Asztrológiai alapfogalmak

ASZTROLÓGIAI ALAPFOGALMAK

 

MINI TANFOLYAM – Gál Judit tolmácsolásában

 

A facebook Mire születtél? – összhangban önmagaddal és Asztrológia tanfolyam szakmai oldalaival összhangban bővülő tár.

1.
Asztrológia (a Fogalomtár szócikkének kissé átszerkesztett változata)

Tükörfordításban csillagtan, népszerű nevén: csillagjóslás. Tulajdonképpen egyik sem fedi azt a fogalmat, ahogyan a komolyan vehető asztrológiát műveljük. Az égitesteknek a kozmoszhoz (jegyek), a Földhöz (házak) és egymáshoz (fényszögek) viszonyított helyzetéből (konstellációból) von le következtetéseket. Minden időpillanatnak megvan az ilyen kozmikus lenyomata, s az tartalmazza annak a pillanatnak összes jellemzőjét, múltját- jelenét és mindazt, ami abból következik – vagyis a jövőjét. Egyelőre rejtély, hogy ez milyen módon működik, többféle elmélettel próbálják (próbáljuk) megmagyarázni, de egyik sem eléggé meggyőző és a legkevésbé sem meríti ki a tudományos igényeket. Arra nézve létezik a tudományos kritériumoknak is megfelelő adatbázis, hogy statisztikailag kimutathatók a következetesen megállapítható összefüggések a kozmikus és az emberi jelenségek között.

Az asztrológia földi nézőpontból vizsgálja az említett elemeket, vagyis úgy, ahogyan innen a Földről látjuk. Emberi léptékben az ÉN világa az univerzum közepe, onnan képes körültekinteni, önmagához képest fogalmaz meg szinte mindent. Az asztrológia abban segít, hogy nagyobb egység részeként láttatja a jelenségeket, a személyiséget, vagyis voltaképpen egy életfilozófia a megfelelő útmutatásokkal, orientációkkal és összefüggésekkel.

Az asztrológia önálló ismeretként a XVI-XVII. század tájékán kezdett elválni az asztronómiától. Az utóbbi a csillagászat, mint tudományosnak elismert tan, s a kozmikus jelenségek fizikájával, kémiájával stb. foglalkozik, s immár semmiféle érzékelésen túli kivetítést, mérésekkel nem ellenőrizhető észlelést nem enged meg.

Beláthatatlanul sok asztrológiai iskola létezik, egyidejűleg is, a történelmi folyamatban pedig még inkább. Minden olyan népnek megvolt- megvan a maga asztrológiája, amely réges-régóta komolyabban foglalkozott a kozmosz tanulmányozásával vagy/és matematikával. Korunkban, amikor előbb a különféle segédtáblázatok majd pedig a számítógépes programok révén rengeteg ember számára hozzáférhetővé vált a horoszkópkészítés eredetileg igen bonyolult és magasabb geometriai- matematikai ismereteket igénylő tudománya, gombamód szaporodnak az újabb és újabb iskolák, al-ágak, sokszor egyszerűen csak fantázianevek, továbbá valahonnan előásott ősi (avagy: „ősi”) ilyen-olyan asztrológiák. Ezek értékének megítélését bízzuk az időre, itt csupán azt szeretném kihangsúlyozni, hogy van néhány alapelem, amely mindegyik komolyan vehető megközelítésben azonosan vagy nagyon hasonlóan szerepel. Ilyen a 12 alaptípus, a bolygók kozmikus helyzete, az Ascendens (pontosabban: a vízszintes és függőleges tengely) számítási metódusa következésképp helyzete, s néhány egyéb lényeges alapelv.

A leggyakoribb- és közismertebb a személyi horoszkópra alkalmazott asztrológiai tevékenység. Eszerint a konstellációból értesüléseket lehet szerezni arról, hogy az illetőnek hogyan alakul jelleme, személyiségfejlődése, milyen a kapcsolatrendszere, életének folyamata, melyik életterületen lehet különösebb erőfeszítések nélkül sikeres és melyeken szorul jelentősebb fejlesztésre. A karmikus összefüggésekre is rávilágít. A jövőre vonatkozó tendenciák, egymásba hömpölygő folyamatok – a következmények – éppúgy benne vannak ebben az időpillanatban, mint a jellemzés. Különféle prognózis-módszerekkel következtetéseket lehet levonni a változásokra és előre jelezni azok bekövetkezését. Ez a rész volna a ´csillagjóslás´, de sok asztrológus, köztük magam is, jobban szereti a prognózis vagy előrejelzés kifejezéseket.

2.
Horoszkóp  (a Fogalomtár szócikkének kissé átszerkesztett változata)

A horoszkóp szó óra-nézést jelent, ami azt is kifejezi, hogy nem elegendő ismerni a születés idejét év, hónap, napra, hanem az óráját, sőt percét is tudni kell.

A személyi horoszkópot arra az időpillanatra és arra a földrajzi helyre (településre) számítjuk ki, amikor és ahol valaki a világra jön. A főbb alkotóelemei: a 12 jegy, benne – az óra perc függvényében – a 12 ház, a 10 égitest (Nap, Hold és a bolygók) és a két Holdcsomó. A bolygók között létesülő kapcsolatok – fényszögek – megjelölésével készül el a tulajdonképpeni horoszkóp, amelyhez még alkalmazunk néhány, itt nem részletezett kiegészítő elemet és eszközt. A főbb négy alkotórésze mindenesetre az imént felsorolt tételekből adódik össze: jegyek, házak, égitestek és fényszögek. Az így nyert ábra alapján következtetéseket lehet levonni, melyekről az előző héten feltöltött asztrológia címszónál, vagy az alább hivatkozott weboldalon olvashatsz többet.

A horoszkóp szó helyett gyakran használjuk a képlet, vagy születési képlet valamint a radix kifejezéseket is. A radix azt jelenti: ´gyökér´, s azért alkalmazzuk, mert minden további következménye az időpillanatnak az imént leírt konstellációban gyökerezik.

Horoszkópot felállítani korántsem csak egy ember születésére lehet és szokás. Állatoknak éppúgy lehet horoszkópot készíteni – ha ismertek az adataik persze, s élettelen dolgokra is. Egy autó megvásárlásának pillanatára (még jobb lenne, ha az autó „születésére” mondjuk a szalagról lekerülésére lehetne), házépítés megkezdésére, kapcsolat kezdetére, házasságkötésre, tervezett műtét idejére- bármire, aminek ismert az idő- és térbeli indulás

3.
Jegyek  (a Fogalomtár két szócikkének kissé átszerkesztett változata)

A horoszkóp négy alapeleme közül a legelső a jegyeké – a 12 jegy köre adja azt az alapot, amelybe a többi elemet el tudjuk helyezni. Ehhez először meg kell ismerkedni kissé a zodiákussal.

Az állatöv (zodiákus) az Ekliptika, a Nappálya hagyományos neve. A Nap a Földről nézve egy év alatt tesz meg egy teljes kört az Ekliptika mentén úgy, hogy közben elmozdulni látszik a háttércsillagokhoz képest. Ezek a csillagok alkotják a 12 állatövi csillagképet, amelyekben a Nap egy-egy hónapig “tartózkodik”. Ugyanígy az egyes bolygók is aktuális helyzetük és haladásuk folytán más és más csillagképek irányában látszanak, egy 6-7 fokos sávban: „övben”. Azért nevezik Állatövnek, mert az európai jellegű kultúrkörben elterjedt elnevezések alapján a 12 jegyből több mint a felét: hetet állatok szimbolizálnak és a kisebb hányad, öt jegy az úgynevezett emberi. Az állati jegyek inkább ösztönösek, az emberiek kevésbé ösztönösek – legalábbis törekszenek erre. Állati jegyek: a Kos, Bika, Rák, Oroszlán, Skorpió, Bak és a Halak. Emberiek: Ikrek, Szűz, Mérleg, Nyilas (mert a kentaur felsőteste, így a feje is emberi) és Vízöntő. Ez a kategorizálás csupán egy a sok közül, a névmagyarázat miatt helyeztem itt el. (A kínai asztrológiában – amint köztudott immár – az összes egység állatokhoz kapcsolódik.)

A Nap látszólagos útja tehát az Állatövben, 12 nevezetes csillagkép előtt történik. Ezeket a csillagképeket a távoli múltba vesző időkben a babiloni birodalom csillagnézői alighanem visszafelé nevezték el. Megfigyelték, hogy az évek azonos szakaszaiban (azonos hónapjaiban) hasonló típusú emberek születnek, s az adott típus szerint láttak bele a megfelelő csillagképekbe különféle jelenségeket, állatokat, embereket, tárgyakat. Az elnevezések a különböző kultúrkörökben nem ugyanolyanok, de a tizenkettes rendszert tartják.

Az állatövet alkotó csillagképek azonban nincsenek fedésben azzal a fogalommal, amit jegynek nevezünk. Ennek két oka van. Az egyik egy olyan jelenség (precesszió), melynek következtében a Nap éves útja már nem ott kezdődik (Tavaszpont), ahol valaha, hanem hátrább vándorolt a Nappályán. Ennek a részletezésére itt nincs mód, de annyi utalást teszek, hogy emiatt vagyunk most a Vízöntő korban. A másik ok pedig az, hogy a csillagképek – azon csillagok alakzatai, amelyeknek egyébként fizikailag semmi közük sincs egymáshoz; egészen más galaxisokhoz tartozó objektumok látszólagos formái – korántsem egyforma szélességűek. Márpedig a hónapok hossza közel azonos (a csillagképekhez viszonyítva mindenesetre). Ily módon megkülönböztetésül jegyeknek (néhány iskolában: jeleknek) nevezzük az Ekliptika 12 db, egységesen 30-30 fok tartományú tizenkettedét, s a Tavaszponttól (a Nappálya és a földi egyenlítő metszéspontja, az a pont amit a Nap március 21. körül ér el) kezdődően hívjuk úgy, hogy Kos, Bika, Ikrek, Rák …. stb.

 1. 08.01.

4.

Házak  (a Fogalomtár két szócikkének kissé átszerkesztett változata)

Az egyes életterületekre utalnak a házak, amelyekből ugyanúgy 12 van, mint a jegyekből és minden ház hasonlít egy-egy jegyre, analóg vele. Az I. ház a Kossal, a 2. a Bikával, 3. az Ikrekkel és így tovább.

A házakat mindig ott kezdjük el beosztani, sorolni, ahol az Ascendens van, a felkelő pont (az Ascendens) az I. háznak az eleje, csúcsa. Az egyéni variációknak a keretét adja meg, hogy melyik ház milyen jegybe kerül. Amikor pedig elhelyezzük a bolygókat is aszerint, ahogyan egy meghatározott időpillanatban álltak, akkor még nagyobb változatosságot tapasztalhatunk, aszerint, hogy melyik bolygó milyen jegybe és milyen házba esik, ezek mennyire vannak egymással összhangban vagy sem, mit üzen az a hármas információtömeg, amit egyenként jelentenek az egyes elemek.

Annak megállapításához, hogy kinek hol kezdődik a házbeosztása, szükség van a születés év, hónap, napján kívül az óra, percre és a születés földrajzi helyére. Ugyanis – nem kevéssé bonyolult számítással – az óra és hely adatok alapján lehet megállapítani az úgynevezett házállást, azt, hogy melyik ház melyik jegybe kerül. Szerencsére most már olyan számítási segédleteket tudunk használni, amelyekkel sokkal egyszerűbben megállapíthatók a szükséges adatok, a régi csillagnézők munkájához képest. A számítógépes horoszkópokhoz pedig semmilyen számítás nem szükséges. (A számítógép és az asztrológia kapcsolatáról külön fogok írni, valószínűleg majd a Cikkek rovatba.)

A házak közül kiemelt jelentőségű az I. mivel az maga a személyiség, az Én (lásd külön alul). A vele szemben lévő VII. ház a kiegészítés, a Te – a társ. A IV. ház az otthon, eredet és egyik szülő (rendszerint az apa), a vele szemben lévő X. pedig az a csúcs, ahová kiemelkedhet az ember, a karrier, én-érvényesítés, a külvilág előtti tekintély és a másik szülő (általában az anya). Amit látható itt is, ezeket a házakat római, a többit arab számokkal jelöljük. A közbenső házakat is felsorolom néhány címszóval jellemezve, korántsem teljes jelentéstartalmukkal:

 • 2. az anyagiak;
 • 3. kommunikáció, kontaktus, közlekedés, tanulás és testvér;
 • 5. örömök, párkapcsolat, gyermek, barátok, hobbi, szabad idő;
 • 6. munka és áldozatvállalás, betegségek, háziállatok, karma és após;
 • 8. veszteségek, halál, önnevelés, mások révén szerezhető haszon;
 • 9. életfilozófia, természettel való viszony, külföld, felsőbb vagy autodidakta tanulmányok, unoka;
 • 11. segítő erők, pártfogók és akiket mi pártfogolunk, késői szerelem és ilyen gyerek, az élet eredménye;
 • 12. izoláció, kényszerű vagy vállalt magány, titkok, titkos működés és ellenségek, hosszú utak, anyós.

Ascendens

Felkelő pont, vagy kiterjesztett értelmezésben: felkelő jegy. A valóságos napkeltekor a Napot megpillantjuk azon a (vizsgált földrajzi helyre vetített) horizont-metszésponton, ahol éppen látszólag felemelkedik. Amikor más időpontban – például éjjel – születik valaki, akkor is felemelkedik a horizont keleti metszéspontján valamely része a Nappályának – ez az Ascendens. Ezt nyilvánvalóan nem látjuk semmilyen formában, de kiszámítható. A Nap-jegy a horoszkópokban az alapkaraktert jelenti, ösztönös tulajdonságaink együttesét, de ez az Ascendens jegyén keresztül szocializálódik. Az Ascendens és az ott kezdődő I. ház (ha van benne bolygó vagy bolygók, akkor azzal/azokkal együtt) ugyanis a személyiség, amely tartalmazza már a nevelés, nevelődés során történő módosulásokat is, az alapkarakterhez képest.

Rendszeresen felmerül a kérdés, hogy „melyik az erősebb” a Nap-jegy vagy az Ascendens vagy hogy „mikortól kezd el az Ascendens érvényesülni”. Nos, ezek is olyan tényezők, amelyeket pontozással és határozott választóvonallal nem lehet értékelni. Az egyéni horoszkópból derül ki akár az egyik, akár a másik kérdésre a felelet, mert ahány ember, annyiféleképp nyilvánul meg dinamikában vagy/és időben. Arról nem is beszélve, hogy a Nap-jegyen és az Ascendensen kívül van még egy sereg alapelem, s azoknak gyakorlatilag végtelen számú variációja informál a személyiségről.

A képletekben (horoszkópábrákon) mindig a bal oldalon helyezzük el a felkelő jegyet, oda rajzoljuk be az Ascendenst. Illusztrációnkon – ahol csak a házak szerepelnek – ez a Vízöntőbe esik. A horoszkópban fordítva szerepelnek az égtájak, mint a térképen: bal oldal a kelet, jobb a nyugat, fent van a dél és lent az észak.

2012.08.08.

5.

Bolygók  (a Fogalomtár szócikkének kissé átszerkesztett változata)

Planétáknak is, de ha pontosak akarunk lenni, égitesteknek is szoktuk emlegetni. Azokból az elemekből, amelyekkel a horoszkópokban számolunk a Nap és a Hold nem bolygó, hanem a Nap csillag, a Hold pedig a Föld kísérője.

Csillagászati értelemben röviden: bolygó az a jelentősebb tömegű égitest, amely egy csillag körül kering, s elég nagy ahhoz, hogy hozzávetőleges gömb alakot vegyen fel. A Naprendszerben a jelenlegi (2010) álláspont szerint 8 bolygó kering a centrális égitest, a Nap körül. A Plútót egy 2006. augusztusi prágai csillagászati kongresszus megfosztotta bolygó minősítésétől és megállapítottak hozzá egy új, ’törpebolygó’ fogalmat. Eszerint bolygók: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptun. Nevük a görög-római mitológia latin megfelelője, kivéve a Földet, valamint az Uránuszt és Plútót, mert az utóbbiak az eredeti görög nevek. Több kategória szerint is osztályozza a csillagászat bolygóinkat, a két legismertebb a belső és külső, valamint a Föld típusú és Jupiter típusú bolygók.

Az asztrológia – legalábbis a modern asztrológia – 10 égitesttel számol, amelyek: Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptun és Plútó. Amint látjuk itt szerepel továbbra is a Plútó, amelynek óriási (asztrológiai) ereje rácáfol fizikai kicsinységére. A bolyókat – akár a jegyeket is – tulajdonságokkal ruházzuk fel (amelyek egyébként névadójukként szereplő megfelelő görög istenek vonásaival erősen analógok), s aszerint értelmezzük az egyes képletekben, hogy milyen jegyben voltak adott időpillanatban, milyen házban – ezeknek jelentésével ugyanis keveredik a bolygó jelentése – és hogyan kapcsolódtak a többi égitesthez – Ezt nevezzük tulajdonképpen konstellációnak.

Az asztrológia is kategorizálja az égitesteket különféle szempontok szerint. Ebből is csak két csoportosítást említek itt: az ősbolygók: Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz – a szabad szemmel is látható égitestek, amelyeket ősidők óta figyeltek a csillagnézők. Az újkori (vagy: generációs, transzszaturnális, transzcendens) bolygók felfedezése akkor kezdődött, amikor már technikailag fejlett távcsöveket készítettek. Az Uránuszt 1781-ben Herschel, a Neptunt 1846-ban Galle, a Plútót 1930-ban Lowell találta meg az égbolton. A másik gyakran használt csoportosítás a klasszikus asztrológia megfogalmazásában a „kártékony” és „jótékony” planéták nevet viseli. Modernebb szemlélet szerint nem minősíthetjük így az égitesteket, mert mindegyiknek megvan a maga progresszív és – finoman fogalmazva – kevésbé progresszív olvasata.

A bolygók jegyhelyzetére utaltam a szövegben: ezen azt értjük, hogy egy megfelelő pillanatban, például egy születés pillanatában, az Állatöv (Nappálya) melyik 1/12-ében, melyik jegyben tartózkodtak – a Földről nézve – az égitestek. Ezt a helyzetet jelöli az asztrológia úgy, hogy pl. a Hold a Nyilasban vagy a Mars az Oroszlánban áll. Ez több szempontból is fontos, például azért is, mert bizonyos bolygók bizonyos jegyekkel harmóniában vannak, tulajdonságaik emlékeztetnek egymáséira, s azokban a jegyekben különösen erősek, könnyedén meg tud nyilvánulni eredeti mivoltuk, míg másutt – ahol drasztikusan eltér a jegy és a bolygó „tulajdonság-együttese” – gyengék, nem tudják hozni az alapértelmezést, vagy csak nagyobb erőfeszítések, kompenzálás (sokszor: túlkompenzálás) árán. (Erre a későbbiek folyamán majd még visszatérünk, a bolygók kozmikus helyzetének tárgyalásánál.) A másik nem kevésbé lényeges szempont: a bolygók egymástól való távolsága, hiszen ezen alapszik a fényszögek – a horoszkóp negyedik elengedhetetlen alapelemeinek a – rendszere.

Illusztrációnkon egyidejűleg láthatók a bolygók a Nap körüli pályájukon és – szaggatott vonalakkal jelölve – a Földről szemlélt, a jegyekben elfoglalt pozícióikban. Nap a Bika előtt, a Hold a Vízöntőben, Merkur a Kosban, Vénusz az Ikrekben, Mars a Bakban, Jupiter a Halakban, Szaturnusz és Uránusz a Nyilasban, Neptun a Bakban és Plútó a Skorpióban.

 

2012.08.15.

6.

Fényszögek  (a Fogalomtár szócikke, szerkesztve és bőségesen kiegészítve)

A horoszkóp elengedhetetlen alapelemeiből a negyedik tényező a fényszögek rendszere.

Szakszóval: aspektusoknak is nevezzük a fényszögeket. Az asztrológiai hagyomány szerint bizonyos meghatározott távolságokon belül (eredetileg 30 fokos lépésekben) kapcsolatok létesülnek a bolygók között, amelyek – jellegük szerint – megmutatják azt, hogy a bolygók jegy- és házhelyzetéből tulajdonképpen milyen olvasat érvényesül: az úgynevezett harmonikus, vagy inkább a diszharmonikus. A fényszögeket is ezekkel a kategóriákkal különböztetjük meg, s ezért kétféle színnel is jelöljük. A támogatást, sima előrehaladást, előnyös tehetséget, tulajdonságokat stb.-t jelentő harmonikus aspektusokat zöld, a gátlást, akadályt, hátráltatást, próbatételt, kihívást jelentő diszharmonikusokat pedig piros színnel. Sem a sikert nem garantálják a harmonikus, sem a kudarcot a diszharmonikus fényszögek, hanem adottságokat mutatnak, amelyekkel gazdálkodni tud az ember. (Illusztrációnkon a színek nem a fenti szisztéma szerint szerepelnek, hanem a megkülönböztetés miatt három színnel.)

A fényszögek tehát a horoszkóp körívén mért adott távolságnál érvényesülnek, úgymint:

0 fok: konjunkció, együttállás

30 fok: semisextil (félszextil)

60 fok: szextil

90 fok: kvadrát

120 fok: trigon

150 fok: kvinkunx és

180 fok: oppozíció, szembenállás

Van még két, a 30 fokokhoz képest közbülső fényszögünk is, amikor a bolygók

45 fokra állnak egymástól: ez a félkvadrát (semiquadrat) és a

135 fok távolságra állók: ez pedig a másfél-kvadrát (sesquiquadrat).

Az együttállás, szextil, kvadrát, trigon és szembenállás erős fényszögnek számít, a többi úgynevezett félerejű aspektusnak.

Tisztán harmonikusnak a szextil és trigon fényszögeket tartjuk, valamint az együttállások egy részét – attól függően, hogy milyen bolygók vesznek bennük részt. A többi értelemszerűen diszharmonikusnak minősül.

Természetesen olyan szituáció, hogy két égitest hajszálpontosan mondjuk 120 fokra legyen egymástól, igen ritkán fordul elő. Ettől függetlenül sok fényszöggel számolhatunk, mert van egy hatóköre, érvényességi tartománya minden bolygónak és fényszögnek. Például egy Nap-Merkur együttállást bízvást figyelembe lehet venni, ha a két égitest egymástól 6-7 fok távolságra van, mert ennél sokkal nagyobb a hatóköre mindkettőnek és az együttállásnak is. Ahogyan haladunk a Naptól kifelé, úgy csökken a bolygók hatóköre, s ahogy csökken a fényszögek ereje, attól függően is kisebb lesz az a bizonyos hatókör – szakszóval: orbisz. A különböző asztrológiai iskolák különböző távolságokkal számolnak, nem egységes a hatókörök rendszere.

2012.08.22.

7.

A jegyek rendszere

Áttekintettük nagy vonalakban egy horoszkóp négy elengedhetetlen alapelemét (jegyek, házak, bolygók és fényszögek). Most visszatérünk az elsőre, a jegyekre és kicsit bővebben is megismerkedünk velük. Na nem egyenként, hanem megismerünk egy nagyon szép, zárt rendszert, amelynek a neve is ennek a blokknak a címadója: a jegyek rendszere. Öt olyan kategóriáról van szó ugyanis, amelyek egyenlő számú csoportokra osztják a 12 jegyet, mindig más és más típust vonva össze. Minden halmaznak vannak markáns közös vonásai, s tulajdonképpen ezekből tevődnek majd össze az egyes típusok jellemzői. Jobban meg lehet érteni a jegyek motivációit, magatartásmódját, ha alaposabban megismerjük az alap-kategóriáinkat.

Az öt kategória:

 1. Elemi felosztás (tűz-föld-levegő-víz)
 2. Minőségi felosztás (kardinális-fix-labil)
 3. Töltés szerinti felosztás (pozitív-negatív)
 4. Emocionalitási felosztás (emocionális-racionális)
 5. Évszakok szerinti felosztás (tavasz-nyár-ősz-tél)

Van még két olyan csoportosításunk is, amelyek nem egyenlő részekre osztják a zodiákust, sőt ebből a második még csak nem is a 12 jegyre vonatkozik, csupán háromra. (Állati-ember jegyek és kettős jegyek). Ezekre majd a jegyek rendszere részletes ismertetése után visszatérünk.

2012.09.05.

8.

A jegyek rendszere – elemi felosztás

Az előző héten beszéltünk arról, hogy 5 kategóriával jellemezzük a 12 jegyet. Az első és egyúttal igen közismert kategória az elemi felosztás. Nevezik még alaptöltés vagy elemi töltés szerinti felosztásnak is, de ez keverhető a harmadik nagy csoportosítással, a töltés szerintivel. Az ősminőség megjelölés pedig a második, minőségi kategóriával. Így a magam részéről mindig elemi felosztásként vagy elemi kategóriaként emlegetem.

Az ókori filozófiai értelemben vett, tűz-föld-levegő-víz 4 „eleméről” van szó, amelyre az európai jellegű kultúrkörben építkezünk. Indiában például ugyancsak négy elemmel számolnak, de van egy ötödik, kiegészítő is: az éter. Kínában pedig eleve öt kategóriát vesznek figyelembe, melyek teljesen nem is hozhatók fedésbe a miénkkel (tűz, föld, fém, fa, víz).

A négy elem jellemzői többé-kevésbé (a víz a legkevésbé) analógiába hozhatók a legközismertebb pszichológiai, még az ókorból származó, hippokratészi tipológiával, amely abból indul ki, hogy milyen testnedv domináns az egyes típusoknál. Így a kolerikus (sárga epe – chole) a tűzzel, melankolikus (fekete epe – melaina chole) a földdel, szangvinikus (vér – sanguis) a levegővel és a flegmatikus (nyálka – phlegma) a vízzel hozható szinkronba.

Az egy-egy kategóriához tartozó jegyeknek feltűnően hasonló az alaphabitusa, magatartásmódja. Annyira, hogy sokszor össze is keverhető. Ahogyan haladunk majd előre a kategóriák megismerésében, úgy fogjuk látni mégis a különbségeket az azonosságok mellett.

TŰZ JEGYEK

Kos, Oroszlán, Nyilas

Kulcsszavak: heves, élénk, ösztönös

S mi is jellemzi őket együttesen? Gyors lelkesedés, lobbanékonyság, heves, erős indulatok – nem nagy kitartás mellett (kivétel az Oroszlán amely egyúttal fix jegy is – ahogyan majd látni fogjuk ezt a következő, minőségi kategóriánál). Égés, lobogás. Törekvés, becsvágy. Vezetés, példamutatás. Hiúság. Örökös aktivitás – persze más és más téren és dinamikával. A Kosnál bármiben és a személyes részvétel erejével, az Oroszlán bemutatja mit hogyan kell tenni, majd áttér az irányításra és a Nyilasnál lehet elmondani fél-komolyan, hogy „fogjuk meg és vigyétek”. Fizikai erő, energia-összpontosítás, sport, versengés. Kevésbé anyagiasak, ami nem azt jelenti, hogy ne szeretnének jól, sőt: nagyon jól élni (a két luxus-jegy történetesen az Oroszlán és a Nyilas), hanem azt, hogy nem az anyagiság, és a racionális megfontolások elsődlegesek számukra. Ösztön-lények.

A legjobban úgy értjük meg az elemek tulajdonságait, ha a valódi elemre – ez esetben a tűzre gondolunk: ez ég, éget, elhamvaszt, elborzaszt, pusztít – megbűvöl, meleget ad, tisztít, és a merő tűzből álló Nap nélkül nincs élet.

A többi elemmel milyen viszonyban van a tűz? A földet kiégeti, terméketlenné teszi, a föld pedig fojtja a tüzet. A vízzel összeeresztve mindenekelőtt nagy gőzt képzeljünk el, aztán attól függően, melyik a több, erősebb vagy elpárolog a víz vagy eloltja a tüzet. Amely elemmel jóban van, az a levegő, hiszen ez táplálja a tüzet, a levegőt pedig nem zavarja, inkább elbűvöli a tűz, sőt: „értelmet ad” mozgásának, amikor elhordja a füstöt.

FÖLD JEGYEK

Bika, Szűz, Bak

Kulcsszavak: gyakorlati, óvatos, higgadt, alapos.

A sok föld elemű bolygót tartalmazó horoszkóp tulajdonosa átgondolt, higgadt, kényelmes és nagyon óvatos – szemben a tüzesekkel. Félénk, gátlásos (a Szűz és Bak különösen). Természet- föld- anyagszeretet és érzék jellemzi. Érték-központúság, anyagiasság. Kis kitérőt teszünk anyagiasság ügyben itt: egyáltalán nem csak és nem alapvetően azt értjük anyagiságon, anyagiasságon, hogy pénz-központú. Az is kötődik az anyaghoz, akinek mindenhez kézzelfogható bizonyíték kell, aki a racionális szempontokat tartja szem előtt minden mást megelőzve. A fő kérdése: „van-e értelme” – megindokolható-e észokokkal, józan nézőpontból. A föld elemnek hobbija is az anyaggal foglalkozás (Bika: művészi érzék, Szűz gyűjtés, Bak építés) Ami nem kézzelfogható, mérhető, gyanakvással szemléli, esetleg elveti. Szereti végigcsinálni amit elkezdett, szépen lassan, alaposan. Nehezen meggyőzhető, amiben ugyancsak megvannak azért a variációk. A Bak első benne, a Bika bizonyos területeken meglepő rugalmasságot tud tanúsítani (majd látjuk ezt az utolsó, évszakok szerinti kategóriánknál), s a Szűz csak látszólag meggyőzhetetlen, valójában csak tájékozódni akar előbb alaposan, aztán pedig simán konszenzusra jut (amint a következő, minőségi kategóriánknál kiderül, hiszen aszerint labil jegy, akik könnyen meggyőzhetők).

A valódi elem jellemzői szerint: a föld mint nehéz anyag fullasztó, sivár, unalmas, ugyanakkor a másik oldalát nézve: termékeny, gyönyörű úgy geológiai formáit mint a belőle táplálkozó természetet tekintve, alapvető létszükségletet elégít ki (mint egyébként mind a négy elem), és minden látszat ellenére őserejénél fogva hatalmas megújuló ereje van.

Viszonya a többi elemhez: a tűzzel már láttuk, a levegővel sincs túl jó viszonyban (habár az oxigénre a földnek is szüksége van), mert szárítja, széthordja, nem tudnak egymással mit kezdeni, tekintve, hogy a levegőt meg megköti a föld, amitől az lesz frusztrált. A víz az az elem, amellyel kölcsönösen tudnak egymásnak valami jót nyújtani: a víz megtermékenyíti, táplálja a földet, a föld pedig alapként, „edényként” szolgál a víznek (amint majd annál az elemnél látni fogjuk ennek szükségességét).

LEVEGŐ JEGYEK

Ikrek, Mérleg, Vízöntő

Kulcsszavak: intellektuális, kapcsolatteremtő, mozgékony

Az oxigén a közvetítő közeg – és ezt képviselik a levegősök, tudniillik az általános közvetítést. Szellemi töltésűek, mindenütt ott vannak, ahol valami ilyesmi történik, mindenről tudnak és mindenről tájékoztatnak másokat. Anyagtól függetlenek, ami őket inkább érdekli az olvasás, tanulás, eszmecsere, egyszóval informálódás, közvetítés. Mozgékonyak, fiatalosak, s nem tudnak megöregedni, legalábbis szellemileg. Alkalmazkodó-képesek – a kapcsolatteremtéshez szükségük van erre. Sokoldalúak a közvetítő szerep miatt, épp ezért szétaprózódnak, felületesek. (a Vízöntő a legkevésbé, mert egyúttal fix jegy is.) Illékonyak. Kevésbé megbízhatók, a kötelességtudás és pontosság nem tartozik erényeik közé. Jellemző viszont az idegesség, ingerlékenység, röviden: hisztisek. (A Vízöntőre mondjuk, hogy nagy probléma-tupírozó, de a másik kettő is tudja ezt.) A mély érzelmekkel nem nagyon tudnak mit kezdeni, zavarba jönnek tőlük (a Mérleg is!!). Az ész, a ráció a kapcsolataikban is domináns.

A valódi levegő elem analógiájaként: illékony, megfoghatatlan, brutális erejét jól szemléltethetjük a szél, vihar, orkán, tornádó, ciklon jelenségeivel. Pozitív megjelenési formájában viszont gondolhatunk a hűsítő fuvallatra, a szennyezést kisöprő tisztító szélre, arra, hogy a víz alkotóeleme és persze oxigén nélkül éppúgy nincs élet, mint bármelyik másik elem nélkül.

A többi elemmel való viszonyában figyelembe kell venni, hogy intellektuális hidat képeznek a többi ember között. Tekintve, hogy az oxigén mindegyik elemben benne van vagy szükséges hozzá (tűz), éppúgy szükség van egy közösségben is a megfelelő arányú levegőre ahhoz, hogy működőképes legyen. Képzeljünk el csak egy olyan társaságot, ahol csupa tűz dominanciájú ember van. A versengéstől, csendes vagy zajos hatalmi- pozícióharctól szóba nem jöhet valami közös megegyezés, konszenzus. A föld eleműek jól elrágódnak egy-egy kérdésen, mindig újabb és újabb megfontolandó szempontok mentén és nem tudnak tovább lépni. A víz elem elmeditál mindenféléken, anélkül, hogy akár megosztaná a többiekkel, milyen mélységekben járkált (nem is nagyon tudja verbalizálni) és szintén nem jut egyről a kettőre. A vegyes felállást is el lehet képzelni eszerint, attól függően persze, hogy miből van a legtöbb. Nos, el kell helyezni megfelelő számú levegős érdekeltségű embert adott társaságba, ők megtalálják, kihez hogyan kell fordulni, mit kell mondani, lefordítják egyik nyelvezetét a másikéra és olyan javaslatokat tesznek, amelyeket netán el is tudnak fogadni a többiek.

Mindez nem jelenti azt, hogy a levegősök jó viszonyban lennének a földdel, vagy a vízzel. Az oxigént fizikailag a föld is megköti, de az semmi ahhoz képest, amit a „hákettőó” tesz vele, a kémiai kötéssel. A víz pedig ugyanannyira borzong a levegőtől, hiszen nyugodt tükrét még egy enyhe szellő is megtöri, kedélyét felborzolja és ha több a levegő mint a víz, egyszerűen elpárologtatja. A tűzzel van igazán jó viszonyban – amint azt már láttuk.

VÍZ JEGYEK

Rák, Skorpió, Halak

Kulcsszavak: emocionális, labilis, szenzitív (szenzitív = érzékeny, fogékony, a külvilág eseményeire fokozottan reagáló, érzékeny idegrendszerű)

A sok vizes bolygót tartalmazó horoszkóp tulajdonosa – legyen bármilyen Nap-jegye vagy Ascendense – akkor érzi jól magát, ha biztonságban van. Ahogyan a külvilágot visszatükröző vízfelület is akkor tudja megőrizni ezt a jellegét, ha tökéletes nyugalomban van, úgy a víz elem is szeretné ezt az állapotot minél tovább megőrizni. Persze ilyesmiben rettentő ritkán van része, hiszen még egy lágy szellő is (lásd a levegő elemnél) nyomban széttöri a tükröt. A másik alapfeltétele annak, hogy ezt a tükröződést (ami a legfontosabb harmonikus kapcsolódása a külvilággal!!) megvalósítsa, az, hogy szükséges valamilyen tartály, edény, talapzat ahhoz, hogy egyáltalán a víz megmaradjon. Ez a természetes vizeknél a patak- folyómeder, vagy az óceán kontinentális talapzata (a föld). A mesterségesen tárolt vizeknél pedig konkrétan valami edény, tartály, amely ép és nem szivárog vagy folyik ki belőle a víz. Ha mindezt emberre vetítjük, akkor persze az érzelmi biztonságra kell gondolni: az érzelmi háttér, rendszerint egy másik ember az az „edény”, amely segít megőrizni eredeti mivoltát. Ha ez nincs, akkor elszivárog, elmocsarasodik, semmivé válik, rosszabb esetben pedig pusztító erejével szétrombolja azt is, ami az útjába kerül.

A víz elem tehát érzékeny, bizonytalan, határozatlan. (Még az oly karakteresnek látszó Skropió is!!! A határozottságot már csak akkor mutatja, amikor hosszú bizonytalankodás után elszánja magát. A vívódásait pedig nem láthatja a külvilág.) Hullámzó a kedélyállapota. Könnyen sebezhető, de fel is tud dühödni, viszont rosszul érzi magát olyan környezetben, ahol veszekednek, vagy nyugtalan emberek között. Messziről megérzi a nyugtalanságot és ha teheti, inkább kivonja magát onnan. Társ- illetve közegcentrikus, ezért toleráns a társválasztásban – csakis az érzelmek és biztonsági igény dominálnak döntésében.

Mélyek az érzelmei, erős kötődést, szeretetet tud tanúsítani. Megbántottságában viszont kőkeményre fagy (a Skorpió, és a Rák hosszabb, a Halak – mint egyúttal labil jegy is – rövidebb ideig).

Fontos a víz elemnél felemlíteni a fogékonyságot a misztikum, mélységek, vallás és művészetek iránt, s azt, hogy az intuíciónak nem egyetlen, de egyik legfontosabb hordozója. Rendkívüli ráérzései vannak, ha tud bennük bízni, ha nem.

Kevésbé küzdőképes (kivéve a fix Skorpiót). A konfliktusokra adott első reakciója (beleértve a kihívásokra harcosan kiálló Skorpiót is!!) a menekülési reflex. Ha megteheti, akkor inkább kivonja magát a nemszeretem helyzetből. A menekülésnek több útja- módja van: kezdve a másikra való kivetítéstől a pótcselekvésbe menekülés klasszikus formájáig: alkohol, drog, játékszenvedély, evési szenvedély, s így tovább.

A valódi elemmel vont analógiákból: a víz felold, magába rejt. Nyugalma csalóka lehet, áramlatok, buzgárok dolgoznak a mélyén, amelyről nem tudni, mit is rejt. Sokszor magának a víz elemű embernek sincs fogalma róla. A begőzölés, árvíz, szökőár hatalmas és pusztító ereje közismert. Ezzel szemben a víz a növekedést segíti, hűsít- üdít, elringat, megadja a testetlenség és eggyéválás, az ősbiztonság (anyaméh, magzatvíz) képzetét, illúzióját.

A többi elemmel való viszonyára az előző háromnál már kitértünk.

2012.09.12.

9.

A jegyek rendszere – minőségi felosztás

A jegyek rendszerének nevezzük azt az öt kategóriát, amellyel jellemezhetjük a típusokat különböző, egyenlő arányú csoportosításban. (Elemi, minőségi, töltés szerinti, emocionalitási és évszakok szerinti.) Az előző alkalommal az elemi kategóriát beszéltük meg. Most a második legfontosabbra, a minőségire kerül sor.

Ez a felosztás háromszor négyes csoportokra osztja a 12 jegyet, minden csoportba egy-egy elemet vonva be.

KARDINÁLIS (fő) jegyek

körébe tartozik a tüzes Kos, vizes Rák, levegős Mérleg és a föld Bak.

Kulcsszava: az akarat.

A kardinális szó jelentése az, hogy alapvető, sarkalatos, ebből induljunk ki, bár ez a legnehezebben megragadható, legnehezebben leírható minőség.

A négy kardinális jegy a tavaszi-őszi napéjegyenlőség (Kos és Mérleg) valamint a nyári-téli napforduló idejétől indul (Rák-Bak), az év egy-egy negyedének a kezdetei, ők tagolják az időt. Meghatározó, fordulópontot jelentő tartalom tehát mindegyikben van. Ezek a jegyek kezdeményezők a saját életterületükön és ebben óriási, ellenállhatatlan aktivitást mutatnak. Mit értünk ezen, hogy saját életterület? A Kos az önérvényesítés, vezetés, élre törés; a Rák az otthon, család, haza; a Mérleg a szervezés, nyilvánosság, társkapcsolat; a Bak pedig a hivatás, karrier, jövő, politika területén kell, hogy a saját elképzeléseit, akaratát érvényesítse és nem tudják magukat másnak alárendelni ezekben a témákban. Másban igen, a többi motívum korántsem érdeklő őket oly mértékben, mint az a bizonyos saját életterület. Abban viszont konokul konzekvensek.

Hatalmas erő-összpontosításra képesek. Aktuális céljaik elérése érdekében lerohanó stílusban, nagy kezdeti lendülettel látnak neki a tevékenységnek. Ha a kitartás kevesebb mint az induláshoz bevitt energia, akkor viszont kifullad a lendület és feladják a célt. Kivéve a Bakot, hiszen ez a jegy egyúttal föld elemű is és arról már tudjuk, hogy végigcsinálják amit elkezdtek. A Kosnál elég látványos a szalmaláng ellobbanása, a Mérleg is gyorsan vált, a Rák szintén próbálkozik kissé tovább, hiszen a víz természetével is összefér, hogy ha akadállyal találkozik, megtalálja másfelé az utat. De a kardinalitás miatt elég hamar elfelejti, merre és miért is akart folydogálni. Miután a funkciójuk éppen a kezdeményezés, a kezdet, a kezdősebesség biztosítása, ezért nem kell csodálkozni rajta, ha annak megfelelvén, más feladat után néznek.

A kardinálisoknál a betegségek is nagy hévvel, hirtelen keletkeznek, ugyanolyan gyors elmúlással.

FIX (szilárd, stabil) jegyek.

a föld Bika, tüzes Oroszlán, vizes Skropió és levegős Vízöntő a négy fix minőségű jegy.

Kulcsszavuk a stabilitás

Klasszikus megközelítésben, úgy a pogány, mint a keresztény mitológiában a világ támasztó sarokkövei a fix jegyek. (Többek között a négy evangelistát is analógiába hozzák a fix jegyekkel: Bika – Lukács, Oroszlán – Márk, Skorpió – János, Vízöntő – Máté. A templomokban négyzetes elrendezésben ugyancsak megjelenik a bika, oroszlánábrázolás, a Skorpió szimbólumállataként a sas és az ifjú, vagy angyal – a Vízöntő attribútuma.) A Nagy Napciklus elméletében a kozmikus tengelyt a fix jegyek képezik. (Lásd többek közt Baktay: A csillagfejtés könyvének egyik utolsó fejezetét.)

Szilárdság, állandóság, biztonságra törekvés jellemzi ezt a négy jegyet, amely vonásokat természetesen ők is a saját életterületükben mutatják fel. A Bikánál ez az anyagi világ és őstudás; az Oroszlánnál a központi szerep, irányítás; a Skorpiónál, dualitásának megfelelően kettős, az akarat és érzelmi motívumok, kötődés; a Vízöntőnél pedig a szellem és az elvek világa. Itt is különbséget kell tennünk azonban legalább a Vízöntőnél, mivel erre a típusra egyúttal a váratlan, 180 fokos fordulatok is jellemzőek, ami nem fér össze az állandósággal és biztonsággal. Mint levegős jegy, a Vízöntő is illékony. Az elveihez (és saját törvényeihez) viszont oly mértékben ragaszkodik, mint bármelyik fix tud általában.

Egyenletes fejlődés, növekedés jellemzi a fix jegyeket. Megbízhatók, kitartók és nem fulladnak ki, be tudják osztani energiájukat és végigcsinálják amihez hozzákezdenek. Bár igen nehezen kezdenek hozzá teendőikhez, nehezen indulnak el vagy be. Nyugalomra törekszenek, sőt némelykor kifejezetten lusták.

A fixekre jellemző a makacsság, meggyőzhetetlenség, ezért az alkalmazkodással bizony vannak problémáik.

Nehezebben tanul, mint akár a kardinálisok, akár a labilok, viszont nem felejti el.

Szeret mindent megőrizni, hiszen ez is a stabilitáshoz tartozik. A sérelmeket is megőrzi, de a szenvedélybetegséget, betegséget, kilókat is. Nehezen betegszik meg, mert masszív a szervezete, de aztán ahhoz is ragaszkodik.

LABIL (változó) jegyek

A levegős Ikrek; föld Szűz; tüzes Nyilas és a vizes Halak tartoznak ide.

Kulcsszó: az alkalmazkodás

A kardinálisok konkságával, a fixek meggyőzhetetlenségével szemben a labilok könnyen meggyőzhetők. A különbség persze itt is megvan bizonyos dolgokban: a Szűz látszólag nem ilyen. Mint föld elem, aki alaposan körbejár egy kérdést, jó sokat beszél és beszéltet előbb, de a végén csak azt mondja, hogy „na jól van, legyen ahogy gondolod”. Az Ikreknél is tapasztalható néha egy kis kedélyes vita, csak a trenírozás kedvéért, de aztán ő is rádhagy mindent.

Nyugtalanság, változékonyság jellemzi e jegyeket, hiszen mozgékonyságuk folytán mindig új élményekkel kell találkozniuk. A mozgékonyság szellemi és fizikai értelemben egyaránt érvényes, bár ez is különbségekkel: az Ikrek, Szűz, Halak nem kifejezetten sportos alkat, de a Szűz például szereti a természetjárást, a sétát, a könnyebb mozgásos tevékenységet. Az Ikrek, Halak nem tud egyhelyben megmaradni. A Nyilas pedig – úgy is, mint a fiolozófia jegye – az „ép testben ép lélek” szellemében legalább elvben, de lehetőleg a gyakorlatban is preferál valamilyen testmozgást – valószínűleg mindig másmilyent, de csinálja.

Ami pedig a szellemi mozgékonyságot illeti: a labilok a haladás hívei, az újdonságok elbűvölik őket. Sokoldalúak, ezért felszínesek is, hiszen ha mindenben elmélyednének, semmire sem maradna idejük és annyi érdekes dolog van a világban.

Jó a nyelvérzékük – ez alól fura módon kivétel a Nyilas, akinél a külföld iránti olthatatlan vonzalmat is számon tartjuk. Nagyon jó a kommunikációs készségük. A Halak mint vizes jegy ugyan verbálisan kevésbé brillíroz (szemben a másik hárommal!), viszont a metakommunikációba, a dekódolásban verhetetlen.

Fontos jellemzője a labil jegyeknek, hogy szolgálatot látnak el saját életterületükön, ami az Ikreknél a kommunikáció, közvetítés; a Szűznél maga a szolgálat, hiszen ennek a jegye; a Nyilas a filozófiát, az összefoglaló gondolkodást és ezen keresztül áramló információt adja, továbbá segítőkészsége révén látja el a szolgálatot; a Halak pedig köztudottan a teljes önátadás, empátiájával, együttérzésével nyújt segítséget másoknak.

Az elmondottakból logikusan következik, hogy a labil jegyeknek a kitartással, megbízhatósággal komoly problémáik vannak, illetve velük szemben támaszt környezetük olyan elvárásrendszert, amelynek nem biztos hogy meg tudnak felelni. Láthattuk, hogy mindegyik minőségnél megvan jellemzőik fontos funkciója, ami a nagy egész harmóniájához szükséges. A labiloknak pontosan az az erénye, amit hibájuknak hajlamos felróni a sok kardinális és fix. A rugalmasság, hajlékonyság szükséges a közvetítéshez és szolgálathoz egyaránt. Ahhoz pedig például, hogy a közvetítésnek meg tudjon felelni a labil alkatú ember, az szükséges, hogy annyira betekintsen dolgokba, hogy interpretálni tudja mibenlétét, aztán nyugodtan elfelejtheti és másik információ után nézhet. Ha mindenben elmélyedne és mindent tárolna és minden mellett kitartana, nem tudná ellátni küldetését.

 

2012.09.19.

10.

A jegyek rendszere – töltés szerinti felosztás

Az öt, zárt rendszerű (a jegyeket azonos számú csoportokba soroló) kategóriánkból áttekintettük eddig az első kettőt: az elemi és minőségi felosztást – lásd a 7-8-9. részt.

Most a harmadikkal ismerkedünk meg, amely két hatos halmazba: a pozitív és negatív töltésű jegyekbe sorolja a 12 típust.

Természetesen ez a pozitív-negatív nem minősítés, nem azt jelenti, hogy a pozitív jegyek nagyon jók, a negatívak pedig jaj de rosszak. A világhoz való hozzáállásra utal, arra, hogy kiáradó vagy befogadó jellegű-e adott típus illetve személy. A pszichológiai kategóriák közül analógiába szoktuk hozni az extravertált (pozitív) és introvertált (negatív) alkattal. A másik közhasználatú megközelítést a magam részéről enyhén(?) elavultnak találom, s csak a rend kedvéért említem meg: a férfias (pozitív) és nőies (negatív) jelzőket.

Nézzük meg tehát alaposabban, hogyan is jellemezhetjük töltés szerint a jegyeket?

POZITÍV  töltésű jegyek

Minden második; minden páratlan; az elemi felosztásból összevonva pedig a tűz és a levegő elemű jegyek

Kulcsszavak: Önkifejező, aktív, indító.

A pozitív töltésű emberek nyitottak a külvilágra, azzal kapcsolódni kívánnak, sőt: hatni rá. Minél többfelé és minél többet, annál jobb. Irányítók vagy kezdeményezők, aktívak. Döntéseikben viszonylag gyorsak. Többet képesek mutatni magukból, mint amennyi valójában bennük van, kissé felszínesek.

NEGATÍV  jegyek

Minden második, méghozzá minden páros; a föld és a víz elemű jegyek

Kulcsszavak: befogadó, passzív

A negatív töltésűek inkább a szemlélődést választják, semmint a kezdeményezést, másokra való ráhatást. Ha mégis érvényesítik csendben ám határozottan akaratukat, annak a célja elsődlegesen az, hogy meggyőződésük szerint az ő elképzelésük helyes, s nem a világ formálásának szándéka. (a Skorpió és a Bak vezet ebben, de a Bikánál is megvannak a nyomai.) Döntéseik előtt sokat töprengenek (föld eleműek) vagy meditálnak, vívódnak (víz). A mélységekre fogékonyak, olyan dolgokat is képesek észrevenni, amit a pozitívak a nagy tevékenységi lázban nem látnak meg. A lelki hatásokra érzékenyebbek a másik kategóriánál, elsősorban a víz eleműek, de a földiesek is, legalábbis a saját lelküket illetően.

Az azonos töltésű jegyek között van egy eredendő harmónia, míg a szomszédos jegyeknél – a töltés különbsége miatt is – az ellentmondások, ellentétek tömkelege a jellemző.

ÁLTALÁBAN

A töltés szerinti kategóriának cseppet sem csupán abból a szempontból van jelentősége (ahogyan egyébként a többi kategóriának sem), hogy egy-egy jegy melyik csoportba tartozik. Hanem amikor az egyéni horoszkóp teljes bolygóállását nézzük, akkor is nagy hangsúlyt helyezünk a felosztásokra, hiszen igen jól orientálnak abban: mennyire van összhangban vagy tér el egy-egy ember alap-típusa és a konkrét konstellációja. Például: ha valakinek van egy vizes, labil és negatív Halak-Napja és legyen hozzá egy föld, fix, negatív Bika Ascendense (ami már önmagában is sok érdekes következtetésre ad alkalmat), viszont tegyük fel, hogy a 10 égitestből 7-8 pozitív jegyekben tartózkodott a születésekor, máris módosítanunk kell azon értelmezésünket, hogy mennyire introverált alkat. Leegyszerűsítve: igencsak szeretne az lenni, s mégis: saját belső késztetései nem hagyják ezt. Amikor pedig sérül a külvilággal való kapcsolódásai során, mindig visszavonul és fogadalmat tesz, hogy soha többé nem kezdeményez sehol semmit. Majd persze ismét jön – belülről vagy kívülről – az inger s így tovább.

Arra is orientál pusztán egy ilyen vizsgálódás is – ami pedig még igen messze van a horoszkópelemzés finom és gazdag részleteitől – hogy akár saját magunkban, akár másokban fogadjuk el az adottságokat és ne biztassunk ezerrel egy zömmel negatív töltésű alkatot a cselekvő kezdeményezésre, a pozitívakat meg arra, hogy maradjanak már nyugton.

Minden összetevőnknek megvan a nagy egész szempontjából a mással nem pótolható funkciója – akár kényelmes ez számunkra, akár nem – és ezzel vagyunk tökéletlenségünkben is tökéletesek.

2012.09.26.

11.

A jegyek rendszere – emocionalitási felosztás

Az öt, zárt rendszerű (a jegyeket azonos számú csoportokba soroló) kategóriánkból áttekintettük eddig az első hármat: az elemi, minőségi és töltés szerinti felosztást – lásd a 7-8-9. és 10. részt.

EMOCIONÁLIS jegyek

Kulcsszó: a szív

A tűz és víz jegyek tartoznak az emocionális halmazba, tehát: Kos, Oroszlán, Nyilas és Rák, Skorpió, Halak. Látjuk, hogy megint olyan újabb kört tárgyalunk, ahol összetalálkoznak olyan típusok, akiket eddig nem tekintettünk egybetartozónak. Mégis – az egyetemes azonosságok jegyében – vannak olyan vonások, amelyek ezeknél az embereknél is megtalálhatók.

Az emocionális típust az érzelmei, ösztönei motiválják. Náluk a döntő szempont a szimpátia-antipátia, s nem mérlegelnek mást, mint azt, hogy éreznek-e valaki vagy valami iránt vonzást, vagy sem. Természetesen ebben is megvannak a különbségek. A Skorpió egyik alaptulajdonsága, hogy belső vívódásra hajlamos, így azt a „plusz munkát” amit erre kell fordítania nem takarítja meg akkor sem, ha oly erős vonzást érez. A többi vizesre is kiterjeszthető, hogy óvatosságuk miatt megpróbálják előbb kivédeni a kudarcokat, csalódásokat, emiatt nem ugranak bele azonnal például egy új kapcsolatba. Ha még tovább finomítunk, akkor a Halakat labilitása miatt kissé kiemeljük ebből a körből is.

A tűz dominanciájú embereknél a vonzás szinte azonnali lépésekre is sarkallja az érintettet, hiszen ez jól összefér a tűz elem megismert jellemzőivel.

Közös jellemzője az emocionálisoknak, hogy a kézzelfogható szempontok kevésbé játszanak döntéseikben szerepet. Természetesen ebben is van kivétel: az Oroszlán, mint egyúttal praktikus jegy, igenis gyakorlati megközelítésből is szemlél dolgokat, de korántsem olyan súllyal és precizitással, mint mondjuk egy Szűz. Az érzelmi befolyásoltság mindenképpen nagyobb, mint a józan megfontolások. Ha nagyon vágyik valamire, ennek a vágynak enged inkább.

RACIONÁLIS jegyek

Kulcsszó: az ész

A föld és levegő elemű jegyeket számítjuk ide. Vagyis: Bika, Szűz, Bak illetve Ikrek, Mérleg, Vízöntő.

A racionális beállítódású embereknek (ez arra is vonatkozik természetesen, ha sok az egyéni horoszkópban a racionális jegyekben álló bolygó) a vezérszempont az, hogy kézzelfogható, tételesen alátámasztható-e az a dolog, amit mérlegel. A szimpátia-antipátia természetesen az ilyen embereknél is megjelenik, de legalább megpróbálnak nem törődni vele, hanem azt a kérdést teszik fel, hogy mi értelme vagy milyen haszna van számukra a vizsgált dolognak. A megdönthetetlen tényekre szeretik/szeretnék alapozni döntéseiket. Megvan persze itt is a különbség a föld és levegő elemű racionálisok között. A földnél az érték-központúság a meghatározó, a levegőnél pedig a szellemi jellegű plusz (szellemi érték).

ÖSSZEHASONLÍTÁS

A kétféle hozzáállás összehasonlítására a legjobb példa a szerelmi kapcsolat. Az emocionálisoknál – mint láttuk, fel sem merül efféle kérdés, hogy mi értelme van, hanem ha megvan a megfelelő rezonancia, akkor hagyja, hogy az érzés vigye magával. A racionálisoknál is megvan persze a rezonancia, hiszen az emberi ösztön, a hormonok éppúgy működnek náluk is, mint az emocionálisoknál. Azonban párhuzamosan, vagy egyenesen háttérbe szorítva az ösztönös vonzalmat, nyomban feltesznek kérdéseket. A föld elemnél kifejezetten praktikus motívumok dominálnak: vannak-e közös célok, van-e a másiknak is biztos bázis a háta mögött, anyagi szempontjaik összeegyeztethetők-e? A levegősöknél a legnagyobb kérdés: tudnak-e kommunikálni egymással? Azután a közös érdeklődés, a viszonylagos vagy erős függetlenség biztosításának kérdései, s így tovább.

Az erős emocionális érdekeltségű embereknél a jobb agyfélteke viseli az irányító funkciót és még a teljesen racionális kérdésekben is döntő szerepet kap. Például Einstein horoszkópjában csaknem 70 %-ot képvisel az emocionális jegyben álló bolygók aránya, de lehetne számos példát sorolni a tudomány berkeiből, hiszen egy felfedezéshez nyilván kell az a plusz, ami túl van a racionálisan megismerhető tartományon. Ezt hívjuk intuíciónak. (Több más elem is utal intuícióra – mondom gyorsan, mielőtt bárki elkönyvelné, hogy ha kevés az emocionális elem valakinél, akkor szóba nem jöhet nála megérzés.) A lényeg tehát az, hogy az emocionálisok az érzelmek, érzések által vezérelt alkatok.

A racionális, bal agyféltekés beállítódásnál viszont gyakran előfordul olyan törekvés, hogy megpróbálja az érintett elnyomni érzéseit és arra haladni, amerre a józan megfontolások vezérlik. Az érzelmeket józan ésszel irányítani a fából vaskarika kategóriába tartozik, de az erősen racionális ember csak neki- nekifut mindig. Van, akinek sikerül is, de gyakran kénytelen megadni magát azoknak az intenzív ösztönös indíttatásoknak, amelyek ellenében mégiscsak alulmarad. (A karma tudattalanban munkáló kényszerítő elve érhető tetten ebben a jelenségben is.)

2012.10.03.

12.

A jegyek rendszere – évszakok szerinti felosztás

Az öt, zárt rendszerű (a jegyeket azonos számú csoportokba soroló) kategóriánkból áttekintettük már az első négyet: az elemi, minőségi töltés szerinti és emocionalitási felosztást – lásd a 7-től 11-ig tartó részeket.

Az utolsó, ötödik kategóriánk az évszakok szerinti, amely értelemszerűen négyszer hármas csoportokra bontja a 12 jegyet – amennyiben még figyelembe vehetünk négy évszakot (idősebbek emlékeznek rá, hogy volt ilyen). Nos, ez a kategorizálás most minden évszakba, alcsoportba egy-egy minőséget fog össze.

A sorrend adott, a Kostól (március 21.) indulunk és hármasával egy-egy évszakhoz számítjuk a jegyeket. Természeti, pontosabban: mezőgazdasági analógiával közelítjük meg a kérdést, ahogyan a születés-újjáéledés, majd érlelés után a betakarítás következik, míg végül a megpihenés, visszavonulás, összefoglalás és új ciklus előkészítése zárja le az évet.

TAVASZI JEGYEK

A kardinális Kos, fix Bika, labil Ikrek tartozik ide.

Kulcsszó: indítás

A magvetés, sarjadás, új növényi élet kezdete a tavasz. Az ehhez az évszakhoz tartozó jegyek könnyen indítanak, fiatalosak, nyitottak az új befogadására. Aktívak, élénkek és kezdeményezők. Mint mindig, itt is meg kell vizsgálni a kivételt vagy a látszólagos kivételt. A Bika mint föld elemű és fix minőségű, ráadásul negatív töltésű jegy hogyan is áll az élénkséggel és a kezdeményezéssel, hiszen azt láttunk, hogy a föld óvatos és lassú, a fix szintén és még halogat is. A föld jegyek közül a Bika a legkevésbé gyanakvó, és igenis vállalkozó szellemű, amennyiben olyan dolgokat kell kipróbálni, ami érdeklődési körébe vág. Például egy új receptet habozás nélkül vidáman kipróbál és ha nem sikerül hát nem sikerül, szívfájdalom nélkül kidobja és addig kísérletezik, amíg tökéletes nem lesz a késztermék.

NYÁRI JEGYEK

kardinális Rák, fix Oroszlán, labil Szűz

Kulcsszó: érlelés

A nyári jegyek dolga a növekedés, fejlődés elősegítése, ötletek továbbfejlesztése és megvalósítása. Két negatív jegy is esik ebbe a körbe (Rák, Szűz), s bár tőlük sem áll távol a kreativitás ) különösen a Ráktól, hiszen fantáziadús vizes jegy), de mégis a pozitív Oroszlán a legtalálékonyabb, leg-innovatívabb még ha kényelmes is. Nagy tevékenységi vágy jellemzi a nyáriakat, jóllehet a Ráknál ez nem annyira látványos, de ha jobban megnézzük őt vagy belegondolunk: pontosan érzékelhető az, hogy még amikor ábrándozik, akkor sem nyugszik, hanem valamit mindig szorgoskodik. A fix, s így lassú Oroszlán ugyanakkor tűz elemű is, így hát az aktivitás éppúgy jellemzi, mint minden tüzest, csak a kissé lustább nyáridőnek megfelelően komótosabban, s megelégszik az ugartörés helyett az érleléssel.

ŐSZI JEGYEK

kardinális Mérleg, fix Skorpió, labil Nyilas

Kulcsszó: betakarítás

A legváltozatosabbak az őszi jegyek, úgy funkciójukban, mint abból a szempontból, mennyire lehet őket egységesíteni. A funkciójuk ugyanis többrétegű: összegzés – befogadás, raktározás, kiegyenlítés. Érdemes átgondolni: itt is két pozitív jegy szerepel, s akkor miért is beszélünk befogadásról? A Mérleg az egyik pozitív, de mint egyensúlyt kereső, kiegyenlítő jegy alkalmas erre. A Nyilas pedig labil természete révén, hiszen a labilok a szolgálat jegyei. A Mérleg a Zodiákus második felének első jegye, az első összegző-kiegyenlítő jellegű. A Skorpió: maga a befelé fordulás, megőrzés, a Nyilas pedig filozófiai hajlamai révén az összegző gondolkodás.

TÉLI JEGYEK

kardinális Bak, fix Vízöntő, labil Halak

Kulcsszó: visszavonulás

Még a XX. század első harmadában is jellemző volt az, hogy télen lelassult az élet, visszahúzódtak a mezőgazdasággal foglalkozó emberek (ha tanyán éltek, ha falvakban) és azzal foglalkoztak, hogy feldolgozták a betakarított alapanyagokat, kezelték a téli fogyasztásra és tavaszi vetésre eltett terményeket, megjavították az eszközöket, átgondolták a letelt gazdasági év eredményeit és buktatóit és gondolatban- cselekvőleg előkészítették a következő termelési ciklust. A téli jegyekre jellemző mindezekkel összefüggésben az elvonultság igénye, sőt: magány-igény. Önálló és távlati gondolkodás, alkotásvágy. Emellett bizonyos fáradtság, a fagy miatt egyfajta merevség is. A levegős Vízöntő egyúttal fix jegy is, aki az elveihez ragaszkodik körömszakadtáig, s ebben igen rugalmatlan, rigid. A Halak pedig bár labil jegy, de vizes is, s így a fagy még kevésbé áll tőle távol, hiszen negatív is.

ÖSSZEFOGLALVA:

A tavaszi és nyári jegyek közelebb állnak a természethez (az első 6 jegyről van szó, a következő részben utalok majd a jegyek sorrendjére is). A tények által befolyásolhatók. Kedélyük derűs, vidám, kifejezetten optimista beállítódásúak.

Az őszi és téli jegyek a szellemiség, kultúra által befolyásolhatók. Fontosak számukra az ideák és velük kapcsolatos aktivitás, hogy ne mondjuk: küzdelem. Visszafogottabb kedély jellemzi őket még a két levegős és egy tüzes jegyet is (Mérleg, Vízöntő és Nyilas). Valami rezignáltság érzékelhető rajtuk is. Az őszi jegyeknél nem annyira jellemző (bár a Skorpiónál elő- előfordul), de a télieknél annál inkább a depresszióra való hajlam, ismét csak függetlenül az elemi és minőségi kategóriáiktól.

2012.10.10.

13.

Összefoglalás és a jegyek egyéb csoportosításai

Áttekintettük az öt, zárt rendszerű (a jegyeket azonos számú csoportokba soroló) kategóriánkat. Miután megismerkedtünk tehát ezekkel a kategóriákkal, ismét hangsúlyozom, hogy az ember személyi összetételében gyakran látszik egy vagy két kategória túlsúlya, ami eleve informál minket arról, hogy akár a Nap, akár az Ascendens jegyéhez képest merre tolódnak a hangsúlyok. Ha például egy Bak Napú és Bika Ascendensű embernél a 10 égitestből 6 vizes jegyekben található, akkor nem mondhatjuk ki a verdiktet mi szerint egy röghöz kötött, csakis a tényekhez ragaszkodó, érzelmek által kevéssé érintett emberről lenne szó, hiszen a rengeteg víz elmossa folyton a szkepticizmust és minduntalan teret enged az érzelmi befolyásoknak. Az más kérdés, hogy komoly belső ellentmondást jelent az illető számára, akiben állandó vita folyik a kétféle (és még ki tudja hányféle) motiváció között. A legkönnyebb megállapítani egy képletben (horoszkópban), hogy a tíz égitest és a két legfontosabb házcsúcs, az Ascendens és az MC tengely (az utóbbiról később, a házaknál lesz majd szó, egyébként a függőleges tengely felső fele, az élet- és a horoszkóp tetőpontja, csúcsa) milyen kategóriához tartozó jegyben helyezkedik el, s hamar megállapíthatjuk, hogy van-e túlsúlyban ezek közül valami. Még azt is – mint az iménti példánál is láttuk – hogy vajon a hasonlóképpen fontos kiindulási alapokkal (Nap és Ascendens) ellentmondásba vagy harmóniába kerül-e. Egy stabil támpontot jelent tehát ahhoz, hogy a további, egyre finomabb részleteket értelmezzük a horoszkópból.

Nemcsak a tárgyalt 5 kategória létezik, hanem olyan csoportosításunk is van, amely nem a megismert zárt rendszeren belül mozog.

EMBERI ÉS ÁLLATI JEGYEK

A 12 jegyből 7 az úgynevezett állati csoporthoz tartozik – ezért Zodiákus, Állatöv az egyik neve a Nappályának. (A kínai asztrológiában pedig csakis állatok szerepelnek.) Ide, az állati jegyek közé tartoznak értelemszerűen a Kos, Bika, Rák, Oroszlán, Skorpió, Bak, Halak. A többit az ember-jegyekhez soroljuk, a Nyilassal együtt, aki ugyan félig ló, félig ember, de a felsőteste és az agya emberi, ezért egyértelműen ebbe a kategóriába tartozik.

Az állati jegyeknél nagyobb szerepet kapnak az ösztönök, az ember-jegyeknél pedig az ösztönöktől elvonatkoztatott (legalábbis elvonatkoztatni szándékolt) intellektuális irányítás. Vigyázat! Ne keverjük az emocionális-racionális kategóriánkkal, jóllehet az állati jegyekből 5, csaknem a teljes „létszám” emocionális, az imént is kiemelt Nyilas hiányzik. Van viszont két, egyébként a racionális kategóriába sorolt jegyből, méghozzá a föld elemű Bika és Bak személyében.

A fogalmi tisztázás céljából idézem A magyar nyelv értelmező szótárának (Akadémiai Kiadó, Budapest 1966 – a netes szótár által felül nem írható – ) megfelelő szócikkeit.

Ösztön  „…Embernek, állatnak az a veleszületett készsége, mely közvetlen indíték hatására az egyén, ill. a faj fenntartása érdekében a tudattól független, célszerű magatartásra sarkall, és amely az embernél az akarat s az értelem szabályozása alatt áll….”

Érzelem  „…Az ember tudatának, lelkivilágának az az állapota, tartalma, gyakran az értelemtől és az akarattól független olyan megnyilatkozása, amelynek forrása az emberekkel, tárgyakkal, a külső világ jelenségeivel szemben való szubjektív, egyéni jellegű állásfoglalás.”

KETTŐS JEGYEK

A Halak csillagkép fantáziarajza

Ez a kategória mindössze három jegyet tartalmaz, az Ikreket, Nyilast és Halakat. Az Ikrek azért kettős, mert az ikerpárt két személy teszi ki, a Halak azért, mert a csillagképben, amelyről elnevezték, a fantázia két halat látott, a Nyilas pedig két okból is: az imént is említett félig állat- félig ember volta miatt, valamint amiatt, mert nem is két, hanem négy lábbal áll a földön, ám a levegőbe lövöldöz a nyilaival. Úgy is szoktuk fogalmazni, hogy az ideákat lődözi. (Értsd: kiválóan boldogul a rögvaló talaján, miközben szívesen kalandozik holmi idealizált távolabbi jövőben vagy dimenzióban.)

A kettős jegyekre jellemző, hogy nem is tudnak egyféle dologgal foglalkozni egyidejűleg, hanem legalább kétfélével. Vagy több. A legjellemzőbb az Ikreknél: evés közben olvas, közben szól a rádió vagy megy a tv, szörföl egyet a neten és küld egypár SMS-t. Na és többé-kevésbé mindegyiket felfogja, vagy legalábbis annyit, amennyire szüksége van az információtovábbításhoz. Félretéve a féltréfát: két foglalkozás, vagy munkahely, két tanulmány, két sportág, két lakóhely, két kapcsolat, két filozófia és így tovább – ez jellemzi a kettős alkatot. Akkor érzi jól magát egy vérbeli kettős, amikor zajlik az élet és nem marad le semmiről. Természetesen az elmélyülés és megbízhatóság nem tartozik erényeik közé, bár a Nyilas nagyon igyekszik legalább a látszatot megőrizni, jobb esetben törekszik arra is, hogy minden szempontból feddhetetlen legyen, mert méltósága ezt követeli. Sőt. Mielőtt még az összes kettős jeggyel azonnal szakítana párja, aki ezt itt olvassa, sietek leszögezni, hogy az Ikrek és a Halak is keresi – a labilitás miatt – a támaszt, kapaszkodót, biztonságot és ennek érdekében képesek tartósan lehorgonyozni egy érzelmi kapcsolat mellett. Más területeken élik ki, vezetik le azt a belső ingert, ami a folytonos változásra, hullámzásra készteti őket.

A három kettős jegy egyúttal megfelel a labilok kategóriájának (Minőségi felosztás 9. rész), ám innen is hiányzik a Szűz. Mint föld elemű, ő általában egyféle dologra szeret/tud koncentrálni, mi több: frusztrált lesz, ha arra akarják rábírni, hogy egyidejűleg több dologgal foglalkozzék, hiszen akkor nem tud elég alapos lenni. Ettől függetlenül a tartós koncentráció – mint az összes labilnak – neki sem megy jól, de nem kap bele pihenés gyanánt egyikből a másik tevékenységbe, ahogyan azt a kettősök viszont megteszik.

AZ ÁLLATÖVI JEGYEK MINT A FEJLŐDÉS ÁLLOMÁSAI

Ez a címe Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve című munkájában a IV. fejezet 7. részének. 134. oldal.) Egy gyönyörű sorban, filozófiai mélységű felfogásban ismerteti szerzőnk a 12 jegy jellemzőit és „fejlődési sorát” a Kos magára ébredésétől kezdve a Halak mindenségben feloldódásáig, egységbe visszatéréséig. A végén hangsúlyozza, hogy „…mindez nem annyit jelent, hogy akkor valamelyik következő jegy típusa szükségképpen magasabbrendű és fejlettebb is, mint a megelőzőkéi. Az átélés és tapasztalatgyűjtés fokozatainak köre ismételten sorrakerülhet az újraszületések sorában, a lélek a maga fejlettségének megfelelő fokozatban ismerkedik a léttel és vizsgázik, de a ciklus örök.” Érdemes mindenképpen elolvasni elejétől a végéig (156. oldalig), jobban megértjük az összes jegy jellemzőit minden – mentális- pszichés- spirituális; ösztön- és értelmi – szinten. (Az Ezotreikus könyvtárban online is hozzáférhető a mű.)

2012.10.17.

14.

Rejtett Ascendens

Nem minden asztrológiai iskola használja ezt a fogalmat, pedig nagyon fontos. Másképpen súlyponti jegynek is nevezzük azt a horoszkópelemet, amit tulajdonképpen az első három kategória segítségével számítunk ki és korántsem csak az eddig is kiemelt legfontosabb tényezőket – Nap-jegy, Ascendens jegye – vesszük figyelembe benne, hanem mind a 10 égitestet, továbbá az Ascendens és az MC tengelyt. (Az utóbbiról később, a házaknál lesz majd szó, egyébként a függőleges tengely felső fele, az élet- és a horoszkóp tetőpontja, csúcsa.)

A számítás a következőképp történik: az Ascendens, Nap, Hold és a Merkur 2-2 ponttal szerepel összesítésünkben, a többi elem (7 bolygó és az MC tengely) pedig 1-1 ponttal. Így összesen 16 ponttal fogunk kalkulálni. Vannak, akik figyelembe veszik a Holdcsomókat is, mi azonban nem, mert ezeknek egészen más a jelentősége és jellege, mint az égitesteknek (ahogyan azt ennek az internetes felületnek a törzsolvasói bizonyára nagyon jól tudják). Ugyancsak van eltérés abban is, hogy egyes iskolák az MC-t kihagyják.

Táblázatos formában célszerű megjeleníteni a két első, legfontosabb kategória szerinti felosztásban a bolygó- és tengelyállást, sajnos itt nem tudom így megjeleníteni, ezért kénytelen vagyok folyamatosan leírni. Aki azonban szeretné a továbbiakban is használni a módszert, jobb ha minél előbb megrajzolja és megszokja a táblázatot.

Példaként vegyünk egy közismert embert. Alfred Hitchcock 1899. augusztus 13-án 19 óra 45-20 óra között  született Londonban. Külön nem sorolom fel a bolygóit, hanem rögtön a megfelelő kategóriák szerint.

Tűz jegyben: Nap, Vénusz (Oroszlán), Uránusz, Szaturnusz, MC (Nyilas)            6 pont

Föld jegyben (Szűz) csak a Merkur                                                                     2 pont

Levegő jegyben Mars (Mérleg), Plútó, Neptun (Ikrek)                                        3 pont

Víz jegyben Jupiter, Hold (Skorpió), Ascendens (Halak)                                     5 pont

Összesen                                                                                                          16 pont

Nézzük meg most aszerint, hogy milyen minőségű jegyekben vannak egyúttal az imént felsorolt elemek:

Kardinális: Mars (Mérleg)                                                                                   1 pont

Fix: Nap, Vénusz (Oroszlán); Jupiter, Hold (Skorpió)                                          6 pont

Labil: Uránusz, Szaturnusz, MC (Nyilas) Merkur (Szűz);

Plútó, Neptun (Ikrek); Ascendens (Halak)                                               9 pont

Összesen                                                                                                          16 pont

Látjuk, hogy a legmagasabb pontérték egyik kategóriában, az elemiben a tűz jegyeknél – 6 pont; a másikban a minőségi felosztásban pedig a labil jegyeknél – 9 pont – jött ki. Az az egyetlen jegy pedig, amelyre ez a két kategória együttesen jellemző, az a Nyilas. Hitchcock rejtett Ascendense következésképpen Nyilas.

A rejtett Ascendens jelentőségére illetve jelentésére a legegyszerűbb azzal rávilágítani, hogy az emberek többségénél, mintegy 60 %-nál a rejtett Ascendens megegyezik vagy a Nap szerinti, vagy az Ascendens szerinti jeggyel. Ebben az esetben vagy az egyiket, vagy a másikat erősíti és az értelmezésben egy kisebb támpontot jelent, s különösebben nem szükséges vele foglalkozni. A többi embernél viszont – körülbelül 40 %-ban egy harmadik jegyre jön ki és itt látszik igazán, mennyire meghatározó. Ugyanis nem „kétféleképpen” – a Nap és Ascendens jegye szerint fog megmutatkozni az érintett szülött beállítódása, reakciómódja, mentális- pszichés képességei, ereje, s így tovább, hanem háromféleképpen: hol a Nap-jegy, hol az Ascendens, s hol a rejtett Ascendens szerint. Persze ez egy sematikus értelmezés és nem meghatározott szabályszerűség szerint váltakozik a háromféle mód, hanem attól függően, mikor melyik kerül dominanciába valamilyen okból. (Arról nem beszélve, hogy még az itt említetteken kívül számos egyéb horoszkópelemet is figyelembe kell venni.)

Amikor a Nap és Ascendens jegyétől eltérő lesz a rejtett Ascendens, az is színesíti a személyiséget, egyúttal kicsit bonyolítja is. Önmaga számára is kihívást, plusz feladatot jelent, hogy kövesse egyik motivációját a másikkal, amelyek sokszor ellentmondanak egymásnak, s képzeljük el a környezetét, amely még kevésbé tudja követni: mikor melyik „én” kerül felszínre. Nagyon jó viszont, ha ezzel is tisztába kerül az érintett, mert legalább önmagához jobban tud viszonyulni.

Vannak helyzetek, amikor „holtverseny” alakul ki, például azonos pontértékben szerepel a tűz és víz elem a rejtett Ascendens számításánál. Ilyenkor fordulunk segítségül a töltés szerinti felosztásunkhoz. Amennyiben ugyanis a pozitív töltésű össz-pontérték magasabb, akkor a tűz, ha viszont a negatív, akkor a víz lesz a „nyertes”. Amennyiben egyenlő értékben szerepel mindkettő, vagy a minőségi kategóriában jön ki azonos pontérték két minőség között, akkor már nincs „szabály”, egyénileg kell elbírálnunk, hogy vajon merrefelé is dől el a mérleg nyelve? Bizonyos felfogás szerint ilyen esetben ha az Ascendens jegye szerepel a lehetséges változatok között, akkor afelé. Saját tapasztalatom azonban az (méghozzá igen határozottan), hogy mindig a harmadik jegy „győz”. Például: legyen a Nap-jegy Bika, az Ascendens Nyilas és a Szűz vagy a Nyilas között lehet/kell választani a rejtett Ascendensnél. A Szűz vonások legalább annyira megmutatkoznak az érintettnél, mint a Nyilaséi – még akkor is, ha történetesen ebben a föld jegyben (tudniillik a Szűzben) nincs is bolygó!

További variációkkal is lehet találkozni, amikor két olyan jegy között kell dönteni, amelyek eltérnek úgy a Nap, mint az Ascendens jegyétől. Nagyon ritkán három jelölt is lehet. Ilyenkor keressünk valamilyen támpontot. A le- vagy felszálló Holdcsomó jegye; az a jegy, amelyben több bolygó van; az a jegy, ahol a születési uralkodó tartózkodik, vagy az, amelyik megerősít valamely másik kategória. (Születési uralkodó az a bolygó, amely az Ascendens jegyének az ura, ez jelképezi magát a szülöttet, a horoszkóp tulajdonosát. A legfontosabb égitest a képletben. Később ennél bővebben is beszélünk róla.)

2012.10.31.

15.

Gondolatok a kézi- gépi horoszkópokról

Mielőtt tovább haladnánk az asztrológiai alapismeretekben, megállunk egy pillanatra. Ennek a sorozatnak nem célja, hogy szisztematikusan és tételesen megismertesse a horoszkópkészítés- és elemzés minden részletével az érdeklődő olvasót, csupán betekintést szándékozik nyújtani abba, hogyan is zajlik a magazin horoszkópokon túlmutató elemzés. A komolyabban vehető tanulmányok során azonban egészen az alapoktól haladunk, amibe beleértendők azok a számítások is, amelyek egy horoszkóp elkészítéséhez, megrajzolásához elengedhetetlenül szükségesek. Egyre gyakrabban felmerül a kérdés, hogy vajon valóban szükség van-e erre – nos, ezzel kapcsolatban osztom meg tapasztalataimat, véleményemet.

A modern asztrológusok a számítógép elterjedt használata előtt is könnyebb helyzetben voltak, mint a Kepler, Regiomontanus, Placidus és több elszánt asztronómus és asztrológus munkásságát megelőző korokban. Minden egyes konstellációt külön-külön kellett ugyanis kiszámítani bonyolult, magasabb matematikai- geometriai ismeretek birtokában, s csak kevesek voltak erre képesek. Többek között az említett személyek állítottak össze hangyaszorgalommal olyan táblázatokat, amelyek néhány napos intervallumokban, táblázatokban feltüntették a bolygóállásokat (Kepler) illetve kiszámították a házállásokat (Regiomontanus) lépésről- lépésre. Később persze továbbfejlesztették a táblázatokat, napi feljegyzések (efemeridák) jelentek meg a bolygóállásokról, s ezek, valamint néhány kiegészítő információ (zónaidők, koordináták) birtokában már egyszerűbb és gyorsabb megállapítani bármilyen földrajzi helyre és időre egy-egy horoszkóp ház- és bolygóállását.

A személyi számítógépek és gépi asztrológiai programok bárki számára hozzáférhetővé teszik a konstellációk azonnali kirajzolását, s a horoszkóp egyes részleteinek lebontását, csoportosítását, összesítését (mint amilyent például a rejtett Ascendensnél láttunk.) Hovatovább feleslegesnek érzi az asztrológiával ismerkedni kívánó, vagy egyenesen: az asztrológiát tanuló azt, hogy saját maga keresse ki a bolygóállást, számítsa ki, s rajzolja fel a konstellációt. Következésképpen megtanulni sem kell ennek a technikáját – tartják sokan.

A kézi számítások és rajz elhanyagolásával olyan fontos tényezők maradnak ki, amelyek az elmélyült elemzést segítenék. Már ott kezdődik a probléma, hogy a gépi rajz nem tud érzékeltetni néhány dolgot kellő vizualitással, hiszen nem képes alkalmazkodni a változatok sokaságához, hanem mechanikusan rendez. Nem lehet látni a bolygók aktuális sebességét, mozgásuk törvényszerűségeit úgy, mint amikor az efemeridát (napi feljegyzéseket – bolygóállás-táblázatokat) lapozza az asztrológus. Az alaphoroszkópnál is van ennek jelentősége, a prognózisoknál pedig óriási. A legnagyobb veszteség pedig abban rejlik, hogy a kézi számításokkal és rajzzal elérhető elmélyülés teljes egészében elmarad. Az erre fordított időt nem lehet illetve nem érdemes megtakarítani. Egy bizonyos energia-részt kénytelen mégis a gépi horoszkópokat használó ember belerakni a munkába, mivel bogarásznia kell azokat a tényezőket, amelyeket a kézi rajzzal már régen és sokkal mélyebben tudna. A többit elmellőzve viszont egyszerűen kihagy olyan tényezőket, amelyek szükségesek lennének a szisztematikus és a lehető legátfogóbb, a legtöbb rejtett motívumot felszínre hozó elemzéshez.

Az intuíció forrásától és folyamatos szinten tartásától zárja el magát az, aki csak gépi horoszkópot használ. Ennek természetesen nincs tudatában, hiszen nincs összehasonlítási alapja. Valamilyen benyomása támad egy ábra láttán, foszlányokban feljönnek képzetek, s ezek miatt vélheti azt, hogy működik az az intuíció, ami ugyancsak elengedhetetlen a képletelemzéshez. Pedig ez nincs így, csakis azokban az esetekben, amikor amúgy is működne, akár teljesen eszköztelenül – az ilyen embert viszont úgy hívjuk, hogy látó vagy médium vagy valami más, de nem asztrológus.

Saját praxisomban persze magam is használok gépi horoszkópot, mindenekelőtt önellenőrzésre, kutatási munkáimhoz nagyobb tömegű képletek előállítására, hirtelen felkészüléshez és ha nyílt napokon veszek részt, ahol 15-20 perces heveny „elemzést” kell végezni. A teljes horoszkópelemzéshez azonban változatlanul ugyanúgy kiszámítom az alapadatokat és felrajzolom az ábrát, mint mielőtt elkezdtem volt használni a gépi programokat. Jól fel tudom tehát mérni a különbséget.

A tömeges felhasználás mindig és minden területen, amit érint, felhígulással jár. Ennek újabb következménye az a visszahatás, hogy próbál újrarendeződni az adott rendszer, olyan támpontokkal, kiegészítésekkel, amelyek mégis biztosítanának valamilyen minőséget. Bizonyára ennek a folyamatnak is köszönhető az a gombamódra szaporodó temérdek elmélet (de még inkább temérdek ál-elmélet), amely hivatott lenne pótolni a megtakarított tapasztalatot. Egyik ilyen kedvencem a viszonylag frissek közül az Ascendens érvényesülési idejére vonatkozó (kártékony) még csak nem is hipotézis, hanem már-már axiómaként kezelt tétel. Nincs olyan, hogy melyik elem erősebb és mikor kezd érvényesülni – általában, vagy hogy ezt és ezt jelenti egy-egy jellegzetesség, például többször felbukkanó alakzat. Ahány ember és ahány horoszkóp, annyiféleképpen nyilvánul meg ugyanis. Az ilyen és ehhez hasonló tényezőket még csak megtanulni sem lehet, hanem az egyéni konstelláció alapos vizsgálatával tudunk bizonyos megállapításokat tenni az adott személyre vonatkoztatva.

Minden egyes ember egy különálló Univerzum, egyedileg megnyilvánuló csoda – nem szabad, nem lehet gépiesen közelíteni. Ha foglalkozni kívánunk vele, jó ha nem takarítjuk meg a hozzá szükséges időt, és jó ha érzünk irányában ennyi tiszteletet. A nagy egésszel szemben pedig a kellő alázatot.

2012.11.07.

16.

A bolygók kozmikus helyzete – 1. rész

(A Sorozatok bevezetőjének kibővített része)

Ilyen néven emlegetjük azt, hogy melyik bolygó milyen jegyben tartózkodott- tartózkodik adott pillanatban, s hogy azzal a jeggyel milyen viszonyban van.

Az asztrológia kezdetei óta megszemélyesítjük a jegyeket is és a bolygókat is. Egyes jegyek és bolygók „tulajdonságai” nagyon hasonlítanak egymásra. A tüzes Kossal analóg az ugyancsak tüzes természetű Mars, a szelíd Bikával a harmónia jelölője, a Vénusz, a kommunikatív Ikrekkel a fő-fő kommunikátor: a Merkur, s így tovább. Amikor egy égitest abban a jegyben jár, amellyel a legjobban emlékeztetnek egymásra, akkor van uralmi helyzetben (otthon van, domicil, domicíliumban van). Ez a lehető legerősebb pozíció számára, mert teljes egészében meg tudja mutatni eredendő tulajdonságait. Kicsit hasonlít erre a helyzetre az úgynevezett emelt (exaltáció, „felmagasztaltság”) pozíció, amelynek bővebb részleteit a következő részben ismerjük meg, egyelőre az a lényeg, hogy ez is jelentős potenciál-növekedést jelent. A harmadik fontos minősítés az „erő” helyzete, ennek a finomabb részleteit ugyancsak a később tárgyaljuk, de az alábbi táblázatban jól látható, hogy melyik égitest melyik jegyben nyer valamilyen néven nevezett erőfokozást.

Nemcsak erőfokozást tartunk számon persze, hanem erőcsökkenést is. Ennek kétféle megnyilvánulása van. Rangvesztésnek (exil, exílium, száműzetés) tekintjük azt a helyzetet, amikor a bolygó uralmi jegyével szemben lévő területen tartózkodik. Például: a Mars uralmi jegye a Kos, ha a Mars tehát a Mérlegben jár, akkor rangvesztett állapotban leledzik. A másik hasonló erővesztést az emelt helyzettel szembeni pozíció mutatja, s ezt esésnek (romlás, casus, fall) hívjuk. A Hold például emelt helyzetben van a Bikában, következésképp a szemben lévő Skorpióban esésben.

Az erőcsökkenést elszenvedő égitesteknél azt érzi a szülött (az érintett személy), hogy valamilyen tulajdonsága, tulajdonság-együttese nem éri el azt a minőségi-mennyiségi szintet, amit másoknál lát vagy amit szeretne vagy amit egyéb kvalitásai folytán jogosnak tart. Két fő magatartási forma figyelhető meg ennek következtében. Az egyik a beletörődés, visszahúzódás – abból a szempontból, amit az égitest jelent adott horoszkópban, esetleg még inkább hangsúlyozva azt a jellegzetességet, „hiányt”, amit a rangvesztett vagy esésben lévő planéta mutat.

Például: a Bakban lévő Hold rangvesztett, hiszen a Hold a szemben lévő jegyben, a Rákban uralkodik. A Bak-Holdasoknál az egyik legfeltűnőbb jellegzetesség az, hogy érzelmeiket nem tudják jól megnyilvánítani a külvilág felé, ezért nagyon gyakran megkapják az érzéketlen, cinikus minősítést. Rá is játszhatnak aztán erre, rendszerint önvédelemből.

A másik magatartási forma viszont a kompenzálás, sőt: túlkompenzálás. Abbéli igyekezetében, hogy pótolja a hiányt, megszerezze azokat a vonásokat, amelyeket másoknál ideálisnak gondol, az érintett személy hajlamos erős túlzásokba esni.

A Bika Marsú ember meg van győződve arról, hogy tőle mérhetetlenül távol áll az erőszak, mivel az agressziót jelölő égitest az ő születésekor rangvesztett helyzetben volt. Csakhogy ez egy rendkívül relatív érzés – nem beszélve arról, hogy ezen kívül még 9 égitest van neki is a képletében és bőven megvan az elvi, s sokszor a gyakorlati esély arra, hogy valami más helyettesítse a Marsot. Tehát amikor valamit nagyon szeretne elérni az ilyen ember, felpumpálja magában az összes fellelhető, másokkal szembehelyezhető energiát és egy egész tank-hadosztályt megszégyenítve kezd el törekedni célja felé. Sokkal kevesebb energia bevetése is bőségesen elegendő lenne, de mivel ő azt érzi, hogy „gyenge”, inkább sokszoros erőket vet be, semhogy alulmaradjon.

Lássuk tehát, hogyan alakul a bolygók kozmikus helyzete:-

Uralom Emelt Erő Rangvesztés Esés
Nap Oroszlán Kos Nyilas Vízöntő Mérleg
Hold Rák Bika Halak Bak Skorpió
Merkur Ikrek, Szűz Szűz Mérleg, Vízöntő Nyilas, Halak Halak
Vénusz Bika, Mérleg Halak Bak, Ikrek, Vízöntő Skorpió, Kos Szűz
Mars Kos, Skorpió Bak Oroszlán, Nyilas, Halak Mérleg, Bika Rák
Jupiter Nyilas, Halak Rák Kos, Oroszlán, Skorpió Ikrek, Szűz Bak
Szaturnusz Bak, Vízöntő Mérleg Bika, Szűz, Ikrek Rák, Oroszlán Kos
Uránusz Vízöntő Bak Ikrek, Mérleg Oroszlán Rák
Neptun Halak Nyilas Rák, Skorpió Szűz Ikrek
Plútó Skorpió Kos Rák, Halak Bika Mérleg

Meg kell jegyezni, hogy korántsem egységes az asztrológia annak megítélésében, hogy melyik bolygó milyen jegyben van erőben. Ezzel kapcsolatban többféle besorolással lehet találkozni. Az itt feltüntetettek azok a pozíciók, amelyekkel én is dolgozom.

 

Uralmi csere (recepció)

Érdekes jelenség alakul ki akkor, amikor két bolygó uralmi „helyet cserél”, egyik a másik által uralt jegybe kerül és megfordítva. Ez is jelentékeny erőfokozást jelent ugyanis, bár az uralmi vagy emelt helyzet erejét nem éri el. Egy példával szemléltetem, hogy mire is mondjuk, hogy uralmi cserében van két bolygó. Napjainkban (2012. október elejétől 2015. tavaszáig) aktuális a Szaturnusz és Plútó uralmi cseréje. A Szaturnusz – ami a Bak ura – most a Skorpióban jár, viszont a Plútó – a Skorpió ura – a Bakban. Vagyis egymás uralmi jegyében tartózkodnak.

Az uralmi csere különösen érdekes és fontos akkor, ha két rangvesztett bolygó között létesül. (Például: Ikrek Jupiter és Nyilas Merkur – a Merkur ugyanis az Ikrek ura, a Jupiter pedig a Nyilasé, s a példában rangvesztésben, viszont egymás uralmi jegyében is, tehát recepcióban is vannak.) Ilyenkor jelentősen javít a rangvesztett helyzeten ugyanis az uralmi csere, ha teljesen ki nem is tudja egyenlíteni.

A kettős uralmi csere ritka, ám még nagyobb erőfokozódást jelent. Ez csak azoknál a jegyeknél jöhet létre, ahol két uralkodó bolygó van, tehát a Skorpió, Vízöntő és Halaknál. Mindhárom kettős uralmú jegyből említek egy-egy példát: Vénusz a Skorpióban, Plútó a Mérlegben, Mars a Bikában. Ez egyúttal reprezentálja a rangvesztés kompenzálását is, hiszen az összes említett bolygó exil az adott jegyben. Viszont a kettős uralmi csere erősen feljavítja valamennyinek az állapotát. Második jegyünk, ahol két uralkodó bolygó van, a Vízöntő, ebbe helyezzük el a Merkurt. Uránusz az Ikrekben, Szaturnusz a Szűzben. Harmadik a Halak: legyen itt a Mars, a Neptun pedig a Skorpióban, Jupiter a Kosban. A két utóbbi példánkban az égitestek eleve erős pozícióban vannak (valamennyi erőben), s a kettős uralmi csere hatványozza ezt.

2012.11.28.

17.

A bolygók kozmikus helyzete – 2. rész

Az Emelt helyzet talán a legnehezebben értelmezhető a kozmikus értékelések közül. Már a megközelítése sem azonos a régebben is ismert, úgynevezett ősbolygók és az újkori (transzszaturnális, transzcendens, generációs) bolygók szempontjából.

Eredeti kiindulási alapját Ptolemaiosz írta le, s abból áll, hogy a bolygók a Nap tengelye körül nem szabályosan merőleges síkban keringenek, hanem van bizonyos kitérésük. (Ahogyan a hulahopp karika forog például.) Ennek következtében a pályájuknak létezik egy legmagasabb és legalacsonyabb pontja. Ahol a legmagasabb van, ott minősülnek emeltnek, s ahol a legalacsonyabb, ott van az esés állapota. Ily módon bizonyos jegy bizonyos fokát lehet meghatározni, mint ahol minden egyes körben a zenitpontját, illetve vele pontosan szemben a nadírt eléri az égitest, s ettől a ponttól előre és hátrafelé 15-15 fokot számítva  egy jegynyi, 30 fokos tartományt kapunk, amelyen belül érvényesülne az emelt illetve esés helyzete.

Van azonban egy kis probléma ezzel. Például a Vénusz pályájának a Halak 27 fokán van a tetőpontja, mi szerint a Halak 12 fokától (27 mínusz 15 fok) a Kos 12 fokáig kellene tartania az emelt helyzetnek. Csakhogy a Kosban a Vénusz rangvesztett és bizony tapasztalati tények alapján a Kos 0 fokától számít az az állapot, amelyben a vénuszi vonások erősen csorbát szenvednek. Míg viszont a Halak 0 fokától mutat a Vénusz erős művészi képességekre, érzékenységre a személyes kapcsolatokban s így tovább.

