Archív éves, a típusoknak szóló előrejelzések

Mit várhat 2018. második félévében a Kos típus?

Spirituális-karmikus szempontból

Az első félévben is rendkívüli lehetőségei voltak számos felismerésre, múltbeli beidegződéseinek meg- és felfejtésére, s a második félév is hasonlóakat kínál. Jó Kos módjára azonban kezdi kicsit sokallani ezt az elvont tevékenységet és szeretné több gyakorlati hasznát látni, mint eddig. Természetesen a türelmetlenségre semmi ok, egyrészt mert nyilván fel kell dolgozni a felhozott információkat, másrészt a feldolgozás után van lehetőség a gyakorlati alkalmazásra is, mert akkor tudja összeállítani a mozaikokat: a múlt hogyan határozta meg a jelent és mit kell kicserélnie az egyes elemekből, hogy más irányt vegyen az élete. Úgyhogy: türelem, használja ki minél jobban ezt a termékeny periódust!

Gyakorlati szempontból
Sajnos itt is a türelmetlenséggel kell kezdeni, számos elképzelése van, sok változással, ami teljesen helyénvaló és előrevivő, azonban kevéssé hajlamos figyelembe venni a realitásokat, amibe az is beletartozik, hogy mások tempója lassúbb, mint a Kosé. Ha pedig még például hivatali szervek is szerepet kapnak tervei megvalósításánál, akkor kénytelen kivárni bizonyos határidőket is, vagy olyan feltételekhez kell igazodnia, amiknek értelmét nem biztos, hogy átlátja (s lehet, hogy nincs is nekik ilyen).

Otthon, család, ingatlan témakörben is hasonló tendenciák látszanak, az egyenetlen energia-eloszlás is lehet oka annak, ha nem olyan tempóban mennek a dolgok, ahogyan szeretné.

Vagyis a Kosoknak gyakran megismételt figyelmeztetés most sem nélkülözhető: türelem, türelem, türelem.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Amióta a Szaturnusz a Bakban jár, ez a terület még nagyobb hangsúlyt kap a Kosok számára, mint addig, holott addig sem volt közömbös. S ha felismeri, ha nem: eddig messzemenő támogatást biztosított a Sorsbolygó a szülöttek számára, az egyidejűleg gyakorolt kényszer és gátlás mellett is. Bizarr módon itt még az eddigieknél reklamált tempóval sincs annyi „baj”, pedig a Szaturnusz elvileg lassítja a dolgok megvalósulását. Most a Kosok kedvéért mégsem így működik, munkájával, önérvényesítésével kapcsolatos változásai gyorsan és kevés zökkenővel, vagy zökkenők nélkül zajlanak. A második félévben a stabilizálás látszik fő programnak.

Anyagi viszonyaiban is folyamatos fejlődés látszik, a vállalkozó Kosoknál mutatkozik időnként fennakadás, de annak is alighanem a sokat reklamált türelmetlenség az oka.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A lazább kapcsolatot éppen most építő Kosoknak lehet, hogy lendületesen alakul a kezdet, de nem sok garancia látszik a hasonló folytatásra. Ha le tud közben higgadni és igyekszik az érzelmi szempontokat fokozottan figyelni és figyelembe venni, akkor van esély egy jó kapcsolat kialakítására. Ha viszont csak a saját igényeivel foglalkozik, hamarosan elriaszthatja a másik felet.

A tartós kapcsolatban élő Kosoknál viszont olyan krízis-helyzet látszik, ami a különbözőségek kiéleződéséből fakadhat. Eltérő ízlésbeli elképzelések, a mindennapi élet igényeinek kezelése, a szabad idő eltöltéséről kialakított álláspont jelenthet konfliktus-helyzetet. A toleranciával pedig nemcsak a Kosnak akad problémája, hanem partnerének is. Ha pedig egyik fél sem enged, abból nehezen jön össze valami konszenzus.

Gyerekkel összefüggésben is felmerülhetnek egyenetlenségek – a legyen vagy egyelőre még nem, illetve már meglévő gyerekek nevelése körül, vagy a gyerek problémáival kell foglalkozniuk.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Allergiás jellegű panaszokkal találkozhat a második félévben, de kardiológiai szempontból is elképzelhető a fokozott érzékenység. A hosszan meglévő esetleges egészségi problémák felismerésére és rendezésére viszont igen alkalmas ez az időszak. Főleg a szervezet méregtelenítése (nyirokrendszer) terén.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Bika típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Hirtelen felismerések segítik egyéni életszemléletének formálását. Rengeteg olyan dologra jön rá, amelyek családjával összefüggésben számítanak meghatározónak és nagy dinamikával igyekszik ezeket átalakítani, vagy tőlük megszabadulni. Ez esetleg konfliktussal is járhat családon belül, hiszen a többi családtag sokszor nem érti, mi történik, hogy ami eddig elfogadott szokás vagy módszer volt, az most miért válik egyszercsak elfogadhatatlanná. Ez azonban nem akadályozza meg a Bikát abban, hogy ez egyszer saját meggyőződése alapján döntsön. 

Gyakorlati szempontból
Mintha kétfelé szakadna a világ: magánéletében jól működő szervezettséget tud megvalósítani, s ebben támogatást is kap. Hivatásában azonban ez nemigen tud érvényesülni, nagyobb részt türelmetlenség miatt, de az értetlenség is fontos motiváció lehet. A saját szülő szerepével összefüggésben ugyancsak lehetnek külső- belső konfliktusai, az imént említetthez hasonló okokból.

Racionális gondolkodásába nemegyszer olyan emocionális elemek keverednek, amelyeket a legszívesebben kiiktatna.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

E téren sok alkalma lesz gyakorolni a türelmet, megfontoltságot, az indulatok levezetését. Sok dologgal nem ért egyet, amit vagy egy szervezeti szabályzat, vagy személyesen a főnökei írnak elő, követelnek meg. Sem tartalmát, sem stílusát nem tudja elfogadni, ezért vagy konfliktusokkal kell számolnia, vagy pedig a kezelnie kell a feszültségeket, közte és nem utolsó sorban a sajátjait. Némely esetben még a szakadás is kalkulálható. A Bika általában megfontolt, de mostanában hajlamos az önmagához képest hirtelen döntésekre, reakciókra – ezzel is van mit tennie.

Ha olyan a munkája, hogy a teljesítmény vagy lehetséges teljesítések függvénye a jövedelme, akkor persze ez fokozottan kihat a keresmény egyenletes áramlására. Visszaesésekkel, vagy relatív alulfizetettséggel mindenképpen érdemes számolnia, hogy ne érje kellemetlen meglepetés.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Akik lazább kapcsolatban élnek, vagy éppen most van alakulóban kapcsolatuk, azoknak az a figyelmeztetés sem árthat, hogy a beidegződésekhez, vagy/és családi mintákhoz való ragaszkodás megnehezíti a kapcsolat létrejöttét, illetve harmóniájának megteremtését, megtartását. Az első blokkban (spirituális-karmikus szempontok) vázolt fejlődés élénken érinti ezt a részterületet is.

A már tartós kapcsolatban élő Bikák (vagy az Én és a Világ viszonyára koncentráló Bikák) számára sokkal jobbak a kilátások, bár ők sem kerülhetik ki a konfliktushelyzeteket, munkával, önérvényesítéssel, esetleg gyerekneveléssel, vagy a szülőkkel való viszonnyal összefüggő vitákat, egyenetlenségeket.

A baráti kapcsolatokkal is érdemes kíméletesen bánni, s nagyjából ugyanez vonatkozik arra is, ahogyan gyerekeivel bánik (vagy ők a Bikákkal).

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A szív, illetve keringés kérdéseire esik a fő hangsúly, előfordulhat ritmuszavar, vagy ingadozó vérnyomás, ami panaszokat okozhat és valami orvosi (gyógyszeres) beavatkozást igényelhet. Nem szívesen veszi ezt igénybe, ezért megkísérelheti az enyhébb tüneteket természetgyógyászati eszközökkel, önállóan kezelni, de ne csodálkozzék, ha ezek nem mindig vezetnek eredményre.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében az Ikrek típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Hogy a karma rendező elve mennyire meghatározza az emberek köznapi életét, azt vagy felismerte már, vagy sem. Most mindenesetre igen élénken megtapasztalhatja ezt az állítást a második félév során szinte folyamatosan. Felhívom a figyelmet nyomban arra is, hogy a karma jelenléte korántsem csupa égszakadás- földindulást jelent, hanem nagyon is pozitív, progresszív jelenségek is tapasztalhatók működése során – amennyiben a szülött megfelelő módon végezte addig munkáját, erre éppúgy megkapja a visszaigazolást, mint ellenkező esetben a figyelmeztetéseket. Tehát a vegyes hatásoknál jó, ha megragadja a pozitívumokat és abból építkezik tovább.

Gyakorlati szempontból
Rengeteg szervezési, adminisztrációs, ügyintézéses dolga akad, amiknek gyorsan a végére akar járni. Minél jobban siet azonban, lehet, hogy annál lassabban sikerül a dolog, mert nem vesz figyelembe lépéseket, amelyekhez majd mégiscsak vissza kell fordulnia.

A mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolatában, valamint általában a kommunikációjában is bizonyos türelmetlenség, előreszaladás érhető tetten, hasonló következményekkel persze, mint az imént láthattuk. Az Ikrek általában véve toleráns a többiekkel szemben, most viszont elég határozottan szeretne megreformálni jó pár embert szűkebb- tágabb környezetében, abból a szent meggyőződésből, hogy jobban tudja: nekik mi a helyes útjuk. S lehet, hogy igaza is van, csak éppen még ők valószínűleg nem tartanak ott, ahol „előírás szerint” lenniük kéne. A sürgetés pedig nem sokat segít, az elfogadás (v.ö. tolerancia) annál inkább.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

A heti horoszkópokban sokat szerepel ez a terület és gyakran olyan formában, hogy elismerést kap a szülött teljesítményéért. Továbbra is érvényes ez a tendencia, de itt ki tudom még egészíteni olyan információkkal is, amit a heti előrejelzésekből terjedelmi okokból ki kell hagynom. Nagy empátia, s olyan érzelmi megközelítés jellemzi a főnök-beosztott, vagy munkatársak közötti viszonyt is, ami nagyon speciális és sokszor nem is igen érti a szülött, hogy miért is van ilyesmiben része. Képességeinek olyan rétegei mozdulnak meg, amelyek hosszú ideig lappangtak, s az utóbbi években (2012-től) bontakoznak ki teljes keresztmetszetben. Maga a szülött nem lepődik meg rajta, hiszen eddig is tudta, milyen kvalitásai vannak, de a külső szemlélőknek új a jelenség.

Anyagi viszonyai követik a munkában kifejtett teljesítményt, s elismerése cseppet sem csak erkölcsi- mentális szinten történik, hanem a legkézzelfoghatóbb, a jövedelmet érintő formában is. Emellett be- becsúszhat néhány kellemetlenebb motívum is, például bizonyos szabályozók miatt.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A laza párkapcsolatot fenntartó, illetve ilyent éppen kialakító Ikrek számára a kilátásokat az a körülmény szűkíti be, amit már többször említettem: a türelmetlenség. Ez jellemezheti az Ikrek szülöttet, de a partnert is, amint az nemkülönben, hogy inkább diktálná azt, hogyan történjenek az események, semhogy figyelembe venni a másik igényeit. Ez pedig a hosszú távú kapcsolat építését- fennmaradását egyáltalán nem biztos, hogy támogatja.

A már tartós kapcsolatban élő Ikreknél a racionális és emocionális elemek váltakozása, vitája, ütközése kalkulálható. Sok szempontból szeretné, hogy változzon a kapcsolat vagy a másik fél, de aztán mindig felülkerekedik az a belátás, hogy tulajdonképpen jól van úgy, ahogyan van. Viszont minél többet piszkálja a másikat, annál nagyobb a veszélye, hogy az a szerencsés alakulás, ami a közelmúltban ezt a területet érintette, átfordul egy keserűbb, elégedetlenebb formába, s ez természetesen a szerencsét is veszélyezteti. Sok múlik azon, hogy a szülött mennyire képes felülemelkedni saját frusztrációin, s azon, hogy azokat kivetítse a másikra.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Derék- csípőtájéki problémák, a szervezet méregtelenítése – máj, epe lehet érintett. A vér koleszterin- cukor- és zsírtartalma is terítékre kerülhet. A torok tájéka, valamint nagyon hangsúlyosan a pajzsmirigy érzékenysége befolyásolhatja mindennapjait.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Rák típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Ez a témakör az idén a vizeseknek nem nagyon fekszik – legalábbis a második félévben. A Rák is úgy van vele, hogy foglalkozik ő a halhatatlan lelkével máskor éppen eleget, most inkább a gyakorlati élet felé fordulna. Azonban a karma mindig gondolkodik arról, hogy nem tudjuk őt és feladatait kikerülni, s ott állít az utunkba akadályokat vagy csak útjelzőket, illetve feladatokat, ahol biztosan nem tudjuk figyelmen kívül hagyni. Nos, pontosan ilyen a párkapcsolat, ahol a Rákoknak tavaly december óta amúgy is koncentrálódik a karmikus feladat – innentől van ugyanis a karma bolygója, a Szaturnusz a Bakban, ami a Rákoknál (az ügynevezett Napház rendszerben) a társat jelenti. Nem érdemes egyébként törekedni az energia megtakarítására az elemzés, feldolgozás munkájában sem, mert csak felhalmozódik, s ha most nem végzi el a szülött, akkor kénytelen lesz egy félév múlva, vagy máskor, de rendbe kell tenni magában a megtapasztalt karmikus kérdéseket.

Gyakorlati szempontból
A Rák fantáziája igen gazdag, s nem szűkölködik praktikus intelligenciában sem, most még fokozottabban érvényesül mindez és ettől szinte szárnyakat kap a hosszú távú elképzeléseket illetően is, meg persze a mindennapok szervezésében, az ilyen feladatok megoldásában is.  Lehet, hogy többet bosszankodik a kelleténél azon, hogy a környezet nem követi olyan tempóban, amit ő szíve szerint diktálna, illetve olyan akadályokkal találkozik, amiket felesleges kötözködésnek ítél meg (például bizonyos szabályozók). Úgy is érezheti, hogy lebéklyózzák, de hát az is fontos tanulási folyamat, hogy szinkronba hozza mindezt. A közelebb álló személyek közt is kiemelt itt is a társ, aki próbálja lelkesedését korlátozni, hogy megóvja a csalódástól, ám a Rák ezt is inkább kötözködésnek, vagy irigységnek érzékeli – amíg jobb belátásra nem tér.

 

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

A vállalkozó Rákoknál sok-sok lehetőség és munka adódik, amellett, hogy köztük akadnak meg nem valósuló elemek is – de ez belefér a normális üzletmenetbe. Most lehet, hogy mégis érzékenyebben fogja fel az ilyen „árulásokat”,

Az alkalmazotti viszonyban lévő Rákoknak sem lehet sok oka panaszra, mert őket is támogatja a sors és megkapják az elismerést is. A zökkenőket azonban nem lehet itt sem figyelmen kívül hagyni, sőt: kisebb-nagyobb változást sem, amibe belefér még akár egy munkahely-váltás is. A munkájukat hivatásszerűen gyakorló, illetve vezető beosztású Rákoknak lesz a legnehezebb dolga, hiszen nem csak saját magukért vállalnak felelősséget, hanem másokért is. Ezért egy fokkal még nehezebben veszik, ha olyan dolgot terveznek, ígérnek, amit aztán – külső körülmények miatt – nem tudnak betartani. A konfliktusokat is nehezen viselik, s néha nem is tudják jól kezelni.

Anyagi szempontból nagyon vegyesnek látszik a második félév: ugyan növekvő jövedelem ígérkezik, de valószínűleg nem érzi majd arányosnak a befektetett energiához képest.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Már emlegettem az első blokkban a társkapcsolatot, mint a karmikus feladatok egyik legfontosabb terepét (általában és mindenkinél és mindig). A Rákoknál ez hangsúlyozottan érvényesül, hiszen – mint már láttuk – a Szaturnusz most a Bakban, a szemben lévő jegyben jár, tehát a tükör, kiegészítés legfontosabb megtestesítőjét, a partnert jelzi. A tartós, házassági vagy házasságszerű kapcsolatban élő Rákoknál ez okvetlenül érvényesül. Mindemellett most még csak olyan feladatok látszanak, amelyek viszonylag könnyűszerrel megoldhatók, úgyhogy aggodalomra – legalábbis egyelőre – nincs ok.

A lazább kapcsolatban lévő vagy ilyen most alakító Rákoknál könnyedebben menneke a dolgok, ha nem is mindig problémamentesen. Fontos a nagyvonalúság, elfogadás, tolerancia gyakorlása, s az, hogy amikor a felszínre akarnak törni a kicsinyesebb Rák-elszámolások, akkor próbálja meg ezt kezelni és ne akarja mindenáron felmérni, hogy ki mit tett bele abba a kapcsolatba, s abból mi és hogyan térült meg.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Csípőtájék, máj, hasnyálmirigy, vizelet kiválasztás – a kiemelhető szervek, funkciók, mint egészségi szempontból érzékeny területek. A szív és keringés esetleges anomáliái már következményként jelentkezhetnek esetleg.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében az Oroszlán típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Az első félévben egyszerűbbnek tűnt minden, a másodikra összezavarodni látszanak az energiák. Az a határozottság, ami akár spirituális, akár gyakorlati szempontból is jellemezte, most meginog, kételyek támadnak fel a szülöttben, még ha a megérzései, vagy kifejezett hite azt is sugallja, hogy nem kell hinnie a szemének és a racionális indokoknak. Mindemellett viszont nagyon erős motiváció hajtja afelé, hogy bizonyos áldozatokat kell hoznia, nem baj, ha nem érhető az ok vagy hogy más szempontok meg az ellenkező irányba húznák. Ez az erős motiváció teljességgel egy hitből táplálkozik, s hitbéli kérdésekkel vitatkozni lehet ugyan, de felesleges.

Gyakorlati szempontból
Máskor remekül szuperáló praktikus intelligenciája is alá van vetve az imént vázolt hatásoknak, így sokszor inkább intuitív alapon dönt kisebb-nagyobb kérdésekben, semmint a józan megfontolás alapján. Ez nem ritkán zavarja, mindhiába, sokkal erősebb az intuitív benyomásokra alapozó késztetés. Legyen szó a mindennapok rutinjáról, vagy hivatásáról, vagy az évek óta jelen lévő otthon, család, ingatlan (haza) ügyeiről, folytonos belső vitát folytat saját két oldala között. Ezzel persze sok energia megy el, jobb lenne, ha kevesebb ilyen küzdelmet vívna, hisz az eredmény így is, úgy is ugyanaz lesz. Konfliktusba kerülhet társával is a racionalitás kontra emocionalitás miatt, mivel a másik fél a racionalitást képviseli (lehet, hogy nem mindig, de most igen), s próbálja ilyen érvekkel elterelni elhatározásaitól.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Eddig is jelentős energiákat mozgósított a tárgyalt területre, most pedig egy-kettővel nagyobb fokozatra kapcsol. Nemcsak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is érzékelhető változás: továbbra is ötletek özöne pattog ki agyából, ami a bőség zavarát is jelenti, sokszor saját maga sem tudja rangsorolni, melyikkel érdemes foglalkoznia, melyikkel most nem, vagy egyáltalán nem. Ezen felül a sors is támogatni látszik, a hosszú távú, már bejáratott törekvéseiben okvetlen, de az új ötleteknél is. Ami az utóbbiakban a leginkább akadályt jelent, az saját türelmetlensége illetve ismét azok a fránya racionális- praktikus szempontok, amelyekkel már több szinten és téren meggyűlt a baja. Ha túl sokat mérlegel egy-egy elképzelésén, akkor sikerül elérnie, hogy még azt se lássa biztosnak, ami fekete-fehéren teljesen stabilnak bizonyul. A legjobb tehát ha itt is igyekszik minél jobban intuíciójára hagyatkozni és minél kevesebbet tépelődni.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A lazább kapcsolatot fenntartó, illetve párkapcsolatukat éppen most megalapozó Oroszlánoknak viszonylag könnyű dolguk van, mert a másik fél és az Univerzum egyaránt támogatja törekvéseiket, s azon belül persze a kapcsolatot. Lehet, hogy kissé nagyobb távolságtartással, mint ahogyan azt a szülött szeretné, de ha nem erőlteti a tempót és intenzitást, akkor nagyon kellemes, lassan, de biztosan épülő viszonyról beszélhetünk.

A már elkötelezett (házassági vagy házasság-szerű) kapcsolatban élő Oroszlánok dolga jóval nehezebb, mert több tényező terheli a viszonyt. Elsősorban idegi jellegű, a másik fél türelmetlen, esetleg – az Oroszlán megítélése szerint – agresszív és ezt kezelni több türelem szükséges, mint amennyi az Oroszlánnak mostanában van. Sok változáson megy át a kapcsolat – bármennyi időre is nyúlnak vissza előzményei. A változás szükséges az életben maradáshoz, kérdés, hogy merre fordulnak ennek során a felek.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Mozgásszervi, ízületi, lerakódásos, kövesedéses jellegű problémák terhelhetik egészségét, de elég élénken jelentkezik a gyomor, emésztés (nőknél a női nemiszervek) érzékenysége, esetleges problémája is.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Szűz típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Mintha tudattalanjába két kis kobold fészkelte volna be magát és mindenféle dolgokat felpiszkálnak, amikkel nincs ínyére foglalkozni, de kénytelen, mert állandó ingerlés alatt tartják. Természetesen semmilyen gonosz szándék nem rejlik emögött, csupán egy ösztönzés, hogy sohase feledkezzék meg a karmikus munkáról, a mindennapok szerteágazó feladatai közepette sem. Próbálja meg minél hatékonyabb spirituális munkára fordítani ezeket az energiákat. Na meg azokat, amelyek munkája során borzolódnak fel, mert azokban is sok karmikus üzenet rejlik. (Majd a munka, hivatás résznél erre visszatérünk.)

Gyakorlati szempontból
Máskülönben is elég mozgékony, de most különösen: sokat jön-megy, elsősorban belföldön, de rövidebb külföldi kiruccanásokat sem lehet kizárni. Egy része összefügghet munkával is, azok – hogy, hogy nem – a kevésbé kellemes kategóriába tartoznak, más részük viszont kifejezetten megismerés, pihenés célzattal történik, s persze ezért szerethetőbbek.

Ami a gondolkodásmódot illeti: a szokottnál nagyvonalúbban és átfogóan, széles látókörből képes szemlélni a világot, s ha nem jut eszébe eredeti alapállása, akkor még azt is megtapasztalja, milyen, amikor az ember látja az erdőt is és nemcsak az egyes fákat. Egy pillanat alatt vissza tud kattanni analizáló mivoltába, s nekiállhat rágódni is azon, melyik nézőpont is a helyes. Jó lenne, ha minél több élményt raktározna el az átfogó látásmóddal kapcsolatban, hogy majd amikor ez elmúlik, akkor is tudja még használni.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Sajnos ez a terület sokkal hektikusabbnak látszik, mint amilyen az I. félévben volt, s főleg: mint ahogyan – joggal – szeretné azt a Szűz. Sok vita, esetleg háttérben történő intrika, pusmogás, jó szándékú, de rosszul elsülő kritkai és hasonlók érhetik. Sokszor az a benyomása, hogy hátba támadják és tehetetlen ezzel szemben. A nyílt konfrontációval járó jelenségek sem sokkal biztatóbbak: kénytelen itt is olyan jelenségekkel találkozni, amelyek indulati alapúak, s így nem biztos, hogy közmegelégedésre rendezhetők. Munkatársaival, beosztottaival való – máskor jó, sőt: kitűnő – viszonya átmenetileg megromolhat, különösen, ha érzékenyen  reagál rájuk. Ezekben is sok karmikus üzenet rejlik (lásd fentebb), s ha így próbálja felfogni, elveheti az élét és nagyon jól hasznosíthatja is.

A titkolt elemek között szerepelhet titkolt bosszúság afelett, hogy anyagi viszonyai nem fejlődnek olyan ütemben, ahogyan megérdemelné/szeretné.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Akik lazább párkapcsolatban vannak, ott érdekes tendenciák figyelhetők meg. Amennyire ilyenkor még kiforratlan a viszony, annyira ellentmondásos, hogy igen határozott elkötelezettséggel és jövőépítési szándékkal áll hozzá a dologhoz. Ha ez jó fogadtatásra talál, az remek, de lehet elriasztó hatása is, a másik fél (joggal) tarthat attól, hogy tőle is hasonló hozzáállást vár el, s erre nem biztos, hogy már készen áll. Némely esetben egyébként a másik alapmagatartását jellemezheti az elszánt igyekezet, ez esetben persze a Szűz szemléli némi távolságtartással a dolgot.

A tartós párkapcsolatoknál más a helyzet. Az utóbbi években 2012 elejétől – mióta a Neptun a Halakban jár – nagy hullámzások jellemezhetik a viszonyt, sok-sok illúzióval, félreértéssel terhelve. A szerencsésebb Szűznél azonban vannak olyan áldott periódusok, amikor a mély megértésnek egy jelentős minősége lép előtérbe és békés, szeretetteljes viszonyban lehetnek partnerével akár hosszabb időre is. Most egy ilyesféle periódus képe sejlik fel, amit nem lehet felhőtlennek tekinteni, de némi igyekezettel kihozható belőle az optimális jó.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Az idegi- lelki alapú problémák ideje lesz a második félév, amikoris lobos, gyulladásos jellegű betegségei keletkezhetnek, változatos szerveket, rendszereket érintően. Kiemelt a gyomor, emésztés, de a felső légutak, torok problémáit is meg lehet említeni. Ügyeljen arra, hogy minél kevesebbet idegeskedjen, illetve ne fojtsa el feszültségeit, hanem vezesse le valami jámbor módon.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Mérleg típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Érdekes, kettős hatás látszik ezen a téren: az egyik egy szelíd, de nagyon hatékony felismerés-rendszer, a másik pedig jóval dinamikusabb, ezért némelykor kifejezetten meg- és felrázó jellegű felismerés-rendszer, ami olyan erejű, hogy még hosszabb távú elképzeléseire, szellemi barátságainak köreire is kihatással lehet. Érdekes abból a szempontból is, hogy – bár a Mérleg valóban és kifejezetten társkapcsolat függő – az önállóság mindkét megközelítésben olyan szerepet kap a szülött életében, hogy már-már arra is lehet gondolni, hogy további életét inkább szeretné egyedül tölteni. Persze ez majd változni fog, de egyelőre megtapasztalja a függetlenség előnyeit élményeit.

Gyakorlati szempontból
Az otthon, ingatlan, család (haza) témakörét gyakran emlegetem a Mérlegnél a heti horoszkópokban. Ez a terület eddig is kiemelt volt, de tavaly december óra, mióta a Szaturnusz a Bakban jár, még nyomatékosabban hangsúlyos. Rendeznie kell ezekben a témakörökben egy csomó dolgot, ami kb. 30 év alatt felgyülemlett (ha van ennyi idős az érintett Mérleg…), és esetleg a szőnyeg alá söpörte. Most meg kell oldani, vagyonjogi kérdéseket, családi konfliktusokat, amelyek lehet, hogy több generáció alatt felgyülemlett jelenségek. Most megvan az ereje mindehhez és a praktikus eszközök is rendelkezésére állnak, így le tud zárni (ha nem is az idén, de a következő egy- másfél évben biztosan) hosszan elhúzódó dolgokat.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Ha vállalkozó, akkor a szokottnál is több tennivalója akad, fel- felbukkanó feszültségek, konfliktusok miatt. Ügyfele meggondolja magát, hosszas egyeztetés után kideríti, hogy ő mégsem rendeli meg azt a dolgot, vagy beleköt a teljesítésbe. Jobban járnak azok a Mérlegek, akik alkalmazotti viszonyban vannak, bár ott is ki vannak téve hasonló jelenségeknek, csak nem az ügyfelek, hanem például főnökeik részéről. Mindemellett a munka most egy viszonylag békés tevékenységnek látszik. Munkatársai (beosztottai, alkalmazottai) körében népszerűségre tesz szert, amit néha nem is ért, de örömmel elfogadja.

Jövedelmi viszonyai alkalmazottként kifejezetten szerencsésen alakulnak, ami sajnos a vállalkozói szférára nem mondható el (a Mérlegek szempontjából). Ott is megvan a felívelés, de nagyobb hullámzással, visszaesésekkel

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Az első blokkban (spirituális-karmikus szempontok) említett függetlenségi törekvések természetesen jól látszanak a párkapcsolat terén is. A lazább, vagy kezdődő kapcsolatot építő Mérlegeknél megvan a szándék a tartósságra is, de kevéssé jól tűrik a feszültségeket, így kérdés, hogy a sok apró konfliktus vajon mennyire kezdi ki, rongálja meg a kapcsolatot. Ha jól megnézi, milyen körülmények váltják ki a vitákat, akkor megállapíthatja, hogy csekély jelentőségűek, csak sokszor nagyobbra fújják fel.

Körülbelül hasonló vonatkozik a tartós kapcsolatban élő Mérlegekre is, az alacsony toleranciaszint számos esetben vitára készteti akkor is, amikor annak semmi értelme. Ha nincs párkapcsolatban, akkor a környezet képviselői jelentik az okot (ürügyet) arra, hogy belekössön a másikba, felcsattanjon, amikor az nem is időszerű és így tovább.

Baráti kapcsolataiban is jó, ha ügyel a mondottakra és gyerekével fenntartott viszonyában pedig még inkább. Különösen, ha kamaszkorú vagy/és még együtt élnek, a Mérleg benne is a függetlenségét fenyegető tényezőt láthatja.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A rövid távú egészségi anomáliákkal könnyen elboldogulhat, s ha akad is ilyen, különleges (természetgyógyászati) módszerekkel simán el tudja intézni. Kissé más a helyzet a krónikussá váló betegségeknél, de ezek nagy részét éppenséggel nem is érzékeli az ember – azért is válhatnak többek közt krónikussá. Ha mégis észlel bizonyos (szív- érrendszeri, felső légúti) tüneteket, akkor ne legyen rest, járjon a végére, megelőzhet egy csomó kellemetlenséget.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Skorpió típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Meg van győződve arról, hogy most minden más fontosabb és előbbre sorolandó, mint a spiritualitás, meg holmi karma, mert annyi dolga van másfelé, hogy nincs ideje és energiája ilyesmikkel foglalkozni. Lehet, hogy akár a Skorpió (akár bármely típus képviselője) meg akar feledkezni a karmáról, de az biztos, hogy a karma nem fog őróla megfeledkezni. Így hát arra a területre koncentárlódnak karmikus jellegű feladatai, ami már évek óta kísérti kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel és hegyekkel: a kommunikáció, közlekedés, bürokrácia stb. területére. Ezekkel konfrontálódva kénytelen mégiscsak foglalkozni saját hozzáállásával, fejlődésével, változásaival.

Gyakorlati szempontból
Szorosan kapcsolódunk az előző ponthoz, mert a lehető leggyakorlatibb teendők az ott is kiemelt kommunikáció, közlekedés, kontaktusok, bürokrácia, hivatalos ügyek, szabályok területén adódnak és a Skorpió osztatlan lelkesedésével egyáltalán nem találkoznak össze. Magyarán: meglehetősen utálja ezeket a teendőket, de nem tudja kikerülni. A kitartásnak nincs híján egy vérbeli Skorpió, most itt gyakorolhatja ezt erényként is akár.

Az otthon, család, ingatlan (haza) témaköre előtérbe kerül a második félévben. Valamilyen változás történik itt, amit a résztvevők elég vegyesen fogadnak. Családtag külföldre költözése, családi konfliktus, vagy egyszerűen csak egy 10-15 évente aktuális felújítás lehet többek közt a megnyilvánulási formája.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

A vállalkozó Skorpióknál a legkönnyebb a helyzet: olyan simán, már-már automatikusan mennek a dolgok, hogy a legjobb ha bele sem avatkozik. Félretéve a humort, mindenképpen jó, ha intuíciójára hallgat ilyen ügyekben, mert most szinte sohasem tud tévedni.

Bármilyen viszonyban (vállalkozói vagy alkalmazotti) is legyen, azért a munkatársakkal, üzletfelekkel történő kapcsolattartás nem tekinthető zökkenőmentesnek. Különösen az alkalmazott viszonyban foglalkoztatottaknál érvényesül, hogy elég sok egyenetlenség, elvi különbözőségek, viták tarkíthatják a viszonyt, munkatársakkal, d a beosztottakkal is. S a vezető státuszú Skorpióknál még élesebben kidomborodik, hogy most az érzékeny emberi kapcsolatok kezelése különös figyelmet igényel, s nem lehet elhanyagolni.

Jövedelmi viszonyai jónak látszanak, kifejezetten szerencsés időszaknak tekinthető ebből a szempontból a következő, de itt is látszik néhány csalódás, meghiúsult jövedelem vagy kisebb-nagyobb zökkenő, amitől azonban az egyenleg továbbra is erősen a pozitív tartományban marad.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A lazább kapcsolatban lévő, vagy ilyent pont most létesítő Skorpióknak ebből a szempontból is érdemes az intuícióra hagyatkozni, akkor mindig tudja mit kell tennie vagy nem tennie. Nagyon jó, már-már ideális kapcsolatot tud felépíteni hasonlóan érzékeny, érzelmi beállítódású partnerrel, mint amilyen ő maga.

A tartós kapcsolatban élő Skorpióknál az Uránusz Bikába lépése  (idén május 15-től – lásd még az éves általános elemzésben a jegyváltásoknál) indukálhat kapcsolati feszültségeket, méghozzá teljesen hirtelen keletkező feszültségeket, melyekről el sem tudta volna képzelni, hogy ilyen lehetséges, vagy hogy olyan okból, ami most itt kiderül, hogy lappangó problémaként jelentkezett. Ha túlteszi magát a meglepetésen, még mindig fel kell dolgoznia a helyzetet, s el kell valahogy rendeznie az ezzel kapcsolatban feltámadó indulatokat. A konfliktusok rendezhetők, szó nincs végzetes szakadásról, de ügyelni kell arra, hogy sohase feszüljön túl a húr.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A Skorpióknál (is) a keringés, szív ügyei látszanak fokozottan érzékenynek a második félévben.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Nyilas típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Amíg a Jupiter a Skorpióban jár (vagyis ez év novemberéig), sok olyan rejtett tartalom kerülhet felszínre tudattalanjából, ami gyerekkori, sőt: még tovább megyünk: előző életekből származó emlékekből áll, s amelyek jelentősen meghatározták egyéni életfilozófiáját, felfogását. Most ideje lehet felülírni ezeket, vagy „saját erőből” vagy némi segítséggel (oldások). Némi akadály látszik ezekben a folyamatokban, s az is lehet, hogy nem mindig tetszik, ami kiderül – például valamely előző élettel kapcsolatosan. De pont az a cél, hogy mindezt feldolgozza.

Gyakorlati szempontból
A mikrokörnyezetben (pl. szomszédság), közlekedésben, de kereskedelemmel összefüggésben is és bármilyen kommunikációs tevékenységben vegyes, nagyobb részt idegesítő elemek látszanak. Próbálja megőrizni higgadtságát és – főleg – toleranciáját, ami most mintha el akarna menni valahová.

Meggyűlhet a baja kommunikációs eszközökkel is, vesz valamit és nem válik be, vagy mindig lesz vele valami probléma.

Az otthon, család, ingatlanok terén viszont annál jobban alakulhatnak ügyei, néha már-már csodaszámba menő módon. Remek érzékkel megtalálja mindig az optimális megoldásokat (például ingatlan hasznosításánál, eladásnál, kiadásnál).

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Fontos periódus kezdődött a munkában a Nyilas típus szempontjából. Sok nagyon jó, praktikus ötlet jut eszébe, amit nyomban szeretne megvalósítani is – természetesen. Azonban egy részüknél olyan tényezőkbe ütközik, amelyek miatt mégsem tud nekikezdeni az adott tevékenységnek. Például külföldi érdekeltségből származó valamilyen nehézség; a szabályozók merevsége, vagy „a hivatalnak packázásai”; a környezetében, esetleg rokonságában felbukkanó irigység, ami miatt megpróbálják lebeszélni, súlyosabb esetben pedig félrevezetik, vagy még csúfabbat tesznek, intrika formájában.

Mindez nem befolyásolja mégsem anyagi viszonyainak alakulását, mert ott egyenletesen növekvő tendencia látszik, amit kevéssé vetnek vissza a vázolt tényezők, így azok inkább mentális szinten jelentenek akadályt, kisebb-nagyobb bosszúságot.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Ha az első félévben az addig még pártalan Nyilasnak sikerült kapcsolatot kialakítania vagy megszilárdítania, akkor jár jól, mert a második félév kozmikus körülményei ilyesmire nem igazán alkalmasak számára. A régebb óta vagy a közelmúltban kialakított, meglévő kapcsolatok ápolása nagyon fontos program lehet (persze, csak ha meg akarja tartani), mert elég sok feszültség terheli a vonatkozó területeket. A feszültségek forrása lehet kölcsönös konokság, amikor mindenki ragaszkodik saját álláspontjához. Ebben van egy jókora adat hiúsági kérdés is, mert attól tartanak a felek, hogy kevesebbek lesznek, ha jottányit is engednek álláspontjukból.

Baráti kapcsolatokkal is jobb csínján bánni. Sőt: azon Nyilasoknak, akiknek gyerekük van, velük is gyakorolhatják a türelmet, megértést, nagyvonalú felemelkedést a kisebb problémákon.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Szükségessé válhat esetleg valamilyen beavatkozás, túlterhelés, vagy mondjuk baleset következtében.  Az ilyesmi sohasem kellemes, de ez kifejezetten előnyösnek látszik, ráadásul emberi kapcsolataiban is jelenthet komolyabb fejlődést. Máskülönben a gyomor, emésztés (nőknél a női szervek) érzékenysége emelhető ki, valamint a mirigyeké, kiemelten a pajzsmirigyé.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Bak típus?

Spirituális-karmikus szempontból
A karma bolygója, a Szaturnusz 2017. decembere óta a Bakban jár, következésképpen a Bakokat neveli teljes gőzzel a maga sajátos eszközeivel. (Lásd a 2,5-3 éves periódusok a Szaturnusz jegyhelyzete az Aktuális rovatban, az előrejelzéseknél.) E típusnál tehát nehéz lenne eltéveszteni, hogy abban az időszakban, amíg a Szaturnusz a Bakban van, a szülöttek karmikus- spirituális fejlődése igencsak előtérben marad. Ugyanakkor ezek nagyon hatékony időszakok, érdemes kihasználni őket. Most pedig – ami a második félévre végig vonatkozik – van egy nagyon jó támogatása is, tehát kevésbé rigorózusan folytatja azt a nevelést. Sőt: adományokkal is kedveskedhet szülötteinek, érdemes figyelni, hogy össze ne keverjék az igazi és álcázott jótéteményeket.

Gyakorlati szempontból
Sokszor emlegettem a heti horoszkópokban, hogy milyen élénken működik mostanában az intuíciója. Ez nemcsak a megérzésekre vonatkozik, hanem arra is, hogy a legpraktikusabb dolgok megközelítésébe, döntéseinek előkészítésébe is hajlamos bevinni az intuitív elemeket. Jól is teszi, ha inkább rájuk hagyatkozik, mert továbbra is nagyon jól szuperál a dolog. Emellett persze a racionális oldala sem hever parlagon, kreativitása is felélénkül és egy sereg új ötlete támad, ami azért különös, mert a nagy újító éppenséggel nem a Bak (hanem szaturnuszi párja, a Vízöntő). Most mégis úgy látja, meg kell reformálni bizonyos dolgokat, akár munkájában, vagy a háztartásban, vagy a gyereknevelésben – illetve mindenhol.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Tudjuk, hogy a Baknál a lehető legfontosabb terület a munka, hivatásé. Ez most sincs másként, bár a hangsúly kétségtelenül kissé áttevődött oda, hogy az aktuális nagy életcél saját személyiségének gondozása. Ha önálló vállalkozó, akkor jár a legjobban (hogy, hogy nem, ez több jegynél kijött) – nyilván saját maga dönt egy sereg dologban, s bár természetesen alá van vetve a nagy törvényszerűségeknek, de mégis nagyobb a mozgástere. Nos, ebben a helyzetben legalább a már emlegetett kreativitását ki tudja élni, ha adódnak is akadályok, zökkenők. Az alkalmazotti viszony – legyen beosztott vagy vezető – most sok frusztrációt sejtet, amit ráadásul nem is tud jól levezetni, túl sok bennük az objektív elem, ahol nem lehet közvetlen felelőst találni. A türelem a legjobb ötlet, amivel jobban át tudja vészelni a hullámvölgyeket.

A jövedelmi viszonyok is elég hullámzónak látszanak – bármelyik formában is dolgozzon. Nem ez a félév tűnik a folyamatos jövedelemnövelő alapozás idejének. 

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Szerencsére a tartós társkapcsolatban élő Bakokat társuk támogatja érzelmileg és gyakorlatilag – akkor különösen, ha a Bak nem hárítja ezt el. A társ megértő és kevésbé tragikusan fogja fel a történéseket, mint ahogy arra a Bak egyébként hajlamos, ezért is érdemes hallgatni rá, bármennyire is berzenkedik ez ellen főleg holmi hiúsági szempontok mentén. Máskülönben jól harmonizálható, stabil területnek látszik ez a nagyon fontos vonatkozása az embernek.

A lazább kapcsolatot építő Bakoknál a váratlan fordulatokra kell számítani. Ezeket a Bak általában is nagyon nehezen viseli, s a második félév nyitó képletében is igen élénken látszik, hogy nem tud vele mit kezdeni, s a legszívesebben inkább visszafordulna és felszámolná az éppen hogy elkezdődött viszonyt. A rugalmasság gyakorlására kiválóan alkalmasak ezek a szituációk és biztos, hogy érdemes kitartani, mert sokkal több potenciális lehetőség látszik abból a kapcsolatból, mint amit az első nehézségig meg tudott volna már élni.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A keringéses panaszok több típusnál visszatérnek, így a Baknál is: ideges eredetű, illetve mirigyrendszerrel összefüggő problémák képzelhetők el. Ezen kívül a máj, nyirokrendszer érzékenysége továbbá a vizeletkiválasztás zavarai sem zárhatók ki.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Vízöntő típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Rengeteg elraktározott információ áramlik fel tudattalanjából, mióta a Szaturnusz a Bakban jár (2017.12.20-tól). Gyerekkori emlékek, benyomások, beidegződések gyökerére tapinthat rá, elvont üzenetek állnak össze a gyakorlatban is használható módszerekké. Ez nem mindig kellemes, vannak kínos felismerések is, de nagyon fontos, hogy miként dolgozza fel az egyes elemeket: karmikus segítségként fogja-e fel, vagy a visszamenőleges sebnyalogatásra használja. Ha az előbbit választja és a karma természetesen működésének tekinti a folyamatot, sok és élénk spirituális élményben és dinamikus fejlődésben lehet része.

Gyakorlati szempontból
A levegősöknél eleve fontos jellemző, hogy idegileg könnyen ingerelhetők (másként: hisztisek). A most következő periódusban ez fokozottan érvényesül a Vízöntőknél, néha pattanásig feszülnek az idegei és kevésbé tud következetes lenni, mint kellene és mint szeretné. Próbálja meg valamilyen erőteljes tevékenységgel elterelni energiáit a felesleges, öncélú „probléma-tupírozásról”, hogy hatékonyabban tudja felhasználni azokat. Hivatás, önérvényesítés terén adódó akadályoknál különösen érdemes résen lennie.

Az otthon, család, ingatlan témakörben váratlan eseményekre számíthat, amelyek egy része tartozhat a kellemes meglepetés kategóriájába is akár, más része pedig sajnos a kellemetlenébe. Ha esetleg valamilyen jogi vita eshetősége merülne fel, jobb, ha kikerüli az ilyen eljárást, mert valószínű, hogy a rövidebbet húzná.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Vegyes tendenciák mutatkoznak e téren. Lehet, hogy tudna tenni annak érdekében, hogy csökkenjen az előnyös folyamatokat gátló, azokkal szembe menő hatások ereje. Ugyanis egy részük saját türelmetlenségéből (idegességéből) ered – lásd az előző pontban mondottakat. Ha képes mérsékelni magát, máris gördülékenyebben tud áramlani az az energia, ami most kifejezetten szerencsés hivatása, munkája szempontjából, ennek következtében jövedelme szempontjából is. Máskor nem jellemző, hogy túlzottan sok érzelmet vinne bele az ilyen ügymenetbe, most azonban tele van ilyen motívumokkal, amiket nehezen tud kezelni, hiszen szokatlan számára a jelenség.

Az érzelmi motívumok túlsúlya pedig arra akarja felhívni a figyelmét, hogy van mit tennie bizalma kiépítésében és megtartásában. Hogy képes legyen hinni abban, hogy akkor is jól alakul munkája és keresménye, ha annak pillanatnyi logikus alátámasztása semerre sem lelhető fel, nem látszik. Lehet, hogy már másnap megmutatja magát a lehetőség. Minél kevésbé kétkedik, annál hamarabb.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A fokozott idegfeszültség természetes levezetése – sajnálatos emberi gyakorlatként – ott adja magát, ami a legközelebb van, például a közel álló embereken keresztül. Nos, a párkapcsolat ebben a félévben pontosan erre látszik alkalmasnak, úgy ha a lazább, mint az elkötelezett, házassági jellegű kapcsolatról legyen szó. A partnert bokszzsáknak használni átmeneti megoldást ugyan jelenthet, de hosszú távon igencsak romboló lehet, tehát érdemes megfontolni, hogy esetleg jobb lenne egy valódi bokszzsákot alkalmazni. Annál is inkább, mert a partner azért visszaszól – ha ütni nem is üt – és nem hagyja magát, legyen egyébként bármilyen laza, rugalmas, ami sok, az sok lesz neki is.

A békés szünetekben mutatkozik meg, hogy valójában nagyon jó kapcsolatokról lenne szó, amiket kár veszni hagyni.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A feszültség kisülése történhet betegség formájában is, gyulladásos, lobos, váratlanul felbukkanó egészségi problémákkal. A tüdő és a gyomor területe látszik a leginkább érzékenynek, illetve nőknél a női nemi szervek, elsősorban a méh.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Halak típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Mivel a Halak hajlamos mindenféle más dimenzióban létezni, mint a földi háromdimenziós tér, amikor erre fokozottan készteti valamilyen motiváció, lehet, hogy ideges lesz. Másként fogalmazva: úgy gondolja, foglalkozik ő eleget a spiritualitással meg a karmával, nem szükséges még külön lelkigyakorlatokat is végeznie. Pedig természetesen a karma kirója a személyre szabott feladatokat ilyen helyzetben is, s a vele szemben tanúsított ingerültség sem jár halasztó hatállyal, bizony el kell végezni a munkát – ha tetszik, ha nem. Erről jobb, ha minél hamarabb meggyőzi magát, bár a második félévre vonatkozó konstelláció azt sejteti, hogy nem fog könnyen menni.

Gyakorlati szempontból
Szívesebben mozog most a háromdimenziós térben (lásd fentebb), annál inkább, mert kreativitása fokozódik, remek ötletei támadnak, s különösen a vállalkozó Halaknál megnő ezek jelentősége. A forgalom, szervezés terén okvetlenül, de számos újítás is eszébe juthat műszaki ügyekben, de például művészeti ügyekben is. (Érdemes ebből a szempontból újra, vagy egyáltalán elolvasnia az éves előrejelzésben az Uránusz jegyváltását a Bikába.) Ami visszafoghatja, az az időzítés: rá kell éreznie: mikor áll együtt minden körülmény valami újnak a befogadására, mert ha hamarabb akarja ötletét érvényesíteni, nem talál még hozzá vevőkört (vagy a szó szoros, vagy átvitt értelmében), ha pedig kicsit késik, akkor megelőzik mások.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Három különböző státuszt lehet figyelembe venni most a típusnál. Kezdjük a vállalkozói szférával, ahol már jártunk futólag a kreativitás révén. Elég egyenletes fejlődés látszik ezen a területen, bár számolni kell néhány (a félév során legalább 2, de több is lehet) olyan kellemetlenséggel, ami kicsit megakaszthatja az ügymenetet. Rendelések visszavonása, meg nem valósult teljesítés lehet a háttérben. A munkavállaló, alkalmazotti viszonyban és a munkát köteles tevékenységnek tekintő Halak köreiben sok erőfeszítés látszik, fajnos ehhez mérten csekélyebb eredménnyel. Azoknál a Halaknál, akik vezetők vagy bármilyen pozícióban vannak, de hivatásnak tekintik foglalkozásukat, nagyon jó lehetőségek látszanak, amelyeket kitűnően ki tudnak aknázni – ha nem veszítik el türelmüket időnap előtt. Érdemes kitartani, mert ez esetben mindenképpen beérik az eredmény.

Bármelyik verzióról is van szó, a jövedelem talán nem éri el azt a szintet, amit a szülött várna a befektetett energia megtérüléseként. Ebben viszont annak is lehet szerepe, hogy esetleg a kelleténél több energiát fektet be adott területbe.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A rövidebb távú, lazább kapcsolatok kialakítása, fenntartása egyszerűbbnek tűnik. S nemcsak azért, mert ez sokszor valóban egyszerűbb, mint egy pár évtizedes kapcsolat életben tartása, hanem azért, mert most szerencsésen összetalálkoznak az egyéni törekvések az általánosságban megnyilvánuló tendenciákkal. Persze arról szó nincs, hogy minden simán megy folyamatosan, a szükséges karmikus leckék e fontos területen el nem maradnak. A legnagyobb dilemmát a racionális és emocionális szempontok ütközése okozhatja, s jól teszi, ha inkább a szívére hallgat.

A tartós kapcsolatban élő Halaknál nem zárható ki egy kisebb házassági krízis sem (nem a hét évenkénti valószínűleg, hanem kisebb periodicitású, vagy ciklikusságon kívüli). Különösen kiéleződik az akaratérvényesítés kérdése méghozzá kölcsönösen. A Halak, lehet, hogy pont most jön rá, hogy eddig túlságosan engedékeny volt és ennek most véget vet, a partner pedig vagy ugyanekkor jut hasonló következtetésekre, vagy eleve hajlamosabb domináns módon viselkedni, s erről továbbra sem kíván lemondani – máris kész a konfliktushelyzet. Hogy hogyan vezetik le, az türelem, intelligencia kérdése.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A keringés, szív érzékenysége látszik nem utolsó sorban idegi alapon. Ingadozó vérnyomás, a vérösszetétel problémái, esetleg vérszegénység lehetnek a megnyilvánuló tünetek, hosszabb kivizsgálásnál pedig még további elemek is kiderülhetnek. A gyomor, emésztés és nemi szervek anomáliáit is meg kell említeni.

Archív heti előrejelzések

28. hét 2019. július 8-14 

Általános 

Visszapillantó a 2019.07.01-07. közötti hétre 

07.01. „Hableány-baleset: ebből indulhatnak ki a nyomozók – Semmi nem tűnt el azokból az elektronikus adatokból, amit a Hableány-katasztrófa kapcsán lefoglalt a hatóság – írja cikkében a Magyar Nemzet, amely szerint összesen két terabájtnyi információt rögzítettek a Viking Sigyn fekete dobozából. Vizsgálják a szállodahajós cég Ingvi nevű járművét is, hogy nem mulasztotta el a segítségnyújtást a Hableány áldozatainak mentésekor. (…) A Hableány néhai matrózának családja megbízásából Magyar György sértetti képviselő a hétvégén kritizálta a hatósági fellépést, hogy az adatokat szabálytalanul a hajólegénysége töltötte le és adta át a rendőrségnek. A BRFK viszont állítja, igazságügyi szakértő jelenlétében szedték le a fekete dobozból az információkat, meggyőződtek arról, hogy a szállodahajó személyzete mindent átad, és az esetről jegyzőkönyvet vettek fel. Arra a kritikára, hogy a Sigynt hagyták a baleset után elhajózni, azt mondták, hogy minden szükséges nyomot rögzítettek a nyolcórás szemle alatt.

A hatóságoknak átadott pendrive-ot aztán csak 13 nap múlva egy informatikai szakértő nyitotta meg Magyar György szerint, aki azt is kritizálta, hogy a balesetkor a helyszínen lévő Ingvi hajó fekete dobozát nem gyűjtötték be. A rendőrség erről azt közölte, hogy akkor kezdtek foglalkozni az adathordozón tárolt adatokkal, amikor a nyomozás folyamataiban elérték ezt a pontot. A tragédia után a Viking Sigynt követve érkezett a Margit hídhoz a testvérhajó, a Viking Ingvi, amely megállás és segítségnyújtás nélkül továbbhajózott. Ennek a hajónak a feketedobozáról beszélt Magyar György. Az Ingvinél az elszámoltatás azonban csak akkor kerülhet szóba, ha bebizonyosodik, hogy a személyzete látta, amint a Sigyn letarolja a Hableányt. Ezt jelenleg is vizsgálják – írja a Magyar Nemzet.”
(napi.hu) 

Sok tisztázatlan kérdés maradt a baleset nyomán – vesd össze a Jupiter kvadrát Neptun fényszöggel. A mostani híradásokhoz a Merkur együttállás Mars, kvadrát Uránusz társítható, különös tekintettel a fekete dobozokra, amelyek a modern technika termékei (Uránusz). 

 

07.02. „Megszavazták az MTA megcsonkítását – A Fidesz-kétharmad szavazatával átment az MTA-törvény, jelentősen csorbult a Magyar Tudományos Akadémia szabadsága. A kormány egy évig packázott az MTA-val. Kedden délután tüntetés lesz, az ellenzék Alkotmánybírósághoz fordulhat.

A parlament keddi ülésén a jelenlévő képviselők: 131 igen szavazattal, 53 nem szavazattal, 3 tartózkodással megszavazta az MTA-törvényt. Vagyis a Fidesz-kétharmad igen voksával ment át a jogszabály a Házon. Az MTA-tól augusztus elsejével veszik el a kutatóhálózatokat. Szél Bernadett kezdeményezi, hogy az ellenzéki képviselők forduljanak az Alkotmánybírósághoz a törvény miatt. Ehhez 50 aláírásra volt szükség. 

A túlóratörvény ellen hangosan tiltakozó ellenzéki képviselők most csak egy egyenpólóval fejezték ki nemtetszésüket néhányan …, illetve azzal, hogy nemet nyomtak a szavazáson. Az Akadémiai Dolgozók Fórumának mintegy 60 képviselője is bement a Parlamentbe, More Than Academy (MTA, magyarul: több mint Akadémia) feliratú pólóban. Bár nem akartak rendbontást, a parlamenti személyzet ezt a pólót is soknak tartotta, így nem engedte be őket abban – mondták a hvg.hu munkatársának. Akiknél volt más ruha, azt megkérték, öltözzön át, akinél nem volt, az kifordított felsőben mehetett tovább – mondta. A tiltakozó ellenzékiek ugyanezt a pólót viselték az ülésteremben, de őket megilleti az öltözködés szabadsága. Az ADF tagjainak azt mondták, a “szemléltetést” előre be kell jelenteni, márpedig a póló ennek minősül.
(…)
De miről szól ez az egész?
Arról, hogy kiszervezték az MTA kutatóintézeteit. „A kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és finanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosításáról” címet viselő törvényjavaslat lényege az, hogy létrehozzák az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatot (ELKH), ami az MTA-tól leválasztott kutatóintézetekből épülne fel.(…) vagyis jelentősen csorbul az MTA autonómiája. (…)
(hvg.hu)

 

Délután tüntettek az MTA székháznál a megszavazott döntés ellen. Ami a kozmikus hátteret illeti, a jó hosszú előzményekhez képest ez „csak” egy epizód az MTA történetében, annál inkább, mert aligha gondolhatta bárki is, hogy nem szavazza meg a jelenkori magyar parlament az előterjesztést. A Jupiter kvadrát Neptun és a Szaturnusz együttállás Plútó egyaránt alkalmas kozmikus háttérnek, ezek mellé társul a Merkur imént is említett két goromba fényszöge. 

 

07.04. ”Szétesőben Márki-Zay Péter mozgalma – Hadházy Ákos szerdán lemondott a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) alelnöki pozíciójáról, a független képviselő levélben jelentette be elhatározását – tudta meg a Népszava. Ezzel a héttagú vezetésből már ketten távoztak. (Ábrahám Júlia – aki Hadházy Ákossal együtt korábban az LMP színeiben politizált – már korábban lemondott.) A független parlamenti képviselő a Népszavának megerősítette a hírt, de nem akarta bővebben kommentálni. Mindössze annyit mondott: “nem akarok senkit megbántani, nagyon tisztelem Márki-Zay Pétert, de nem érzem úgy, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak a jelenlegi helyzetében jó esélye lenne céljai betöltésére”. (…) A háttérben húzódó problémák egyszerre személyiek, szervezetiek és ideológiaiak. (..:)”
(Népszava) 

Ide is főként a Jupiter kvadrát Neptunt lehet megidézni, amelyben a malmok lassan őrölnek. 

 

07.04. „A teljes német tudomány tiltakozik: tényszerűen hamis, hogy Palkovics német mintára heréli ki az Akadémiát – A tíz legnagyobb, legjelentősebb német tudományos kutatási intézmény vezetője egy nappal az MTA-törvény megszavazása előtt levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy élesen tiltakozzanak az Akadémia bedarálása ellen, és egyértelműsítsék, hogy nem igaz Palkovics állandó hivatkozása, miszerint az átalakítás csak a német modellt követi. Abban bíztak, talán még megállíthatják a politikai dózert. Nem sikerült.

A magyar miniszterelnöknek július 1-én írt levelet a die Zeit szerda este hozta nyilvánosságra. Az aláírók a legtekintélyesebb német kutatási intézmények vezetői. A német tudományos akadémiának megfelelő Leopoldina, az Alexander von Humboldt Alapítvány, a Rektori Konferencia és Merkelék tudományos tanácsadó szervének vezetője mellett a tiltakozók között vannak azoknak a nagy kutatási intézményrendszereknek az irányítói is, amelyekre Palkovics László az elmúlt egy évben folyamatosan hivatkozott. (…)”
(Index) 

A Mars is belépett az Uránusz kvadrátjába, miközben a vele együtt álló Merkur hosszan tartja ezt a fényszöget retrograditása előtt. A Mars szerepe azért is fontos, mert a németek Kosok. 

 

07.04. „Elfogyott az UNESCO türelme Magyarországgal szemben, veszélyben Budapest világörökségi címe – Ma kora délután jóváhagyta az UNESCO Világörökség Bizottság a Magyarországra vonatkozó szigorú határozatot. A szervezet éves, idén Bakuban tartott találkozóján készült el az a ma megszavazott anyag, melyben az 1987 óta nemzetközileg védett budapesti helyszín kapcsán belengetik a világörökségi “veszélyeztetettségi listára” helyezését, mely után a következő lépés már a világörökségi cím elvétele lehet. Hogy hogyan alakult ki az évek során a mostani vészhelyzet a magyarországi világörökség terén, s hogy a cím elvétele miért lenne rossz Magyarországnak, arról egy, a műemlékvédelmet jól ismerő forrásunk tanulmányát a napokban közöltük.

A ma elfogadott tervezet alapján fél évet kapott a magyar kormány, hogy valamennyire rendet csináljon a budapesti világörökségi helyszínek kapcsán. Ha ez nem sikerül, és a jövő év február 1-ig leadandó beszámolót nem találja kielégítőnek a nemzetközi szervezet, akkor a budapesti helyszín felkerül a veszélyeztetett örökségi listára.

A magyar kormány ugyanis hosszú ideje nem teljesíti az UNESCO által a megelőző években a kormánynak eljuttatott ajánlásaiban foglaltakat többek között a Városliget és a Budai Vár nagyszabású építkezései, valamint az egész magyarországi műemlékvédelmi gyakorlat kapcsán. A szervezet legfrissebb panaszait az áprilisi UNESCO-misszió látogatása alapján tapasztaltakról készítette,  s ezt két napja nyilvánosságra hozta. (…)”
(Átlátszó) 

A nemzetközi viszonyokhoz a Jupiter kvadrát Neptun társítható változatlanul. A Szaturnusz együttállás Plútó is stimmel a minden szempontból régi dolgok és dimenzionált következmények miatt.

 

07.05. „Gyerekszobába csapódott egy kamion a Bács-Kiskun megyei Solton – adta hírül az RTL Híradója. A baleset csütörtök délután történt. – Senki sem sérült meg, de a szobában tíz perccel a baleset előtt még ott aludt egy kétéves kisfiú, aki szerencsére felébredt és kiment a konyhába. A kamion teljesen maga alá temette a gyerekszobát, a szomszédok segítettek az édesanyának és kisfiának az utcára menekülni. Az édesanya sokkot kapott a történtek után. A ház lakhatatlanná vált, a családot átmenetileg a szomszédok fogadták be.
(24.hu) 

Merkur-Mars együttállás kvadrát Uránusz leképeződése. Megjegyzem, az idézett cikkben nincs, de a sokkos állapotba került anya terhes.  

 

07.06. „Havi hatvanezres ösztöndíjat kapnak azok az egyetemisták, akik hajlandók kormánypárti véleményeket írni a neten az önkormányzati választások előtt – Különös cikk jelent meg pénteken reggel a kormányzati médiaholdingba tartozó szoljon.hu-n, illetve az összes többi, kormánykézbe került megyei lapban is. Az írás arról szól, hogy pályázatot írtak ki “polgári értékeket valló egyetemistáknak.” A Szövetség az Új Nemzedékért Alapítvány által kiírt tender nem csak úgy általában támogatja a fideszes diákokat, hanem konkrét cselekvést vár el az öt hónapon át folyósítandó havi 60 ezer forint nettó fejében: “A program időtartama alatt a hallgatók publikációkat, véleménycikkeket írnak és jelentetnek meg, hallgatótársaik körében közösségszervező feladatokat látnak el, valamint rendezvények szervezésében működnek közre.”

Az önkéntes alkalmi propagandistáknak új szervezeti hálót is alapítanak Fúzió Hallgatói Közösségek néven. Véletlen egybeesés lehet, hogy az augusztus elsején induló program résztvevői éppen az őszi önkormányzati választás előtti hónapokban kezdenek pénzt kapni annak fejében, hogy kormánypárti véleményekkel írják tele az internetet és az offline sajtót.

(…) Na de hogyan derítik ki, hogy valaki tényleg megfelelően fideszes-e? Az összetett pályázás során egyrészt önéletrajzot is kell írni, másrészt az alanti három téma egyikét kell kifejteni egy gépelt oldalnyi terjedelemben, hogy kiderülhessen, az illető ideológiailag eléggé képzett-e:
Az egyén szabadsága vagy a közösség érdeke fontosabb?
Helyettesíthető-e az atomenergia más energiaforrásokkal?
Hogyan látod az Európai Unió jövőjét az elkövetkezendő tíz évben? (…)”
(444.hu) 

A Jupiter kvadrát Neptun mellett életbe lépett kb. 3-tól a Nap szembenállás Szaturnusz is. 

 

07.06. „Véget ért az idén 24. alkalommal megtartott Budapest Pride, a magyarországi szexuális kisebbségek büszkeségnapi menete – a felvonulás a Kossuth térről indult beszédekkel és egy „csókflashmobbal”, majd a Március 15. téren ért véget. A meneten számos nagykövetség, politikus, civil szervezet és aktivista-csoport vett részt, idén nagyjából 10-15 ezer ember volt ott a Pride- on.(…)”
(Mérce) 

Ezúttal nem a felvonulókat, hanem helyenként az ellentüntetőket zárták körül kordonokkal, ami komoly eredménynek számít. Békésen zárult az esemény, s ebben alighanem lehet szerepe a hét végére életbe lépő Nap trigon Neptunnak, együttállás felszálló Holdcsomónak, továbbá a Vénusz szextil Uránusznak is. De a hosszú folyamatokból a Szaturnusz szextil Neptunt és a Neptun szextil Plútót is ki lehet emelni, természetesen az ugyancsak sokáig tartó diszharmonikus és sokat emlegetett aspektusok mellett (Jupiter-Neptun; Szaturnusz-Plútó). 

 

07.06. „Mégis támogatja Botkát a DK – Kevesebb mint egy nappal azután, hogy a DK bejelentette, nem Botka László polgármester-jelöltségét támogatja, bejelentették, hogy mégis.

Pénteken délután még azt írtuk: a Demokratikus Koalíció nem Botka Lászlót fogja támogatni az őszi szegedi önkormányzati választáson. A párt utána közleményt adott ki, amelyben az okokat magyarázta. Szombaton kora délután már azt írja honlapján Szeged, hogy a DK is Botka Lászlót fogja támogatni.

A Demokratikus Koalíció szombaton bejelentette csatlakozását a szegedi összefogáshoz, így teljessé vált az ellenzéki együttműködés Szegeden, hét párt támogatja Botka Lászlót és programját.
A hét párt Botka mögött:
Összefogás Szegedért Egyesület
MSZP
DK
Momentum
Jobbik
LMP
Párbeszéd”
(hvg.hu) 

Összeállt egyébként nagyjából mindenütt az ellenzéki megállapodások sora a képviselőjelöltek támogatásáról. A mostani megegyezéshez is hozzájárulhatott a Nap trigon Neptun, Vénusz szextil Uránusz a lassú járatú fényszögek mellett. 

 

GPS – Előretekintés a 2019.07.08-14. közötti hétre

Kiemelt dátum: 07.13. – 1923-ban e napon készült el a Hollywood felirat a Los Angelest övező dombon.
A 9 méter széles és 14 méter magas, eredetileg fából épült betűkből álló felirat egy ingatlanfejlesztő ötlete alapján készült és a környékbeli ingatlanokat volt hivatott reklámozni 2 évi időtartamra. Azonban igen gyorsan a filmgyár szimbóluma lett, ezért mégsem bontották el. 1973-ban kulturális műemléknek nyilvánították. Többször kellett restaurálni illetve átépíteni, többek között 1978-ban, amikor acélra cserélték a fa alkotórészeket. Legutóbb 2010-ben végeztek rajta komolyabb karbantartást.

