11.17.-2020.06.04.

Mottó: Elvenni vagy adni?

A szülött korábbi életeiben nagyon keményen dolgozott az elismerésért, presztízs és méltóság jellemezte. Igen elfogult volt önmagával szemben, s úgy vélte, hogy személyes élete szigorúan magánügy, ezért nem fogadott el semmilyen tanácsot. Másokra nem, vagy alig volt tekintettel és több életen keresztül nagyon szorosan kötődött az anyagisághoz, szinte minden mást háttérbe szorítva. Ez számítóvá (elvtelenné) tette – a haszon megszerzése érdekében. Ilyen Holdcsomó-állással sokan még házasságot is azért kötnek, hogy bizonyos – erkölcsi- anyagi alapú – társadalmi státuszt biztosítsanak általa.

Mostani életébe nagy belső büszkeséggel lépett és nem érti: mások miért nem tisztelik őt, hiszen előző inkarnációiban ehhez volt szokva. Most szívesen venné, ha tudná a világ, milyen nehéz is volt neki és mártírnak tekintenék. Ezért sokszor a szükségesnél jobban megnehezíti munkáját, s emiatt úgy érezheti, hogy vállalt kötelezettségeinek sohasem tud eleget tenni. Azzal is nehezíti mostani életét, hogy sokat foglalkozik a múlttal, elemzi, felelősöket keres régi problémákért (amely felelős sohasem ő maga), s múltbeli terheit a jelenbe hozza. Mindig bizonyítani akarja nagy képességeit, és mindig keresztúton találja magát a sikerre irányuló törekvései miatt.

 Szeretne maga körül mindent menedzselni. Ebben a szerepben nagylelkű és önzetlen, de azt a jogot fenntartja, hogy ő diktálja a teendőket, melyeket mindenki másnál jobban tud. Most a világot szemléli elfogultan ez a lélek és mások ténykedéseit megbírálja. Véleményét sokszor nem közli, mert nem akarja, hogy mások megtudják: milyen rejtett értékelési sémába sorolta be őket.

Kitűnő rálátással és intuícióval megtalálja az emberek gyengeségeit és előfordulhat, hogy ezeket saját előnyére használja fel.

Az anyagisággal összefüggő előző inkarnációkból hozott beidegződései miatt kicsiben takarékos, de nagyban költekező. Jellegzetes, hogy hullámzó váltakozással, nem ritkán extravagáns kitöréssel, ismét fösvénnyé válik, sőt, hideggé és számítóvá. Sokakra igen súlyos családi kötelezettségek hárulnak ezzel a Holdcsomóponttal, s ezeken keresztül megismerik mások érzelmi igényeit. Ugyanis a jelenlegi élet legfontosabb karmikus feladata: megtanulni az adás és elfogadás művészetét, a másokról való gondoskodást és gyakorolnia kell az úgynevezett női szerepet. A karma itt vált át hidegből melegbe, az öregségből a fiatalságba. (A legtöbben ilyen Holdcsomóval évről-évre fiatalabbnak is látszanak.)

Le kell mondania arról, hogy minden sikerüljön neki, és le kell mondania a hatalomról. Végül jobban fog ragaszkodni a természethez, mint a pénzhez; az érzésekhez és a rugalmas fejlődéshez – szemben a régen elöregedett magatartás-mintákkal. Minél többet tud majd adni, annál boldogabb lesz maga is, ha fölismerte, hogy a legnagyobb áldásban azok részesülnek, akik maguknak nem kívánnak semmit, de fölajánlják lelküket a szolgálatra.

Közismert emberek Rák felszálló Holdcsomóval. Kazinczy Ferenc, Lermontov, Kemény Zsigmond, Eliot, Beauvoir, Cocteau, H. Mann, Moravia, Merle, Tersánszky – Assisi Szent Ferenc – Hubble, Nobel, Teller Ede – Hunyadi Mátyás, Robespierre, Danton, Bismarck, Hitler, Lenin, II. Erzsébet, Rajiv Ghandi, Orbán Viktor, Kósa Lajos – Chagall – J.S. Bach, Händel, Borogyin, Brahms, Egressy Béni, Ránki György, Komár László, Hobo, Szörényi Levente – Dajka Margit, Chaplin, Andrzej Wajda, Klaus Maria Brandauer, Richard Burton, Harangozó Gyula – Papp Laci, Székely Éva, Bozsik József, Kaszparov. HP szereplők közül: Voldemort

A Rák Holdcsomóról további részleteket olvashatsz a Sorozatok menüpontnál.

 

 FELSZÁLLÓ HOLDCSOMÓ AZ OROSZLÁNBAN LESZÁLLÓ A VÍZÖNTŐBEN

1905.08.24.-1907.03.13.
1924.04.04.-1925.10.23.
1942.11.15.-1944.06.03.
1961.06.26.-1963.01.13.
1980.02.05.-1981.08.25.
1998.09.17.-2000.04.05.
2017.04.29.-2018.11.16.

Mottó: A tömegtől távol

Ez az ember korábbi inkarnációiban a tömegtől bizonyos elkülönültségben élt.. Most is mindent elkövet, hogy megtartsa, sőt: kihangsúlyozza individualitását. Büszke, hogy egyedülálló és másoktól eltérő, és kevésbé törődik a társadalmi elvárásokkal. Inkább a maga által alkotott szabályok és értékrend szerint él. Értékrendszere pedig erkölcsi alapokon nyugszik, mert a korrektség hozzánőtt énjéhez, annyira, hogy például becstelen versengésben nem is hajlandó részt venni. Erősen hisz a becsületességben és könnyen megbocsát, ha az emberek beismerik hibáikat.

Nem a mában, hanem a jövőben él, amíg rá nem ébred, hogy a jelen a jövő alapja – ekkor válhat célirányossá és nem tékozolja el energiáit, múltból hozott szokásainak engedve. (Ezekben ugyanis sok az ábrándozásra való hajlam, amire a mostani életében nem ér rá.) Ezért is zavarja mások szétforgácsolt aktivitása is: emlékezteti őt saját előbbi inkarnációira. Megbántva érzi magát azt látva, hogy mások mennyit panaszkodnak önmaguk teremtette korlátaik miatt, hiszen ő jól ismeri: milyen az, amikor az ember egyedül ér el eredményeket és segít magán.

Szükségét érzi, hogy megtalálja azokat a rendíthetetlen elveket, amelyeknek életét alárendelheti, s amelyek azt az érzetet keltik, hogy az ember valami tartósat alkot. Jelenlegi karmájának megfelelően múltból hozott ötletességét és magas szintű elméleti tudását a gyakorlatias és konvencionális oroszláni tevékenységi területen (tanítás, nevelés, szervezés, szórakoztatás, sport stb.) kell hasznosítani. Ezzel tisztában is van, mégis foggal-körömmel küzd egyedülálló karakterének megtartásáért, emiatt mindig kivonja magát kapcsolataiból. Bizarr ellentmondás: „korrekt akarok lenni, de nem lehet rám számítani, mert elvonulok.” Ugyanakkor nagyon sajnálja magát amiatt, hogy nincsenek barátai. Nem szokatlan az ilyen embernél a hosszú, magányban, elszigeteltségben (sőt: remeteségben) eltöltött időszak sem. Némelyek életük késői szakaszát egyedül töltik, mások – akik családban élnek – viszont családtagjaikat tisztes távolságban tartják, annyira fontos számukra a függetlenség érzete. Az elvonultság időszakai arra valók számára, hogy legyőzze belső bizonytalanságait és erőt gyűjtsön vezetői feladatainak ellátásához.

Forradalmi változtatásokra képes ugyanis, bár a végeredménynél mindig csodálkozik, de el is van ragadtatva attól, hogy mennyi mindent érhet el az ember. Ritkán fogad el másoktól tanácsot, mégis úgy véli: igényli a véleményt, állásfoglalást kérdéseire. Ezt elég rosszul viseli környezete. Ő viszont azokat az embereket viseli el nehezen, akik felé korlátozottan tudja magát megnyilvánítani és megérzik az ő behatároltságát.

Fő nehézsége ebben az életben, hogy fegyelem nélküli ereje felhasználásában senki nem gyakorol fölötte ellenőrzést, így hajlamos energiáit haszontalan tervekre fecsérelni, míg föl nem ismeri feladatát. Az emberiség, a közösség javára tud csak személytelenül cselekedni. Magán jellegű viszonylatokban hajlamos kissé infantilisen viselkedni.

Magával hozott korábbi tudásával megvan a lehetősége, hogy lelkesen és közérthetően utat mutasson az embereknek:  miként szabadulhat meg a világ a maga terhétől. Karmája, hogy saját belső erejéből tanuljon meg fejlődni, s ehhez közönyös és gondatlan beállítódását kell mindenekelőtt megváltoztatnia. Ezzel – és csakis ezzel – a Holdcsomó állással adott a lehetőség, hogy az ilyen ember önmagára úgy legyen beállítódva, hogy akadálytalanul kifejezhesse mivoltát, realizálja kreativitását, használja teremtőerejét.

Érdemes figyelembe vennie mindig azt, hogy a többi 11-féle Holdcsomóval viszont nem adatott meg ez a lehetőség! Vagyis: az emberiség kb. 90 százalékán nem kérhető számon! Az Oroszlán felszálló Holdcsomósok és környezetük legnagyobb konfliktusa ebben rejlik.

Közismert emberek Oroszlán felszálló Holdcsomóval: Karinthy Frigyes, Kassák, Carroll, Nagy László, Austen, Gribojedov, E.T.A. Hoffmann, Maupassant, Milton, Stevenson, Buzzati, Zelk Zoltán – Blavatszkaja – Kepler, Livingstone, Torricelli, Herschel – Makarenko, Brunszvik Teréz – XIV. Lajos, Mahatma Gandhi, Lech Walesa, Angela Davis, Obama – Ritz César (Királyok szállodása, szállodások királya) – Chagall, Izsó Miklós – Verdi, Wagner, Ferencsik János, Sosztakovics, Vangelis, Cseh Tamás – Darvas Iván, Kállai Ferenc, Déryné, Blaha Lujza, Kellér Dezső, Moór Marianna, Ráday Imre – Kesjár Csaba. HP szereplők közül: Harry Potter, Neville Longbottom, Ron Weasley, Ginny Weasley, Draco Malfoy, Dudley Dursley és még többen abból a korosztályból

Az Oroszlán Holdcsomóról további részleteket olvashatsz a Sorozatok menüpontnál.