Van egy másik érv, amely ellentmond az egy bizonyos ponthoz kötött értelmezésnek. Ez pedig az újkori bolygók emelt helyzetének besorolása, amelynek meg semmi köze nincs pályájuk legmagasabb pontjához, hanem egy logikus rendszer szerint történt. Ezek a bolygók három olyan jegyben uralkodnak, ahol egyidejűleg figyelembe vesszük a „régi” uralkodót is, tehát kettős uralmú jegyekről beszélünk. A klasszikus bolygóknak pedig két uralmi jegyük van. A transzcendensek emelt helyzetét abban a jegyben vesszük figyelembe, ami a velük társuralkodó őskori bolygó másik uralmi jegye. Konkrétan: a Plútó a Marssal együtt uralkodik a Skorpióban. A Mars másik uralmi jegye a Kos, tehát a Plútó emelt a Kosban. Az Uránusz a Vízöntőben uralkodik a Szaturnusszal együtt. A Szaturnusz másik uralmi jegye a Bak, vagyis az Uránusz emelt a Bakban. S végül: a Neptun a Halakban a Jupiterrel karöltve uralkodik, a Jupiter másik otthona a Nyilas, ily módon a Neptun emelt a Nyilasban.

Összefoglalva mindazt, amit az emelt helyzettel összefüggésben mondtam, a magam részéről merészen úgy értékelem ezt a kozmikus helyzetet, hogy abban a jegyben tekintem emeltnek az égitestet, ahol a zenitpontja van a pályájának, de nem a fokszámhoz igazodva, hanem a jegy nulla fokától 30 fokáig.

Az emelt helyzettel szemben a esés – amint az előző részben ez szerepel és a táblázatából világosan kitűnik – az oppozíciós jegyekben van.

Az emelt és esés állapotát úgy próbálja megragadni az asztrológia, hogy míg az uralmi helyzet, az erő és az uralmi csere minőségi erőfokozódást jelent, úgy az emelt helyzet mennyiségit. Ez első megközelítésnek megteszi, de nem fedi pontosan az értékét. Természetesen minőségileg is erősebb a bolygó, de kétségtelen, hogy „sok van belőle”. Egy példával: a Neptun, mint generációs bolygó kb. 1970-1984 között volt a Nyilasban, ahol emelt a helyzete. A Neptun is a hit, a Nyilas is. A Neptun a mély, önátadással járó, kételyek nélküli, a Nyilas könnyedebb, felszínesebb, kicsit a külsőségekre is ügyelő, filozófiai megközelítésű, s így a kételyeket, kérdésfeltevést sem nélkülöző hit. Amikor a megjelölt dátumok között a Nyilasban járt a Neptun, akkor fordult az érdeklődés – a keresztény világban legalábbis – az egzotikus tanok, vallások felé. A Beatles együttes tagjai – mint korabeli idolok – akkor vonultak el Indiába meditálni, abban az időben keletkezett egy sereg elágazása a kereszténységnek a hagyományos szervezetektől eltérő szerkezetben. Többek között a Hit gyülekezete is abban az érában indult egy kis létszámú imaközösségként (1979-ben) és rengeteg szekta illetve szektának minősített csoport létesült. Majd amikor felnőtt az a nemzedék, akik ebben a periódusban születtek (akiknek a horoszkópjában a Nyilasban áll a Neptun), kiviláglott- kiviláglik, hogy okvetlenül fontos számukra a hit, lehetőleg valamilyen kényelmes (előemésztett) formában, de nagy tételben. Tulajdonképpen mindegy is, hogy milyen, de hitnek kell lenni, ahogyan az oxigénre szüksége van az embernek. Természetesen ez csak egyetlen motívum, nyilván van még egy sereg jellemzője a nemzedéknek, s ennek kapcsán az emelt helyzetű Nyilas-Neptunnak, csak a legmarkánsabbat emeltem ki. Egyébként a hitből táplálkozó pozitív gondolkodás élenjárói is ugyanebből a generációból kerülnek ki és az is a missziójuk (amint minden egyes nemzedéknek és minden egyes embernek megvan a maga missziója), hogy a többi embernek megmutassák: így is lehet viszonyulni a dolgokhoz.

Az esésben lévő bolygóknál ugyanúgy érvényes, mint a rangvesztésnél, hogy kompenzálni próbálja az érintett a mennyiségileg kevés jelölőt. Sőt: talán még fokozottabb is az igyekezet, mert erősebb az illúzió, hogy a többszörözés segíthet. A minőséget – ami a rangvesztésnél nagyobb hangsúlyú – felhúzni nehezebbnek tűnik.

Az erő helyzete hasonló fokozódást jelent, mint az uralmi, de annak nagyságát, jelentőségét nem éri el. Kivétel ez alól az uralmi csere, mert ha az erőben lévő bolygók közt jön létre, akkor jobban megközelítik az uralmi pozíciót, de akkor sem egyenértékűek vele.

Az erő logikus rendszerben érvényesül, csak kivételekkel. A kiindulási alapja az, hogy A saját uralmi jegyének eleméhez tartozó másik két jegyben van erőben egy bolygó. Például a Nap a tüzes Oroszlán ura, így a másik két tűz jegyben, a Kosban és a Nyilasban lenne erőben. Csakhogy mivel a Kosban már eleve emelt, ami valamivel jelentősebb, mint az erő helyzete, így szükségtelen még egy minősítése. Vannak azonban másféle kivételek is. Az alábbiakban valamennyi égitesten végigmegyünk és látni, indokolni fogjuk, hogy mik az eltérések és miért.

A Napot tehát az imént megtárgyaltuk, de itt is ismétlem: erőben van a Nyilasban, a Kosban pedig eleve emelt.

A Hold a vizes Rák uralkodója, vagyis a Skorpióban kellene erőben lennie, azonban ott esésben van, így kiesik ebből a körből. Viszont a harmadik víz jegyben, a Halakban annál inkább erőben van.

A Merkur két jegyben, a levegős Ikrekben és a föld Szűzben uralkodik. Ily módon még négy jegyben kellene erőben lennie, de nincs így. A két levegősben – Mérleg és Vízöntő – valóban erőfokozódást nyer, azonban a két másik föld jegyben – a Bikában és a Bakban – az elem lassúsága miatt nem minősíthetjük erő helyzetűnek, így marad az iménti kettő.

Vénusz: uralkodik a földies Bikában és levegős Mérlegben. A Szűzben kéne eszerint erőben lennie, mint a következő föld elemű jegyben, azonban ott esésben van, tehát megyünk tovább. A Bakban valóban erőben van, s a két levegősben: Ikrek és Vízöntőben úgyszintén.

Mars: a tüzes Kos és a víz Skorpió ura. Az Oroszlánban és Nyilasban abszolút erőben van, viszont a Rákban semmi esetre sem, hiszen ott esést szenved. A Halakban erő helyzetűnek minősítjük, bár ezt többen vitatják a jegy labilitása és elasztikus volta miatt.

Jupiter: a tüzes Nyilasban és a vizes Halakban van otthon. A másik két tűz jegyben: Kos és Oroszlán nagyon is erőben van, a Skorpióban szintén, viszont a Rákban már eleve emelt, így ott nem jelöljük az erő helyzetét is.

Szaturnusz: a föld Bak és levegő Vízöntő ura, a Bikában és Szűzben erőben van, s a levegős Ikrekben is, ám a Mérlegben emelt.

Uránusz: levegős jegyet ural, tehát az Ikrekben és a Mérlegben egyaránt erőben van.

Neptun: víz jegy – a Halak – ura, a Rákban és a Skorpióban tehát erőben van.

Plútó: a vizes Skorpió ura, tehát a Rákban és a Halakban erőben van.

Foglaljuk össze a kozmikus helyzeteket:

Erőfokozódásnak minősül tehát: az uralmi, emelt és erő helyzete, valamint az uralmi csere.

Erőcsökkenés: a rangvesztés és az esés helyzete.

Az uralmi helyzet ellentéte a rangvesztés, az emelté az esés. Az erőnek nincs ellentétes változata, s természetesen az uralmi cserénél sem beszélhetünk erről.

Azt a bolygót, amely egy jegyben semmilyen kozmikus minősítést – erőfokozást- vagy csökkenést – nem kap, peregrinnek, magyarul: vándornak (idegennek) nevezzük. Például: a Nap peregrin a Bikában, Ikrekben, Rákban, Szűzben és így tovább. Természetesen a peregrin bolygók is értékesek, de „közömbösebbek” a jeggyel szemben, amelyben tartózkodnak adott időpillanatban.

Minél több minősített bolygó van egy horoszkópban, annál figyelemre méltóbb persze és minél több az erőfokozódásos égitest, annál erősebb személyiségre is gondolhatunk. Ezt nem okvetlen úgy kell érteni, hogy következetes vagy jó érdekérvényesítő, hanem inkább úgy, hogy személyiségvonásait őrzi, sok markáns tulajdonságot hordoz és szerencsés esetben azokat kamatoztatni is tudja. Sokszor azonban a bőség zavarával találkozunk, ahol a különféle motivációk között nehéz választani.

Fontos észben tartani, hogy minden ember azt a konstellációt – konstitúciót – tartja természetesnek, hogy ne mondjam: „normálisnak” amivel ő maga leszületett, s hajlamos hosszabb ideig azt gondolni, hogy mindenki hasonlóképpen van vele, mint ő. Egy sereg tapasztalat és persze jókora adag önismeret kell hozzá, hogy rájöjjön: nem, nem egyformák az adottságok, orientációk, motivációk, vágyak és általában semmi sem. Jó, ha tudatosítjuk és értékeljük a (valamihez képest mért) többletet és elfogadjuk, értelmesen kompenzáljuk a (valódi vagy vélt) hiányt. Mind a többletnek, mind a hiánynak megvan a maga funkciója a nagy egészben és saját karmikus feladatunk szempontjából. Ha jól megvizsgáljuk ugyanis az adott horoszkópot, mindig megtaláljuk, hogy mire is jó az az erőfokozódás- vagy csökkenés.

Végül: nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos figyelembe venni egy horoszkópelemzésnél a kozmikus helyzetet. Legalább annyira, mint a fényszögeket. Sok-sok tapasztalat, gyakorlás szükséges ahhoz, hogy elkezdje az asztrologizáló átélni, a helyén értékelni a horoszkóp ezen részét (is), különösen a saját képletének konstellációjához, bolygói kozmikus helyzetéhez képest, hiszen emlékszünk: azt tartja természetesnek, normának, amivel ő maga is leszületett.

2013.04.24.

18.

Égitestek – bevezető

A következő részekben az égitestekről lesz szó. Mielőtt belevágnánk, néhány alapfogalmat és kiegészítő információt, azok jelentőségét kell megismerni, tisztázni. Abban a sorrendben tárgyaljuk most, ahogyan az egyes planétáknál majd megjelenik.

 1. Kulcsszavak – tömör összefoglalása, jellemzése a tárgyalt elemnek
 1. Szimbóluma:a bolygók jeleinek van egy fontos szimbolikája, s ennek ismeretében már eleve jobban meg tudjuk közelíteni a jelentését, azokat a tulajdonságokat, amelyekkel felruházza az asztrológia az égitesteket. Ebből egyelőre a négy alapelemet emelem ki: a kör a szellemiség, a félkör az érzelem, a kereszt az anyag, anyagiság, a nyíl pedig az energia.
 1. Keringési sebesség: jellemző és fontos adat, hogy mennyi idő alatt teszi meg a maga körét (Nap körüli útját) az adott égitest. A teljes körén kívül a napi átlagos haladását és az egy-egy jegyben való haladását is ismertetem.
 1. Retrograditás: nem szeretném ezt a bevezetőt hosszú magyarázattal terhelni, így itt csak annyit jegyzek meg, hogy minden bolygónak (tehát a Napra és a Holdra – mivel nem bolygók – nem lesz érvényes a következő mondandó) van rendszeresen egy látszólagos hátrafelé haladása. Ez a Föld és az adott planéta relatív sebességkülönbségéből ered. A legegyszerűbb megérteni egy közismert példával: két jármű megy egymás mellett, s mi a gyorsabbon ülünk. Ilyenkor úgy látjuk, mintha a másik visszafelé haladna, holott ugyanúgy előre megy, mint mi. A retrograditás jelentőségéről lásd ezt a címszót a http://www.karmaasztrologia.com/p/fogalomtar.html linkkel a Fogalomtár menüpontban. A bolygók ismertetésénél megadom a hátrálásuk ütemét és időtartamát.
 1. Rövid jellemzők következnek, a jegyekhez kissé hasonló módon tüzes-nedves-föld jellegű, illetve elektrikus-magnetikus, nőies-férfias jelzőkkel találkozunk. Az elektrikus-magnetikus és a nőies-férfias minősítéseknél lehet gondolni a pozitív-negatív kategóriákra is, de sokkal inkább fordulhatunk bátran a szavak eredeti, valódi jelentéséhez.
 1. A kozmikus helyzet mibenlétét, részleteit a 16. és 17. részben olvashatod.
 1. A bolygók száma azt jelenti, hogy a hagyomány szerint az égitest és egy bizonyos szám közt mágikus kapcsolat van.
 1. Az égitestek napja ugyancsak ősi hagyományon alapszik. Több nyelvben is őrzik a hét napjaiban annak az istennek a nevét, akit a megfelelő bolygó testesít meg. Erről a „Mire születtél? – összhangban önmagaddal” facebook oldalon minden nap megtalálod az ismertetést.
 1. Színei: valamilyen szempontból jellemzők a planétára, de akiknél a megfelelő bolygó kiemelt helyen van az egyéni horoszkópjukban, azoknál az embereknél is látható a különleges viszony a hozzá tartozó színhez. (Például az I. házas Marsúak általában kedvelik a piros, vörös színt.)
 1. A fémek és bolygók mágikus kapcsolatát ugyancsak az ősidők óta tényként kezelik az asztrológiával foglalkozók.
 1. A kövek körül sajnos igen nagy a zűrzavar, mióta divat lett úgy a mineralógia (ásványtan), mint az

asztrológia. Számos helyen láthatunk mindenféle köveket mindenféle jeggyel párosítva, vagy fűnek-fának ajánlgatva, holott bizony van, akinek kifejezetten ártalmas némelyik. (Tilos lenne például hematitot viselni annak, akinél a Merkur bolygó nem áll jól a horoszkópjában, mert energetizálás helyett éppen hogy leszívja az energiáit.) Itt említem meg, hogy a jegyek köveiről ugyancsak a már említett „Mire születtél” facebook oldalon találsz nap, mint nap információkat. A bolygók köveit pedig majd itt olvashatod. Ezeket a párosításokat teszteltem egy sereg embernél.

 1. A bolygókhoz tartozó szervek és funkciók nagyon fontos elemei az úgynevezett egészségi asztrológiának, találóan jellemzik az egyéni érzékenységet bizonyos testtájon, területen. A jegyek és bolygók variációival közelíthetjük meg jól azt, mik a leggyengébb pontjai egy szervezetnek, milyen pszichés hatások játszanak közre egy betegség kialakulásában és így tovább.
 1. Életkor a bolygók uralma alatt: egyes, eltérő hosszúságú életszakaszokat egyes bolygók uralnak a Naptól az Uránuszig. (A két utolsó bolygóhoz nem sorolunk életkort.) Ez azt jelenti, hogy a megfelelő szakaszokban nagyobb jelentősége van annak a bolygónak, ami az adott életkort uralja. Kissé úgy fognak alakulni az illető viszonyai, ahogyan a bolygó áll az egyéni horoszkópjában. Természetesen nemcsak a megfelelő életszakaszban kap az a bizonyos égitest jelentőséget, s a többi bolygónak is megvan a maga fontos funkciója mindvégig, de mindig annak a planétának a jelentősége növekszik meg, amelynek uralma alá tartozik bizonyos életkor.

Itt is felsorolom rövid magyarázattal az égitestek és életkorok kapcsolódását:

0-4/6 éves korig: Hold – születés, kisgyermekkor – a gondoskodás

6-18 évig (vagy valamivel még tovább): Merkur – eszmélés, tanulás, informálódás

18/20-30 évig: Vénusz – egyenrangú kapcsolatok, Én és a Világ viszonya, szerelem

30-50 évig: Mars – aktivitás, érett szexualitás – ÉS: ez az egyetlen periódus, ahol két égitestet veszünk figyelembe,

40-50 között ugyanis a Mars mellé csatlakozik a Nap – az aktivitás eredménye, megszilárdítás, tekintély

50/50-60/62: Jupiter: kényelem, szellemi érettség

60/62- vagy végig, vagy 84 évig: Szaturnusz – visszavonulás, összefoglalás, bölcsesség, illetve leépülés – amennyiben ez az illetőnél domináns tendencia. Amennyiben szellemileg friss marad

84-től a halálig: Uránusz – érett alkotó tevékenység (lásd: Germanus Gyula, Szentgyörgyi Albert, Teller Ede, Fejtő Ferenc)

 1. Jelentése – ez kevés magyarázatra szorul, azokról a vonásokról lesz szó, amelyekkel felruházzuk az égitestet.
 1. Találkozunk majd a szövegekben ilyen minősítéssel, hogy „harmonikus” illetve diszharmonikus” Ez az

egyik legkényesebb kérdés (már az elnevezésen is folyamatosan polémia folyik az asztrológiában, én is csak jobb híján használom ezeket a fogalmakat). Vannak, akik nem is tesznek különbséget, abból a megfontolásból, hogy ugyanazon képességek és tulajdonságok mutatkoznak egyes égitestekhez tapadva, csak mennyiségei és minőségi különbségek vannak köztük az egyes horoszkópokban. Nos, ez igaz, de valahogyan mégis meg kell különböztetnünk azt is, hogy vajon az optimálistól milyen irányba tolódnak el ezek a különbségek.

Mit tekintünk tehát harmonikus bolygóhelyzetnek?

–         Ha a kozmikus helyzete jó az égitestnek (uralmi, emelt, erő, de legalább számára harmonizáló jegyben van, pl. a tüzes Nap a levegős Ikrekben)

–         Ha nem támadják és kap támogatást, vagyis a fényszögei – a többi bolygóval való kapcsolódásai – előnyösek és nincs köztük hátrányos.

–         Ha a házhelyzet nem mond gyökeresen ellent a többinek. (Például egy uralmi Nyilas Jupiter mondjuk Nap trigonnal, ám a 8 – veszteségek, halál – házban, kissé ütközik az alapvető jelentéstartalmakkal).

Mit tekintünk diszharmonikus bolygóhelyzetnek?

–         Ha kozmikusan gyenge helyzetű a planéta (rangvesztett, vagy esésben van illetve alaptermészete ellentmond a jegynek, például a vizes Neptun a tüzes Oroszlánban)

–         Ha csak támadása van, vagyis hátrányos fényszögeket kap a többi bolygótól.

–         Ha még a házhelyzete is idegen a bolygó „tulajdonságaitól”.

Természetesen ilyen tisztán értelmezhető bolygó ritka, mint a fehér holló, általában vegyes képet mutatnak az egyes horoszkópelemek, s emiatt egyik olvasatot sem lehet alkalmazni a horoszkópra. S úgy alakul, hogy egyik életterületen a diszharmonikusnak minősített tartalmak jönnek elő, egy másikon viszont a harmonikusok és könnyen lehet, hogy az érintett illetőnek semmi baja nincs ezzel, mert voltaképpen megfelel beállítódásának.

Más verzióban: az élet első részében inkább a diszharmonikus, a továbbiakban pedig a harmonikus valósul meg – vagy megfordítva – hiszen nagyon sokat változunk az idők során. A konstellációk pedig pontosan arról szólnak: mit kell változtatnunk, mit kell megtanulnunk vagy elfogadnunk karmikus munkánk során.

Figyelembe kell még venni, hogy nagyon sokszor elfojtással találkozunk, amikor a társadalmi konvenciók által hátrányosnak, vagy egyenesen „bűnösnek” minősített motivációkat, tulajdonságokat elnyomja a szülött (a horoszkóp tulajdonosa), s ilyenkor rendszerint betegség formájában jönnek ki előbb-utóbb. Innen érthető meg az is, hogy minden diszharmónia jelenthet betegséghajlamot, valamint az, hogy minden betegség valamilyen pszichés okból ered.

Végül: igen gyakran láthatók a horoszkópban úgynevezett kiváltó tényezők, vagyis olyanok, amelyek csökkentik a hátrányokat, tompítják az éleket, vagy egyenesen kompenzálják azokat és szinte alig vagy ritkán érződik belőlük valami. Ezeket a kiváltó elemeket pedig legalább akkora hangsúllyal figyelembe kell venni, s meg kell keresni azokat az életkörülményeket vagy azokat a szereplőket, amelyek- akik segítenek felerősíteni, s valóban megnyilvánulni.

2013.05.01.

19.

A Nap

 1. Kulcsszavai: életerő, öntudat, hatalom
 1. Szimbóluma:  A     egy kör – a szellemiség komponense. A benne lévő pontról nem szóltunk a szimbolika ismertetésénél, ez a Szaturnuszt jelképezi, figyelmeztet arra, hogy a korlátok még a legnagyobb életadóra is vonatkoznak, a kezdet és a vég törvényszerűségei alól nem vonhatja ki magát.
 1. Keringési sebesség: 1 év alatt tesz meg egy (horoszkóp)kört (a Földről nézve látszólag természetesen); napi átlagos haladása 1°; egy-egy jegyben pedig 1-1 hónapig tartózkodik.
 1. Retrograditása: nincs, hiszen azt csak a bolygóknál tapasztalhatjuk
 1. Rövid jellemzői: tüzes, pozitív, férfias-elektrikus
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik az Oroszlánban. Rangvesztést szenved a Vízöntőben. Emelt a Kosban, esésben van a Mérlegben. Erő: Nyilasban.
 1. Száma: 1,4
 2. Napja : vasárnap
 3. Színei: narancssárga, aranysárga
 4. Féme: arany
 5. Kövei: gyémánt, rubin, topáz, hyacinth, krizolit, gránát
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: szív, szívműködés. Gerinc. Nagyagy (Merkurral együtt). Szem – a hagyomány szerint a férfi jobb, a nő bal szeme (fordítva pedig a Hold), de ez gyakran felcserélődik.
 1. A hozzá tartozó életkor: 40-50/52 éves kor között, nem önmagában, hanem a Marssal együtt – ez az egyetlen olyan periódus, amikor nem egy, hanem két égitest ural bizonyos életkort.
 1. Jelentése: a tudatos én. Apa, tekintélyes személyek. Női horoszkópban jelöli a társ asztrológiai típusát (a Naphoz legközelebb álló, vagy vele a legszorosabb fényszögben lévő bolygó formájában). A klasszikus asztrológiában a Nap férfi horoszkópban a szülöttet magát jelölné (nőiben pedig „a” férfit), a modern asztrológia felfogása szerint azonban a jelentése az, ami itt is szerepel, a szülött maga pedig – akár férfi, akár női képletről van szó – a születési uralkodó.

A Nap utal továbbá a következőkre: tudatos cselekvés, tudatos gondolkodásra való képesség. Elhatározások végrehajtása, célirányosság, az ebben való kitartás vagy annak hiánya. A világban elfoglalt helyzet, annak fontossága. Tekintély, a tekintélyhez való viszony. Az életerő minősége, vitalitás, a betegségek leküzdésére irányuló erők és akarat. Ellenálló képesség. Az élet minősége fiziológiai és minden más szempontból.

Alaphabitus, a karakter.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: államfő, kormány, általában a vezető személyek. Az állam szuverenitása, vagy annak hiánya.

 1. „Harmonikus” változatban: a szülött tiszteletre méltó és tisztelete parancsoló. Igazságos, nagylelkű. Szilárd, hűséges, megbízható. Tud viselkedni, de felhívja mindig magára a figyelmet. Objektív. Nem bosszúálló és nem kicsinyes. Praktikus. A munka nem tartozik a Nap kedvenc tevékenységei közé (jegyhelyzettől függően!!), inkább irányítani szeret. Az örömöket megtalálja az életben, köztük a testi örömöket is. Önbizalma stabil, érvényesülés és jó egészség jellemzi.

„Diszharmonikus” változatban:

Akarnok, zsarnok, dölyfös, kicsinyes. Élvhajhász, lusta. Erkölcsi problémák, gátlástalanság. Ha betegségben nyilvánul meg a diszharmónia: veleszületett szervi problémák, a szív (keringés) és gerinc problémái (kopás, sérv, deformáció, baleset).

2013.05.08.

20.

A Hold

 1. Kulcsszavai: érzelem gondoskodás, változások
 1. Szimbóluma:  B tulajdonképpen két félkör, ami az érzelmeket, az érzelmek dominanciáját jelképezi.
 1. Keringési sebesség: 27,3 nap alatt teszi meg Föld körüli útját, s egyben a horoszkópkört is. Átlagos haladási sebessége napi 13°58´ (szélső értékek: 11°és 15°10´) Egy-egy jegyben 2- 2,5 napig tartózkodik.
 1. Retrograditása: nincs, mivel nem bolygó, hanem a Föld kísérője.
 1. Rövid jellemzői: nedves, nőies-magnetikus, negatív
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Rákban, rangját veszti a Bakban. Emelt a Bikában, esésben a Skorpióban. Erőben van a Halakban.
 1. Száma: 2, 7
 2. Napja : hétfő
 3. Színei: fehér
 4. Féme: ezüst
 5. Kövei: gyöngy, kristály, berill, tejopál, szelenit (Holdkő), smaragd
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: szem – a hagyomány szerint a nő jobb, a férfi bal szeme (fordítva: a Nap), de ez gyakran felcserélődik. Kisagy. A test nedvháztartása, nyálkahártyák működése. Regenerálódó képesség (ezt a Plútóval együtt uralja. A Hold a kisebb-nagyobb betegségekből való gyógyulás, a fáradtság kipihenése; a Plútó a szervezet globális védekező ereje, tartalékai és azok mozgósítása). Szaporodás. Női ciklus, terhesség, szülés. A Rák uralma révén a gyomor.
 1. A hozzá tartozó életkor: 0-tól (sőt: tulajdonképpen magzati kortól) 4-6 évig.
 1. Jelentése: anya, a szülöttnél (a horoszkóp tulajdonosánál) idősebb nők általában. Férfi képletben a társ asztrológiai típusa (a hozzá legközelebb, vagy vele legszorosabb fényszögben álló bolygó formájában). Népszerűség. A betegség-egészség kérdései, regenerálódó képesség. Pszichés folyamatok. Változások.

A psziché, fantázia, érzelem, kötődési (elsősorban anyai jellegű kötődési) képességet is jelenti. Gondoskodásra való hajlam. Életmód. Értelem, logikus gondolkodás is kapcsolódik hozzá (a fantázia révén).

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: a nép, méghozzá a köznép, a passzív tömeg (az aktív a Plútó). Népszerűség kérdései. A terület vizei.

 1. „Harmonikus” változatban: érzelmekben gazdag, jóindulatú, ragaszkodó, fantáziadús. Jó szülő és jó vendéglátó, vendégszerető. Nagy beleérző-képesség, empátiás készség, intuíció. Jó értelmi képességek, szellemi és fizikai termékenység. Egészségi problémák könnyed megoldása.

„Diszharmonikus” változatban: változékony hangulat, követhetetlen, kiszámíthatatlan kedély. Nem tud gyökeret ereszteni sehol. Szeszélyes, túlérzékeny, lelkileg sérülékeny és sértődékeny. Túlzott ragaszkodás, a másikra rátelepedés. Egészségügyi problémák (gyomor és szaporodási szervek, női bajok), gyakori megbetegedés.

2013.05.22.

21.

A Merkur

A görög eredeti: Hermész
 1. Kulcsszavai: kommunikáció, információ, közlekedés
 1. Szimbóluma:  C egy kör, a szellemiség. A szellemi bolygónál ez az elem nem szorul magyarázatra. A

kereszt – anyagiság – a Szűz, föld jegy uraként indokolt elsősorban, de az Ikrek-Merkurnál is jogos, hiszen általános közvetítő jellegénél fogva kötődik a földi szférákhoz is. Az érzelmet jelképező félkör felfelé kanyarodik, nem szervesül a körrel, az érzelmi tényezők ugyanis a Merkurnál jóval csekélyebb szerepet játszanak a szellemiekhez képest. Viszont ha közvetíteni szándékozik, akkor kell legyen empátiája, vagy olyan képessége, hogy eljátssza az érzelmeket. (Más felfogás szerint a Merkur ábrája a görög Hermész hírnökbotjának stilizált megjelenítése lenne.)

 1. Keringési sebessége: a Nap körüli útját ugyan a valóságban 88 földi nap alatt teszi meg, azonban a Földről nézve látszólag együtt mozog a Nappal, így a horoszkópkört kb. egy év alatt. Haladási sebessége átlagban: 1°19´ naponta, de a legritkábban látunk ennyit, szélső értékei: 15´-től 2°10´-ig terjednek. Egy jegyben 1 hónapig tartózkodik átlagosan, de ebben is elég szélsőséges különbségek vannak.
 1. Retrograditása: minden évben háromszor (néha négyszer) hátrál mintegy három-három hétig. (A Fogalomtárban a retrograditás címszónál a Merkur látszólagos hátrálása a példa, így elég részletes ismertetés olvasható erről.)
 1. Rövid jellemzői: Légies, pozitív (elektrikus), androgin (Görög szó, jelentése: kétnemű vagy hímnős. Itt ´nem nélküli´értelemben használjuk, a nemeknek nincs ugyanis jelentősége a Merkur számára. A szellemnek nincs neme.)
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik az Ikrekben és a Szűzben. Rangját veszti a Nyilasban és a Halakban. Emelt a Szűzben. Esésben van a Halakban. Erő: Mérleg, Vízöntő.
 1. Száma: 5
 2. Napja : szerda
 3. Színei: sárga és üde, tarka színek
 4. Féme: higany
 5. Kövei: karneol, topáz, tarka féldrágakövek (például a színesebb jáspisok)
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: tüdő, motorikus idegrendszer; az agy általában, vérnyomásváltozás (az erek szűkülő és táguló jellege)
 1. A hozzá tartozó életkor: 4/6-16/18 évig (esetleg még tovább) – az iskoláskor.
 1. Jelentése: értelmi képességek, érdeklődés, logika, szellemi mozgékonyság. Utánzás. Tanulás, beszéd- és íráskészség, általában a kifejezőkészség, ennek testi megnyilvánulásai is (metakommunikáció). Verbális kapcsolatteremtő képesség. Mozgás.

Testvérek, rokonok, szomszédság. Utazások minősége, gyakorisága, iránya (ezt a jegyhelyzet mutatja égtáj és a jegyhez tartozó földrajzi területek szerint). Főleg belföldi, illetve kisebb utazások. Orvos, az azzal való viszony (a sebészorvos viszont a Mars és a Plútó). Ügyvéd.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: értelmiség, kereskedők, üzletemberek, újságírók. Összeköttetés és forgalom. Kommunikáció, tudomány.

 1. „Harmonikus” változatban: jó szellemi képességek. Alkalmazkodó készség, méghozzá értelmi alapokon. Vidám kedély. Kommunikálási igény. Szellemi és fizikai mozgékonyság, megismerési- utazási vágy – és ilyen lehetőségek.

„Diszharmonikus” változatban: fecsegő, kapkodó, szélhámos. Jó értelmi képességeit a törvény és a felelősség alóli kibúvásra használja. Szétszórt, megbízhatatlan, betegesen kíváncsi, pletykás, intrikus, hazudozó. Balesetek, ügyetlenkedések miatt, sérülések. Iskolai, tanulási és kommunikációs problémák (dadogás, beszédhiba, olvasási- írási nehézségek

 

2013.07.03.

22.

A Vénusz

A Vénusz – Esthajnalcsillag –

a Fiastyúk csillagkép előtt

 1. Kulcsszavai: harmónia, kapcsolat, művészet, szerelem

 

 1. Szimbóluma: D kör, a szellemiség (ez a levegős Mérleg-Vénusz) és a kereszt, az anyagiság (a földies Bika-Vénusz).
 1. Keringési sebessége: a Napot 225 nap alatt kerüli meg, de a horoszkópkört – a Földről szemlélt látszólagos útját, amelyen a Naphoz közel mozogva látjuk – kb. egy év alatt járja be. Haladási sebessége átlagban 1°15´/nap. Egy jegyben nagyjából egy hónapig tartózkodik (akár a Nap). A lehető legegyenletesebben haladó bolygónk egyébként.
 1. Retrograditása: egy és negyedévenként fordul látszólag hátráló mozgásba, amely 41-44 napig tart, vagyis egy és egyharmad- egy és fél hónapig.
 1. Rövid jellemzői: földies, passzív, nőies-magnetikus
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Bikában és a Mérlegben. Rangját veszti: a Kosban és a Skorpióban. Emelt a Halakban. Esésben van a Szűzben. Erőben az Ikrekben, Bakban és a Vízöntőben.
 1. Száma: 6
 2. Napja : péntek
 3. Színei: világoskék, sötétkék, indigókék, rózsaszín
 4. Féme: réz
 5. Kövei: smaragd, achát, korall, jade, zafír, rózsakvarc
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: vese, Vénák. Mirigyek (petefészek, here, pajzsmirigy és hasnyálmirigy kiemelten, de az összes mirigy a Vénusz uralma alatt áll). Kiválasztás, mint funkció – a Skorpióval együtt (vizeletkiválasztás). Zsír-háztartás, amit a Jupiterrel együttesen ural. Nem fiziológiai funkció, de a testi szépség is a Vénuszhoz tartozik. Értelemszerűen a plasztikai beavatkozások is.
 1. A hozzá tartozó életkor: 18-20 – 30 évig
 1. Jelentése: nőtestvér, a szülöttnél fiatalabb nők. Harmónia, béke, kényelem. Nőiesség, befogadó jellegű, de egyenrangú szeretet. Kapcsolatteremtő képesség. Alkalmazkodó készség, tolerancia. Szépérzék, harmónia iránti igény. A mindennapok praktikuma, mindennapi örömök. Férfi képletben a másik nemhez való viszony, a férfiban élő anima, empátia a másik nemhez. Ezen kívül férfi horoszkópban még a társ asztrológiai típusát is jelenti, a vele legszorosabb fényszögben, vagy hozzá legközelebb álló bolygón keresztül.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: a nők, művészek, békés elemek. Emberi kapcsolatok általában. Részben a pénzügyek.

 1. „Harmonikus” változatban: kedves, szeretetreméltó, kellemes megjelenésű. Jól öltözik, jól tudja tálalni magát. Egészséges erotika. Szépérzék, művészetszeretet vagy aktív művészet. Vonzó a többi ember számára, a társaság középpontja, szervezője. Vendégszerető, a békéltető szerepét játssza. Türelmes, segítőkész. Beosztó, de nem fösvény, jól bánik a pénzzel. Örömmel éli az életet, megtalálja a mindennapok apró szépségeit. Jó egészség.

„Diszharmonikus” változatban: kihívó, exhibicionista, ízléstelen, lusta. Gátlástalan például a szerelmi kalandokban, de általában is. Mindenáron középpont akar lenni, ennek érdekében akár a botrányoktól sem riad vissza. Pazarló, követelődző, kicsinyes. Intrikus, irigy, rosszindulatú.

2014.04.30.

23.

A Mars

 1. Kulcsszavai: energia, aktivitás, harc
 1. Szimbóluma: E egy kör – a szellemiség – ami elsősorban a Skorpió uralma, a mélységekben elmerülés révén jellemi a bolygót, de a Kos jellegű felfedező kedv, valamint bizonyos lényeglátás, kritikai érzék sem áll távol a fogalomtól. A ferde (45°) nyíl pedig az úttörő funkciót szimbolizálja, nyílt teret biztosít az előrehaladásra. A Mars agresszív voltát is szimbolizálja.
 1. Keringési sebesség: a Napot és a horoszkópkört 1 év és 322 nap (kerekítve: 2 év) alatt kerüli meg. Napi ´átlagos haladása: 38´. Egy jegyben 1,5-2 hónapig tartózkodik.
 1. Retrograditása: majdnem kétévente hátrál nem egészen három hónapig.
 1. Rövid jellemzői: tüzes, aktív, férfias-elektrikus
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Kosban és a skorpióban. Rangját veszti a Bikában és a Mérlegben. Emelt a Bakban. Esésben a Rákban. Erő: Oroszlán, Nyilas, Halak (az utóbbi vitatott).
 1. Száma: 9
 2. Napja : kedd
 3. Színe: vörös
 4. Féme: vas
 5. Kövei: rubin, jáspis, gyémánt, malachit, gránát, karneol, obszidián
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: epe (Jupiterrel együtt uralja). (Férfi) nemiszervek. Szexuális funkciók (férfi-női). Artériák. Izmok. A vér vastartalma és oxigénszállító képessége. A szervezet ereje, védekezőképessége. Mellékvese funkcionális része (adrenalin- és kortizontermelés). Fül – a Szaturnusszal együtt, a hagyomány szerint a jobb fül a Szaturnusz, a bal a Mars (ezt nem látom következetesen igazoltnak).
 1. A hozzá tartozó életkor: 30-50 év, amiből a 40-50 közötti tíz évet a Nappal együtt uralja (az egyetlen életkori periódus, ahol két égitestet veszünk figyelembe egyidejűleg).
 1. Jelentése: fiútestvér, a szülöttnél fiatalabb férfiak. Fegyveres testületekkel, egyenruhásokkal (rendőrség, vám, tűzoltóság stb.) való viszony. Sebészorvos. Általában jelöli az agressziót, belső feszültséget, kívülről érkező támadásokat. Döntés- és cselekvőképességet. Női képletben a lazább kapcsolat, a partner asztrológiai típusát a vele legszorosabb fényszögben, vagy együtt álló bolygó révén. (Például: a Marssal együtt álló Jupiter jupiteri – Nyilas vagy Halak Napú, Ascendensű, vagy I. házas Jupiterű – partnert jelöl.) Állatok, állatokkal való viszony.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: férfiak. Egyenruhás alakulatok, katonaság. Ipar, ipari munkásság (kivéve: nehéz testi munka, az a Szaturnusz). Orvosi kar. Aktivitás, erő, cselekvés. Erőszakos megnyilvánulások. Szerencsétlenségek, balesetek. Fegyveres összeütközések, háború – de a következmények nélküli kardcsörtetés is.

 1. „Harmonikus” változatban: küzdőképes, tettre kész, kezdeményező, a közösség húzóereje. Jó egészség, vagy gyorsan leküzdi a betegségeket. Az azonnali indítás – kellő megfontolás nélkül – még harmonikus Marssal is jellemző. A türelemmel szintén lehetnek problémái erős Mars mellett. A baleseteket ugyancsak meg kell említeni, csak harmonikus Marssal nem járnak komoly következményekkel.

„Diszharmonikus” változatban: Elkapkodott, elhamarkodott döntések és cselekedetek. Erőszakos, kötekedő, kritikus. Vagy: őt piszkálják állandóan. Örökös összeütközések más emberekkel – köztük a fegyveres testületek tagjaival). Gyakran verekedő hajlam a veszekedések mellett. Sérülések, balesetek (Szúrt- vágott sebek, égési sérülések). Tűzesetek. Lázas betegségek. Állatok támadása.

2014.05.02.

24.

A Jupiter

 1. Kulcsszavai: szétterjedés (expanzió), túlzások, szerencse, igazság
 1. Szimbóluma: F – egy félkör és egy kereszt, összevonva pedig azt jelenti, hogy az érzelmek uralják az anyagiságot. Az érzelmi komponens magától értetődő, hiszen két emocionális jegyben, a Nyilasban és a Halakban uralkodik, az anyagi komponens pedig a minőségi igényekre és (sokszor) lehetőségekre utal.
 1. Keringési sebesség: nem egészen 12 év. Napi haladása 4´59˝- kerekítve: 5´. Egy jegyben körülbelül 1 évig tartózkodik.
 1. Retrograditása: minden évben kb. 4 hónapig hátrál.
 1. Rövid jellemzői: tüzes, aktív, férfias-elektrikus
 1. Kozmikus helyzete: uralomban van a Nyilasban és Halakban. Rangját veszti az Ikrekben és Szűzben. Emelt a Rákban. Esésben van a Bakban. Erőben: Kos, Oroszlán, Skorpióban.
 1. Száma: 3
 2. Napja : csütörtök
 3. Színei: világoskék, bíbor, aranybarna, lila
 4. Féme: ón
 5. Kövei: zafír, türkiz, ametiszt, jáspis
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: csontvelő, annak vörösvértest-termelése. Asszimilációs képesség, felszívódás. Májfunkciók. Szénhidrát- cukor- és zsírháztartás (a Vénusszal együtt). A táplálkozás mirigyei (ugyancsak a Vénusszal)
 1. A hozzá tartozó életkor: 50-52 éves kortól 60-62-ig
 1. Jelentése: jog, igazság, igazságtétel. Bölcselet, hit. A Nagy szerencse (Fortuna maior). Tekintély.  A természet, az ahhoz való viszony. Utazás – külföld. Kifejezőkészség, annak magasabb színvonala. Autodidakta vagy felsőfokú tanulmányok.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: jólét, megelégedettség. Jog, törvénykezés, erkölcs. A vallás és világnézet intézményesített szervei. Magas állású tisztviselők, bírák, főpapok, gazdag emberek.

 1. „Harmonikus” változatban: optimista, jó kedélyű, jóindulatú, joviális, bőkezű, nagylelkű, belátó, igazságos. Sport- és természetszerető, mozgékony. Magasabb tanulmányok, ebben sikerek. Bölcselkedő hajlam, filozófiai érdeklődés. Anyag eredmények. Luxuskedvelés, és meg is engedheti magának. Kényelmes, magas nívójú élet, ami sokszor a jupiteri korra érik be (50 körül).

„Diszharmonikus” változatban: pöffeszkedő, felelőtlen, fondorlatos, de álcázni próbálja negatív tulajdonságait. Sznob. Rájátszik a másikra, kihasználja. Túlzott optimizmus. De az ellenkezője is lehet: pesszimizmus, nyomott kedély. Összeütközések a törvénnyel, a törvénykezéssel. A szerencse, segítő erők, nagyvonalúság hiánya. (A Jupiterrel összefüggésben sohasem szerencsétlenségről van szó, hanem arról, hogy a szülöttet az élet nem segíti úgy, mint egy jó jupiterit). Betegségeknél: daganatok. Koleszterin, zsír, cukorháztartás problémái. Elhízás. Magas vérnyomás. Máj betegségei. Csípő, combnyak érzékenysége, panaszai, sérülései.

2014.05.03.

25.

Szaturnusz

 1. Kulcsszavai: korlátozás, hidegség, zsugorodás
 1. Szimbóluma: G – kézi rajzban jobban szemléltethető a kereszt és alatta két, ellentétes irányba kanyarodó félkör, melynek jelentése: az anyagiság uralja az érzelmeket. A Szaturnusz két racionális jegynek, a Baknak és a Vízöntőnek az ura, s ezek a jegyek nem jól viselik még saját érzelmeiket sem. (Az anyagiság értelmezéséről lásd a Föld elemnél vázoltakat.)
 1. Keringési sebesség: 28-30 év a köre. Napi átlagos haladása: 3´49˝- kerekítve: 4´. Egy jegyben 2,5 évig tartózkodik.
 1. Retrograditása: minden évben 4,5 hónapig hátrál (a Földről nézve látszólag természetesen).
 1. Rövid jellemzői: földies, negatív, férfias – elektrikus-magnetikus.
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Bakban és a Vízöntőben. Rangját veszti a Rákban és Oroszlánban. Emelt a Mérlegben. Esésben a Kosban. Erő: Bikában, Ikrekben, Szűzben.
 1. Száma: 8
 2. Napja : szombat
 3. Színei: fekete, sötétzöld, sötétszürke, sötétbarna
 4. Féme: ólom
 5. Kövei: ónyx, fekete gyöngy, turmalin, közönséges követ (gránit, márvány)
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: csontok. Ásványi anyagcsere-forgalom (meszesedés- kövesedés). Bőr. Lép. Fül – jobb fül a hagyomány szerint (a bal volna a Mars, de ez sokszor nem így mutatkozik). Hallócsontocskák kiemelten.
 1. A hozzá tartozó életkor: 60-62 éves kortól vagy az élet végéig, vagy pedig: a különösen élénk szellemű embereknél 84 éves korig, onnantól pedig átveszi az Uránusz a „hatalmat”.
 1. Jelentése: az életben adódó gátlások, akadályok. Sorscsapások (nem a hirtelen keletkező csapások, az Uránusz). Felelősség, koncentráció, kitartás. Az idő, az időhöz való viszony. Utalhat apára, nagyapára, általában idősebb emberekre (nőkre is, bár a klasszikus asztrológiában férfira értelmezik, de egyértelmű, hogy jelent szaturnuszi típusú, vagy idősebb nőket is).

A karma bolygója, Sorsbolygó, a „küszöb őre”. A hagyományok szerint az Infortuna maior, a Nagy szerencsétlenség.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: földművelés, bányászat, építésügy. Épületek, építmények (pl. utak, gátak stb). Nehéz testi munkásság, nehézipar. A biztonság, állandóság. Akadályok, gátló hatások, szegénység. Végzetszerű csapások, szerencsétlenségek. Mundánban is Sorsbolygó, de egyre nagyobb szerepet kap mellette, sőt: néha előtte a Plútó.

 1. „Harmonikus” változatban: komoly, megbízható, munkabíró, becsületes. Még harmóniában sem könnyed azonban semmi esetre sem. Távlatokban gondolkodik. Jó szervező és tervező, irányító . Lehet rá építeni. Ő maga is épít. Harmóniában is konzervatív, hagyomány- és tekintélytisztelő. (A Jupiter is ilyen, de az kedélyesen, a Szaturnusz meg szigorúan, ellentmondást nem tűrve és meglehetősen mereven.)

„Diszharmonikus” változatban: gátlásos, depresszióra hajlamos, lélektelen, hajcsár, karrierista, fukar, közönyös, végletesen passzív. Lusta, akaratgyenge. Dogmatikus, fanatikus, hajlíthatatlanul makacs. Súlyos krónikus betegségek. Bőrbaj. Öregkori betegségek már fiatalon is. Gyakran deformáció a csontozat valamely részén. Rossz fogak. Erősen támadott Szaturnusszal: halláscsökkenés, süketség.

2014.05.06.

26.

Transzcendens bolygók – bevezetés

Az ábra több külső törpebolygót is feltüntet, minket

egyelőre a Szaturnuszont túl az Uránusz, Neptun és Plútó érdekel.

Mielőtt tovább mennénk a három utolsó bolygón egyenként, érdemes tüzetesebben is szemügyre venni, hogyan is állunk velük. Nem csak a transzcendens összefoglaló néven tartjuk számon az Uránusz-Neptun-Plútó hármasát, hanem többfélével.

Újkori bolygók: a távolba vesző ősidők óta 1781-ig csak a Szaturnuszig látták szabad szemmel a bolygókat, s úgy is tudták, hogy a mi Naprendszerünkben 6 bolygó van (Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter és Szaturnusz). Asztrológiai szempontból persze öt, illetve hét, hiszen a Földet nem számítjuk, s a Napot és Holdat is az úgynevezett ősbolygók közé soroljuk (jóllehet pontosan tudjuk, hogy két fővilágosítónk nem bolygó). Tehát évezredeken át a Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz volt az a 7 égitest, amellyel számolt az asztrológia. 1781-ben fedezte föl Herschel (szül. 1738) az Uránuszt, majd amikor ennek pályájában a méréseken keresztül anomáliákat észleltek, kiszámították, hogy még kell lenni az Uránuszon kívül is bolygónak – ez lett a Neptun, amit már számításokkal kerestek meg (emiatt aposztrofálják „tollhegyre tűzött bolygó”-ként is), s 1846-ban Galle (szül. 1812, amikor a Neptun történetesen uralmi jegyében, a Halakban járt) észlelte is ezt a sejtelmes égitestet. Végül a Plútót – szintén számítások alapján – 1930-ban találta meg Percival Lowell amerikai csillagász (akinek pedig az Ascendensén áll a Plútó). Az újkori bolygók összefoglaló név tehát onnan ered, hogy a történelmi újkorban illetve legújabb korban fedezték föl ezeket az égitesteket. (S bizonyára még találnak egy-két bolygót a Naprendszerben.)

A transzszaturnális bolygók elnevezés nem szorul bővebb magyarázatra, hiszen annyit jelent, hogy Szaturnuszon túliak.

Generációs bolygók: a három bolygó közül a leggyorsabb az Uránusz, de még ő is a 84 éves körével egy-egy jegyben 7-8 évig tartózkodik. Akik tehát egy ilyen ciklusban születnek, azoknál az embereknél az Uránusz jelentéstartalma azonos jelleggel mosódik át, hiszen mindenkinek ugyanazon jegyben van ez a szellemiségi bolygó. A Neptun (teljes köre: 165 év) a 14 éves egy jegyben tartózkodásával még nagyobb populációt jellemez, s a Plútó (a 250 éves pályájával) sincs egy-egy jegyben 12 évnél kevesebb ideig. (A Plútó pályája nem párhuzamos a többivel, ezért az egy-egy jegyben való haladása 12 év és 32 év között van. A Skorpióban a leggyorsabb – 12 év alatt kifut belőle, a Bikában a leglassúbb – 32 év.) Vannak olyan jellemző állások is, ahol szinte egyszerre váltanak jegyet mindhárman, vagy a háromból kettő, s fedésbe kerül a jegyhelyzet hosszú időre. (Pl.: 1956 őszén, méghozzá október 23. körül váltott jegyet az Uránusz az Oroszlánba, a Neptun a Skorpióba, a Plútó pedig a Szűzbe és kb. 7 éven át mindhárom generációs bolygó mindenkinél ugyanazon jegyekben állt. A 10 égitestből 3, az pontosan 30 %-ot jelent, tehát nem elhanyagolható mennyiséget.) A generációs különbségek és az egyes generációk harmóniája vagy diszharmóniája a tőlük különbözőekkel, mind fontos szempont, s még ezen kívül is sokrétű és beszédes adatokat lehet hozzárendelni a transzcendens bolygók mozgásához, melyek jelen tanulmányunk keretébe nem férnek bele.

Transzcendens bolygók gyűjtőnéven is emlegetjük ezt a három planétát, két okból. Egyik ok az, hogy az intuíció, az okkult érdeklődés, a spirituális útkeresés, medialitás stb. mindháromhoz kapcsolódik és az ilyen képességeket és irányultságot is mutatják. A másik ok: míg a Szaturnuszig erősen a földi és meglehetősen materiális világ dolgaira utalnak az égitestek, addig a transzcendens bolygók már a tágabb Univerzummal kapcsolnak össze bennünket, de még az is lehet, hogy magát a Naprendszert is.

A transzcendenciát megerősíti az is, hogy míg több ezer éven át elegendőnek bizonyult a 7 ősbolygó a horoszkópok értelmezéséhez, nem messze az Uránusz fölfedezésének idejétől egyre nagyobb jelentőséget kap az a három új bolygó, amivel kiegészül a paletta. Jóllehet ez a három bolygó abban a több ezer évben is ugyanott keringett, csakhogy az élet hatalmas tömegekre nézve oly egységes és oly egyhangú, beszabályozott volt (vesd össze például a paraszti sorssal, akár rabszolga, akár jobbágy, akár szabad paraszt státuszban), hogy a különlegesebben alakuló sorsok vizsgálatához is elegendő volt az addig ismert elemek mennyisége. Ahogyan az újkorban kezdett individualizálódni az emberiség, s ahogyan mára jól előrehaladt ebben a folyamatban és atomizálódott, úgy nőtt a variációs lehetőségek szükségessége, de a száma is, hiszen sorban belépett a három új bolygó.

Ugyanakkor ez a három bolygó sugallja azt is, hogy sokkal magasabb elvek kormányozzák a világot, mint az atomizált törekvéseké, mint az egyéni vágyaké és látásmódé. Az Uránusz a kollektív szellem, a Neptun az egyetemes szeretet, a Plútó pedig a végtelen dimenziók jelölőjeként az individualizálódáson túl akarja mutatni a visszaforduláson át a megoldást: amit minden vallás végső célnak tart, az egységhez visszatérés valamilyen megfogalmazásában.

Az ideológia oldaláról közelítve ugyanezt a kérdést: a Szaturnuszig keringő bolygók jelentik a modern asztrológiában tulajdonképpen a matériához kötődést és a primer hiedelmeket, amelyeknek magyarázatát nem tartotta szükségesnek az emberiség. Mire eljutott az ősmítoszok irányítása alól a tagadásig (vesd össze: felvilágosodás, ipari forradalmak, polgárosodás stb.), akkorra vált szükségessé valami más, „magasabb” összetevő megismerése és alkalmazása az asztrológiában (is). Az Uránusz, Neptun, Plútó által jelzett vagy közvetített energiáknak az a célja, hogy visszaforduljunk az ősmítoszok igazságaihoz – egy másik szinten, a spirális fejlődés elvének megfelelően, továbbra is az egységhez való visszatérés érdekében.

Nehéz a sok ezer éves beidegződéseken felülemelkedni, s emiatt gyakran megterhelő nagyon sok ember számára az a tartalom, amit a transzencens bolygók jeleznek. Éppen ezért amikor ezeknek a bolygóknak a harmonikus vagy diszharmonikus olvasatát vizsgáljuk, tartsuk szem előtt, hogy a szülött vajon mire használja ezeknek a bolygóknak az energiáit: kizárólag egyéni céljainak elérésére-e, vagy az egyetemes célokat is figyelembe veszi. A kizárólag EGO-ból eredő célokra irányuló transzcendens energia ugyanis előbb-utóbb visszacsap, s önmaga ellen fordul, annál inkább, mert mennyiségileg-minőségileg jóval több, mint amit az egyes ember elbír –amikor magának akarja az egészet megtartani. Ha átbocsátja magán és engedi az egyetemes célok felé folyni, akkor tud bánni vele, miközben saját javára is fordít belőle annyit, amennyire éppen szüksége van aktuálisan. A spirituális fejlődésre való hajlandóság határozza meg, hogy az egyéni és kollektív célok mennyire válnak szét, vagy mosódnak össze.

Figyelemre méltó körülmény az újkori bolygók nemének alakulása. A klasszikus égitestek közül 4 férfias (Nap, Mars, Jupiter, Szaturnusz), 2 nőies (Hold, Vénusz) és 1 semleges (Merkur) minősítésű. A generációs bolygók közül az Uránusz semleges, a Neptun nőies, a Plútón pedig folyik a vita, hogy férfias vagy nőies, esetleg – dualitása folytán – mindkettő. Bármelyik (Plútó) variációt is tekintjük, mindenképpen javul az eredeti arány. A női princípium eredetileg meglévő jogainak helyreállítása ugyancsak a visszafordulás fontos része, nem beszélve arról, hogy az alá- fölérendelt viszonyok helyett az együttműködésen keresztül az egység felé törekvést segíti, amint ez is a fő funkciója.

Egyéni reakciók a transzcendens bolygók energiáira

Ha erről szóló irodalmat, vagy ezen részét olvassa az érdeklődő, akkor elég ijesztő értelmezésekkel találkozhat. Kétségtelen, hogy – amint láttuk – ezek az energiák nem hasonlíthatók össze az ősbolygók energiáival. Másfelől a nonkonformizmus, különleges érdeklődés és ilyen tevékenység, nagy erők jelenléte és alkalmazása köthető hozzájuk.

Az alaphabitus nagyban befolyásolja, hogyan mutatkoznak meg az adott egyénnél ezek az erők, hogyan kezeli őket. Egy Nyilas vagy Bak a maga konzervativizmusával vagy a Szűz típus az ő szkepticizmusával nem fog rögtön felhőtlenül örvendezni egy uránuszi energiának. Vagy a nagyon világos gondolkodású alkatok (Bika, Ikrek, Szűz, Bak, Vízöntő) a neptuni tartalmakkal nem tudnak mit kezdeni, s a plutónikus energia is feszegeti a szelídebb (Bika, Rák, Szűz, Nyilas, Halak) embereknél a kereteket.

Másként éli meg a generációs bolygók jelentését az, aki foglalkozik transzcendens gondolatokkal, tevékenységgel, ilyen tréninggel, önismereti kérdésekkel stb. Jó esetben ugyanis lassanként megtanulja értelmezni és kezelni ezeket az energiákat, s akkor már nem is jelentenek veszélyt számára, mert előbb-utóbb arra használja szinte automatikusan, amire való, de legalábbis meg tud velük békülni

Azok az emberek is jól kezelik e kérdéseket, akiknél elég előrehaladott a spirituális fejlődés – bármilyen alapbeállítottság, tevékenység, önnevelés vagy sorsszerű nevelődés folytán.

Sokat módosít még az egyéni megélésben az, hogy az adott ember horoszkópjában milyen jegyben, házban áll az a transzszaturnális bolygó, s a többi égitesthez hogyan kapcsolódik (fényszögekkel, uralmi helyzetekkel stb.).

Rendszerint a Marshoz, Szaturnuszhoz és a három transzcendens bolygóhoz kötik a nehezebb sorsesemények, tragédiák, katasztrófák megjelenését az ember életében, s kétségtelenül igaz, hogy ezen bolygók valamelyike mindig részt vesz az effélékre utaló kapcsolódásokban. Ekkor sem feledkezhetünk meg viszont arról, hogy mindig van valami üzenete vagy célja az ilyen helyzetnek is, s akkor kerülünk bele általában, amikor más, kisebb horderejű jelzésre nem reagáltunk kellőképpen, vagy pedig: aktuális fejlődési stádiumunkban nagyobb szabású hatásra van szükség, hogy kellő mértékben lendüljünk tovább.

Az újkori bolygók mindegyike megfelel egy-egy ősbolygó felsőbb oktávjának, ami minőségi többletet jelent. Az Uránusz a Merkurnak, a Neptun a Vénusznak, a Plútó pedig a Marsnak a felsőbb oktávja.

27.

Uránusz

 1. Kulcsszavai: robbanás, kiszámíthatatlanság, ötlet, energia
 1. Szimbóluma: 6 egy kör – a szellemiség képviseletében, benne a pont a sors, a „kis Szaturnusz”. Feltűnő, hogy az oppozíciós jegyek uralkodói közül az Oroszlán és Vízöntő urának a rajzában van markáns azonosság. A Szaturnusz megjelenése pedig azért is indokolt, mert az Uránusz társura a Vízöntőben ez a bolygó.  A kör tetején egy felfelé irányulú nyíl – a Földtől elszakadni kívánó, kirobbanó energia jelképe.
 1. Keringési sebesség: köre 84 év. Napi átlag 3 percet halad. Egy jegyben 7-8 évig tartózkodik.
 1. Retrograditása: minden évben, nem egészen 5 hónapig tart.
 1. Rövid jellemzői: levegős, pozitív, elektrikus, semleges nemű, de helyesebb megfogalmazás talán, hogy nemek feletti (bár egyesek férfiasnak tartják).
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Vízöntőben. Rangját veszti: az Oroszlánban. Emelt a Bakban. Esésben van a Rákban. Erőben az Ikrekben és a Mérlegben.
 1. Száma: 0
 2. Napja : szombat
 3. Színei: lila, acélkék, fekete-fehér
 4. Féme: platina
 5. Kövei: ametiszt, borostyán, topáz, hegyikristály, macskaszem, sólyomszem
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: legmagasabb rendű idegi működés – az agykéreg működése. Agyhártya. Gerinc felső része, a gerincvelő idegi funkciója. Görcsöket előidéző szervek (az Uránuszt görcsbolygóként is emlegetjük). Tobozmirigy – a 3. szem, a Plútóval együtt.
 1. A hozzá tartozó életkor: amennyiben szellemileg friss emberről van szó, 84 éves kortól a halálig.
 1. Jelentése: a hirtelenség, pillanatszerűség jelölője. Mindenféle váratlan fordulatra utal, jó és rossz értelemben is. Meglepetés-bolygó. Technika, ilyen készség, ötletesség. Az ötletesség a szó minden értelmében értendő. Újító hajlamok. Eredetiség. Intuíció. Szellemi érdeklődés, ennek iránya, realizálódása. Öntörvényűség, individualizmus, függetlenség. Utal (ahogy a Szaturnusz is) idősebb emberekre, nagyszülőkre. Barátok, támogatók, protektorok. Az élettől kapott segítség – és a másoknak nyújtott segítség.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: modern technika (a médiából ide tartozik a rádió, tv, a műholdas információtovábbítás). Villamosság, repülés, elektronika. Forradalmi eszmék, ilyen irányzatok és cselekmények. Felforgató, anarchisztikus elemek. Pusztítás. Kiszámíthatatlan fordulatok.

 1. „Harmonikus” változatban: emberszerető, kollektív szellemű, igazságos. Megbízható és nem merev. Ötletgazdag, intelligens. A váratlan fordulatokra való hajlam azonban harmóniában is érvényesül. A konvenciókat és megkötöttséget így sem tűri és megtalálja a módját, hogy elkerülje, legfeljebb nem sért vele másokat annyira, mint diszharmóniában.

„Diszharmonikus” változatban: öncélú romboló, felforgató. Hordószónok, önjelölt világmegváltó és zseni. Örökösen egyedülálló mivoltát hangoztatja (de mögötte nincs komoly produktum, vagy nem annyi). Csak a feltűnés kedvéért különcködik (polgárpukkasztás). Semmiféle normát el nem ismer. Anarchista. A zseni vagy őrült szélsőséges megfogalmazás úgy az Uránusszal, mint a Vízöntővel kapcsolatban széles körben elterjedt az asztrológiában és azon túl. Nos, a diszharmonikus Uránusz-olvasattal az őrülthöz közelebb áll a szülött.

Betegség formájában megnyilvánuló diszharmónia: göcsök, vérnyomásingadozás, visszér-problémák, érszűkület. Idegzavarok. Szemproblémák. Áramütés, villámcsapás, robbanás, zuhanás. Technikai eszközök miatt bekövetkező balesetek.

28.

Neptun

 1. Kulcsszavai: bizonytalanság, kaosz, önfeláldozás, határtalanság
 1. Szimbóluma:

a bolygók szimbólumrendszerébe simuló Neptun-ábra két széttartó félkörből és alattuk- közöttük egy keresztből áll. Van, aki még egy plusz keresztet tesz az alsó részbe is. Jelentése: szétáradó érzelmek, kapcsolódás a végtelennel, az Univerzummal, más dimenziókkal. A földtől azonban e bolygó és uralmi jegye, a Halak sem tud elszakadni (arról nem beszélve, hogy egyúttal jupiteri jegy lévén kedveli a jó életminőséget), így ez a materiális komponens, a kereszt is fontos tartozék. Kevés asztrológus rajzolja így azonban a bolygó jelét, a gépi karakterekben sem ilyen, hanem Poszeidón/Neptun szigonyának a képével ábrázolják a Neptunt.  I Egyszerűsített változata elhagyja a nyilacskákat.

 1. Keringési sebesség: 164 és és 280 nap a köre (kerekítve: 165 év). Napi átlagos haladása 1´40˝

(2´). Egy jegyben 13,8 évig, kerekítve: 14 évig tartózkodik.

 1. Retrograditása: minden évben 5 hónapig.
 1. Rövid jellemzői: nedves, negatív, magnetikus, nőies.
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Halakban. Rangját veszti a Szűzben. Emelt a Nyilasban. Esésben van az Ikrekben. Erőben: Rákban, Skorpióban és alighanem a Bikában is (mert a Vénusz felsőbb oktávja).
 1. Száma: 3
 2. Napja : csütörtök
 3. Színei: csillogó, világos színek, meghatározhatatlan, irizáló színek
 4. Féme: alumínium
 5. Kövei: kalcedon, tűzopál, rózsakvarc
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: alvásközpont. Látóidegek. Nyirokháztartás. Az idegközpont zavarait okozó jelenségek (az elme- és idegbetegségek nagyobb részt a Neptunhoz kapcoslódnak).
 1. A hozzá tartozó életkor: nem tartozik életkor az uralma alá.
 1. Jelentése: minden megfoghatatlan, nehezen értelmezhető dolog (pozitív, negatív). Modern művészetek és az azokhoz való viszony. Álmok. Mérgezések. Intuíció, hit. Szenvedélybetegségek. Titkos dolgok, titkok, rejtélyek. Csalás, csalódás, megcsalattatás. Ideák, ideálok, értékrend.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: vizek, vízügy. Művészet. Bizonytalanság, megtévesztés, ábrándok, eszmék (köztük nagy hangsúllyal a megvalósíthatatlanok is). Illegális szövetségek, titkok. Mérgek, gázok, élvezeti cikkek és az ezekhez való viszony (alkohol, alkoholizmus, kábítószer).

 1. „Harmonikus” változatban: önfeláldozó, intuitív, gazdag érzelem- és fantáziavilág. Művészi hajlamok, képességek és művészetszeretet. Érzékenység. Átélés képessége, sokszor igen különös átéléseké. Plátói szerelemre hajlam. Rajongás nemes ügyekért.

„Diszharmonikus” változatban: akaratgyenge, befolyásolható, megbízhatatlan. Örökösen rejtélyekkel küszködik, nem érti a világot és a többieket, s őt sem értik. Ideg- és elmebajok. Vízzel, folyadékkal kapcsolatos veszélyek. Mérgezések. Nyirokér-rendszeri problémák, burjánzások, rák. Nehezen kideríthető vagy tévesen diagnosztizált betegségek. Felesleges beavatkozások, műtétek (2. v. 8. házban álló támadott Neptunnal).

29.

Plútó

 

 1. Kulcsszavai: dualitás, intenzitás, dimenziók, feszültség
 1. Szimbóluma: J – egy kör és benne egy félkör: a bezárt érzelemvilág, az akarat (ego, vagy a szellem) által uralt érzelmek.
 1. Keringési sebesség: egy teljes köre 249 év és 8 nap, amit kerekítve 250 évnek szokás emlegetni. Napi átlagos haladása elvileg 11˝, de ettől igen szélsőségesen eltér különböző szakaszaiban. A gyors szakaszokban 2 percet is halad naponta.
 1. Retrograditása: minden évben nem egészen 5,5 hónap.
 1. Rövid jellemzői: tüzes (némelyek szerint vizes, vagy vizes-tüzes, vagy tüzes-nedves) magnetikus-elektrikus, férfias (ezt szintén vitatják, némelyek szerint nőies).
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Skorpióban. Rangját veszti a Bikában. Emelt a Kosban. Esésben a Mérlegben. Erőben: a Rákban, Halakban.
 1. Száma: 9, 13
 2. Napja : kedd
 3. Színe: fekete
 4. Féme: ritka földfémek
 5. Kövei: gránát, rubin, malachit, moldavit
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: az általános regenerálódási képesség. Solaris plexus. A szervezet rejtett erői. Nemi működés, mint funkció. Rejtett üregek (arc- homlok, kiemelten az orrüreg stb.). Tobozmirigy működése.
 1. A hozzá tartozó életkor: nem tartozik életkor az uralma alá.
 1. Jelentése: a nagy dimenziók, szélsőséges megnyilvánulások jelölője. Céltudatos és ki nem fulladó energia. Rombolás és építés. Belülről és kívülről származó kényszer. Kívülről, kivédhetetlenül ható sorsszerűség, sokszor tömeghatással összefüggő, az egyéni sorsot befolyásoló, meghatározó kényszer.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: az aktív tömeg. Nagyfeszültségű erők, dimenziók, láncreakció-szerűség. Válságok és azok megoldása. (Jól vagy rosszul.) Rombolás és újjáépítés (szintén jól vagy rosszul). A háborúk közül a kiszélesedő, világméretű háborúk. Sorsbolygó a tömegméretű, nagyobb régiókat (pl. földrészeket) érintő dolgokban.

 1. „Harmonikus” változatban: kitartó, intelligens, nagy dolgokra hivatott. Ellenállhatatlanul, de diplomatikusan véghezviszi akaratát. Jó regenerálódó képesség. Intuíció, rálátás olyan dolgokra, amiket logikával nem lehet kikövetkeztetni.  Hatalmas energia felszabadítás értelmes célokra.

„Diszharmonikus” változatban: kegyetlen. Akarnok, kötekedő fenegyerek (a Marsnál erősebben). Nehezen, vagy egyáltalán nem lehet vele együtt élni. Fanatikus. Súlyos összecsapások a környezettel vagy súlyos események a szülött körül. Olyan egészségi problémák, amik nehezen gyógyíthatók. Veszélyes műtétek. Szerencsétlenség, katasztrofális események. A természeti erők, politikai, történelmi események kivédhetetlen (hátrányos) kihatása az egyéni sorsra.

 

HÁZAK

 

Szimbólumok

Ez a rovat változó ütemben folyamatosan bővül, s a következő témakörökből áll:

Állatok az életünkben
Álomfejtés
Egészség-betegség, a fizikai tünetek üzenetei
Szimbólumok

Olyan jelekről van szó, amelyeket a fizikai síkon kapunk, s amelyeket bízvást a karma üzeneteinek lehet tekinteni. A karma a legkülönfélébb csatornákon át képes információt továbbítani nekünk (lásd a Fogalomtárban a Karma jelzőrendszere címszót). Ezen belül is a legfontosabbak közé tartoznak az álmokban megjelenő figyelmeztetések, jelzések. A fizikai tünetek, betegségek alig valamivel maradnak alatta jelentőségben, intenzitásban a legsúlyosabb figyelmeztetéseknek: a baleseteknek, illetve össze is mosódnak néha azokkal.
Tulajdonképpen valamennyi szimbólumnak minősül, ha nem is szó eredeti értelmében. Ezért ez a vezető címe ennek a menüpontnak.
Ehelyütt is megjegyzem (amit a Fogalomtár a Karma jelzőrendszere címszavánál is), hogy az is hátborzongató, amikor valaki lépten-nyomon megfejtendő üzeneteket keres mindenben. Mert ugyan mindig körülöttünk vannak és tulajdonképpen mindenben, de ha ezzel foglalkoznánk éjjel-nappal, akkor teljességgel elmulasztanánk élni. Márpedig éppenséggel a karmának bevallott célja, hogy a földi életünkben, a földi viszonyok között dolgozzunk rajta, folytonos kutakodás, nyomozás és szimbólumfejtés helyett. Ez azonban az egyik véglet. A másik véglet, ha még akkor sem figyel oda az ember, amikor össztűzként zúdul rá az információ mindenünnen és minden formában. Mint oly sokszor, ebben is az arany középút (lenne) az ideális.ÁLLATOK AZ ÉLETÜNKBEN
 
Bármennyire is elszakadt az ember
a természettől, különösen városi körülmények között, annyira mégsem tud, hogy ne találkozzon élő állatokkal. A hús-vér megjelenési formán kívül is számtalan módon kaphatunk üzeneteket állatok révén. A legegyszerűbb a kedvelt állatok köre, legyenek azok őshonosak vagy sem élőhelyünkön.
Még ha sohasem találkozunk velük élő formában, akkor is képviselhetnek számunkra akkora jelentőséget, hogy érdemes utánanézni közelebbről is: milyen spirituális üzenetet hordoznak. Egy könyv- filmcím, szórakozóhely neve is utalhat olyan állatra, akihez szorosabban van közünk. Természetesen azokra az állatokra is érdemes odafigyelni, amelyektől viszolygunk, félünk, undorodunk, hiszen annak is alapos okának kell lennie. Érdemes tehát nyomban megkeresni a mögöttes jelentését, amikor egy-egy állat bármilyen formában, de felbukkan az életünkben. Biztosak lehetünk benne, hogy fontos információkat közvetít.
 
Az állatszimbólumok értelmezésénél fő forrásként két nagyszerű összeállítást használok: Jeanne Ruland: Az állatok ereje és Ted Andrews: Az állatok szimbolikája című könyvét. Ahol ezen kívül más forráshoz is folyamodtam, ott azt külön megjelölöm.

38. Patkány


Szerencse, bölcsesség. Sötét erők és szennyeződések kitakarítása, káros hatások távoltartása.

Japánban a fehér patkány a szerencse és a jólét istenének küldötte, és Kínában is hasonló jelkép. Bölcsesség, intelligencia. Túlélés. A keresztény Európában a boszorkányok és varázslók állata, s finoman fogalmazva kevéssé népszerű. Sőt. Az emberek nagy hányada kifejezetten undorodik tőle.

A patkány ismeri a más birodalmakba vezető átjárókat, és ezekben biztonságosan mozog, a rejtett tudást, a beavatást és a Föld erejét képviseli. Arra próbál rábírni, hogy ne meneküljünk el magunk elől, hanem vonuljunk vissza, álljunk meg, és vegyük magunkat szemügyre. Feltárja bensőnk titkait, megvilágítja a sötét sarkokat, amelyek kitakarításra várnak. Felszólít, hogy szálljunk szembe bensőnk démonaival és szemétlerakóival. Nem riad vissza semmi olyantól, ami elől mások kitérnek. Amit látunk ugyanis, azt meg tudjuk változtatni. Amíg nem vagyunk hajlandók felismerni, addig hat ránk. Megtanít a határok lebontására, területünk megvédelmezésére, és nem enged belépni az életünkbe semmilyen ránk nézve káros erőt. Kínában azért tartottak egyfajta házi patkányt, hogy a többi patkányt elriassza, a területét tisztán tartsa és a gazdájának szerencsét hozzon.

Ha valakinél felbukkan a patkány, az illető egyre nyughatatlanabbnak kezdi magát érezni. Másrészt az állat megjelenése arra is utal, hogy a legtöbb dologban okosabb lesz. Alkalmat ad arra, hogy felismerjük a negatív beidegződéseket és hatásokat, tisztátalan kapcsolatokat. Figyelmeztet a beszűkült energiákra, csökkent vitalitásra, hamis barátokra, veszélyes befolyásra, hatalommal való visszaélésre, arra, hogy nem törődünk kellőképpen energiáinkkal, azok tisztaságával.

Kérdések, melyeket érdemes feltenni, ha felbukkan a patkány az életünkben: felismerjük és használjuk-e rejtett tartalékainkat? Túl görcsösen, vagy ellenkezőleg: nem elég elszántan követjük céljainkat? Képesek vagyunk-e alkalmazkodni? Hogyan állunk az önbizalommal, az egészséges (és szükséges) egoizmussal? Használjuk-e intuíciónkat? Képesek vagyunk-e szembenézni saját sötét oldalunkkal és képesek vagyunk-e a nagytakarításra? Hogyan kezeljük a külső szennyezéseket, kártékony hatásokat? Felismerjük-e, hogy mivel érdemes foglalkozni és mivel nem? Elég erős (vagy túlságosan is erős) bennünk a túlélőösztön?

Felhasznált irodalom: Ted Andrews: Az állatok szimbolikája; Jeanne Ruland: Az állatok ereje végigkíséri az életünket
2019.06.22.

1.
Kutya
A hűség, védelem szimbóluma.
Sokszor a megmentő szerepét játssza. Segít döntéseidben. Az ókori mitológiák lélekkísérője. Útitárs.
Bármit elvisel, közte Téged, még
akkor is, ha nem a legjobb oldaladat mutatod neki. Megtanít a jelenben  gondolkodni, hogy minden nap a feladatok és kötelességek után kell nézni és követni kell a megszokott életritmust. Megmutatja a helyes életminőséghez vezető utat.
Ha megfigyeled viselkedésének változásait, kiolvashatod belőle az aktuális üzeneteket a magad számára, feltehetsz kérdéseket, amelyekre őszinte választ kapsz kutyádon keresztül. Te ragaszkodó vagy? És mások körülötted? Érzel-e feltétel nélküli szeretetet és kimutatod-e? Kapsz ilyent? Jobban kellene védened saját territóriumodat? Többet kellene játszanod? Hű vagy önmagadhoz? Támaszra van szükséged? És másnak a környezetedben?

2.

(A Nyilas típus állata, s mivel a magyarok is ehhez a jegyhez tartoznak, ezért különösen nagy számunkra a jelentősége.)

Az ősi mítoszokban a Nap szekerét fehér vagy/és arany lovak húzták, így a ló gyakran összekapcsolódik a Nap minőségével, útjával, mozgásával, fénnyel, termékenységgel. Az ellenpólusnál: a
temetési rítusoknál is megjelenik, illetve hátán az ember be- és kilovagol a világból. A mítoszok, mesék tanúsága szerint a rábeszélőképesség vagy kérlelés fogalma is társul ehhez az állathoz (lásd a mesék beszélő paripáit) és misztikus képességek (táltos paripa). A szabadság, erő, haladás (út, utazás) és vágyak szimbóluma. Ha a ló valamilyen formában megjelenik az életünkben, az gyors, meglepetésszerű fejlődést és a tudat kiszélesedését eredményezheti.

Lelkesedést és optimizmust kölcsönöz, erőt ad a kockázatok felvállalásához. Utat mutat arra: hogyan nyerhetjük vissza életenergiánkat.

Különféle megjelenésénél feltehetjük magunknak a kérdéseket: gúzsba kötve érzed magad? Tovább kellene lépned, vagy esetleg másokat kellene elengedned? Szabadságod és erőd valami más területen kéne felhasználni mint eddig? Kiveszed-e a részed a környezetedben az emberi kultúra fejlesztéséből? És mások körülötted? Értékeled-e mindazt, amit a civilizáció nyújt számodra?

 

3.
Macska
A misztérium, mágia mellett a macska a függetlenség szimbóluma. Segít az energiamezők tisztán tartásában, az energiarablás megfékezésében és az ellazulásban. Példát mutat, erőt kölcsönöz, hogy gyorsan és ösztönösen cselekedjünk, hogy az életet játékként, az összetűzéseket tréningként, motivációs gyakorlatként fogjuk fel.
Megmutatja, hogy időt kell szakítani magunkra, a feltöltődésre. Óvjuk meg szabadságunkat, legyünk éberek, aktívak és öntudatosak, vállaljuk a felelősséget az életünkért.
Viselkedését figyelve feltehetsz kérdéseket magadnak: összekevered-e az önállóságot az önfejűséggel? Az ellazulást a nemtörődömséggel? A kreatív kapcsolattartást a manipulációval? Úgy használod-e energiáidat, hogy a legjobbat hozd ki magadból? Hogyan és mire használod intuíciódat?
2012.07.31.
4.
Nyúl

Mivel széles körben népszerűvé vált a hobbiból történő nyúltartás, s mint ilyen, házi kedvencnek számít, megnőtt (ismét) a jelentősége az ember számára.
Szintén mitikus állat, méghozzá a Holddal hozza összefüggésbe számos ősi hiedelem, hit. Több istennőnek is kísérő állata. A termékenység, megújulás, újjászületés szimbólumaként került át még a keresztény kultúrkörbe is: a húsvéti nyúl formájában. Ismeri a rejtőzködés
művészetét, és az élet kanyargós útjait. Tudja, hogyan kell hatékonyan menekülni, hogyan lehet a teljes nyugalomból a legnagyobb sebességre váltani és nagy ugrásokkal haladni. Ugyanakkor mint számos ragadozó zsákmányállata az erőforrást biztosítja, és a feltétel nélküli szeretetre, a félelem feloldására, szelídségre és gyengédségre tanít. Megmutatja, hogy a nőiesség és férfiasság összetartozik és összhangba kell őket hozni, ha magunkból adva szeretnénk alkotni, valami újat létrehozni. Mivel Hold-állat, a 28 napos ciklikusságra
hívja fel a figyelmet, amikor bekerül az ember életébe, segít ráhangolódni a változásokra.
Aki nyuszinak a gazdája lesz, érdemes odafigyelnie arra, mit eszik és kipróbálnia a vegetáriánus táplálkozást. Ha valamilyen formában megjelenik a nyúl az életünkben, kérdezzük meg magunktól: hogyan állunk a szeretet, önfeláldozás kérdéseivel. Miért vált hangsúlyossá aktuálisan ez az életünkben? Jól fogadjuk-e a változásokat? Képesek vagyunk-e kezelni félelmeinket?
2012.08.07.
5.
Papagáj

Szociális érzék, információcsere, kommunikáció, diplomáciai képességek – ezeket jelenti a papagáj, melynek tartása nem véletlenül vált oly népszerűvé. Az indián kultúrákban a Naphoz, a Nap erejéhez kötik ezt a madarat. Feltűnő és változatos színei miatt a színekkel való gyógyításhoz is van köze. Tollait jellegzetesen imabotra kötötték és azzal végeztek gyógyító rituálékat. Elvontabb értelemben a lélek fényerejére utalnak vakító színei. Segít felépíteni a karizmát, és abban, hogy figyeljünk környezetünkre és a beszéd segítségével oldjuk meg problémáinkat. Az utánzás képessége miatt a tanulásnál kap szerepet.
A papagáj valamilyen módon történő felbukkanása az életünkben olyan kérdéseket feszeget, hogy mennyire vagyunk érzékenyek a környezetünkre, elfogadjuk-e olyannak, amilyen? Képesek vagyunk-e hatékonyan kommunikálni? Tudjuk-e értékelni az élet sokszínűségét, a vidámságot? Belső gyógyító- öngyógyító erőnk milyen állapotban van? Hajlandóak vagyunk-e tanulni?
2012.08.14.
6.
Egér

Ez az apró állat kapcsolatba hozza az embert azokkal a feloldatlan szituációkkal, amelyek lassan rombolnak és most ideje felszámolni őket és tovább lépni. Arra emlékeztet, hogy ne surranjon egyik sarokból a másikba az érintett, hanem haladjon a dolgok felé, leginkább saját középpontjába. Az egér megáll a tudat és tudattalan határán és képes valamit az egyik oldalról a másikra átvinni, ezért tudatosságot, tudatosulást is biztosít. Az egyensúlyt teremti meg és közelebb visz az ok- okozat, vagyis a karma törvényeihez. Alighanem ez lehet a hátterében annak is, hogy milyen sokan félnek, sőt egyenesen rettegnek az egértől.
Legfontosabb üzenetei közé tartozik az összegyűjtött információk kezelése. A részletek jelentőségére
figyelmeztet. Arra, hogy figyeljünk jobban a részletekre, vagy épp ennek az ellenkezőjére: nem látja a fától az erdőt, akinél felbukkan az egér.
A kérdések, amelyeket feltehetünk magunknak: esetleg túl sokat törődünk az élet elengedhetetlen, ám triviális
dolgaival? Az álmodozást választottuk a valódi élet helyett? Annyira egy vagy két tevékenységre összpontosítunk, hogy elhanyagolunk, elmulasztunk másokat? Észrevesszük-e azt, ami az orrunk előtt van? Szem elől tévesztettünk dolgokat,
amelyekre jobban kéne figyelnünk? Túl sok mindent csinálunk egyszerre és szétforgácsoljuk az energiáinkat?
2012.08.21.
7.
Galamb

A galamb csupa olyan dolgot jelképez, amely igen-igen szükséges abban a folyamatban, amit
transzformációnak, magasabb rezgésszintre jutásnak és még egynéhány megnevezéssel illetnek, így az ezredforduló táján- után. Béke, remény, érzékenység, feltámadás, a lélek fénye (sőt: szentlélek), tisztaság, megbocsátás, feloldozás, szublimálás, anyaság, szolgálatkészség, a Földanyával való kapcsolat, női kreativitás. Véletlenek nincsenek, így nyilván az sem az, hogy a modern városi létformában sok helyütt külön harcot vívnak a túlszaporodott galambok ellen. A következtetések levonását az olvasóra bízom. Mindenesetre kivételesen idézem azt, hogy a negatív olvasat mit mutat a galambbal kapcsolatban: „csapást, erőszakot, félelmet, a bűnösség érzetét, rossz lelkiismeretet, elszennyeződést, a lélek tisztátalanságát és tehetetlenséget jelent.” (Jeanne Ruland: Az állatok ereje.)
A galamb éneke (a burukkolás) a víz minőséggel hozható összefüggésbe és arra emlékeztet, hogy mindig van lehetőség új vizekre evezni, hogy gyászoljuk ugyan, ami elmúlt, de forduljunk a jövő felé. Életmódja egyébként is igen rugalmasan alkalmazkodik ahhoz a helyhez, ahol éppen tartózkodik, így a megújulásra (vesd össze: transzformáció) is mintát mutat. A jövendölés madaraként megmutatja: mi van éppen születőben az életünkben. A galambbal való viszonyunk megmutatja: hogyan foglalunk állást a békés megoldások mellett avagy ellen.
Feltehetünk vele kapcsolatban is kérdéseket szép számmal: Az együttélés, együttműködés a természettel és másokkal mekkora megterhelést jelent? Képesek vagyunk-e megbocsátani? Mennyire vagyunk rugalmasak? Milyen megoldást tudunk találni az egyensúly megteremtésére?
2012.09.04.
8.
Sün

Szó szerint idézek Jeanne Ruland:
Az állatok ereje végigkíséri életünket című (és alcímű) munkájából:
Ha életünkben valamilyen módon
„megjelenik a sün, akkor a visszavonulással képessé válunk az elkülönülésre.
Arra szólít fel, hogy veszélyes helyzetekben vonuljunk vissza bensőnkbe,
gubózzunk be, amíg a veszély el nem múlik, és aztán folytathatjuk utunkat.
Bizonyos dolgokkal, bizonyos
támadásokkal szemben nincs mit tennünk. Csak azért érnek bennünket, mert éppen
ott vagyunk. A sün az egyértelmű megkülönböztetés képességét adja, felismerteti
velünk, hogy mi az, ami nekünk szól, és mi az, amivel nem kell törődnünk.
Megtanít arra is, hogyan érzékeljük a határokat, saját magunkét és másokét:
idáig és nem tovább! Sünköntösét kölcsönadja nekünk, ezáltal megvédhetjük
magunkat azoktól a dolgoktól, amelyek nem tartoznak hozzánk, távolságot
tarthatunk és nyitottak maradhatunk érzéseinkre.
Megtanít arra, hogy képezzünk
jobb időkben tartalékot, hogy a nehéz időket is jól átvészelhessük. A sün
nyugalmat, időt és higgadtságot nyújt a dolgok megfigyeléséhez,
kiszimatolásához és a saját út megtalálásához. Képessé tesz arra, hogy
kutakodjunk saját mélységeinkben, leljünk táplálékra, gondoskodjunk saját
magunkról és teremtsünk bensőnkből erőt, amelyre az út alatt szükségünk van.”
Figyelemre méltó, hogy a törpesün
is „előlépett” házi kedvenccé (ha ez előrelépésnek számít szegénynél). A kertes
házaknál rendszeresen előfordulnak sünök, de korántsem egyenletesen minden
évben. Vannak hosszabb kihagyások, aztán megint felbukkan egy-egy süncsalád. A
sünnel sajnos az utakon is gyakran lehet találkozni, ezért sok kicsi állat az
autók áldozatává válik. Bármilyen módon találkozunk is a sünnel, feltehetjük
magunknak a megfelelő kérdéseket: mi ellen védekezünk? Kell-e egyáltalán
védekeznünk? Van-e más módja önmagunk elhatárolásának, mint a tüskés páncél?
Tudunk-e differenciálni: mi érint bennünket személyesen, és mi az, amiről csak
úgy gondoljuk?
2012.09.11.
9.
Varjú

A varjúfélék családjában 6 fő
csoportot tartunk számon, s ebből külön fogunk tárgyalni kettőt (holló,
szarka). Itt tehát a többi négy – kormos-, dolmányos-, vetési varjú és csóka –
varjúfélék csoportjaira gondolhatunk. Valamennyi fekete színű, de nem
egységesen, a dolmányos varjúnak azért ez a neve, mert szürke „mellénye” van, a
többi része fekete, vagy a vetési varjú csőre viszonylag világos, tollazata
fekete. Abban viszont teljesen egységes viselkedésük, hogy immár az
urbanizálódott madarak közé tartoznak, miután eredeti élőhelyeikből kiszorulva
hamarosan beköltöztek az ember közelébe, a városokba, s nemcsak a kertvárosi
részekbe, hanem bárhová, ahol nagyobb zöldfelület, park található.
Teremtés, változás, spirituális
erő, misztikum, mágia, jóslás – ezekkel hozható összefüggésbe. Ezen felül: a
kozmikus törvénnyel – a karmával – és a magasabb rendeltetéssel áll
kapcsolatban. (A Szaturnusz, a karma bolygójának madara a holló.)
Fekete színe a teremtésé: az
anyaméhé, amelyből új élet születik. Az éjszaka színe is, és az éjszaka egy új
napnak ad életet. Az anyag kezdeti (formátlan, ám lehetőségekkel teli)
állapotát jelképezi. Hírnökként figyelmeztet, hogy a környezetünkben mindig
jelen van és elérhető a teremtés és mágia, érdemes élni a lehetőségekkel. A
varjakkal kapcsolatos előítéletek és gyakori ellenszenv mutatják, hogy a
legtöbb ember nem ismeri fel, vagy alig használja, vagy nem helyesen használja
élete újrateremtéséhez a mágiát.
Intelligenciájával új
felismerések felé irányítja utunkat, ősi bölcsességet kölcsönöz és segít a
fejlődésünkben. Segít felismerni a veszélyforrásokat. Segít szembenézni a
bennünk lévő árnyékkal, mögé látni, ezáltal megvilágítani, megtisztítani,
feldolgozni. Amint megszabadulunk a múltból származó felesleges tehertől,
tetteinket sokkal inkább irányíthatjuk a lényeges, semmint a felesleges
dolgokra.
A varjak együttműködnek és
kiválóan kommunikálnak egymással, ezzel arra ösztönöznek, hogy mondandónkat
hozzuk a világ tudomására, osszuk meg az emberiséggel, és koncentráljunk a
kollektív célokra.
A varjak feltűnő megjelenésekor
feltehetjük kérdéseinket: mi akadályoz meg abban, hogy az életünket gazdaggá és
termékennyé tegyük? Hogyan használjuk az univerzális energiákat? (A mágiát?)
Szembenézünk-e árnyék területeinkkel? Mit kezdünk régi beidegződéseinkkel,
amelyek rendkívüli hatással vannak jelenlegi életünkre? Biztosítunk-e kellő
védelmet magunknak és környezetünknek?
2012.09.18.
10
Holló

A varjúfélék családjába tartozó
hollóról lehetett volna beszélni a varjúnál, hiszen szimbólumrendszerükben is
nagyon sok hasonlóság van természetesen. Rendszertanilag úgyszólván csak a
méretbeli különbséget lehet kiemelni, tekintve, hogy a holló jóval nagyobb,
mint a varjú. Mostanra sajnos azt is ki kell domborítani, hogy nemcsak a fehér
holló ritka, hanem immár a fekete is.
A legendákban, mítoszokban, mesékben,
balladákban ellentmondó tartalmakkal szerepel: születés és halál, misztikum
(fekete) mágia. A Bibliában is két arcát látjuk: a Noé által kibocsátott holló
nem tért vissza a bárkához, viszont Illés prófétát egy holló táplálta bujdosása
közben. Az Arany balladában szereplő Vörös Rébéknek is kettős a szerepe:
egyfelől a megrontás, másfelől viszont az igazságtétel. A boszorkányoknak,
valamint a (fehér) mágusoknak is attribútuma, jelképe. A Naphoz, s egyidejűleg
a sötét erőkhöz rendelték hozzá. Kínában háromlábú holló jelképezi a Nap három
fázisát: napfelkelte, delelés, naplemente.
Akinek az életében megjelenik a
holló, az illető varázslatra számíthat: sőt, az életében valahol már működik a
varázserő. A holló tehát arról ad hírt, hogy az illető saját élete varázslójává
vagy boszorkányává válhat. Az átváltozás mestere (lásd ismét Vörös Rébéket is).
Azt mutatja meg: hogyan kell
belépni a sötétbe és kihozni onnan a világosságot – a bensőnkbe tett
utazásokkal egyre több fényt felszínre hozni – ez nem más, mint a teremtés.
Arra is figyelmeztet, hogy aki a sötétséget el akarja kerülni, az a fényt sem
látja meg. A mondottak mellett még a változások, megfordulás, visszafordulás
szimbólumaként is kapcsolódik szorosan a karmához (sorskerékhez). Ezt az is jól
érzékelteti, hogy a Szaturnusz, a karmabolygó által uralt jegynek, a Baknak, s
persze magának a Szaturnusznak is állata. Átfogó látásmódra tanít, arra, hogyan
viszonyuljunk a keletkezés és elmúlás nagy kérdéseihez. Rámutat a feloldatlan
árnyoldalra, amiben ha rendet rakunk, azzal aktiváljuk gyógyító erőnket. Segít
magunkra találni.
Hírnök- jós szerepe is fontos. Odin
istennek egy hollópár – Hugin, a gondolat és Munin, az emlékezet – suttogta a
fülébe, mi történik a világban (lásd minden szerdán a Merkur napjának
ismertetésénél). A dolgok mögé lát és információit sem teljesen evilági
forrásokból szerzi.
Milyen kérdéseket sugall a holló,
amikor valamilyen formában megjelenik az életünkben? Túl sokat foglalkozunk-e
azzal, hogy a világnak mi a véleménye rólunk? Saját utunkat követjük-e, vagy
más mintáknak akarunk megfelelni? A kozmikus törvényeket képesek vagyunk-e
felismerni és magunkévá tenni? Mit akarunk elkerülni az életünkben? Félünk-e az
árnyéktól (saját mélységeinktől, a haláltól)? Hajlandók vagyunk-e kísérletezni?
Képesek vagyunk-e a rugalmas változásra? El tudjuk-e jó szívvel engedni
elképzeléseinket és új útra lépni? Milyen a viszonyunk a spirituális világgal?