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. július 1-től 31-ig

Nap: Rák 8°55´ – Oroszlán 8°30´
Merkur: Oroszlán 2°36´ – retrográd: 07.08-tól – Rák 23°57´
Vénusz: Ikrek 26°47´ – Oroszlán 4°50´
Mars: Rák 29°23´ – Oroszlán 19°5´
Jupiter: retrográd Nyilas 17°00´ – 14°41´
Szaturnusz: retrográd: Bak 17°51´ – 15°38´
Uránusz: Bika 5°55´ – 6°34´
Neptun: retrográd Halak 18°42´ -n 18°13´
Plútó: retrográd Bak 22°13´ – 21°28´Ű
Holdcsomó: Rák 17°59´ – 16°20´

 

A Hold a héten
Szűz 07.08. 8.06-ig
07.08. 8.06-tól 07.10. 11.28-ig Mérleg
07.10. 11.28-tól 07.12. 17.05-ig Skorpió
07.12. 17.05-től Nyilas

Holdfázis: július 9. 12 óra 54 perc harmadik negyed (Hold kvadrát Nap)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma továbbra is nyolc.

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 1. Ismét életbe lépett a Jupiter kvadrát Neptun fényszög, amelyből egyszer már volt szerencsénk ízelítőt kapni, 2018.12.18-2019.02.17. között. (Meg 2012. június-július, majd 2013.01.20-04.05. között.) A mostani periódus 2019.05.08.-10.20. között esedékes. Egzakt lesz másodszor 06.16-án, harmadszor pedig 09.21-én.

Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik.

Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is.

A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

 1. Neptun szextil Plútó, amely ezúttal 06.09-től 10.06-ig tart, méghozzá továbbra is egzakt nélküli módon (refranáció).

50 éven keresztül (1944-1994 között) szinte minden embernek megvan. A hatalmas tömegeket érintő társadalmi mozgásoknak, amelyek röpke 50 év alatt gyökeresen megváltoztattak több ezer éves beidegződéseket, közük van ehhez a fényszöghöz. Megváltoztak például a férfi-nő kapcsolatok, különösen arra való tekintettel, hogy a Neptun női, a Plútó férfi bolygó, pontosabban: a női-férfi princípium (Vénusz és Mars) felsőbb oktávjai, magasabb szempontú kifejeződései, archetípusai. Természetesen a többi, ennél sokkal erőteljesebb, nagy mundán tendencia is kellett a változásokhoz, de a szextil közvetítette, közvetíti az egyénekhez. Szélesebb értelemben arra kívánja tanítani az emberiséget ez a fényszög, hogy – kezdve a férfi-nő magánkapcsolatokban gyakorlásként, s folytatva ennek kiterjesztését minden más kapcsolatra is – saját erejéből akarjon és próbáljon meg szembenállás helyett együttműködni. A szándék: megtörni azt a több ezer éves beidegződést, mi szerint csak küzdelem, harc, pusztítás, háború, vér és szenvedés árán, a másik rovására maradhat fönn az egyén, s a kisebb-nagyobb csoportok (faluközösség, nép, szövetségek stb). A közvetlen cél az, hogy ennek a – spirituális emberhez oly méltatlan – hagyománynak a helyébe a kozmikus szeretet dimenziói léphessenek, egyengetve az utat a végső cél: az eggyé válás felé.

 

A 2017. július 17-aug. 30, majd a 2018. június 23-szeptember 18. közötti visszatérés a mostanival együtt bizonyára figyelmeztetés, s alkalom arra, hogy felfrissítsük a kiinduló szándékot, annak gyakorlati megvalósítását.

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

Folyamatosan tart a Merkur kvadrátja az Uránuszhoz, ami ugyan most majd hosszú ideig (07.17-ig) fennáll, de egzakt nélküli formában. Mindenesetre a jelentését azért hozza. Mindkét égitest utal az idegekre. Az Uránusz a kirobbanó energia – adjuk össze csak ezt a két tényezőt, máris el tudjuk képzelni, hogy a feszült idegállapot (ami egyébként még szelídebb fényszögüknél is értelmezhető) mindenképpen jellemzi a konstellációt. Számítani lehet ezen felül váratlan fordulatokra minden olyan ügyben, ami a Merkurhoz vagy Uránuszhoz köthető: kommunikáció, irományok, tanulmányok, utazás, modern technika, baráti kapcsolatok, támogatás, segítség stb.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

07.08-án kulminál a Nap kvinkunx Jupiter fényszög. Igazságtalanság, hatalmi dölyf, túlzások – mindez azonban hosszan tartó következményekkel.

 

07.08-án a Merkur retrográdba fordul és hátrálva halad augusztus 1-ig, 19-ig az Oroszlánban, majd a Rákban.

 

07.08-án a Merkur együtt áll a Marssal (másodszor). Nagy mentális energiaképződés, egy sereg embernél az agyi- verbális- reflex-szerű folyamatok felerősödése. Fokozott aktivitás, néha öncélúan. Túlhajtás, túlzások, emiatt súrlódások, ellenségeskedés. Ironikusan bájos és enyhe formája a kakaskodás, kevésbé bájos a kötözködés. A Merkur-Mars kapcsolatoknál nem kell tettlegességet feltételezni, de a szóbeli agresszió nagyon is megfogalmazható. A kapkodás, rossz döntések, felfokozott idegállapot miatt a balesetveszély nő, amint például az elhamarkodott diagnózisok következtében végzett beavatkozások vagy a kötött rendszerű (fegyveres) testületek tagjaival történő összeütközések esélye is.

 

07.08-án még egy egzakt fényszög: a Vénusz szextil Uránusz. A békés tömegek aktiválódása, szociális érzékenység feléledése lehet a tartalma. Magán és közéletben egyaránt: váratlan felbukkanó kedves ismerősök, jól alakuló (személyi) kapcsolatok, kellemes társasági élet. Magán vonatkozásban szerelmi tartalmakat is lehet értelmezni hozzá, csak vegyük figyelembe, hogy rövid ideje miatt nem sok kifutásra kínál lehetőséget. Nagylelkűség, nagyvonalúság, segítőkészség is jellemezheti.

 

07.09-én kulminál a Nap szembenállás Szaturnusz. Különféle változatban realizálódik ez a fényszög (mint ahogyan egyébként bármelyik másik is). Az egyik változat: mániákus törekvés valami felé, holott nincs meg pont ahhoz az alap, tehetség, aktualitás. Következésképpen kudarcos vállalkozásnak bizonyulhat a dolog. Más változat: sorsszerű akadályok támadnak lépten-nyomon, és igen nagy energiabefektetéssel lehet azokat leküzdeni. Totális kudarc, az én-kép (egyéni vagy egy-egy csoporttudat identitásának) leépülése is lehetséges. Ha viszont téves én-képet kell lerombolni azért, hogy egy reálisabb születhessen, akkor még segítség is lehet ez a bolygókapcsolat! A legjobb változata az egyensúly az ego és mások érdekei; az optimista-pesszimista tendenciák között, elhamarkodott cselekedetekre irányuló visszafogottság, kompenzálás.

 

07.10-én pontos a Nap együttállás felszálló Holdcsomó – megvilágítván aktuális karmikus feladatainkat (hátha meglátjuk …).

 

07.11-re esik a Nap trigon Neptun kulminálása. Világos, tiszta gondolatok, jó rálátás még a bonyolult ügyekre is. Szociális érzékenység, ilyen dolgokra rálátás, megértés. Sajnos a rövid időtartam miatt kevés az esély arra, hogy pont egy ilyen időszakban történjenek olyan nagy horderejű döntések, amelyek hosszú távon orvosolhatnak dolgokat, de legalább szóba kerülhetnek.

 

07.11-én egzakt a Mars kvadrát Uránusz is. Önfejűség, türelmetlenség, s ilyen elemekkel tarkított akaratérvényesítés jellemzi. Kötekedésre, izgatásra való hajlam, mások sikerének kritizálása, negligálása. Van viszont olyan változat is, ahol dühödt visszavonulásra készteti az érintettet (csoportot vagy egyént) saját rosszul kezelt belső feszültsége.

Az emberi kapcsolatokra, így pl. a házasságra elég szerencsétlen fényszög, nemcsak az említettek miatt, hanem azért is, mert óriási szabadságvágy és féktelenség is társul a fokozott idegfeszültség mellé.

Összeütközések túlzott nyíltság és kritikusság miatt, esetleg botrányok. Balesetjelölő fényszög, de nem előnyös egészségi szempontból sem.

 

07.14-én pontos a Nap szembenállás Plútó. A hatalom kontra tömegek közötti egyenetlenség, konfliktusok. Áramlatok, melyek láncreakciót indítanak el vagy annak részei. Konok ragaszkodás a saját álláspontokhoz, akkor is ha az érintettnek nincs igaza. Olyan folyamatok szenvedő alanyává válhatnak csoportok, egyes emberek, amelyet nem tudnak befolyásolni vagy roppant csekély mértékben. Személyi konfliktusok, tolerancia hiánya, esetleg bosszúállás és ezek variációi. Fordulópontot is jelenthet nagyobb ívű folyamatokban.

 

A héten a Vénusz aktivitása lesz feltűnő, öt fényszöggel is nekiindul.

 

A hét legvégén kezdődik a néhány napos Vénusz kvinkunx Jupiter. (Pontos 07.16.) Mindkét bolygó jog-jelölő, az ilyen jellegű súlyos anomáliára utalhat a karma fényszögével történő kapcsolódásuk. Hosszabb következményekkel járó, vagy nehezen feldolgozható sérelmek, méltánytalanságok, aránytalanságok ugyancsak történhetnek hatálya alatt. Pénzügyi problémák kezdetét szintén jelezheti.

 

A hét közepe táján kezdődik a Vénusz szembenállás Szaturnusz aspektus (egzakt: 07.17). A kapcsolatokra nézve jelent némi veszélyt, de minimum gátlást, hátráltatást, akadályt. A legszélesebb értelemben próbáljuk venni a kapcsolatokat, az ügyintézőtől kezdve akivel 5 perces dolgunk akad, a munkatársakon át a legbensőségesebb személyi kapcsolatokig. Előfordulhatnak jogtalanságok, hosszan elhúzódó ügyek kezdetét is jelezheti. Pénzügyekben gondok, hátráltatások, nehézségek tapasztalhatók.

 

A hét vége felé életbe lép a Vénusz trigon Neptun is (csúcspontja: 07.18). Érzékenység, ideálkeresés, a személyi kapcsolatokban megnyilvánuló romantika, az élet kellemességeinek keresése jellemezheti az áramlatot azoknál az embereknél, akiknél e két bolygó jó, de legalább semleges viszonyban van egymással. Máskülönben azért belefér tartalmaiba egy kis csalódás-csalás, félreértés a kapcsolatokban még jó fényszögükkel is. Általánosabb értelemben a pénzügyekben, művészettel összefüggő ügyekben, nemzetközi kapcsolatokban, az egyes szervezetek kapcsolataiban bekövetkező változás, elvben pozitív jelleggel, azonban itt is szükséges az óvatosság a megítélésben, tekintettel az illúziókra.

 

A hét legvégétől kezd működni a Vénusz szembenállás Plútó (pontos: 07.21). A kapcsolatokban tanúsított keménységet, gátlásokat, némelykor kíméletlenséget mutathat. Goromba jelenségekre, intoleranciára lehet számítani, olyan szituációkra, ahol egyik emberről átragad a másikra az ingerültség – következményekkel vagy anélkül. A pénzügyekre is hátrányos: nehézségeket mutathat ezen a téren vagy olyan intézkedéseket, eseményeket, melyek messze ható következményeket vonnak maguk után.

 

A hét utolsó harmadától a felszálló Holdcsomóval együtt áll a Vénusz (07.17-i kulminálással). A szokásos, karmikus feladatokra vonatkozó figyelmeztetést hordozza, különös tekintettel a Rák felszálló Holdcsomó egyik fontos tartalmára, a női szerep (értsd: tolerancia, empátia) gyakorlására irányuló feladatokra.

 

Egy kegyelmi háromszög (Nap-Jupiter-Neptun) és egy feloldott oppozíció (Nap-Szaturnusz-Neptun) utal arra, milyen lehetőségekkel tudunk gazdálkodni, többek közt az egyes asztrológiai típusok szempontjából

KOS
A szokásos hivatás, önérvényesítés és újabban az otthon, család, ingatlan kérdéskörei mellé felzárkózik a héten a barátokkal vagy gyerekekkel, illetve vállalkozással való foglalatosság. Nem nélkülözi ez a terület a konfliktusokat, súrlódásokat, elfojtott vagy megnyilvánított idegeskedést sem. Ha elő tudja venni empátiáját, jobban tolerálja a történteket.

BIKA
Több elemét tudja tisztázni, megoldani annak a bonyolult helyzetnek, amelybe a közelmúltba került. Ahol még kevésbé boldogul, az az otthon, család, ingatlan, esetleg: haza területe. Családtagjai vagy saját lakhatásának egyes kérdései okozhatnak gondot, bár lehet, hogy csak futó kellemetlenségről, súrlódásról van szó, amin úrrá tud lenni gyakorlatiasságával.

IKREK
A kommunikáció, kontaktusok (közlekedés), esetleg tanulás vagy a mikrokörnyezettel fenntartott viszony okoz néhányszor fejfájást a héten. Nagyon kell ügyelnie arra, hogy ne paprikázza fel magát a kelleténél jobban és mérsékelje kritikai hajlamát. Belső fejlődésére rengeteg alkalom nyílik eközben és ha jól vizsgázik, komoly transzformációt hajthat végre.

RÁK
Ha nem is ideálisan, de jól alakul társkapcsolata, különösen, ha mérsékli néha túltengő Én-tudatát és érzékenységét. Egyéb kapcsolataival is rendben lesz, kivéve azokat, amelyeket érintenek anyagi ügyek. Sajnos az anyagiak terén ugyanis konfliktusra számíthat, vagy egyszerűen csak nem kalkulált kiadásra, ami hosszabb távú elképzeléseit is befolyásolhatja.

OROSZLÁN
Szokott híres nyugalma most elhagyja valamerre, nem tudja olyan higgadtan és magabiztos optimizmussal szemlélni a világot, ahogyan szokta. Szerencse, hogy csak futó tendenciáról van szó, bár kétségtelen, hogy ez a mostani picit tovább tart majd a kelleténél. Gyakorlati ügyei pedig elég jól alakulhatnak: anyagiak, munka, egészségi állapota egyaránt.

SZŰZ
Bár lappangó, tudattalan félelmei erősbödnek, a „titkos ellenségek” támadásaitól is tart, személyi kapcsolataiban enyhülésre, biztonságra talál, legalábbis kapcsolatainak zömében, mert a családja mintha nem lenne most a helyzet magaslatán. Hosszú távú elképzeléseinek alakításával sokat foglalkozik, méghozzá eredményesen, s ehhez sok támogatást is kap.

MÉRLEG
Ami a közelmúltban sokszor emlegetett bürokrácia, kommunikáció, közlekedés dolgait illeti, olyan mértékben befolyásolhatják sorsának alakulását most is, hogy kénytelen terveit átértékelni és átalakítani valamelyest. Az otthon, család, ingatlan, munka és hivatás terén többnyire kedvező tendenciák látszanak, amelyek hozzásegíthetik belső stabilitásához.

SKORPIÓ
Ügyeljen arra (amennyire lehet persze), hogy főnökével, esetleg szülőjével (anya) vagy szülői szerepével összefüggésben ne keveredjen konfliktusba vagy legalább csökkentse a keletkező feszültségeket. Ha lehiggad, megtalálhatja annak a filozófiai (karmikus) értelmét, ami most történik. Egyébként is jó ha kissé lecsendesedik, meditál, jógázik, kikapcsolja az agyát.

NYILAS
A szabályozókkal, rendeletekkel, törvénykezéssel gyűlhet meg a baja, munka vagy magánügyekben, s ez befolyásolhatja munkateljesítményét vagy munkáját is. Emellett azonban hivatásában növekvő népszerűség, siker látszik, igaz, inkább erkölcsi, lelki síkon. Jó hír az is, hogy az otthon, család, ingatlan terén meglévő feszültségek kissé csökkenhetnek.

BAK
Hozzátartozó, közel álló személy egészségi beavatkozása jelenthet programot némely Baknál. Általánosságban a veszteségekkel való szembenézés kerül fókuszba. Kérdés, hogy mennyire tud felülemelkedni a frusztráló jelenségeken, s mennyire tudja rugalmasan alkalmazni egyébként meglévő remek ötleteit, melyekkel pótolhatja is hamar veszteségeit.

VÍZÖNTŐ
Párkapcsolatában vagy a Világ és az Én viszonyában, a nyilvánosság előtt történő megjelenése során állhat elő kellemetlen helyzet, konfliktus. Ha egy próbatételnek fogja ezt fel, akkor hamarabb túljut rajta. Az otthon, család, ingatlan területét is érintheti esetleg a dolog, de itt még inkább érvényes, hogy hamar megtalálja a feloldás módozatait.

HALAK
Gyerekével, gyerekekkel, barátokkal vagy – ha van éppen ilyen – lazább párkapcsolatával, illetve vállalkozásával (szintén ha van) összefüggésben tapasztalhat a szokottnál élénkebb frusztrációt, esetleg konfliktust. Ha nem csinál hiúsági kérdést a helyzetből, hanem megértését, engedékenységét hagyja előtérbe kerülni, gyorsan úrrá lehet a helyzeten.

27. hét 2019. július 1-7. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.06.24-30. közötti hétre 

06.24. „Égett a MOM Sport teteje, meghalt egy nyolcéves gyerek – Kigyulladt egy 15-20 négyzetméteres, használaton kívüli fabódé a Csörsz utcai szabadidő- és sportközpont, a MOM Sport tetején hétfő este fél hétkor a XII. kerületben, írja a katasztrófavédelem. A tűzoltók az oltás során egy nyolcéves gyermeket eszméletlen állapotban hoztak ki az épületből, újraélesztését a mentők azonnal megkezdték, ám a helyszínen életét vesztette. A Bors úgy tudja, hogy egy kislány volt az áldozat. (…)
(Index) 

„A MOM-tűzben elhunyt 8 éves lány anyja az RTL-nek nyilatkozott. A gyerek pszichiátrián is volt a rémálmaival. Közben arra továbbra sincs válasz, hogy jutottak be a gyerekek az elzárt területre. A nyomozás jelenleg is tart, egyelőre nincs felelőse a halálesetnek. (…) Az RTL Klub Híradójában az is elhangzott, hogy a mostani tűzesetben érintett család háza három évvel ezelőtt leégett. Az akkori nyomozás azzal zárult, hogy a tüzet vélelmezhetően az otthon játszó gyerekek okozták, egészen pontosan a most 11 éves fiú, Dominik. (…) A rendőrség megkeresésünkre azt válaszolta, a nyomozás feladata annak tisztázása, hogy hogyan jutottak be a lezárt területre a gyerekek. Levelükben megerősítik továbbá a korábbi közleményt, hogy harmadik fél büntetőjogi felelőssége eddig nem merült fel. A nyomozás része a térfigyelő kamerák elemzése is, ám erről bővebb tájékoztatást nem adtak.”
(Index) 

A kislány rémálmai azt tartalmazták, hogy bent ég egy tűzben. Viszont állítólag azért gyulladt ki az épület, mert videora akarta venni az eseményt. Még a hét folyamán rövid úton elvitték a két életben maradt gyereket a szülőktől. Egész héten szinte minden nap téma volt ez a tragédia. Több tűzeset is történt, buszok gyulladtak és égtek ki többek között.A Mars aktivitása e héten is tartott, bár kisebb mértékben, de 24-én még megvolt a szembenállás Szaturnusza és annál szorosabban a 20-i csúcspontú szembenállás Plútója. Az utóbbi végig érvényesült a teljes héten – lásd a további tűzeseteket. Közben a Merkur együttállás Mars is tart és vele persze a szembenállás Plútó. A gyors bolygók közül a Vénusz sem maradt ki: szembenállás Jupiter, kvinkunx Szaturnusz, kvadrát Neptun és kvinkunx Plútó formájában erősített rá. A Jupiter kvadrát Neptun is bizonyára szerepet játszik, valamint a felszálló Holdcsomóval képzett kvinkunxa és nem lehet említés nélkül hagyni a Szaturnusz-Plútó együttállást sem. 

 

06.25. „Felnőtt történet – Janikovszky Éva fiát nem hívták meg édesanyja szobrának avatására – A gyermekirodalom legendás írója, Janikovszky Éva szobrát avatták fel Erzsébetvárosban. A méltóságteljes gesztusra azonban a felnőttvilág kis méltatlansága vetett árnyékot. (…) Zsemlye Ildikó, akinek több Janikovszky-szobra is látható az országban, vállalta a felkérést, amely arról is szólt, hogy az eddiginél fiatalabb, a negyven körüli írót ábrázolja. Azt a Munkácsy Mihály-díjas művész valószínűleg nem gondolta, hogy az alkotáson túl a szervezés is a feladatai közé fog tartozni. A Dob utcai új pihenőparkban álló szobor avatására ugyanis ő hívta meg az író fiát a polgármesteri hivatal helyett.  Az eljárás méltatlanságát levélben nehezményező Janikovszky Jánost végül Erzsébetváros Önkormányzata is értesítette az avatás időpontjáról.”
(Népszava) 

Nos, a Vénusz szembenállás Jupiter, plusz kvadrát Neptun és Jupiter kvadrát Neptun (mindez T-kvadrátban) elegendő a művészeti vonatkozású és a protokoll finom elemeit figyelmen kívül hagyó, sértettségre okot adó jelenséghez.

 

06.26. „Karácsony Gergely nyerte az első magyar, fővárosi, ellenzéki előválasztás második fordulóját is, így most már biztosan ő a procedúrában résztvevő pártok főpolgármester-jelöltje az októberi önkormányzati választáson. (…) Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd közös jelöltje 33 356 szavazattal nyert, ami kicsivel kevesebb, mint 49 százalékot jelent, Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció jelöltje, korábbi műsorvezető 25 093 szavazatot, azaz 37 százalékot kapott és a momentumos Kerpel-Fronius Gábor 9792 voksot , vagyis 14 százalékot kapott. (…) Mivel az előzetes megállapodás értelmében 50 ezer szavazó részvétele felett az előválasztás érvényes, a győztes jelölt ellen a résztvevő, illetve a résztvevőket támogató pártok nem indítanak mást. Magyarán a szerdán kihirdetett győztes lesz ősszel Tarlós István főpolgármester Párbeszéd, MSZP, Demokratikus Koalíció, LMP, Szolidaritás által támogatott kihívója. (…)”
(Index) 

68241 érvényes szavazatról beszélhetünk összesen. A magas részvétel, tömegek megmozdulása (a gutaütött hőségben) természetesen a Plútó aktivitásával függ össze (Merkur-Mars szembenállás, Vénusz kvinkunx, Szaturnusz együttállás, Plútó szembenállás felszálló Holdcsomó). További, dimenzionált következményekkel is járó jelenségekre adott okot a Jupiter kvadrát Neptun, valamint az előbbi hírnél is szerepeltetett vénuszi tartalmak: ugyanis Kálmán Olga nem volt jelen az eredményhirdetésnél, holott Karácsony és Kerpel-Fronius igen. Mindenféle, napokig folyó találgatás után arra higgadt le többé-kevésbé a köz és vélemény, hogy információs hiba esett meg, ezért Kálmán Olga úgy tudta, hogy mindenki a saját fő bázisán várja az eredményeket.

 

06.27. „Összeomlóban a budapesti kormányhivatali ügyintézés – (…) A 28 budapesti kormányablak közül 17-nek kezdődnek az információi különböző, piros keretekbe foglalt figyelmeztetésekkel. Ebből kilenc helyszínen kifejezetten eheti kezdődátumhoz köthető változásokról van szó. Van, ahol néhány napig, és van ahol “bizonytalan ideig” teljesen szünetel az ügyfélfogadás, van ahol csak csökkentették a nyitvatartási időt, de akad olyan kormányablak is, ahol bizonyos ügyeket egyáltalán nem lehet elintézni. (…) a fővárosban kialakult állapotok miatt egyre több budapesti próbál meg ügyet intézni vidéken. (…) A káosz nem előzmény nélküli. Az Index már áprilisban arról számolt be, hogy a megyei és járási, kerületi kormányhivatalokban az ott dolgozók 2019 márciusi jogviszonyváltása miatt hamarosan katasztrófahelyzetet idézhet elő az egyre inkább elharapódzó munkaerőhiány.
(…)
Tuzson Bence szerdán adta át a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal felújított épületét Debrecenben. Az MTI tájékoztatása szerint az eseményen a miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára az elmúlt évek közigazgatást érintő átalakításait a legjelentősebb magyar közigazgatási reformnak nevezte. Tuzson ezen kívül arról is beszélt, hogy a reformoknak köszönhetően erősödtek meg a kormányhivatalok és épült ki a kormányablakok hálózata. (…) Szerda reggel számolt be a HVG arról, hogy Tuzson Bence egy nappal korábban válságtanácskozást tartott, amelyre a kormányhivatalokat vezető húsz kormánymegbízottat és a 29 fővárosi kerületi kormányhivatal vezetőjét hívta el. Ezen a tanácskozáson a lap információi szerint elsősorban a fővárosi kormányablakoknál beállt létszámhiány megoldása volt a cél. Ez csak olaj a tűzre, véli ugyanakkor az MKKSZ elnöke, Boros Péterné arra az elképzelésre, amely szerint (rövid távon) orvosolható a kormányablakokban a létszámhiány a dolgozók átcsoportosításával. A szakszervezet álláspontja szerint ugyanis, ha az amúgy is túlterhelt és alulfizetett kormányhivatalnokokat most még utaztatni is elkezdik, még több dolgozónál telhet be a pohár. Ez aztán újabb felmondásokhoz vezethet, amitől tovább súlyosbodhat a létszámhiány és még nehezebbé válhat a munka azok számára, akik maradnak. Vagyis az átcsoportosítás csak tovább pörgetné azt az ördögi kört, amelyből inkább addig kéne kiszállni, amíg még lehet. (…)”
(Index) 

Jupiter kvadrát Neptun, s persze a Szaturnusz együttállás Plútó. A Holdcsomókra eső fényszögek azt szimbolizálják, hogy nem új a közigazgatás slamposságára utaló jelenség, elég régi hagyományai vannak, legalább párszáz évre visszamenőleg.  

 

06.27. „Felhőszakadás söpört végig Magyarországon, több mint hetven település maradt áram nélkül – Északkeletről masszív front érkezett Magyarországra, a vihar rövid idő alatt komoly károkat okozott, kora estig ezernél több segélyhívás érkezett, a vasúti közlekedés is akadozik, több tucat településen nincs áram. (…) Hevesebb kísérőjelenségekre, viharos szélre, nagyobb méretű jégre, felhőszakadásra, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében kell készülni. Ezekben a megyékben másodfokú figyelmeztetés van érvényben. (..:) Ezt megerősíti a Katasztrófavédelem tájékoztatása is, miszerint rövid időn belül több mint hatszáz bejelentést kaptak a zivatarok okozta károk miatat. Autókra, családi házakra, főutakra és villanyvezetékekre dőltek a fák; több ház tetőszerkezetében tett kárt a vihar.  Jelezték: Magyarország északkeleti és nyugati területein első-, illetve másodfokú riasztás van érvényben.
Az észak-keleti országrészbe betörő vihar több helyen okoz fennakadást a vasúti közlekedésben – közölte a Mávinform (…)
Szabolcs sínylette meg leginkább a vihart (…) a legnagyobb pusztítást Kisvárda környékén okozta a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső és az orkánerejű szél. Autókra, középületekre, családi házakra, főutakra és villanyvezetékekre dőltek fák, épületek tetőszerkezetében tett kárt a vihar, több út pedig járhatatlanná vált. Kora estig több mint ezer segélyhívás érkezett a katasztrófavédelem megyei ügyeletére, néhány településen belül egyszerre több mint tíz riasztás érkezett a tűzoltókhoz – ismertette. Hozzátette, az egységek megfeszített munkával folyamatosan dolgoznak a viharkárok felszámolásán.
(…)
A rendőrség azt közölte, hogy a vihar okozta áramszünet miatt szünetel a határforgalom a magyar-ukrán határon, a beregsurányi és a lónyai, valamint a magyar-román határon a vállaji közúti határátkelőhelyen. (…)
(hvg.hu) 

Néhány helyen még hét végére sem állt helyre a víz- vagy/és áramszolgáltatás, lakások ezreit érintve.
A közlekedési anomáliákhoz járul a Merkur együttállás Mars és a két bolygó együttes szembenállása a Plútóval, a Vénusz szembenállás Jupiter, kvadrát Neptun és a Jupiter kvadrát Neptun. A szélsőséges időjárási viszonyokhoz a Rák-Mars aktivitásán kívül kiemelten társulhat a Szaturnusz-Plútó együttállás, mivel a két sorsbolygóról van szó, s a Bakban, ami a jövőépítő jegy, hát a jövőt felzabáló emberiség karmikus okulását célozzák (lásd a nyugat-európai hőmérsékleti anomáliákat is, de nem kell messzire mennünk, mert itthon is megtapasztalhatjuk a karma erejét.  

 

06.28. „A Volt Fesztivál egyik vendége lemondta a szereplését az Orbán-videó miatt – Az idei Volt Fesztivál egyik meghívottja, Molnár Áron, azaz noÁr, nem fog részt venni a soproni eseményen, miután a magyar sajtót bejárta az az Indexen megjelent videó, amelyen azt látni/hallani, hogy a Nagyszínpadról Orbán Viktor ‘89-es, Nagy Imre újratemetésén mondott beszéde üvölt a szórakozni vágyók arcába.(…) “Azt gondoljuk, hogy egy ilyen fesztiválon nekünk semmi keresnivalónk nincs. Vagy igazából a propagandának nincs semmi keresnivalója egy ilyen fesztiválon. (…)– fejtegeti … noÁr.
(…) Nem sokkal később Kádár Tamás, a Volt Fesztivált is szervező Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. vezetője a Hvg.hu-nak nyilatkozva elmondta: szerinte nem annyira vészes a videó, túlzottnak érzi a reakciókat. Arról is beszélt, hogy a Balaton Soundon is lemegy majd ugyanez a szpot, a Szigeten azonban másképpen – egy fotókiállítással – emlékeznek a rendszerváltás évfordulójára. (…)”
(Index) 

27-i csúcsponttal van nekünk egy Nap szextil Uránuszunk, ami a vadító ötlethez (mármint, hogy egy ifjúsági könnyűzenei fesztiválon Orbán 30 évvel ez előtti beszédét nyomják) egészen jól passzol. Máskülönben meg az összes többi felsorolt, s a hét közepéig- végéig (meg még azon túl) javában élő fényszöget vegyük figyelembe. 

 

06.28. „Tiborcz és Mészáros cége lezárta Aligán a Balaton partját, nem tudnak fürdőzni a helyiek és a nyaralók – Sorompó fogadja azokat, akik a megszokott strandolásra vagy horgászásra indulnának az egykori aligai partüdülőhöz – írja a hvg.hu. A területet január végén szerezte meg Orbán Viktor miniszterelnök veje, Tiborcz István és Mészáros Lőrinc cége, az Appeninn Holding, a helyiek szerint ez a település egyetlen elérhető partközeli szakasza, amit most elzártak előlük. (..:) Idén még meglehetősen szabadon lehetett használni a partszakaszt és a mólót, azonban az Appeninn azért kezdeményezte a lezárást, mert állítása szerint a horgászok szemetelnek a mólónál. Ezt a horgászok kikérték maguknak, és bár a polgármester moderálni volt hivatott a vitát, inkább lezárta a közelmúltban tartott fórumot.
A helyi üdülőtulajdonosok is fel vannak háborodva, Fekete Barnabás polgármester egyébként hozzájuk hasonlóan vitatja, hogy ki lehetne őket zárni a területről. Fekete szerint az államnak (értsd: az Orbán-kormány) kellene megállapodnia a terület használatáról Tiborcz Istvánnal és Mészáros Lőrinccel, pontosabban a holding vezetésével arról, hogy közösségi használatban maradhasson a partszakasz. 

Nem Aliga az egyetlen, ahol rosszul jártak a helyiek a kormányközeli vállalkozók terjeszkedése miatt. Keszthelyen a part menti területeket sorra vásárolták fel a Tiborcz Istvánhoz és Mészáros Lőrinc köreihez köthető vállalkozások, így ott ők dönthetnek a part használatáról. Az utolsó szabad partszakaszra a városban ráadásul egy kutyás élménypark kialakítására adtak ki engedélyt.”
(168 óra) 

Az efféle jelenségekről nem valami asztrológiai hivatkozás jut eszembe (arra nézve lásd a Merkur, Mars, Jupiter, Szaturnusz többször idézett fényszögeit), hanem egy Petőfi vers: Meddig alszol még, hazám? címmel. Erről jut eszembe, hogy tán ezt most egy darab ideig ki- kiteszem a facebook oldalamra… 

 

GPS – Előretekintés a 2016.07.01-07. közötti hétre

Kiemelt dátum: július 1. Semmelweis-nap, a magyar egészségügy napja

A magyar egészségügy napja (másik nevén Semmelweis-nap vagy Semmelweis Ignác-nap) egy 1992 óta, minden év július 1-jén megtartott ünnepnap Magyarországon. 1818-ban ezen a napon Budán, a Tabánban született Semmelweis Ignác magyar orvos, az „anyák megmentője”, aki kiemelkedő szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében, oka empirikus felfedezésében.
(…) Ezen a napon minden évben szakmai elismeréseket adnak át az egészségügyben és ünnepi megemlékezéseket tartanak az ország területén. Az ünnepnap környékén adományozzák többek között a Semmelweis Egyetem Kopp Mária-médiadíját, a Professor Emerita és Emeritus címeit, valamint ekkor nevezik ki az intézmény tisztségviselőit is. (…)”
(Wikipédia)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. július 1-től 31-ig
Nap: Rák 8°55´ – Oroszlán 8°30´
Merkur: Oroszlán 2°36´ – retrográd: 07.08-tól – Rák 23°57´
Vénusz: Ikrek 26°47´ – Oroszlán 4°50´
Mars: Rák 29°23´ – Oroszlán 19°5´
Jupiter: retrográd Nyilas 17°00´ – 14°41´
Szaturnusz: retrográd: Bak 17°51´ – 15°38´
Uránusz: Bika 5°55´ – 6°34´
Neptun: retrográd Halak 18°42´- 18°13´
Plútó: retrográd Bak 22°13´ – 21°28´
Holdcsomó: Rák 17°59´ – 16°20´

A Hold a héten
Ikrek 07.02. 3.23-ig
07.02. 3.23-tól 07.04. 5.19-ig Rák
07.04. 5.19-től 07.06. 6.25-ig Oroszlán
07.06. 6.25-től Szűz

Holdfázis: július 2. 21 óra 16 perc újhold (Nap együttállás Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma továbbra is nyolc.

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 1. Ismét életbe lépett a Jupiter kvadrát Neptun fényszög, amelyből egyszer már volt szerencsénk ízelítőt kapni, 2018.12.18-2019.02.17. között. (Meg 2012. június-július, majd 2013.01.20-04.05. között.) A mostani periódus 2019.05.08.-10.20. között esedékes. Egzakt lesz másodszor 06.16-án, harmadszor pedig 09.21-én.

Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik.

Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is.

A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

 1. Neptun szextil Plútó, amely ezúttal 06.09-től 10.06-ig tart, méghozzá továbbra is egzakt nélküli módon (refranáció).

50 éven keresztül (1944-1994 között) szinte minden embernek megvan. A hatalmas tömegeket érintő társadalmi mozgásoknak, amelyek röpke 50 év alatt gyökeresen megváltoztattak több ezer éves beidegződéseket, közük van ehhez a fényszöghöz. Megváltoztak például a férfi-nő kapcsolatok, különösen arra való tekintettel, hogy a Neptun női, a Plútó férfi bolygó, pontosabban: a női-férfi princípium (Vénusz és Mars) felsőbb oktávjai, magasabb szempontú kifejeződései, archetípusai. Természetesen a többi, ennél sokkal erőteljesebb, nagy mundán tendencia is kellett a változásokhoz, de a szextil közvetítette, közvetíti az egyénekhez. Szélesebb értelemben arra kívánja tanítani az emberiséget ez a fényszög, hogy – kezdve a férfi-nő magánkapcsolatokban gyakorlásként, s folytatva ennek kiterjesztését minden más kapcsolatra is – saját erejéből akarjon és próbáljon meg szembenállás helyett együttműködni. A szándék: megtörni azt a több ezer éves beidegződést, mi szerint csak küzdelem, harc, pusztítás, háború, vér és szenvedés árán, a másik rovására maradhat fönn az egyén, s a kisebb-nagyobb csoportok (faluközösség, nép, szövetségek stb). A közvetlen cél az, hogy ennek a – spirituális emberhez oly méltatlan – hagyománynak a helyébe a kozmikus szeretet dimenziói léphessenek, egyengetve az utat a végső cél: az eggyé válás felé.

 

A 2017. július 17-aug. 30, majd a 2018. június 23-szeptember 18. közötti visszatérés a mostanival együtt bizonyára figyelmeztetés, s alkalom arra, hogy felfrissítsük a kiinduló szándékot, annak gyakorlati megvalósítását. 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

06.18-án volt pontos a Merkur együttállás Mars, ami 07.16-ig tart majd. Nagy mentális energiaképződés, egy sereg embernél az agyi- verbális- reflex-szerű folyamatok felerősödése. Fokozott aktivitás, néha öncélúan. Túlhajtás, túlzások, emiatt súrlódások, ellenségeskedés. Ironikusan bájos és enyhe formája a kakaskodás, kevésbé bájos a kötözködés. A Merkur-Mars kapcsolatoknál nem kell tettlegességet feltételezni, de a szóbeli agresszió nagyon is megfogalmazható. A kapkodás, rossz döntések, felfokozott idegállapot miatt a balesetveszély nő, amint például az elhamarkodott diagnózisok következtében végzett beavatkozások vagy a kötött rendszerű (fegyveres) testületek tagjaival történő összeütközések esélye is.

Folyamatosan tart a Merkur kvadrátja az Uránuszhoz, ami ugyan most majd hosszú ideig (07.17-ig) fennáll, de egzakt nélküli formában. Mindenesetre a jelentését azért hozza. Mindkét égitest utal az idegekre. Az Uránusz a kirobbanó energia – adjuk össze csak ezt a két tényezőt, máris el tudjuk képzelni, hogy a feszült idegállapot (ami egyébként még szelídebb fényszögüknél is értelmezhető) mindenképpen jellemzi a konstellációt. Számítani lehet ezen felül váratlan fordulatokra minden olyan ügyben, ami a Merkurhoz vagy Uránuszhoz köthető: kommunikáció, irományok, tanulmányok, utazás, modern technika, baráti kapcsolatok, támogatás, segítség stb.

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

07.02. 1 óra 11 perckor a Mars elhagyja a Rákot (nagyon helyesen) és a számára sokkal kedvezőbb jegyben, az Oroszlánban folytatja útját.

07.03-án (17.07-kor) a Vénusz is jegyet vált, ő azonban most tér a Rákba és ott halad július 28-ig.

Lássunk csodát és ritka tüneményt: a héten nincs egyetlen kulminálása egyetlen fényszögnek sem, majd a következő hét legelején lesz (Merkur együttállás Mars). Kezdődő új tendenciából azonban akad néhány.

A hét utolsó napjaiban létesül egy Nap kvinkunx Jupiter fényszög. (Kulminál: 07.08). Igazságtalanság, hatalmi dölyf, túlzások – mindez azonban hosszan tartó következményekkel.

A hét első harmadánál kezdődik a Nap szembenállás Szaturnusz (csúcsa: 07.09.) Különféle változatban realizálódik ez a fényszög (mint ahogyan egyébként bármelyik másik is). Az egyik változat: mániákus törekvés valami felé, holott nincs meg pont ahhoz az alap, tehetség, aktualitás. Következésképpen kudarcos vállalkozásnak bizonyulhat a dolog. Más változat: sorsszerű akadályok támadnak lépten-nyomon, és igen nagy energiabefektetéssel lehet azokat leküzdeni. Totális kudarc, az én-kép (egyéni vagy egy-egy csoporttudat identitásának) leépülése is lehetséges. Ha viszont téves én-képet kell lerombolni azért, hogy egy reálisabb születhessen, akkor még segítség is lehet ez a bolygókapcsolat! A legjobb változata az egyensúly az ego és mások érdekei; az optimista-pesszimista tendenciák között, elhamarkodott cselekedetekre irányuló visszafogottság, kompenzálás.

A Nap felébredt és igen aktív kezd lenni: a hét végén beáll a Neptun trigonjába is (egzakt: 07.11). Világos, tiszta gondolatok, jó rálátás még a bonyolult ügyekre is. Szociális érzékenység, ilyen dolgokra rálátás, megértés. Sajnos a rövid időtartam miatt kevés az esély arra, hogy pont egy ilyen időszakban történjenek olyan nagy horderejű döntések, amelyek hosszú távon orvosolhatnak dolgokat, de legalább szóba kerülhetnek.

A hét közepétől a Nap együtt áll a felszálló Holdcsomóval (pontos: 07.10), megvilágítván aktuális karmikus feladatainkat (hátha meglátjuk …)

A hét vége felé lesz egy Vénusz szextil Uránusz kapcsolódásunk (csúcspontja: 07.08): A békés tömegek aktiválódása, szociális érzékenység feléledése lehet a tartalma. Magán és közéletben egyaránt: váratlan felbukkanó kedves ismerősök, jól alakuló (személyi) kapcsolatok, kellemes társasági élet. Magán vonatkozásban szerelmi tartalmakat is lehet értelmezni hozzá, csak vegyük figyelembe, hogy rövid ideje miatt nem sok kifutásra kínál lehetőséget. Nagylelkűség, nagyvonalúság, segítőkészség is jellemezheti.

A hét első harmadánál elindul a Mars kvadrátja az Uránuszhoz (egzakt: 07.11). Önfejűség, türelmetlenség, s ilyen elemekkel tarkított akaratérvényesítés jellemzi. Kötekedésre, izgatásra való hajlam, mások sikerének kritizálása, negligálása. Van viszont olyan változat is, ahol dühödt visszavonulásra készteti az érintettet (csoportot vagy egyént) saját rosszul kezelt belső feszültsége.

Az emberi kapcsolatokra, így pl. a házasságra elég szerencsétlen fényszög, nemcsak az említettek miatt, hanem azért is, mert óriási szabadságvágy és féktelenség is társul a fokozott idegfeszültség mellé.

Összeütközések túlzott nyíltság és kritikusság miatt, esetleg botrányok. Balesetjelölő fényszög, de nem előnyös egészségi szempontból sem.

 

A következő héten sem fogunk unatkozni: földön- égen jön a hétnyitó T-kvadrát hatása (Jupiter-Neptun-Hold), amelyet enyhíthet esetleg egy kis kegyelmi háromszög által nyújtott lehetőség. (Szaturnusz, Plútó – Neptun – Hold) Reméljük, úgy az egyéni sorsokban, mint a tömeghatásoknál látható lesz azért majd pozitív jellegű kifutásuk is. Nézzük meg, hogy a 12 jegynél vajon hogyan érvényesülhet ez?

KOS
A mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolatában, tágabb rokonság körében, tanulmányokkal illetve külfölddel összefüggésben adódhatnak nehézségei, amelyek valami kevéssé szerencsés indításból, megjegyzésből származhatnak. Könnyűszerrel korrigálhat, ha félreteszi a hiúsági szempontokat és igyekszik mások motivációit is megérteni – ez jelenti a fő tanulságot.

BIKA
Kicsit felborul az egyensúly anyagi dolgaiban, de az is lehet, hogy önállóságát kénytelen kicsit korlátozni, belső (például egészségügyi) vagy külső hatások miatt. Ez hosszabb távú elképzeléseit is befolyásolhatja, de nem olyan mértékben, hogy mindenről le kéne mondania, amit eltervezett. Ötletessége most sem hagyja cserben, sok mindenre talál jó megoldást.

IKREK
Jó lenne, ha megoldhatná, hogy ne szóljon senkihez, és mások se szólítsák meg. Enyhén vitriolos kommunikáció jellemzi egy rövid ideig, e héten okvetlenül. Társkapcsolata, hivatása és saját idegállapota jelentenek még kihívást, persze ezek egymással is összefüggenek. Ha lehiggad és megkeresi a sorsszerű  hátteret, okokat, gyorsan békét és megoldást talál

RÁK
Úgy érzi, igazságtalanság éri munkahelyén vagy másoknak tett szolgálataival összefüggésben. Barátai, társa vagy a külvilág számára mértékadó képviselője sokat segíthet helyreállítani lelki egyensúlyát, s persze ennek következtében a külvilággal is az egyensúlyt. Lelkileg, mentálisan gazdagabban kerülhet ki a szituációból, szóval az egyenleg pozitívnak ígérkezik.

OROSZLÁN
Gyerekkel, barátokkal, lazább párkapcsolattal és/vagy vállalkozással összefüggésben állhat elő konfliktus, vagy méltánytalanság, ám az egész helyzetből sokat profitálhat, ha nyitott minden megoldásra. Fontos, hogy észre is vegye a kínálkozó lehetőséget, s ehhez figyelheti környezetének sugallatait is. Munkájához keletkező ötleteit jól kamatoztathatja.

SZŰZ
Átvitt vagy konkrét értelemben vett titkos ellenségek aknamunkáját sínyli meg, de ha úgy tekinti, hogy valamilyen üzenetet, feladatra vonatkozó provokációt hordoz a jelenség, akkor gyorsan túlléphet rajta. Az otthon-család, házasság, hivatás háromszögében is akadnak körbejárandó tételek, de ebből is jól ki tud jönni, ismét a sorsszerűség figyelembe vételével.

MÉRLEG
Most sem maradhat el a kommunikáció, kontaktus, bürokrácia, közlekedés táján keletkezett helyzettel történő szembesítés, s mindez összefügg munkájával, s esetleg tanulmányokkal vagy külfölddel (tágabb rokonsággal). Bármilyen lehetetlen, irreálisnak tűnő sugallatot is kap intuíciójától, hallgasson rá, mert remekül kivezeti a megoldhatatlannak tűnő helyzetből is.

SKORPIÓ
Anyagi szempontok keverednek vállalkozása (esetleg: barátai, gyereke, vagy lazább párkapcsolata) ügyeivel, s úgy érzi, veszteség éri, ha nem ügyel kellőképpen saját érdekeire. Intuícióján kívül sokat segíthet, ha esetleg valamilyen külső szakértőtől – (gazdasági ügyben pl. pénzügyi tanácsadótól, lelkiben a megfelelő szakembertől) kér és fogad el iránymutatást.

NYILAS
Hosszabb ideje a család-társkapcsolat illetve saját mentális és lelkiállapota a központi kérdés, ez most sincs másként. Nem jellemző, hogy haragot táplálna mások iránt, most azonban még ezzel is meg kell küzdenie. Függetlenségének, önálló gondolkodásának megőrzése és az ahhoz való következetes ragaszkodás tudja leginkább kivezetni a bonyodalmakból.

BAK
Munka, kötelezettségek, másoknak végzett „szolgálat”+ terén csúcsosodhatnak ki problémái, amelyek hátterében lehetnek ismeretlen tényezők is, de saját tudattalan fenntartásai is szerepet játszhatnak ha nem is a kialakulásukban, de abban igen, hogy lassabban tudja megoldani őket a kelleténél. Továbbra is az a legjobb, ha most intenzíven működő intuíciójára hallgat!

VÍZÖNTŐ
Hosszabb távú elképzeléseivel van megakadva, néhány dologban elbizonytalanodott és nem találja még az új lehetőségeket. Pedig találékonysága töretlenül megvan most is, bátrabban támaszkodhatna ötleteire. Munkatársai vagy partnere támogathatják ebben. Ügyeljen most a külvilágra, a nyilvánosságra, könnyen türelmét veszti és konfliktusba keveredhet.

HALAK
Munka, hivatás, kontra otthon, család és saját igényei ütköznek össze, ami átmenetileg némi zavart okoz: nehezen tudja súlyozni a problémákat és teendőket. Ha azt veszi figyelembe, melyik aktuális rögtön és mi várhat kissé többet, akkor már könnyen boldogul. Munkatársaival türelmetlenebb lehet a szokottnál, ne csodálkozzék, ha erre reagálnak.

26. hét 2019. június 24-30. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.06.17-23. közötti hétre 

06.17. „A MÁV olyan emeletes vonatokat vett, amik nem férnek be az alagutakba – A jövő év elején érkeznek meg az első Stadler KISS motorvonatok a MÁV-Start flottába. A KISS motorvonatok magassága 4595 milliméter, míg a FLIRT-ök esetében ez az adat 4281 milliméter, tehát a különbség 30 centiméter. Ez a minimális különbség is lehet komoly gond, ugyanis az új vonatok több alagútba egyszerűen nem férnének be (…) a peronokat is át kell alakítani ahhoz, hogy az új szerelvények használhatók legyenek. (…)
(24.hu) 

A Merkur mértéktelen aktivitása önmagában is elegendő: együttáll Mars, szembenáll Szaturnusz, trigon Neptun, szembenáll Plútó, együttáll felszálló Holdcsomó. A Mars (kötött rendszerű testület a vasút) ugyanazokkal érintkezik, hiszen együtt mozog a Merkurral. A Jupiter kvadrát Neptun 16-án volt egzakt és így tovább. 

 

06.17. “Ennél ízléstelenebb hozzászólást még sosem hallottam” – “Haminc éve teljesítek szolgálatot a magyar Országgyűlésben, de ennél ízléstelenebb hozzászólást még egyszer sem hallottam,” válaszolta Orbán Viktor hétfőn a Parlamentben a Párbeszéd frakcióvezetőjének. Szabó Tímea a Hableány tragédiájával összefüggésben kérdezte a miniszterelnököt a Viking hajózási cég és az állam közös üzletéről, illetve arról, hogy a baleset után miért engedték el a szállodahajót Magyarországról. Orbán ezekre a kérdésekre nem reagált.”
(444.hu) 

A fent részletezett Merkur, Mars, Jupiter fényszögeken kívül a Vénusz szembenállás Jupiter is felsorolható a női képviselőnek adott (semmi esetre sem válaszhoz, hanem) reakcióhoz.

 

06.19. „Kiszivárgott hangfelvételen ígér meg mindent Palkovics az MTA elnökségének  Szerkesztőségünk birtokába jutott két hangfelvétel, amit még 2018-ban, az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia közti tárgyalássorozat korai szakaszában rögzítettek. A felvételeken Palkovics László miniszter beszél az MTA elnökségéhez, és igyekszik megnyugtatni őket, hogy a kormány egyáltalán nem tervezi a kutatóintézetek elvételét az Akadémiától, és nem akar beleszólni abba, hogy a tudósok milyen területeken kutassanak. … Ma már tudjuk, hogy ezeknek az ígéreteknek pontosan az ellenkezőjét tette a kormány. (…)”
(Index) 

A Merkur kapcsolatok, köztük különösen a Neptunnal képezett fényszöge (trigon) az információ napvilágra kerüléséhez segített hozzá, de a Jupiter kvadrát Neptun legalább olyan szerepet kap benne. 

 

06.19. „Nagyvisnyón villámárvíz lett a rengeteg esőtől – Villámárvizet okozott a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék szerdán Nagyvisnyón, ahol utcákat öntött el és házakat, melléképületeket is veszélyeztetett a víz, írja az MTI. (…) A viharos időjárás több helyen is fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben: Aszód és Galgamácsa között a nagy mennyiségű eső több helyen elmosta a vasúti pályát, ezért ezen a szakaszon huzamosabb ideig szünetel a vonatforgalom. A közúti viszonyok miatt a területileg illetékes busztársaság a közúton sem tudja megközelíteni a kimaradó szakaszt. Az Aszód-Balassagyarmat vonalon jelentősen nő az eljutási idő. A szobi vonalon Verőce és Szob között a lehulló csapadék egy szakaszon hordalékkal borította be az egyik vágányt, illetve fakidőlés és feszültség kimaradás is lassítja a közlekedést. A késő esti órákig a távolsági járatok esetenként 60-90 perccel hosszabb menetidővel közlekedhetnek.

Pest megyében, a Dömösi Átkelés vasúti megállónál például a sínekre rakodott sár és kövek eltávolításához kérték a katasztrófavédelem egységeinek segítségét (…)”
(Index) 

A cikk tovább sorolja a konkrét helyszíneket. Az abnormális időjárás az abnormális konstellációnak köszönhető. A közlekedési anomáliákhoz természetesen a Merkur (plusz Jupiter) nyüzsgése szolgáltatja a kozmikus hátteret. 

 

06.19. „Begyűjtenék a fesztiválozók személyes adatait – A fesztiválozók személyi adatainak rögzítéséért nyújtott be törvényjavaslatot Gulyás Gergely és Kocsis Máté (Fidesz), valamint Nacsa Lőrinc (KDNP) országgyűlési képviselő, írja az MTI a parlament honlapján benyújtott javaslat alapján. A javaslat szerint a képviselők a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvényt azzal egészítenék ki, hogy a több, mint huszonötezer jegyet eladó zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó tömegrendezvény szervezőjének rögzítenie kell a rendezvény látogatóinak személyi adatait. (…)”
(Index) 

E rémes ötletnél is ugyanazok a tényezők jelentik az asztrológiai hivatkozást, mint eddig. A Vénuszt ismét elővehetjük, s már nem csak a szembenállás Jupiterrel, hanem a kvadrát Neptunnal is, ami időközben elkezdett érvényesülni. Ami pedig a tömegrendezvényt illeti, a Szaturnusz együttállás Plútót is külön fel lehet emlegetni. 

 

06.20. Brutális hőmérséklet és légkör, vihar, felhőszakadás, rengeteg baleset, közlekedési anomália, agresszív cselekmény, állatkínzásokkal kapcsolatos információ, rendszerek, számítógépek rendetlenkedése, lefagyása, telefonvonalak akadozása terheli a hetet, s mindebben továbbra is a Merkur-Mars aktivitás, a Jupiter-Neptun, Szaturnusz-Plútó fényszögek játszanak szerepet.  

 

06.21. „…Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2016 februárjában addig példátlan lépésre szánta el magát: először ismerte el hivatalosan, hogy védhetetlen visszaélések történtek egy fideszes politikus hatalmas brüsszeli pénzeket felemésztő projektjében. Az Emmi felmondta a Farkas Flórián elnöksége alatt kötött uniós támogatási szerződést az Országos Roma Önkormányzattal. A felmondás idején persze már egyáltalán nem volt titok, hogy a szociális szövetkezetalapításra kapott 1,6 milliárd forintnyi uniós támogatással óriási bajok vannak.
(…)
A 24.hu birtokába került OLAF-összefoglaló általános megállapítása, hogy a Híd a munka világába Munkaerő-szervező Országos Foglalkoztatási Szövetkezet 2014. április 24. napján pro forma bejegyzésre került ugyan, de érdemben soha nem működött, a kitűzött célokat még részlegesen sem érte el. (…) A magyar hatóságok a négy éve folyó eljárásuk, az Emmi belső vizsgálata és az OLAF ajánlása ellenére a mai napig nem találták meg az ügy felelőseit.
(24.hu) 

Természetesen itt is a Merkur-Mars és Jupiter kapcsolódások jelentik az asztrológiai alapot. 

 

06.21. „Tiborcz: Beperelem Karácsony Gergelyt – A miniszterelnök veje rövid távú kampánytémának tartja, hogy Karácsony Gergely adójavaslatot nevezett el róla, de mint az Indexnek elmondta: mivel ezt nem köteles eltűrni, személyiségi jogi pert kezdeményez Karácsony Gergely ellen. Karácsony Gergely zuglói polgármester a főpolgármesteri kampányban ismertette a Tiborcz-adónak nevezett javaslatát, amelynek értelmében az 500 millió forint feletti budapesti ingatlanokat megadóztatnák, az ebből befolyó összeget pedig szociális bérlakásépítésre költenék.

Az Index elérte Tiborcz Istvánt, aki kizárólag erről az ügyről akart nyilatkozni. (…) Különösebben tényleg nem szeretnék ezzel foglalkozni, de ha Karácsony Gergely jó ötletnek tartja, hogy különböző adókat személyekről nevezzen el, akkor javaslom, hogy a zuglói transzparens és problémamentes parkolási rendszer dicséretére a zuglói Mikulás-csomagokat nevezze át Karácsony-csomagokra.
(…)
Karácsony Gergely Tiborcz bejelentésére a Facebook-oldalán reagált. Mint írja: Tiborcz István zokon vette, hogy rálépünk a saját lábára. Ehhez neki joga van. A budapestieknek pedig joguk van nem csak zokon venni, de véget is vetni annak, hogy közpénzből, saját teljesítmény nélkül gazdagodó fideszes pojácák az arcukba tolják a vagyonukat. (…)
Bár Tiborcz István most arra hivatkozik, hogy a Kúria kimondta, hogy ő nem közszereplő, a helyzet ennél összetettebb. (…)”
(Index) 

Minden eddig felemlegetett fényszög életben van ekkor is. 

 

06.21. „Költözés előtt kap új igazgatót a Természettudományi Múzeum – Bernert Zsolt antropológus váltja július 31-én Korsós Zoltánt a Magyar Természettudományi Múzeum élén – tudta meg lapunk az intézménytől. (…) Úgy tudjuk Bernert Zsolt jelentős politikai támogatottsággal bír, többször részt vett kiállításokkal és előadásokkal a Kurultájon, a  Magyar Törzsi Gyűlésen. Szerepel a kormány által létrehozott Magyarságkutató Intézet honlapján is. Bernert Zsoltot, aki február óta vezeti az embertani tárat  kevesen ismerik a hazai szakmában, még a  múzeumban is. Kutatott Egyiptomban, Kazahsztánban,  de a nyilvános dokumentumok szerint eddig tudományos fokozatot nem szerzett.

Kérdés, hogy Bernert Zsoltot azért választotta-e Kásler  Miklós emberi erőforrás miniszter, mert a költözés engedelmes végrehajtóját találta meg benne, vagy a politikai támogatottsága esetleg segít  a múzeum Budapesten maradásában. (…) A kormány terveiről és hozzáállásáról a múzeum főigazgatója is szerette volna elmondani a véleményét, de megtiltották neki, hogy szóba álljon lapunkkal.
(hvg.hu) 

Fényszögeink változatlanul érvényesek és valamennyi szerepet játszhat ennél a hírnél is. 

 

06.21. „Nincs megegyezés a szén-dioxid semlegesség ügyében – Nem született megállapodás a 2050-es európai uniós szén-dioxid-semlegességi célkitűzésről a brüsszeli EU-csúcson, diplomáciai források szerint az ok Csehország, Lengyelország és Magyarország vétója volt.
A sajtó arról írt az utóbbi napokban, hogy egyre nagyobb a valószínűsége a vállalás jóváhagyásának, az ülésen azonban nem sikerült egyhangú döntésre jutni. Egyes hírek szerint Észtország is a három visegrádi állam mellé állt az ügyben. A zárónyilatkozatba a célkitűzés csupán lábjegyzetként kerül be, amelyben ez áll: „A tagállamok nagy többsége vállalja, hogy eléri a klímasemlegességet 2050-re.” (…)”
(mandiner) 

Erre nincs is kozmikus megfelelés. A szűk látókörűség (vesd össze: sötétség), konokság, önzés homályosítja el szemeit azoknak, akik megvétózták a tervezetet. Persze azért, ha lehiggadok kicsit, tudok mire hivatkozni, a nagy kommunikációs aktivitás is rendkívül bátorrá tesz némelyeket, de a Jupiter kvadrát Neptun is tökéletesen elegendő, hiszen a Jupiter a természettel való viszony, a környezetvédelem, a Neptun meg az agyon ülő tömény homály – ebben az esetben. Még enyhébb megközelítésben is a tévedést lehet a számlájára írni. 

 

06.22. “A legnagyobb titokban alkalmi együttlétekre szolgáló kéjbarlangot építettek a Magyar Tudományos Akadémia egyik kutatóintézetében – közölte Ripost pénteken, a hír pedig végigsöpört a teljes kormánymédián.
A lap gyakran közöl a kormány aktuális céljainak megfelelő tálalásban híreket és álhíreket, a tudósok kéjbarlangjáról szóló cikkük így elsőre több mint hihetetlennek tűnt. Olyan cikknek, amely kizárólag a kormány MTA elleni lépéseinek kíván muníciót szolgáltatni.
(…)
Rákérdeztünk a dologra az MTA-nál, ahonnan azonban a SZTAKI-hoz irányítottak minket. Itt kérdésünkre elismerték, ilyen szobát valóban épített még évtizedekkel ezelőtt az intézet egy korábbi vezetője, de akkor sem “kéjbarlangnak” használták, és azóta már felszámolták. Bár hivatalosan nem erősítették meg, de úgy tudjuk, hogy a szobát a 2015-ben kinevezett új igazgató szüntette meg. (…)”
(Index) 

A sok-sok tényfeltáró- leleplező fényszög mellett a Vénusz szembenállás Jupiter, kvadrát Neptun, meg a cikk megjelenéséig hozzájuk csatlakozó Vénusz kvinkunx Szaturnusz is szerepet kap a pajzán témánál, akár igaz, akár nem. 

 

GPS – Előretekintés a 2019.06.24-30. közötti hétre

Kiemelt dátum: június 26. Kábítószer-ellenes világnap
„A kábítószer elleni küzdelem nemzetközi napját 1988. június 26. óta évente ezen a napon tartják meg világszerte. Ezen a napon szenvedélybetegségek ellen küzdő szervezetek tartanak prevenciós előadásokat.
A nap és az ENSZ 1987-es határozatának egyik fő célja az, hogy az illegális kábítószer-fogyasztást világviszonylatban 50 százalékkal csökkentsék.
Világszerte mintegy 200 millió ember fogyaszt rendszeresen illegális szereket. A drog évente körülbelül 200 ezer ember haláláért közvetlenül felelős. Az utóbbi évekig Európában a leggyakrabban használt kábítószerek a kannabisz-származékok voltak, míg napjainkra jelentősen növekszik a különböző szintetikus, részben még legálisnak számító tudatmódosító szerek használata. Magyarországon 1997 óta tartják hivatalosan a kábítószer-ellenes napot.”
(Wikipédia)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. június 1-től 30-ig
Nap: Ikrek 10°15´ – Rák 8°55´
Merkur: Ikrek 22°34´ – Oroszlán 2°36´
Vénusz: Bika 20°11´ – Ikrek 26°47´
Mars: Rák 10°14´ – 29°23´
Jupiter: retrográd Nyilas 20°42´ – 17°00´
Szaturnusz: retrográd: Bak 19°43´ – 17°51´
Uránusz: Bika 4°40´ – 5°55´
Neptun: retrográd Halak 18°37´ – retrográd: 06.22-től – 18°42´
Plútó: retrográd Bak 22°50´ – 22°13´
Holdcsomó: Rák 18°2´ – 17°59´

A Hold a héten
Halak 06.25. 4.37-ig
06.25. 4.37-től 06.27. 15.31-ig Kos
06.27. 15.31-től 06.29. 23.08-ig Bika
06.29. 23.08-tól Ikrek

Holdfázis: június 25. 11 óra 46 perc harmadik negyed (Nap kvadrát Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma nyolc.

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 1. Ismét életbe lépett a Jupiter kvadrát Neptun fényszög, amelyből egyszer már volt szerencsénk ízelítőt kapni, 2018.12.18-2019.02.17. között. (Meg 2012. június-július, majd 2013.01.20-04.05. között.) A mostani periódus 2019.05.08.-10.20. között esedékes. Egzakt lesz másodszor 06.16-án, harmadszor pedig 09.21-én.

Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik.

Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is.

A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

 1. Neptun szextil Plútó, amely ezúttal 06.09-től 10.06-ig tart, méghozzá továbbra is egzakt nélküli módon (refranáció).

50 éven keresztül (1944-1994 között) szinte minden embernek megvan. A hatalmas tömegeket érintő társadalmi mozgásoknak, amelyek röpke 50 év alatt gyökeresen megváltoztattak több ezer éves beidegződéseket, közük van ehhez a fényszöghöz. Megváltoztak például a férfi-nő kapcsolatok, különösen arra való tekintettel, hogy a Neptun női, a Plútó férfi bolygó, pontosabban: a női-férfi princípium (Vénusz és Mars) felsőbb oktávjai, magasabb szempontú kifejeződései, archetípusai. Természetesen a többi, ennél sokkal erőteljesebb, nagy mundán tendencia is kellett a változásokhoz, de a szextil közvetítette, közvetíti az egyénekhez. Szélesebb értelemben arra kívánja tanítani az emberiséget ez a fényszög, hogy – kezdve a férfi-nő magánkapcsolatokban gyakorlásként, s folytatva ennek kiterjesztését minden más kapcsolatra is – saját erejéből akarjon és próbáljon meg szembenállás helyett együttműködni. A szándék: megtörni azt a több ezer éves beidegződést, mi szerint csak küzdelem, harc, pusztítás, háború, vér és szenvedés árán, a másik rovására maradhat fönn az egyén, s a kisebb-nagyobb csoportok (faluközösség, nép, szövetségek stb). A közvetlen cél az, hogy ennek a – spirituális emberhez oly méltatlan – hagyománynak a helyébe a kozmikus szeretet dimenziói léphessenek, egyengetve az utat a végső cél: az eggyé válás felé. 