 

FELSZÁLLÓ HOLDCSOMÓ A SZŰZBEN, LESZÁLLÓ A HALAKBAN

1904.02.04.-1905.08.24.
1922.09.16.-1924.04.04.
1941.04.27.-1942.11.15.
1959.12.07.-1961.06.26.
1978.07.19.-1980.02.05.
1997.02.27.-1998.09.17.
2015.10.11.-2017.04.28.

Mottó: Új értékrend – illúziók nélkül

Ezzel a Holdcsomó állással sokakról az előző életekben lemondtak, másokat meggyötörtek, s erről homályos emlékeik vannak. Az ilyen embert sokan rászedték, mert mély empátiával, túlzott részvéttel fordult minden megindító történetet előadó személy felé. A sérülések elkerülésére törekedve igyekszik mostani életében függetlennek maradni másoktól.

Feladata jelenlegi életében, hogy megtanuljon nemet mondani és legyen véleménye; fel kell hagynia azzal, hogy elmenekül a realitásoktól és újra meg újra az illúziók hálójába kerül. Értékrendszerét mindig felülvizsgálja és kidolgoz egy szűrőrendszert, amellyel majd érzelmi befolyásoltságtól mentesen, kritikusan tudja szemlélni a világot.

Képes mély sérelmeket éveken keresztül mélyen magába rejtve hordozni. Ez időről-időre idegrendszerét megtámadja. Másokkal szemben rendkívül kritikus, ha látja, hogy célkitűzéseikhez nem jutnak el. De mivel semmiképp sem akar másokat megsérteni, továbbá elvárja, hogy mások (is) maguktól jöjjenek rá, hogy neki mi is a baja – nagy megerőltetésébe kerül odáig fejlődni, hogy kimondja, amit valóban érez; inkább kifejleszti a szóforgatás művészetét.

Önbizalmának kiépítésén kell munkálkodnia, mert tökéletlenségéből fakadó önszánakozásban evickél. Tudomásul kell vennie, hogy az a tökéletesség-ideál, amelyet táplál, nem létezik és mindenki a maga fogyatékosságaival együtt tökéletes mégis.

Mostani életét a szolgálatra kell áldoznia, ahelyett, hogy titokban másoktól várja el, hogy a múltban szerzett sebeitől megszabadítsák. Gyakran kívánja ugyanis, hogy bárcsak segítenének rajta, a segítségkérést mégsem érzi tisztességesnek, de mély lelkületű embereket keres, akiktől titokban megértést, problémáinak megoldását, egyszóval: megváltást remél. 

A felszálló Holdcsomó a Szűzben a megmentő szerepét játssza, mert az embert a számára legmegfelelőbb, tudatos táplálkozás és egészséges életkörülmények felé irányítja. Ezek a Holdcsomók segítség-források a gyógyászatban és az orvoslásban.

Ez az ember földi pályafutását azzal kezdi, hogy beindít dolgokat. Az „itt és most”-ra irányuló beállítottsággal képes lesz a sok életen át felhalmozott szellemi tartalékait konkrétan átültetni a valóságba.

Idővel megtanul megbocsátani mindazoknak, akik korábbi életeiben megbántották. Karmája a belső tisztaságra és tökéletességre való törekvés, ugyanakkor a mások gyengeségeivel szemben tanúsított belátó türelem. Így juthat el legnagyobb feladatának megoldásához: az önfegyelmezéshez.

Közismert emberek Szűz felszálló Holdcsomóval: József Attila, Sartre, Dickens, Mauriac, Pirandello, Reymont, Shelley, Solohov, Thackeray, Heller – Istenes Szent János (az Irgalmas rend alapítója) – Marie Curie, Galvani, Bunsen, Eötvös Lóránt, Pavlov – Kissinger, Bajcsy-Zsilinszky, Gyurcsány Ferenc, Schmitt Pál, Sólyom László – Dali, Gauguin – Liszt, Mozart, Lassus, Garfunkel, Galambos Lajos (Lagzi Lajcsi) – Gerald Philipe, Marlon Brando, Bujtor István, Haumann Péter – Albert Flórián. HP szereplők közül: James és Lily Potter (Harry szülei), Hermione Granger, Teddy Lupin

A Szűz Holdcsomóról további részleteket olvashatsz a Sorozatok menüpontnál.

 

FELSZÁLLÓ HOLDCSOMÓ A MÉRLEGBEN, LESZÁLLÓ A KOSBAN

1902.07.18.-1904.02.04.
1921.02.26.-1922.09.16.
1939.10.09.-1941.04.27.
1958.05.20.-1959.12.07.
1976.12.29.-1978.07.19.
1995.08.11.-1997.02.27.
2014.03.23.-2015.10.10.

Mottó: Együttműködés másokkal

Előző inkarnációiban ez az ember élre törő akaratával az előmenetelére helyezte a fő hangsúlyt, mindig versenyre készen. Ez a mostani életében zárkózott és határozott gondolkodáshoz vezet. A múltban igen elfogult volt önmagával szemben, ezért most az „Ego”-t sok fájdalmas csapás sújtja. Még az is karmikus feladatának része, hogy kellemes megjelenésű, ami azt a célt szolgálja, hogy legyőzze a önelégültségét és narcisztikus (fogalommagyarázat a szöveg után) önszeretetét.

Fájdalmasan le kell számolnia régi beállítottságával, miszerint mindig ő jön elsőnek – most az együttműködést kell megtanulnia, azt, hogy nincs egyedül. Pedig rendkívül új és kényelmetlen dolog számára másokra akár egyszer is odafigyelni  Azt hiszi: az ilyesmi akadályozza továbbfejlődését. Holott karmája, hogy megismerje mások kívánságait és közvetítse előző életekben megszerzett eredményeit. Maga körül szellemileg sarkallja is az embereket és sugall számukra igényeket, de neki magának kell hozzásegítenie őket ahhoz, hogy óhajaik teljesüljenek. Ahelyett ugyanis, hogy a maga számára vonna el másoktól energiát – amire bizony hajlamos.

Most az önzetlenséget tanulja, de múltbeli beidegződései miatt makacs törtetése még sokszor visszaveti őt és gyakran úgy érzi: bárcsak ne kellene megtanulnia ezt a leckét! Ez az állás a társkapcsolatban is sok nehézséget okoz, mert a szülött küzdőtérnek tekinti azt, ahol egy másik ember iránti szeretet és az Ego kívánalmai ütköznek meg egymással. Ha nem akar ismét magára hagyatottá válni (mint előző életeiben gyakran), minden tekintetben meg kell zaboláznia az önzést és hiúságot. S tudja, hogy ebben az életben inkább adnia, mint kapnia kell, mégis nagyon nehéz számára ezt teljes szívvel tenni. Ez az ember akkor tud ugyanis szeretetet érezni mások iránt, ha saját kívánságai teljesültek.

Vigyáznia kell, hogy ne keseredjen el, ha tervei nem sikerülnek úgy, mint másoknak, mert hajlik az irigységre, méltatlankodásra. Viszont minél jobban küzd, annál többször veszít! Magányosan pedig nagyon fáj neki az egyedüllét és az, hogy kapcsolatainak minősége annyira távol áll attól, amit szeretne. Ennek pedig önmaga az oka, saját állandó nyugtalansága, ami mindig mozgásban tartja. Olyan, mint egy bolyongó narkomán, aktivitása, nyughatatlansága türelmetlenül új meg új irányba űzi. S mindig, amikor megérkezik aktuális céljához, meglepődve tapasztalja, hogy ez a cél sem volt igazi és a megérkezés nem jelenti az utazás végét. Végül – teljesen kimerülve – arra a megdöbbentő felfedezésre jut, hogy utazásából nem hagyhatja ki a másik embert, ahhoz mindig mások is hozzátartoznak.

A felszálló Holdcsomó szerinti Mérleg jellegű középút egyáltalán nem vonzó számára, de végül kénytelen felismerni, hogy egyedül az vezethet boldogságához. S ekkor lesz képes átérezni, hogy erős, úttörő individualizmusa nem saját számára fontos, hanem azért, hogy alkalmassá tegye őt mások harmonikus életének a megteremtésére.

A narcisztikus önszeretethez. Narcizmus: a görög mitológiában Narcissus egy átok következtében saját tükörképét megpillantva egy forrás vizében, az érte epekedő Echo (és még több) nimfa helyett önmagába szeretett bele. Amikor valaki önmaga szépségében, erényeiben tetszeleg, illetve ha túlzott önszeretetet tanúsít, ezt nevezik narcizmusnak.

Közismert emberek Mérleg Holdcsomóval: Pilinszky, Illyés, Kerouac, H.G.Wells, L.Tolsztoj, Mikszáth, Göncz Árpád, Ibsen, Kipling, Prus, Verne, Orwell, Katona, Romhányi József – Edison, Bell, Morse, Neumann, Newton, Pascal, Coulomb – Mária Terézia, Hindenburg, Áder János, Gál Zoltán, Hack Péter, Ungár Klára – Michelangelo, Modigliani, id. Markó Károly – Hacsaturjan, Meyerbeer,Rossini, Schumann, Gregor József, John Lennon – Pécsi Ildikó, Komlós János, Pécsi Sándor. HP szereplők közül: Fred és George Weasley (az ikrek), Angelina Johnson, (talán: Perselus Piton)

A Mérleg Holdcsomóról további részleteket olvashatsz a Sorozatok menüpontnál.

 

FELSZÁLLÓ HOLDCSOMÓ A SKORPIÓBAN, LESZÁLLÓ A BIKÁBAN

1900.12.28.-1902.07.18.
1919.08.10.-1921.02.26.
1938.03.21.-1939.10.09.
1956.10.30.-1958.05.20.
1975.06.12.-1976.12.29.
1994.01.21.-1995.08.11.
2012.09.03.-2014.03.22.

Mottó: Az élet nehéz?