2012.09.25.
11.
Szarka

A varjúfélék családjához tartozik
a szarka is, s akár a varjak, ő is erősen urbanizálódott, a városok
külterületein igen nagy populációja él. Sajnos a kisebb madarak fészkeit is
dézsmálja, ezért azokból meg feltűnően kevesebb van.
Kínában az öröm madara,
szerencsehozó. Nem az első eset, hogy a nyugati felfogás élesen eltér a
keletitől: nálunk bezzeg a bizonytalanság, csapongás, szószátyárság,
szemtelenség és tolvajlás asszociációi kapcsolódnak hozzá, holott legpozitívabb
jelentésében hűséget, védelmet- kíséretet képvisel. Utal intelligenciára, arra,
hogy elvont és gyakorlati módon és célokra használjuk tudásunkat, közte az
okkult tudást. Bizonyos értelemben fényhozó és a kiegyenlítés madara – fekete-fehér
színei miatt (jin-jang). A poláris erőkre hívja fel a figyelmet és arra, hogyan
lehet középpontban maradni. Képes a fény világában és a tudattalanban, a
sötétben is mozogni. Tudatot hoz a tudattalan területeire és felfedi a
tudatalatti tendenciákat. Könnyen és gyorsan nyitottá teheti az embert az új
dimenziók létének elfogadására és megismerésére, segít hasznosítani a
tapasztalaton túli tudást, még ha töredékes is. Viszont – a polaritás jegyében
– arra is figyelmeztet, hogy az okkult tudományoktól ne várjunk gyorsan és
könnyen megszerezhető eredményt, hanem felelősségteljesen használjuk fel, akkor
lehet igazán hatékony.
Megjelenése arra utal, hogy az embernek
lehetősége nyílik a fejlődésre, ha megfelelően használja intelligenciáját. Ezen
felül azt is üzeni, hogy szokatlan módon fogunk kapcsolatba kerülni a
spirituális birodalommal és a tapasztalaton túli világgal. Ugyanakkor figyelmeztethet
felszínességre; arra, hogy elhamarkodottan alakítjuk ki valamiről véleményünket
és elhamarkodottan döntünk. Cserregésével felhívja a figyelmet a
kommunikációra, s annak is kétélű voltára.
Jósmadár ő is, mindenféle üzenet
hordozójának számít. Ezért figyelnünk kell arra, hogy amikor meglátjuk, a fehér
vagy fekete színe dominál? Ha fehéren fénylik, jó híreket hozott, ha túlsúlyban
van a fekete, akkor figyelmeztetést vagy rossz híreket kapunk.
Amikor a szarka valamilyen módon
megjelenik életünkben, a következő (s persze itt fel nem sorolt további) kérdések
között válogathatunk: lehetséges, hogy nem használjuk tudásunkat? Mozgósítjuk-e
minden létező adottságunk azoknak a dolgoknak az eléréséhez, amelyekre
legnagyobb szükségünk van? Megfelelő módon hasznosítjuk-e képességeinket? Hogyan
viszonyulunk a három dimenzión túli világhoz? Figyelembe vesszük-e, hogy
mindennek két (vagy több) oldala van, vagy egysíkúan szemléljük a dolgokat? Elfogadjuk-e,
hogy poláris erőtérben mozgunk, vagy megpróbáljuk ezt tagadni. Ez miben akadályoz
bennünket? Hogyan változtathatunk rajta?

2012.10.02.
12.
Mókus
 
Életöröm, és életerő,
kommunikáció, nyitottság, termékenység – ezek a motívumok tartoznak a mókus
szimbolikájához. Megtestesíti a kívánságokat, terveket, ötleteket és a
reményeket. Az őselemekből hárommal kapcsolatos: levegő, tűz és föld – hogy,
hogy nem: kimaradt a víz.
Ereje a gyorsaságában,
mozgékonyságában és ügyességében rejlik. Intuitív módon vizsgálja meg a
lehetőségeket, dimenziókat, tartalékokat és villámgyorsan dönt, vált. Éppen
ezért jó kísérő az átmenet és átalakulás, dimenzióváltás időszakában. Megtanít
a nyitásra, ugyanakkor arra is, hogy saját magunkkal is törődjünk és néha
fürkésszük bensőnket is. A tartalékképzés, erőgyűjtés- és felhasználás – kapás
és adás, közösségi és egyéni törekvések egyensúlyára irányítja a figyelmet.
A mókus rendkívül kíváncsi, jó
megfigyelő és jó utánzó. Akinek életében megjelenik, arra is figyelmezteti,
hogy inkább cselekedjen, alkalmazza képességeit a gyakorlatban a halogatás, a
felkészülésre, tanulásra hivatkozás helyett. A kommunikáció, információcsere
felhasználását is mutatja és nehéz feladatok gyors megoldására ösztönöz
(Diótörés!) „Felébreszti a szív erejét és egy bizalmas, pimasz, szeretetre
méltó és felpörgött életmódot hív elő. Vonzó külsőt kölcsönöz, amellyel az
illető gyorsan elnyeri az emberek szívét és bizalmát. Női intuitív, befogadó
erővel kapcsol össze, ami azonnal megtéveszthetetlenül tud valamit anélkül,
hogy tudná, miért.” (J. Ruland: Az állatok ereje)
Minden mókus egyedi, ahogyan
minden ember is, és varázserejét, kreativitását is mindenkinek a maga módján
kell aktiválnia.
A mókus felbukkanásakor
átgondolhatjuk mindazt, amiről szó volt, s persze feltehetünk számos kérdést.
Túl sok vagy csak felületes információt veszünk fel és nem hasznosítjuk? Az
öncélú kíváncsiság vezet-e vagy a megismerés vágya? Van-e módunk és szándékunk
visszavonulni, megnyugodni vagy eluralja életünket a zavar? Nem kezdtünk-e
mostanában túl sokat fecsegni, pletykálni, konfliktusokba keveredni? Vagy
ellenkezőleg: túlságosan passzív, visszahúzódó magatartást tanúsítani? Lehetséges,
hogy mindenbe belekapunk és semmit sem csinálunk végig? Túlságosan aggódunk a
jövő miatt vagy egy csepp előrelátást sem tanúsítunk? Félünk attól, hogy soha
nem lesz elég? Csak begyűjtünk és féltékenyen őrizzük a megszerzett javakat,
tartalékokat és az erőnket? Esetleg felhagyunk a gyűjtéssel és felhalmozással
és semmilyen tartalékról nem gondoskodunk?

2012.10.09.
13
Cinke
Ezzel a bűbájos, már régen az
ember közelébe települt, gyakran látható- hallható kismadárral szinte egyik
hivatkozott kiadvány sem foglalkozik. A Jeanne Ruland-féle könyv, Az állatok
ereje végigkíséri életünket mindössze ennyit ír: „A cinke éberen és kíváncsian
kiált a világba, gondoskodik egész évben az örömteli szórakozásról. A boldog
alapvető energia megőrzését, éber viselkedést jelez, és üzenetet hoz a közvetlen
környezetből. Kedveli a közösséget és a társadalmi életet, és gondoskodik a Nap
visszatéréséről. Információcserét, örömteli kapcsolatteremtést és kommunikációt
testesít meg. Negatív oldalát tekintve figyelmeztet az üres ígéretekre vagy a
traccspartikra, és túlzott igényt tart a társasági életre és a közösségre.”
Bátorkodom néhány megfigyelést,
gondolatot hozzátenni ehhez a szűkszavú értelmezéshez. Mindenekelőtt a
széncinege csinos megjelenésével reprezentálja, hogy milyen kevés is elég a
vonzó külsőhöz. Szociális magatartása – az etetőnél türelmesen kivárják egymást
– az „élni és élni hagyni” elvre emlékeztet. Barátságos és elfogadó, de
kellőképpen óvatos is – az egyensúlyt testesíti meg a és véd a túlzásoktól. Az
imént idézett szövegben is kiemelt öröm (örömteli szórakozás és örömteli
kapcsolatteremtés) bátran kiterjeszthető a legszélesebb értelemben is: az
életörömre.
Ami üzenethozó funkcióját illeti,
ezzel kapcsolatban egy személyes élményt osztok meg kivételesen. Egyik
lakóhelyem nyugati ablaka előtt elhelyezett madáretetőre rengetegen jártak,
amiben rendszeres tartózkodási helyemről, íróasztalom mellől remekül tudtam
gyönyörködni. Egyik délután ijedtemre, hatalmas döndüléssel nekirepült az
ablaknak egy cinke majd mint ki jól végezte dolgát, tovaszállt. Ez után minden
nap (!!) körülbelül azonos időpontban megismétlődött az esemény, legalább egy
hétig. Az utolsó ilyen megmozdulás idején történetesen nem a szokott helyemen
ültem, hanem egy másik szobában egy északi ablak alatt. Kajánul gondoltam, hogy
na, most nem tudtok megrémíteni – amikor hatalmas döndüléssel az északi
ablaknak repült egy madár (nyilván cinege, nem láttam). Ez volt az a pont, ahol
megadtam magam a felismerésnek, hogy nem véletlen ez a sorozat, s annak is,
hogy régen meghalt nagyanyám üzenetét közvetítették (vagy ha csak egy cinke
volt, akkor közvetítette) ilyen, fizikailag is megnyilvánuló formában. Ez volt
egyébként az utolsó ablakdöngetés, a fel- és elismeréssel egyidejűleg megszűnt
a sorozat.
Ha valakinek az életében tehát
feltűnő módon megjelenik a cinke, tegye fel nyugodtan a kérdést, honnan, milyen
üzenetet kap és miként tudja azt hasznosítani. További megvizsgálható
motívumok: szociális érzékenysége miként áll, megvan-e az egyensúly adás és
kapás között? Aggódik-e túlzottan saját ellátottsága vagy ellátatlansága miatt?
Az „ég madarairól” történő mindenkori gondoskodásban képes-e bízni? Tud-e
örülni azoknak az alapvető és bárkinek rendelkezésére álló „apróságoknak” (mint
például a napkelte és napsütés), amelyek mégis a legfontosabbak az életben?

2012.10.16.
14.
Veréb
 
A „szürke kis veréb”, a „verebek
csiripelik”, a „veréb is madár” és hasonló szólások is azt szemléltetik, hogy
ezt a madarat hajlamosak kevésbé komolyan venni, esetleg nem sokra becsülik,
szemben a díszesebb, nagyobb, erősebb(nek ható) madarakkal szemben. Holott a
veréb igencsak talpraesett, elven lény, sőt: kifejezetten pimasz (a szemtelen
jelzővel is gyakorta illetik). Annak ellenére, hogy sok ragadozó les rá, mégis
szaporodik, megvédi – legalábbis a fajt – a támadások ellen, nagy túlélő,
megszerez mindent, amire szüksége van.
Legendás történetek szereplője.
Krisztus keresztre feszítésénél veréb volt az egyetlen madár, aki jelen volt –
ezért a hosszú szenvedés utáni megdicsőülés szimbóluma. Az ősi Britanniában a
házi isteneket szimbolizálta, a középkorban pedig Európa-szerte a köznép,
alsóbb osztályok jelképe volt. Erről tanúskodnak azok a történetek, amelyekben
a jelentéktelen veréb győz a hatalmas farkas, vagy medve vagy sas felett.
Az átlagemberhez szól a veréb,
hiszen mindenkiben rejlik olyan belső érték, amely korántsem csak kevesek
kiváltsága. Az önbecsülés és méltóság új tudatára ébreszti az embert, segítve
abban, hogy a külső körülmények dacára is győzzön, hogy megoldjon olyan
helyzeteket, amelyekről azt gondolta eredetileg, hogy megoldhatatlanok. Arra
tanít, hogyan hozzuk felszínre az akaratérvényesítés segítésével ösztönös
képességeinket: a nemességet, spirituális erőt, amely a gyakorlati életben is
felhasználható.
Asztrológiai
besorolásban a veréb a Szűz állata, s ez a jegy hajlamos önmagát kevesebbre
becsülni, mint amennyit ér. Nem szereti a feltűnést, szívesebben olvad a
tömegbe, vagy a háttérbe. (A „szürke kis veréb”…)
Amikor a veréb valamilyen feltűnő
módon megjelenik az életünkben, akkor – többek között – a következő kérdéseket
tehetjük fel magunknak: lehetséges, hogy hagyjuk, hogy mások megsértsenek
méltóságunkban? Feladtuk önbecsülésünket? Azt hisszük: törvényszerű, hogy az
ember valamilyen – egyéni vagy csoportos (társadalmi) zsarnoki erő nyomása
alatt éljen? Nem bízunk saját erőnkben és belső potenciálunkban? Azt gondoljuk,
hogy nem elég értékes az a teljesítmény, amire képesek vagyunk?

2012.10.23.
15.
Kígyó
Rendkívül ambivalens,
szerteágazó, sokrétű a kígyókhoz való viszonya az embernek, akár ha „csak” a
hüllőről van szó, akár mögöttes jelentéséről, s nyilvánvaló, hogy a kettőt nem
is lehet szétválasztani.
Szimbolikáját sem fejezhetjük ki
egy-két szóval: újjászületés, átalakulás, spirális haladás, feltámadás, hatalom,
életerő, szexualitás, beavatottság, női energiák, intuíció, bölcsesség,
gyógyítás – ha csak ki nem maradt belőle valami.
Mitológiája rendkívül gazdag,
egyik legősibb megjelenése a világkígyó, a mindent világra hozó anya.
Az aztékok a tollas kígyót (Quetzalcoatl)
istenként, esőistenként tisztelték, aki egyesíti a földet, égboltot, a fényt és
sötétséget, az életet és halált. Párja az azték kígyóistennő (Coatlicue) az
anyaföldnek felel meg. A Holdistennő (Ixchel) kígyókoronát visel. A hopi
indiánoknál szintén rendkívül nagy szerepet kapott a kígyó.
A görög mitológiában is sokrétű a
jelentése: Hermész botján a két kígyó a bölcsességet jelképezi. Aszklépioszt, a
nagy gyógyítót kígyóval a kezében ábrázolták (innen származik a gyógyszerészet,
gyógyszertárak jelképe is a kehelyből felemelkedő kígyó). A mágiát,
szellemekkel való kapcsolatot, termékenységet felügyelő Hekatét is kígyókkal
körülvéve jelenítették meg. A Gorgó-főn (Medusza), vagy a hajában tekergőző
kígyók viszont a gonosz hárítását szolgálják. A krétai kígyós istennő alighanem
teremtésmítosz része.
Az indiai kultúrkörben ugyancsak
igen jelentős a kígyó szerepe: a vizeket és alsó világot megjelenítő Vinata
istennő egyúttal a kígyók anyja. A félig kobra, félig isten Nagas és felesége,
Naginis önmagukban hordozzák a kígyót. Angkorban a sok kígyóábrázolás között a
nagy körforgást, a Nagy Napciklust is szimbolizáló „tejóceán köpüléséhez”
Vaszukit, az egyik naga herceget használják sodrókötélnek. Visnu az
örökkévalóság kígyóján, Anantán alszik inkarnációs ciklusai között. Siva kígyót
visel nyakláncként, amivel viszont a szexualitást jelképezi. A tantrában a
kígyó a Kundalini jelképe, aki a végső egyesülést, megvilágosodást és
halhatatlanságot jelenti.
Az ókori Egyiptomban éppúgy
megvolt a kígyó jelentősége, Hórusz szemét vagy Rá szent szemét ábrázolta a
turbánra tekeredő, fejét felemelő kígyó és a beavatást, bölcsességet, értelmet
jelképezte. A kígyótiszteletről tanúskodik a fáraók fejdíszét ékesítő kobra.
A kínai asztrológiában az egyik
jegy. Számtalan természeti vallásban is nagy hangsúllyal, jelentőséggel bír a
kígyó, amint a mítoszoknak, népmeséknek is jellegzetes alakja, a tudás, átalakulás,
megoldás közvetítőjeként, kincs- vagy szent helyek őrzőjeként.
A keresztény mitológiában –
mintha már említettem volna – alig-alig akad olyan állat, amelynek jelentését
„pozitív” formában mentették volna át. A bibliai kígyó egyenesen az Úrral
történő szembehelyezkedés, rút csábítás és még rútabb bűnök szimbóluma (ki nem
mondva, de nyilván beleértve a szexualitást is, mint ősbűnt).
Az asztrológiában is fontos
attribútum, a Skorpiónak egyik szimbóluma a sas mellett: lent- fent – mint a
jegy dualitásának kifejeződése, valamint számos, a Skorpióhoz kapcsolódó
tartalom megtestesítője.
E szokatlanul hosszú, ám tárgyalt
állatunk jelentőségéhez képest túlságosan rövid felvezetés után nézzük meg,
hogy amikor valakinek az életében megjelenik a kígyó, milyen üzeneteket is
hordoz, habár az eddigi ismertetésben is meg- megjelentek ezek az elemek.
Visszavezet az eredethez, annak
erejéhez és hatalmához, segít felébreszteni mindezt. Figyelmeztet arra, hogy ne
meneküljünk a bennünk rejlő hatalom elől, inkább használjuk fel bölcsen. Arra is
figyelmeztet, hogy nem szabad visszaélni ezzel a hatalommal, az energiákkal, s
a mások megigézésére alkalmas képességekkel. Erőink felélesztésére biztat,
amellyel az átalakulást, megújulást segíthetjük. Jelzi, hogy életünk valamelyik
területén halál és újjászületés következik be, keressük tehát ennek
lehetőségét, az új irányokat. Le kell vetnünk időnként a régi bőrünket, hisz
minden vedlés után növekedés és spirális építkezés, fejlődés következik. Gyors
változásokat ígér, gyors gyógyulást, akár fizikai, akár spirituális szinten. Megtanít
a gyilkolásra vagy gyógyításra egyaránt használható mérgek helyes kezelésére.
Aktiválja a szexuális energiákat,
megváltoztatja saját testünkhöz való viszonyunkat. A Nagy Istennő
megtestesüléseként az ősi női minőséggel egyesít.
Megteremti a kapcsolatot
ösztöneink, megérzéseink és a tudatunk között, más szférák üzenetére tesz
érzékennyé (például auralátás). Segít egyre jobban bízni intuíciónkban,
ítélőképességünk fejlesztésében, saját ritmusunk megtalálásában. Emellett minél
több tudás elsajátításában is, a túlterhelés veszélye nélkül. Engedjük, hogy átvezessen
az árnyékon és fényen és vonuljunk néha vissza, hogy erőinket előbb belül
fejlesszük tovább, majd utána lépjünk velük a világ felé- elé.
A negatív üzenetekből is fel kell
sorolni jó néhányat, hiszen azzal kezdtük, mennyire ambivalens, kettős vagy
sokrétű ennek az állatnak a megítélése- jelentősége, jelentése. Tehát: kétszínűség,
agresszivitás, féltékenység, irigység, gerinctelenség, levertség, hátsó szándék,
fontoskodás, bizalmatlanság, bosszúvágy, szexuális túlkapások, titkolózás, kívülről
irányított viselkedés, bénulás, saját erő beszűkülése, tudattalan hajtóerő,
vágy, függőség. Félelmekre, visszaélésekre, valamint a fekete mágia támadásaira
és hipnotizált lélektöredék jelenlétére is utalhat.
Amikor a kígyó inspirál minket,
akkor is tehetünk fel kérdéseket szép számmal: változtatni kellene valamiben,
de mégsem tesszük? Vagy túlságosan is siettetjük a változást? Lecsapunk
másokra, amikor az teljesen indokolatlan? Vagy ellenkezőleg: kiszolgáltatottnak
érezzük magunkat, mert nem támadunk vissza? Mit kellene meggyógyítani? Milyen
új lehetőség kínálkozik, amire le kéne csapni? Használjuk-e az intuíciót?
Hogyan használjuk hatalmunkat? Mennyire nyomjuk el, vagy ellenkezőleg:
helyezzük előtérbe szexuális késztetéseinket? Van-e a múltunkban (reinkarnációs
előzményeinkben) olyan elem, amelyet ideje felszámolni – és így tovább.

2012.11.06.
16.
Nyest, nyuszt
Ezek a rokon és egymáshoz nagyon
hasonló állatok is sűrűn előfordulnak az emberlakta településeken, főleg a
nyest. Városokban is élnek parkos, kertes területeken, s közismert
tevékenységük az autók kábeleinek megrongálása. Vidéken inkább a
baromfiállományban és tojásokban végzett pusztításról ismertek. Ehhez képest
méltánytalanul keveset foglalkozik velük két kedvenc irodalmam. Pontosabban
csak az egyikben van egy rövidke, ám találó leírás a nyestről, nyusztról.
Fontos tudni, hogy ezek a kicsiny és fürge állatok rendkívül csinosak viszont
hasonlóképpen rendívül vérengző természetűek, ami megjelenésükkel tökéletes
ellentmondásban van.
„Ha felbukkan a nyest az
energiamezőnkben, akkor azt azért teszi, hogy az elveszített energiát
visszaszerezze. Ha valamilyen ügyben nem voltunk elég éberek, és energiánkat
kizártuk, akkor a nyest gyorsan és biztosan visszavezet ahhoz a ponthoz, ahol
ez történt, és segít abban, hogy újra összegyűjtsük az erőnket, és hogy békében
szakítsunk a múlttal. Ezen kívül a rejtőzködés, a védekezés és az okos tettek
művészetére tanít. Lehetővé teszi a sikert a nehéz vállalkozásoknál.
Negatív oldalát tekintve
energiarablásra és emocionális erők veszélyére utalhat, mint például
féltékenységre, irigységre, üldözési mániára, az energiamező sebeire és
réseire, dühödt visszavonulásra, önmardosó gondolatokra.”
Ha tehát felbukkan a nyest (vagy
nyuszt) az életünkben, tegyük fel a kérdést: hol tartjuk vissza erőinket és
helyesen tesszük-e ezt? Nem esünk-e a túlzott védekezés csapdájába? Merünk-e
lépni akkor, amikor annak aktualitását érezzük? Hol kötnek gúzsba a téves
beidegződések? Hogyan tudunk továbblépni múltbeli tévedéseink, sérelmeink
elemezgetése, dédelgetése helyett?
Az idézet Jeanne Ruland: Az
állatok ereje című munkájából származik.
2012.11.13.
17.
Gyík
 
Bizonyos kultúrákban a sárkány
miniatűr megjelenési formájának tekintik (leszámítva az óriásira növő komodói
varánuszt és társait), s így szerencsehozónak számít ez az állat, amelytől viszont
más kultúrkörökben erősen viszolyognak.
Szerencsének minősülhet pedig az,
ha a gyík segítségével egyesíthetjük tudatalatti tartalmainkat a tudatossal, s
ehhez ráadásul hatékony eszközöket is kínál. A változástól, dimenzióváltástól
való félelem lehet az oka, hogy mégis nagyon sokan irtóznak ettől az állattól.
A gyík megtanítja az álmok
jelentésének és jelentőségének értékelését és az éber állapotban történő
hasznosítását. A bárki számára hozzáférhető irányított álmodást aktiválja. Az
álmokban ugyanis számos olyan apró mozzanat kerül felszínre, amelynek az ember
egyébként nincs tudatában, de az álmok közelebb hozzák őket a tudathoz. Rávilágít
arra, hogyan valósulhatnak meg az álmok és megajándékoz a különböző
megfigyelési képességekkel és látásmóddal.
Az álmok átvezetnek az éber
állapotban is működő intuícióhoz. Amikor a gyík megjelenik az életünkben, arra
figyelmeztet, hogy intuitív érzékelésünk fokozottan működik vagy hamarosan
felerősödik, s érdemes erre különösen ügyelni, s mindenképpen hallgatni
megérzéseinkre, inkább mint a józannak tartott megfontolásra vagy konvenciókra.
A tudattalan és tudat egyesítésén
kívül a férfi-női oldal egyensúlyát is segíti. A férfi oldallal történő
békekötésre utal: a tűz befogadására és átalakítására, miáltal fénnyé
alakíthatjuk át az esetleg emésztő, pusztító tüzet. Az árnyoldallal való
szembenézést támogatja – ahelyett, hogy kitérnénk előle – s ezzel módunk nyílik
elhatárolódni és leválni tőle, s szabadabban vállalhatjuk a felelősséget
életünkért. A másoktól való konfliktusmentes elkülönülésben is velünk van, sőt:
a múlttól való elszakadásban. Lehet, hogy arra figyelmeztet: ideje új
dimenziókat felfedeznünk, fogadjuk be a kozmosz üzeneteit, ismerjük meg belső
világunkat, így könnyen elérhetünk különböző tudatállapotokat és választhatunk
új mintákat.
Akinek valamilyen formában
felbukkan a gyík az életében, felteheti magának a kérdéseket vagy ezek
valamelyikét. Túl érzékeny? Vagy ellenkezőleg: érzéketlen? Észreveszi-e a
kézenfekvő dolgokat? Észreveszi-e a finom változásokat, mozzanatokat? Elég
fogékony-e saját belső sugallataira vagy nem akar rájuk hallgatni?
Foglalkozik-e az álmok nyújtotta kimeríthetetlen segítség-forrással? Hajlandó-e
némi figyelmet szentelni nekik? Van-e bátorsága szembenézni saját sötét
oldalával? És mit kezd vele?

2013.04.23.
18.
Béka
A békához is mítoszok és mesék
sora kötődik, egy igazi archetípus.
A bőség, termékenység – teremtés kötődik
hozzá, ezen felül két őselemhez is köze van: a föld és a víz egyaránt otthona.
Fontos az is, hogy a Holdenergiákat testesíti meg, s a Hold nélkül éppúgy nem
lehetséges a földi élet, ahogyan a Nap nélkül sem.
Amikor megjelenik valakinek az
életében, arra figyelmeztet, hogy az illetőnek kapcsolatba kellene kerülnie a
vízzel – például új eső formájában, amelyet meg is idézhet. Ugyanis a régi víz
már szennyezett, állott. A béka megtanítja arra, miként tisztítsa meg. Minthogy
a víz megfelel az érzelmeknek, ezért tulajdonképpen ezekről van szó. A béka arra
bíztat, hogy hatoljunk be érzelemvilágunkba, szabadítsuk meg magunkat a terhes
ügyektől, tartsuk érzelmi mezőnket tisztán, megértéssel és szívvel
cselekedjünk, ám a realitás szilárd talaján. Segíthet mélyen ülő, emocionális
sebek gyógyításában, gátak feloldásában, és általában: az érzelmek kifejezésében,
méghozzá hátrányos következmények nélkül. Megmutatja az érzelmek erejét, az
életörömöt és a humort. Hidegvérűként azt sugallja, hogy érdemes bizonyos
ügyekben kevésbé hevesnek lenni, jobb tárgyilagosnak maradni. Ismeri a
tudatalattihoz és a más világokhoz vezető kapukat. Nemcsak a saját érzelmi
életével kell azonban foglalkoznia az embernek, amikor a béka üzenetet hoz.
Legalább annyira fontos az érzékenység mások emocionális állapotára is.
Alakváltozása megfelel annak,
ahogyan az ember eléri saját erőinek kiteljesedését. Ne vonakodjunk tehát tanulni,
felhasználni a változó erőket, gyógyítani és gyógyulni. Gyűjtsük össze a
következő lépéshez szükséges bátorságunkat, és menjünk tovább. Bízzunk az
intuíciónkban és úgy cselekedjünk, ahogyan azt legbelül helyesnek érezzük. Merjünk
kockázatot vállalni, menjünk bele merész tettekbe, még ha a kudarc lehetőségét
is hordozzák. Csak így nyerhetünk új tapasztalatokat.
A békák kórusa bátorságot,
csapatszellemet tükröz, kommunikációra hív. Ha felvesszük a kapcsolatot
környezetünkkel, együtt nagy dolgokra leszünk képesek. A béka tudtunkra adja,
hogy saját magunkat az egész részeként kell kezelnünk. Összeköt az emberekkel
és elhozza velük az óhajtott, beteljesült, mély érzelmi információcserét.
Megmutatja, hogy milyen az egyén és a környezete hangulata, illetve milyen a
hangulat bizonyos ügyekkel kapcsolatban, hogy annak megfelelően
cselekedhessünk. Az életminőségek finom különbségeire tanít.
Milyen kérdéseket tehet fel
magának az, akinek az életében valamilyen formában feltűnik a béka: Lehúzza,
elnyeli-e a mindennapi élet mocsara? Sürgősen szüksége van-e arra, hogy friss
vízben mártózzon meg? A megtisztulás mennyire esedékes és mitől? Ennek milyen
módját válassza? A megtermékenyítő szellem hiányzik-e a kreativitáshoz? Belefullad
esetleg az érzelmeibe? Nem tudja kifejezni érzelmeit sérülések nélkül? Van-e
benne csapatszellem vagy problémája van a közösségekkel? A környezet tagjai
közül (vagy az egész környezetben) léteznek-e hasonló problémák? Hogyan tud
ráérezni arra, miként segítsen másoknak is a megtisztulásban, átváltozásban?
Jeanne Ruland: Az állatok ereje,
Ted Andrews: Az állatok szimbolikája c. könyvek felhasználásával.

2013.04.30.
19.
Teknős
A hinduizmusban a világ keletkezését
egy teknőshöz kötik, ábrázolásaikban a teknős a világot tartó elefántokat visz
a hátán. Más ősi mítoszokban is felbukkan ebben a funkcióban, segít egyesíteni
a mennyet és a földet még az evilági életben, ami fontos, hiszen a mennybe
vezető út a földön át visz.
A halhatatlanság, elpusztíthatatlanság,
hosszú élet jelképe, azt sugallja, hogy a világ minden ideje rendelkezésünkre
áll. Nem kell kétségbeesnünk, ha egy lehetőség nem valósul meg, majd jön egy
másik.
A föld és víz elemhez van köze,
ezért sokak szerint a teknős az őrzője a Tündérbirodalomba vezető átjárónak,
amely mindig vízparton van.
Női- illetve Holdenergiákat
közvetít, az anyaságnak sőt: az Ősanyának, valamint a Földanyának a szimbóluma.
A Földanya véd, táplál, de észre kell venni a kölcsönhatás törvényszerűségeit,
azt a kapcsolatot, mely összeköt mindent mindennel. Ahogyan a teknős nem tud
elválni a páncéljától, az ember sem függetlenítheti magát mindattól, amit a
földdel cselekszik.
Amikor feltűnik a teknős az
életünkben, figyeljük meg, aktuálisan mi a jó nekünk, és azt kövessük. Ha a
külső világ esetleg túlságosan a hatalmába kerít, merüljünk bensőnk mélyére, ne
adjuk fel önmagunkat. Ideje kapcsolatot teremteni legősibb lényegünkkel, s ha
kell, húzódjunk vissza és csak akkor bújjunk elő, amikor készek vagyunk az
önkifejezésre. Hagyjuk, hogy a dolgok a maguk tempójában haladjanak. Nem kell
hadakozni, idegeskedni, kiabálni, csak figyeljük meg azt, ami köröttünk
történik. A teknős arra tanít, hogy mindent, amire szüksége van az embernek, el
fog érni, ha jó időben és jól közelít hozzá. Lassúságával segít észrevenni
azokat a dolgokat, amelyek mellett elmennénk és nem látnánk meg a fától az
erdőt. Ugyanakkor arra is figyelmeztet, hogy nyitott szemmel járjunk, nehogy
elszalasszuk a kínálkozó lehetőségeket. Az idő relativitására és
tágíthatóságára tanít, s elvezet azokhoz az erőkhöz, amelyek az idő és tér
túlsó oldalán várnak ránk.
Sokszor akkor jelentkezik a
teknős, amikor körülöttünk minden a feje tetejére áll, s ilyenkor arra
figyelmeztet, hogy használjuk az eszünket, maradjunk higgadtak, s így
visszanyerhetjük egyensúlyunkat.
Kérdések, melyeket célszerű
feltennie annak, akinél a teknős valamilyen formában fontos szerephez jut:
Meglátja-e, meghallja-e amit kellene? Nem hallja, amit kellene? Birtokában
van-e a józan ítélőképességnek? És környezetének tagjai? Elég körültekintő-e? A
türelemmel, kivárás képességével hogyan áll? Mennyire távolodott el önmagától,
eredeti céljaitól? Milyen külső befolyásnak enged, ami eltereli saját útjáról?
Hogyan gazdálkodunk saját energiánkkal? És másokéival?

2013.05.07.
20.
Páva
Keleten, nyugaton egyaránt ősidők
óta jelentős szimbólum, hiszen elég feltűnő, színpompás – és ambivalens jellegű
ehhez. A páva elsődleges jelentése: pompa, dicsőség, hatalom és oltalmazó erő.
Hajlamosak voltak a főnixet látni benne, ezért a feltámadást, halhatatlanságot,
örökkévalóságot is jelképezi.
Amikor a páva megjelenik
valakinek az életében, a saját méltóságára, karizmájára hívja fel a figyelmet.
Megmutatja, hogyan nyithatjuk szét „lelkünk köntösét” és hogyan tudjuk
megmutatni, hogy többek vagyunk annál, mint ahogyan azt mások látják, sejtik,
elkönyvelik, vagy akár annál, mint amit mi tartunk magunkról!
Segít abban, hogy erőinket a
földi szférákban tudjuk felhasználni, sőt, hogy ki tudjuk terjeszteni, így a
Paradicsomot már itt is megtalálhatjuk. Arra hív fel, hogy éljünk saját
késztetéseink szerint, táncoljuk, játsszuk el az életet. Méltóságos járása ősi
ceremóniákra emlékeztet, amelyeknek révén bepillantást nyerhetünk az egyetemes
igazságokba, illetve az égi és földi szférát egyesíthetjük.
A kiterjesztett tollain pompázó
sok-sok szemet a bölcsesség, magasabb rendű látóképesség és fokozott éberség
szimbólumaként is értelmezik.
Ambivalens megítélése és jelentése onnan ered, hogy míg rendkívül elegáns a megjelenése, lábai kifejezetten
csúnyák, nem beszélve a hangjáról, ami pedig rettentő ronda rikácsolás. A hinduizmus szerint a páva egy angyal ruháját, az ördög
hangját és egy tolvaj járását mutatja.
Negatív oldalát is ki kell tehát
emelni: hiúság, alaptalan és túlzott büszkeség. Üres külsőségek, amelyek
elfedik, hogy nincs belső tartalom.
Akinek a páva megjelenik az
életében, mindenekelőtt érdemes tanulmányoznia előző életeit, hiszen az
égi-földi szférák közötti összeköttetés erre is vonatkozik. Ennek kapcsán is
tehetünk fel kérdéseket, a távolabbi gyökereket illetően.
További kérdések: mennyire tudjuk
képességeinket megmutatni, érvényesíteni. A túlzott szerénység vagy épp
ellenkezőleg: a túlzott hiúság jellemző-e ránk adott életszakaszban?
Meglátjuk-e a számunkra kínálkozó lehetőségeket és meg tudjuk-e ragadni?
Észreveszünk-e mindent, amit kellene – beleértve mások szempontjait is. Hogyan
viszonyulunk az élethez, képesek vagyunk-e elég könnyedén venni a dolgokat?
Mennyire koncentrálunk a külsőségekre, hol a határ ebben?
Jeanne Ruland: Az állatok ereje,
Ted Andrews: Az állatok szimbolikája c. könyvek felhasználásával.

2013.05.21.
21.
Halak
A mitológiában a hal az őslény, a
káosz és az ősalap egyik szimbóluma, s néhány mítoszban belőle keletkeztek az
élőlények. Enki, a sumer teremtő hal formájában mutatkozott. A hindu
kozmológiában a hal Matszja, Visnu, (a teremtés istene) inkarnációja. A görög
szerelemistennő Aphrodité és szerelemisten Érosz hallá változtak, hogy elmeneküljenek
Tüphón, a kígyó elől. Kínában a hal a gazdagság, bőség, szerencse és jólét
szimbóluma. A buddhizmusban a „hét jelenség” egyikeként a vágyak kényszerétől
és a függőségről való megszabadulást jelképezi. A kereszténységben a hal
Krisztus-attribútum: Jézus első követői halászok voltak, az apostoloknak azt
mondta, hogy „lelkeket fogtok halászni”, egyik csodatétele a bőséges halfogás, az
ókeresztények jelképe a hal volt, a püspöksüveg halfejet formáz, a pápák
hivatali gyűrűjét halászgyűrűnek nevezik és jellegzetes katolikus böjtös étel a
hal.
A Nagy Napciklusban a lejáró
Halak korszakot váltotta fel a Vízöntő-kor (lásd a Cikkek menüpont II/4. sz.
cikkében: Ideológiák, életmód, szépség és egészség felfogásának változása a
Nagy Napév tükrében – http://www.karmaasztrologia.com/p/szakmai-hitvallasunk.html.),
s mint minden korszakváltás után, megmaradt az előző világhónap jelképe, a
halak iránti vonzalom. S persze a víz – a halak tartózkodási helye – ugyancsak mitikus
elem az ember számára.
Végül a közelebbi állati
vonatkozások előtt az asztrológiai Halak típusra kell röviden kitérni. Ennek a
jegynek a két uralkodó bolygója a Neptun (köd, kaosz, bizonytalanság, függések,
művészet, ideák, ideálok, hit – és: a Vénusz/Aprodité felsőbb oktávja) valamint
a Jupiter (a klasszikus Nagy Szerencse bolygó, a korláttalanság, szétterjedés,
nagyvonalúság, ideológiák, hit jelölője). Az analógiák nyilvánvalóak. Fontos
még tudatosítani, hogy a Halak típus a legszínesebb, a legtöbb al-változatot
mutató jegy, ahogyan a valóságos halaknál is vannak a moszatevő ártalmatlan
zsákmányállatok és a ragadozó halak, élükön a cápával.
Ezek után lássuk, hogy mit is
jelent, ha valaki szereti ezeket az állatokat, akváriumot gondoz, horgászik (!)
vagy bármilyen más formában összetalálkozik a hallal.
A hal az intuícióra, érzésekre, a
bennünk lévő tudásra irányítja a figyelmet. A vízáramlatokon keresztül életünk
legmagasabb és legmélyebb pontjához sodor, segít, hogy jobban megismerjük
valódi motivációinkat. Érzékennyé tesz a finomanyagi energiára, ezért jobban
érzékeljük a lehetőségeket, de a veszélyeket is és tudunk hozzájuk
alkalmazkodni. Ezzel egyúttal támogat abban, hogy visszataláljunk az
ősbizalomhoz, ami a határtalan lehetőségek perspektíváját is felmutatja. Az
együttérzés, egyetemes szeretet, odaadás motivációival a teljesség felé terel. Ehhez
kapcsolódik az is, hogy az élet sokszínűségét is szimbolizálja.
Negatív olvasatában utalhat
érzelemmenteségre, határozatlanságra, elvtelen lavírozásra. Jelezhet egy
elveszett lélektöredéket, amely hiányérzetet és betegséget okozhat. Ilyenkor
hiányzik a gondoskodás, szeretet, törődés, s persze a bőség és gazdagság, vagy
ezek érzete is.
Amikor halakkal foglalkozunk,
illetve feltűnik az életünkben, akkor jogosak a következő kérdések (is): Hogyan
állunk az érzelmekkel? Túláradnak-e vagy ellenkezőleg: elnyomjuk azokat?
Hallgatunk-e intuíciónkra vagy sem? Mennyire befolyásolnak hiúsági kérdések, az
Ego kívánalmai, amelyek távol tartanak minket a teljesség felé vezető úttól?
Elfogadjuk-e az élet kínálta lehetőségeket? Mit követelünk és azért mit adunk
cserébe? Hajlandók vagyunk-e legalább valamennyi áldozatra? A „táplálékláncban”
feltételezhető helyünkhöz hogyan viszonyulunk? Mit kezdünk a kaotikus
állapotokkal? Mi magunk keltjük a kaoszt? Mi a szerepe a hitnek az életünkben? Mekkora
bennünk a bizalom? Mit teszünk annak érdekében, hogy növekedjen?
Felhasznált irodalom: Jeanne
Ruland: Az állatok ereje
2013.07.02.
22.
Gólya
Áldás, termékenység, szülői
szeretet, gazdagság, jólét, a megőrzött szabadság.
Az új születésének legősibb és egyik
legerőteljesebb szimbóluma. Fekete, fehér és vörös színeivel a három alakban (a
szűz– fehér – a termékeny nő- vörös, a matróna- fekete) megjelenő ősi teremtő
istennő, a „nagy anya” képviselője. A görög mitológiában Hérának, a rómaiban Junónak,
az otthon, gyerekek és családi hűség istennőjének szent madara.
Vízparti területekhez kötődése miatt
a Tündérbirodalomba vezető átjáróval is kapcsolatba hozzák.
Az ember életében bekövetkező új
születésének a szimbóluma, akinek a gólya megjelenik, az illető élete
valamilyen formában megújul, örömöt és reményt érezhet. Ugyanakkor –
látszólagos ellentmondásként – mozdulatlanságot, örökölt tulajdont és örökölt
hatalmat is képvisel. A felkészülés mozdulatlansága és a változás dinamikája
egyesül benne. A Nap madaraként régi ismereteket hoz vissza, gondoskodik a
tudatmező kiszélesítéséről, segít az isteni hatalom és a múltbeli generációk
tudásának továbbadásában.
A gólya segít megérteni az
érzelmeket, élménnyé tenni a szülés folyamatát. Emellett a belső egyensúly, a
kiegyenlítődés és meditáció jelképe, fejlődést, megfontoltságot, tisztaságot és
gyógyulást jelent. (Többek között a bűn ősminőségét is jelentő kígyó az egyik
zsákmányállata.) Költöző madárként évről- évre visszatér ugyanabba a fészekbe,
így a világok közötti vándorlást, utazást, távoli tájak (partok) felfedezését
is mutatja.
Ősi táncokra, ceremóniákra, rituálékra
utal, amelyek javítják, erősítik az emberi kapcsolatokat, tiszteletet és
figyelmet adnak, egy-egy csoporton belül pedig megfelelő érintkezési formát
biztosítanak. A gólya összhangba hoz bennünket környezetünkkel. Megtanítja,
hogy szavak helyett mozgás és tánc segítségével miként indíthatjuk be a
termékenységet, kreativitást az élet bármely területén. Ellesheti tőle az
ember, hogy a legtökéletesebb eredmény érdekében hová kell koncentrálnia a
mozdulatokat, hol esik ki a ritmusból, akadályozva a fejlődést.
A gólyával kapcsolatban ajánlott
kérdések: elég figyelmet szentelsz-e a Benned élő gyermeknek? Aktuálisan szükséged
van-e arra, hogy visszatérj a gyökereidhez? Miért van erre szükség? Megvan-e a
kapcsolatod a családi gyökerekkel, elfogadod, vagy megtagadod azokat? Elég időt
fordítasz-e arra, hogy ápold azokat a dolgokat, amelyeket Te hoztál létre?
Egyensúlyban van-e életedben az aktivitás és passzivitás. Hagysz-e elég időt
magadnak a felkészülésre, vagy az eredményeket hajszolod? Akkor is beszélsz,
amikor egyszerűbb és hatékonyabb lenne más úton kifejezni gondolataidat,
érzelmeidet?
Felhasznált irodalom: Jeanne
Ruland: Az állatok ereje, Ted Andrews: Az állatok szimbolikája
2015.05.19.
23.
Róka
Ravaszság, álcázás, elővigyázat, női
energiák, megvilágosodás, fény, polaritás és szintézis
Mint igen sok esetben, az európai
és keresztény jellegű kultúrában egészen más képzetek tapadnak egy-egy
állathoz, mint más kultúrákban. A róka például bizonyos japán vidékeken
rizsistenség, a jólét és a mezőgazdaság védőura. Másutt Inari, a rizs istenének
hírnöke. A keleti kultúrákban képes emberalakot ölteni, de indián törzseknél is
találkozni olyan mesékkel, ahol a vadász felfedezi, hogy a felsége róka. A
cseroki indiánok fagykárok megelőzősére hívták a róka erejét, a hopik pedig
gyógyító tevékenységhez. Az apacsok mondája szerint farkát a lángokba dugva
ellopta az ember számára a tüzet. Perzsiában szent állatnak tartották, mert a
holtakat átsegítette a mennybe.
Az európai/keresztény kultúrában
a róka ravaszságát emelik ki elsősorban, esetleg azt, hogy miként lehet
túljárni az eszén. Sokat rontott imázsán Esopus is, viszont jelentős érdemei
vannak Saint-Exuperynek a rókabecsület helyreállításában (Kis herceg).
Valójában a róka kétségkívül ravasz, dörzsölt lelki vezető, aki ismeri a
rejtett ösvényeket. Idejében képes elkerülni a fenyegető veszélyt és kitér
annak útjából. Az alvilág hírhozója, ismeri az árnyak sötét erdejét, a lélek
titkos, misztikus ösvényeit is. Kapcsolatban áll az ősök birodalmával és a nagy
istennőhöz vezető ösvénnyel. A világok közötti határokon mozog, tudja, hol
találhatók a tudattalanba vezető bejáratok és hol lehet belépni a
Tündérbirodalomba. Kapcsolatba léphet a szellemekkel. Megmutatja
adottságainkat, tehetségünket és azt a potenciált, amivel felébreszthetjük
képességeinket. Segít befogadni a mágikus inspirációkat és megérteni a
paradoxonokat. Összeköttetést teremt belső irányításunkkal. Felleli az
elvesztett energiát, megtalálja az elhagyott vagy ellopott lélektöredékeket és
segít azokat visszaszerezni, meggyógyítani. A kundalini energia felélesztésével
is összefüggésbe hozzák a vörösrókát.
Ügyesen kitér a támadók elől, a
rejtőzködés mestere, emellett igen kreatív. Bátorságot és erőt ad, hogy
követhessük utunkat, hogy hallgassunk magunkra, és maradjunk hűek önmagunkhoz.
A róka erejét gyakran félreértik és rosszul értelmezik, bár ez is hozzátartozik
okos álcázásához. Meg kell tanulni nekünk is rejtőzködni, láthatatlanná válni,
beleolvadni a környezetbe ahhoz, hogy céljainkat elérjük.
A róka az évnek majd a felét
egyedül tölti: gyakran él magányosan és elégedett ezzel a helyzettel. Szeret
elkalandozni állandó lakóhelyétől. Segít tehát megteremteni az egyensúlyt a
társas lét és a magány között.
Akiknek totemállataként
tekinthető a róka, ott jelzi, hogy a legnagyobb próbának gyermekkorukban vannak
kitéve, és egyben akkor kapják a legkeményebb leckéket is a túlélésről. Minden
rókatotemű ember képes lesz arra, hogy bármit elérjen vagy megszerezzen
magának. Ahogy az ember mind jobban ráhangolódik a róka varázserejére, és
elsajátítja annak energiáit és technikáit, fokozatosan minden dolog az ölébe
fog hullani.
Ha felbukkan életünkben a róka, nézzünk
szembe a sötétséggel és lelkünk árnyoldalaival. Figyeljük meg, mi az, ami az
ősök birodalmából még megoldatlanul szunnyad az energiánkban. Szabadítsuk fel
ezeket az elemeket (átváltozás) és növeljük, használjuk újonnan felfedezett
képességeinket. A szőrzet szoros kapcsolatban van a spirituális energiákkal
(antenna a haj), hasznos például hajviseletet változtatni a róka sugallatára.
Negatív oldala: tőrbe csalás,
csel, alattomosság, pusztítás, álcázás, haszonlesés, hamisság, energiarablás,
rejtett árnyak. Düh, bosszú és megtorlás utáni vágy, félelem az igazságtalan
bánásmódtól, attól, hogy nem olyannak látnak, amilyenek valójában vagyunk;
sehová sem tartozás, elismertség hiánya.
Milyen kérdéseket érdemes
feltennünk, ha a róka megjelenik valamilyen formában az életünkben? Képesek
vagyunk-e alkalmazkodni a mindenkori környezethez? Miben kell változtatnunk az
életünkben? Felismertük, felismerjük-e adottságainkat és képesek vagyunk-e
használni? Van-e valami, ami bűzlik valamilyen helyzetben, vagy egy emberrel
kapcsolatban? Hallgatunk-e megérzésünkre? Van-e dolgunk elveszett vagy éppen
fellelt lélektöredékkel és mit kezdünk vele? Van-e bennünk fel nem dolgozott
harag, bosszúvágy? Megtaláltuk-e a helyünket az életben? Hogyan tudunk
átalakulni ahhoz, hogy megtaláljuk?
Felhasznált irodalom: Jeanne
Ruland: Az állatok ereje, Ted Andrews: Az állatok szimbolikája

2015.06.18.
24.
Harkály
Mennydörgés- villámlás; fordulat
az életben, régi kötöttségek feloldása, poláris és rejtett erők
Az antik Rómában a harkály a farkas mellett a római harcisten, Mars
szent állata volt
, s az asztrológiában is a Marshoz társítjuk, így a Kosnak
és (főleg) a Skorpiónak is állata. Babilonban
Istár fejszéjének tekintették, és a
termékenység egyik szimbóluma
volt. A görög mitológiában Zeusz és Árész
(v.ö.: Mars) szent madara. Az amerikai indiánok
hagyományaiban a harkály magának a
Földnek a szívdobbanásával áll kapcsolatban
.
A néphiedelmekben is villámszimbólum (piros sapkája miatt),
időjárás-előrejelző. Egyéb jósképességet
is tulajdonítanak neki. Ha balról jön, akkor szerencsétlenséget hoz, ha
jobbról, akkor szerencsét.
Mindenesetre a harkály segít felkutatni a rejtett, ősi forrásokat,
megoldani új fizikai és mentális energiák felszabadulását és feloldani régi
kötöttségeket
. Jellegzetes ritmikus kopogása, kopácsolása ihlette azt a
misztikus értelmezést, hogy az új élet
ritmusát vagy a különféle rítusokban alkalmazott dobszót imitálja
.
Változás, átváltozás, visszaváltozás energiáit, az élet energiáit hozza a harkály, amikor bekopogtat. Fordulatot jelez, aktivizál,
kreativitást és nyitottságot követel vagy jelez. Azt ígéri, hogy
megvalósíthatjuk álmainkat. Figyeljünk szívünk ütemére, mert a harkály azt
üzeni, hogy megérett az idő arra, hogy saját
ritmusunkat, saját utunkat kövessük
. Hullám alakú röptében a poláris erők váltakozását ismerhetjük
fel és fogadhatjuk el ahelyett, hogy harcolni próbálnánk ellenük.
Összeköttetést teremt az alsó- középső- és felső világok között.
Negatív oldalát tekintve a
harkály birtokló, szeszélyes, spórolós, érzelmileg követelőző, haragtartó,
igényes. Utalhat önsajnálatra, érzelmi kötöttségekre, a „szegény én” típusú
magatartásra, valakire, aki nem tudja megvalósítani az álmait, egy álomvilágban
él, és elmerül az érzelmeiben.
Milyen kérdéseket érdemes feltenni annak, akihez a harkály bekopogtat?
Racionálisan tekint-e élete különböző dolgaira? A környezetében vannak-e
olyanok, akik tevékenységeiket kontroll nélkül végzik? És maga az érintett?
Hajlamos-e mindenféle megfontolás nélkül beleugrani bizonyos helyzetekbe?
Sürgető-e új ritmust felvenni az életében, mert megrekedt, vagy nagyon „leült”,
elkényelmesedett, elfásult. A ritmus jó eszköz a fizikai energia
befolyásolására is, hogyan is áll a fizikai aktivitással? Mennyire áll ellent a
változásoknak minden szinten? Miben kellene változtatnia és azt hogyan teheti
meg?
(Felhasznált irodalom: Jeanne
Ruland: Az állatok ereje, Ted Andrews: Az állatok szimbolikája)

25.
Légy
Idegek, tisztulás, feloldás
Mivel repül, a levegő elemmel
hozható analógiába, ezért a szellemmel
kapcsolatos anomáliákra utalhat
. Például komor, nyugtalan gondolatokra,
zavarokra, bűzlő tényezőkre, – olyan régi
dolgokra, amelyeket fel kellene (már fel kellett volna) oldani
. Gyakran
akkor bukkan elő, amikor már régen megérett az idő ezekre a változásokra.
Ha folyamatosan, kitartóan köröz
körülöttünk, akkor idegesek leszünk, így hát azokra az idegesítő dolgokra is mutat, amelyek meggyengítik vagy
megterhelik idegrendszerünket
, amikor nincs minden a helyén. Rajban történő
megjelenése a tisztulást jelzi, de a démoni csapást is. Ha egy légy feltűnik a
színen, az azt jelenti, hogy nyugodtnak kell maradnunk és befelé kell
tekintenünk. Valami nincs rendben, valami probléma
adódik az energiamezőben
. A légy egyidejűleg segít és gyötör. Így
keveredésre utalhat, kéretlen segítségnyújtásra, saját gondokból fakadó
túlbuzgó, szünet nélküli cselekvésre, de jelentheti idegen gondolatok
kényszerét is.
A saját utunk és a társadalmi
elvárások, társadalmi szokások közötti különbségre hívja fel a figyelmet, arra
tanít, hogy meddig mehetünk el akár az egyik, akár a másik irányba, hol van a
határa a közösségi hatásoknak? (A Biblia az ördögöt sokszor Belzebubként
emlegeti, ami annyit teszi, mint „A legyek ura” – gondoljunk csak Golding
azonos című megrázó, zseniális regényére az egyén és közösség szempontjából!)
Milyen kérdéseket érdemes feltenni, amikor a légy hangsúlyosan jelenik
meg az életünkben
?
Mit hurcolunk magunkkal hosszú
ideje, amit már el kellene engednünk? Van-e olyan külső befolyásoló tényező az
életünkben, amelyet nem tudtunk kiiktatni? Hogyan tudjuk megoldani az
elcsendesedést, a belső béke megteremtését? Szükséges-e ehhez valami radikális
változás vagy csak önmagunkban is sikerülhet? Kellene-e változtatni
gondolkodásmódunkon és azt miként tudjuk véghezvinni?
(Felhasznált irodalom: Jeanne
Ruland: Az állatok ereje)
 
26. 
Kakas
Születés, feltámadás, tűz, szexualitás, harciasság
Az archetipikus szimbólumok egyike, s természetesen mint ilyen, a
világ számos pontján találkozunk a kakassal, mint jelképpel, az idők során
változó jelentéssel. A görög Apollón
– a napisten fia, Aszklépiosz kakasáldozatot kapott, ha valaki meghalt, hogy a
kakas jelezze a túlvilágon az új fényre eszmélő lélek megérkeztét. A kakas mint
lélekvezető szerepel Hermész vagy Attisz isten mellett és a régi germánok gyászszertartásaiban is. Egyes
altaji népeknél a halottas ágyhoz kötött kakas elzavarásával hajt végre
szelleműzést a sámán. A magyar
táltosok is viseltek a fejükön, hajukban kakastollat, ami a másik világba
utazni készülő táltost segítette a lélekvezető madár tollával. Segítségül
hívták a démonok kiűzésében.
A kínai asztrológia egyik – a lelkesedés és humor – jegye. Az iszlám kultúrában is nagy tisztelet
övezi, a fehér kakas a Próféta madara. A kakasszó pedig angyal jelenlétére
figyelmeztet és imára hív.
A franciáknak egyik nemzeti jelképe, sőt: a gallus (= francia)
jelentése is kakas. (Ily módon szerző vezetékneve – a Gál – ugyancsak
összekapcsolódik a kakassal, mert nagy valószínűséggel a gallus rövidüléséből
származik.)
A szabadkőműves hagyományban is megjelenik, mint az éberség és a
beavató fény érkezésének jelképe.
A feltámadással kapcsolatos
szimbolikát a keresztény mitológia
is beemelte saját rendszerébe, amennyiben Jézus születését egy kakas adta
hírül. A spirituális éberség jelképeként is szerepel a biblia történetben:
miután Péter háromszor megtagadta Jézust, megszólalt a kakas. A hűséggel is
kapcsolatba hozzák ugyanezen az alapon. Az ítélet napját is kakas kukorékolása
fogja jelezni. Az Ószövetségben az Istentől kapott értelem fényét
szimbolizálja. A templomok tornyán elhelyezett kakas megint visszafordul az
újjászületés- feltámadás motívumához, Krisztus második eljövetelét várja és
jelzi.
Persze a keresztény felfogásban
szegény kakas a szexuális mohóság és zsarnoki természete miatt különböző bűnök
megtestesítője is, az ókorban és a középkorban némely bűnösöket előszeretettel
varrtak zsákba és dobtak vízbe egy kutya, egy kakas és egy vipera (esetleg más
állat) kíséretében.
A pusztító tűzzel (tisztító tűzzel?) is összefüggésbe hozza a néphit. Kínában
a házak falára festettek kakast, a tűz elleni védekezés miatt. Tibetben a kakas
a tűzként lobogó szenvedélyes vágyat is jelképezi. A magyaroknál a tűz
szinonimája volt a vörös kakas.
Az Oroszlán állata, mivel ő köszönti urát, a Napot, de a Marshoz is kötik (v.ö. Mars:
férfiasság, szexualitás, agresszió; a vér, vas, tűz jelentésével). A római mitológiában a kovácsisten,
Vulcanus állata. A magyar csendőrök kakastolla is a fegyveres testület marsikus
jellegét hangsúlyozza.
Nos, a kakas tehát mindenekelőtt ősi Napszimbólum – hiszen a nappal kel
és fekszik, sőt: a napkeltét hírül adja hangos kukorékolással. Egyúttal az
éjjel szabadon járó-kelő kísérteteknek
és gonosz lelkeknek ellensége
, mert ezek a nappalt nem tűrik, létük
szigorúan az éjszakához kötött. Pogány, illetve más vallásokban – gyakran
rontások ellen – alkalmazott különféle rituálék áldozati állata. Nagy hatalmat
is jelent, kapcsolatban áll a régmúlttal (előző életekkel) és utat mutat az ember számára a jövőben
megnyilatkozó erőkhöz
.
Mint mindennek, neki is van
úgynevezett negatív oldala – lásd az
ezzel kapcsolatos kifejezéseket is: kakaskodik,
úr, mint kakas a szemétdombján, forog akár a szélkakas
.
Ambivalens jelentéseire utal az
is, hogy a fekete kakast az ördög szolgájának tekintették és okkult
praktikákhoz használták, vagy hogy a legendabeli baziliszkuszt egy varangyos
béka kakastojásból keltette ki.
A kakast többnyire feltűnősködőnek
és hivalkodónak tartják, de azt emellett is hangsúlyozni kell, hogy az élethez való hozzáállása egyenes és nyílt.
Újfajta optimizmusra képes sarkallni
az embert, aminek segítségével aztán jobban elboldogul az illető saját –
sokszor irigylésre méltó – különcségével.
Amikor megjelenik számunkra
valamilyen formában a kakas, arra hív fel, hogy legyünk éberek és aktívak.
A háromdimenziós aktivitása mellett is tartsuk szem előtt a szellem dolgait, a
spiritualitást. Figyelmeztet, hogy születőben
van
számunkra vagy nagyobb közösség számára a szellemi fény, valamilyen értelemben vett feltámadás. Az időre, annak
ciklikusságára
is ráirányítja a figyelmet. Arra szólít, hogy legyünk igazságosak és mindig őszinték.
Megmutatja, hogyan tudjuk erőnket használni a háromdimenziós térben.
Ébresztőt kiált: hogy ébredjünk saját tudatunkra, kezdjük el tanulmányozni
magunkat és mindazt, ami számunkra fontos. Hagyjunk fel azzal, hogy fényünket elrejtjük,
mutassuk meg magunkat a világnak!
Ügyel az energiánkra, tanáccsal lát el a élet dolgaiban, például abban, hogy ne riadjunk vissza az összeütközésektől és
álljunk ki bátran az érdekeinkért
.
Milyen kérdéseket érdemes feltenni, amikor a kakas jelképpel
találkozunk
: kihasználunk-e minden időt és lehetőséget vagy fel kell
ébrednünk rövidebb- hosszabb álmunkból, passzivitásunkból? Esetleg nekünk
magunknak kell-e valamilyen körben ébresztőt fújni? Milyen irányban kell
aktivitást kifejteni? Használjuk-e szellemi erőnket? Meg tudjuk-e különböztetni
a lendületet, meggyőző erőt az agressziótól vagy a hepciáskodástól és tudjuk-e
helyesen alkalmazni ilyen jellegű energiáinkat? Képesek vagyunk-e akkor is a
világba kiáltani véleményünket vagy fontosnak tartott információinkat, ha
semmilyen visszacsatolás nincs (ahogyan a kakas is belekiáltja környezetébe a
Napüdvözletét, függetlenül attól, hogy hallja-e valaki és mit kezd vele)?
Hogyan állunk az őszinteség, egyenesség kérdéseivel? És az optimizmussal?
Felhasznált irodalom: Jeanne
Ruland: Az állatok ereje, Ted Andrews: Az állatok szimbolikája, Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám:
Jelképtár

27. Lepke, pillangó
Átalakulás, öröm, lélek
A pillangó is ősi és egyetemes szimbólum. Görögül a pillangót Psyche-nek nevezik. Pszükhe nimfát
gyakran pillangószárnyakkal, vagy pillangókkal körülvéve ábrázolják és
(kivételesen) a korai kereszténység is átvette ezt az értelmezést, mert abban
is a lélek jelképe. Kínában a beteljesült hitvesi
boldogság
és öröm, s egyúttal a halhatatlanság
(v.ö. lélek) szimbóluma. A japán kultúrában ugyancsak jelent szerencsés
házasságot illetve a fehér pillangó a
halott lelke, aki megszabadulva földi kötelékeitől szerencsésen átjutott a
túlpartra
. Az indiánoknál gyógyító,
aki eljött az emberekhez és felfestette a szivárványt az égre – ugyanis az öröm és a szín jelképe is, valamint a
változásé
. Az indián mitológiában ha egy lepke megérinti egy nő vállát, az
gyógyítóvá válik. A leginkább földi, sőt nagyon földi kötődés a későbbi európai
civilizációnál érhető tetten: a német Schmetterling (pillangó) a cseh „smetana”
(krém, szóösszetétellel tejföl, tejszín) szóból származik, és annyit jelent,
mint tejszín madár. Angolul butterfly-nak nevezik, tehát vajrepülőnek. Ez abból
keletkezett, hogy a pillangó állítólag kedveli a vajat, margarint és a tejfölt.
Érdemes megfigyelni a lepke színeit, mert azok jelentése segíthet
feltárni a pillangó szerepét.
A történetekben gyakran találkozunk a pillangóval, vagy pillangószerű
lénnyel, aki vagy vezeti a vándort, vagy letéríti a hőst az útról és a sötét
erdőbe csalogatja, hogy ott rátaláljon beavatásának (lelkének) ösvényére. A
Tündérbirodalom lényei, az elementárok (főleg a tündérek) és a pillangók között
is szoros kapcsolat van.
A lepkék különböző rejtőzködő, figyelmeztető és az ellenséget
elriasztó
eszközöket fejlesztettek ki. Számos faj álcázza magát
fejlődésének minden stádiumában, alkalmazkodva a környezet színeihez, mások
visszataszító szagokat árasztanak. Megint mások hólyagokkal és pontokkal
rendelkeznek a testvégen, amelyek csápokra és szemre emlékeztetnek, a támadó
meglepetten reagál, ha a pillangó látszólag hátrafelé elrepül.
A pillangó a bennünk rejlő erő
forrására és fejlődésünk következő, előttünk álló feladatára híja fel a
figyelmet. Itt az idő, hogy
felkészüljünk egy mélyebb, belső átalakulásra, régi létünk elhagyására, és
ezáltal egy új élet elnyerésére
. Ahhoz, hogy egy új állapotot érjünk el,
nagyon mélyre kell visszavonulnunk, be kell gubóznunk és meg kell várnunk a
megfelelő időt a kibontakozásra. Arra ösztönöz, hogy hagyjuk magunk mögött a régit és az ismétlődőt, legyen szó
gondolkodási módról, viselkedési sémáról, szokásokról, kapcsolatokról vagy
tárgyakról. Megmutatja, hogyan tudunk
ellenállni a veszélyeknek
és az élet kísértéseinek, bevezet a tisztulási folyamatokba.
A lepkék elvezetnek minket a belső gyermekhez, a gyermekkorba és megmutatják
az eredeti célunkat, amerre
önmegvalósításunkban irányulnunk kell. Arra figyelmeztetik az embert, hogy az életben ne vegye annyira komolyan a
dolgokat
. Megidézik a könnyedség és
az öröm
iránti érzéket. Arra ösztönöznek, hogy vállaljuk fel a változást, hiszen a szakadatlan változás maga az
élet, tehát előremutató és jó.
A lepkék szépsége elbűvöli az
embert, segítségükkel elszakadunk a mindennapoktól
és egy másik, sokszor álomszerű világra tere nyílik meg előttünk.
A pillangó
emlékekhez, álmokhoz, vágyakhoz, magasabb rendű célokhoz és ideákhoz vezet és fogékonnyá tesz a kozmikus fényre és a legmélyebb
érzésekre. A halálon keresztül megmutatja az újjászületéshez vezető utat.
Kérdések, amiket érdemes feltennünk, ha megjelenik az életünkben a
pillangó: melyek az aktuálisan legfontosabb dolgok, történések az életünkben és
felismerjük-e azokat? Melyik fejlődési fázisnál tartunk, a visszavonulás,
várakozás vagy az aktivitás szakaszában? Mivé szeretnénk válni és hogyan tudjuk
azt a legkönnyebben elérni. Mennyi öröm van az életünkben, s ha kevés, hogyan
tudjuk növelni? Miként viszonyulunk a változásokhoz? Emlékszünk-e valamikori
álmainkra, terveinkre, mit valósítottunk meg belőlük, mit nem. Mennyire vagyunk
rabjai (irreális) álmainak? Miért vagyunk nyugtalanok vagy nyughatatlanok és
ezzel, valamint az ide-oda csapongással mit tudunk kezdeni? Bizonytalanságainkat
hogyan tudjuk átváltoztatni rugalmassággá? Milyen sötét dolgokat őrzünk lelkünk
mélyén vagy miről képzeljük, hogy őriznünk kell?
Felhasznált irodalom: Jeanne
Ruland: Az állatok ereje, Ted Andrews: Az állatok szimbolikája


28. Hangya
Szorgalom, munka, jó szervezés, együttműködés, közösség, rend és
fegyelem
A hangya a közösség egyik univerzális szimbóluma. Az ókori görögöknél és
rómaiaknál a hangyákat a jó termés és
a jóslás erejének képviselőiként az
aratás istennőjének, Ceresnek (görög Démétér) szentelték. Kínában erényességet, patriotizmust, rendet és
alázatot
jelent. Indiában szakadatlan szorgoskodásuk a világi tevékenység hiábavalóságának a jelképe. Mindemellett a jó és rossz megkülönböztetésének képességét
jelenti, s mivel tartalékot halmoz fel, megfontoltságot,
előrelátást és egyszerűséget
szimbolizál. Az indiánoknál az erőt reprezentálják. Kitartást,
állhatatosságot, produktivitást, meggondoltságot és bátorságot jelképez.
A hangya a 6. jegy, a Szűz állata, s aki egy kicsit is ismeri e típus
jellemzését, máris tudja azonosítani a főbb attribútumokat: szorgalom, munka,
szerénység, szolgálat, a közösség szolgálata és így tovább. De tovább is
mehetünk: a 6. számú nagy arkánum a
tarot-ban a Válaszút
(másutt: Szeretők) analógiába hozható a jó és rossz
megkülönböztetésével.
A hangyakolóniák az erdő, mezők
őrzői és rendcsinálói, berendezkedésük szerint mindenkinek megvan a maga terve, feladata és helye a világban, mindenki
hordoz egy darabkát az egészből. Mivel a hangyák a saját súlyuknál sokkal
nehezebbet cipelnek, rámutatnak arra, hogy van
erőnk túlnőni saját magunkon
és sok mindent meg tudunk mozgatni, ha
akarunk. Emlékeztetnek a rendre és a közösségben
elfoglalt helyünkre
.
A hangya lehetővé teszi, hogy a
társadalomban felépüljenek és újraépüljenek az energiamezők. Erőt ad az
átalakuláshoz
, feloldja a megrögzött mintákat és merev viselkedési és
gondolkodási módokat, amelyek már nem szolgálnak bennünket vagy egyenesen
hátráltatják fejlődésünket. A hangya mérge
ellenméreg a bensőnket égető méreg, a düh és harag ellen
. A tűzerőnkkel
szembesít és megmutatja, mikor használjuk azt saját magunk ellen ahelyett, hogy
fejlődésünkre fordítanánk. Ha lebecsüljük saját erőinket és túl sok hatalmat
adunk másoknak, akkor valóban meggyengülünk. Megmutatja, hogy az ember hogyan
tudja átrendezni energiáit úgy, hogy megújítsa és átszervezze az életét és
körülményeit. Hogyan tud együtt dolgozni
másokkal úgy, hogy az mindenki javát szolgálja.
Tökéletes építész: megtanítja, hogy az ember miként építse fel az
otthonát és miként váltsa valóra álmait. A piramis formájú hangyaboly pedig a spirituális
beavató helyekre emlékeztet – utalok vissza itt is a Szűz jegyre, s a vele
analóg 6. házra, amely többek közt a karma háza is.
Negatív oldala: arra a haragra emlékeztet, amelyet akkor érzünk, ha
– megítélésünk szerint – nem tudjuk elfoglalni méltó helyünket a társadalomban,
hogy nem becsülnek meg érdemünk szerint, hogy a közösség olyanná tesz, amilyenek
mi valójában nem is vagyunk. Túl sokat foglalkozunk más dolgaival a sajátunk
helyett. Túl sokat cipelünk mások helyett, túl sok felelősséget vállalunk a
közösségért ahelyett, hogy saját tényleges feladatunkra koncentrálnánk. Mindaddig nem hagynak békén, amíg meg nem
találjuk és el nem foglaljunk a helyünket
és a közösségen belüli egyéni
funkciónkat, amíg szorgalommal és kitartással el nem végezzük feladatunkat,
életutunkat és küldetésünket beteljesítve valóságos, aktív és harmonikus részeivé
válunk annak a közösségnek, amelyhez tartozunk.
Mielőtt feltesszük kérdéseinket, gondoljuk csak át, hogy a hangyák rendkívül
zavaró jelenléte élőhelyünkön, lakásunkban, kertünkben, a fájdalmas
hangyacsípés milyen fontos figyelmeztetést hordoz számunkra mindarra, ami az
individuális törekvéseink ellenében hatna.
Az egyes részkérdések pedig: hogyan állunk a szorgalommal? Az önfegyelemmel?
Van-e kitartásunk, türelmünk végigvinni a megkezdett feladatokat? A
környezetünkben vannak-e olyan emberek, akik antiszociális, nem együttműködő,
véleményünk szerint könnyelmű magatartása irritál bennünket? Megújítjuk-e az
életünket például minden évben valamilyen módon, képzéssel, munkával, hobbival?
Másokkal szemben képesek vagyunk-e elfogadást, türelmet tanúsítani? Hajlamosak
vagyunk-e eltúlozni dolgokat, különösen saját jelentőségünket
mikrokörnyezetünkben és a tágabb környezetben? Hogyan állunk a közösséggel, a
közösségi élettel? Megtaláltuk-e helyünket a társadalomban és elégedettek
vagyunk-e vele, vagy sem? Képesek vagyunk-e felülbírálni, hogy helyesen
értékeljük-e meglévő vagy/és vágyott pozíciónkat?
Felhasznált irodalom: Jeanne
Ruland: Az állatok ereje, Ted Andrews: Az állatok szimbolikája

29.  
Kullancs
Zavart egyensúly, félelmek, vámpírizmus (vérszívás), energiavámpírok
Ahol sok kullancs fordul elő, ott
biztos, hogy az energiák áramlásába valamilyen zavar került, s bizonyára ugyanerre
utal az is, hogy a bozótos területeket kedveli, ahol a természet öntisztító
ereje kevésbé tud működni.Nem a Kos állata, viszont nagy
előszeretettel akaszkodik bele erős Kos-érdekeltségű emberekbe, állatokba. (Kos
Nap, Ascendens, rejtett Ascendens, Kos-Marsnál tipikus.) A vérbőség kétségkívül
vonzza, s a jelentős Kos beütésnél az bizony megvan.
A kullancs különleges vámpírizmusra és energiarablásra utal. A vér az élet
nedve és szimbóluma, az általános életenergiával, a családdal (vérvonal) és az
ősökkel áll kapcsolatban. A kullancscsípés utalás lehet arra, hogy akár gyermekkorunkban, akár aktuálisan
valaki megcsapolja az életenergiánkat
. Ez sokszor rokon, vagy közel álló
személy, néhanap azonban idegen is lehet. Mindenesetre arra irányítja a
figyelmet, hogy bennünk valami még nem
gyógyult be vagy aktuálisan nincs egyensúlyban
. Bosszúság, betegség és szemét kerül az életenergiánkba és az egész
energiamező meggyengül
. Nemcsak a veszteség, „támadás” hat ránk, hanem a
fájdalom is, és nem vagyunk képesek többé tisztán gondolkodni. Súlyosabb
esetben annyira legyengül a szervezet, hogy – fertőzött kullancstól – komolyabb betegség is megtámadja,
amelynek hosszú távú kihatásai vannak. Az ilyen helyzetek már túlmennek a jelzés
határain, s az életre adott helytelen reakciókat mutatnak. Túlzó önigazolás, önfejűség, én-központúság, a
jelen inkarnációval kapcsolatos bizonytalanság, illetve végső soron az
inkarnáció elutasítása, erőtlenség az életben megszerezhető hely kivívásához, vagy
az egyensúly megteremtéséhez
(anyagi és szellemi erők, pozitív- negatív
pólusok egyensúlya).
A kullancs arra szólít fel, hogy
vizsgáljuk meg azokat a bennünk lévő mintákat, amelyek bevonják ezeket az
élményeket az életünkbe. A bőr a határt jelzi, az elkülönülést annak érdekében,
hogy megvédjük magunkat. Tudatosítani
kell saját határainkat
, és ezeket egyértelműen
jelezni kell
a külvilág felé is
eddig és nem tovább! A kullancs azt jelezheti,
hogy más problémáit magunkra vesszük, aztán összeomlunk
. Utalhat a belső gyermek sérülésére is, a
vérszívástól való iszonyatra, a félelemre, hogy olyanba visznek bele bennünket,
amihez tulajdonképpen semmi közünk. Feloldatlan
gyerekkori mintákra,
túlzott kihívásra mutathat, és azt jelezheti, hogy kihasználják az embert és
nem tud elkülönülni.
Vannak emberek, akik állandóan
összeszednek néhány (vagy sok) kullancsot, akik csupán egyszer-kétszer egész
életükben, s vannak, akik sohasem. Az első két kategóriának mindenképpen
érdemes megvizsgálni, hogy mi vonzza bennük folyton, vagy abban az egy-két
adott esetben az ilyen támadást. Ennek során milyen kérdéseket érdemes feltenni?
Mindenekelőtt: elfogadjuk-e
aktuális életünket és olyannak-e, amilyen? Táplálunk-e túlzó elvárásokat
önmagunkkal vagy/és a világgal, sorssal szemben? Hagyjuk-e, hogy más minták
határozzák meg életünket és a megfelelésre irányuló igyekezetben védtelenül hagyjuk-e
teljes testfelületünket vagy annak bizonyos részeit? Hordozunk-e esetleg
magunkban rejtett agressziót, amellyel mi szeretnénk mások „vérét szívni”?
Hajlandóak vagyunk-e másoknak önszántunkból juttatni energiát? Képesek
vagyunk-e felismerni az egyensúly elbillenését és ismét helyreállítani egy új
egyensúlyt?
Felhasznált irodalom: Jeanne
Ruland: Az állatok ereje, Rüdiger Dahlke: A betegség mint szimbólum

30. 
Feketerigó
A természet ereje, ciklikusságok, a jelenben élni
A keresztény mitológiában –
minden más tulajdonságát figyelmen kívül hagyva – fekete színe miatt
természetesen az ördög madarának kiáltották ki a feketerigót (bűn, sötétség,
testi vágyak). De még a fekete színnél sem vették figyelembe annak bizonyos,
pozitív aspektusait, mint a kifejezőkészség,
ítélő erő, védelem.
A mágia is többféleképpen használható, s ennek a területnek szorosan
köze van a feketerigókhoz is, többek közt pont a színük miatt (amely magában
foglal minden más színt).
A rugalmas, változó körülményekhez jól alkalmazkodó madarak már régen
urbanizálódtak
, a városokban – melyek miatt kiszorultak eredeti
élőhelyükről – igen jól feltalálják magukat, mindenhez hozzáférnek, amire
szükségük van. A fás, bokros területeken hajnali
és szürkületi énekük tagolja a napot, s tudatja a környezettel, hogy mennyire boldogító
is éppen az a pillanat, ami most van
. Arra hívja fel a figyelmet, hogy érdemes
a jelenben élni, a múlton borongás, vagy a jövőtől való aggódás, vagy ábrándozás
helyett. Gyógyító ereje is részben innen ered: elfojtások nélkül, bizalommal élni
az életet.
Rugalmassága segíti abban, hogy közösségi lényként élje az életét a párzási
időszakon kívül. Mindenféle madárhangot képes
utánozni
, sőt: két évig hallgattam rendszeresen olyan rigót, aki olyan komolyzenei részleteket (például: Chopint)
fütyült, amit egy közelben lakó zongoraművész sokat gyakorolt. A telefonok hangja, a szignálok meg sem
kottyannak neki, de a macskanyávogástól
sem riad vissza. Ily módon közvetítő a fajok, az egyedek, a világok között. Üzenetet hoz vagy segít azokat értelmezni.
Amikor bármilyen módon felbukkan
környezetünkben a feketerigó, feltehetjük
a következő kérdéseket:
mi a helyzet az életritmusunkkal? Megváltozott-e,
vagy elcsúszik a természetes ciklikusságtól, nincs összhangban saját
ütemeinkkel? Mennyire élünk a jelenben, meg tudjuk-e alapozni benne a jövő
lépéseit vagy csak aggódunk miattuk, illetve leragadunk a múltban?  Érzünk-e elég bizalmat mindezzel kapcsolatban
és általában? Mit fojtunk el és hogyan tudjuk feloldani? Képesek vagyunk-e
mások nyelvén beszélni? Le tudjuk-e fordítani azokat az üzeneteket, amelyeket kapunk,
tudunk-e változtatni és örülni a változásnak? Mennyire vagyunk rugalmasak?
Felhasznált irodalom: Jeanne
Ruland: Az állatok ereje végigkíséri életünket; Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám:
Jelképtár

31. 
Szajkó
Ősi tudás, bölcsesség, erő, felelősség, elkötelezettség
Német nevét (Eichelhäher) kedvenc
eledeléről, a makkról kapta. A makkhoz és a tölgyfához fűződő viszonya a druidák ősi tudására és bölcsességére utal. Összeköt a Föld négy erejével, a négy őselemmel (tűz, föld, levegő, víz), a négy égtájjal, a belső és külső továbbá
az égi és földi világgal.
Elvezet az erővonalakhoz, segítségével megérezzük a geomantikus mezőket.
Sokkal többet tud, mint amit fel
képes használni, bár ez a tudás gyakran felületes, ezért arra is tanít, hogy fejlesszük magunkat, mélyedjünk el jobban
ismereteinkben és használjuk is fel azokat a gyakorlatban.
Cselekedjünk is,
a szellemi erőt alakítsuk át tetterővé. Ne hátráljunk meg attól sem, hogy
erőnket megfelelően használjuk és bizonyos hatalmat szerezzünk meg vele.
Figyelmeztet azokra a veszélyekre, amikor hatalmunkat ellenünk fordíthatják. Felhívja a figyelmet arra, hogy olyan
időszak következik, amikor valóban meg tudjuk ragadni a lehetőségeket és vagy
élünk velük
talpraesetten és találékonyan, vagy (továbbra is) csak
sóvárgunk
utánuk.
Felelősségre, elkötelezettségre tanít, arra, hogy ne csak belekezdjünk dolgokba, hanem következetesen,
szorgalmasan és kitartóan vigyük is végig a valóban fontos dolgokat.
Ő az erdő és a szent ligetek őre.
A másvilágon hatalommal bíró kísérőnek számít. Megjelenésével utalhat arra,
hogy fel kell vele venni a kapcsolatot, mert vár egy üzenet bennünket. Hangja a másvilág hangja. Előre jelzi
jövetelünket, a természetben biztos távolságból kísér és védelmez belső,
spirituális utazásunk során.
Figyelmeztet a betolakodókra és a veszélyekre. Hangja – amely kifejezetten
ronda – alarmíroz: éberségre, cselekvésre ösztönöz, nem lehet nem felfigyelni
rá. Egyébként ő is nagy hangutánzó,
bár repertoárja korántsem olyan gazdag, mint mondjuk a feketerigóé. Innen
származik a szajkóz – másokat ismétel – kifejezés is természetesen, ami
egyúttal ugyancsak utal a szajkó ambivalens értékelésére is, a felületességgel
együtt. Hangjával függ össze a mátyásmadár, mátyásszajkó, matyimadár magyar
elnevezés is, a népi képzelet rusnya rikoltásából a Mátyás szót vélte hallani.
Amikor felbukkan valamilyen módon
környezetünkben ez az impozáns madár, többek közt a következő kérdéseket érdemes feltennünk: van-e esetleg a
környezetünkben energiarabló, energivámpír? Esetleg mi magunk váltunk azzá
mások számára? Nem váltunk-e reményvesztetté? Elegendő türelmet tudunk-e
tanúsítani magunkkal és másokkal szemben? Van-e elegendő kitartásunk? Képesek
vagyunk-e értelmezni a figyelmeztető jeleket és megvan-e az erőnk a
védekezésre? És az akciókra? Meg tudjuk-e ragadni a lehetőségeket? Ismereteink
gyakorlati felhasználásával hogyan állunk? Mi az a lehetőség vajon, amire felhívja
a figyelmünket?

Felhasznált irodalom: Jeanne
Ruland: Az állatok ereje, Ted Andrews: Az állatok szimbolikája


32. 
Csiga
Koncentráció, lassúság, spirálvonal, ellentétek, ellentmondások
Kék postakürt csiga
Az egyik legősibb szimbólum, mozgásjel
a spirál, vagy másképp: csigavonal,
amelyet természeti formák inspiráltak és inspirálnak (csigaház, kígyó, indák, s
immár a spirálgalaxisokat is ide sorolhatjuk). A spirál elsősorban az út
jelképe. Kifelé haladó nézetben a születés, indulás, kibontakozás, növekedés,
fejlődés ciklikussága, befelé nézetben: a halál, megérkezés, bezárulás,
összehúzódás ciklikussága a jelentése.
A csiga állat szimbolikája is
csatlakozik a ciklikussághoz, ahhoz, hogy minden mindig változik és megvan
mindennek a maga ritmusa. Alvás és ébrenlét, aktivitás-pihenés, kint-bent,
belégzés-kilégzés egyaránt a ciklikus változáson alapszik.
A csiga arra figyelmeztet, hogy
lassan, spirálszerű körökben vonuljunk időnként vissza bensőnkbe, a
középponthoz, ahol megtaláljuk régi dolgainkat, a karmikus hozadékot. Ezt
feldolgozva a kifelé haladó lassú úton elengedjük a feleslegeset, a halott
részeket és helyet teremtünk az új befogadására. Lassúsága és a kétirányú
spirális mozgás révén segíti a meditációt, nyitottá tesz más energiamezőkre,
dimenziókra.
A csiga a föld és a víz őselemek (női)
erejét is jelképezi, a csigavonal termékenységi archetípus is.
Megóv azoktól az emberektől, akik
ránk akarnak akaszkodni – be tudunk előlük húzódni saját csigaházunkba, ahol
nem férnek hozzánk.
Ha feltűnően vagy feltűnően
sokszor szerepel az életünkben a csiga (legyen az a közönséges éticsiga a
kertben, vagy mondjuk kapunk egy óriási tengeri csigaházat), többek közt a
következő kérdéseket érdemes feltennünk magunknak: zavar támadt-e mostanában
valamilyen növekedésünkben? Mennyire vagyunk érzelmileg és általában is
bizalmatlanok? Hovatovább kialakult-e nálunk egy állandó vagy visszatérő
szorongás? Mit tudunk ezekkel kezdeni? Elfogadjuk-e az oda- visszaható mozgást,
vagy csak egy irányba törekednénk? Mennyire vagyunk türelmetlenek magunkkal és
másokkal szemben? Félünk-e új utakra lépni és tartunk-e az úton felbukkanó
esetleges akadályoktól, nehézségektől?
Felhasznált irodalom: Jeanne
Ruland: Az állatok ereje végigkíséri életünket; Hoppál-Jankovics-Nagy-Szemadám:
Jelképtár

33. 
Hattyú
Tisztaság, szépség, erő és hosszú élet, kapcsolat a Tündérbirodalommal
Amikor megjelenik a hattyú az
életünkben, érzékennyé vagy érzékenyebbé
váltunk mások emócióira is. Az őszinteség, szeretet, a belső szépség
re való
fogékonyság nagyobb szerepet kap. Jelent szabadságot,
tisztaságot
, megmutatja miként láthatjuk meg önmagunkban és másokban a
belső szépséget – a külső megjelenéstől függetlenül A fény, kecsesség, nőiesség, szépség és báj hagyományos szimbóluma
északon és délen, valamint keleten egyaránt (lásd szerepét a különféle
mitológiákban). Arra tanít, hogyan ismerhetjük és szerethetjük meg önmagunkban
az itt is felsorolt pozitív motívumokat. Segít
megszabadulni attól, hogy mindenáron meg akarnánk felelni a tőlünk idegen
elvárásoknak
. Bátorságot, inspirációt, erőt ad hozzá, hogy saját utunkon
járhassunk. Mi több: az árnyékterületek szépségére is felhívja a figyelmet
(lásd a mondák hattyú-átváltozásait).
Utalhat pozitív változásra az életben és a felsőbb világokból származó
üzenetre
, intuícióra, amellyel azokat megérezzük és értelmezzük. Erőt és hosszú életet szimbolizál, ami
az ember számára is lehetővé válik, mihelyt életre kelti a szunnyadó szépséget
és energiát.
Mint lélekszimbólum képes arra, hogy hidat építsen új tartományokba, új
hatalmakhoz A hattyú kapcsolatot jelent a
Tündérbirodalomhoz
. Erejét kordában kell tartani, különben rosszul
végződhet valami (lásd ismét a hattyú-mítoszok, történetek egy részét).
A hattyúdal (görög eredetű) legendája
révén jelent még költői ihletet, költészetet,
zenét, táncot.
A kérdések, melyekkel érdemes foglalkoznunk a hattyúval kapcsolatban:
bízunk-e önmagunkban, sorsunkban, s abban, hogy jóra fordulhat. Tudunk-e örülni
a nagyobb és kisebb dolgoknak – egyáltalán: bárminek? Esetleg valamiért
belesüppedtünk a magány, világfájdalom, bánat állapotába és nem tudunk
kikecmeregni belőle? Megvan hozzá a bátorságunk? Azt érezzük-e, hogy nem
értenek meg bennünket, hogy többet adunk, mint kapunk? S valóban így van ez? Ha
igen, akkor hogyan tudunk ebből erényt kovácsolni, hogyan találjuk meg mellette
vagy benne az örömöt? Ha elvesztettük hitünket a tündérmesékben, hogyan tudjuk
visszaszerezni? Birtokunkban van-e a belső tisztaság? Árnyék-területeinkhez
való viszonyunkon kell-e javítani és hogyan?

Felhasznált irodalom: Jeanne Ruland: Az állatok ereje, Ted Andrews: Az
állatok szimbolikája

34.
Tőkésréce, kacsa
Termékenység, jólét, test-lélek-szellem egyensúlya, kozmikus rend

 

 

 

A récefélék a világ minden táján
élnek, változatos alfajokban. A vízben és a levegőben biztonságosan és
elegánsan mozognak, a szárazföldön kissé esetlenen. A kacsa több ragadozónak
zsákmányállata és az emberek is gyakran használták áldozati állatként.