A 2017. július 17-aug. 30, majd a 2018. június 23-szeptember 18. közötti visszatérés a mostanival együtt bizonyára figyelmeztetés, s alkalom arra, hogy felfrissítsük a kiinduló szándékot, annak gyakorlati megvalósítását. 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

06.18-án volt pontos a Merkur együttállás Mars, ami 07.16-ig tart majd. Nagy mentális energiaképződés, egy sereg embernél az agyi- verbális- reflex-szerű folyamatok felerősödése. Fokozott aktivitás, néha öncélúan. Túlhajtás, túlzások, emiatt súrlódások, ellenségeskedés. Ironikusan bájos és enyhe formája a kakaskodás, kevésbé bájos a kötözködés. A Merkur-Mars kapcsolatoknál nem kell tettlegességet feltételezni, de a szóbeli agresszió nagyon is megfogalmazható. A kapkodás, rossz döntések, felfokozott idegállapot miatt a balesetveszély nő, amint például az elhamarkodott diagnózisok következtében végzett beavatkozások vagy a kötött rendszerű (fegyveres) testületek tagjaival történő összeütközések esélye is.

06.19-én pontos a Merkur szembenállás Plútó, ami a hét első napjaiban még érvényesül. Zavarokat jelez a kommunikáció, kontaktusok, forgalom, közlekedés területén. A Plútónál mindig kell gondolni tömeghatásokra is, így tipikusan ilyenkor fordulnak elő nagyobb tömeget érintő közlekedési anomáliák (balesetek, torlódások, dugók). Az ugyancsak tömegeket érintő kommunikációs jelenségekre is lehet számítani. Gyerekekkel, tanulókkal, oktatáspolitikával, oktatással, iskolákkal kapcsolatos eseményekre.

06.23-án a Vénusz szemben áll a Jupiterrel, a hétnek legalább a kétharmadáig kitart.  Makacsságot, békétlenséget, a kompromisszumok elutasítását jelzi. Ideológiai szempontok keverését a szubjektív, esetleg kifejezetten érzelmi motívumokkal. Türelmetlenség, követelődzés, önismereti problémákból eredő sértettség tetézheti. Mutathat zavarokat a pénzügyekben, külkapcsolatokban, jogalkotásban és joggyakorlásban is.

06.14. volt a napja az egzakt Mars szembenállás Szaturnusznak, amely e hét első napjaiban érvényesül még. Feszültségek, indulatok, konfliktusok, köztük tettlegességig fajulók is; állatokkal összefüggő események, súlyos esetben: tragédiák. Ugyanakkor a feszes, szigorú magatartás, önfegyelemre irányuló törekvés is megmutatkozhat legalább olyan mértékben mint a másik véglet. Élénk aktivitásra is hajlamosít annak ellenére, hogy úgy a Szaturnusz, mint a szembenállás éppenséggel hátráltatást, egyenesen lebénulást jelentene.
A feszültségek többféle formában terhelhetik az idegrendszert: a meteorológiai viszonyok például mindig összhangban vannak a nevezetes konstellációkkal (már régebben is utaltam erre, ha minden héten megismételném, az rémesen unalmas lenne), így például ez is. A Szaturnusznak egyébként is van olyan jelentése, amely természeti viszonyokkal, esetleg katasztrófákkal függ össze. De emberi mulasztás miatt szaporodó tűzeseteket éppúgy mutathat az aspektus, mint természeti eredetű eseményeket.”

06.14-én pontos a Mars trigon Neptun is, ami ugyancsak él pár napig. Világos gondolkodásra utal, jó döntési képességre, amely a racionális megfontolásokon túl nagy mértékben a ráérzésen alapszik. Gyors felfogás és koncentráció – ha sikerül jól egyensúlyba hozni a másik tartalommal, akkor még kifejezetten hatékony periódusra is számíthatnak sokan. Mindemellett itt sem árt a figyelmeztetés: a Mars jelzi az elhamarkodott döntésre, cselekvése való hajlamokat is, a Neptun pedig a tévedések bolygója. Olyan elképzelésekre is utalhat tehát, amelyek megingathatatlan meggyőződésen alapulnak ugyan, mégis tévesek, elhibázottak, ám erről nem lehet meggyőzni az érintetteket.

06.20-án a Mars elérte a Plútó pontos szembenállását, ami a következő hetet teljesen betölti. Olyan megmozdulásokra vagy azok előkészítésére utalhat, amelyek az elégedetlenség miatt következhetnek be. A szubjektív és objektív(nak szánt) nézőpontok ütközése feszültségek forrása lehet. Patthelyzet, amelyből nem lehet kiutat találni legalábbis addig, amíg fennáll a fényszög (kb. 3-4 hét összesen). Állatokkal kapcsolatos kirívó eseményekre minden olyan konstellációnál lehet számítani, ahol a Mars vagy a Plútó szerepel – így ebben a szituációban is.

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

06.24-én pontos a Vénusz kvinkunx Szaturnusz. Karmikus felismerések az emberi kapcsolatok, az egyensúly, az Én és a Te viszonyának témakörében.

06.24. a napja az egzakt Vénusz kvadrát Neptunnak is. A kapcsolatokban, viszonyokban fennálló zavarok, érthetetlen események, csalás, becsapás, tudatos, vagy nem szándékos félrevezetés, tévedés lehet a tartalma. Bár rövid ideig (4-5-6 napig) tart, de ez egyáltalán nem zárja ki a komoly következményeket vegyünk például csak egy kiderülő csalást, akár köz, akár magánügyben. Pénzügyekben csalás, tévedés, vagy másfajta zavarok.

06.27-én van a csúcspontja a Nap szextil Uránusznak. Jelentése: extrém megnyilvánulások, ragaszkodás „csakazértis” bizonyos dolgokhoz éppúgy kalkulálhatók vele, mint nagyvonalú megoldásokra törekvés.

06.27-én 3.54-kor jegyet vált a Merkur és az Oroszlánban folytatja tovább útját.

06.27-én még egy tendencia van, kulminál a Merkur kivnkunx Plútó. A kommunikációban adódhatnak fájó, húsbavágó, kellemetlen jelenségek, vagy balesetek formájában üzen a karma azoknak, akiket érint majd a dolog.

A hét legvégén kezdődik a Merkur kvadrátja az Uránuszhoz, ami ugyan most majd hosszú ideig (07.17-ig) tart, de egzakt nélküli formában. Mindenesetre a jelentését azért hozza. Mindkét égitest utal az idegekre. Az Uránusz a kirobbanó energia – adjuk össze csak ezt a két tényezőt, máris el tudjuk képzelni, hogy a feszült idegállapot (ami egyébként még szelídebb fényszögüknél is értelmezhető) mindenképpen jellemzi a konstellációt. Számítani lehet ezen felül váratlan fordulatokra minden olyan ügyben, ami a Merkurhoz vagy Uránuszhoz köthető: kommunikáció, irományok, tanulmányok, utazás, modern technika, baráti kapcsolatok, támogatás, segítség stb.

 

Sajnos a jövő hetet nyitó konstelláció sem nevezhető vidámnak. Egy T-kvadrát (Jupiter-Hold,Neptun – Vénusz) és egy kis kegyelmi háromszög (Vénusz – Hold, Neptun – Szaturnusz, Plútó)sugallja, hogy a próbatételek égen- földön folytatódnak. Nézzük meg, hogy mit jelent ez az egyes típusok szempontjából?

 

KOS
A kommunikáció, kontaktusok, mikrokörnyezet, gyakorlati- szervezési problémák kötik le figyelmét és legalább ennyire hangsúlyos az otthon, család, ingatlan témaköre is, s mindez összefüggésben a szokásos önérvényesítés, érvényesülés területével. Súlyoznia kell a különböző motívumok között, s ebben sokat segít intuíciója, ami remekül működik.

BIKA
Anyagi dolgai kissé összekeveredhettek, s úgy is érezheti, elhagyta a szerencse, de – szerencsére – ez csak átmeneti állapot, hamarosan helyrebillen az egyensúly. Soka kell foglalkoznia adminisztratív ügyekkel vagy szervezéssel, elsősorban családtagjai miatt, vagy helyettük. Mindehhez tele van lendülettel, találékonysággal és jobbnál jobb ötlettel.

IKREK
A hivatás, jelenti most is a központi kérdést (esetleg: a szülővel való viszony, illetve saját szülői szerepe). Mindez sok idegeskedésre ad alkalmat, de ebben sokkal inkább saját állapota játszik szerepet, semmint a külső körülmények. Anyagi ügyeivel is kell majd foglalkoznia, a hét vége felé felmerülhet komolyabb kiadása, vagy több, mint amire számított.

RÁK
A tágabb rokonság, külföldi kapcsolatok, unoka, illetve általános társadalmi kérdések, esetleg ilyen területen történő tevékenység köti le energiáinak jó részét. Társa sokat segíthet ebben és az eredménye is meglesz. Ne veszítse el türelmét és bizalmát, aminek esetleg nem tud megfelelni, az vagy nem annyira fontos, vagy semmiképp sem befolyásolható.

OROSZLÁN
Rejtett szorongás, félelem ütheti fel a fejét a típus sok tagjánál, holott ez egyébként nemigen jellemző rá. Esetleg külső erőktől érkező befolyással kell számolnia, s nagy erőket vet be emiatt. Hatékonyabb, ha előbb utánanéz, mi is történik – például meditációban vagy külső tanácsadó igénybe vételével – és utána intézkedik, akkor legalább tudja, mivel szemben.

SZŰZ
Gyerekeivel, gyerekekkel fenntartott kapcsolata továbbra sem problémamentes, megint nagyobb beavatkozásra kényszerül, ha akarná ezt, ha nem. Családi életével is sokat kell foglalkoznia, beleértve társkapcsolatát, amelyben konfliktushelyzetet teremthet (ismét) a hivatása iránti elkötelezettség, s persze az ezzel járó idő és energiaráfordítás.

MÉRLEG
A kommunikáció, adminisztráció, közlekedés, ügyei most is sok energiáját lekötik. A munka, hivatás területén ugyancsak sok kihívás várja. Még az is lehet, hogy kénytelen miatta elhalasztani egy utazást, vagy pihenésébe is cseppnyi üröm vegyül. Szerencsére mindez már a hét folyamán jelentősen változhat, javulhat, például családjának támogatása mellett.

SKORPIÓ
Ismét az anyagiak miatt tudja legjobban felhergelni magát, pedig valójában olyan problémákkal kell foglalkoznia, amelyek viszonylag könnyen megoldhatók. Ha vállalkozó, tevékenységében kétségtelenül lehetnek zökkenők, de ezeken is gyorsan túl tud lendülni. Ne hagyja, hogy pihenését, úti élményeit elrontsák ezek a tényezők. Társa is segít ebben.

NYILAS
Hullámzó kedélyállapotot sugall a konstelláció, úgy tűnik: az életbe vetett bizalmát teszik próbára. Ha úgy érzi, egy helyben jár, gondoljon arra, hányszor volt már így, aztán mindig kiderült, hogy igenis elmozdulnak a dolgok, s rendszerint jó irányba. A társkapcsolatban felmerülő egyenetlenségek is ezt célozzák, bármily kellemetlenek is aktuálisan.

BAK
Aggodalmaskodása sokszor nem alaptalan, de még többször erősebb a kelleténél. Persze most is ez látszik, ráadásul meg sem tudja indokolni, hogy miért. Próbáljon ellenállni a homályos rossz érzéseknek, amelyek vagy alaptalanok, vagy reális alapjuk van, de sajnos meghaladják az egyéni döntések hatáskörét. Gyereke, vagy vállalkozása viszont sok örömöt okoz.

VÍZÖNTŐ
Sokszor szembesül azzal, hogy például egy hétre vonatkozó terveit nem tudja olyan ütemben és léptékben megvalósítani, ahogyan szeretné. Most is találkozhat ezzel, belső és külső körülmények befolyása miatt. Barátai, gyerekei, vagy vállalkozással összefüggő tényezők jelentős szerepet játszhatnak benne. Emellett sem fogja azonban feladni elképzeléseit.

HALAK
A hivatás kontra otthon, család ügyei ütközésbe kerülhetnek, s próbál közöttük egyensúlyozni, méghozzá elég jó eredménnyel, még ha bele is fárad kissé. Lenyűgözheti környezetét a gyakorlati életben tanúsított találékonyságával, ötleteivel. Ha vállalkozó, ott is jól hasznosíthatja ezeket, de ügyeljen arra, hogy ne ragadja el túlzottan a lendület.

25 hét 2019. június 17-23.

Általános 

Visszapillantó a 2019.06.10-16. közötti hétre 

06.10. „Schmuck Andor is beszáll a főpolgármester-jelöltek közé – Váratlan névvel vált még szórakoztatóbbá az a névsor, amin azok szerepelnek, akik az utóbbi időben felmerültek, mint lehetséges budapesti főpolgármesterek. Pünkösd hétfőn egy sejtelmes sajtóközleményben jelentette be a Tisztelet Társasága oszlopos tagja, Schmuck Andor, hogy indul a főpolgármesteri címért. (..:)”
(Index) 

Nap szembenáll Jupiter, kvadrát Neptun, Merkur együttállás Mars, Mars szembenállás Szaturnusz, trigon Neptun, szembenállás Plútó, a Jupiter kvadrát Neptun szorosodik – kell-e még több a kozmikus jelekből a még több főpolgármester-jelölthöz és önjelölthöz? 

 

06.10. A több, mint hektikus konstellációval (benne a karmikus kereszttel és a többivel, ami a múlt heti részletezésben szerepel) minden átmenet nélkül kitört a kánikula hőségriadóval egyetemben, szinte azonnal. A hőségriadót kedden jelentik be és – hogy, hogy nem – a hét végéig, vasárnapig tart.  

Az előző héten a most tárgyalt hét felvezetésénél olvasható: „A következő hét nyitó konstellációja már nem is hektikusnak minősíthető, hanem annál erősebbnek, mondjuk hisztérikusnak. S a Merkur hiperaktivitásának nagy részét még nem is tartalmazza! Van benne viszont egy karmikus kereszt (Nap-Hold-Jupiter-Neptun!), egy boríték (Szaturnusz-Neptun-Mars-Hold), ami persze egyúttal négy feloldott oppozíciót is jelent egyidejűleg. Egy kegyelmi háromszög (Nap-Hold-Szaturnusz) és egy kis kegyelmi háromszög (Nap-Szaturnusz-Neptun), valamint egy trapéz (Hold-Mars-Jupiter-Neptun). Ha jól láttam a képletet, remélem, minden sorozatot észrevettem benne. Na ebből kihámozni a 12 típusra vonatkozó lényeget, már a művészet határát súrolja, szívesen meg is futamodnék tőle, de azért megkísérlem mégis a dolgot.” Tehát a 06.10-én kezdődő hétről volt szó, s nem is szükséges ide több utalás. 

 

06.11. „Leszavazta a Handó Tünde elmozdítását kérő indítványt a Parlament fideszes többsége – (…) Handó eltávolításának érdekében az Országos Bírói Tanács fordult a parlamenthez, mivel szerintük az OBH vezetője hatásköreit alkotmányos ellenőrzés nélkül gyakorolja és szembehelyezkedett az Alaptörvényben világosan megfogalmazott kontrollált hatalomgyakorlás elvével. (…) az OBH közleményében azt írja, hogy bebizonyosodott, az OBH elnöke – mint a legellenőrzöttebb közjogi szereplő – megválasztása óta a törvényeket maradéktalanul betartva végezte munkáját. Handó Tündét amúgy épp e szavazás napján tüntette ki Polt Péter legfőbb ügyész.”(444.hu) 

A cseppet sem meglepő hírhez a Jupiter kvadrát Neptun egymagában is elegendő, nem beszélve a haladó hagyományokra utaló, Holdcsomókra eső számos jelentős fényszögről. 

 

06.11. „Sikeresen kiemelték és uszályra tették a Hableányt – Az aggodalmak ellenére kedd délelőtt sikerült egyben kiemelni a Hableány turistahajót a mederfenékről; ezután a búvárok négy holttestet hoztak ki a hajóból. Közben a turistahajó besodródott az egyik uszály alá, és mivel a jobb oldalán egy sérülést is találtak, újabb hevedert kellett húzni a jármű fara alá; mentés közben egy ember a Dunába esett az egyik motorcsónakból, de gyorsan kihúzták a vízből. (…) Azt egyelőre nem tudni, hogy maradtak-e még holttestek a hajóban.

A Hableány 1949-ben épült, a hajó 27,2 méter hosszú, 4,8 méter széles és 5,2 méter magas, a súlya 50 tonna. A turistahajó kiemelésére Komáromból érkezett pénteken a 200 tonna emelésére is képes Clark Ádám úszódaru. (…)”
(444.hu) 

A Mars trigon Neptun a TEK által végrehajtott, technikailag sikeres vízi akcióra is utal. A többi fényszög mutatja továbbra is a tragédiát. 

 

06.12. „Újraindulhat a Szabad Európa Rádió magyar adása – Egy amerikai pályázatból arra lehet következtetni, hogy fontolóra vették Washingtonban, a Szabad Európa Rádió magyar adásának újraindítását. Azt írja a szerdai Népszava, hogy Magyarországra is jutna abból a 770,3 millió dolláros pályázati pénzből, amelyet a kelet-európai és ázsiai demokráciák erősítésére szánnak Washingtonban. (…) A fenti összeg egy részéből újraindítanák a Szabad Európa Rádió magyar nyelvű online adását is, ezzel támogatva a magyar sajtószabadságot.

Az amerikai állami pénzből, kongresszusi döntés alapján működő rádió román és bolgár adása idén januárban már újraindult. A vételhez számítógépre vagy okostelefonra van szükség, a régi, rádióval fogható rövidhullámú adásokat nem tervezik felújítani. A Szabad Európa Rádió a Népszava kérdésére az ügyben azt mondta, tudnak a magyar médiahelyzetről folyó washingtoni tárgyalásokról, de bővebben nem kommentálták a folyamatot. (..:)”
(hvg.hu) 

A Merkur nagy aktivitása (együttállás Mars, szembenállás Szaturnusz, trigon Neptun, szembenállás Plútó, együttállás felszálló Holdcsomó) és a Jupiter-Neptun kapcsolat is megteszi, de az ismét életbe lépett Neptun szextil Plútó sem rossz, tekintve, hogy a Szabad Európa legaktívabb időszakában is megvolt ez a fényszög. 

 

06.12. „Háromezer magyar művész tiltakozik Semjén Zsolt terve ellen – Közel háromezer magyar színész, zenész, táncos és artista petíció aláírásával tiltakozik az ismétlési jogdíjak megszüntetése ellen. Az előző héten az Index is beszámolt arról, hogy Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes médiaszabályozást átíró törvényjavaslata az ismétlési jogdíjat is érinti, így a június 4-én benyújtott törvénytervezet elfogadása esetén a magyar színészszakma súlyos milliókkal károsodhatna. Semjén szerint túl sok pénzt kapnak az ismétlések után, a Szomszédok színészei is tiltakoznak.

A petícióhoz az Előadóművészi Jogvédő Iroda és az Artisjus kezdeményezésére az előadóművészek iránti szolidaritásuk kifejezéséül magyar zeneszerzők és szövegírók is csatlakoztak. Az aláírók arra kérik a törvénytervezet előterjesztőit, vonják vissza a több mint tízezer előadót sújtó javaslatokat. (…)”
(Index) 

A Vénusznak most nincs semmiféle fényszöge, van viszont a Neptunnak, a kvadrát Jupiter és szextil Szaturnusz – az előbbi a megvonásra, az utóbbi a jogdíjak megmaradására vonatkozhat.

 

06.12. „Megszüntetné a kormány a magántanulói státuszt – Kivezetné a 2020/2021-es tanévtől a magántanulói jogviszonyt a kormány – többek között ez is szerepel a köznevelési törvény módosítócsomagjában, amelyet benyújtottak az Országgyűléshez. A javaslat szerint „az érintettek a jövőben egyéni munkarendet kérhetnek a , ha ezt a tanuló egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, és az a tanuló fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös”. Az indoklás szerint azért van szükség a magántanulói státusz megszüntetésére, mert „össztársadalmi érdek az, hogy a gyermekek iskolába járjanak és végzettséget szerezzenek”.(…)
(Mérce)

A cikk linkje: https://merce.hu/2019/06/12/megszuntetne-a-kormany-a-magantanuloi-statuszt/ 

A Merkur mértéktelen aktivitása – lásd fentebb – is megfelelő hivatkozás, s mellé társul a 16-án egzakt Jupiter kvadrát Neptun és kvinkunx felszálló Holdcsomó. Nem beszélve a most még nem is emlegetett Szaturnusz együttállás Plútóról és Szaturnusz együttállás leszálló Holdcsomóról. 

 

06.13. „Szicíliai módszerek és nyakára küldött emberek övezték a vesztegetéssel gyanúsított Bige László felemelkedését – Jelen állás szerint az egyetlen jelentős magyar kénsavgyár működése ér véget a szolnoki vegyipari vállalat bezárásával, és műtrágyagyárból is csak egy fog maradni. A Bige Holding néven futó szolnoki vegyi üzem bezárását a tulajdonos Bige László jelentette be a Népszavának, a hatósági eljárásokra hivatkozva.

Leginkább egy másik vegyipari vállalkozásának, a pétfürdői Nitrogénműveknek köszönhetően Bige az egyik leggazdagabb magyar, a különböző gazdaglistákon pár éve még a második leggazdagabb magyarnak számított Csányi Sándor mögött. Az Forbes 2016-ban is még a második helyre sorolta 182 milliárd forintos vagyonnal, a 2018-as listán azonban a nyolcadik helyre csúszott 110 milliárddal.  A vagyona apadása mellett az utóbbi fél évben több nehézséggel is szembenézett Bige. Tavaly egy két napig tartó, 250-300 fős rendőrségi razziát tartottak a szolnoki vegyi üzemben. Nyomozás indult ellene, május végén Bigét már gyanúsítottként hallgatták ki. Két napra őrizetbe is vették, és vesztegetéssel gyanúsították meg. Ezt követően a katasztrófavédelem leállíttatta a szolnoki gyárat, és az egy meg nem nevezett ember bosszúhadjáratáról beszélő Bige erre hivatkozva döntött úgy, hogy bezárja a gyárat. (…)”
(G7.hu) 

Amint a cikkből is kiviláglik: egyáltalán nem a tárgyalt hétre datálhatók a jelenség előzményei. (Arról nem is beszélve, hogy egy bevett gyakorlatról van szó, mi szerint jól működő, bizonyos értékhatár feletti eredményt elért vállalatok valahogy gazdát cserélnek egyszercsak, legfeljebb tulajdonosaik nem tanúsítanak akkora ellenállást és nem vonják be a nyilvánosságot, mint Bige László.) Az, hogy napvilágra kerül a zaklatás, természetesen a Merkur mértéktelen és vegyes előjelű aktivitásának köszönhető, s közeledik az a nap, amikor egyszerre kulminál négy fényszöge is. (Lásd az előző heti előrejelzéseknél) Természetesen a Jupiter kvadrát Neptun éppúgy szerepet kap itt is, mint több helyütt. 

 

06.13. „Megmarad a színészek ismétlések után járó jogdíja – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ az MTI-vel. (..:) A közlemény szerint a jogkezelő szervezet díjat, illetve költséget csak egyszer számolhat fel, minden ismétlés utáni jogdíjat teljes egészében az előadóművészeknek és jogtulajdonosoknak kell folyósítani. Így a költségek csökkenthetők és az előadóművészek érdeke is érvényesül. (…)”
(Index) 

Zavarban vagyok, illetve a Neptunt érintő harmonikus fényszögekre tudok hivatkozni: 16-án pontos a Merkur trigon és 14-én a Mars trigonja. De a Merkur fényszögei ide is illeszthetők, az elhamarkodott kommunikáció és annak módosítása kapcsán. A Nap szembenállás Jupiternek etájt van vége, egyszóval akad azért bőven miből szemezgetni. 

 

06.15. „Elindult a vonat Monor felé, majd 40 embert otthagytak a semmi közepén – Olvasónk szerint pénteken munkaidő után 40 ember várt arra, hogy a Monor felé közlekedő 2786-os számú vonattal hazaérjenek. A vonat 17.38-kor indult volna, de a kijelző szerint tíz perces késéssel indult, így olvasónk 17.50-kor még felpattant rá. A vonat azonban csak 18.20-kor mozdult meg. A megkönnyebbülés azonban gyorsan átváltott megdöbbenéssé, mert kb egy kilométerrel arrébb a vonat megállt, és nem mozdult tovább. Az utasok a kánikulában egy idő után keresni kezdték a kalauzt, hogy megkérdezzék az állás okáról, de a vonaton nem találtak jegyvizsgálót, sőt a vonat vezetője is eltűnt, írja olvasónk.
Ezután felhívták az információt, amely azt közölte velük, hogy nem lehetnek a vonaton utasok, mivel ilyen vonat sincs, azt kiállították a forgalomból. Bár olvasónk szerint a diszpécser megígérte, hogy küld hozzájuk egy biztonsági őrt, aki visszakíséri őket az állomásra, az utasok elindultak vissza gyalog, de az meg veszélyes volt a sínek között, másfelé pedig nem tudtak haladni. Levélben rákérdeztünk az ügyre a MÁV-nál, amint válaszolnak, megjelentetjük azt is.”
(Index) 

Merkur. Az abszurditáshoz meg a Neptun. 

 

06.15. „Nagy nézeteltérések nélkül, jó hangulatú vitát tartottak pénteken este a budapesti ellenzéki főpolgármester-jelölti előválasztás indulói: a Momentum által indított Kerpel-Fronius Gábor, az MSZP-Párbeszéd jelöltje, Karácsony Gergely, és a DK által felkért Kálmán Olga. A telt házzal zajló vitát a Partizán szervezte meg a Vasas Szakszervezeti Szövetség VIII. kerületi székházában, ahol a közönség papírlapokkal legyezve próbálta hűteni magát.  A hőség ellenére a jelöltek végig sziporkáztak, láthatóan kiválóan felkészültek a megmérettetésre. A beszélgetés legutolsó része volt talán a legizgalmasabb, amelyben Gulyás lehetőséget adott arra, hogy kérdezzenek egymástól a főpolgármester-jelöltek. (…)”
(Hírklikk) 

A 14-i négy és a 16-i hét kulmináció között (lásd előző heti előrejelzésben) igazán szép teljesítmény egy békés eszmecsere. A fokozott érdeklődés és a jelöltek aktivitása a Merkur és a vele együtt mozgó Mars számos kapcsolódásának is köszönhető, s továbbra is hangsúlyosak a lassú bolygók fényszögei, különösen a Jupiter kvadrát Neptun, Szaturnusz együttállás leszálló Holdcsomó, Neptun szextil Plútó és trigon felszálló Holdcsomó.

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.06.17-23. közötti hétre

Kiemelt dátum: június 23. az SOS gyermekfalvak nemzetközi napja
„Az SOS Gyermekfalvak mozgalmat Hermann Gmeiner indította útjára Ausztriából 1949-ben. Ebben az időben vált ijesztően kézzelfoghatóvá, hogy a második világháború milyen pusztító hatással volt az ifjúságra. Gmeiner felismerte, hogy azok a fiatalok a legesendőbbek, legnehezebben kezelhetők és leginkább veszélyeztetettek, akiknek az életéből hiányzik az egészséges, rendezett családi háttér. Azzal a kéréssel fordult mindenkihez, hogy nyújtsanak segítséget az első, az ausztriai imsti SOS gyermekfalu felépítéséhez, vállaljanak részt a szülő és otthon nélkül maradt gyermekek iránti felelősségből, illetve támogassák azt a célt, hogy az árván maradt, vagy elhagyott gyermekek a családi környezethez minél inkább hasonlító körülmények között nőhessenek fel.

Az SOS Gyermekfalvak 1983 óta működik Magyarországon: jelenleg Battonya, Orosháza, Kecskemét, Helvécia, Kőszeg Sé és Szeged településeken. Több mint 400 gyereknek biztosítunk szerető otthont.”
(www.sos.hu)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. június 1-től 30-ig

Nap: Ikrek 10°15´ – Rák 8°55´
Merkur: Ikrek 22°34´ – Oroszlán 2°36´
Vénusz: Bika 20°11´ – Ikrek 26°47´
Mars: Rák 10°14´ – 29°23´
Jupiter: retrográd Nyilas 20°42´ – 17°00´
Szaturnusz: retrográd: Bak 19°43´ – 17°51
Uránusz: Bika 4°40´ – 5°55´
Neptun: retrográd Halak 18°37´ – retrográd: 06.22-től – 18°42´
Plútó: retrográd Bak 22°50´ – 22°13´
Holdcsomó: Rák 18°2´ – 17°59´

A Hold a héten
Nyilas 06.17. 18.13-ig
06.17 18.13-tól 06.20. 4.00-ig Bak
06.20. 4.00-tól 06.22. 16.01-ig Vízöntő
06.22. 16.01-től Halak

Holdfázis: június 17. 10 óra 30 perc telihold (Nap szembenállás Hold).

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma nyolc.

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)
 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.
 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.
 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.
 1. Ismét életbe lépett a Jupiter kvadrát Neptun fényszög, amelyből egyszer már volt szerencsénk ízelítőt kapni, 2018.12.18-2019.02.17. között. (Meg 2012. június-július, majd 2013.01.20-04.05. között.) A mostani periódus 2019.05.08.-10.20. között esedékes. Egzakt lesz másodszor 06.16-án, harmadszor pedig 09.21-én.

Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik.

Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is.

A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 1. Neptun szextil Plútó, amely ezúttal 06.09-től 10.06-ig tart, méghozzá továbbra is egzakt nélküli módon (refranáció).

50 éven keresztül (1944-1994 között) szinte minden embernek megvan. A hatalmas tömegeket érintő társadalmi mozgásoknak, amelyek röpke 50 év alatt gyökeresen megváltoztattak több ezer éves beidegződéseket, közük van ehhez a fényszöghöz. Megváltoztak például a férfi-nő kapcsolatok, különösen arra való tekintettel, hogy a Neptun női, a Plútó férfi bolygó, pontosabban: a női-férfi princípium (Vénusz és Mars) felsőbb oktávjai, magasabb szempontú kifejeződései, archetípusai. Természetesen a többi, ennél sokkal erőteljesebb, nagy mundán tendencia is kellett a változásokhoz, de a szextil közvetítette, közvetíti az egyénekhez. Szélesebb értelemben arra kívánja tanítani az emberiséget ez a fényszög, hogy – kezdve a férfi-nő magánkapcsolatokban gyakorlásként, s folytatva ennek kiterjesztését minden más kapcsolatra is – saját erejéből akarjon és próbáljon meg szembenállás helyett együttműködni. A szándék: megtörni azt a több ezer éves beidegződést, mi szerint csak küzdelem, harc, pusztítás, háború, vér és szenvedés árán, a másik rovására maradhat fönn az egyén, s a kisebb-nagyobb csoportok (faluközösség, nép, szövetségek stb). A közvetlen cél az, hogy ennek a – spirituális emberhez oly méltatlan – hagyománynak a helyébe a kozmikus szeretet dimenziói léphessenek, egyengetve az utat a végső cél: az eggyé válás felé. 

A 2017. július 17-aug. 30, majd a 2018. június 23-szeptember 18. közötti visszatérés a mostanival együtt bizonyára figyelmeztetés, s alkalom arra, hogy felfrissítsük a kiinduló szándékot, annak gyakorlati megvalósítását. 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

A Merkur kvinkunx Jupiter 06.16-án kulminált, a hét legelején érezhető még hatása. Kínos, bár hosszú távon bizonyára hasznos információk kerülnek felszínre, amelyek a reinkarnációs és mostani előzményeket, a jelenlegi karmikus feladatot érintik. Kíméletlen szembenézés az előzményekkel, s azzal, hogy jelenleg hol tartunk a feloldásban, megoldásban. Esetleg újabb karmikus teher képződése, nem kellően átgondolt kommunikáció vagy jogtalanság folytán.

06.16-án pontos a Merkur szembenállás Szaturnusz. E hétnek a kétharmadáig bízvást számíthatunk rá. Közlekedésben felmerülő nehézségek, balesetek, kínos események a kontaktusokban, adminisztratív, jogi jellegű problémák stb. (esetleg) hosszan elhúzódó következményekkel. Türelmetlenség, keménység, kíméletlenség másokkal szemben, s ennek verbális kifejezése. Döntési nehézségek, hezitálás, megtorpanás vagy visszafordulás olyan ügyekben, amelyek már elintézettnek tűntek. Mozgásszervi panaszok tömeges jelentkezésére is lehet számítani a fényszög hatálya alatt.

06.16. a napja az egzakt Merkur trigon Neptunnak. A hét feléig még biztosan érvényesül. A megértést lehet kiemelni, az intuíció felerősödését. Ennek keretében addig fedett dolgok kiderülése is lehetséges. Olyan időszak, amikor helyükre kerülnek az információk és összeáll egy mozaikkép. Ezen kívül a humorérzék átmeneti feléledése is értelmezhető, ami igen hasznos dolog komorabb tájakon és komorabb időkben. Rosszabb változatban – a harmonikusnak tekintett fényszög ellenére is – jelenthet azonban gátlástalan hazudozást, dezinformációt is. A tipikus esete annak, amikor másokat hülyének néznek.

06.16. a Merkur együttállás felszálló Holdcsomó pontos fényszöge – a szokásos: információk karmikus előzményeinkkel kapcsolatban.

06.14-én kulminált a Mars kvinkunx Jupiter, amivel az igazságtalanság motívuma emelhető ki, vagy – épp ellenkezőleg – az igazság kimondásának olyan módja, amely valóságánál fogva igen fájdalmas és mindkét verzióban hosszabb gyógyulást igényel az okozott seb. A hét első felében kénytelenek leszünk számolni vele.

06.14. volt a napja az egzakt Mars szembenállás Szaturnusznak, amely egész héten át érvényesül még. Feszültségek, indulatok, konfliktusok, köztük tettlegességig fajulók is; állatokkal összefüggő események, súlyos esetben: tragédiák. Ugyanakkor a feszes, szigorú magatartás, önfegyelemre irányuló törekvés is megmutatkozhat legalább olyan mértékben mint a másik véglet. Élénk aktivitásra is hajlamosít annak ellenére, hogy úgy a Szaturnusz, mint a szembenállás éppenséggel hátráltatást, egyenesen lebénulást jelentene.
A feszültségek többféle formában terhelhetik az idegrendszert: a meteorológiai viszonyok például mindig összhangban vannak a nevezetes konstellációkkal (már régebben is utaltam erre, ha minden héten megismételném, az rémesen unalmas lenne), így például ez is. A Szaturnusznak egyébként is van olyan jelentése, amely természeti viszonyokkal, esetleg katasztrófákkal függ össze. De emberi mulasztás miatt szaporodó tűzeseteket éppúgy mutathat az aspektus, mint természeti eredetű eseményeket.”

06.14-én pontos a Mars trigon Neptun is, ugyancsak átfogva a következő hetünket. Világos gondolkodásra utal, jó döntési képességre, amely a racionális megfontolásokon túl nagy mértékben a ráérzésen alapszik. Gyors felfogás és koncentráció – ha sikerül jól egyensúlyba hozni a másik tartalommal, akkor még kifejezetten hatékony periódusra is számíthatnak sokan. Mindemellett itt sem árt a figyelmeztetés: a Mars jelzi az elhamarkodott döntésre, cselekvése való hajlamokat is, a Neptun pedig a tévedések bolygója. Olyan elképzelésekre is utalhat tehát, amelyek megingathatatlan meggyőződésen alapulnak ugyan, mégis tévesek, elhibázottak, ám erről nem lehet meggyőzni az érintetteket.

Ugyancsak 06.14-én kulminált a Mars együttállás felszálló Holdcsomó, egész heti érvényességgel. Tartalma: a karmikus előzmények felszínre kerülése, sürgetvén a velük kapcsolatos feladatok megoldását, nem kifejezetten kíméletes jelleggel.

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

06.17-én kulminál a Szaturnusz szextil Neptun – lásd a hosszú tendenciák között.

06.18-án pontos a Merkur együttállás Mars, ami 07.16-ig tart majd. Nagy mentális energiaképződés, egy sereg embernél az agyi- verbális- reflex-szerű folyamatok felerősödése. Fokozott aktivitás, néha öncélúan. Túlhajtás, túlzások, emiatt súrlódások, ellenségeskedés. Ironikusan bájos és enyhe formája a kakaskodás, kevésbé bájos a kötözködés. A Merkur-Mars kapcsolatoknál nem kell tettlegességet feltételezni, de a szóbeli agresszió nagyon is megfogalmazható. A kapkodás, rossz döntések, felfokozott idegállapot miatt a balesetveszély nő, amint például az elhamarkodott diagnózisok következtében végzett beavatkozások vagy a kötött rendszerű (fegyveres) testületek tagjaival történő összeütközések esélye is.

06.19-én pontos a Merkur szembenállás Plútó. Zavarokat jelez a kommunikáció, kontaktusok, forgalom, közlekedés területén. A Plútónál mindig kell gondolni tömeghatásokra is, így tipikusan ilyenkor fordulnak elő nagyobb tömeget érintő közlekedési anomáliák (balesetek, torlódások, dugók). Az ugyancsak tömegeket érintő kommunikációs jelenségekre is lehet számítani. Gyerekekkel, tanulókkal, oktatáspolitikával, oktatással, iskolákkal kapcsolatos eseményekre.

06.20-án a Mars is eléri a Plútó pontos szembenállását, hiszen együtt mozog az imént említett Merkurral, ami természetesen felerősíti a hatást. Olyan megmozdulásokra vagy azok előkészítésére utalhat, amelyek az elégedetlenség miatt következhetnek be. A szubjektív és objektív(nak szánt) nézőpontok ütközése feszültségek forrása lehet. Patthelyzet, amelyből nem lehet kiutat találni legalábbis addig, amíg fennáll a fényszög (kb. 3-4 hét összesen). Állatokkal kapcsolatos kirívó eseményekre minden olyan konstellációnál lehet számítani, ahol a Mars vagy a Plútó szerepel – így ebben a szituációban is.

06.21-én jegyet vált a Nap, belép a Rákba 17 óra 54 perckor, ezzel életbe lép az idei második quartal horoszkóp.

06.22-én a Neptun megkezdi rendes éves, mintegy 5 hónapig tartó retrograditását.

06.23-án a Vénusz szemben áll a Jupiterrel. Makacsságot, békétlenséget, a kompromisszumok elutasítását jelzi. Ideológiai szempontok keverését a szubjektív, esetleg kifejezetten érzelmi motívumokkal. Türelmetlenség, követelődzés, önismereti problémákból eredő sértettség tetézheti. Mutathat zavarokat a pénzügyekben, külkapcsolatokban, jogalkotásban és joggyakorlásban is.

06.23. a dátuma a pontos Szaturnusz szembenállás fel- és együttállás leszálló Holdcsomónak is – lásd a hosszú tendenciák között.

A hét utolsó harmadában kezdődik egy Vénusz kvinkunx Szaturnusz fényszög (pontos: 06.24). Karmikus felismerések az emberi kapcsolatok, az egyensúly, az Én és a Te viszonyának témakörében.

A hét első harmadától- felétől él a Vénusz kvadrátja is a Neptunhoz (kulminál: 06.24). A kapcsolatokban, viszonyokban fennálló zavarok, érthetetlen események, csalás, becsapás, tudatos, vagy nem szándékos félrevezetés, tévedés lehet a tartalma. Bár rövid ideig (4-5-6 napig) tart, de ez egyáltalán nem zárja ki a komoly következményeket vegyünk például csak egy kiderülő csalást, akár köz, akár magánügyben. Pénzügyekben csalás, tévedés, vagy másfajta zavarok.

 

A következő hét nyitó konstellációja tartalmaz egy kegyelmi háromszöget (Merkur, Mars –Hold,Jupiter – Neptun) és egy feloldott oppozíciót (Merkur, Mars – Szaturnusz, Plútó – Neptun). Nézzük meg, hogy az egyes típusokat milyen életterületen provokálják ezek a fényszög-sorozatok, annak érdekében, hogy előrelépést tehessenek az adott témakörben.

KOS
A család, otthon az egyik sarokpontja a kiemelt témaköröknek, a hivatás, önérvényesítés a másik és – nem véletlenül – a tudattalan mélyrétege, esetleg reinkarnációs előzmények, de a jelen család előzményei is nyugodtan figyelembe vehetők. A mintáktól, beidegződésektől való eltávolodás a központi program, amivel tudatosan is érdemes foglalkoznia.

BIKA
Kommunikáció, kontaktusok, mikrokörnyezet, közlekedés területe kapcsolódik össze a tágabb rokonság, külföld viszonylataival, s a hosszabb távú elképzelések alakításával. Súlyozni, egyensúlyozni kénytelen a különféle szempontok között, még úgy is, hogy a saját igényeit teljesen háttérbe szorítja. Ügyeljen arra, hogy ez hosszú távon ne bosszulja meg magát.

IKREK
Anyagi ügyei, veszteségek,  hivatásának kérdései foglalkoztatják, s lehet, hogy ezek miatt szorongani kezd, hiába tudja, hogy azzal nem old meg semmit. Ráadásul valójában nincs is oka az aggodalomra, mert hamarosan megnyílik olyan forrás, ami segít helyrejönnie. A lehetőség illetve a feladat a bizalom megerősítése, vagy adott esetben: újjáépítése.

RÁK
Társkapcsolata, illetve az Én és a Világ viszonya kerül (megint egyszer) mérlegre. A segítséget elsősorban saját életfelfogása, egyéni életfilozófiája jelenti, annak mentén tudja jól kiegyensúlyozni az Én és a Te között feszülő kérdéseket és felmerülő problémákat. Egyúttal ezek megoldása visszahat életfilozófiájának alakítására, körkörös kölcsönhatásban.

OROSZLÁN
Intenzív belső életet feltételez most az a fő program, amit sugall a heti horoszkóp. A kötelezettségek, munka, egészség-betegség kérdései foglalkoztatják, s ez megmozgatja tudatalattijának minden rétegét. Sokat foglalkozik az okokkal, előzményekkel és azzal, hogy mindebből mit tud profitálni jelen helyzetében és a közelebbi- távolabbi jövőben.

SZŰZ
Mintha élére állna az a kérdés, amelyre a választ sokszor a szőnyeg alá söprés taktikájával próbálta elodázni. A gyerekeivel illetve párjával való kapcsolatrendszer, s mindezzel összefüggésben persze a hosszú távú elképzelések tervek területéről van szó. A családi mintáktól való megszabadulás sokat segíthet a probléma megoldásában, lezárásában.

MÉRLEG
Otthon, család, ingatlan, kontra hivatás, munka feszülnek egymással szembe, s nagy szerepet kaphat a dilemma megoldásában egyéb irányú kötelezettség- áldozatvállalása is. Döntő érvként szerepelhet valakinek (valaminek) ilyen jellegű szükséglete is. Merthogy az a legfontosabb kérdés, hogyan tudja összeegyeztetni a legkülönbözőbb szempontokat.

SKORPIÓ
Lehet, hogy jónéhány Skorpió olyan választás elé kerül, hogy itthon vagy külföldön folytassa életét, tevékenységét. A döntésben a racionális szempontokon kívül okvetlenül szerepet kap gyereke, vagy alakuló párkapcsolata. A nagy kérdés az, hogy az értelmi vagy az érzelmi motivációk kerülnek-e túlsúlyba, és melyik irányba terelik: menni, vagy maradni.

NYILAS
Az anyagi kérdések ismét előtérbe kerülnek, kicsit más összefüggés-rendszerben, mint általában. Az otthon, család kérdései mellett komoly szerepet kaphat a veszteség, mint filozófiai fogalom, illetve a veszteség, mint feltétele valamely bonyodalom tisztázásának, a tisztulásnak. Amint úgy fogja fel, hogy helyet csinál az újnak, sokkal könnyebb lesz.

BAK
Kifeszülhet az egyébként meglehetősen állandó kérdés, hogy saját elképzeléseinek megvalósítása során mennyire kell figyelembe venni mások, s különösképpen társa igényeit. Mostanában sokszor bebizonyosodott, hogy érdemes intuíciójára hallgatnia, s ennél a dilemmánál sincs másként: a legjobb, ha legalább figyelembe veszi belső sugallatát.

VÍZÖNTŐ
Ha olyan tevékenységet tervez, amit hosszabb idő alatt lehet megvalósítani, nyugodtan vágjon csak bele, habár arra hivatkozik, hogy nem ér rá a jelenlegi pénzkereseti kényszer miatt. Meg tudja oldani mindkettőt, ha sikerül egyensúlyba hozni a mindennapok szervezését és a nagyobb ívű gondolatok, cselekvések ápolását. Próbálja ki ez egyszer a szervezettséget!

HALAK
Az érzelmi, intuitív és értelmi motívumok összehangolása most a feladat, kitűnő alkalom nyílik arra, hogy ne az egymás közötti belső vitára fordítsa energiáinak javát, hanem egyeztesse a kétféle nézőpontot, s lehetőleg együttesen használja fel őket. Akkor is nagyon jól jár, ha megtanulja: mikor vegye figyelembe a rögvalót, s mikor lehet bátran idealista.

24. hét 2019. június 10-16. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.06.03-09. közötti hétre 

06.03. Előző hétvégén két vonulásos megmozduláson aktivizálták magukat az állampolgárok, ezek kimaradtak a visszapillantóból, de most pótolom.

06.01.„Túlerőben voltak a Nemzeti Légió ellen tiltakozók Szegeden – Két ellentüntetést is szerveztek a Mi Hazánk beharangozta Nemzeti Légió megalakulása ellen. Toroczkai „cigánymaffiázott”, a roma tiltakozók a tíz évvel ezelőtti terrort emlegették, a civilek a szervezet betiltásáért gyűjtöttek aláírásokat, de jogi lépéseket is tesznek, ha bejegyzik a szervezetet. (…) Május közepén jelentette be a Mi Hazánk, hogy megalapítják a Nemzeti Légiót, lényegében a Magyar Gárda reinkarnációjaként. …”
(hvg.hu)

 

06.02. „Az Akadémia ügye nemzeti ügy: többezren tüntettek az MTA szabadságáért – Ahogy azt mi is megírtuk korábban, Palkovics László minisztériuma kivárta az EP-választás végét, hogy aztán egy törvénymódosítással próbálja betörni az MTA-t. A kiszivárgott tervezet szerint augusztus 1-jén erővel venné el a kormány a Magyar Tudományos Akadémiától (MTA) a kutatóintézeteket, emellett törvénnyel köteleznék arra is, hogy a vagyonát is adja át ingyenes használatba, ami lényegében államosítást jelent. (…) Ahogy azonban az elmúlt hónapokban már megszokhattuk: az Akadémia nem tűri némán, hogy bedarálják. Ezért ma délutánra tüntetést szervezett az Akadémiai Dolgozók Fóruma. (…)”
(Mérce) 

A hosszú fényszögek mellé ráerősítésként (úgynevezett esemény-kiváltó aspektusként) besorolt a Merkur szembenállás Jupiter, kvadrát Neptun, de a Vénusz trigon Szaturnusznak és trigon Plútónak is lehet szerepe a tömegek megmozgatásának. 

 

06.03. „Nagy Blanka kitárulkozott: mindent kiírt az üzenőfalára a történtekről – Őszinte sorokat olvashatunk Nagy Blankától a mai kifakadásában. A fiatal közéleti szereplő nem rejtette véka alá az érzéseit. Kiírását változtatás nélkül közöljük.

Nagy Blanka: “Vannak dolgok amik nem tartoznak senkire. Ezek a magánügyek… És vannak azok a magánügyek amik azért tartoznak másokra is, hogy ezzel egy kicsit vállon veregessük magunkat mondván, mi figyelmeztettünk azzal másokat, hogy elmondtuk. Mossuk kezeink ezután, ha az illető nem tanul a hibánkból.

Az elmúlt időszak kemény volt. Nem kíméltek. Mutattam azt, hogy én igen, erős nő vagyok és igen van pofám a másik arcomra is ütést kérni. Megverekedtem az Orgioval, a Lokállal, Bayer Zsolttal, Bencsik Andrással, a Pesti srácokkal és a többi szenny újsággal amik árasztották magukból a gyűlöletet. Megverekedtem a sok rossz kommenttel amikben gyakran azt kívánták, hogy haljak meg és amúgyis ronda vagyok. Erős voltam és büszke. 

Ekkora veszélyt jelent az, ha gondolkodok és ezt el is merem mondani? Büszkén vállaltam azt, hogy a kormány karaktergyilkosságot követ el rajtam. Méltó ellenfelükre leltek. Gondoltam. (…)”
(Ellenszél) 

https://ellenszel.hu/2019/06/03/nagy-blanka/ a nagyon hosszú bejegyzést teljes terjedelmében ezzel a linkkel éred el, érdemes elolvasni!  

Itt is a merkuri fényszögeket vehetjük figyelembe, különösen, hogy diákról van szó és a Vénusz trigon Szaturnuszt, trigon Plútót (utóbbi e napon egzakt) – mivel nőnemű diákról. 

 

06.03. „Bemutatkozott a Momentum főpolgármester-jelöltje –  „Vissza kell venni Budapestet a Fidesz-maffiától.” Bemutatta a Momentum az ellenzéki előválasztáson induló főpolgármester-jelöltjét, Kerpel-Fronius Gábort hétfőn Budapesten. (…) Jelöltjükről elmondta, Kerpel-Fronius Gábor, a Momentum XIII. kerületi elnöke, tapasztalt és bizonyított cégvezető, a Nolimpia-kampány után csatlakozott a párthoz. Kérdésre válaszolva a pártelnök közölte, az EP-választás eredményétől függetlenül már hetekkel ezelőtt döntöttek az önálló főpolgármester-jelölt állításáról, és ha az előválasztást Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke nyeri, akkor őt fogják támogatni. (…) olyan Budapestet szeretnének, amelynek lakói nem költenek jövedelmük 30 százalékánál többet lakhatásra, ahol az emberek autó helyett korszerű és környezetkímélő megoldásokat választhatnak, ahol az emberek nem fulladnak bele a szmogba és ahol nem születnek a budapestieket érintő döntések a budapestiek nélkül. Kerpel-Fronius Gábor szerint Budapest főpolgármesterének a várost érintő fontos „értékkérdésekben” véleményét kell nyilvánítania, ezek között említette a CEU, az 1956-os intézet, a Városliget sorsát, a kulturális tao átalakítását.”
(Magyar Narancs) 

A hivatkozások ugyanazok, mint az előbbiekben, valami kiugróan feltűnő újabb kozmikus tényezőt nem tudok felmutatni ide, pedig az esemény jellege eltér a megelőzőektől. 

 

06.04. “Majd keresünk új muzeológusokat” – A Természettudományi Múzeumot is lenyomja a kormányzati arrogancia – Az MTA kutatóintézeteinek elvételéhez hasonlóan, erővel, az érintettek teljes tiltakozása mellett nyúl hozzá a kormány Magyarország legnagyobb közgyűjteményéhez, a Természettudományi Múzeumhoz is. Az intézmény Debrecenbe költöztetéséről korábban csak elképzelések szintjén volt szó, ám a hvg.hu információi szerint immár eldőlt, hogy a múzeumnak mennie kell Budapestről. A kormányzati érvelés pedig félelmetesen hasonlít az akadémiai vitában látottra. A Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) összes, kérdőívet kitöltő dolgozója – vagyis a válaszadók száz százaléka – nemmel felelt egy május eleji belső felmérés azon kérdésére, hogy egyetértenek-e kormány tervével, amely szerint néhány éven belül Debrecenbe költöztetnék az intézményt.
(…)
Hiába azonban a dolgozók (és a tudományos élet szereplőinek korábbi) tiltakozása, látszik, hogy ez a CEU- és az akadémiai vitában is tapasztaltakhoz hasonlóan minimálisan sem befolyásolja a kormányt a döntésben: az áthelyezési tervekre rálátó egyik magas beosztású kormányzati tisztségviselő a hvg.hu-nak egyértelműen azt mondta: olvasták a fenti, belső felmérés eredményeit, de “semmi gond, akkor majd keresünk új muzeológusokat”.
(hvg.hu) 

A teljes cikk linkje:
https://hvg.hu/itthon/20190604_Termeszettudomanyi_Muzeum_koltozes_debrecen

 Elkezdődik a Nap szembenállás Jupiter, s a kvadrát Neptun is, a hatalom érthetetlennek tűnő arrogáns intézkedéseinek alátámasztására (vagy okára). 

 

06.05. „Legjobbak között a magyar mentőkutya – A világ öt legjobb mentőkutyája közé választották Symbát, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat vezetőjének kilencéves belgajuhász kutyáját. Azok a kutyák, akik teljesíteni tudják a nemzetközi bevethetőségi vizsgát, külföldi katasztrófák helyszínein is dolgozhatnak. A belgajuhász korábban két éve átesett egy gerincműtéten, gazdája álmában sem gondolta volna, hogy kutyája újra ebbe az elit csapatba tartozhat.”
(Tények.hu) 

 

A Mars aktivizálja magát: szembenállás Szaturnusz, trigon Neptun formájában. Még a csontrendszeri műtét (Szaturnusz-Mars) is benne van, amint az is, hogy annak ellenére csodamódra (Neptun) beválasztották az első ötbe. 

 

06.06. „(…) A mostani kormányzati ciklus végére Magyarország teljesíteni fogja a maastrichti kritériumokat, amelyek az euróbevezetéshez szükségesek – ígérte Varga Mihály. A pénzügyminiszter a Figyelőnek adott interjújában azt azért nem mondta, hogy tényleg be is akarná vezetni az eurót, de amikor megkérdezték, mit szól ahhoz, hogy Matolcsy György szerint évtizedek múlva jöhet el ez a pillanat, azt válaszolta: „ennél talán valamivel optimistább vagyok”. (…) Arra a kérdésre pedig, hogy a 325 forintos euróárfolyam mellett mit tanácsol, mikor vegyenek eurót a nyaralni induló magyarok, azt mondta: Izgalmas egy külföldi kirándulás, de egyáltalán nem baj, ha honfitársaink itthon töltik a szabadságukat, itthon pihennek és költenek. Annyi szép és érdekes látnivaló van Magyarországon.”
(hvg.hu) 

A rendkívül nyegle (azon kívül inadekvát) nyilatkozathoz a Nap szembenállás Jupiter, kvadrát Neptun, kifutóban lévő Merkur szembenállás Jupiter, de a Vénusz trigon Neptun és a beinduló Mars szembenállás Szaturnusz, trigon Neptun mind hozzájárulhat (a hosszú fényszögek mellett). 

 

06.06. „Kálmán Olga a DK főpolgármester-jelöltje – A Szabadság téren tartott sajtótájékoztatót Kálmán Olga televíziós műsorvezető és Dobrev Klára, a DK európai parlamenti listavezetője. Most jelentették be, hogy a DK Kálmán Olgát indítja főpolgármester-jelöltnek. Kálmán Olga részt vesz az ellenzéki előválasztáson. (…) A jelenlegi állás szerint így Tarlós István a Fidesz KDNP jelöltje, az ellenzéki előválasztás győztese (Karácsony Gergely, Kerpel Fornius Gábor vagy Kálmán Olga) és Puzsér Róbert mérkőznek majd egymással ősszel a főpolgármesteri tisztségért. (…)”
(444.hu) 

A bejelentés a meglepetés erejével hatott, pedig az Uránusz éppen nem csinál semmit. A Neptun annál aktívabb, így meg kell elégednünk a semmiből előbukkanó ötlet jelölőjeként vele. (Nap kvadrát, Mars trigon, Jupiter kvadrát, s a Neptun trigon felszálló Holdcsomó.) 

 

06.09. Folyamatosan szerepel a hírekben természetesen a dunai sétahajó katasztrófa. Az első híradásokban tévesen szerepeltetett adat helyett összesen 35 fő tartózkodott a május 29-én tragikus balesetet szenvedett Hableány fedélzetén, 33 dél-koreai turista és 2 fős magyar személyzet. Heten élték túl a Viking szállodahajóval történt ütközést, 7 holttestet rögtön megtaláltak, s azóta naponta lelnek fel a Duna különböző pontjain további áldozatokat. Azonban 8 embert (7 turista és a hajó magyar kapitánya) még mindig keresnek. A hajó kiemelésének előkészületei is folynak, a Clark Ádám úszódarut a helyszínen lehorgonyozták, s várják a TEK munkatársai, hogy megfelelő szint alá apadjon a Duna. A hírekben vezető helyen áll az események minden részlete.

Fischer Iván bejelentette, hogy „június 21-én a Budapesti Fesztiválzenekarral Dél-Koreába utaznak, ahol emlékkoncertet tartanak a balesetben elhunytak tiszteletére. Fischer Iván reméli, hogy gyászoló családtagok is el tudnak menni majd a koncertre, és hozzátette, szeretnék ezzel az eseménnyel Budapest és Magyarország együttérzését is kifejezni.” (Index) 

Az összes, igencsak ellentmondásos fényszöget figyelembe kell venni ennél a folyamatnál (is). A művészet szerepléséhez külön a Vénusz és felsőbb oktávja, a Neptun aktivitása passzol. 

 

GPS – Előretekintés a 2019.06.10-18. közötti hétre

Kiemelt dátum: június 16. – a független Magyarország napja. (Vagy: a magyar szabadság napja) Amint az elnevezéssel, a dátummal is problémák vannak, a különböző források különböző napokat jelölnek meg június 16-tól 19-ig, sőt: június utolsó szombatjáig. Az emléknap tartalmilag is zavaros, mert megpróbálja ötvözni az 56-os mártírok (Nagy Imre és társai) 1958. június 16-ai kivégzésének, az 1989-es újratemetésnek, valamint a szovjet csapatok 1991. júniusi kivonulásának mozzanatait. Ez utóbbi sem egyszerű, mert bár az utolsó szovjet katona 1991. június 19-én hagyta el a magyar határt, de a két állam közötti egyezmény szerint Magyarország szuverenitása 1991. június 30-val állt helyre. Ahhoz képest, hogy az április 4-i felszabadulás – megszállás (kinek-kinek ízlése szerint) dátuma sem stabil – amint azt egypár évtized múlva megtudhattuk – ez az időben sokkal közelebbi dátum igazán lehetne határozottabb. Igaz, a tömegek cseppes sem érzik magukénak, még kevésbé nemzeti ünnepnek ezen emléknapok egyikét sem, így hát tulajdonképpen majdnem mindegy is, melyik dátumról van szó és milyen elnevezéssel.

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. június 1-től 30-ig
Nap: Ikrek 10°15´ – Rák 8°55´
Merkur: Ikrek 22°34´ – Oroszlán 2°36´
Vénusz: Bika 20°11´ – Ikrek 26°47´
Mars: Rák 10°14´ – 29°23´
Jupiter: retrográd Nyilas 20°42´ – 17°00´
Szaturnusz: retrográd: Bak 19°43´ – 17°51´
Uránusz: Bika 4°40´ – 5°55´
Neptun: retrográd Halak 18°37´ – retrográd: 06.22-től – 18°42´
Plútó: retrográd Bak 22°50´ – 22°13´
Holdcsomó: Rák 18°2´ – 17°59´

 

A Hold a héten
Szűz 06.11. 2.28-ig
06.11. 2.28-tól 06.13. 6.02-ig Mérleg
06.13. 6.02-től 06.15. 11.03-ig Skorpió
06.15. 11.03-tól Nyilas

Holdfázis: Június 10. 7 óra 59 perc: harmadik negyed (Nap kvadrát Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma nyolcra szaporodott.

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 1. Ismét életbe lépett a Jupiter kvadrát Neptun fényszög, amelyből egyszer már volt szerencsénk ízelítőt kapni, 2018.12.18-2019.02.17. között. (Meg 2012. június-július, majd 2013.01.20-04.05. között.) A mostani periódus 2019.05.08.-10.20. között esedékes. Egzakt lesz másodszor 06.16-án, harmadszor pedig 09.21-én.

Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik.

Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is.

A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

 1. Neptun szextil Plútó, amely ezúttal 06.09-től 10.06-ig tart, méghozzá továbbra is egzakt nélküli módon (refranáció).

50 éven keresztül (1944-1994 között) szinte minden embernek megvan. A hatalmas tömegeket érintő társadalmi mozgásoknak, amelyek röpke 50 év alatt gyökeresen megváltoztattak több ezer éves beidegződéseket, közük van ehhez a fényszöghöz. Megváltoztak például a férfi-nő kapcsolatok, különösen arra való tekintettel, hogy a Neptun női, a Plútó férfi bolygó, pontosabban: a női-férfi princípium (Vénusz és Mars) felsőbb oktávjai, magasabb szempontú kifejeződései, archetípusai. Természetesen a többi, ennél sokkal erőteljesebb, nagy mundán tendencia is kellett a változásokhoz, de a szextil közvetítette, közvetíti az egyénekhez. Szélesebb értelemben arra kívánja tanítani az emberiséget ez a fényszög, hogy – kezdve a férfi-nő magánkapcsolatokban gyakorlásként, s folytatva ennek kiterjesztését minden más kapcsolatra is – saját erejéből akarjon és próbáljon meg szembenállás helyett együttműködni. A szándék: megtörni azt a több ezer éves beidegződést, mi szerint csak küzdelem, harc, pusztítás, háború, vér és szenvedés árán, a másik rovására maradhat fönn az egyén, s a kisebb-nagyobb csoportok (faluközösség, nép, szövetségek stb). A közvetlen cél az, hogy ennek a – spirituális emberhez oly méltatlan – hagyománynak a helyébe a kozmikus szeretet dimenziói léphessenek, egyengetve az utat a végső cél: az eggyé válás felé.

 

A 2017. július 17-aug. 30, majd a 2018. június 23-szeptember 18. közötti visszatérés a mostanival együtt bizonyára figyelmeztetés, s alkalom arra, hogy felfrissítsük a kiinduló szándékot, annak gyakorlati megvalósítását.

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

06.09-én volt a csúcspontja a Nap kvadrát Neptunnak, amely a hét feléig kitart. Átmeneti zavarokat jelent a gondolkodásban, a hatalommal való viszonyban, de legalább ennyire a hatalom intézkedéseiben is. Egyénileg önbizalom-problémák, tévedések, csalás (annak kiderülése) és csalódás terhelhetik életünket. Bizonyos emberek, tárgyak, ideák eltűnésére is lehet ilyenkor számítani. A legjobb kimenetele egyébként az, hogy amikor megvilágosodnak problémák, az lehet végtelenül kellemetlen pillanatnyilag, de kitisztulhatnak az elmék és az erővonalak, így végső soron, új, esetleg sokkal járhatóbb utak nyílhatnak meg.

 

A Mars szembenállás Plútó (kulminál: 06.20), természetesen egész héten érvényesül. Olyan megmozdulásokra vagy azok előkészítésére utalhat, amelyek az elégedetlenség miatt következhetnek be. A szubjektív és objektív(nak szánt) nézőpontok ütközése feszültségek forrása lehet. Patthelyzet, amelyből nem lehet kiutat találni legalábbis addig, amíg fennáll a fényszög (kb. 3-4 hét összesen). Állatokkal kapcsolatos kirívó eseményekre minden olyan konstellációnál lehet számítani, ahol a Mars vagy a Plútó szerepel – így ebben a szituációban is.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

Felhívom a figyelmet arra, hogy a Merkur továbbra is mértéktelen aktivitást mutat ezen a héten is.

 

06.10-én pontos a Nap szembenállás Jupiter. Elvi, jogi, hatalmi kérdésekben felmerülő feszültségekre, krízisre enged következtetni. A jellege ugyan a diszharmonikus aspektusok körébe utalja, de sok lehet benne a termékeny elem, mert arra ösztönöz, hogy a beváltnak ismert utakat felülvizsgálva nézzünk körül valami más lehetőség után is. A zökkenőmentes átmenetet biztosítja, s nem valami öncélú rombolást készít elő. Ez a szerencsés kimenetelű olvasata. A kevésbé szerencsés a már említett feszültségek, hatalmi gőgből eredő önkényes intézkedések, igazságtalanságok jelenléte.

 

06.10-én kulminál a Nap kvinkunx Szaturnusz is. Karmikus felismerések, amelyek az Ego túlnövekedése miatt válnak esedékessé. Ha nem akar az ember (vagy egy-egy csoport) tükörbe nézni, mert kellemetlen dolgokat látna, akkor külső tényezőktől kap pofonokat, melyek ugyancsak az Ego túlnövekedésének megakadályozását célozzák.

 

06.13-án van a csúcspontja a Nap kvinkunx Plútónak. Távoli előzmények dimenzionálódó következményeire lehet számítani ennek kapcsán.

 

06.14-én a Marsnak négy pontos fényszöge lesz! A Mars kvinkunx Nap, amivel az igazságtalanság motívuma emelhető ki, vagy – épp ellenkezőleg – az igazság kimondásának olyan módja, amely valóságánál fogva igen fájdalmas és mindkét verzióban hosszabb gyógyulást igényel az okozott seb.

 

06.14. a napja az egzakt Mars szembenállás Szaturnusznak. Feszültségek, indulatok, konfliktusok, köztük tettlegességig fajulók is; állatokkal összefüggő események, súlyos esetben: tragédiák. Ugyanakkor a feszes, szigorú magatartás, önfegyelemre irányuló törekvés is megmutatkozhat legalább olyan mértékben mint a másik véglet. Élénk aktivitásra is hajlamosít annak ellenére, hogy úgy a Szaturnusz, mint a szembenállás éppenséggel hátráltatást, egyenesen lebénulást jelentene.

A feszültségek többféle formában terhelhetik az idegrendszert: a meteorológiai viszonyok például mindig összhangban vannak a nevezetes konstellációkkal (már régebben is utaltam erre, ha minden héten megismételném, az rémesen unalmas lenne), így például ez is. A Szaturnusznak egyébként is van olyan jelentése, amely természeti viszonyokkal, esetleg katasztrófákkal függ össze. De emberi mulasztás miatt szaporodó tűzeseteket éppúgy mutathat az aspektus, mint természeti eredetű eseményeket.”