Előző életeiben az anyagi javak megszerzése és megőrzése volt fő célja és tevékenysége ennek az embernek. Az anyagi javak birtoklása révén érezte magát biztonságban. Mostanára azonban elfáradt attól, hogy korábbi földi terheinek igájára visszaemlékezzen, de állhatatosan ragaszkodik még régi magatartásmintáihoz, olyan nagy a biztonság iránti igénye.

Jelenlegi létét is megnehezíti a sokszor öncélú többletterheléssel; végigdolgozza életét, mintha egy hosszú, egyenes barázdán haladna előre. Plusz terheket is magára vállal és véresen komolyan vesz minden problémát, amely őt vagy a hozzá közel állókat érinti. Nagyon nehéz vagy nem is lehet meggyőzni arról, hogy kevesebb aggodalmaskodással többre jutna.

Erős birtoklási igénye miatt kevésbé tudja élvezni azt, ami nem személyesen az övé. Mindig károsultnak érzi magát, mert sok testi energiát használ fel, és szellemi énjét addig a pontig gyengíti, amíg csak azt az egyhangú létet látja, amit megszokott és nem ismeri fel az új lehetőségeket. Emellett mindig úgy véli, hogy biztosnak kell lennie önmagában és minden élettapasztalatra saját maga akar szert tenni – nehezen tanul másoktól.

Karmája, hogy a kötöttségektől megszabadítsa magát és a jövőben már ne legyen a múlthoz láncolva. Lelkét teljesen ellentétes állapotba  kell hoznia, hogy megszabaduljon a hanyatló tendenciától, melyet korábbi életeiből hozott magával. A szellemiséget kell az anyagi érdekek elé helyeznie. Ez az átalakulás igen fájdalmas, mert a szülött mindent elveszthet, ami a szívéhez nőtt és a szükségesnél is többről mondhat le, esetleg éveket tölthet egyedül. Mégis, ezek a tapasztalatok mind szükségesek, ha a legmélyebb síkon, világosan akarja magát látni. Ebből a szimbolikus halálból indul ki új életébe.

Ez az ember fiatal korában megismeri és sokra becsüli a szellemi- kulturális értékeket. Az anyagi és egyéb biztonság megteremtésére irányuló erőfeszítése azonban háttérbe szorítja a „puszta kedvtelésből” űzött „haszontalan” tevékenységeit, amelyekre nosztalgiával, mártír-fájdalommal gondol vissza. Amikor felismeri, hogy olyan biztonság, amelyben minden lehetséges és lehetetlen körülménnyel számolhat, nem létezik, s hogy az ez iránti törekvésben minden energiája elfogy – akkor jön el az az idő, amikor visszafordulhat a szellemi értékekhez és megszabadulhat túlzott anyagi kötődéseitől.

Közismert emberek Skorpió Holdcsomóval: Szerb Antal, Juhász Gyula, Németh László, Asimov, Cervantes, Dürrenmatt, Gogol, Hasek, Franz Kafka, Kazantzakisz, Steinbeck, Vercors – Giordano Bruno – Kopernikus, Korányi Frigyes – Hirohito, Mussolini, II. János Pál, Richelieu, Ferenc Ferdinánd – Csók István, Toulouse-Lautrec – Beethoven, Mendelssohn, Kodály, Mascagni, R. Strauss, Vivaldi, Sztravinszkij – Fellini – Földi Imre, Kárpáti Rudolf, Balczó András. HP szereplők közül: Percy Weasley

A Skorpió Holdcsomóról további részleteket olvashatsz a Sorozatok menüpontnál.

 

FELSZÁLLÓ HOLDCSOMÓ A NYILASBAN, LESZÁLLÓ AZ IKREKBEN

1900.01.01.-1900.12.28.
1918.01.20.-1919.08.10.
1936.09.01.-1938.03.21.
1955.04.13.-1956.10.30.
1973.11.22.-1975.06.12.
1992.07.04.-1994.01.21.
2011.02.13.-2012.09.02.

Mottó: A tudás felé

Ez az ember több előző életen keresztül mindig kettősségekbe keveredett, rendkívül határozatlan volt, s miután folyton igyekezett mindenkinek eleget tenni, egészen felületessé vált. Személyiségérzetét hasadás érte, s minthogy olyan sokan formálták belsejét, kialakult benne az alakoskodásra való hajlam. Mostani életében is óvatosan lavírozik, mert még mindig azt hiszi, hogy ha bármely oldal mellé áll, a másikon előnyös lehetőségeket szalaszt el. Gyakran kerül kínos helyzetekbe az el nem kötelezettségre irányuló törekvése következtében. Egész énjét sohasem adja bele semmibe, zászlócskáját a szél lengeti, állandó készenlétben, hogy rövid időre a mindenkori nyertesek oldalán lépjen be a játékba. Belseje ingadozó, állhatatlan.

Sok időt tölt el véleményének folytonos formálásával, változtatásával, mert előző inkarnációiban nem fejlesztette ki magában, hogy hosszabb ideig szenteljen figyelmet valaminek, viszont ahhoz szokott, hogy mindennek az árnyoldalát szemlélje. Ennek következménye gyakran az, hogy mostani életében – kompenzálásként – a pozitív gondolkodás élharcosaként tűnik fel, de mindig kiderül, hogy valójában maga is nehezen tudja tartani ezt a nézőpontot. Kedveli az aktivitást, ideges és nyughatatlan lesz, ha úgy érzi: lebéklyózták. Rengeteg tennivalója van, de sohasem tud azoknak eleget tenni és egy-egy nap végén nagyon távol érzi magát céljától. Fiatal éveiben ez az ember nem találja meg határozott irányvonalát, általában huszonnyolcadik életéve után kerül csak sínre, gyakran a szülők, vagy más idősebb emberek segítségével, irányításával. 

Mostani életében legalább egyszer szembekerül azzal a konfliktussal, hogy nagyvárosban éljen-e vagy vidéken. (Kisvárosban vagy nagyvárosban) Korábbi életeiben főleg az emberekkel való együttlét vonzotta, most viszont jobban szeretné másoktól távol tartani magát, mert könnyen elbizonytalanodik álláspontjában ha másokkal beszél.

Feladata, hogy magasabb szintű tudás után kutasson, aminek során ki kell iktatnia gondolkodásából a banalitásokat, sablonokat, sémákat, s a valóságos jellemzőket és összefüggéseket kell felismernie, bármennyire is kényelmetlenebb ezzel bíbelődni. Az alkalmazkodás és lojalitás területén felhalmozott karmikus adóssága el kell, hogy vezesse arra a belátásra, hogy a fecsegés és szócséplés a szabadság ellen elkövethető egyik legnagyobb vétek. (Az is fecsegés, ha mást beszéltetek feleslegesen, huszonegyedszer is ugyanarról a témáról, nemcsak az, ha én fecsegek!) A színlelt életbölcsesség összes régi maradványától el kell fordulnia arra törekedve, hogy azt fogadja el, ami valóságos és természetes. Meg kell tanulnia, hogy – igazi identitásának megfelelően – emelkedett szellemi képességeit engedje előtérbe kerülni. Ha gondolatait transzcendentalitással kezdi összekapcsolni, önmagában is lelki egységre talál, fejlődése megszabadítja határozatlanságának nyűgeitől és konfliktusai fölé tud emelkedni. Az alantasabb életszemlélet helyett bepillanthat az egyetemes igazságba – sematikus gondolkodás helyett felismerheti az egyedi helyzeteket és azok nagyobb összefüggéseit.

Közismert emberek Nyilas felszálló Holdcsomóval: Verlaine, Voltaire, Hemingway, Saint-Exupery, Milne, Byron, Hölderlin, Joyce, La Fontaine, Martin du Gard, Petrarca, Racine, Salinger, Passuth, Gárdonyi, Jókai, Müller Péter (id.) – Nietzsche, Diderot, Hegel, Schopenhauer – Ford Henry, Galamb József, Benz, Fleming, Gábor Dénes, Puskás Tivadar – Kálvin, Washington, Saddam Hussein, Napóleon, Teleki Blanka, Thököly István – Picasso, Munkácsy – Bartók, Louis Armstrong, Bernstein, Haydn, Rimszkij-Korszakov, ifj. Johann Strauss – Sztanyiszlavszkij, Szabó István, Hitchcock, Hernádi Judit, Gábor Miklós, Ingmar Bergman, Dustin Hoffmann – Egerszegi Krisztina, Szeles Mónika. HP szereplők közül: Albus Dumbledore, Charlie Weasley

A Nyilas Holdcsomóról további részleteket olvashatsz a Sorozatok menüpontban

 

FELSZÁLLÓ HOLDCSOMÓ A BAKBAN, LESZÁLLÓ A RÁKBAN

1916.07.03.-1918.01.20.
1935.02.12.-1936.09.01.
1953.09.23.-1955.04.13.
1972.05.05.-1973.11.22.
1990.12.15.-1992.07.04.
2009.07.27.-2011.02.14.

Mottó: Valódi önállóság

Korábbi inkarnációiban hajlott arra, hogy a világot rózsaszín szemüvegen át nézze; csak azt vette észre, amit akart, ami komfortérzetét nem zavarta meg. Az örök gyermek  státuszát őrizte és más, önállóbb személyiségek (szülők, családtagok) támogatását élvezte. Most is meg akarja ezt az állapotot tartani és minden embernek, akihez kapcsolódik, a jelképes szülő-szerepet szánja. Sok gyermeteg vonás van benne. Korát is nehezen fogadja el, vagy ha mégis, akkor sem próbál meg ahhoz mérten élni. Mindezzel szemben viszont örökké megpróbál felnőtt és önálló lenni, mégis: élete felét gyámoltatlan ingatagságban kínlódja át. Állandóan függőségeivel vívódik, mert ahhoz szokott (az előző életekben), hogy mankóval járjon.

Heves és mély érzelmei azt követelik, hogy az emberek szeretettel és rokonszenvvel forduljanak felé, s mindenre emocionálisan reagál, az ésszerűséget figyelmen kívül hagyva. Képes megbetegíteni is magát, ha kilátás van arra, hogy ennek révén rokonszenvhez juthat. Érzelmi problémáival próbára teszi embertársai türelmét, ha veszteség érte. A veszteségeket ugyanis nagyon nehezen viseli; annyi belső félelmet hozott magával, hogy valamit elfelejt vagy elveszít, hogy erőnek erejével mindent meg akar tartani. A múlton is sokat rágódik, mert nem tud elereszteni semmit. Így problémáit sem, amelyek egymásra rakódva csak sokasodnak.