 

 
Mandarinréce
Segít megérteni és egyensúlyba hozni a test-lélek-szellem
összefüggéseit, az ok-okozati elemeket
. A lét különböző szintjeit segít
láttatni (a víz felett és felett, földön, levegőben). Segít az álmok
értelmezésében, a valóság, csalás,
illúzió és tények közötti finom különbségek érzékelésében
. Felhívja
figyelmünket az életterünkben történő
változásokra, figyelmeztet a betolakodókra
. A szív erejét praktikusan
alakítja át és egy magasabb ügy szolgálatába állítja.
Az állatvilágban a bevésési
program (imprinting) a kacsáknál rendkívül erős, ezzel arra figyelmeztet, hogy
időnként térjünk vissza önmagunk azon
részeihez, vagy olyan tevékenységhez, amelyekben biztonságban és kellemesen
érezzük magunkat
. Ugyanakkor arra is késztet, hogy tanuljuk meg az egészséges elkülönülést, hogy belső
központunkat találjuk meg és ne külső körülményekben keressük a nyugalmat,
kapaszkodót, örömöt, életörömöt. Leljük fel mindezt saját magunkban, úgy, hogy
közben megőrizzük másokkal szemben a
nyitottságot, gyengédséget, rokonszenvet
, anélkül, hogy konkrét elvárásokat
fogalmaznánk meg cserében. Ne vegyük
magunkra mások érzelmeit, pergessük le
, hogy stabil nyugalmi helyzetben
maradjunk.
Bízzunk abban, hogy az élet
szerethető és képesek vagyunk hullámain biztonságosan manőverezni.
Amikor gyanúsan gyakran vagy
hangsúlyosan jelen lesz életünkben a kacsa, réce, tegyük fel a megfelelő
kérdéseket
: szétválasztjuk-e fantáziaképeinket a valóságtól? Elég
figyelmesek vagyunk magunkkal és másokkal? Mennyire hat ránk a külvilág?
Esetleg túlértékeljük saját erőnket valamiben? Hajlamosak vagyunk-e a bolhából
elefántot csinálni? Mihez kötődünk, amihez nem kellene? Hogyan állunk a reális
önértékeléssel? Érzelmi életünkben egyensúlyt tudunk-e teremteni, s ha nem,
akkor mit tehetünk ennek érdekében? Hol tartunk saját belső központunk
megtalálásában?
Felhasznált irodalom: Jeanne
Ruland: Az állatok ereje, Ted Andrews: Az állatok szimbolikája

35.
Pók
Egyensúly,  alkotóerő, alkotás, sors
A pókfóbia majdnem olyan sok
embert érint, mint a kígyóktól való irtózat, ráadásul a pókkal való találkozást
nehéz kikerülni. Legalább olyan szerteágazó és ősi az a szimbólumrendszer, ami
a pókokhoz kapcsolódik. Ezért is idézem teljes terjedelmében a mindig
hivatkozott irodalomból (Jeanne Ruland: Az állatok ereje végigkíséri életünket)
a teljes, erre vonatkozó felvezető részt:
„A pók általában a sorsot
képviseli, az alkotó és pusztító „nagy anyát”, bizonyos kultúrákban a Napot és
az élet születését testesíti meg. A keltáknál hálója a kapcsolatra utaló jelkép
volt, ami minden létező között fennáll. Az egyiptomiaknál és a görögöknél a
sors istennőjét rendelték hozzá. A hinduizmusban a pókháló a kozmikus rendet
szimbolizálja, amelynek középpontjában a pók a világ illúzióját szövi. A
nyugat-afrikai mitológia hatalmas csibészistenének egyik neve Mr. Spider (Pók
Úr), aki ravaszságáról, furfangosságáról és bölcsességéről híres. Számos indián
törzsnél a pók hatalmas, segítőkész, és szent lénynek számít: így a hopi
indiánoknál ő az ősnagyanya, aki a világ teremtésekor fontos szerepet tölt be.
És a pókasszony Kokyang Wuuti, akit öreg bölcs asszonyként ábrázolnak, mindig
kész segíteni. A navahó indiánoknál a pókasszony és a pókember a szent lények
közé tartozik, akik az embernek megtanítják a szövés művészetét, és megjósolják
a halált. A taoknál a pókember jó orvosként tűnik fel. A Coeur d´ Aléne-t a
pókasszonyt segítőkész asszonyként jellemzik, aki az égben él és közvetít ég és
föld között, történeteket talál ki az egymástól elválaszthatatlan életről és a
halálról. A néphagyomány szerint pókot elpusztítani szerencsétlenséget okoz,
mivel az állatok megjelenésükkel pénzt, jólétet és szerencsét hoznak.”
Indiában Maya, az illúziók
szövője, görögök és skandinávok a sors istennőivel hozták összefüggésbe, akik
fonják, mérik és elvágják az élet fonalát. Összekötik a halál és újjászületés
misztériumával is, hálója pedig Hold-szimbólum, folytonos növekedésével-
fogyásával.
Mindennapi megjelenéségben a pók segít
feltérképezni mindazokat az erőket, amelyek függőséget és csalódást okozva életenergiánkat
megbénítják
. Bemegy velünk a sötét sarkokba így azokban is rendet tudunk tenni.
Erőt ad, hogy felelősséget vállalhassunk az életünkért, szőhessük látomásainkat
és álmainkat is valóra váltsuk. Arra tanít, hogy a kényelmes áldozathozatalt
feladjuk és ne tegyünk többé másokat felelőssé életünk alakulásáért, hiszen mi
magunk alkotjuk világunkat. Felszólít az ébredésre.
Kifeszített hálójával megvéd a
sötét erőktől és a gonosz álmoktól.
(Az indián álomfogó tulajdonképpen egy
pókháló, ahol a gonosz álmok elakadnak, a szép álmok viszont áthatolnak a
lyukakon.) Lehetőséget ad a többdimenziós síkokon való mozgásra, a sorsunk
fonalát is tartalmazó tiszta összefüggések felismerésére.
Segít a jelenségeket, erőket,
motivációkat hatékonyan megfigyelni, kivárni a cselekvésre, aktivitásra
megfelelő pillanatot, a kreativitás kiteljesítését. Segít a rombolás és alkotás
egyensúlyát létrehozni, amint a finomság és erő egyensúlyát is.
Összeköt a „nagy anyával” és a
női misztériummal. Megtanítja az univerzális törvényeket, emlékeztet, hogy
valóságunknak mi is alkotói vagyunk. Segít, hogy ne legyünk másoktól függő,
végrehajtó segédek.
Szoros kapcsolatban áll a nyolcas
számhoz társított miszticizmussal
, az oldalára fektetett nyolcas a végtelen
jele, az élet kereke. Nehéz körbejárni rajta, vagy középen megállni. A pók ezen
keresztül azt tanítja, miként tartsa meg az egyensúlyt a múlt és jövő, a
fizikai és spirituális, a férfi és női között. Emlékeztet, hogy minden, amit az
ember egy adott pillanatban tesz a jövőbeni sorsát határozza meg.
Hálója gyakran spirálisan épül
fel, ami a kreativitás és a fejlődés szimbolikus formája. Az ember a központ, a
világ őköré van szőve, saját sorsának írója és kulcsa.
A mágia három fő
kifejezésformájának képe társul a pókhoz:
 • A teremtés mágiája
 • Határozottság és önérvényesítés
 • A spirális energiában megnyilvánuló múlttal és
  jövővel teremtett kapcsolat
Emellett az írás és
nyelvmágiájának is tanítója, hálót sző a szavakkal a másik köré.
Milyen kérdéseket érdemes
feltenni
, ha a pók kerül előtérbe valamilyen módon az életünkben?
Mi az vajon, amiért nem vállalunk
felelősséget, hanem másra toljuk azt, másokat hibáztatunk problémáinkért? Halogatjuk-e,
hogy megpróbáljuk beteljesíteni vágyainkat? Bezárva, gúzsba kötve, hálóba
gabalyodva érezzük magunkat? Hogyan tudunk ebből kiszabadulni? Meg tudjuk-e
teremteni és tartani az egészséges egyensúlyt? Egyetlen központi cél felé
haladunk, vagy szétforgácsolódunk? Túlságosan el vagyunk önmagunkkal foglalva
esetleg? Vagy ellenkezőleg: másokra koncentrálunk és nem saját
teljesítményünkre? Haragszunk-e mindezek miatt magunkra vagy a többiekre? Van-e
írás- vagy beszédkényszerünk, önkifejezési, kommunikációs problémánk?
Felhasznált irodalom: Jeanne
Ruland: Az állatok ereje, Ted Andrews: Az állatok szimbolikája

36.
Bagoly
Mágia, előjelek, jövendőmondás, bölcsesség, sötétség, tudatalatti,
önismeret
Talán a legtöbb mítosz a bagolyhoz kapcsolódik, éjszakai életmódja,
sajátos mozgása, az emberéhez hasonló „arca” miatt. Mindig is az ember
közelében él, mert fő táplálékát, a rágcsálókat ott találja meg elegendő mennyiségben.
Nagyon sok babona, hiedelem is
ismert, a legelterjedtebb az, hogy képes
kitudni a bagoly (és akinek a bagoly toteme) mások titkait.
(Az
asztrológiában a Kos és a Skorpió állata, bár az indiánoknál az európai
Nyilasnak felel meg.) A görög Pallas Athéné madara, a bölcsesség jelképe. A
kelták számára üzeneteket hozott az alvilágból és az ősök világából. A hinduizmusban
Jámának, a halottak istenének küldötte. Afrikai, ausztrál őslakosoknál a
varázslók és varázslónők követe.
Összességében a boszorkányok és varázslók hírvivőjének
számít. Tudást és üzenetet visz más szférákból, megtanítja védenceit a másik
világ szabályaira és figyelmeztet a veszélyre.
Segít a szellemekkel való
kapcsolatteremtésben és a médiummá válásban, a belső hangok vagy a lelkek
hangjának meghallásában.
Ösztönöz, hogy teljes potenciálunkat bontakoztassuk
ki, és bízzunk intuíciónkban. Tanuljunk meg a megfelelő időben a megfelelő helyen lenni és energiáinkat
koncentrálva, célirányosan cselekedni. Lárma
nélkül, csendben tegyük a dolgunkat, ez vezet sikerre
.
Átvezet másokat a lélek sötétjén
keresztül, ebben rejlik gyógyító
küldetése. Javasolja, hogy ismerjük meg bensőnk erdejét és a benne rejlő
titkokat. Bevezet a teremtés bölcsességébe és megtanítja a kozmikus
törvényeket. A sötétséget és a benne
szunnyadó erőt meg kell tanulnunk megérteni
. A kozmosz és a valóság
legnagyobb része sötét és üres. A sötétség se nem gonosz, se nem rossz, csak
egyszerűen: létezik, a teremtés és az önteremtés ereje rejlik benne és a saját
sorsunk alakításával kapcsolatos titok. Találkozzunk saját árnyékunkkal,
második arcunkkal, érzéseinkkel, emlékezetünkkel, és vizsgáljuk meg, hogy
mennyire alakítjuk saját magunk az életünket és a benne lévő körülményeket. Belső vizsgálatot, önfejlesztést és meditációt
követel.
Kérdések, amiket érdemes feltenni, ha sokat találkozunk a bagollyal:
távol tudjuk-e tartani magunktól a haszontalan, káros tényezőket? Hagyjuk-e,
hogy elrabolják energiánkat, esetleg mi magunk tesszük ezt másokkal? Használjuk-e
intuíciónkat és ha igen, miképpen? Hogyan viszonyulunk saját tudatalattinkhoz,
általában a sötétséghez, s ahhoz, ami abból megfejthető? Vannak-e félelmeink és
mit tudunk kezdeni velük? Vannak-e az őseinkkel kapcsolatos tisztázatlan
kérdéseink? Elég céltudatosak vagyunk-e és milyen módszereket alkalmazunk a cél
elérése érdekében? Tudunk-e fókuszt váltani szükség esetén, mennyire vagyunk
rugalmasak?
Felhasznált irodalom: Jeanne
Ruland: Az állatok ereje, Ted Andrews: Az állatok szimbolikája

37.
Medve
A tudattalanban rejlő ősi erő életre keltése, ősanyag, kezdeti állapot.
Kitartás, bátorság, nyugalom és erő.
Ciklusok.
A medve elterjedt ősi szimbólum, sok helyen nemzetségalapító ősapaként tekintenek rá, akinek nevét tilos volt kimondani. Ezért Nagyapó,
Nagyanyó, Öreg, Erdei Öreg (magyaroknál: Mézevő) nevekkel illették. Az Oroszlán
északi párja, a legfőbb égisten (a görög Uranosz) szimbóluma. A medvetörténetek
és elbeszélések a beavató szertartások
közé tartoztak (medve emberré, ember medvévé változása például). A medve a nagy istennőhöz vezető, ősi ösvényre utal.
Nyugat-Európában őt tekintették a földről a télutón túlvilágra távozó lelkek
szélnek eresztőjének is. Hold-állatnak,
holdszimbólumnak is tekintik
, mert összeköttetésben van a tudatalatti
mélyebb rétegeivel. Gyakran szerepel
együtt
egy másik holdállattal, a
nyúllal
. Csillagképet is elneveztek róla. A Göncölszekér összefüggésbe
hozható az isteni fény hét sugarával. A keresztény
szimbolikában
természetesen az ördögöt jelképezi, amely magával ragadja a
bűnös ember lelkét. Másfelől viszont párhuzamba állították Jézus szűztől
születésével és bocsai a messiási béke jelképei. A medve attribútuma Szent
Gálnak és Richardisnak. A legenda szerint mindkettőjüknek medve segített a
kolostorépítésben.
Védőpatrónus. Az élet, a föld, a gyermekek, az erdő és a természet
védelmezőjének tartják, bármilyen igazságtalanság helyrehozója, akár az életét
is hajlandó ezért feláldozni.
A medve megtanítja, miként kell az élethez szükséges forrásokat fellelni.
Megmutatja, miként lehet az összes belső
energiatartalékot kihasználni
, még azokat is, amelyekhez korábban még soha
nem fértünk hozzá, vagy nem ismertünk fel. A medvétől megtanulhatunk olyan mélyre ásni, ahonnan megfelelő
pozícióból hozhatjuk meg döntéseinket. Mélyen magunkba kell fordulni,
szükségünk van időnként az ilyen időszakokra, amikor az ember magába mélyedve
két-három új ötletnek ad életet. Lehet, hogy azt jelzi a medve, hogy a
kigondolt terv csak a kétéves periódus végére fog teljesen kibontakozni. (A
bocsok két év alatt nőnek fel.)
A medve jelzi a továbblépés előtti megállás, elgondolkodás
szükségességét
, az új ciklus előtti lenyugvást és felkészülést, erőgyűjtést,
ami után elkezdhető a magas hatásfokú koncentrált tevékenység. Fejleszti azt a
képességet, hogy a belső és külső világban, befelé fordulva másoktól
függetlenül alakíthatjuk ki álláspontunkat.
Gyakran szokták a medvét a fával összefüggésbe hozni, a fák kérgét (részben)
lehántva jelöli meg ugyanis a területét. A
fa szintén erőteljes ősi szimbólum, egy természetes közvetítő antenna, amely a
földet és az eget kapcsolja össze
. („Alattad a föld, fölötted az ég, benned
a létra.” – Weöres Sándor.) Be kell tehát önmagunkba lépnünk, hogy ott életre keltsük az eleve adott
képességeinket és lehetőségeinket
, s a fa is arra emlékezteti az embert,
hogy amit életre keltett, azt felszínre
kell hoznia
és alkalmaznia kell a világban – jeleket kell hagynia maga
után. Fontos egyébként is megőrizni magunkban a kis bocsot és időnként fára
kell másznunk, ha másért nem, azért hogy tisztán lássunk. Minden medve imádja a
mézet (ami eredetileg rendszerint ugyancsak fákban volt található). A méz az
élet természetes édesítőszere. Ez is a magunkban lakozó erő felélesztését,
felszínre hozását jelképezi.
Kérdések, amiket érdemes feltenni, ha bármilyen formában megjelenik a
medve az életünkben
: hogyan működik az ítélőképességünk? És a többieké?
Lehetséges, hogy nem ismerjük fel azokat a dolgokat, amik hasznosak lennének a
számunkra? Meglátjuk-e a helyzetek, dolgok lényegét? Esetleg túl kritikusak
vagyunk magunkkal vagy másokkal szemben? Vagy ellenkezőleg: rózsaszín
szemüvegen át látjuk a világot? Dolgozunk-e mágikus erőnkkel? Felismerjük és
felhasználjuk-e rejtett tartalékainkat? Működik-e életünkben a ciklikusság?
Hagyunk időt magunknak a visszavonulásra, befelé fordulásra és pihenésre? Az
aktív fázisaidban mennyire vagyunk hatékonyak? Igényeljük, megkapjuk,
értékeljük a védelmet? Mi magunk védelmezünk-e másokat?
Felhasznált irodalom: Hoppál Mihály – Jankovics Marcell – Nagy András –
Szemadám György: Jelképtár; Ted Andrews: Az állatok szimbolikája; Jeanne
Ruland: Az állatok ereje végigkíséri az életünketÁLOMFEJTÉS

Az álmokban megjelenő szimbólumok
lefordításával, magyarázatával, megfejtésével alighanem azóta foglalkozik az
ember, amióta beszélni képes. Tudnivaló, hogy mindenki álmodik, legfeljebb nem
emlékszik minden álmára vagy csak nagyon kevésre. Az álom olyan birodalom, ahol
– véleményem szerint – tudattalanunkkal is intenzívebben tartjuk a kapcsolatot,
s azokkal az entitásokkal is (felettes én, belső vezető, szellemi vezető,
segítők – kinek-kinek ízlése szerint), akikkel éber állapotban kevesen és/vagy
ritkán találkoznak- találkozunk. Ezért kiemelt jelentőségűek az álmokban
megjelenő motívumok, s mivel nagyon személyesek, s a harmadik dimenzión túli
rétegekkel kapcsolnak össze minket, továbbá összetettek, a legnehezebb a
megfejtésük is. Ahány álmodó, ahány éjszaka, ahány helyzet, annyiféle
értelmezése van egy-egy álomszimbólumnak. Igen izgalmas tevékenység az
álomfejtés – és igen hasznos. Megoldási kulcsot, válaszokat is ad. Az
irányított álmodás egy külön fejezetet igényelne, illetve könyvek sora szól
róla. Itt csak arra hívom fel a figyelmet, hogy egyszerű gyakorlatokkal is
elérhetjük, hogy egy-egy kérdésünkre hiteles választ kapjunk álmunkban. Így
teljesen praktikus módon is felhasználhatjuk ezt a rejtelmes „eszközt”.
Felhasznált irodalom: Erőss László-Zánkai Géza: Álomfejtők szótára
Pamela Ball: Tízezer álom
Mochár Szilvia: Modern álmoskönyv
Ted Andrews: Az állatok szimbolikája
2012.07.09.
1.
Anya

A biztonságot ígérő, a tápláló, a
szeretetet nyújtó. Ennek elérése fontossá válik az álmodó számára.
Partnerkapcsolatait is ezek kielégítésére formálhatja, még önállóságának
feláldozásával is. Mérce lehet az élettárssal szemben. Megjelenhet e vágyak
kielégítetlensége is, neheztelésként. Ez esetben a partnerrel szembeni
elégedetlenség erősödése várható.

Férfiaknál: a saját anyjukhoz
való viszony tükrözője, igény a szeretetre.
Nőknél: saját anyasággal
kapcsolatos problémák megjelenítője
2012.07.16.
2.
Apa
Ésszerűség, a környezettel való
reális kapcsolat, biztonság. A tradíciók fontosak az álmodó számára (legalábbis
aktuálisan), ami összefügg a megfelelő alkalmazkodási stratégiával is. A
tekintély szerepét az érintett életében ugyancsak szimbolizálja. Az álmodónak
szüksége van tapasztalatokra, útmutatásra, amit külső személyektől vár. Persze
attól függően, hogy az álomban szereplő apafigurát elfogadja-e vagy éppen
ellenáll neki.
2012.07.23.
3.
Nő (ismeretlen, illetve általában
a nő)
Férfiak álmában: a női
személyiségkomponens, az Anima megjelenése. Az elfogadásra, szeretetre való
képesség kifejeződése, persze aszerint, hogy milyen, mi történik vele az
álomban. A nemi szerep aktuálisan nagy hangsúllyal foglalkoztatja az álmodót.
Nők álmában: a saját nőiségéhez
való viszony megtestesítője. Kérdés: milyen – ezzel kapcsolatos – változás
történt az álmodó életében, illetve milyen változás kellene, hogy
bekövetkezzék.

2012.07.30.

4. 
Férfi (általában)
Nők álmában: a férfi
személyiségkomponens, az Animus. A kreativitás, kezdeményezőkészség és
önállóság kifejeződése aszerint, hogy milyen érzések kapcsolódnak hozzá, milyen
történések jelennek meg az álomban. A nemi szerep aktuálisan biztos, hogy
foglalkoztatja az álmodót.
Férfiak álmában: a saját
nemiséghez való viszony megtestesítője, a közelmúltban felmerült kérdésekre
keresett válasz. Önbizalom problémák, a szükséges változásokkal szembeni
fenntartások, halogatás is lehet a hátterében.
2012.08.06.
5.
Gyerek
Az álmodó kreativitását,
lehetőségeit jelzi, azt az ígéretet, ami benne lakozik. Az élet játékos
oldalát, könnyed tanulást, fantáziát, a „minden lehetséges” érzését. Ha nem
kifejezetten pozitívan, derűsen jelenik meg az álomban, jelezhet makacskodást,
a korlátozások elleni lázadást, türelmetlenséget, kiszolgáltatottságot. Esetleg
menekülést a feladatok elől, „jobb a felnőttekre testálni azokat, én nem tudom
megcsinálni.”

2012.08.13.

6. 
Emberek
Az álmodó saját személyiségének
azt a részét testesítik meg, amellyel aktuálisan intenzíven foglalkozik
(foglalkozni akar vagy kénytelen). Ha több szereplője van az álomnak, akkor
mindannyian egy-egy ilyen részt képviselnek. Ha például rokon jelenik meg, az
azt is jelentheti, hogy felhívja a figyelmet a családon belüli helyzetre vagy
arra, hogy foglalkoznia kéne valamelyik hozzátartozójával. Az idegen azt a
részt képviselheti, amelyet az álmodó nem ismer, amit nem tud magáról pedig
benne van. Fiatal ember a fejlődésképességet vagy az erre való felhívást
szimbolizálja és így tovább.
2012.08.20.
7.
Állatok

Az ösztönös, „állatias”
vonásainkat jelképezik, azokat a tudattalanból felszínre törekvő tartalmakat,
amelyekkel nem biztos, hogy szeretünk szembenézni. Figyelmeztetést
hordozhatnak, hogy megmozdult bennünk valamilyen erő, ami esetleg fenyegető is
lehet, de legértékesebb tulajdonságaink (pl. tehetség) fejlesztéséhez, vagy
életünk nagy élményeihez (pl. szerelem) is vezethet. Természetesen az álomban
megjelenő állat rendkívül sokféle üzenetet, karmikus jelzést hordozhat attól
függően, hogy valóságos vagy legendás, kölyök vagy felnőtt, szelíd vagy támadó,
élő vagy holt, sérült vagy egészséges, hogyan viszonyul hozzá az ember, mit
csinál vele. Ezen felül még ugyanolyan fontos az is, hogy milyen állatról van
szó, maga az is egy külön területe a szimbólumfejtésnek, hogy melyik állat
miért jelenik meg az ember életében, akár éber állapotban, akár álomban. (Ezen az
oldalon is foglalkozunk ezzel keddenként.) A beszélő, bölcs állatok direkt
üzeneteket hordoznak. A segítő állatok megkönnyítik a tudattalanból feljövő
tartalmak feldolgozását. A megszelídített állatok azt mutatják, hogy az álmodó
(sikerrel) igyekszik kordában tartani ösztönéletét. Ha állattá változik, az a
változásra való képességét jelzi.

2012.09.03.
8.
Színek
Legelőször is azt kell
tisztáznunk, hogy az emberek egy része fekete-fehérben, más része pedig
színesben álmodik. Óriási szórást találtam rövidke „kutatásom” során abban,
hogy melyik milyen arányban szerepel az álmodók között és mitől függ, hogy
lát-e valaki egyáltalán színeket álmában van sem. Így most kénytelen vagyok
mellőzni ennek bármiféle magyarázatát, csak arra szorítkozom, amit magam is
megéltem. Az élet során is változhat ugyanis az álomlátás módja. Személyes
élményem, hogy 40 éves koromig fekete-fehérben álmodtam és valamivel utána
színesedtek ki éjszakai látományaim. A kezdetet egy feltűnő kék szín
megjelenése mutatta: egy sereg álmomban nap, mint nap a legkülönbözőbb kék
tárgyak szerepeltek. Hamar felfogtam, hogy színt látok és minden egyéb jelzés
és aktuális életszakaszom ismeretében és megfejtésében ez a jelenség egyfajta
megvilágosodásra és  spirituális
kommunikációra hívta fel a figyelmemet. Az álomfejtések magyarázatában mindez
nincs, arra is jó példa tehát, hogy mennyire nem lehet (ezt sem) sablonszerűen,
mechanikusan értelmezni. Az álmaim egyébként azóta fokozatosan megszínesedtek.
Rátérve közelebbről a szócikkre:
az álombeli színek jelentősége is sokrétű: hordozhat mentális- spirituális
üzenetet – lásd fentebb. Felhívhatja a figyelmet egészségi kérdésekre. Ha a
kiemelkedő szín megfelel például valamelyik csakra színének, egyértelmű, hogy
azzal kell dolgoznia az illetőnek. A színek gyógyító hatását is figyelembe
lehet venni az álomfejtés során. Nézzük meg az egyes színek tartalmát, amelyek
közt egymásnak ellentmondóval is találkozol. Nyilván a konkrét álombeli szerep
szerint változik az értelmezésük.
Barna: biztonság, anyagiság,
jólét, vállalkozó szellem, gyakorlatiasság, föld, halál, az ítélőképesség
hiánya
Bíbor: uralkodás, fajsúlyos
gondolatok, anyagi és szellemi világ összekötése, mértékletesség, meditáció
Fehér: minden színt magába rejt;
tisztaság, ártatlanság, bölcsesség, igazság, adás, tehetetlenség, szétszórtság,
túlfeszítettség
Fekete: minden színt tartalmaz,
élettelen anyag, férfiasság, kifejezőképesség, ítélőerő, védelem, mágia, halál,
tépelődés, negativitás, titkolózás, áldozat
Ibolya: méltóság, tisztelet,
remény, kozmikus felelősség, lelki épülés, passzivitás
Indigókék: kreativitás – a harmadik
szem csakra színe
Kék: lélek, a földöntúli ereje,
hűség, béke, ellazulás, önkifejezés, alvás, gyógyító szín, meditáció,
megvilágosodás, passzivitás, határozatlanság, depresszió, magány – a
torokcsakra színe
Lila: spiritualitás, hit, alkímia,
illúziók, félreértés, rögeszme – a koronacsakra színe
Narancs: aktivitás, melegszívűség,
az énhez és másokhoz való viszony, vidámság, függetlenség, túlzott (vagy
alaptalan) büszkeség, aggódás, nyugtalanság – köldökcsakra színe
Sárga (vagy arany): a napfény
színe; a jólét esélyét hordozó aktivitás, érzelmi állapot, intuíció, hit, optimizmus,
távolságtartás, kritikusság, nyugtalanság – a napfonat csakra színe
Szürke: gondoskodás, szolgálat,
alázat, képzelet, titkolózás, kiegyensúlyozatlanság, érdektelenség,
tehetetlenség, magány
Türkiz: lelki nyugalom,
becsületesség, a megszabadított lélek
Vörös: ösztönök ereje, energia,
dinamika, kifejezőerő, élet, akaraterő, uralkodás és hatalom, szexualitás, harag,
agresszió, konfliktus, harc – a gyökércsakra színe
Zöld: élet, öntudat, természet,
remény, újrakezdés, családi öröm, növekedés, bőség, egyensúly, harmónia, a
gyógyítók színe, éretlenség, bizonytalanság, fösvénység – a szívcsakra színe
2012.09.10.
9.
Számok
Az álmokban megjelenő számok
kapcsolódhatnak az álmodó élethelyzetének kézzelfogható részletéhez. Például:
ha várakozik valamire és megjelenik álmában egy négyes, lehet mindössze azt
jelzi, hogy négy nap (négy hét, négy hónap, netán négy év) múlva következik be.
Ilyenkor az álom többi eleme is megfelel a várakozás tárgyának.
A lottószámok megálmodása a
grandiózus elképzelések – ne mondjam: álmok – közé tartozik, s elő is fordul
ilyesmi, de persze igen ritkán.
Máskülönben a számmisztika az
irányadó abban, hogyan fejtsük meg az álomban megjelenő számok jelentését:
0 ősköd
1 teremtés, hatalom, célirányosság
2 nőiség, egyesülés, megtermékenyülés, ellentétek, mozgás
3 férfias-nőies elemek közötti bizonytalanság, család és gondviselés,
szerencse
4 a természet rendje, elemek, égtájak, szilárdság, zártság
5 emberi természet, egyensúly, uralomra törekvés, csábítás (ördög)
6 házasság, családi élet, nőiesség, háziasság, egyensúly, választási
dilemma
7 mozgás, dinamika, a kozmosz száma
8 teljesség, utolsó lehetőség (figyelmeztetés), igazság
9 lelki aktivitás, a jó győzelme
10 beolvadás, visszatérés
valahová
11 újrakezdés
2012.09.17.
10.
Egyedüllét, magány
Mint mindig, ennek a jelenségnek
a megfejtése, az éber állapotra történő értelmezése is attól függ, milyen az
álomkörnyezet, milyen érzések fogalmazhatók meg az egyedülléttel
összefüggésben.
Ha az álmodónak kellemetlen, sőt:
fájdalmas az egyedüllét, akkor nyilvánvalóan magányosnak, másoktól
elszigeteltnek érzi magát és ettől szenved.
Ha pozitív érzetek jelennek meg
az álomban illetve utána, akkor jelenthet függetlenségre törekvést, vagy pedig
azt, hogy az álmodó felismeri: saját érzelmi- és mentális állapotával, fejlődésével
mások segítsége nélkül kell foglalkoznia.
Egy újabb és ugyancsak igen
pozitív olvasatban a magány jelképezheti az egységet, teljességet.

2012.09.24.
11.
Írás

Mindenképpen az önkifejezésnek
egy fontos eszköze az írás és ha álomban jelenik meg, akkor az álmodó fontosnak
tartja mondanivalójának közlését másokkal. Ha géppel, számítógéppel történik az
írás, akkor inkább hivatalos vagy a legnyilvánosabb felületnek szánt közlésről
lehet szó. A kézírás intimebb, közvetlenebb és sokkal inkább a belső világra, a
tudatalattira vonatkozik. Sejtetheti azt is, hogy az illető nincs tudatában
saját spirituális előrehaladásának, holott ez javában folyik.
Ha az álmodó emlékszik az írott
szövegre illetve el tudja olvasni az írást (és emlékszik legalább egyes
elemeire), akkor a tartalmára kell odafigyelnie, mert alighanem fontos
útmutatással szolgál. Ha nem emlékszik vissza, de gördülékenyen ment a
folyamat, akkor tudattalanjának legmélyéről származó információkra számíthat a
jelenben vagy közeljövőben. Ha kellemetlen érzés társul ehhez, akkor hárít
magától egy gondolatot, sugallatot, változásra vonatkozó késztetést. Ha a
szöveg zagyva, akkor rendezetlen érzelmek, sérelmek, fel nem dolgozott
indulatok lappanghatnak mögötte. Kusza, zavaros írásnál arra is lehet gondolni,
hogy valaki akiben addig megbízott az érintett, már nem megbízható irányában,
elárulta őt. Ha a látott vagy létrehozott írásból néhány betűre emlékszik csak
az álmodó, azt érdemes kinyomoznia, hogy a betűk mit jelentenek akár a
grafológiában, akár a numerológiában, illetve a betűk jelentésében.

2012.10.01.
12.
Zuhanás
 
Kétféle zuhanásról tudunk
beszélni, az egyik amit az elalvás szakaszában érzünk és nincs képi
kifejeződése. Ez feltevések szerint atavisztikus emlék: abból az időből, amikor
még valamilyen magasabb helyre (például fára) mászott fel ősünk a vadállatok
elleni védekezés miatt és vagy lezuhant valóban vagy csak kezdett volna esni,
de felébredve megkapaszkodott. Ez csak érzés és nem álomban megjelenő zuhanás.
Gyanúm azonban, hogy ennek is van üzenete: nem érzi magát stabilnak az ember
aktuális helyzetében, figyelmezteti a tudattalanja arra, hogy ügyeljen erre és
tegye meg a szükséges és határozott lépéseket. Az alább felsorolt variációkat
is figyelembe lehet persze venni.
A klasszikus álombeli zuhanás
képekben jelentkezik, az eleséstől a magasabb helyről valahová történő
különböző következményekkel járó zuhanásig. Ennek is többféle üzenete van,
attól függően, milyenek a körülmények, s főleg: az álmodó jelen életszakaszában
milyen megoldatlan problémával szembesül vagy éppenséggel nem akar szembesülni.
Az első ilyen: a realitások
kérdése: azt szeretné-e amire valóban alkalmas, ábrándokból épített-e várat,
vagy túlságosan körülményesen szervezi életét. A zuhanás ilyenkor a valósággal
való kapcsolat felé próbálja terelni. Mutathat arra, hogy az érintett
elvesztette lelki egyensúlyát és nem tudja, hogyan szerezze vissza. Egy fontos
kapcsolat fellazulása mögött rejlő félelmet is kifejezhet a zuhanás. Kisgyerekkorból
visszatérő rémület, bizonytalanság, érzelmi kiszolgáltatottság is lappanghat
mögötte. Spirituális félelem, hogy nem tud megfelelni a maga és a karma által
állított követelményeknek, annak a vállalásnak, amit ebbe az életbe hozott.
Az is fontos természetesen,
honnan zuhan valaki és hová érkezik. A honnan jelképezi a bizonytalanság
forrását: nem a képességeknek megfelelő helyet és vágyakat, idealizált vagy nem
kellően stabil kapcsolatot, az önmagával való kapcsolat sérülékenységét. Ahová
zuhan az szimbolizálja a változáshoz, változtatáshoz való hozzáállását illetve
esetleg a teendőket vagy az eredményt. Árokba, piszkos helyre, gödörbe
zuhanásnál majdnem biztos, hogy az álmodó pontosan tudja, hogy rossz úton jár,
de még nem mer elszakadni tőle. Ha sérüléseket szenvedünk, az arra
figyelmeztethet, hogy már túlfeszítettük a húrt, minél tovább halogatjuk a
módosítást, annál jobban megviselnek majd a következmények. Puhára esni a
felesleges félelemről árulkodik és a bizalom, önbizalom erősítésére vagy
felépítésére biztat. Ha a zuhanás átvált repülésbe és máshová kerül az érintett
vagy könnyedén fog talajt, akkor is a saját erőbe, kreativitásba, tehetségbe és
főleg: célravezető könnyedségbe vetett hitre hívja fel az álom a figyelmet.
A rendszeresen visszatérő
zuhanásos álom nagyon gyakori. A tudatos és irányított álmodás technikájával kondicionálni
lehet, hogy mi legyen a folytatása, kimenetele az „eseménynek”. Ha elfogadjuk
azt, hogy az álom a tudattalanban történő kommunikáció, kontaktus felvétele a
felettes énünkkel (belső vezetővel, szellemi vezetővel, őrangyallal, felsőbb
régiókkal – kinek-kinek ízlése szerint), akkor élni lehet a kölcsönhatások
törvényével és segíthetünk magunkon hosszan elhúzódó problémánk megoldásában,
bizonytalanságunk eloszlatásában.
2012.10.08.
13.
Menni – haladás, járás, futás,
menekülés
Természetesen a haladást
szimbolizálja a járás. Vagy valamilyen kézzelfogható, földi, praktikus ügyben,
vagy spirituálisan, méghozzá a léleknek a saját útjára találását és azon
történő haladást. Amikor valamilyen konkrét kérdés foglalkoztatja, s erre
vonatkozhat az álom, fontos hogy honnan indul és megérkezik-e valahová, éspedig
hová. Ezek választ adhatnak arra, hogy aktuális-e egyáltalán az álmodó
elképzelése és annak megvalósítására tett lépései. Spirituális haladásnál is
lehet persze jelentősége a honnan- hová elemeknek.
Ami a tempót és általában a
cselekedet hangulatát illeti, attól függően, hogy gyors vagy lassú, biztos,
biztonságos vagy bizonytalan az a haladás változik a megítélése és igen
egyszerűen lefordítható, hogy a nyugodt, könnyed, ütemes járás akadálymentes
haladást, a meg- megszakadó, kapkodó bizonytalanságot jelent, s így tovább. A
futás lehet menekülés valamilyen külső vagy belső késztetés elől, ilyenkor
célszerű megvizsgálni mi lehet az ok és mit tud vele kezdeni az érintett. Ha
boldogan száguld, az energia-felszabadulást jelent és nagy teljesítményeket
sejtet, de nem árt ügyelni hogy valóban megkerüljön hozzá a megfelelő cél. Ha
fut, de nem halad az álmodó, az szorongásra és sokszor eredménytelenségre is
utal, melynek oka, hogy csak a saját szemszögéből látja a világot az álmodó, nem
veszi figyelembe a külső körülményeket.
Menekülni valami elől: rossz
döntés lehetősége, méghozzá ismételten, hajlamos az érintett ugyanazokat a
hibákat elkövetni, azonos tévedésekbe esni. Másik olvasata is van viszont:
vágyakozás az iránt, ami elől menekül az illető. Az üldözéses álom arra utal,
hogy visszafogott az álmodó, nem fejezi ki magát. Ha ő üldöz másokat, akkor
elégedetlen önmagával, igyekszik elhagyni olyan tulajdonságait, szokásait,
amelyek – megítélése szerint – nem segítik sikerhez.
A hirtelen megtorpanás, lebénulás
tehetetlenség érzésére utal vagy arra, hogy hajlamos feladni céljait, a
küzdelmet. Ilyenkor érdemes újra átgondolni azt, hogy van-e elég türelme arra,
hogy lépésről- lépésre haladjon, vagy azért adja fel dolgait, mert türelmetlen
és nem veszi figyelembe a realitásokat.

2012.10.15.
14.
Evés
 
Ez a cselekedet természetesen a
szükségletek kielégítésének szimbóluma. A szükségletek testi- érzelmi-
spirituális szinten egyaránt értelmezhetők. Spirituálisan az étvágy az életkedv
és a spirituális vágyak, ideálok vagy sóvárgás szimbóluma, illetve a lélek
táplálása. Utalhat az anyával való kapcsolatra is (táplálás, gondoskodás),
védelemre, jólétre, létfenntartásra.
Ha az álmodó éhes, akkor hiányzik
az életéből valamilyen alapvető „tápanyag” vagy a visszacsatolás. Ha túl nagy
az étvágya, az kielégítetlen kívánságokra utal, esetleg érzéki vágyra. Amikor
álmában (is) belső feszültsége csökkentése miatt eszik, az súlyos (általában
érzelmi) kielégítetlenségre utal.
Ha ízlik az étel és nyugodtan
táplálkozik az illető, az azt jelzi, hogy jó a kapcsolata a külvilággal, be
tudja fogadni annak üzeneteit, benyomásait és képes integrálni azokat.
Ha nem eszik, nem kívánja az
ételt, vagy egyenesen megtagadja a táplálkozást, akkor kitér a növekedés és
változások elől. Vagy: megpróbálja távol tartani vagy elszigetelni magát a
külvilágtól, másoktól. Esetleg: konfliktus, kielégítetlen szükséglet
nyomasztja. De az is lappanghat a háttérben, hogy meghasonlott önmagával, mert
elégedetlen a testével.
Nem elhanyagolható motívum, hogy
az álmodó egyedül eszik-e vagy mások társaságában –a szocializációs tényezőkre,
önzés- önzetlenségre utal.
Ritkán lehet terhességi fantázia
része, vágy a terhességre, gyermekre.
2012.10.22.
15.
Étel, élelmiszer
 
Előző szócikkünkben volt szó az
evésről. Természetesen az sem közömbös, hogy milyen táplálék jelenik meg
álmunkban.
Édesség: csokoládé, sütemény,
kalács stb. az érzéki örömökkel, élvezetekkel függ össze, de utalhat kielégítetlen
érzelmi szükségletekre, gyermekkorból visszamaradt vágyakra.
Gyümölcs – amennyiben érett:
tapasztalatokat, törekvéseket jelenít meg és az álmodó komfortérzetét. A
gyümölcsök színe is fontos lehet (lásd a színeket a 8. részben).
Hús: testi kielégülés. Nyers hús:
fenyegető szerencsétlenség, illetve az ettől való félelem.
Kenyér: alapvető tapasztalatok,
alapszükségletek.
Tej: gyermeki szükségletek.
Zöldség: alapszükségletek és
anyagi elégedettség. Arra a jóra is utal, amit az ember a földtől és
környezetétől kap. Színük éppúgy fontos lehet, mint a gyümölcsöknél.
Jó ételek: a test, főleg a gyomor
kielégítetlensége, amely könnyen mohósághoz és testi bajokhoz vezethet.
Mértékletességre int. Néha: a lelki csalódásokat könnyebben megszerezhető testi
örömökkel akarja pótolni az álmodó – persze hiába. A gusztusos ennivaló ezen
kívül jelenthet még testi- szerelmi szükségletet, vágyat is.
Visszataszító, rossz,
gusztustalan étel: elítéli magát az álmodó valamilyen, rossznak tartott szokása(i)
miatt. Vagy: a testi kielégülés után valami kellemetlen emlék marad, ami
megronthatja a következő időszak örömszerzését.
Olyan étel, amit nem lehet
megenni, mert gipszből vagy műanyagból van: felesleges önmegtartóztatás.
Ételmaradék: mártírkodás,
látványos áldozat, amelyért titkon hálára, ünneplésre számít az érintett.
Visszatérő, rendszeres álomnál
megjelenő táplálék: valamilyen szükségletét tartósan figyelmen kívül hagyja az
illető, érdemes feltárnia, mi is az és persze gondoskodni a pótlásról.


2012.11.05.
16.
Ivás
Kétfelé bontom ezt a címszót is,
külön beszélek majd az italokról, bár így töredékes maradhat mindkét rész, mert
itt mégiscsak szerepel a vízivás és a részegség – amihez meg az alkohol
többé-kevésbé elengedhetetlen. Mindenesetre érdemes lesz majd együttesen
tanulmányozni a következő részt is annak, aki érintett benne vagy csak úgy
érdekli a téma.
Ahogyan az étellel is, az itallal
szintén magunkba fogadunk valamit. Persze kérdés, hogy mit iszunk és azt hogyan
dolgozzuk fel. Mint az imént írtam, a vizet és a részegséget leszámítva a különféle
italokról a következő részben lesz szó, de kiemelendő, hogy az ital színe is
jelenthet valamit az álomban, így érdemes utánanézni annál a címszónál is.
A víz ivása sem azonos jelentésű,
sőt még az sem, hogy miből történik a fogyasztása. Amennyiben hideg és tiszta
vizet iszik az álmodó, szerencsés előjelnek minősíthető. Ha csak látja a vizet
egy pohárban, azt jelenti, hogy befogadja egy társaság. Üvegből inni: szerelmi
kaland, mely csalódással ér véget. Forrásvíz fogyasztása gyors gyógyulásra
utalhat. Viszont a meleg, zavaros, szennyezett víz pénz elvesztésével fenyeget,
s ha ráadásul például törött pohárból történik, az kifejezetten
szerencsétlenségre figyelmeztet.
Az ivás általában jelentheti azt,
hogy vigaszra és gondoskodásra vágyik az érintett, illetve hiányzik számára
valami energetikailag, s ezt kívánja magához venni a folyadékon keresztül.
Az álombeli részegség mögött
általában feszültség és elégedetlenség rejlik. A feszültség forrása is nyilván
a valakivel- valamivel való elégedetlenség. Az álmodó leginkább önmagával
elégedetlen, ezért menekül a semmibe, ugyanakkor kénytelen küzdeni is a talpra
állásért. Kérdés: milyen a kimenetele az álombeli szituációnak. Emellett
mutathat arra is a részegség, hogy saját botlását úgy akarja beállítani az
illető, hogy önhibáján kívül követte el, felmentést keres a felelősség alól.
Ezzel összefüggésben arra is utalhat, hogy visszaél mások jóhiszeműségével az
álmodó.
Másik olvasatban: a személyiség
felszabadítását keresi, azzal a részével akar kapcsolatba lépni, amely többet
tűr el, mint józan állapotban, vagy mint amit a konvenciók, saját kulturális
mintája megenged. Szélsőségesebb esetben a kifejezett gátlástalanságra való
vágyat is jelezheti. Figyelmeztet arra a veszélyre, hogy irracionális erők
befolyása alá kerülhet a szülött.
Pozitívnak tekinthető olvasata: a
gátlások feloldása előkészület lehet az eksztázisra, olyan tudatállapotra,
amelyben nem kötik a materiális, racionális motívumok.
2012.11.12.
17.
Italok és italokhoz kapcsolódó
fogalmak
 
Az előző részben, az Ivás
címszónál érintettük a vizet. Most néhány további italféleség álomban történő
felbukkanását próbáljuk megfejteni.
Gyümölcslé: az álmodó felismerte
saját megtisztulási vágyát. Mértéktartásra is utal.
Túl édes, szirupos ital: a
szenvedélyes szerelem előjele.
Tej: csömör és az ezzel járó
megtisztulás utáni vágy. Vágy a függőség adta biztonságra, a feltétel nélküli
elfogadásra. Anyatej: szégyenkezés, rossz szokások, kicsapongás. Megbőrösödött
tej: gyermekkori szorongató emlék. Kifutó tej: kikotyogsz valamit, amit nem
kellene. Tej, ha idegenkedést ébreszt: kínos gondolatok, emlékek, rossz
partnerkapcsolat.
Van pozitív olvasata is: a tej
jelent képességet arra, hogy mást tápláljon, óvjon az álmodó, általában
szellemileg. Intim kapcsolatainak erősítése felé mutat minden változatban.
Alkohol, általában: boldogító
élményre vagy örvendetes hatásra vágyik az álmodó. Kielégülést vár, de sajnos
ebből az álomból is fel fog ébredni, s lehet, hogy keserű szájízzel.
Feszültségcsökkentést keres, nyomasztó gondoktól akar megszabadulni, vagy
valami mástól akar „megrészegülni. Menekülés a problémákkal való szembenézés
elől. A túlzott alkoholfogyasztás jelentheti azt, hogy olyan helyzetbe hozza
magát, amit később megbán.
Progresszív jellegű jelzése
lehet, hogy az álmodó felismeri az érzelmi zűrzavarban rejlő lehetőségeket és
látja a világosságot, amely ebből támad. Ha levetkőzi az önmagára kiszabott
korlátozásokat, akkor sikerülhet áttörésszerűen eljutnia az igazsághoz. Az
alkohol „engedélyt adhat” erre. Megváltozott tudatállapotra ugyancsak utalhat,
s arra, hogy birtokában van az eszköz, amellyel azt eléri. Ha feloldódik
zárkózottságából és „szabad folyást enged a dolgoknak”.
Bor
A régi álmoskönyvek szerint: könnyebb
betegség, rendszerint meghűlés, hőemelkedés. Vagy: múlékony
öröm, amelynek ára
van. Ha csak módjával fogyasztja: társaság iránti vágy, de áldozathozatal
nélkül.
Árnyaltabb értelmezésben: vidám
alkalom jelképe lehet. Befolyásolja a tudatosságot és érzékelést. Egy borpince
az eddigi jó és rossz tapasztalatok összességét jelenti. Lelki gyógyulás,
kilábalás egy bajból. Képesség, hogy a tapasztalatokat a lehető legjobban
hasznosítsuk, élvezzük mindazt, ami örömet okoz és felvidít. Bőség vagy
spirituális erő befogadását jelenti.
A borospohár vidámság vagy
terhesség képeként is értelmezhető. Ha eltörik, ez vagy bánatot vagy vetélést
jelent.
Borosüveg: fallikus szimbólum
Fehérbor: tartósabb kapcsolatok,
de fokozatos elmagányosodás.
Vörösbor: nagy indulatok,
veszteségek, viszont a vérnek is jelképe, az életerőt, spirituális erőt is
jelentheti.
Konyak: az álmodó feleslegesen
komplikál valamit, ezzel kirekesztheti magát olyan örömökből, amik pedig rá
várnak, vagy könnyedén megszerezhetné őket.
Pálinka: cimboraság, barátok,
akik rossz irányba befolyásolnak. Rossz társaságban ostoba, gátlástalan cselekedetekre
ragadtathatja magát. Ha kedveli: más örömökből kevés jut neki. Ha nem kedveli:
lázadásával csak nehezíti sorsát.
Sör: ha tiszta, habos, ízletes:
szerencse, barátok, kedélyes élet. Nem halad túl gyorsan előre, de ezzel
megelégedhet. Minél nagyobb a habja, annál nagyobb meggondolatlanság. Ha kiömlik:
gyermekáldás.
Sörösüveg: kis jutalom, nyereség.
Söröskupak: mások helyett végzett
munka.
Sörfőzde, sörgyár: mulatság.
Söröző: megérdemelt pihenés.
2013.04.22.
18.
Ház
 
Az álmodót saját magát jelképezi,
kapcsolataival, elsősorban családi kapcsolataival együtt. Amikor házról álmodik
valaki, fontos, hogy megint egyszer szembenézzen önmagával. Különleges
figyelmet fordíthat arra, hogy a biztonságérzete aktuálisan mennyire stabil
vagy labilis, hiszen a ház biztonságérzetet, védelmet is jelent.
Ha a házba nehéz bejutni, vagy
elhanyagolt, túl nagy vagy túl kicsi az problémákra utal.
Természetesen az sem közömbös,
hogy gyermekkori, vagy felnőttkori lakóhelyről van szó, ismerős vagy idegen
házról. Mire emlékszik a legélesebben az álmodó?
a házból?
A fürdőszoba a személyes
higiéniával kapcsolatos beállítódást, valamint az intim gondolatokat és
foglalatosságokat jelképezi.
A könyvek, könyvespolc, netán
könyvtárszoba a szellemet, az információk beszerzését, tárolását,
felhasználását.
Padlás: múltbeli tapasztalatok,
régi emlékek. A családi viselkedési sémák, minták, tradíciók.
Előszoba, előtér: más emberekkel
való érintkezés és viszony.
Pince, vagy szuterén: a
tudattalan, a szexualitás és az elfojtott dolgok szimbóluma.
Hálószoba: elvonulás, biztonság,
a legintimebb szféra, ahol nyugodtan önmaga lehet az ember.
Kémény: azt mutatja, hogyan
kezeli az érzelmeit (belső hő).
Háztető: az én (a test) és a
külvilág határa, védekezés, de jelenti a koponyát, agykérget – vagyis a
gondolkodást is, esetleg az aggodalmat ennek sérthetetlensége miatt.

2013.04.29.
19.
Épület, építmény
 
Ha nem családi ház vagy lakás,
hanem más épület, építmény jelenik meg az álomban, akkor is az álmodó életének
a szerkezetét szimbolizálja. Beállítottságok, ideológiák, családi szellemi
örökségek, szokások együttese.
Az épület rendeltetése
informálhat arról, amiről az álmodó mostanában intenzíven foglalkozik.
Aréna: önkifejezés és
kreativitás. Ha fenyegető tartalma is van: konfliktusok veszik körül, ezeket
lehet, hogy nyíltan fel kellene vállalnia.
Áruház: a spirituális energiák és
spirituális „hulladék” lelőhelye.
Börtön: csapdák, melyeket az
ember önmagának állít. Kötelesség- és bűntudat, amely terhessé válik. Ön-büntetés.
Az álmodó nem tud vagy nem akar külső segítséget kérni. Azt is jelezheti, hogy
az álmodó nem akar felelősséget vállalni saját életéért, nem akar változtatni,
inkább tétlen marad, akár ha egy fokozódó izolációt kell elszenvednie is.
Valamilyen helyzet kilátástalanságát is szimbolizálhatja (házasság, más
kapcsolatok, munkahely).
Elmegyógyintézet:félelem, idegen
gondolatok. Magány, amely a környezettel megromlott kapcsolat „eredménye”.
Lehet provokáló tartalma, hatása is: felhívás arra, hogy fantáziáját,
kreativitását használja fel (végre) az álmodó.
Gyár: gond, a szokások,
megszokások elleni tiltakozás, az ezektől való szabadulás vágya. Ha rossz,
romos állapotban van, akkor a feleslegesség érzése. Változtatni kell az
álmodónak hozzáállásán, életmódján.
Jégkunyhó: félgömb formája miatt
a tökéletesség jelképe. Ezen felül mivel belül meleg és kívül hideg, a külvilág
és belső élet közötti különbséget is mutatja.
Kastély: a család iránt
felélénkülő érdeklődés, szülők, nagyszülők sorsának alakulása. Gondoskodás,
anyai gondoskodás. Romantikus érzelmek, vágy egy érdekesebb vagy emelkedettebb
életre. Jelenthet alakoskodást, pózolást, túlzottan a külsőségekkel való
törődést.
Kocsma: vidám társaság,
fellazulás, de a család vagy a spirituális haladás sérelme árán. Más
szituációban: félelem az önkontroll elvesztésétől, függőség veszélye. Vagy:
menekülés a valóság elől, viszonylag elfogadott keretek között.
Kolostor: visszavonulás, befelé
fordulás, a spirituális dolgokkal való foglalkozás igénye, bár nem biztos, hogy
valóban kielégítik ezek a motívumok az álmodót. A másik nemtől történő
visszahúzódást is jelezheti, védelmet a sérülésektől, csalódásoktól.
Feltöltődés.
Kórház: lelki betegség, a
segítség iránti igény. Amilyen osztályra kerül az álmodó, az utalhat a probléma
közelebbi okára és természetére is. Keresi, elfogadja a segítséget, ezért
valószínűleg könnyen túljut az akadályon.
Kunyhó: ha rossz állapotban van,
szegényes, kényelmetlen, akkor az érintett elégedetlen saját életével és
sikertelenségét múltbeli eseményeknek tulajdonítja. Ha ez pozitívan változik az
álomban, akkor a sors javulására, esetleg annak irányára utal. Ha eleve vonzó, kellemes
a kunyhó, akkor a visszavonulásra, feltöltődésre, magányra, pihenésre vagy
intim együttlétre vonatkozó igény, vágy.
Múzeum: a múlt emlékei, a
jelenlegi életszakaszban aktuálissá váló régi események, vágyak, tervek.
Érdemes átgondolni ezeket, s esetleg megvalósítani az eddig nem realizált
elképzeléseket.
Pályaudvar: belső vagy külső
változás iránti vágy. Kérdés, hogy valóban lép-e az álmodó a változás
érdekében, vagy csak sóvárog. A pályaudvar állapota, az ott megjelenő emberek,
vagy helyzetek informálhatnak erről és arról is, hogy mi az akadálya a
változásnak. Fontos szempont, hogy az úton együtt kell haladni másokkal,
méghozzá pontos tervnek megfelelően.
Piramis: erőközpont, az álmodó
energetikai állapotával kapcsolatban adhat információt.
Szálloda: az álmodó a
személytelenséget, az idegen környezetet választja jelenlegi kapcsolatai
helyett. Nem érez erőt újak teremtéséhez, inkább kivonul a világból. Kérdés,
hogy ezt meddig bírja majd?
Templom: védelem, menedék – ha
vallásos az álmodó, ha nem. Az életét irányító erkölcsi elvekkel való
foglalkozásra utal.
Torony: személyiség, lélek.
Fontos, hogy milyen, mennyi lépcső, ablak, díszítmény van rajta és hol. Könnyen
megközelíthető a teteje, vagy sem, hogyan érzi benne magát az álmodó –
spirituális fejlődésével összefüggő tényezőkre mutat. A torony mint fallikus
szimbólum jelentheti a férfi minőséggel kapcsolatos tényezőket is. Utalhat a
tarot kártya nagy arkánumainak 16. lapjára is. A Torony a régi struktúrák
tarthatatlanságára, összeomlásra utal, amelynek során lehullanak  a maszkok, és eredeti, elemi szintről lehet
kezdeni az újra építkezést. (A világítótoronyról külön.)
Vár, erődítmény: védelem,
visszavonulás. Állapotától függően sugall biztonságot vagy annak a hiányát. Ha
ostromolják: félelem attól, hogy A női minőséget is jelenti.
Vendéglő: vendégszeretet,
kommunikáció, de lehet hogy olyan bizonytalanságra figyelmeztet, amelyet az
álmodó életkörülményei miatt érez.
Világítótorony: az álmodó látja
már életének aktuális fontos feladatát, de még elég távoli lehet a cél. Fontos,
hogy ne veszítse szem elől az irányító fényt. Arra is figyelmeztethet azonban,
hogy nem elég ha az álmodó bocsát ki jelzéseket (kívánságokat, utasításokat,
parancsokat), hanem esetleg másra is kellene figyelnie.
Felhasznált irodalom: Erőss
László-Zánkai Géza: Álomfejtők szótára, Pamela Ball: Tízezer álom, Mochár
Szilvia: Modern álmoskönyv
2013.05.06.
20.
Ajtó, ablak, kapu
Mindhárom jelent változást és az
ahhoz való viszonyt. Attól függően, hogy zárt, csukott vagy nyitott, vagy

éppen
kinyíló pozícióban van, mutat arra, hogy ebben a változásban hol tart az
álmodó. Az érzései a nyílászáró láttán a változáshoz való viszonyt mutatják. Ha
nem nagyon akar belépni az ajtón, kapun, akkor tart attól, ami rá vár, sőt:
amit neki magának kell kezdeményeznie. Ha türelmetlenül rángatja a kilincset:
gyorsabban haladna a kelleténél. Ha valaki mástól várja azt, hogy kinyissák:
bizonytalan saját útjában, fejlődésében és így tovább.

Karmikus szempontból már csak
azért is nagyon fontos (különösen az ajtó és a kapu) megjelenésük az álomban,
mert a küszöb, vagy maga az ajtó, kapu közvetlen szimbóluma a karmikus
haladásnak, a karmikus feladatok megoldásának. A Szaturnuszt, a Sorsbolygót „A
Küszöb Őre” névvel is illetjük, így átlépni egy ilyen választóvonalat akkor
lehet, amikor arra megértünk, amikor a karma bolygója „jóváhagyja” a másik
(magasabb) szintre lépést.
Az    a j t ó    más felfogásban átmenet vagy választóvonal
lehet a múlt és a jövő között.  Pamela
Ball szerint többek között a testnyílásokra, s így a szexualitásra, ehhez
viszonyulásra is utal. Erőszakos feltörése jelezhet szexuális gátlásokat, vagy
azt, hogy az álmodó elutasítja az ezzel való foglalkozást, illetve szélsőséges
esetben szexuális erőszakra.
Ezen felül a tudatos és
tudattalan konfliktusát is mutathatja, elbarikádozott ajtó az önvédelem iránti
igényt.
Az    a b l a k
a külvilággal való kapcsolat, rálátás a jövőre. Ha az álmodó befelé néz
egy csukott ablakon, nem árt ha újra értékeli kapcsolatrendszerét, családi és
egyéb viszonylatait. A nyitott ablak affinitást jelent arra, hogy a külvilággal
sokoldalú kapcsolatba lépjen és ez meg is történik. Az Én és a Világ viszonyát
is szimbolizálja, ha bentről kifelé néz az érintett, akkor extrovertáltnak
tartja magát, illetve extrovertált alkat és inkább a külvilággal foglalkozik.
Ha kintről befelé, akkor introvertált, befelé forduló. A betört ablak jelezheti
a kapcsolatfelvétel kísérletének minősítését, de ne feledjük, ez mindig
szubjektív, nem szabad, hogy kedvét szegje az álmodónak egy-egy kudarc, újra
kell majd próbálkozni. (Pamela Ball szerint ablakot betörni az első szexuális
tapasztalatra is utalhat.)
A    k a p u
sok tekintetben analóg az ajtóval. Mindenképpen változást jelent,
méghozzá elsősorban tudati változást, vagy az ehhez vezető első lépést, hiszen
a kapu még csak az egyik bejárat valami más helyre, ahol további ajtók,
küszöbök és felderítendő, vagy belakásra alkalmas helyek várják az embert.
Egyik életszakaszból a másikba lépésre szintén utalhat, továbbá a földi,
materiális tudati szintről a spiritualitás felé haladást is szimbolizálhatja.
A rúnák közül (melyekből naponta
merítünk a 12 típusnak szóló előrejelzésre) a 21. számú A kapu nevet viseli.
Ennek a hosszú szövegéből idézek egy gyönyörű analógiát: „A kapu a határ a
Menny és a földi között. Az ide való elérkezés annak a felismerése, hogy kész
vagy kapcsolatba lépni az istenivel….. Képzeld el magad egy hegytetőn álló kapu
előtt. Hogy az egész életed mögötted és alant fekszik. Mielőtt átlépsz (tudniillik
a kapun), állj meg egy pillanatra és tekintsd át a múltat, a tanulmányokat, az
örömöket, a győzelmeket, a fájdalmakat – mindent, ami elvezetett téged idáig.
Figyeld meg mindezt, áldd meg mindezt, aztán engedd el. Mivel azzal, hogy
elengeded a múltat, visszanyered az erődet. És most lépj át a kapun.” Bár nem az álmokhoz tartozik, hanem inkább a
szimbólumokhoz, de ide kívánkozik a történet: székelyudvarhelyi származású
tanítványommal és még két emberrel látogattunk Székelyföldre, s minden reggel
mindannyian húztunk egy-egy rúnát arra a napra. Amikor többek közt Szejkére
készültünk, aznap reggel az erdélyi lány a Kapu rúnáját húzta és megrendítő
volt, ahogy a hegyoldalban álló székelykapukhoz érve felidézte a szöveget és átszaladt
a kapuk alatt. (Illusztrációnkon a szejkei székelykapu-kiállítás látható.)
2013.05.13.
21.
Kert, park
A  k e r t  az álmodó életének fejlődésére utal, illetve
arra a vágyára, hogy önmagát művelje. Utal a saját, természetes forrásaira. Ha
a kert szép, gondozott, akkor az álmodónak tiszta a lelkiismerete. Jó kapcsolatteremtési
készséget is jelent. Ha a terület elhanyagolt, gazos: családi szégyen, egy közeli
hozzátartozó olyan viselkedése, amit az érintett nem tud elfogadni. Gyümölcsös:
esetleg szimbolizálhatja azt, hogy tilosban jár az álmodó.
A kert lehet még az emberi,
elsősorban: női vadság jelképe, amelyet szabályozni és szelídíteni kell, hogy
kezelhetővé váljon. Különösen a körülkerített kerteknek van ilyen jelentésük és
még a szüzességet is jelenthetik.
P a r k: Ha a csendjét nem
zavarja valamilyen kellemetlen körülmény, akkor a nyugalom, a lehetőségek szimbóluma.
Az álmodó erőt meríthet belőle. A régi álmoskönyvek szerint illatos, mélyzöld
pázsiton sétálni egy parkban az fiataloknak szenvedélyes szerelmet jelent. Ha
viszont a park lepusztult lombja vesztett, akkor szerelmi csalódás.
2013.05.27.
22.
Félelem, rémület
Gyakori álom-motívum, amely az
ébrenlétben is meglévő szorongásból ered. Érdemes utánajárni, hogy mi

vagy mik
okozzák a szorongást. A legracionálisabb okoktól a legvadabbakig érdemes
végigmenni a skálán. A racionálisak között a biztonság elvesztéséből fakadó
félelem számtalan újabb formában realizálódhat (párkapcsolat, anyagi helyzet,
munkahely, egészség, családi viszonyok, gyerek, gyerektelenség). A halálfélelem
egy fontos tényező, annál inkább, mert minden veszteségélmény és attól való
ijedelem nem más, mint egy-egy kisebb halálfélelem. A racionálisnak tűnő
motívumok között is vannak olyanok, amelyek valóban fenyegethetik az álmodót, s
vannak, amelyektől csak tart, valójában nincs realitásuk. Az elvont vagy
teljesen irracionális félelmek között a valamitől (esetleg valakitől) való
viszolygásban ölthet testet valamilyen rejtett, áttételes motívum, vagy például
a gonosztól való félelem a saját sötét oldallal való szembenézés halogatására,
hárítására utalhat.

Ha feltárjuk az okokat, megszabadulhatunk
félelmeink, szorongásaink jelentős részétől, kellő „szorgalommal” akár
valamennyitől is.
Klasszikus álomfejtés szerint a
rémület, ijedelem arra utal, hogy váratlanul következik be valami az illető
életében. Ennek a sokkját is lehet mérsékelni kellő átgondolás után.

EGÉSZSÉG-BETEGSÉG 

A FIZIKAI
TÜNETEK ÜZENETEI

Ezoterikus felfogás szerint
minden betegségnek pszichés alapja van, akár úgynevezett szerzett, akár
veleszületett. Az utóbbira nyilván azt mondjuk: előző életekből származó, s
megoldatlan problémák fajsúlyos kifejeződése, röviden: karmikus eredetű.
A szerzettnek tekintett
betegségek vagy figyelmeztetések, vagy pedig valami helyett funkcionálnak
kiváltó tényezőként. A figyelmeztetés jelleg amiatt lehetséges, mert a karmának
a fizikai világban fizikai testünk fájdalmán keresztül van olyan egyértelmű
megnyilvánulása, ami eltagadhatatlan, nem sejtés, nem „jel”, hanem egyfajta
kényszerítő impulzus, melynek következtében tennünk kell valamit. Az ilyen
figyelemfelkeltő fájdalom vagy kisebb betegség még az a stádium, amikor megállítható
vagy egyszerűen átvészelhető az a fizikai probléma. Tipikus a térdfájdalom
abban az esetben, amikor valamit nem akarunk megtenni, nem hajtunk térdet a
nagyobb törvényszerűségek előtt. Amíg csak enyhe, elég az azonosítás: minek is
állok ellent? S már a tudatosításra is megszűnhet a fájdalom, ha pedig
meglépjük azt a lépést, akkor garantáltan. Amikor súlyosabb formában
jelentkezik, akkor persze mutatja, hogy nem sikerült rövidre zárva megoldani a
kérdést és külső segítségre, beavatkozásra – gyógyszeres, egyéb kezelés, műtét
– van szükség ahhoz, hogy meghaladjuk a problémát.
A kiváltó jelleg – amikor valami
helyett betegszünk meg – megint többféle okból léphet föl. Az elfojtott
személyiségvonások, ingerek és ösztönös indíttatások gyakran betegségben kulminálnak
(ez az, amit már a hivatalos orvoslás is szomatizált pszichés problémaként
hajlamos kezelni) – mert valahol meg kell nyilvánulniuk, a karma nevelő hatását
valahogy ki kell, hogy fejtse általuk.
A másik fő vonal pedig az, amikor
valamit nem akar megtenni, elviselni az ember, holott pontosan tudja, érzi,
hogy aktuálisan az lenne a dolga. Ekkor bizony könnyen lehetséges, hogy valami
fizikai probléma formájában kénytelen azt a feladatot elvégezni. Az imént
emlegetett térdfájdalom is ilyen, de a másik igen közismert példa: le kell
állni, átgondolni a dolgokat, bevárni másokat. Az érintettnek azonban nem
akaródzik leállni, hát eltöri a lábát és így ha tetszik, ha nem, kénytelen
lelassulni.
Betegséghajlamaink, sőt:
balesetre való hajlamaink tehát lappangva vagy kevésbé lappangva, de
születéstől fogva megvannak. Ezeknek nem szükségszerűen kell azonban valódi
betegségben megnyilvánulniuk. A lényeg az, hogy foglalkozni kell a azzal a
területtel, szervvel, funkcióval, ami gyengébb, mint a szervezet többi része. A
megelőzéssel is kikerülhető egy sereg betegség kialakulása. Még jobban
kikerülhető a karmikus munka ütemes végzésével, mert ha az ember mindig azt
csinálja (csinálná), ami a dolga, akkor fölösleges figyelmeztetni.
Az egyéni horoszkópokból remekül
lehet látni, kinek mik a különös érzékenységei, milyen pszichés háttérrel
függnek össze, életünk mely jelenségei vagy szereplői ingerlik legjobban
ezeket, s mit tud tenni, esetleg milyen technikát tud megtanulni- használni az
illető arra, hogy képes legyen moderálni mentális- érzelmi- indulati- verbális
reakcióit. Úgy méghozzá, hogy saját maga is el tudja fogadni, mások is és ne
legyen szükség az elfojtásra.
Rengeteg, jobbnál jobb kiadvány
foglalkozik azzal, hogy melyik betegség, fiziológiai anomália milyen mentális-
pszichés problémával függ össze. Az alábbi címszavak után mindig megjelölöm,
hogy melyiket használtam fel alapként. A szövegek nagy részében azonban sok
saját tapasztalaton, megfigyelésen alapuló megállapítás, illetve némely
asztrológiai vonatkozás és kisebb eszmefuttatás is szerepel.
2012.07.12.
1.
 Agy 
– „a komputer, a
kapcsolótábla szerepét tölti be.” Az információk begyűjtése- továbbítása, ezek
alapján történő irányítás a funkciója. Az embernél különösen kiemelt a szerepe,
hiszen ettől vagyunk emberek. Minden aggyal kapcsolatos anomália a vezérlés-
irányítás elvesztésére- rugalmatlanná válására, téves kapcsolásra, az
impulzusokkal szembeni ellenállásra utal.
Agydaganat: helytelen
programozás, önfejűség, a régi bevésődött minták megváltoztatásának
elutasítása.
Migrén: az érintett nem szereti,
ha megmondják, mit csináljon, ellenáll az élet természetes menetének – mivel
azonban ezt más módon nem fejezi ki, a feszültség testi tünetben tör felszínre.
Agysorvadás (öregkori): vágy
arra, hogy elhagyja az ember ezt a bolygót. Képtelenség a reális élettel való
szembenézésre.
Fejfájás: az Én alábecsülése,
önkritika, félelem.
 Louise Hay: Éld az életed című könyvének függeléke felhasználásával.
2012.07.19.
2.
Idegrendszer 
– kommunikáció; felvevő-
és leadó. A körülményekben való eligazodásért, a haladásért felelős. A felületi
és a komolyabb, neurológiai panaszok mögött mindig az rejlik, hogy az érintett
nem bízik abban, hogy előre tud haladni. Tulajdonképpen nem bízik saját
képességeiben, miközben nem biztos abban, hogy jól ítéli-e meg azokat.
Idegesség (félelem, szorongás,
stressz): félelem attól, hogy nem sikerül megvalósítani önmagát, aggódás az
előrehaladás miatt. Lázas kapkodás, erőlködés. Ugyanakkor a legszívesebben
elmenekülne a feladatok, problémák elől.
Idegösszeomlás: csak a saját
körében mozog az érintett, nem akarja tudomásul venni a külvilág ingereit,
ragaszkodik elképzeléseihez és céljaihoz. A kommunikáció bukása, a csatornák
eldugulása.
Akut idegességet idézhet elő az
anyagcsere-folyamatok felborulása: pl. túlzott cukor- kávé- teafogyasztás.
„…senkitől sem lehet többet elvárni,
mint hogy képességeihez mérten a legjobbat adja. Az ember tehát önmagától sem
követelhet többet, mint hogy boldogan nyújtsa képességei legjavát, s ne akarjon
többé más lenni, mint ami valójában. Amint önnön lényét vállalni tudja, s nem
akar többé tökéletes lenni, belső zaklatottsága és idegessége is megszűnik, s
helyét jóleső nyugalom foglalja el.” (Tepperwein)
A komolyabb neurológiai problémák
– Parkinson-kór, Huntington-kór, szélütés, sclerosis multiplex, epilepszia
hátteréről, részleteiről külön-külön lesz majd szó.
Louise Hay: Éld az életed című könyvének függeléke és Kurt Tepperwein: Mit árul el a betegséged? c. könyvének felhasználásával.
2012.07.26.
3.
Vérkeringés
A vér és annak szüntelen áramlása
az energia mozgását jelképezi: az energia felvételt és elosztást, annak
egyenletes vagy egyenetlen voltát. Az aktivitáshoz elengedhetetlen az optimális
vérkeringés, az ember komfortérzetéhez elengedhetetlen az, hogy érezze saját
aktivitásának eredményét, hasznát – egyszóval: örömét.
A vérkeringés zavarai az energia,
vagy öröm folyamatos áramlásának akadozását, megrekedését vagy túlzott voltát
mutatják. Közönyösség, kedvetlenség, a felelősség elhárítása is lappanghat a
háttérben, a mindenki életében adódó konfliktusoktól elzárkózás igénye (például
a keringés összeesése, ájulás formájában). A perifériás vérellátottság zavarai
(hideg kezek, lábak) azt mutatják, hogy megvan ugyan az érintett szándéka az
aktivitásra, de a gyakorlati megvalósítástól valami mégis távol tartja. Fél a
lehetséges következményektől, nem áll biztosan a lábán ott ahol van, nem tartja
méltónak a körülményeket.
A vérszegénység (vashiány) az
állóképesség hiányát vagy csekély voltát jelképezi – az illető nem tudja
átalakítani a kozmikus energiát fizikális szintre. Ez az „igen, de” attitűd:
megvannak a feltételek, de – ismételten – nem tud bízni abban, hogy képes
megoldani a dolgokat. Röviden: az önbizalom problémája.
A további, vérkeringéssel
kapcsolatos anomáliákról majd egyes ilyen jellegű betegségeknél (pl. alacsony-
magas vérnyomás, vérrög stb.) lesz szó.
Louise Hay: Éld az életed című könyvének függeléke és Kurt Tepperwein: Mit árul el a betegséged? c. könyvének felhasználásával.
2012.08.02.
4.
Anyagcsere, emésztőrendszer,
emésztés
A fizikai szintű anyagcsere
mentális-pszichés (karmikus) hátterében 1.) a külvilágból származó összes
benyomás, inger, – konkrét és átvitt értelmű – tápanyag bevitele, felvétele;
2.) differenciálása, vagyis minősítése: mi hasznos és mi káros számomra; 3.) feldolgozása,
a szervezetbe/lélekbe, szellemiségbe beépítése és 4.) a felesleges, a
salakanyag eltávolítása áll. Sokkal bonyolultabb a folyamat annál, semhogy csak
az emésztőrendszerrel el lehetne intézni, hiszen ide tartozik tágabb értelemben
a méregtelenítés, tehát a nyirokrendszer működése is. Egyelőre és ebben a
blokkban a tápcsatornával foglalkozunk röviden.
Már az is iránymutató, hogy kinek
milyen az ízlése: mennyire szereti az erős ízeket, diétás koszton él-e,
felismeri-e, hogy valami(k)re érzékeny a gyomra, emésztése, minősített eset,
amikor felismeri, de nem törődik vele. Aki kizárólag a megszokott ízeket
hajlandó beengedni (például külföldön), sőt: még csak meg sem kóstol egy idegen
ételt, az ellenáll minden újnak, minden változásnak. Úgy gondolja, ő megtette a
magáét ebből a szempontból kamaszkoráig/fiatal felnőtt koráig, innentől minden
maradjon csak ugyanúgy. Aki kedveli az újdonságot, az értelemszerűen nyitott a
külvilág benyomásaira. A kívülről érkező információk intellektuális és érzelmi
jellegűek. Egyaránt vonatkozik mindkét kategóriára a
befogadás-feldolgozás-elengedés egysége. A hasmenés hátterében a túl heves, túl
gyors, kapkodó és elutasító reakciók állnak. Az ellenkező előjelű, székrekedéses,
szorulásos tünetek a feldolgozás elégtelenségére, az érzelmek tartogatására, az
áldozathozataltól és veszteségektől való félelemre utalnak.
Az emésztés ugyan túlnyomórészt a
tudattalan régióiban zajlik (a vastagbél például pontosan a tudattalant is
jelképezi), viszont tudatos hozzáállással remekül megelőzhetők vagy ha már
kialakultak, akkor kezelhetők panaszai: az új befogadására és a felesleges
dolgok elengedésére irányuló mentális „gyakorlatokkal”.
Louise Hay: Éld az életed című könyvének függeléke; Kurt Tepperwein: Mit árul el a betegséged? és Rüdiger Dahlke: A betegség mint szimbólum c. könyvének felhasználásával.
2012.08.09.
5.
Anyagcsere- vizelet kiválasztás
A fizikai szintű anyagcsere mentális-pszichés
(karmikus) hátterében 1.) a külvilágból származó összes benyomás, inger, –
konkrét és átvitt értelmű – tápanyag bevitele, felvétele; 2.) differenciálása,
vagyis minősítése: mi hasznos és mi káros számomra; 3.) feldolgozása, a
szervezetbe/lélekbe, szellemiségbe beépítése és 4.) a felesleges, a salakanyag
eltávolítása áll. Ahogy az emésztőrendszernél is el lehetett mondani, itt is
érvényes, hogy szerteágazó, bonyolult folyamatokról van szó, amelynek
rész-egységei utalhatnak más és más pszichés problémára.
A vizelet-kiválasztás szervei és
funkciója a külvilággal való kapcsolattartással függnek össze, így panaszai a
személyközi problémákra, érzelmi konfliktusokra, az emberi kapcsolatok, s azon
belül különösen a partnerkapcsolat zavaraira utalnak. Itt jegyzem meg, hogy
minden szervnél, betegségnél, egészségi anomáliánál meg lehet találni az
asztrológiai összefüggéseket is, de kevés olyan van, hogy direktben és szimplán
egyetlen jeggyel (vagy bolygóval) lenne analógiában a szerv és a probléma. A vese,
vesetájék a Mérleghez tartozik és ez a jegy a „Te”, a társkapcsolat jegye – íme
itt van a primer megfelelés.
A vizelet-kiválasztásnak fontos
funkciója a méregtelenítés. Amikor ezzel gond van, akkor a hátterében
teljesítmény-gyengülés, fáradtság, az elfogadás elutasítása, adás- kapás
egyensúlyának felborulása, csalódás, kudarc, önértékelési zavar rejlik.
Louise Hay: Éld az életed című könyvének függeléke; Kurt Tepperwein: Mit árul el a betegséged? és Rüdiger Dahlke: A betegség mint szimbólum c. könyvének felhasználásával.
2012.08.16.
6.
Izomzat
Mozgékonyság, rugalmasság,
aktivitás, cselekvőkészség, erő, versengés, becsvágy, akarat – ilyesmik
rejlenek a pszichés- mentális- spirituális hátterében az izomzattal összefüggő
jelenségeknek. Csupa tüzes – azon belül is közelebbről marsikus jellemzőt
soroltam fel, s tudni való, hogy a Mars bolygó uralja az asztrológiai felfogás
szerint az izomzatot.
Akad-e valaki, aki nem ismeri az
izomlázat? Nem tapasztalta-e meg, hogy hosszabb passzív időszak után hirtelen
megmozgatott izomcsoportok milyen hevesen reagálnak a beindított aktivitásra? A
jelenség arra figyelmeztet, hogy milyen különbség van képességeink és
lehetőségeink között, de arra is, hogy célszerűbb az egyenletes cselekvési mód,
mint az alkalmi. Azt is aláhúzza a spirituális üzenet, hogy ha nem „dolgozunk
rá”, akkor a szervezetben keringő salakanyag nem távozik el, hanem további
problémákhoz vezet. A renyheség helyett válasszuk azt, hogy mozgásba lendülünk
és felhasználjuk energiáinkat valamilyen célirányos feladatra.
Az izomgyulladás a megrekedt
agresszióra utal (lásd a marsikus tulajdonságok egyik legfontosabbikát), vagy
arra, hogy túlzott aktivitást tanúsítottunk és meg kell állni egy időre,
átgondolni, újrarendezni belső- külső viszonyainkat. Izomkeményedésnél a
konfliktuskezelési készség felülvizsgálata esedékes. Izomgyengeségnél nyilván a
tehetetlenség lesz úrrá az érintett személyen, a visszahúzódás igénye a túlzott
terhelést jelentő feladatok elől. Izomgörcsnél az egyoldalú látásmód okoz
problémát, csak arra koncentrálunk, amibe valamiért belekapaszkodtunk, holott
biztosan van még jó pár út, amerre indulni lehetne (lásd: rugalmasság). A
változó körülményekhez való alkalmazkodás szenved csorbát. A görcsös akarást
ugyancsak szimbolizálja.
Kurt Tepperwein: Mit árul el a betegséged? és Rüdiger Dahlke: A betegség mint szimbólum c. könyvének felhasználásával.
2012.08.23.
7.
Csontrendszer
A tartószerkezet, struktúra,
szilárdság, ugyanakkor bizonyos rugalmasság is a szervezetünk vázának konkrét
és átvitt értelmű jelentése. A csontok a Szaturnusz fennhatósága alá tartoznak,
így a tartósság, megbízhatóság képzete is bízvást társulhat hozzájuk. A
normáknak megfelelés ugyancsak kapcsolódik úgy a csontozathoz, mint a
konzervatív szemléletű Szaturnuszhoz.
A csontozattal kapcsolatos
problémák két fő forrása az, hogy ha túlzottan ragaszkodunk megmerevedett
struktúrákhoz és ellenállunk a változásnak, vagy ha jelentősen el akarunk térni
a normáktól és ez belső konfliktust okoz. A legmarkánsabb- és gyakoribb
jelenség a csonttörés, ami általában összekapcsolódik a baleset fogalomkörével.
Ez a karmának már olyan nyilvánvaló üzenete, hogy nem lehet nem észrevenni. A
csonttörés gyógyulása hosszú folyamat, melyben bőségesen van alkalma az
érintettnek elgondolkodni mindenféle dolgon. A legcélszerűbb persze főleg azon,
hogy miben nem tudott elmozdulni és hogyan bírja rá magát a változásra. Néhány
minősített esetben a törés nem a merev magatartás következménye, hanem azért történik
éppen, hogy megálljt parancsoljon az illetőnek túlzott aktivitásában,
kapkodásában, türelmetlenségében és pihenjen egy kicsit, gondolkodjék
(ugyancsak) és várja be a többi embert, vagy azt az időminőséget, amikor
aktuális lesz amit olyan nagyon akar.
Kurt Tepperwein: Mit árul el a
betegséged? és Rüdiger Dahlke: A betegség mint szimbólum c. könyvének
felhasználásával.
2012.09.06.
8.
A szem
Az érzékszervek közül az emberi
civilizációban a szem áll az első helyen, holott a hallás legalább annyira
fontos, sőt: hamarabb működik, mint a látás. (A magzat a méhen belül hallja a
hangokat.) Rengeteg, a szemmel kapcsolatos kifejezés, szólás, szólásmondás van,
ami jelentőségét kiemeli és illusztrálja. És: rengeteg különféle probléma is
adódik a szem körül, amelyeket itt legfeljebb egy-egy mondattal lehet
jellemezni.
A szemben is lehet látni az egész
test állapotára, funkcionálására vonatkozó részleteket, visszamenőleg,
aktuálisan és valamilyen időtávban előre is – ez az alapja az
íriszdiagnosztikának.
A szembetegségek pszichés háttere
általában az, hogy az érintett nem szívesen látja, ami életében illetve
körülötte végbemegy.
A gyermekkori szembetegségnél
nyilvánvaló, hogy a gyermek azt nem akarja látni, ami a családjában történik, s
amire ő nincs befolyással.
Rövidlátás: az ember jövőképe
bizonytalan, ezért esetleg félelmetes, jobb nem látni a távolabbi dolgokat.
Távollátás: a jelen nem elég
vonzó, vagy egyenesen riasztó.
Szemtengelyferdülés: a beteg nem
szívesen szembesül önmagával, nem akar szembenézni.
Összetérő kancsalítás: ebben az
esetben a külvilággal nem akar szembesülni az érintett, de jelent
önellentmondást, egymást keresztező célokat, tisztázatlan motivációkat is.
Széttartó kancsalítás: ez is
jelent egymást keresztező célokat, és azt, hogy sem önmagát, sem a külvilágot
nem akarja látni az ilyen ember.
Kötőhártya-gyulladás: frusztráció,
harag olyan látott dolgok miatt, amelyekkel nem tud mit kezdeni a szülött.
Szaruhártya-gyulladás:
engesztelhetetlen harag, agresszió,amit persze elfojt az érintett és testi
szinten jön ki (lásd: a Névjegyben az Egészség, betegség blokkról szóló felvezető
részt).
Szürkehályog: a beteg képtelen
bizakodva előre tekinteni, jövőképe sötét és ezért nem akarja inkább látni.
Zöldhályog: engesztelhetetlenség,
régi és feldolgozatlan sérelmek által okozott feszültség, túlnyomás.
Louise Hay: Éld az életed című
könyvének függeléke és Rüdiger Dahlke: A lélek nyelve: a betegség című
könyvének felhasználásával.
2012.09.13.
9.
A fül
Az engedelmesség szerve,
amennyiben a külvilágból érkező jelek, információk felvételére alkalmas. Ezen
felül az egyensúly szerve, méghozzá a külső-belső indikációk; külső-belső
hangok; engedelmesség és önállóság; alárendelés (alázat) és individualizmus
közötti egyensúlyé.
Sajátos módon a passzívabbnak
tekintett Szaturnuszhoz és az aktivitás fő-fő jelölőjéhez: a Marshoz tartoznak
a fülek, ebben is megjelenítve az egyensúly problémáját, mi több: feszültségét.
A gyerekkori fülfájás rendkívüli
gyakorisága élesen rávilágít arra, hogy ez az érzékszervünk milyen fontos, és
arra is, hogy a felnőtteknek kiszolgáltatott gyerek így próbálja megvédeni
magát azoktól a hatásoktól, amelyeket kénytelen hallani (például a
konfliktusokat) és nem tud ez ellen tenni semmit. Azon kívül persze, hogy
megbetegíti magát és gyulladt, eldugult füllel legalább halkabb lesz a külvilág
zaja. Makacsság szintén rejtőzhet a jelenség mögött: a saját akaratát szeretné
inkább érvényesíteni, semmint másokét, nem akar engedelmeskedni, inkább meg sem
hallja, mit mondanak. Az időskori fokozatosan vagy gyorsan beálló süketség
hátterében viszont – az előbbi szempontokon kívül gyakran az van, hogy egyre
inkább a belső hangra szeretne figyelni az érintett, vagy arra kell figyelnie
és ennek érdekében kizárja a zavaró információkat.
A két szélső életkor között is
előfordulnak természetesen fül-problémák. A testben bárhol keletkező
gyulladások mindig elfojtott agresszió következményei. A fül gyulladásos
problémái az előzőekben említett szempontok valamelyike miatt felgyülemlő, fel
nem dolgozott agresszió miatt jöhetnek létre. A fülzúgás sem ritka jelenség.
Ennek hátterében olyan tartós stressz áll, amelyben ütköznek az egyéni és
kollektív szempontok, belső zűrzavar jön létre, ahol folyamatosan vita zajlik a
különféle belső- külső szempontok között és ennek a zümmögése, kopogása, morajlása
okozza a panaszokat. A belső csendre – harmóniára – irányuló kétségbeesett
törekvés annál hiúbb, minél kevésbé akarja a külső jeleket, figyelmeztetéseket
elfogadni az érintett.
A fül valamilyen problémájánál
érdemes átgondolni: mi okoz frusztrációt, mit nem akarunk meghallani illetve
nem tudunk feldolgozni. Mit tudnunk tenni annak érdekében, hogy másként
viszonyuljunk a kérdéshez. Képesek vagyunk-e elfogadni és elengedni azokat a
tényezőket, amelyek befolyásunkon kívül esnek és képesek vagyunk-e változtatni
azokon, amelyekre van ráhatásunk. Az agressziónak a feldolgozása,
transzformálása segít a lobos problémáknál. A rendszeres, a harmónia átélésére
irányuló meditáció, zenehallgatás, „csendterápia”, befelé figyelés, a lélek
„átmosása” valamilyen jól személyre szabott technikával szükségtelenné teszi a
fül megbetegedését, na és általában is igen jót tesz mindenféle – spirituális-
mentális- pszichés és fizikai – síkon.
A szemben az íriszdiagnosztikával
lehet látni az egész testet és működését. A fülön szintén megtaláljuk a
reflexzónákat, ahogyan a talpon is, fontos akupunktúrás- akupresszúrás bázis. A
füllyukasztás valamilyen mértékben és mennyiségben számos kultúrának része,
vagy rituális hagyományként, vagy divatként. Érdemes megvizsgálni, milyen zónákat
érint egy-egy ilyen beavatkozás és hogy vajon miért.
Louise Hay: Éld az életed című
könyvének függeléke; Kurt Tepperwein: Mit árul el a betegséged? Rüdiger Dahlke:
A betegség mint szimbólum valamint Dahlke: A lélek nyelve a betegség c.
könyvének felhasználásával.
2012.09.20.
10.
Az orr
A szemmel és füllel kapcsolatban
is sok szólás tereli arra a figyelmet, mennyire fontosak ezek az
érzékszerveink. Az orr is sokat szerepel szófordulatainkban – az orra után
megy, kiszagol valamit, veszélyt szimatol, fennhordja az orrát, lógatja az
orrát, a földet túrja az orrával, megorrol valakire, mindenbe beleüti az orrát,
orrára koppintanak, az orra alá dörgölik, az orrára van írva stb.
Az orr szimbolikus jelentése:
öntudatosság, önbecsülés, büszkeség, hatalom (hatalomhoz való viszony) – és:
egy váratlan fordulattal: szexualitás. Ha jobban átgondoljuk, úgy már nem is
annyira váratlan, hiszen az önértékelésnél, önbecsülésnél igencsak nagy
hangsúlyt kap, hogyan tud megfelelni valaki a nemi szerepének. A nőknél is
megvan ennek a jelentősége, a férfiaknál pedig hatványozottan. Az orr a
Skorpióhoz tartozik, ami köztudottan szexuál-jegyként ismert. Az önértékelés,
önbecsülés kérdéseit is adekvátnak tekinthetjük a nyolcadik jeggyel, s a vele
analóg nyolcadik házzal, hiszen az az „önnevelés” területe is. A hatalom ide
kapcsolása igényli a több magyarázatot. Az önmagunkon való uralkodás egyik
fontos része a hatalom gyakorlásának! Erről általában hajlamosak vagyunk
elfeledkezni, amikor ilyesmiről van szó, pedig az uralkodói szerepnek is fontos
része. Ezen kívül pedig: a saját akarat érvényesítése az életben óhatatlanul
együtt jár azzal is, hogy másokat rá kell valahogy bírni az együttműködésre,
vagy rá kell másokra kényszeríteni akaratunkat. A Skorpió jellegű
akaratérvényesítés ez, s nem egy tüzes jellegű. De hiszen az orr mint
orientáló, tájékozódó szerv elsősorban befogadó funkciójával látja el
feladatát.
Ahhoz képest, hogy – az orrából
tüzet fújó sárkányt leszámítva – az orr passzívabb szerepet játszik, igen
feltűnő, árulkodó módon helyezkedik el az arcon. Nem véletlen, hogy a
mellplasztika után a második helyen áll a korrekciós műtétek sorában. Sokan
kifejezetten azzal is indokolják a beavatkozást, hogy más lesz az önbizalmuk,
tartásuk.
Az orral kapcsolatos cselekmények
(orrtúrás) és problémák, betegségek mögött tehát önértékelési zavarok rejlenek.
Szélsőséges esetben a feleslegesség érzéséig is fajulhatnak (pl. orrpolip
háttere). Az orrsövényferdülés (ami a Skorpiók körében, vagy a Skorpióba eső
betegségházzal feltűnően gyakori, szinte „kötelező”) hátteréhez figyelembe kell
vennünk azt a keleti felfogást, mi szerint az orron keresztül áramló pránaáramlás
pólusa a két orrlyuknál váltakozik 20 percenként, hol a jobb, hol a bal
oldalon. A pozitív- negatív töltés, az akaratérvényesítés vagy befogadás
(férfi- női oldal) közötti konfliktust szimbolizálja az egyik oldal felé
ferdült orrsövény. Azt az oldalt nyilván elnyomja, a másikat pedig több
levegőhöz/pránához juttatja.
A gyakori orrvérzés segélykiáltás
és véráldozat: a veszélyeztetettség, háttérbe szorulás, értéktelenség érzése
rejtőzhet mögötte (hacsak nem napszúrás, ami egy más kategória, bár mutat
rokonságot).
Az orrcsont törése, sérülése azt
jelzi, hogy túlságosan előrenyomult az érintett, célszerű visszavonulnia,
visszafognia magát, kivárni a megfelelő időt vagy tudomásul venni saját
határait (ez is önértékelés).
Az orr problémáinál átgondolandó
kérdések között az önértékelést érdemes körbejárni, mennyire reális, mit lehet
tenni annak érdekében, hogy a helyére kerüljön. Megfelelő helyen van-e az
ember. Elégedett-e szexuális életével és ha nem, e téren mit tud korrigálni
(vagy a hozzáállásán vagy az értékelésén). Elég univerzális energiához jut-e
hozzá? Ha nem, ezen hogyan tud javítani?
Louise Hay: Éld az életed című
könyvének függeléke és Rüdiger Dahlke: A betegség mint szimbólum c. könyvének
felhasználásával.

2012.09.27.
11.
Ízérzékelés
 
Az érzékelés szerveiből négy (látás,
hallás, szaglás és tapintás) viszonylag jól lokalizálható egy-egy fizikális
objektumra (szem, fül, orr, bőr). Az ízérzékelés bonyolultabb: ízlelőbimbók nemcsak
a nyelven, hanem a szájpadláson, gégefedőn és a torok nyálkahártyájában is találhatók
és részt vesznek abban, hogy értékeljük azt a négy ízt, amit alapvetően meg
tudunk különböztetni. Az édes-savanyú-sós-keserű ízek iránti vágy sokat
változhat életünk során, legalábbis az emberek egy részénél.
Érdekes, hogy az általam
rendszeresen forgatott, a betegségek pszichés hátterével foglalkozó
irodalmakban alig van ide vonatkozó útmutatás. Ráadásul kedvenc szerzőmmel,
Rüdiger Dahlkéval is vitatkozni kényszerülök abban, hogy a dohányosok ne
éreznének ízeket és azért nem szeretik a gyümölcsöt (többek között), mert azok
aromáját nem tudják megkülönböztetni. 36 évig dohányoztam és 10 éve nem teszem
azt. Magam is azt hittem, hogy változni fog szag- és ízérzékelésem, de
meglepetésemre legfeljebb minimális változást tapasztalok. Az ízérzékelésben
semmit. S ez nem azt jelenti, hogy sikerült megölnöm végleg ízérzékelésemet,
hanem éppúgy szerettem a gyümölcsöket azon évtizedek alatt is, amíg dohányoztam,
mint előtte és utána és nagyon jól éreztem az ízeket is. Egy példa
természetesen nem képvisel nyomós statisztikai érvet, s Dahlke bizonyára komoly
felmérésekre alapozza állítását, de több dohányost ismerek, akinél az
ízérzékelés nem sérült súlyosan.
Abban viszont teljesen
egyetértek, hogy a vegyszerek használata, a nagyüzemi mezőgazdasági termelés különböző
módszerei rendkívüli mértékben módosítják az összes növény és a belőlük
előállított élelmiszer ízét. S akkor még arról nem beszéltünk, hogy az iparilag
előállított élelmiszereknél használt ízfokozók, aromák és mindenféle mű-termékek
miként befolyásolják állapotainkat.
Köztudott, hogy az édes ízt
mennyire kedvelik (megkedvelik) a gyerekek és hatalmas tömegek. A megédesíteni
az életet és hasonló szólások is aláhúzzák ugyanezt. Alighanem megvan az
összefüggés abban, hogy a nyelv hegyén érezzük ezt az ízt, vagyis legelőször,
leggyorsabban ezzel tudunk kapcsolatba kerülni. A gyors kielégülést,
vigasztalást megszerezni az egyik legegyszerűbb módszer hamar enni valami
édességet. De energiapótlásra is szoktuk használni, ami ugyancsak pótcselekvés,
mert az univerzális energia nem a csokoládéban rejlik.
A sós ízt is még a külvilághoz
közel, az édes utáni területen, a nyelv két oldalán érezzük. Az élet sója és
hasonló kifejezések, vagy a só mint archetípus (északi mitológia tengerbe
süllyedt malma, ami sót őröl; a só mint erős attribútuma szeretetnek,
hatalomnak; sóbánya mint mitikus hely) messzebb mutat, mint egy puszta
ízérzékelés.
A savanyú érzékelése a
szájüregben beljebb haladva történik. Nem érezzük rögtön, nem jelent semmilyen
azonnali kielégülést, általában kiegészítő tápláléknak fogyasztjuk
(savanyúság). Azok szeretik különösen, akiknél a természetes savtermeléssel
probléma van és pótolni kell. És azok szeretik, akiknél lényegesebb az
elmélyülés, a világ benyomásainak alaposabb átélése és feloldása.
A keserű íz érzékelése
helyezkedik el a legtávolabb a külvilágtól. A megkeseredik szájában a falat
érzékletesen fejezi ki, hogy ahogy halad a tápcsatorna felé a bevitt táplálék,
úgy lép be az ízérzékelés különböző fokozata. Valószínű, hogy a töprengésre,
rágódásra, jó esetben: alaposságra hajló emberek kedvelik ezt az ízt, akik nem irtóznak
alászállni az élet sötétebb bugyraiba sem.

Az erős íz kedvelői be akarják
fogadni a világ jelenségeit, viszont olyan védelmi rendszerük van ellene,
annyira önmagukra vannak beállítódva, hogy erőteljes hatásra van szükség
áttörni a védelmi vonalat. A finomabb rezdülésekre kevésbé fogékonyak, ha nem
haladja meg valami az ingerküszöbüket, akkor nem érzékelik. Akik nem
szeretik/bírják az erőset, azok pedig túlzottan ki vannak téve a behatásoknak.
Ez a szócikk szinte kizárólag saját
benyomásaimra épült. Minden megerősítő- vagy cáfoló visszajelzést,
tapasztalatot örömmel fogadok!
2012.10.04.
12.
Tapintás
Erről a szóról, hogy tapintás
valószínűleg a legtöbb embernek a kézzel történő érintkezés jut eszébe, holott
minden olyan érzékelés ide tartozik, ami a bőrön keresztül történik. A hideg-
és melegérzet; a járófelület minőségének (homok, kavics, aszfalt, kockakő,
parketta, műanyag) érzékelése még lábbelin keresztül is (!); a nyomás, szorítás
(cipő, ruha) tényének közvetítése az agyba – a bőr segítségével megy végbe.
A bőr mint érzékszerv, mint (határ)védelmi
rendszer és mint a szervezet működésének látványos mutatója külön-külön
témakör. Most csak a tapintással kapcsolatos vetületével foglalkozunk, a
következő részben a bőr másik két funkcióját vesszük jobban is szemügyre.
Köztudomású, hogy ha valakinek
egyik érzékszerve csökkenten vagy egyáltalán nem működik, akkor a többi átveszi
a szerepét. A vakok rövid gyakorlás után felismerik tapintás útján még a
színeket, nem beszélve a formákról, s kiválóan tájékozódnak a talpukkal is,
korántsem csak kifinomult, éles hallásukra alapoznak. Akinek nincs szüksége
erre, ott nyilván nem feltűnő vagy visszafejlődött a képesség. Ennek az
érzékszervünknek a legköznapibb és persze leg közismertebb funkciója a szeretet
kifejezése: a testi kontaktusok – simogatás, ölelés – során keletkező
energiaáramlás biztosít egy olyan többletet, ami szükséges a jó
komfortérzethez, vitalitáshoz, egyszóval a túléléshez. Nem is szólva a
szexuális érintkezésben szereplő rengeteg taktilis (tapintásos) ingerre, nem
véletlen hogy az egyik legfontosabb energiaforrás pont ez. Ha már itt tartunk:
a sport vagy a tánc szintén rendkívül sok olyan elemet tartalmaz, ahol az
érintkezésnek van szerepe, vagy mindkettőnél a hőérzetnek, s ugyancsak óriási
energia-utánpótlást nyer művelője az intenzív terhelés által.
Megállapították már statisztikai
adatok alapján azt is, hogy ha nincs kellő mennyiségű (átlagban napi 10-20
perc, lehetőleg többször alkalmazott) érintéses inger az ember életében, akkor
szocializációja, egészsége, és kedélye csorbát szenved. Az etológia
egyértelműen kimutatja és mindenki tudja, aki foglalkozik állatokkal
valamennyit, hogy a kölykök nevelésénél mennyire fontos az anyai (némelykor
apaival együttesen gyakorolt) gondoskodás, testi kontaktus, hordozás,
kurkászás, játék. Az embergyerekeknél ugyanígy megfigyelték és egyre inkább
előtérbe helyezik ezeknek a tényezőknek a fontosságát. Felnőtteknél éppúgy
megvan a szükséglet, s többek között ezzel is magyarázható, hogy a
hobbiállat-tartóknak jobb az általános mentális- pszichés állapota, hiszen a
kutya- macska- nyúl simogatása, az állatnak nagyon is jól kifejezett igénye a
testi kontaktusra megadja azt a szükségletet, energiatöbbletet (vagy egyszerűen
csak biztosítja az akadálytalan energiaáramlást), mint az interperszonális
kapcsolatokban alkalmazott érintés. Az „ingyen ölelés” (elég szerencsétlen
magyarítású) mozgalom népszerűsége ugyaninnen fakad.
Rendkívül egyéni, hogy kinél hol
van az ingerküszöb az érintés- tapintás- bőrérzékelés terén (is). Érdemes
átgondolni ebből a szempontból, hogy mikor milyen élményeket éltünk meg akár
önmagunkban, akár a másokkal történő érintkezés során, vajon mi okozza
túlérzékenységünket vagy ellenkezőleg: a határozott ingerek iránti vágyat és
fogékonyságot; a kevés és – másik végletben – a korlátlan mennyiségű simogatásra,
birizgálásra vonatkozó igényt és hogyan tudjuk megoldani védelmünket az
általunk tolakodónak, zavarónak ítélt testi érintkezésekkel szemben, illetve:
hogyan tudjuk kielégíteni az arra vonatkozó szükségleteinket.

Ehhez a szócikkhez nem használtam forrásirodalmat.