 

06.14-én pontos a Mars trigon Neptun. Világos gondolkodásra utal, jó döntési képességre, amely a racionális megfontolásokon túl nagy mértékben a ráérzésen alapszik. Gyors felfogás és koncentráció – ha sikerül jól egyensúlyba hozni a másik tartalommal, akkor még kifejezetten hatékony periódusra is számíthatnak sokan. Mindemellett itt sem árt a figyelmeztetés: a Mars jelzi az elhamarkodott döntésre, cselekvése való hajlamokat is, a Neptun pedig a tévedések bolygója. Olyan elképzelésekre is utalhat tehát, amelyek megingathatatlan meggyőződésen alapulnak ugyan, mégis tévesek, elhibázottak, ám erről nem lehet meggyőzni az érintetteket.

 

06.14-én kulminál a Mars együttállás felszálló Holdcsomó is. Tartalma: a karmikus előzmények felszínre kerülése, sürgetvén a velük kapcsolatos feladatok megoldását, nem kifejezetten kíméletes jelleggel.

 

06.16-án nem kevesebb, mint hét pontos fényszög érvényesül. Merkur kvinkunx Jupiter az első. Kínos, bár hosszú távon bizonyára hasznos információk kerülnek felszínre, amelyek a reinkarnációs és mostani előzményeket, a jelenlegi karmikus feladatot érintik. Kíméletlen szembenézés az előzményekkel, s azzal, hogy jelenleg hol tartunk a feloldásban, megoldásban. Esetleg újabb karmikus teher képződése, nem kellően átgondolt kommunikáció vagy jogtalanság folytán.

 

06.16. Merkur szembenállás Szaturnusz. Közlekedésben felmerülő nehézségek, balesetek, kínos események a kontaktusokban, adminisztratív, jogi jellegű problémák stb. (esetleg) hosszan elhúzódó következményekkel. Türelmetlenség, keménység, kíméletlenség másokkal szemben, s ennek verbális kifejezése. Döntési nehézségek, hezitálás, megtorpanás vagy visszafordulás olyan ügyekben, amelyek már elintézettnek tűntek. Mozgásszervi panaszok tömeges jelentkezésére is lehet számítani a fényszög hatálya alatt.

 

06.16. Merkur trigon Neptun. A megértést lehet kiemelni, az intuíció felerősödését. Ennek keretében addig fedett dolgok kiderülése is lehetséges. Olyan időszak, amikor helyükre kerülnek az információk és összeáll egy mozaikkép. Ezen kívül a humorérzék átmeneti feléledése is értelmezhető, ami igen hasznos dolog komorabb tájakon és komorabb időkben. Rosszabb változatban – a harmonikusnak tekintett fényszög ellenére is – jelenthet azonban gátlástalan hazudozást, dezinformációt is. A tipikus esete annak, amikor másokat hülyének néznek.

06.16. Merkur együttállás felszálló Holdcsomó – a szokásos: információk karmikus előzményeinkkel kapcsolatban.

06.16. a napja a (második) Jupiter kvadrát Neptun kulminálásnak is, lásd a hosszú tendenciáknál.

06.16. Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó – szintén a hosszú tendenciáknál.

06.16-án pontos a Neptun trigon felszálló Holdcsomó is. Ugyancsak a hosszú tendenciákból.

Már a hét elejétől érvényesül a Merkur együttállás Mars (pontos: 06.18.), ami 07.16-ig tart majd. Nagy mentális energiaképződés, egy sereg embernél az agyi- verbális- reflex-szerű folyamatok felerősödése. Fokozott aktivitás, néha öncélúan. Túlhajtás, túlzások, emiatt súrlódások, ellenségeskedés. Ironikusan bájos és enyhe formája a kakaskodás, kevésbé bájos a kötözködés. A Merkur-Mars kapcsolatoknál nem kell tettlegességet feltételezni, de a szóbeli agresszió nagyon is megfogalmazható. A kapkodás, rossz döntések, felfokozott idegállapot miatt a balesetveszély nő, amint például az elhamarkodott diagnózisok következtében végzett beavatkozások vagy a kötött rendszerű (fegyveres) testületek tagjaival történő összeütközések esélye is.

A hét első negyedétől a Merkur szemben áll a Plútóval (pontos: 06.19). Zavarokat jelez a kommunikáció, kontaktusok, forgalom, közlekedés területén. A Plútónál mindig kell gondolni tömeghatásokra is, így tipikusan ilyenkor fordulnak elő nagyobb tömeget érintő közlekedési anomáliák (balesetek, torlódások, dugók). Az ugyancsak tömegeket érintő kommunikációs jelenségekre is lehet számítani. Gyerekekkel, tanulókkal, oktatáspolitikával, oktatással, iskolákkal kapcsolatos eseményekre.

 

A következő hét nyitó konstellációja már nem is hektikusnak minősíthető, hanem annál erősebbnek, mondjuk hisztérikusnak. S a Merkur hiperaktivitásának nagy részét még nem is tartalmazza! Van benne viszont egy karmikus kereszt (Nap-Hold-Jupiter-Neptun!), egy boríték (Szaturnusz-Neptun-Mars-Hold), ami persze egyúttal négy feloldott oppozíciót is jelent egyidejűleg. Egy kegyelmi háromszög (Nap-Hold-Szaturnusz) és egy kis kegyelmi háromszög (Nap-Szaturnusz-Neptun), valamint egy trapéz (Hold-Mars-Jupiter-Neptun). Ha jól láttam a képletet, remélem, minden sorozatot észrevettem benne. Na ebből kihámozni a 12 típusra vonatkozó lényeget, már a művészet határát súrolja, szívesen meg is futamodnék tőle, de azért megkísérlem mégis a dolgot.

KOS
A hivatás, kötelezettségek, rokonság, vagy külföld illetve tanulmányok területével összefüggésben kerülhet dilemmába, s lehet, hogy azt teszi a legjobban, ha nem dönt semmit, hanem megvárja, míg a problémák megoldják magukat. Anyagi ügyei egyértelműbben alakulnak, bevételre tehet szert ingatlannal, családi dolgokkal kapcsolatban.

BIKA
A megoldhatatlannal tűnő kérdések a Bikákat sem kerülik el, viszont találékonysága, praktikus intelligenciája átsegíti a nehézségeket és frappáns válaszokat talál. Adminisztratív jellegű ügyeinek is végére járhat esetleg, s tanulmányok (közlekedés, kommunikáció) terén is jól alakul minden. Gyerekekkel összefüggésben azonban nehezebb helyzetbe kerülhet.

IKREK
Jól teszi, ha sürgősen talál valami kedélyjavító, lengéscsillapító módszert, mert pattanásig feszülhetnek idegei a következő héten szinte mindvégig. Családtagjai, társa, egyaránt ürügyül szolgálnak ehhez. Ha belső fejlődésével foglalkozik, az is jó elterelés lehet, hatékonyan dolgozhat most önmagán. Az anyagiak témaköre is elég ártalmatlannak látszik.

RÁK
Ami másokat frusztrál, az esetleg a Rákokat most éppenséggel tettekre ösztönzi. Arra ügyeljen azért, hogy ne vállaljon túl sokat, illetve ne legyen mások terhére hiperaktivitásával. Munkájában, vagy egészségi ügyekben akadhatnak nehezebb kérdések, s ugyan nem mentes ezektől magánélete sem, de abban hamarabb találhat kiutat, megoldást, feloldást.

OROSZLÁN
Megint egyszer feltorlódtak teendői kötelezettségek, munka, esetleg egészségi kérdések területén, s emiatt nem tud kellő energiát, időt fordítani gyerekére, vagy barátaira. Ha vállalkozó, ott is meggyűlhet a baja. Ami a hivatás dolgait érinti, abban igen találékony, s szülőjével vagy szülői szerepében is különleges, izgalmas időszakot él meg.

SZŰZ
Hogy a család és a hivatás összeütközésbe kerül, az nem jelent újdonságot, most az ereje lehet feltűnő. Szerencsére a típus lelkiereje sem kicsi, de azért lesznek dolgok, amik erősen megviselik. Ilyen a már említett családi probléma-halmaz, vagy/és társkapcsolata. Próbálja meg kivonni magát a mindennapok ügyeiből, forduljon a kultúrához, vagy filozófiához.

MÉRLEG
Továbbra is a leginkább frusztráló tényezőként a kommunikáció, kontaktusok, mikrokörnyezet, közlekedés, tanulás ügyei látszanak. Minél inkább igyekszik kikerülni ezeket, annál jobban belebonyolódhat a dolgokba, tehát jobban tenné, ha kicsit szüneteltetné a megoldásra törekvést. Kiváló viszont a következő hét önismeretének fejlesztésére!

SKORPIÓ
Kissé zűrösen alakul a nyárnak ez a szakasza, néhány terét alaposan át kell alakítania különböző okokból. Ezek közt szerepelhet akár egy orvosi beavatkozás, akár az anyagi átcsoportosítás kényszere, vagy barátok, gyerekek befolyása. Tartós társkapcsolatára viszont töretlenül számíthat, igen jó ötletekkel segítheti partnere – persze, ha hallgat is rá.

NYILAS
Maga sem tudja miért, de továbbra is meglehetősen elégedetlen önmagával, a sorssal, környezetéve, egyszóval mindennel kapcsolatban. Pedig munkája, keresménye most is jól alakul, elismeréseket kap, igaz, nem biztos, hogy pont onnan, ahonnan a legjobban szeretné. Például társától, akivel éleződni látszik a kapcsolata, állóháború alakulhat ki köztük.

BAK
Munka, kötelezettségek, esetleg egészség-betegség kérdései terén kerülhet nehéz kérdések közelébe. Nem is biztos, hogy ezekre meg tudja adni azonnal a választ, ezért nem is érdemes erőltetnie. Gyereke, barátai, társa mindenben támogatják, s remek ötletekkel segítik. Saját kútfejéből is meríthet a megoldásokhoz, különösen, ha intuíciójára hallgat.

VÍZÖNTŐ
Készüljön fel, hogy bármit is tervez a hétre, nem biztos, hogy pont akkor, pont úgy meg tudja valósítani, ahogyan szeretné, gyereke, barátai miatt esetleg. Ha kellő rugalmassággal kezeli a kérdést, akkor semmi probléma nem lehet. Otthon, család, ingatlan, valamint munka, kötelezettségek (egészségi) ügyeiben sokkal gördülékenyebben mehetnek dolgai.

HALAK
Otthon, család, ingatlan, illetve szülei vagy szülői szerepe okozhat gondot, s nem utolsó sorban a munka, hivatás kérdései. Adminisztratív témakörben, kommunikációban, közlekedésben, utazásban, tanulásban annál sikeresebb időszakra számíthat és mikrokörnyezetével, testvérével, gyerekével, barátaival is jó kapcsolatot tart fenn.

23. hét 2019. június 2-9. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.05.27 – 06.02. közötti hétre 

05.27. „Megosztott ország, elbizonytalanodó kormány, kavargó ellenzék

Orbán Viktor igazából egyetlen dolognak örülhet a vasárnapi választás után: Magyarországon visszaállt a centrális erőtér. Ez hosszú távon még jól jöhet neki. Amúgy ez a választás a 13 mandátum dacára sem a Fidesz diadalmenete volt. (…) egy ilyen rendszerben elért 52 kontra 48 százalék azt jelenti, hogy az ország fele masszívan szemben áll politikájával. A pillanatnyi zavarodottság alighanem ennek tudható be, Orbán Viktort meglephette az eredmény.

 

Ahogy másokat is, és nem csak a kormánypártok vártnál némileg szerényebb eredménye miatt. Az ellenzéki sorrendből szinte semmit nem sikerült előre jelezni, ami azt mutatja, hogy egy ilyen rendszerben sokszor csak a jó szerencsén múlik, kimutathatóak-e a valós politikai erőviszonyok. A NER-hez hasonló berendezkedésekre nem a politikai rokon- és ellenszenvek nyílt vállalása a jellemző, és úgy tűnik, Magyarországra még csak nem is a tartós döntések, hanem sokszor a pillanatnyi elhatározások, jónak tűnő kezdeményezésekhez csatlakozások, az aktuális reménnyel kecsegtető szervezetekben és személyekbe vetett megelőlegezett bizalom.

Emiatt nem érdemes hosszú távú következtetéseket levonni arról, miként alakult most vasárnap az ellenzéki pártok közötti mérkőzés. Hogy messzebb ne menjünk, az öt évvel ezelőtti EP-választáson 10 százalékhoz közeli eredményt ért el a Demokratikus Koalíció, amivel a magyar politika stabil tényezőjeként tekintett magára, hogy aztán tavaly kis híján kiessen a parlamentből, újabb egy év elteltével pedig a legerősebb ellenzéki erővé váljon. Vagy az LMP, amely párt alig vészelte túl a 2014-es évet, 2018-ban viszont magabiztosan jutott be az országgyűlésbe, hogy most a megsemmisülés szélére jusson. Továbbá ott van a Momentum is, ami múlt évben 3 százalékkal debütált, hogy most 10 százalékkal két EP-mandátumot szerezzen, miközben a tíz éven át folyamatosan javuló eredményeket fölmutató Jobbik hirtelen 20-ról 6 százalékra essen vissza. Ráadásul az egykori szélsőjobboldali pártból kiszakadó, az eredeti „szellemiséget” őrző Mi Hazánk a semmiből látható támogatottságot produkáljon.

Az ellenzéki kavargás ellenére az igazi választóvonalakat nem sikerült átlépni. Az ellenzék továbbra is két, egymással alig összehozható komponensből áll: egyrészt a 2010 előtti kormánykoalíciók örökségét cipelő óbaloldalból, és az ezerszínű, a Fidesszel fokozatosan szembeforduló szervezetek világából. (…)

 

(…) ez az Európai Parlament egészen más lesz, mint minden eddigi. Akármennyire is győztesként lengeti a kék zászlót a leginkább a hagyományos konzervatív erőket egyesítő Európai Néppárt vezetése, és elégszik meg lassan örökössé váló második helyével a baloldali S&D, kénytelenek szembesülni azzal, hogy a közvetlenül választott EP történetében először már ketten sem teszik ki az abszolút többséget a testületben. Vagyis minden korábbinál fontosabbá vált a liberális ALDE (velük az Európát belpolitikai kudarcai előli menekülőútként is használó francia államfővel, Emmanuel Macronnal) és a Zöldek, akik – mint azt a választás utolsó óráiban is világossá tette csúcsjelöltjük, Ska Keller – épp annyira tartják a frontot a klímaváltozás elleni küzdelemben és a környezetvédelemben, mint a jogállamiságért folytatott harcban. 

És akkor négy név, amely bizonyítja, hogy Orbán Viktornak és a Fidesznek nem lesz sok keresnivalója ezen az oldalon.

 1. Manfred Weber, a Néppárt frakcióvezetője és csúcsjelöltje (…)
 2. Frans Timmermans, az S&D csúcsjelöltje (…)
 3. Guy Verhofstadt, a liberálisok vezéralakja (…)
 4. Judith Sargentini. …a Zöldek politikusa (…)”
  (hvg.hu)

Május 26-ra, a választás napjára nem csak, hogy nem esett egy egzakt fényszög sem, hanem „szünetelt” a gyors bolygók aktivitása is, de annyira, hogy előtte is, utána is a Merkur és Vénusz is temérdek aspektussal kapcsolódott a többi égitesthez. Egyedül a Mars szextil Uránusz végét lehet említeni. Viszont a lassú bolygók fényszögei annál markánsabban tudtak érvényesülni, főként a Szaturnusz-Plútó együttállás, Jupiter kvadrát Neptun és Szaturnusz szextil Neptun fényszögekre gondoljunk, de nem érdektelen a Szaturnusz-Plútó együttállás leszálló Holdcsomó és a Neptun trigon felszálló Holdcsomó sem. Az eredmények azt a merész következtetést is megengedik, hogy sokan tanultak a múltból (mégiscsak) és mást szeretnének a jövőben, nem pedig megismételni a történelmet. Ez persze az egész EU-ra vonatkozik, s nem (csak) Magyarországra.  

 

05.27. „Tragikus! Hatan haltak meg egy frontális karambolban Fegyverneknél – Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt 2019. május 26-án 23 óra körül a 4-es számú főút 132. kilométerszelvényben. Az eddigi adatok alapján két személygépkocsi frontálisan ütközött – írja a rendőrség honlapján. A balesetben összesen hatan vesztették életüket. (…)”
(Népszava) 

05.28. „Újabb áldozatokat szedett a halálút – A 4-es úton tehergépkocsi, kisbusz és személyautó ütközött Székelynél kora reggel. Hárman haltak meg a balesetben. (…)
(vezess.hu) 

Számos további baleset és egyéb extrém eset (orr betörése, másutt orr leharapása, gyerek, pedagógus bántalmazása országszerte) jelzi, hogy megkezdődött igencsak a gyors bolygók aktivitása is: Merkur szembenállás Jupiter, kvinkunx Szaturnusz, kvadrát Neptun formájában. A lassú bolygók feszültségét tetézi az idegbolygó Merkur, s elszakad a húr. Figyelembe kell még venni azt is, hogy a Jupiter kvadrát Neptunnál mindkét bolygó uralmi helyzetben van, s most a hozzájuk T kvadrátot alkotva csatlakozó Merkur ugyancsak az Ikrek uralmi helyzetében különösen erős. Három uralmi bolygó összecsapásáról van szó, ami eleve elég ritka, s tekintetbe véve a Neptun 165 éves körét, pont ilyen összeállításban kifejezetten ritka (mármint emberi léptékkel számítva). 

 

05.28. „A kormány augusztus elsején államosítaná a magyar tudományt – A terv készen állt, de az EP-választást még megvárták: a kormány arra készül, hogy augusztus 1-jén erővel vegye el a Magyar Tudományos Akadémiától (MTA) a kutatóintézeteket. Az MTA-t törvénnyel köteleznék arra, hogy a vagyonát is adja át ingyenes használatba, ez gyakorlatilag államosítást jelent. Megszereztük a Palkovics-féle minisztérium tervezetét: kétharmados többséggel veszik el a kutatásokat az Akadémiától, miután nem adták önként.

A hazai kutatások és a magyar tudomány jövőjéről közel egy éve tartó állóháború utolsó felvonásához ért. A következő hetekben bekövetkezik az, amitől a kutatói közösségből a pesszimisták/realisták végig tartottak: a magyar kormány elveszi az MTA-tól a kutatóintézet-hálózatot, és már a látszattal sem törődnek. (…)
(Index)

 

Az idea cseppet sem új, s az idézett dokumentum sem, csak most került az Index birtokába, s ők nem késlekedtek publikálni. A Merkur aktivitást vegyük figyelembe a hosszú járatú fényszögek mellett.

Az érdekesség kedvéért: az április végén összeállított napi bölcsességek sorában e napon szerepelt Széchenyi idézet: A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma. Mert véletlenek pedig nincsenek. 

 

05.29. „A lakájmédia elkezdte a momentumos Cseh Katalin karaktergyilkolását – Azok után, hogy vasárnap a Momentum jócskán felülteljesített a vártnál, és két mandátumot is szerzett az EP-választáson, várható volt, hogy a kormány és házimédiája elkezdi karaktergyilkolni a pártot és a kijutott képviselőnőit. Persze igazi fogást nem találtak rajtuk, ezért most – 3 nappal a választás után – Cseh Katalin egy 4 évvel ezelőtti, ártalmatlan rádióműsoros zavarbajövését próbálják a sátántól való erkölcstelenségként eladni. (…)
(Átlátszó) 

A cikk szóról- szóra idézi, mit is mondott pontosan Cseh Katalin, amibe most belekapaszkodnak. Akit érdekel, a https://vastagbor.atlatszo.hu/2019/05/29/a-lakajmedia-elkezdte-a-momentumos-cseh-katalin-karaktergyilkolasat/ linkkel elérhető oldalon elolvashatja.  

A Merkur mellett a Vénusz is jelentős aktivitást mutat: trigon Szaturnusz szextil Neptun formájában egyelőre. Hogy- hogy nem, ugyancsak uralmi helyzetben, a Bikában van, s a most trigonált Szaturnusz a Bakban nemkülönben. Az említett fényszögek harmonikusak, ami legalább arra jó, hogy tompítja a merkuri feszültségeket, illetve arra is, hogy az érintettek kevésbé vegyenek komolyan efféle jelenségeket, tudva, hogy a valódi értékek túlélik a kritikus időket. 

 

05.29. „34 fővel a fedélzeten felborult egy hajó a Dunán a Parlamentnél –  több halálos áldozat is van. – Heten meghaltak, amikor két hajó összeütközött, majd az egyik felborult és elsüllyedt a Dunán a Parlamentnél szerda este. A hatóságok még több embert keresnek. A Hableány nevű sétahajón 32, főleg távol-keleti turista utazott és a kéttagú legénység. Tizennégy ember épségben van, egyet újra kellett éleszteni. A mentést kiterjesztették a Duna teljes, Budapest alatti magyarországi szakaszára (…) Lapunk úgy tudja, hogy a hajó szabálytalanul közlekedett, ezért ütközött neki egy turistahajó, amelynek legénysége megpróbálta, de már nem tudta elkerülni az ütközést.
(..:)
Az M1-nek Szatmári Zsolt, az Érdi Nemzetközi Katasztrófavédelmi szakbúvároktató azt mondta: jelenleg minden akadályozza a mentést, az időjárás, a víz hőmérséklete és a Duna gyors folyása. Északi irányban a Margit hídig, déli irányban a Petőfi híd alatt is látni lehet a villogó fényeket, hatalmas reflektorokkal világítják meg a vizet. (…) A Duna pár órája újra áradni kezdett. A budapesti szakaszon is folyamatosan nő a vízszint … Jelenleg 5 méter körüli a vízállás. A tetőzést pár nap múlva 570-580 centiméterrel várják (…).”
(napi.hu) 

Másnap pontos a Merkur kvadrát Neptun, és kvinkunx Szaturnusz – a többi, a megelőző híreknél elemzett konstelláció mellé. Ismét hangsúlyozom, hogy a résztvevő bolygókból öten uralmi helyzetben különösen erősek, így konfrontálódásuk is az. A szörnyű tragédia áldozatai külföldiek, a Jupiter és Neptun szereplése erre is utal. A Merkur, Jupiter a turizmus.

Tudatosítsuk, hogy 65 éve, 1954. május 30-án történt a Pajtás gőzhajó tragédiája Balatonfüreden, 22, főleg gyerek halálos áldozatot követelve. Az ilyen visszatérő napok azonos pontokat takarnak, mindig figyelembe vehetünk plusz- mínusz egy napot.

Az akkori bolygóállással összehasonlítva a mostanit: a Holdcsomó csaknem fokszámra szemben volt, Bak felszálló 16°50´(most: Rák fel, 18°8´). Merkur az Ikrekben, együtt áll a már Rákban haladó Jupiterrel. (Most: Merkur szembenállás Jupiter), Merkur trigon Szaturnusz (most: kvinkunx), Vénusz trigon Szaturnusz (!! ugyanaz) és a lassú bolygók közt létesült vezér-fényszög: az Uránusz kvadrát Neptun, ami nem nagyon tud analógiásan visszaköszönni, de aktiválta a Neptunt, műszaki okokból bekövetkező balesetet is jelölve. 

 

05.30. „… őrizetbe vették a szállodahajó kapitányát – Halálos tömegszerencsétlenséget okozó vízi közlekedés veszélyeztetése miatt gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség az ukrán állampolgárságú 64 éves odesszai férfit, és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására. (…) Az InfoRádiónak nyilatkozó szakértő elképzelhetőnek nevezte, hogy az előzési szabályok be nem tartása vezetett a szerda esti katasztrófához a Dunán, mint mondta a két hajó rádiókommunikációjából sok minden ki fog derülni. (…)”
(infostart) 

Hivatkozásaink azonosak az előbbiekkel. 

 

05.31. Címszavakban:
„Nagy baleset az M0-son, óriási a torlódás (…) négy autó karambolozott az autóúton Ecser térségében
Kisbusz és egy személyautó ütközött össze a 87-es főúton Sorokpolány közelében csütörtökön reggel.
Traktor gázolt halálra egy biciklist (…) Ladánybenén
Busz ütközött a fővárosban … egy személygépkocsi és egy autóbusz Budapest XIV. kerületében, a Thököly úton, a Szabó József utca közelében.
Baleset miatt pályazár volt az M5-ösön … egy tréler kamionnal ütközött össze.
(infostart)

Ugyane napon egy idős nőt gázoltak halálra a 13. kerületben. 

Külföldön is rémesnél rémesebb baleset jellegű események történtek egész héten, a Mount Everestet megrohamozó tömegben történő halálesetektől és eltűnésektől a rajnai vízi baleseten át a mexikói tragikus buszbalesetig. Vasárnap, június 2-án Velencében óceánjáró ment neki egy turistahajónak, szerencsére itt nem volt halálos áldozat, „csak” 5 sérült. S bizonyára elkerülte a figyelmemet még több hasonló eset. 

A kozmikus háttérről lásd a megelőző balesetes híreket.

 

05.31. „Az államtitkár felvilágosította biológiából Ungár Pétert – Ön kérdésében végig a felnőttek szemszögéből közelíti meg a helyzetet, és nem a gyermek szemszögéből. Emlékeztetném Képviselő urat, hogy azonos nemű pároknak nem jogi, hanem biológiai okokból nem lehet közös gyermeke – oktatta ki Rétvári Bence írásbeli válaszul Ungár Pétert. Az LMP-s képviselő azután fordult a kormány illetékes tagjához, Kásler Miklóshoz írásban, hogy Kövér László fideszes házelnök és a nyomában Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is a homoszexuális magyar állampolgárokat kirekesztő nyilatkozatokat tett. (…) a valós jogi tényállást felidézve fordult két írásbeli kérdéssel is Ungár Péter az emberi erőforrások miniszterhez. A többi között azt kívánta tudni: A Kormány álláspontja szerint, aki örökbe akar fogadni egy gyereket – legyen az homo- vagy heteroszexuális –, annak a számára „a gyermek egy tárgy, egy élvezeti cikk, a kiteljesedés, az önmegvalósítás eszköze”?

Ha egy gyermeket egy heteroszexuális pár sem kíván örökbe fogadni, de egy azonos nemű pár örülne ennek a lehetőségnek, akkor a kormány szerint a gyermek számára az a megfelelőbb, ha nem fogadja örökbe senki, és az a kívánatos, hogy ne kerüljön szerető családba? (…)”
(Index) 

Nem érdemes a szót szaporítani Rétvári további idézeteivel. A teljes cikk linkje:
https://index.hu/belfold/2019/05/31/retvari_bence_homoszexualis_valasz_ungar_peter/

Ez sem új keletű téma, a mostani csörtére a Merkur szembenállás Jupiter, kvadrát Neptun, Vénusz kvinkunx Jupiter rímel, a lassú bolygók részben konokságot, részben zavarosságot jelző aspektusai mellett. 

 

06.01. „Lemond a Jobbik elnöksége – Országos tisztújítást tart ősszel a Jobbik az EP-választáson elért kudarcos eredmény miatt. A nem sokkal péntek éjfél előtt elküldött közleményükben azt írják, a Jobbik országos elnöksége úgy döntött, hogy vállalva a politikai és személyi felelősséget az EP-választás eredményéért, nem tölti ki a teljes mandátumát, hanem előrehozott tisztújítást ír ki. (…)
(Index) 

Jupiter kvadrát Neptun és a kapcsolódó merkuri fényszögek. 

 

06.01. Még egy késleltetett reakció:

„… A Kunhalmi Ágnes és Tóth Bertalan által ma, az MSZP választmányának eredményeiről tartott sajtótájékoztatón azt is bejelentették, hogy Tóth kérésére Bangóné Borbély Ildikó lemond frakcióvezető-helyettesi posztjáról, valamint közös megegyezéssel véget ér Láng Balázs kommunikációs igazgatói megbízatása is. (…)”
(Mérce) 

Bangóné Borbély Ildikónál az emlékezetes patkány-áthallásos nyilatkozat volt az ok, Láng Balázsnál pedig alighanem a gyenge szereplés az EP választáson. Az mszp vezetése azonban nem mondott le (mint azt az lmp-nél azonnal, a jobbiknál csaknem egy hetes fáziskéséssel láttuk). A hivatkozások pedig azonosak a megelőzőekkel. 

 

GPS – Előretekintés a 2019. június 3-9. közötti hétre

Kiemelt dátum: június 4. „A trianoni békeszerződés (magyar forrásokban gyakran békediktátum, illetve kényszerszerződés, békeparancs) az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként a háborúban vesztes Magyarország (mint az Osztrák–Magyar Monarchia egyik utódállama) és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai (Nagy-Britannia, Franciaország, Olaszország, Japán, Belgium, Kína, Kuba, Görögország, Nicaragua, Panama, Lengyelország, Portugália, Románia, a Szerb-Horvát-Szlovén Állam, Sziám és Cseh-Szlovákország) között létrejött békeszerződés, amely többek között az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása miatt meghatározta Magyarország új határait. A szerződést a felek, budapesti idő szerint 1920. június 4-én 16:32-kor írták alá a versaillesi Nagy Trianon-kastély 52 méter hosszú és 7 méter széles folyosóján, a La galérie des Cotelles-ben.
(…)
A szerződésben a győztes felek kijelentik, hogy Magyarország felelős a háborúban győztes államoknak okozott károkért (161. cikk), a VIII. rész további cikkeiben és függelékeiben pedig részletesen szabályozzák az ennek következtében teljesítendő jóvátétel feltételeit. Az első világháborúban győztes antanthatalmak elsődleges célja Németország és a háborúban vele szövetséges országok alapvető meggyengítése volt, ezen felül céljuk volt a jelentős háborús jóvátétel követelése, valamint a soknemzetiségű nagyhatalmak egységének megtörése is, mint amilyen az Osztrák–Magyar Monarchia vagy az Oszmán Birodalom volt. A döntéshozók a magyarokkal szembeni Európa-szerte létező ellenséges hozzáállást sem tudták figyelmen kívül hagyni.
(…)
A trianoni békeszerződésre emlékezve június 4-ét a magyar Országgyűlés 2010-ben a nemzeti összetartozás napjává nyilvánította.”
(Wikipédia)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. június 1-től 30-ig

Nap: Ikrek 10°15´ – Rák 8°55´
Merkur: Ikrek 22°34´ – Oroszlán 2°36´
Vénusz: Bika 20°11´ – Ikrek 26°47´
Mars: Rák 10°14´ – 29°23´
Jupiter: retrográd Nyilas 20°42´ – 17°00´
Szaturnusz: retrográd: Bak 19°43´ – 17°51´
Uránusz: Bika 4°40´ – 5°55´
Neptun: retrográd Halak 18°37´ – retrográd: 06.22-től – 18°42´
Plútó: retrográd Bak 22°50´ – 22°13´
Holdcsomó: Rák 18°2´ – 17°59´

 

A Hold a héten
Ikrek 06.04. 18.16-ig
06.04. 18.16-tól 06.06. 21.15-ig Rák
06.06. 21.15-től 06.08. 23.44-ig Oroszlán
06.08. 23.44-től Szűz

Holdfázis: Június 3. 12 óra 1 perc, újhold (Nap-Hold együttállás)

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma hét.

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 1. Ismét életbe lépett a Jupiter kvadrát Neptun fényszög, amelyből egyszer már volt szerencsénk ízelítőt kapni, 2018.12.18-2019.02.17. között. (Meg 2012. június-július, majd 2013.01.20-04.05. között.) A mostani periódus 2019.05.08.-10.20. között esedékes. Egzakt lesz másodszor 06.16-án, harmadszor pedig 09.21-én.

Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik.

Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is.

A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

05.31-én volt pontos a Merkur szembenállás Jupiter, a hét feléig még érvényesül. Szellemi áramlatok megélénkülése. Tolerancia, derű, jóindulat jellemzi a fényszöget, csak sajnos rendkívül rövid az időtartama (hacsak nem pont itt retrográd és különösen lassú a Merkur), így sok eredményt nem lehet tőle várni.

 

05.30-án kulminált a Merkur kvadrát Neptun, a hét első napjaiban működhet tovább. A kapcsolatokban, viszonyokban, összeköttetésben, forgalomban, információáramlásban fennálló zavar, érthetetlen esemény, csalás, becsapás, tudatos, vagy nem szándékos félrevezetés, tévedés lehet a tartalma. Jobb változatban: az előbbiek kiderülése, a fájdalmas igazság felszínre kerülése. Mint minden merkuri fényszögnél, itt is számíthatunk balesetekre is, sokszor furcsa, érthetetlen körülmények közepette.

 

05.30-án egzakt a Merkur kvinkunx Szaturnusz. A hétnek legfeljebb a legelején érezhető esetleg a hatása. Kínos, bár hosszú távon bizonyára hasznos információk kerülnek felszínre, amelyek a reinkarnációs és mostani előzményeket, a jelenlegi karmikus feladatot érintik. Kíméletlen szembenézés az előzményekkel, s azzal, hogy jelenleg hol tartunk a feloldásban, megoldásban. Esetleg újabb karmikus teher képződése, nem kellően átgondolt kommunikáció vagy jogtalanság folytán.

 

06.01. A Vénusz elérte a Jupiter pontos kvinkunxát. E hétnek a legelején még számíthatunk esetleg rá. Mindkét bolygó jog-jelölő, az ilyen jellegű súlyos anomáliára utalhat a karma fényszögével történő kapcsolódásuk. Hosszabb következményekkel járó, vagy nehezen feldolgozható sérelmek, méltánytalanságok, aránytalanságok ugyancsak történhetnek hatálya alatt.

 

05.31. a napja a Vénusz trigon Szaturnusz kulminálásának, ami a 23. hét egyharmadában élő aspektusnak számít. A harmónia jelölője a kemény Sorsbolygót képes szelídíteni, az emberi és csoportos kapcsolatokba több toleranciát, konszenzusra való hajlamot csempészni. Tompítja az éleket, javíthat valamit a mindennapi pénzügyeken. A megértés felé terelgeti az embert, hogy ne csak mérgelődjön vagy búslakodjon az őt érintő kellemetlenségek következtében, hanem okaikat is ismerje fel és fordítsa esetleg a hasznára.

 

05.30-án volt a csúcsa a Vénusz szextil Neptunnak, a hét elejéig történő kihatással. A kapcsolatokban megnyilvánuló harmónia, konszenzuskeresés, művészetek iránti érdeklődés, az élet kellemességei felé fordulás jellemezheti azoknál az embereknél, akiknél e két bolygó jó, de legalább semleges viszonyban van egymással. Mivel igen rövid idejű, és félerejű fényszögről van szó, tényleg inkább csak azok érezhetik, akiknek eredendően is van Vénusz-Neptun kapcsolat a horoszkópjukban és/vagy valami más is aktiválja azt. Általános értelemben is hasonló jelentésekkel számolhatunk, szintén kevéssé átütő erővel.

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák 

06.03-án pontos a Vénusz trigon Plútó. Még a legharmonikusabb fényszöggel, a trigonnal is jelenthet gátlástalanságot a magatartásban. Ösztönből vezérelt személyiségeknél (vagy ifjúkorban) a szenvedélyek akadálytalan kiélését. Jó esetben persze nem ez érvényesül elsősorban, hanem az a fajta intenzív érzelmi élet és általában dinamikus élet, ami sodró erejű ugyan, de el lehet viselni – tudniillik a többi embernek. A praktikus dolgokra, esetleg hosszabban húzódó ügyek megoldására nagy affinitás mutatkozik, vagy közmegelégedésre vagy sem. A kapcsolatokban hatalmas meggyőző erő, lehengerlő diplomácia jellemzi sok embernél, még ha alapvetően nem is ilyenek, határozottság és céltudatosság. Népszerűség nagyobb tömegek előtt. A két jelölőben azonos a makacsság, a birtoklási igény és a szexualitás. Hogy ezek mi módon és mennyire nyernek kielégülést, az aztán sok mindentől függ, mindenesetre benne van a levegőben, ami (pozitív vagy negatív előjellel) ingerli az embereket. Radikális megoldásokra törekvés pénzügyekben.

 

06.04-én jegyet vált a Merkur, 21.51-kor átlép a Rákba.

 

06.07-én egzakt a Merkur szextil Uránusz. A fényszög rövid időtartama ellenére is termékeny lehet, mert valóban megvalósítható ötleteket és azok elfogadható interpretálását jelenti. Felismeréseket, amelyek jól beépíthetők nagyobb egészbe. A kommunikációnak egy nagyon magas színvonalát, amikor a meggyőző erő szabadabban áramlik.

 

06.09-én van a csúcspontja a Nap kvadrát Neptunnak. Átmeneti zavarokat jelent a gondolkodásban, a hatalommal való viszonyban, de legalább ennyire a hatalom intézkedéseiben is. Egyénileg önbizalom-problémák, tévedések, csalás (annak kiderülése) és csalódás terhelhetik életünket. Bizonyos emberek, tárgyak, ideák eltűnésére is lehet ilyenkor számítani. A legjobb kimenetele egyébként az, hogy amikor megvilágosodnak problémák, az lehet végtelenül kellemetlen pillanatnyilag, de kitisztulhatnak az elmék és az erővonalak, így végső soron, új, esetleg sokkal járhatóbb utak nyílhatnak meg.

 

06.09-én jegyet vált a Vénusz is, méghozzá az Ikrekbe.

 

A hét első harmadától érvényesül a Nap szembenállás Jupiter. (Egzakt: 06.10.) Elvi, jogi, hatalmi kérdésekben felmerülő feszültségekre, krízisre enged következtetni. A jellege ugyan a diszharmonikus aspektusok körébe utalja, de sok lehet benne a termékeny elem, mert arra ösztönöz, hogy a beváltnak ismert utakat felülvizsgálva nézzünk körül valami más lehetőség után is. A zökkenőmentes átmenetet biztosítja, s nem valami öncélú rombolást készít elő. Ez a szerencsés kimenetelű olvasata. A kevésbé szerencsés a már említett feszültségek, hatalmi gőgből eredő önkényes intézkedések, igazságtalanságok jelenléte.

 

A hét utolsó harmadában kezdődik a Nap kvinkunx Szaturnusz (pontos: 06.10.) Karmikus felismerések, amelyek az Ego túlnövekedése miatt válnak esedékessé. Ha nem akar az ember (vagy egy-egy csoport) tükörbe nézni, mert kellemetlen dolgokat látna, akkor külső tényezőktől kap pofonokat, melyek ugyancsak az Ego túlnövekedésének megakadályozását célozzák.

 

A hét legvégétől kell számítani a Mars kvinkunx Jupiter aspektusra (pontos: 06.14). Vagy az igazságtalanság motívuma emelhető ki, vagy – épp ellenkezőleg – az igazság kimondásának olyan módja, amely valóságánál fogva igen fájdalmas és mindkét verzióban hosszabb gyógyulást igényel az okozott seb.

 

A hét első harmadánál már működik a Mars szembenállás Szaturnusz (pontos: 06.14). Feszültségek, indulatok, konfliktusok, köztük tettlegességig fajulók is; állatokkal összefüggő események, súlyos esetben: tragédiák. Ugyanakkor a feszes, szigorú magatartás, önfegyelemre irányuló törekvés is megmutatkozhat legalább olyan mértékben mint a másik véglet. Élénk aktivitásra is hajlamosít annak ellenére, hogy úgy a Szaturnusz, mint a szembenállás éppenséggel hátráltatást, egyenesen lebénulást jelentene.

A feszültségek többféle formában terhelhetik az idegrendszert: a meteorológiai viszonyok például mindig összhangban vannak a nevezetes konstellációkkal (már régebben is utaltam erre, ha minden héten megismételném, az rémesen unalmas lenne), így például ez is. A Szaturnusznak egyébként is van olyan jelentése, amely természeti viszonyokkal, esetleg katasztrófákkal függ össze. De emberi mulasztás miatt szaporodó tűzeseteket éppúgy mutathat az aspektus, mint természeti eredetű eseményeket.”

 

A hét közepétől kezdődik a Mars trigon Neptun (pontos: 06.14). Világos gondolkodásra utal, jó döntési képességre, amely a racionális megfontolásokon túl nagy mértékben a ráérzésen alapszik. Gyors felfogás és koncentráció – ha sikerül jól egyensúlyba hozni a másik tartalommal, akkor még kifejezetten hatékony periódusra is számíthatnak sokan. Mindemellett itt sem árt a figyelmeztetés: a Mars jelzi az elhamarkodott döntésre, cselekvése való hajlamokat is, a Neptun pedig a tévedések bolygója. Olyan elképzelésekre is utalhat tehát, amelyek megingathatatlan meggyőződésen alapulnak ugyan, mégis tévesek, elhibázottak, ám erről nem lehet meggyőzni az érintetteket.

 

A hét végén életbe lép a Mars szembenállás Plútó is (kulminál: 06.20). Olyan megmozdulásokra vagy azok előkészítésére utalhat, amelyek az elégedetlenség miatt következhetnek be. A szubjektív és objektív(nak szánt) nézőpontok ütközése feszültségek forrása lehet. Patthelyzet, amelyből nem lehet kiutat találni legalábbis addig, amíg fennáll a fényszög (kb. 3-4 hét összesen). Állatokkal kapcsolatos kirívó eseményekre minden olyan konstellációnál lehet számítani, ahol a Mars vagy a Plútó szerepel – így ebben a szituációban is.

 

A hét közepétől a Mars együtt áll a felszálló Holdcsomóval (pontos lesz – immár negyedik kulminálásként: 06.14-én). Tartalma: a karmikus előzmények felszínre kerülése, sürgetvén a velük kapcsolatos feladatok megoldását, nem kifejezetten kíméletes jelleggel.

 

A hét legvégétől ismét életbe lép a Neptun szextil Plútó, amely ezúttal 06.09-től 10.06-ig tart, méghozzá továbbra is egzakt nélküli módon (refranáció).

50 éven keresztül (1944-1994 között) szinte minden embernek megvan. A hatalmas tömegeket érintő társadalmi mozgásoknak, amelyek röpke 50 év alatt gyökeresen megváltoztattak több ezer éves beidegződéseket, közük van ehhez a fényszöghöz. Megváltoztak például a férfi-nő kapcsolatok, különösen arra való tekintettel, hogy a Neptun női, a Plútó férfi bolygó, pontosabban: a női-férfi princípium (Vénusz és Mars) felsőbb oktávjai, magasabb szempontú kifejeződései, archetípusai. Természetesen a többi, ennél sokkal erőteljesebb, nagy mundán tendencia is kellett a változásokhoz, de a szextil közvetítette, közvetíti az egyénekhez. Szélesebb értelemben arra kívánja tanítani az emberiséget ez a fényszög, hogy – kezdve a férfi-nő magánkapcsolatokban gyakorlásként, s folytatva ennek kiterjesztését minden más kapcsolatra is – saját erejéből akarjon és próbáljon meg szembenállás helyett együttműködni. A szándék: megtörni azt a több ezer éves beidegződést, mi szerint csak küzdelem, harc, pusztítás, háború, vér és szenvedés árán, a másik rovására maradhat fönn az egyén, s a kisebb-nagyobb csoportok (faluközösség, nép, szövetségek stb). A közvetlen cél az, hogy ennek a – spirituális emberhez oly méltatlan – hagyománynak a helyébe a kozmikus szeretet dimenziói léphessenek, egyengetve az utat a végső cél: az eggyé válás felé.

 

A 2017. július 17-aug. 30, majd a 2018. június 23-szeptember 18. közötti visszatérés a mostanival együtt bizonyára figyelmeztetés, s alkalom arra, hogy felfrissítsük a kiinduló szándékot, annak gyakorlati megvalósítását.

 

A következő hét nyitó konstellációja tartalmaz egy kis kegyelmi háromszöget és egy kis háromszöget. Nézzük meg, mit is jelezhet az egyes típusok számára.

KOS
Anyagi dolgaiban szerencsés fordulat várható. Minthogy azonban mindennek ára van, a kommunikáció, kontaktusok (esetleg: közlekedés) területén kénytelen szembenézni konfliktussal, esetleg veszteséggel. Ugyanakkor ez kitűnő lehetőséget biztosít arra, hogy gyökeresen újjáértékelje és átalakítsa hozzáállását. Ne szalassza el a remek alkalmat!

BIKA
Miután lassú bolygók jelzik, továbbra is a leghangsúlyosabb az ideológia, esetleg politika, szélesebb társadalmi kapcsolatok, tanulmányok, külföld, illetve a rokonság. Kitartó munkája meghozza az eredményt, egyre jobban körvonalazódik, mi mindent ért el. Átmenetileg anyagi zavarba kerülhet, vagy fenntartásai vannak felbukkanó új lehetőségekkel szemben.

IKREK
Személyiségének kisebbfajta újjászületése lehetséges – ami az ebben az intervallumban született Ikreknél így a születésnap tájékán egyébként is esedékes, de a többieknél is jó lehetőség. Társkapcsolatát kissé megviseli most is hivatásbeli igyekezete és sikerei, amelyeket továbbra sem biztos, hogy felismer vagy sikerként könyvel el. Megérzéseire figyeljen!

RÁK
Munkája háttérbe szorul magánéleti programjai miatt. Ezek közt első a társkapcsolat, amelyben a karmikus terhek ellenére is jól alakulhatnak a dolgok. Pihenés, utazás, külföldi kapcsolatok vagy rokonsága (unokája) révén emelkedett élményekre, esetleg kisebbfajta csodákra számíthat. Hosszú távú terveinek építése, alakítása is sok örömöt okozhat.

OROSZLÁN
Kötelezettségek, szolgálat, munka, illetve egészség-betegség (háziállatok) terén változatlanul sok tennivalója akad, de megvan az eredménye is, apránként csökken a felhalmozódott restancia, illetve a teendők mennyisége. Belső fejlődésével is sokat foglalkozik, amihez intuícióját is jól használja. Hosszú távú elképzeléseit reális alapokon tudja alakítani.

SZŰZ
Furcsa hétnek néz elébe a típus. Az otthon, család, ingatlan témakör hátrányosan befolyásolja társkapcsolatát, viszont a gyerekekkel való viszony, illetve egyéni életfilozófiájának alakítása előnyösen. Emellett munkájában, hivatásában (vagy. szülői szerepében, illetve szüleivel való viszonyában) kisebb fordulat következhet be, egyelőre még elég képlékeny formában.

MÉRLEG
Ismét a kommunikációval, közlekedéssel, bürokráciával illetve rokonsággal vagy mikrokörnyezettel gyűlhet meg a baja. Úgy érzi, csupa igazságtalanság éri, vagy teljesen homályos, hogy mi mért történik körülötte. Ha vállalkozása van, abban sok sikert ér el, s másféle munkájában is jól teljesít. Mindez anyagilag is meghozza persze az eredményt.

SKORPIÓ
Gyereke, barátai, vállalkozása miatt többletkiadásokba keveredhet, de aggodalomra semmi ok, mert valószínűleg gyorsan tudja pótolni. Kommunikáció, adminisztráció, közlekedés terén illetve mikrokörnyezetében jó eredményeket ér el, amiért évek óta keményen megdolgozott. Lehetséges, hogy orvosa valamilyen egészségügyi beavatkozást helyez kilátásba.

NYILAS
Kezd elege lenni abból, hogy amikor egyik problémáját megoldja, vagy megoldódik, nyomban helyébe lép a másik. Most éppen társkapcsolata kerül megint egyszer előtérbe. Ebben komoly változásban lehet része, ha maga is támogatja a folyamatot, belép a nyitott ajtón és nem fordul el tőle. Munkájában továbbra is sok örömöt és sikerélményt talál.

BAK
Érdekesen alakulhat kommunikációja a következő héten, egyrészről rendkívül jó érzékkel megtalálja kinek mit és hogyan mondjon, másfelől viszont lehet, hogy továbbra is tudja ezt, csak nem hajlandó megtenni – elvi alapon. Munkájában valamilyen változás, fordulat következhet be, ami leköti energiáit. Hovatovább az nemigen marad társkapcsolatára.

VÍZÖNTŐ
Sok összefüggésre jöhet rá, amik gyerekkorából vagy még régebbről – előző életekből – származnak, a kirakós játék újabb részletei állnak össze. A praktikus létben az otthon, család, ingatlan rendezésével- szépítésével foglalkozhat, illetve ha vállalkozása van, abban jöhet létre valami új. Lehet, hogy ennek az ötlete vagy előkészülete esedékes a következő héten.

HALAK
Munka, hivatás terén igazságtalanság érheti, vagy legalábbis így érzi. Nagyjából ugyanez vonatkozhat szülői szerepére illetve szülőjével (elsősorban anyával) való viszonyára is. Ennek ellenére is vissza tud találni egy derűs állapothoz, meg tudja találni a mindennapok apró örömeit. Mikrokörnyezetével jó viszonyt tart fenn, onnan is sok segítségre számíthat.

22. hét 2019. május 27 – június 2. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.05.20-26. közötti hétre 

05.20. A huszadikára virradó éjszaka viharral, felhőszakadással indította a hetet. Ebből az apropóból idézek egy cikket: „Eső és hideg: hova tűnt az idei május? – A hétfő is úgy köszöntött ránk, hogy az egész tovább morog: „hova tűnt idén a május”? Való igaz, hogy tavaly ilyenkor megteltek már a kempingek, aki csak tehette vízparton töltötte a szabadidejét, most meg elő kellett venni a téli kabátot, országszerte fűtöttek az emberek. De ha időben és térben kicsit kitekintünk, az látszik, még így is kegyes volt velünk a természet.

Jelen állás szerint országos átlagban a hónapra jellemző csapadékösszeg kétszerese várható, ami kifejezetten jól jön a hónapokig tartó szárazság után. Volt már ilyen és lesz is, extrémnek akkor nevezhetjük, ha egy százas listán az első ötben lenne, erre pedig nem látszik esély, ahhoz a havi átlag három-négyszerese kellene. Persze azt sem állíthatjuk, hogy minden rendben, az eső eloszlásával nagy baj van, ne feledjük, milyen szárazságra érkezett ez a valóban nagy mennyiségű csapadék
(…)
Romániában, Boszniában, Horvátországban olyan mennyiségű eső hullott, ami ha nálunk ér földet, iszonyatos áradásokat okozott volna. Ott is megvolt a baj, ám a hegyvidéki területek természeti adottságai kedvezőbbek a víz elvezetéséhez. Nálunk még egész jó a helyzet.

A vasárnapi »állás« szerint egyébként az északi földteke mintegy öt százalékában tapasztalható a hazaihoz hasonló hideg: Közép-Európában és az Orosz tajgán. Mindenhol máshol az átlagnál melegebb az idő. … Egy szó, mint száz, az idei május nem tűnt el, csak Medárd kicsit előrébb csúszott, és bár az időjárás nem kimondottan kellemes, de nem is számít szélsőségesnek. (…)”
(24.hu) 

Alighanem a Szaturnusz-Plútó együttállással függ össze a jelenség, a Bak, mint föld elemű jegy, szorosan kapcsolódik a Föld állapotához. Nemrég múlt el a Mars szembenállás Jupiter, amelyből a Jupiter is jelenti a természetet. Életbe lépett a Jupiter kvadrát Neptun – érthetetlen jelenségek a természetben. A Mars aktuálisan a Rákban jár, s ennek a jegynek is igen szoros összefonódása van a meteorológiai viszonyokkal, hiszen ura, a Hold, amely nélkül nem is lenne időjárás-változás a Földön.

 

05.21. „Elszabadult lovak miatt zárták le az M7-est – Lovak szaladtak az M7-es autópályára Martonvásárnál kedden reggel, írja a Fejér megyei rendőrség. Az M7-est mindkét irányban lezárták a 30-as kilométer környékén fél nyolckor.

A rendőrség 8:24-kor kiadott közleménye szerint a lovakat befogták és elvitték, az autópályát újra megnyitották. Az MTI kérdésére Sebestyén Mária rendőrségi szóvivő elmondta: még nem tudják, honnan szabadultak el az állatok, a tulajdonost keresik. (,…)
(Index) 

Csak hogy ne maradjanak el az állati hírek a Jupiter újbóli aktivizálódásával. Jupiter kvadrát Neptun például. A ló pedig a Nyilas/Jupiter állata. De az állatokra nézvést a Plútó aktivitása is fontos, hát elég aktív a Szaturnusszal való hosszadalmas együttállása folytán. A klasszikus „állati” bolygó a Mars ezúttal egy Uránusz szextillel képviseli magát, ami jogos, hiszen a forgalom korlátozásán kívül embernek, állatnak, járműnek nem esett baja. A lovak gazdáját egyébként időközben megtalálták és eljárás alá vonták.

 

05.22. „Titkolja a külügy, hogy mire költik a magyar állam százmillióit – Stef Goris volt belga parlamenti képviselő nem csupán egyike annak a 13 európai politikusnak, akiket érintettnek találtak az Európa Tanács azerbajdzsáni vesztegetési ügyében, hanem az ügyről készült belső jelentés szerint “kulcsszereplője” volt az Európa Tanács parlamenti bizottságában (PACE) zajló korrupt lobbitevékenységnek. Az Átlátszó értesülése szerint a Miniszterelnökség 255 ezer, a Fidesz pártalapítványa, a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány pedig 151 ezer eurót utalt 2013 és 2015 között Goris belga cégének – éppen akkor, amikor Magyarország ügyében is zajlott egy jogállamiság vizsgálat az Európa Tanács parlamenti bizottságában. A Fidesz pártalapítványa másolt tanulmányokat kapott cserében, a Miniszterelnökség nem árult el semmit az ügyről.

Az Európa Tanács 2018 júliusában kizárta 13 jelenlegi és volt tagját, akikkel szemben „erős korrupciós gyanú” merült fel az azeri kenőpénzek ügyében indult belső vizsálat során. A belső vizsgálat azt követően indult, hogy 2017. szeptemberében napvilágra került, hogy Azerbajdzsán kormánya európai politikusokat vesztegetett meg egy feketekasszán keresztül, és hogy ebből az összegből az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének (PACE) tagjai is részesülhettek. A bakui feketekasszából egyébként Magyarországra is dollármilliók érkeztek, éppen akkor, amikor a kormány szabadon engedte Ramil Safarovot, a baltás gyilkost. (…)”
(Átlátszó) 

Egymagában elegendő a nemrég életbe lépett Jupiter kvadrát Neptun a leleplezéshez hosszabb időtávra is. Természetesen a Szaturnusz együttállás Plútó ugyancsak és fontos körülmény, hogy a Szaturnusznak 20-án volt pontos a leszálló Holdcsomó együttállása.  

 

05.23. „Allahu Akbar – kiabálta a kormánypárti értelmiségi aktivista, Bede Zsolt Guy Verhofstadtnak – Friss videó került fel a Vadhajtások nevű kormánypárti kiadvány Facebook oldalára. A klipen valami olyasmi látható, hogy a momentumos Fekete-Győr András és Guy Verhofstadt, az EP liberális frakciójának vezetője tartana sajtótájékoztatót a Kúria épülete előtt, amikor megérkezik Bede Zsolt.

Bede pár éve még leginkább arról volt ismert, hogy az Ultras Liberi tagjaként focicsapatoknak drukkolt, az elmúlt hónapokban viszont már inkább a kormánypárti értelmiség egyik legaktívabb szereplőjeként mozgott a magyar nyilvánosságban.
(…)  Brüsszelisztán, ha-ha-ha … Egy hangszóróból a müezzin éneke szól, Fekete-Győr többször kéri Bedét, hogy kapcsolja ki, de ő erre nem hajlandó. (..:) Ezután a Vadhajtások közvetíti Verhofstadt és Fekete-Győr közös sajtótájékoztatóját, közben Bede néha az újságíróknak válaszolni próbáló Verhofstadt és Fekete-Győr fülébe kiabál. (..:)
(444.hu) 

Vénusz együttállás Uránusz – intolerancia, Jupiter kvadrát Neptun – zavarkeltés politikai ügyben. Szaturnusz együttállás Plútó a Bakban ugyancsak a politikai élet kérdéseinek feszegetése, régi beidegződések feléledése vagy azokkal történő leszámolás is lehet az olvasata. 

 

05.24. „Horváth Aladár: Törökszentmiklós tanulságai – Bajban vagyunk a “nacionalista” és a szentekről elnevezett magyar helységnevekkel, sorrendben: Németkér, Olaszliszka, Tatárszentgyörgy, Törökszentmiklós… – mindegyik egy-egy szörnyű állomása a hazai romák exodusának (sok ember menekülése, üldöztetése, kivonulása).

Mindegyikben közös a fölkorbácsolt cigánygyűlölet, a kormányzati-belügyi hatalmi gépezet “játéka” a gyűlölet “szelepeivel”: a (helyi) rasszista önbíráskodás bizonyos szintig való elengedése. Mindegyiket körbeveszi a politikai-értelmiségi réteg hanyagsága és a széles társadalom közömbössége, ezért is megszámolatlanul sok a sérült lélek, a cigány gettón belül, és azon kívül is. 

Törökszentmiklós talán fordulópont lehet. Elsősorban az öntudatos roma fiatalság színre lépése miatt. Másodsorban a maradék civil és demokratikus politikai erők és a roma fiatalság találkozása révén.

Május 21-én, a város roma közösségét egy drogos, azóta letartóztatott fiatalember, védtelen emberek elleni fizikai támadása, ütlegelése apropóján színre lépő újnáci párt, és annak paramilitáris szárnyának önbíráskodást előre vetítő erődemonstrációja fenyegette. Noha nyilvánvaló volt, hogy a Jobbikból kivált, retorikájában a kormánypártoktól is jobbszélre sorolható – ezért a fidesz-kádéenpének kedves alakulatnak – ez idő szerint nem az erőszak az elsődleges érdeke. Sokkal inkább a botránykeltés, az újnyilas alakulat nevének megismertetése és a szélsőségesen radikális rasszista szavazók mozgósítása a vasárnapi választásokra, hogy valami csoda révén a 2%-os támogatottságot föltornázzák 5-re, és így bejuthassanak az Európai Parlamentbe. Vezérük uszító szövegei és a törvényi tiltás ellenére a cigányok lakhelyére vonulás kilátásba helyezése azonban magában hordozta a cigányellenes támadás veszélyét.
(…)
Az öntudatos, szervezett roma fiatalság és a demokratikus jogállam híveinek törökszentmiklósi találkozása, és az általuk fölmutatott közösségi és erkölcsi erő példát mutathat a jövőnek: alapja lehet egy szélesebb társadalmi összefogásnak, ami esélyt teremthet a fenyegető újnácizmus legyőzésére és egy élhető ország újjáépítésére.”
(hvg.hu) 

Tulajdonképpen itt is a megelőző hivatkozásokat lehet megemlíteni, azonos, vagy – legyünk optimisták – ellentétes előjellel.  

 

05.24. „Több ezren tüntettek a klímaváltozás ellen Budapesten – Néhány ezren tüntetnek a klímaváltozás elleni fellépésért Budapesten, jelentette a helyszínről tudósítónk. A tömeg a Deák Ferenc térről vonult a Parlament elé, ahol beszédeket hallgattak meg. A többség kifejezetten fiatal, több iskolában tanítási szünet van a tüntetés idején. A Kossuth térnek nagyjából az egyharmada telt meg.
A tüntetők közül sokan azt mondták, hogy azért jöttek ki, mert nem akarjak, hogy kihaljon az emberiség. Klímavédelmet követeltek, és hogy a kormányok vegyék komolyabban a klímaváltozást. A beszédek után a demonstráció kettőkor véget ért.
A klímatüntetéshez politikusok is csatlakoztak az MTI szerint: Jávor Benedek EP-képviselő, Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje és Kálló Dániel, az MSZP-Párbeszéd EP-képviselőjelöltje.  

Jávor Benedek cáfolta azokat a kormányközeli médiában megjelent híreket, hogy a Nyílt Társadalom Alapítvány által támogatott Avaaz nevű szervezet részt vett volna a demonstráció szervezésében. „Nem a pártok, nem Soros György vagy politikai mozgalmak, hanem fiatalok mennek ki az utcára és követelik, hogy vessünk véget ennek az eszement hülyítésnek” – mondta. (…)”
(Index) 

A világszerte izmosodó alulról jövő kezdeményezésre kialakult mozgalom része volt ez a pénteki tüntetés is. A Szaturnusz-Plútó egymagában elég lenne, de minthogy mellé csatlakozik a sokat emlegetett Jupiter kvadrát Neptun is, nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem. 

 

05.25. „Elefánt kóválygott a 6-os úton Szigetvár közelében – Elég hihetetlen látvány tárult az autósok elé pénteken délután a 6-os főút Szigetvár és Barcs közötti szakaszán. Egy cirkuszi elefánt szabadult el valamilyen elképzelhetetlen okból a szállítójárműről és békésen tett egy kört az autósok nem kis csodálkozására – írta a PécsMa.hu.
(…)
Rövid közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz a Richter Flórián Cirkusz, amelyben leírták, hogy a Szandra névre hallgató elefánt szállítójárműve technikai okok miatt nem volt képes tovább haladni, így egy másik kamiont indítottak útnak. Amíg az egyik kamionból a másikba átsétáltak vele a gondozók, addig Szandra harapott egy kis füvet.”
(bama.hu) 

 

A hivatkozásokat lásd a második, lovakról szóló hírünknél, hozzátéve, hogy és az elefánt is a Nyilas/Jupiter állata… 

 

GPS – Előretekintés a 2019.05.27-06.02. közötti hétre

Kiemelt dátum: május 30. 1431-ben ezen a napon Rouenban eretnekség és bűbájosság vádjával máglyán megégették Jeanne d’Arc-ot, az Orleans-i Szüzet.

Jeanne d’Arc –, Szent Johanna, (Domrémy, 1412. január 6. – Rouen, 1431. május 30.), az „orléans-i szűz”, katolikus szent, francia nemzeti hős. A százéves háború idején vezette a francia nép felszabadító harcát az angolok ellen. Parasztlányként látta meg a napvilágot Kelet-Franciaországban. A százéves háborúban a francia királyi hadsereg élén több meghatározó győzelmet aratott, amelyek megfordították a háború kimenetelét és lehetővé tették VII. Károly trónra lépését. A burgundok fogták el és adták az angolok kezére, majd az egyházi törvényszék elítélte és 19 éves korában máglyán megégették. 24 évvel később, 1455-ben VII. Károly király – akinek hírnevét beárnyékolta, hogy koronáját egy elítélt eretnek segítségével szerezte – felkérte III. Kallixtusz pápát, vizsgáltassa felül a szentszék döntését. Az új eljárásban Johannát ártatlannak találták és mártírrá nyilvánították. 1909-ben boldoggá, 1920-ban pedig szentté avatták. Johanna egyike Franciaország 9 védőszentjének; Párizsi Szent Dénes, Tours-i Szent Márton, Szent Lajos, Szent Mihály, Szent Remigius, Szent Petronella, Szent Radegunda és Lisieux-i Szent Teréz mellett.

Johanna hangoztatta, hogy látomásaiban Isten jelent meg előtte és kérte, hogy szabadítsa fel hazáját az angol uralom alól. Hírnevet akkor szerzett, amikor Orléans városát 9 napos ostrom után felszabadította és több gyors győzelmet aratva felszabadította a Loire völgyét. A hadjáratot követően VII. Károlyt Reimsben királlyá koronázták.

Jeanne d’Arc a mai napig meghatározó szerepet tölt be a nyugati kultúrában. Napóleontól napjainkig a francia politikusok előszeretettel idézik fel emlékét. Olyan nagy írókat ihletett meg, mint Shakespeare, Voltaire, Schiller, Mark Twain, Jean Anouilh, Bertolt Brecht, George Bernard Shaw, Joseph Delteil és Maxwell Anderson. Alakja több zeneműben (Verdi, Csajkovszkij, Arthur Honegger alkotásaiban), továbbá filmben és videojátékban is megjelenik.”
(Wikipédia)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. május 1-31-ig (a következő héten fog majd szerepelni a június végéig érvényes adat)
Nap: Bika 10°21´ – Ikrek 10°15´
Merkur: Kos 19°55´ – Ikrek 22°34´
Vénusz: Kos 12°31´ – Bika 20°11´
Mars: Ikrek 20°12´ – Rák 10°14´
Jupiter: retrográd Nyilas 23°43´ – 20°42´
Szaturnusz: Bak 20°31´ – retrográd: 05.01-től – Bak 19°43´
Uránusz: Bika 3°00´ – 4°40´
Neptun: Halak 18°2´ – retrográd 05.22-től – 18°37´
Plútó: retrográd Bak 23°8´ – 22°50´
Holdcsomó: Rák 21°13´ – 18°2´

A Hold a héten
Halak 05.28. 20.31-ig Halak
05.28. 20.31-től 05.31. 6.42-ig Kos
05.31. 6.42-től 06.02. 13.47-ig Bika
06.02. 13.47-től Ikrek

Holdfázis: ezen a héten kimarad (05.26-án volt és 06.03-án lesz, méghozzá újhold).

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma hét.

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)
 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.
 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.
 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.
 1. Ismét életbe lépett a Jupiter kvadrát Neptun fényszög, amelyből egyszer már volt szerencsénk ízelítőt kapni, 2018.12.18-2019.02.17. között. (Meg 2012. június-július, majd 2013.01.20-04.05. között.) A mostani periódus 2019.05.08.-10.20. között esedékes. Egzakt lesz másodszor 06.16-án, harmadszor pedig 09.21-én.

Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik.

Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is.

A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:  

05.21-én volt pontos a Nap együttállás Merkur fényszögünk, fokozva a kommunikációt, azon belül különösen a kormányzati kommunikációt, még egypár napig.

05.22-én kulminált a Mars szextil Uránusz. A következő hét első napjaiban még érvényesülhet. Nagy szellemi lendület, kézzelfogható eredményekkel a jelentése. Ilyenkor lehet új dolgokat sikerrel beindítani, régit lezárni, halogatott döntéseket könnyedén és jó eredménnyel meghozni. A kapcsolatokban ügyesen de határozottan navigálni, kritikát gyakorolni úgy, hogy a másik jó szívvel fogadja stb.

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

05.30-án van az első egzakt kapcsolódásunk, méghozzá a Merkur kvinkunx Szaturnusz. Kínos, bár hosszú távon bizonyára hasznos információk kerülnek felszínre, amelyek a reinkarnációs és mostani előzményeket, a jelenlegi karmikus feladatot érintik. Kíméletlen szembenézés az előzményekkel, s azzal, hogy jelenleg hol tartunk a feloldásban, megoldásban. Esetleg újabb karmikus teher képződése, nem kellően átgondolt kommunikáció vagy jogtalanság folytán.