Sokakat ebből a karmikus csoportból erős hazaszeretet és hűség jellemez, s nem egy az ilyen szülöttek közül hazája üzleti életében elkötelezi magát.
A Bak felszálló Holdcsomó miatt ez az ember igyekszik olyan képet mutatni a külvilágnak, hogy mások felnézzenek rá, s ehhez tántoríthatatlanul ragaszkodik, még akkor is, ha egész életét erre kellene áldoznia.

Női horoszkópban ezek a Holdcsomók rendkívül erős, apa utáni sóvárgást mutatnak, férfi horoszkópban pedig erős és tudatos igényt az apa-szerep betöltésére. Épp amiatt, mert ez különlegesen kiemelt terület, sokszor súlyos apa-problémával kell szembesülnie az ilyen embernek. A sóvárgást éppenséggel ez indukálja ilyenkor. Más esetekben nagyon jó apa-gyerek viszony nehezíti a szülőkről leválást, a belső függetlenség elérését.

Jelenlegi karmája: megtanulni, mit jelent az igazi felelősség, s azt, hogy személyes életénél magasabb ideállal legyen képes azonosítani magát. Másként: be kell látnia, hogy azok a problémák, amelyeket ő olyan nagyoknak tart, másokéihoz viszonyítva vagy mondjuk a világ általános aktuális állapotához viszonyítva semmiségeknek tűnnek, s jobban járna ha maga sem ezekkel foglalkozna, hanem szélesebb kört érintő, fajsúlyosabb dolgokkal.  A felszálló Holdcsomó mutatja azt a pontot is, ahol karmikus rendeltetésébe ütközik ez az ember, ahol megméretés, ítélethozatal vár rá (ezért is szakad el nehezen múltjától!) – mondja Martin Schulman, de nem fejti ki bővebben a megmérettetés mibenlétét. Viszont ha túl tud lépni ezen a ponton, immár mint felelősségteljes felnőtt, sorsát a becsület, tisztelet és nemes hagyományok elvei szerint irányíthatja, és nagyszerű, kiteljesedett élet áll előtte.

Közismert emberek Bak felszálló Holdcsomóval: Brecht, Shakespeare, F. Garcia Lorca, Goethe, Karl May, Szabó Magda, Andersen, Apollinaire, Böll, Dante, ifj. Dumas, Erasmus, Jakob Grimm, Wilhelm Grimm, Rousseau, Peter Weiss, Lázár Ervin, Dienes Valéria, Ken Kesey, Baumgarten, József Jolán – Rudolf Steiner – Czeizel Endre, Galilei, Halley, Szilárd Leó, Nansen – John Kennedy, Aldo Moro, Ceausescu, Indira Ghandi, Sztálin, Széll Kálmán – Ferrari – Leonardo da Vinci, Dürer – Bruckner, Cimarosa, Debussy, Gershwin, Grieg, Smetana – Fred Astaire, Woody Allen, Udvaros Dorottya, Hofi Géza, John Travolta, Alain Delon.

 

FELSZÁLLÓ HOLDCSOMÓ A VÍZÖNTŐBEN, LESZÁLLÓ AZ OROSZLÁNBAN

1914.12.14.-1916.07.03.
1933.07.25.-1935.02.12.
1952.03.06.-1953.09.23.
1970.10.16.-1972.05.05.
1989.05.28.-1990.12.15.
2008.01.08.-2009.07.26

Mottó: Hová lett a koronám?

Ez az ember előző inkarnációiból eredően hajlamos másokat lenézni, leereszkedően viszonyul a többiek gondolataihoz, ötleteihez. Önmagát még mindig a Világegyetem közepén látja, ahelyett, hogy igyekezne az életet objektíven szemlélni és értékelni, természetesen másokat is észrevéve, meglátva.

Most a legnagyobb konfliktusai a valódiság és mesterkéltség körül keletkeznek, hiszen nem elsősorban az emberek rokonszenvét szeretné megszerezni, hanem saját személyének csodálatát várja tőlük. Odáig azonban még ilyen igény mellett sem ereszkedik le, hogy alkalmazkodjék, ezért ez a Holdcsomó rendszerint nehézségeket okoz a kapcsolatokban, így a házasságban is, az ilyen ember erősen hajlik arra, hogy uralkodjék a hozzá közelállókon. Sokszor latensen munkál benne ez az igény, sőt: lehet olyan a látszat, hogy őt nyomja el a környezete, mi több: valóban ilyesmit is cselekszik a környezet, hiszen sűrűn előfordul, hogy úgy szembesít a karmával, hogy pont a vágyak ellenkezőjét mutatja be! Ha mégsem gyakorolhatja tehát hatalmát, akkor félrevonul inkább – azzal indokolva magatartását, hogy elundorodott a világtól – és felszabadítja magát minden további felelősség alól. Ily módon életének egy részét egyedül kénytelen eltölteni, a jelenlegi feladat fő motívumának megfelelően, ami nem egyéb, mint a belső küzdelem a személyes élet és a személytelen, az emberiségnek szóló odaadás között.

Karmája: megtanulni, hogyan járjon könnyedén, nyomok hátrahagyása  nélkül. Ugyanis ő az az uralkodó, aki a trónról való lemondásra készül. S itt nyomatékosan ki kell emelni a „lemondásra készül” kifejezést. Ugyanis már reinkarnációs előzményeiben lekerült a trónról, s most el is kell ezt a tényt fogadnia és meg kell tanulnia egy újabb – nem uralkodói – szerepet. A belső küzdelem következményeként tele van mártír-romantikával, szívesen játssza a szélmalmok ellen harcoló Don Quijote szerepét.

Ha fordul is más emberekhez tanácsért, azt legföljebb csak véletlenül fogadja el, mert végül mindent a saját elképzelései szerint hajt végre. Új, emberibb szemléletet kell kialakítania, s ekkor már egyedülálló kalandban lehet része, amelyben jelentősen hozzájárulhat a civilizáció fejlődéséhez. A felszálló Holdcsomó ugyanis a jövőbe mutat, a világ-evolúció távlataiba és az emberiség szolgálatára rendeli ezt az embert. Különleges képessége, hogy föllelje a társadalom legelhagyatottabb régióit (gyermekeit) önmagát is segíti annak felismerésében, amire rendeltetett: hogy az emberiség keresztjét magára vegye. Természetesen ez szimbolikus teher és a szociális érzékenység fejlesztésére, a mások felé forduló figyelemre, empátiára utal.

Közismert emberek Vízöntő Holdcsomóval: Madách, Petőfi, Molnár Ferenc, Ady, Csehov, Flaubert, A. Miller, Villon, Wilder, Moldova György, Csurka István, Hamvas Béla – Mendel, Pasteur, Einstein – Putyin, Machiavelli, Cromwell, Nagy Katalin cárnő, Csányi Sándor – Renoir, Velazquez, Rodin, Monet – Kocsis Zoltán, Kreutzer, Mahler, Berlioz, Elvis Presley, Edit Piaf – Ingrid Bergman, Schirley Mac Laine, Sophia Loren, Brigitte Bardot, Frank Sinatra – Hajós Alfréd. HP szereplők közül: Bill Weasley, Lily Potter (Harry lánya)

 

FELSZÁLLÓ HOLDCSOMÓ A HALAKBAN, LESZÁLLÓ A SZŰZBEN

1913.05.27.-1914.12.14.
1932.01.06.-1933.07.25.
1950.08.17.-1952.03.06.
1969.03.29.-1970.10.16.
1987.11.08.-1989.05.28.
2006.06.19.-2008.01.07.

Mottó: Kaosz és ősbizalom

Ez az ember korábbi életeiben egy véges univerzumot képzelt el, ahol mindennek meghatározott rendje volt. Rendkívül tárgyilagosan és kritikusan szemlélte a dolgokat és csak a tényeken alapuló ismereteket építette be világképébe. Most is csak azt fogadja el, ami a legmagasabb szaktekintélytől származik, bárebben az inkarnációban már kezd tudatára ébredni zárt gondolkodásmódjának és makacsságának. Időnként – ragyogó intuíciója révén – megnyílik előtte az élet misztikus magja, de a megelőző inkarnációkból áthozott tárgyilagossága újból kétkedővé teszi és a folytonos változások közepette mindig két világ között találja magát. Emiatt hajlamos arra is, hogy analitikus gondolkodásmódjával szétválasszon összetartozó dolgokat, ezáltal elveszti áttekintését. Önmagát is külön egységként kezeli a világból kiszakítva, és sohasem tud abszolút szellemi békéhez jutni.

Mindig a rendet keresi, s annak megteremtése érdekében szükségleteket nyom el, mert mindenképpen a „tisztes személy” benyomását akarja kelteni és megőrizni. Ezzel olyan belső feszültségeket okoz saját magának, ami egészségügyi zavarokkal is járhat. Egyébként is azzal a hittel érkezett ebbe az életébe, hogy fertőzött világban él, ami tele van veszélyekkel, s ami saját énjétől idegen, azt egészségét támadó dologként értelmezi. Ez sokszor csak átvitt értelemben érvényesül hosszabb ideig, ezért kevésbé tetten érhető. De valamilyen formában mindig megvan: bizonyos dolgoktól való irtózás, „mentális egészségvédelem”, károsnak kinevezett dolgok merev elutasításának formájában például.

Sokaknak ezzel a Holdcsomóval az előző életeikből származó nagy adag szexuális problémával kell megbirkózniuk. A szexuális nélkülözés vagy olyan tendenciák, hogy elkerülje az érzelmi sérüléseket, oda vezetnek, hogy ezek az emberek szeretnék jobban megérteni a szexualitást.