2012.10.11.
13.
A bőr mint védelmi- és
jelzőrendszer
 
Előző részünkben a bőrről, mint
taktilis, tapintásos érzékszervről volt szó. Most védelmi rendszerként és olyan
külső felületként vesszük szemügyre, amelyen legalább annyira látható minden,
mint a szemben (ami a lélek tükre). Sőt: sokkal jobban, mert az íriszen ritkán
láthatók annyira feltűnő jelenségek, amelyeket a nem szakember is észrevesz,
ráadásul nagyítás és külön megvilágítás nélkül. A bőrön igen látványos a
szervezet és psziché működési anomáliáinak legtöbb kivetülése: pattanás,
furunkulus, kinövések, narancsbőr, na és a bőr – azon belül is különösen az
arcbőr – színe, színének változása mind-mind arról árulkodik, hogy mi zajlik
belül. A bőrrel kapcsolatos szóláshasonlatok is szép számmal forognak
közszájon: majd kibújik a bőréből, nem fér a bőrébe, nem tud kibújni a bőréből,
csont és bőr, vastag bőr, van bőr a képén, saját bőrét viszi a vásárra. A
pirulás, elsápadás, kifehéredés, elszürkülés- és sárgulás már kissé más
kategóriához tartozik, de igen látványosak és árulkodnak bizonyos folyamatokról.
A bőr védelmi rendszer funkciója
természetesen onnan ered, hogy a szervezet legkülső eleme, az egész testet
beburkolja (a nyálkahártyákkal együtt, amelyek átmenetet, kaput képeznek a bőr
és a belső szervek között). Sérülése utat enged a külvilágból érkező „támadásoknak”,
a baktériumoknak, vírusoknak, s maga a sérülés is egy goromba támadás. Hogy
ennek oka is belülről származik, azt mi sem támasztja alá jobban, hogy a
sérülés igen gyakran figyelmetlenség vagy kapkodás következtében keletkezik, a
valódi külső támadásnál is elő- előfordul, hogy az érintett kiprovokálja a
másunnan érkező agressziót.
A bőrön mutatkozó anomáliák
számára tekintettel sem tudunk túl sokat foglalkozni eggyel-eggyel, így csak
átfutunk néhányon.
Bőrbetegségek általában: a
szorongás, nyugtalanság, vagy az elfojtott harag jelei, de a fenyegetettség
érzése is kijöhet a bőr állapotán.
Bőrkeményedések, tyúkszem:
megkeményedett nézetek, elképzelések. Állandó félelem. Ha kézen- és leginkább:
lábon van ez, érdemes utánanézni, milyen reflexzónánál alakult ki a probléma és
azzal a szervvel mi a helyzet. A lábujjak éppúgy hordoznak alap-jelentéseket,
mint a kézé, a valahol kialakult tyúkszem tehát arról informál, hogy milyen
életterülettel akad gondja az érintettnek.
Bőrkérgesedés: Úgy érzi az
illető, hogy mások állandóan irritálják és fenyegetik. Veszélyeztetettnek és
védtelennek érzi magát, ezért védőpáncélt növeszt a bántó ingerek ellen.
Bőrpigment-hiány: úgy érzi az
illető, hogy nem tartozik senkihez sem. Kitaszítottság, elszigetelődés.
Cellulitis, vagyis narancsbőr:
nagyon elterjedt, szinte „divat”. Pszichés hátterében egy gyermekkori
fájdalomnál történő megrekedés rejlik, ragaszkodás a fájó emlékekhez. Ennek következtében
nehézségei vannak a szülöttnek az előrehaladásban, s fél is attól, hogy saját
útján haladjon. Ugyanakkor remek ürügy arra, hogy a testével kapcsolatos
mindenféle problémáját koncentrálja egy bizonyos területre, azzal foglalkozzék,
s megoldásától várhon megváltást. Nem véletlen, hogy a nőknél jelentkezik oly
gyakran, férfiaknál elvétve.
Csalánkiütés: titkos félelem. A
dolgok eltúlzása, probléma-tupírozás, a bolhából elefántot csinál az érintett.
Ekcéma: kibékíthetetlen
ellentétek. Érzelmi kifakadások, békétlenség.
Farkasbőr: feladás. Jobb elmúlni,
mint küzdeni a létért. Harag, megtorlás a másik végletnek tekinthető indulat.
Gombás megbetegedések:
szétszórtság, frusztráció, harag. Követelődzés és bizalmatlanság a
kapcsolatokban, ennek következtében hajlam arra, hogy megszerezze, „elvegye”
amiről úgy gondolja, hogy neki jár.
Karbunkulus: mérgező, el nem
engedett düh igazságtalanságok vagy igazságtalanságként értékelt jelenségek
miatt.
Kelés: harag, forrongás, háborgó
indulatok – itt is figyelembe vehető a vulkán-effektus.
Kinövések: régi sérelmek
dédelgetése, a harag életben tartása némi önutálattal egybekötve. A minősített
változata, amikor azért utálja magát, mert nem tudja elengedni a sérelmeket.
Kiütés: irritáció amiatt, hogy
elkésik, lekésik valahonnan, valamiről. Ezen felül a figyelemfelkeltés
gyermeteg módja.
Mitteszerek: a tisztátalanság és
szeretetlenség érzése.
Pattanás (akne) az Én
elutasítása, ezen kívül: valami a felszínre akar törni a mélyből, heves, erős
indulatok – vulkáneffektus.
Szemölcs: gyűlölet, az
ön-elfogadás hiánya, az egyén csúnyának érzi magát, akit nem lehet szeretni. Ha
a talpon nő szemölcs, akkor még az is terheli, hogy az élet alapjainak és a
jelenségeknek a megértése helyett dühöng, és a jövőbe is előrevetíti mérgét.
Logikus, hogy az akadálymentes haladásban erősen korlátozott emiatt (és a
talpon lévő fájdalmas szemölcs miatt).
Az övsömör és pikkelysömör ugyan
a bőrön látszik, de mindkettőnek okai szerteágazók és külön fejezetet „érdemelnek”.
Louise Hay: Éld az életed című
könyvének függeléke valamint Rüdiger Dahlke: A betegség mint szimbólum c.
könyvének felhasználásával.

2012.10.18.
14.
Haj, szőrzet
A bőr „meghosszabbított”
tartozéka tulajdonképpen a szőrzet, azon belül a haj is. Ennek állapota
legalább annyira árulkodik a belső viszonyokról, mint a bőré. Az egészséges haj
nem hullik a természetes kopásnál jobban, nem zsírosodik be napok alatt, nem
törik és fényes, a fejbőr pedig nem korpásodik.
A bőrnél is lényegesek az
egészségi szempontokon kívül az esztétikai, kozmetikai, beavatkozással
(plasztika, smink, bőrápolás) kapcsolatos vonatkozások is. A hajnál pedig
fokozottan, hiszen ezzel a szőr-függelékkel amióta emberi kultúráról
beszélhetünk, mindig is sokat foglalkoztak férfiak és nők egyaránt. A divatokon
belül is nagy a jelentősége annak, hogy milyen spirituális üzenetet, milyen
mintát közvetít az aktuális áramlat a hajviseletben – színében, formájában,
általában a kultúrájában. Persze keresztül-kasul összefügg az is, hogy a haj
aktuális minősége = egészségi állapota és a vele megjelenített divat vagy
kulturális áramlat hogyan viszonyul egymáshoz.
Anélkül, hogy kitérnénk az
egyébként nagyon izgalmas hajtörténeti vonulatokra és jelenkori variációkra,
érdemes itt is tudatosítani néhány dolgot. A haj az életerő (vitalitás) és a
szabadság szimbóluma. Minél hullámosabb- göndörebb vagy öntörvényűbb a haj,
minél hosszabb és minél sötétebb, annál nagyobb a szabadság- és függetlenségi
vágy az illetőben. A kopaszra borotvált fej, vagy egy részének lecsupaszítása
az valamilyen felsőbb, világi vagy vallási hatalomnak alávetettséget jelent. Az
ősz haj ebben a megközelítésben: kapcsolat a sprituális szférákkal.
Fontos aspektus még az, hogy a
haj antennaként is működik (vesd össze sokrétű kapcsolatát a felsőbb
régiókkal), s a szabadon tartott szálak egy-egy vevőkészüléknek felelnek meg. A
bekötött fej, szoros kontyba fésült haj nem enged teret sem az egyéni
törekvéseknek, s az esetleg ilyesmire vagy eretnek, szokásoktól eltérő
gondolatokra inspiráló impulzusoknak.
A haj, mint az életerő szimbóluma
a népmesei- mitológiai motívumokban is szerepel, a Bibliában Sámson
történetében. S itt térünk rá voltaképpeni tárgyunkra is, a haj állapotára,
mint a mentális- pszichés- spirituális belső történések fizikai kifejeződésére.
A túlzott hajhullás (kb. napi 70
hajszál elvesztése, természetes cserélődése a normálisnak tekintett mennyiség
mögött stressz rejlik, félelem, többek között attól, hogy nem tudja
kontrollálni az érintett az életét, nem halad úgy előre, ahogyan szeretne.
„Kihullik a haja” valamitől mondja a szólás, rendszerint a kifejezetten tartós
krízist jelentő körülmények kapcsán. Oka lehet még: kimerültség, az életerő
csökkenése – ezek természetesen szorosan összefügghetnek a stresszel). A
hiányos táplálkozás részben ugyancsak lehet a túlterheltség következménye vagy
helytelen étkezési szokásoké, vagy a rossz anyagi körülményeké (ami ismét
óriási stressznek forrása).
A védtelenség érzése nagyobb
területen keletkező kopaszodásnál jöhet elő. Ugyanez mutathat infantilis
reakciókat is: menekülés a csecsemőkorba (egy másik szólás: „csupasz, mint a
baba popsija” szemléletesen érzékelteti ezt). Dahlke szerint a naivitás jele is
a kopaszodás. Ugyancsak Dahlke így fogalmazza meg a teendőket, a feloldást: „tisztázni
a múlt dolgait, hogy teret adhassunk az új erőknek és impulzusoknak. Tudatos
áldozathozatal. Lemondás külső szabadságunkról és hatalmunkról.”
Még mindig Dahlkéból idézek (A
betegség mint szimbólum):
Hajhullás speciális változatainál
a teendő:
 1. foltos: szembenézni a mély tudat alatti bánattal,
  gondokkal. Tudatos gyász, a gyász … bepótolása: vegyünk búcsút az
  elavulttól, régitől: lássuk be, hogy szabadságunkkal és hatalmunkkal
  fizetünk az elmulasztott dolgokért.
 2. tonzúraszerű: magasabb szférák iránti nyíltság
 3. kopaszodó halánték: több nyíltsággal közelíteni a
  filozófiai aspektusokhoz és a szellemi dolgokhoz
 4. magas homlok: teret engedni a szellemi világnak,
  előtérbe helyezni életünk szellemi aspektusát.
Megjegyzem itt, hogy bizonyos
hajfestékek miatt történő foltos kopaszodásnál is jól tetten érhető a jelzett
pszichés háttér.
Az ősz haj ebben a
megközelítésben nagy megterhelésnek is lehet a következménye: az egy éjszaka
keletkező fehér sáv vagy hirtelen teljes őszülés látványos példái ennek. A már
említett, a spirituális szférákkal történő összeköttetés és a stressz
természetesen ugyancsak szorosan összefüggnek egymással, hiszen a traumák
sokkal közelebb visznek (jobb esetben) a nagy törvényszerűségekhez, s a
spiritualitáshoz, mint a derűs élmények.
A hajszálak töredezettsége mögött
tisztázatlan célok, megrekedés, az intuíció átmenetileg csökkent volta, illetve
az intuícióval szembeni ellenállás rejtőzhet.
A korpásodás, túlzott hámlás arra
figyelmeztet, hogy nem akarunk régi formánktól (buroktól), vagy szokástól
megválni, új utakra térni, holott időszerű lenne.

2012.11.01.
15.
Allergia
Nagyon érdekes betegség, s a mi
szempontunkból azért is fontos, mert rajta keresztül kiválóan tanulmányozható
az a tétel, hogy pszichés elfojtások, hatások váltják ki a fizikai tüneteket.
Az allergia szinte egyenesen demonstrálja ezt, hiszen némelykor elég rágondolni
az allergénre, vagy a képét megpillantani, s máris produkálja a beteg a
jellegzetes tüneteket.
Az allergia az Én és a Külvilág
kapcsolatában létrejött defektus miatt alakul ki. Túlzott félelem, védekezés
bizonyos dolgokkal szemben. A félelem agressziót szül, vagyis fokozott
reakciókat ad a környezet felé az érintett, sőt: zsarolja, terrorizálja azt,
mert nem engedi a közelébe azokat a tényezőket, amelyek allergiás reakciókat
váltanak ki nála. A félelem tárgya sok minden lehet, általában olyasmi, ami „túlságosan”
természetes, ösztönös, elemi erejű.
A természet ébredése, működése,
burjánzása – életerő, vitalitás, szexualitás (fű, virágpor allergia).
Állatszőr – az animális, ösztönös
vonatkozásoktól, nagy arányban a szexualitás állatias jellegétől való félelem. Macskaszőr
– a macska a simulékonyság, lágyság, csábítás jelképeként a női oldal
fenntartásait; a kutyaszőr a kutya támadó, őrző-védő funkciói folytán a férfi
oldallal kapcsolatos ellenérzéseket és ellenreakciót jelzi.
Szennyeződések – kontaktus a
valósággal (házipor).
Bizonyos élelmiszerek, különösen
a gabonafélék és gyümölcsök – itt is a szennyezettség vagy/és a szexuális
vonatkozások dominánsak.
Gyógyszerek, kemikáliák – olyan
alattomos támadások elleni védekezés, amiket végképp nem tud kontrollálni az
érintett. A szennyezettség tömény változata.
Az allergiát ki lehet iktatni az
életünkből. Dahlke gyakorlatokat ajánl: „(dinamikus meditáció, konfrontációs
gyakorlatok, testedzés – energia az allergia helyett); az érzékenység
iskolázása (megtanulni megkülönbözteti a barátot az ellenségtől); kerülni az
agresszió testi szintre szorítását, ehelyett inkább valóban megélni azt, vagyis
agresszívebben gondolkodni és cselekedni; ´élni merni´, elfogadni a kihívásokat;
offenzívebben cselekedni, kifejleszteni reakciókészségünket, ´megvívni az élet
harcait´, élvezetet találni az erotikában; életünk elutasított és került
területeivel szembenézni, bátran felvenni velük a harcot…”

2012.11.08.
16.
Depresszió
 
Ez egy gyűjtőfogalom, amit
sokszor felületesen úgy használunk, hogy elmulasztunk belegondolni eredetébe,
formájába és abba, hogy vajon mennyire kezelhető vagy sem.
Három alaptípusról lehet
beszélni, melyek persze összemosódnak időnként.
A fizikai eredetűnek megvan a
határozott kifejeződése: agyvérzés, daganat, más agyi károsodás,
érelmeszesedés, rossz keringés, hormonzavar előzi meg illetve okozza. Egyes
gyógyszereknek is van ilyen mellékhatása. Nagy kérdés, hogy a fizikai betegség
van-e előbb és azt követi a depresszió vagy az utóbbi is hozzájárul az előbbi
kialakulásához. Nyilván szoros kölcsönhatásban vannak egymással.
Endogén (görög eredetű kifejezés,
jelentése: „belül születő”) depresszióról akkor beszélhetünk, ha a belső
állapot, meglévő hajlam következtében keletkezik a fokozatosan vagy hirtelen
kifejlődő depresszió, a belső űr, apatikus hangulat.
Pszichogén depresszió pedig a
külső körülményekre adott hibás reakció. A kihívásoknak nem tud megfelelni a
szülött, vagy legalábbis úgy érzi, hogy képtelen megfelelni, nem látja értelmét
semminek, így saját életének sem. Kapcsolatrendszerét leépíti, hiszen úgyis
értéktelen és senkinek nem lehet szüksége rá. A saját maga ellen forduló
agresszió, önpusztító tendenciák legszélsőségesebb megnyilvánulása az
öngyilkosság – gondolati szinten vagy kísérletként illetve befejezett módon.
Más szituációban a depresszió
valamilyen tartós megterhelésre adott válaszreakció, alkalom a visszavonulásra.
Bármelyik fajtáról is legyen szó,
a hajlam mindenképpen alapfeltétel. Vannak emberek, akik oly mértékben nem
hajlamosak a depresszióra, hogy fel sem fogják, másoknál hogyan fordulhat
ilyesmi elő és úgy is viszonyulnak hozzá. Fontos, hogy akinél pedig megvan a
hajlam, miként kezeli azt magában. Ha periodikusan visszatérő – például: téli –
depresszióról van szó, arra jól fel lehet készülni és meg lehet tenni azokat a
lépéseket, amelyek segítenek tompítani vagy kiiktatni a hatást. (Fény- színterápia,
meditációk, sport, tánc) A személyre szabottan és időszakosan jelentkező
depressziót – amennyiben felismeri az érintett – ugyancsak viszonylag jól lehet
kezelni. A lehető legrosszabb reakció természetesen az, ha tehetetlenül
sodródik a depresszió legmélyebb bugyraiba az érintett. Márpedig ennek a
betegségnek ez az egyik kifejezett jellegzetessége, úgyhogy igen sokan
belesüppednek abba az állapotba, amelyből egyedül és egyszerű módszerekkel már
nagyon nehéz vagy nem is lehet kikecmeregni. Ilyenkor elkerülhetetlen a külső
beavatkozás, terápia, esetleg gyógyszeres kezelés. (Ezt sokan vitatják.)
Az asztrológiában nagyon sok
jelölő mutathat depresszióra való hajlamot. A téli jegyek bolygói; sok vagy
jelentős vagy ugyancsak depresszív jelölőként funkcionáló bolygó a IV. 8. vagy
12. házban; a Neptun vagy akár a Jupiter bizonyos támadottsága, s így tovább.
Azt is viszonylag jól be lehet határolni, hogy önmaga tudja-e kezelni az illető
a dolgot, vagy valamilyen külső segítségre szorul. S azt is fel lehet mérni a
horoszkópból: orvos segít-e a legjobban vagy valamilyen más eszközt célszerű
igénybe venni, s ha igen, milyent. Nagyon jó hatást érnek el a különböző
oldások, kineziológia, SVT (spirituális választerápia), vagy más, az érintett
által elfogadhatónak ítélt módszer.
Nyomatékosan felhívom a figyelmet
itt arra, hogy az semmiképpen nem jelent „külső segítséget” ha a környezet
tagjai nekiállnak noszogatni a depressziós embert arra, hogy „szedje össze
magát”, vagy fel akarják vidítani olyan akciókkal, amiken lehet, hogy még jobb
állapotában sem mulatna illetve ellátják mindenféle jó tanáccsal arra, hogyan
vidulhatna. Ezzel az esetek óriási százalékában (sokkal) többet ártanak, mint
használnak. Ha lehet egyáltalán segíteni, akkor együttérzéssel, bizonyos
kímélettel. Fontos, hogy a depresszióban szenvedő megtalálja önmagát, merje
élni a saját életét, ki tudja fejezni valódi énjét. Legyen képes örülni annak,
hogy pontosan olyan, amilyen. Ha ehhez hozzá tudunk járulni – akkor tudtuk őt
támogatni.
2013.04.25.
17.
Szenvedélybetegségek
Minden ilyen, vagyis: fokozott, a
„normálisnál” sokkal erősebb kötődés valamihez, az életnek egy (vagy néhány)
kiválasztott eleméhez, nem más, mint az egység keresésének torzult formája. Az
érintett személy a látszólag egyszerűbb utat választja, illetve egyedül
gondolja (persze nem tudatosan) megoldani a problémát. Ez logikailag fából
vaskarika, hiszen ha igaz, hogy az egység felé törekszünk, ahhoz mindig
hozzátartoznak mások, következésképpen egymagunkban nem sokra megyünk.
A szenvedélybetegség mint más,
fizikai tünetekkel járó betegség forrása az én olvasatomban kissé másként fest.
Szerintem tudniillik ugyanarról a tőről fakad mindkettő és nem biztos, hogy ok-
okozat szinten kell értékelni. Magyarán: akinél az inger különösen erős arra,
hogy valamilyen szenvedély felé forduljon, annál az is különösen erős, ami
miatt ezt teszi, s ha nem alkalmazna valamilyen pótlékot, alighanem akkor is
megbetegedne, csak éppen „magától” vagy – még inkább – az elfojtás következtében.
Erre is számos példa van, csak az egészségügyi statisztikák nem tartalmazzák a
teljes populáció adatait, hanem főleg a betegségek által érintettek tömegét.
Így nem lehet felmérni, hogy a beteggondozásba nem került emberek közül mennyit
érint egy-egy szenvedélybetegség illetve szenvedély.
Sok olyan példa is ismert, amikor
úgy él valaki, ahogyan az egészséges életmód „protokollja” előírja, s mégis
ugyanúgy meghal például rákban, mint egy alkoholista vagy megrögzött dohányos.
Másfelől viszont kétségtelen,
hogy a fogyasztói vagy/és individualizálódott társadalomnak egyik vadhajtása az
azonnali kielégülés keresése, s ami nem megy az emberi kapcsolatokon keresztül
aprómunkával araszolva az egység felé, azt megpróbáljuk más úton-módon
megszerezni.
A sorozat következő részeiben
közelebbről is megnézzük egy-egy függőség mibenlétét, most csak áttekintjük,
hogy a közismerteken kívül még milyen, torzultnak minősíthető kötődések fordulnak
tipikusan elő.
A leggyakoribbak: alkoholizmus,
dohányzás, drogfüggés. Ezeken kívül még számos más függőséget tartanak számon,
s azok is bátran kiegészíthetők olyanokkal, amelyeket orvosilag (még) nem (vagy
csak részlegesen) minősítenek szenvedélybetegségnek. Rögtön ilyen a
gyógyszerfüggés. Az egészséges életmód-függés (amely még nem éri el a mánia
határát, de ha eléri, úgy is megfelel). Visszakanyarodva a többé-kevésbé
kanonizált függőségekhez felsorolás-szerűen: evéskényszer, információéhség,
munkamánia, birtoklási kényszer (vásárlás), sikerhajhászás, érvényesülés-
hírnévhajhászás, játékszenvedély, gyűjtőszenvedély, rekord-szenvedély,
szexfüggés.

2013.05.02.
18.
Szenvedélybetegségek -2
 
Alkoholizmus
Idézem szó szerint Dahlke A
betegség mint szimbólum c. könyvéből a címszóhoz tartozó „Tüneti szint” rész elejét: „Az alkoholista kísérletet tesz arra, hogy az élet keménységét „meglágyítsa”
illetve hogy lágynak és „kereknek” érezze saját magát: hogy az egyébként „nehezen
emészthető” dolgokat alkohollal öblítse le….gyengédségre vágyik, egy szebb,
jobb, konfliktusmentesebb világra, amit a konfliktus kerülésével próbál
megoldani; visszalépés a gyermekkorba….”
Nem véletlen sem az, hogy
általában midnen szenvedélybetegség, s azon belül az alkoholizmus külön
kiemelten a Neptunhoz tartozik, ezen kívül pedig az ivásra való hajlandóságot
különösen a vizes jegyekhez kötjük. A Neptun is víz jegynek, a Halaknak az
uralkodója, tehát közvetlen köze van ahhoz, hogy azok az emberek, akiknél a víz
elem vagy a Neptun olyan jelentőséget kap, fokozottan a veszélyeztetett
kategóriába soroltatnak. A víz jegyűek ugyanis érzékenyek, könnyen felborul
lelki egyensúlyuk és nehezebben találnak hozzá vissza, mint a többiek. Gyakran hajlamosak
az agressziót önpusztítássá transzformálni, ahogyan az ezzel szervesen
összefüggő mártír-szerepre is.
Régebben – igen kevés kivétellel –
a férfiakra volt jellemző az alkoholizmus, s még most, amikor a nők kezdenek „felzárkózni”,
még mindig ők vezetnek. Amikor férfi horoszkópjában kerülnek túlsúlyba a
negatív – befogadó, passzív – arányok, s ráadásul azon belül különösen a víz
elem, akkor gyakran (szó nincs arról, hogy mindig, mert nagyon sok ellenerő,
úgynevezett kiváltó tényező is működhet abban a képletben) valóban megjelenik a
személyiségben a lágyság, empátia, konfliktuskerülés, békességre, nyugalomra
törekvés – s ezek a mi kultúrköreinkben még mindig felettébb férfiatlan vonásoknak
számítanak. (Az említett kategóriákról részletesen olvashatsz a http://www.karmaasztrologia.com/p/tanfolyamok-csoportok.html
oldal végén található Asztrológiai alapfogalmak 8-13. részeiben)
Az ellentmondás feloldására
irányuló menekülési törekvés – vagy a hagyományos megfelelés: a fenegyerek
módra történő ivás – jelenthet sok embernek látszólagos kivezető utat. Legalább
addig, amíg elkábul, nem foglalkozik a problémával.
Ahogyan a nők is egyre inkább
törekszenek az érvényesülésre, úgy ütközik ki ennél a nemnél is az, hogy az abból
eredő feszültségeket valahogyan oldani kell és kézenfekvőnek, kényelmesnek
tűnik ezzel a nagyon egyszerű (hogy ne mondjam: primitív) eszközzel. Nem
beszélve arról, hogy az egyenértékűség egyik kritériuma is lehet akár, hogy egy
nő is képes versenyt inni a férfiakkal. Majd úgy is marad: szükségletévé válik
az alkohol.
A feszültségoldásra használt
alkoholizálás érzékelésére igen jó alkalom a telihold, amikor feltűnően több
részeggel lehet találkozni, hiszen vannak emberek, akiknél „csak” arra a
periódusra korlátozódik az iváskényszer, amikor telihold van. Akkor egy-három
napig leisszák magukat, majd a következő ilyen holdfázisig akár absztinensek is
maradnak.
Az általában alkalmazott
módszereken kívül – mint asztrológus – alapvetően azt tartanám a leginkább
célravezető eljárásnak, ha megismerné és főleg: tudomásul venné saját
alaphabitusát az érintett, és más, saját alkatának is megfelelő eszközt keresne
akár a feszültségoldáshoz, akár az eksztázis eléréséhez – ami egy másik fontos
motivációja az ivásnak. A magam részéről a Rák és Halak típusoknak előszeretettel
szoktam ajánlani a jógát, amelynek rengeteg ága, fajtája van, abból is ki lehet
választani azt, ami leginkább testre szabott. Az egyik legjobb kiegyenlítő-
karbantartó metódus a lelki hullámzásoknál.
Persze amikor már valóban
betegséggé fajul az alkoholizmus, akkor a szelídebb eljárások már nemigen
segítenek, s a közismert radikális terápiákhoz kell fordulni.

2013.05.09.
19.
Szenvedélybetegségek -3
Dohányzás
Ha az alkohol a víz eleműeknél
szerepel feltűnő gyakorisággal feszültségoldásként, akkor logikus lenne, hogy a
dohányzás meg a másik három elemnél: a levegővel a füst analóg, a földdel a
belőle táplálkozó dohány növény és a hamu, a tűzzel pedig a cigaretta (szivar,
pipa) parazsa. (Nem beszélve az ágyban dohányzás miatt keletkező tűzről…) Mivel
nincs a birtokomban olyan statisztika, amely igazolná vagy cáfolná ezt az
állítást, csak a logikára hagyatkozhatom. Mindenesetre a pszichológia, orvoslás
és ezoterikus felfogás elég egységesen jelöl meg néhány olyan alap-okot, amely
a dohányzáshoz kötődést indokolja és szenvedélybetegséggé minősíti.
Emlékeztetőül: két résszel előbb,
a bevezetőben beszéltünk arról, hogy a szenvedélybetegségek a gyors megoldást
kereső embereknél alakulnak ki nagy arányban, az egység felé törekvés torzult
formájaként. A kontaktus, kommunikáció (levegő) az egyik alapvető igény: a dohányos
a füsttel magához vesz valamit, ami helyettesíti azt, de megfelel a ködösítés,
füstbe burkolózás tartalomnak is, amennyiben a rejtőzés, a kommunikáció elől
való kitérés a taktika valamilyen okból. Mindenképpen helyettesítő, pótszer. S
ez igaz még akkor is, ha a sámánokra gondolunk, akik bizonyos füvek szívásával
értek el transzállapotot és jutottak olyan információkhoz – akár értelmezhető,
akár homályos formában – amelyekhez másként nem, vagy lassabban vagy kevésbé
intenzíven. (36 évig dohányoztam és megesküszöm most is, holott 10 éve
elhagytam, hogy valóban segíti az ihletet a füst.)
A másik kötődés a motorikus
jellegű mozgás, a foglalatosság a cigarettával, rágyújtás, lehamuzás, a szájhoz
emelgetése a dohányneműnek. Ennek hátterében a célok tisztázatlansága, vagy
egyenesen a céltalanság is rejtőzhet. Pótcselekvéssel helyettesíti az érintett
a valódi, effektív cselekvést. Az unalom (nem tudok mit kezdeni magammal) akár
társaságban, akár magányban ugyancsak egyik kifejeződési formája tulajdonképpen
ugyanennek a motívumnak. Az ilyen háttér egyaránt köthető szintén a levegő
elemhez, de a praktikus, célirányos cselekvés kapcsán a földhöz is, a valódi
aktivitás révén pedig a tűzhöz.
A nemdohányzók egyik kedvenc
elmélete az, hogy a dohányzás nem más, mint a szopási reflex infantilis módon
történt fennmaradása, vágykielégítés. Ez egyértelműen föld jellegű – amennyiben
elfogadjuk lehetőségként.
Tűz jellegű a kalandvágy,
önigazolás, élvezet, mámor elemeinek motivációja, de akár az idegesség, belső
feszültség levezetéseként használt dohányzás is.
Jellegzetes a kamaszkori dac és a
felnőtté válás demonstrálásaként alkalmazott dohányzás, s elég sokan meg is
elégszenek a fiatalkori vagy a társasági együttlétekre korlátozódó füstöléssel is.
A veszélyeztetett kategória (lásd ezzel kapcsolatban is a bevezetőt) tagjai
pedig átváltanak a valódi kötődésre, szenvedélyre.
A dohánybűz undort keltő, taszító
hatása is szerepelhet esetleg a motivációk között – visszakanyarodva a
kapcsolati, kommunikációs problémákhoz. A mások ilyen módon történő távoltartása
meghiúsítja a kontaktust, vagy azok egy részét és máris nem kell a problémával
foglalkozni.
A dohányzás elleni hadjárat az
Egyesült Államokból indult, ahol egyébként feltűnő sikerrel szorították vissza
ezt a tevékenységet, úgyhogy hamarosan átterjed egyéb kontinensekre is,
Európába biztosan. Most szegény dohányosok az üldözöttség miatt élnek meg olyan
stresszt, ami majdnem annyira káros, mint az ilyen szenvedélyük. Elég
féloldalas a dolog, mert ugyanakkor az alkoholfogyasztást például mi sem
szorítja vissza stb.
A dohányzásról leszokni legalább
olyan nehéz adott esetben, mint az alkoholról, sőt: már genetikailag is nyomon
követhető az érintettség. Ha megtalálja az életben a helyét és rendületlenül
követhető célját az, aki elszánja magát a leszokásra és – nagyon fontos!!! –
kap megfelelő támogatást a szűkebb- tágabb környezettől, akkor van esély arra,
hogy el tudja hagyni. (Magam is igazolhatom, hogy az alkat attól még megmarad –
bármikor rá tudnék gyújtani és azzal persze ismét visszaszokni, úgyhogy nem
teszem.)
2013.09.05.
20.
Szenvedélybetegségek -4
Drogfüggés
Az alkoholizmus és dohányzás
viszonylag egyszerűbb kifejeződése a szenvedélybetegségeknek, azon belül

annak,
hogy az egységhez vezető utat túl hosszúnak és göröngyösnek találja az
érintett, ezért megkísérli valamilyen – kevéssé célirányos – módon lerövidíteni.
A drogok használata sokszínűbb, más és más „eredményt” lehet elérni egyes
fajtáikkal. Egyúttal a bármilyen drog jellegű szer használata a leghatékonyabb
abból a szempontból, hogy az ember elrugaszkodjon a realitásoktól, másik
dimenzióba kerüljön, ahol minden más és ezért jobbnak tűnik, mint a földi három
dimenzióban.

Különböző a belső motiváció is
aszerint, hogy a drogfüggő melyik pótszert használja előszeretettel.
A narkotikum heroin a vesztesség
érzésének kompenzálását segíti, ahogyan a (görög származtatású) neve is
mutatja: hero = hős, in= ban – belső, belül. A győztes pozícióját vél megtapasztalni
a felhasználója, aki hamarosan teljesen kimarad saját életéből, miután az egyik
legsúlyosabb függőség pont ettől a szertől alakulhat ki. Akár erre, akár a
többi drogra érvényes, hogy pontosan abba a csapdába esik a szülött, amit
elkerülni igyekszik. Ez esetben a küzdelmet, azonban a (méregdrága) heroin
megszerzése érdekében legalább olyan és akkora küzdelmet kell folytatnia,
mintha valamilyen értelmesebbnek tekinthető célt tűzne ki maga elé. Ráadásul a
helyzetek, amelyekbe kényszerül, sokkal élesebben is lehetnek, mint a „való
élet”. Az ópiát származékok hasonlóan funkcionálnak.
A kokain teljesítménynövelő
hatása a kreativitást akarná pótolni. A kreativitás bőséges áradása vagy
átmeneti beszűkülése, netán elapadása olyan tényező, amelynek belső és külső okai
lehetnek. Belső okként elbizonytalanodás, kifáradás, irányváltás előtti
megtorpanás, más dolgokra koncentrálás említhető. Külső okként ha elfogadjuk
azt a feltevést, hogy az ihlet kívülről jön, akkor teljesen világos, hogy lehet
ugyan provokálni, de nem biztos, hogy túl sok értelme van. A pótszerek
használata az említett (és nem említett) tényezőket igyekszik kiküszöbölni, nem
adva (megint) időt az érésre, más motívumok teljes és szükséges megélésére,
pihenésre, feltöltődésre. Ha a külső okokat is figyelembe vesszük, akkor az egyetemesen
érvényesülő ritmust töri meg művi úton a felhasználó.
A gyorsítók (amfetamin, speed)
nyilván az élet teljessége (minősége) helyett bizonyos mennyiségi elemek
halmozásával vélik elérni a vágyott célokat. Egységnyi időbe minél több élményt
besűríteni nem egyenlő a saját erőből elért teljesítménnyel, s még kevésbé
azzal az örömmel, amit – fiziológiailag is igazoltan – a mentális vagy fizikai
erőfeszítés szabadít fel.
A diszkódrogok (exstasy, adam, Kati,
Gina, Mephiszto stb.) használatának részben hasonló a motivációja az előzőhöz,
de inkább az érzelmi felszabadulás oldaláról: a szeretet, szerelem illúziójának
megteremtése, vagy a puszta szexualitás (Gina) megélése a cél. A társadalmi
érintkezés, s azon belül is különösen a férfi-nő viszonylatok utóbbi 50-100
évben történt drasztikus átalakulása során még nem jöhetett létre az az új
egyensúly, amelynek mentén a kapcsolatok dzsungelében biztonságosan tudna
közlekedni nagyon sok ember, s mivel a felnőttek sem képesek rá, a felnövekvő
nemzedéknek sem tudnak elfogadható mintát adni. Az a rengeteg gátlás, ami a
megrázó folyamatok hordalékaként terheli a csoportokat és egyéneket,
felszabadításra vár, ennek a vadhajtása a vázolt jelenség is.
A cannabis-származékok (marihuana,
hasis) oldó hatása pontosan ugyanolyan csalóka, mint a többi drogé. A
védettség, biztonság érzése, esetleg közösségi élmény „köszönhető” nekik. A
felhasználók előszeretettel vallják részben azt, hogy a cannabis nem okoz
függőséget, részben pedig azt, hogy mivel nem „kemény drog”, nem is (annyira)
ártalmas. Hosszú távon azonban éppúgy a személyiség széthullásához, felpuhulásához
vezet, mint a többi, csak lassabban, s kevésbé látványosan.
A pszichedelikus drogok (LSD,
meszkalin, pszilocibin, 2c-b, 2c-e) terelik a figyelmet a leginkább arra, ami a
kiindulási pontunk: az egységélmény és más spirituális élmény megélését
provokálják, szintén olyan kerülő úton, amelyben az egyéni erőfeszítés által
megalapozott, stabil lelki fejlődést segítő elemek nem kapnak szerepet. Így a
megélt élményt kísérő eredmény is elmarad.
Nyugtatók, altatók,
teljesítménynövelő szerek – a legálisan, receptre kapható drogok használatának
célja is a hangulatjavítás, menekülés a mindennapok valósága, gondjai, megoldásra
váró problémái elől, a félelmek oldása, illetve a teljesítménynöveléssel az
ingatag önbizalom vélt megerősítése a motiváció.
A kialakult drogfüggés kezelése
nehéz feladat, sok empátiát és türelmet igényel a környezet részéről. Még több
türelmet az érintettekéről. A kivárás képessége, a döntések felvállalása, a konfliktusoldás
megtanulása, a reális én-kép, ennek következtében az önértékelés (v.ö.
önbizalom) kialakítása, az örömforrás felfedezése a „silány” mindennapok
valóságában olyan átfogó program, amelyhez sok-sok gyakorlás és – ismét és
kiemelten a környezetből – érkező sok-sok szeretet szükségeltetik. A szónak
abban az értelmében, amelyet a (szerintem) legszebben M. Scott Peck fogalmaz
meg (Úttalan utakon): „A szeretet hajlandóság az Én kiterjesztésére, magunk és
mások lelki fejlődésének elősegítése érdekében.” Ebből a kiindulási pontból
képzelhető el a legjobb eredmény ennek a súlyos pszichés zavarnak a meghaladásában.
2013.09.12.
21.
Szenvedélybetegségek -5
Egyéb függőségek
A szenvedélybetegségekkel
foglalkozó szócikkek közül az elsőben írtam: „leggyakoribbak: alkoholizmus,
dohányzás, drogfüggés. Ezeken kívül még számos más függőséget tartanak számon,
s azok is bátran kiegészíthetők olyanokkal, amelyeket orvosilag (még) nem (vagy
csak részlegesen) minősítenek szenvedélybetegségnek. Rögtön ilyen a
gyógyszerfüggés. Az egészséges életmód-függés (amely még nem éri el a mánia
határát, de ha eléri, úgy is megfelel). Visszakanyarodva a többé-kevésbé
kanonizált függőségekhez felsorolás-szerűen: evéskényszer, információéhség,
munkamánia, birtoklási kényszer (vásárlás), sikerhajhászás, érvényesülés-
hírnévhajhászás, játékszenvedély, gyűjtőszenvedély, rekord-szenvedély,
szexfüggés.” Kiegészíthető továbbá a sor: a környezetvédelem, állatmentés,
politika, bármilyen ideológia és egyetemes igazság túlzott, egyoldalú
preferálásával és a végtelenségig folytatható a sor.
Látjuk tehát, hogy számos más
motívumhoz is lehet függés szinten kötődni. Sőt. Hovatovább bármihez. Így az a
vélt szükségletet kielégítő rendszeres tevékenység, ami egyensúly-eltolódással
jár, más tényezők vagy/és más emberek rovására történik, amelynek hiányától
frusztrált lesz az érintett, bátran tekinthető függésnek. Az egyik hangsúly
a  v é l t  szükségleten van, hiszen a függő személy
előszeretettel indokolja azt, hogy függésének tárgyára okvetlenül szüksége van,
holott mindenki más számára egyértelmű, hogy állítása több, mint túlzás.
A továbbiakban csupán címszavakra
redukálva különböző függőségeket sorolok fel, röviden megvilágítva azt a
pszichés hátteret is, amelyet kompenzálni vél a szülött speciális túlhajtott tevékenységével.
Analógiásan behelyettesíthetők minden egyéb függőséggel és azok pszichés
eredetével.
Gyógyszerfüggés (nem azonos a
drogként használt gyógyszerezéssel) – félelem az élettől és a haláltól, a
fenyegető körülményektől, a bizalom hiánya
Egészséges életmód-függés
(túlzott és dogmaszerű ragaszkodás az erre vonatkozó szabályok tömegéhez) – az
előbbihez hasonló, félelem a körülményektől és a bizalom hiánya
Munkamánia – menekülés a személyi
problémák elől, teljesítménykényszer, önbizalom problémák
Birtoklási kényszer – belső
mentális vagy érzelmi üresség, bizonytalanság, túlzott biztonságra törekvés
Kapcsolatfüggés, melyek egy része
a birtoklási kényszerhez is hasonló – félelem attól, hogy önmagában nem találja
meg az egység felé vezető utat, illetve az élet színességét, tartalmasságát,
önbizalom- bizalomhiány
Játékszenvedély – menekülés a
valóság elől, illetve: gyenge vagy téves önértékelés, saját egyéb képességeibe
vetett hit hiánya
Gyűjtőszenvedély – az anyagi
világ birtoklására és rendszerezésére vonatkozó igény, a szabályos
struktúráktól remélt biztonságra törekvés
Sikerhajhászás, érvényesülési
szenvedély – csekély önbizalom, mindenki elismerésének kivívásával törekszik az
érintett az egység élményére
Rekordállítási szenvedély – a
belső bizonytalanság kompenzálása, az ingatag önértékelés megerősítése
Teljesítménykényszer, ami az
előbbi két kategóriával némileg átfedésben van, de mégsem azonos. Ebben az a
fontos, hogy bármit csinál, abban a maximumot hozza ki magából az illető. A
háttér viszont ebben is a belső bizonytalanság és az ingatag önértékelés
Információéhség – a mindent
tudással véli elérni az egységet, bizonytalanság, a felkészületlenség érzése,
félelem az érzelmektől és a valódi élettől
Internetfüggés/számítógép-függés,
amely ugyancsak tartalmaz átfedést az információéhséggel is – a valódi élet
buktatóinak kerülése, félelem az igazi kapcsolatoktól és kihívásoktól.
Fekete-fehér (igen-nem) típusú gondolkodás
Evési kényszer – türelmetlenség,
azonnali kielégülésre törekvés, az élet egyéb dolgai iránti bizalmatlanság, az
egység illúziója a bekebelezés által
Szexfüggőség vagy/és
promiszkuitás – a sima szexfüggésnél az egységélmény sűrű provokálása,
menekülés a mindennapok sivársága elől illetve képtelenség a valódi
eksztázisra. A promiszkuitásnál súlyos önbizalom-hiány, menekülés az érzelmi
kötődéstől, kapcsolattól („úgysem sikerül”), egyúttal viszont szintén valamiféle
egység keresése.

2013.11.21.
22.
Pszichoszomatikus betegségek
Ebben a rovatban
pszichoszomatikus betegséget emlegetni furcsának tűnhet, hiszen kiindulási
alapunk éppen az, hogy minden betegség lelki- mentális alapú, még a
veleszületett rendellenességek is, csak azokban éppenséggel az előző életek problémái
öltenek testet.
Vannak azonban olyan anomáliák,
amelyeknek nincs szervi oka, s tisztán a pszichés működés döccenői váltják ki a
fizikai tüneteket. Hosszabb távon ezek valódi testi betegséggé is alakulhatnak.
A horoszkópokban ezt jól lehet látni, például abból, hogy a Hold vagy a Neptun
szerepel betegség-házban (6. 8. 12. házak valamelyikében), s persze más
formában is. Ilyenkor hangsúlyozom azt horoszkópelemzéskor, hogy „és még az
orvosok szerint is” pszichoszomatikus bajokra hajlamos ilyen és ilyen
területen.
Orvosilag: „Lelki alapú, pszichoszomatikus
betegségeknek azokat a betegségeket nevezzük, amelyek – bár szervi betegségek-,
de kialakulásukban rendkívül nagy szerepet játszik a lelkiállapot. A test és a
lélek szorosan összefügg egymással, és ha a lélek sérül, az óhatatlanul kihat a
testi egészségre is. Egy új tudományág, a pszicho-neuro-immunológia épp ezt a
kérdést kutatja, és már teljesen bizonyított, hogy szoros kapcsolat van a lelki
egészség és az immunrendszer között. …. Vannak olyan betegségek is, ahol az
orvosi vizsgálatok nem találnak eltéréseket, a beteg mégis szenved. Őket sem
szabad azzal elintézni, hogy csak feltűnősködni akarnak, szimulálnak, mert a
szenvedés is egy tünet. Ez esetben a lelki hátteret különösen meg kell nézni,
mi oka lehet a problémáknak.”
A leggyakoribb pszichoszomatikus
illetve ilyen jellegű panaszok:
Fájdalom, amelynek a leggondosabb
vizsgálatokkal sem találják az eredetét: has- hátfájás, izomfájdalom, ízületi panasz,
mellkasi szorítás, menstruáció, szexuális aktus vagy vizelés közbeni fájdalom. Fejfájás,
migrén. Mindegyik mögött az adott szervnek megfelelő ok rejlik, például a hátfájásnál
az érzelmi vagy anyagi támasz (bizalom) hiánya, a genitáliáknál a szexualitás,
a „mocskos” vonatkozások elutasítása, mozgásszervi panaszoknál a haladással,
változással kapcsolatos mentális- pszichés gondok. A fejfájás bonyolultabb,
hiszen az agy az egyik legfőbb irányító szervünk. Így többek között az embernek
a saját élete feletti diszponálás, az önrendelkezés és annak csorbítása táján
kereshetjük a gondok eredetét.
Érzékeléssel kapcsolatos panaszok:
pl. kettőslátás, zsibbadás, homályos látás, vakság; fülzúgás, halláscsökkenés,
hallásvesztés; tapintás-, hőérzés csökkenése vagy hiánya; remegések, érzészavar,
de ide kapcsolódnak a neurológiai jellegű tünetek is: koordinációs vagy
egyensúlyzavar, bénulás vagy gyengeség, beszédképtelenség, tapintás- vagy
fájdalomérzés kiesés, kettős látás, vakság, süketség, görcsök, nem ájulásos
tudatkiesés. A világban való tájékozódás, s egyáltalán: a földi létezés körüli
nehézségek fejeződnek ki bennük. A „nem akarok látni vagy hallani”, a
kapcsolati kudarcoktól való félelem, a külvilággal való kontaktus fárasztó
volta, a figyelem kapása és megadása mind-mind olyan körülmény, amely nagyon
könnyen szomatizálódhat egypár rossz élmény vagy pusztán az előzetes szorongás
nyomán.
Az alvászavarok hátterében – meggyőződésem,
hogy mint minden veszteségtől való félelem rettegés mögött is – a halálfélelem
áll, hiszen az alvás egy mindennapos „kis halál”. Hosszabb távon az
alvászavaroknak is lehet mindenféle fiziológiai következménye, de a pihenés
hiánya illetve elégtelensége is éppen eléggé megviseli a szervezetet.
Evési- emésztési panaszok – talán
a legszélesebb a skála ebben, kezdve a torokszorítás, nyelési nehézségek, hányinger,
hányás, hasmenés, számos étellel kapcsolatos intolerancia jelenségeitől a
súlyosabbakig: reflux, gyomor- és nyombélfekély, elhízás, metabolikus szindróma
és következményei, anorexia, bulimia. Mind külön-külön figyelmet érdemel, s
előbb-utóbb sort is kerítünk rájuk (is) egyenként. Egy részükről már a
függéseknél is esett szó. Közös bennük az, hogy a bevitt, vagy éppenséggel be
nem vitt táplálék szimbólummá növekszik, a világ, külvilág illetve az onnan
érkező energia szimbólumává és az ezzel összefüggő (tév)képzetek befolyásolják különböző
módon és „eredménnyel” a feldolgozást.
A légzőrendszer betegségei (köhögés,
asztma, bronhitisz) ugyancsak a külvilággal való kontaktus veszélyességére, „megbetegítő”
voltára vezethetők vissza, csak ezúttal nem táplálék, hanem a levegő a
közvetítő közeg. Itt is a bevitel és feldolgozás folyamatában van zökkenő,
illetve: az esetek jókora részében az érintett nem érzi magát méltónak arra,
hogy akadálytalanul hozzájuthasson az éltető oxigénhez. Kézenfekvő kérdés
egyébként itt az is, hogy meddig számít éltetőnek és honnan valóban megbetegítő
hatású a szennyezett légkör. Például.
Az allergiák az előző két
bekezdésben tárgyaltakhoz hasonló okokból és módon alakulnak ki. Nem véletlen,
hogy egyre szaporodik a számuk és főleg azon emberek száma, akiket érint a
probléma.
Kardiovaszkuláris betegségek: pl.
magas vérnyomás, szívtáji fájdalmak – fiziológiai tünetek nélkül: az érzelmi és
anyagi motivációk egyensúlyának felborulása, ütközése, éppen folyamatban lévő
arányeltolódása jelentheti a pszichés okot.
Szexuális zavarok: szexuális
érdektelenség, erekciós vagy ejakulációs zavar, rendellenes vérzés, erős
menstruáció, súlyos terhességi hányás, nőgyógyászati betegségek: pl.
premenstruális tünetcsoport, a meddőségek egy része. Sommásan úgy ítélhető meg,
hogy a testiség, azon belül pedig különösen a szexualitás elutasítása a háttér,
de persze ennél sokkal árnyaltabb a dolog. A félelmek nagy mértékben szerepet
játszanak az ilyen tünetek kialakulásában (is). Félelem attól, hogy nem tud teljesíteni
az illető vagy nem felel meg a másiknak, nem felel meg bizonyos szerepekben
(partner, szülő). Félelem a függetlenség elvesztésétől, akár a párkapcsolat,
akár gyerek születése révén. Az évezredes beidegződéseket sem lehet figyelmen
kívül hagyni, akár vallásos emberről van szó, akár sem. A szexualitás = bűn
tantétel sulykolása szörnyű következményekkel járt és jár és nem olyan könnyű az
innen származó félelmeket, rettegést a kollektív és egyéni tudattalanból fel-
és kioldani.
A végére hagytam a hipochondriát,
a legegyértelműbb pszichoszomatikus problémát, hiszen ez éppen abból áll, hogy
egy-egy betegség tüneteit érzi magán az érintett, miközben véletlenül sincs, s
esetleg nem is lehet semmiféle alapja annak, hogy abban szenvedne. (Például
valami ritka és egészen távol honos fertőző betegségben.) Túlérzékenység, a
külvilág veszélyességének tudata, a környezet figyelmének felkeltése, a (fokozott)
szeretet és törődés kiprovokálása lehetnek a kiváltó okok.
Felhasznált irodalom:
szorongas.hu. – dr. Fehér Gabriella. A hosszabb idézet is innen származik.
SZIMBÓLUMOK
Itt olyan effektív jelképekről
van szó, amelyek jelentős része ősidők óta valamilyen, alap-jelentésüket
meghaladó plusz jelentéssel is bír. Amikor életünkben többször összetalálkozunk
egy-egy motívummal, jól tesszük, ha utánajárunk: miért is követ bennünket.
Egy példával világítom meg
közelebbről, hogyan függnek össze látszólag különböző elemek és hogyan kezdenek
egyazon irányba mutatni. A gabona, gabonatermesztés körére utal, ha feltűnő
gyakorisággal kerül az ember környezetébe egy sereg, ember által viselt, vagy
mondjuk utcanév: Molnár, Müller, Búza, Buzási, Rosta, Árpa, Árpád, Rozsos, Arató, Kalász, Liszt, Kenyeres, Cipó. Szintén gabonára (is) utal(hat) a kerék, malom,
minden körforgást és ciklikusságot (gabonatermesztés) jelképező tárgy vagy
fogalom. A mitológiák termékenység istennői, vagy mezőgazdasághoz köthető
istenei (például a görög Déméter, latin Saturnus). De – bármily meglepő – a
medve és a kakas is gabonadémonként ugyanebbe a körbe csatlakozik. Nos, tehát
ha hasonló jelenségek feltűnő halmozódást mutatnak valakinél, biztos, hogy a
karma a maga rendkívül finom és változatos módján felhívást intéz az érintetthez:
valami fontos dolgot tud változtatni az életében, ha sikerül rátalálnia a
mögöttes jelentésre és arra, hogy neki személy szerint milyen (reinkarnációs
előzményekből származó) köze van hozzá.
Egyszerűbb példáink is szép
számmal vannak: alapeset, amikor néhány napon belül háromszor bukkan fel egy
másik ország, vagy város neve – ugyancsak változatos formában. Egyszer
beszélgetésben mondja valaki, másszor zenemű címében szerepel, amit
történetesen hall az érintett, harmadszor arról kap egy összeállítást az
interneten. Ekkor sem érdektelen kicsit odafigyelni: vajon mi dolga akad azzal
a földrajzi területtel?

Az alábbi szócikkekhez felhasznált irodalom:
Hoppál Mihály-Jankovics Marcell-Nagy András-Szemadám György: Jelképtár
Szimbólumtár (szerkesztette: Pál József és Újvári Edit)
Egyes szócikkeknél ezeken felül, külön megjelölt forrás.

2012.07.07.
1.
Anya
 
Az ember ősi kultúrájának
főalakja a Nagy Isten – a Magna Mater, aki a Mindenség és az istenek
szülőanyja. A földdel, a természet termékenységével áll kapcsolatban. …. Ő a
földi létezés fenntartója, aki földi testet ad az égi természetű léleknek. … Az
anya alakja világszerte elsősorban a fa, az életfa illetve az oszlop és a létra
motívumával kapcsolódik össze, de szimbolizálhatják a belül üreges, befoglaló
formát mutató tárgyak (bőségszaru, edény, gyertyatartó, kút, láda, urna),
épületek (ház, templom), egyes természeti képződmények (hegy, barlang, virágok)
és természetesen az anyasággal összefüggő testrészek (mell, vulva), továbbá az
elemek közül a víz és a föld is. …. (Szemadám György szócikke)
2012.07.14.
2.
Apa, atya
 
Mint jelkép az uralom, birtoklás,
általában a felsőbbség tiltó, parancsoló és megsemmisítéssel (a mélylélektan
szerint kasztrálással) fenyegető, kordában tartó erejének megtestesülése. Nemző
„felettes én”: ősapa, király, vezér, főnök, gazda, uraság (a mesékben is),
védnök, isten. A gátló (közösségi) tudatot jelképezi az énnekl, az ösztönökkel,
a hagyományt, a vének tekintélyét a változtatni vágyó ifjonti erőkkel (pl.
mesehőssel) szemben. Istenként alakja rendszerint az éggel azonosul. …
(Jankovics Marcell szócikke)

2012.07.21.

3.
 
„A nő a termékenységet, a
táplálást, az anyagi világhoz való kötődést, a passzivitást, a befelé fordulást
jeleníti meg, s mint a kínai jin-elem esetében, a legtöbb kultúra a
sötétséggel, a Holddal, az ős-vízzel illetve a megtermékenyülő földdel párosította.”
(Szemadám György szócikke)
2012.07.28.
4.
Férfi
 
„A nemzőerőt, a lelket, az
aktivitást, az extrovertáltságot jeleníti meg, s a különféle szimbólumrendszerekben
a fénnyel, a Nappal, a tűzzel, az éggel és a termékenyítő esővel (víz)
kapcsolódik. Primátusa a másik nemmel szemben abból derül ki, hogy a legtöbb
nép mitológiájában férfi az első teremtett ember.” (Szemadám György szócikke)
2012.08.04.
5.
Ember
Az ősi kultúrák és a
héber-keresztény kultúrkör szerint is Isten képmása. Az emberi test
kiterjesztett körülrajzolása az alapja a piramisoknak, templomoknak, épületeknek,
mandaláknak. E szerint a felfogás szerint az ember (sőt: annak köldöke) a
világmindenség középpontja. Az asztrológiai szemlélet is az egyes embert
helyezi a centrumba, a személyi horoszkóp az érintett illető nézőpontjából
láttatja az Univerzumot.
2012.08.11.
6.
Emberpár

Ez is ősi, archetipikus
szimbólum: a világmindenség kettősségét jelzi. De ugyanennyire utal a
világmindenség dinamikájára is, amennyiben a szaporodást, mozgást, változást is
szimbolizálja. Több ősmítoszban (és köztük a Bibliában is) szerepel, hogy
valamikor egyetlen emberi lényből vált kétfelé valamely isteni eljárás folytán
férfi és nő és azóta keresik egymást, mint kiegészítést; az egyensúly
megteremtésének feltételét, a tulajdonképpeni egységet.
2012.08.18.
7.
Gyermek
 
Amint az ember a Világmindenség
jelképe, úgy a gyermek az Őskezdeté, de ugyanannyira szimbolizálja a kezdet és
a vég, vagyis a körforgást, újjászületést is. Az egyéniség magasabb szintű
átváltozási formája, az életerő, jövő, lehetőség jelképe. Az egyszerűség és
tisztaság, ártatlanság fogalmai is csatlakoznak jelentései közé – hiszen a
kezdetből kiindulva korlátlannak tűnnek a lehetőségek.
A hiedelmeknek, vallásoknak,
teremtésmítoszoknak szinte kötelező eleme a gyermek is, akinek születését
titokban tartják, illetve a gyereket elrejtik, mert meg kell óvni a fenyegető
hatalmaktól (Zeusz, Romulus és Remus, Mózes, Jézus) – a jövő zálogaként,
megújítóként, alapítóként (lásd: őskezdet). Az a hiedelem, hogy a gyereket víz
közelében élő állatok hozzák (pl. a gólya) azzal a hittel van összefüggésben,
hogy a vizek őrzőjétől, a nagy anyaistennőtől, a föld méhéből származnak.
Ugyanakkor a Nappal – a férfi princípiummal – is azonosítják a gyermeket
(például: Hórusz).
A gyermeki lét a hindu
hagyományokban az ismeretek megszerzése előtti állapot. Kínában a bőség és
szerencse jelképe. A konfuciánus tanokban megjelenhet az ősök
reinkarnációjaként. A taoizmusban a belső értékeket is jelenti. A Bibliában a
gyermek áldás, ajándék. A már említett egyszerűség, ártatlanság, tisztaság.
A mítoszok istenei leginkább
csodás születésűek, apjukat, anyjukat nélkülözni kényszerülnek, gyengék,
kiszolgáltatottak, de isteni erejük és kvalitásaik folytán képesek nemcsak
megmaradni, hanem győzni a nehézségek és az ellenséges világ felett.
2012.09.01.
8.
Kerék
A kör, kerék annyira ősi és
archetipikus forma, hogy a kisgyerekek rajz (firka)-tanulásának már igen korai
szakaszában is megjelenik. Egyetemes kozmikus jelkép, méghozzá több
jelentéssel. Mindenekelőtt az örök körforgás, a különböző időbeli ciklusok az
egyik tartalma. A másik térbeli (téridő-beli): a Világ kereke, amelynek agya a
Föld, vagy ha égi kerék, akkor a Sarkcsillag, tengelye a Föld forgástengelye,
abroncsa a Nappálya, küllői az égtájak vagy a Nap 12 állomása – ha ennyi a
küllők száma. Négy- illetve hat- nyolc- tizenkét küllőjű kerékábrázolás is
gyakori, s persze mindegyik külön jelentéssel bír. Olyan kerékszimbólumot is
használtak, amelyben nincs küllő. Azokból a kultúrákból is maradt fenn különböző
kerékábrázolás, ahol nem használtak semmilyen (malom- vízemelő- kocsi-)
kereket.
Napszimbólum is többek között; a
tömör, küllő nélküli kerék pedig Holdszimbólum. A Napnak és Holdnak korántsem
az egyetlen jelképe (ezekről majd lesz külön szócikkünk).
A harmónia egyik megtestesítője a
tökéletes kör, így ez is gazdagítja jelentéstartalmát.
Utoljára hagytam, holott –
számunkra legalábbis – az egyik legfontosabb üzenete a Sors fordulataira való
figyelmeztetés: egyszer fent, egyszer lent és mindig fordul, mindig mozgásban
van. A szamszára (létforgatag) a reinkarnációs körforgásra, a tarot-ban a
Sorskerék vagy Szerencsekerék főleg az adott életen belül esedékes változásokra
utal.
2012.09.08.
9.
Színek
 
Minden ősi kultúra a kozmikus
renddel kapcsolja össze a szivárvány hét színét, azon felül a hét bolygóval és
a hét éggel. Korban közelebbi, de egyetemes a hét zenei hanggal, a hét
napjaival, vagy a katolikus liturgiában a hét szentséggel vont analógia.
Az egyes színek megfeleltetése az
egyes kultúrákban azután nagyobb szórást mutat. A vörössel kapcsolatban
egységes persze a vér, agresszió, szexualitás, élet, újjászületés asszociáció.
Azonban ez sem tökéletesen egységes, az ókori Egyiptomban például Széth
színeként átkozottnak minősült és az újjászületésre a zöld utalt. Mindenesetre
évszázadokon- ezredeken át egy-egy civilizációban egységes rendszert alkottak
és használtak következetesen.
Miután a szín a fény speciális
megjelenési formája, mindig is elengedhetetlen volt alkalmazása. Még a
legszürkébbre hangolt európai középkorban is a templomok színes ablakai és
belső festése hordozták az összes színt. Egy másik példa: Kínának a fekete
ruhás uniformizált korszakában sem tudott kikopni az épületeiken, tárgyaikon
megjelenő jellegzetes szín-kavalkád, sem a saját hagyományos szimbolikájuk.
Hoppál Mihály-Jankovics
Marcell-Nagy András-Szemadám György: Jelképtár, valamint a Szimbólumtár
(szerkesztette: Pál József és Újvári Edit) című művek felhasználásával.
2012.09.15.
10.
Számok
 
Az emberi értelem igyekszik
racionálisan is kifejezhető formában megragadni a világot, annak összefüggéseit
a látható és nem látható síkokban, mozgásának törvényszerűségeit és minden
jelenségét. A számok világa, a matematika, a lehető legracionálisabb
kategóriába tartozik, jelenléte kizárja a vitákat, ha valami annyi amennyi,
akkor ott nincs több apelláta, nincs további kérdés. A misztikus rendszerek
szívesen értelmezik tehát a világot úgy, hogy az harmonikus matematikai
törvényszerűségek mentén rendeződik. A számok tehát a legerősebb szimbólumok
közé tartoznak, a világmodell alapját képezik. A kozmosz és az ember, valamint
az ember és a Föld viszonyára utalnak. Mivel kapcsolatban állnak a
Világtörvénnyel, a mágikus számolással (lásd: rózsafüzér, mala, imamalom, de
ide tartozik a kényszeres számolás is) befolyás gyakorolható rá. Eszerint például
a hátrafelé számolás visszatekeri, visszahajtja az eseményeket a kiindulási
pontba, ahonnan újra indíthatók.
A természeti jelenségek – négy
évszak, négy égtáj, hét bolygó, tizenkét (eredetileg csillagkép, majd
asztrológiai megfogalmazásban) jegy zárt rendszert képeznek, amely mentén
további igazodási pontok jelölhetők ki, amelyek természetesen szintén
kifejezhetők számokkal.
Vannak olyan azonosságok a számok
mitikus értelmezésében, amelyek minden kultúrában azonosak és vannak eltérőek
is. Az egy mindenütt a tökéletesség, egység szimbóluma, a kettő a rend
felbomlásáé. Elég egységes az is, hogy a páratlan számokat férfi, a párosakat
női princípiumnak tekintik. Nagyobb eltéréseket mutat viszont a keleti és
nyugati kultúrákban a négy, öt, hat, hét, nyolc megítélése. A kínaiaknál az öt
és a nyolc sokkal kiemelkedőbb jelentőségű, mint nálunk. A nyolcast az európai
jellegű számmisztika elég sötét tónusban jellemzi, míg Kínában szerencseszám.
Nyugaton nem foglalkoznak a 108-cal, keleten (hinduizmusban, buddhizmusban
stb.) ez szent szám.
A számszimbolika gazdagsága miatt
kisebb csoportokban fogjuk tárgyalni egyes számok jelentését a következő
részekben.
2012.09.22.
11.
Számok
 
„0 – Az őslétezés kozmikus
tojását jelképezi, az isteni megnyilvánulás (a teremtés) előtti állapotot,
melyben még minden lehetőség benne rejlik. A tarotkártya szimbolikája az
individuális „-én”-t látja benne, melynek önmagában értéke nincs, csak
küldetése van.
1 – Az egy Isten, a Létező, a
misztikus középpont, a tett szimbóluma. Jele az álló embert, a phalloszt, a
botot idézi. Az ábécék első betűjének értéke.
2 – A megosztottság, konfliktus,
mozgás és az egyensúly, illetve a szintézis szimbóluma. A vadász-nomád népek
dualista mítoszainak és társadalmi szerkezetüknek szakrális meghatározója.
3 – Talán a legfontosabb
szakrális szám. Az 1 + 2 = 3 azt szimbolizálja, hogy Ég és a Föld egyesülése
létrehozta az embert, s ezzel teljessé lett az isteni megnyilvánulás. A 3 ezért
a totalitást, az isteni rendet, a tökéletességet, az Isten-Világmindenség-Ember
rendjét, a Világ hármas osztottságát szimbolizálja. A legismertebb hármasok:
apa-anya-gyermek; múlt-jelen-jövő; a buddhizmus 3 Kincse; a 3 bibliai
pátriárka; a Szentháromság, háromkirályok. A mítoszoknak, meséknek, mágikus
eljárásoknak szintén alapszáma a 3. Így van 3 élet, 3 három próba, 3 kívánság,
a népköltészetben 3 árva; s a köznyelvben 3 a magyar igazság.
4 – A teremtett, az érzékelhető
világ teljessége, tökéletessége és harmóniája, szilárdsága fejeződik ki benne
(vesd össze a háromszög és a kereszt szimbolikáját). Az elemek, az égtájak, az
évszakok, a vérmérsékletek, az életkorok és az emberi nedvek száma. Indiában a
védák és a kasztok száma. A Bibliában Jahve és Ádám neve betűinek, az
ősanyáknak, a paradicsomi folyóknak, a keruboknak, a fő angyaloknak, az
evangélistáknak, az Apokalipszis lovasainak, a pusztító angyaloknak a száma, s
a keresztény felfogás 4 sarkalatos erényt ismer. A földi világra kiterjedő
uralmat királyválasztáskor a 4 égtáj felé tett kardvágás szimbolizálta.”
(Szemadám György szócikke)
Hozzáteszem, hogy az
asztrológiában négy elem (tűz, föld, levegő, víz) és három minőség (kardinális,
fix, labil) van, mint a két legfontosabb kategória a 12 jegy felosztásában. A Tanfolyamok, csoportok végén,  az Asztrológiai alapfogalmak rovatunknál keresheted meg egyébként ezek
ismertetését.

2012.09.29.
12.
Számok
Folytatjuk a számokat, eddig
egytől négyig tekintettük át.
5 – az ember, a mikrokozmosz
szimbóluma. Ötágú csillagot formáz a kitárt karokkal, szétterpesztett lábbal
álló ember figurája (lásd Leonardo da Vinci rajza), az ugyanilyen formájú
pentagramma megvédi az embert az alvilági erőktől, öt érzékszervet tartunk
számon (a hatodikat most nem számítva), öt ujj van egy kézen. A
zsidó-keresztény szimbolikában: Mózesnek öt könyve és Krisztusnak 5 sebe van. A
keleti kultúrában, a kínai világképben és azon belül az asztrológiában 5
elemmel számolnak (szemben a nyugati néggyel). A tízes számrendszerben az
alapszám fele.
6 – a miszikus végzet száma. A
kínai és hindu felfogásban az elv (5) és a megvalósulás (7) közötti szám, a
teremtés száma. Ezzel egybecseng, hogy a Biblia szerint is 6 nap alatt készült
el a világ. A hatágú csillag (Dávid-csillag) a zsidóság jelvénye, akik hat
évezredig visszamenőleg számítják hagyományaikat. Az Apokalipszisben viszont a
három hatos az Antikrisztusnak illetve a fenevadnak (Sátánnak) a száma.
Primitív kultúrákban a hatos „sokat” jelent. A tizenkettes számrendszer
alapszámának a fele, féltucat.
Az északi és déli féltekén is jól látható
az Orion csillagkép
7 – két fő alap-számnak, az
isteni hármasnak és a földi tökéletességet jelző négyesnek az összege.
Rendkívül sok (ősi) kultúrában szent számként tisztelték. Hét bolygót ismert az
emberiség 1781-ig, az Uránusz felfedezéséig, mivel szabad szemmel a
Szaturnuszig látták a bolygókat. Hét égi szféráról beszélnek. A sámánlétrának
hét foka, a kozmikus fának (világfának) hét ága van. A Nagymedve csillagképben
hét feltűnő csillag képezi a Göncölszekeret, de a Fiastyúkban is 7 a
legfényesebb csillagainak száma és az Orion is hét csillagból áll össze.
(Illusztrációnk ezt mutatja, Magyarországról nézve a téli égbolt feltűnő
alakzata, s még fényszennyezett területeken is jól látszik nemcsak a középső
három csillag – az Orion öve – hanem mint a hét csillag.) Egyiptomban a
tökéletesség és az örök élet szimbóluma volt. Apollónk szent száma a hetes. A
szabad művészetes száma az ókorban nem más, mint 7.
A hétnek ennyi napja van, 7 színe
a szivárványnak,. A zenei hangsor hét hangból áll.
A zsidó-keresztény kultúrkörben
is rengeteg hetessel találkozunk: a hatnapos teremtés után a hetediken
megpihent a Teremtő. Hét bő és hét szűk esztendő, hét napig vonulnak a zsidók
Jerikó falai körül. A hétágú gyertyatartó egyik legfontosabb szimbóluma a
zsidóknak. Szűz Máriának hét fájdalma és hét öröme van és ugyanennyi ajándéka a
Szentléleknek. Hét szentséget tart számon a kereszténység, 7 az irgalmasság
cselekedeteinek valamint Krisztus utolsó szavainak száma. Gyertyatartók,
pecsétek és a harag edényeinek száma ugyancsak ennyi. A három isteni és négy
sarkalatos erény összege ugyancsak hét, s ezekkel szemben a hét főbűn áll. A
Miatyánkban hét kívánság foglaltatik.
A magyarságnál a hét vezér és hét
törzs felel meg e motívumnak és a rengeteg népmesei hetes (természetesen
archetípusként vándormotívumként). Hetedhét ország, hétfejű sárkány, hétágú
létra (itt is), hétágú korbács, hétszínvirág. A néphit szerint hétévenként
megtisztul az elásott kincs.
A szervezet sejtjei is megújulnak
hétévente.
Az asztrológiában a hetes
ugyanolyan nagy jelentőséggel bír, mint amit felsoroltam. A Szaturnusz
pályájával függ össze a szám, mivel e bolygónk 28-29 év alatt tesz meg egy
teljes kört, s ennek a negyede (ami fontos érintkezési pont bizonyos
szabályszerűségek alapján) a hét év (7-7,5 év). A hétévenként bekövetkező
krízisek ezzel hozhatók összefüggésbe. Bárminek a kezdetétől számított 7- 14-
21- 28 évben lehet számítani egy-egy minőségi változást előkészítő periódusra,
amelynek a kimenetele lehet egy megújulás, új kör kezdete magasabb szinten,
vagy pedig szakadással indukált minőségi változás. A legismertebb a házassági
krízis (ezt a válási statisztikák fényesen igazolják, alátámasztják). De – mint
említettem – mindennek a kezdetétől lehet számítani. Hosszú tanulmány,
dohányzás vagy más szenvedély kezdete, sporttevékenység, szakmai folyamatok,
gyereknevelés, bármilyen emberi viszony, betegség és így tovább.

2012.10.06.
13.
Számok
 
Továbbra is a számokkal
foglalkozunk, hiszen eddig csak 0-tól 7-ig tekintettük át.
8 – emlegettem már a nyolcast a
nyugati és keleti értelmezés eltéréseit kiemelve. A Jelképtár is keleti
vonatkozásokkal kezdi, Visnu 8 karja, Siva 8 formája és a a buddhista Tan
kerekének 8 küllő  és a szent lótusz
szirmainak száma egyaránt a Világmindenség rendjét szimbolizálja. A nyolcas a
kozmikus egyensúly száma – vessük össze a nyolcadik nagy arkánummal a tarot-ban,
amely különös módon az egyes értelmezéseknél keveredik ugyan a 11-es lappal, de
mindig lényeges eleme az egyensúly. A Nagy Vénusz év ennyi idő (de a Vénusz
asztrológiai száma mégsem 8, hanem 6). A bibliai Noé-történetben nyolc lélek
menekül meg. Krisztus – az ókeresztény felfogás szerint – a nyolcadik napon támadt
fel, így az újjászületés száma is. A nyolcszögletű tróntermek, sírépítmények,
keresztelőmedencék is a világmindenség felépítését modellálják.
Bár az előző részben, a hetesnél
a ciklikusság kapcsán hivatkoztam a Szaturnuszra, ennek a bolygónak a száma a
nyolcas. Ennek magyarázatát egyrészt magában a rendben (a Világmindenség
rendjében) lehet keresni, hisz a karma rendező elvét megtestesítő bolygó és a
rend szorosan összetartozik. Arról nem is beszélve, hogy a híres hetesek
sokszor 7,5 évben realizálódnak, vagy közelítenek a nyolchoz is, hiszen a
bolygók pályája nem annyira egyenletes, hogy ne lehetne eltérés az ilyen
részletekben.
A nyolcas az európai jellegű
numerológiában eléggé sötét színekkel ecsetelt szám, bár az anyagi vonatkozásait
itt is kiemelik. Kínában egyenesen szerencseszámnak számít.
9 – háromszor három – a szent
szám háromszorosa, megint kiemelt tényező keleten és nyugaton egyaránt. A
taoisták bambuszbotján kilenc csomó van, némely szibériai nép sámánlétrája sem
hét, hanem kilencfokú és a Kalevalában sem hét, hanem kilenc égi és alvilági
szféra, kilenc tenger és kilenc vár van. Wotan (Odin) kilenc napig függött lábánál
felakasztva egy szent fán, hogy megtudja a rúnák titkát. 
A görög Déméter istennő ennyi napig
kereste lányát, körüljárva a világot. Zeusztól kilenc múzsa született. A
Bibliában az angyali karok száma 9. Az emberi magzat kihordásának ideje 9
hónap.
Asztrológiai szempontból a
kilencest igen kevesen tartják számon, holott legalább olyan fontos, mint a
hetes. A Holdcsomó (lásd ennek az oldalnak úgyszólván minden
vonatkozásában) körének a fele ugyanis és a nagyon régi – reinkarnációs – előzményekre
rímelő, azokon alapuló ciklikusságoknál jelenik meg az ember életében.
10 – a decimális számrendszerben
alapszám. Máskülönben az első négy szám összege (1+2+3+4 = 10), s mint ilyen,
egy ciklus végét, a befejezettséget szimbolizálja (kerek szám). Isten száma, mint
mindennek a kezdete és vége – az egyes és a nulla. Az egyiptomi tíz csapásban
szerepel és a kabalistáknál is fontos szám, amely a világban uralkodó minőségek
összességét szimbolizálja.
Asztrológiai szempontból sem
érdektelen, jelenleg 10 égitesttel számolunk (Nap, Hold és 8 bolygó), a
Szaturnusz pedig bizonyos viszonyítás szerint ilyen időintervallumban éri el előnyös
kapcsolódását (trigonját), s így – különösen a szaturnuszi embereknél, Bakok,
Vízöntők, I. házas Szaturnuszosok és más formában kiemelkedő Szaturnuszúak)
életében a tíz (és öt) éves ciklikusság is megfigyelhető.
(Hoppál Mihály-Jankovics
Marcell-Nagy András-Szemadám György: Jelképtár című kiadványának
felhasználásával.)

2012.10.13.
14.
Számok
 
A tizedik résztől folyamatosan a
számokkal foglalkozunk, s még néhány részt ez a szimbolika fog lekötni, hiszen
egészen kézzelfogható, tekintélyes része minden ember életében komoly szerepet
kap, s archetípusként is, asztrológiai megközelítésben is értelmezhető.
12 – a következő, nevezetes
számunk. Ez a Világmindenséget jelképezi, amennyiben az idő három síkjának és a
tér négy égtájának szorzata.
Ennyi az Állatöv jegyeinek száma,
s a két alap-kategóriának, az elemi (4 csoport) és minőségi (3 csoport)
szorzata is. A Nagy Szerencse bolygója, a Jupiter ennyi év alatt tesz meg egy
teljes kört.
A mitológiákban: 12 fia van
Kalevalának, ugyanennyi társa Odüsszeusznak, pásztora Romulusnak, s a germán
Baldr istent ennyi bíró kíséri. Artúr király legendáriuma is 12 lovagról számol
be. A zsidó-keresztény mitológiában 12 törzse van Izraelnek, s a kis próféták
valamint az apostolok száma is ugyanennyi. Jákobnak és Ézsaunak 12-12 fia van,
12 kapuja az Égi Jeruzsálemnek, az Égi Asszony koronáján ennyi a csillag és a
kereszténység a tizenkettőt a győzedelmes egyház számának is tekinti. A
népmesékben is fontos számként számként szerepel a három és a hét után.
A bűvös tizenkettes az Európai
Unió zászlaján is megjelenik, hiszen azon is egy tucat csillag van, a
tagállamok változó számától függetlenül.
Az asztrológiában természetesen –
ahogy már fentebb is láttuk – a 12 alap-szám, a nap 24 órájának a fele, a
hatvanas rendszer ötöde, s több ciklikusságot ezzel számítunk.
13 – Az európai jellegű
kultúrában ez a baljós szám (a keletiben a 4). A teljességhez, a 12-höz
csatlakozik még egy szám, s ez megbontja a harmóniát, ezért feláldozandó, vagy
ő okozza valaki halálát – gondolja ez a felfogás. Így a 13 maga a halál. Lásd a
tarot-ban a 13 számú nagy arkánumot: halál és újjászületés. Teszem hozzá, hogy
a tizenhármas szám általában is a tizenkettő, egy lezárt ciklus után egy újnak
a kezdete is egyben. Ha töredékes marad az új ciklus, annak lehet az oka
pusztán a rémület által okozott blokk. Visszakanyarodva a 13-hoz, mint
archetípushoz: Ozirisz testét Széth, a testvére 13 darabra tépte szét. Jézus és
az apostolok együttes száma 13, melyből a tizenharmadik lehet Júdás, a halál
okozója, vagy Jézus, az áldozat.
A 28 napos holdhónapok közül a
tizenharmadikat régen külön egységként kezelték és a Nap halálnapjaként
tartották számon.
Sok-sok babonának része vagy
alapja a 13 szám.
Asztrológiai szempontból, a
ciklikusságokat illetően nincs különösebb jelentősége, viszont a Plútónak és
uralmi jegyének, a Skorpiónak a száma. Ezek a jelölők is – a Skorpióval analóg
8. házzal együtt – tartalmazzák a halál és újjászületés fontos motívumait,
melyeket korántsem konkrét halálként értelmezünk, hanem valaminek a megszűnése
és a (kitakarított) helyén egy újnak a keletkezéseként.
14 – Az ősibb mitológiákból nem
szól a fáma ennek a számnak a jelentőségéről. A kereszténységben viszont
megjelenik: a kálvária stációinak és a segítő szenteknek száma ennyi.
Asztrológiai szempontból két,
egymással szemben lévő jegyekben uralkodó égitesttel is összeköthető és
mindkettő igen fontos. A Hold (a Rák uralkodója) és a Szaturnusz (Bak ura)
megtett körének fele. Csak a Holdnál ez napokban, a Szaturnusznál években mérhető.
Emlékszünk a hetes szám jelentőségére? (Lásd a 12. részben.) A hét nap is
markáns ciklikusságot mutat, nemcsak a hét év, de nyilván kevésbé feltűnő mert
gyakori, s ezért kisebb horderejű. A hetes és duplája, a tizennégy ugyancsak
fordulópontot, krízispontot jelent.
17 – ez az iszlámban a kilenc és
a nyolc összeadódásaként funkcionál szent számként. (A 72.-vel együtt, ami a
két szám szorzata). „A szúfizmus szerint minden dolog formája 17. A napi
ötszöri imádságnak 17 gesztusa van, s 17 társat avatott be Ali Mohamed tanaiba.
18 – ennek a számnak sincs
archetípusos megfelelője, viszont a 12 másfélszerese, s mint ilyen asztrológiai
szempontból fontos a Jupiter másfél köreként. Minthogy e bolygó jelöli többek
között a szellemi érést is, nem véletlen, hogy köreivel analóg a régebbi és
újkeletű nagykorúsági határ. 24 év (két kör), 21 (egy és háromnegyed), illetve
18 (másfél).
A másik, s a mi szempontunkból
rendkívül nagy jelentőségű vonatkozása a Holdcsomó 18-18,5 éves köre, a
reinkarnációs nyomok felszínre kerülésének és feldolgozásának- átalakításának
egy-egy ciklusa, melynek végén (a Holdcsomó visszatérésekor) rendszerint
„vizsgázunk” valamilyen formában. Ez tartalmazza a felkészülést, ismétlést,
kimaradt részek pótlását és persze a megmérettetést.

2012.10.20.
15.
Számok
21 – ezzel a számmal folytatjuk.
Ez háromszor hét, tehát a tökéletességet, isteni bölcsességet jelképezi. A
modern korban szerencseszámnak minősül.
Asztrológiai szempontból nagyon
fontos: a Jupiter köreinek egy és háromnegyede (12 év a Jupiter köre),
egybeesik azzal, hogy a Szaturnusz körének is háromnegyede. A Szaturnusz köre
28 év, s a hetesnél kellőképpen kiemeltem a negyedeinek jelentőségét, ez éppúgy
érvényes erre is, mint a többire. S még egy bolygó haladásával szinkronban van:
az Uránusz körének a negyede ugyanis. Az Uránusz 84 év alatt teszi meg saját
útját, s ez osztva néggyel, az a 21, amikor a hirtelen kitörő önállósulási
törekvések, éles váltások jellemzik a fiatal emberek életét.
 22 – ez is nevezetes szám, a
numerológiában mesterszámnak tekintik, bármit is jelentsen ez.
„A párszik szerint a
Világmindenségben ennyi forma van. Az aveszta ennyi fejezetre oszlik.” A héber
ábécé betűinek száma 22, s a kabala szerint ez is az univerzumot szimbolizálja.
A tarot-ban ennyi nagy arkánum van, ami tulajdonképpen 3 x 7 + 1. A Bolond (új
kör, új kezdés) lapja egyes kártyákban nulla, másokban 22 számot visel.
Egyébként a matematika misztikája sem maradhat el ennél a számnál, mert a pi
értéke jön ki, ha héttel osztjuk.
24 – keleten az emberi erők
együttesének a száma. A kaldeusok (ókori Babilónia) szerint a 12 északi és 12
déli csillag együttesen az Univerzum Bíráinak száma. A Bibliában a papoknak 24
osztálya van és az Apokalipszisben 24 vén. A napnak a 24 órájáról már nem is
beszélve. A 12 kétszereseként is és önállóan is fontos szám, régebben a
nagykorúság kezdete volt, ami megfelel a szellemi érést (is) jelentő Jupiter
két körének.
28 – A holdciklus ideje. Az
asztrológiában négy nagyon fontos egységgel kapcsolódik össze. Az egyik
természetesen a Hold. A másik a sokszor emlegetett Szaturnusz a maga 28-29 éves
körével. A harmadik a Holdcsomó, amelynek másfél köre esik közel ehhez a
számhoz. (18,5 + 9,25 = 27,75 év). A negyedik pedig a Neptun bolygónak egy
jegyben tartózkodása, melynek kerekített ideje 14 év (13,8 év), s kétszerese a
28.
(A http://www.karmaasztrologia.com/p/szakmai-hitvallasunk.html
linkkel elérhető oldalon a II/6. cikkben részletesen foglalkozom ezzel a
számmal az ilyen idős kori krízis kapcsán.)
33 Jézus földön tartózkodásának
ideje. Dante Isteni színjátéka 3 x 33 énekből, s benne minden terzina 3 x 11 =
33 szótagból áll.
Asztrológiában is megvan a 33
jelentősége – akár a „krisztusi kor” kifejezéssel összhangban is. Egy bizonyos,
ritkán, kevesek által használt prognózis-módszerrel, a Glahn-körrel függ össze,
melynek ismertetését persze itt kénytelen vagyok mellőzni, csupán megemlítem.
36 – a kozmikus Összesség:
megháromszorozott 12, föld, ég és ember együttese. Ennyi a Jupiter három köre,
ennyi idős kor körül (36-37) tér vissza másodszor a Holdcsomó a születéskor
elfoglalt helyéhez, ekkor kezdődik a pszichológiában életközepi krízisnek
nevezett hosszabb szakasz, melynek az asztrológiában is rendkívül élénk
megnyilvánulási formái vannak – s melyekből kettőre épp az imént utaltam.

2012.11.03.
16.
Számok
Még mindig a számokkal
foglalkozunk, ebben és még egy részben.
40 – rengeteg vonatkozása van, főleg
a zsidó-keresztény kultúrkörben. A várakozás és felkészülés száma. A
bibliamagyarázók szerint Isten ilyen időintervallumú ciklusokban avatkozik bele
a világ történéseibe: az özönvíz 40napig tartott, ennyi napot töltöttek Izrael
gyermekei a sivatagban, a Jónás történetben Ninive elpusztítását is 40 nappal
halasztotta el. Dávid, Saul és Salamon 40 évig uralkodott. Mózes működése
szintén 40 év. Mária megtisztulásának, Jézus böjtölésének ideje 40 nap, sőt:
Krisztus halála után 40 nappal szállt a mennyekbe. Eredete állítólag az, hogy a
Nap 40 napra homályosítja el az ekliptika (Nappálya) csillagait, amelyek előtt
éppen elhalad. Asztrológiai szempontból az életközepi krízist éppenséggel 40
éves krízisnek emlegetjük, annál inkább, mert ez a közepe a 36-tól 45-ig tartó
periódusnak. Körülbelül 41 éves korban éri el a Neptun saját pályájának
negyedpontját (a születéskor elfoglalt helyéhez képest) és 42 az Uránusz
szembenállásának ideje. A 40 ezen felül azért is fontos szám, mert a két
ellenlábas óriásbolygó, a Jupiter és Szaturnusz együttállásának duplája. 20
évenként éri be a Jupiter a Szaturnuszt, s ez a periodicitás is jelent érést,
érlelődést, nem elsősorban az egyéni életben, hanem inkább az általános
fejlődésben. Kétszerese- háromszorosa- négyszerese ugyancsak fontos.
A (magyar) népi hiedelmek közül a
Medárd naphoz kapcsolódik a szám: „Medárd napkor hogyha esik, negyven napig
mindig esik”. S van még más, sajátos megjelenési formája is, mint például az
Ali baba és a 40 rabló (cseppet sem a zsidó-keresztény kultúrkörből, vagy ki
tudja).
60 – az egyiptomiak szent száma:
a krokodil ennyi nap alatt ennyi tojást rak és ennyi nap alatt keltiki őket, 60
évig él, 60 foga van és évente 60 napot visszahúzódva tölt.
Asztrológiai szempontból a 60
többszörösen is kiemelt szám. Az imént láttuk, hogy a húszas háromszorosa, de
legalább ilyen fontos, hogy a harmincas kétszerese. 28-30 év ugyanis a
Szaturnusz pályája, s pozíció ismétlődése, például a születéskor elfoglalt
helyzetéhez képest. A 60 év körüli életkor a Szaturnusz második visszatérésének
ideje, így a spirituális fejlődés igen fontos állomása. És még egy lényeges
vonatkozásban megjelenik itt a Szaturnusz. Bizonyos életkorok bizonyos bolygók
uralma alá tartoznak. (0-5-6 év: Hold, 5-6-tól 18-20-ig Merkur, 20-30 között
Vénusz, 30-50: Mars, de 40-50 közt mellette még a Nap is, 50-52-től 60-62-ig
Jupiter, majd) 60-62 éves kortól a Szaturnusz uralja az életkort, méghozzá
attól függően az élet végéig, vagy sem, hogy szellemileg mennyire élnénk,
mennyire nyitott valaki. Az utóbbi kategóriánál ugyanis 84 éves korban még az
Uránusz jön, ha pedig már csak a leépülés folyamata zajlik, akkor marad a
Szaturnusz.
70 – bibliai szám ez is, akár a
40. A babiloni fogság idején ennyi évig égett az áldozati tűz a víz alatt. Maga
a fogság is 70 évig tartott. Jónás és Jerobeám ennyi fiat nemzett, Jézus 70
hirdetőt választott az apostolok mellé.
72 – az iszlámban szent szám (8 x
9), amint a 17-nél is láthattunk. Fiziológiai szempontból is nevezetes: a
pulzus „normál” értéke, s az emberi élet optimumát is van, ahol ilyen korban
határozzák meg. A széles körben nevezetes valódi és szimbolikus jelentőségű
három nap óráinak száma (3 x 24 = 72). Keleten ugyancsak kitüntetett mennyiség,
amint az asztrológiában is rendkívül fontos érték. A Jupiter hat köre ennyi
időt tesz ki (A Jupiter pályája 12 év, 6 x 12 = 72). Ha a kör 360 fokát
elosztjuk 5-tel, 36-ot kapunk. Ennek kétszerese, háromszorosa és négyszerese
(másként: a 72 fele, másfélszerese és kétszerese) bizonyos fajta
bolygókapcsolódásoknál jelentős. De a 72 talán a Nagy Napciklus egységeként a
legfontosabb. Ez egy 25.920 éves periódus, ami egy úgynevezett Világévet
jelent. Egy világhónapja: 2160 év és egy világnapja 72. Ennyi földi év alatt
tesz meg egy fokot ugyanis a Tavaszpont az ekliptikán hátrálva. (A Nagy
Napciklus elméletének és tartalmának leírását többek között Baktay Ervin: A
csillagfejtés könyve című munkájának utolsó fejezete tartalmazza.)

2012.11.10.
17.
Számok
 
A 11. résztől csak a számokkal
foglalkoztunk. Most érjük el a végét ennek a blokknak.
77 – a misztikus hetes
megduplázása, a népmesék kedvenc száma: hetvenhét ágú fán hetvenhét varjú vagy
holló ül; hetvenhétfelé vágott vagy szakadt ellenség; hetvenhét ráncú szoknya;
hetvenhét lépcsőfok vagy létrafok s így tovább. Ráolvasásokban is felbukkan:
ennyiféle bajt űznek el velük.
100 – szólások tömege tartalmazza
ezt a kerek számot a ´sok´ kifejezésére. 10 x 10 – a tízes számrendszer
alapszámának négyzete, fontos határkő mennyiségi növekedésnél.
Asztrológiai szempontból is van
jelentősége, annak ellenére, hogy minden másban számolunk, csak – némi túlzással
persze – a tízesben nem: egy ritkán, kevesek által használt, ám nagyon frappáns
prognózis módszer, a Glahn-életkör 100 éves intervallumban értelmezi a
horoszkópot.
108 – a 36, 72 sorába tartozó,
keleten, az indiai kultúrában, hinduizmusban, buddhizmusban különösen kiemelt,
szent szám, amely a végtelenséget jelképezi. Isteneik neveinek, szanszkrit
művek verseinek száma. 108 szemből áll a mala, az indiai imafüzér, ennyiszer
mondják el a mantrákat.
144 – a matematikában is
nevezetes szám, 15 (14 – ha önmagát kihagyjuk) másik számmal osztható. A 12
hatványa. Régen a nagytucat mennyisége.
Más szempontból mágikus-misztikus
számnak minősül, s nemcsak bibliai szereplése miatt. A maják időszámításának
egyik fontos alapszáma, a keleti kultúrákban a 36-72-108-as sor záró mennyisége.
A legközismertebb persze mégiscsak a János jelenéseiben szereplő, eredetileg: megpecsételt,
kiválasztott 144000 szűz férfi. Ezt a számot és a hozzá kapcsolódó egyéb
kritériumokat aztán bőséges magyarázattal látták és látják el, hovatovább már
nem csak férfi, nem csak szűz, s persze nem is csak 144000 a kiválasztottak
populációja, akik hivatottak túlélni az Armageddont.
Az asztrológiában az úgynevezett
quintil fényszögek közé tartozik, amikor két égitest 144 fok távolságra
helyezkedik el egymástól a horoszkópkör ívén.
666 – ez egyértelműen a Jelenések
könyvéből vált nevezetessé, bár matematikailag is érdekes szám. Mégis: a
fenevad vagy/és az ember (egy ember) száma a Bibliában. A János jelenései még a
többi szöveghez képest is elég homályos, ezen belül pedig egyik csúcspontja
ennek a szegény 666-osnak az értelmezése. Önmagában véve a hatos és annak megháromszorozása
szerencsés kellene, hogy legyen, hiszen a hatos a teremtés száma, a hármas pedig
a tökéletességé.
1000 – A száznak a „nagy testvére”,
hozzá hasonlóan mérföldkő és a ´sok´ szinonimája. Ilyen értelemben használjuk
szimbólumként.

2013.04.26.
18.
Virágok – 1
Az egyik legtöbbet használt és
legősibb szimbólum. Jelkép értéke a legmagasabb spirituális szféráktól
(például: lótusz) a leghétköznapibb burkolt üzenetekig (virágnyelv) terjed. A virágok
gazdagsága és szépsége is elegendő lenne ehhez. Szimmetriája, az együttesen
meglévő férfi és női jelleg (porzók és bibe), több virágnak az a tulajdonsága,
hogy kinyílik, becsukódik az egyetemes kultúrában a világmindenség eredetének
szimbólumává tették.
A virágok egyesítik a négy elem
erejét: a földből nőnek az ég (levegő) felé és szükségük van a vízre, valamint
a tűzre (napfény). A mitológiákban együttesen vagy külön-külön bizonyos
fajoknak ezen kívül is óriási szerep jut, gondoljunk csak a keresztény Paradicsom-ábrázolásokra,
ahol igen gyakran a burjánzó növényzet fontos részét képezik a csodálatosnál
csodálatosabb virágok. A keleti mitológiákban ugyancsak előszeretettel
alkalmaznak virág szimbolikát. Az iszlámban tilos az alak-ábrázolás, ezért a növény-
és virágmotívumokból (valamint geometriai alakzatokból) áll össze minden díszítményük.
Áttekinthetetlen nemcsak
sokféleségük, hanem az is, ahogyan a különböző kultúrkörökben felhasználják
őket, akár fizikai mivoltukban, akár szimbólumként. A kettő egyesítésének
legjobb példája a japán ikebana-kötészet.
A gyógynövények sorában virágok (kasvirág,
bodza, galagonya, zsálya stb), illetve virágzatot hozó gyógynövények sokasága
is van, így a holisztikus szemléletben ezt a hatást sem hagyhatjuk figyelmen
kívül, túl azon, hogy kedélyjavító szerepük egyértelmű – csupán a megjelenésükön
keresztül. Menj végig egy vidám, színes csokorral az utcán ködös, sötét, undok
nyirkos időben, s figyeld meg, hányan kapják fel a fejüket, mosolyodnak el a
látványtól.
A művészetben áttekinthetetlen
mennyiségben szerepelnek virágok. Virágcsendéletek tömegéről beszélhetünk, s a
mai napig megihleti a képzőművészeket a kompozíciók harmóniája, hovatovább „nem
ment ki a divatból” ez a műfaj. Monet íriszei és vízililiomai sem háttérként
szerepelnek festményein, hanem főszereplők, ahogyan több alkotónál is. (Általában
az impresszionisták igen szerették a virágmotívumokat – nyilván, hiszen a plein
air (´nyílt levegő´) irányzat lényege a szabadban festés.) A szecesszióban a
virágok burjánzása aztán alaposan kiteljesedett, épületeken, iparművészeti
tárgyakon, edényeken, egyéb háztartási eszközökön és általában mindenhol.
A népi művészetben,
hagyományokban faragványok, hímzésminták, továbbá népdal szövegek, a mesék és
szólások virágmotívumai tanúskodnak arról, mennyire alapvető része volt mindig
is az ember életének a virágok csodálatos világa.
A következő részekben egyes
virágok szimbolikájáról fogunk majd beszélni.