05.30-án kulminál a Merkur kvadrát Neptun is. A kapcsolatokban, viszonyokban, összeköttetésben, forgalomban, információáramlásban fennálló zavar, érthetetlen esemény, csalás, becsapás, tudatos, vagy nem szándékos félrevezetés, tévedés lehet a tartalma. Jobb változatban: az előbbiek kiderülése, a fájdalmas igazság felszínre kerülése. Mint minden merkuri fényszögnél, itt is számíthatunk balesetekre is, sokszor furcsa, érthetetlen körülmények közepette.

05.30-án van a csúcsa a Vénusz szextil Neptunnak is – csak hogy kiemelje az ellentmondást az előző fényszöghöz képest. A kapcsolatokban megnyilvánuló harmónia, konszenzuskeresés, művészetek iránti érdeklődés, az élet kellemességei felé fordulás jellemezheti azoknál az embereknél, akiknél e két bolygó jó, de legalább semleges viszonyban van egymással. Mivel igen rövid idejű, és félerejű fényszögről van szó, tényleg inkább csak azok érezhetik, akiknek eredendően is van Vénusz-Neptun kapcsolat a horoszkópjukban és/vagy valami más is aktiválja azt. Általános értelemben is hasonló jelentésekkel számolhatunk, szintén kevéssé átütő erővel.

05.31-én ugyancsak három fényszög lesz pontos. Merkur szembenállás Jupiter – Szellemi áramlatok megélénkülése. Tolerancia, derű, jóindulat jellemzi a fényszöget, csak sajnos rendkívül rövid az időtartama (hacsak nem pont itt retrográd és különösen lassú a Merkur), így sok eredményt nem lehet tőle várni.

05.31. a napja a Vénusz trigon Szaturnusz kulminálásának. A harmónia jelölője a kemény Sorsbolygót képes szelídíteni, az emberi és csoportos kapcsolatokba több toleranciát, konszenzusra való hajlamot csempészni. Tompítja az éleket, javíthat valamit a mindennapi pénzügyeken. A megértés felé terelgeti az embert, hogy ne csak mérgelődjön vagy búslakodjon az őt érintő kellemetlenségek következtében, hanem okaikat is ismerje fel és fordítsa esetleg a hasznára.

05.31-én egzakt a Vénusz szextil felszálló Holdcsomó is, a karmikus előzmények feldolgozását segítendő.

06.01. A Merkur kvinkunx Plútó fényszög kulminálásának esedékessége. A kommunikációban adódhatnak fájó, húsbavágó, kellemetlen jelenségek, vagy balesetek formájában üzen a karma azoknak, akiket érint majd a dolog.

06.01. A Vénusz eléri a Jupiter pontos kvinkunxát. Mindkét bolygó jog-jelölő, az ilyen jellegű súlyos anomáliára utalhat a karma fényszögével történő kapcsolódásuk. Hosszabb következményekkel járó, vagy nehezen feldolgozható sérelmek, méltánytalanságok, aránytalanságok ugyancsak történhetnek hatálya alatt.

Egy új belépő tendenciánk lesz a hét egyharmadától: a Vénusz trigonba kerül a Plútóval (pontos: 06.03). Még a legharmonikusabb fényszöggel, a trigonnal is jelenthet gátlástalanságot a magatartásban. Ösztönből vezérelt személyiségeknél (vagy ifjúkorban) a szenvedélyek akadálytalan kiélését. Jó esetben persze nem ez érvényesül elsősorban, hanem az a fajta intenzív érzelmi élet és általában dinamikus élet, ami sodró erejű ugyan, de el lehet viselni – tudniillik a többi embernek. A praktikus dolgokra, esetleg hosszabban húzódó ügyek megoldására nagy affinitás mutatkozik, vagy közmegelégedésre vagy sem. A kapcsolatokban hatalmas meggyőző erő, lehengerlő diplomácia jellemzi sok embernél, még ha alapvetően nem is ilyenek, határozottság és céltudatosság. Népszerűség nagyobb tömegek előtt. A két jelölőben azonos a makacsság, a birtoklási igény és a szexualitás. Hogy ezek mi módon és mennyire nyernek kielégülést, az aztán sok mindentől függ, mindenesetre benne van a levegőben, ami (pozitív vagy negatív előjellel) ingerli az embereket. Radikális megoldásokra törekvés pénzügyekben.

Soha nincs ellentmondásoktól mentes konstelláció, abban van különbség, hogy mikor mekkora és milyen területen érvényesül az az ellentmondás. Nézzük meg, hogyan érvényesül ez a 12 típusnál a következő héten.

KOS
Továbbra is központi kérdés a hivatás, érvényesülés, de emellett sokat foglalkozik az otthon, család, ingatlan ügyeivel is, méghozzá eredményesen. Remek ötletei vannak, amiket hasznosítani tud, keresmény, vagy csökkentett kiadás formájában. A tanulmányok, külföld, szélesebb társadalmi kapcsolatok területén most némi restanciája keletkezhet.

BIKA
Elsősorban anyagi dolgaival kénytelen foglalkozni. Lehet, hogy elszámította magát valamiben vagy segítenie kell valakin. Viszont nem aggódik, mert bízik abban, hogy hamarosan helyreáll költségvetése. A tanulmányok, külföld, rokonsági viszonylatok illetve tágabb társadalmi kapcsolatok most is kiemeltek, melyekben következetes munkával sikereket ér el.

IKREK
A változékony hangulatért az Ikreknek nem kell a szomszédba mennie, s ha lehet, ezt még fokozza egy kicsit. Munkahelyén meggyűlhet a baja főnökével, otthon meg szüleivel adódhat súrlódás, vagy más probléma. Szerencsére múló és könnyűszerrel megoldható problémákról van szó és sokat okulhat belőle a súlyozás terén. Társával is legyen kissé kíméletesebb.

RÁK
Munkájában és tanulmányok, utazás vagy tágabb rokonsági illetve társadalmi kapcsolatok területén gyűlhet meg a baja, de elég gyorsan úrrá tud lenni a kialakuló kényes helyzeteken. Társkapcsolatában is igyekszik mindent megtenni a békesség érdekében és nem eredménytelenül. Reális távlati elképzeléseit biztonságosan alakíthatja, építgetheti.

OROSZLÁN
Barátaival, gyerekével nincs minden rendben, egy-egy gesztus vagy cselekedet rosszul esik, vagy hiúságát sérti. A munkájában feltorlódott teendőkből ledolgozhat egy adagot és egészségi állapotával is többet tud foglalkozni. Ez aktuális, mert szervezetének működése kissé kibillenhet egyensúlyából. Emiatt például a nyárra vonatkozó tervei is borulhatnak.

SZŰZ
Az otthon, család, ingatlan terén keletkeznek problémái, amelyek nem hirtelen alakultak ki, de sohasem jönnek jókor. Házasságát (persze ha van ilyen) is érzékenyen érinti mindez, s még munka, hivatás területére is befolyással van. Mégis felül tud emelkedni a kialakult helyzeten, valami, a típusnál szokatlan belső bizonyosság által, hogy minden úgy jó, ahogyan van.

MÉRLEG
Már megint a kommunikáció, kontaktusok, adminisztráció, közlekedés, mikrokörnyezettel való kapcsolat jelent neuralgikus pontot, ahol saját maga is túlzásokba eshet, vagy ilyesmivel találkozik. Munkájában sem megy minden simán, de itt legalább sok lehetősége van arra, hogy javítson a helyzeten. Jól teszi, ha intuíciójára hallgat, ami most remekül működik.

SKORPIÓ
Nagyobb kiadásra kényszerül például gyerekével, partnerével vagy saját kedvtelésével kapcsolatban. Esetleg pont most indít vállalkozást, ami beruházást igényel. Vagy: elmaradt bevétel borítja fel átmenetileg anyagi egyensúlyát, amit azonban gyorsan helyre tud állítani. Ennek ellenére sem igazán elégedett. Munkájában viszont sok sikerélményre számíthat.

NYILAS
Sajnos magánszférájában elég sok hektikus elem látható, főleg a társkapcsolat fordulatai jelentenek nagyobb terhelést. Természetesen az otthon, család területét ez éppúgy érinti, mint a legszemélyesebb szférát. Szerencsére munkájával továbbra is le tudja kötni magát, sőt: jobbnál jobb ötleteket valósíthat meg, s ennek az anyagi eredménye is megvan.

BAK
Kiderülhet olyan dolog, ami kellemetlenül érinti, pedig esetleg nem is kellene miatta aggódnia. A jövő héten a kommunikációval bánjon óvatosan, s az sem baj, ha a közlekedésben sem enged meg magának lazaságot. Munkájában kisebb hullámvölgy látszik. Mindezzel szemben viszont társkapcsolata oázist jelent az átmeneti zavarok közepette.

VÍZÖNTŐ
Barátokkal, gyerekével vagy partnerével kapcsolatban, illetve vállalkozással gyűlhet meg a baja, vagy csupán nagyobb odafigyelést, törődést igényelnek a szülöttől. Mégis hajlamos úgy érezni, hogy minden terve romba dől, ami azért erős túlzás. Munkájával sokat foglalkozik, nagy lendülettel és hatékonyan, ezért is zavarja minden, ami elvonja a figyelmét.

HALAK
Családjában, otthonában keletkezhet egyenetlenség, feszültség, ami esetleg jobban megviseli, mint amennyire valóban jelentős. Jól teszi, ha megpróbál eltávolodni saját érzelmeitől és kicsit messzebbről vizsgálja meg a kérdést. Munkájában is hasonló tendenciával találkozhat. Viszont remekül kommunikál és ezzel sokat javíthat összes dolgain.

21. hét 2019. május 20-26. 

Általános

 Visszapillantó a 2019.05.13-19. közötti hétre 

05.13. „A hétvégén négy budapesti traumatológia közül három sem tudott betegeket fogadni. – A hétvégén kis híján teljesen összeomlott a sürgősségi ellátás Budapesten. Azok után, hogy a Honvédkórház lemondta ügyeletét a teljes hétvégére, a négy fővárosi sürgősségi kórház közül további kettő, előbb a Dél-Pesti Centrum Kórház Merényi úton működő traumatológiája majd a Szent János kórház is  jelezte, hogy nem fogad beteget. … a Demokratikus Koalíció sajtótájékoztatót tartott, ahol Molnár Csaba ügyvezető alelnök arról beszélt, hogy 2008-hoz képest ma már az albán és a macedón egészségügy is körözi a magyart. (…)

A Fidesz erre reagálva már kora délután közleményt adott ki, amiben elmondták, hogy … ha Gyurcsányékon múlna, akkor tényleg válság lenne a szektorban, hiszen kormányzásuk alatt mindig csak elvettek az egészségügytől. A bevándorláspárti, kórházellenes DK-val szemben „a kormány 2010 óta pótolta a kiszivattyúzott pénzeket, stabilizálta a kórházak működését, építi, felújítja és fejleszti a kórházakat”. „Ha a DK-n és a többi bevándorláspártin múlik, akkor az egészségügy is tényleg válságba kerülne, mert az európai baloldal legalizálni akarja a bevándorlást, amelynek az is a része, hogy egészségügyi ellátást akarnak biztosítani migránsok millióinak” – zárja közleményét a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség.”

 

A Merkur folyamatos aktivitása a kommunikációt helyezi előtérbe változatlanul. Ez a hír második részére vonatkozik. Az elsőre főleg a Mars szembenállás Jupiter és a kvinkunx Plútó, ami a hét végén futott ki. Az időközben életbe lépett Jupiter kvadrát Neptunnak ugyancsak lehet szerepe a zavaros históriában. A Marsnak (Plútónak) a sebészeti, a Jupiter-Neptunnak pedig a kórházi összefüggései miatt. A Szaturnusz együttállás Plútót sem hagyhatjuk ki, amely fényszög a tartósan fennálló állapotok megnyilvánuló következményei miatt fontos.

 

 

05.13. „Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn a Fehér Házban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel, akivel négyszemközti megbeszélést folytatott, majd pedig a magyar és az amerikai delegáció plenáris ülésen vett részt.

A magyar kormányfő gépe magyar idő szerint 16 óra 15 perckor szállt le Washingtonban. Eredetileg 20 órára tervezték a találkozó kezdetét, végül 20:11-kor érkezett meg Orbán a Fehér Házhoz, ahol Trump fogadta. (…) A két vezető a négyszemközti megbeszélés után az ovális irodában sajtónyilatkozatot tett. Trump megköszönte Orbánnak, hogy ott van. Szerinte Orbánt Európa-szerte tisztelik. Azt mondta, hogy hozzá hasonlóan „egy kicsit ellentmondásos személyiség”, de ezzel nincsen baj. Szerinte a magyar miniszterelnök jó munkát végzett, biztonságban tartotta Magyarországot. (…) A nyilatkozatok után az újságírói kérdések szinte kizárólag a Kínával folytatott kereskedelmi konfliktusra és amerikai belpolitikára vonatkoztak. (…) Orbán Viktor az M1-nek nyilatkozva azt mondta, hogy mind a gazdaságpolitika, mind a külpolitika, mind a biztonságpolitika területén megerősítették a szövetségesi kapcsolatokat, csakúgy mint a migráció és az üldözött keresztények ügyében.

(…)

Szintén hétfőn Washingtonban tárgyalt Márki-Zay Péter és Kész Zoltán. A Mindenki Magyarországa Mozgalom két elnökségi tagját a Facebookjuk szerint fogadták az amerikai kormány külügyi képviselői. Szóba került Magyarország NATO tagsága és a magyar–orosz kapcsolatok ügye. Márki-Zay Péter és Kész Zoltán aggodalmukat fejezték ki az orosz kémbank és a növekvő orosz befolyás miatt. Kész azt is kirakta a Facebookjára, hogy Washington utcáin belefutottak Habony Árpádba és Lánczi Tamásba, a Századvég munkatársába. (…)

(Index)

 

A kommunikációs tényezőkre koncentrálhatunk ismét. A Nap kvinkunx Jupiter (Orbánnak alig jutott idő a sajtótájékoztatón), a Nap trigon Szaturnusz – húsz évi várakozás után végre ismét az ovális irodában – a Nap trigon Plútó nemkülönben. A Merkur is a Szaturnusszal áll trigonban és a felszálló Holdcsomóval szextilben.

 

 

05.15. „… Azt hihetnénk, hogy másfél héttel az EP-választás előtt semelyik fideszes politikus nem tud újat mondani. “Soha nem volt ekkora tétje a választásnak.” “Eldől, hogy Európában a bevándorláspártiak kerülnek többségbe vagy sem.” “Ha rosszul döntünk, visszafordíthatatlanul elintézi az ország és az EU jövőjét.” “Jövőt választunk, nem pártokat “

Ezek a panelek persze mind elhangoztak szerda este a Budapesti Metropolitain Egyetemen Kövér László házelnöktől, aki “a Magyar Köztársaság Országgyűlésének elnöke és a Fidesz 1-es számú párttagkönyvének tulajdonosa” (Jelen Tamás zuglói fideszes választókerületi elnök mutatta be így). Ám a házelnök bizonyította, hogy sokkal autonómabb személyiség ő annál, mint hogy csak az előre gondosan kidolgozott kampányüzeneteket ismételgesse papagájként. A házelnök ugyanis nemcsak az EP-választásról, a bevándorlásról, a keresztény kultúra eltűnésének és a visszafordítatlan barbarizálódásnak a veszélyről ejtett szót. Bátran elmondta a véleményét más ideológiai kérdésekről is.

 

 1. Örökbefogadást követelő melegek = pedofilok (…) A dolgot egy résztvevő hozta fel, aki papíron azt a kérdést küldte Kövérnek (kérdezni csak előre, írásban lehetett): “Hogyan lehet megőrizni a keresztény kultúrát egy olyan világban, ahol az élet minden területén lopakodik a liberalizmus?” – Ha még csak lopakodna! – csattant fel erre Kövér (…) Előhozta, hogy Lengyelországban a liberálisok “kampánytémává” tették a pedofil papok eseteit. A házelnök világossá tette, hogy mélységesen elítéli a papi pedofíliát, a “legundorítóbb bűnök egyikének tartom.” (…)

Kövér itt sem állt meg. A pedofíliához hasonlította azt a követelést, hogy a homoszexuálisok házasodhassanak és gyereket fogadhassanak örökbe. Erkölcsi értelemben, semmi különbség nincs egy pedofil magatartása között, meg a között, aki ezt követeli. Mindkettő esetben a gyermek egy tárgy, egy élvezeti cikk, a kiteljesedés, az önmegvalósítás eszköze. Különböző okokból nem akarok gyereket, de igényt tartok rá hogy más gyerekét jogom legyen felnevelni.

Kövér szerint ez a hozzáállás sem jellemez minden homoszexuális embert, mert hiszen: egy normális homoszexuális tudja, hogy a világ rendje micsoda, hogy ő így született, ilyenné lett. Próbál ehhez a világhoz alkalmazkodni úgy, hogy nem tartja magát feltétlenül egyenrangúnak.

 

 1. Kövér Lászlónak volt egy másik figyelemre méltó gondolatmenete is az estén. Említett egy kutatást, amely szerint a magyar emberek 70-80 százaléka egyetért azzal, hogy bevándorlás az egyik legfontosabb jövőt érintő kérdés, és ekkora százaléka a magyar választóknak osztja is a kormány álláspontját (tudniillik nem akar bevándorlót). (…)

 

 1. Kövér a fórumon tisztázta egy keddi fórumán elhangzott álláspontját: a klímaváltozás jelentőségét illetően. Szerinte félreértették a szavait, és nem gondolja azt, hogy a klímaváltozás csupán a “média agymosása”. (Azóta az MTI helyesbítő közleményt adott ki a tudósításról.) A klímaváltozás jelentőségét nem becsültem le. A világ előtt álló kihívások között az egyik legfontosabb. (…)

 

 1. Kövér a bevándorlás témájára hegyezte ki persze az előadása nagy részét, és ebben annyi újat mondott a mostani kormányzati jelmondatokhoz képest, hogy ő a bevándorlás támogatását nem célnak, hanem eszköznek tartja. (…)

(Index)

 

A Nap fényszögei a kormányzati magaviseletről, a Merkuréi a fokozott kommunikációrót szólnak. A Jupiter kvadrát Neptunnal jellemző a „nem tudja, mit beszél” motívum. Kövér megszólamlása aztán megint nagy hullámokat vert, amint látni fogjuk hamarosan.

 

 

05.15. „Hivatalos: a Várból a Kilián laktanyába költözik az Országos Széchényi Könyvtár

Nyárra bezár a Várban a Széchényi Könyvtár, és elképzelhető, hogy ott már nem is nyit ki többé. – 2018 szeptemberben írtunk először arról, hogy az Országos Széchényi Könyvtárnak (OSZK) valószínűleg ki kell majd költöznie a Budai Várból, mert útban van a NER-nek és a turizmusnak. Idén márciusban úgy értesültünk, hogy az OSZK új helye várhatóan a rossz állapotban lévő Kilián-laktanya lesz, és ezt most hivatalosan is bejelentették. (…)

Idén márciusban értesültünk arról, hogy várhatóan az egykori Kilián laktanya körúti épülete lesz az Országos Széchényi Könyvtár új állomáshelye. Információink szerint azonban a Ferenc körút és az Üllői út kereszteződésében álló Kilián laktanya vizesedik, mivel a Nagykörút valaha Duna-mellékág volt, ez a része pedig alacsonyabban is fekszik a város többi területénél. Ráadásul az épület bővítése sem megoldott, tehát semmilyen szempontból nem tűnik megnyugtató megoldásnak ideköltöztetni az ország egyik legfontosabb közgyűjteményét. (…)”

(Átlátszó)

 

A könyvtár is erősen a kommunikáció témaköréhez tartozik, így hát a hivatkozásokból lásd a Merkur aktivitását. Arról nem is beszélve, hogy ez is hosszabban húzódó história, vagyis a kozmikus hivatkozások is régebbiek. A döntés véglegesítése lehet most még a fő téma, ehhez a Szaturnusz-Plútó, meg a Jupiter-Neptun társul.

 

 

05.16. „Színes ceruzákkal üzent az IKEA a melegeket kirekesztő Kövér Lászlónak – Nem lehet véletlen egybeesés, hogy a bútoráruház épp most tette ki ezt a képet.

Mint korábban megírtuk, a homoszexuálisok egyenjogúságáról is megosztotta gondolatait szerda esti zuglói fórumán Kövér László – kijelentései után akcióba lendült a Budapest Pride, de megszólalt a Magyar LMBT Szövetség és Lakner Zoltán is. (…)

Az IKEA Facebook-oldalán pedig a következő kép jelent meg csütörtök délben:(lásd az illusztrációt)

Mi az IKEA-nál hiszünk a sokszínűségben, az esélyegyenlőségben és a tisztességes bánásmódban, függetlenül a származástól vagy az egyéni különbségektől. Senki nem egyenlő mindaddig, amíg mindenki nem egyenlő!”

(hvg.hu)

 

05.16. Megfejelte az IKEA az imént idézett bejegyzését a május 17-i homofóbia ellenes világnap alkalmából: „Ahol mások csak feketét és fehéret látnak, ott mi a szivárvány minden színét!

Az IKEA-nál támogatjuk a sokszínűséget, és örülünk neki, ha munkatársaink magukat adhatják a munkahelyükön, mivel hiszünk abban, hogy az egyéniségek sokasága jobbá teszi vállalatunkat. Ünnepeljük együtt a nemzetközi homofóbia, bifóbia és transzfóbia ellenes napot!

Céljainkról még többet tudhatsz meg ide kattintva: http://bit.ly/IKEAIDAHOTB

#IDAHOT #IDAHOTB

(facebook)

 

Az állásfoglalás napján pontos a Merkur trigon Szaturnusz, szextil Neptun és szextil felszálló Holdcsomó. A Merkur ez esetben nemcsak kommunikációs szempontból emelhető ki, hanem a kereskedelemmel való összefüggései miatt is.

 

 

05.17. „A fóti gyermekotthon esetében nem kitagolás történik, hanem áttelepítés, ráadásul egy titkos kormánydöntés alapján – mondta Szél Bernadett független parlamenti képviselő.

A képviselő közölte: Rétvári Bence Emmi-államtitkártól megkapta a pályázatot, az intézmény fenntartója pedig maga mondta el, hogy azért kell új helyekre pályáznia, mert kormánydöntés született a fóti gyermekotthon bezárásáról, tehát pótolni kell a kieső helyeket, „áttelepítésről” beszélt. Ezzel ellentétben a kormány és a propagandamédia a „csúnya, kommunista időkből származó intézmény” megszüntetését jelölte meg indokként, azt állítva, hogy kevés férőhelyes egységeket hoznak létre és valami jó dolog történik a gyerekekkel. Szél Bernadett szerint tehát a pályázat buktatta le a minisztériumot és a fenntartót. A kormánydöntés indoklását nem ismerjük, az titkos. Viszont európai uniós pénzeket használnak fel, amit csak akkor lehetne megtenni, ha valóban kitagolásról lenne szó; ez viszont nem az, hanem pótlás és áttelepítés. Arról, hogy miért nem kitagolás történik, példaként azt említette, hogy a speciális igényű gyerekeket Kalocsára és Zalaegerszegre akarják vinni, noha azok már létszámhatár fölött lévő intézmények, nem csökken a zsúfoltság.

 

A képviselő úgy véli, a magyar bíróságon is megállna az ügy, de Brüsszelhez fog fordulni, hiszen a gyermekek jogait és az uniós pénzek elköltését is érinti, ami most történik; „itt visszaélnek az uniós adófizető polgárok adójával” – mondta.

Nem lehet tudni, mi lesz az épülettel, amely egy gyönyörű természeti környezetben lévő intézmény; a propagandasajtó szerint exkluzív állami ünnepségeknek adhat otthont. Szél Bernadett a blogján részletesen bemutatta a Károlyi István Gyermekközpont helyzetét.”

(Klubrádió)

 

Ez sem új história, s most ennek is kimondottan a kommunikációs, információs elemei miatt lett aktualitása.

 

 

05.18. „Kövér László homofób kijelentései ellen tüntettek a Parlamentnél (…) A tüntetésen beszédet mondott Antoni Rita, aki lemondásra szólította fel Kövért és Gulyás Gergelyt, aki a kormányinfón kiállt a házelnök gondolatai mellett, emellett felhívta az érintett csoportokat és szervezeteket hogy fogjanak össze, működjenek együtt, hisz csak együtt lehetnek erősek.

A rendezvényen felszólalt az örökbefogadók nevében Pásztor Tibor, heteroszexuális örökbefogadó apa, aki arról beszélt, akár örökbefogadott, akár vér szerinti a gyerek, a szülő ugyanúgy szereti, és nem tűrheti el, hogy a gyerekét bárki bántsa.

Márpedig örökbefogadott gyereke lányként, cigányként, zsidó szülők gyerekeként így is elég hátrányos megkülönböztetés céltáblája, ő pedig nem szeretné ha Kövér kijelentései és hasonló megnyilvánulások miatt még több hátrány érné. (…)

Csikós Ádám, a Budapest Pride egyik szervezője következett utána, aki felemlegette Kövér gondolatait a „normális homoszexuálisokról” valamint a pedofília és az örökbefogadás viszonyáról. (…) Kifejtette továbbá, hogy napjainkban véleménye szerint nem hagyhatjuk, hogy a közvéleményt kisebbségi csoportok ellen hangolják, valamint üzent Kövérnek, Gulyásnak és a kormánynak, hogy az LMBTQ emberek épp oly értékesek, mint a többségi társadalom tagjai – emellett minden ember értékes, egyedi, megismételhetetlen és egyenlő.

(…)

Ezután egy performansz keretében Kövér László átadta a Legegyenlőbb Magyar Díját. – A házelnök sajnos nem volt jelen személyesen, azonban az őt megszemélyesítő színész a megjelentek őszinte meglepetésére saját magát tüntette ki. (A képen látható bajusszal.)  Ezután az összegyűltek meghallgathatták saját magához címzett köszönőbeszédét, majd a Kövér Lászlók csókkal pecsételték meg önmagukkal kötött szövetségüket. …”

(Mérce)

 

Lásd az összes eddigi hivatkozást, kiemelve belőle, hogy a Merkur trigon Plútó e napon kulminál, s társul mellé a Vénusz együttállás Uránusz is, kiemelve a tolerancia kérdéseit, kiváltképp az átlagostól eltérő ügyekben. Nem emlegettem eddig, de 20-án pontos a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó is, amellyel a távolabbi előzmények kísértő árnyai térnek vissza, természetesen azért, hogy az érintetteket a maguk előtt görgetett problémák megoldására sarkallják.

 

 

 

GPS – Előretekintés

 

Kiemelt dátum: május 25. Afrika napja

„A világnap célja az afrikai népek egységének és szolidaritásának segítése, a gazdasági, politikai és más területeken folytatott együttműködés fejlesztése.

Az Afrikai Egységszervezet az 1963. május 22. és 25. között az etiópiai Addisz Abebában tartott alakuló csúcsértekezletén eldöntötte, hogy minden évben május 25-én megünneplik Afrika nemzetközi napját. Akkor az Afrikai Egységszervezet – amelynek jogutódja a 2002-ben megalakult Afrikai Unió – a gyarmatosítás lezárásának szószólója és “Afrika hangja” volt a nemzetközi közösségben. A szervezet alapelve az egyenjogúság és a be nem avatkozás politikája volt.

Afrika a világ második legnagyobb és második legnépesebb kontinense. A több mint 30 millió négyzetkilométeres földrészen 54 szuverén államban mintegy egymilliárd ember él, a világ lakosságának csaknem 15 százaléka. Habár Afrika gazdag természeti erőforrásokban, a legszegényebb és legkevésbé fejlett kontinens. Ugyanakkor vannak olyan országai, amelyek gazdasági növekedése egyes fejlett államokét is megelőzik. A Világbank adatai szerint több afrikai ország gazdasági növekedése évek óta meghaladja az öt százalékot. (…)”

(24.hu)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. május 1-31-ig.
Nap: Bika 10°21´ – Ikrek 10°15´
Merkur: Kos 19°55´ – Ikrek 22°34´
Vénusz: Kos 12°31´ – Bika 20°11´
Mars: Ikrek 20°12´ – Rák 10°14´
Jupiter: retrográd Nyilas 23°43´ – 20°42´
Szaturnusz: Bak 20°31´ – retrográd: 05.01-től – Bak 19°43´
Uránusz: Bika 3°00´ – 4°40´
Neptun: Halak 18°2´ – retrográd 05.22-től – 18°37´
Plútó: retrográd Bak 23°8´ – 22°50´
Holdcsomó: Rák 21°13´ – 18°2´

 

A Hold a héten
Nyilas 05.21. 9.55-ig
05.21. 9.55-től 05.23. 19.48-ig Bak
05.23. 19.48-tól 05.26. 8.07-ig Vízöntő
05.26. 8.07-től Halak

Holdfázis: 05.26. 18 óra 33 perc első negyed (Nap kvadrát Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma hét.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 1. Ismét életbe lépett a Jupiter kvadrát Neptun fényszög, amelyből egyszer már volt szerencsénk ízelítőt kapni, 2018.12.18-2019.02.17. között. (Meg 2012. június-július, majd 2013.01.20-04.05. között.) A mostani periódus 2019.05.08.-10.20. között esedékes. Egzakt lesz másodszor 06.16-án, harmadszor pedig 09.21-én.

Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik.

Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is.

A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

05.18-án egzakt a Merkur trigon Plútó. A következő hét elejéig érvényesül. Nagy dinamikát mutat az úgynevezett merkuri területeken – kommunikáció, kontaktus, közlekedés, forgalom, tanulás, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolat, esetleg jogi- vagy egészségi, orvossal kapcsolatos ügyekben. Járhat vele különleges lényeglátás, felismerés. Vadhajtása lehet viszont: határozottság helyett erőszakosság a kommunikációban, következetesség helyett konokság. A fokozott idegi terhelés még a harmonikus aspektusban is érvényesül. Természetesen balesetjelölő is.

 

05.16-án kulmnált a Merkur szextil felszálló Holdcsomó, ami jelzi a karmikus feladatokra eső hangsúly folyamatosságát, a hét legelején.

 

05.14. volt a Vénusz szextil Mars kulminálásának az ideje, e hételső napjaiban még számíthatunk rá. Békülékenység, empátia, dinamikus, mégis diplomatikus kontaktus-termetés vagy kapcsolattartás jellemezheti.

 

05.18-án állt pontosan együtt a Vénusz az Uránusszal. Csaknem egész héten tart a hatása. Hirtelen fordulatok következhetnek be többek között az emberi kapcsolatokban, váratlan szakítás vagy épp ellenkezőleg: új kapcsolat, vagy régebbi (például baráti) megváltozása gyors váltással. Sokaknál tapasztalható lesz olyan magatartás, ami szemmel láthatóan nem számol semmiféle következménnyel, hanem szabadon kiél bizonyos megnyilvánulásokat, amelyekre egyébként „józanul” nem hajlamos. Minthogy a Bikában zajlik most az együttállás, a jegy lefékezheti, késleltetheti a folyamatokat, de a feszültsége mindenképpen megmarad.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

05.20-án pontos a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó – aminek értelmezése az ötödik a hosszú tendenciák közt.

 

05.21-én 9 óra 59 perckor a Nap jegyet vált, az Ikrekben halad majd tovább.

 

05.21-én (12.31-kor) a Merkur is átlép első uralmi jegyébe, az Ikrekbe.

 

Amint sejthető az iménti páros jegyváltásból is, ugyancsak 05.21-én pontos a Nap együttállás Merkur fényszögünk, fokozva a kommunikációt, azon belül különösen a kormányzati kommunikációt.

 

05.22-én kulminál a Mars szextil Uránusz. Nagy szellemi lendület, kézzelfogható eredményekkel a jelentése. Ilyenkor lehet új dolgokat sikerrel beindítani, régit lezárni, halogatott döntéseket könnyedén és jó eredménnyel meghozni. A kapcsolatokban ügyesen de határozottan navigálni, kritikát gyakorolni úgy, hogy a másik jó szívvel fogadja stb.

 

05.22-én a Neptun retrográdba fordul, s látszólag hátrálva halad kb 5 hónapig.

 

A hét legvégén kezdődik négy tendencia.

A Merkur szembenállás Jupiter (pontos: 05.31) az egyik. Szellemi áramlatok megélénkülése. Tolerancia, derű, jóindulat jellemzi a fényszöget, csak sajnos rendkívül rövid az időtartama (hacsak nem pont itt retrográd és különösen lassú a Merkur), így sok eredményt nem lehet tőle várni.

 

A Merkur kvadrát Neptun (kulminálása 05.30-án esedékes). A kapcsolatokban, viszonyokban, összeköttetésben, forgalomban, információáramlásban fennálló zavar, érthetetlen esemény, csalás, becsapás, tudatos, vagy nem szándékos félrevezetés, tévedés lehet a tartalma. Jobb változatban: az előbbiek kiderülése, a fájdalmas igazság felszínre kerülése. Mint minden merkuri fényszögnél, itt is számíthatunk balesetekre is, sokszor furcsa, érthetetlen körülmények közepette.

 

Vénusz trigon Szaturnusz a harmadik (egzakt: 05.31). A harmónia jelölője a kemény Sorsbolygót képes szelídíteni, az emberi és csoportos kapcsolatokba több toleranciát, konszenzusra való hajlamot csempészni. Tompítja az éleket, javíthat valamit a mindennapi pénzügyeken. A megértés felé terelgeti az embert, hogy ne csak mérgelődjön vagy búslakodjon az őt érintő kellemetlenségek következtében, hanem okaikat is ismerje fel és fordítsa esetleg a hasznára.

 

Végül a Vénusz szextil Neptun lesz az utolsó, a hét legvégén induló tendenciánk, amelynek csúcspontja 05.30-án esedékes. A kapcsolatokban megnyilvánuló harmónia, konszenzuskeresés, művészetek iránti érdeklődés, az élet kellemességei felé fordulás jellemezheti azoknál az embereknél, akiknél e két bolygó jó, de legalább semleges viszonyban van egymással. Mivel igen rövid idejű, és félerejű fényszögről van szó, tényleg inkább csak azok érezhetik, akiknek eredendően is van Vénusz-Neptun kapcsolat a horoszkópjukban és/vagy valami más is aktiválja azt. Általános értelemben is hasonló jelentésekkel számolhatunk, szintén kevéssé átütő erővel.

 

 

A 21. hét kezdő konstellációja elég semleges – leszámítva persze két igencsak kevésbé semleges együttállást – a hosszú járatú Szaturnusz-Plútó mellett a Vénusz-Uránusz a másik. Az egyes típusokra vonatkozó kihatását az alábbiakban próbálom megfejteni.

 

 

KOS

Az előző hét fő témáihoz képest nem sokat változott a helyzet, anyagiak (függetlenség), hivatás állnak a fókuszban. Nagy jelentőséget kap még az otthon, család, ingatlan területe is, amellyel összefüggésben jelentős energiákat mozgósít. A tanulmányok, külföldi kapcsolatok, rokonság terén is szeretne előrehaladni, de itt egyelőre akadályokba ütközik.

 

 

BIKA

Jobbnál jobb ötletei vannak, melyeket meg is tud valósítani. Lehet, hogy szükségessé válik némi helycsinálás otthonában, ezért sok Bika bizonyára nagy tavaszi szanálást végezhet, persze módjával, hiszen ő az egyik nagy megőrző. A tanulás, külföld, tágabb rokonság motívumai továbbra is fontosak, amint a hosszabb távú elképzelések alakítása is.

 

 

IKREK

Nagyon fontos, bár nem biztos, hogy már most értelmezhető folyamatok zajlanak tudattalanjában, s ezzel összefüggésben intuíciója felerősödik. Az a része, ami praktikus ügyekre vonatkozik, megbízható és igen hasznos, ha hallgat is rá. Párkapcsolatára, vagy hivatására utaló megérzéseinek egy részére azonban kevésbé hagyatkozhat.

 

 

RÁK

A szokottnál is nagyobb aktivitás jellemzi a jövő héten, s erre szüksége is lesz, mert sokan számítanak arra, hogy gondoskodik róluk, illetve besegít nekik. Társkapcsolata, barátok, szellemi közösségéhez tartozó emberekről van szó. Még munkájának a rovására is mehet a dolog. Fontos most is a tanulmányok, külföldi viszonylatok, s a rokonság területe.

 

 

OROSZLÁN

Hivatás, önérvényesítés, szülői szerep, vagy pedig szülőjével kapcsolatos viszony, foglalkoztatja elsősorban. Emellett az egészség-betegség kérdéseivel is sokat törődhet. Nagy elszántság jellemzi bármelyik területen, úgy érzi, hogy most sikerül gyökeresen átalakítania vagy lezárnia néhány témakört ezekből. Intuíciója segítheti, mert felerősödik megint.

 

 

SZŰZ

Gyerekével való viszonyában gyökeres változások zajlanak, s most kitűnő alkalom nyílik rendezésére – ha túl tud lépni maximalizmusán és a hatalmi viszonnyal összefüggő problémakörön. A külföld, tanulmányok, rokonság területe is igen kiemelt és szintén nagyot léphet előre ezekben is, különösen ha ezúttal megérzéseire és nem logikájára hallgat.

 

 

MÉRLEG

A mostanában kicsit döcögős kommunikáció a héten is okozhat némi problémát, a közlekedésben is érheti esetleg valami kellemetlenség. Az otthon, család, ingatlan témakörben gyökeres változások zajlanak, néhány fontos lépés esedékes lehet. Ha egészségi beavatkozásra van szüksége, annak is megvan most az aktualitása, szerencsés kimenetellel.

 

 

SKORPIÓ

Anyagi dolgaiban mintha elhagyná a szerencse, de nem kellene aggódnia, mert ez csak átmeneti állapot, kisebb hullámvölgy. A közlekedés, kommunikáció, kontaktusok terén tapasztalható aktivitás nem új keletű, eddig is kiemelt területnek számított. Társkapcsolatában dinamikus folyamatok zajlanak, s ha elég rugalmas, remekül alakulhat ez az életterülete.

 

 

NYILAS

Kicsit kedvetlen lehet a héten, pedig a praktikus lét ügyei elég jóknak ígérkeznek. Anyagi viszonyai, munkája, sőt: társkapcsolata is előnyös változásokat mutat. Munkájában még a bőség zavarára is lehet számítani, annyi lehetőséggel találkozhat. Az otthon, ingatlan területén látszik némi zökkenő, nem várt körülmény, de megoldja, vagy túlteszi magát rajta.

 

 

BAK

Gyerekével, barátjával, vagy lazább párkapcsolatával összefüggésben érhetik meglepetések, méghozzá remélhetőleg kellemesek. Ha el tudja fogadni az előnyös változásokat, akkor sokat lendíthet a dolgokon. Ugyanez vonatkozik vállalkozására – ha van. Tartós társkapcsolatában, házasságában is pozitív folyamatok zajlanak, esetleg éppen most válik elkötelezetté.

 

 

VÍZÖNTŐ

Anyagiak, otthon, család, ingatlan (haza) ügyei foglalkoztatják intenzíven, bár némely területre nem sok befolyása lehet. Ez eléggé zavarja is, hiszen az önrendelkezés a típusnak igencsak fontos. Munkájába sok energiát fektet, de meg is lesz az eredménye. Ennek ellenére is valami elégedetlenség keríti hatalmába, pedig próbálja a pozitívumokat is látni.

 

 

HALAK

Hullámzó érzelmek keríthetik hatalmukba, hol feldobott, hol letört állapotba keveredik, minden látható ok nélkül. Sokat foglalkozik a kommunikáció területével valamilyen formában: beszélgetések, szervezés, utazás, közlekedés, adminisztratív ügyek, sajtó stb. Barátaival, gyerekével fenntartott kapcsolata is hangsúlyos, fejlődésképes, stabil.

20. hét 2019.május 13-19. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.05.06-12. közötti hétre 

05.06. „Az akadémikusok nemet mondtak Palkovicsnak, az MTA nem adja magától az intézeteket – A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közgyűlése hétfőn egyértelmű többséggel elutasította a minisztérium tervét: az akadémikusok nem adják át a kutatóintézet-hálózatot, és azt sem fogadják el, hogy a kormánynak gyakorlati többsége legyen a magyar tudomány felügyeletében. Ezzel elbukott Palkovics László IT-miniszter terve, hogy megegyezéssel kényszerítse bele az Akadémiát a kutatók nagy többsége által elutasított megegyezésbe.

(…)

A közgyűlés előtti utolsó pillanatban Palkovics László bejelentette, hogy ha nem szavazzák meg az ő tervét, akkor máshogy, de mindenképpen el fogják venni a kutatóhálózatot az Akadémiától. (…) Hogy a kormánytöbbség valóban meglépi-e, hogy a tudomány képviselőinek egyértelmű többségével szemben lényegében államosítja a magyar tudomány fő intézményrendszerét, meglátjuk. A magyar tudomány képviselői mindenesetre maguk nem mentek bele ebbe az utcába, ezt pedig az akadémiai közhangulat érezhetően tudománytörténeti jelentőségű nemet mondásnak tekinti. Véletlen, de a közgyűlés döntése után elment az áram az Akadémia székházában, az akadémikusoknak már félhomályban kellett dönteniük a személyi kérdésekről.”

(Index)

A cikk linkje:

https://index.hu/techtud/2019/05/06/az_akademikusok_nemet_mondtak_palkovicsnak_az_mta_nem_adja_magatol_az_intezetek

 

A májusi télben (vigasztalan eső esett egész nap és igencsak hideg volt, ha esetleg már nem emlékszünk erre) tüntetők maroknyi, ám elszánt csoportja állt ki az Akadémia függetlensége mellett.

 

A Merkur trigon Jupiter, és Vénusz trigon Jupiter úgy látszik meghozta a békés tudósok bátorságát és kiállását. Nem kevés energiát kölcsönhött ehhez az 5-én egzakt Mars szembenállás Jupiter is, s a lassan kezdődő Jupiter kvadrát Neptun is bizonyára szerepet kapott a meglehetősen szokatlan reakcióban. Mindig hozzátehetjük persze a Szaturnusz-Plútó együttállás igen jelentős hatását is.

 

 

05.06. „Orbán Viktor szerint Manfred Weber alkalmatlan ez Európai Bizottság vezetésére

Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárral tartott sajtótájékoztatót hétfőn a magyar kormányfő Budapesten, amelyen világossá tette, hogy az Európai Néppárt csúcsjelöltjét, Manfred Webert alkalmatlan jelöltnek tartja az Európai Bizottság vezetésére. – Baráti tárgyalásokon vagyunk túl, a kétoldalú kapcsolatok rendezettek és sikeresek – kezdte Orbán Viktor, aki szerint fontos kérdés volt az európai biztonság és a határvédelem kérdése, hiszen Magyarország Ausztria határszakaszát is védi, ráadásul mióta jobboldali kormány van Ausztriában, azóta az osztrák kormány is bevándorlóellenes. Hozzátette: azért is értett egyet mindenben az osztrák politikussal, mert mindketten változást szeretnének Európában, fontosnak tartják a keresztény értékeket, és ellenzik a bevándorlást. (…)”

(168 óra)

 

Emlékeztetőül: nem oly régen Orbán Webert kiválóan alkalmasnak találta, de se szeri, se száma kormányfőnk véleményváltásának, ez is elfér a többi között. Ellenben a Nap trigon Szaturnusz a célirányos kormányzati működést jelzi, a Merkur aktivitása a fokozott kommunikációs tevékenységet, a Jupiter kvadrát Neptun pedig nagyjából azt, hogy bármi megeshet és annak az ellenkezője is.

 

 

05.07. Káslerék milliárdokkal kitömött erőközpontba centralizálnák a kultúrát – A jövőben nyugodtan politizáljon, “álljon bele az európai és magyar értékek védelmébe” a Petőfi Irodalmi Múzeum, amelyet nemzeti jelentőségű irodalmi erőközponttá kell fejleszteni – ezt irányozza elő a hvg.hu birtokába került kormányzati előterjesztés. Az Emmi titkos javaslata ösztöndíjat és képzést biztosítana a “magyar érdekeket szem előtt tartó” újságíróknak, a pezsgőbb kulturális élet érdekében előírná a támogatott szerzők kötelező fellépését, és szakítana az “író ír írónak” elitista gyakorlatával. Milliárdokat szánnak arra, hogy az irodalmi múzeum “a magyar mátrix kiemelt és vonzó erőterévé” váljon, az ingatlana pedig az írószövetségek és a kultúra centrális székhelyévé.

 

„Kulturális korszakba kellene ágyaznunk a politikai rendszert”, új szellemi és kulturális megközelítésre van szükség – jelentette ki tavaly, az újabb kétharmad megszerzése utáni első tusványosi – így köztudottan célmeghatározó – beszédében Orbán Viktor. Az akkor már javában zajló kultúrharcot is dicsérte a kormányfő, sejtelmesen hozzátéve, hogy ezen a téren „nagy változások előtt állunk”.

Kifejezetten erre, a miniszterelnök kijelentéseire hivatkozik az a kormány számára készült, még titkos előterjesztés, amely lapunk birtokába került. (…) Az nem derül ki belőle, hogy az előterjesztés mikor kerül a kormány elé, így mikor dönthetnek róla. Részletesen kidolgozott, konkrét lépéseit azért is hozzuk nyilvánosságra, mert jól mutatja, miben gondolkodnak nemcsak a múzeum, de az egész „magyar nemzeti kultúra” jövőjét illetően.

(…) A PIM körül már tavaly állt a bál, amikor Kásler Miklós váratlanul eltávolította a múzeum éléről Prőhle Gergelyt. Az új főigazgató, Demeter Szilárd által irányított, „erőközponttá” felpumpált intézményre a tárca javaslatában nem sajnálják a közpénzt: 2019-ben a PIM költségvetésére fordított 2,9 milliárd forinthoz képest 2020-ban és 2021-ben is duplájára emelnék a intézményre költött összeget.

(…)

A PIM a közbeszéd alakítójaként: “Ha úgy tetszik: politizáljon. Álljon bele az európai és magyar értékek védelmébe. Generáljon társadalmi vitákat. Provokáljon ki produktív konfliktusokat” – írják. A politikai vonal az anyag más részeiben is megjelenik, egy helyen például arra jutnak Káslerék, hogy „Írócentrikusság” helyett „olvasó- és látogatóközpontúság”: „A PIM-et ki kell mozdítani az elitek klubja berendezkedésből, a horizontját ki kell tágítani, (…) a jövőben minden erejével azon kell lennie, hogy az »író ír írónak« berögzült gyakorlatát felülírja.” (…) A PIM, mint kulturális inkubátorház: „Olyan társadalmi programokat kell kezdeményeznie és menedzselnie, amelyek a lehető legszélesebb olvasói kört érik el az egész Kárpát-medencében.”

(…)

Médiaipari tehetséggondozás a „magyar érdekeket szem előtt tartó újságíróknak” (…)

A javaslat a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, Bártfai-Mager Andrea feladatává teszi, hogy intézze az ehhez szükséges rendeletmódosításokat.

Átszabott ösztöndíjak: a támogatott íróknak kötelező fellépni. (…) már az ösztöndíj kiírásban előre rögzítenének „havi vagy kéthavi kötelező rendezvényi fellépést a PIM-ben”. Így „a PIM rendezvényeire a Móricz Zsigmond ösztöndíjasok az irodalmat, az Örkény István ösztöndíjasok a drámákat (színészekkel, felolvasószínházzal, bemutatókkal), a Babits Mihály ösztöndíjasok a világirodalmat szállítanák”.

(…)

Mint írják, a „PIM tagintézményeinek mindegyike fejlesztésre szorul”, de a Károlyi-palotára korábban készült, forráshiány miatt elakadt ingatlanfejlesztési-terv „bármikor aktualizálható”, az OSZMI ingatlanjaira is készült már felmérés. A Mesemúzeumnál már zajlik is a munka, és elkezdődött a Kassák Múzeum ingatlanának átadása is a PIM-nek, hogy egy igazi „rendezvényhelyszín-ökoszisztéma” jöjjön létre. (…)”

(hvg.hu)

 

A kiszivárgás a Jupiter kvadrát Neptunnak köszönhető. A hátborzongató tervezet (amelyet folytatólag tovább publikál a Hvg) pedig régebbi agyszülemény, amely alighanem folyamatosan készült.

 

 

05.07. „…Bernard-Henri Lévy francia filozófus budapesti látogatása során két órán át beszélt Orbán Viktorral — a beszélgetés leirata most a Le Point hetilapban is megjelent. A leiratból a Hvg.hu fordított le szemelvényeket, mi ezekből szemezgettünk.

(…) Macronról: „Jó személyes kapcsolatom van vele. Csak azt gondolom, hogy túlságosan intellektuális ahhoz, hogy ezt a mesterséget űzze.” (…)

Recep Tayyip Erdoganról: „Egy dolgot kell tudnia róla. Hatalmas focista. Mint én. És van valami, ami közös a focistákban: az az izom a hát alsó részén. (…) És amikor először találkoztunk, megtapogattuk egymás hátát.”

„Én vagyok a legkeresztényebb, tehát a legeurópaibb az európaiak között. Európa DNS-e vagyok, annak az őrzője.

(Magyar Narancs)

 

Erős kommunikációs aktivitást mutat a Merkur (lásd fentebb), de a kormányzati ihletet nagy mértékben segíthette a Nap szextil Neptun is. Jegyezzük meg egy időre ezt az Európa DNS-e vagyok szösszenetet, hátha lesz még vele dolgunk. Na meg olyan jól is hangzik.

 

 

05.08. „Az Országos Bírói Tanács kezdeményezi Handó Tünde felmentését – Az Országos Bírói Tanács (OBT) szerdai ülésén elfogadott határozatával kezdeményezi Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal (OBH) vezetőjének felmentését, értesült az Index. Az OBT egy felügyeleti szerv, amely törvénysértések észlelése esetén jelez az OBH-nak, amelynek elvileg ki kellene vizsgálni ezeket a vélt törvénysértéseket. Az OBT egy év alatt nyolc törvénysértésről jelzett Handó hivatala felé, érdemi lépés azonban egyik ügyben sem történt. (…) Handó reagált: Alaptalanul vádaskodnak … egyetlen céljuk, hogy minél nagyobb zavart keltsenek a bíróságok körül. (…)”

 

A (szintén) rendkívül szokatlan lépés a Szaturnusz-Plútó együttállás radikális politikai cselekményekre ösztönző hatásán kívül az életbe lépő Jupiter kvadrát Neptunnal és a Vénusz fokozott aktivitásával hozható kapcsolatba. (A Vénusz egyidejűleg trigonálja a Jupitert, kvadrátolja a Szaturnuszt, majd kisvártatva egzakt módon a Plútót és a két Holdcsomót.) Emlékeztetőül, vagy ha valaki nem tudná: Handó Tünde mellesleg Szájer József felesége, tehát erősen berkeken belüli személy, s mellesleg Bika, hogy a Vénusz illetékességét a jogon kívül alátámasszuk. Mivel felmentéséhez kétharmados döntés szükséges, nem valószínű, hogy eredményre vezet a kezdeményezés, de mégiscsak feltűnő.

 

 

05.09. Zajlanak az érettségi írásbelik és gerjed körülöttük némi botrány is. A matematika feladatok ellen tiltakoznak a diákok, a történelem vizsga témaköre (is) kiszivárgott és keringett a neten, ami példátlan a magyar rendszer történetében.

 

Hivatkozásaink nem változnak, nyilván a heti készletből gazdálkodunk, a Merkur és Jupiter minden fényszöge felsorolható lenne itt is.

 

 

05.09. „Annál az iskolánál is osztogatták Puzsér Róbert „elfogadhatatlan” ellenzéki jelölteket listázó szórólapját, ahová az ezen támadott I. kerületi polgármesterjelölt, V. Naszályi Márta kisfia is jár, a gyerek felnőtteket megszégyenítő higgadtsággal reagált az anyját gyalázó lépésre. A PM politikusa szerint egyetlen iskolánál sem lenne szabad kampányolni, a politikai pedofília nem jelenhet meg Budapest utcáin. Puzsér visszatámadással reagált, szerinte V. Naszályi használja a gyerekét “fegyverként” egy politikai vitában. (…) Az LMP és Jobbik által támogatott főpolgármester-jelölt a budavári ügyekben évek óta nagyon aktív V. Naszályit úgy jellemezte: „gyűlölködő, agresszív, arrogáns és összeférhetetlen balliberális rettegő”.

Ezzel a listával kampányoltak hétfőn reggel annál az iskolánál is, ahová V. Naszályi gyermeke is jár, az aktivista a politikus beszámolója szerint a Sétáló Budapest szórólapját osztogatta. Így az általános iskolás fiának is a kezébe nyomott egy szórólapot, aki erre kérdőre vonta:

„Azt tudja, hogy itt az első név az anyukám?” A gyereknek ezzel állítólag sikerült annyira meglepni Puzsér aktivistáját, hogy az még válaszolni sem nagyon tudott.(…)”

(hvg.hu)

 

A szórólapról már május 2-ától cikkeztek, s valamivel még korábbi persze a keletkezése, habár nem mutat nagy szellemi teljesítményre, hogy hosszan kellett volna érlelődnie. Aktuális „eredményéhez” ismét a Merkurhoz folyamodunk, úgy is, mint a kommunikáció, mint a tanulóifjúság jelölőjéhez. A hét közepére- végére egy fényszöge maradt: az Uránusszal való együttállás, ami mutatja a meglepetést is. Természetesen a Jupiter kvadrát Neptunnak is tulajdoníthatunk szerepet ebben az aprócska ügyben.

 

 

05.10. „71 éves MSZP-s aktivistával dulakodott egy közteres – Az aktivisták az óbudai szocialista polgármesterjelölt, Kiss László szerint engedéllyel tartózkodtak a helyszínen, amit a közterület-felügyelő vitatott, és el akart futni az ezt bizonyító dokumentummal. Az egyik aktivista vissza akarta kérni a dokumentumot, ekkor állítása szerint a közteres ököllel arcon ütötte. (…) ami az elmondása szerint látható több, azóta a rendőrség által is megtekintett közterületi kamera felvételén is, de az esetről az aktivisták is videót készítettek. Ezeket az Indexhez is eljuttatták: látszik rajtuk, hogy a közteres fenyegető mozdulatot tesz az aktivista felé, de hogy ez lökés, ütés vagy más mozdulat, az nem egyértelműen kivehető. (…) Az ügyben megkerestük a rendőrséget, akik azt válaszolták: “2019. május 10-én 13 óra 49 perckor bejelentés alapján intézkedtek a rendőrök Budapesten a III. kerületben, a Kaszásdűlő HÉV megállóban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűntett gyanúja miatt nyomozást indított. A bizonyítékok beszerzése és a tényállás tisztázása folyamatban van.”

(Index)

 

Csak hogy a szépen, folyamatosan burjánzó köznapi (egyre nemzetibb) erőszak se hiányozzék. A Mars folyamatosan szemben áll a Jupiterrel és kvinkunxolja a Plútót.

 

 

05.12. Hogy mégis valami kedélyesebbel fejezzem be a visszapillantót: „Az első, hivatalos magyar steaksütő bajnokságon jártunk. (…) a bírák először a szemükkel esznek: milyen a grillrács mintázata a szigorúan három centi vastag, argentin marharostélyoson, és milyen a rózsaszín árnyalata belül, a pontozást ezen a téren fényképes ábra segíti, a túl barna épp olyan kevés pontot ér, mint a túl piros. A kettévágott steak egyik fele van felszeletelve, a bírák ebből vesznek egy-egy szeletet. (…) nyolc versenyző nevezett – volt, hogy egy csapaton belül a tagok külön indultak –; részben az ismeretlenség miatt is szervezték most szombatra a versenyt, a kétnapos barbecue-kupával egyszerre: a versenybarbecue-zés már valamivel korábban, pár évvel ezelőtt elterjedt az országban. (…)

(Index)

 

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.05.13-19. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: május 15. Nemzetközi klímaváltozási akciónap

Május 15-én … összefog az egész világ, hogy a Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap keretében felhívják a figyelmet a bolygónk éghajlatát fenyegető veszélyekre, és a klímaváltozás által előidézett, vészjósló természeti változásokra.

A kutatók hevesen vitáznak arról, hogy a felmelegedést milyen mértékben idézik elő természeti hatások (a napsugárzás erősödése, a vulkáni tevékenység, a Föld pályaelemeinek változása) és milyen mértékben emberi tevékenységek. Az ENSZ klímaváltozással foglalkozó nemzetközi szakértői testülete 2007-ben megállapította, hogy a globális felmelegedés ténye nem vonható kétségbe, s azt az ember okozza.

(…)

James Lovelock, a bioszféra és a geoszféra kölcsönhatásainak neves szakértője, a Gaia-hipotézis megalkotója már 1992-ben arra figyelmeztetett, hogy a globális felmelegedésre elsősorban nem az egyre melegedő éghajlat fog bizonyítékul szolgálni, hanem a rendkívüli időjárási jelenségek gyakoribbá válása. Öt év elteltével ezt már minden kétséget kizáróan tapasztalni fogjuk – mondta akkor. És tapasztaljuk is. A múlt század közepe óta az addigi átlagos hőmérséklet-változásokhoz képest az eltérés egyre nő. (…)

A Föld népessége becslések szerint 2050-re több mint tízmilliárdra duzzad, még nagyobb nyomásnak kitéve a természeti erőforrásokat.

(…)

Mi a teendő most?

Többen arra hivatkoznak, hogy Földünk hosszú történelme során már sokszor változott az éghajlat, olyan is volt, amikor a Déli-sarkon pálmafák nőttek és krokodilok úszkáltak a tengerben. Azonban a mostani változás rendkívül gyorsan következik be, és nincs esélyünk az alkalmazkodásra. Még ha az összes emberi eredetű kibocsátást teljesen leállítanák, a változás akkor is folytatódna. E problémán csak a tudatos energiafelhasználás, a tudatos életvitel, és a környezet fokozott védelme segíthet. Ennek érdekében törekedjünk a környezettudatos magatartásra mindennapjaink során is, vásároljunk inkább környezetbarát és energiahatékony termékeket, keressük az ökocímkéket! Fontos tudni ugyanakkor, hogy hozzájárulhatunk a más ágazatokból eredő kibocsátások csökkentéséhez is a hulladék mennyiségének visszafogásával, vagy például azzal, hogy odafigyelünk arra, hogy a hulladék újrahasznosítható vagy komposztálható legyen. Szemléletes példa, hogy egy alumínium edény újrahasznosítása tízszer kevesebb energiába kerül, mint egy új gyártása. Emellett, mindannyian sokat tehetünk a szén-dioxid mentes társadalom megvalósításához a megújuló energiaforrások alkalmazásának előmozdításával.”

(SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft)

 

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. május 1-31-ig.
Nap: Bika 10°21´ – Ikrek 10°15´
Merkur: Kos 19°55´ – Ikrek 22°34´
Vénusz: Kos 12°31´ – Bika 20°11´
Mars: Ikrek 20°12´ – Rák 10°14´
Jupiter: retrográd Nyilas 23°43´ – 20°42´
Szaturnusz: Bak 20°31´ – retrográd: 05.01-től – Bak 19°43´
Uránusz: Bika 3°00´ – 4°40´
Neptun: Halak 18°2´ – retrográd 05.22-től – 18°37´
Plútó: retrográd Bak 23°8´ – 22°50´
Holdcsomó: Rák 21°13´ – 18°2´

 

A Hold a héten
Szűz 05.14. 20.50-ig
05.14. 20.50-től 05.16. 23.25-ig Mérleg
05.16. 23.25-től 05.19. 3.21-ig Skorpió
05.19. 3.21-től Nyilas

Holdfázis: telihold (Nap szembenállás Hold) május 18. 3 óra 21 perc.

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma hétre szaporodott.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 1. Ismét életbe lépett a Jupiter kvadrát Neptun fényszög, amelyből egyszer már volt szerencsénk ízelítőt kapni, 2018.12.18-2019.02.17. között. (Meg 2012. június-július, majd 2013.01.20-04.05. között.) A mostani periódus 2019.05.08.-10.20. között esedékes. Egzakt lesz másodszor 06.16-án, harmadszor pedig 09.21-én.

Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik.

Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is.

A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

05.11-én volt egzakt a Nap trigonja a Szaturnuszhoz. E hét csaknem a feléig érvényesül. Fegyelmezettség, önmérséklet, célirányosság, határozottság, felelősségtudat és méltóság a főbb tartalma. Emellett az ego keretek közé szorítását is jelenti, ez segít hozzá az önmérséklethez. Ezzel szemben különféle kompenzálási törekvések is tapasztalhatók, túlzásokkal. Nagy koncentrációs készség, kitartás, eredményes tevékenységre való törekvés és kézzelfogható eredmények is kalkulálhatók a fényszöggel, azonban csak akkor, ha előkészítésük már megtörtént, vagy nagyon rövid idő alatt is realizálhatók. Az aspektus egész időtartama nincs több 5-6 napnál, így – általában – eget rengető horderejű dolgokra nemigen lehet gondolni.

 

05.11-én volt pontos még a Nap szextil felszálló Holdcsomó is, a karmikus feladatokra való figyelmeztetés szelídebb formájával, a hét egyharmadáig- feléig.

 

05.09-én kulminált a Vénusz trigon Jupiter. A hét legelején lehet még rá számítani. A dinamizmus jellemző erre a bolygókapcsolódásra, amely alapjelentésében kompromisszumkeresést, békés megoldásokat, kellemes kapcsolatépítést, jó nemzetközi viszonyokat mutat. Azonban sajnos a Jupiter korláttalan, a Vénusz pedig könnyelmű – számos jó tulajdonságuk mellett, s emiatt sokszor olyan helyzetek állhatnak elő, amelyek szerencsésen végződnek, de addig még egy sor probléma előzi meg a végkimenetelt. Nagy idealizmus és erkölcsi tartás jellemzi, legalábbis deklarálás szinten. Ez nem zárja ki, hogy aki deklarál, néhanap bele ne menjen jogilag vagy csak az íratlan szabályokat mellőző kétes helyzetekbe. Ezekben a szituációkban két fő motiváció érhető tetten: az egyik az említett vénuszi könnyelműség, a másik pedig az „amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek” alapállás. Mindezzel nincs gond addig, amíg másokat el nem ítél hasonló súlyú, csak más jellegű cselekmények miatt.

 

05.09-én a Vénusz kvadrátolja a Plútót, ami a hét legelejéig hat. Intoleranciára, a kapcsolatokban jelentkező zökkenőkre, konfliktusokra és szélsőséges esetekben akár szakításra is utalhat. Ez mindenféle kapcsolatra érvényes, korántsem csak a magántermészetűekre. Például szervezetek, cégek közötti, vagy akár nemzetközi kapcsolatokat, pénzügyeket is érinthet. Közönséges, durva megnyilvánulások. A pénzügyekben láncreakció-szerű események.

 

A Mars szembenállás Jupiter a hétnek körülbelül a feléig él még. Elszánt düh jellemzi a konstellációt, különösen olyan helyzetekben, amikor valamilyen örömforrás elapadása tapasztalható. A diplomatikus követelődzés is megfogalmazható úgy más emberekkel, csoportokkal, mint magával az élettel szemben. Elégedetlenség, dac különösen akkor, ha kudarc fenyeget egy-egy kezdeményezést. Erkölcsi energiák szempontjából a vadhajtásokra érdemes ügyelni, mert káros irányba fordulhatnak. Önpusztító tendenciák is beleférnek a konstellációba, valamint a környezet – közte a nemzetközi környezet – felé sugárzott kihívás, erőfitogtatás.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

05.13-án pontos a Nap kvinkunxa a Jupiterhez. Igazságtalanság, hatalmi dölyf, túlzások – mindez azonban hosszan tartó következményekkel.

 

05.14-én egzakt a Nap trigon Plútó. Feszültség, dimenzionált illetve láncreakciót indító folyamatok, hatalommal történő konfrontálódás vagy/és visszaélés, tömegeket is érintő jelenségek, a tömegek aktivizálódása, a hatalommal való összeütközése, állatokkal kapcsolatos események várhatók azon a héten, amelyen érvényesül.

 

05.14. a Vénusz szextil Mars kulminálásának az ideje is. Békülékenység, empátia, dinamikus, mégis diplomatikus kontaktus-termetés vagy kapcsolattartás jellemezheti.

 

05.15-én jegyet vált a Vénusz, 11 óra 35 perctől első uralmi jegyében, a Bikában halad tovább.

 

05.16-án egzakt a Merkur trigon Szaturnusz. Célirányosságra törekvést, józanságot, praktikus szempontok figyelembe vételét, emiatt hatékony intézkedéseket és összeszedettséget, jó koncentrációs készséget mutat. A verbalitás fokozódik, bár kétes mellékzöngékkel: ellentmondást nem tűrve, machiavellista felhangokkal.

 

05.16-án pontos a Merkur szextil Neptun aspektus. Megértés, az intuíció felerősödése, konszenzusra való hajlam járhat vele (még egyszer hangsúlyozom azonban, hogy csekély időtartama folytán még az sem biztos, hogy észrevehető mértékben). Rejtett dolgok kiderülése, előkerülése, olyan személyek felbukkanása, akik előzőleg nem voltak szem előtt.

 

05.16-án még egy csúcspont van: a Merkur szextil felszálló Holdcsomó jelzi a karmikus feladatokra eső hangsúly folyamatosságát.

 

05.16-án a Mars is jegyet vált, méghozzá a Rákba.

 

05.17-én a Merkur kvinkunx Jupiter csúcspontja esedékes. Kínos, bár hosszú távon bizonyára hasznos információk kerülnek felszínre, amelyek a reinkarnációs előzményeket, a jelenlegi karmikus feladatot érintik. Kíméletlen szembenézés az előzményekkel, s azzal, hogy jelenleg hol tartunk a feloldásban, megoldásban. Esetleg újabb karmikus teher képződése, nem kellően átgondolt kommunikáció vagy jogtalanság folytán.