Mostani életének feladata: megtanulni a bizalmat, miközben felhagy mások elmarasztalásával. Meg kell szabadítania magát korábbi beidegződéseitől, vagy legalábbis el kell érnie arra a pontra, ahonnan fölmérheti azokat. Karmikus rendeltetése, hogy a Világmindenség szenvedéseit szimbolikusan végigkövesse és fölerősödjön személytelenül érvényesülő szeretete. Ehhez egy szellemi életmódot, spirituális szemléletet kell(ene) kialakítania, eleresztve az előző életekből áthozott anyagiasságot- így gyorsabban eljuthat az egyetemes tudatig, az egységig. Ez (és csakis ez) a Holdcsomó állás ugyanis arra utal, hogy alighanem utolsó inkarnációját vagy az utolsók egyikét éli a Földön az ilyen ember. A földi létforma után is van állítólag másfajta létezési forma, amelyben további tanulmányok várnak a lélekre, de mindenesetre a háromdimenziós viszonyok elhagyása sok-sok ilyen élet után, mindenképpen nagy minőségi változást jelent.

Közismert emberek Halak Holdcsomóval: Baudelaire, Zola, Dosztojevszkij, id. Dumas, Thomas Hardy, Hauff, Hesse, Hugo, Malamud, Stendhal, Tennessee Williams, Jevtusenko, Déry Tibor, Selma Lagerlöf, Müller Péter Sziámi – Nostradamus – Bacon, Grétsy László, Bolyai János, Engels, Fulton, Max Planc, Öveges József, Steindl Imre – Lővei Klára – Kossuth, Nagy Imre, Kuncze Gábor, Antall József, Horn Gyula – Cézanne, Dési Huber, Goya, Fadrusz János, Bernáth Aurél – Britten, Csajkovszkij, Hindemith, Leoncavallo, Muszorgszkij, Orff, Pergolesi, Puccini, Bellini, De Falla, Forrai Miklós – Belmondo, Elisabeth Taylor, Gobbi Hilda, Tolnai Klári, Szemes Mari, Claudio Abbado, Rockenbauer Pál – Steffi Graf, Kovács István (Kokó) HP szereplők közül: (valószínűleg) Albus Perselus Potter (Harry kisebb fia), Rose Weasley (Ron és Hermione lánya)

 

 

4. A HOLDCSOMÓK HÁZHELYZETE

A következőkben kiegészítem a karma legfontosabb jelölőjének értelmezését azokkal a kivonatokkal, amelyek a házak valamelyikében található felszálló Holdcsomót jellemzik.

A Holdcsomók házhelyzete attól függően alakul, hogy hány órakor született valaki. (Az ábrán Rák felszálló Holdcsomó szerepel, a 11. házban.) Tulajdonképpen a kétféle (jegy- és házhelyzet) értelmezés variációja – vagyis a 12 x 12 = 144-féléből az egyik variáció – adja meg precízen az egyéni karma feladatait, s a házhelyzet szerinti olvasat elég sokat módosíthat is a dátum függvényében érvényesülő jegyhelyzet szerinti alapokon. Aki ismeri az Ascendensét, illetve tudja, hogy horoszkópja hányas házába esik a felszálló Holdcsomó, az összevetheti, hogy a jegyhelyzet szerinti értelmezéssel harmóniában van-e, vagy csak részben, illetve teljesen ellentétes-e a házhelyzet szerinti értelmezés. Ezen kívül is van még számos tényező, ami befolyásolja az egyéni megnyilvánulásokat, de ezekbe a részletekbe e ponton nem mélyedünk el.

Ha hasonlóságot vélsz felfedezni egyes házak és egyes jegyek leírása közt, az nem a véletlen műve, hanem annak a következménye, hogy az asztrológia analógia-tan, a hasonlóságokra épül. Minden ház hasonlít a vele azonos sorszámú jegyre. Ily módon az I. ház a Kossal, a 2. a Bikával, a 3. az Ikrekkel hasonlít egymásra s így tovább. A házhelyzeteknél zárójelben megjegyzem, hogy melyik jegy felszálló Holdcsomójának értelmezéséhez hasonlít.)

Általában sem közömbös szempont, hogy mennyire pontosan ismert a születés perce. Amikor elemzésre készítek valakinek horoszkópot, a már megtörtént, ismert események dátumai alapján mindig ellenőrzöm, korrigálom a születés percét, amelyre megvannak a módszerek. Erre itt természetesen nincs mód,  így sajnos tévedések is előfordulhatnak. Viszont jó közelítés, hogy két szomszédos Holdcsomó házhelyzetből melyiket érzi magára nézve inkább igaznak az érintett. Akkor is érdekes szituáció alakul ki, ha egy háznak nagyon a vége felé helyezkedik el a tárgyalt horoszkópelem, mert akkor arra is vonatkozik, amelyben még van, de már a következőre is. (“Rádolgozik” – szoktuk mondani.)

 

Felszálló: I. házban (analóg a Kos felszálló Holdcsomóval)
Leszálló: VII. házban 

Ez az ember. korábbi inkarnációiban azzal foglalkozott, hogy másoknak segítsen és másokkal megértesse magát. Mivel jórészt a külvilágra orientált, nehézségei vannak, hogy önmagát megismerje.

A másik emberhez (házastárshoz, társhoz stb.) való kapcsolódás vezérelve annyira mélyen van cselekvésmódjába gyökerezve, hogy önmagát mindig mások szemével nézi, személyiségérzetét a külvilág visszatükröződése erősen befolyásolja. Ebben az életében meg kell magát szabadítania attól, hogy mindenkinek eleget tegyen, és végül meg kell találnia önmagát.

Azt kell megtanulnia, hogy átvegye a vezető szerepet. Ez nagyon nehezére esik, mert elmúlt életeiből az alárendeltségről vannak tapasztalatai, mindig önmagát áldozta fel, hogy elérje céljait, az alkalmazkodás és odaadás volt fő mozgatórugója tetteinek. Most nyílik a nagy fejlődési lehetőség számára, hogy megkeresse és megtalálja önmagát, anélkül, hogy teljesen kizárná a partnerkapcsolat előnyeit.

Ahhoz, hogy ebben az életben boldog legyen, meg kell tanulnia, hogy egyensúlyba hozza saját igényeit másokéival. Tudatában kell lennie, hogy függetlenségének kialakítását nem szabad elsietnie – a legszebb virágnak is időre van szüksége a kinyíláshoz és csak a gyom nő gyorsan.

 

Felszálló: 2. házban (analóg a Bika felszálló Holdcsomóval)
Leszálló: 8. házban

Ezzel a Holdcsomópont-állással az ember energiájának jó részét az élet sötét oldalára fordítja. Még előző inkarnációinak titkait hordja magában és mindent megtesz, hogy azokat megőrizze. Ebben az életében is hajlamos arra, hogy titokzatosságot vigyen be dolgaiba és cselekedeteibe, ha arra nincs is szükség. Sokan közelebbről ismerik, de igazán senki nem fogja őt megismerni. Mindig nagy feszültség uralkodik belsejében. Ideges attól való félelmében, hogy valaki megtudhatja titkait, mert nagyon jól tudja, hogy csaknem mindent, amivel kapcsolatba kerül, szétrombol. Ettől függetlenül magabiztosan hisz abban, hogy bármit tesz és bármilyen módon, annak a végkifejlete jól alakul.

Minthogy ez az ember saját értékrendszerét még nem alakította ki, nagy igyekezettel tanulmányozza másokéit és megkérdőjelezi értékmérőik helytálló voltát. Ezzel veszélyezteti mindazt, ami a másiknak a szívéhez nőtt. Saját érdeklődését az élet iránt még nem lelte meg, így nincs vesztenivalója. Mások érdekeltségeit is ezért képes semmibe venni, de mindezt rendszerint olyan óvatosan juttatja kifejezésre, hogy nehéz egyáltalán észlelni.

Előző életeiből rengeteg szexuális visszaélést hoz magával. Azt tanulta, hogy a szexualitást erősségének tekintse, eszközként használja fel a másik feletti uralom megkaparintásához. Az adás és kapás csereaktusában a szexuális vonzerő csak fizetőeszköz a másik értékeiért.

Korábbi inkarnációi révén ez az ember úgy véli, a társadalom kivetette magából. Most nagyon szerény és annyira vágyik arra, hogy megszabaduljon pillanatnyi fájdalmától, hogy kész egyik tévedéséből a másikba esni. Mindig azt hiszi, hogy azért, amire szüksége van, küzdenie kell, mert nem érzi, hogy azokat már megérdemelte. Ha nem sikerül neki, hogy elérje az élet szebb oldalát, balszerencséje miatt titokban másokat okol.

Ennek az embernek meg kell tanulnia megállapítani és felépíteni mindazt, ami számára valódi jelentőséggel bír. Ez azt is jelenti, hogy be kell látnia: azok a dolgok, amiket tisztességtelen módon nyert el, nem tartósak. Személyiségének továbbfejlesztése nem mehet mások rovására. Amint eljut erre a felismerésre, megnyílik előtte minden ajtó, és ez nem mások jóindulatán múlik, hanem ő maga érdemelte ki.

 

Felszálló: 3. házban (analóg az Ikrek felszálló Holdcsomóval)
Leszálló: 9. házban

Az ilyen ember korábbi életeinek súlypontja a fejlődés volt, amire rengeteg energiát áldozott, ezen kívül pedig még arra, hogy fontos emberekkel jusson kapcsolatba, amiben öröme telt. Szabadságát kellett kifejlesztenie, korlátok és megszorítások nélkül, hogy lelke tökéletesedhessen. Most, ebben az életben, ez az ember rendszerint a régi szabadságérzethez kötődik, és azt okvetlenül meg akarja tartani, bár már nem képes tudatosan visszaemlékezni rá, hogy miért is fontos ez számára.

Szellemi nomád, aki folytonosan keres valamit, de nehéz neki pontosan meghatározni, mi is az tulajdonképpen. A többi embert talányosnak és zűrzavarosnak találja, ezért kíváncsian próbálja megtudni, milyenek. Feladata: megtanulni a másokkal való bánásmódot, meg kell tanulnia, hogy életét mások életébe illessze be.

Minden érdekli, ami a szexualitással kapcsolatos és kötelességének érzi, hogy legyőzze ezt a rajta eluralkodó erőt. Most nagyon tisztán látja egy felsőbb- és alsóbbrendű Én létezését és karmikusan törekszik az egyik vonzerejének leküzdésére.