2013.05.03.
19.
Virágok – 2
Árvácska: a népművészetben (lásd
a kalocsai mintákat többek között) nagyon gyakori motívum, a néphit szerint öt
szirmából az alsó páratlan a mostoha, a két középső annak két lánya, a két
felső pedig két árva. A keresztény mitológiában a szentháromság jelképe,
eredetileg háromféle színe miatt. A neve és amiatt, hogy gyakran ültetik
temetőkben, bizonyos mértékig a gyásznak, de a túlélésnek is jelképe.
Barackvirág – a fák virágzata általában
a keleti kultúrákban (Kína, Japán) fontos, az európaiban a ´virág´ képzetéhez
elsődlegesen nem is tartozik. A kajszibarack virága Kínában a bátorság,
állhatatosság, jellemesség szimbóluma, az őszibaracké pedig a halhatatlanság,
hosszú élet, fiatalság, gazdagság jelképe.
Bazsarózsa (tubarózsa,
pünkösdirózsa, bár rendszertanilag nem azonosak): keleten és nyugaton a tavaszt,
bőséget és méltóságot jelenti. A népi hímzéseknek szintén kedvelt alapeleme,
hasonló jelentéssel.
Bazsalikom: a gonosz szellemek elleni
védelem növénye, ezért a temetési rítusokban gyakran használták. Leveleinek
mágikus erőt tulajdonítanak. A virágnyelvben a tisztes szegénység szimbóluma.
Indiában viszont

afrodiziákumként használják.

Boglárka: szegény csinos kis
sárga virágzatú tavaszi növényünkről csak elítélő, hálátlanságot, eltávolodást,
elidegenedést jelentő értelmezést találtam. Gyanítom, hogy a magyar
kultúrkörben a sárga színhez tapadó képzet miatt. Eszerint az irigység színe
volna. Másutt a napfényé; a jólét esélyét hordozó aktivitásé. Ezen felül lehet
még: intuíció, hit, optimizmus és – hogy a „negatív tartományba” is jusson
valami: valóban beletartozik a sárga szín szimbolikájába a távolságtartás, kritikusság,
nyugtalanság.
Borostyán: nem virág, de gyakran
ábrázolják virágokkal együtt. Örökzöld jellegénél fogva a halhatatlanság,
öröklét szimbóluma. A keresztény temetők gyakori talajtakaró növényeként
viszont csak a gyászé is. Az antikvitásban (ókori Görögörszág, Róma) sokkal
kiterjedtebb jelentést hordozott: férfiasság, életöröm (Bacchus), szerelmi
összetartozás, költészet, dicsőség (eredetileg borostyánkoszorút kaptak az elismert
költők, később váltottak babérra). Mivel gazdanövényen is hajlamos élősködni,
ezért némelykor a hálátlanságnak is jelképe.
Búzavirág: spiritualitás, tisztaság,
mágikus erő. A magyar népművészetnek szintén lényeges alapeleme. A mezei
csokrok elengedhetetlen tartozéka, egyik fő dísze. A gabonával való sajátos
viszonya (jellemzően gabonafélék között nő, de gyomnak, a gazdálkodók
szempontjából kártékonynak számít) összevetve a gabona-szimbolikával – ami újabb,
teljesen külön címszót igényel természetesen, itt csak röviden: bőség,
termékenység (biztonság), halál és újjászületés – újabb megvilágításba helyezi:
a tiszta spiritualitás elvonatkoztatva a földi jellegű szférától szép, de
kevésbé kívánatos.
Ciklámen: erősen keresztény
szimbólum, Mária vérző szívéhez hasonlítják a színét vagy a belsejében lévő
vörös foltot Mária fájdalmához. Vérző apácának is nevezik. Temetői növényként
is népszerű, hiszen az árnyas, nedves helyeket kedveli.
Cseresznyevirág: mint a virágzó
fák általában, ez is keleti jelkép, méghozzá nagyon fontos. Kínában a tavasz,
remény, ifjúság, termékenység, női szépség princípiuma. Japánban az egyik legkiemeltebb
ünnep a cseresznyevirágzásé. A tökéletesség, szépség, tisztaság, bőség, de az
evilági javaktól elfordulás és a létezés bizonytalansága is értelmezési körébe
tartozik. Azért nálunk is van bizonyos kultusza – magyar néphagyomány a
Borbála-napon levágott, kizöldülő cseresznyeág, amely esküvőre utaló
szerencseszimbólum.
Felhasznált irodalom:
Hoppál Mihály-Jankovics Marcell-Nagy András-Szemadám György:
Jelképtár;
Szimbólumtár (szerkesztette: Pál József és Újvári Edit); továbbá
http://www.ironkate.eoldal.hu/cikkek/viragok—jelentese-.html
és

http://vilagbiztonsag.hu/keptar/index.php

2013.05.10.
20
Virágok – 3
Dália: elegáns virág, s ez is
egyeik jelentése, azonban legalább annyira a változékonyságot is szimbolizálja.
Nem véletlen, hogy ritkán adják ajándékként csokorba kötve, sokkal inkább
használatos csendélet-dekoráció jelleggel saját célra. S főleg: jellegzetesen
temetői csokor – az élet mulandó voltára utalva.
Galagonya virága
Galagonya: fehér vagy rózsaszín
virágzatú, a galagonyavirágból készült koszorú tisztaságot, szüzességet
jelképez, és – csodálatos szűzi fogantatást, de nem a kereszténységben, hanem
pl. a görög mitológiában. Véd a boszorkányság ellen, cserjéje pedig a lelkek és
tündérek találkozóhelye.
Gólyahír: Az előző részben, a
boglárkánál beszéltem arról, hogy szegény sárga virágokról igen elítélő,
hátrányos véleményalkotás alakult ki, így a gólyahír is ilyen üzeneteket
hordoz, mint: kegyetlenség, szomorúság, féltékenység. Bezzeg a következő –
szintén sárga virágú – növényről miért, miért nem valami más képzet alakult ki.
Gyermekláncfű, pitypang: hűség,
boldogság. Hozzáteszem: nem valószínű, hogy sárga virágzata miatt tapad hozzá
ez a képzet, hanem gömb (vesd össze: tökéletesség) alakú termése miatt.
Szubjektív további megjegyzésem:
számomra a pitypang kora gyermekségem óta (amikor magam is fújtam szorgalmasan
a magjait) sokkal inkább az illúzió, tünékenység jelképe, s felnőtt kori,
kertet gondozó énem számára ez csak megerősödött. Ugyanis a pitypang gyomnövényként
elképesztően agresszív, gyökeréről kihajt mindig és magjaival virulensen
terjed, hovatovább ahol jó körülményekre talál, minden mást kiszorít.
Gyöngyvirág: majdnem minden fehér
virág a tisztaság, ártatlanság szűziesség megjelenítése. A gyöngyvirág nagy
keresztény szimbólum, a szeplőtelen fogantatás, Mária tisztasága. Természetesen
a kereszténységnél ősibb, egyetemesebb jelkép: a tisztasággal összefüggésben a
tökéletességé, boldogsággá, teljességgé. A megújulás, visszatalálás a tisztult
értékekhez szintén fontos tartalma. Gyakori dísz esküvőkön és a népművészet
különféle ágaiban is sűrűn előforduló motívum.
Harangvirág: termékenységszimbólum
kehely (edény) formája miatt. Mint ilyen például Freya germán istennőnek, s
persze a keresztény mitológia által átvéve Máriának is attribútuma. Lefelé
forduló virágai miatt a megadás, alázat, szelídség fogalmai is tapadnak hozzá.
A harangszó (hírharang – egyébként ilyen virág is van, rokona a harangvirágnak)
miatt viszont információáramlás, pletyka is lehet a jelentése.
Hóvirág: egyértelműen a remény
virága, a tél után, sőt: még a tél vége alatt éledő vegetáció előhírnöke.
Érdekes, hogy míg a görög mitológiában a Danaidák Ősanyjának, Iónak alakja
fűződik nevéhez, addig Mária attribútuma a keresztény kultúrkörben. (A Danaidák
azok a lányok – ötvenen – akik büntetésből olyan korsókkal hordják a vizet,
amelyeknek nincs, vagyis lyukas az alja.)
Ibolya: Közismerten és elsősorban
a szerénység, rejtett erény és szépség jelképe. A tavasz korai virágaként
mindazonáltal még az újjászületésnek, a föld újjáéledésének is attribútuma.
Ezzel összefüggésben a derűnek, hűségnek is. A keresztény szimbolikában az
alázatot, valamint Krisztus szenvedéseit jelenti (gyakori motívum a Mária és
Krisztus ábrázolásokon, például a kereszt tövében). Érdekes, hogy a középkorban
gyógyító és mágikus hatást tulajdonítottak az ibolyának és „koszorúba fonva
fejfájás és részegség elleni szerként használták. A provanszál
trubadúrköltészetben a hűség jelképe.” (Szimbólumtár)
A népművészetben szóbeli és vizuális  megjelenítése ugyancsak rendkívül gyakori.
Itt is kénytelen vagyok
hozzáfűzni, hogy a szerény kis ibolya is igen-igen agresszív növény, háromféle
módon terjed és szintén kiszorít mindent maga körül ha szabadjára hagyják. A
legbájosabb kapcsolódása emiatt az, hogy Josephine az esküvőjén ibolyadíszt
viselt, ezért e virág a bonapartisták szimbóluma lett.
Felhasznált irodalom:
Hoppál Mihály-Jankovics Marcell-Nagy András-Szemadám György:
Jelképtár;
Szimbólumtár (szerkesztette: Pál József és Újvári Edit);
továbbá http://www.ironkate.eoldal.hu/cikkek/viragok—jelentese-.html

2013.09.19.
21.
Virágok – 4
Jácint: az eredeti alakja
Hüakinthosz vagy Hyacinth. A görög mitológiában Apollón beleszeretett (miközben Zephürosz volt aktuális női szerelme) a szépséges fiúba, akit véletlenül megölt
egy rosszul indított diszkosszal. A fiú vércseppjeit változtatta azután
virággá. A Jácint valószínűleg ezért férfinév, habár korántsem mindenütt. Ezen
az alapon pedig a Nárcisznak is férfinévnek kéne lennie, holott nem az. Mindenesetre
a baljóslatú eredet nem akadályozza meg a virágot abban, hogy dúsan és színpompásan
viruljon kora tavasszal. Az újraéledés, megbocsátás, állhatatosság, kitartás,
tartósság szimbóluma. (Drágakő is viseli ugyanezt a nevet.) A rózsaszín és
vörös jácint azonban jelenthet féltékenységet is.
Jázmin: hogy, hogy nem ebből is
keresztnév lett, de női. A kedvesség, kellem, a jó és – fehér színére
tekintettel – az erényes női tulajdonságok megszemélyesítője. Tavaszi virágzása
és átható illata miatt viszont a (testi) szerelemre is utal. Perzsa eredetű az
elnevezés, így a keleti erotikára is asszociálhat.
Kaktusz: nagyon ambivalens,
nagyon érdekes növény, önmagában véve és szimbolikájában egyaránt.
Alapjelentése: kitartás, állhatatosság, megküzdeni a szerelemért. Alaposabban
vizsgálva a kérdést, bátran vonjunk analógiát a kaktusz jellegzetes tüskéi, s
ritka – némelyiknek rendkívül ritka – gyönyörűséges, különleges virága alapján.
A védelmi rendszert jelképező szurkálás, távolságtartás mélyen érző lelket
takar illetve óv a külvilág vélt vagy valódi ártalmaitól. A csekély vízigény
ugyancsak a takarékos érzelmi megnyilvánulások, kordában tartott érzelmi élet
szimbóluma (asztrológiában az érzelmek = víz elem).
Kála: Szépség. Az egyik
legdivatosabb virág a kála, mivel a szépséget jelenti. Akár ajándékba, akár
menyasszonyi csokorba kötve viselőjének szépségét emeli ki. Érdekes kérdés
viszont az, hogy sírcsokorban, koszorúban is gyakorta alkalmazott virág, ahol a
spirituális tisztaságot célozza.
Kamélia, japán rózsa: csodálat,
tökéletesség, szerencse, különösen férfiak számára. Szeretetreméltóság,
harmónia, szépség a további szimbolikája.
Kamilla: azt mutatja, hogy a
külső szépség és a belső érték nem biztos, hogy egyenesen aránylik egymáshoz. A
kamillának szerény külseje sincs arányban sokoldalú és erős gyógyító hatásával.
Általában gyulladáscsökkentőnek használják, így jelképezheti a lángra lobbant, csalódott
szív gyógyítását, gyógyulását is. Vigaszt is jelent. A kereszténységben Mária
lelki gyógyító erejével hozzák összefüggésbe. A Kamilla is funkcionál
keresztnévként, a latin eredetű Kamill női párja. A Kamill jelentése: nemesi
származású férfi, aki az áldozatoknál szolgál.
Kankalin: a virágnyelv
hagyományai szerint üzenete ez: „Nem tudok nélküled élni. Nélküled halott
vagyok.” A halál és újjászületés, ébredés minden kora tavaszi virág
szimbolikájához köthető, így a kankalinéhoz is.
Kardvirág: erő, pompa, szépség,
őszinteség. Legényvirágnak, sásliliomnak is nevezik (nagyon tévesen, mert a
sásliliom egy másik növény), aminek eredete az a hiedelem, hogy fia születik
annak az asszonynak, aki az övére tűzve viseli. Leveleinek fallikus szimbólumként
is felfogható kinézete miatt egyébként is a férfi princípiumot testesíti meg.
Esküvői csokorban fiú foganását segíti és a férfi teljesítményét növeli.
Kikerics: A szép nyári napok
végét jelzi, mivel legtöbb változata ősszel virágzik. A növény egyes részeit
(főleg hagymáját) régebben az orvostudomány használta fel, daganatos sejtek
osztódásának gátlására. Erősen mérgező. A monda szerint „Médeia kolkhiszi
királylány (és legendás boszorkány) kikericset használt varázsszereinek
előállításához. Méregtartalma miatt a népnyelvben a kikirics, kükörics, kükirc
vagy kükerc név mellett gyakran kutyadöglesztőnek is nevezték.” A legelő
állatok elkerülik. Szimbolikus jelentése mindazonáltal a szerelem, sőt: az
emésztő szerelem.
Kökörcsin: A betegség virága.
Kicsi, kék kelyhei magukba gyűjtik a negatív energiákat.
Körömvirág virágnyelv-jelentése: „úgy
érzem nem szeretsz” – szegény sárga virágok végzete, hogy csupa sanda,
előnytelen, nem kifejezetten nemes tulajdonságot, jelentést asszociálnak
hozzájuk. Pedig a napfény, az asztrológiában a Nap és az Oroszlán színe, ezért
lehetne vidám, optimista jellege is. A körömvirág ráadásul a kamillához
hasonlóan alap-gyógynövény is és mindent kibír a sok csapadékot és a
szárazságot és ügyesen gondoskodik szaporodásáról. Így sokkal inkább társítanám
a hithez, bizalomhoz, amit egyébként a franciáknál a sárga szín jelent.
Kötörőfű: a keresztény
mitológiában Krisztus feltámadásának szimbóluma, aki a lezárt kősírból
távozott. A kötőrőfű gyökerei valóban meg tudják dolgozni a követ,
szélsőségesen mostoha viszonyok között is meg képes maradni, ezért a túlélés, megmaradás,
alkalmazkodás szimbóluma éppúgy lehet, mint a feltámadásé.
Krizantém: Egész Keleten királyi
virágként tisztelik, s az ősz, a kitartás, a hosszú élet, az előkelőség és
erényesség szimbólumának tartják. A japán császár címerében is látható. Nálunk a temetők virága lett, mivel Halottak napja
környékén nyílik. A fehér az igazság szimbóluma, a sárga mellőzött szerelem, a
vörös pedig a sírig tartó, hűséges szerelmet fejezi ki. Általános jelentése
pedig: pihenés, nyugalom.
Krókusz: vidámság; fiatalos
jókedv, derű – ez a tél végi, kora tavaszi kecses, szívderítő virágocska, aki
egyszercsak megjelenik a kopár földön. Az éledés, újjászületés igazi megtestesítője.
Emellett értékes és nagyon régi fűszernövény is egyik alfaja, a jóféle sáfrány.
Értéke az aranyéval vetekszik, mert fáradságos a termesztése és gyűjtése,
hiszen a bibékből áll a fűszer. Sok helyütt afrodiziákumnak tartják. A monda
szerint, amikor Zeusz Hérával tartotta menyegzőjét, sáfrány nőtt az ágyuk körül
és megittasultak az illatától. Nagyobb dózis bódulatot okoz és 20 gramm már
halálos adagnak számít.
Felhasznált irodalom:
Hoppál Mihály-Jankovics Marcell-Nagy András-Szemadám György:
Jelképtár;
Wikipédia
2013.11.22.
22.
Virágok – 5
Labdarózsa: Nem csokorba való
virág, nem is nagyon lehet kordában tartani, hiszen jellegzetes gömb alakú
virágzata erre nem alkalmas. Lehet, hogy pont „öntörvényűsége” miatt azt tartja
a hagyomány, hogy bosszúságot jelent, főleg a szerelemben. A virágnyelvben
viszont: „Bármilyen érzéketlennek kívánsz is látszani, Amor nyila egyszer elér”.
Leander (babérrózsa): mediterrán
származású növény, a Földközi-tenger környékén mindenütt megél, de Indiában és
Kína déli részén is őshonos. Legrégebbi ismert ábrázolása i.e. 14. századból
maradt fenn Krétán. Óvatosságot jelent a szimbolikája, bizonyára azért, mert
minden része mérgező, miközben szépsége révén vonzó növény.
Len: Az otthon szimbóluma,
nyilván a lenvászon valamikor széles körben elterjedt használata miatt. A
növény szívóssága, erőssége ugyancsak szolgálhat biztos háttérül a születéstől
a halálig. Virágjának varázslatos kék színe pedig a spiritualitással is
kapcsolatba hozza.
Liliom. Ennek a hagymás virágnak
is komoly történelme van. Az i.e. 2000- körüli ábrázolásokon is látható. Nagyon
sok, több mint 90 féle faja van. Jelentések tömegét tulajdonítják neki,
különösen a fehér liliomnak: tisztaság, ártatlanság, de a termékenységé is
valamint a mulandóság, a szeretet, az egység és a remény. Talán a fehér liliomé
a legerősebb szimbólumrendszer. A méltóság ugyancsak tapad a liliom
szimbolikájához, nem véletlen, hogy a heraldikában is használják, a leghíresebb
az Anjou-liliom. Hímzések kedvelt motívuma, de előszeretettel ábrázolták
például sisakokon, koronákon, kereszteken, síremlékeken. A halállal való
kapcsolata nyilván kábító- mérgező illatából ered. Gyógyír alapjául is
szolgált.
Lótuszvirág
Lótusz: az egyik legerősebb
spirituális szimbólumként szivárgott be az európai jellegű kultúrákba is,
jóllehet eredetileg déli illetve keleti, s azon belül különösen a buddhizmus
kedvelt szimbóluma. A hinduk szerint Visnu „lótusz köldökében” trónolt Brahma a
teremtés kezdetén. India mai jelvénye szintén a vörös lótusz. Kínában a nyár
jelképe. A tan szerint a szellemi létezésre ébredő anyag jelképe, amely az iszapból
(föld elem), a víz homályán át (víz elem) fejlődik ki, hogy a fényben (tűz elem)
pompázzék. Teszem hozzá, hogy a negyedik, a levegő elem is bekapcsolódik,
amennyiben mindebből információvá vált. Jelenti még a női princípiumot,
termékenységet. Az örök életet, megújulást, felejtést. Az ókori Egyiptom
napistene is lótuszból születik és Felső-Egyiptom szimbóluma is ez a virág. A
görögöknél Héra szent növénye. Egyes fajtáinak bizonyos részei ehetőek, ezért a
Föld számos táján nemcsak lelki táplálékul, hanem fizikai ételül is szolgált
ínséges időkben.
Magnólia (liliomfa): Nemesség,
természetesség, nyitott sziromszerkezetével a befogadás. A ritka, fennmaradt
ősi növények egyike, így visszanyúl az eredethez, „emlékszik” az aranykorra.
Mákvirág: nyilvánvaló, hogy ősidőktől
fogva a bűbájosok virága. Termése, illetve számtalan magja miatt a bőséget is jelentheti,
ugyanakkor kábítószerként és fogamzásgátlóként való alkalmazása miatt a
hiábavalóság megtestesítője. Rokona a feslettséggel azonosított pipacsnak. Mindkettő
kedvelt eleme a népi motívumoknak, díszítményeknek. A mai szóhasználatban a
mákvirág kedvesen rosszalló jelzővé vált. A görög mitológiában Démétér
attribútuma. Jelentése virágnyelven: „Álmos, közönyös vérmérsékleted miatt
szívedben nem támadhatnak hevesebb indulatok.”
Mályva: Kínában az állhatatosság
jelképe. Gyógynövényként is használják és több faja ehető, így ínséges időkben
táplálékul is szolgált.
Mandulavirág: a legkorábban
virágzó fák egyike, ezért jelentése: remény.
Margaréta: amennyire erős
szimbólum keleten a lótusz, annyira az az európai jellegű, s azon belül a
keresztény kultúrában a margaréta. Szerényebb megjelenéséhez mérten jobban
elsikkad jelkép-éréke, pedig ha még a jelentését is figyelembe vesszük, akkor a
legősibb rétegekig hatolhatunk le. Az eredetileg görög (margarisz) név ugyanis
azt jelenti: gyöngy, ami számos újabb – itt nem tárgyalt – jelentést hordoz. A
margaréta virág az ártatlanság; finomság; tisztaság, őszinteség és hűség
szimbóluma. A keresztény mitológiában a kiontott könnyek (gyöngyök) révén
Krisztus és a vértanúk szenvedésének jelképe. Kerék alakja miatt Szent Katalin
virágának is tartották. Az erdélyi napszimbólum egyik visszatérő jelképe a
székely-kapukon, de a keleti (arab, török) ornamentikában is gyakran felbukkan.
Sorsvirág, sorskerék jelentésben nap analógiájú növény.
Mimóza: természetesen érzékenységet
jelképez, lehet, hogy sokan nem is tudják, hogy eredetileg egy növény. Ha
terméséhez picit is hozzáérnek, azonnal szétpattan és kiszórja magvait.
Mirtusz: a szerelem, házasság
héber jelképe. (Héber nyelven azt jelenti: csillag.) Babilonban ez a virág volt
az ünnepek dísze. A tisztaság és a tiszta szerelem szimbólumaként lett belőle a
menyasszonyi koszorút alkotó virág. Sőt: menyegzői csokrok, fejdíszek, kitűzők és
más kiegészítő elemek elengedhetetlen kelléke. A menyasszony szüzességét,
érintetlenségét jelképezi. Ugyanakkor afrodiziákumként is ismert és a görög
Aphrodité illetve római Vénusz attribútuma is. A szűzi menyasszony
termékenységét is mutatja dús virágzata miatt. Olaja gyógyerejű.
Muskátli: az 1600-as évek táján
hozhatták be dél-Afrikából (!) ezt a növényt. Ehhez képest igen gyorsan
népszerű lett, többek között nálunk is, hovatovább magyar népi növényként
tartják immár számon. Elég ambivalens – hogy, hogy nem – a jelentése: butaság,
ostobaság, szűk látókörűség, melankólia, magány. Ugyanakkor (vagy): finomság,
felsőbbség; béke.
Felhasznált irodalom:
Hoppál Mihály-Jankovics Marcell-Nagy András-Szemadám György:
Jelképtár;

Wikipédia

2014.05.16.
23.
Virágok – 6
Napraforgó: amint a neve is
mutatja: mindig arra fordul, amerről a fényt kapja, így elsődlegesen a

befolyásolhatóság illetve az alattvalói hűség jelképe. Ugyanakkor jelezheti a
szellemi megvilágosodás iránti vágyat, a felsőbb hatalom (isten) felé forduló
lelket. A Nap tápláló ereje (továbbá a napraforgó termésének táplálékként
történő felhasználása) folytán az életerő, erő szimbóluma is. A perzselő
szerelmet, a férfias jellegű birtoklást, birtoklási vágyat is jelentheti. Virág
csendéletek, festmények (Van Gogh!!) kedvelt modellje ez a rendkívül dekoratív,
elegáns és vitális növény, amelyben mellesleg a növény-mandala egyik szép
példáját is tanulmányozhatjuk – lásd a beérett napraforgó-tányér magjainak
szabályos rendezettségét.

Narancsvirág: ártatlanság, örök
szerelem, házasság, termékenység, szerencsés házasság. A szüzesség másik
jelképe a mirtusszal együtt. A női nemiséget és termékenységet is
szimbolizálja. Keleten a gazdagságnak (vesd össze: termékenység) is nagyon erős
szimbóluma, a Feng Shui iránymutatása szerint ezt a területet lehet virágzó/termő
narancsfával élénkíteni.
Nárcisz: Narcissus görög
mitológiai alak, egy folyamisten és egy nimfa fia, akibe számos nimfa (köztük
Ekhó is) beleszeretett, a férfi azonban minden elutasította. Amikor meglátta
egy folyóban saját tükörképét, abba szeretett bele. Freud alkotta meg a történet
nyomán a narcizmus – a túlzott önszeretet, önimádat fogalmát. Természetesen a
nárcisz virág is szimbóluma az önimádatnak, önzésnek, hiúságnak, érzelmi
ridegségnek. Ennél jóval pozitívabb olvasata az, hogy „maradj olyan, amilyen
vagy, mert így vagy tökéletes”., bizonyos értelemben a tisztelet jele. Harmadik
– az első kettőtől még szélsőségesebben eltérő olvasata onnan ered, hogy kissé
lehajtja a fejét, ezért a virágok szolgájának is nevezik. A kora tavaszi sárga
nárcisz derűs színével a reményt, a feltámadást (húsvét) is reprezentálja – a temetők
kedvelt szabadföldi virága.
Nefelejcs: jelentése benne van a
nevében: hűség, emlékezet, igaz szerelem, az eltávozottak (elköltözők vagy a
holtak) emlékezetének őrzése. Spirituális szinten az egyetemes
törvényszerűségekre való állandó figyelmet, emlékezést is jelenti. Mindezekért
igen kedvelt motívuma a népi hímzéseknek.
Nőszirom – írisz: ennek az
egzotikus kinézetű növénynek a neve is görög eredetű, sokféle színváltozata
miatt a szivárványra (Írisz) utal, ezért elsődleges jelentése: a remény.
Emellett erős szerelmi, szexuális üzenetet is hordoz, nőknek a befogadást,
férfiaknak az odaadást. Kettősséget is tartalmaz, a remény mellett a kétségeket
is. Figyelemre méltó a dekoratív virág kecsessége, törékenysége (nőies minőség)
és leveleinek kard-szerű, agresszív megjelenése (férfias minőség) közötti
ellentmondás.
Orchidea: szépség, finomság,
tisztelet. Keleten a kifinomultság, a műveltség és gyöngédség
megszemélyesítője.
Orgona: az elsöprő erő (vitalitás)
és a szeretet jelképe. Jelent még ártatlanságot, első szerelemet, áhítatot.
Őszirózsa: a halottak és az
emlékezés virága. Az idős kori szerelmet is szimbolizálja, vagy az idősebb
emberekkel szemben tanúsított tiszteletet.
Petúnia: érdekes, hogy ennek a
nálunk nagyon népszerű és gyakori balkonnövénynek szinte csupa negatív felhangú
jelentése van: zárkózottság; méreg; harag és neheztelés, be nem tartott
ígéretek – és hasonlók. Egy ellenkező előjelű üzenetet találtam: „megnyugtat a
jelenléted”, vagy: „ha velem vagy, megnyugszol.”
Pipacs: heves, de mulandó
fellobbanás, bódulat, felszabadultság, vidámság. Ez a gyomnövényként számon
tartott, rendkívül mutatós virág nagyon gyorsan elhervad, emiatt is tapad hozzá
a szalmaláng lelkesedés képzete. Ettől függetlenül óriási vitalitást tükröz és
emiatt, valamint a lángoló érzelmek miatt a pipacs is igen kedvelt népi hímzés,
továbbá virágcsendélet és egyéb festészeti motívum.
Pitypang, gyermekláncfű: rokon a
levegő elemmel, a szabadságot, időtlenséget, az itt és most elvét jelenti. Óriási
a túlélő- és szaporodó képessége, sárga virágai kedveltek koszorú alapanyagként
(gyermekláncfű).
Pünkösdirózsa: Szégyenlősség;
félénkség. (Ki tudja, miért…)
Rozmaring: ez a növény a fagyra
meglehetősen érzékeny, mégis képes volt nagyon erős szimbólummá válni olyan égöv
alatt is – például nálunk – ahol csak bizonyos körülmények között marad meg. Néphitünkben
a lányok tisztaságának jelképeként ismert. Kedvelt fűszer- és gyógynövény. Az
ókori görögök és rómaiak azt tartották, hogy a rozmaring javítja a memóriát,
ezért az emlékezésnek és hűségnek is a növénye. Ágainak illata (zölden, vagy
szárítva, füstölőként) temetéseken éppúgy, mint esküvőkön segít az emelkedett
atmoszféra megteremtésében. Szerelemkötésre is alkalmas, hiszen ha egy
fiatalember egy fiatal leányt kinyílt virágú rozmaringgal érint, azok szerelme
beteljesedik. Ha valaki rozmaringot rak a párnája alá, megszabadul a rossz
álmoktól.
Rózsa: az egyik legismertebb és egyben
egyik legerősebb szimbólum: a szerelem, megbecsülés, tisztaság, szerencse,
boldogság, szépség, a csend ősinek tekinthető szimbóluma. A kötődést is jelenti
– kiváló irodalmi példa erre a Kis herceg rózsája (Saint-Exupery). A népi
hímzések, faragások, kerámia és bútordíszítések gyakori motívuma. Egyik
legrégibb ismert ábrázolása a knósszoszi palota freskóján látható, úgy 3500
éve. Illatát külön is meg kell említeni, ahogyan színgazdagságát is. A
hagyományok színenként kissé eltérő jelentést tulajdonítanak a rózsáknak.
Fehér és vörös együtt: egység.
Fehér: ártatlanság, tisztaság,
báj, diszkréció, titok, távolságtartás. A szülői szeretet virága is lehet.
Rózsaszín: tökéletes boldogság, megbocsátás.
Sárga: féltékenység, a szerelem
csökkenése, hűtlenség, irigység, bizonytalanság. Bródy szövege nyomán (Azt
hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa…) a sárga rózsa társadalmi- politikai- szociológiai
szimbólummá lett.
Sötét karmazsin: Gyász
Vörös: szerelem, szenvedély,
bátorság.
Végül ismét kénytelen vagyok megemlíteni
Bródy Jánost, a „Ha én rózsa volnék” kezdetű szerzeményével, ami
szimbólum-értékével nem hogy nem kopott az évtizedek során, hanem egyre
erősbödik.
Felhasznált irodalom:
Hoppál Mihály-Jankovics Marcell-Nagy András-Szemadám György:
Jelképtár;

http://www.ironkate.eoldal.hu/cikkek/viragok—jelentese-.html

24.

Virágok 7
Szarkaláb: a sarkantyús szarkaláb a lovagság és a keresztény
mitológiában a lovagokat védelmező Mária jelképe. A lelki vakságot gyógyítja.
Gyógynövényként egyébként vizelethajtó, vérnyomáscsökkentő hatása ismert.
A rózsaszín szarkaláb
megbízhatatlanságot is jelent.
Százszorszép: gyermekkori gondtalanság, játékosság, ártatlanság,
viszonzott érzelem – ehhez képest a kereszténységben (ahol minden kellemetesség
valahogy a visszájára fordul) Máriának az egyiptomi meneküléskor hullatott
könnyeit jelképezné.
Szegfű: A szegfű már az ókorban is népszerű volt, a Római
Birodalomban Jupiter virágát tisztelték benne.

Latin eredetű angol neve –
carnation – egyben a csodálatra, szerelemre, hálára utal. Spanyolország nemzeti
virága, a Baleár-szigeteken az autonóm tartomány jelképe. Portugáliában az
1974-es vértelen hatalomátvétel névadójává vált (Szegfűs forradalom). A francia
forradalomban piros szegfű volt a royalisták jelképe, a rendszerváltáskor pedig
a magyar szocialistáké lett. Manapság gyakran ajándékozzák a legkülönfélébb
alkalmakkor. A díszítő motívumok (vésetek, hímzések) sorában előkelő helyen
szerepel a rózsa, liliom, tulipán mellett.

Az európai középkorban az
állhatatos szerelem, a házasság jelképeként szerepelt; Rembrandt egy híres képe
is így ábrázolja. A régi és népi hagyományok szerint vonzerő, asszonyi
szerelem; komoly szerelem, szeszélyesség és a hiúság is. Virágnyelven: „A
legmélyebb barátság szimbóluma vagy, mert színedet nem változtatod, míg a halál
meg nem foszt szirmaidtól.”
Magyar neve is utal arra, hogy levele
és termése is szeg alakú. A kereszténységnél ezért aztán Krisztus
kereszthalálát szimbolizálja.
A virágnyelv hagyományai szerint:
Szegfű (fehér) – kedves,
ártatlan, tiszta szerelem, jó szerencse asszonynak.
Szegfű (bíbor) – szeszély.
Szegfű (csíkos, cirmos) –
Sajnálom, hogy nem lehetek veled, bárcsak veled lehetnék. Bársonyos szeretet
Szegfű (minta nélkül) – Igen
Szegfű (rózsaszín) – Soha nem
foglak elfelejteni! Valamint a határozatlan, el nem döntött szerelem jelölése.
Szegfű (sárga) – Csalódtam
benned; visszautasítás. Más értelmezések szerint követelődzés, tiszta és
rajongó szerelemmel; Sok szerencsét; egyes esetekben pedig a követelődzés
és/vagy a megvetés jele is lehet.
Szegfű (vörös) – Érted fáj a
szívem, csodálat
Szellőrózsa: Valószínűleg gyorsan hervadó szirmai miatt lett már az
ókortól a halál jelképe. Összetört remény. A kereszténység Krisztus
szenvedéseinek és halálának jelképét látja benne.
Tatárvirág: érdektelenség
Tátika: csalás; bájos hölgy
Tearózsa: „mindig fogok emlékezni”
Télizöld: örökzöld növény lévén az örök élet reményének és a paradicsomnak
lett szimbóluma.
Tubarózsa: a veszélyes öröm, az emberek által megszólt, nagyon is valóságos
földi boldogság, a lelki és testi kéj virága.
Tulipán: Ősi, archetipikus szimbólum, már a sziklarajzokon is
fellelhető. Kiemelten a nőiséget jelképezi, a nőt kislány korától az élet
minden pillanatában ábrázolni képes a betegségig, az öregségig, a halálig. Ezen
felül még számos más vonatkozásban is szerepel, például Hollandia jelképe is. „A
francia virágnyelvben a szerelem megvallásának a jele. Közép-Ázsiában a tavasz,
a kiviruló természet szimbóluma. Külön tulipánünnep van a tadzsikoknál a fiatal
lányok részvételével, valamint Törökországban a Boszporusz partján az első
virágok megjelenésének idején, ahol a múlékony, de erős szerelem jelképe lett.
A magyar népdalok hasonló formájuk miatt váltakozva említik a tulipánt és a
liliomot, s ennek a jelentései a tulipánra is átvihetők, bár a tulipán, különösen
a piros az érzékiséget szimbolizálja, szemben a liliom szűzies megjelenésével.
A magyar népművészetben igen gyakori az ábrázolása, jellé alakult formája
megtalálható a kapufélfákon, fejfákon, kályhacsempén, cserépkorsón,
szűrhímzésen és a szerelmi ajándékokon – így faragott guzsalytalpon, sulykolón
és mángorlókon). Ez a gyakori előfordulás azt sugallja, hogy nem pusztán
virágjelképről, hanem valami általánosabb jelentésű jelről van szó. A
tulipánjelképek kontextuális (a környezetet is figyelembe vevő) elemzése során
kiderült, hogy olyan női jelképről van szó, amely egyben költőien átfogalmazott
vulvaábrázolás, vagyis a tulipánt lényegében a két széttárt combnak és az „élet
kapujának” ikonikus ábrázolása. Ezt kivált a szerelmi ajándékok jelképeinek elemzése
alapján lehetett világosan kimutatni, ahol a szívvel együtt gyakran egymásba
rajzolták a két jelképet, ezzel fejezve ki a szerelmi üzenet lényegét. Erotikus
jelkép voltát megerősíti az a tény is, hogy a kapufélfákra vésték, mert
közismert volt a nemi szervek gonoszt távoltartó erejébe vetett hit, a
görögöktől egész a belső-ázsiai mongolokig (v.ö. a várvédő egri nők vagy a mai
cigányasszony obszcén gesztusával). Egyes kultúrtörténészek szerint a tulipán
csak későn (a 16. sz-ban) került hazánkba és csak ez után került be a
népművészet motívumkincsébe. De valószínűbb, hogy nem maga a növény volt a
fontos, hanem a női termékenység gonosztávoltartó szimbólumával, egy igen ősi
jelképpel van dolgunk.” (Jelképtár)
Virágnyelvi és szimbolikus
jelentése: tökéletes szerető, hírnév. A ragaszkodást, az elmélkedést és az imát
is szimbolizálja – vagyis megtestesíti a társadalom különböző szegmensei közti
kapcsolatot és megbékélést.
A tulipán számtalan színben és
formában kapható, ezért is igen népszerű.
Tulipán (sárga) – „Mosolyod
olyan, mint a napfény.” Ezen kívül a féltékenység hordozója, azt tételezi fel,
hogy annak, aki kapja más is van az életében, nem csak az, akitől a virág
származik. Reménytelen szerelem.
Tulipán (vörös, vagy rózsaszín) –
„Higgy nekem”; szerelmi vallomás, a szerelem hírnöke.
Tulipán (fekete) – ritka volta
miatt azt mutatja, hogy a megajándékozott személy mindennél drágább nekünk.
Tulipán (fehér) minden fehér
virág a tisztaságot jelképezi, így ez is. Spirituális, testi- lelki értelemben.
 
Vadrózsa: virágnyelvi jelentése: „ne taszíts el! Aki csendes örömre
termett, csak rejtőzködve élhet boldogan.” Költői tiszteletadás, muzikalitás,
valami festői burjánzás rejtőzik a vadrózsában. A cigányok virága, a szabad,
korlátok közé nem fogható életé. A lélekből fakadó, igaz szerelmet is jelzi,
mely körbefonja azt, aki ilyen szerelembe esik.
 
 
 
Vasvirág vagy más néven
menyecskerózsa
: Az eladó lányok házánál ültették a kard (legényvirág) mellé
a falusi kertekben. Azt üzenték vele, hogy lehet kopogtatni az ajtón, hiszen a
ház lakói készen állnak a menyegzőre, ha van jelentkező a leányért.
Verbéna: mágikus virág, minden valamire való varázsfőzetben – talán
érdekes, varázslatos hangzású neve miatt is – szerepel. Jelentése: elbűvölés.
Valóban a bűvölő szerekben használatos növény, a szerelemkötésre használt
főzetek egyik alkotóeleme.
Vérehulló fecskefű: egy antik monda szerint ez a növény gyógyította
meg egy fecske vak fiókáját, emiatt szellemi világosságot jelent. A
kereszténységben persze Krisztusnak- a lelki vakságból kigyógyító orvosnak – a
jelképe.
Veronika: jelentése hűség. Két válfaja ismert ennek a szerény,
elsősorban erdők szélén fellelhető igen hasznos, mégis kevéssé ismert
gyógynövénynek. Az ösztörüs veronika és az orvosi veronika. Vértisztító teák
kedvelt adaléka, és a friss csalán csúcsával együtt segít kigyógyulni a
krónikus ekcémából. Jelentése: harmónia a külvilággal, elfogadás, elengedés.
Viola: ragaszkodás, gyorsaság; A tartós szépség virága. Virágnyelven:
„Mindig szép leszel számomra.” Viszont a sárga viola az elmúló szépséget
jelképezi, ezért nem udvarias dolog sárga violát (nőnek) ajándékozni. Női
névként is ismert. A név jelentése erő, akarat.
Zsálya: Ösztrogén tartalma miatt női princípiummal analóg növény,
mely a női bajokat orvosolja. Gyógyulást hoz. A keresztényeknél Mária lelki
gyógyító erejét jelképezi, mint az összes többi gyógynövény.
Felhasznált irodalom:
Hoppál Mihály-Jankovics Marcell-Nagy András-Szemadám György:
Jelképtár;
Wikipédia

Sorozatok

 

Gál Judit: A Holdcsomó generációk jellemzői

Bevezető
     A II. részben, a Holdcsomó ismertetésénél utalok arra, hogy az egyes generációk jellegzetességeit külön cikkekben ismertetem. Egy egész cikk-sorozat készül csak ebben a tárgykörben, hiszen minimum 12 részben lehet tárgyalni a 12-féle Holdcsomót. Legalább plusz egy cikk a jelenlegi, mivel néhány alapfogalmat elengedhetetlenül szükséges tisztázni ahhoz, hogy jobban megértsük: miért tapasztalhatók az alap-azonosságok az egyes, azonos karmikus csoportba tartozó generációknál, s mégis: miért, miben különböznek egymástól. Van-e mindenütt ilyen jelenség vagy csak bizonyos karmáknál s így tovább.
     Nincs két egyforma bolygóállás, még akkor sem, ha bizonyos törvényszerűségek alapján mozognak az égitestek és – különösen a gyorsabbak – hajlamosak újra meg újra hasonló (de csak hasonló és nem azonos) pozíciókat felvenni. A lassú bolygók azonban közben valószínűleg egészen máshol haladnak, s így a teljes konstelláció képe mégiscsak eltérő lesz.
     A bolygók és a Holdcsomók haladása folytán érdekes és jellegzetes variációk jönnek létre, s ezek jelentősen módosíthatják azt az értelmezést, amelyet mi is megismerhettünk a Martin Schulman-féle irodalom kiegészített kivonatai alapján (a főoldal II. részében). A lassúnak számító bolygók ugyanis legkevesebb egy (legtöbb: 32) évet tartózkodnak egy jegyben, s jelentősen befolyásolják a karmához való hozzáállást (is), különösen ha közvetlenül közük van az aktuális Holdcsomóhoz.
Például az 1984.10.02-1986.04.02. közti Bika felszálló, Skorpió leszálló Holdcsomónál a Plútó a Skorpióban, uralmi helyzetben járt. Ennél a nemzedéknél tehát különösen erős a hozott beidegződésekhez való ragaszkodás. Bővebben erről majd a Bika-Skorpió Holdcsomónál olvashatunk.
     Amikor nincs közvetlen kapcsolódás a karma legfontosabb jelölőjéhez, akkor is döntően meghatározó lehet egy-egy markáns, hosszú ideig fennálló konstelláció, mert az eleve minden akkor született emberre nézve jól meghatározható különbségeket jelent a környező generációkhoz képest. Hogyne jelentene hát életünk legnagyobb hajtóerejére, a karmára nézve is különbségeket.
     A további cikkek jobb megértéséhez néhány, a bolygókkal kapcsolatos asztrológiai körülményt közelebbről is meg kell ismerni.
A BOLYGÓK KOZMIKUS HELYZETE
     Ilyen néven emlegetjük azt, hogy melyik bolygó milyen jegyben tartózkodott- tartózkodik adott pillanatban, s hogy azzal a jeggyel milyen viszonyban van.
     Az asztrológia kezdetei óta megszemélyesítjük a jegyeket is és a bolygókat is. Egyes jegyek és bolygók „tulajdonságai” nagyon hasonlítanak egymásra. A tüzes Kossal analóg az ugyancsak tüzes természetű Mars, a szelíd Bikával a harmónia jelölője, a Vénusz, a kommunikatív Ikrekkel a fő-fő kommunikátor: a Merkur, s így tovább. Amikor egy égitest abban a jegyben jár, amellyel a legjobban emlékeztetnek egymásra, akkor van uralmi helyzetben (otthon van). Ez a lehető legerősebb pozíció számára, mert teljes egészében meg tudja mutatni eredendő tulajdonságait. Kicsit hasonlít erre a helyzetre az úgynevezett emelt pozíció, amelynek bővebb részleteit itt nem tárgyalom, a lényeg az, hogy az is jelentős potenciál-növekedést jelent. A harmadik fontos minősítés az „erő” helyzete, ennek a finomabb részleteit is mellőzöm, az alábbi táblázatban jól látható, hogy melyik égitest melyik jegyben nyer valamilyen néven nevezett erőfokozást.
     Nemcsak erőfokozást tartunk számon persze, hanem erőcsökkenést is. Ennek kétféle megnyilvánulása van. Rangvesztésnek (régiesebben: száműzetésnek) tekintjük azt a helyzetet, amikor a bolygó uralmi jegyével szemben lévő területen tartózkodik. Például: a Mars uralmi jegye a Kos, ha a Mars tehát a Mérlegben jár, akkor rangvesztett állapotban leledzik. A másik hasonló erővesztést az emelt helyzettel szembeni pozíció mutatja, s ezt esésnek hívjuk. A Hold például emelt helyzetben van a Bikában, következésképp a szemben lévő Skorpióban esésben.
     Az erőcsökkenést elszenvedő égitesteknél azt érzi a szülött (az érintett személy), hogy valamilyen tulajdonsága, tulajdonság-együttese nem éri el azt a minőségi-mennyiségi szintet, amit másoknál lát vagy amit szeretne vagy amit egyéb kvalitásai folytán jogosnak tart. Két fő magatartási forma figyelhető meg ennek következtében. Az egyik a beletörődés, visszahúzódás – abból a szempontból, amit az égitest jelent adott horoszkópban, esetleg még inkább hangsúlyozva azt a jellegzetességet, „hiányt”, amit a rangvesztett vagy esésben lévő planéta mutat.
Például: a Bakban lévő Hold rangvesztett, hiszen a Hold a szemben lévő jegyben, a Rákban uralkodik. A Bak-Holdasoknál az egyik legfeltűnőbb jellegzetesség az, hogy érzelmeiket nem tudják jól megnyilvánítani a külvilág felé, ezért nagyon gyakran megkapják az érzéketlen, cinikus minősítést. Rá is játszhatnak aztán erre, rendszerint önvédelemből.
     A másik magatartási forma viszont a kompenzálás, sőt: túlkompenzálás. Abbéli igyekezetében, hogy pótolja a hiányt, megszerezze azokat a vonásokat, amelyeket másoknál ideálisnak gondol, az érintett személy hajlamos erős túlzásokba esni.
A Bika Marsú ember meg van győződve arról, hogy tőle mérhetetlenül távol áll az erőszak, mivel az agressziót jelölő égitest az ő születésekor rangvesztett helyzetben volt. Csakhogy ez egy rendkívül relatív érzés – nem beszélve arról, hogy ezen kívül még 9 égitest van neki is a képletében és bőven megvan az elvi, s sokszor a gyakorlati esély arra, hogy valami más helyettesítse a Marsot. Tehát amikor valamit nagyon szeretne elérni az ilyen ember, felpumpálja magában az összes fellelhető, másokkal szembehelyezhető energiát és egy egész tank-hadosztályt megszégyenítve kezd el törekedni célja felé. Sokkal kevesebb energia bevetése is bőségesen elegendő lenne, de mivel ő azt érzi, hogy „gyenge”, inkább sokszoros erőket vet be, semhogy alulmaradjon.
Lássuk tehát, hogyan alakul a bolygók kozmikus helyzete:
Uralom
Emelt
Erő
Rangvesztés
Esés
Nap
Oroszlán
Kos
Nyilas
Vízöntő
Mérleg
Hold
Rák
Bika
Halak
Bak
Skorpió
Merkur
Ikrek,
Szűz
Szűz

Vízöntő

Nyilas,
Halak
Halak
Vénusz
Bika,
Mérleg
Halak
Bak,
Ikrek,
Vízöntő
Skorpió,
Kos
Szűz
Mars
Kos,
Skorpió
Bak
Oroszlán, Nyilas,
Halak
Mérleg,
Bika
Rák
Jupiter
Nyilas,
Halak
Rák
Kos,
Oroszlán,
Skorpió
Ikrek,
Szűz
Bak
Szaturnusz
Bak,
Vízöntő
Mérleg
Bika,
Szűz,
Ikrek
Rák,
Oroszlán
Kos
Uránusz
Vízöntő
Bak
Ikrek,
Mérleg
Oroszlán
Rák
Neptun
Halak
Nyilas
Rák
Szűz
Ikrek
Plútó
Skorpió
Kos
Rák,
Halak
Bika
Mérleg
Meg kell jegyezni, hogy korántsem egységes az asztrológia annak megítélésében, hogy melyik bolygó milyen jegyben van erőben. Ezzel kapcsolatban többféle besorolással lehet találkozni. Az itt feltüntetettek azok a pozíciók, amelyekkel én is dolgozom.

     Érdekes jelenség alakul ki akkor, amikor két bolygó uralmi „helyet cserél”, egyik a másik által uralt jegybe kerül és megfordítva. Ez is jelentékeny erőfokozást jelent ugyanis, bár az uralmi helyzet erejét nem éri el. Egy példával szemléltetem, hogy mire is mondjuk, hogy uralmi cserében van két bolygó. Nemrég  volt aktuális (2003-tól 2011-ig) az Uránusz és Neptun uralmi cseréje. Az Uránusz – amely bolygó a Vízöntő ura,  a Halakban volt, a Neptun pedig – amely a Halak ura – a Vízöntőben. Vagyis egymás uralmi jegyében tartózkodtak 7-8 évig (az Uránusz egy jegyben tartózkodásának idejéig).

A BOLYGÓK HALADÁSA, EGY JEGYBEN TARTÓZKODÁSA
     A Földről szemlélt, látszólagos haladási sebességről beszélünk amikor azt mondjuk, hogy a Nap egy év alatt teszi meg a körét. Már maga az év fogalma is földi, s valójában nem más, mint a Föld útja a Nap körül természetesen, csakhogy amíg azt nem érzékeljük, hogy a Föld 30 km/másodperces sebességgel száguld centrális égitestünk körül, viszont nap mint nap látjuk, hogy a Nap felkel, halad felfelé, delel majd lenyugvóba fordul és lehanyatlik a látóhatár mögé. Ugyanígy látjuk azt is, hogy egy év leforgása alatt 30-30 naponként más és más csillagkép előtt jár (pontosabban: éjszaka mindig a szemben lévő jegyeket látjuk), egyszóval földi nézőpontunkból fogalmazzuk meg az égitestek haladását is. Ez van, ahol egybeesik a valóságos körrel és van, ahol nem.
     A Merkurnak a Nap körül megtett útja 88 földi napot vesz igénybe. Mi viszont innen úgy látjuk, hogy együtt mozog a Nappal. A horoszkópkört tehát ugyanúgy kb. egy év alatt teszi meg, ahogyan a Nap, vagy a másik belső bolygó, a Vénusz, amelynek valóságos útja 228 nap, de szintén egy évnek látjuk.
     A gyorsabb égitestekkel nem sok dolgunk lesz jelenlegi vizsgálódásaink során, annál inkább a lassú bolygókkal. Az első lassúnak számító planéta, a Jupiter kerekített számmal 12 év alatt teszi meg körét, s ennek során 1-1 évig tartózkodik egy jegy előtt. A Szaturnusznál ugyanez 28-30 év, egy jegyben pedig kb. 2,5 év. A teljesség kedvéért az alábbi táblázatban mindenesetre feltüntetem valamennyi égitestnél azt, hogy átlagosan és kerekítve mennyi idő alatt teszi meg körét és mennyi ideig jár egy jegyben.
Köre
Egy jegyben
Nap
1 év
1 hónap
Hold
27,3 nap
2,5 nap
Merkur
1 év
1 hónap
Vénusz
1 év
1 hónap
Mars
2 év
1,5-2 hónap
Jupiter
12 év
1 év
Szaturnusz
28-30 év
2,5 év
Uránusz
84 év
7-8 év
Neptun
165 év
14 év
Plútó
250 év
12-32 év
A legkülső a Plútó

  A Plútó pályája nem párhuzamos a többiével, hanem jelentősen eltér tőlük. Emiatt a Földről szemlélt látszólagos pályaszakaszai szélsőséges értékeket mutatnak. A Mérlegben és a Skorpióban 12-12 évig tartózkodik, míg a Bikában 32. Nagyon lényeges mutató az aktuális haladása, összefügg vele többek között az akceleráció jelensége.

 

1. Kos felszálló- Mérleg leszálló Holdcsomó

 Mottó: Út a harmóniához

1911.11.07.-1913.05.27.
1930.06.18.-1932.01.06.
1949.01.28.-1950.08.17.
1967.09.09.-1969.03.29.
1986.04.20.-1987.11.08.
2004.11.30.-2006.06.19.


A rész előtt érdemes elolvasni vagy legalábbis átfutni ugyanezen az oldalon a bevezető cikket, ha ezt eddig nem tetted még meg és a Kos felszálló Holdcsomót is a kezdőoldalon – hacsak nem tudod már betéve.
     A 12 karmikus csoportból összesen kettő van, ahol sem a felszálló, sem a leszálló Holdcsomó jegyének az ura nem lassú bolygó. A Kos-Mérleg és a Mérleg-Kos Holdcsomó ez a két csoport, hiszen mindkettőnél a Vénusz és a Mars uralkodik. A Vénusz az alatt a másfél év alatt, amíg a karmajelölő elem-pár egyike a Mérlegben tartózkodik, befutja az összes jegyet, hiszen egy év alatt megteszi az egész horoszkópkört. A Marsnál ugyan nincs meg a teljes kör, mert az csaknem két év ennél a bolygónál, de tekintélyes utat megtesz így is.
     E két gyors bolygó abban jelenthet némi különbséget az egyes Holdcsomó-generációknál, hogy mikor, hol fordulnak retrográdba, milyen jegyben, mennyire találkoznak össze, de ezek is oly rövid periódusok, hogy nem lehet nekik nagyobb jelentőséget tulajdonítani.
     Egészen más a helyzet a lassú bolygók pozícióival. Eleve lényeges mindig, hogy a három generációs bolygó (lásd: Fogalomtár, Bolygók) hol tartózkodik. Ez nemcsak a Kos és Mérleg felszálló Holdcsomóra lesz érvényes, hanem mindegyikre, hiszen egy-egy nagyobb generáció születik úgy is, hogy mindenki horoszkópjában ugyanazon jegyekben van az Uránusz, Neptun és a Plútó. E három, transzcendensnek is nevezett égitest egyébként is nagyon fontos a spirituális munka, fejlődés szempontjából. A negyedik bolygó, amit figyelembe kell vennünk, nem más, mint a Szaturnusz – a karma bolygója. Mivel ez a planéta is 2,5 évig van egy-egy jegyben, sokszor megesik, hogy egy Holdcsomó éra alatt (amely másfél év) ugyanott tartózkodik. Ha épp egy Holdcsomó pozíció alatt vált jegyet, akkor pedig markáns különbség figyelhető meg a kétféle csoport között.
Freud, 1859.05.06.

A XX. század öt Kos Holdcsomójánál kettőnél látható az, hogy mind a négy említett lassú bolygó végig ugyanott van, 1930-32 és 1986-87-ben. Mielőtt azonban ezeket áttekintjük, vessünk egy pillantást két olyan meghatározó személyiség konstellációjára, akik tökéletesen megtestesítették a Kos Holdcsomó identitáskereső tartalmát (is), kortársak voltak, sőt: egyikük eredetileg tanítványa a másiknak. (Sajnos egyelőre nem vagyok képes példahoroszkópot elhelyezni, de fáradozom a probléma megoldásán.) Nos, tehát Freudról és Jungról van szó, akik között 19 év volt a korkülönbség. Freud született 1859. május 6-én 18.30-kor, Friebergben (Csehország), Bika Nappal, Skorpió Ascendenssel. Jung 1875. július 26-án, 21 órakor Baselben, Oroszlán Nap és Vízöntő Ascendens alapokkal. (Többféle óra és az ahhoz társuló Ascendens is kering asztrológiai berkekben Junggal kapcsolatban, nekem ez tűnik a leginkább találónak.)

Jung, 1875.07.26.

Eleve érdekes azonosságot jelent a Nap jeggyel szemben lévő Ascendens mindkettőjüknél valamint az, hogy a négy úgynevezett fix jegyet fogja át a két horoszkóp. További fontos azonosságként a leglassúbb bolygó leglassúbb szakaszában ugyanott volt Freudnál és Jungnál egyaránt: a Plútó a Bikában. A másik két generációs bolygónál már az eltéréseket kell kiemelni: Freud Uránusza a Bikában, Jungé az Oroszlánban állt – mindkettejüknél a nap-jegyben, vagyis még ebben is fellelhető az analógia. A Neptun végül Freud esetében a Halakban, Jungnál pedig a Bikában állt. A Szaturnuszok helyzete pedig végképp eltérő – bár mindkettőnél levegő jegyben van – Freud Ikrek, Jung pedig Vízöntő Szaturnuszt hordozott a képletében. Nem térek ki a Holdcsomók házhelyzetére itt, pedig az is figyelemre méltó, de egyelőre nem fér bele a kereteinkbe az ilyen vizsgálódás. Terjedelmi okokból a teljes konstellációval sem tudunk foglalkozni, noha mindkettő részletei igen beszédesek. A két korszakalkotó személyiség munkásságának is csupán egy-egy csekély részletét lehet kiragadni e helyütt. A freudi libidó-elméletet és a jungi archetípus koncepciót éspedig egymással némiképp szembeállítva. Míg Freud (többek között Skorpió Ascendensével) rátalált valaminek a gyökerére, amit elintézett (Ikrek-Szaturnuszával) a kissé felületes meghatározással a nemi ösztönökkel, addig Jung a nagyobb összefüggéseket (Vízöntő Ascendens és ugyanilyen Szaturnusz) kereste a már említett archetípusok, s nem utolsó sorban a kollektív tudattalan formájában.

KOS HOLDCSOMÓ PERIÓDUSOK A XX.-XXI. SZÁZADBAN

1911.11.07 – 1913.05.27.

Kádár János
1912.05.26.

között született az első nemzedék a XX. századi ötből, tehát a cikk keletkezése idején, 2010-ben 99 illetve 97 évesek a még élő tagjaik. Sok embernek a szülei, nagyszülei kerülhettek ebbe a kategóriába. Megemlítek néhány meghatározó, sőt: igencsak meghatározó személyiséget ebből a nemzedékből: Kádár János (1912.05.26.), Alfonzó (1912.02.29.) és Várkonyi Zoltán (1912.05.11.) a ma is emlegetett, ezért (talán) közismert példáink. Mindhárman abban a szűkebb populációban születtek, amelyet az Uránusznak a Vízöntőbe lépése jelentett 1912. 01.30-1912.09.04. között.

A lassú bolygók retrograditásuk – lásd a retrograditás címszót a Fogalomtárban – folytán a jegyváltáskor csaknem mindig előbb „beköszönnek” a soron következő jegybe, majd még visszahátrálnak kicsit a régebbi tartózkodási helyükre, aztán ismét direktbe fordulva megint belépnek és ott is maradnak az új jegyben.
Alfonzó
1912.02.29.

Ez az egyetlen jelölő elegendő ahhoz, hogy markáns különbséget jelenthessen a megelőző Bak-Uránusz és a Vízöntő-Uránusz érája alatt született Kos-Holdcsomósok között. Az uralmi helyzetű Uránusz nagyon erős, s mivel az individualizmus bolygója, még az identitászavarral küszködő embereknek is hatalmas töltést tudott adni. Mindemellett a két utóbbi példánkból Várkonyi mint színész-rendező hivatásszerűen próbálgathatta az Én-szerepeket. Alfonzó pedig rengeteg figurába bújt, s szinte sohasem önmaga képében jelent meg.

     A teljesség kedvéért felsorolom a többi, Holdcsomónk szempontjából kiemelt égitestet is: Neptun végig a Rákban, Plútó előbb az Ikrekben (mindhárom említett személynél is ebben a jegyben volt), majd kis ideig a Rákban (1912.09.10-1912.10.20.), aztán ismét az Ikrekben járt. A Szaturnusz zömmel a Bikában, majd 19113.03.26-tól, a periódus utolsó két hónapjában az Ikrekben tartózkodott.
Várkonyi Zoltán
1912.05.11.

A konstellációk változatosságára és megismételhetetlenségére jó példa, hogy a most tárgyalt időszak után uralmi Uránusz legközelebb 84 év elteltével, 1995-2003 között fordult elő. Ebben az időszakban pedig a Holdcsomó a Skorpiótól a Bikáig közlekedett (emlékszünk: visszafelé halad a jegyek mentén), s pont az Uralmi Uránusz idejének elteltével, 2004-ben lépett a Kosba. A következő uralmi Uránusznál megint lesz majd két szakasz, amikor egyidejűleg a felszálló Holdcsomó a Kosban lesz. (2079.05.16-07.13. valamint 2079.12.23.-2080.12.01. között – ha valaki nem tudna aludni a pontos dátumok ismerete nélkül.)

1930.06.18.-1932.01.06. (Kos)

     a második XX. századi Kos felszálló Holdcsomós generáció, amelynek ideje alatt – amint már kiemeltem volt – egyik vizsgált bolygó sem váltott jegyet. Az Uránusz mindvégig a Kosban, Neptun a Szűzben, Plútó a Rákban és a Szaturnusz a Bakban járt. A Neptun az egyedüli (rangvesztett állapotában), amely nem erős ebből a konstellációból. Az Uránusznak nincs kozmikus minősítése (lásd a II/1. cikket), ám a Kossal elég jól „összedolgozik” energetikailag, vagyis cseppet sem gyenge, öntörvényűsége fokozottan meg tud nyilvánulni azon felül igen nagy öntudatot gerjeszt. (Kis ízelítőt kaptunk már belőle 2010.05.27-08.14. között, mert egyszer már bekukkantott a Kosba most is, majd visszahátrált a Halakba, s 2011.03.11-től marad hosszabb időre, mintegy 7-8 évre a Kosban.) Tehát a Kos Holdcsomót sokszor elsöpri az öntudatával, viszont legalább olyan intenzitással feszíti szét a kétkedés pillanataiban az alap-kérdéssel: ki is vagyok én? Ugyanakkor a Bak uralmi Szaturnusz hatalmas erejével, teljesítmény-orientációjával és szigorával űzi-hajtja szülötteit a karma megdolgozása felé. A Rák-Plútó is erőben lévő jelölő, ugyancsak kettős – a gyökerekhez ragaszkodás és egyúttal a megtagadásukra irányuló – hatással.
Latinovits Zoltán
1931.09.09.

Két példát említek ebből a nemzedékből: az egyik a tragikus sorsú (hogy, hogy nem ugyancsak) színész Latinovits Zoltán (1931.09.09.), aki többrendbeli pályamódosítás után horgonyzott le a színi mesterség mellett és akinek szerepeit, versmondását a mai napig emlegetik, felidézik, ismétlik. Gyakran szóba kerülnek alkati sajátosságai is az öntörvényűséggel, a külső fegyelmezésnek való ellenállással (Kos Uránusz) és a tökéletességre törekvéssel egyetemben (Bak Szaturnusz – s egyébként a kettő együtt maga a Kos-Holdcsomó), jókora ellentmondást hordozva.

Osho
1931.12.11.

A másik személy  Osho, vallási mozgalom alapítója és vezetője (1931.12.11.), akiről a következőt írja a Wikipédia:  „Már kora gyermekkorától önálló, szabad életet élt, próbára téve a vallási, társadalmi és politikai tradíciókat. Későbbi élete során is mindig azt hangsúlyozta, hogy „a tudást az embernek magának kell megtapasztalnia, nem pedig vakon elfogadnia mások tudását és hitét”. Szép példája a karmikus feladat túlhajtásának, túlkompenzálásának ez a citátum, de tulajdonképpen egész élete is. Valószínűleg sokan nem tudják, milyen szélsőségekben nyilvánult meg, miközben nyilván mindegyikben önmagát kereste – ahogyan ezt teszi minden Kos felszálló Holdcsomós szülött.

1949.01.28.-1950.08.17. (Kos)

Tolcsvay László
1950.06.24.

között tartott a harmadik XX. századi Kos felszálló Holdcsomó éra. Ebben a Neptun mindvégig a Mérlegben, a Plútó pedig az Oroszlánban járt. Az Uránusz előbb az Ikrekben tartózkodott, majd 1949. június 10-től belépett a Rákba és ott is maradt. A Szaturnusz is váltott jegyet: a Szűzben járt már, de 1949.04.03.-05.29. között két hónapra még visszahátrált az Oroszlánba.

.
Vámos Miklós
1950.01.29.

Eddig az egyes szakaszoknál nem emlegettem a két Holdcsomót hordozó jegynek az urát, mert gyorsaságuknál fogva egyikük (Vénusz) minden jegyben előfordul a másfél év alatt, s a másikuk (Mars) is a zodiákus tekintélyes részét befutja. A 49-50-es Kos Holdcsomóra éra alatt viszont szorosan, némi átfedéssel váltják egymást a retrograditással. Előbb a Vénusz haladt hátráló futással 1950.01.12-02.22. között, majd a Mars is retrográdba fordult 1950.02.12-én és mindvégig retrográd is maradt. Ráadásul a Mérlegben (az aktuális leszálló Holdcsomó jegyében) kezdődött a retrograditása, majd a Szűzben folytatódott. (A megelőző nemzedéknél is látható mindkettőnek a hátrálása, de egyik sem az érintett jegyekben: Kosban vagy Mérlegben történt.)

Karinthy Márton
1949.09.01.

Bízvást el lehet mondani, hogy a legszínesebb, leginkább mozaikszerű szakaszokra bontható Holdcsomó periódus ez, a múlt századnak pontosan a közepén. Idézzünk csak fel egy részt a karmikus feladat leírásából: „Mindig többfelé osztja meg önmagát, mert mindig mindenkinek eleget akar tenni, s ezzel a bensejében lévő ellentmondásokat megsokszorozza. Folyton döntőbíró az ellentétes elgondolások között; az ütköző szerepét vállalja…” A XX század közepe egy nagyon határozott vízválasztó volt, technikai- gazdasági- politikai- ideológiai- társadalmi szempontból egyaránt, hiszen ekkor gyorsult fel és öltött végleges formát a polgárosodással elkezdődött individualizálódási- egyben globalizációs paradoxon folyamat. A Kos Holdcsomó „ki vagyok én” kérdésére adott válaszokban benne van a múlt és a jövő. Asztrológiai szempontból jól reprezentálja ezt az Uránusznak (újítás, modern technika) a Rákba (családi- hazai tradíciók) lépése. A múlttal, hagyományokkal való szakítás, a régi életforma felbomlása és egy teljesen új születése felel meg leginkább az Uránuszi romboló hajlamoknak. Emellett nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a Neptun mindvégig a Mérlegben, a harmónia, kiegyenlítés, s ráadásul: a leszálló Holdcsomó jegyében járt. Csakhogy a Neptunnak is van egy olyan jelentéstartalma, amely az értékválságra utal. Mindenesetre akkor is jellemző ennek a Kos Holdcsomónak a szülötteire bizonyos szelídség, a harmóniakeresésnek minősített jelensége.

A koncepcióba a Szűz-Szaturnusz illeszthető be a legkevésbé.
Eszterházy Péter
1950.04.14.

Mindenesetre a generáció tagjaiból azok, akik a periódus elején születtek (Ikrek-Uránusz, Szűz-Szaturnusz háttérrel 1949. 04.03-ig) viszonylag rugalmasan tudják kezelni karmikus feladatukat. Az Oroszlánba visszalépő Szaturnusszal (1949.04.03.-05.29.) az Én-tudat nagy mérvű megnövekedése nemcsak az egyénben okoz zavarokat (kissé hasonló módon, mint az előző érában a Kos-Uránusz), hanem a kortárs csoport többi tagjával is, annyira kirínak a generációból. Van ebben valami önpusztító tendencia is, hiszen a karmikus hozadékkal homlokegyenest szembe menne a rettentő nagy (oroszláni) öntudat

Az Uránusz a Kos Holdcsomó 18 hónapjából 14-ben a Rákban tartózkodott, ahol egyébként sem érzi jól magát, hiszen esésben van. (Lásd a II/1. Bevezető cikket.) A hazai- családi előzmények az ekkor született embereknél sokkal nagyobb befolyást mutatnak, mint másutt, a karmikus előzmény kézzelfoghatóvá válik, a történelmi háttér egyenesen kínálja azt a keretet, amibe beilleszthető az identitástudat keresése – négy példánkból legalábbis kettőnél (Eszterházy, Vámos) közismerten és markánsan. Karinthy Márton példája legalább olyan markáns, talán a történelem szerepe halványabb, hiszen a felmenők, rokonok több tekintetben nyomasztó mintája nagyobb súlyt jelenthet.

1967.09.06.-1969.03.29. (Kos)

Jáksó László
1968.09.11.

a következő Kos Holdcsomós szakasz. Ebben a folyamatosan tárgyalt lassú bolygók közül az Uránusz váltott jegyet. Az első évben mindvégig a Szűzben járt, majd a periódus végén, 1968. szeptember 28-tól tartó fél évig a Mérlegben. Igen éles különbséget mutat természetesen a kétféle Kos Holdcsomó: az utolsó harmad szülöttei jobban hajlanak konszenzusra, s jobban törekszenek a kiegyenlítésre, annak is egyik legkézzelfoghatóbb kifejeződéseként: a társkapcsolatra. Ugyan a szakasz végén kissé módosítja ezt a hozzáállást a Vénusznak a Kosban (leszálló Holdcsomó uraként a felszálló jegyében) való hosszas tartózkodása, mert itt fordul majd retrográdba is és a jegyben is marad 1969.02.02-03.29. között. Az első kétharmadban – 1967.09.06.-1968.09.28.-ig – inkább dominál a függetlenség, miközben természetesen ők is küszködnek karmikus feladatuk leírásának minden állításával.

Ákos – Kovács Ákos
1968.04.06.

Az egész generációnál a Neptun a Skorpióban, a Plútó a Szűzben, a Szaturnusz pedig a Kosban tartózkodott. Két marsikus jegy (Skorpió, Kos) na és a periódus első évében ráadásul a Szűz Uránusz-Plútó együttállás éppen elég nagy individuális töltést jelent ahhoz, hogy – az 1930-31-hez hasonlóan – ennél a nemzedéknél is sok-sok lázadozás, feszültség, szélsőséges előre- visszalendülés („Erő és alázat”) jellemezze a karmához való hozzáállást.

    Bármelyik Holdcsomónál tapasztalható az a nagyon emberi jelenség, hogy nekilódul az illető a feladatának, aztán megtorpan (visszaretten az új formától), megint hozzálát, majd ismét visszaesik. Korántsem csak a Kos felszálló Holdcsomóra jellemző ez, de valamivel látványosabb, hiszen magáról az Én-ről van szó.
.
Bajnai Gordon
1968.03.05.

Ez a Holdcsomó-éra beágyazódik egy nagyobb tömbbe, az 1961-69 között született, imént említett Szűz Uránusz-Plútó együttállásos nemzedékbe. (Erről és hasonló hosszabb idejű konstellációkról többször szó esik majd, ezért a Fogalomtárban elhelyezek róla egy bővebb jellemzést Nemzedékek címszó alatt.) Nemcsak a nagy individuális töltés fogalmazható meg, hanem az összes eddigi XX. századi Kos Holdcsomóhoz képest a legnagyobb tudatosság is, mivel a karma jellegét jobban sejtik, jobban tudják körvonalazni ennek a populációnak a tagjai. Éppen ezért – igen jelentős belső feszültségeik ellenére – higgadtan képesek fogadni minden olyan helyzetet, ahol dimenzióváltásról, egyszerűbben fogalmazva: válságkezelésről van szó. Vesd össze ismét „az ütköző szerepét vállalja” feladattal, ami egyébként kifejezetten progresszív szerep és egyik legfontosabb küldetése e karmikus csoportnak.

1986.04.20.-1987.11.08. (Kos)

Hajdú-Sarka Kata
1986.09.24.

Az utolsó XX. századi Kos felszálló Holdcsomó, egyben a 1930-31-es mellett a második, ahol mind a négy vizsgált lassú bolygó ugyanazon jegyben tartózkodott. Az Uránusz és a Szaturnusz egyaránt a Nyilasban, Neptun a Bakban és a Plútó a Skorpióban

Katie Liu Leung
1987.08.08.

Ki lehet emelni az elsőként említett Nyilas Szaturnusz-Uránusz konstellációt, mivel ennek is nagyon fontos jellegzetességei vannak (magának a Nyilas-Uránusznak is). Nagy az idealizmus a szülöttekben, s ezzel az idealizmussal az igazságtalanságokat és különösen a hatalom vagy tekintély elvi elcsúszásait nagyon zokon veszik, s szót emelnek ellene. Érvrendszerüket nehéz cáfolni, mert általában igazuk van. Nemigen lehet viszont megmagyarázni azt, hogy miként működik az a társadalom, ahol többi embernek (vagyis az emberiség kb. 91 százalékának) nem Nyilas Uránusza van. Kiállnak harcosan meggyőződésükért. Igen csodálatos összefüggés-fölismerési képességeik vannak, csak az a kérdés: mennyire tudnak objektívek lenni. Nos, ezek a vonások összevetve a Kos Holdcsomónál minduntalan kiemelt identitászavarral, harmóniakereséssel és konfliktuskezeléssel, újabb magányos sziget képződését sejtetik, hiszen maga a Nyilas-Uránusz+Szaturnusz is kívül áll sok tekintetben, s a 7-8 éves (uránuszi) perióduson belül is külön egység a Kos Holdcsomó másfél éve.

Robert Thomas Pattinson
1986.05.13.

A Skorpió (uralmi) Plútó igen intenzív akaratérvényesítési képessége csak fokozza a mindennel való szembehelyezkedést. Ugyanakkor a Mérleg jellegű előzmények miatt ez a korcsoport is vágyik a harmóniára, vágyik arra, hogy a nagy egység része legyen. Nem véletlen, hogy a fantázia világához fordul igen sok szülött ebből a nemzedékből, s a konstellációnak rendkívül érzékletes kifejeződése az Alkonyat (Twilight) sorozat sikere az elkülönüléssel, harmóniakereséssel, sőt: bizonyos igazságok megfogalmazásával is. A Kos Holdcsomóhoz csatlakozik erősen az identitáskeresés is („vegetartianus” vámpírok) – s nem véletlen pont ezt a példát említettem meg, mivel az egyik főszereplő, Robert Pattinson Kos Holdcsomós. S függetlenül attól, hogy a regény- majd forgatókönyvírónak bizonyára nem az állt szándékában, hogy egy Kos-Holdcsomós történetet írjon, a szereplő kiválasztásnál figyelembe vett szempontokban mégiscsak benne van ez a körülmény is.

 

2004.11.30.-2006.06.19. (Kos) 

Sissi
1837.12.24.

az utolsó tárgyalt, már a XXI. században esedékes Kos Holdcsomó, amelynél a lassú bolygókból csak a Szaturnusz váltott jegyet: előbb a Rákban volt, majd 2005.07.16-tól az Oroszlánban járt. Ez a helyzet analógiába hozható az 1949-es szaturnuszi mozgással, bár ott az Oroszlán-Szűz között váltott. Az önbizalom, az Én-tudat szempontjából azonban itt is hasonló a különbség. A többi lassú bolygó: Uránusz a Halakban, Neptun a Vízöntőben, Plútó pedig a Nyilasban haladt mindvégig. (Érdekes ismétlődés és analógia van ezzel az 1837-38-as konstellációhoz, amelyben ugyancsak Halak-Uránusz, Vízöntő-Neptun, és szintén tüzes : Kos-Plútó volt, ekkor született például Sissi.) A most tárgyalt konstellációt sem lehet kiszakítani tágabb környezetéből, így az 1984-2026 között született és születő, különleges nemzedékek sorából sem. Ennek keretében pedig megint a transzformáció, dimenzióváltás funkciójának kell megfelelnie a karmikus csoportnak, s ezt a legjobbjai bizonyára egészen magas színvonalon fogják végezni a maguk eszközeivel. A harmóniakeresés egyenes útja náluk kifejezetten a művészet és egy magasabb rendű látásmód, amellyel kisebb jelentőséget tulajdonítanak az Ego-nak, mint mások, következésképp számukra az identitászavar jóval kezelhetőbb lesz, mint más Kos-Holdcsomóknál. 

 

2. Bika felszálló – Skorpió leszálló Holdcsomó

Mottó: Bűntudat nélkül

1910.04.19.-1911.11.07.
1928.11.29.-1930.06.18.
1947.07.11.-1949.01.28.
1966.02.20.-1967.09.09.
1984.10.01.-1986.04.20.
2003.05.13.-2004.11.30.

A rész előtt  érdemes elolvasni vagy átfutni itt a Bevezetőt és a kezdőoldalon a Bika felszálló Holdcsomó szövegét – hacsak nem tudod már betéve.

A Bika felszálló Holdcsomó párja a Skorpióban van – a karmikus előzményeket ilyen jelleggel hordozzák a csoport tagjai. A Plútó igazán lassú bolygó, ennél a kategóriánál tehát vizsgálhatók a különbségek a leszálló Holdcsomó egyik urának állása szerint. Egyik ura – írom, hiszen a Skorpiónak nemcsak a Plútó, hanem a Mars is uralkodója, s természetesen legalább annyira számít a helyzete, mint felsőbb oktávjáé. (Az újkori bolygókat egy-egy ősbolygó felsőbb oktávjának tekintjük. A Plútó a Marsé.) Az is magától értetődő, hogy a felszálló Holdcsomó ura, vagyis a Vénusz állapota szintén lényeges.

     A két gyors bolygó (Vénusz, Mars) generációnkénti vizsgálatát most sem tudjuk áttekinthető módon elvégezni, viszont a másik két transzcendens planétát – Uránuszt és Neptunt – továbbra is figyelembe vesszük, amint a Szaturnuszt, a karma bolygóját is.
      Először két, a XX. századot megelőző időben született történelmi példát nézünk meg.
     Benjamin Franklin az 1776-os amerikai Függetlenségi Nyilatkozat kezdeményezője a meglévő gyarmati struktúrával szemben tanúsított ellenállás egyik vezetőjeként betöltötte azt a romboló funkciót, ami a leszálló Holdcsomó már emlegetett urainak, ezért magának a Holdcsomónak is a jellemzője. Pontosabban: a Plútót a rombolás és építés, a Marsot csak a rombolás bolygójaként szoktuk emlegetni.
     Finomítsuk a szó értelmezését: rombolás előzi meg egy ház építését is, vagy egy előző objektum lebontásával, vagy a talajréteg és növényzet eltávolításával. Rombolás a háztartásban felgyülemlett lomok szanálása, amivel helyet csinálunk vagy a rendnek vagy valami újnak. Rombolás a valamikor élő, de elhalt szervezet felbomlása, amiből új élet ered. És természetesen rombolás az öncélú vagy ferde célok érdekében végzett pusztítás, erőszakos átalakítás is. Rombolni sokféleképpen lehet: kritikával, ideológiával, sőt: gondoskodással is, s persze – látványosan – fizikailag.
Franklin tehát – akár ezzel az egyetlen kiragadott cselekedetével is – betöltötte a Holdcsomónak a rombolásra vonatkozó részét. Az embereket sújtó szorongattatással is dolgozott ugyanennek révén. Az itt közzétett kivonatban nincs benne, de az eredeti szövegben igen, hogy sok kreatív területen ténykedik a Bika Holdcsomós ember. Franklinnak számos találmánya demonstrálja ezt a körülményt. (Ezek közül a villámhárító a közismert, de nagyon sok volt, s például ő vezette be a pozitív- negatív töltés elnevezést is.)
Benjamin Franklin
1706.01.17.

Ami a legszebb példa úgy Franklin jellemére, spirituális fejlődésére, mint Bika Holdcsomójának magas színvonalú megélésére: elveket dolgozott ki magának, amelyet érdemes hosszabban idézni (egyébként nem is csak saját karmikus feladata, hanem sokkal általánosabban is ajánlható eszmeisége miatt):

     „Úgy kívántam élni, hogy ne vétsek soha, s legyőzzem a természeti hajlam, szokás és társaság kísértéseit. Mivel tudtam, vagy legalább azt hittem: tudom mi jó s mi rossz, elgondolkodtam miért is ne cselekedhetném mindig az egyiket és miért ne kerülhetném el a másikat messzi. Azonban hamarosan látnom kellett, hogy nagy fába vágtam a fejszémet. Míg minden igyekezetemmel egyik hibámat tartottam szemmel, észrevétlen becsusszant a másik; a szokás rajtaütött a figyelmetlenségen; a hajlandóság néha erősebbnek bizonyult a meggondolásnál. Végül megbizonyosodtam afelől, hogy magammal kötött elvi megállapodásom, mely szerint az erkölcsösség egybevág legszemélyesebb érdekeimmel, nem elegendő ballépéseim megakadályozására; megcsontosodott rossz szokásokat kell letörnöm, majd jókat megszereznem és elplántálnom, mielőtt viselkedésem egyenletes helyességében megbízhatnék. E célból a következő módszert dolgoztam ki.
     Tizenhárom erény címszavába gyűjtöttem mindazt, amit magam elé mint szükségest vagy kívánatost tűztem, majd minden címszóhoz mellékeltem egy rövid utasítást az erény mibenlétéről….”
     Gyorsan idézek a Bika Holdcsomóból is: „…erőszakkal kell szétszaggatnia alantas én-maradványának álmait. A mérséklés művészetét még nem ismeri, saját adottságiban viszont nem tud bízni.” – a Franklin által megjelölt első erény: a mértékletesség.
    Abban, hogy valószínűleg az optimumot tudta kihozni karmájából, nagy segítségére volt, hogy a Szaturnusz is a Bikában járt születésekor, méghozzá elég közel a felszálló Holdcsomóhoz, ami hatalmas ösztökélést, húzóerőt jelent jó esetben. Vénusza – a Bika ura – a Bakban, uralmi cserében (lásd a II/1. Bevezető – cikkben) ami ugyancsak egy hatalmas motiváló tényező lehetett számára. A leszálló Holdcsomó két urából a Plútó az Oroszlánban (ilyen majd a XX. században is lesz), a Mars pedig a Nyilasban volt – mindkét állásra érvényes, hogy nagy méltóságérzet munkál a szülöttben, ami ugyancsak segítette abban, hogy igyekezzék a lehető legjobb színben feltűnni önmaga (és embertársai) előtt. Az Oroszlán Plútóval ugyan még azt sem tudta valószínűleg jól tűrni, ha nem neki lett valamiben igaza.  Végül a teljesség és érdekesség kedvéért:  az Uránusz szintén az Oroszlánban volt (de távol a Plútótól), a Neptun pedig a Kosban. A sok tűz a feladat teljesítésének a dinamikájára is rámutat.

 

Karl Marx
1815.05.05.

Másik példánk Karl Marx, akinek alapállása, élete és munkássága kissé jobban hasonlít egy „igazi” Bika Holdcsomóshoz. Akár Franklin, Marx is ellenzéki szerepet viselt hazája, sőt: Európa politikai berendezkedésével szemben. Marx ezen felül még ateista is volt, vagyis rombolta a csaknem kétezer éves keresztény ideológiát. Tevékenységéért több országból bírói úton kiutasították, német hazájától távol halt meg (Londonban). Száműzetése során  többször került nagyon nehéz anyagi helyzetbeéppenhogy fenn tudta tartani magát és családját, baráti támogatással. Idézet a Bika Holdcsomóból: “Minden napja újabb veszélyekkel telített, míg a krízisek halmazából olyan konfliktus-zűrzavar jön létre, hogy a puszta fönnmaradásért is küzdelmet kell folytatnia.” Természetesen nem adta fel elveit (Vízöntő Ascendense volt), hanem mindvégig következetesen dolgozott a meglévő társadalmi rend kritikáján, bemutatásán közgazdasági, szociológiai megközelítésből. „Megrögzött cselekvésmódjából eredően hajlíthatatlanul makacs, s ugyan fél, hogy megint kimozdul a lába alól a talaj, mint annakidején, mostani életében a megújulási ötleteket kínálókkal szemben azonnal védekező álláspontot alakít ki.”

     Marxnak Bika Napja volt, tehát a felszálló Holdcsomó jegyében itt is hangsúlyos és progresszív elem szerepel. (Sőt: Nap-Hold együttállás, s mellettük a Sárkányfej. A Hold a Bikában igen jó és az újholdnál történt születés is figyelemre méltó.) Felszálló Holdcsomójának ura, a Vénusz szintén a Bikában állt uralmi helyzetben, aminél jobbat nemigen lehet kívánni. Leszálló Holdcsomójának „kisebb” ura, a Mars a Rákban nem a legjobb kozmikus helyzetet képviseli, viszont a közgazdaság-tanban bizonyára jól tudta hasznosítani. A Halak Plútóval az empátiás készség, a (nemzetközi) tömegekkel való együttérzés, s ennek a transzformálása emelhető ki. A Szaturnusz ugyancsak a Halakban járt Marx születésekor. Végül pedig egy izgalmas generációs állásnak, a Nyilasban létesült Uránusz-Neptun együttállásnak volt szülötte. (Az Uránusz 171 évente éri be a Neptunt és tart vele kb. 9-10 évig. A szellemi áramlatok változására nézve különösen nagy jelentőségű az együttállásuk. Legutoljára 1988-1998 között volt a Bakban ilyen, a megfelelő Holdcsomóknál bővebb utalásokkal is találkozunk majd ezzel kapcsolatban.)

 

BIKA HOLDCSOMÓ PERIÓDUSOK A XX.-XXI. SZÁZADBAN 

1910.04.19.-1911.11.07.

A három transzcendens bolygó mindvégig egy-egy jegyben tartózkodott az első XX. századi Bika Holdcsomós periódusban, mégpedig igen vegyesen, ezért érdekesen. Az Uránusz a Bakban, a Neptun a Rákban, a Plútó pedig az Ikrekben járt – igen nagy gazdasági- társadalmi mozgást jelölve. A korszak maga is tartalmazott sok olyan elemet, amelyről a fenekestől felfordulás juthat az ember eszébe, akár a Bika Holdcsomó rombolásával. A női mozgalmakat (Rák-Neptun) és az információrobbanást (Ikrek-Plútó) emelem ki. Az ebben az érában született Bika Holdcsomósok társadalmi kérdésekre való fogékonysága talán még erősebb, mint másutt, s ahogyan interpretálják, az pedig még szélsőségesebb. Ezzel megint a Plútóra – mint a leszálló Holdcsomó urára – utalok. Az Ikrekben ez a duális jelölő a két végletet megtestesíti, s köztük persze számos árnyalatot.
A Szaturnusz jegyet váltott ez alatt a másfél év alatt, a Kosból a Bikába. Az idő zömét a Bikában töltötte, mindössze egy-egy hónap jut a Kosra. A három (szélsőséges) példának, akikről alább szó lesz, egyöntetűen Bika-Szaturnusza volt, tehát a négy kiemelt lassú bolygó mindannyiuknál ugyanabban a jegyben állt. A Bika-Szaturnusz – akár Franklinnál – erős húzóerőt jelent a felszálló Holdcsomó felé, hiszen ennek jegyét stimulálja.
Teréz anya
1910.08.27.
Teréz anya az első időrendben, aki a Bika Holdcsomó következő gondolatának megtestesítője volt első ránézésre: „Érdekes ellentmondás ebben a Holdcsomó állásban az az intenzív érzés, hogy elhagyatott és tehetetlen az érintett az embereket sújtó szorongattatással és nyomorúsággal szemben. Ennek a racionális oldását kell tulajdonképpen megtanulnia a saját maga és környezete számára megteremtett stabilitás és belső béke útján.” Ehhez nem nagyon kell kommentárt fűzni, ha valaki tudja kiről beszélünk.
A szegénységi – mit szegénységi: nincstelenségi – fogadalma következtében nem volt mitől megfosztatnia, így a karma ezen részét kikerülte. A rombolás azonban Teréz anyánál is tetten érhető. Igazán nehezen lehetne nála jobban szembemenni szinte az összes létező kultúrkör úgyszólván minden felfogásának, szokásának.
Ron Hubbard
1911.03.13.
Következő példánk éppenséggel az ellenkező végletnek is tekinthető: Ron Hubbard, a dianetika és a szcientológia atyja a maga rendkívül romboló jellegű ideológiájával a „…szívélyesnek és nagyvonalúnak látszik, miközben belül titokzatos és nem áll tőle távol, hogy a háttérből irányítsa a körülötte zajló eseményeket” tökéletes megtestesítője. Az Ikrek-Plútóhoz méltó propaganda készségét hozta magával előző életeiből és fejlesztette tovább.
William Golding
1911.09.19.
A harmadik közismert ember ebből a generációból William Golding, akinek legismertebb művében, a Legyek urában a rombolás a végsőkig: gyilkosságig megy el. Egész írói munkásságát is olyan kérdések boncolásának szentelte, amelyek megtestesítik Holdcsomójának több részletét is.

1928.11.29.-1930.06.18. (Bika)

Az Uránusz a Kosban járt, a Neptun előbb a Szűzben, majd 5 hónapra belépett az Oroszlánba, s ismét vissza a Szűzbe. A Plútó végig a Rákban tartózkodott. A Szaturnusz két részletben 5 hónapot a Nyilasban, a többi időt a Bakban töltötte.
A Plútó, a leszálló Holdcsomó ura a Rákban erőteljesen a társadalmi kérdések felé fordul, hiszen az otthon, család, haza fogalmai tartoznak a jegyhez, s az ezekhez való érzelmi kötődést dimenzionálja a Plútó. Hosszú ideig, 1914-1939-ig volt itt leglassúbb planétánk, vagyis mindenkire valamilyen szinten jellemző a lokálpatriotizmus, az elköteleződés szűkebb-tágabb hazájához. Csakhogy míg más Holdcsomókkal ez az együttműködésben nyilvánul meg, a Bika Holdcsomónál inkább az opponens, az ellenzéki szerep dominál. A Bak-Szaturnusszal együtt különösen érvényes ez, s három olyan konok elem találkozik össze (Plútó, Bak-Szaturnusz, Bika Holdcsomó), amellyel valóban inkább hajlamos az illető meghalni, semhogy engedjen valamit is „megrögzött cselekvésmódjából”. A Szűz Neptun viszonylag ártalmatlan ebből a szempontból, de az Oroszlán-Neptunra már nem mondható el ugyanez, hanem inkább csatlakozik az imént kiemelt három konokságot jelző elemhez. S végül: a Kos-Uránusz szinte megkoronázza ezt az igen erős állást a maga fékezhetetlen erejével.
Martin Luther King
1929.01.15.
Itt is három példát hozok, az elsőnél a jegyet váltó lassú bolygók közül a Neptun a Szűzben, Szaturnusz a Nyilasban volt. A Szaturnusznak itt is megvan a fogékonysága természetesen a politikára, hiszen a Nyilas ilyen jegy, de sokkal inkább hangsúlyt fektet a kiegyenlítésre mint majd a Bakban, ahol mindent valamilyen célnak rendel alá. Tehát az első példa Martin Luther King, az a baptista tiszteletes, polgárjogi aktivista volt, aki a négerek egyenjogúsításáért folytatott 13 éven át harcot, addig amíg meg nem ölték. Csaknem olyan emblematikus jelenséggé vált, mint Ghandi, bár természetesen egészen más körülmények között működtek. Tőle származik a „Van egy álmom” szállóigévé vált nyitómondat, egyik híres beszédének eleje. (Rák-Plútó, Nyilas-Szaturnusz.) Nem ismétlem meg az eddig idézett szövegeket a Bika Holdcsomóból, hasonlóképpen azonosíthatók mint eddigi példáinkban.
Oriana Fallaci
1929.06.29.
Oriana Fallaci keményebb, szubjektívebb, bár ugyanolyan harcos alkat volt. Az ő képletében a Neptun az Oroszlánban, a Szaturnusz a Bakban volt, míg az Uránusz természetesen a Kosban és a Plútó a Rákban. Fallaci olasz írónő, publicista, újságíró, riporter volt, aki a második világháborúban olasz partizánként vett részt és 1967-68-ban haditudósítóként jelen volt Vietnamban. Számos államfővel, politikussal és hírességgel készített közfigyelmet keltő interjút. Visszavonulása után több könyvnek és cikknek a szerzője volt, amelyek vitát gerjesztettek elsősorban  és iszlám arab körökben. A 2001. szeptember 11-i merényletek kapcsán írt szélsőséges, rasszistának is minősített írása világszerte nagy és nem kifejezetten pozitív visszhangot keltett.
Csoóri Sándor
1930.02.03.
Végül a magyar író, költő, s utóbb politikus Csoóri Sándor, akinek egyik kritikusa szerint: „esszéi a magyar nemzeti önismeret elmélyítésének, gazdagításának bázisai”. A hatvanas évektől a népi-nemzeti ellenzék vezető egyénisége volt, majd  a nyolcvanas években komoly szerepet vállalt a rendszerváltás előkészítésében. 1991-től 2000-ig a Magyarok Világszövetségének elnöke volt, s ebben a funkciójában kezdeményezte nem utolsó sorban a határon túli magyarok számára is a Duna Televízió létrehozását. – Vesd össze a Rák-Plútóval, következetes ellenzékiségét a Bak-Szaturnuszzal.