 

05.18-án egzakt a Merkur trigon Plútó. Nagy dinamikát mutat az úgynevezett merkuri területeken – kommunikáció, kontaktus, közlekedés, forgalom, tanulás, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolat, esetleg jogi- vagy egészségi, orvossal kapcsolatos ügyekben. Járhat vele különleges lényeglátás, felismerés. Vadhajtása lehet viszont: határozottság helyett erőszakosság a kommunikációban, következetesség helyett konokság. A fokozott idegi terhelés még a harmonikus aspektusban is érvényesül. Természetesen balesetjelölő is.

 

05.18-án áll pontosan együtt a Vénusz az Uránusszal. Hirtelen fordulatok következhetnek be többek között az emberi kapcsolatokban, váratlan szakítás vagy épp ellenkezőleg: új kapcsolat, vagy régebbi (például baráti) megváltozása gyors váltással. Sokaknál tapasztalható lesz olyan magatartás, ami szemmel láthatóan nem számol semmiféle következménnyel, hanem szabadon kiél bizonyos megnyilvánulásokat, amelyekre egyébként „józanul” nem hajlamos. Minthogy a Bikában zajlik most az együttállás, a jegy lefékezheti, késleltetheti a folyamatokat, de a feszültsége mindenképpen megmarad.

 

A hét közepétől a Nap ismét együtt áll a Merkurral (pontos: 05.21), fokozva a kommunikációt, azon belül különösen a kormányzati kommunikációt.

 

A hét egyharmada táján kezdődik a Mars szextilje az Uránuszhoz. Nagy szellemi lendület, kézzelfogható eredményekkel a jelentése. Ilyenkor lehet új dolgokat sikerrel beindítani, régit lezárni, halogatott döntéseket könnyedén és jó eredménnyel meghozni. A kapcsolatokban ügyesen de határozottan navigálni, kritikát gyakorolni úgy, hogy a másik jó szívvel fogadja stb.

 

 

A 20. hetet nyitó konstellációban van egypár fényszög sorozat, elég cikk-cakkosra sikeredett. Lássuk, mit is jelent ez az egyes típusokra nézve.

 

KOS

Anyagi viszonyaira tevődik át a hangsúly egy időre. Természetesen összefügg munkájával, munkahelyével is a dolog. Lehet, hogy kap egy jó ajánlatot, vagy olyan plusz munkát, amely jövedelmét is gyarapítja. Ha emiatt döntési helyzetbe kerül, többet hezitálhat, mint amennyit egyébként szokott, ami bizonyos értelemben és mértékig nem is olyan haszontalan.

 

 

BIKA

Veszteségekkel vagy ellenkező előjellel: mások közreműködésével, pl. társulás révén szerezhető jövedelemmel foglalkozik sokat, de emellett továbbra is fókuszban marad a társadalmi kapcsolatok, rokonok, külföld, utazás, tanulás témaköre is. Mi több: mindez összefügg hosszabb távú elképzeléseinek, saját vagy családtagjai jövőjének alakulásával.

 

 

IKREK

Otthonában, családjában kedvező változásokra számíthat. Némely Ikrek típusnál esedékes lehet a család gyarapodása is. Másoknál akár lakóhely változás is szóba jöhet. Párkapcsolatát befolyásolja munkája, vagy szülőjével való viszonya. Ha súrlódás támad a felek között (mármint társával), a gyanakvás helyébe lépő türelem és megértés csodákat tesz.

 

 

RÁK

Az emberi kapcsolatokra fókuszál elsősorban a héten. Remekül kommunikál, népszerű mikrokörnyezetében, de munkatársakkal, iskolatársakkal, barátokkal és partnerével is igen hangsúlyossá válik a viszony. Félreértés, régi sérelmek felidézése terhelheti némelyiket, s az jelenti a kihívást, vagy feladatot: hogyan tudja kezelni érzéseit, az adott helyzeteket.

 

 

OROSZLÁN

Az anyagiak az Oroszlánt is élénken foglalkoztatják a héten. Jó lehetőségeket tud kiaknázni. Munka, hivatás ügyekben is előnyös fejleményekre számíthat, bár itt becsúszhat kisebb csalódás is. Egészségi állapotára figyelmet kell fordítania, önként vagy kényszerűségből. Intuíciója ismét remekül működik, ha nem is lehet (szabad) 100 %-osnak tekinteni.

 

 

SZŰZ

Megint felszínre kerülnek azok a problémák, amelyek évekig kísértették gyerekével, vagy barátaival (lazább párkapcsolattal illetve vállalkozással) összefüggésben. Persze a családi életet is érinti ez, s házasságát is. Ha nem házas, akkor is folyton előtérbe kerül, megkérdőjeleződik, állandó egyensúlyozásra szorul az Én és a Világ viszonya.

 

 

MÉRLEG

A kommunikáció, tanulmányok, utazás, közlekedés, esetleg testvér témaköre most is kiemelt. Egyenetlenségre, kisebb-nagyobb jogi vitára, ilyen eljárásra is sor kerülhet, bár ebből a szempontból sokat számít, hogyan kezeli a kérdést, mennyire tud felülemelkedni némely hiúsági kérdésen. Mások – pl. társulás – révén szerezhető haszonra tehet szert.

 

 

SKORPIÓ

Egy csomó praktikus problémával találja szemben magát, ami nem okoz különösebben gondot a típusnak, de a mostani szériát mégis sokallja egy kicsit. Társa, házastársa, vagy általában a külvilág sok támogatást nyújt. Minden zökkenő ellenére is bátran nekiáll tervezni, mert úgy érzi,  hogy megvan az esély ide vonatkozó körülményeinek stabilizálására.

 

 

NYILAS

Családon belüli konfliktusok, érthetetlen, kaotikus jelenségek most is kísértik, de nagyon igyekszik rendbe tenni ezt a területet is. Anyagi viszonyaiban a stabilizálódás folytatódik, s munkájában is kellemes jelenségekkel találkozik, népszerűsége növekszik. Jó hír, hogy társkapcsolata szintén a normalizálódás felé tart, most sok mindent képesek tisztázni.

 

BAK

Elbizonytalanodik meggyőződés-rendszerének némely elemében, ami miatt átmenetileg el- elvész a kommunikációban is. Nem kell aggódnia, személyiségének alapjait nem érinti ez a jelenség és még bőven marad szabálya. Társadalmi kapcsolataiban, ilyen jellegű tevékenységében nincs ilyen zökkenő, sőt: kimondottan javuló tendencia látszik.

 

 

VÍZÖNTŐ

Otthon, család, ingatlan, haza témájában intenzív változások látszanak, vegyes, túlnyomórészt pozitív előjellel. Anyagi vonzata is lehet ennek, esetleg a változások feltétele lehet némi kiadás. Hosszabb távú terveit is befolyásolhatja mindez. Tudattalanjában jelentős folyamatok zajlanak, melyek sok, később felhasználható tapasztalatot segítenek majd felszínre.

 

HALAK

Gondolkodásmódja átmenetileg igencsak racionálisabb a szokottnál, s ezt igyekszik is kiaknázni hosszabb távú elképzeléseinek felépítésében. Adminisztratív, bürokratikus ügyekben sikereket érhet el, határozott fellépéssel és ötletességgel. Tanulmányok, utazás terén is hasonló eredményekre számíthat. Házastársa vagy a külvilág támogatja mindebben.

 

19. hét 2019. május 6-12 

Általános 

Visszapillantó a 2019.4.29-05.05. közötti hétre

 

Különös, hogy a Merkur és a Mars fokozott aktivitása mellett a héten viszonylag kevés idegborzoló jelenség ütötte fel a fejét – legalábbis itthon. Nem végeztem külön kutatást az okai miatt, csak a napi állásokra

Konstelláció

figyeltem most is. Ezekből azért annyi kiderül, hogy talán elegendőnek bizonyultak a „kompenzációs tételek”, vagyis, hogy a diszharmonikus kapcsolódások mellett akadtak jelentős harmonikus fényszögek is, s úgy látszik, ezeknek sikerült kiegyenlíteni, lenullázni, kisütni egymást. A Merkur szextilben volt a Marssal és trigonban a Jupiterrel, miközben kvadrátolta a Szaturnusz-Plútó együttállást. A Marsnak csak goromba fényszögei vannak: szembenállás Jupiter, kvinkunx Szaturnusz, kvadrát Neptun, kvinkunx Plútó. Ehhez képest kevesebb agresszív cselekményről számoltak be a híradások (továbbra is az itthoni viszonyokra gondolva), mint ahogyan feltételezhető volt. Az is igaz, hogy még nincs vége ezen tendenciáknak.

 

A lassú bolygóknál is akad kompenzáló tényező, amelyet kevésbé szoktam emlegetni a fő tétel, a Szaturnusz együttállás Plútó mellett, méghozzá a Szaturnusz szextil Neptun, és a Neptun trigonja a felszálló Holdcsomóhoz.

 

A balesetek terén azért valószínűleg meglátszott a nagy aktivitást mutató, vegyes konstelláció, az időjárás is erősen téli jellegűre fordult a hét végére, és a mindennapi életben is fel lehetett fedezni a feszültségek nyomait. Amikor egymásnak ellentmondó egyidejű tendenciák jellemzőek – mint most a Merkurnál – olyankor fordul elő, hogy az ember azt érzi, hogy mindjárt történni fog valami, vagy ő lendül neki a cselekvésnek. Fokozódik a belső aktivitás, némelykor (Mars) az agresszivitás is, tettvágy, ugrásra kész állapot – majd nem történik semmi, viszont marad még mindig a magas aktivitás-szint, amivel sokszor nem tud mit kezdeni a szülött. A végkicsengés – alkattól függően – lemondás, düh, apró depresszió, nosztalgia, a legjobb esetben lassú lecsengés és visszatérés a normál állapotba. Kicsit hasonlít mindez az egzakt nélküli fényszögekről mondottakra (lásd a Fogalomtárban a Retrograditás címszónál – http://karmaasztrologia.info/karmaasztrologia-gal-judit-fogalomtar/ a link).

Ami pedig a blokkolást illeti, az illusztrációnak választott konstellációra emlékeztető harmatcseppes pókháló remekül kifejezi azt is.

 

Külön figyelmet érdemel az is, hogy a Merkur a Marssal aktuálisan uralmi cserében van május 6-ig. (Az uralmi cseréről lásd: Asztrológiai alapfogalmak, 16 rész a bolygók kozmikus helyzete – http://karmaasztrologia.info/karmaasztrologia-gal-judit-asztrologiai-alapfogalmak/ linkkel).

Ez segít intellektualizálni az indulati tényezőket, vagyis ugyancsak csökkentheti a konstelláció által egyébként sugallt gorombaságokat.

 

 

04.29. „Állásukat féltő óvónőkkel íratták alá a Fidesz Kubatov-listáját – Önkormányzati fenntartású óvodákban gyűjtöttek Orbán Viktor bevándorlásellenes programját támogató aláírásokat, a munkájuk miatt kiszolgáltatott óvónők pedig nem mertek nyíltan szembeszállni a “kéréssel” – derül ki a hvg.hu birtokába került hang- és képfelvételekből. A józsefvárosi köznevelési intézményekben zajló politikai agitáció súlyosan sért több törvényt is, az adataikkal Kubatov-listára került dolgozók már el is kezdték kapni a Fidesz kampányüzeneteit. Az önkormányzat elismerte az aláírásgyűjtés tényét, de tagadták, hogy a fideszes alpolgármester ennek érdekében nyomást gyakorolt volna az óvónőkre. Mivel az ívek viszont tőle származtak, a polgármester megvonta tőle az eddigi oktatási jogkörét. (…)

(hvg.hu)

 

A cikk sokkal hosszabb, mint az elején elhelyezett összefoglaló, amit idéztem. A teljes cikk linkje:

https://hvg.hu/itthon/20190429_Ovonokkel_irattak_ala_a_Fidesz_Kubatovlistajat

Az asztrológiai hivatkozásokból a Merkur aktivitást vehetjük alapul.

 

 

04.29. Megy a patkányozás folytatólag, legalábbis a hét elején, majd hirtelen elapad, vagy búvópatakként működik, s megint előbukkan később. A hét eleji állapot az, hogy a fidesz nekiállt kampányolni Bangóné kijelentése miatt, amire az mszp egy nap tartamáig ellenkampányt hirdetett meg a patkánykormány ellen irányuló propagandára. Ám ezt 24 órán belül leállították, visszavonták. Ettől még napi téma marad, de kevésbé politikai felhanggal, hanem visszatértünk a megoldandó probléma megközelítéshez.

 

Kozmikus háttér: Kos-Merkur, Ikrek-Mars uralmi csere és vegyes fényszögeik.

 

 

05.02. „Orbán: Látványosan keresni fogjuk az együttműködést Salvinivel – Közös sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor és Matteo Salvini. A magyar kormányfő megmutatta olasz politikustársának a magyar határzárat. Salvini érkezésekor azt mondta, „Magyarországra érkeztem egy új Európát építeni”. Új Európára, új fejezetre van szükség, mondta Orbán erre.

Orbán Viktor a sajtótájékoztató elején azt mondta, csúcsponton a két ország között az együttműködés, a gazdasági kapcsolatok jók. „Baráti talapzaton állt a mai találkozó” – mondta.

 

Mindketten szeretik a hazájukat, erős nemzetállamokat akarnak.

Keresztény alapokon álló Európát.

A határokat pedig meg kell védeni, nemcsak beszélnek erről, cselekednek is.

Ezért is voltak Röszkén, megmutatta a magyar határzárat. Nem rejtette véka alá, tiszteli Salvinit, amit a tengereken tesz a menekültek ellen.

(…)

A karmelita kolostor előtt … DK-sok fogadták az olasz politikust, Mussolini = Salvini feliratú táblákkal. Orbán és Salvini előtte a magyar határzárat is megnézték Röszkénél. A bajor testvérpárt és szövetséges CSU közben nem örül annak, hogy Orbán Salvinivel parolázik.

 

A Merkur trigon Jupiter a külpolitikai „sikereknek” – lásd még a következő hírt is – remek mutatója.

 

 

05.02. „…Trump és Orbán május 13-án találkoznak – Szijjártó Péter külügyminiszter megerősítette az Origónak, Donald Trump amerikai elnök munkalátogatásra hívta meg Orbán Viktort május 13-ra Washingtonba. A találkozó szűk körben zajlik majd. A napirenden az energiabiztonság, a védelmi együttműködés, a kétoldalú kapcsolatok és a regionális biztonsági kérdések szerepelnek.

Szerda este az Átlátszó már írt a találkozóról washingtoni információk alapján.”

(Index)

 

Lásd az imént a Merkur trigon Jupiter hivatkozást. Majd azért arra kíváncsi leszek, merre fordulnak a szelek, amikor hamarosa, május 8-tól (ismét) életbe lép az ezúttal hosszan tartó Jupiter kvadrát Neptun is.

 

 

05.03. „Tiltakozik a Magyar Bírói Egyesület Kövér László kijelentései ellenKözleményben tiltakozik a Magyar Bírói Egyesület Kövér László kijelentései ellen, amelyeket a múlt héten a magyar bírák függetlenségét garantáló törvény 150. születésnapján mondott.

A házelnök arról beszélt, hogy a bírák mindig csak annyira lehetnek függetlenek, amennyire a magyar állam is az. Hozzátette, korunk jogászainak és politikusaink változatlanul maguknak kell eldönteniük, hogy milyen értékek védelmére kelnek, kinek az oldalára állnak, az államot védők és építők, vagy az államot támadók és rombolók oldalára.

A Magyar Bírói Egyesület szerint ezzel a beszéddel Kövér László megfogalmazta a bírói karral szemben támasztott mai politikai elvárást, figyelmen kívül hagyva ősapáink üzenetét.”

(www.atv.hu)

 

Kövér április 24-én borzolta fel a kedélyeket kijelentéseivel, s bár volt, aki rögtön tiltakozott, de testületileg 9 nap múlva mozdult meg az a gépezet, amit jól ismerünk az igazságszolgáltatás, bírói eljárások mindennapjaiból. Ahhoz képest még viszonylag gyors is volt… Természetesen most is a Merkur aktivitásához fordulunk, különös tekintettel a Jupiter trigonjára, amely történetesen aznap, május 3-án volt egzakt.

 

 

05.04-05. Visszatér egy kicsit a tél, itt-ott havazik is.

 

A Mars goromba fényszögeiből 5-én kulminál a szembenállás Jupiter, s élénk a kettős kvinkunxa a Szaturnusz-Plútó együttálláshoz. 

 

 

GPS – Előretekintés 2019.05.06-12. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: május 9. az Európai Unió születésnapja.

„1950. május 9-én Robert Schuman előterjesztette Európa újjászervezésére vonatkozó javaslatát, mely elengedhetetlen feltétele volt a békés kapcsolatok fenntartásának. Ezt a „Schuman-Nyilatkozat” néven ismert javaslatot tekintjük a mai Európai Unió megszületéséhez vezető első lépésnek.”

(G-portál)

 

Akit különösen érdekel ez az egyébként igencsak aktuális téma, annak a kedvéért ismét elhelyezek itt egy linket, a Wikipédia szócikkét. Rövid áttekintést ad az előzményekről.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3_t%C3%B6rt%C3%A9nete

Érdemes átfutni.

 

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019.  május 1-31-ig.

Nap: Bika 10°21´ – Ikrek 10°15´
Merkur: Kos 19°55´ – Ikrek 22°34´
Vénusz: Kos 12°31´ – Bika 20°11´
Mars: Ikrek 20°12´ – Rák 10°14´
Jupiter: retrográd Nyilas 23°43´ – 20°42´
Szaturnusz: Bak 20°31´ – retrográd: 05.01-től – Bak 19°43´
Uránusz: Bika 3°00´ – 4°40´
Neptun: Halak 18°2´ – retrográd 05.22-től – 18°37´
Plútó: retrográd Bak 23°8´ – 22°50´
Holdcsomó: Rák 21°13´ – 18°2´

 

A Hold a héten
Bika 05.06. 5.39-ig
05.06. 5.39-től 05.08. 11.06-ig Ikrek
05.08. 11.06-tól 05.10. 15.13-ig Rák
05.10. 15.13-tól 05.12. 18.21-ig Oroszlán
05.12.18.21-től Szűz

Holdfázis: első negyed ( Nap-Hold kvadrát) május 12. 3 óra 11 perc

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma egyelőre hat, de e héten kibővül majd.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

05.03-án volt pontos a Merkur trigonja a Jupiterhez, e hét elejéig kitart. A két szellemi bolygó kapcsolódása nagy pezsgésre utal olyan területen, ahol a filozófia, erkölcs, politika, tudomány és egyéb, általánosan kiterjeszthető és főleg kommunikációval intézhető ügyek forognak terítéken. Fontos a szellemi színvonal, vagy legalább ennek a látszata. Veszélye a felületességbe fulladás és annak a csábítása, hogy ha sokat beszélünk valamiről, azzal mást már nem is kell tenni. Ha túl sok a környezetében az agresszív fényszög, akkor azok hatását kiválóan csökkenti. Semlegesebb előzmények után illetve körülmények között remek alkalom konszenzus megteremtésére, nagyobb ívű szellemi áramlatok indulására. Az emberiesség egy kisebb vizsgájának is lehet tekinteni: mennyire is lehetünk büszkék a homo sapiens sapiens státuszra.

 

05.02. volt a Merkur kvadrát Szaturnusz pontos kapcsolódásának napja. Szerencsére legfeljebb e hét legelején érezhető belőle valamennyi. Baleseti jelölő, méghozzá elég markánsan. Közlekedési anomáliákra is utalhat. Amit tehet ilyenkor az ember: kicsit jobban ügyel a szabályok betartására, arra, hogy merre veszi az irányt; nem dühöng ha megint dugóba került, valamivel korábban elindul hogy legyen ideje és idege kivárni a szaturnuszi hátráltatást a közlekedésben. Természetesen minden más, forgalommal, kommunikációval összefüggő dologra is vonatkozik ugyanez a konstelláció. Türelem, türelem és megint türelem, amit érdemes hangsúlyozni. Mozgásszervi panaszok tömeges jelentkezésére is lehet számítani a fényszög hatálya alatt.

 

05.02. az egzakt Merkur kvadrát Plútó ideje, a hét első napjaiban még működhet a fényszög. Jelent feszültségeket, hepciáskodásra, „csakazértis megmutatom” motívumokra készteti az erre hajlamos egyéneket. Azon kívül sejtet még tömegeket érintő eseményeket (balesetek, tűzesetek, állatokkal kapcsolatos események, konfliktusok viták, veszekedések). Közlekedési anomáliák, balesetek, esetleg tömegszerencsétlenség, a legkevesebb a fokozott türelmetlenség, ingerültség, agresszió a merkuri (közlekedési, kommunikációs) szituációkban.

 

05.01-én a Mars pontosan kvinkunxolta a Szaturnuszt. A hétnek csaknem a felépig számíthatunk még rá. Fájdalmasan őszinte felismerések, rendszerint valami „külső segítséggel”. Kikerülhetetlen, hogy nagyobb aktivitást fejtsen ki az érintett személy vagy csoport a karma ügyeiben, amelyeket addig alighanem igyekezett kikerülni.

 

05.05-én kulminált a Mars szembenállás Jupiter. Nemcsak a teljes hetet átfogja még, hanem a rákövetkezőben is érződik. Elszánt düh jellemzi a konstellációt, különösen olyan helyzetekben, amikor valamilyen örömforrás elapadása tapasztalható. A diplomatikus követelődzés is megfogalmazható úgy más emberekkel, csoportokkal, mint magával az élettel szemben. Elégedetlenség, dac különösen akkor, ha kudarc fenyeget egy-egy kezdeményezést. Erkölcsi energiák szempontjából a vadhajtásokra érdemes ügyelni, mert káros irányba fordulhatnak. Önpusztító tendenciák is beleférnek a konstellációba, valamint a környezet – közte a nemzetközi környezet – felé sugárzott kihívás, erőfitogtatás.

 

05.05-én volt pontos a Mars kvinkunx Plútó is. Egész héten érvényesül. A két rokon-bolygó ilyen találkozása mindenképpen kellemetlen és agresszívnek számító olyan eseményeket jelent, amelyek kihatásai hosszabb időre érvényesülnek, mint ameddig maga a történés tart. Az agresszió fogalmának használatánál érdemes tisztázni: egyáltalán nem csak a testi erőszak tartozik körébe, a mentális, lelki, verbális erőszak sokszor jóval kártékonyabb lehet.

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

05.06-án jegyet vált a Merkur, átlép a Bikába, s ott halad május 21-ig.

 

05.07-én pontos a Vénusz kvadrát Szaturnusz. Visszaesést, ridegséget, könyörtelenséget jelent a csoportok közötti és az emberi kapcsolatokban. Sokszor tapasztalható inkorrektség, intolerancia. Ígéretek visszavonása, megváltoztatása, joggal való visszaélés is lehet a tartalma. Nemzetközi kapcsolatokban konfliktusok, az előbbiekhez hasonló jelenségek. A mindennapi pénzügyekre nézve is elég hátrányos.

 

05.07. a Vénusz kvadrát Holdcsomók kulminálásának ideje is. A karmikus feladatok megoldására vonatkozik természetesen.

 

05.08-án pontos a Merkur együttállás Uránusz. Kapkodás és gorombaság a kontaktusokban, kommunikációban. A különállás, függetlenség verbálisan kissé túlhajtott kifejeződése. Elhamarkodott döntések, melyek nyomán konok végrehajtás következik. Balesetek, olyan események, amelyek kívül esnek az ember hatókörén (szerencsétlenségek). Közlekedési anomáliák, nem utolsó sorban a modern technika miatt. Elektromossággal és informatikával kapcsolatos problémák.

 

05.09-én egzakt a Nap szextil Neptun aspektus. Jóakarat, empátia, szociális érzékenység, ilyen ügyekre rálátás, megértés a tartalma, csak csekély ereje és igen rövid ideje folytán kevés az esély arra, hogy nagyobb horderejű dolgok születhessenek általa – ha csak önmagában szerepel.

 

05.09. – az EU születésnapját, egyúttal a Győzelem Napját is megtisztelve, a Vénusz trigon Jupiter kulminálásának ideje is. A dinamizmus jellemző erre a bolygókapcsolódásra, amely alapjelentésében kompromisszumkeresést, békés megoldásokat, kellemes kapcsolatépítést, jó nemzetközi viszonyokat mutat. Azonban sajnos a Jupiter korláttalan, a Vénusz pedig könnyelmű – számos jó tulajdonságuk mellett, s emiatt sokszor olyan helyzetek állhatnak elő, amelyek szerencsésen végződnek, de addig még egy sor probléma előzi meg a végkimenetelt. Nagy idealizmus és erkölcsi tartás jellemzi, legalábbis deklarálás szinten. Ez nem zárja ki, hogy aki deklarál, néhanap bele ne menjen jogilag vagy csak az íratlan szabályokat mellőző kétes helyzetekbe. Ezekben a szituációkban két fő motiváció érhető tetten: az egyik az említett vénuszi könnyelműség, a másik pedig az „amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek” alapállás. Mindezzel nincs gond addig, amíg másokat el nem ítél hasonló súlyú, csak más jellegű cselekmények miatt.

 

05.09. még mindig: nem mindenkinek örömünnep az imént említett két dolog, úgyhogy a kiegyenlítés bolygója, a Vénusz egyúttal kvadrátolja a Plútót e napon. Intoleranciára, a kapcsolatokban jelentkező zökkenőkre, konfliktusokra és szélsőséges esetekben akár szakításra is utalhat. Ez mindenféle kapcsolatra érvényes, korántsem csak a magántermészetűekre. Például szervezetek, cégek közötti, vagy akár nemzetközi kapcsolatokat, pénzügyeket is érinthet. Közönséges, durva megnyilvánulások. A pénzügyekben láncreakció-szerű események.

 

05.11. Egzakt a Nap trigonja a Szaturnuszhoz. Fegyelmezettség, önmérséklet, célirányosság, határozottság, felelősségtudat és méltóság a főbb tartalma. Emellett az ego keretek közé szorítását is jelenti, ez segít hozzá az önmérséklethez. Ezzel szemben különféle kompenzálási törekvések is tapasztalhatók, túlzásokkal. Nagy koncentrációs készség, kitartás, eredményes tevékenységre való törekvés és kézzelfogható eredmények is kalkulálhatók a fényszöggel, azonban csak akkor, ha előkészítésük már megtörtént, vagy nagyon rövid idő alatt is realizálhatók. Az aspektus egész időtartama nincs több 5-6 napnál, így – általában – eget rengető horderejű dolgokra nemigen lehet gondolni.

 

05.11-én pontos még a Nap szextil felszálló Holdcsomó is, a karmikus feladatokra való figyelmeztetés szelídebb formájával.

 

A hét közepe tájától a Nap trigonba kezd állni a Plútóval (pontos: 05.14). Feszültség, dimenzionált illetve láncreakciót indító folyamatok, hatalommal történő konfrontálódás vagy/és visszaélés, tömegeket is érintő jelenségek, a tömegek aktivizálódása, a hatalommal való összeütközése, állatokkal kapcsolatos események várhatók azon a héten, amelyen érvényesül.

 

A hét legvégétől a Merkur trigonálja a Szaturnuszt. (Egzakt: 05.16.) Célirányosságra törekvést, józanságot, praktikus szempontok figyelembe vételét, emiatt hatékony intézkedéseket és összeszedettséget, jó koncentrációs készséget mutat. A verbalitás fokozódik, bár kétes mellékzöngékkel: ellentmondást nem tűrve, machiavellista felhangokkal.

 

A hétnek szinte a legelejétől szextilbe kerül a Vénusz a Marssal (pontos 05.14). Békülékenység, empátia, dinamikus, mégis diplomatikus kontaktus-termetés vagy kapcsolattartás jellemezheti.

 

A hét legvégén a Vénusz is kezdi együttállását az Uránusszal, amely 05.18-án lesz egzakt. Hirtelen fordulatok következhetnek be többek között az emberi kapcsolatokban, váratlan szakítás vagy épp ellenkezőleg: új kapcsolat, vagy régebbi (például baráti) megváltozása gyors váltással. Sokaknál tapasztalható lesz olyan magatartás, ami szemmel láthatóan nem számol semmiféle következménnyel, hanem szabadon kiél bizonyos megnyilvánulásokat, amelyekre egyébként „józanul” nem hajlamos.

 

A hét egyharmadánál ismét elkezdődik a Jupiter kvadrát Neptun fényszög, amelyből egyszer már volt szerencsénk ízelítőt kapni, 2018.12.18-2019.02.17. között. (Meg 2012. június-július, majd 2013.01.20-04.05. között.) A mostani periódus 2019.05.08.-10.20. között esedékes. Egzakt lesz másodszor 06.16-án, harmadszor pedig 09.21-én.

Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik.

Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is.

A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

Mit sejtet a következő hét vegyesre sikeredett konstellációja az egyes jegyek számára?

 

KOS

Előtérbe kerül a külföld, ilyen kapcsolatok, tanulmányok vagy szélesebb társadalmi kérdések köre, s a kommunikáció valamilyen formája. Sajátos módon ezek ütközhetnek is egymással, bizonytalanságot, döntési szituációt jelölve. Függetlenség szempontjából előnyös fejleményekre számíthat, s ez vonatkozhat – meglepetésként – anyagi helyzetére is.

 

 

BIKA

Lehet, hogy szokatlanul hirtelen döntésre szánja el magát önérvényesítéssel, munkával, szüleivel vagy saját szülői szerepével kapcsolatban. Hogy nem bánja meg, legalábbis egyelőre, az egészen biztos. Ne vívódjon sokat tehát, hanem ragadja meg azt a szerencsés alkalmat, ami felbukkanhat az életében, s ami hosszabb távú terveit is befolyásolhatja.

 

 

IKREK

Feszült idegállapot jellemezheti a következő hetet, pedig valójában nincs is erre komolyabb oka. Ettől függetlenül természetesen azonnal meg tudja magyarázni helyzetét. Egészségi problémái esetleg valóban adhatnak okot esetleg némi aggodalomra, de azonnal meg is találhatja a megoldásukhoz vezető utat. Munkája most elég kiegyensúlyozottnak tűnik.

 

 

RÁK

Nehéz eldönteni, melyik terület aleghangsúlyosabb ennél a típusnál. A munka, kötelezettségek (esetleg: betegségek) biztosan, s elég jó kilátások várnak rá, még akkor is, ha elfojtott szorongást érez. Társkapcsolata változatlanul sok törődést, odafigyelést igényel, váltakozó sikerrel. Ettől függetlenül hosszabb távú terveit nyugodtan csiszolhatja.

 

 

OROSZLÁN

Barátok, vállalkozás, lazább párkapcsolata vagy gyerekei befolyásolják terveinek alakulását, s egyelőre úgy látja, hogy zsákutcába került vagy olyan kisebb konfliktus kerekedett körülötte, amiből nem könnyen keveredik ki. Szerencsére ez csak pillanatnyi állapot. Munkájával (vagy egészségi állapotával) is sokat küzd, itt hamarabb látszik megnyugtató eredmény.

 

 

SZŰZ

Az otthon, család, ingatlan terén felgyülemlett feszültségek megoldására most igen alkalmasnak látszik az idő, érdemes megragadnia a lehetőségeket, halogatás nélkül. Gyerekével való viszonyára nagyjából ugyanez vonatkozik. Munkájában a legnehezebb kezelnie indulatait, néha el is vesztheti a fonalat, kivel, mikor és hogyan kommunikál.

 

 

MÉRLEG

Az otthon, család, ingatlan, haza kérdései e típusnál folyamatosan napirenden szerepelnek hosszú évek óta, így most is ez tűnik az egyik leghangsúlyosabb területnek. Emellett a kommunikáció, közlekedés, bürokrácia, tanulmányok, na és a társkapcsolat terén is felbukkan ismét megoldandó feladat, kissé összebogozódott szálakat kell valahogy kisimítania.

 

 

SKORPIÓ

Dilemma elé kerülhet anyagi ügyekben, s minél jobban sürgeti az idő, hogy döntsön, annál idegesebb lehet tőle, ami persze nem segíti a józan döntést. Intuíciójára nyugodtan hallgathat(na) most is, már sokszor bebizonyosodott, hogy az nem hagyja cserben. Társa is erre biztatja talán, mindenesetre támaszt, segítséget nyújt ebben is, s általában is.

 

 

NYILAS

Sajnos a házasság, tartós kapcsolat (vagy általában a világgal való viszony) terén konfliktusok fenyegetik, esetleg peres eljárás elindítása is felmerülhet. Az otthon, család, ingatlan területe ehhez képest egészen idillikusnak hat, ami némi ellentmondást jelent, de mutathatja akár gyerekkori családjának támogatását is, s azt, hogy mindig van hová visszavonulnia.

 

 

BAK

Az elfojtás sohasem jó megoldás, ezt figyelembe kéne vennie a típusnak, mert elég sok feszültséget próbál távol tartani magától. Munka, áldozatvállalás, egészség terén látszik a legtöbb dilemma, amiben persze az is szerepet játszhat, hogy túl sokat hezitál, mindenáron ki akar kerülni minden buktatót, s ezért halogatja bizonyos szükséges lépések megtételét.

 

 

VÍZÖNTŐ

Kommunikáció, mikrokörnyezettel való kapcsolat jelentik a típus számára azt a „titkos ellenséget”, akivel- amivel nap, mint nap úgy érzi, meg kell küzdenie. Pedig belső függetlensége ezektől a körülményektől függetlenül is megvan. Gyerekével, barátaival, lazább párkapcsolatával,vagy vállalkozással kapcsolatban adódhatnak frusztráló percei, órái.

 

 

HALAK

Némi anyagi gondja keletkezhet, de azonnal segítségére siet az élet (a karma) és megjön a megoldás is. Kevésbé érvényes ez az otthon, család, ingatlan valamely részterületére, ahol súrlódás, konfliktus látszik. Esetleg valamilyen káresemény az ingatlannal összefüggésben, vagy kisebb otthoni baleset. Mindez valamennyire befolyásolhatja távlati elképzeléseit is.

18. hét 2019. április 29 – május 5.

Általános 

Visszapillantó a 2019.04.22-28. közötti hétre 

04.23. „Nem találnak elég erős szavakat Semjén gyalázkodására a Franciaországban élő magyarok – Nagyon kiakadtak Semjén fejtegetésén, amivel a Notre Dame leégést magyarázta.

Nyílt levelet tett közzé több, Franciaországban élő magyar értelmiségi Semjén Zsolt nyilatkozatára reagálva, amiben a miniszterelnök-helyettes arról értekezik, hogy az égő Notre Dame kifejezi a hitét megtagadó Franciaország tragédiáját.

(…)

Mi, Franciaországban élő magyar értelmiségiek nem találunk elég erős szavakat ennek a gyalázkodásnak a visszautasítására. Ennek az országnak, amely 63 évvel ezelőtt feltétel nélkül befogadott bennünket, lehetővé tette, hogy befejezzük tanulmányainkat és, hogy választott pályánkon érvényesüljünk. Ha ma egyenlő polgárként élhetünk befogadó hazánkban, éppen annak köszönhetjük, hogy Franciaország hű maradt történelméhez, önmagához, a felvilágosodott humanizmus értékeihez. Semjén Zsolt személyével nem kívánunk foglalkozni. Egy kormány második embere azonban sohasem beszélhet magánemberként. Tekintsük szavait a kormány hivatalos véleményének? Terjesszük szülőhazánk jó hírét ilyen stílusú és ilyen tartalmú mondatokkal? Ne számítson arra pártjuk és kormányuk, hogy amit a pártállami korszak évtizedeiben nem tettünk, a szégyenteljes hallgatást választjuk!” 

Az aláírók:
Karinthy Judit, műfordító
Kende Péter, politikai elemző, az MTA külső tagja
Márton László, író
Nagy Pál, író
Vető Miklós filozófus, az MTA külső tagja
Dr. Wiener Pál, pszichiáter”
(Népszava)

 

Az előzmény: (04.17.) „Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Hír TV Magyarország élőben húsvéti adásában járt, ahol a Notre-Dame leégéséről beszélt. (…) A tűzvészről azt mondta, „ebben a francia szekularista egyházellenes politika vastagon benne van”. Ezt azzal indokolta, hogy Franciaországban államosították a templomokat, ehhez képest Franciaország, ami elvileg egy jóléti, nyugati ország, töredéket sem volt hajlandó adni a Notre-Dame tatarozásához.

Ha nemzetközi mozgalom indul a Notre-Dame támogatására, Magyarország, mint keresztény ország ezt meg fogja fontolni – mondta Semjén, aki szerint eleve nem lett volna szabad hagyni, hogy ilyen lerombolt állapotba jusson az épület.

 

Semjén hangsúlyozta, hogy csak a magánvéleményét mondja, nem pártelnökként nyilatkozik. Azt mondta: „Én ebben egy tragikus szimbólumot látok. Az a Franciaország, amelyik megtagadta – mint az egyház legidősebb leánya, úgy hívták régen Franciaországot – saját történelmét, megtagadta önmagát, megtagadta saját kereszténységét és hitét, ez az égő templom valahogy kifejezi azt az apokaliptikus értékvesztést, aminek a nyugati világban tanúi lehetünk. Adja Isten, hogy ez a tragédia egy olyan jel legyen, ami felrázza a francia nemzetet és nem csak a templomnak az újraépítése tekintetében, hanem a saját nemzeti önbecsülésük, a saját történelmük, a saját franciaságuk, a saját kereszténységük tekintetében!”

A teljes interjú húsvét hétfőn jelenik meg. (Hír Tv)”

(444.hu)

 

A tv-felvétel idején (04.17.) a Vénusz kvadrát Jupiter volt a legélénkebb kapcsolódás, a hosszú, állandóan emlegetett erős tendenciákon kívül. Az interjú sugárzásának idején (04.22.) a Nap együttállás Uránusz volt egzakt (a hatalom gátlástalan megnyilvánulása okán) és a Mars (Ikrekből) kvadrát Neptun javában életben volt – a mellébeszéléshez, illetve a „nem tudja, hogy mit beszél” tünethez. Persze a valláshoz is erősen köze van úgy a Jupiternek, mint a Neptunnak. Meg a nemzetközi kapcsolatokhoz (Jupiter, Vénusz) és így tovább.

 

 

04.24. „Kövér László a bírói függetlenség napján követelt engedelmességet a bíróktól – A bíróság nem lehet független az államtól, elvileg pedig a Szent Korona nevében hozhat ítélet- fejtegette a házelnök a Parlamentben. (…) Kövér vehemensen ostromolta az afféle ellenséges fellegvárnak feltüntetett bírói függetlenség fogalmát is „… mindenféle kificamított államelméletekkel szemben a bírói kar nem külső tartozéka, hanem belső alkotóeleme az államnak, a bírói hatalom maga az államhatalom egyik megnyilvánulása, amelynek sorsában mindig osztozik. (…) A bírói hatalom nem lehet független az államtól, hiszen maga is része annak, sem az igazságtól, hiszen annak szolgálatára létezik” – idézi szavait az MTI.

A távirati iroda ugyanakkor kihagyott egy, a fentieknél keményebb mondatot Kövér Lászlótól: a 444.hu cikke szerint a házelnök azt is megjegyezte, hogy

“„Önök, tehát a bírák mindig csak annyira lehetnek függetlenek, amennyire a magyar állam is az.””

(…)

Mindez nem sok jót ígér akkor, amikor hamarosan felállnak az igazságügyi miniszter (tehát a központi végrehajtói hatalom) alá besorolt közigazgatási bíróságok. Nem kell különösebb háttérüzenetet keresni, hiszen Kövér László nyíltan kardot rántott: “nyilatkozata hadüzenetnek tekinthető a bírói függetlenséggel szemben, az azt garantáló törvény elfogadásának kiemelt évfordulójában.”

Ehhez képest visszafogott, sőt,  „ellenforradalmi” álláspontnak tűnik, hogy Darák Péter, a Kúria elnöke a rendezvény előtti rövid sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: a magyar bírói függetlenség 99 százalékos, és csak azért nem mond 100 százalékot, mert azt nem illik. Magyarországon működik a bírói függetlenség kiérlelt garanciarendszere, nincs olyan ember, aki odamehetne egy bíróhoz és megmondhatná neki milyen ítélet szülessen – fűzte hozzá a főbíró.”

(Népszava)

 

Az imént is hivatkozott Nap együttállás Uránusz és a Mars kvadrát Neptun megfelel kozmikus háttérnek ennél, az erősen joggal kapcsolatos hírnél is, a Szaturnusz együttállás Plútó (egyúttal mindkettő szembenállása a felszálló Holdcsomóval, valamint a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó) mellett. Hogy mekkora kompenzációra elég a közben bágyadtan érvényesülő Szaturnusz szextil Neptun, az egy jó kérdés: lehet, hogy arra, hogy egyelőre elvi fejtegetésben és nem törvényi előírásban érvényesül a szent korona nevében hozott, kéziverzérlésű ítélkezés. Vagy pedig Kövér beszédének visszhangja, mert számos bíró felemelte szavát ebben az ügyben.

 

 

04.26. „Bangóné szerint a Fidesznek azért nagy a támogatottsága, mert sok a patkány – Hogy lehetséges az, hogy a Fidesz támogatottsága folyamatosan emelkedik, mint mondjuk [az MSZP-é] folyamatosan csökken? – tették fel a kérdést Bangóné Borbély Ildikónak az ATV Startban csütörtök reggel, aki előbb azt mondta, hogy a szocialisták támogatottsága az utóbbi időben javult, majd egészen meglepő irányba vitte tovább a beszélgetést.

Bangóné: Csak, hogy egy mondatot mondjak, ha már szókimondó vagyok: sok a patkány Magyarországon. Ha már a patkánytéma felhozódott itt Budapesten. És nem csak Budapesten.  –  Kárász Róbert: Jó, ennek mi az áthallása? –  Bangóné: Mindenki úgy gondolja, ahogy akarja. Ezt meg kellene állítani, a patkányinváziót is, mert nagyon sok kárt tudnak okozni Magyarországon és okoztak is az elmúlt időszakban.

Mivel ezt követően Bangóné arról beszél, hogy hogyan építette ki a hatalom a függelmi viszonyt az országban az uniós támogatásokon keresztül, hogyan szakadtak le az ország bizonyos részei, nehéz lenne nem úgy érteni, hogy az MSZP-s parlamenti képviselő nem (csak) a Budapestet sújtó rágcsálóproblémára gondolt, hanem a Fidesz szavazóira.”

 

Hát kérem, a mellé- és félrebeszélés, valamint a goromba hangnem korántsem csak a kormánypárt privilégiuma (bár emezen az oldalon százszor jobban meg szokták gondolni a nyilatkozók, hogy miket mondanak). A hivatkozások tehát pontosan ugyanazok, mint előző hírünknél.

 

 

04.26. „2019. szeptember 1-ig tegye le a nyelvvizsgát – követelik a diákok a miniszterelnöktől – A Parlament előtt tüntettek a diákok a 2020-as felvételi feltételek visszavonásáért. Szerintük az „átgondolatlan nyelvvizsga-törvény több tízezer diáktól veszi el a továbbtanulás lehetőségét”.

(…)

Ercse Kriszta oktatáskutató, a Civil Közoktatási Platform szóvivője is hangsúlyozta, a közoktatásban nincs előírva a nyelvvizsga szintjének elérése, ezen felül kiemelte, hogy egy 2017-es jelentés szerint nincs egységes nyelvoktatási stratégia, nincs elég nyelvtanár, megfelelő tankönyv és megfelelő tanárképzés. Ezért azt javasolja, halasszák el a szigorítást, amíg nincs megteremtve ehhez a megfelelő oktatási háttér. Illetve szerinte ha továbbra is ragaszkodnak ehhez a szigorításhoz, akkor előbb-utóbb össze fog omlani az egészségügy és az oktatás is, mert nem lesz elég tanár és orvos, belőlük már most is hiány van.

Ercse Kriszta továbbá azt követelte, hogy addig ne lépjen hatályba az intézkedés, amíg a parlamenti képviselők 85 százaléka meg nem szerzi a középfokú komplex nyelvvizsgát. (…)”

(eduline.hu)

 

A Merkur folyamatosan, bár egzakt kapcsolódás nélkül, de együtt áll a Vénusszal, amit csupán azért említek meg, hogy kommunikációs- tanuló-bolygónk aktivitását jelezzem. a hét vége felé viszont kezd beállni a Szaturnusz kvadrátjába is, tehát aktivitása fokozódik. A többi tényezőt már unalomig ismerhetjük: Nap együttállás Uránusz, Mars kvadrát Neptun, de ekkorra a Jupiter szembenállása és Szaturnusz kvinkunxa is kezd élénk lenni. A hoszsú tendenciák pedig értelemszerűen tartják magukat.

 

 

04.28. „A Fidesz országos tájékoztató akciót indít Bangóné patkányozásáról – A kormánypárt kommunikációs igazgatója kijelentette, a képviselőnő téved, ha azt hiszi egy ilyen eset következmények nélkül maradhat. (…) Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója vasárnapi balatonfüredi sajtótájékoztatóján elmondta:  „a politikus egy pénteki televíziós interjúban patkánynak nevezte a Fidesz támogatóit, ami szerinte felháborító, elfogadhatatlan és mélyen sértő magyar emberek milliói számára”. Véleménye szerint Bangóné ezzel a kijelentésével átlépett egy olyan határt, amelyet nem lehet, “mert nem szabad embereket megalázni akkor sem, ha politikai ellenfél szavazóiról van szó.” Hidvéghi kérdésre elmondta: további lépések is lesznek, attól függően, „miként folytatódik a történet”.

(Népszava)

 

Lásd az előbbi hírnél szereplő hivatkozásokat akár a kommunikációs aktivitásról, akár a bosszúszomjas Mars kapcsolatokról.

 

 

04.28. „Sikerült hatástalanítani a Bozsik Stadion melletti bombát – A Magyar Honvédség tűzszerészei hatástalanították, azt a második világháborús robbanószerkezetet, amely április elején, a Bozsik Stadion átépítése közben került elő a földből. A 250 kilogrammos brit légibombából kiszerelték a gyújtószerkezetet. A korlátozásokat rövidesen feloldják, a lakók visszatérhetnek otthonukba.

Több mint 300 szakember készült arra, hogy a légibombát hatástalanítani lehessen a Bozsik Stadionban – mondta helyszínen tartott sajtótájékoztatójában Gajda Péter, a XIX. kerület polgármestere. Hozzátette: a terület zárása reggel rendben elindult, az érintett kerületekben több mint 1000 embernek kellett ideiglenesen elhagynia az otthonát, akik a területzárás feloldását követően térhetnek vissza otthonaikba. (…)”

(hvg.hu)

 

Tavasszal- nyáron mindig szezonja van az építkezéseknek, s ilyenkor sajnos rendszeresen előkerülnek robbanószerkezetek. Nem mindegy, mekkora hatókört érint a hatástalanításuk és az sem, mikor kerül rá sor. Most éppen a Mars aktivitására kellett alighanem várni, ami április elején teljesen hiányzott, most azonban elindult: Mars kvadrát Neptun (itt a Neptun a rejtett dolgok napvilágra kerüléséhez járul hozzá), szembenállás Jupiter, kvinkunx Szaturnusz.

 

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.04.28-05.05. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: a méhek napja Magyarországon – április 30.

Vigyáznunk kell a méhekre, mert tőlük függ az élelem jövője (…) A méheket nagy veszély fenyegeti az éghajlatváltozás, az intenzív mezőgazdaság, a rovarirtó szerek, a biológiai sokféleség csökkenése és a környezetszennyezés együttes hatásai miatt. (…) Haszonnövényeink több mint 75 százalékának függ a termésátlaga vagy minősége valamilyen mértékben a beporzók áldásos tevékenységétől. (…) A méhek és más beporzók hiánya kihalásra ítélné a kávét, az almát, a mandulát, a paradicsomot és a kakaót, csak hogy néhány példát említsünk. „Mindannyian felelősek vagyunk a méhekért, ezért mindannyiunknak kötelessége tekintettel lenni a beporzókra hétköznapi döntéseinkben. Akár kerti virágaink gondozásával is hozzájárulhatunk ehhez. (…)”

(greenfo.hu)

 

Magyarországon 1994 óta tartják a méhek napját április 30-án. Az eredeti cél a mézfogyasztás növelése volt, de mára már a méhek életét fenyegeti veszély, persze nem csak nálunk, hanem világszerte. Éppen ezért a FAO (az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete) javaslatára beiktatták a világnapok közé is, méghozzá május 20-ra.

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. április 1-től 30-ig, majd május 31-ig.

Nap: Kos 10°59´ – Bika 10°21´ – Ikrek 10°15´
Merkur: Halak 16°38´ – Kos 19°55´ – Ikrek 22°34´
Vénusz: Halak 6°15´ – Kos 12°31´ – Bika 20°11´
Mars: Ikrek 0°30´ – Ikrek 20°12´ – Rák 10°14´
Jupiter: Nyilas 24°12´ – retrográd 04.11-től – Nyilas 23°43´ – 20°42´
Szaturnusz: Bak 19°50´ – 20°31´ – retrográd: 05.01-től – Bak 19°43´
Uránusz: Bika 1°18´ – 3°00´ – 4°40´
Neptun: Halak 17°6´ – 18°2´ – retrográd 05.22-től – 18°37´
Plútó: Bak 23°1´ retrográd 04.25-től – Bak 23°8´ – 22°50´
Holdcsomó: Rák 22°48´ – 21°13´ – 18°2´

 

A Hold a héten
Vízöntő 04.29. 0.11-ig
04.29. 0.11-től 05.01. 12.23-ig Halak
05.01. 12.23-tól 05.03. 22.17-ig Kos
05.03. 22.17-től Bika

Holdfázis: újhold (Nap-Hold együttállás) május 5. 0 óra 45 perc.

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma hat.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

04.22-én volt pontos a Nap együttállás Uránusz, melynek a végéből még néhány nap van hátra. 2019 tavaszától (2025-ig) 6 éven át mindig a Bikában létesül ez az együttállás, amely körülbelül másfél- két hétig érezteti hatását. Az egyénekre vonatkozó olvasatban a hirtelen megvilágosodástól, váratlanul feltörő, önzetlen megnyilvánulásokra ösztönzéstől kezdve az ezek ellen küzdő, a komfortzónához való makacs ragaszkodásig terjedhet a skála. Szokatlan, váratlan fordulatokra irányuló késztetés is jellemezheti a konstellációt, ugyancsak az ellenállással együtt. Az uránuszi energiát sokan nem jól tűrik, mert kiszámíthatatlan és független – hogy csak két lényeges szempontot említsek – s ezek a biztonság ellen dolgozó tényezők, amik erősen megviselik a Bika érdekeltséget. Kiterjesztve nagyobb populációra is hasonló jelenségeket tudunk előzetesen értelmezni, lefojtott, kordában tartott, kitörni készülő feszültséggel.

 

Még halványan érvényesül az egzakt nélküli Merkur együttállás Vénusz. Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

04.27-én a Mars pontosan kvadrátolta a Neptunt (csak hogy életben tartsa az aktivitását – s kissé még előrébb szaladva: május 5-6-ig, amikor is megkezdődik majd a Jupiter kvadrátja a Neptunhoz úgy október utolsó harmadáig…). Nagy képzelőerő, ideális vagy lehetetlen(nek tűnő) ötletekkel. Spirituálisan kevésbé fertőzött személyiségeknél (csoportoknál) ez esetleg kifejezetten elvetemült ötleteket is jelenthet, a megfelelő következményekkel. Jó esetben viszont kitűnő kvalitásokra utalhat, sőt: világos gondolkodásra, de a megvalósítástól elviszi a fantázia, illetve a túltengő emocionalitás. A hétköznapokból való kitörés vágya nincs arányban a lehetőségekkel. Jelenthet fóbiákat, irracionális félelmeket, melyek eredeti kiinduló alapja még lehet, hogy reális volt, de túlnőnek önmagukon. Az ideológiai zűrzavar és szektás elhajlás alap-kategóriának számít a klasszikus értelmezésben. A híres marsi aktivitást is megfojthatja ez a fényszög, döntésképtelenség is előállhat azokon a területeken, amire a két bolygó utal. Zavarokat mutat, amelyek a türelmet teszik próbára. A felesleges aktivitást, téves döntéseket ugyancsak helyénvaló itt említeni, a ködszurkálással egyetemben. Az utóbbit annál inkább, mert kifejezi a két elem egyszerű összeadásának eredményét: a Neptun a köd, a Mars a szurkálás. Balesetjelölő is lehet.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

05.01. Egzakt Merkur szextil Mars. Ügyes, élénk kommunikáció, diplomáciai elemek alkalmazásával, jó kontaktusteremtő- és meggyőző képesség. Gyors, néha kissé elhamarkodott döntések. Konfliktusok megoldása, vagy erre irányuló törekvés (kérdés: elegendő-e az idő a kifutásra). Sok jövés-menés, mozgékonyság jellemzi.

 

05.01. A Merkur kvadrátolja a két Holdcsomót, figyelmeztetve a karmikus feladatokra.

 

05.01-én a Mars kvinkunxolja a Szaturnuszt. Fájdalmasan őszinte felismerések, rendszerint valami „külső segítséggel”. Kikerülhetetlen, hogy nagyobb aktivitást fejtsen ki az érintett személy vagy csoport a karma ügyeiben, amelyeket addig alighanem igyekezett kikerülni.

 

05.01. a napja annak is, hogy a Szaturnusz retrográdba fordul, s (látszólag) hátrálva halad 09.18-ig.

 

05.02. a Merkur kvadrát Szaturnusz pontos kapcsolódásának napja. Baleseti jelölő, méghozzá elég markánsan. Közlekedési anomáliákra is utalhat. Amit tehet ilyenkor az ember: kicsit jobban ügyel a szabályok betartására, arra, hogy merre veszi az irányt; nem dühöng ha megint dugóba került, valamivel korábban elindul hogy legyen ideje és idege kivárni a szaturnuszi hátráltatást a közlekedésben. Természetesen minden más, forgalommal, kommunikációval összefüggő dologra is vonatkozik ugyanez a konstelláció. Türelem, türelem és megint türelem, amit érdemes hangsúlyozni. Mozgásszervi panaszok tömeges jelentkezésére is lehet számítani a fényszög hatálya alatt.

 

05.02. Merkur kvadrát Plútó egzakt. Jelent feszültségeket, hepciáskodásra, „csakazértis megmutatom” motívumokra készteti az erre hajlamos egyéneket. Azon kívül sejtet még tömegeket érintő eseményeket (balesetek, tűzesetek, állatokkal kapcsolatos események, konfliktusok viták, veszekedések). Közlekedési anomáliák, balesetek, esetleg tömegszerencsétlenség, a legkevesebb a fokozott türelmetlenség, ingerültség, agresszió a merkuri (közlekedési, kommunikációs) szituációkban.

 

05.03-án pontos a Merkur trigonja a Jupiterhez. A két szellemi bolygó kapcsolódása nagy pezsgésre utal olyan területen, ahol a filozófia, erkölcs, politika, tudomány és egyéb, általánosan kiterjeszthető és főleg kommunikációval intézhető ügyek forognak terítéken. Fontos a szellemi színvonal, vagy legalább ennek a látszata. Veszélye a felületességbe fulladás és annak a csábítása, hogy ha sokat beszélünk valamiről, azzal mást már nem is kell tenni. Ha túl sok a környezetében az agresszív fényszög, akkor azok hatását kiválóan csökkenti. Semlegesebb előzmények után illetve körülmények között remek alkalom konszenzus megteremtésére, nagyobb ívű szellemi áramlatok indulására. Az emberiesség egy kisebb vizsgájának is lehet tekinteni: mennyire is lehetünk büszkék a homo sapiens sapiens státuszra.

 

05.05-én kulminál a Mars szembenállás Jupiter. Elszánt düh jellemzi a konstellációt, különösen olyan helyzetekben, amikor valamilyen örömforrás elapadása tapasztalható. A diplomatikus követelődzés is megfogalmazható úgy más emberekkel, csoportokkal, mint magával az élettel szemben. Elégedetlenség, dac különösen akkor, ha kudarc fenyeget egy-egy kezdeményezést. Erkölcsi energiák szempontjából a vadhajtásokra érdemes ügyelni, mert káros irányba fordulhatnak. Önpusztító tendenciák is beleférnek a konstellációba, valamint a környezet – közte a nemzetközi környezet – felé sugárzott kihívás, erőfitogtatás.

 

05.05-én pontos a Mars kvinkunx Plútó is. A két rokon-bolygó ilyen találkozása mindenképpen kellemetlen és agresszívnek számító olyan eseményeket jelent, amelyek kihatásai hosszabb időre érvényesülnek, mint ameddig maga a történés tart. Az agresszió fogalmának használatánál érdemes tisztázni: egyáltalán nem csak a testi erőszak tartozik körébe, a mentális, lelki, verbális erőszak sokszor jóval kártékonyabb lehet.

 

A hét utolsó napjaiban kezd érvényesülni a Merkur együttállás Uránusz (egzakt: 05.08). Kapkodás és gorombaság a kontaktusokban, kommunikációban. A különállás, függetlenség verbálisan kissé túlhajtott kifejeződése. Elhamarkodott döntések, melyek nyomán konok végrehajtás következik. Balesetek, olyan események, amelyek kívül esnek az ember hatókörén (szerencsétlenségek). Közlekedési anomáliák, nem utolsó sorban a modern technika miatt. Elektromossággal és informatikával kapcsolatos problémák.

 

A hét legvégén kezdődik a Vénusz trigonja a Jupiterhez. (Pontos: 05.09.) A dinamizmus jellemző erre a bolygókapcsolódásra, amely alapjelentésében kompromisszumkeresést, békés megoldásokat, kellemes kapcsolatépítést, jó nemzetközi viszonyokat mutat. Azonban sajnos a Jupiter korláttalan, a Vénusz pedig könnyelmű – számos jó tulajdonságuk mellett, s emiatt sokszor olyan helyzetek állhatnak elő, amelyek szerencsésen végződnek, de addig még egy sor probléma előzi meg a végkimenetelt. Nagy idealizmus és erkölcsi tartás jellemzi, legalábbis deklarálás szinten. Ez nem zárja ki, hogy aki deklarál, néhanap bele ne menjen jogilag vagy csak az íratlan szabályokat mellőző kétes helyzetekbe. Ezekben a szituációkban két fő motiváció érhető tetten: az egyik az említett vénuszi könnyelműség, a másik pedig az „amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek” alapállás. Mindezzel nincs gond addig, amíg másokat el nem ítél hasonló súlyú, csak más jellegű cselekmények miatt.

 

A hét utolsó harmadában a Vénusz a Szaturnusszal is kontaktusba kerül, méghozzá kvadrátba. (Egzakt: 05.07.) Visszaesést, ridegséget, könyörtelenséget jelent a csoportok közötti és az emberi kapcsolatokban. Sokszor tapasztalható inkorrektség, intolerancia. Ígéretek visszavonása, megváltoztatása, joggal való visszaélés is lehet a tartalma. Nemzetközi kapcsolatokban konfliktusok, az előbbiekhez hasonló jelenségek. A mindennapi pénzügyekre nézve is elég hátrányos.

 

A Vénusz kvadrát Plútó (pontos: 05.09) a hét legvégétől indul. Intoleranciára, a kapcsolatokban jelentkező zökkenőkre, konfliktusokra és szélsőséges esetekben akár szakításra is utalhat. Ez mindenféle kapcsolatra érvényes, korántsem csak a magántermészetűekre. Például szervezetek, cégek közötti, vagy akár nemzetközi kapcsolatokat, pénzügyeket is érinthet. Közönséges, durva megnyilvánulások. A pénzügyekben láncreakció-szerű események.

 

A hét közepétől még egy Vénusz fényszög mutatkozik: kvadrát a Holdcsomókhoz (kulminál: 05.07.) A karmikus feladatok megoldására vonatkozik természetesen.

 

 

A következő hét nyitó konstellációját két kis kegyelmi háromszög jellemzi. Ezek hordoznak megpróbáltatásokat, viszont ezekből nagyon sok eredményt is kihozhat az, aki tanulásként fogja fel azokat. Nézzük meg, az egyes típusok hogyan tudnak profitálni a dolgok állásából (és haladásából).

KOS

A kommunikáció, kontaktusok, közlekedés területén találkozhat többek közt tanulni valókkal a Kos. Mint mindig: most is áll elébe a kihívásoknak. Az önérvényesítés, érvényesülés ugyancsak alkalmat ad a tapasztalatszerzésre. Ezen a téren intuíciója nagyon jó sugallatokkal szolgálhat, jól jár, ha arra hallgat. Anyagi ügyekben ugyancsak érvényes ez.

 

 

BIKA

A mostanában állandóan szereplő társadalmi kapcsolatok, tanulmányok, külföld, illetve rokonság témakörében kapja a plusz feladatokat, na meg a Bikáknál oly fontos anyagiak terén. Mindez azonban okot ad arra is, hogy hosszabb távú elképzeléseit folyamatosan alakítgathatja, csiszolhatja. Akkor is, ha némely eleme esetleg irreálisnak bizonyul.

 

 

IKREK

Belső fejlődése illetve titkok, vagy a háttérben történő dolgok foglalkoztatják, s ezek nagy része munkáját, hivatását érinti. Nem egyszer fejtörést okozhat, hogy mit fogadhat el valóságnak és mi az, ami tévedés vagy illúzió. Társkapcsolatával is kell törődnie, nehezen dönti el, hogy valóban igazságtalan-e vele a másik fél, vagy hiúsági kérdésről van szó.

 

 

RÁK

Tanulmányok, utazás, külföld, illetve a tágabb rokonság ügyei kötik le figyelmét, de legalább annyit foglalkozik a hivatás, munka kérdéseivel is vagy pedig szüleivel (saját szülői szerepével). Társkapcsolata stabil hátteret biztosít most is, bár itt is találkozik kihívásokkal. Hosszabb távú terveinek alakításában kissé megrekedhet, váratlan körülmények miatt.

 

 

OROSZLÁN

Munka, egyéb kötelezettségek, egészség-betegség problémái maradnak előtérben a következő héten is. A kötelezettségek közt szerepelhet tanulmányokkal, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő is, melyekből nem biztos, hogy mindennek eleget tud tenni, legalábbis e héten. Távlati elképzeléseinek alakítása is fontos program: szintén részleges eredményekkel.

 

 

SZŰZ

Ismét felszínre kerülhetnek a gyerekkel kapcsolatos kérdések, vagy barátokkal, illetve akik lazább párkapcsolatban élnek, azzal összefüggő problémák. A vállalkozó Szűznél ebbéli tevékenységében találkozhat kihívásokkal, melyeknek kitűnően megfelel, ha inkább a szívére, mint az eszére hallgat – kivételesen. Családi ügyei is mintha kerékkötőként működnének.

 

 

MÉRLEG

Otthon, család, ingatlan vagy szülőhelyének (gyerekkorának) körülményeivel kell foglalkoznia most is, s persze párkapcsolatát sem hagyja érintetlenül ez a kérdés. Kommunikációs téren sokat haladhat előre, kiváltképp, ha nem csinál hiúsági kérdést olyan apróságokból, amiken nyugodtan túlléphetne. Munkája kissé hullámzónak mutatkozik.

 

SKORPIÓ

A bürokráciával folyó sokéves birkózása most is felélénkül, illetve a kommunikáció, közlekedés, tanulmányok terén találkozik plusz feladatokkal, melyeket bizonyára kitűnően old meg. Gyerekekkel, barátokkal vagy lazább párkapcsolattal összefüggésben is felmerülhetnek bizonyos kérdések, melyekre megválaszolásához jó ha intuíciójához fordul.

 

 

NYILAS

Kezd feltámadni régebbi énje, pedig már-már azt hitte, örökre eltűnt. Ha közben gyakorolja a mérséklés művészetét, akkor megfelelő egyensúlyt tud kialakítani a régi és új között. Anyagi dolgaival továbbra is jól halad, sőt: lehetőségeiben lehet, hogy a bőség zavara áll be és választani kell. Társkapcsolata sem unalmas, napirenden maradnak a súrlódások.

 

 

BAK

Továbbra is a magánszféra felé terelődik életének fő hangsúlya, ami némelykor komolyabb konfliktusok forrása is lehet, amikor el- elveszti türelmét, hogy ezzel kell foglalkoznia karrierépítés, hivatás, munka helyett – ha csak nem a kommunikáció, forgalom területén dolgozik, mert itt viszont jelentős tendenciák látszanak, bár némi bizonytalansággal.

 

 

VÍZÖNTŐ

Nekiáll, hogy utolérje magát (megint egyszer) tennivalóival és anyagi dolgaival, kapcsolataival egyaránt. Részben sikerre is vezet ez a törekvés, de maradnak még jelentős elmaradásai. Otthon, család, ingatlan, szülőhely szempontjából most is számíthat meglepetésekre. A barátok, lazább párkapcsolat, vállalkozás terén is találkozik kihívással.

 

 

HALAK

Lehet, hogy nem nagyon látványos, de jelentős változás következhet be személyiségében, magatartásában, méghozzá pozitív előjellel. Kissé meg is ijedhet ettől, pedig semmi oka nincs rá. Anyagi, valamint az otthon, család dolgait érintő kérdésekben találkozik plusz feladatokkal, amiket könnyedén meg tud oldani, ha elég bizalmat tud tanúsítani.

17. hét 2019. április 22-28.

 Általános

 Visszapillantó a 2019.04.15-21. közötti hétre

 04.15. „Ellenzéki képviselők akcióztak a közmédiánál – Szél Bernadett többek közt Hadházy Ákos, Varju László és Tordai Bence társaságában látogatott el az MTVA Kunigunda utcai székházánál, ahol ismételten szerették volna átadni ötpontos petíciójukat Papp Dániel hírigazgatónak. Ez nem jött össze. Szél Bernadett a Facebook-oldalán élőben közvetítette az eseményeket. Mint mondta, nem tűrik, hogy a közmédia propagandaeszközként szolgáljon.