Kevésbé érdekli a nyereség, sokkal inkább az, hogy elkerülje a veszteségeket. Szabadsága elvesztésétől fél leginkább. Olvasás és elmélyült tanulás útján felemelkedik végül. Mégpedig a hagyományos képzés keretein belül, holott eddig a kényszer nélküli tanuláshoz szokott, de most a szervezett oktatás alkalmas számára, hogy jól összeálljon világképe.

Ez a Holdcsomópont-állás gyakran konfliktusokkal teli házasságot hoz magával, mert az ilyen ember hajlamos házasságon kívüli kapcsolatok létesítésére, azzal a szándékkal, hogy a személyes kölcsönhatások iránti érzékét fejlessze.

Egyik legfontosabb elsajátítandó feladata, hogy energiáit koncentrálja, mert amikor ösztökélést érez arra, hogy tovább haladjon, hajlamos be nem fejezett dolgokat maga mögött hagyni.

Hírnökként válik ismertté, aki minden embernek olyan tájékoztatást nyújt, amire éppen szüksége van. Ő maga azonban nem érzékeli, milyen fontosak tájékoztatásai, s azt, hogy mindenkire, akivel kapcsolódik, óriási hatással van. Gyakran félreértik azonban, mert híradásai sokszor egyedülállóan rejtjelezettek. Ezért semmitmondó fecsegőt is láthatnak benne. Holott valójában ez az ember az istenek szárnyas hírnöke.

 

Felszálló: IV. házban (analóg a Rák felszálló Holdcsomóval)
Leszálló: X. házban

Itt azt a karmikus érzést kell legyőznie az embernek, hogy ő a központi szereplője valamennyi körülötte zajló cselekménynek. Ebbe az életébe a méltóság érzetének öntudatlan emlékeivel lép, és azt hiszi, hogy élettapasztalata csak neki van. Folytonosan próbára teszi saját erejét, hogy nagynak lássák. Helyzete magányos, mert annyira el van foglalva öncélú küldetésével, hogy nem enged közel magához másokat.

Ezek az emberek mindig elégedetlenek azzal, amit elértek és úgy vélik, magasabbra, többre kell jutniuk. A karmikus lecke itt az, hogy az ember legyőzze vágyát, ami arra sarkallja, hogy mindent megszerezzen, aminek még nincs birtokában – ha kell, olyan áron is akár, hogy minden egyébről lemond.

Előző életeiben nyert tapasztalatai arra késztetik, hogy elmélyülten foglalkozzon a karrierje  és családja követelményei között fennálló konfliktussal. Erre éretté kell válnia, mert hatalmas erejével és még nagyobb méltóságával együtt is szinte teljesen tehetetlen, ha saját emocionális problémáját kell megoldania. Gyökereit kell megvizsgálnia és amint a múlt ködképeiből a valóságba érkezik, le kell raknia a gyakorlati alapokat, amelyekre majd jövőjét építi. Végül megtanulja, hogy azzal, ha mindig másokat szervez, saját életének rendbehozatalától egyre messzebb kerül.

Igen sok energiát fordít arra, hogy megkíséreljen szüleitől teljesen szabaddá és függetlenné válni, emellett mindig is tisztában van azzal, mennyire szüksége van rájuk. Bizonyos dacot mutat a szülőkkel szemben, emögé rejtve a szülői szeretet iránti erős vágyat.

 

Felszálló: 5. házban (analóg az Oroszlán felszálló Holdcsomóval)
Leszálló: 11. házban

Ez az ember sok időt tölt el álmodozással, rengeteg fantasztikus ötletet gondol ki. Korábbi inkarnációiban kívánságai beteljesítéséért élt. Most finomra szövött álomvilága olyan ígéretekkel kecsegteti, amelyektől a realitások nem tudják eltéríteni, bármennyi pofont is kapott már eddig, mikor azokkal szembekerült.

Mindig mélyen elmerül gondolataiban, amelyek főleg szimbólumok keresésére irányulnak. Szellemi erejének túlnyomó részét arra használja, hogy fantasztikus nappali álmainak részleteit csiszolja. Karmája az, hogy megtanulja az álmok jelentőségét és azt, hogy azok miképpen alapozzák meg életét. Fel kell ismernie, hogy egész egzisztenciája azon alapult, hogy álmai szerint igyekezett élni, mígnem saját fantáziájának termékévé vált.

Álomvilága és az őt abból kilépni kényszerítő körülmények kerülnek ellentmondásba, és ez hat rá bénítóan. Nehezen érti meg, miért van gát álmai és cselekvései között és erőit megfeszítve próbálja ezt a két világát egymástól elválasztó gátat áttörni. Elpocsékolja erejét és minél inkább teszi ezt, annál kevésbé képes rá, hogy saját életét kialakítsa.

Fel kell ismernie, hogy az 5. házban álló felszálló Holdcsomójával megkapta azt a legnagyobb ajándékot, amit ember kaphat: ugyanis ez az az erő, amivel kialakíthatja saját sorsát. Tudatára kell, hogy ébredjen: azokat a körülményeket, amelyeket életében valóságosnak tart, saját gondolatai hívták életre. Oda kell eljutnia, hogy megértse a gondolatai és álmai közötti összefüggést, mert álomélete gondolatainál jobban határozza meg életét a Földön. Felelősséget kell vállalnia álmaiért és elővigyázatosnak kell lennie, mit kíván magának, mert láthatja, hogy álmai miképpen materializálódnak. Minden egyes álom anyagi kihatása révén kis változással valósul meg. Úgy tudja ezt jobban megérteni, ha átéli összes kívánságának következményeit. Élete egyidejűleg áldás és átok, mert minden alkalommal, amikor kipattan belőle az isteni szikra, lelkét a szellem szárnyai vagy magasba repítik, vagy saját belső poklának mélyére húzzák.

Megtanulja, hogy leszálló Holdcsomójának álmai a Vízöntő uralma alatti 11. házban az emberiség javára kell, hogy szolgáljanak. Minél többet kíván majd másoknak, annál többet fog ő maga is kapni. De ha ezt a folyamatot megfordítja, valódi kaosszá válik élete. Ha úgy döntött, hogy magának teremt valamit, egy szent ajándékkal történt visszaélés áldatlan következményeivel kerül szembe. Álmai végülis annyira elértéktelenednek, hogy teljesen alkalmatlanok lesznek arra, hogy őt boldogítsák. Az önfegyelmet kellene megtanulnia ahhoz, hogy képes legyen saját énjét kivezetni álomvilágából.

A Sorozatokban a Bika Holdcsomónál is említett Magyarország horoszkópjának használt úgynevezett Budapest képletben ez, az 5. házas felszálló Holdcsomó szerepel. Vagyis a magyarok karmája a Bika és 5. házas felszálló Holdcsomó variációjából áll össze.

 

Felszálló: 6. ház (analóg a Szűz felszálló Holdcsomóval)
Leszálló: 12. ház

Az ilyen ember legnagyobb problémái közé tartozik, hogy befelé fordulásával másokat megakadályoz abban, hogy mentális vándorlását követni tudják. Ennek következményeként rengeteg múltbeli szorongást halmoz fel, és sejtelme sincs róla, hogy ezek eredete vajon igazi okokra vezethető-e vissza, vagy csak a saját belsejében folyó vándorlásai közepette sűrítette össze magának, külső kontroll nélküli elképzeléseiből.

Kifelé mutatkozó léte még mindig félelmeken és téves elképzeléseken alapszik, és gyakran nem tud önmagában bízni. A körülötte élő emberek úgy látják, mintha élete arra irányulna, hogy elkerüljön mindent, ami valóságosnak tűnik. Ideje jó részében tükörből figyel másokat és a tükörből ismeri fel az embereket. Abban a hiszemben van, hogy környezete őt is így nézi – bíráló pillantásokkal.

Nehezen osztja be idejét és ezért állandóan utol akarja érni a jelent. Mindig olyan helyzetbe kerül, hogy kapkodnia kell, nehogy elkéssen.

Nagy, karmikus leckéje az, hogy megtanulja a felelősséget ahelyett, hogy minden őt gyötrő fájdalom miatt önsajnálatba meneküljön. Legbelül azt érzi, hogy nem méltányolják azt a szeretetet, amit ő nyújtani tud. Mivel így gondolkodik, komor hangulatainak ő maga az okozója. És jaj annak, aki rossz hangulatától meg akarja szabadítani, mert a felé részvéttel fordulónak elsorolja összes jelen- és múltbeli sérelmét, félelmét és gondját; azokat is, melyeket korábban nem is öntött szavakba.

Gyógyításra született, aki képes a gyakorlati orvostudomány határait a maga inkább misztikus gyógymódjaival túllépni.

Végülis meg fogja tanulni, hogy legnagyobb ajándéka a bizalom, de sokáig és keményen kell azon dolgoznia, hogy ezt tudatosítsa. Nem szabad hagynia, hogy régi félelmei gúzsba kössék, hiszen ezektől megszabadulhat. Sokan ezzel a Holdcsomópont-állással tapasztalják, hogy betegségük egyszeriben és titokzatos módon megszűnik, orvosok és más, hivatásukat gyakorló gyógyítók meglepetésére. Itt a karmikus lecke az, hogy ennek mélyebb okát felismerjük, mert amint a megértés megvan, úgy az újjászületett bizalom gyógyítani kezd. Ha egyszer tudatára ébred a bizalom erejének, ebből az emberből igazi energia-átalakító válhat.

Ha több pozitív gondolatáramlattal halad és azokon munkálkodik, automatikusan megtanulja, hogy másokat ne kritizáljon amiatt, hogy azok nem tökéletesek.

Az összes Holdcsomópont-pozíciók közül ebben az állásban a legnehezebb megnyílni múltbéli inkarnációknak.