1947.07.11.-1949.01.28. (Bika)

Cserháti Zsuzsa
1948.06.22.
Webber Andrew Lloyd
1948.03.14.
Ebben a Bika Holdcsomós érában az Uránusz az Ikrekben és – 2,5 hónapig 1948.08.30-11.12. között – a Rákban, a Neptun a Mérlegben, s a Plútó az Oroszlánban tartózkodott. A Szaturnusz a periódus nagyobb részében, 1948.09.19-ig ugyancsak az Oroszlánban járt, majd átváltott a Szűzbe. Sok ekkor született ember horoszkópjában együtt áll a Plútóval (az Oroszlánban), ami – tekintve, hogy mindkettő Sorsbolygó, a a Plútó a tömegeket illetően funkcionál így – minősített helyzetnek számít.
Gálvölgyi János
1948.05.26.
Verebes István
1948.07.04.
A Plútó a leszálló Holdcsomó uraként is, s önnön jelentésénél fogva is rombol – aszerint, hogy milyen jegyben jár. Az Oroszlánban a hatalmat rombolja, ami egészen bizarr változatot eredményez a Holdcsomó szempontjából is. Azzal az alapbeállítódással kerül ugyanis konfliktusba, hogy ha nem az történik, amit ő akar, intenzív indulatok szabadulnak el benne- belőle. A manipulálásra késztetés legalább ennyire ütközik az oroszláni nyíltsággal.
Ez egyébként általában is problémája az Oroszlán-Plútónak, hiszen az Oroszlán mindig egyenes, a Plútó viszont szeret rejtőzködni, titkolózni. Az 1939-58 között született embereknél különböző változatokban, de tetten érhető ez a dilemma, s aszerint erősödik fel vagy gyengül kezelhetőbbé, hogy a többi lényeges elem – köztük például a Holdcsomó – merre járt éppen.
Kern András
1948.01.28.
Charles Simonyi
1948.09.10.
A Bika Holdcsomó szélsőségeit a Szaturnusz-Plútó együttállás próbálja mérsékelni és sokszor tapasztalható, hogy erkölcsi felfogásban, magatartásban, a külvilág felé mutatott képben, sőt: olykor még önmaga elől is sikerül elleplezni a mélyben forrongó indulatokat, energiákat. (Különösen ott, ahol egyidejűleg a Jupiter a Nyilasban járt s ha még kapcsolódott is az említett együttállással.) Azonban ilyen esetekben is megmutatkozik a pusztító erő, ha nem közvetlenül a saját sorsalakításában, akkor a környezet tagjain keresztül.Az átalakulás előző életből áthozott maradványai olyan erősek, hogy a szülött környezetében élő emberekre is kihatnak” – illetve visszahatnak.
Kepes András
1948.10.11.
Charles 1948.06.22.
Camilla 1947.07.17.

Nagyon sok közismert embert lehet felsorolni ebből a nemzedékből, mert bár a hatalomtól távol tartják magukat, a közszerepléstől (kényszerűen vagy önként vállalva) nem. Ebből a szempontból jobb példát keresve sem lehet találni, mint Charles walesi herceg (az „örökös trónörökös”) és jelenlegi felesége, Camilla személyiségét és esetét. Mindketten a most tárgyalt karmikus csoportba tartoznak, annyi köztük – a kiemelt bolygók szempontjából – a különbség, hogy Charles-nak a Szűzben, Camillának még az Oroszlánban van a Szaturnusza. Az évtizedekig háttérben tartott kapcsolat, Camilla jelenlegi álláspontja, hogy nem akar továbbra sem túl sokat szerepelni; az egymással is gyakorolt kemény szembeszegülés (amikor nem az történik, amit egyik fél akar) jellegzetes Bika-Holdcsomós motívumok. Amint egyébként az is, hogy ebben a korosztályban viszonylag sok az olyan pár, akiknek egyforma a Holdcsomója.

A nemzedék tagjaiból sokakat helyeztem el illusztrációként. Elárulom bizalmasan, hogy magam is ebbe a kategóriába tartozom.

1966.02.20.-1967.09.09. (Bika)

Bódis Kriszta
1967.06.09.
Uránusz-Plútó a Szűzben, a Neptun mindvégig a Skorpióban; a Szaturnusz a Halakban volt 1967.03.03-ig, ekkor átváltott a Kosba és ott is maradt a periódusnak még fél évig tartó végéig. A markáns különbség természetesen az utóbbi elem folytán mutatkozik a nemzedéknél. A poklokra alászállás természetes velejárója a Bika Holdcsomónak. A Halak-Szaturnuszosok a magán-poklokba, a Kos-Szaturnuszosok a köz-poklokba szállnak le jellemzően.
Csernus Imre
1966.03.02.
Még jobban aláhúzza és árnyalja ezt a jelentést az a körülmény, hogy a Halak-Szaturnusz értelemszerűen szemben állt hosszabb ideig az Uránusz-Plútóval. A szubjektív, belső nézőpont, illetve erős emóciók (Halak-Szaturnusz) vitáznak az objektív látásmóddal, s nem tudja az érintett annyira kívül helyezni magát a szituációkon, mint más konstellációval ugyanezen Szűz Uránusz-Plútó együttálláson belül. Mindazonáltal ezek az emberek sem ússzák meg azt, hogy mások dolgaival foglalkozzanak.
Stohl András
1967.02.23.
Nagyon lényeges szempont az is, hogy a Szűz Uránusz-Plútó együttállás (lásd a Fogalomtárban Nemzedékek címszónál) akkortájt volt a legszorosabb (akkor járt egymáshoz legközelebb a két bolygó, akkor volt hajszálpontos a konjunkció – együttállás). Mivel az egész 61-69 közötti nemzedéknél is szokásos kissé a pokoljárás, ennél a Bika Holdcsomónál hatványozottan intenzív, amint – mondani sem kell talán – a grandiózus rombolásra utaló hajlam is, legfeljebb késleltetést szenved kissé az effektív rombolás az imént is vázolt Szaturnusz szembenállás révén.
Fontos motívum a karmához viszonyulás jellegzetessége szintén a Szűz Uránusz-Plútó révén, s mivel a Plútó továbbra is a leszálló Holdcsomó főbbik ura, rendkívül erős átütések, a múltból áttűnő körülmények és érzetek motiválják a generáció tagjait. Többek között a természetes gyógymódok iránti affinitást, a mágiához való bensőséges viszonyt lehet megemlíteni.
Bruke William Albert
1966.11.25.
Még egy generációs specialitást kell megemlíteni: A Neptun – mint említettem – a Skorpióban járt, s a periódus nagy részében közel a Holdcsomóhoz, illetve hosszabb ideig együtt állt azzal. Természetesen ennek is van jelentősége (mint mindennek az asztrológiában – legfeljebb nem értjük mindet…). A legoptimálisabb megnyilvánulási formája az, hogy neptuni eszközökkel – elvont módon, igen-igen gyakran valamilyen művészi tevékenységben élik meg tekintélyes részét a múltból származó hozadéknak az ilyen emberek, minden különösebb képzettség és előzetes tanulmány nélkül „csak úgy”. Ezen az oldalon be tudok mutatni erre egy szép példát: a Karmabontás III. részénél és a Fogalomtárban a Sárkányfej- Sárkányfarok címszónál is elhelyezett képek alkotója, Eszes Dóra olyan konstellációval született, ahol történetesen rendkívül közel van egymáshoz úgy az Uránusz-Plútó, mint a Neptun és a leszálló Holdcsomó. 

1984.10.01.-1986.04.20. (Bika)

Cseh László
1985.12.03.
A legizgalmasabb Holdcsomó álláshoz érkeztünk, hiszen a Plútó mint a leglassúbb bolygó mindössze 250 évente kerül uralmi pozícióba. (Lásd a II/1. Bevezető cikket és a Fogalomtárban a Bolygók jegyhelyzete címszót.) Önmagában véve is kitüntetett állás volt ez a közelmúltban, a leszálló Holdcsomó uraként pedig több mint figyelemre méltó.
A Plútó 12 évig jár a Skorpióban, elvileg tehát kikerülhetnék egymást a felszálló Holdcsomóval (mivel emennek a köre meg 18,5 év), de ez nem jellemző ha visszatekintünk a megelőző uralmi Plútókra. Három ízben is megvolt ez a szituáció, csak a visszafelé számított negyedik, 1244-56-ig tartó periódusban nem. Sőt: többször belefért a szemben lévő: Skorpió felszálló, Bika leszálló Holdcsomó, ahogyan ebben az érában is. Erről majd a Skorpió Holdcsomónál fogunk beszélni.
Ronaldo Cristiano
1985.02.05.
Nyomban visszatérünk a Plútóra, de előbb a többi lassú bolygót is áttekintjük: az Uránusz végig a Nyilasban, a Neptun előbb egy igen rövid ideig, nem egészen két hónapig a Nyilasban, majd 1984.11.21-től a Bakban járt. A Szaturnusz – hogy, hogy nem – a Skorpióban kezdett, pontosabban valamivel több mint egy évig ott volt, s 1985.11.17-től váltott át a Nyilasba (ahol – emlékszünk még a bekezdés elejére – az Uránusz is járt.) Igen bonyolult és igen érdekes egyenként is mindegyik bolygóállás, az uralmi Plútóval összevetve még izgalmasabb. (Az időszak vége felé, 85.12.15-86.02.02. között a Mars is csatlakozott felsőbb oktávja mellé, a leszálló Holdcsomó mindkét ura a Skorpióban volt!)
Kellan Christopher Lutz
1985.03.15.
Az uralmi Plútónál szubjektívebb jelölőt elég nehéz elképzelni, jóllehet furcsán keveredik benne a megtörhetetlen akarat és az érzelmi befolyásoltság. Mivel a bolygó egyik fő princípiuma éppen a dualitás, ezen nincs mit csodálkozni, bármily furcsa is legyen némely racionális típus számára. Ha még a Szaturnusz is a Skorpióban van, akkor teljesen egyedi világképet alkot magának a szülött, amelyhez körömszakadtáig ragaszkodik miközben a Nyilasban járó Uránusz és a Bakban racionalizált Neptun legalább annyira el tud szakadni a szubjektumtól, ahogy az előbbi generációs állásban a Szűz Uránusz-Plútó. Az ellentmondás tehát minősítetten jelentkezik egyazon emberben a társadalmi- egyéni tisztánlátás és a legteljesebb mértékben elfogult, s ezért hamis nézőpont.
Monroe Jackson Rathbone
1984.12.21.
A Holdcsomó egyik legnehezebben megoldható feladata lehet tehát a nemzedék számára az, hogy „Akkor tud nagy léptékben fejlődni, ha képes lesz mások cselekedeteit saját tudattalanjának reflexiójaként szemlélni – vagyis: ha belátja azt, hogy a másik ember csupán az ő szavaira, cselekményére, indulatára, kisugárzására reagál, s tulajdonképpen önmaga okozta, hívta elő azt a reakciót, amit majd kifogásol.” Annál inkább nehéz ezt megemészteni, mert a Nyilas-érdekeltséggel (Uránusz, s majd a mellé csatlakozó Szaturnusz) is, a Plútó elképesztő akaratával is megvan az a meggyőződése, hogy amire nagyon elszánja magát, azt végre tudja hajtani. S ebben sok igazság van, hiszen veleszületett adottsága (Skorpió-Plútó) az akaratérvényesítés, az ehhez szükséges rengeteg energia, amivel valóban óriási eredményeket tud elérni. Az a probléma, hogy de nem mindig és mindenben, s az objektív körülmények figyelmen kívül hagyásával ugyanolyan keserves tapasztalatokra kényszerül, mint a többi Bika Holdcsomós. Ilyen objektív körülmény többek között, hogy egy másik ember egészen másként viszonyul a világhoz, s nem célszerű a bármilyen intenzív akaratot tartósan szembeszegezni vele. Ha azonban képes a megfelelő mederbe terelni és ott is tartani energiáit, akkor a leghatékonyabb karmikus munkát végezheti, s mivel edzett (a Skorpió-Plútó révén), mégiscsak kevésbé érinti meg ennek a Holdcsomónak a meglehetősen sötét tartalma.

2003.05.13.-2004.11.30. (Bika)

Uránusz a Halakban, de 2003.09.15-12.30. között visszahátrált még a Vízöntőbe, majd 12.31-től ismét a Halakban tartózkodott. A Neptun végig a Vízöntőben, a Plútó pedig a Nyilasban járt. A Szaturnusz az Ikrekben kezdett, de igen gyorsan, három hét múlva 2003.06.04-től már a Rákban folytatta, s ebben a jegyben is maradt.
Ennél a konstellációnál is főleg a szubjektív nézőpont és annak – a Bika Holdcsomóra vonatkozó – hátrányai emelhetők ki, miközben ugyancsak megvan az ellentmondás – bár jobban hangzik így: ellensúly – mindezzel szemben a Vízöntő Neptun és főként a leszálló Holdcsomó ura, a Nyilas Plútó révén.
A Rák-Szaturnusszal sajnos a családi viszonyokban tapasztalható nehézségek(nek tekintett tényezők) illetve azoknak – súlyuktól függetlenül – meglehetősen tragikus felhangokkal történő megélése növelheti a Bika Holdcsomó üldözöttségi érzetét illetve az ezzel összefüggő bűntudatot. Mivel még kisgyermekekről van szó, nehéz könnyedén túllépni ezen a problémán, s ugyancsak nehéz kérdés az is, hogy mit lehetne javasolni az említett keserves befolyás enyhítésére. Ha ugyanis a szülő fokozott figyelemmel és szeretettel fordul Bika Holdcsomós gyermeke felé, akkor ebből ugyanúgy származhat bűntudata, mint ha nem foglalkozik vele egyáltalán.
Minden Holdcsomóra érvényes, hogy a szülő, a család a karmának legelső eszköze ahhoz, hogy a cseperedő gyermeket szembesítse saját feladatával. Ehhez pedig óhatatlanul sok olyan motívum kerül a viszonylatokba, amely kölcsönösen fájdalmat okoz. A gyermek természetesen ugyanúgy közvetít ugyanis karmikus tanulságokat.
A szülő legcélszerűbb hozzáállása az lehet, hogy igyekszik a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni gyermeke alkatát (s azon belül nagy hangsúllyal a karmával összefüggő elemeket), de nem próbálja meg helyette megoldani feladatait – minthogy az nem lehetséges.
Budenz József
1836.06.13.
A mostani konstellációnak is van régebbi megfelelője. Az 1836.01.28.-37.05.25-ig tartó időszakban (ami nem fedi a Holdcsomó teljes Bikában tartózkodásának idejét) a Bika Holdcsomó mellett ugyanolyan Uránusz-Neptun állás volt (előbbi a Halakban, utóbbi a Vízöntőben). A Plútó a tüzes Kosban járt és a Szaturnusz zömmel szintén víz jegyben, a Skorpióban. Igaz, hogy 1836.05.21-én még egy kicsit visszament a Mérlegbe (08.11.-ig), s pont ebbe a kb. 2,5 hónapba esik annak nagyon érdekes példánknak a születése. Budenz Józsefről van szó, aki német származású magyar nyelvtudós, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, „A hazai nyelvtudomány korszaknyitó és korszakalkotó egyénisége”, „a magyarországi finnugrisztika megalapozója” volt. Göttingenben ismerkedett meg az ott tanuló Nagy Lajos teológussal és magyar diáktársaival. Puszta kíváncsiságból tudakolta a magyar nyelv sajátságait, és könyvből elkezdett ismerkedni a nyelvvel. A huszonkét éves Budenz 1858 májusában érkezett Pestre. Debrecenben és az Érmelléken nyaralva olyan hamar elsajátította a magyar nyelvet, hogy már ugyanazon év őszén néhány értekezését magyarul írta meg. Eleinte a magyar nyelvet leginkább a törökkel hasonlítgatta, mert azt hitte, hogy ezzel van legközelebbi rokonságban. Ezen kutatásai közben győződött meg arról, hogy a magyar–török egyezésnek nagyobb része csak szók átvételén alapszik, s hogy voltaképpen a finnugor nyelvek (finn, lapp, vogul) a miénknek legközelebbi rokonai. Ekkor teljes erejét az ugor nyelvhasonlításra fordította. A hetvenes években alkotta legnagyobb munkáját, a Magyar-ugor összehasonlító szótárt (1873–1881), melyet az Akadémia nagydíjjal tüntetett ki.
Vámbéry Ármin 1869-ben jelentette meg a Magyar és török–tatár szóegyezések című munkáját. Vámbérynek végül fel kellett adnia a kilátástalan harcot, hiszen az MTA elnöke, Trefort Ágoston is – sokak véleménye szerint bevallottan politikai okokból – a finnugor elmélet mellé állt, és az 1880-as évekre minden ezzel ellenkező irányú kutatás ellehetetlenült. Az ugor–török háború” néven elhíresült nyelvtudományi vita után a két hajdani jó barát, Budenz és Vámbéry között végképp megromlott a viszony.
Budenz 1892. április 15-én szívrohamot követően elhunyt. Budapesten, a Kerepesi úti temetőben helyezték örök nyugalomra.
 

Kitekintés – Magyarország karmája (Bika)

Végül – nem generációs kérdés, de mégis ide tartozik, hogy van egy horoszkóp, amely közkézen forog asztrológiai berkekben: Pest-Buda-Óbuda egyesítésének képlete. Többek között ezt használjuk Magyarország horoszkópja gyanánt, mivel a fővárosban zajló ügyek erősen meghatározóak az egész országra nézve. Nos, ebben a horoszkópban a Holdcsomó a Bikában áll, s ha ilyen megközelítésben tanulmányozzuk karmánk jellemzését, belátható, hogy sok igazságot tartalmaz. S hogy csoportkarmánk teljesítésében bőven vannak teendőink, arra nézve ismét idézek a Holdcsomó szövegéből: „Feladata, hogy elérje a megelégedettség állapotát. ….. el kell érnie, hogy túlhajtott energiáit … ne fecsérelje értéktelen, értelmetlen feladatokra. Meg kell tanulnia különbséget tenni a „szükségem van rá” és az „akarom” között, hiszen élete minden pillanatában azzal, amire valóban szüksége van, körül van véve.”
A teljesség kedvéért hozzáteszem, hogy a házhelyzet szerinti értelmezésben pedig többek között az foglaltatik, hogy a bőséges tehetséget, kreativitást csak akkor fordíthatja saját javára is, ha sohasem feledi, hogy teremtő erejével másoknak kell elsősorban szolgálnia….
Az 5. házas felszálló Holdcsomó értelmezését idéztem. Ezt és a többi házban elhelyezkedő Holdcsomó jellemzését a Fogalomtár legvégén, A Holdcsomók házhelyzete címszónál találod meg.
Íme egy 1948-as Bika Holdcsomós paródiája egy 1966-os Bika Holdcsomósról – Gálvölgyi-Csernus:

 

3. Holdcsomó generációk jellemzői Ikrek felszálló – Nyilas leszálló Holdcsomó

Mottó: Mit mondjak, hogyan mondjam

1908.09.30.-1910.04.19.
1927.05.12.-1928.11.29.
1945.12.22.-1947.07.11.
1964.08.02.-1966.02.20.
1983.03.14.-1984.10.01.
2001.10.24.-2003.05.13.
2020.06.05.-2021.12.23.

A rész előtt érdemes elolvasni vagy legalábbis átfutni ugyanezen az oldalon a bevezető cikket, ha ezt eddig nem tetted még meg és az Ikrek  felszálló Holdcsomót is a kezdőoldalon – hacsak nem tudod már betéve.

 Az egyetlen jegy-pár, ahol a Holdcsomónak kozmikus minősítése van, az a most tárgyalt Ikrek-Nyilas, s majd az ellentettje: Nyilas-Ikrek Holdcsomó. Az Ikrekben emelt, a Nyilasban esés pozíciójában van, ami rejtelmes eredetre és összefüggésekre utal. Ezzel kapcsolatban csupán arra hivatkozom, hogy számos ősi mitológiában és a magyarban is, a Tejút a lelkek közlekedési útvonala, s két végpontja dimenziókapu.A két végpont pedig a most tárgyalt két jegy, pontosabban kissé eltolódva: a Bika és Ikrek valamint a Skorpió és Nyilas közötti tartomány. Bizonyára ezzel függ össze, hogy ennél a Holdcsomónál (és fordított párjánál is) tapasztalható leginkább az a jelenség, hogy első pillantásra nem is nagyon akarja fel- és elismerni az e csoportba tartozó személy, hogy neki valóban ilyen karmikus feladata lenne, legfeljebb kiragad hirtelen néhány nagyon konkrét megállapítást, amin elcsodálkozik kissé. Második pillantásra pedig megállapítja, hogy ez annyira általános (!), hogy bárkire érvényes lehet. (Lásd a cikk eleji utalást, miért is érdemes olvasgatni más csoportok karmájának értelmezését is.) Azután lassanként mégiscsak rájön, hogy valóban fontos és személyre szabott megállapításokat tartalmaz a szöveg, amelyekkel neki bizony dolga van.

Az tény, hogy az Ikrek jegy (és a vele analóg 3. ház) igen sokszínű, szinte átfogja az élet minden területét, hiszen általános közvetítő, s emiatt az információáramlás biztosítása érdekében a széleskörű tájékozódás és tájékoztatás a fő funkciója, lételeme, élete. Ehhez képest természetes, hogy sok mindennel kapcsolódik, tehát az általános jelleg megfogalmazása szinte magától adódik.
     A XX. századot megelőző korból igen kitűnő példa a most tárgyalt Holdcsomóra Herman Ottó – természettudós, néprajzkutató, régész, polihisztor, politikus. Az utolsó magyar polihisztorként is szokás emlegetni. Teljes életrajza is igen figyelemre méltó,  itt persze nem ismertetem, csak nagy vonalakban. Még címszavakban is tekintélyes terjedelmet tesz ki. Szülei települnek át felvidékről Magyarországra, s itt nevelik fel hét élő gyermeküket. 13 évesen (!) jelentkezik katonának 1848-ban, természetesen nem vették fel. Géplakatosnak tanul, de mellette élénken foglalkoztatja a rovartan. 1857-től hat évig katona, utána 1863-ban harcol kicsit a lengyel szabadságharcban. Ez után váratlan fordulattal Kőszegen fényképész. 1879 és 86 között függetlenségi párti képviselője bizarr cikk-cakkban Szegednek Miskolcnak és Törökszentmiklósnak.
      Írt Magyarország pókfaunájáról, majd megírta a magyar halászat könyvét. 1877-ben létrehozta és tíz évig szerkesztette a Természetrajzi Füzeteket. A madártan nemzetközileg elismert tudósaként számos könyvet írt a madarakról. Jelentős volt munkássága a néprajz, a nyelvészet és a régészet terén is. A muzeológiával is kapcsolódott, Kolozsvárott dolgozott konzervátorként, megalapozta a múzeum állattani gyűjteményét. 1875-ben a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa lett. Halászati kiállítás rendezése, norvégiai tanulmányút gazdag madártani anyaggal, nemzetközi ornitológus kongresszus szervezése, Bugac- Nagykunság- Bakony- Somogy- Erdély bejárása, néprajzi és természetrajzi anyagok gyűjtése, milleniumi ünnepségeken újabb nagy sikerű kiállítás rendezése (ez kijutott utóbb Párizsba a Világkiállításra is), a Magyar Ornitológiai Központ létrehozása és igazgatása, tevékeny részvétel az Állatvédő Egyesület 1883-as megalapításában, a magyar állattartás történeti összefoglalójának és szakszótárának elkészítése, a magyar területen fellelt kőkori leletek helyes azonosítása és rengeteg különféle publikáció teszi ki körülbelül tevékenységének részleteit.
      Herman Ottóval kapcsolatban érdemes lenne végigmenni bekezdésről bekezdésre az Ikrek felszálló Holdcsomó szövegén, amire itt nincs mód (és tulajdonképpen szükség sem – ha a javasoltak szerint valóban elolvasod). Kiemelem a vidék vagy város igen jellegzetes konfliktusát, melyről egész élete szólt, hiszen gyűjtőútjai, különböző munkáinak helyszín-változása folyamatosan biztosították a vidék, sőt szabad természet és a nagyvárosi viszonyok közötti vándorlást. Aztán: „… az egyszerű életre vágyik, szelleme nyelvtanulásra ösztönzi, önkifejezésre, s arra, hogy a világ minden bölcsességét magáévá tehesse. Mindemellett úgy képzeli, hogy a tettek többet érnek a szavaknál és elkapkodott cselekvésekből áll mostani élete….”  „…feladata, hogy eddigi inkarnációiban öncélúan megszerzett tudását átadja számtalan embernek,….”  feladata továbbá, „…hogy a civilizáció, az emberi kultúra részévé váljon.”
     50 évesen kötött házasságot (Borosnyay Kamilla, egyébként Kos felszálló Holdcsomós írónővel), s bár magánéletéről mit sem tudok, könnyű belátni, hogy nemigen tarhatott túl szoros kontaktust vele hiszen egyszerűen ideje nem volt erre: „…ahhoz…nem szokott hozzá, hogy méltányolja mások, az egyes személyek jogait és álláspontját. Korábbi tapasztalataiból… hiányzott belőle az együttműködés, a társaságkedvelés és a tapintat.”
      Végül még két mozzanat kívánkozik ide. Az első: „Ez az ember előző életeiben a természet, az Univerzum iránt nagy általánosságban megértést tanúsított…” mondja a Holdcsomó jellemzés eleje, s a zárómondatot már idéztem két bekezdéssel előbb: „…a civilizáció, az emberi kultúra részévé…” kell válnia az ilyen embernek. Herman Ottó politikusként„szót emelt a természettudományos ismeretek terjesztéséért, mert elvei szerint a természetben felismert harmónia segíthet jobbá tenni a társadalmat.” (Wikipédia)
Herman Ottó 1835.06.26.
      A másik sajnos elég morbid, de kihagyhatatlan. A neten szereplő kivonatos szövegben nincs, de az eredetiben szerepel egy allegória  „…életét nagyobbára a kerékabroncson tölti és csak alkalmilag vetődik középre, a kerékagyra, csak azért, hogy onnan aztán ismét elfusson.” 79 éves korában, 1914-ben elütötte egy szekér, lábadozása alatt tüdőgyulladást kapott, amibe belehalt.
      Herman Ottó konstellációjában a felszálló Holdcsomó ura, a Merkur, a Rákban volt. A Nyilas leszálló Holdcsomó ura, a Jupiter pedig az Ikrekben – a felszálló Holdcsomó jegyében. Ezt a helyzetet kölcsönös hatásnak hívja Martin Schulman, s azt mondja róla, hogy az előző életek és az aktuális helyzet körülményei összekeveredtek, s emiatt információra van szüksége az illetőnek ahhoz, hogy karmikus feladata felé ütemesebben tudjon haladni. (Lásd még a Fogalomtárban is.) Mint minden karmával összefüggő dolog, az ilyen momentum is személyre szabottan nyilvánul meg, s így nem tudhatjuk vajon milyen módon befolyásolta a szülött életét. Mindenesetre az a hatalmas energia és szellemi töltés, amely jellemezte, innen is származhat jóllehet az Ikrek-Jupiter rangvesztett, de a kölcsönös hatás révén is, a nyilván meglévő kompenzálási igény miatt is még jobban sarkallhatta arra, hogy minél több ismeret birtokába kerüljön, s azokat meg is ossza. A Jupiter kb. egy éven át van egy jegyben, tehát meghatározó lehet egy-egy pozíciója a Holdcsomó populációjára is, mert ha pont úgy jön ki a lépés, a másfél évből egyet tölthet kölcsönös hatásban.
      A Szaturnusz a Mérlegben járt (szembenállásban a Plútóval egyébként), az Uránusz és Neptun – figyelem! – olyan uralmi cserében állt, mint még napjainkban (2010. novemberében írom ezt a cikket). Uránusz a Halakban, Neptun a Vízöntőben – a maga óriási és speciális energiatöbbletével ugyancsak hozzájárult ahhoz a teljesítményhez, amit Herman Ottó képes volt felmutatni. S cseppet sem elhanyagolható szempont a Plútónak emelt helyzetben, a Kosban való tartózkodása sem.
Baktay Ervin
1890.06.24.

 

    Baktay Ervinnel legalább olyan terjedelemben illenék foglalkozni, mint előző példánkkal, hiszen az asztrológiát is művelte, méghozzá magas színvonalon, s hosszú ideig úgyszólván az egyetlen, többé-kevésbé hozzáférhető magyar eredetű, komoly asztrológiai tárgyú kiadvány volt A csillagfejtés könyve című munkája. (Amelyet egyébként magam is kötelező olvasmányként és segédkönyvként használok tanfolyamaimon – főleg szellemisége miatt.) Élete és munkássága – bár nem a természettudományok területén – annyira hasonlít Herman Ottóhoz, hogy szükségtelen „megismételni”. Azt azonban hozzáteszem előzményeihez, hogy eredeti neve (Gottesmann Ervin) más volt, mint amelyen közismert lett és ez úgy tűnik, az Ikrek felszálló Holdcsomósoknál mintha gyakoribb jelenség lenne, mint másnál. Nemcsak a sok változásra való affinitás miatt, hanem bizonnyal azért is, mert az Ikrekkel analóg 3. ház tartalmazza többek között a név, névviselés elemét is.
     Baktay Ervin tehát: festőművész, művészettörténész, orientalista, asztrológus, író, műfordító volt. Dunaharaszti- München- India- Tibet- Debrecen- Budapest körülbelül a kezdeti kanyarok íve. Indiába többször visszatért, s majd sok helyen járt külföldön előadásokat tartani művészetéről. A múzeummal ő is több soron kapcsolódott – ez az intézmény mint az emberi kultúra információs tára nyilván központi helyet kap az Ikrek Holdcsomónál. Élénken foglalkoztatta a buddhizmus, a jóga. Követte (a Halak – vagyis szintén a Jupiter és Merkur uralma alá tartozó Halak Holdcsomós) Kőrösi Csoma Sándor útját és A világ tetején címmel írt róla. Könyveinek száma meghaladja a húszat, műfordításainak mennyisége nem nagy, de hiánypótló jellegű volt ilyen munkássága is.
A bolygóállásokból kiemelkedik a felszálló Holdcsomó jegyében és elég közel hozzá az uralmi helyzetű Merkur az Ikrekben. Ennél erősebb húzóerő a felszálló Holdcsomó irányába nem is nagyon kellene, de (a Holdcsomótól mintegy 16 foknyira) az Ikrekben volt még a Neptun és a Plútó is! Ennek a két bolygónak az együttállása az Ikrekben jelzi a más helyütt már említett információrobbanást, illetve az információs társadalom majdani létrejöttét. A leszálló Holdcsomó ura, a Jupiter a Vízöntőben a szellemiség felé orientálta a szülöttet. A további szokásosan vizsgált égitestek közül a Szaturnusz az Oroszlánban (a Jupiter jegyével szemben), s az Uránusz a Mérlegben járt.
Az első két Holdcsomónál 2-2 közismert emberre hivatkoztam mintaként, most eltérek ettől és egy harmadikról is szólok. Nemcsak azért, mert nyilvánvalóan rengeteg olyan ember található ebben a karmikus csoportban, akiknek neve (nem utolsó sorban publikációik folytán) fennmaradt, ezért nehéz választani, még nehezebb kihagyni. Azért is beszélek róla, mert majd a jóval későbbi, 1964-65-ös nemzedéknél hivatkozom rá. Harmadszor pedig teljesen személyes okból: nagyon sok írót és nagyon sok művet szeretek és becsülök, de magasan vezet ezek között Bulgakov A Mester és Margarítája, méghozzá pontosan azért, amit – vérbeli Ikrek Holdcsomós módjára – az egyetemes, mi több: igen-igen ősi, távoli, s ezért misztikus ismeretekből tartalmaz. Ennek a műnek elsősorban a társadalomkritikai vonulatát szokás kiemelni, én azonban a misztikus- mágikus, filozófiai; mélységesen emberi oldala na és gyönyörűséges abszurditása miatt szerettem bele irodalmi értékein túl. (Amelyekhez nem utolsó sorban hozzájárul a Halak felszálló Holdcsomós Szőllősy Klára zseniális fordítása is.)
Mihail Bulgakov
1891.05.15.

Bulgakov pályája nem annyira színes mint előző két példánké, de az ő eredeti végzettsége sem bölcsész volt, hanem – hogy, hogy nem – orvos.
Amikor (katonáskodás után ahogyan Herman Ottó és Baktay Ervin is) áttért előbb újságírói majd írói pályára, akkor
megmaradt az irodalomnál, de mindig újabb műfajjal és területtel kísérletezett – többek közt színházzal, s  dramaturgként is működött. Kijevben született ami ugyan városnak számított, ám Moszkvához képest kifejezetten vidéknek. Három házassága sejteti, hogy hasonlóképpen kevéssé foglalkozott mások jogaival és álláspontjával, mint ahogy egyéb példáknál is látni. A főhős a Mesternek a szájába is adja ennek a magatartásnak érzékletes kifejeződését:

      …mikor ő még egy másik férfival élt, én meg azzal a…
izé… szóval…
      – Kivel? – kérdezte Hontalan.
– Hát azzal a …no, minek is hívták… hebegte a vendég,
és ujjával csettintett.-
– Házas volt?-
– Persze, hisz azért csettintek. Azzal a … Varenykával…
vagy Manyecskával… Nem, mégiscsak Varenykával… szóval a múzeumból… csíkos ruhában járt… egyszóval nem emlékszem rá.”
Bulgakov Merkurja a Bikában állt, Jupitere a Halakban uralmi helyzetben, szemben a Szűz-Szaturnusszal. E két utóbbi elem azért is figyelemre méltó, mert a másik két merkuri-jupiteri jegyben vannak. Baktayhoz képest is érdekes, mert az egy év korkülönbség folytán úgy a Jupiter, mint a Szaturnusz már átváltott a következő jegybe. Az Uránusz azonban itt is a Mérlegben járt és a Neptun-Plútó együttállás igen szorosan a felszálló Holdcsomó mellett, az Ikrekben.

IKREK HOLDCSOMÓ PERIÓDUSOK A XX-XXI. SZÁZADBAN

1908.09.30.-1910.09.11.

A Jupiter először a Szűzben járt, 1909. 09.10.11-ig, ekkor átváltott a Mérlegbe és ott is maradt végig. A különbség az, hogy míg a rangvesztésben lévő (intellektuális beállítódású) Szűz-Jupiterrel a kompenzálási és bizonyítási törekvések igen erősek, addig a Mérleg-Jupiter kissé kényelmesebb. Ez nemcsak a napi élet dolgaira vonatkozik, hanem a karmához való hozzáállásra is. Más különbség is megfogalmazható a leszálló Holdcsomó urának kétféle jegyhelyzeténél, ugyanis a Szűzben merkuri jegyben van, s ez bizonyos közösséget, szorosabb kapcsolódást jelent a felszálló Holdcsomóval, akkor is ha az a merkuri jegy nem az Ikrek (a tárgyalt Holdcsomó pozíció).
Ha nem érthető rögtön: két jegyben uralkodik a Merkur, az Ikrekben és a Szűzben. Ezeket szokás merkuri jegyeknek is emlegetni és természetesen nagyon sok hasonló vonást tartalmaznak, de mégsem lehet egyenlőségjelet tenni közéjük, hiszen eleve az Ikrek levegős, a Szűz pedig föld jegy. A Jupiter mindkét helyen rangvesztett, mert a szemben lévőkben uralkodik, a Nyilasban (Ikrekkel szemben) és a Halakban (Szűzzel szemben). Ha Ikrek felszálló Holdcsomó éra alatt az Ikrekben tartózkodik – amint Herman Ottónál láttuk – akkor beszélünk kölcsönös hatásról. Ha a Szűzben jár – mint a most elemzett periódusban – akkor nem minősítjük így, de mégis több köze van a Holdcsomóhoz, mint a többi 10 helyen.
A lassú bolygók ennél a nemzedéknél mindvégig ugyanazon jegyben voltak, ahol a periódus elején: Szaturnusz a Kosban, Uránusz a Bakban, Neptun a Rákban és a Plútó az Ikrekben. (Ugyanez a konstelláció már szerepelt a Bika Holdcsomónál is, leszámítva a Szaturnuszt, amely ott váltott éppen jegyet.) A sors dinamikáját ennél a generációnál a történelem is erősen fokozta – két világháború és egy óriási gyökeres életmódváltás, társadalmi- szociális- politikai viszonyok radikális formálódása esik egybe azoknak az életével, akik nem haltak meg fiatalon – pont a történelmi körülmények következtében. A Rák-Neptunnal a családi-hazai viszonyok szokatlan alakulása, az Ikrek-Plútóval az információrobbanás, a Bak-Uránusszal pedig a politikával való akaratlan vagy tudatos kapcsolódás emelhető ki.
Szepes Mária
1908.12.14.

Szepes Mária az egyik legközismertebb olyan tagja a nemzedéknek, aki igen szép kort, 99 évet élt meg és eredeti neve Scherbach, fiatalabb korában írói álnévként az Orsi Máriát használta, és rövid színészi pályáján Papír Magda néven szerepelt. A Szepes nevet férje után vette fel. az Ikrek Holdcsomónak az információterjesztésre vonatkozó feladatát töretlenül és minden politikai kurzuson átívelve gyakorolta írói hivatásánál fogva. Az érdekesség kedvéért: Írt verseket, forgatókönyvet, dalszöveget, gyerekkönyveket, fantasztikus és ezoterikus műveket. Élt külföldön és vidéken (utóbbi kényszerből történt) majd a fővárosban. Sorsában a sokkszerű események a háború után könyvei sorsának alakulásában nyilvánultak inkább meg.

Horoszkópjában a Merkur a Nyilasban, kölcsönös hatásban állt (a leszálló Holdcsomó ura a felszálló jegyében). Jupiter a Szűzben, s a többi ugyanott, ahol a felvezetésben erről szó volt (Kos-Szaturnusz, Bak-Uránusz, Rák-Neptun és Ikrek-Plútó).
Radnóti Miklós
1909.05.05.

Radnóti Miklós Glatter Miklós néven született. Neki nem adatott meg olyan hosszú élet, mint előbbi példánknak, csak alig valamivel több mint a harmada (35 évesen halt meg). Mégis: teljes életművet hagyott hátra, s verseiben többször megfogalmazta kifejezetten az Ikrek Holdcsomó küldetését, még a munkaszolgálat iszonyú körülményei között is. Az akkor noteszlapokra írt verseit szétosztotta barátai között, hogy a lehetőségekhez képest biztosítsa a majdani megjelentetés lehetőségét. Halála után is a zsebében talált írásai alapján azonosították. Az Ikrek Holdcsomóban szó van arról, hogy csiszolnia kell beszéd közben használt kifejezésein. Egy költőnél ez nyilvánvalóan fontos tevékenység. Radnóti stílusa, gyönyörű költői nyelvezete, az a Bika-jellegű esztétikum, amely minden sorát jellemzi, igazán tökéletes megvalósítása egy ilyen feladatnak. A Merkur a Bikában, a Jupiter a Szűzben állt Radnóti születésekor. A többi bolygót nem ismétlem meg, a már ismert pozícióban voltak.

Rajk László
1909.03.08.

Rajk László (Székelyudvarhely- Prága- Spanyolország- Franciaország- Magyarország) tevékenységében kevésbé direkt módon nyilvánul meg az Ikrek Holdcsomó tartalma, viszont elképesztően hányatott és kényszerűen rövid (40 év) életének fordulataiban annál inkább. Az ellene folytatott koncepciós per és halála kapcsán viszont olyan szimbólummá vált, ami által mégis realizálódik karmikus küldetésének egyik sarkalatos tétele: az információtovábbítás.
Képletében a Merkur a Vízöntőben, Jupiter a Szűzben, a lassú bolygók pedig az ismert helyeken álltak.

 

1927.05.12.-1928.11.29. (Ikrek)

A Jupiter ebben a Holdcsomó érában meglehetősen követhetetlenül váltott jegyet. A Halakban volt kezdetben, de pár hét múlva, 1927.06.06-án váltott a Kosba, majd 09.11-én visszatért a Halakba 1928.01.23-ig. Ekkor ismét a Kos következett,  majd  1928.06.04-én a Bikába lépett és itt is maradt végig. Különösen a Halak-Jupiter emelhető ki, hiszen uralmi helyzetben van itt a bolygó, s még ha nem is kapcsolódik közvetlenül az Ikrek-Nyilas Holdcsomóhoz, mégis fontos. A karmikus hozadék jelölőjeként az empatikus jegyben, erős helyzetben arra utal, hogy az univerzális tudás speciális rétegeibe képesek hatolni szülöttei, s ennek révén olyan dolgokat közvetítenek, amiket más konstellációval nehezebb.
A Szaturnusz a Nyilasbana leszálló Holdcsomó jegyében ugyancsak a múltbeli hozadék hangsúlyozottságát emeli ki, s kényszerítő erővel ösztökéli a generáció tagjait arra, hogy azokat a legteljesebb mértékig megéljék. Az Uránusz itt váltott jegyet: Kosból indult, 1927.11.04-én a Halakba lépett, majd 1928.01.13-án visszatért a Kosba, s ott is maradt a Holdcsomó periódus végéig. A Neptun sem egy jegyben volt, hanem előbb az Oroszlánban, majd 1928.09.21-től a hátralevő két hónapban a Szűzben – merkuri jegyben.  Ez nem esik egybe a Jupiter Halakban tartózkodásával, ami még izgalmasabb lett volna – de nem úgy történt.) A Plútó mindvégig a Rákban tartózkodott, képviselve egyfajta „jogfolytonosságot” a megelőző nemzedék Rák-Neptunjához képest. Ez a generáció is erősebben érezte a tömeghatások befolyását egyéni életére, mint ahogy az sok más periódusban érezhető.
Rendkívül sok külföldi és magyar közismert személyiség található Ikrek Holdcsomóval, hiszen általános információközvetítő funkciójuk révén könnyen a nyilvánosság elé kerülnek. Csupán ötletszerűen kiragadva a neveket: Ancsel Éva filozófus, Sütő András, Lator László, García Marquez írók (az utóbbinál a születési dátum vitatott, vannak források, ahol nem 1928.03.06. a születési idő, hanem 1927 – ez esetben nem Ikrek, hanem Rák Holdcsomója lenne.). Roger Moore, Körmendi András, Sinkovits Imre színészek; Hidas Frigyes zeneszerző, Würtz Ádám grafikus, Marton Frigyes rendező, Gyarmati Dezső vízilabda játékos és edző és így tovább. Három különböző tevékenységi területről ragadtam ki példáinkat.
Oláh György
1927.05.22.

Oláh György Holdcsomójához képest igen egyenes pályát fut be (még a neve is ugyanaz, mint eredetileg): kezdettől fogva kémikus. Az élőhelyeiben azért láthatjuk a jellegzetes módosulatokat: Budapest- London- Kanada- USA. Alighanem kutatásainak tárgya, a szerves kémia elegendő izgalmat és változatosságot jelent számára, s tanári és publikációs tevékenységében is kiélhet sok olyan tartalmat, amely abból a nyugtalanságból fakad, amely egyébként jellemzi a karmikus csoport tagjait. Az üdítő kivételt jelenti abból a szempontból is, hogy megkapta a legmagasabbnak számító tudományos kitüntetést, a Nobel-díjat is. Pedig valószínű, hogy nemcsak a Holdcsomója, hanem a Napja is Ikrek (nem ismerem születésének óráját, de aznap már kora hajnaltól az Ikreben járt a Nap). A kiemelt bolygók közül egyébként a Merkur az Ikrekben (!), Jupiter a Halakban, Uránusz a Kosban, a Neptun pedig az Oroszlánban van képletében.

Ruttkai Éva
1927.12.31.

Ruttkai Éva (eredetileg: Russ Éva) még kevésbé módosított nem hogy pályát, de élőhelyet sem. Nem volt még három éves, amikor első egymondatos szerepét („Parancsolj velem Tündérkirálynő!”) előadta, s folyamatosan megmaradt a színjátszás mellett, sőt: 1951-től az 1986-ban bekövetkezett haláláig ugyanazon színháznak, a Vígnek a tagja volt. Azt a változatosságot, amely minden Ikrek Holdcsomósnak lételeme nyilvánvalóan megélhette szerepein keresztül, annál inkább, mert a legkülönbözőbb műfajokban is szabadon járt-kelt. Felmérhetetlen a hatás, amit művészetével és kisugárzásával (pályatársaira és) közönségére gyakorolt. Ruttkai Éva Merkurja a Bakban, Jupitere és Uránusza a Halakban, Neptunja az Oroszlánban állt a jegyet váltó lassú bolygók közül.

Andy Warhol
1928.08.06.

Andy Warhol (Andrew Warhola) Amerikában és világszerte közismert, vitatott művészi értékű munkákat maga után hagyó emberről van szó, aki reklámgrafikusként kezdte, majd – mostani példáinkhoz hasonlóan – megmaradva ugyanilyen jellegű tevékenység mellett más műfajokba is belekóstolt, pontosabban: ilyeneket alkotott. A dollárokat és leveskonzerveket ábrázoló festményei mellett a híres Marilyn Monroe-ról, fényképek alapján készült portrésorozatai közismertek. Filmezéssel is foglalkozott. Akár másik két itteni példánknál tehát Warholnál is a tevékenységén belüli változatosság biztosította (többé-kevésbé) azt mozgásteret, amelyre szüksége van az Ikrek Holdcsomóval jellemzett karmájú embernek. A közgondolkodásra történő ráhatást nemcsak művészeti(nek tekintett) tevékenységével gyakorolta, hanem azzal is, hogy nyíltan felvállalta homoszexualitását, ami abban a korszakban (a negyvenes- ötvenes években) sokkal merészebb tettnek számított mint most. Oroszlán Merkur, Bika Jupiter, Kos Uránusz, Oroszlán Neptun áll Andy Warhol képletében.

1945.12.22.-1947.07.11. (Ikrek)

Spiró György
1946.04.04.

A Jupiter ebben a periódusban előbb a Mérlegben, majd 1946.09.25-től a Skorpióban járt. A Szaturnusz a Rákban kezdett, s – a Jupiter jegyváltásához igen közel – 1946.08.02-án átváltott az Oroszlánba. Ebből az a figyelemre méltó, hogy a Jupiter a Skorpióban erőben van, de a Skorpióban minden bolygó erős egyébként is. Az Oroszlán ugyanilyen, jóllehet a Szaturnusz ott rangját veszti, mégis: igen erősek a kompenzálásra irányuló törekvések és az azoknak megfelelő habitus. Mindkét helyzetnek van olyan jelentése is, hogy nagy a méltóságérzete a szülötteknek, s bizonyos távolságtartás jellemzi őket a barátságosság mellett. Ezért a Holdcsomónak a második fele kevésbé „feltárulkozó”, kevésbé viszi a nyilvánosság elé gondolatait. Az első feléből (Mérleg-Jupiter, Rák-Szaturnusz) származó emberek sem kifejezetten bizalmaskodók, de – mivel a Mérleg amúgy exhibicionlista, a Jupiter pedig szereti hallatni a hangját – verbalitásukkal sokkal könnyedebben lépnek nagyobb nyilvánosság elé. 

Koncz Zsuzsa
1946.03.07.
Bródy János
1946.04.05.

A transzcendens bolygók nem váltottak jegyet, az Uránusz mindvégig az Ikrekben, a Neptun a Mérlegben, a Plútó pedig az Oroszlánban volt. Az Ikrek Uránusz erőben van, s a felszálló Holdcsomó jegyében a nagyszerű felismerések, kitűnő intuíció és a világmegváltásra vonatkozó felvillanások jellemzik a karmikus csoportra vonatkoztatva. Valóban rendkívüli meglátásaik vannak, amelyeket örömest megosztanak bárkivel, aki meghallgatja őket. Az Oroszlán Plútóval pedig egy olyan rendkívül markáns hatás érződik a populáción, hogy nem elégszenek meg azzal, hogy továbbítják a személyre szóló vagy nagyobb rétegeket érintő információt, hanem ellenőrizni (irányítani) is óhajtják, hogy annak nyomán történik-e valami illetve mi történik. Végrehajtják-e az érintettek azokat a dolgokat, amelyekről ők megadták a jeleket vagy sem. Holott: valamennyi Ikrek Holdcsomó generációnál érvényes az, hogy tagjának csak az a dolga, hogy informáljon, az már a másik ember (csoport)
lehetősége, kötelessége, felelőssége, hogy mit kezd vele.

Bolgár György
1946.07.15.

Majd az 1983-84-es Ikrek Holdcsomónál látunk hasonló vonásokat, analógiás konstelláció miatt. A többinél korántsem ennyire markáns a felügyeletre, ellenőrzésre, utánkövetésre vonatkozó erős óhaj. Nagy különbség viszont az, hogy az 1945-47-es karmikus csoport tagjai a környezetüket hajlamosak dresszírozni, a 83-84-eseknél (legalábbis egyelőre) többen saját magukkal legalább annyira konfrontálódnak, mint a környezet tagjaival.

Rófusz Ferenc
1946.08.19.

Ez az erős konstelláció azt is eredményezi, hogy a nemzedékből nagyon sokan szükségét érzik, hogy szélesebb tömegek előtt is megnyilvánítsák azokat az értékes információkat, amelyeket hoztak magukkal illetve most vesznek le az egyetemes tárból. Emiatt nehéz volt itt is a választás, hogy kiket tüntessek fel szemléltetésül. S bár az élő embereknél ritkán hivatkozom konkrét tevékenységre, ki kell emelni Rófusz Ferencet, aki az egyetlen magyar Oscar-díjas rajzfilm készítője. A légy ennek a rovarnak az optikáján keresztül ábrázolja közlekedési útvonalát. Az Ikrek Holdcsomó szövegéből ennél tökéletesebb kifejeződése nem nagyon lehet annak a résznek, hogy: meg kell tanulnia, hogy a jelenségeket más szemén keresztül is tudja látni”

1964.08.02.-1966.02.02. (Ikrek)

Szentpéteri Csilla
1965.03.09.
Csonka András
1965.01.16.

A Jupiter ebben a szakaszban igen változatosan fordult elő összesen három jegyben. A Bikában kezdett, majd 1965.04.22-én az Ikrekbe váltott. Igen gyorsan végigszáguldott a jegyen, s 1965.09.21-én a Rákba lépett, ám 11.17-én visszatért az Ikrekbe, s ott is maradt a Holdcsomó éra végéig. A Bikában tehát kb. 8,5 hónapig, az
Ikrekben 7,5, a Rákban pedig 2 hónapot tartózkodott. Ebből főleg az Ikrek a lényeges, hiszen ekkor kölcsönös hatásról beszélünk (lásd a Fogalomtárban és: első példánknál, Herman Ottónál!). A leszálló Holdcsomó ura a felszálló jegyében ez esetben azt is jelenti, hogy a múltból származó információk esetleg sokkal könnyebben a felszínre kerülnek.

Keahn Reeves
1964.09.02.
Sándor Klára
1965.

A Szaturnusz is váltott jegyet, a Halakból indult, másfél hónap múlva 1964.09.16-án a Vízöntőbe váltott, de újabb három hónap elteltével visszatért a Halakba, s ott is marad végig. Akár a Bika Holdcsomónál, itt is az érzelmi motívumok és a szubjektív látásmód emelhetők ki főleg, ami ennél a karmikus csoportnál elég kínos, hiszen az információnak tisztán, érzelmi befolyástól mentesen kell áramolnia – és úgy is szokott. A Szűz Uránusz-Plútó együttállás és a Skorpió Neptun nemzedéke (lásd a Nemzedékek, Szűz Uránusz-Plútó együttállás címszavát is) az önbizalommal kissé hadilábon áll, vagy – másként megközelítve – önnön fontosságába vetett hite eltér sok más populációtól (esetleg sokkal reálisabban látja azt…). Ezért – s egybevetve még az imént emlegetett Halak-Szaturnusszal, s annak szembenállásával is (a Szűz Uránusz-Plútóval tudniillik) – az 1964-66-os Ikrek felszálló Holdcsomós emberek hosszabb ideig egyáltalán nem is gondolták magukról, hogy nekik bármi funkciójuk is lenne a világban. Szemben a megelőző, Ikrek Uránuszos és Oroszlán Plútós generációval, cseppet sem voltak arról meggyőződve, hogy bármit is kellene mondaniuk a többi embernek. Ma már túlnyomó többségük másként viszonyul ehhez a kérdéshez, és eleget tesz karmikus küldetésének.

J.K.Rowling
1965.07.31.

 

A nemzedék kiemelkedő képviselője J.K. Rowling, a Harry Potter könyvek írója. Ezekben a  könyvekben legalább annyira nem az a leglényegesebb dolog, amire felületesen rálátni, mint ahogy Bulgakovnál (lásd ugyane Holdcsomónál az I. részt) sem, s sokrétegű tartalma miatt lett annyira népszerű a sorozat. Alighanem maga az írónő sem tudja pontosan, mit is hozott létre.

1983.03.14.-1984.10.01. (Ikrek)

Görbicz Anita
1983.05.13.

A Jupiter uralmi helyzetből indult, méghozzá a leszálló jegyében, a Nyilasban járt 1984.01.18-ig. Ekkor átlépett a Bakba, s ott is maradt a periódus végéig. Igen erős az a konstelláció is, amikor egyik Holdcsomó ura ugyanazon jegyben van, s korántsem csak azért, mert az uralmi helyzet a legjelentősebb. Azokat a motivációkat húzza ki
intenzíven, amelyek vagy a múltra (leszálló Holdcsomó), vagy a jelenre (felszálló Holdcsomó) vonatkoznak. A Nyilas Jupiter a tárgyalt Holdcsomó állásnál nyilván a múltbeli hozadékot jeleníti meg élénken. Hamarosan látni fogjuk, hogy ezt elég nehéz lesz szétválasztani attól a további Nyilas érdekeltségtől, ami majd még két bolygónál megjelenik! A Szaturnusz a Skorpióban töltött nem egészen két hónapot, majd 1983.05.06-án visszahátrált a Mérlegbe. Itt járt 1983.08.24-ig, amikor megint a Skorpióba lépett, s ott is maradt.

Pásztory Dóra
1984.04.04.

Az Uránusz mindvégig a Nyilasban járt, a periódus egy részében együttállásban a Jupiterrel. A Neptun ugyancsak a Nyilasban kezdett, 1984. 01.18-án belépett a Bakba, de egy hónap múlva 84.02.22-én visszatért a Nyilasba! Volt tehát olyan időszak, amikor három jelentős bolygó egyidejűleg a Nyilasban tartózkodott, ebből a Jupiter az Uránusszal, a Neptun pedig a leszálló Holdcsomóval állt együtt. Végül pedig a Plútó helyzete két szempontból is figyelemre méltó. Az egyik, hogy itt váltott jegyet a Mérlegből uralmi helyzetébe, ami – tekintve, hogy 250 évente fordul elő – a többi bolygónál is lényegesebb. A másik szempont pedig az, hogy elég hosszan együtt állt a Szaturnusszal a jegyváltása előtt, ami nem könnyű konstelláció, de az akaratérvényesítésre igen kiváló. Az uralmi Plútónál is kiemelendő szempont ugyanez, s az 1983.11.05-i Skorpióba lépésénél meg is mutatta magát. 1984.05.18-án még visszatért a Mérlegbe, majd ugyanazon év 08.28-án megint a Skorpióba.

Amy Winehouse
1983.09.14.

Ebben a zavarosnak tűnő szituációban (az öt tárgyalt bolygóból négy jegyet váltott) tehát a fő motívum a Nyilas múltbeli hozadék igen erőteljes aktivitása, valamint az akaratérvényesítési tendenciák. Emiatt is lehetséges, de életkori okokból is, hogy ebben a nemzedékben még viszonylag kevesebb olyan példát találunk, aki a többi tárgyalt generációhoz hasonlóan kifejezetten a kommunikáció valamilyen válfaját művelné. A cikk írásának idején (2010-ben) az 1983-asok éppen az előtt vannak, hogy Szaturnuszuk ismételné a születéskor elfoglalt helyzetét, ami mindig fontos vízválasztó az emberek életében, azokéban pedig talán még inkább, akik a dimenziókapukkal hozhatók sszefüggésbe (lásd az 1. részben a Holdcsomó felvezetését). Viszont élsportoló annál több található a nemzedékben, méghozzá némelykor fantasztikus teljesítménnyel – lásd az uralmi Plútót, de a sporttal összefüggésben az erős Nyilas bolygók, s a Nyilas uralmi Jupiter is igen fontos jelölőnek számít.
A külföld, az utazás kétségkívül a megismerés egy formája, a Nyilas-érdekeltséggel olthatatlan vágy él a szülöttekben ez iránt. A természet- és környezetvédelem ugyancsak olyan tevékenység, amelyet ők nem (csak) szavakkal, hanem aktívan is művelnek.

Az 1945-47-es Ikrek Holdcsomónál utaltam már arra, hogy a most tárgyalt érában jellemző még, hogy a populáció tagjai nem elégszenek meg a közvetítéssel, hanem az eredményét is szeretnék látni. A 83-84-es nemzedéknél ugyancsak megvan ez az igény, de más módon nyilvánul meg. A Mérleg-Plútósoknál a nekikeseredés, a Skorpió-Plútósoknál a harci kedv felébredése a válasz arra, ha nem úgy működik a világ, ahogyan – felfogásuk szerint – kéne.

2001.10.24.-2003.05.13. (Ikrek)

Herman Ottó

Jupiter a Rákban, majd 2002.08.01-től az Oroszlánban járt. A Szaturnusz végig az Ikrekben. Az Uránusz előbb a Vízöntőben, majd 2003.03.10-től uralmi cserében a Neptunnal még 2 hónapig a Halakban. A Neptun a Vízöntőbena Plútó pedig a Nyilasban járt. A döntő szempont az, hogy az Uránusz előbb uralmi helyzetben, majd egy kurta időre uralmi cserében volt. Az uralmi Uránusz legalább annyira markáns jelölő, mint az uralmi Plútó, jóllehet háromszor megteszi saját körét az alatt, amíg a
Plútó egyszer. Az ereje, lényeglátása, felismerései és intuíciója mind olyan tényezők, amelyek az Ikrek felszálló Holdcsomót nagy mértékben tudják erősíteni. Legalább olyan komoly teljesítmények várhatók majd nagyon sok embertől ebből a nemzedékből, mint amilyen az analóg konstellációnál, legelső példánknál, Herman Ottónál volt látható. A Szaturnusz levegő, a Plútó tűz jegyben ott is, itt is, uralmi csere az Uránusz és Neptun között – a legnagyobb különbség, hogy Herman Ottó Jupitere az Ikrekben volt, itt viszont a zömmel uralmi Uránusz az, ami meg tudja adni a hatalmas szellemi töltést.

 

 

 

4. A Holdcsomó generációk jellemzői – Rák felszálló-Bak leszálló Holdcsomó

Mottó: Elvenni vagy adni

1907.03.13.-1908.09.30.
1925.10.23.-1927.05.12.
1944.06.03.-1945.12.22.
1963.01.13.-1964.08.02.
1981.08.25.-1983.03.14.
2000.04.05.-2001.10.24.
2018.11.17.-2020.06.04.

 

A rész előtt érdemes elolvasni vagy legalábbis átfutni ugyanezen az oldalon a bevezető cikket, ha ezt eddig nem tetted még meg és a Rák felszálló Holdcsomót is a kezdőoldalon – hacsak nem tudod már betéve. Ezen kívül még természetesen a megelőző Holdcsomókról szóló részeket is, hisz a különbségekből legalább annyit tanulhatunk, mint a hasonlóságokból.  

Különös és bizonyos szempontból egyedülálló karmikus feladathoz illetve csoporthoz érkeztünk. Ez az egyetlen Holdcsomó ugyanis, ahol élesen elválik megnyilvánulási formája aszerint, hogy férfi vagy nő az, aki ilyen karmával született. A többinél (beleérve még a Mérleg felszálló Holdcsomót is, amely valamelyest analóg ebből a szempontból a most tárgyalt Rák felszállóval) nincs, vagy sokkal kisebb, elenyésző a különbség. Természetesen – mint mindenben – ebben is vannak kivételek, de nagy általánosságban elmondható, hogy a nőknek valamivel könnyebb, míg a férfiaknak átkozottul nehéz megadni magukat a Rák felszálló Holdcsomós karmának.
Ha gondosan tanulmányozzuk a szöveget, hamar belátható, hogy miért mutatkozik ez a differencia. A női szerep tanulása ugyanis a karmikus feladat egyik kulcsmondata, s a mi civilizációnkban még mindig igen erősen tartják magukat a nemi szerepek, sőt: azoknak primer – hogy ne mondjam: kissé primitív – módon megnyilvánuló külsődleges elemei. Ehhez képest vérlázító a gondolat, hogy egy FÉRFI holmi női szerepeket tanuljon, ennek kapcsán figyelembe vegye és méltányolja mások érzéseit és ne törekedjen oly nagyon az érvényesülésre.
Itt is a Bak leszálló Holdcsomó ura, a Szatrunusz számít lassú bolygónak, a felszálló uralkodója a Hold mindössze 2,5 napig tartózkodik egy jegyben, ilyen értelemben a leggyorsabb égitest, nem vehetjük tehát figyelembe, legfeljebb néhány konkrét esetben.
Rengeteg példát lehet találni a populációból, hiszen a Bak leszálló Holdcsomó intenzív érvényesülési vágya az aktuális életben is erősen motiválja szülötteit, ezáltal igen sokszor kerülnek abba a helyzetbe, hogy „jegyzett személy” lesz belőlük. Ha még ráadásul nem áll eléggé ambíciói útjába semmi, akkor különösen.
     A régebbi korokból három példát ragadok ki, három különböző korból és szerepben.
Assisi szent Ferenc
1182.07.05. ??

Assisi Szent Ferenc Itália, a kereskedők, az állatok és a természet védőszentje. Élettörténete is érdekes és leképezi a Rák Holdcsomót. Eleinte a korabeli aranyifjak életét élte, szerette a baráti társaságot, mulatságokat, szórakozást. Katona is volt. Majd súlyos betegségbe esett, ami után kissé befelé fordult, de még ekkor nem következett be radikális fordulat az életmódjában. Egyszer szent Damján templomában imádkozott, amikor (krisztusi) szózatot hallott: „Ferenc menj, építsd fel hajlékomat, hisz látod, csaknem romokban hever.” Ezt előbb szó szerint értette, s posztókereskedő apja kelméit eladva annak árát három templom tatarozására fordította. Amikor apja emiatt felelősségre vonta, mindenét odahagyva kivonult a világból, szerzetet alapított, szegénységi fogadalmat tett és azt meg is tartotta – immár átvitt értelemben hozzájárulva a „hajlék”, az egyház megújításához. Legendái közismertek, a természettel, s azon belül az állatokkal bensőséges viszonyban állt. A feltétel nélküli szeretetet hirdette és gyakorolta. Ha mármost ebből a szempontból futjuk át a Rák Holdcsomó szövegét, azt gondoljuk, hogy egy az egyben teljesítette karmáját, s valóban végtelenül sokat tett a felé vezető úton, annyira, hogy szinte nem is érződik a Bak leszálló Holdcsomó kizárólagos hatalomra törekvése. Csakhogy amint egyre növekedett az a rend, amelyet alapított, kiderült, hogy néhány pontban megfogalmazott, egyszerű reguláit nagyobb tömegnél nem lehet tartani. Mivel azonban abból jottányit sem akart engedni, inkább lemondott a rend vezetéséről és magányba vonulva hamarosan meghalt, mindössze 44 éves korában.

Assisi Szent Ferenc Szaturnusza az Oroszlánban volt – annál nagyobb teljesítménynek számít a hatalomtól való eltávolodása (lásd hamarosan Hitlert, akinek ugyancsak e jegyben állt a Szaturnusza). Az Uránusz a Bikában, Neptun a Vízöntőben, a Plútó pedig a Rákban, együttállásban a felszálló Holdcsomóval! Ez utóbbi tényező igen frappáns magyarázattal szolgál a karmikus feladat mintaszerű teljesítésére. Születésének adatai bizonytalanok, bár a Wikipédia nagy határozottsággal jelöli meg. Eszerint a felszálló Holdcsomójának ura, a Hold az Oroszlánban állt volna – akár a Szaturnusz. (Közöttük járt még a Merkur).


Hunyadi Mátyás
Hunyadi Mátyás
1443.02.23.

Úgy gondolom, legsikeresebbnek tartott uralkodónkat nem szükséges olyan részletességgel bemutatni, mint előző példánkat. Alighanem arra sem kell külön felhívni a figyelmet, hogy a hatalommal való viszonya kissé másként alakult mint Szent Ferencé. Emellett vitathatatlan, hogy olyan célokra is felhasználta uralkodói státuszát, amelyek jobban megfeleltek karmikus feladatának befogadó oldalának, mint a múltbeli hozadéknak. Ilyen például az a történelmi alapot ugyan többé-kevésbé nélkülöző, mégis elterjedt legendárium, amitől „Mátyás, az igazságos” lett. Ezen belül az álruha-használat azért, hogy megismerje a nép valódi helyzetét (megismerje mások érzelmi igényeit). A történelmileg is számon tartott, a reneszansz kultúra terjesztésében játszott óriási szerepe ugyancsak a befogadó oldal erősítésére vall. Cseppet sem mutatkozott szűkmarkúnak a tudományok és művészetek menedzselése során, s ebben valószínű, hogy nemcsak a hideg számítás vezérelte.
Mátyás születésekor (aminek pontos ismerete ugyancsak ébreszthet kételyeket) a Szaturnusz és az Uránusz is az Ikrekben járt, méghozzá igen szoros együttállásban. Neptun a Szűzben és a Plútó – hogy, hogy nem – a Rákban, elég távol a felszálló Holdcsomótól, de mégis jelenthetett erős inspirációt. A Hold viszont a számon tartott dátum szerint a Bakban járt, kölcsönös hatást képezve (lásd a Fogalomtárban)

Harmadik példánk hírhedt és egyik legszélsőségesebben a múltbeli karmikus hozadékot realizáló képviselője a Rák felszálló Holdcsomós populációnak: Adolf Hitler. Meglehetősen egyszerű konstellációja jó tanulóhoroszkóp, mert érzékeltethető rajta, hogyan lehet árnyaltan értelmezni alap-megállapításokat. A Rák felszálló Holdcsomós karma megállapításait személyisége és pályája tételesen, mondatról- mondatra alátámasztja. Figyelemre méltó egyik fennmaradt megjegyzése: „A diktátornak született ember azért lesz diktátor, mert akarja, nem pedig azért, mert kényszerítik rá. Senki nem áll mögötte, ő maga ösztönzi magát.”

Hitler
1889.04.20.

Szaturnusza az Oroszlánban (lásd az utalást Assisinél), Uránusza a Mérlegben, a Neptun-Plútó együttállás pedig az Ikrekben volt. Holdja kölcsönös hatással a Bakban, 10 foknyira a felszálló Holdcsomótól, és a 3. házban. (Az Ikrek-Neptun-Plútó azzal együtt, hogy a Jupiter is a 3. házban, a Hold mellett állt, a propagandának a már-már vallás szintre emelt kultuszát reprezentálja.)

 

 

RÁK HOLDCSOMÓ PERIÓDUSOK A XX.-XXI. SZÁZADBAN

1907.03.13.-1908.09.30.    

Dajka Margit

Ebben az időszakban a Szaturnusz előbb a Halakban, majd 1908.03.20-tól a Kosban közlekedett. Az Uránusz a Bakban, Neptun a Rákban, a Plútó pedig az Ikrekben. Az Ikrek-Plútó – amint másutt is utaltam erre – az információrobbanás mutatója, s az alábbi négy példánk is hordozza a nyomait, jóllehet a karmának annyiban közvetlen tartozéka legfeljebb ez a motívum, amennyiben a befogadással vagy/és menedzseléssel összefügg.
A Halak-Szaturnusszal ugyancsak a befogadó oldal erősödését lehet megfogalmazni, bár ugyanakkor igen intenzív igényt is arra, hogy szeretetet kapjon a szülött, s mivel a Szaturnusz mindig maximalista, így ebben (is) telhetetlen. Ilyen megvilágításban nem tűnik túl jó támogatásnak a múlttól való elszakadáshoz, mert az ambíció ugyan változik, de az érvényesülésre törekvés kevésbé. Mégis: a 12-féle változat közül még a jobbak kategóriájába tartozik jelen vizsgálódásunk szempontjából. 
Dajka Margit nőként is, s színésznőként is, Mérlegként is megélhette Holdcsomója előremutató részét, hiszen olyan szerepkörökben játszott életének nagyobb részében, amelyekben kifejezetten erős hangsúly esett a szereplő női mivoltára. Halak-Szaturnuszos lévén a szeretet iránti sóvárgás ugyancsak jelenthetett valamelyes segítséget ebben. Holdja valószínűleg a Bakban állt (azért írom, hogy valószínűleg, mert nem ismerem születésének óráját, s a Hold aznap az éjszaka első néhány órájában váltott jegyet) vagyis kölcsönös hatásban, ami ugyancsak jelenthet az „átlagosnál” nagyobb hajtóerőt. Neptunja együtt állt a felszálló Holdcsomóval – ami aláhúzza feladatának a művészeten keresztül történő intenzív megélését.

Teller Ede
1908.01.15.

Teller Ede ugyancsak a Halak-Szaturnuszos érában született, s abban is emlékeztet előbbi példánkra, hogy Neptunja ugyancsak együtt állt a felszálló Holdcsomóval. Minden horoszkópelem több mindent jelent, ily módon a Neptun sem csak a művészetnek, hanem többek között a vegyszereknek – kémiának is jelölője, s Teller kémikusként kezdte pályafutását, később váltott át a fizikára. Tellerről sem lehet elmondani, hogy ne érvényesült volna az életben, de azt igen, hogy főleg kiemelkedő képességei járultak ehhez hozzá, s nem az ambíciói. Máskülönben azzal együtt, hogy a hidrogénbomba atyjaként tartják számon, mindig is a védekező rendszerek fejlesztését szorgalmazta. Holdja az Ikrekben volt, ami segíthetett abban, hogy ne élje meg túlságosan tragikusan sem saját szeretetéhségét (Halak-Szaturnuszával), sem pedig karmájának egyes, a női szerepre vonatkozó elemeit.

Herbert von Karajan
1908.04.05.

„Aki minden célját elérte, túl alacsonyra tette a mércét” – vallotta a XX. század egyik legismertebb karmestere, Herbert von Karajan, aki zenekara dirigálásánál nemcsak hogy egyfajta vezető szerepet játszott, hanem kifejezetten vezetői, méghozzá türelmetlen és maximalista vezetői alkat volt. A próbáiról fennmaradt hangfelvételek gyönyörűen illusztrálják ezt, amint Kos-Szaturnuszos temperamentumát is. „A szuggesztív egyéniségű mester sikereinek alapja a mesterségbeli tudás, a fanatikus munkaszeretet és a tökéletességre való törekvés volt. Könyörtelen művészi igényessége nem ismert határt sem önmagával, sem másokkal szemben. Mindezzel számos súrlódást, konfliktust provokált, bírálói nem művészetét, hanem karakterét kritizálták: diktátori ösztöne nem tűrt ellentmondást, s csak a behódolást viselte el…… a Berlini Filharmonikusokkal is megromlott viszonya, ezért 1989 áprilisában lemondott tisztségéről, s nem sokkal később, július 16-án meghalt.” (Művész-világ.hu) Emlékszünk még Assisi Szent Ferencnél a hasonló végkifejletre? Lemondok, de nem nagyon tudok tovább élni anélkül, hogy érvényesítsem saját elképzeléseimet. Karajannak is Ikrek Holdja volt egyébként, s a Neptunja – hogy, hogy nem – együtt állt a felszálló Holdcsomóval.

Robert Merle
1908.08.29.

Nem hagyható ki Robert Merle ebből a sorból, aki megírta a Mesterségem a halál című, a fasizmus németországi térhódításával, a koncentrációs táborok megszervezésével foglalkozó nagy hatású regényt, s maga is Rák Holdcsomós, mint az említetteknél a szó szoros értelmében vezérszerepet játszó Hitler. A cím is megrázóan jellemző a Bak leszálló Holdcsomóra – a tömegtermelési és a tökéletesség szintjére emelt gyilkolás a szaturnuszi, Bak jellegű maximalizmus szörnyű kifejeződése, s a regényben igen meggyőző a főhős fejlődésének ide vezető egyenes vonulata.

Természetesen nemcsak ez az egy mű reprezentálja szerzőjének karmikus feladatát, hanem számos más regénye is, amelyekben sokat és nagy hangsúllyal foglalkozik többek között a nemi szerepekkel is, mintegy önmagának elemezve azok mivoltát. (Védett férfiak, Állati elmék, Malevill, A sziget stb.)
Merle horoszkópjában feltűnően kiemelkedő elem nincs a Holdcsomóval összefüggésben. Holdja vagy a Szűzben, vagy a Mérlegben állt. Az utóbbit tartom valószínűnek, ez esetben lehetséges, hogy szemben állt a Szaturnusszal, vagyis a két Holdcsomó urai lennének benne oppozícióban. Ez csak feltevés, hiszen Merle születési percét sem ismerem. Neptunja nem állt együtt a felszálló Holdcsomóval, ahogy másik három példánknál.


1925.10.23.-1927.05.12. (Rák)
Fidel Castro
1926.08.13.
XVI.Benedek
1927.04.16.


A Szaturnusz a Skorpióban járt, amely körülmény cseppet sem támogatja a múlttól való elszakadást, sőt: a Skorpió jellegű ragaszkodás a megszokásokhoz és a vélt vagy valódi biztonsághoz éppen hogy nehezít. Ráadásul erős érzelmi befolyást is jelent, amitől olyan színezete lehet, hogy a szülött az emóciókkal jó viszonyban van. Igen, de az emóciók bizonyos részével mindössze, s nem ismeri, nem akarja ismerni a teljes skálát. A Skorpió-Szaturnusz rendkívül szubjektív, s nemigen segít abban, hogy mások érzéseit be tudná fogadni. Inkább erősíti a Rák felszálló Holdcsomósoknak azt a jól tetten érhető alapállását, amiből akár egy másik jelmondat is eredhetne: „Én megmondom, hogy neked mit kell érezni, s majd ha azt teszed, akkor megértelek.

Papp Laci
1926.03.25.

 

Nemcsak a Szaturnusz, hanem az Uránusz is vizes jegyben, mégpedig a Halakban járt az utolsó másfél hónapot leszámítva, mert 1927.03.31-én a Kosba váltott. (Napjainkban is még a Halakban van immár 2003. óta, s ott jár 2011. márc. 11-ig). A Neptun ugyancsak úgynevezett emocionális jegyben, az Oroszlánban, s a Plútó nemkülönben, még mindig a Rákban (itt 25 évet töltött).

   

Puskás Ferenc
1927.04.02.

E nemzedék tagjainál egységesebb az érvényesülésre törekvés vágya illetve annak kifejeződése. Az élet számos területéről lehetne hozni a példák sokaságát. Itt néhány nagyon ismert, a Holdcsomó jellemzésével jól azonosítható embert tüntettem fel.


 
Voldemort
“1926.12.31.”
Nem tudom megállni, hogy ne említsem meg: a valamilyen szempontból zseniális írók olyan figurákat alkotnak, amelyeknek alkata és élettörténete megfelel az asztrológiai szempontú megközelítésnek is – amennyiben persze tudjuk legalább a „születés” év, hónap, napját. (Megjegyzem, hogy néhány irodalmi hősnél még óra, percet is lehet tudni, s döbbenetes megfeleléseket találni a horoszkóp és a megírt történet között.) Nos, így kerül ide a Harry Potter szereplők közül Voldemort a maga szélsőségesen lecsupaszított mivoltában, hataloméhségével, nagy képességeivel, diktátori szerepével – és: azzal a sokszor felemlített gyengeségével, hogy nem ismeri fel a szeretet erejét. Úgy tudom, hogy a szerző nem foglalkozott és foglalkozik semmilyen okkult tudománnyal, s felteszem, hogy a Holdcsomó értelmezését sem ismeri, s mégis tökéletesen megjeleníti a Rák felszálló Holdcsomó címszavakra leegyszerűsített lényegét.

1944.06.03.-1945.12.22. (Rák)

Monspart Sarolta
1944.11.17.

A történelmi körülményekkel éppúgy egybecsengenek a pillanatnyi asztrológiai jelenségek, mint az egyéni sorsokkal. Egy konstelláció akkor is érvényesül, amikor aktuálisan fennáll, majd pedig mindazon embereknél, akik abban az időszakban születnek, s majd felnőnek. Nem lehet a véletlen műve, hogy a XX. században két olyan periódus van, amelyben végig vagy szinte végig megvan a kölcsönös hatás, s mindkettő a II. világháború idejére esik. (Természetesen több olyant találunk, ahol a másfél év egy részében hosszabban megvan ez a jelenség – például a jupiteri uralmú Holcsomóknál is, de hogy a teljes másfél évet átfogja, az nem jellemző.)

A háborús években mutatkozó kölcsönös hatás arra enged következtetni, hogy a nagyszámú halálesetek következtében felgyorsult reinkarnációs folyamatban viszonylag többször fordulhatott elő, hogy – például – ugyanabba a családba született le valaki, mint ahonnan meghalt. Tehát két különböző szerepben élt (él) gyors egymásutánban olyan környezetben, akiket megelőző életében másként ismert. (Az előzményekben a testvére volt, most meg a nagyanyja lett ugyanaz az ember.) A Rák felszálló Holdcsomónál még érvényesebb lehet ez, mint a másik, ugyancsak a II. világháború éveire eső Holdcsomónál (ez a Szűz lesz majd az 1941.04.27-1942.11.15. közé eső periódusban), hiszen a Rák a család, otthon, haza, s ennek körülményeit befolyásolja könyörtelenül még egy lokális háború is, hát még egy világháború.
Aczél Endre
1944.09.02.


A háborúk mindig gazdasági érdekek miatt keletkeznek, s a politikai- területi stb. hatalom megszerzése és megtartása is ilyen okokból fontos a feleknek. Ez a körülmény is tökéletesen kifejezi pontosan a Rák Holdcsomónak a mibenlétét is, s az, hogy a végjátékkal esik egy időbe ebből a szempontból is nagyon beszédes. A karmikus feladat fontos része a hatalomról való lemondás, s ha ez másként nem megy, akkor meg kell előbb tapasztalni annak minden hátrányát, a kontroll nélkül gyakorolt hatalomnak törvényszerűen gyalázatos végét. Ez sújtotta a német vezérkart és a legfőbb diktátort, Hitlert, akinek – emlékszünk az előző részből – ugyancsak a Rákban volt a felszálló Holdcsomója. A karmát jelölő horoszkópelem harmadik ismétlődésénél érte a bukás.

     Nos, a különleges jelenség e szakaszban természetesen abban áll, hogy a Szaturnusz mindössze három hétig, 1944.06.20-ig volt az Ikrekben, s utána átváltott a Rákba, s mindvégig ott is maradt. A felszálló Holdcsomó ura a leszálló jegyében az imént tárgyalt kölcsönös hatást jelenti, méghozzá – az említett három hetet kivéve – az egész ekkori Rák Holdcsomó érában. Az Uránusz az Ikrekben, Neptun a Mérlegben, a Plútó pedig az Oroszlánban járt ugyanekkor.

Szörényi Levente
1945.04.26..

Egy pillanatra visszatérve még a transzendens bolygókhoz: erősíti a Rák-Szaturnusz belterjes voltát, hogy az Oroszlánban álló Plútó bizonyos mértékben (és minőségben) rombolja a szélesebb tömegeket érintő hatalomhoz való viszonyt (lásd a Bika Holdcsomónál is), s ez is arra orientálhat, hogy a Rák felszálló Holdcsomó szélsőségesebb megnyilvánulásai kevésbé nagy plénum előtt mutatkozzanak meg.

Farkasházy Tivadar
1945.12.15.


A nemzedéknél meghatározó a Szaturnusznak a pozíciója, s ez esetben kevésbé markáns a három transzcendens bolygó (Uránusz, Neptun, Plútó) egyébként nagyon lényeges befolyása. A mindössze három heti időtartamon belül született Ikrek-Szaturnuszosoknál bízvást megfogalmazható a Hunyadi Mátyással való analógia az ott fellelhető Ikrek Szaturnusz-Uránusz miatt. A Rák-Szaturnuszosoknál viszont az uralkodói allűrök késleltetve, rejtetten, csak néha illetve módosult formában jönnek elő és: főleg a családon belül érvényesülnek (a Rák miatt) és a szélesebb külvilág felé esetleg kevésbé nyilvánulnak meg. Azt a mártír szerepet, amit nagy előszeretettel játszik ennek a karmikus csoportnak szinte minden tagja („Most szívesen venné, ha tudná a világ, milyen nehéz is volt neki és mártírnak tekintenék.”) természetszerűleg a családi színpadon játssza – ha csak nem olyan helyen van az a Rák-Szaturnusz, ami a külvilág előtti megjelenésre utal persze.1963.01.13.-1964.08.02. (Rák)

Garri Kaszparov
1963.04.13.

Ez a nemzedék is egy nagyon sajátos (de nem egységes, hanem legalább kétfelé váló) tömböt jelent, méghozzá a sokszor emlegetett 1961-69-es generáción belül (lásd a Fogalomtárban). Főleg azért, mert a nagyon jellemző ambíciótlanságot próbálja kiküszöbölni az életéből – miközben természetesen reá is vonatkozik valamelyest. Nyilvánvaló, hogy a Bak leszálló Holdcsomónak rendkívül erős karmikus hozadéka a belső büszkeség, az erős akarat és az anyagisághoz kötődés is ellentmond a Szűz Uránusz-Plútó együttállásnak. A 63-64-es Rák felszálló Holdcsomósok között tehát rengeteg olyan ember van, aki ellenáll annak a csábításnak, hogy valamilyen pozícióba küzdje fel magát. Aki viszont nem tud ellenállni, annál kiütköznek a legszélsőségesebb vonások.

Orbán Viktor 1963.05.31.

A Szaturnusz itt is jegyet váltott, az éra fele idejében, 1964.03.24-ig a Vízöntőben, majd utána a Halakban járt. Ebből a Vízöntő Szaturnusz a feltűnően erőteljes és belső- külső küzdelemmel teli állás, hisz itt a Sorsbolygó uralmi helyzetben van – de mégsem a Bakban! A szociális érzék keveredik valami egészen bizarr módon a hatalmi manipulációra való hajlammal és rendkívül meggyőzően (Vízöntő) képes a nemzedék képviselője előadni saját és sajátos ideológiáját (amely mindig egyedi és forradalmi) hovatovább még azokat is aktuális meggyőződésének uszályába foghatja (legalább átmenetileg), akik kevésbé hajlamosak egy propagandát behunyt szemmel (és füllel) elfogadni. Mindegy, hogy magánemberként, vagy szélesebb rétegeket érintő módon történik ez, a mechanizmus a lényeg.

Michelle Obama
1964.01.17.

A most tárgyalt Rák Holdcsomón belül született emberek közül sokan egyébként is egy nagyon határozott, nagyon kemény – s mint mondottam volt, a Szűz Uránusz-Plútósok közül kirívó – zárt egységet képeznek. Ha vetünk egy pillantást az akkori konstellációra, azt látjuk, hogy a Szaturnusz uralmi helyzetben a Vízöntőben 64.03.24-ig. Neptun erőben a Skorpióban, s 1963.04.05.-1964.04.12-ig a Jupiter a Kosban volt – mindenkinél, aki a meghatározott időkeretek között született. (Az Uránusz-Plútó a Szűzben.) A Kos-Jupiterre is nem térhetünk ki bővebben, elég az, hogy ugyancsak rendkívül intenzív, nagy meggyőző erővel bíró, ambiciózus jelölő, megspékelve nem kevés türelmetlenséggel. A Vízöntő-Szaturnusz maximalizmusa és a Kos-Jupiter türelmetlensége ismét olyan kombinációra utal, amelynek nehezen lehet gátat szabni. Olyan embereknek (pl. tanároknak), akik mit sem foglalkoznak asztrológiával feltűnt, mennyire homogén és energikus társaság a „hatvanhármasoké”. Asztrológiai megvilágításban pedig teljesen világos és érthető ezzel kapcsolatban (is) minden.

Geszti Péter
1964.05.09.

      Az 1964.03.24-ét követő időszakban (leszámítva azt a két és fél hetet, amíg a Jupiter még a Kosban járt), a Halak-Szaturnusszal egészen másként jelentkezik a feladat, s az ahhoz való hozzáállás. Annyira, hogy első pillantásra úgy is értékelheti az ember, hogy nem egy karmikus csoportba tartoznak az előbbiekkel. Sokkal szelídebben, a befogadásra irányuló nagyobb késztetéssel mutatkozik meg. A helyzet analóg az 1907-8-as Rák felszálló Holdcsomóval ahol részben ugyancsak Halak-Szaturnusz volt, az Uránusz föld jegyben, a Neptun vízben – akár itt, a most elemzett időszakban. A Plútó pedig itt is, ott is úgynevezett merkuri jegyben járt – lezárva a hasonló sort. 


1981.08.25.-1983.03.14. (Rák)

Ördög Nóra
1981.09.08.

Ahhoz képest, hogy a Szaturnusz két és fél évig van egy jegyben, ami pont egy esztendővel hosszabb, mint egy Holdcsomó-kategória (másfél év), nagyon izgágának látszik a máskülönben igen higgadt sorsbolygó pont azokban az időszakokban, amikor a leszálló Holdcsomó egyik uralmi jegyében, a Bakban jár. Miután az égvilágon mindennek van jelentősége az asztrológiában, bizonyára ennek is – csak sajnos nem tudom, hogy micsoda….     

Britney Spears
1981.12.02.

A Szaturnusz tehát ebben az érában a Mérlegben kezdett 1982.11.29-ig, amikor átváltott a Skorpióba, s ott is maradt végig a hátralévő három és fél hónapban. Az Uránusz jegyváltása is itt történt, csakhogy fordított „előjellel”: előbb a Skorpióban járt, majd valamivel több mint két hónap múlva átment a Nyilasba, s a továbbiakban e jegyben közlekedett. A Neptun szintén a Nyilasban, a Plútó pedig a Mérlegben volt.

Bödőcs Tibor
1982.

A Mérleg-Szaturnusz talán a lehető legjobb pozíció a Bak leszálló Holdcsomóhoz, mivel kiváló az önismerete, ezért tisztában van a saját személyiségét eltorzítani hajlamos vágyaival és szokásaival. Olyan fiatal emberekről van szó, akiknek Szaturnusza épp most ismétli meg a születéskor elfoglalt helyzetét (2010. végén írom a cikket, a Szaturnusz pedig a Mérleg közepén jár most), lezárva a spirituális érésnek egy körét. Remélhetőleg megmarad a csoportra szemmel láthatólag jellemző önmérséklet és – annak következtében – a mások irányában mutatott nagyobb tolerancia a többi Rák Holdcsomóhoz képest

Janics Natasa
1982.06.24.

A transzcendens bolygók helyzete is támogatja ezt az alapállást, leszámítva a rövid Skorpió-Uránusz szakaszt. Ki kell emelni viszont a Mérleg-Szaturnusz kapcsán, hogy a mártír szerep a társkapcsolaton belül kínálja magát leginkább (ahogyan az 1944-45-ös Rák Szaturnusznál a családban), ott hajlamos gyakorolni a zsarnoki szerepet is, ami cseppet sem hasznos. Különösen akkor, ha a másik fél elmenekül a kapcsolatból, mert nem bírja azt, hogy rátelepedjenek.

 

Tompos Kátya
1983.03.13.

A tárgyalt éra végén, amikor a Szaturnusz átlépett a Skorpióba, természetesen már más jellemzőkkel értelmezhetjük a karmához való viszonyulást és a karma megnyilvánulásait. Ez a helyzet analóg az 1925-27-essel, amikor a Szaturnusz ugyancsak a Skorpióban, az Uránusz szintén vizes (Halak), a Neptun pedig tüzes jegyben (Oroszlán) volt. A Plútó lóg ki a sorból, a megelőző időszakban a Rákban volt, most pedig a Mérlegben. A két jegy közötti analógia a kardinális minőségben fejeződik kik, de elemeiknek (víz-levegő) semmi közük sincs egymáshoz.     

 

 2000.04.05.-2001.10.24. (Rák)

A Szaturnusz nemcsak jegyet váltott, de oda-vissza is ment többször a Bika-Ikrek között. A periódus elejétől 2000.08.10-ig bika, aztán Ikrek 2000.10.16-ig. Ekkor visszahátrált a Bikába, majd 2001.04.20-án ismét belépett az Ikrekbe, s a továbbiakban ott is haladt. Az Uránusz és a Neptun egyaránt a Vízöntőben járt, a Plútó pedig a Nyilasban.
Ezzel a kiemelt konstellációval analóg helyzetet nem találtam a múltban, pont úgy alakult a transzcendens bolygók mozgása. Mindenesetre az uralmi helyzetű Vízöntő Uránusszal is érdekesen alakulhat majd a karmához való hozzáállás.
A Szaturnusz helyzete akár a Bikát, akár az Ikreket nézzük, nem olyan előnyös, mint a megelőző, Mérleg-Szaturnuszos populációnál, de még mindig igen kedvező akkor is a többi pozícióhoz képest. Különösen az Ikrek, mert bár a manipulatív propagandára biztos, hogy fogékony lesz, de nem tudja annyira komolyan venni önmagát, mint pl egy Oroszlán, Skorpió vagy Vízöntő Szaturnusszal.
     Figyelemre méltó viszont, hogy ennek a Rák Holdcsomónak az elején állt be 2000. május 3-án mintegy 16 órás időtartamra a Bikában a hét úgynevezett ősbolygó (Nap-Hold-Merkur-Vénusz-Mars-Jupiter-Szaturnusz). Ilyen konstelláció 2000 év alatt mindössze hatszor következett be mindig más jegyben és egyáltalán nem ütemesen követve egymást, hanem kisebb-nagyobb időközökben. Volt amikor több száz év választotta el egyiket a másiktól, s volt – történetesen a XX. században – amikor mindössze 38. Ugyanis 1962-ben is volt egy olyan helyzet, amikor mind a hét ősbolygó a Vízöntőben járt két napig, s ezt követően 2000-ben. A Bika-halmazat üzenete – több más mellett – kifejezetten a természet szeretetére, s még inkább: a tiszteletére való ösztönzés – ahogyan a Rák felszálló Holdcsomónál is kiemelt életprogram: „Végül jobban fog ragaszkodni a természethez, mint a pénzhez….” A mindannyiunknak szóló figyelmeztetést nyomatékosítja a karmát jelölő horoszkópelem is: az önzés és annak mértéktelen, minden és mindenki mást figyelmen kívül hagyó érvényre  juttatása pusztuláshoz vezet inkább, mint egy előrehaladó irányba.
5. A Holdcsomó generációk jellemzői Oroszlán felszálló- Vízöntő leszálló Holdcsomó

Mottó: A tömegtől távol

1905.08.24.-1907.03.13.
1924.04.04.-1925.10.23.
1961.06.26.-1963.01.13.
1942.11.15.-1944.06.03.
1980.02.05.-1981.08.25.
1998.09.17.-2000.04.05.
2017.04.29.-2018.11.16.

A rész előtt érdemes elolvasni vagy legalábbis átfutni ugyanezen az oldalon a II/1. Bevezető cikket, ha ezt eddig nem tetted még meg és az Oroszlán felszálló Holdcsomót is a kezdőoldalon – hacsak nem tudod már betéve. Ezen kívül még természetesen a megelőző Holdcsomókról szóló részeket is, hisz a különbségekből legalább annyit tanulhatunk, mint a hasonlóságokból.
Ennél a Holdcsomónál a múltbeli hozadékra utaló Vízöntő leszálló Holdcsomónak két uralkodója is van: az Uránusz és a Szaturnusz. Mindkét bolygóval foglalkozunk valamennyi pozíciónál, itt azonban természetesen még jobban fókuszálunk rájuk. A felszálló Holdcsomó urának, a Napnak a jegyhelyzetét is ismerhetjük, amennyiben konkrét személyekről van szó és tudjuk a születésnapjukat.
William Herschel
1738.11.15.

A XX. század előtti korokba visszanyúló első példánknál meglepő, hogy az Uránusz ugyan emelt helyzetben, a Bakban volt a születésekor, a Szaturnusz viszont rangvesztésben, a Rákban. Ha kissé alaposabban is megnézzük konstellációját, akkor látjuk, hogy a Hold a Bakban állt, s uralmi cserét képeztek a Szaturnusszal, ami feljavítja az egyébként gyenge állapotot. S hogy miért is gondolom, hogy fontos az erős kozmikus helyzete pont e két bolygónak? William Herschelről van szó, aki felfedezte az Uránuszt, s így sokezer év után egy bolygóval bővült a Naprendszer ismert planétáinak köre. Miután Vízöntő leszálló Holdcsomója volt, feltételezhető, hogy megtisztelték a bolygók valami erős állással. Ami a maradék két transzcendens bolygót illeti, a Neptun a Rákban, a Plútó pedig a Skorpióban volt, s ez utóbbinál már nem lehet panasz, hiszen a Plútó uralmi helyzete igazán ritkán következik be és éppenséggel felfedezésekre is utal – többek között.