(…) A követeléseket a képviselők kiragasztották az MTVA épületének egyik ablaküvegére, de azt rögtön le is szedték onnan. Szél Bernadett előtt fegyveres őrök több ajtót is bezártak, nem engedték őket be az üzemi területre a házirend miatt. Hadházy Ákosékat eközben a látogatóközpontinál állították meg a biztonsági őrök. Aztán néhány perccel később megjelent Fábry Sándor, aki majdnem beengedte őket, de őt is megakadályozták ebben a rendfenntartók. Hadházy elbeszélgetett vele röviden, aztán Fábry elment, és így a képviselők egy lépést sem jutottak előre.”

 

A Merkur kvadrát Jupiter kiadja a mérgét az utolsó napokban. A Vénusz kvadrát Jupiter viszont e napon egzakt és a Vénusz együttállás Neptun is lejáróban van. A Szaturnusz együttállása a Plútóval, na meg a leszálló Holdcsomóval ugyancsak jelentős tényező.

 

04.15. Reggel Ferihegy figyelmeztető sztrájkot jelent, de szinte azonnal le is fújják. Majd két nap múlva megtörténik a munkabeszüntetés.

 

A hivatkozások azonosak, valószínűleg a Vénusz együttállás Neptun okozott némi zavart.

 

 

04.15. „Mit keres egy keresztény konzervatív újságíró Nagy Blanka szoknyája alatt? – Zavarba ejtő néha, hogy mire képes a morális fölény.

A Facebook adta lehetőségeket sok mindenre lehet használni. Pilhál Tamás keresztény konzervatív újságíró például arra, hogy egy Pilhál Művek elnevezésű oldalon további platformot biztosítson a Magyar Nemzetben, illetve a Pesti Srácokon megjelent cikkeknek. Illetve, hogy aktivitásra bírja a jelenleg még kevésbé tekintélyes számú követőjét. És mi lehetne erre alkalmasabb annál, mint benézni egy nő ruhája alá? (Innen talán még érdekesebbnek tűnik, hogy a bemutatkozásnál arra kérik a trollokat, hogy kerüljék el „e tájékot”). Az oldalon Nagy Blankáról, az ellenzéki megmozdulások egyik sokat ekézett alakjáról közöltek egy fotót. A fotón Nagy Blanka ül. Egy ülő nőt sokféle szándékkal és sokféle szögből le lehet fotózni. Ez a kép történetesen úgy készült el, hogy a fotós konkrétan Nagy Blanka szoknyája alá irányította az objektívet. Ez az a mozdulat, amely kimeríti az angolul csak upskirting szóval leírt fogalmat.

(…)

A pt (feltételezzük Pilhál Tamás) aláírással közzétett posztnál viszont ezt a feliratot olvashatjuk: „Trágárka villant – A magyar Sharon Stone, avagy Elemi ösztön a Szemkilövetőpártban.” – Ha itt valaki villantott, akkor az a fotós volt a vakujával, a Facebook-felhasználó a posztjával és a kommentelők a lájkokkal. Talán egyértelmű az is, hogy kinek kell szégyellnie magát. Mint ahogy azt sem nehéz megállapítani, hogy kit vezetnek az elemi ösztönök.”

(hvg.hu)

 

A Nap kvadrát Plútó, Vénusz kvadrát Jupiter, együttállás Neptu, s persze a Szaturnusz-Plútó-Holdcsomó konjunkció képezhetik a kozmikus hátteret ahhoz, hogy ilyen veszélyes ellenfélre, sőt: ellenségre zúdítson össztüzet bármi áron a regnáló hatalom. Nem maradt el a visszhangja sem az esetnek: viták, vélemények tömege mellett a pesti srácok „elnézést kért” a maga modorában Nagy Blankától. Ez felért újabb sértésekkel is.

 

04.15. A külföldi történésekből kiemelem az egyetemes emberi kultúrát érintő megrendítő tragédiát, a Notre Dame tetőszerkezetének leégését. Gondolom, mindenki tud erről, csupán itt is azt fűzöm hozzá, hogy azonnal felröppennek mindenféle feltételezések, amelyek meglepően gyorsan el is ülnek, s mára a józan vizsgálati álláspont marad (többé-kevésbé), mi szerint valószínűleg rövidzárlat okozta a tüzet és több körülmény egybeesése miatt terjedt ki olyan sebesen. Hallatlan méretű adakozás indult meg, s az elsők között volt például Szeged, amely város mindig élen jár hasonló esetekben, nem feledve a saját újjáépítésének körülményeit a települést megsemmisítő 1879-es árvíz után. A francia nagyvállalkozók óriási összegeket jegyeztek, volt aki már a tűzvész estéjén, amikor még fel sem lehetett mérni a károkat – tulajdonképpen mindmostanáig nem is lehet.

 

A hivatkozásaink természetesen ugyanazok, legfeljebb azt kell kiemelni, hogy a Nap a Kosban, vagyis tűz jegyben jár, onnan vet kvadrátot a Plútóra, s ha tágan is, de elkezdi együttállását a már a Bikában lévő Uránusszal. Ez az egyelőre tökéletlen együttállás, valamint a két aktív belső bolygó Halak-beli helyzete, a két mundán sorsbolygó (Szaturnusz, Plútó) együttállása egyik vesszőparipám asszociációira ingerel engem. Ez nem más, mint a Nagy Napév (precessziós, vagy platóni év, nagy napciklus stb) korszakváltásának kérdése: ismét egy figyelemfelkeltő szimbóluma annak, hogy lejárt a Halak korszak és már javában a Vízöntő korban vagyunk, csak – mint minden 2160 éves korszakváltásnál – az emberiség még próbál kapaszkodni az előző, ismert, megszokott szisztémákhoz az új gyakorlatok helyett. Hogy miért pont a Notre Dame a majdnem-áldozata ennek, azt nem tudnám megmondani, ehhez tudni kéne a katedrális „születési idejét”, ami alighanem homályba vész.

 

 

04.17. „Az április 12-i, egy áruházra kiterjedő figyelmeztető sztrájk óta eltelt időben a Metro vezetésétől nem érkezett ajánlat a sztrájkkövetelések kielégítésével kapcsolatosan, ezért a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) sztrájkbizottsága újabb sztrájkot hirdetett meg – írja a napi.hu az érdekképviseletre hivatkozva. Valamennyi Metro-áruházban ma déltől délután 4-ig sztrájkolnak a dolgozók. A szakszervezet állítása szerint a cég vezetése csakis akkor vezetné be az új bérezési rendszert, ha azt valamennyi Metro munkavállaló elfogadja.

(…)”

(24.hu)

 

Ugyanekkor a ferihegyi repülőtéren is megtartották a hétfőn elmaradt sztrájkot. A kozmikus háttér: Nap együttállás Uránusz, Vénusz kvadrát Jupiter, s talán már érződik a Mars kvadrát Neptun is, persze a hosszan tartó fényszögek mellett.

 

 

04.17. „Eltünteti az utcákról a HVG-plakátokat a hatalomközelivé tett Mahir – A HVG-címlapok plakátjai negyven éve, a lap megjelenése óta minden héten kikerültek a hirdetőoszlopokra – mostanáig. A Mészáros-birodalomba beszippantott Mahir ugyanis egyoldalúan és azonnali hatállyal, jogszerűtlenül felmondta a kiadónkkal kötött szerződést. Semmilyen magyarázatot nem adtak.

(…)

Negyvenéves hagyomány szakad meg ezzel, ezek a plakátok az éppen aktuális hatalomtól függetlenül, kereken negyven éve, a lap 1979-es alapítása óta hetente kikerültek az utcára, és ezzel részévé váltak Magyarország városai, az itt élők életének. Ezt törölte most el a döntés, amelyet a jelenleg Mészáros Lőrinc ügyvédjéhez köthető cég vezetésében és/vagy tulajdonosi körben és/vagy egy ennél még befolyásosabb szinten meghoztak. A HVG Kiadó természetesen megpróbál jogi úton érvényt szerezni a megkötött szerződésben foglaltaknak, közben keressük annak a módját, hogy olvasóink ne maradjanak le a hetilap immár ikonikus címlapjának megismeréséről….”

(hvg.hu)

 

 

04.18. Tüntetés: a devizahitelesek részéről. Gulyás Gergely kormányszóvivő nyilatkozata szerint mindezzel nem kell törődni, mivel az mszp öröksége….

 

Nap együttállás Uránusz, Vénusz kvadrát Jupiter

 

 

04.18. A Medián mérése szerint átmeneti csekély csökkenés után valamelyest megint nőtt a fidesz népszerűsége. Most az mszp támogatottsága is emelkedett kis mértékben, hosszú idő után beérte a jobbikot.

 

A politológusok és közvéleménykutatók szerint a kampány beindulása van a jelenség hátterében. Kozmikusan pedig a felmérés idején még érvényben lévő Nap trigon Jupiter lehet az „ok”.

 

 

04.18. „Index: Megharaptak és fojtogattak egy szocialista aláírásgyűjtőt – Megtámadták az MSZP-nek aláírásokat gyűjtő Torzsa Sándort csütörtök délután a budapesti Móricz Zsigmond körtéren – mondta el a Societas elnöke és a Hírhugó nevű MSZP-s blog főszerkesztője az Indexnek.

Elmondása szerint egy 30-40 éves férfi közeledett az MSZP-Párbeszéd sátrához a kezében egy másfél literes üdítős palackkal, és az egyik aláírásgyűjtő nőt „elkezdte lelocsolni a palackban lévő piros löttyel”, majd hozzávágta a palackot, és közben az MSZP-t szidta. Torzsa állítása szerint ekkor lépett oda megvédeni a társát, mire a férfi nekitámadott: „nekem esett, levitt a földre, a kezembe harapott, még most látszik a nyoma. Ezután eldurvult a dolog: a kabátomat a fejemre tekerte, azzal fojtogatott.”

Miután a járókelők szétválasztották őket, a támadó elhagyta a helyszínt, ő pedig kihívta a rendőrséget – mesélte Torzsa, aki feljelentést tervez tenni.

 

Az elmúlt napokban szokatlanul sok támadásról számolt be a média:

Miskolcon egy ismeretlen férfi ököllel ütött meg egy fideszes aláírásgyűjtő nőt.

Debrecenben a korábban a Fidelitas helyi vezetőjeként ismert férfi egy jobbikos nőt ütött meg aláírásgyűjtés közben.

Bede Zsolt kormánypárti aktivista a Nyugati téren labdát rúgott a DK sátrába, a rendőrség garázdaság miatt nyomoz.”

(444.hu)

 

Az agresszió növekedésére a Nap együttállás Uránusz és az időközben életbe lépő Mars kvadrát Neptun utalhat, a hosszú aspektusok mellett természetesen.

 

 

04.19. „Kigyulladt egy magyar utasokkal tömött busz Horvátországban – …Senki sem sérült meg. A busz utasai Krk szigetére tartottak, az utat egy utazási iroda szervezte. A busz hátuljánál ülő utasok egy alagútban szóltak, hogy tűz van, de már előtte is lehetett furcsa hangokat hallani. A sofőr még ki tudott vezetni az alagútból, a jármű már a szabadban gyulladt ki. A busz teljesen kiégett, a bőröndöket ki tudták még menteni az utasok, de a fedélzeten hagyott csomagok elégtek. A kiégett jármű utasai egy horvát busszal folytathatták útjukat a szállodáig, és ígéretet kaptak, hogy szombaton érkezik értük egy másik magyar busz, amely haza is szállítja őket a négynapos útjuk végén.”

(168 óra)

 

Időközben a Merkur jegyet váltott a Kosba és csatlakozott a Naphoz, melynek tövábbra is érvényes az együttállása az Uránusszal.

 

 

04.19. „Megölte a feleségét, majd magával is végzett – A rendelkezésre álló adatok alapján egy forráskúti férfi délelőtt megölte a feleségét, majd magával is végzett. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A község szélén lévő családi házba a hozzátartozókat sem engedték be, az épületet helyszínelők vizsgálják át. (police.hu, MTI)”

(444.hu)

 

A továbbra is növekvő erőszak a Szaturnusz együttállás Plútó szorosodásán kívül a Mars aktivitzálódásával is összefügg. S továbbra sem hagyhatjuk figyelmen kívül a tökéletlen Kos-Nap együttállás Bika-Uránuszt sem.

 

 

04.21. „Emberölés Pesterzsébeten: két férfi egymásnak esett az utcán, egyikük meghalt – Verekedéshez riasztották a járőröket szombat este Pesterzsébeten. A dulakodók közül az egyik férfi a helyszínen meghalt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2019. április 20-án 22 óra 13 perckor érkezett bejelentés, hogy Budapesten, a XX. kerületi Pázsitos sétány kis parkjában verekedés van. A perceken belül kiérkező járőrök a feltételezett elkövetőt, a 33 éves budapesti H. Istvánt a helyszínen elfogták és a sérült, információink szerint középkorú férfihez mentőt hívtak. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – írja a police.hu. A rendőrök az elfogott férfit előállították, vele szemben az eljárást emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt a BRFK Nyomozó Főosztály Életvédelmi Osztálya folytatja le.

(Blikk)

 

Időközben a Vénusz is átváltott a Kosba, viszont a Nap 20-án a Bikába, így az Uránusszal együttállása tökéletessé vált.

 

 

04.21. Megint egy külföldi kitekintés – különös tekintettel az agresszióra: merénylet-sorozat Sri Lankán. – „Pár órával az után, hogy egy időben hat helyszínen (három szállodában és három templomban) robbantás volt Srí Lankán, újabb két merényletet követtek el eddig ismeretlenek. A húsvétvasárnapi mise idején történt a merényletsorozat. A főváros egyik peremkerületében, Dehivelában, egy szállodában történt a hetedik robbantás, és ebben legkevesebb két ember meghalt. A CNN-nek az egyik szemtanú azt mondta, hogy amint a robbanás hangjára kinézett az ablakon, két helikoptert látott elrepülni. Aztán pár percre rá szintén a fővárosban, de már másik peremkerületben egy nyolcadik robbanás is bekövetkezett, itt három rendőr halt meg. A rendőrség legfrissebb adatai szerint a merényletsorozatban 207-en haltak meg, 450-en megsérültek. Azért is magas az áldozatok száma, mert húsvétvasárnap a mise miatt sokan tartózkodtak a templomokban. A célba vett szállodákban pedig sok a külföldi vendég.

 

A rendőrség azt is bejelentette, hogy nyolc személyt letartóztattak a merényletsorozattal kapcsolatban, azt egyelőre nem tudták megmondani, ki a felelős a robbantások elkövetéséért.

(…) A halálos áldozatok közül nagyjából 30 külföldi állampolgárságú. Az illetékes minisztérium jelentése szerint egyelőre annyi biztos, hogy a külföldi áldozatok között két török és egy holland állampolgárságú van, valamint az Egyesült Államokból, Portugáliából, az Egyesült Királyságból és Kínából származó áldozatot is azonosítottak már.”

(24.hu)

 

Az agresszióra történő utalások az előző híreknél. 

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.04.22-28. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: április 26. a szellemi tulajdon világnapja.

„Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 2000. évi közgyűlésén döntött arról, hogy április 26-át a világ társadalmi fejlődéséhez és haladásához meghatározó módon hozzájáruló műszaki alkotók és művészek munkásságának, eredményeik védelmének szentelt világnappá nyilvánítja.

Dr. Kamil Idris, a WIPO korábbi főigazgatójának szavaival: “A Szellemi Tulajdon Világnapja ragyogó alkalmat kínál az emberek arra való ösztönzésére, hogy gondolkodjanak el a szellemi tulajdonnak a mindennapi életben betöltött szerepéről, valamint arról, hogy mekkora jelentősége van az innováció és az alkotóképesség előmozdításában és védelmében.”

Egyrészről az emberi kreativitást ünnepeljük, a feltalálókat és a művészeket, akik szebbé és jobbá teszik a világunkat, másrészről a szellemi termékekhez fűződő jogokat is, amelyek ösztönzik és táplálják az alkotó embereket.

A világnap alkalmából egyre nagyobb aktivitás tapasztalható különböző szervezetek részéről, és egyre nagyobb nyilvánosságot kap ez az alkalom. A világnapnak természetesen már Facebook-oldala is van, és a hozzá kapcsolódó térképen rákereshetünk, hogy szerte a világon merre és hogyan ünnepelnek embertársaink. A világszerte zajló eseményekről a WIPO saját listát is vezet, és a világnap kapcsán készült ötletes és látványos poszterekből és promóciós anyagokból egy évről évre bővülő online tárlatot is megtekinthetünk.”

(www.szellemitulajdon.com)

 

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. április 1-től 30-ig
Nap: Kos 10°59´ – Bika 10°21´
Merkur: Halak 16°38´ – Kos 19°55´
Vénusz: Halak 6°15´ – Kos 12°31´
Mars: Ikrek 0°30´ – Ikrek 20°12´
Jupiter: Nyilas 24°12´ – retrográd 04.11-től – Nyilas 23°43´
Szaturnusz: Bak 19°50´ – 20°31´
Uránusz: Bika 1°18´ – 3°00´
Neptun: Halak 17°6´ – 18°2´
Plútó: Bak 23°1´ retrográd 04.25-től – Bak 23°8´
Holdcsomó: Rák 22°48´ – 21°13´

 

A Hold a héten
Nyilas 04.24. 0.50-ig
04.24. 0.50-től 04.26. 11.27-ig Bak
04.26. 11.27-től Vízöntő

Holdfázis: harmadik negyed (Hold kvadrát Nap) 11.27. 0 óra 18 perc

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma hat.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

Folyamatosan érvényesül az egzakt nélküli Merkur együttállás Vénusz (április 29-ig). Közben majd jegyet vált előbb a Merkur, majd hamarosan a Vénusz, de megtartják a konjunkciót. Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

04.10. volt a napja az egzakt Merkur trigon felszálló Holdcsomónak hasonló jelentéstartalommal, mint a 6. hosszú tendenciákban szereplő Neptun, bár e hétnek csak a legelején számíthatunk még rá.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

04.22-én pontos a Nap együttállás Uránusz. 2019 tavaszától (2025-ig) 6 éven át mindig a Bikában létesül ez az együttállás, amely körülbelül másfél- két hétig érezteti hatását. Az egyénekre vonatkozó olvasatban a hirtelen megvilágosodástól, váratlanul feltörő, önzetlen megnyilvánulásokra ösztönzéstől kezdve az ezek ellen küzdő, a komfortzónához való makacs ragaszkodásig terjedhet a skála. Szokatlan, váratlan fordulatokra irányuló késztetés is jellemezheti a konstellációt, ugyancsak az ellenállással együtt. Az uránuszi energiát sokan nem jól tűrik, mert kiszámíthatatlan és független – hogy csak két lényeges szempontot említsek – s ezek a biztonság ellen dolgozó tényezők, amik erősen megviselik a Bika érdekeltséget. Kiterjesztve nagyobb populációra is hasonló jelenségeket tudunk előzetesen értelmezni, lefojtott, kordában tartott, kitörni készülő feszültséggel.

 

04.25-én a Plútó megkezdi évi rendes, csaknem féléves retrograditását.

 

04.27-én a Mars kvadrátolja a Neptunt (csak hogy életben tartsa az aktivitását – s kissé még előrébb szaladva: május 5-6-ig, amikor is megkezdődik majd a Jupiter kvadrátja a Neptunhoz úgy október utolsó harmadáig…). Nagy képzelőerő, ideális vagy lehetetlen(nek tűnő) ötletekkel. Spirituálisan kevésbé fertőzött személyiségeknél (csoportoknál) ez esetleg kifejezetten elvetemült ötleteket is jelenthet, a megfelelő következményekkel. Jó esetben viszont kitűnő kvalitásokra utalhat, sőt: világos gondolkodásra, de a megvalósítástól elviszi a fantázia, illetve a túltengő emocionalitás. A hétköznapokból való kitörés vágya nincs arányban a lehetőségekkel. Jelenthet fóbiákat, irracionális félelmeket, melyek eredeti kiinduló alapja még lehet, hogy reális volt, de túlnőnek önmagukon. Az ideológiai zűrzavar és szektás elhajlás alap-kategóriának számít a klasszikus értelmezésben. A híres marsi aktivitást is megfojthatja ez a fényszög, döntésképtelenség is előállhat azokon a területeken, amire a két bolygó utal. Zavarokat mutat, amelyek a türelmet teszik próbára. A felesleges aktivitást, téves döntéseket ugyancsak helyénvaló itt említeni, a ködszurkálással egyetemben. Az utóbbit annál inkább, mert kifejezi a két elem egyszerű összeadásának eredményét: a Neptun a köd, a Mars a szurkálás. Balesetjelölő is lehet.

 

A hét utolsó napjaiban érvényesülni kezd a Merkur kvadrátja a Szaturnuszhoz (pontos: 05.02). Baleseti jelölő, méghozzá elég markánsan. Közlekedési anomáliákra is utalhat. Amit tehet ilyenkor az ember: kicsit jobban ügyel a szabályok betartására, arra, hogy merre veszi az irányt; nem dühöng ha megint dugóba került, valamivel korábban elindul hogy legyen ideje és idege kivárni a szaturnuszi hátráltatást a közlekedésben. Természetesen minden más, forgalommal, kommunikációval összefüggő dologra is vonatkozik ugyanez a konstelláció. Türelem, türelem és megint türelem, amit érdemes hangsúlyozni. Mozgásszervi panaszok tömeges jelentkezésére is lehet számítani a fényszög hatálya alatt.

 

A hét utolsó harmadától a Merkur a Holdcsomókat is kvadrátolja, ismét sürgetve a karmikus feladatok felismerését és teljesítését. (Egzakt: 05.01).

 

Ugyancsak a hét utolsó harmadától a Mars szembenáll a Jupiterrel (kulminál: 05.05). Elszánt düh jellemzi a konstellációt, különösen olyan helyzetekben, amikor valamilyen örömforrás elapadása tapasztalható. A diplomatikus követelődzés is megfogalmazható úgy más emberekkel, csoportokkal, mint magával az élettel szemben. Elégedetlenség, dac különösen akkor, ha kudarc fenyeget egy-egy kezdeményezést. Erkölcsi energiák szempontjából a vadhajtásokra érdemes ügyelni, mert káros irányba fordulhatnak. Önpusztító tendenciák is beleférnek a konstellációba, valamint a környezet – közte a nemzetközi környezet – felé sugárzott kihívás, erőfitogtatás.

 

A hét felétől a Mars a Szaturnusszal kvinkunxban lesz. (Pontos: 05.05.) Fájdalmasan őszinte felismerések, rendszerint valami „külső segítséggel”. Kikerülhetetlen, hogy nagyobb aktivitást fejtsen ki az érintett személy vagy csoport a karma ügyeiben, amelyeket addig alighanem igyekezett kikerülni.

 

A hét legvége táján a Mars a Plútó kvinkunxába is kezd beállni. (Egzakt: 05.05.) A két rokon-bolygó ilyen találkozása mindenképpen kellemetlen és agresszívnek számító olyan eseményeket jelent, amelyek kihatásai hosszabb időre érvényesülnek, mint ameddig maga a történés tart. Az agresszió fogalmának használatánál érdemes tisztázni: egyáltalán nem csak a testi erőszak tartozik körébe, a mentális, lelki, verbális erőszak sokszor jóval kártékonyabb lehet.

 

 

Nézzük, a tizenhetedik hetet nyitó konstelláció mit sugall a 12 típussal kapcsolatban?

 

 

KOS

Kisebb utazásban (esetleg időutazásban) lehet része. Kellemes és tanulságos, hasznos tevékenységet végezhet tanulmányi ügyekben is. Némi anyagi veszteség, nem várt kiadás sem ronthatja el jó hangulatát, legfeljebb átmenetileg. Ügyeljen kommunikációjára, mindenféle irományra, okmányra, bürokratikus ügyre, s a közlekedésben sem árt az óvatosság.

 

 

BIKA

A Bikák következő hetére igencsak jellemző lehet az, ami az általános előrejelzésben olvasható a Nap-Uránusz együttállásról. Emellett sok felismerésben lehet része, amelyek segítenek a feszültségek csökkentésében. Ha valamilyen orvosi beavatkozásra készül, most elég jó kilátásai lesznek erre. Aktuális anyagi veszteségét igen gyorsan pótolni tudja.

 

 

IKREK

Meglehetősen nyűgös, ideges, bár ennek nemigen tudja okát adni. Partnere próbálja jobb kedvre deríteni, inkább több, mint kevesebb sikerrel. Háttér-információ, ennek gyanúja, esetleg pletyka is ronthat átmenetileg közérzetén. Sok kisebb terve van, amiket haladéktalanul el is kezd megvalósítani. Ezekkel azért elég jól el tudja terelni a figyelmét.

 

 

RÁK

Munkájában kisebb, pozitív változás várható, egyúttal bizonyos népszerűség növekedés is. Társkapcsolata sok feladatot ad, már csak azért is, mert szorosabb, mint talán valaha. Némelykor nélkülözi ugyan az érzelmek kifejezését, a gyengéd megnyilvánulásokat, amiket igényelne, de ha ezen felül tud emelkedni, akkor elégedett lehet a részeredményekkel is.

 

 

OROSZLÁN

Hivatás, önérvényesítés terén érhetik meglepetések. Lehet, hogy külső körülmények miatt, de még az is előfordulhat, hogy saját feszültsége hívja ki a történéseket. Tanulmányok, külföldi kapcsolatok vagy utazás terén sokkal kellemesebb élmények várják, s ugyanez vonatkozik szélesebb társadalmi kapcsolataira, illetve rokonságával fenntartott viszonyára is.

 

 

SZŰZ

Meggyűlhet a baja jogi, vagy szabályozók által érintett ügyekben. Ha külföldi utazáson vesz részt, ott is számíthat nem kifejezetten kellemes meglepetésekre, amint tanulmányok terén is. Feszültségei átragadhatnak munkatársaira, beosztottjaira, társára, s ez konfliktusokhoz vezethet. Otthon, család, ingatlan terén találhat némi pihenőre, megnyugvásra.

 

 

MÉRLEG

A kommunikáció terén történő javulás most is zajlik, remekül visszatalál önmagához ebből a szempontból. Otthon, család, ingatlan ügyekben is sikereket érhet el, bár sokkal több munkával, de ezt nem bánja. Társkapcsolata is kellemes, s mégis: eléggé feszült, aminek nem tudja okát adni. Nagy önfegyelemre van szüksége, hogy ne kerüljön összeütközésbe.

 

 

SKORPIÓ

Anyagiak terén jó eredményekre számíthat, s jól tud helyezkedni bürokratikus ügyekben is, mikrokörnyezetében, közlekedésben, tanulmányokban. Munkája ugyancsak gördülékenyen meg. Ahol feszültségekkel számolhat, az sajnos a társkapcsolat, vagy pedig az Én és a Világ viszonyának területe. Elég nehezen tudja kezelni ezt a kérdést, amihez türelme is kevés.

 

 

NYILAS

Munkájában némi kellemetlen meglepetés éri, amitől persze feszült lehet. Ha ezt tartós társkapcsolatában próbálja levezetni, attól a problémák nem oldódnak meg, épp ellenkezőleg. Anyagi helyzete folyamatosan stabilizálódik, ami természetesen jót tesz komfortérzetének, bár lehet, hogy éppenséggel pont ez is közrejátszik a kapcsolati probléma kialakulásában.

 

 

BAK

Felelősségtudata és maximalizmusa kezd csúcsokat dönteni. Kicsit több rugalmasság még nem jelent lazaságot, igazán megengedhetné magának. Munkájában éppenséggel gyakorolhatja is rögtön: sokat bosszankodhat mások könnyelműsége, trehánysága miatt, pedig lehet, hogy ez is csak viszonylagos. Családjában, otthonában kellemes légkör honol.

 

 

VÍZÖNTŐ

Otthon, család, ingatlan terén keletkezhet feszültség, esetleg váratlan kellemetlen események miatt. Ettől függetlenül hosszabb távú elképzelései jól alakulhatnak, elmozdulhat (végre) előnyös irányba. Kommunikációban, kontaktusok fenntartásában remekelhet, de ezt a területet mégis terheli egy fel- feltámadó feszültség, amivel bizony megrongálhatja jó eredményeit.

 

 

HALAK

Adminisztratív dolgokban, közlekedésben, esetleg közelebbi rokonságában vagy mikrokörnyezetében akadnak kellemetlenségek, amelyekkel nemigen tud mit kezdeni. Családjában, vagy ingatlan ügyekben is feszültségek látszanak, s ezek a körülmények persze igencsak befolyásolják közérzetét, s az oly gyakran emlegetett, az életbe vetett bizalmát.

16.hét 2019. április 15-21.

 Általános 

Visszapillantó a 2019.04.08-14. közötti hétre

 

04.08. „Puzsér Róbert borít, kiszáll az előválasztásból – Felfüggeszti a tárgyalásokat az előválasztásról Puzsér Róbert Karácsony Gergellyel, miután az MSZP–DK–Párbeszéd–Momentum az LMP és a Jobbik nélkül állapodott meg a kerületi polgármesterjelöltekről, értesült az Index. Ha Karácsony nem vonja vissza ezt a megállapodást, nem lesz előválasztás.

Az MSZP–DK–Párbeszéd–Momentum szombaton jelentette be a polgármesterjelöltjeit, amire a Jobbik, az LMP, illetve Puzsér Róbert eléggé felháborodva reagált. Így sejteni lehetett, hogy az ellenzéki pártok és szereplők között elmérgesedik a viszony. A dologra nem is kellett sokat várni. (…) Karácsony és Puzsér pár hete ült ki közösen egy sajtónyilvános interjúra, ahol mindketten hitet tettek amellett, hogy az EP-választás után egy előválasztáson mérkőznek meg egymással. És a vesztes hajlandó visszalépni a győztes javára, hogy egyetlen ellenzéki álljon ki Tarlós István ellen.

(…)

Ezek után jött a szombati bejelentés a polgármesterjelöltekről. Az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Momentum döntött úgy, hogy közösen indul az őszi önkormányzati választáson, és meg is nevezték, kiket indítanak a kerületek élén. Félösszefogásnak neveztük a dolgot, mert az LMP ugyan részt vett a tárgyalásokon, de nem állapodott meg a többiekkel, a Jobbik részvételének szükségességéről pedig nem volt/nincs konszenzus. (…)”

(Index)

 

Nap kvadrát Szaturnusz, Merkur kvadrát Jupiter, együttállás Neptun (még mindig), Vénusz együttállás Neptun társul a Szaturnusz együttállás Plútó fő vezérmotívuma mellé.

 

 

04.08. „Megfulladt egy kikötözött pszichiátriai beteg Budapesten – Ön- és közveszélyes volt, ezért kötözték ki, elvileg folyamatos felügyelet mellett volt, mégis megfulladt csütörtök reggelre. (…) A beteget azért kellett kikötözni, mert kárt tehetett volna magában, így az egyik lábát és kezét kikötözték az ágyhoz. Vélhetően ebből akart kiszabadulni, így csúszkálni, hadonászni kezdett. Elvileg folyamatos megfigyelés alatt volt, reggelre mégis megfulladt. (…)

Az MTI megkeresésére a BRFK megerősítette a lapban leírtakat. Az ügyet a BRFK rendkívüli haláleseti osztálya közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. Bűncselekmény gyanúja nem merült fel, de a haláleset körülményeinek megállapítása még tart – közölte a rendőrség.”

(hvg.hu)

 

Erre nincs szó. Asztrológiai vonatkozás viszont van: a Merkur együttállás Neptun, akár magát az alapesetet tekintve, akár az azt követő szemérmetlen mellébeszélést és az ügy elkenésére vonatkozó törekvéseket.

 

 

04.10. Hosszú előzménye van a következő hírnek, ez is egyike azoknak a jelenségeknek, amelyeket nem említettem még meg, pedig gyanítottam, hogy nem maradhat majd ki a szórásból. „Nem hazudtunk, állítják az Opera magukat afroamerikainak valló énekesei – Az Operaház 15 énekese vallotta magát afroamerikainak (…) A Porgy és Bess című darabot a jogtulajdonos rendelkezése szerint csak fekete színészek játszhatják. Ókovács Szilveszter bizarr megoldással akarja kikerülni a jogvitát. (…) Tavaly …– talán egy tévedés folytán – olyan szerződés került Ókovácsék asztalára, amelyből kimaradt a híres „all black cast” kitétel, így az Opera gyorsan lecsapott a jogokra. A jogtulajdonos visszakozott volna, de már nem lehetett: négy előadást törvényesen lejátszottak, azonban idén már engedély nélkül vették elő újra a művet. A nyilatkozattal az igazgató arra akarta felhívni a figyelmet, 2019-ben vállalhatatlan egy ilyen előírás, ráadásul Közép-Európában teljesíthetetlen is. Ókovács az első idei előadás után elmondta: huszonnyolcból tizenöten aláírták a következő nyilatkozatot:

Én, alulírott kinyilvánítom, hogy identitásomnak elválaszthatatlan részét képezi az afroamerikai eredet és tudat. Ezért is külön öröm számomra, hogy George Gershwin Porgy és Bess című operájában felléphetek.

Az igazgató azzal magyarázta a kérését: „Magyarországon nincs bőrszínnyilvántartás, bűnügyben sincs, személyes adat, és nem tudom megmondani a szereposztásról, hogy ez megfelel-e vagy nem felel meg a feltételnek, ezért inkább megkérdezem tőlük.” Mindez a nemzetközi sajtóig is eljutott, a brit Guardian cikkét már 26 ezer olvasó kedvelte vagy osztotta meg. (…)”

 

Az egész eset most már nagy port vert fel, természetesen megosztva a véleményeket, akár a jogtulajdonosok, akár Ókovács eljárását illetően. A legteljesebb mértékig neptuni hátteret kell keresnünk, amiben most éppen nincs hiány: a Merkur és a vele együtt álló Vénusz egymás után konjunkcióba kerül a Neptunnal, s ez elegendő is, hiszen a (jogi) csűrés-csavarás, nyilatkozat a Merkurhoz, az éneklés, opera, művészi hozzáállás (na és a jog is) meg a Vénuszhoz.

 

 

04.10. „Világvége hangulat a BAH-csomópontnál – A területet egy építkezésen talált világháborús bombák hatástalanítása miatt reggel 8 órától elkezdték kiüríteni, annak befejeztével a környező utcákat teljesen lezárták, a BAH-csomóponton és a Hegyalja úton nem lehet áthaladni, változott a BKK-járatok útvonala is. (…)

(hvg.hu)

 

A Mars most éppen passzív, de itt van nekünk a Szaturnusz együttállás Plútó, ami a legteljesebb mértékig analógiába hozható a katasztrofális történelmi események hosszú időre kiterjedő következményeivel. A Nap kvadrát Szaturnusz (pontos 10-én), szintén megfelelő hivatkozás, ráadásul életbe lép már a Nap kvadrát Plútó is. A Merkur kvadrát Jupiter a közlekedési anomáliákat jelzi.

 

 

04.10. „Tömegesen mondanak fel a közigazgatásban, de a kormány szerint ez nem baj – A múlt hónapban összesen 2500 dolgozó kérte a felmentését a központi és a területi közigazgatásban a Miniszterelnökség tájékoztatása szerint, de a kormányban azt mondják, ez nem veszélyezteti a munkavégzést. Az Index viszont úgy értesült, hogy a felmondások miatt elsősorban a megyei és járási, kerületi kormányhivatalokban májusra kaotikus helyzet alakulhat ki. A közigazgatásban dolgozóknak a március elején hatályba lépett jogszabályok miatt lett elegük, ezek voltak azok a szabályok, amik előírták például, hogy a félórás ebédidő többé nem számít bele a munkanapba, így ennyivel tovább benn kell maradni a hivatalban. A törvénymódosítás az alapszabadságot is 5 nappal csökkentette. A cafetériajuttatások is eltűntek, emiatt sokan úgy kénytelenek többet dolgozni, hogy konkrétan csökkent is a fizetésük.

 

A munkáltató március 15-ig tájékoztatta személyre szólóan a dolgozókat a rájuk vonatkozó változásokról, aki ezt nem fogadta el, és öt napon belül jelez, azt a munkaadó köteles felmenteni és a ledolgozott évei után végkielégítést fizetnie. (…)

(444.hu)

 

A Merkur az illetékes az ügyben: együtt áll a Vénusszal, kvadrátolják a Jupitert, szextilezik a Szaturnuszt és a Plútót és még mindig érvényesül a vége a Merkur Neptun együttállásnak is, amire ráerősít a Vénusz. Sokan úgy mondtak fel, hogy nincs még más munkájuk – vesd össze a Szaturnusz-Plútó kapcsolatokkal, amelyek ahhoz adják az erőt, hogy ennek ellenére is felálljanak a dolgozók.

 

 

04.11. „Százméteres árkot ásnak Trianon emlékére a belvárosban – Egy tavalyi kormányhatározat alapján 2020. május 31-ig – a trianoni szerződés századik évfordulója előtt – felállítják a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyét, amely „magában foglalja a történelmi Magyarország 1913-as összeírás szerinti helységneveinek feltüntetését”. Az alkotásról néhány napja jelentek meg az első látványtervek, amelyekről kiderült, hogy nem egy szobor vagy emlékmű, hanem egy árok. Az alkotás legfeljebb 5 milliárd forintba fog kerülni.

A tervek szerint – amelyeket az Urbanista szerzett meg – az Alkotmány utcának a Kossuth tér felé eső, száz méter hosszú szakaszán süllyedő rámpát alakítanak ki, amelynek falaira vésik majd a településének nevét véletlenszerű sorrendben. A rámpa végébe egy gránittömb kerül, közepében örökmécsessel, amely a nemzeti összetartozás gondolatát hivatott jelképezni. (…)”

(24.hu)

 

Némelyeknek az a véleménye, hogy jól szolgál még egy másik célt is az (újabb) árok: a tüntetők kevésbé tudják igénybe venni kedvenc helyüket, az Alkotmány utcát (miután apránként kiszorulnak a Kossuth térről hol ezért, hol azért). Hogy pályázati kiírás nélkül jött a napvilágra ez újabb nemzeti összetartozást jelképező árok (!), az nem is érdekes. A Szaturnusz együttállás Plútó a konok kitartást is, a szubjektív történelemszemléletet is jelképezheti. Megerősíti egy Nap kvadrát Szaturnusz, és Nap kvadrát Plútó is, a hatalom egyoldalú döntését szimbolizálva. Az apró-cseprő Merkur kvadrát Jupitert csak a rend kedvéért említem meg. 

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.04.15-21. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: április 17. a hemofília világnapja

„Április 17-e 1989 óta a Hemofília Világnapja, melyet azzal a céllal fogadott el a Hemofília Világszövetség, hogy felhívják a széles közvélemény figyelmét a vérzékeny betegek problémáira. Április 17-én született Frank Schnabel, a Hemofília Világszövetség (WFH) alapító elnöke, aki 1963-ban azért hozta létre a Hemofília Világszövetséget, hogy országokon átívelően képviselje a vérzékeny betegek ügyét, s mely mára mintegy 113 ország egyesületei által alkotott, az ENSZ által elismert befolyásos érdekvédelmi nemzetközi szövetségként működik.”

(Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, Győr)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. április 1-től 30-ig

Nap: Kos 10°59´ – Bika 10°21´
Merkur: Halak 16°38´ – Kos 19°55´
Vénusz: Halak 6°15´ – Kos 12°31´
Mars: Ikrek 0°30´ – Ikrek 20°12´
Jupiter: Nyilas 24°12´ – retrográd 04.11-től – Nyilas 23°43´
Szaturnusz: Bak 19°50´ – 20°31´
Uránusz: Bika 1°18´ – 3°00´
Neptun: Halak 17°6´ – 18°2´
Plútó: Bak 23°1´ retrográd 04.25-től – Bak 23°8´
Holdcsomó: Rák 22°48´ – 21°13´

 

A Hold a héten
Oroszlán 04.15. 12.13-ig
04.15. 12.13-tól 04.17. 13.21-ig Szűz
04.17. 13.21-től 04.19.14.40-ig Mérleg
04.19. 14.40-től 04.21. 17.59-ig Skorpió
04.21. 17.59-től Nyilas

Holdfázis: telihold április 19. 13 óra 12 perc (Nap szembenállás Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma hat.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

04.14-én egzakt a Nap trigon Jupiter. A hét első felében javában érvényesül. Szellemi törekvések felszínre kerülése, felerősödése. Kényelmi szempontoké ugyancsak. A tekintély különös hangsúlyt kap az emberi érintkezésben, elvileg a dölyf és pöffeszkedés elemei nélkül. Kiegyezés, a „hatalommal” való megegyezés- jó viszony; jogi ügyek szerencsés kimenetele, közlekedéssel, külfölddel, tanulmányokkal összefüggő dolgok előnyös alakulása várható – továbbra is esetleg csak elvileg.

 

04.13-án érte el a Nap a Plútó pontos kvadrátját. Feszültség, dimenzionált illetve láncreakciót indító folyamatok, hatalommal történő konfrontálódás vagy/és visszaélés, tömegeket is érintő jelenségek, a tömegek aktivizálódása, a hatalommal való összeütközése, állatokkal kapcsolatos események várhatók azon a héten, amelyen érvényesül, vagyis még néhány napig.

 

04.12-én kulminált a Nap kvadrátja a Holdcsomókra. A számos egyéb, Holdcsomókra eső, hosszú időtartamú fényszög mellett megerősíti megint egyszer a karmikus feladatok sürgetését – e hét elején néhány napig.

 

Folyamatosan érvényesül az egzakt nélküli Merkur együttállás Vénusz (április 29-ig). Közben majd jegyet vált előbb a Merkur, majd hamarosan a Vénusz, de megtartják a konjunkciót. Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

04.10. volt a napja az egzakt Merkur trigon felszálló Holdcsomónak hasonló jelentéstartalommal, mint a 6. hosszú tendenciákban szereplő Neptun, bár e hétnek csak a legelején számíthatunk még rá.

 

04.14-én kulminált a Vénusz trigon felszálló Holdcsomó aspektus is, a karmikus feladatok kissé könnyített változatával. Kellemes hatásai a hét kétharmadáig bízvást érvényesülnek.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

04.15-én pontos a Vénusz kvadrátja a Jupiterhez. Tipikus a következő forgatókönyv: elindul egy folyamat valamely területen, s az összes érintett készen látja már a boldog és kényelmes jövőt, azzal, hogy innentől kezdve minden felhőtlenül jó lesz. Mielőtt azonban a végkifejlet bekövetkezne, vagy abban a pillanatban, ahogyan bekövetkezett, történik valami olyan kisebb-nagyobb dolog (esetleg: szerencsétlenség), ami ha le nem is nullázza, de megkeseríti az eredményt. Más variációban: csalódás, mert nem az történik mégsem, ami várható volt. Újabb variációban: a megvalósulás előtt 5 másodperccel elvész a türelem és bizalom, s emiatt marad el az eredmény, viszont nem marad el a csalódás. A vezérmotívum tehát a csalódás, aminek a józanság lenne az ellenszere, ehhez pedig önismeret és főleg önmérséklet kellene. Követelődzésre való hajlam is terheli még a fényszög tartalmát.

 

04.15-én egzakt a Vénusz szextilje a Plútóhoz is. Békés tömegek enyhe aktivizálódását jelezheti, népszerű vagy gyorsan népszerűvé váló ötletek, áramlatok felbukkanását. Erős, de jól kordában tartott indulatokat és érzelmeket mindenféle (köz- és magán) kapcsolatok területén. Pénzügyek kedvező alakulását.

 

04.17-én a Merkur jegyet vált, 7 óra 49-től a Kosban folytatja útját.

 

04.20-án a Vénusz követi a Merkurt, 18 órától szintén a Kosban közlekedik majd.

 

A hétnek csaknem a legelejétől kezd érvényesülni a Nap együttállása az Uránusszal (pontos: 04.22). 2019 tavaszától (2025-ig) a Bikában létesül ez az együttállás. Az egyénekre vonatkozó olvasatban a hirtelen megvilágosodástól, váratlanul feltörő, önzetlen megnyilvánulásokra ösztönzéstől kezdve az ezek ellen küzdő, a komfortzónához való makacs ragaszkodásig terjedhet a skála. Szokatlan, váratlan fordulatokra irányuló késztetés is jellemezheti a konstellációt, ugyancsak az ellenállással együtt. Az uránuszi energiát sokan nem jól tűrik, mert kiszámíthatatlan és független – hogy csak két lényeges szempontot említsek – s ezek a biztonság ellen dolgozó tényezők, amik erősen megviselik a Bika érdekeltséget. Kiterjesztve nagyobb populációra is hasonló jelenségeket tudunk előzetesen értelmezni, lefojtott, kordában tartott, kitörni készülő feszültséggel.

 

A hét utolsó harmadától a Mars kvadrátolni kezdi a Neptunt (csak hogy életben tartsa az aktivitását – s kissé még előrébb szaladva: május 5-6-ig, amikor is megkezdődik majd a Jupiter kvadrátja a Neptunhoz úgy október utolsó harmadáig…). Pontos lesz 04.27-én. Nagy képzelőerő, ideális vagy lehetetlen(nek tűnő) ötletekkel. Spirituálisan kevésbé fertőzött személyiségeknél (csoportoknál) ez esetleg kifejezetten elvetemült ötleteket is jelenthet, a megfelelő következményekkel. Jó esetben viszont kitűnő kvalitásokra utalhat, sőt: világos gondolkodásra, de a megvalósítástól elviszi a fantázia, illetve a túltengő emocionalitás. A hétköznapokból való kitörés vágya nincs arányban a lehetőségekkel. Jelenthet fóbiákat, irracionális félelmeket, melyek eredeti kiinduló alapja még lehet, hogy reális volt, de túlnőnek önmagukon. Az ideológiai zűrzavar és szektás elhajlás alap-kategóriának számít a klasszikus értelmezésben. A híres marsi aktivitást is megfojthatja ez a fényszög, döntésképtelenség is előállhat azokon a területeken, amire a két bolygó utal. Zavarokat mutat, amelyek a türelmet teszik próbára. A felesleges aktivitást, téves döntéseket ugyancsak helyénvaló itt említeni, a ködszurkálással egyetemben. Az utóbbit annál inkább, mert kifejezi a két elem egyszerű összeadásának eredményét: a Neptun a köd, a Mars a szurkálás. Balesetjelölő is lehet.

 

 

Izgalmas konstelláció köszönti a tavaszi ünnepkört, közelebbről a húsvétot. Van bene egy virgonc királytrigon (Nap-Hold-Jupiter között!), egy hinta (Hold-Szaturnusz-Vénusz) és két kegyelmi háromszög (Nap-Hold-Szaturnusz és Hold-Jupiter-Vénusz között). Megélénkülő aktivitás biztosan jellemzi majd következő hetünket, kérdés, hogy milyen irányban talál magának utat a tettvágy. A következőkben megkísérlem ezt a 12 típusra nézve kikalkulálni.

 

 

KOS

Pihenés, esetleg külföldi kiruccanás, baráti kapcsolatok vagy gyerekével, gyerekekkel fenntartott kapcsolatok megélénkülése, némelyeknél új párkapcsolat születése lehet az eredmény. Emellett persze továbbra is kiemelt az érvényesülés, önérvényesítés tendenciája, ami miatt ezúttal önmagával kerülhet összeütközésbe, az eltérő motivációk miatt.

 

 

BIKA

Az otthon, család, ingatlan (esetleg: haza, élőhely) témakör kerül fókuszba, méghozzá intenzíven. Összefügghet a szélesebb család ügyeivel, vagy külfölddel, tanulmányokkal. Mindenesetre olyan dilemma elé kerül, hogy mások szempontjait mennyire kell tisztelnie, illetve mennyire ragaszkodhat a sajátjához, nem minősül-e szélsőségesen önzőnek.

 

 

IKREK

Alapvetően a racionális motivációkat tartja mérvadónak, most azonban az emocionálisok kerülnek dominanciába, amit nem is bán. Kapcsolatrendszerében hozhat(na) forradalmi változást, ha hosszabb ideig tartana az erre utaló konstelláció. Így csak rövid időre lehet kalkulálni, aztán megint felerősödnek a józan megfontolás belső (és külső) hangjai.

 

 

RÁK

Munkájával, vagy szolgálat jellegű tevékenységének összefüggésében tapasztalhat meg sikerélményt, méghozzá kézzelfogható eredménnyel is nyomatékosítva. Lehet, hogy magyarázkodásra kényszerül társával szemben, de végül meg tudja győzni a maga igazáról. Tervezhet egy rövidebb kiruccanást, s ha nem is könnyen, de megteremti hozzá a lehetőséget.

 

 

OROSZLÁN

Újra megtalál, vagy most először alkalmaz valamilyen képességet, ami örömmel tölti el és megerősíti identitástudatát. Némi dilemmát is okozhat a hirtelen jött felismerés, elbizonytalaníthatja abban, hogy amit éppen csinál, valóban az-e az útja. Egészségi állapotával összefüggésben is merülhetnek fel kérdések, a megfelelő válaszokkal.

 

 

SZŰZ

Egy már-már hirtelen jött megvilágosodás segít abban, hogy saját magát és a körülötte kialakuló jelenségeket is jobban el tudja helyezni a világban. Ez átmeneti zavart is okozhat például kapcsolatrendszerében, gyerekével, társával összefüggésben, de hamarosan rendeződnek az erővonalak és (remélhetőleg) egy új egyensúlyt tud kialakítani.

 

 

MÉRLEG

Magára talál kommunikációs ügyekben, illetve minden olyan dologban, ami kontaktussal, helyváltoztatással kapcsolatos. Ez akkor is igaz, ha még néha el- elmegy a fonal, de ekkor is hamarabb visszatalál régi-új formájához, mint ahogy azt a közelmúltban hosszabban tapasztalhatta. Természetesen fontos kapcsolatainak minőségét is javítja ez a jelenség.

 

 

SKORPIÓ

A munka, hivatás és annak anyagi eredménye az a lényeges terület, ahol felpezsdülés várható, s ha elég ügyes, akkor az átmeneti állapotból ki tudja hozni a maximumot, illetve képes a kezdeti lendületből újabb energiát nyerni a továbbhaladáshoz. Ennek érdekében jó ha kissé félreteszi, vagy legalább megkísérli félretenni híres, hezitálásra való hajlamát

 

 

NYILAS

A megértés új szintjére léphet valamilyen kérdésben, de ettől függetlenül is egy kisebb újjászületést élhet meg. Anyagi dolgaira változatlanul fokozott gondot kell fordítania, de most ezzel is jobban elboldogul. Lehetőleg ne bonyolódjon olyan ügyekbe, amik nem teljesen egyértelműek, különösen az ingatlannal kapcsolatban érvényes ez a figyelmeztetés.

 

 

BAK

Kicsit a magánélet területére kénytelen mostanában az energiáit koncentrálni, de ezúttal nincs is annyira ellenére a dolog. Különösen, ha azt tapasztalja, hogy saját maga és hozzátartozói is jobb közérzetnek örvendenek ettől. Azért persze nem feledkezhet meg olyan kötelezettségeitől sem, amelyek többek közt például a bürokráciát érintik.

 

 

VÍZÖNTŐ

Megélénkül kommunikációs tevékenysége, sőt: ki is szélesedhet, például a szélesebb nyilvánosság felé valamilyen formában. Ez még akkor is örömmel tölti el, ha más kötelezettségeit kissé háttérbe kell szorítania, aminek persze hamar meglesz a böjtje. Kissé összekuszálódnak anyagi ügyei, de némi odafigyeléssel kézben tudja tartani a dolgokat.

 

 

HALAK

Munkájának, vagy más, szolgálat jellegű tevékenységének eredménye töltheti el megelégedettséggel, még ha némi maximalizmus miatt hajlamos arra, hogy kevesellje vagy az eredményt, vagy a külvilág visszajelzéseit. Most remek alkalom nyílik arra is, hogy ezt a súlyozást gyakorolja, s ha reálisan mérlegel, saját komfortérzete is megnövekszik.

15. hét 2019. április 8-14. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.04.01-07. közötti hétre 

A hetet tökéletesen uralja a Merkur harmadik együttállása a Neptunnal, amelynek utolsó kulminálása másodikán volt esedékes és a Merkur hatókörön belül történő retrograditása folytán hosszan elhúzódva, eredeti jelentőségénél sokkal nagyobbra növekedett. Jól lehet viszont szemléltetni rajta a dolgok fonákját, valamint a neptuni történéseket.

 

Nem hanyagolhatjuk el persze a kevésbé kedélyes Szaturnusz együttállás Plútó folyamatos hatásait sem, s egy érdekes kereszt-kombinációt: a Merkur egyidejűleg egy szextil Szaturnusszal igyekezett a földön, a realitások talaján maradni, a Szaturnusz pedig a szextil Neptunjával célozza ugyanezt.

 

Furcsa, hogy a jogi és nemzetközi ügyek emelkednek ki a hírfolyamból, holott a Jupiter éppenséggel most elég passzív, sőt: a Vénusz sem sokat szerepel, csupán a hét utolsó harmadáról kezdi beérni együttállással a Neptunt. Egy szó, mint száz: fura konstellációk fura jelenségek hátteréül szolgálnak – néhányat felvillantok ezekből az alábbiakban, további asztrológiai hivatkozások nélkül. 

 

04.01. „Kiengedték Gulyás Mártont a rendőrségről, ahová pénteken vonult be – Ahogy azt megírtuk, március 29-én, pénteken elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Gulyás Márton ellen. A Pesti Központi Kerületi Bíróság az elfogatást egy garázdaság gyanúja miatt folytatott ügyben rendelte el. Gulyás Mártont órákig nem lehetett elérni telefonon, de később dr. Matlák Gábor, az aktivista ügyvédje részletes tájékoztatást adott az Indexnek a történtekről. Matlák Gábor szerint Gulyás ellen egy 2016-os városligeti tüntetésen történtek miatt indítottak eljárást. (…) A régóta zajló eljárás során Gulyás néhány hónapja elmulasztott egy tárgyalást, ezért adták ki ellene a körözést. Gulyás, amint kikerült a rendőrségre az arcképe, több ismerősével együtt bement a VII. kerületi rendőrkapitányságra. Onnan a Gyorskocsi utcába vitték. Az ügyvédje már akkor azt mondta, nem tartja valószínűnek, hogy Gulyást akkor pénteken hazaengedik. Sőt, szerinte azzal, hogy a körözés kiadását péntek délutánra időzítették, megakadályozták Gulyás Márton hétvégére tervezett elutazását egy szomszédos, unión kívüli országba. (…)

(Index)

 

 

04.03. A másik veszélyes fenegyerek sem tűnik el a hatóság látóköréből: „Meggyanúsította az ügyészség Fekete-Győr Andrást – A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség közölte, hogy szerdán hivatalos személy elleni erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki Fekete-Győr Andrást. A megalapozott gyanú lényege szerint a gyanúsított 2018. december 13-án 20:44 perc körüli időben a Kossuth téren a Parlament főlépcsőjénél „az épület védelmére felsorakozott rendőrök irányába célzottan egy meggyújtott füstképző eszközt hajított, mely eszköz által kibocsátott füst a sorfalban lévő rendőrök látását és légzését akadályozva a létesítménybiztosítási rendőri intézkedést akadályozta”. (…) Fekete-Győr … a 444-nek azt mondta, számol azzal, hogy eljárás indul ellene, de inkább a fideszesek ellen kellene eljárást indítani. Januárban azt mondta, a tüntetésen fel sem merült benne, hogy bárkinek is testi sérelmet okozzon, a rendőrök közé dobott füstszórót pedig akár egy játékboltban is be lehet szerezni, és nem képes sérülést okozni. A gyanúsításban megjelölt bűncselekmény törvényi büntetési tétele 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés.”

(444.hu)

 

 

04.03. Van még közellenség az ifjúság berkeiben, a kecskeméti diáklány, Nagy Blanka körül felvert vihar sem akar csillapodni. Ennek kisebb részleteivel nem terhelem a visszapillantót, legalábbis, amíg nem fajul ez is valami mondvacsinált jogi eljárássá. De ne feledjük: jaj annak, aki fel mer lépni a hatalom ellen.

 

 

04.03. Ámde megvan az új nemzetközi ellenség is: „Szlovákiában tilos lesz csak úgy elénekelni a magyar himnuszt – A szlovák parlament március 27-én elfogadott egy jogszabályt, melynek egyik paragrafusa szerint Május 15-től tilos annak a külföldi országnak a himnuszát énekelni, amelynek a helyszínen nincs hivatalos küldöttsége (…) A törvénymódosítást a szlovák nacionalisták nem is titkoltan a dunaszerdahelyi DAC labdarúgócsapatára szabták; a szlovákiai magyar csapat szurkolói körében már hosszú évek óta hagyomány, hogy minden mérkőzés kezdetekor – hazai pályán, de idegenben is – eléneklik a magyar himnuszt.”

(24.hu)

 

 

04.05. Szomszédaink nagyon rosszalkodnak mostanában. „A sajtóba való beavatkozásra kéri a szlovén kormányt Magyarország a karlendítő Orbán-karikatúra miatt – A magyar vezetés az egész régióra veszélyes az Orbán növekvő befolyására figyelmeztető szlovén hetilap szerint.

Példátlan diplomáciai levélben kéri a magyar kormány Szlovéniát, hogy akadályozzák meg, hogy a jövőben Orbánról karikatúra jelenjen meg – írja a Magyar Narancs a Mladina című szlovén lap nyomán. Ez az a lap, amelyik március végén olyan címlappal jelent meg, mely Orbán Viktort náci vezérként ábrázolta, miközben hozzá dörgölőztek a szlovén szélsőjobboldali párt, az SDS vezetői. A címlap és a magyarországi helyzetet elemző írás ellen azonnal tiltakozott a ljubljanai magyar nagykövet. Szilágyiné Bátorfi Edit szerint a címlap “minden határt átlépett, felháborító és sajnálatos”. Az olvasói levélre a Mladina szerkesztősége az Orbán-címlap szivárványos variációjával válaszolt. A történet azonban itt nem ért véget.

Mint kiderült, tiltakozásként a nagykövet diplomáciai jegyzéket is átadott a szlovén Külügyminisztériumnak. (…)”

(Népszava)

 

 

04.05. A Bálnában rendezett kampánynyitó előtt az ellenzék aktivistái felfestettek egy csomó „Jön a diktátor” szövegű feliratot (Juncker után szabadon). A feliratok pillanatok alatt eltűntek. Ehhez külön gratulált az ellenzék és reményét fejezte ki, hogy az egészségügyben tapasztalható, valamint egyéb területeket zavaró hiányosságok eltüntetése is hasonló hatékonysággal és sebességgel történik majd a jövőben.

 

 

04.05. „Hétpontos akciótervvel állt elő Orbán a keresztény Európa megvédésére – A brüsszeli elit, a brüsszeli buborék hatalmi törekvéseit tehát meg kell állítani, erre 7 pontot állított össze Orbán, amelyet az EP-választások után azonnal végre kell hajtani:

 

    A migráció kezelését elvenni Brüsszeltől és visszaadni a nemzetállamoknak.

    Egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok befogadására.

    Senkit se engedjenek be Európa területére, akinek nincsenek érvényes személyazonosító iratai.

    A migránsvízum és migránskártyák megszüntetése.

    Brüsszel ne adjon több pénzt Soros György bevándorlássegítő szervezeteinek.

    Az EU-ban senkit se érhessen hátrány azért, mert kereszténynek vallja magát.

    Bevándorlást ellenző vezetők álljanak az uniós intézmények élén.

A kormányfő szerint ezzel lehet megvédeni Európát és a keresztény kultúrát, ezért kérte, hogy a Fidesz szavazói menjenek el május 26-án és voksoljanak erre a „programra”.”

(Index)

 

Bejelentette azt is Orbán, hogy nyomban nagyszabású aláírás-gyűjtést kezdeményeznek – megint egyszer összekeverve a kormányzati és ellenzéki funkciókat, magaviseletet, vagy micsodát.

 

 

04.06. „Behívták a magyar külügybe az ukrán nagykövetet Kelemen Hunor ukrajnai kitiltása miatt – Magyarország elfogadhatatlannak tartja Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kitiltását Ukrajnából, ezért Ukrajna budapesti nagykövetét hétfőre berendelték a Külügyminisztériumba – közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. (…) Kelemen Hunor román diplomata útlevéllel a Záhony – Csap határátkelőn szeretett volna belépni Ukrajnába, azonban közölték vele, hogy a két társa folytathatja az utat, neki azonban vissza kell fordulnia. Kelemen Hunor elmondta: azonnal tájékoztatta Románia külügyminiszterét a történtekről, hétfőn pedig panasszal fordul a bukaresti ukrán nagykövetséghez, és magyarázatot kér a történtekre.”

(hvg.hu)

 

A hármas (magyar-román-ukrán) diplomáciai bonyodalom csodálatos kifejeződése a Merkur-Neptun együttműködésnek.

 

 

04.07. „Taroltak a magyar joghallgatók Washingtonban – A joghallgatók tekintélyes Jessup nemzetközi versenyében ért el első helyezést szombaton a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) joghallgatóinak csapata – adta hírül az MTI. – Az 1960 óta minden évben Washingtonban megrendezett Philip C. Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédverseny a világban a nemzetközi jogot hallgató diákok számára a legnagyobb múltú és legnagyobb szabású nemzetközi megmérettetés. A szombaton véget ért versenyben a magyar egyetemisták száz ország több mint 680 egyetemének diákjai között voltak a legjobbak, olyan tekintélyes egyetemek hallgatót utasítva maguk mögé, mint az amerikai Yale és Berkeley, vagy a londoni King’s College.

 

A 20. század amerikai diplomatájáról és jogászáról, Philip C. Jessupról elnevezett versenyben a diákoknak nemzetközi bíróság előtt zajló per szimulációja során kell perbeszédet mondaniuk ügyvédként, mind a felperesi, mind az alperesi oldalon. De nem “csak” perbeszédet prezentálnak, hanem előtte kutatómunkáról számolnak be, beadványokat terjesztenek elő, írásbeli és szóbeli vázlatot készítenek a perbeszédekről, emlékeztetőket írnak. Vagyis írásban és szóban egyaránt megméretik magukat, a végeredmény pedig a képzeletbeli per több szakaszában végzett munka eredménye.

 

Az egyetemisták munkáját tekintélyes jogászokból álló bizottság bírálja el. A magyar diákcsapatot Kajtár Gábor, az ELTE nemzetközi jogi tanszékének adjunktusa készítette fel.”

(napi.hu)

 

Gratuláció a nyerteseknek, felkészítőjüknek és mindenkinek, akinek része volt a jogi, egyúttal nemzetközi sikerben! 

 

GPS – Előretekintés a 2019.04.08-14. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: április 10. Nemzetközi Rákellenes Nap Magyarországon

A Magyar Rák Liga 1993-tól minden évben Nemzeti Rákellenes Napot szervez április 10-én dr. Dollinger Gyula (1849-1937) sebész, egyetemi tanár születésnapján, aki 1902-ben megalakította az első Országos Rák Bizottságot. Célja, hogy a társadalom minden rétegét – az egyént is – bevonják a rák elleni küzdelembe, felébresszék a felelősséget önmagunkért.

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. április 1-től 30-ig
Nap: Kos 10°59´ – Bika 10°21´
Merkur: Halak 16°38´ – Kos 19°55´
Vénusz: Halak 6°15´ – Kos 12°31´
Mars: Ikrek 0°30´ – Ikrek 20°12´
Jupiter: Nyilas 24°12´ – retrográd 04.11-től – Nyilas 23°43´
Szaturnusz: Bak 19°50´ – 20°31´
Uránusz: Bika 1°18´ – 3°00´
Neptun: Halak 17°6´ – 18°2´
Plútó: Bak 23°1´ retrográd 04.25-től – Bak 23°8´
Holdcsomó: Rák 22°48´ – 21°13´

 

A Hold a héten
Bika 04.08. 23.14-ig
04.08. 23.04-től 04.11. 5.30-ig Ikrek
04.11. 5.30-tól 04.13. 9.49-ig Rák
04.13. 9.49-től Oroszlán

Holdfázis: április 22. első negyed (Nap kvadrát Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma hat.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

04.07-én volt a csúcspontja a (harmadik) Merkur szextil Szaturnusz fényszögnek, amely a hét bő kétharmadáig érződik. Jó koncentrációs készség, tolerancia, a szokottnál óvatosabb, megfontoltabb kommunikáció. De bizony pont az ellenkezőjére is találhatunk bőven példát, amikor igazának megdönthetetlen tudatában a meggyőzésnek éppen erőszakos formáját választja az érintett.

 

04.02. a napja a Merkur (harmadik) pontos együttállásának a Neptunnal, mely fényszög elhúzódik, április 12-ig. Zavarok a kommunikációban és a kommunikációs csatornákban. Gyakran előfordul a zavarok sorában a félrevezetés, mellébeszélés szándékosan vagy tévedésből. Fokozott rejtőzködés, ravaszkodás akkor is, ha arra semmi szükség nem lenne. Önértékelési problémák, amelyek megnyilvánulhatnak egyéni és csoportos vonatkozásokban egyaránt.

 

Az előző hét végén kezdődött egy háromhetes, egzakt nélküli Merkur együttállás Vénusz, ami természetesen egész héten át érvényesül (április 29-ig). Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

04.10-én kulminál a Nap kvadrát Szaturnusz. Ahol a Szaturnusz szerepel, ott mindig gondolni lehet (kell) a sorsszerűségre, olyan hatásokra, amelyek sokszor kívülről jönnek és az egyén maga keveset tehet ellenük. Itt a tekintéllyel, hatalommal történő meglehetősen egyoldalú konfrontációra lehet gondolni. Ez szélesebb értelemben véve mondjuk egy országra vonatkoztatható, szűkebb értelmezésben pedig például az ember főnökére vagy arra, aki valamilyen mérvű hatalmat gyakorol felette. A vágyak és lehetőségek közötti ellentmondásra is utal.

 

04.10. a csúcspontja a Merkur harmadik szextiljének a Plútóhoz. Kommunikációs területen jó eredmények, nem utolsó sorban a lehengerlő diplomácia gyakorlása miatt. Tanulásban, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolatokban is előnyös, kevesebb a vadhajtása mint az erőteljesebb fényszögeknek (a trigonnak is akár).