 

Felszálló: VII. ház (analóg a Mérleg felszálló Holdcsomóval)
Leszálló: I. ház

Az ilyen ember jelenlegi életében lelke emlékszik egész individualitására és függetlenségére, amelyben egykor része volt. Csupán azért, hogy az emberek elfogadják, úgy tesz, mintha nagyon odafigyelne és meghallgatna másokat, de ritkán fogad meg jó tanácsot. Energiája nagy részét mindenféle képesség és tehetség fejlesztésére fordítja, folyton azt várva, hogy fáradozásait méltányolják. Sokkal kevésbé figyel másokra, mint önmagára, de ő az utolsó, aki ezt nyíltan beismerné. Annak dacára, hogy mostani életének tapasztalatai megtanítják, hogy másoknak szolgáljon, aligha áldozza fel magát teljesen, mert már annyi életet töltött azzal, hogy végre függetlenítse magát. Másokhoz való kapcsolata csak annyi ideig tart, ameddig szabadságvágyát nem korlátozzák és nem szűkítik be. Ezért a házasság nem lesz könnyű számára. Ilyen Holdcsomópont-állással vagy nem is lép házasságra, vagy elválik, vagy legalábbis tudatilag külön él társától. Nehezen hiszi el, hogy korábbi életéből áthozott egoizmusa okozza az összes problémát, amit mások szemére vet.

Meg kell tanulnia a teljes szívből adni tudást és – szimbolikusan szólva – nemcsak időnként egy-egy csontot odavetni azért, hogy a kutyafalka nyugton maradjon.

Karmája, hogy megtanuljon másokra tekintettel lenni. Sokkal fontosabbnak tartja magát, mint amilyen a valóságban. Ráadásul elzárkózik az igazi szeretettől, amelyről azt állítja, hogy neki nem jut osztályrészül. Még mindig arra törekszik, hogy másokat ellenőrizzen és egész biztonságérzete ezen az ellenőrzési tevékenységen és képességen alapszik.

El kell jutnia addig a pontig, amíg erőt és bizalmat tud adni másoknak, akiknek arra nálánál nagyobb szükségük van. Vissza képes adni ugyanis az embereknek elvesztett életkedvüket és meg tudja erősíteni önbizalmukat. De ezt teljes és tiszta szívvel kell tennie.     Ez az ember sokat tanulhat második gyermekétől, unokaöccseitől, unokahúgaitól.

Akár házas, akár nem, megtanulja, hogy életét feladatnak kell tekinteni, amivel egy vagy több léleknek van szolgálatára, akiknek többre van szükségük, mint neki. Karmikus leckéi abban állnak, hogy kifejlessze magában a jóságot és a megértést. Amint ezt cselekszi, ezerszeres lesz a jutalma.

 

Felszálló: 8. ház (analóg a Skorpió felszálló Holdcsomóval)
Leszálló: 2. ház

Az egyén itt szembesül egy belső harccal. Karmája, hogy legyőzze múlt inkarnációiból származó extrém birtoklási vágyát.

Előző életeiben járta a maga útját, anélkül, hogy tekintettel lett volna másokra. Olyan magasra állította a mércét, hogy azok a dolgok, amikre leggyakrabban van szüksége, elérhetetlennek tűnnek. Úgy viselkedik, mint a példabeszédben a szamár, ami megy egy sárgarépa után és nem ismeri fel, hogy ő maga tartja maga elé azt a sárgarépát. Egyaránt akarja a mennyiséget és a minőséget is, röviden: MINDENT akar.

Minden tekintetben mértéktelen, túlzó. Még akkor is rendkívül nehéz neki megváltozni, amikor látja, hogy útja a pusztulásba vezet. Miután már felismerte hibáját, még mindig megpróbál másokat meggyőzni, hogy neki van igaza. Az önuralmat kellene elsajátítania, mert fegyelem nélkül a korábbi inkarnációkból áthozott önelégültsége a mostani életét féktelen összevisszasággá zilálja.

Jelenlegi életének legnagyobb előrelépése abban a képességben rejlik, hogy megleli magában az erőt az újjászületésre. Újjászületésétől önfejűsége és lustasága tartja vissza – ezek karmikus maradványok. Szeretne transzformálódni, de nehezen leli meg az ahhoz szükséges energiát.

A 8. házban lévő felszálló Holdcsomópont révén előző értékrendszerét szét kell rombolnia és szakadatlan változásnak kell magát alávetnie. Így végül összhangba kerülhet mások értékeivel. A hozzá közel állóktól sokat tanulhat, ha hajlandó odafigyelni rájuk. Amikor valamilyen értékkel találkozik, meg kell tanulnia, hogy mindent eltávolítson magától, ami annak befogadását akadályozza. Új életét teljesen elölről kell kezdenie. És mivel minden egyes lépés igen fáradságos, minden megtett centimétert nagyra kell értékelnie.

Karmikus feladata: megtanulni azt, hogy a birtoklás csak a használat céljából fontos és nem kell többet birtokolni, mint amire pillanatnyilag szükség van.

A 8. házban álló felszálló Holdcsomópont elvezetheti a szülöttet a megújhodáshoz is, de a visszafejlődéshez is. Döntő a magába vetett hit ereje. Ahhoz, hogy ez az ember a Mennyországba jusson, előbb át kell haladnia a Poklon, amelynek a mélyén tapasztalnia kell, hogy Isten meghallja még a leghalkabb segélykérést is, ha biztos, hogy a szülött nem fordul újra vissza azokra az utakra, amelyeket már elhagyott.

 

Felszálló: 9. ház (analóg a Nyilas felszálló Holdcsomóval)
Leszálló: 3. ház

Ez az ember folyton igyekszik kiszabadítani magát a bonyodalmak hálójából. Minden kapcsolata annyira komplikált, hogy összes energiája önmaga megszabadítására megy el. Előző életeiben igen nagy szüksége volt más emberekre és most ez életének leggyengébb pontja. Egyrészt szeretne egyedül lenni, ugyanakkor nagyon vágyakozik az emberek után.

Legnagyobb problémáinak egyike kielégíthetetlen tudásszomja, amely ugyan múltjában segítségére volt, de most egyre mélyebbre húzza le a részletek hálójában.

A legrosszabb számára az, amikor döntésekre kényszerítik. Ahelyett, hogy intuíciójára vagy magasabb szellemére hagyatkozna, folytonosan keresgél tények és részletek után abban a reményben, hogy ezekkel az információkkal könnyebb lesz döntenie.           Jelenlegi életét olyan sok kapcsolat bonyolítja, hogy nem elkerülhetők a felsebzett érzelmek. Nem rosszindulat van ilyenkor jelen, hanem sokkal inkább az, hogy képtelen eleget tenni mindenkinek, akivel összekerül. Legbelül telve van az önmagával szemben érzett kételyekkel. Ezek erősebben kifejezésre kerülnek, amikor másokkal beszél, mert ha tehetné, mindenkinek szeretne igazat adni és kedvében járni.

Néha olyan sokrétű lehetőséggel rendelkezik, hogy komoly megterhelésnek van kitéve: folyton az foglalkoztatja, mit kellene tennie. Következésképpen semmit sem tesz.

Szexuális problémája, hogy fél az impotenciától. Alapjában véve nem hangsúlyozottan érzéki beállítottságú, hanem attól tart, hogy az élet fizikai élményeiből ki van rekesztve a szellemiekhez való vonzódása miatt. Hogy önmagának bizonyítson, megköveteli, hogy a fizikailag orientált világban is elfogadják.

Legmagasabb fejlettségi fokára akkor jut el, ha megtanulja karmikus leckéjét: hogy az alantas szellemet magasabbra transzformálja.

Az utazások segítik látókörének szélesítésében. Legnagyobb sikereit születési helyétől távol aratja. Vannak olyanok, akiknek életét főleg idegenek és külföldiek befolyásolják.

A 9. házban álló felszálló Holdcsomópont révén hatalmas szellemi növekedés lehetséges, ha az ember egyszer megtanulta, hogy elszakadjon korábbi kétségeitől és problémáitól. A véges világból a végtelen tudásra kell gondolatait irányítania. Amikor ezt megteszi, barátokat veszít el, mert csak kevesen vannak, akik megértik hirtelen visszahúzódását. Akik mellette maradnak, azokon az embereken keresztül jön rá, hogy mi a különbség a barátság és az ismeretség között. Alakulása folyamán a szavak helyett egyre inkább a gondolatokra koncentrál.

 

Felszálló: X. házban (analóg a Bak felszálló Holdcsomóval)
Leszálló: IV. házban

Itt az embernek sok idejét elveszi, hogy családja kívánságainak eleget tegyen. Állandóan azt érzi, hogy akadályoztatva van önmegvalósításában. Családjára visszavezethető karmával érkezett jelen életébe. Előző inkarnációiban mellőzte azokat az embereket, akik eltartották, ezért erre az életére azt a feladatot kapta, hogy ő maga legyen az eltartó. Most átéli, hogy házastársa és gyerekei egyszerűen nem méltányolják, amit értük próbál tenni. Ennek dacára még többet kell megtennie, hogy megküzdjön karmájával. Némelykor annyira súlyos terhek hárulnak rá, hogy önmagát kell legyűrnie, hogy ne hagyja elhatalmasodni magában indulatait. Ilyen Holdcsomópont-állással mindenképpen problémái lesznek egy gyerekkel, aki igen sok idejét, erőfeszítését, energiáját igényli, mert nagyon mély síkon az anyaság felelősségét kell megismernie. Házastársa vagy nincs jelen, vagy olyan gyenge karakter, hogy a szülöttnek egyidejűleg kell mindkét szülő szerepét eljátszania.

Gyakran meglepetést szerez neki családtagjainak viselkedése, mivel kialakít ugyan egy külsődleges világnézeti beállítottságot, mégis, csaknem gyerekesen naiv, amikor a körülötte lévő emberek érzéseiről van szó.

Ez az ember mindig telve van olyan vágyakkal, amik önmagára vonatkoznak, és kötelezettségekkel, amiket viszont kénytelen vállalni szeretteiért. Folyton helyzetekkel kerül szembe, amelyekre gyerekesen reagál. Ehelyett éretté kell válnia.

Feladata, hogy érzelmi éretlenségét felelősségvállalásra alakítsa, beláttatja vele, hogy minden ember, akivel útján összetalálkozik, szintén megfizeti saját lelki kibontakozásának árát.

 

Felszálló: 11. házban (analóg a Vízöntő felszálló Holdcsomóval)
Leszálló: 5. házban

Ez az ember jelenlegi létébe olyan életstílus emlékével érkezik, ahol egyedüli alkat volt. Most igyekszik, hogy megint úgy éljen, mint amihez szokott, de csaknem minden, amit megpróbál, valahogy soha nem illik bele teljesen jelenlegi életkörülményeibe.