Herschel egyébként egy tízgyermekes családban született Hannoverben, de nagyon fiatalon Angliába került, s át is települt oda. Figyelemre méltó, hogy kezdetben zenetanár volt(!) és zeneszerzéssel foglalkozott. 35-36 éves korában kezdett érdeklődni a csillagászat iránt. Maga építette távcsövét, melynek segítségével megtalálta az Uránuszt és egy csapásra híres lett általa.
A továbbiakban csillagászati megfigyelései mellett folyamatosan készített távcsöveket (400-nál nagyobb számban), többek között reflektorral is.
84 évesen halt meg, Uránusza visszatérésekor. Amikor született, akkor a Bak 4°39´-én állt leszálló Holdcsomójának ez az ura, a halálakor pedig Bak 4°19´-en.
Brunszvik Teréz négygyermekes és grófi családból származott, annál különösebb, hogy életének tekintélyes hányadát a nevelésnek szentelte. Élete egyharmadát pedig annak, hogy minél szélesebb tömegek számára hozzáférhető legyen a széleskörű, szervezett oktatás- nevelés. 
Brunszvik Teréz
1775.07.27.
Megszervezte a krisztinavárosi ipariskolát. Ő nyitotta meg – az egész Monarchiában – a legelső  kisdedóvót (Angyalkert néven), anyja budai házában, a  mai Mikó utca és Attila út sarkán. Egyesületet alapított az óvodák elterjesztésére, ő maga további 11 óvodát indított el, s halálig 80-ra növekedett az ilyen intézmények száma. Cselédiskolát hozott létre és unokahúgával, Teleki Blankával együtt tevékenyen részt vett az első magyar nőnevelő intézet létrehozásában.     
86 éves korában hunyt el.
Lenyűgöző életműve tipikusan olyan oroszláni tevékenység, amely felé a most tárgyalt karmikus csoportnak haladnia kell.
Szaturnusza emelt helyzetben, a Mérlegben, Uránusza erőben az Ikrekben állt. Napja – felszálló Holdcsomójának ura – Oroszlán. A Neptun a Szűzben, rangvesztésben, a Plútó pedig a Bakban járt, amikor Brunszvik Teréz született.
Giuseppe Verdi
1813.10.10.
 Giuseppe Verdi szegény falusi házaspár gyermekeként látta meg a napvilágot. Szüleinek kocsmája és szatócsüzlete volt, s mivel ez nem nyújtott elegendő jövedelmet, egy kevés földet is műveltek. Verdinek egy (gyengeelméjű) lánytestvére volt, aki 17 éves kora körül meghalt.
Korán megmutatkozott zenei tehetsége, bár egyik középiskolai tanára a papi pályát szorgalmazta volna. A milánói konzervatóriumba különböző indokok alapján nem vették fel (19 éves korában), s ha nem is autodidakta módon, de magánúton tanult. („Karmája, hogy saját belső erejéből tanuljon meg fejlődni”.)
23 évesen nősül először, a társkapcsolat – Mérlegként – nagyon fontos volt számára. Két gyerekük születik, akiket 1840-ben elveszít, s 26 éves felesége is meghal ugyanabban a járványos agyhártyagyulladásban. Több gyermeke később sem született.
28 éves korában válik ismertté Nabucco c. operájával, s ez után ontja a zenedarabokat, főként operát.
34 évesen élettársi kapcsolatot létesít, majd 12 év múlva házasságot is kötnek. Ezzel a társával fél évszázadot tölthettek együtt, 4 évvel élte túl a halálát.
A tulajdonképpen a semmiből termett (szintén) elképesztő életmű egyes állomásainak ismertetése, de még megemlítése sem tárgya egy ilyen dolgozatnak, egyet mégis kiemelek belőle. A requiemről van szó, amely műfaját tekintve is eltér az operákétól. Rossini halálakor, 1868-ban indítványozta, hogy Itália vezető zeneszerzői közösen írjanak egy requiemet, s ő maga meg is komponált belőle egy tételt. (Libera me.) A kezdeményezés azonban nem talált követőkre – vesd össze a magányos tevékenykedést az Oroszlán Holdcsomónál – s majd később, a hetvenes években, Manzoni halálakor megírta Verdi egyedül gyászmiséjét.
     Magánvéleményem: csak hasznára vált a Requiemnek, hogy nem avatkozott bele mindenféle szerző, akikből bizonyára jó néhányat már csak a zenetörténet tart számon. S noha nagyon szeretem Verdi operáit, ha csak a Requiemet szerezte volna  s mást nem, azzal is beírta volna nevét a halhatatlanok közé.
Élete vége felé egy évtizedre visszavonult, szociális problémákkal foglalkozott, jótékonykodott (kórházak alapítása), s pótolta valódi vagy vélt hiányosságait a zeneirodalom tanulmányozása formájában. Egy régebbi leveléből kiragadott részlet szerint „elképesztő zenei tudatlanság”-ban leledzett volna, aki „soha el nem ment egy zenei könyvtárba, soha egy kiadóhoz azért, hogy valamilyen darabot megtekintsen.” – Szinte az egész Oroszlán felszálló Holdcsomó tartalmát reprezentálja ez a kis szemelvény.
88 éves korában halt meg, 4 évvel korábban Uránusz visszatérése felesége halálát jelentette.
Szaturnusza uralmi helyzetben, a Bakban, Uránusza a Skorpióban volt, s egyébként uralmi cserében a Vízöntő-Marssal vagyis „feljavított” állapotban. A felszálló Holdcsomó ura, a Nap a Mérlegben. Neptun: Nyilas (emelt), Plútó: Halak (erő).
Makarenko ugyancsak szegény családban született, apja mázolómunkás volt a vasútnál, így nála is minden előzmény hiányzik – ebben az életében – a pedagógiai, méghozzá nemzetközi visszhangot kiváltó nevelői tevékenységéhez, s annak elméleti alapvetéséhez.
Anton Szemjonovics
Makarenko
1888.03.13.

Ugyancsak előző életbeli hozadéknak lehet tekinteni a kollektívára, annak önszervező működésére alapozott nevelést is. Ez ismét az uránuszi része a Vízöntőnek. A szaturnuszi része pedig a munka, ami a másik alappillérét jelentette pedagógiai módszerének.      Nevét csupán a „makarenkoi pofon” kifejezésből ismerik nagyon sokan, s arról sem tudják, hogy mi az eredeti kiindulópontja, jelentése. Mindössze kétszer fordult elő pedagógiai pályája során, hogy fizikailag megnyilvánult egy-egy gyerekkel szemben. Több tanulmányában leírja, hogy a testi fenyítést mélyen elítéli, s az említett két esetet pedagógusi pályájának mélypontjaként jellemzi. A lényeg a hirtelen ráhatás pedagógiája – ez a pedagógus részéről olyan váratlan mondatot, gesztust jelent, melynek hatására a növendék körül “megfordul a világ”, kicsúszik a lába alól a talaj, lehetetlenné teszi a meglévő viselkedési formák folytatását. Makarenko szerint ilyenkor feloldhatatlan ellentmondásba kerül önmagával a növendék és nem tudja már folytatni addigi magatartását. Ez a hozzáállás, ötlet, módszer tipikusan uranikus, hiszen az Uránusz a váratlan, 180 fokos fordulatok jelölője, a feje tetejére állt világ, a hirtelen radikális változás, meglepetés, amely lehet kellemes és kellemetlen is.

Makarenko nem élt olyan hosszú életet, mint előbbi példáink, mindössze 51 éves volt, amikor meghalt.
Szaturnusza a Rákban (az is nevelő jegy), Uránusza a Mérlegben (erőben , s ráadásul uralmi cserében a Vízöntőben álló Vénusszal). A felszálló Holdcsomó ura, a Nap a Halakban. Neptunja a Bikában (egyesek szerint erőben, s szerintem is figyelemre méltó állás), a Plútója pedig az Ikrekben állt.

Cesar Ritz
1850.02.23.

Az utolsó példánk César Ritz az Oroszlán felszálló Holdcsomós közismert embereknél is szereplő megjelöléssel: királyok szállodása, a szállodások királya. Egy eldugott svájci völgyben, egy pásztorcsalád tizenharmadik gyermekeként látta meg a napvilágot. A helyi iskola elvégzése után apja a kanton fővárosába küldte tanulni, de mikor három év után sem beszélt franciául, egy kis szállóba helyezték el inasnak. Egy év után innen is eltanácsolták a “tehetségtelen” fiút, aki 1867-ben Párizsba ment. Eleinte itt sem termett neki sok babér: volt londiner, mosogató és pincér, de mindenhonnan kidobták, mert összetörte az edényeket.

Húsz éves kora körül tudott megmaradni egy helyen (Voisin szálló), s kezdett felfelé araszolni a ranglétrán. 27 évesen átvette a csőd szélén álló luzerni Grand Hotelt, s hamar messze földön híres szállodává tette. Népszerűségének egyik magyarázatát ő maga így adta meg: bármilyen lehetetlent kívánjon is a vendég, sohasem szabad nemet mondani. Mindent meg kell próbálni teljesíteni, ha pedig mégsem sikerült, akkor magyarázattal kell szolgálni. Egy másik mondása szerint pedig “a vendégnek mindig igaza van”.
1889-ben – ekkor 39 éves – elvállalta a londoni Savoy vezetését, s olyan hellyé tette, ahol “érdemes élni”. Angol pénzemberek megvásárolták számára a párizsi Vendome tér 15. szám alatti palotát, ahol kétévi, Ritz által személyesen felügyelt munka után 1898-ben nyílt meg a nevét viselő szálloda. A Ritz máig az egyik legelegánsabb, legfényűzőbb hotel a világon. Hovatovább César vezetékneve az angol köznyelvbe is átment: a ritzy szó a luxust, az eleganciát és a fényűzést jelenti.
1902-ben idegösszeomlást kapott. Depressziósan, összetörve egy svájci szanatóriumba kényszerült és 16 év betegeskedés után, 68 éves korában meghalt. A visszavonultságot, elkülönülést (ami karmikus feladatának része) tehát ő ebben a formában élte meg, bizonyára azért, mert rendkívül aktív természetéből fakadóan másképp nem tudott leállni.
Szaturnusza és Uránusza egyaránt a Kosban (!) volt, az utóbbi mellett állt a Plútó is. Napja Halak, s ezzel ugyancsak együtt állt a Neptun – uralmi helyzetben!

OROSZLÁN HOLDCSOMÓ PERIÓDUSOK A XX-XXI. SZÁZADBAN

1905.08.24.-1907.03.13.
Greta Garbo
1905.09.18.
Kellér Dezső
1905.12.01.

Az első XX. századi csoportnál a leszálló Holdcsomó uraiból a Szaturnusz előbb a Vízöntőben járt, majd 1906.01.08-tól a Halakban. Uránusz Bak, Neptun Rák, Plútó Ikrek pozícióban volt.

 A leszálló Holcsomó ura ugyanazon jegyben (a Vízöntő Szaturnuszról beszélek) elvben azt jelentené, hogy különösen erős a kötés a múlthoz, s inkább azt a szerepet éli a szülött, semmint haladna jelen karmája felé. Ezzel nem tudok egyetérteni, bár az lehetséges, hogy inkább visszahúzódik, magányba vonul az illető, mert úgy tudja jobban megőrizni magát a külső behatásoktól, s tartani a jelen karmához vezető irányt. Ezzel még inkább erősbödik a kategóriára egyébként is jellemző elvonulás. „Nem szokatlan az ilyen embernél a hosszú, magányban, elszigeteltségben (sőt: remeteségben) eltöltött időszak sem. Némelyek életük késői szakaszát egyedül töltik, mások – akik családban élnek – viszont családtagjaikat tisztes távolságban tartják, annyira fontos számukra a függetlenség érzete.” Gréta Garbo például mindössze 19 évi filmezés után elhagyta a pályát és még fél évszázadot élt egyre szélsőségesebb magányban. „Azt akarom, hogy hagyjanak egyedül” – mondta és kívánsága be is teljesedett. Utolsó éveiben kis számú baráti kapcsolatát is felszámolta és teljes magányban élt.
Ferencsik János
1907.01.18.

A Halakba átváltó Szaturnusszal több intuíció, nagyobb érzelmi hullámzás jellemző, ennek következtében a „korrekt akarok lenni, de nem lehet rám számítani…” motívum is erősebb. Komoly ellensúlyokra van szükség az egyéni képletben ahhoz, hogy következetesen és folytonos növekedésben haladjon előre pályáján a szülött. Ilyen volt Ferencsik János többek között, akinél a felszálló Holdcsomó ura a Bakban (a Bak-Uránusz mellett, ami ugyancsak jó szilárdító tényező) bízvást képezhetett ilyen ellensúlyt.

Dino Buzzati
1906.10.16.

 

dr. Buga László
1906.02.27.

Az Uránusz a Bakban sok tekintetben hasonlítható a Vízöntő Szaturnuszhoz. Emelt, vagyis erős kozmikus helyzetben van, s a Bak képes valamennyire lefogni hirtelenségét, átgondolatlannak tűnő döntéseit és megnyilvánulásait. (A Vízöntő meg a Szaturnusz konzervatív beállítódását oldja kissé.) A leszálló Holdcsomó uraként olyan tehetséget jelöl, amely komoly, felelősségteljes tevékenységre predesztinálja szülötteit. A Neptun a Rákban szintén nagyon jó helyzetben van és gazdag fantáziára utal. A Plútó az Ikrekben 29 évig haladt, s ebből a XX. században 14 évet töltött, csak valamivel kevesebbet, mint egy teljes Holdcsomó-kör. Tehát sok XX. század eleji Holdcsomó-pozíciónál lehet emlegetni. Ez a bolygó a jegyben nem kap semmilyen kozmikus értékelést, mégis nagyon fontos a szerepe információs (tudás-beli) szempontokból, s az Oroszlán felszálló Holdcsomó egyik fő feladata az előző életekben megszerzett tudásnak a gyakorlati életben történő hasznosítása.

1924.04.04.-1925.10.23. (Oroszlán)

Charles Aznavour
1924.05.22.

Ebben az időszakban a retrográd Szaturnusz előbb a Mérlegben haladt – leszámítva a legelején 2 napot a Skorpióban, s 1924.09.13-án váltott át ismét a következő jegybe, a Skorpióba. Az Uránusz végig a Halakban, Neptun az Oroszlánban, Plútó a Rákban járt. Ily módon az 1914. 09.13-át követő periódusban mindegyik itt kiemelt bolygó (erősen) emocionális jellegű jegyben tartózkodott, ami nagy érzelmi intenzitást, mély átélési képességet kölcsönöz szülötteinek amellett, hogy a Skorpió-Szaturnusz – úgy is, mint a leszálló Holdcsomó ura – még a szokottnál is nagyobb és (paradox) szubjektív maximalizmust mutat. Az utóbbi fogalom tudtommal nem létezik, e helyütt találtam ki és azt akarja jelenteni, hogy minden körülménytől elvonatkoztatva, sajátos nézőpontjából meghatározott kritériumok alapján tart valamit tökéletesnek vagy sem az érintett. Persze ezt sok más álláspontra is rá lehet húzni, az intenzitásban és a csökönyös ragaszkodásban kell a különbséget keresni a tárgyalt helyzetnél.

Truman Capote
1924.09.30.

Ennél a Szaturnusz-állásnál élénk a legkevésbé akár a magány utáni vágy, akár a látványos elkülönülés és a saját erkölcsi kódex „megalkotása”. A többi pozícióhoz képest jobban tud alkalmazkodni úgy az egyes emberekhez, mint a kollektív szokásokhoz, elképzelésekhez, viszonyokhoz.Ettől függetlenül az ilyen ember is megéli teljes keresztmetszetében karmájának tartalmát.     Az emelt Mérleg Szaturnusz, amely 5 hónapig szerepelt itt, ugyancsak fokozottan maximalistának tekinthető, de a józan, objektív érvrendszerek
jobban érvényesülnek az ilyen szülötteknél mint a másik szituációban. Attól még ugyanolyan könyörtelenül törekszik nemcsak arra, hogy érvényesítse előző életekben megszerzett tudását, hanem arra is, hogy azt minél magasabb színvonalon tegye.

Tony Curtis
1925.06.03.

A Halak-Uránusz mint a főbbik ura a leszálló Holdcsomónak, érzelmi telítettsége folytán több szívfájdalmat jelent például az, hogy nincs barátja vagy kevés az e csoportba tartozó embernek. Ugyanakkor a már említett empátiás készség hallatlan mértékben megnövekszik s egyúttal az ellene való védekezés is, hiszen az Uránusz természetétől távol áll az, hogy együtt éljen meg a másik emberrel mindenféle érzelmi alapú dolgot. (Együttérzése nagy, és ösztönös emberismerete segítségével nagyon pontosan be tudja mérni a másik problémáit, de nem azonosul vele érzelmileg. Ez a nagy különbség.)

Darvas Iván
1925.06.14.
A tüzes Oroszlán-Neptun nagyon jó ösztönzője lehet(ne) a felszálló Holdcsomó megélésének, bár – a Rák-Plútóval együtt egy nagyon furcsa hozzáállást is jelez. A karmikus előzmények között kell szerepeljen az imént zárójelben is említett ösztönös emberismeret Vízöntő jellegű tulajdonsága. Erre alapozva, ám a két most tárgyalt transzcendens bolygó szubjektív befolyásoltságú helyzetének folytán állandóan gyanakszik és keresi az általa hibáknak, fogyatékosságoknak tartott elemeket a másik embernél, hovatovább sokszor ott is talál, ahol nincs probléma. A neptuni homály az oroszláni praktikummal és határozottsággal keveredik ebben, s a Rák-Plútó eleve gyanakvó természete.
Kállai Ferenc
1925.10.04.

Talán az Oroszlán felszálló Holdcsomó az, amelyen a legnehezebb fogást találni, legalábbis Schulman interpretációja szerint, mert ez az egyetlen olyan karmikus csoport, amelyre nem csupa kritikus megjegyzést tesz, hanem kifejezetten pozitívokat is – na nem olyan sokat, de mégis. A most áttekintett, régebbi és a XX. században vizsgált generációknál mindig érződik ez a hatás. Az ilyen emberek legalább akkora határozottsággal és meggyőző erővel képesek álláspontjuknak hangot adni, mint a Rák felszálló Holdcsomósok. Nagy különbség, hogy míg az egyik kategória mindenáron másokat is be akar vonni saját tevékenységi körébe (ez a Rák felszállóra jellemző), addig a másik (az Oroszlán felszálló) csupán saját állásait védelmezi. 


1942.11.15.-1944.06.03.  (Oroszlán)

Vangelis
1943.03.29.

Ezekben a háborús években az Oroszlán felszálló Holdcsomónak a szerepe különleges volt, amennyiben a problémamegoldó képesség, a nehéz helyzetekben tanúsított találékonyság életmentő szerepet játszott, akár a frontokon, akár a hátország(ok)ban. Emlékeztetőül: egy-egy konstelláció – beleértve többek között a horoszkópelemek jegyhelyzetét is – akkor is érvényesül, amikor aktuálisan fennáll és azoknál az embereknél, akik alatta születnek. Vagyis mindenkinél érvényesül egy kissé a Holdcsomó jelentéstartalma, annak problematikája jobban „benne van a levegőben”.

Sándor György
1943.04.04.

A Szaturnusz és Uránusz egyaránt az Ikrekben járt, az éra egy részében együtt is álltak. Mindkettő erőben van ebben a kommunikatív jegyben, s kiválóan tudták támogatni a múltban megszerzett tudás felszínre kerülését, hiszen az Ikreknek pont az az egyik legfőbb funkciója, hogy az információt felszedje és továbbítsa.

Demján Sándor
1943.04.26.

Végül a Plútó mindvégig az Oroszlánban járt, igen erős, enyhén dühödt ösztönzést nyújtva a felszálló Holdcsomó szerinti karma teljesítéséhez, függetlenül a Nap-jegytől (a felszálló urától).     Hasonlóan támogatja ugyanazt a Mérleg Neptun is, kiegészítve azzal, hogy minél szélesebb körre kiterjesztve kívánja a tudást (információt) terjeszteni. Egy rövid időre, 1943.04.17-1943.08.02. között még visszahátrált a bolygó a Szűzbe. Ez a három év fél hónap annyi különbséget jelent, hogy míg a Mérleg-Neptun idejére az elvontabb, a Szűz-Neptunéra a praktikusabb problémamegoldás érvényes. Minél csekélyebb az időtartam, amikor másik jegybe kerül egy-egy kiemelt bolygó bizonyos Holdcsomó periódus alatt, annál idegenebbnek érzik magukat azok, akik az alatt születnek. Amikor beágyazódik az időszak közepébe – mint itt is – megfogalmazható az elszigeteltség érzése is.

Huszti Péter
1944.05.04.

Az ebben a szakaszban született felnőtt nemzedéknél jelentkezik a legkevésbé vagy legkevésbé látványosan a karmikus csoportnál jellemző „magányos farkas szindróma”, az elkülönülésre irányuló buzgó igyekezet. Az Ikrek Szaturnusz-Uránusz és a Mérleg-Neptun egyaránt támogathatja ebben a generációt, hisz mindegyik jelölő társas lényre utal, ha örül ennek az érintett, ha nem. S visszautalva megint a háborús időszakra: az ilyen helyzetekben a szolidaritás, az egymásra utaltság egészen más értelmet nyer, mint békeidőben.1961.06.26.-1963.01.13.  (Oroszlán)
Barack Obama
1961.08.04.

Ez is egy nagyon érdekes időszak, méghozzá több szempontból is. Amint a megelőző (Rák felszálló) Holdcsomónál írtam, a XX. században kétszer is előfordult, hogy a hét ősbolygó egy jegyben állt egy rövid ideig. (2,5 napnál tovább sohasem tarthat az ilyen konstelláció, mivel a Hold ennyi idő alatt kifut a jegyből.) Ebből az első 1962. február 4-5-re esett és a Vízöntőben, vagyis a leszálló Holdcsomó jegyében történt. A jelenség értelmezése megint csak nem fér bele jelenlegi kereteinkbe, mindenesetre az űrhajózás korában (amely valamivel előbbről, 1957. október 4-től datálódik), a modern technika legszélesebb körű gyakorlati alkalmazása kezdetén figyelemre méltó és beszédes. A Vízöntőhöz tartozik ugyanis a modern technika, az Oroszlán felszálló Holdcsomó a gyakorlati alkalmazás. S ezúttal nem a bolygók sorrendjét véve alapul: az Uránusz a periódus jelentős részében, 11 hónapig az Oroszlánban tartózkodott. Rangvesztett állapotban, viszont kölcsönös hatásban még inkább kiemeli az imént mondottakat és rendkívül intenzív, robbanásszerű fejlődést sugall ebből a szempontból is. De kitekinthetnénk a pedagógia – mint oroszláni tevékenység – vagy a szórakoztatás, szórakoztatóipar, sport, technikai sport területére is. A jegyváltás folytán 1961.11.01.-1962.01.10. között és 1962.08.09-től végig a Szűzben közlekedett. A különbség főleg az érdeklődési terület és a kifelé mutatott magatartás néhány eleme között mutatkozik. A Szűz-Uránusszal valamivel kevésbé a modern technika, mint inkább a Szűzhöz tartozó területek (kémia, egészségügy, általában a tudományok, szolgálat stb.) kerülnek a szülöttek érdeklődésének homlokterébe és visszafogottabbak, bizonytalanabbak.

Kesjár Csaba
1962.02.09.
Maksa Zoltán
1962.02.16.

A Szaturnusz a Bakban, majd 1962.01.03-tól a Vízöntőben haladt, mindkét jegyben uralmi helyzetben. Ez is egy igen különleges állapot – összevetve az Uránusz helyzetével is. Mindkét jegyben rendkívül kemény, határozott a Szaturnusz. A Bakban még könyörtelen is (önmagához is és másokhoz), rigorózus, s még teljesítmény-centrikusabb, mint a Vízöntőben. Nem elhanyagolható szempont, hogy a Vízöntőben viszont ugyanazon jegyben van, mint a leszálló Holdcsomó, amivel felerősödik a múltból hozott tartalmak felszínre kerülése. Az informatika fejlesztésének élcsapatába számos ilyen ember tartozott- tartozik többek között. A szaturnuszi befolyással – különösen akkor, ha megvan a kölcsönös hatás is – a magány, elkülönülés ennél a nemzedéknél erősen jellemző.

Fodor Gábor
1962.09.27.

     

A Neptun a Skorpióban, a Plútó pedig a Szűzben volt mindvégig, s ebben a Holdcsomó érában kezdődött a már sokszor emlegetett (1961-69 közt érvényesülő) Szűz Uránusz-Plútó együttállás (lásd Fogalomtár, Nemzedékek címszó).


1980.02.05.-1981.08.25. (Oroszlán)

Újvári Zoltán (Zola)
1980.04.08.

Az Uránusz is érdekes helyzetben volt, jóllehet egyik jegyben sincs kozmikus minősítése. A Skorpióban kezdett, majd 1981.02.17-én belépett a Nyilasba, ahol csak másfél hónapig tartózkodott, mert 1981.03.29-én visszatért még a Skorpióba, s ott is maradt a jelenleg tárgyalt Oroszlán felszálló Holdcsomó végéig. A Skorpió-Uránusz igen ellentmondásos, mert a jegy jellege miatt szinte egyáltalán vagy rendkívül nehezen tudja megnyilvánítani eredendő, robbanékony, bizonyos aspektusokból könnyed természetét. Objektivitása a Skorpió szubjektivitásával keveredve ugyancsak kevéssé tud érvényesülni és az érzelmektől való távolságtartása, következésképp a függetlenségi igénye sem. Ettől függetlenül – mint minden bolygó a Skorpióban – igen erős, csak a jelzett (és itt nem jelzett) módosulásokkal. Természetesen rányomja a bélyegét a Holdcsomó tartalmához való hozzáállásra is. Itt tud a legkevésbé félrehúzódni a többi embertől a periódus szülötte (kivéve azt a röpke másfél hónapot, ahol a Nyilasban volt az Uránusz, de ott sem annyira markáns az elkülönülési vágy), bár elég sajátos módon jut érvényre a társadalomba illeszkedés és a baráti viszonyok fenntartása – a kifejezett hiánnyal szemben. („nagyon sajnálja magát amiatt, hogy nincsenek barátai”). A Skorpió érzelmi ragaszkodása az a sajátosság, amely minden más Holdcsomó generációtól megkülönbözteti a most tárgyaltat.     

Martina Hingis
1980.09.30.

A Szaturnusz a Szűzben járt az időszak elején kb. 7 hónapig. 1980.09.21-én átváltott a Mérlegbe. Az előbbi jegyben erőben, az utóbbiban emelt helyzetben van, mindkettőben erős, jóllehet kevésbé rigorózus, mint mondjuk Bak uralmi jegyében. Egy kicsit lehet úgy is tekinteni, mintha visszhangot verne a megelőző periódushoz képest, különösen a különbségek oldaláról. A Szűz-Szaturnusz a szolgálat és a jegyhez tartozó egyéb területek szempontjából kiemelt, a Mérleg-Szaturnusz pedig az önismeret és teljesítmény-centrikusságéból.

Jessica Alba
1981.04.28.
Feke Pál
1981.06.06.


A Neptun a Nyilasban, emelt helyzetben volt ugyanebben az időszakban, a természetszeretet, az ideológiák iránti fogékonyság és a valamilyen területen megmutatkozó szerencse elemeit hordozva. A Mérleg-Plútó esésben a kompenzálás igényét mutatja ugyanazon emberi kapcsolatokkal összefüggésben, amelyek már a Skorpió-Uránusznál is hangsúlyosak voltak. Mivel a Skorpió uráról van szó, bonyolult, valamelyest ellentmondásos, de mégis egymást erősítő összhatással lehet számolni.


Külön bekezdéseket kell szentelnem ismét Harry Potter ügyben e Holdcsomóhoz is, mivel magának a főhősnek (1980.07.31-i elvi születési ideje miatt) is ilyen karmajelölő eleme van, s több más szereplőnek, akik egy korcsoportba tartoznak vele. Például Ron és Malfoy is ez a kategória. (Hermione nem, ő az 1979. szeptemberi születésével Szűz Holdcsomós – amint elég jól ki is ütközik eltérő mivolta a regényfolyamban.) Megjegyzem, hogy a filmekben a Harryt alakító Daniel Radcliffe történetesen fordított, Vízöntő felszálló- Oroszlán leszálló Holdcsomós. A kommentártól megtartóztatom magam.
Harry Potter jelleme, jellemfejlődése, s nem utolsó sorban az emberiség javára szolgáló küldetése nemcsak számos ponton találkozik az Oroszlán felszálló Holdcsomó tartalmával, hanem szinte minden egyes mondatával fedésbe hozható (ahogy néhány részletesen bemutatott, valóságos embereket tartalmazó példánál is mondtam ilyeneket). S ez annak ellenére érvényes, hogy fiktív személyről van szó. Rowling (Ikrek felszálló Holdcsomójával) nem egyszer megfogalmazza igen frappánsan az Oroszlán-karma lényegét. A 7. kötetben egyenesen Harry szájába adja: „Dumbledore sokszor hagyta, hogy magamtól jöjjek rá dolgokra. Hagyta, hadd próbálgassam az erőmet, hadd kockáztassak.” – A Holdcsomó szövege: „Karmája, hogy saját belső erejéből tanuljon meg fejlődni…”. Az író nagyon szépen követi végig ezt a fejlődést. Egyetlen elem hiányzik (egyébként az egész műből), amivel igazán tökéletes lenne az analógia: a reinkarnáció, az előző életek feltételezése. Viszont magam is el szoktam mondani (horoszkópelemzéskor, előadásokban), hogy egyetlen életen belül is értelmezhető az, amiről a Holdcsomó irodalom beszél. Ugyanúgy, ahogy a magzati életben végigmegyünk az evolúciós fejlődési fokozatokon, egyetlen életben is hatalmas fejlődési folyamatot lehet megélni: a leszálló Holdcsomó maradványaitól, sőt: primer módon történő megélésétől a felszálló Holdcsomó feladatáig.


1998.09.17.-2000.04.05. (Oroszlán)
A Szaturnusz a Bikában, erőben és termékeny jegyben (vesd össze: kreativitás) kezdett, majd 1998.10.25.-én visszatért kb. 4 hónapra a Kosba, majd 1999.03.01-től ismét a Bikába váltott, s ott is maradt a Holdcsomó végéig.
Az Uránusz a Vízöntőben tisztán hozza úgy a jegynek, mint magának a bolygónak valamint a leszálló Holdcsomónak az eredendő tulajdonságait, hiszen uralmi helyzetben van itt. Az ötletesség, függetlenség, meglepő fordulatok és társadalmi problémák iránti érzékenység a röviden kiemelhető főbb jellemzők, amelyek – mint az előző életbeli hozadék – erősen meghatározók a szülötteknél, különösen a Kos-Szaturnusz mellett (abban a négy hónapban).
A Neptun előbb a Bakban, majd kissé több mint két hónap után 1998.11.28-tól a Vízöntőben közlekedett, erősítve az előzményekből származó jelleget. A Plútó a Nyilasban igen jól harmonizál az Uránusszal és a Neptunnal és messzemenően támogatja úgy a hozott tehetségek megélését, mint a jelen karmát, hiszen tüzes jegyben lévén, igen jó viszonyban van a másik tüzessel, az Oroszlánnal.    

Lewis Carroll
1832.01.27.

Analógiásan meg lehet említeni Lewis Carrollt, az Alice könyvek (Alice Csodaországban és Alice írónak, költőnek számított, matematikus volt, 30 évig Oxfordban tanított matematikát, valamint az anglikán pap és fényképészi funkció is tevékenységi körébe tartozott. Eredeti neve egyébként Charles Lutwidge Dodgson, a Lewis Carrollt írói álnévként használta.
Tükörországban) szerzőjét, aki nagyon érdekes pályát futott be. Amellett, hogy Szaturnusza a Szűzben, föld jegyben (mint a Bika) állt. Uránusza Vízöntő, 2 foknyira a leszálló Holdcsomótól. A felszálló ura, a Nap kölcsönös hatásban ugyancsak a Vízöntőben volt. Neptun a Bakban, Plútó pedig – a Nyilashoz hasonlóan tüzes jegyben, a Kosban, méghozzá emelt helyzetben.   

 
  6. A Holdcsomó generációk jellemzői
Szűz felszálló- Halak leszálló Holdcsomó

                                     Mottó: Új értékrend – illúziók nélkül

1904.02.04.-1905.08.24.
1922.09.16.-1924.04.04.
1941.04.27.-1942.11.15.
1959.12.07.-1961.06.26.
1978.07.19.-1980.02.05.
1997.02.27.-1998.09.17.
2015.10.11.-2017.04.28.

A rész előtt érdemes elolvasni vagy legalábbis átfutni ugyanezen az oldalon a II/1. Bevezető cikket, ha ezt eddig nem tetted még meg és Szűz felszálló Holdcsomót is a kezdőoldalon – hacsak nem tudod már betéve. Ezen kívül még természetesen a megelőző Holdcsomókról szóló részeket is, hisz a különbségekből legalább annyit tanulhatunk, mint a hasonlóságokból.
Akár a megelőző Holdcsomónál, ennél is a múltbeli hozadék jelölőjének (a leszálló Holdcsomónak tudniillik) két uralkodója van: a Neptun és a Jupiter. A Neptun 13,8 évig tartózkodik egy-egy jegyben, elvileg tehát egy másfél évre terjedő Holdcsomó periódus alatt ugyanazon jegyben tartózkodik – ha nem ott vált éppen. A Jupiter körülbelül egy év alatt jár be egy jegyet elég szélsőségesen változó haladási sebességgel, s ezért nem ritka, hogy nem is két, hanem három jegyben is előfordul a leszálló Holdcsomó uraként. A felszállónak a Szűzben a Merkur az uralkodója, a Hold után következő leggyorsabb bolygó, amelynek pozícióját legfeljebb az egyéni horoszkópokban lehet és érdemes vizsgálni.
Mint mindegyik karmikus halmaznál, itt is régebbi példákkal kezdjük az áttekintést. Olykor nehéz a választás, hogy ki is legyen az a néhány neves személy, akivel demonstrálni lehet az aktuális Holdcsomó jellegzetességeit. Ennél a kategóriánál igen sok kiemelkedő teljesítményt nyújtó embert lehet találni a múltban is; ötöt fogok bemutatni közülük, s fájó szívvel le kellett mondanom jó néhányról (például Eötvös Lóránt, Pavlov, Gauguin és többen).
Istenes Szent János
1495.03.08.

Időrendben (amelytől majd utóbb eltérek) Istenes Szent János az első igen frappáns példa. Önmagában az a tény is elegendő lenne a Szűz jellegű karmikus feladathoz történő kapcsolódáshoz, hogy ő a keresztény világ beteginek védője, a kórházak patrónusa, hiszen: „Ezek a Holdcsomók segítség-források a gyógyászatban és az orvoslásban.” János tulajdonképpen az Irgalmas rend alapítója, melynek neve ugyancsak a legteljesebb mértékig szinkronban van a tárgyalt Holdcsomóval.

Élettörténete ugyancsak figyelemre méltó: 9 évesen megszökik otthonról és elindul, hogy Madridba megy papnak (Portugáliából), mivel egy náluk megszállt pap olyan érzékletesen mesélt a spanyolok vallásosságáról. 42 éves koráig gazdálkodótól katonáig sok minden volt, és időről időre megkísérelte gyermekkori célját megvalósítani, de mindig beleragadt valamilyen helyzetbe. „Feladata jelenlegi életében, hogy megtanuljon nemet mondani…”. Végül találkozik Avilai Boldog Jánossal, aki rászorítja a végleges állhatatosságra – „Karmája a belső tisztaságra és tökéletességre való törekvés, ugyanakkor a mások gyengeségeivel szemben tanúsított belátó türelem. Így juthat el legnagyobb feladatának megoldásához: az önfegyelmezéshez.” Hátralévő életében már kifejezetten betegápolással, annak megszervezésével foglalkozott, több kórházat alapított.

Halála is a másoknak végzett szolgálat miatt következett be, egy folyóba beleesett fiatalembert akart volna kimenteni, de nem sikerült. Meghűlt és a gondos ápolás ellenére, melyben egy tisztelője részesítette, pontosan az 55. születésnapján meghalt.
Leszálló Holdcsomójának uraiból Neptunja a Bakban, Jupitere a Mérlegben volt (egymással kvadrátban). A felszálló ura, a Merkur a Halakban – kölcsönös hatásban (lásd a Fogalomtárban). Ugyancsak a Halakban járt a Szaturnusz is, igen erősen stimulálva a múltból áthozott késztetéseket, az áldozat szerep önként megismételt megélését – ám a fejlődés jegyében egy más, transzformált formában. Az Uránusz uralmi helyzetben a Vízöntőben, s a Plútó ugyancsak uralmi helyzetben, a Skorpióban volt a képletében! (Amerika felfedezése körüli időkben járunk, ott volt egy rendkívül jellegzetes helyzete a transzcendens bolygóknak.) A figyelemre méltóan erős konstelláció – beleértve ezúttal a kölcsönös hatást is, jóllehet a Merkur rangvesztett egyébként a Halakban, a Szaturnusz meg nem nyer semmilyen minősítést, de mégiscsak a leszálló Holdcsomó jegyében van – tehát az erős konstelláció is predesztinálta Istenes Szent Jánost arra, hogy maradandót alkosson. „Ez az ember … beindít dolgokat. …. Képes lesz a sok életen át felhalmozott szellemi tartalékait konkrétan átültetni a valóságba.”
Maria Antoinette
1755.11.02.
Maria Antoinette az a tragikus sorsú királyné, akit a nagy francia forradalom idején, 38 éves korában lefejeztek. Életének is voltak olyan motívumai, amelyeket áldozatként élt meg – mint osztrák (Mária Terézia leánya volt), idegennek érezte magát Franciaországban, a párizsi udvar szokásait nem akarta elfogadni, a nép nem szerette, gyalázkodó röpiratokat terjesztettek vele kapcsolatban, perbe keveredett olyan ügyben, amelyben egészen biztos, hogy ártatlan volt (nyaklánc-per), s nagyon sok kellemetlen kimenetelű eseményben és jelenségben szerepet játszott az a naivitás, amely jellemezte, annak ellenére, hogy Skorpió Napjával máskülönben pont naiv nem lehetett volna. Szűz felszálló Holdcsomóval viszont annál inkább.

Leszálló Holdcsomója urai: Neptun az Oroszlánban, Jupiter a Mérlegben. Merkur a Nyilasban, rangvesztett állapotban és szinte minden kapcsolat nélkül a többi bolygóval. Szaturnusza a Bakban állt (8. házban és a VII. 8. 9. ura). Halak Uránusza a X. házban jelzi a protokoll elleni lázadást, s mivel közel van a leszálló Holdcsomóhoz, azt is, hogy sok múltbeli motiváció vezérelte. A Plútó a Nyilasban járt születésekor.

 

Egy másik Marie, madame Curie a következő. Fiatal korában négy jelentős trauma érte: szülei korai halála; támogatnia kellett testvérét (testvéreit); nem vették fel az egyetemre, részben lengyel volta miatt (akkor éppen az orosz birodalomhoz tartozott Lengyelország nagy része), részben pedig azért, mert nő. Első szerelme nem kötött vele házasságot szegénysége miatt. Ebből a legutóbbit heverte ki a legnehezebben (Skorpióként).

Első volt nőként ugyancsak Franciaországban abból a szempontból is, hogy doktori címet szerzett, s professzori állást kapott a Sorbonne-on. („Ez az ember földi pályafutását azzal kezdi, hogy beindít dolgokat. Az „itt és most”-ra irányuló beállítottsággal képes lesz a sok életen át felhalmozott szellemi tartalékait konkrétan átültetni a valóságba.”) 
Marie Curie
1867.11.07.

A tanulás – a tökéletesség felé haladás – iránti vágy sokkal nagyobb volt benne, semhogy kedvét szegte volna a hátráltatás. Párizsban járt egyetemre, s itt kezdődött tudós karrierje is. A radioaktivitással kapcsolatos kutatásai és eredményei nyomán az első nő volt, aki Nobel-díjat kapott, sőt: kettőt is. A fizikait harmadmagával, a kémiait egyedül. (Jellemző, hogy a férjével és munkatársukkal együttesen kapott Nobel-díjból újratapétázták párizsi lakásukat, modernizálták fürdőszobájukat, a maradékot pedig elosztották rászoruló diákoknak és ismerősöknek.)

Férje halála után (43-44 éves korában) még egyszer üldözötté vált: viszonyt folytatott egy nála valamivel fiatalabb, nős kollégájával, aki odahagyta családját. Az egyetemről – a riválisoktól – kiinduló hadjárat indult ellene, melynek bázisa a lakosság idegengyűlölő rétege volt, ahol az a dezinformáció terjedt, hogy ez a házasságromboló idegen esetleg még zsidó is… (1911-et írunk amúgy, s ugyanebben az évben kapta történetesen második Nobel-díját.)
Egészségi kérdésekhez két szinten kapcsolódik: kutatási területe révén, s azért is, mert első volt, aki sugárzás következtében szenvedett csontvelőrákban, tekintve, hogy minden elővigyázatosság nélkül dolgozott- dolgoztak a sugárzó anyagokkal mivel akkor még nem ismerték fel veszélyes hatásukat. Érdekességként említem meg, hogy ólommal bélelt dobozban őrzik hátramaradt írásait, sőt: szakácskönyvét is, s csak védőöltözetben lehet ezeket megtekinteni, illetve tudományos feljegyzéseit kutatni.
A Szűz felszálló Holdcsomó szövegében nem szerepel, ám logikus, hogy az ilyen embereket nagyon nehezen részegíti meg akár a hatalom, akár a hírnév. Önbizalmuk ugyanis oly mértékben hiányos, hogy – érjenek el bármilyen pozíciót vagy/és sikert – nem tekintik azt sem különleges teljesítménynek, sem eredménynek, hanem olyan áldozatnak, amelyet kötelesek meghozni azért, hogy létüket egyáltalán elfogadja a többi ember. Ezért is feltűnő lehetett függetlensége, megvesztegethetetlensége, szerénysége. Einstein állítólag azt mondta róla, hogy körülbelül ő volt az egyetlen, akit a hírnév nem rontott meg.
Ascendense egyébként Vízöntő volt. Neptunja a Kosban, Jupitere a Vízöntőben állt, mindkettő az úttörő- felfedező kategória. A Merkur a Nyilasban volt születésekor. Szaturnusz a Skorpióban, Uránusz a Rákban – a két születési uralkodó (lásd a Fogalomtárban) vizes jegyben az intuícióhoz kitűnő támogatást nyújtott a Skorpió-érdekeltsége mellé, viszont mutatják az eredettel kapcsolatos hátrányt és a traumák mély nyomait is. Végül: Plútója a Bikában állt. Itt rangvesztést szenved a bolygó, ám az ősi tudásnak bármilyen mélyről történő felhozására igen alkalmas.
Wolfgang Amadeus Mozart
1756.01.27.

Két zeneszerzőt említek még meg, immár mellőzve a részletes életrajzi elemeket. Némely analógia figyelemre méltó kettejük életében és munkásságában, jóllehet Mozart igen fiatalon, 35 évesen, Liszt pedig 75 évesen hunyt el. Mindkettő csodagyerekként kápráztatta el környezetét és a világot, s mindkettejük zsenialitása kibontakozott felnőttként is, nem múlt el a csodagyerek státusszal. Mozart leszálló Holdcsomója a Halak 12°52´-én állt, Uránusza: Halak 13°54´-en. Liszt leszálló Holdcsomója Halak 14°56´, Plútója pedig: Halak 16°06´. A két transzcendens bolygó szorosnak számító együttállásban a leszálló Holdcsomóval erőteljesen kihúzza az előző életekből származó tehetséget, s az azokban megszerzett rutint is. Általában is nagy kérdés a csodagyerekek tökéletes érettségben hozott képessége azon a területen, ahol elkápráztatják közönségüket. Kézenfekvő magyarázatként kínálkozik, hogy előző életekből származik, s az ilyen asztrológiai jelenség, mint amit imént részleteztem, messzemenően alátámasztja ezt a feltevést.

Mozart Neptunja Oroszlán, Jupitere Mérleg volt. Merkurja (mint születési uralkodó, mivel Szűz Ascendense volt, rajta a felszálló Holdcsomóval) a Vízöntőben. Szaturnusza ugyancsak a Vízöntőben volt, uralmi helyzetben. Uránusza Halak, Plútója pedig Nyilas.

Liszt Ferenc
1811.10.22.

Közös vonásként lehet említeni, hogy mindketten lezártak egy folyó, s megnyitottak egy új korszakot a zenében. Mindkettejüket erősen foglalkoztatta a transzcendentalitás. Mozart szabadkőműves volt, Liszt pedig idősebb korában belépett az egyházi rendbe. Mozart zenész barátai számára ontotta a különféle hangszerekre írt versenyeket. Liszt számos operarészlet zongoraátiratával népszerűsítette kollégái műveit. (Gondoljunk bele: korában semmiféle hangrögzítő eszköz nem létezett, kizárólag és csakis élő zenével tudott találkozni bárki. Zongorázni sokan tudtak, s az átiratokból ismerhettek meg zenekari illetve énekes darabokat is.) Lányának, Cosimának férjét, Wagnert nagy odaadással támogatta, alárendelte magát munkásságának.

Liszt emelt Neptunja Nyilas, s ugyancsak emelt Jupitere Rák. Merkurja: Mérleg. Szaturnusza Nyilas, Uránusza Skorpió, a Plútója pedig – mint már láttuk – a Halakban volt.  

SZŰZ HOLDCSOMÓ PERIÓDUSOK A XX. SZÁZADBAN

1904.02.04.-1905.08.24.


A leszálló Holdcsomó uraiból a Neptun a Rákban tartózkodott az egész periódus alatt. Erőben van a bolygó ebben a jegyben, s ez kihozza azokat a tartalmakat, amelyek közösek a két összetevőben (a jegyben és a bolygóban tudniillik). Az érzelmi telítettség, az eredethez való erős kötődés (biztonsági igény), egyúttal az attól való elszakadás igénye egyidejűleg jellemző. A Rák-féle örökös elvágyódás egyáltalán nincs ellentmondásban a Neptun változékonyságával, ebben is tudják egymást erősíteni. A tárgyalt Holdcsomó szempontjából nyilván az eredettel összefüggő tényezők a legjelentősebbek, s az otthon- család- haza hármassághoz való kötődés, az ezektől elszakadásnak áldozatként történő megélése.

A Jupiter három jegyben fordult elő a másfél év alatt: indult a Halakból, de nem egészen egy hónap múlva már a Kosban járt, 1904.03.01-től. Igen gyorsan átrohanva a jegyen, 1904.08.08.-án rövid időre bekukkantott a Bikába, de a hónap végén, 08.31-én már vissza is hátrált a Kosba. Majd 1905.03.07.-én váltott ismét a Bikába és maradt ott a Szűz felszálló Holdcsomó hátralevő részére. A Halakban uralomban van, a Kosban pedig erőben, de – mondani sem kell – rendkívül eltérő módon mutatkozik meg a két jegyben. A Halak-Jupiter annyiban igen hasonlít a Halak leszálló Holdcsomóhoz, hogy a bizalommal van mit dolgoznia, bár ellenkező előjellel. A karmikus csoport tagjairól ismert, hogy mindent hajlamosak elhinni első pillantásra, a Halak-Jupiter viszont éppen, hogy kételkedik kissé – legalábbis abban, hogy valóban olyan szerencsés-e mint ahogyan az látszani akar. (A másik uralmi Jupiternek a Nyilasban nincsenek efféle kételyei.) A Kos-Jupiter igen dinamikus, a többi embertől is hasonló dinamizmust követelő jelölő, s mint ilyen, tulajdonképpen jól tudja támogatni az előzményektől elszakadásban ezt a karmikus kategóriát (a Szűz felszálló Holdcsomósokat). A Bika-Jupiternek ismét teljesen más a megnyilvánulási formája. Itt nincs semmilyen minősítése a bolygónak (peregrin – ´vándor´), s – a Kos-Jupiterrel ellentétben igen lassú, nehezen emésztő viszont termékeny, tehetséggel megáldott alkatot sejtet.

A Szaturnusz hosszabb ideig a Vízöntőben, uralmi helyzetben nagyon érdekes kombináció a Rák-Neptunnal összevetve. Ez a Szaturnusz racionális és objektív igyekszik lenni, míg a Neptun számára ezek a fogalmak egyszerűen ismeretlenek. 1905.04.13-án a sorsbolygónk átlépett a Halakba, ahol majdnem végig, 1905.08.16-ig tartózkodott, majd még kissé (a Szűz felszálló Holdcsomóhoz képest 8 napra) visszahátrált a Vízöntőbe.

Az Uránusz helyzete is izgalmas a Holdcsomó szempontjából. Előbb a Nyilasban tartózkodott 1904.12.20-ig. Itt a maga idealizmusával tulajdonképpen és elvileg erősítené a naivitást, gyakorlatilag azonban mégsem, mert sokkal általánosabb szemléletmódot sugall, mint úgy maga a Holdcsomó leszálló része, mind pedig a Rák-Neptun. A Bakba átváltva pedig (1904.12.20-án – mint már jeleztem) ugyanazt a józanságot mutatja, mint társuralkodója, a Szaturnusz.
A Plútó ugyancsak a racionalitás felé orientálódna, az Ikrekben köze nincs semmiféle érzelmi vonatkozáshoz, sőt: a dimenzionált kommunikációs kényszer miatt a levegő jelleg jobban rányomja a bélyegét erre az alapvetően erősen érzelmi bolygóra, mint más jegyekben.
Jean Gabin
1904.05.17.

Kos-Jupitere és Nyilas Uránusza volt Jean Gabinnek a Rák-Neptun, Vízöntő-Szaturnusz és Ikrek-Plútó mellé. Felszálló Holdcsomójának ura a Merkur a Bikában volt. A legdinamikusabb- és kalandosabb élete volt a mostani példáink közül. Fiatal korában mindenféle fizikai munkát végzett egy darabig, majd végül kikötött a színészetnél, amelyre apja kezdettől fogva kapacitálta. Részt vett a második világháborúban, katonai kitüntetéseket kapott.
Munkássága a francia filmművészetben – a némafilmtől a színes technikáig – meghatározó. Az egyik legközismertebb szerepe a Nyomorultak Jean Valjeanja a Szűz felszálló Holdcsomónak nagyon sok elemét megjeleníti. (A regény írója, Hugo egyébként Halak felszálló Holdcsomós volt.) E karmának az a része, hogy „sokakról az előző életekben lemondtak, másokat meggyötörtek, s erről homályos emlékeik vannak” szinte mindig visszaköszön valamilyen formában. Jean Gabinnak volt egy farmja, ahol a környék parasztjai ellenségesen viselkedtek vele szemben, tüntetést szerveztek ellene, blokkolták farmját.

Tamkó Sirató
Károly
1905.01.26.

Ugyancsak Kos Jupiterű volt Tamkó Sirató Károly, de az ő Uránusza a Bakban állt. Nagyon is játékos gyermekversei által vált közismertté, pedig munkásságában fajsúlyosabb tételek is szerepeltek.

A mi szempontunkból ez is érdekes, de még érdekesebb, hogy párizsi tartózkodása alatt halálos kimenetellel fenyegető vírusos légzőszervi betegség hatalmasodott el rajta 1936-ra, melyből – hazatérése után – a jóga segítségével támadt új életre még további több mint 40 évre (1980-ban halt meg). Kéziratban maradt könyvet is írt „Ne légy többé beteg” címmel. Az 50-es években természetesen nem nézték jó szemmel a jógát (sem), s utána is sokan csodabogárnak tartották, holott 1968-ban már jelent meg kiadvány a jóga népszerűsítésére. Ebben szakértők között szerepelt Tamkó Károly, s utóbb jógaiskolát nyitott, amely fő bevételi forrását képezte. – „A felszálló Holdcsomó a Szűzben a megmentő szerepét játssza, mert az embert a számára legmegfelelőbb, tudatos táplálkozás és egészséges életkörülmények felé irányítja. Ezek a Holdcsomók segítség-források a gyógyászatban és az orvoslásban.”
Merkurja a Bak 11 fokának valamely percén állt (nem ismerem a születési óráját, csak a napot), a felszálló Holdcsomója pedig a Szűz 11 fok 6 percén (+,- 1 perc). Vagyis igen erős, harmonikus, tehát támogató kapcsolódással segítette jelen karmájának jelölőjét saját ura.
József Attila
1905.04.11.

József Attiláról teljesen különálló tanulmányt kellene írni Holdcsomója szempontjából is. A leszálló Holdcsomó uraként szereplő Rák-Neptunnak és Bika-Jupiternek gyönyörű kifejeződése a Dunánál több részlete: „Anyám kún volt, az apám félig székely, félig román, vagy tán egészen az. … a sok nemzedék, mely egymásra tör. A honfoglalók győznek velem holtan s a meghódoltak kínja meggyötör. …. török, tatár, tót, román kavarog e szívben, mely e multnak már adósa szelíd jövővel – mai magyarok!” Lásd e periódus elején a Neptun, Jupiter jegyhelyzetéről mondottakat. Ráadásul a leszálló Holdcsomója abban a IV. házban volt, amely az eredet, család, haza elemeket tartalmazza.

Ami a Szűz felszálló Holdcsomó megélését illeti: élete és művei szinte semmi másról nem szólnak, mint arról, amiről az a szöveg. A többi példánál is többször felemlegetett áldozat-szerepre a sok kiragadható idézet közül kettő: „….eltanácsolt az egyetem / fura-ura” (Születésnapomra) és: „…engemet / sokszor nem is tudtam, hogy miért, vertek, / mint apró gyermeket, / ki ugrott volna egy jó szóra nyomban.” (Levegőt) Édesanyja halála után 16 évvel írta meg a Kései siratót, amely már a címében is demonstrálja azt a részt, hogy „Képes mély sérelmeket éveken keresztül mélyen magába rejtve hordozni.” Nem mintha nem lett volna anya-verse jó néhány, azonban egyikből sem szakadt fel az a rettenetes indulat, ami ebből.

Pilinszky írta róla a következőket: „Mozarti tehetség volt: a legbonyolultabb és a legegyszerűbb, a legmélyebb és a legtörékenyebb, a legsúlyosabb és a legáttetszőbb. Ady titáni erőfeszítése után ezért vették őt észre oly kevesen. A legkülönbeket az emberek mindig rossz irányból várják. Neki nem voltak fejedelmi pózai, mint Adynak; nem ismerte a romantikus díszeket; legmerészebb kísérleteit is a tökélyig megoldotta.” Bizonyára emlékszünk még, hogy a régebbi korok Szűz Holdcsomós példáiban szerepel Mozart, akire – József Attilával egyetemben – nagyon találó (az egyébként Mérleg felszálló Holdcsomós) Pilinszky jellemzése. A ha már benne hagytam az idézetben az Adyról szóló részt, akkor azt is meg kell jegyeznem, hogy neki a fejedelmi pózait is megindokoló Vízöntő felszálló- Oroszlán leszálló Holdcsomója volt.
Visszatérve József Attilára: Szaturnusza a Vízöntőben, uralmi, Uránusza a Bakban, emelt helyzetben. A Szűz ura, a Merkur a Bika 7°14´-éről a Szűz 7°8´-én álló felszálló Holdcsomóra igen pontos támogató fényszöget (trigont) vet, jó kapcsolatban van vele, segíti kibontakozását – legalábbis munkásságában. Itt nem lehet elmondani, hogy az egészséges életmódra rátalált volna a költő, jóllehet kereste problémáinak okait. Viszont költői munkásságában annál inkább hasznosította azt a tehetséget, amelyet múltjából hozott. A Jupiter – mint említettem – ugyancsak a Bikában volt születésekor, méghozzá 7°45´-en, együtt a Merkurral, s hasonlóan előnyös kapcsolódásban a felszálló Holdcsomóval. Múlt és jelen egybekapcsolódását reprezentálja a konstellációnak ez a része és ismét egy idézet A Dunánál verséből: „A világ vagyok, minden ami volt, van…”
Keleti Márton
1905.04.26.

Utolsó példánk ebből a generációból Keleti Márton filmrendező. Nála az Uránusz a Bakban, Jupiter a Bikában volt és arra a néhány hónapra esik születési ideje (József Attilához képest 15 nappal később), amikor a Szaturnusz a Halakban járt. Merkurja neki is a Bikában állt. Különös, hogy feltűnően sok filmvígjátékot rendezett. Munkásságát nem részletezem, csak néhány filmcímet ragadok ki, amelyek megtestesítik valamilyen módon a Szűz Holdcsomót: A selejt bosszúja (vesd össze a tökéletességre törekvéssel), Butaságom története (naivitás), Szerelmi álmok – Liszt Ferencről forgatott film, s Liszt is Szűz Holdcsomós volt. A Hattyúdalon kívül a legközismertebb munkája A tizedes meg a többiek pedig nem más, mint a főhős állandó küzdelme azért, hogy önnön boldogulását biztosítsa, miközben folyamatosan tanul „nemet mondani”, de a film legvégén mégiscsak rohan a társai után, hogy osztozzék illuzórikus terveikben a kőkemény realitások (és önzés) helyett.

 

1922.09.16.-1924.04.04. (Szűz)

A leszálló Holdcsomó ura, Neptun az Oroszlánban járt mindvégig. A Jupiter itt is három jegyben fordult meg: Mérleggel kezdett, 1922.10.26-től a Skorpióban és 1923.11.24-től a Nyilasban folytatta útját. Az Oroszlán Neptun önmagában véve is elég különös, s a Holdcsomó uraként még inkább. Határozatlan és elvont bolygó határozott és praktikus jegyben csak különös lehet. Az Oroszlán-Neptunos Szűz felszálló Holdcsomósoknál a transzcendentalitás kissé háttérbe szorul, kiváltképp ha Mérleg Jupiter is társul mellé. A Skorpió és Nyilas Jupiterrel jobban rá tud találni az érintett erre az útra, de akkor is sokkal inkább a gyakorlati élet felé fordul.
A Szaturnusz a Mérlegben, emelt helyzetben volt 1923.12.20-ig, ekkor átlépett a Skorpióba. A Mérleg-Szaturnusz kiváló önismerete sokat segít az önbizalomhiányos szülötteknek, de attól is megóvja őket, hogy átessenek a ló túlsó oldalára. Az Uránusz a Halakban és a Plútó a Rákban ennél a nemzedéknél nagyobb támogató erőt jelent a leszálló Holdcsomó számára, mint a Neptun, legalább víz jegyekben vannak. A Rák Plútóval is jellemzőek a család- eredet- haza témakörben tanúsított intenzív érzelmek.
Christian Barnard
1922.11.08.

Christian Barnard volt az első orvos a világon, aki sikeres szívátültetést hajtott végre 1967 decemberében. A Mérleg végén (29°) haladó Merkurja együtt állt a Skorpió eleji Jupiterrel (2°45´körül). Az, hogy a felszálló és a leszálló Holdcsomópont urai együttállnak, mutatja itt is a múlt és a jelen szoros összefonódását, mivel azonban szomszédos jegyben vannak, ezért korántsem tisztán érvényesül. Bizonyára ennek (is) tudható be, hogy ő nem tartozott a kifejezetten szerény Szűz felszálló Holdcsomósok közé, szívesen fogadta azt a népszerűséget, amelyet hosszú ideig fenntartott – legalábbis a média.

Joseph Heller
1923.05.01.

Joseph Heller ironikus stílusa részben Ikrek-Merkurjának, s nem kis részben Oroszlán-Neptunjának köszönhető. (Ráadásul a Neptun hátrányos – kvadrát – fényszögben is állt társurával, a Jupiterrel.) A 22-es csapdája közismert és közkedvelt regényéből kiviláglik, hogy olyan kiemelt kérdéskör számára az otthon- család- haza, mint szinte kivétel nélkül minden Rák-Plútósnak, azonban sajátos és imént említett ironikus felhangokkal szólal meg regényében a hozzájuk való viszonyulása.

Melis György
1923.07.02.

Melis György ahhoz képest, hogy ötéves koráig csak szlovákul beszélt és nem tudott magyarul, egyetlen énekesként 1974-ben megkapta azt a Kazinczy-díjat, amelyet évente a legszebben beszélő embereknek (színészek, közszereplők, tanárok stb.) adnak át. A tökéletességre törekvés ének- és beszédtechnikáját egyaránt jellemezte. Nála is meg kell említeni Mozartot, amennyiben a Don Givanni címszerepében aratta legnagyobb külföldi sikereit, de általában is szívesen énekelt Mozart-darabokban.

Felszálló Holdcsomójának ura az Ikrekben volt, uralmi helyzetben, s ugyan diszharmonikusan (kvadráttal) kapcsolódott a Holdcsomókhoz – és a leszállóval együtt álló Uránuszhoz – ez legalább olyan hajtóerőt jelenthet adott esetben, mint előző néhány példánkban a harmonikus. (Elsősorban alkati kérdés mindig, hogy egy-egy ilyen motívumra hogyan reagál az illető szülött: kihívásként értelmezi-e, vagy leküzdhetetlen akadályként.)
Fejes Endre
1923.09.15.

Fejes Endre íróként műveiben jeleníti meg azt a kisembert, aki „tökéletlenségéből fakadó önszánakozásban evickél” de valamilyen módon mégis ki szeretne belőle szakadni. A Jó estét nyár, jó estét szerelem főhőse sajátos utat választ ehhez: diplomatának adja ki magát, havi két napi illúzió és figyelem kedvéért. A múltbeli karmába beragadásnak jellegzetes példája is lehet, holott a szerzőnek bizonyára semmilyen ismerete nem volt annakidején a Szűz felszálló Holdcsomóról. Fejes Endre egyik esszékötetének Aranytól kölcsönzött címével: „Gondolta a fene”, hogy bizonyos asztrológiai szempontú típust jellemez.


Utolsó példánk ebből a generációból dr. Oláh Andor, akinek alább az 1993-ban írt önéletrajzából idézett szemelvényeihez annyit teszek hozzá, hogy fiatal orvos korában saját súlyos betegségei vezették el a jógához, természetgyógyászathoz.
dr. Oláh Andor
1923.09.26.

„…1983-tól minden időmet, energiámat a természetgyógyászatnak szentelem. … 1953-ban Lükő Gábor, az akkor Gyulára száműzött kitűnő folklór-kutató biztatására kezdtem gyűjteni a magyar népi orvoslás adatait a kórházban fekvő falusi betegektől és hétvégeken, ünnepeken a Békés megyei tanyákat és falvakat járva. Szakirodalmi tanulmányokat is folytattam, az összegyűjtött anyagot azután rendszerezve, feldolgozva cikkek, tanulmányok, könyvek formájában publikáltam. A magyar népi orvoslás természetes gyógymódrendszernek felel meg, ezért ébredt fel érdeklődésem a természetes gyógymódok iránt. Másrészt tapasztaltam azt, hogy nem érhető el kellő eredmény a hivatalos (technokratikus) gyógyszer- és műtétközpontú orvostudomány segítségével, sőt a káros mellékhatások, műhibák miatt a halálesetek, betegségsúlyosbodások sem ritkák. Tehát jobb gyógyító módszert kerestem. …..

Az elmúlt rendszer annak idején házkutatással és zaklatással “jutalmazta” tevékenységem, mely a “kuruzslásnak” és “babonának” bélyegzett népi magyar orvoslás elismertetésére irányult. ….. Az elsők között kezdtem Magyarországon Életreform Klubot és természetgyógyászati egyesületet szervezni. … Hiszek abban, de konkrét jeleit, bizonyságait is tapasztalom, hogy a természetgyógyászat nemcsak a múlt, hanem a jövő orvostudománya is. …”     1957-től kezdve több száz népi orvoslásról, természetgyógyászatról, pszichoterápiáról szóló cikkem jelent meg, ….. inkább külföldi lapokban, elsősorban a nyugatnémet Curaré-ban, 1986-tól azután, miután a könyvkiadás egyre szabadabbá vált,, 22 könyvem jelent meg a népi orvoslás és a természetgyógyászat tárgykörében.
Az öt példából négynek – akik egymáshoz közel, 1923. május 1-től szeptember 26-ig születtek – a Halak-Uránusz együtt áll a leszálló Holdcsomóval, vagyis valamennyinél a különleges képességek és az elhivatottság az előző inkarnációk egyenes folytatásaként élnek a jelenben.
1941.04.27.-1942.11.15. (Szűz)
Ráday Mihály
1942.06.11.
Bujtor István
1942.05.05.

A háborús évek közül a történelem, hadtörténet szempontjából is fontos periódussal esik egybe ez a Holdcsomó-szakasz, s karmikus szempontból is azon kiemelt néhány időszak egyik tagja, amikor csaknem mindvégig fennállt a kölcsönös hatás (lásd a Fogalomtárban). A Neptun ugyanis – mint a leszálló Holdcsomó jegyének, a Halaknak főbbik ura – a Szűzben, a felszálló Holdcsomó jegyében állt kezdettől fogva, egészen 1942.10.03-ig. Mindössze egy hónap és másfél hét volt az a kurta idő, amikor átváltott a Mérlegbe. (Az ilyen szakaszok alatt született emberek mindig jelentősen eltérnek a többitől, és két világ határán érzik magukat.) Ez a háború minden addiginál több áldozatot követelt, nemcsak amiatt, mert minden technikai fejlődés magával hozza a „hatékonyság” növekedését, hanem főként amiatt, mert szisztematikus, célirányos emberirtás folyt. Az olyan Holdcsomó, amelynek karmikus előzményei között vezető helyen áll az áldozat szerep, ezzel az egybeeséssel egyenesen kínálja azt a feltételezést, hogy mit is jelenthet a kölcsönös hatás egy ilyen szituációban. Például: katonatársként ismeri egymást két ember, akik közül az egyik elesik, majd leszületik igen rövid idő múlva a volt bajtárs gyermekeként. Ha csupán a háború folyamán, vagy akár azt megelőzően, de a szervezett pusztítás következtében halt meg valaki, s utána a nagy világégés idején született újjá hasonló borzalomra, az is elég traumatikus. Egy újabb variáció: az I. világháború során, ahol először használtak vegyi fegyvereket (Szűzhöz is, Neptunhoz is tartozik a kémia) halt meg az illető, s abban a korban inkarnálódott ismét, amikor ugyancsak nagy szerepet kapott a vegyszer (méghozzá mindkét esetben gáz, ami szintén neptuni anyag). Bizonyára emiatt jellemző, hogy ez a nemzedék különösen hajlamos átélni azt a bizonyos áldozat-szerepet, jobban mint a XX. század többi hasonló csoportja. A Szűz-Neptun rangvesztett állapota ugyancsak hozzájárul ehhez, hiszen jóval nehezebb egy reális önismeret felé haladni, mint erősebb Neptunok mellett. Az érzékenységet praktikusan indokolják persze a történelmi körülmények, a közösségi és egyéni tragédiák, nehéz sors-alakulások – ahogy bármilyen konstellációhoz megvan a megfelelő színpad és szereplőgárda. A dráma és a tragédia között azonban mégiscsak van minőségi különbség (hogy maradjak a színházi hasonlatnál)

Medgyesy Péter
1942.10.19.

A Jupiter a Bikából indult, majd éppen egy hónap múlva, 1941.05.27-én átváltott az Ikrekbe, s 1942.06.10-től a Rákban folytatta útját. A Bika pozícióról hamarosan, a Szaturnusznál külön szót ejtek, a Jupiter ilyen helyzete azt erősíti. Az Ikrek Jupiter nagyon sajátos állás, mert ezzel mindkét ura a leszálló Holdcsomónak rangvesztett

Sólyom László 1942.01.03.

állapotban leledzik, s fokozottan érvényesül az, amit imént a Szűz-Neptunról mondtam az önismeretet, önértékelést illetően. A Rák-Jupiter klasszisokkal jobb sok szempontból (emelt helyzetben van a Nagy Szerencse bolygója), de az önbizalom- önértékelés itt sem tartozik erősségei közé.

A Szaturnusz 1942.05.08-ig a Bikában járt és jó ideig együtt mozgott az Uránusszal, amely kezdetben szintén a Bikában volt, de társuralkodójánál (tudniillik ők ketten a Szaturnusszal egyébként a Vízöntő urai) hamarabb, augusztus 7-én átváltott az Ikrekbe. A Bika Jupiter, Bika Szaturnusz és Bika Uránusz konstellációval (vagy ezek egyikével!) az a tendencia, hogy „Képes mély sérelmeket éveken keresztül mélyen magába rejtve hordozni” felerősödik, mert még kevésbé tudja sérelmeit elengedni, megemészteni, s kimondani. Amikor már a Szaturnusz is az Ikrekben jár, valamivel rugalmasabban képes kezelni az érintett karmájának ezt a részét is, s a többit is. Mindkét jegyben erőben van a Sorsbolygó (Szaturnusz), de úgy abban ahogyan kifelé meg tud nyilvánulni, mint alaposságában és tempójában óriási különbségek vannak. Az Uránusz az Ikrekben egyenesen felszabadul olyan megkötöttségek alól, amelyeket a Bikában kénytelen elszenvedni, mert ez a súlyos föld-jegy lefojtja, lebéklyózza robbanékonyságát, szárnyalását, de még nyíltságát is. Az Ikrekkel pedig még rokonítható is (azon túl, hogy itt erőben van), hiszen az Ikrek uralkodójának, a Merkurnak az úgynevezett felsőbb oktávja. Egyszóval annak ellenére, hogy maga a most tárgyalt Szűz, s benne a felszálló Holdcsomó az Ikrek jeggyel eredendően nincs jó viszonyban, akkor is élénkebben tud haladni aktuális karmikus feladata felé az, akinek már nem a Bikában járnak az emlegetett bolygók.
Schmitt Pál
1942.05.13.

A Plútó az Oroszlánban tartózkodott mindvégig. Ez hatalmas ellentmondás mindahhoz, ami a karmikus csoport hozadéka. Szerencsés esetben viszont segítséget adhat határozottságával (meg kell tanulni nemet mondani) ahhoz, hogy karakteresebben képviselje a szülött saját érdekeit. Sőt, a honlapon idézett szöveg egész utolsó bekezdéséhez is:  „Ez az ember földi pályafutását azzal kezdi, hogy beindít dolgokat. Az „itt és most”-ra irányuló beállítottsággal képes lesz a sok életen át felhalmozott szellemi tartalékait konkrétan átültetni a valóságba. Idővel megtanul megbocsátani mindazoknak, akik korábbi életeiben megbántották. Karmája a belső tisztaságra és tökéletességre való törekvés, ugyanakkor a mások gyengeségeivel szemben tanúsított belátó türelem. Így juthat el legnagyobb feladatának megoldásához: az önfegyelmezéshez.” A Plútó mint romboló-építő bolygó, az Oroszlán mint praktikus jegy az első két idézett mondatra rímel. A megbocsátás nem tartozik a Plútó princípiumaihoz éppenséggel (inkább talán az ellenkezője kissé), de az oroszláni nagylelkűség és igazságosság igen és az Oroszlán Plútó is legalább törekszik erre. Ami pedig az önfegyelmezést illeti, ahhoz egy Plútónál erőteljesebb és határozottabb jelölő igazán nem szükséges. Kérdés – mint mindig, minden jelölővel kapcsolatban – hogyan használja fel az egyén, az egyes ember azokat az adottságokat, amelyeket horoszkópja jelöl: a magasabb megnyilvánulási formái felé törekszik-e vagy megelégszik a primer szintűvel.

1959.12.07.-1961.06.26.  (Szűz)

    

Herendi Gábor
1960.12.02.

Több szempontból is igen érdekes és figyelemre méltó karmikus nemzedék ez. Egyik kiemelt szempont velük kapcsolatban, hogy tulajdonképpen előkészítői az 1961-69-es Szűz Uránusz-Plútó együttállásos generációnak (lásd a Fogalomtárban Nemzedékek címszónál), annál inkább, mert a három transzcenens bolygó közül a Plútó már a Szűzben volt ekkor, a Neptun pedig a Skorpióban – ezekre az elemekre hamarosan visszatérek.

Damon Hill 1960.09.17.

A másik kiemelt szempont a Jupiternek és Szaturnusznak együttesen értékelt helyzete. A Jupiter úgy is, mint a leszálló Holdcsomó (másik) ura, s úgy is, mint a Nagy Szerencse bolygója a másfél évből felet a Nyilasban (két részletben), egyet pedig szaturnuszi jegyekben, a Bakban és a Vízöntőben tartózkodott miközben a Szaturnusz egyfolytában a Bakban, uralmi helyzetben volt. A másfél éves időtartamot átfogó generációnál tehát rendkívül erős a karma jelenléte, de legalább ennyire erős az akaratérvényesítésre irányuló törekvés is (Bak Szaturnusz és mellette akár az uralmi Nyilas, akár a szaturnuszi befolyású kétféle Jupiter). Erősebb sokkal, mint az utánuk következő nemzedékeké, s erősebb a megelőzőeknél is. Csakhogy a Halak leszálló Holdcsomó sajátosságai miatt ugyanúgy megvan ennél a populációnál is az ingatagságra való hajlam, a mások szempontjainak figyelembe vétele miatt történő elbizonytalanodás, ahogyan a többi hasonló karmikus csoportnál. Ez pedig ötvöződve a határozott és célirányos elvi magatartással egészen furcsa és a többi ember számára meglehetősen követhetetlen keveréket alkot.

A Neptun tehát a Skorpióban tartózkodott az egész periódus folyamán. A köd, kaosz, bizonytalanság bolygóját ez a jegy elég jól meg tudja tisztítani pontosan azoktól a határozatlanságoktól, amelyekről épp az imént szó volt, bár sok idő kell hozzá. Amíg tisztázza magában az érintett ember azt, hogy milyen erővonalak mentél kíván mozogni, addig bőven marad ideje megélni az előbbi bekezdés szerinti ellentmondást: a bizonytalan határozottságot.
Eszenyi Enikő
1961.01.11.

A Jupiter a Nyilasból indult, s 1960.03.01-én váltott át a Bakba. Majd 1960.06.10-én visszahátrált a Nyilasba több mint négy hónapra. 1960.10.26-án megint a Bakba lépett, majd 1961.03.15-én a Vízöntőbe. Már érintettem a második bekezdésben, hogy speciális kombinációt jelent bármelyik itt található Jupiter a Bak Szaturnusz mellett. Az uralmi Szaturnusz, uralmi Jupiter igen ritka állás és figyelemre méltó. Az aszkézis és a luxus-kedvelés, a kényszerpályán járás és a korlátlan lehetőségek érzete, a társadalmi viszonyok praktikus közelítése és ugyanannak a kellemesen filozofikus szemlélete él ugyanazon emberben egymás mellett, vitatkozik egymással, s nyilvánul meg a külvilág felé. A határozottság a Bak-Szaturnuszra, az önbizalom (némelykor önbizalom-túltengés) a Nyilas-Jupiterre jellemző. A Szűz felszálló Holdcsomó viszont továbbra is önbizalom-hiányt jelent, s ettől annyira sajátos a kombináció. A másik kiemelhető szempont a kétségkívül meglévő szociális érzékenység, amely ellene dolgozik a karmikus hozadék azon részének, hogy: „Az ilyen embert sokan rászedték, mert mély empátiával, túlzott részvéttel fordult minden megindító történetet előadó személy felé. A sérülések elkerülésére törekedve igyekszik mostani életében függetlennek maradni másoktól.” A két nagy uralmi bolygó egyaránt sodorja afelé, hogy nyisson a többi ember irányában, míg a karmikus előzményei alapján inkább távol tartaná magát. Nagyon jó gyakorló terep tehát ez az ilyen ember számára, hiszen egyéni horoszkópja két markáns összetevője (a Szaturnusz és Jupiter) is folyton provokálja a súlyozás tanulására, s karmája is. Vagyis: ha fél tőle, akkor hátrány, ha gyakorlatnak tekinti, akkor előny ugyanaz a tényező. (Ez szinte bármilyen horoszkópelem esetében elmondható.)

Galambos Lajos
Lagzi Lajcsi
1961.01.25.

A Bakban rangvesztett a Jupiter, de a határozottsága ott is megvan, ahogyan az az elképzelése is, hogy nem jó semmit másra bízni, mert úgyis utána kellene dolgozni, hiszen csak ő tudja a tökéletes megoldást és kivitelezését. A Szűz Holdcsomó bizonytalanságaihoz képest ez is igen bizarr állás. Hasonlóképpen segít azonban kikecmeregni abból a viszonylag tehetetlen állapotból, amelybe képes kerülni sok egyede ennek a karmikus csoportnak.

Végül a Vízöntő Jupiter – részben ugyancsak a Szaturnusz uralma alatt, hiszen ebben a jegyben az Uránusz és a Szaturnusz uralkodik – egyfelől jelent hasonló befolyást, mint az imént tárgyalt (Bak-Jupiter). Másfelől pedig kifejezett előny a Szűz felszálló Holdcsomósnak, mert jellemző rá a reális emberismeret, s azon belül az önismeret. Vagyis az egyik nagy problémáját a szülötteknek igen hatékonyan segít megoldani.
Az Uránusz végig az Oroszlánban tartózkodott ebben az időszakban. Itt rangvesztett ez a bolygó, viszont mindenféle praktikus ügyre igen alkalmas. Ugyan a Holdcsomó szempontjából nem sok vizet zavar, de legalább hátrányt sem nagyon jelent.
Gyurcsány Ferenc
1961.06.04.

A Plútó – ahogy már ezt is emlegettem – a Szűzben járt már ekkor néhány éve. A feszálló Holdcsomó jegyében a transzformációt, átalakulást, önvizsgálatot (is) jelentő bolygó ugyancsak nagy segítséget, felhajtó erőt jelenthet adott esetben (és a legtöbb esetben). Arról nem beszélve, hogy míg a Szűz jelleg miatt hajlamosak a tárgyalt karmikus halmaz tagjai is elveszni a részletekben, addig a Szűz Plútósok éppen nem foglalkoznak ezekkel annyit – annál nagyvonalúbbak – s kevesebb rágódással tudnak nekilendülni egy-egy ötlet megvalósításának, feladatnak, cselekvésnek. Épp az imént említettem, hogy legalább kétféle módon lehet alkalmazni a bolygók által jelölt energiákat. Nos, ennek a Plútónak az energiáját is: ha a cselekvés elhamarkodott, akkor a hátrányosabb, ha összhangban van az időminőséggel és a nagy törvényszerűségekkel, akkor az előnyösebb (úgynevezett harmonikus) olvasata érvényesül. Mindenesetre – a plutónikus dimenziókkal kapcsolódás révén – szinte sohasem csak az egyes emberre és szűkebb környezetére nézve lesz kihatása az aktuális cselekvésnek, hanem kisebb-nagyobb körökben gyűrűzik, s kihat másokra is.1978.07.19.-1980.02.05.  (Szűz)
Louise Brown
1978.07.25.
Budai Bernadett
1979.03.31.

A Neptun a Nyilasban járt ebben a periódusban végig. Itt elég ábrándos ahhoz a leszálló Holdcsomó főbbik ura, hogy erősítse az illúziókra amúgy is elég fogékony populációnak azt a meggyőződését, hogy a világ sokkal gyorsabban és hatékonyabban változtatható, mint amennyire egyébként önmagától arra hajlamos. A realitásokkal kicsit hadilábon áll a Nyilas-Neptun (nemcsak a Szűz felszálló Holdcsomónál, hanem általában is: 1970-84 között volt ez a jegyhelyzet). Másrészt a gyors és kényelmes megoldásokat kedveli, s a tartós erőfeszítésre – ha nem muszáj – kevésbé hajlamos. Általánosságban. Nem véletlenül számolunk azonban összesen 10 égitesttel, s a többit éppúgy figyelembe kell venni. Pont ennél a korcsoportnál a Szaturnusz helyzeténél tárgyaljuk az ezzel szemben felmerülő jelentékeny ellentmondást. Ugyanakkor azt is figyelembe kell venni, hogy a Nyilas a Szűzzel – a Holdcsomó jegyével – nincs túl jóban (a jegyek eredendő viszonya: kvadrát), s belső vita folyik azon, hogy melyik motívum vigye a prímet: a kényelmesség-e (Nyilas-Neptun) vagy a tökéletességre törekvés fáradságos munkája (Szűz felszálló Holdcsomó). Több érdekes összetevő is alátámasztja majd szinte ugyanezt a paradoxont. Az egyéni horoszkóp további összefüggéseiből látható aztán, hogy ki hogyan dönti el végülis az önmagával folytatott vitát.

Majka
1979.08.05.

A Jupiter indult a Rákból, majd 1978.09.05-én az Oroszlánba lépett, de 1979.02.28-án még visszahátrált a Rákba. 1979.04.20-tól megint az Oroszlánban látjuk, ahonnan 1979.09.29-én a hátralévő négy hónapra a Szűzbe tért. Az előző generációnál eléggé egységesen lehetett megítélni a Jupiternek, mint a leszálló Holdcsomó másik urának a szerepét. A most elemzett nemzedéknél mindhárom jegyben egymástól jól elkülöníthető módon értékelhető. A Rákban – emelt helyzetben – engedékenyebb másokkal szemben, de még önmagával szemben is (ami egyébként nem annyira jellemző). Ugyanakkor az ábrándozás ettől a jelölőtől sem áll távol, ebből a szempontból erősítheti is a Neptunnak és magának a Holdcsomónak ilyen tartalmát. Itt nem sokat tartózkodott azonban (összesen mintegy 3,5 hónapot), hanem az Oroszlánban töltötte a legtöbb időt – 10 hónapot – a Szűz felszálló Holdcsomóval egy időben. Minden Oroszlán bolygónál megfogalmazható, hogy a gyakorlati élet iránt fogékony. Ez a Jupiter esetében sincs másként, azonban van egy nagyon markáns vonása: rendkívül türelmetlen. Ha a Nyilas-Neptun jellemzőivel összevetjük társurának a jellemzőit, akkor azt látjuk, hogy egyik oldalról erősítik, a másikról gyengítik egymást. A Nyilas-Neptunnál is megfogalmazható ugyanis bizonyos mértékig a türelmetlenség, jóllehet az imént nem ezzel a kifejezéssel, hanem a kényelmes jelzővel illettem. Ettől függetlenül hordozza azt a tartalmat, hogy nincs türelme hosszan foglalkozni olyan dolgokkal, amelyeknek gyors eredményét nem látja esélyesnek. Itt kerülhet fedésbe az oroszlán-jupiteri türelmetlenséggel, ami viszont más tőről fakad (erre rögtön visszatérek). Előbb vetünk még egy pillantást az ábrándozás kontra józan ítélőképesség ellentétre, amely igen különös keveréket alkot, s ahogyan már vázoltam: azt eredményezi, hogy pontosan felismeri az érintett, hogy mik azok a tökéletlenségek, amelyek akár saját magát, akár a környezetét, s nagy általánosságban a Világot jellemzik, még azt is felismeri, hogy ezek bizonyos szükségszerűségek mentén keletkeznek, ahogyan megoldásuknak is megvannak a maguk törvényszerűségei. Például időben. S mégis makacsul kitartanak amellett, hogy kellő hozzáállással igenis dinamikusabban változtathatók ezek a dolgok.

Az Oroszlán-Jupiter erőben van, s türelmetlensége abból a masszív meggyőződésből fakad, hogy neki járnak az élettől bizonyos dolgok, ha úgy tetszik: születési előjogon akár. Az oroszláni öntudat munkál benne ebből a szempontból és a jupiteri gyors sikerre való törekvés. Amikor nem kapja meg az élettől amit szeretne, méghozzá olyan tempóban, ameddig a türelme tart, akkor kissé dühödt sértettséggel elhessenti magától – 5 méterrel vagy 5 perccel a vágyott cél előtt (mondom karikírozva). Ugyanis valóban sok szerencse kísérheti az életben, hiszen ezt is jelenti az Oroszlán-Jupiter, csak valahogy nem kellene elkerülniök egymást az esetek egy részében. A Halak leszálló Holdcsomó uraként pedig minősített ellentmondásba keveredik az, hogy „én nem vagyok senki, nekem nem jár semmi” és az a meggyőződés, hogy „márpedig ezt és ezt meg kell kapnom az élettől, mert sokkal többet érek, mint számos más ember!” Magának a szülöttnek is komoly dilemmát okoz gyakorta ez a kettősség, de még többet a környezet tagjainak, akik – nem lévén Szűz felszálló Holdcsomósok – nem értik sem a követelést, sem azt, hogy miért nem mer mégsem az érintett belevágni olyan dolgokba, amelyek véleménye szerint reá várnak.

A Szaturnusz mindössze 7 napig, 1978.07.26-ig az Oroszlánban volt, majd átváltott a Szűzbe és ott is maradt végig. Az Oroszlán-Szaturnusszal itt külön nem foglalkozunk, analógiásan kissé az Oroszlán-Jupiterrel lehet összekapcsolni a Szűz Holdcsomó szempontjából legalábbis, de kevésbé türelmetlen. A Szűz-Szaturnusz annál inkább figyelmet érdemel, mert óriási módon ellene dolgozik mindannak, amit a Nyilas-Neptunról és két jupiteri helyzetről (Rák, Oroszlán) az előzőekben megismertünk. Itt erőben van a Sorsbolygó, s nemcsak a realitásérzéke nagy, hanem túlzottan is hajlamos megvizsgálni minden jelenséget aprólékosan és racionálisan, s levonni a megfelelő – nem mindig optimista – következtetéseket. Azon felül úgy a Nyilas-Neptunnak, mint az Oroszlán-Jupiternek erősen ellentmond rendkívüli szorgalma, állandó tevékenységi vágya és a munka területén is tanúsított precizitás. Az idealisztikus nézőponttól oly távol van, hogy a legjobb hibakereső, mert azonnal rátalál a tévedésekre, az elnagyolt dolgokra és fáradhatatlanul böngészi tovább vizsgálata tárgyát. Az a véleménye, hogy mindenért meg kell dolgozni (vesd össze ismét a két tüzes társuralkodóval, a Neptunnal és Jupiterrel) és igenis tökéletességre kell törekedni.

Pink
1979.09.08.

A Szűz Jupiter megint csak önmagában véve is nagyon érdekes jelölő, s ha valahol csekély önbizalomról beszélhetünk ennek a bolygónak a helyzetével kapcsolatban, akkor ez az. Ráadásul kölcsönös hatásról van itt is szó, mivel a leszálló Holdcsomó ura a felszálló jegyében áll. Ebben a szituációban nyilvánul meg tehát viszonylag „tisztán” mindaz, amiről szól a tárgyalt Holdcsomó – még a Nyilas-Neptun ellenében is, mert a Szűz-Jupiter által jelölt és említett hatás elég erős ehhez.

Mindent összevéve: igen figyelemre méltó és hosszú távon nagy fejlődési lehetőséget hordozó Szűz Holdcsomós nemzedék ez, akiknek eszmélése – ellentmondásaik következtében – kissé késleltetve mutatkozik, mint más, hasonló korú szülötteké. Ha megtalálják az egyes egyedek önmagukban a viszonylagos egyensúlyt, olyan erőt képviselhetnek, amely akár fordulatot is jelenthet nagyobb közösségek életében, s mellyel végülis mégis elérhetnek sok mindent abban, amivel kezdtem az elemzést: a világ jobbításában. Kénytelen vagyok ezzel kapcsolatban ismét idézni az egyszer ugyanitt már hivatkozott 1941-42-es populációnál is citált Holdcsomó-záró gondolatot:

Érdi Tamás
1979.11.23.

Ennél a Holdcsomó nemzedéknél a leszálló urai és a Sorsbolygó helyzete között van igen jól megfogalmazható különbség, amellyel bőséges tennivalója akad a generáció tagjainak. A két hátralévő transzcendens bolygónak nem is nagyon marad szerepe, annál inkább, mert mindkettő elég gyenge, eredendő tulajdonságait nem nagyon tudja megnyilvánítani abban a jegyben, ahol a tárgyalt időszakban tartózkodott. Az Uránusz a Skorpióban „megfullad”, szárnyalását, robbanékonyságát ugyanúgy megköti a víz elem, mint ahogy láttuk az 1941-42-es ugyancsak Szűz Holdcsomós érában. A Plútó pedig a Mérlegben, esésben a kételyeket erősíti, az önbizalmat rombolja.

„Ez az ember földi pályafutását azzal kezdi, hogy beindít dolgokat. Az „itt és most”-ra irányuló beállítottsággal képes lesz a sok életen át felhalmozott szellemi tartalékait konkrétan átültetni a valóságba. Idővel megtanul megbocsátani mindazoknak, akik korábbi életeiben megbántották. Karmája a belső tisztaságra és tökéletességre való törekvés, ugyanakkor a mások gyengeségeivel szemben tanúsított belátó türelem. Így juthat el legnagyobb feladatának megoldásához: az önfegyelmezéshez.”

A példaként feltüntetett emberek közül háromhoz bővebb kommentárt kell fűzni ehelyütt. Louise Brown az első ember a földön, aki lombikbébiként jött a világra, az ellentmondásokat fokozva, mi szerint az ilyen emberek közül sokakról előző életekben lemondtak stb. De azt is lehet idézni, amit épp az imént ismételtem, hogy „beindít dolgokat”. S nem feledhetjük el, hogy a Szűz jegy a tudománnyal, valamint az egészség-betegség kérdéseivel igen közeli viszonyban van, vagyis az ilyen jellegű fejlődés erősen köthető hozzá. Akkor is, ha Louise születése mindössze hat nappal a Holdcsomónak a Szűzbe lépése után történt, s ha fogantatása és kihordása a megelőző (Mérleg) Holdcsomó idejére esett. Életének kezdete és karmája akkor is a Szűz Holdcsomó hatálya alá esik.
Érdi Tamás egy hibás inkubátor kezelés következtében elvesztette látását. Zongorázni tanult, s ha nem is 5-7 évesen tűnt fel (mint Mozart és Liszt – két Szűz Holdcsomós példánk), de első sikereit 15 évesen aratta, s elismert és népszerű előadóművésszé vált.


Végül egy fiktív személyre térek ki, a Harry Potter sorozatból a harmadik főszereplő: Hermione – 

Fiktív személy – regényhős:
Hermione Granger
1979.09.19.

ellentétben Harryvel és Ronnal, akik Oroszlán Holdcsomósok – Szűz felszálló Holdcsomós, méghozzá a most tárgyalt generációból. (Ahogyan a többi HP hivatkozásnál is, a regényekben megjelenő karakterekről beszélek, nem pedig a filmekben megjelenőkről!!) Ő testesíti meg mindazt a tartalmat, amelynek potenciális birtokosa minden 1978-80-as Szűz Holdcsomós szülött, intelligenciájával, kritikájával, óvatos bátorságával, dinamizmusával (vesd össze: türelmetlenség), kitartásával és mindennek ellenére tanúsított önbizalom-hiányával. Az a cselekmény-sor, amit végigcsinál a főhős mellett, reprezentálja azt a hatalmas erőt, amivel segít megfordítani saját és mások sorsát.


1997.02.27.-1998.09.17. (Szűz)

A Neptun ebben az időszakban előbb a Bakban, azután 1998.01.28-tól a Vízöntőben járt, s ha valahol van esély arra, hogy viszonylag közel kerüljön a realitásokhoz ez a „köd, kaosz, bizonytalanság, ideálok” kulcsszavakkal jellemzett bolygó, hát ezekben a jegyekben, s főleg a Bakban lehetséges ez. A Bak-Neptun sajátosságai közé olyan lényeglátás tartozik, amely miatt éppenséggel nehéz az illúziók hálójába keveredni. A Szűz felszálló Holdcsomó szempontjából kifejezetten hasznos ez az állapot, még ha egyébként furcsa a környezet számára, hogy az életkori sajátosságként jellemző idealizmus mennyire hiányzik abból a nemzedékből, aki ebben a száraz és józan jegyben hordja a Neptunját (1984-1998), függetlenül a Holdcsomótól. A Vízöntőben is megköti a racionalitás a Neptun szétfolyó, megfoghatatlan természetét, de mivel a jegynek is van affinitása az ideálokhoz, ezt a vonást módosulva ugyan, de megőrzi.

A Jupiter mindössze két jegyben haladt ez alatt a másfél év alatt: a Vízöntőben egy évig volt, s 1998.02.04-én átlépett a Halakba és ott is maradt végig. A Vízöntő-Jupiterrel már találkoztunk a Halak leszálló Holdcsomó uraként az 1959-61-es nemzedéknél. Ez a pozíció is támogatja a felszálló Holdcsomó szerinti karma felismerését és elérését hiszen józan és kitűnő emberismeretével kevésbé hajlamos lépten-nyomon felülni minden „megindító történet”-nek, mert felismeri azt.
A Halak-Jupiter már más kategória, itt uralmi helyzetben van a bolygó, s – ne feledjük – a leszálló Holdcsomó jegyében. Az előző életekből származó hozadékot támogatja jelentős mértékben, s nehezebb a dolga szülöttjeinek akkor is, ha egyébként egy uralmi Jupiterrel elvileg igazán jól lehetne boldogulni. Az érzelmileg erősen befolyásolt jelölővel az empátiás készség nagy, s pont ellenkezőleg reagálhat a „megindító történet”-ekre, mint a Vízöntő Jupiterrel.

A Szaturnusz a Kosban, majd 1998.06.09-től a Bikában haladt. A Kos-Szaturnusz sok tekintetben emlékeztet arra az Oroszlán-Jupiterre, amelyről hosszan beszéltem a közvetlen megelőző, 1978-80-as nemzedékénél. A türelmetlenség okvetlenül megvan, s sajátos módon még az is, hogy a szülött felfogása szerint jár az élettől valamilyen előny. Ez azért furcsa első pillantásra, mert a Kosban a Szaturnusz esésben van, tehát kozmikusan gyenge. Alighanem pont emiatt érzi azt, hogy nem sújthatja őt a karma, csupán meghatározott mértékben, mert a Sorsbolygó csökkent erővel tudja csak képviselni rendező elveinek szigorát. Tempója gyors, s ezáltal várhatók majd hasonló „határozott határozatlanságok”, mint az itt egyszer már hivatkozott 1959-61-eseknél. A Kos-Szaturnusszal is megvan a realitásérzék, de annak az intenzív vágya is, hogy törekedni kellene az idealisztikusabb állapotok felé. A Bikában higgadtabb, mérsékeltebb és igen józan a Szaturnusz. Itt erőben van, jól ki tudja domborítani eredendő tulajdonságait.
Az Uránusz a Vízöntőben részben támogatja a racionalitást, másfelől azonban megint az idealisztikus nézőpontot erősíti. A szociális érzékenységgel ugyancsak inkább a karmikus előzményeket erősíti. Egy előnye biztosan van. Előfordul, hogy beugrik olyan helyzeteknek, amelyek együttérzésére apellálva a segítséget provokálják ki, de mivel egyidejűleg felismeri a motivációkat, azonfelül nagyvonalú, megrántja a vállát és túllép a dolgon – szemben másfajta hátterű Szűz felszálló Holdcsomóssal, aki utána hosszú ideig rágódik azon, miért hagyta magát ismét becsapni.
A Plútó a Nyilasban ugyancsak a nagylelkűség felé tereli inkább az érintetteket, habár a Plútónál ez a szempont igazán nincs az elsők között. A karmikus feladat tükrében azonban mégis jobban előtérbe kerül.

A generációnak a most (2011-ben) 13-14 éves tagjaiból nem találtam illusztrációként említhető személyt, ami nem is akkora baj, hiszen ilyenkor már megmutatkoznak ugyan a Holdcsomó szerinti vonások, de korántsem olyan markánsan, mint majd az első ismétlődés (18,5 év) után. Ellenben megemlítem azt, hogy Behemót névre hallgató macskám 1997.07.10-én született, Szűz felszálló Holdcsomóval, s ennek jellegzetességeit erőteljesen fel is mutatja minden egyéb összetevővel együtt – tekintve, hogy macskáéknál a 14 év nem annyinak számít, hanem (sajnos) sokkal többnek.
Ferenc József
1830.08.18.-
-1916.11.21.

Van viszont analógiás példánk, mégpedig Ferenc József. Bak Neptunja mellett társuralkodóként Bak Jupiter szerepelt. A felszálló Holdcsomójának ura, a Merkur, uralmi helyzetben a Szűzben állt és igen közel (mintegy 3 foknyira) a Holdcsomóhoz. Szaturnusza tüzes jegyben, az Oroszlánban (analógiásan a Kos-Szaturnusszal), Uránusza ugyancsak a Vízöntőben, Plútója pedig megint csak analógiásan tűz elemben, a Kosban volt. Hosszú élete és ugyancsak hosszú uralkodása valószínűleg azért is vált lehetségessé, mert átgondoltan szabályozott, mértékletes életmódot folytatott. Mindazonáltal nem bizonyult túlságosan szerencsésnek sem magánélete, sem uralkodása. Egyetlen fia, Rudolf öngyilkos lett, felesége merénylet áldozatává vált, és uralma alatt szédült vesztébe a monarchia, miután az aktuálisan kijelölt trónörököst, Ferenc Ferdinándot is megölték. Hétszer követtek el ellene is merényletet. Emellett azt mindenképpen eredménynek, s nem is akármilyennek lehet elkönyvelni, hogy egyáltalán fenntartotta a monarchiát és a „boldog békeidőket” szinte haláláig, ennek keretében többek között realizálva a magyar kiegyezést, s a többit.