Azokhoz, akik értékelik, rendkívül nagyvonalú tud lenni, de abban a pillanatban, ahogy nem reá irányul a figyelem, elhagyatottnak érzi magát. Képzeletbeli álomvilágába menekül és megpróbálja eljátszani egy XVII. századbeli romantikus kaland főszerepét.

A szerelmi kalandokban folytonosan beteljesedést keres és így túl könnyen letérhet saját útjáról. Mások szemében szeretne önfeláldozónak látszani. Alapjában véve jó ember és igen szorult helyzetbe kerülne, ha megállapítaná, hogy negatív tendenciák is vannak benne. Az állatövi jegyek közül egyedül benne található a gyerekek iránti kreatív tehetség, mivel lelkében maga is gyerek.

Meg kell ismernie a barátság értékét. Túl kell jutni a testi, birtoklásra irányuló kapcsolatokon és azokat az új, személytelen kapcsolatokat kell tartós igyekezettel ápolnia, amelyeket most épít ki.

Ebben az életében azt is megtanulja, hogy több figyelmet fordítson álmai jelentésére, ahelyett, hogy saját erős akaratával az ár ellen próbál úszni. Álmai felsőbb irányításának üzenetét hozzák, amelyek által telepatikus úton megérti tetteinek okait.

Ha az életben egyáltalán valamiről le kéne mondania, akkor az az erős önfejűsége. Egója büszkeségével ugyanis ténylegesen blokkolja mindazt, amit olyan kétségbeesetten keres, ezért sajátmagának legnagyobb ellensége. Meg kell tanulnia, hogy önmagát személytelenebben szemlélje és megértse, hogy élete olyan, mint egy folyó – amelyet egy hídról figyelhet. Akkor lesz a legboldogabb, amikor egyszerűen csak a folyó szépségében gyönyörködik, mert legsúlyosabb kísértése abban áll, hogy a folyó folyását meg akarja szabni.

Csaknem biztos, hogy része lesz egy fontos élményben: megkívántatik tőle, hogy személyes  énjét méltányosságból egy másik ember számára adja fel. Amíg csak egy morzsányi személyes büszkeség is maradt benne, nem jut neki semmi abból az erőből, amit magával hozott ebbe az életbe. A túlzásba vitt önmagára való összpontosítás miatt a szülött nem látja a jót, amelyben részesül. A válasz megint csak ugyanaz: fel kell adnia a saját magához való tapadást: életét személytelen szolgálatra kell áldoznia, ahelyett, hogy másoktól várná el, hogy neki szolgáljanak. 

 

Felszálló: 12. ház (analóg a Halak Holdcsomóval)
Leszálló: 6. ház

Itt az ember egy mentális krízisen megy át, vagy tudatosan, vagy tudat alatt, mivel életének legnagyobb részét gondolatokba mélyedve tölti. Szívesebben tevékenykedik a kulisszák mögött, mégis előfordulhat, hogy magára vonja a nyilvánosság figyelmét.

Korábbi inkarnációiban tökéletességre törekedett és rendkívül kritikus volt. Most gyengítik a mindenfelé észlelhető tökéletlenségek és hiányosságok, mégpedig annyira, hogy képtelennek érzi magát, hogy azokkal megbirkózzon. Az az álláspontja, hogy a Világ nem nyújt neki annyit, mint amennyit tulajdonképpen nyújthatna. Némelyek hajlamosak az önsajnálatra, míg mások keserű haragot táplálnak magukban. Ők irigykednek azokra az emberekre, akiknek jobban megy, és akik látszólag kevésbé szolgáltak rá a sikerre.

A problémák oka rendszerint a felfuvalkodott Ego. A korábbi inkarnációkban kifejlődött ÉN most tökéletes ideálnak tűnik, túltéve a többi emberen, sőt: az Emberiség fölött állóvá magasodik. Belső gondolataiban ez az ember aligha ismeri azt az irányultságát, hogy másokat lenéz. De titkon mindenkit sokkal tökéletlenebbnek tart magánál.

Nem biztos benne ugyan, de azt képzeli, hogy őt könnyű elviselni.

Kibontakozása abban a pillanatban elkezdődik, amint magát nemcsak egy nagy egész részének tekinti, hanem tudatosul benne, hogy önmagában az egész univerzum lényegének birtokosa. Magában fog rálelni arra bőséges többletre, amit mindig olyan kétségbeesetten keresett.

Ha a mélységekbe ereszkedik, rájön, hogy ragaszkodik a világ megváltoztatásához, ahelyett, hogy energiáit önmaga alakítására fordítaná. Javára válik, ha nagy intézményben tevékenykedik és munkájában el tud merülni; ha kifejlődik benne a csoporttudat és inkább a kollektíva javára koncentrál, mint hogy elmúlt keserűségeinek felgyülemlett maradványain töpreng.

Amint minden változást készségesen elfogad és átengedi magát az életben a dolgok menetének, megoldja karmáját.

 Meg kell tanulnia, hogy értékelje mindazt a csodát, amit lát, anélkül, hogy törődne a részletekkel és érdeklődne a „hogyanok” és „miértek” után. Azt is meg kell tanulnia, hogy egészségi állapota teljesen belső beállítottságának tisztaságától és szilárdságától függ.

Élete egy eszme végét jelzi, úgy, mint ahogy Dante műve egy irodalmi periódus végét jelképezte. Ha azonosul ezzel a gondolattal, úgy életműve minden előzmény jelentőségteljes csúcspontja lesz. Ez olyan Holdcsomópont-állás, ahol a szellem az anyag fölé emelkedik és az élet egy karmikus átmenet az anyagi világból a végtelen szellem tudatosságába.

 

5. A HOLDCSOMÓK JEGYHELYZETE DÁTUMOK SZERINT

A listában szereplő jegy mindig a felszálló Holdcsomóra vonatkozik. A párját automatikusan a szemben lévő jegyben értelmezzük (pl.: 1900.01.01.-1900.12.28. Nyilas – azt jelenti: felszálló Holdcsomó a Nyilasban, leszálló az Ikrekben.) 

(A kép Eszes Dóra alkotása: Sárkány – értsd: Holdcsomó)

1900.01.01.-1900.12.28. Nyilas
1900.12.28.-1902.07.18. Skorpió
1902.07.18.-1904.02.04. Mérleg
1904.02.04.-1905.08.24. Szűz
1905.08.24.-1907.03.13. Oroszlán
1907.03.13.-1908.09.30. Rák
1908.09.30.-1910.04.19. Ikrek
1910.04.19.-1911.11.07. Bika
1911.11.07.-1913.05.27. Kos
1913.05.27.-1914.12.14. Halak
1914.12.14.-1916.07.03. Vízöntő
1916.07.03.-1918.01.20. Bak
1918.01.20.-1919.08.10. Nyilas
1919.08.10.-1921.02.26. Skorpió
1921.02.26.-1922.09.l6. Mérleg
1922.09.16.-1924.04.04. Szűz
1924.04.04.-1925.10.23. Oroszlán
1925.10.23.-1927.05.12. Rák
1927.05.12.-1928.11.29. Ikrek
1928.11.29.-1930.06.18. Bika
1930.06.18.-1932.01.06. Kos
1932.01.06.-1933.07.25. Halak
1933.07.25.-1935.02.12. Vízöntő
1935.02.12.-1936.09.01. Bak
1936.09.01.-1938.03.21. Nyilas
1938.03.21.-1939.10.09. Skorpió
1939.10.09.-1941.04.27. Mérleg
1941.04.27.-1942.11.15. Szűz
1942.11.15.-1944.06.03. Oroszlán
1944.06.03.-1945.12.22. Rák
1945.12.22.-1947.07.11. Ikrek
1947.07.11.-1949.01.28. Bika
1949.01.28.-1950.08.17. Kos
1950.08.17.-1952.03.06. Halak
1952.03.06.-1953.09.23. Vízöntő
1953.09.23.-1955.04.13. Bak
1955.04.13.-1956.10.30. Nyilas
1956.10.30.-1958.05.20. Skorpió
1958.05.20.-1959.12.07. Mérleg
1959.12.07.-1961.06.26. Szűz
1961.06.26.-1963.01.13. Oroszlán
1963.01.13.-1964.08.02. Rák
1964.08.02.-1966.02.20. Ikrek
1966.02.20.-1967.09.09. Bika
1967.09.09.-1969.03.29. Kos
1969.03.29.-1970.10.16. Halak
1970.10.16.-1972.05.05. Vízöntő
1972.05.05.-1973.11.22. Bak
1973.11.22.-1975.06.12. Nyilas
1975.06.12.-1976.12.29. Skorpió
1976.12.29.-1978.07.19. Mérleg
1978.07.19.-1980.02.05. Szűz
1980.02.05.-1981.08.25. Oroszlán
1981.08.25.-1983.03.14. Rák
1983.03.14.-1984.10.01. Ikrek
1984.10.01.-1986.04.20. Bika
1986.04.20.-1987.11.08. Kos
1987.11.08.-1989.05.28. Halak
1989.05.28.-1990.12.15. Vízöntő
1990.12.15.-1992.07.04. Bak
1992.07.04.-1994.01.21. Nyilas
1994.01.21.-1995.08.11. Skorpió
1995.08.11.-1997.02.27. Mérleg
1997.02.27.-1998.09.17. Szűz
1998.09.17.-2000.04.05. Oroszlán
2000.04.05.-2001.10.24. Rák
2001.10.24.-2003.05.13. Ikrek
2003.05.13.-2004.11.30. Bika
2004.11.30.-2006.06.19. Kos
2006.06.19.-2008.01.07. Halak
2008.01.08.-2009.07.26. Vízöntő
2009.07.27.-2011.02.12. Bak
2011.02.13.-2012.09.02. Nyilas
2012.09.03.-2014.03.22. Skorpió
2014.03.23.-2015.10.10. Mérleg
2015.10.11.-2017.04.28. Szűz
2017.04.29.-2018.11.16. Oroszlán
2018.11.17.-2020.06.04. Rák
2020.06.05.-2021.12.23. Ikrek