 

04.10. szintén a napja az egzakt Merkur trigon felszálló Holdcsomónak hasonló jelentéstartalommal, mint a 6. hosszú tendenciákban szereplő Neptun.

 

04.10. még egy pontos fényszöget hordoz: a Vénusz együttállás Neptunét. Idealizáló életszemléletet, a hétköznapok ügyeitől való elfordulást, a kicsinyes problémákból történő kivonulást, emelkedettebb témák, azon belül művészetek iránti érdeklődést és efféléket jelentene. Ezek voltak az előnyösebb megnyilvánulási formái. A kevésbé előnyösek: tévedések, csalás és csalódás, zavarok a kapcsolatokban, azon belül a párkapcsolatokban. Koncentrációs problémák miatt bonyolult események a napi életben, pénzügyekben; veszteségek felelőtlenség, könnyelműség miatt, egészséggel összefüggő anomáliák kisebb és tömeges méretekben.

 

04.11-én a Jupiter megkezdi szokásos éves, mintegy négy hónapig tartó retrograditását.

 

04.12-én kulminál a Nap kvadrátja a Holdcsomókra. A számos egyéb, Holdcsomókra eső, hosszú időtartamú fényszög mellett megerősíti megint egyszer a karmikus feladatok sürgetését-

 

04.12-én pontos a Merkur kvadrát Jupiter. A kommunikációs elemek fokozott szereplését, egyúttal fokozott aktivitást, esetleg hiperaktivitást, ingerelhetőséget, ezért verbális konfliktusok esélyét, kapkodást stb. jelenti. Adminisztratív, jogi ügyekben megakadás, kötözködés vagy méltánytalan, igazságtalan elbírálás, eljárás. Modortalanság, nyegleség a „szellemi elit” képviselői részéről. Anyagi és adminisztrációs problémák előtérbe kerülése, hatalmi visszaélés, ebből eredő vita is előfordulhat.

 

04.13-án a Nap eléri a Plútó pontos kvadrátját. Feszültség, dimenzionált illetve láncreakciót indító folyamatok, hatalommal történő konfrontálódás vagy/és visszaélés, tömegeket is érintő jelenségek, a tömegek aktivizálódása, a hatalommal való összeütközése, állatokkal kapcsolatos események várhatók azon a héten, amelyen érvényesül.

 

04.14-én egzakt a Nap trigon Jupiter. Szellemi törekvések felszínre kerülése, felerősödése. Kényelmi szempontoké ugyancsak. A tekintély különös hangsúlyt kap az emberi érintkezésben, elvileg a dölyf és pöffeszkedés elemei nélkül. Kiegyezés, a „hatalommal” való megegyezés- jó viszony; jogi ügyek szerencsés kimenetele, közlekedéssel, külfölddel, tanulmányokkal összefüggő dolgok előnyös alakulása várható – továbbra is esetleg csak elvileg.

 

Ugyancsak 04.14-én kulminál a Vénusz trigon felszálló Holdcsomó aspektus is, a karmikus feladatok kissé könnyített változatával.

 

A hét közepe tájától kezd életbe lépni a Vénusz kvadrátja a Jupiterhez (egzakt: 04.15). Tipikus a következő forgatókönyv: elindul egy folyamat valamely területen, s az összes érintett készen látja már a boldog és kényelmes jövőt, azzal, hogy innentől kezdve minden felhőtlenül jó lesz. Mielőtt azonban a végkifejlet bekövetkezne, vagy abban a pillanatban, ahogyan bekövetkezett, történik valami olyan kisebb-nagyobb dolog (esetleg: szerencsétlenség), ami ha le nem is nullázza, de megkeseríti az eredményt. Más variációban: csalódás, mert nem az történik mégsem, ami várható volt. Újabb variációban: a megvalósulás előtt 5 másodperccel elvész a türelem és bizalom, s emiatt marad el az eredmény, viszont nem marad el a csalódás. A vezérmotívum tehát a csalódás, aminek a józanság lenne az ellenszere, ehhez pedig önismeret és főleg önmérséklet kellene. Követelődzésre való hajlam is terheli még a fényszög tartalmát.

 

A hét utolsó egy-két napjától él a Vénusz szextilje a Plútóhoz (pontos: 04.15). A békés tömegek enyhe aktivizálódását jelezheti, népszerű vagy gyorsan népszerűvé váló ötletek, áramlatok felbukkanását. Erős, de jól kordában tartott indulatokat és érzelmeket mindenféle (köz- és magán) kapcsolatok területén. Pénzügyek kedvező alakulását.

 

 

A következő hét nyitó konstellációja tartalmaz egy kis háromszöget, amelynek mentén kissé jobban kibontakozhatnak az erővonalak és elindulhatnak jó esetben valamilyen progresszív irányba. Az egyéni sorsokat miként befolyásolja vajon az említett fényszög-sorozat?

 

 

KOS

Újult lendületet vesznek anyagi ügyei, amellett, hogy folyamatosan előtérben marad az önérvényesítés- érvényesülés, karrier területe. Némely Kosoknál a szülői szerep felel meg ennek, s van, akit a szülőjével való viszony foglalkoztat. Sok, a tudattalanból felszínre áramló információ, benyomás befolyásolja mindennapjait, amit nem mindig visel jól.

 

 

BIKA

Jobbnál jobb ötletei születnek hol a semmiből, hol régebbi gondolat-csírák szárba szökkenése révén. Ezeket igyekszik beépíteni napi működésébe, de még inkább hosszabb távú terveinek alakításába. Ha sikerül megfelelő partnereket találnia, meg is valósíthat nagyon sok dolgot az elképzeléseiből. Továbbra is kiemelt a társadalmi és családi kapcsolatok területe.

 

 

IKREK

Ha sikerül erőit koncentrálnia egy-egy gyakorlati cél elérésére, akkor jó eséllyel tudja pótolni azokat az energiákat, amelyeket a közelmúltban elvesztett. Most nagyszerű alkalom nyílik a feltöltődésre. Folyamodjon a Föld őserejéhez valamilyen formában, nem fog csalódni. Emellett ne legyen türelmetlen, minden elképzelésének megvalósítására sor kerülhet.

 

 

RÁK

Munkájában gondok adódhatnak, lehet, hogy főnökével, vagy más, tekintélyt képviselő személlyel összeütközésbe kerül, s nem egyszerű oldani a konfliktust illetve következményeit. Szülői szerepével vagy szülőjével kapcsolatban is megélhet hasonló jelenséget. Bárhogyan is alakulnak a dolgok, a végeredménye biztosan jó lesz, időszerű ugyanis a változás!

 

OROSZLÁN

Amit eddig rettentően bonyolultnak tartott – munkájában, egészségi állapotában – arról kiderülhet, hogy sokkal egyszerűbb a megoldás, csak vissza kell térni bizonyos alapokhoz. Vegye elő gyermeki fantáziáját és nem utolsó sorban bizalmát, gyorsan rátalál a helyes útra. Ha jogi ügyei vannak, azokban viszont – ha lehet – ne most erőltesse a döntést.

 

 

SZŰZ

Titkos, titkolt indulatok munkálnak most a szülöttben, amin nem sokat segít, hogy környezetének tagjai igyekeznek megérteni és megnyugtatni. Ha problémáit filozófiai síkra emeli, akkor jár a legjobban, de most nagyon hatékony lenne egy kis testi- lelki kényeztetés is, wellness, jóga, meditáció, szórakozás, játék, rövid utazás kellemes hely(ek)re.

 

 

MÉRLEG

Ha vállalkozó, akkor most tornyosulhatnak elintézendő ügyei, s nem mindegyiket sikerül már ezen a héten megnyugtató módon elrendezni. Ez rányomhatja bélyegét magántermészetű kapcsolataira, elsősorban párkapcsolatára is, különösen ha üzleti összefonódás is van a felek között. Tegye félre egyelőre ezeket a gondokat, meg fog majd történni a megvilágosodás.

 

 

SKORPIÓ

Munkájában (esetleg egészségi kérdésekben) találkozik olyan állapotokkal, amelyekre egyelőre nem sok befolyással tud lenni. Várja ki a következő hetet – persze ha teheti – sok minden megoldódik egy csapásra, részben magától, részben némi erőfeszítés árán. Most például társkapcsolatát tudja ápolni, érzelmi biztonságot tud nyújtani és kapni.

 

 

NYILAS

Vállalkozás, gyerek, lazább párkapcsolat, baráti viszonyok területén érhetik olyan élmények, amelyeket nem egyszerű hirtelenjében feldolgoznia. A hét második részére – végére sokat enyhül a helyzet magától is. Persze addig sem nézheti tétlenül a dolgokat, de ne verje magát felesleges kiadásokba, illetve: igyekezzék minden szempontból mértéket tartani.

 

 

BAK

Az otthon, család, ingatlan témaköre kerül élesen fókuszba, alighanem váratlan események formájában. Nagy önfegyelemmel és valószínűleg karmikus nézőpontból szemléli a helyzetet. Sokat segíthet most ismét jelentősen felerősödött intuíciója, amely egészen fantasztikus megérzésekhez vezet. Ennek során megoldást is találhat a problémák egy részére.

 

 

VÍZÖNTŐ

A mikrokörnyezet, szomszédság, testvér, kommunikáció, közlekedés terén találkozik kihívásokkal, amelyek egy részének egyelőre nemigen tud megfelelni. Az idegeskedés a legrosszabb, amit tehet, próbáljon meg elvonatkoztatni a személyes érintettségtől – menni fog! Használja fel az időt meditációra, feltöltődésre, nyitásra, új inspirációk befogadására.

 

 

HALAK

Emelkedett, ihletett állapotban lehet, különösen, ha nem hagyja, hogy a mindennapok gondjai – köztük anyagiak – lerángassák a rögvalóhoz. Kitűnő alkalma van megtámogatni azt a bizalmat, amivel mindig küszködik, mert hajlamos el- elveszíteni. Most érezheti és tapasztalati- logikai indokok alapján tudhatja is, hogy érdemes bíznia az életben, önmagában.

14. hét 2019.április 01-07.

 

Sajnos fizikai állapotom továbbra sem engedi meg, hogy legalább fél-erőbedobással legyek képes működni, így most már Visszapillantó sincs (pedig milyen szép neptuni történések voltak a múlt héten). Majd pótolni fogom és feltöltöm az akkor már bizonyára archív heti horoszkópok megfelelő helyére.

A 12 típus előrejelzésénél is megint a rúnákra hagyatkozom.

Remélem, így is hasznos olvasmánynak bizonyul majd a prognózis. 

 

GPS – Előretekintés a 2019.04.01-07. közötti hétre

Kiemelt dátum: április 1, mivel 1893-ban ezen a napon csatlakozott Magyarország az időzónák nemzetközi egyezményéhez, a középeurópai idővel a greenwich-i (GMT= Greenwich Mean Time) nulla hosszúsági körhöz képest egy órával előrébb tart.

 

Nem magyarázom el teljes részletességgel, hogy mennyire ehhez a zónához tartozunk, mindenesetre sokkal inkább, mint a kelet-európaihoz, amit most erőltetni próbálnak. Végtelenül egyszerű a dolog, ugyanis matematikailag cáfolhatatlan, hogy az ország területének kb. 90-95 %-a másfél órán belüli időkülönbséget mutat (például Debrecen is 1 óra 26 perc 40 másodperc távolságra van Greenwich-től). A maradék 5-10 % kerül abba a tartományba, ahol meghaladja az időkülönbség a másfél órát.

 

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. április 1-től 30-ig

Nap: Kos 10°59´ – Bika 10°21´
Merkur: Halak 16°38´ – Kos 19°55´
Vénusz: Halak 6°15´ – Kos 12°31´
Mars: Ikrek 0°30´ – Ikrek 20°12´
Jupiter: Nyilas 24°12´ – retrográd 04.11-től – Nyilas 23°43´
Szaturnusz: Bak 19°50´ – 20°31´
Uránusz: Bika 1°18´ – 3°00´
Neptun: Halak 17°6´ – 18°2´
Plútó: Bak 23°1´ retrográd 04.25-től – Bak 23°8´
Holdcsomó: Rák 22°48´ – 21°13´

 

A Hold a héten
Vízöntő 04.01. 16.47-ig
04.01. 16.47-től 04.04. 4.56-ig Halak
04.04. 4.56-től 04.06. 15.06-ig Kos
04.06. 15.06-től Bika

Holdfázis: április 5. 10 óra 50 perc újhold (Nap-Hold együttállás)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma öt, de besosrol melléjük nyomban a hónap elején egy hatodik.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

most éppenséggel nincsenek.

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

04.02. a napja a Merkur (harmadik) együttállásának a Neptunnal, mely fényszög elhúzódik, április 12-ig. Zavarok a kommunikációban és a kommunikációs csatornákban. Gyakran előfordul a zavarok sorában a félrevezetés, mellébeszélés szándékosan vagy tévedésből. Fokozott rejtőzködés, ravaszkodás akkor is, ha arra semmi szükség nem lenne. Önértékelési problémák, amelyek megnyilvánulhatnak egyéni és csoportos vonatkozásokban egyaránt.

 

04.07-én van a csúcspontja a (harmadik) Merkur szextil Szaturnusz fényszögnek. Jó koncentrációs készség, tolerancia, a szokottnál óvatosabb, megfontoltabb kommunikáció. De bizony pont az ellenkezőjére is találhatunk bőven példát, amikor igazának megdönthetetlen tudatában a meggyőzésnek éppen erőszakos formáját választja az érintett.

 

A hét végén kezdődik a majd 04.10-én kulmináló Nap kvadrát Szaturnusz. Ahol a Szaturnusz szerepel, ott mindig gondolni lehet (kell) a sorsszerűségre, olyan hatásokra, amelyek sokszor kívülről jönnek és az egyén maga keveset tehet ellenük. Itt a tekintéllyel, hatalommal történő meglehetősen egyoldalú konfrontációra lehet gondolni. Ez szélesebb értelemben véve mondjuk egy országra vonatkoztatható, szűkebb értelmezésben pedig például az ember főnökére vagy arra, aki valamilyen mérvű hatalmat gyakorol felette. A vágyak és lehetőségek közötti ellentmondásra is utal.

 

A hét legvégén kezdődik egy háromhetes, egzakt nélküli Merkur együttállás Vénusz. Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

A hét utolsó pár napjától már érződik a Merkur kvadrát Jupiter (pontos: 04.12.) A kommunikációs elemek fokozott szereplését, egyúttal fokozott aktivitást, esetleg hiperaktivitást, ingerelhetőséget, ezért verbális konfliktusok esélyét, kapkodást stb. jelenti. Adminisztratív, jogi ügyekben megakadás, kötözködés vagy méltánytalan, igazságtalan elbírálás, eljárás. Modortalanság, nyegleség a „szellemi elit” képviselői részéről. Anyagi és adminisztrációs problémák előtérbe kerülése, hatalmi visszaélés, ebből eredő vita is előfordulhat.

 

A hét utolsó napjaitól él a Merkur harmadik szextilje a Plútóhoz (pontos: 04.10.) Kommunikációs területen jó eredmények, nem utolsó sorban a lehengerlő diplomácia gyakorlása miatt. Tanulásban, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolatokban is előnyös, kevesebb a vadhajtása mint az erőteljesebb fényszögeknek (a trigonnak is akár).

 

A hét közepétől a Merkur trigonálja a felszálló Holdcsomót, hasonló jelentéstartalommal, mint a 6. hosszú tendenciákban szereplő Neptun. Harmadszori egzakt kapcsolódásuk 04.10-én lesz.

 

A hét közepe tájától a Vénusz beéri a Neptunt és egy rövid ideig együtt áll vele (kulmináció: 04.10). Idealizáló életszemléletet, a hétköznapok ügyeitől való elfordulást, a kicsinyes problémákból történő kivonulást, emelkedettebb témák, azon belül művészetek iránti érdeklődést és efféléket jelentene. Ezek voltak az előnyösebb megnyilvánulási formái. A kevésbé előnyösek: tévedések, csalás és csalódás, zavarok a kapcsolatokban, azon belül a párkapcsolatokban. Koncentrációs problémák miatt bonyolult események a napi életben, pénzügyekben; veszteségek felelőtlenség, könnyelműség miatt, egészséggel összefüggő anomáliák kisebb és tömeges méretekben.

 

 

A következő hét nyitó konstellációja igen jellegtelen, de ne becsüljük azért alá. Viszont amint már előzőleg is írtam, most még mindig a rúnák segítségére hagyatkozom, tekintettel sanyarú, a lábadozásnak nehezen nekiinduló állapotomra.

 

 

 

KOS

Nagy energiákat tudsz mozgósítani, ettől kissé meg is riadhatsz, de a kellően kordában tartott erővel hatalmas eredményeket érhetsz el. Bátran élj hát a lehetőséggel, belső szabadságoddal. Üzleti előnyt, sikeres vállalkozási periódust jelent. Kiváló alkalom nyílik konfliktusok, problémák megoldásához, a szervezet védekező erejének mozgósításához, gyógyuláshoz. Növekszenek szexuális energiáid is. Ügyelj eközben arra, hogy ne légy öntelt vagy arrogáns, szerénységgel, szelídséggel sokkal többet érhetsz el, mint nyers erőszakkal.

 

 

BIKA

Kicsit vissza kell vonulnod, hogy ismét összhangba kerüljenek szándékaid és cselekedeteid. Jó, ha elkülönülsz másoktól, különösen azoktól, akiknek szándékai nem egészen tiszták. Máskülönben csalódás, nyugtalanság, konfliktus fenyeget. Ha új lehetőséggel találkozol, jól gondold át, nem kell mindent okvetlenül elfogadnod, nem szükséges felesleges kockázatot vállalnod. Lehet, hogy a változás most éppen nem aktuális. Hallgass megérzéseidre, tudni fogod, mit tegyél és mit ne. Nem most kellene fejtetőre állítani az életedet.

 

 

IKREK

A fizikai vagy szellemi növekedés motívumai foglalkoztatnak: új kezdet, gyarapodás, üzlet növekedése, gyümölcsöző befektetés, szerelem. Tele vagy ötletekkel, s ezek mellett érdemes kitartanod, még ha mások esetleg ellenzik is. A születés valamelyik fázisa jellemzi a következő hetet. A családi élettel, otthonnal, távolabbi rokonsággal, esetleg a hazával való foglalatosság. Fontos, hogy kapcsolataidat ápold, mert anélkül elsorvadhatnak. Bármelyik életterületre is vonatkozik, nyisd meg a szíved a siker előtt, nem fog nemet mondani a meghívásodra!

 

 

RÁK

Nehéz dolgokkal kell szembesülnöd: erőtlenség, kényszer, érzelmi kiéhezettség, szükség, balszerencse valamelyik motívumával. Akinek ártottál a múltban, vagy tartozol, itt az ideje rendezni a dolgokat. Ha valamilyen kezdeményezésed rosszra fordul, ne habozz irányt váltani, máskülönben sokkal nagyobb kárt okozol, mint hasznot. Az is lehet, hogy amit most tenni készülsz vagy teszel, anyagilag kifizetődő, de lelkileg megvisel vagy nem tudsz nyugodtan a tükörbe nézni. Állj ellent a csábításnak, akkor megerősödhetsz.

 

 

OROSZLÁN

Ahová most értél, oda az ok- okozati összefüggések, előző életeid törekvései és cselekedetei vezettek. A jelen pillanat üressége ad alkalmat arra, hogy úgy töltsd ki, ahogyan aktuálisan éppen gondolkodsz a karma, sors szerepéről az életedben. Ha bizalommal és merészen élsz a minden irányban nyitott lehetőségekkel, új alapokat építhetsz ki és képes vagy befolyásolni a még kiforratlan jövőben bekövetkező eseményeket. Ha nem használod ki az egyébként ritkán adódó felajánlást, csalódás érhet, irányt téveszthetsz, vagy csak minden marad a régiben.

 

 

SZŰZ

Önbizalomhiánnyal küszködsz, emiatt jó lehetősége(ke)t hagyhatsz ki. A merevség, vagy önámítás, illúziók, realitás hiánya gondot okozhat konfliktusok megoldásában, de ugyanilyen hátrányt jelent a meggondolatlanság vagy az erőddel való visszaélés is. Ha vannak olyan dolgok vagy személyek az életedben, amelyek téged irányítanak, ideje megszabadulni tőlük.

Az egészséged, vitalitásod talán nem olyan stabil, mint kéne, szánj időt és energiát rendbetételére. Általában itt az ideje, hogy a sarkadra állj és átvedd az életed irányítását.

 

 

MÉRLEG

Egészség, erő, az otthon, család melege, biztonsága, védelmező szerepe foglalkoztat. Emellett új feladatok várhatnak rád, s az ezekhez szükséges inspiráció is a birtokodban van. Olyan életszakasz kezdetét is jelentheti ez a periódus, amikor valami régi befejeződik, magadra ébredsz, sőt: szerepet kap az életedben valami kisebb-nagyobb csoda – ami igenis létezik. Ne félj elengedni megszokott dolgokat, a változáshoz helyet kell csinálni az újnak, meg kell szabadulni már nem működő mintáktól, kapcsolatoktól.

 

 

SKORPIÓ

Félreértések tisztázása, konfliktusok felszámolása, akadályok, aggodalmaskodás és félelmek megszüntetése, megtisztulás lesz a fő programod, vagy egyszerűen a felszabadult energiaáramlás élményét éled meg, bármilyen tevékenységben: tanulás, munka, kapcsolatok, egészségi kérdések terén. Bátran kezdeményezhetsz új tevékenységet, mely lehet, hogy láncreakció-szerű folyamatban ötvöződik majd. Fejlődésedben is hatékonyan közreműködik az a fény, amelynél most tisztán láthatod: miben kell változnod és mit kell tenned.

 

 

NYILAS

Eljött a te időd, elkezdhetsz valami olyasmit, amihez tehetséged van, vagy folytathatsz régebben megkezdett és megakadt fontos tevékenységet. Feltöltődés, megújulás, tapasztalatgyűjtés segítenek ebben. Megszabadulhatsz akadályoktól, gátaktól, s békében élvezheted munkád gyümölcsét. Nem lehetsz azonban türelmetlen, mert az éréshez és az azt követő aratáshoz idő és szorgos munka kell. Igazság, igazságtétel is szerepet kaphat az életedben, például szerződés, tárgyaláson való részvétel formájában.

 

 

BAK

Kissé kiestél az élet áramából, nem ismersz fel lehetőségeket, de még saját igényeidet sem. Csalódás, sérelem, frusztráció vagy az állandó halogatás vezetett ahhoz, hogy a bezárkózás, elidegenedés, elhidegülés fázisába kerültél és úgy érzed, minden stagnál körülötted. Terveid megvalósítása is késleltetést szenved. Ezek a jelenségek jelenthetnek védelmet is: lehet, hogy így kerülhetsz el bizonyos veszélyeket. Tudni fogod, mikor jön el az idő a cselekvésre. Addig is pihenj, relaxálj, távolodj el a köznapok rutinjától, ügyelj az egészségedre.

 

 

VÍZÖNTŐ

A heti spirituális gyakorlat ez: a jelenben élsz, a múlthoz nem ragaszkodsz, reménykedsz a jövőben és elfogadod, ami jön. Megtapasztalhatod az erő növekedését, kitartást és elégedettséget, a nemkívánatos idegen befolyások elhárítását. Bízhatsz abban, hogy a céljaid karnyújtásnyira vannak, neked pedig mind az erőd, mint az adottságaid megvannak hozzá, hogy el is érd őket. Ha akadályokkal találkozol, leküzdöd őket. Ha minden lehetőséget fontolóra veszel, azaz kellően nyílt és rugalmas vagy, semmitől sem kell tartanod.

 

 

HALAK

Gondjaid adódhatnak munkával vagy emberi kapcsolataiddal összefüggésben. Légy körültekintő, s próbáld meg ébren tartani a bizalmadat abban, hogy semmiképpen sem bukhatsz el. Szomorú hangulatod befolyásolhatja döntéseidet, s félő, hogy nem jó irányba, így – ha megteheted – ne pont most dönts fontosabb kérdésekben. Arra sem alkalmas az idő, hogy valamilyen új dologba kezdj. Ügyelj rá, hogy ne vedd magadra a tapasztaltakat és ne cipelj felesleges terheket – így leszel képes fordítani a kockán.

 

13. hét 2019. március 25-31. 

Általános

Visszapillantó a 2019.03.18-24. közötti hétre

 

Hiába tart már egy hete a Hankook-sztrájk, a vezetőség nem tárgyal a bérkövetelésekről

Már több mint hét napja sztrájkolnak a Hankook dunaújvárosi gumigyárának dolgozói, ám a vezetőség még mindig nem hajlandó a szakszervezettel tárgyalni a bérkövetelésekről. Hétfő délután ugyan találkoztak a menedzsment és a sztrájkbizottság képviselői, ám érdemi egyeztetés nem volt – tudtuk meg Székely Tamástól.

A Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének (VDSZ) elnöke szerint ezzel a cég megsérti a sztrájktörvényben előírt egyeztetési kötelezettséget. Mint mondta: a vezetőség a találkozón csupán arról próbálta meggyőzni az érdekvédőket, hogy hagyják abba a sztrájkot, a bérkérdés szóba sem került. A dolgozók azonban elszántak, és nem veszik fel a munkát addig, amíg nem születik megállapodás. (…)

A sztrájk idejére egyébként a dolgozók nem kapnak fizetést, a sztrájkalapból azonban némileg lehet majd kompenzálni ezt a kiesést. Ehhez egyre több szervezettől és magánszemélyektől is érkezik anyagi felajánlás – közölte Székely Tamás. Szolidaritási nyilatkozatában a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) is erre buzdít. (…)

(Népszava)

 

Merkur együttállás Neptun – hosszan tartó aspektus. Vénusz kvadrát Mars, kvinkunx Holdcsomó. Mars trigon Plútó. Természetesen a Szaturnusz együttállás Plútó, de a szextil Neptuun sem maradhat ki. Bizonyára a Bika-Uránusznak is van köze a kitartó sztrájkhoz.

 

 

03.19. „LMP: Az ellenzéki büntetésekből befolyó pénzt adják a rászorulóknak

Megírtuk, hogy kedden 36 ellenzéki parlamenti képviselőt büntetett meg Kövér László házelnök, amiért a politikusok decemberben blokád alá vonták az üléstermet.  A büntetés egyhavi tiszteletdíj összege: ez 445 ezer és 1,5 millió forint között alakul. Az LMP ezzel kapcsolatban kedden közleményt adott ki, amelyben felszólították a házelnököt, hogy a büntetésből befolyó, számításaik szerint közel 40 millió forintból hozzon létre egy szolidaritási alapot, amelyet a rászoruló családok kell fordítani.

Felszólították továbbá, hogy Kövér hivatala számoljon el a bírságokból befolyó összegek elköltéséről.

 

Az LMP szerint önmagában az is elfogadhatatlan, hogy Kövér László kettős mércét alkalmazva folyamatosan korlátozza az ellenzéki frakciókat a szabad véleménynyilvánításban. Az azonban végképp tarthatatlan, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a ház elnöke érdekelt a minél gyakoribb és minél magasabb büntetések kiszabásában, mert ezen pénzek utána az általa irányított Országgyűlés által elkölthető összeget növelik.

Mint írták, az párt többször kezdeményezte, hogy egy szolidaritási alapot hozzanak létre a befolyt büntetések összegéből. Korábban felmerült javaslat szerint olyan rászoruló gyermekeket is lehet támogatni ebből az összegből, akinek gyógyellátását és életmentő gyógyszereit a társadalombiztosítás nem finanszírozza.”

(24.hu)

 

Tulajdonképpen az előbbi hivatkozásokat lehet itt is felsorolni, csak más megközelítésben kissé.

 

 

03.20. „168 óra: elmaradtak a műtétek, mert nincs elég műtőssegéd a Fiumei úti traumatológiai intézetben

Kedden reggel betolták műtétre az első beteget, aztán kivitték, a második beteget pedig már be sem vitték a műtőbe. A 168 Óra azt írta, hogy nincs elég műtőssegéd, ezért nem végeztek kedden érsebészeti műtéteket a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Fiumei úti baleseti sebészetén.  A portál szerint reggel betolták műtétre az első beteget, aztán kivitték, a második beteget pedig már be sem vitték a műtőbe.

 

“Az egyik beteg hozzátartozójának egy ápoló annyit mondott, hogy nem tudják elvégezni a mai operációkat, és szerda reggel érdeklődjön, akkor kiderül, hogy aznap lesz-e műtét. Megkérdezte, hogy ennek mi az oka, nincs-e orvos vagy műszer, amire az ápoló azt felelte, hogy a műtőssegédek egymás után mondanak fel” – írja a lap. Kunetz Zsombor orvos a 168 órának azt mondta februárra már érsebészből is csak néhány maradt, így a baleseti érsebészeti ellátást már csak behívással tudták megoldani, tehát állandóan nem volt benn érsebész, csak műtétekre tudták behívni. Az akut érsebészeti ellátáshoz már nem volt elég ember, Kunetz szerint most oda juthatott az intézmény, hogy a tervezett műtéteket sem tudják ellátni. – Az a baj, ha nincsen műtőssegéd, akkor nem csak az érsebészetet nem tudják ellátni – nyilatkozta a lapnak. Korábban arról számoltunk be, hogy a budapesti Péterfy kórházban sincs elég érsebész szakorvos.

Nem ez az egyetlen ilyen eset az országban. (…)”

(168 óra)

 

A Merkur együttállás Neptun bőven elegendő ehhez a jelenséghez.

 

 

03.20. „Azonnali hatállyal határozatlan időre felfüggesztik a Fidesz néppárti tagságát. Manfred Weber azt mondta, a Fidesz kizárása nem került le a napirendről, de majd az értékelő bizottság jelentése után döntenek erről. Joseph Daul néppárti elnök azt posztolta a Twitteren, hogy azonnali hatállyal határozatlan időre felfüggesztik a Fidesz tagságát. A posztja szerint 190-en szavazták meg a javaslatot, és 3-an szavaztak ellene.

A felfüggesztés részeként a Fidesz nem vehet részt a Néppárt ülésein, nem szavazhat, és jelölteket sem állíthat a pozíciókra. (…)

(hvg.hu)

 

A Nap kvadrát Jupiter már lejárt, de akkor, amikor eljárás alá vonták a fideszt, akkor még megvolt. A Nap a kormányfő, a Jupiter a külkapcsolatok.  A Merkur kvadrát Jupite is nagyon helyénvaló hivatkozás és a Merkur együttállás Neptun főleg. A Merkur szextil Mars és szextil Szaturnusz arra volt elegendő, hogy egyelőre csak felfüggesztést határoztak. Na meg persze arra is, hogy Orbán győzelemként állította be a dolgot.

 

 

03.20. „50-nél is több II. világháborús bombát találtak a Városligetben – Több mint 50 különböző második világháborús robbanótestet, lőszert találtak a Városligetben szerdán – tájékoztatta a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-t.

Gajdos Milán azt mondta: az előkerült robbanótesteket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították későbbi megsemmisítésre. A munkálatok idejére 250 méteres körzetben le kellett zárni az Olof Palme sétány egy szakaszát, valamint az Ajtósi Dürer sor és a Stefánia út kereszteződését. A korlátozásokat már feloldották – közölte.

(MTI – Blikk)

 

Uránusz a Bikában. Biztosan szaporodni fognak az ilyen leletek. Mars kvinkunxJupiter, Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó, Szaturnusz együttáll Plútó, Plútó szembenáll felszálló Holcsomval, közeledik a pontoshoz (03.28.)

 

 

03.22.Több százan tüntettek, hogy az Akadémia ne adja oda kutatóhálózatát a kormánynak A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) függetlenségéért, valamint a kutatóhálózat egyben maradásáért rendezett tüntetést az Akadémia Dolgozók Fóruma Budapesten. A demonstráció közben a több száz tüntetőtől nem messze tárgyalt az MTA vezetése – írta a 444.

 

(…) A portál beszámolója szerint a tömeg a Széchenyi térről a Lánchídon át az ITM-hez ment, és közben piros lappal üzenték meg a miniszternek, hogy nem kérnek a zsarolásból. A minisztériumhoz érve egy petíciót is átadtak, amelyen a kutatóhálózat átszervezésének leállítását követelték. Mint írták: ha a kutatóhálózat kikerült az MTA alól, akkor független működésük nem lesz biztosítható. (..:)”

(Index)

 

Merkur szextil Mars, kvadrát Jupite, szextil Szaturnusz és együttállás Neptun. Vénusz kvadrát Mars.

 

 

03.21. „Kiürítés és útlezárások Budafokon: világháborús bombákat hatástalanít a Honvédség. Szombaton emelik ki és hatástalanítják a Duna budafoki szakaszán korábban megtalált két egytonnás robbanótestet. A lakosság biztonsága érdekében a környéken élőknek el kell hagyniuk a területet, illetve útlezárások, menetrend-változások is lesznek.

A Duna fővárosi, XXII. és XXI. kerületek közötti szakaszán tavaly ősszel megtalált két darab, egyenként egytonnás, második világháborús amerikai bomba kiemelését és hatástalanítását 2019. március 23-án szombaton hajtják végre a Magyar Honvédség katonái. (…)”

(budafokteteny.hu)

 

Lásd előbb a bombákkal kapcsolatos hírnél.

 

03.21. „Megállapodtak: véget ért az idegőrlő sztrájk a Hankooknál – A dunaújvárosi gumigyár dolgozói év végére legalább 18,5%-os emelést kapnak az előző esztendő végi bérükhöz képest.

Tíz nap után véget ért a sztrájk a Hankook dunaújvárosi gumigyárában, az üzemben csütörtök este 8 óra előtt nem sokkal ismét elindult a termelés – tudtuk meg Székely Tamástól, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének (VDSZ) elnökéről.

A cég menedzsmentje kilenc napig nem is tárgyalt a szakszervezettel, ám szerda késő este egy “vezércsellel” bejutottak a szakszervezeti vezetők a Hankook dunaújvárosi gyárának felsővezetőihez, így végre tudtak egyeztetni.(..:)”

(Népszava)

 

Mars trigon Szaturnusz, trigon Plútó, szextil felszálló Holcsomó. Merkur szextil Szaturnusz

 

03.22. „Radikálisan kell átalakítani az életünket, és vagy felkészülünk rá, vagy sokkszerűen fog beütni. Ötödik hete szerveznek Budapesten klímatüntetést diákok, és addig nem fogják abbahagyni, amíg úgy érzik, veszélyben a jövőjük. Beszéltek arról, hogy mit tehetnek az egyes emberek, és hogy milyen közösségi válaszokra lenne szükség.

Egy rakás pénzt költenek a nagy olajcégek, hogy stoppolják a klímaváltozás elleni törekvéseket.”

(444.hu)

 

A kezdeményezés cseppet sem új, bár persze minden héten lehet (szinte) találni valamilyen környezetvédelemmel kapcsolatos jelzést. Most például a Merkur kvadárt Jupiter, Mars kvinkunx Jupiter, Jupiter kvinkunx Holdcsomó és hasonlókat.

 

 

03.23. „Megvan az MSZP és a Párbeszéd EP-listája – A MSZP választmánya jóváhagyta a szocialisták és a Párbeszéd közös európai parlamenti (EP-) választási listáját: a negyedik helyen szerepel a Párbeszéd első képviselőjelöltje, Jávor Benedek – jelentették be a pártok vezetői szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón. (…)” (Magyar Narancs)

 

Mars trigon Szaturnusz, trigon Plútó.

 

 

03.23. „Előkerült egy videó, amin a fideszes Pócs János a kazánba zárja egy roma alkalmazottját – Nemrég a szerkesztőségünkhöz is eljutott az az egészen zavarba ejtő videó, amin Pócs János fideszes képviselő azzal fenyegeti egyik alkalmazottját, aki egy kazánban ül, hogy betüzeli, amiért rosszat tett. A videót pénteken a Herbal Reality Youtube csatorna publikálta, mi pedig elmentünk Jászapátiba, hogy a felvételről megkérdezzük Pócsot és a helyieket is. A 2008-ban készült felvételen a kazánban ülő férfi elmondja, hogy azért került oda, mert „megivott egy fél decit”. Majd Pócs azt mondja, itt égeti el a cigányokat, akikre haragszik. Végül meggyújt egy papírt, majd rácsukja a kazán ajtaját az ordibáló férfira.

 

Jászapátiban a járókelőket kérdezve kiderült, hogy többen korábbról ismerték a videót, és nem csupán a hangja alapján, de a „humora” miatt is ráismertek az országgyűlési képviselőre. Korábban az országos médiáig is eljutott az a házivideó, ahol egy kiskorú lányt próbál leitatni, vagy mikor egy „Ő volt a Soros” feliratú levágott disznóról posztolt. (…)”

(444.hu)

 

A video cseppet sem friss, 7-8 esztendős. Hogy most került elő, az nagy részben a Merkur együttállás Neptunnak köszönhető. A Halakban, ami egyébként a film filmezés is (a Neptun nemkülönben).

 

 

03.24. „Két halott egy dömsödi lakástűzben – Teljes terjedelmében égett egy körülbelül hatvan négyzetméteres családi ház Dömsödön, a Ráckevei úton, írja a Katasztrófavédelem. A helyszínre riasztott szigetszentmiklósi hivatásos, ráckevei önkormányzati és dömsödi önkéntes tűzoltók három vízsugár segítségével megfékezték a lángok továbbterjedését.

Az egységek a tűzoltási munkálatok során két holttestet találtak az ingatlanban, közölték.

(Index)

 

A Jupiterhez folyamodom elsőként, mivel ő van tüzes jegyben (a Napon kívül) és kvinkunxolja a felszálló Holdcsomót. A Marsnak – mint tűz-jelölőnek (jelenleg a Bikában van) ugyancsak egy kvinkunxa van – hogy, hogy nem, a Jupiterrel. A Nap a Kosban jár, de nincs semmilyen fényszöge éppen, a Hold pedig a Skorpióban, tehát vizes jegyben.  Ez a tűzeset tehát nem tűnik jellegzetesnek, vagy egy széria részének. A Szaturnusz együttállás Plútó elvileg bármilyen tragédiát jelölhet.

 

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.03.25-31. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: Görögország függetlenné válása 1821.03.25.

A görög szabadságharc a görög nemzet sikeres felkelése volt, amelyben kivívták szabadságukat az Oszmán Birodalomtól. (…) Erre emlékeznek minden év március 25-én, a Függetlenség Napján.

A Török Birodalom a 14-15. századtól fogva uralta az elfoglalt bizánci területeket. A 19. században azonban a francia forradalom hatására megerősödött a nacionalizmus a Balkánon is. Több sikertelen felkelés is kirobbant. (…)

A görögöknek a szabadságharc során 100 ezer embert sikerült mozgósítani, ezzel szemben az oszmán hadsereg a mellettük végig kitartó albánokkal együtt majdnem félmillió katonát tudott mozgósítani, valamint az egyiptomi hűbéresek további tizenkétezer katonát biztosítottak, Tunisszal együtt flottát is. (…)”

(Wikipédia)

 

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. március 1-től 31-ig
Nap: Halak 10°6´ – Kos 10°59´
Merkur: Halak 27°54´ – retrográd 02.06-tól 03.29-ig – Halak 16°38´
Vénusz: Bak 29°11´ – Halak 6°15´
Mars: Bika 9°49´ – Ikrek 0°30´
Jupiter: Nyilas 21°52´ – 24°12´
Szaturnusz: Bak 17°45´ – 19°50´
Uránusz: Kos 29°47´ – Bika 1°18´
Neptun: Halak 15°56´ – 17°6´
Plútó: Bak 22°26´ – 23°1´
Holdcsomó: Rák 24°27´ – 22°48´

 

A Hold a héten
Skorpió 03.25. 7.06-ig Skorpió
03.25. 7.06-tól 03.27. 15.07-ig Nyilas
03.27. 15.07-től 03.30. 3.45-ig Bak
03.30. 3.45-től Vízöntő

Holdfázis: március 28. 5 óra 9 perc harmadik negyed (Nap kvadrát Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma öt.

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

A Merkur egy szextil Szaturnusszal tiszteli meg a Tavaszpontot, ugyanis e napon, 03.20-án kulminált ez a fényszöge. Jó koncentrációs készség, tolerancia, a szokottnál óvatosabb, megfontoltabb kommunikáció. De bizony pont az ellenkezőjére is találhatunk bőven példát, amikor igazának megdönthetetlen tudatában a meggyőzésnek éppen erőszakos formáját választja az érintett.

 

03.24. a napja a Merkur (második) együttállásának a Neptunnal, mely fényszög ezúttal alaposan elhúzódik, április 12-ig. Zavarok a kommunikációban és a kommunikációs csatornákban. Gyakran előfordul a zavarok sorában a félrevezetés, mellébeszélés szándékosan vagy tévedésből. Fokozott rejtőzködés, ravaszkodás akkor is, ha arra semmi szükség nem lenne. Önértékelési problémák, amelyek megnyilvánulhatnak egyéni és csoportos vonatkozásokban egyaránt.

 

Március 21-én volt pontos a Vénusz kvadrát Mars, a héten csaknem végig érződik. Jelent türelmetlenséget, feszültséget, általában az emberi kapcsolatokban, s azon belül is különösen társkapcsolatokban mutatkozó konfliktust, kisebb krízis-helyzeteket. Van lehetőség a konfliktus oldására is, amennyiben megvannak a tartalékok a türelemre, elkötelezettségre, józan belátásra. Ez esetben a kapcsolat megszilárdulása, előre haladása lehet a pozitív eredmény. Általánosabb értelemben persze intolerancia, megint egyszer a nemi szerepek hangsúlyozása, diszkrimináció, elhamarkodott ítéletalkotás, gorombaság mutatkozik erőteljesebben a hatálya alatt.

 

A Vénusz szextil Jupiter 03.21-én egzakt, s csupán egy-kép napig érződhet a héten. Békés megoldások, kényelem, segítőkészség és kellemes társasági élet felé orientálja a nagy aktivitások és nekifeszülések közepette azokat, akik azt a csendes hangot meghallják, ami erre szólít minket. Anyagi szempontból szerencsés periódus, bármilyen rövidke is legyen.

 

03.21. Vénusz pontos kvinkunx felszálló Holdcsomó, a karmikus adósságok megfizetését sürgetve, még legfeljebb a hét legelején.

 

Mars kvinkunx Jupiter csúcspontja 03.21-én volt, a hét feléig érződik. Vagy az igazságtalanság motívuma emelhető ki, vagy – épp ellenkezőleg – az igazság kimondásának olyan módja, amely valóságánál fogva igen fájdalmas és mindkét verzióban hosszabb gyógyulást igényel az okozott seb.

 

A Mars trigonja a Plútóval 03.20-án pontos, a hét feléig még érvényesül. A Mars-Plútó kapcsolódások is mindig hordozzák azoknak a brutális energiáknak az összeadódását, amelyet egyenként jelent a két égitest és emiatt még a legelőnyösebb fényszögüket sem lehet valami jámbor folyamatnak tekinteni. Mindenesetre a „bármit meg tudok tenni csak akarni kell” érzése, sőt meggyőződése úrrá lehet egy sereg emberen, s ez oly intenzív érzés, hogy neki is mennek majd sokan megvalósítani a „bármit” – gyakorta valóban komolyabb célok nélkül, csak energia-levezetés okán. Szerencsésebb esetekben pedig valóban hegyeket lehet megmozgatni ilyen típusú energiaáramlással, amit jelölnek a bolygók. A türelmetlenség fokozott, mert dimenzionálja a Plútó és akit erősen aktivál ez a fényszög, hajlamos lesz mások előtt szaladni egy lóhosszal és nem érti, gyakran pedig nem is tolerálja, hogy miért maradnak el mögötte. Konfliktusok ugyancsak keletkezhetnek ezzel a konstellációval és a megoldásukban sajnos az agresszív elemek is helyet kaphatnak. Szerencsésebb esetben nagy erővel és frappánsan megoldott problémákról lehet majd beszélni.

 

 

03.21. Mars szextil felszálló Holdcsomó pontos fényszöge, a hét első napjaiban érezhető hatásokkal: kompenzálási kísérletet téve a karmikus terhek enyhítésére.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

03.26-án jegyet vált a Vénusz,  20 óra 34 perctől a Halakban folytatja útját.

 

03.27-én pontos a Vénusz szextilje az Uránuszhoz. A békés tömegek aktiválódása, szociális érzékenység feléledése lehet a tartalma. Magán és közéletben egyaránt: váratlan felbukkanó kedves ismerősök, jól alakuló (személyi) kapcsolatok, kellemes társasági élet. Magán vonatkozásban szerelmi tartalmakat is lehet értelmezni hozzá, csak vegyük figyelembe, hogy rövid ideje miatt nem sok kifutásra kínál lehetőséget. Nagylelkűség, nagyvonalúság, segítőkészség is jellemezheti.

 

03.28-án pontos a Plútó szembenállás a felszálló Holdcsomóval – lásd a hosszú tendenciák között.

 

03.29-én a Merkur direktbe fordul, amit sokan nehezen várunk.

 

03.31-én 8.11-kor a Mars az Ikrekbe lép és itt folytatja tovább útját, mintegy másfél hónapig.

 

 

A hétnyitó konstellációban a legmarkánsabb egy T-kvadrát, ami a Skorpió-Hold-Vízöntő-Vénusz-Bika-Mars között létesül. A némelykor felesleges heveskedés, aktivitás és túlérzékenység a jellegzetessége ennek a konstellációnak, s ezek mindegyikére képesek vagyunk figyelni és képesek vagyonk csökkenteni kellemetlen hatásatkat. Nézzük, miként képesek erre az egyes típusok? Ám most ismét a rúnákhoz fordulok, mert irgalmatlanul rosszul érzem magam (influenza vagy ilyesmi) és nem tudok gondolkodni, fogalmazni, írni sem.

 

 

KOS

Az elvégzett munka megérdemelt jutalmát kapod meg valamilyen formában. Ez örömmel tölt el és megerősíti bizalmadat is. Vidám, örömteli hét vár rád, amelyben átélheted a bajtársiasság, közösség, párkapcsolat érzelmi biztonságát. Jó kedved átragadhat másokra is, s persze érdemes is megosztani. Ambícióid szárnyra kapnak, s fizikai állapotodra is kiváló hatással lesz a flow, amelyet most igazán megtapasztalhatsz. Jó hírt kapsz, megszilárdul érzelmi életed, felismersz fontos dolgokat, egyszóval: általában remekül érezheted magad.

 

 

BIKA

Most a belső vagy külső kényszerekkel foglalkozol, sőt: azzal, hogy amit külső kényszernek érzékelsz, az esetleg belőled fakad, csak kivetíted másra. Konfliktus, lázadó szellem, harc az önállóságért, késleltetés vagy az egészségi állapot megingása lehet a konkrét „provokáció”. A feladat az érzelmek kordában tartása, s az: gondold át, tényleg szükséged van-e mindenre, amit hiányolsz, vagy a felesleges törekvésektől csak növekszik a problémák halmaza. Pozitív hozadék lehet a felismerés a szükség idején mozgósítható és a közösségi erőkről.

 

 

IKREK

A héten meg tudod tenni, hogy nem a szokásos kerékvágásban gondolkodsz, használd ki ezt az időt. A nyitott kérdések megoldására az általad eddig lehetetlennek tartott formában tudsz rátalálni. Ideje lehet annak is, hogy rendet rakj a környezetedben, vagy tisztító eljárást alkalmazz kívül vagy belül – ha éppen ehhez van kedved. Hagyd, hogy elragadjon a pillanat varázsa, inspirációja, de ügyelj rá, hogy ne váljon szabályozhatatlanná a folyamat. Hallgass megérzéseidre. Mutasd meg képességeidet, vond magadra befolyásos emberek figyelmét!

 

 

RÁK

Egy kapcsolat, szerelem, cselekedet, pozíció, vagy valamelyik tulajdonságod kezd elhalni, aminek előzménye lehet túlságos hév, elfojtás, de lehet az életerő csökkenése, értetlenség, tanácstalanság is. Gyulladásos, lobos jellegű betegségre is figyelmeztet az orákulum. Nem jó azonban, ha sokáig emészted magad, konkrét és átvitt értelemben, mert ez nem csak ezen a héten, de a későbbiekben is visszaüt. Tanulj az elkövetett hibákból, engedd el minél hamarabb veszteségeidet, s az átmeneti ürességet használd fel elmélyülésre, meditációra.

 

 

OROSZLÁN

Egy fokozatosan kiteljesedő bőség életszakaszának a küszöbén állsz, nem kizárt, hogy egy 180 fokos fordulat után. Az ébredés, megértés, bizonyos tudatosság, elszántság és a változásra való nyitottság szükséges ahhoz, hogy reményekkel telve lépj az új útra. Ami eddig a sötétben volt, most a napfényre kerül és kibontakozik. Ha eddig is sikeresnek bizonyult (például egy párkapcsolat vagy vállalkozás), akkor innentől még jobbá válik. Nagyon kedvező az időszak tervezéshez, befektetéshez; védelmet élvezel és azt kapod, amire vágysz, amit kiérdemeltél.

 

 

SZŰZ

Nehéz dolgokkal kell szembesülnöd: erőtlenség, kényszer, érzelmi kiéhezettség, szükség, balszerencse valamelyik motívumával. Akinek ártottál a múltban, vagy tartozol, itt az ideje rendezni a dolgokat. Ha valamilyen kezdeményezésed rosszra fordul, ne habozz irányt váltani, máskülönben sokkal nagyobb kárt okozol, mint hasznot. Az is lehet, hogy amit most tenni készülsz vagy teszel, anyagilag kifizetődő, de lelkileg megvisel vagy nem tudsz nyugodtan a tükörbe nézni. Állj ellent a csábításnak, akkor megerősödhetsz.

 

 

MÉRLEG

Valamilyen új lehetőség bukkan fel az életedben, s ennek kitűnően meg tudsz felelni, ha egyensúlyban tartod a gyakorlati és spirituális motívumokat, a kívülről származó védelmet és támogatást, a tőled mások felé áramló jóindulattal. Meglévő pozíció megerősítésére is lehet gondolni. Nagyszerű alkalmat kínál a következő hét gyógyító eljáráshoz, egészségi állapot karbantartásához. Érdemes hallgatnod belső hangodra, s hogy ez felerősödjön, érdemes meditálnod, lelki gyakorlatot végezned. Ennek során ne mulaszd el kimutatni háládat.

 

 

SKORPIÓ

Kicsit vissza kell vonulnod, hogy ismét összhangba kerüljenek szándékaid és cselekedeteid. Jó, ha elkülönülsz másoktól, különösen azoktól, akiknek szándékai nem egészen tiszták. Máskülönben csalódás, nyugtalanság, konfliktus fenyeget. Ha új lehetőséggel találkozol, jól gondold át, nem kell mindent okvetlenül elfogadnod, nem szükséges felesleges kockázatot vállalnod. Lehet, hogy a változás most éppen nem aktuális. Hallgass megérzéseidre, tudni fogod, mit tegyél és mit ne. Nem most kellene fejtetőre állítani az életedet.

 

 

NYILAS

Titkok keletkezése illetve titkok kiderülése esedékes, aminek természetesen lehet kellemetlen hatása is. Kevésbé kellemetlen, hogy viszont anyagi előny vár rád, akár szerencsejáték révén. Az sem kizárt, hogy ajándékot kapsz valakitől, ezen érdemes elgondolkodnod, hogy miért kaptad, mert lehet hogy amögött is titok rejtőzik. Megérzéseid felerősödnek, bátran hallgass rájuk! Kreativitásod, szellemi termékenységed is csúcsra jár és módod nyílik arra, hogy mozgósíts olyan rejtett erőket, melyekhez nem mindig férhetünk hozzá.

 

 

BAK

Hamisság, szégyen, árulás, manipuláció, szellemi terméketlenség, félrement kommunikáció, hazugság, becsapás, kínos meglepetés – efféle csúf veszélyek fenyegetnek. Tanácsadóid a saját érdekeiket is beleviszik a tanácsadásba. Lehet, hogy most az idősebb, bölcsnek tartott emberek okoznak neked problémákat. S nem kizárt, hogy magad vagy a kellemetlen jelenségeknek az oka: ha nem tudsz változni és újra meg újra elköveted ugyanazokat a hibákat. Vedd hát figyelembe a mindenben – a kellemetlenségekben is – rejlő hasznot.

 

 

VÍZÖNTŐ

Úgy érzed, megfeneklettél teendőidet vagy/és belső fejlődésedet illetően. Ennek lehet külső oka: egy eszközöd meghibásodása, rosszkor érkezett látogató, neked kell elmenned, holott nem akartál vagy az úti cél terhes, illetve kellemetlenségek érnek utad során. Kommunikációs nehézségeid is támadhatnak: légy most türelmesebb magaddal és másokkal, s figyelj oda, mit és hogyan mondasz vagy teszel. Általában is hasznos lehet, ha kicsit alaposabb vagy, mint máskor, így esélyed lesz elkerülni a nagyobb zavarokat, írott és íratlan szabályok megsértését.

 

 

HALAK

Érdemes önvizsgálatot tartanod, hisz mostanában a túlhaladott szokásaidat kell megváltoztatnod. Igyekezz összehangolni a tudatos gondolkodást az intuícióddal. Kicsit depressziós is lehetsz, esetleg mindenki mást jobbnak látsz önmagadnál, különösen, ha a közelmúltban sok változás történt az életedben. Előfordulhat, hogy manipulálnak, kihasznál a világ, vagy Te használsz ki másokat. Valaki még ellened is dolgozhat vagy becsmérelhet. Ne bízz kritika nélkül bárkinek a szavában, de bízz abba

12. hét 2019. március 18-24. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.03.11-17. közötti hétre 

03.12. „Weber tárgyalt Orbánnal, de nincs teljes megoldás – Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, a Karmelita kolostorban fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt frakcióvezetőjét. Az Európai Néppárt Magyarországra látogató csúcsjelöltje a Dohány utcai zsinagóga előtt tartott sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy tárgyalt Orbánnal, de még nem jutottak megoldásra minden vitás kérdésben. Manfred Weber azt mondta, az EPP alapvető értékei nem vitathatóak, ezeket minden pártnak tiszteletben kell tartania, a Fidesznek is. Azt mondta, a CEU budapesti működését továbbra is biztosítani kell, és meg kell szüntetni a Brüsszel-ellenes kampányt, garantálva, hogy a jövőben nem lesz ilyen. Weber azt is mondta, hogy jó lépés lenne, ha Orbán bocsánatot kérne más EPP-tagoknak okozott problémákért, és azt mondaná, hogy sajnálja, nem a jó úton járt. Ezen az első sajtótájékoztatón kérdésekre nem válaszolt.”
(444.hu)

 

Nap kvadrát Jupiter, együttállás Neptun – ez is elegendő, de életben van egy Merkur kvadrát Jupiter is, mint nemzetközi kommunikáció. Az alap Szaturnusz együttállás Neptun jelzi, hogy már nincs hová hátrálni. 

 

03.12. „Dózsa Lászlót és Döbrentei Kornélt is kitüntették – Az 56-os emlékév plakátbotrányának főszereplője, Dózsa László színművész, rendező, érdemes művész Magyarország Kiváló Művésze díjban; antiszemita kijelentései miatt 2004-ben az Írószövetségből való tömeges kilépéseket okozó Döbrentei Kornél József Attila-díjas író, költő, újságíró, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország Babérkoszorúja díjban részesült március 15. alkalmából – derül ki az MTI híréből. (…)”

(Népszava)

 

Az ilyen döntések nyomán mindig felmerül a gyanú, hogy szándékosan gyakorolják a közvéleményt vagy az ellenzéket vagy bármilyen réteget, amely nem a kedvence a hatalomnak. Az asztrológiai hivatkozások a megelőző hírnél szereplők itt is.

 

03.13. „Korábban is balhéztak a kidobók ott, ahol a német cégvezetőt megverték – Megint csúnya verekedés volt egy VII. kerületi vendéglátóhely előtt (…)  pénteken a biztonsági őrök (értsd: kidobók) összevertek egy német cégvezetőt és két fiát. A Gozsdu Udvarban lévő éttermet azért kerestük, hogy megkérdeztük a vezetőjét a történtekről, s megtudjuk, melyik biztonsági cég alkalmazásában áll az a négy kidobó, akiket hétfőn este már meg is gyanúsított a rendőrség. Hiába jártunk a helyszínen is szerdán, akiket kérdeztünk látványosan nem tudtak semmiről, nem hallottak semmiről, nem láttak semmi olyasmit, amiről a hírekben szó van.

A sértettek ügyvédjét viszont utolértük. Dr. Varga Zoltán elmondta, hogy német állampolgárságú ügyfele a Budapesten tanuló két fiával péntek este a Gozsdu Udvarban lévő egyik étteremben vacsorázott. Ügyvédjük úgy fogalmazott, hogy “nagyon magas” számlát hagytak ott, majd átmentek egy másik közeli helyre. Később visszamentek az étterembe, ahol korábban vacsoráztak, mert újra enni akartak. Ekkor azonban nem engedték be őket a kidobók, akik először az egyik, majd a másik fiút fújták le spray-vel.

Amikor a magyarul nem beszélő apa mindezt a mobiljával videóra vette, őt is megtámadták. Mindenkit ököllel ütöttek, rúgtak, még akkor is, amikor már a földön feküdtek. Az apa súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, főleg a szeme sérült, műtét vár rá, míg a fiai könnyebben sérültek, igaz, egyiküknek így is össze kellett varrni az arcát. Az esetnek több szemtanúja volt, de a térfigyelő kamerák is mindent rögzítettek. Miután a kidobók megverték a németeket, a sértettek hívták a mentőket és a rendőrséget is, de a helyszínelést a rendőrök csak napokkal később, hétfőn végezték el. (…)”

(Index)

 

Ez a história sem előzmény nélküli, az előző évben is befoglaltam valamelyik Visszapillantóba az akkori hasonló eseményt, ugyanott. Most a Mars trigon Szaturnusz ösztökélhette az erős fiúkat arra, hogy csak nyugodtan fenyítsék az embereket, úgysem lesz komoly következménye. A Nap együttállás Neptunnak is lehetett benne szerepe. 

 

03.13. „Teljes hatalomátvétel: leváltották a fideszeseket a szombathelyi cégekben – Feszült volt a hangulat a szerdai szombathelyi közgyűlésen, ahol a fideszes polgármester posztbolsevista puccskísérletről beszélt, mivel a többségbe kerülő baloldal úgy döntött, visszahívja a fideszes delegáltakat az önkormányzati cégektől. Az ülésen felállítottak egy migrációt vizsgáló bizottságot, és a költségvetést is átszabják az új többség szája íze szerint. (…)”

Index

 

Nap kvadrát Jupiter, együttállás Neptun, Merkur kvadrát Jupiter, Mars trigon Szaturnusz, sőt: időközben életbe lépett a trigon Plútója is. A Szaturnusz együttállás Plútót nemigen kéne külön felemlegetni mindenütt, de ide is passzol.

 

 

03.13. „Szél Bernadett feljelentést tett a kormányplakátok miatt, behívta a rendőrség – Szél Bernadett független országgyűlési képviselő ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a kormány legújabb, Sorost Györgyöt és Jean-Claude Junckert ábrázoló plakátkampánya miatt, ezt követően hívta be a rendőrség egy meghallgatásra. Szél a mai meghallgatásról élő videóban számolt be a Facebookon. „Teljesen extrém ez az egész történet” – jellemezte a helyzetet a képviselő, akitől a meghallgatáson megkérdezték többek közt, hogy mennyibe került a szóban forgó plakátkampány, és hogy az jelen pillanatig okozott-e valakinek jogtalan előnyt. Szél szerint azonban ezeket a kérdéseket nem neki, hanem a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antalnak kellene feltenni, reméli, hogy őt is behívják meghallgatásra, ahol elmondja, mennyibe került az adófizetőknek a kormány legújabb brüsszelező kampánya. (Szél szerint egyébként 5-10 milliárd forintos kiadásról lehet szó.)”

(Mérce)

 

A bizarr eljáráshoz ismét a Marshoz folyamodunk, mint fegyveres testületet jelölő elemhez. Trigon Szaturnusz, szextil Neptun és trigon Plútó adja a mindenhatóság érzését a testületnek is (na meg fentről alájuk a lovat).  

 

03.14. „Orbán elnézést kért a néppárti ellenfeleitől de a politikai álláspontját fenntartja, írta a néppárti vezetőknek. Azt kérte, gondolják meg, tényleg ki akarják-e zárni a Fideszt. A két belga párt már reagált is: semmin nem változtat Orbán levele. (…)”

(Index)

 

Az ál-elnézést kérés mögött is a Nap kvadrát Jupiter, együttállás Neptun a vezető hivatkozás, s persze a Merkur kvadrát Jupiter is. A Nap ráadásul együtt mozog a Merkurral. A Szaturnusz együttállás Plútó a saját elképzelések mellett történő konok kitartást jelzi, akár önpusztítás árán is. 

 

03.14. Közszolgálati dolgozók sztrájkját hirdették meg eredetileg március 14-re, majd nem sokkal előbb visszavonták a kezdeményezést. Ettől függetlenül csütörtökön sok helyen munkabeszüntetést tartottak. A hírekben 7 és 10 ezer fő közötti létszámra becsülték a résztvevőket. Volt – például némely iskolában – ahol kifejezetten megtiltották a dolgozóknak a sztrájkot.

 

Nap együttállás Merkur, Merkur kvadrát Jupiter. Kezd lassanként érvényesült a Merkur együttállása a Neptunnal is, ami extrém hosszan fog tartani, és további zavarokat és kavarokat okozni. A Vénusz kvadrát Mars sem közömbös, bár közvetlen köze nincs a közalkalmazottakhoz, ellenben a tolerancia végéhez annál inkább. 

 

03.15. A nemzeti ünnep alkalmából túlnyomórészt a szokásos aktuálpolitikai kérdésekkel foglalkoztak a megemlékezők. Sőt: az Origo interpretálásában ez is bizonyos versenyt, küzdelmet jelentett, melyben kiütéssel győzött a fidesz, amennyiben az állami ünnepen lettek volna a legtöbben. Mármint a bel- és külföldről szervezetten odaszállított népek, bár még így sem állt össze valami nagy tömeg. Emellett minden párt tartott külön-külön rendezvényt, majd délután egy össz-ellenzéki demonstrációban találkoztak a Szabadsajtó úton, az addigra még hidegebbé fordult időben a résztvevők – önként. 

Nem sorolom fel ismét az eddigi hivatkozásokat, nyilván valamennyi érvényes itt is. a Merkur kvadrátja ráadásul e napon pontos, előző nap pedig a Nap kvadrát Jupiter, trigon felszálló Holdcsomó és a Mars trigon Szaturnusz. 

 

03.15. „Felmondott az összes betegszállító a hatvani kórházban – Az összes betegszállító felmondott a hatvani Albert Schweitzer Kórházban, értesítette egy néző az Rtl Klub Híradóját. A hírt a kórház is megerősítette, a dolgozókat májusig kell pótolniuk. A felmondások oka, hogy a betegszállítók nagyon keveset keresnek, sokan kevesebb mint nettó 100 ezer forintért dolgoznak, emiatt többletmunkára kényszerülnek – mondta a Híradónak a Független Egészségügyi Szakszervezet vezetője. A dolgozók fertőzéseknek is ki vannak téve, amiért semmilyen kompenzációt nem kapnak. (…)”

(Mérce) 

Merkur (gyógyászat, közegészségügy) kvadrát Jupiter, együttállás Neptun, szextil Plútó (sdőt: trigon felszálló Holdcsomó). 

 

03.15. “Ez rosszabb, mint Voldemort” – diákok ezrei tüntettek a klímaváltozás ellen – Az Északi-sarkkörtől a dél-csendes-óceáni térségig, Londontól Sydney-ig diákok százezrei nem mentek iskolába pénteken, hogy részt vegyenek azokon a tüntetéseken, amelyeken a kormányokat vonták felelősségre azért, hogy nem tesznek eleget a globális felmelegedés megfékezésére. “A klímaváltozás rosszabb, mint Voldemort” – írta kézzel készült táblájára egy új-zélandi diák Wellingtonban, utalva a népszerű Harry Potter-könyvek és filmek gonosz varázslójára. “Az óceánok vízszintje emelkedik, és mi is felemeljük hangunkat” – volt olvasható a sydneyi tüntetést egy molinóján.

 

A globális tüntetéseket az ifjú svéd környezetvédő aktivista, Greta Thunberg tavaly elindított sztrájksorozata ösztönözte, a 16 éves diák péntekenként az iskola helyett a svéd törvényhozás épületéhez ment, hogy a klímaváltozás elleni cselekvésre szólítson fel. Sztrájksorozata globális tömegmozgalommá szerveződött, pénteken Thunberg Twitter-üzenete szerint minden kontinensen, még az Antarktiszon is összesen 2052 helyszínen tartanak tüntetést.

A diákok pénteki tüntetéseit napjaink egyik legnagyobb méretű globális megmozdulásának tartják. Európában Koppenhágától Rómáig, Bécstől Lisszabonig, az Észak-sarkkörhöz közeli finn Oulutól Athénig diákok tízezrei vonultak az utcákra. “A jövő a mi kezünkben”, “Ellógtunk az órákról, hogy leckét adjunk nektek” – hirdették a felvonulók transzparensei Londonban. (…)”

(hvg.hu)

 

Ez a kezdeményezés sem újkeletű, legfeljebb az emeli ki a sorból, hogy egyre szélesedik. A beállt Szaturnusz együttállás Plútó teljes mértékben szerepet kap a dimenzionálásnál. A Plútó szembenállása a felszálló Holdcsomóval legalább ugyanannyira. Ne feledjük, a Rák felszálló Holdcsomó egyik vezérmondata ez: „Végül jobban fog ragaszkodni a természethez, mint a pénzhez….”. A Nap, Merkur, Mars aktuális fényszögei ugyancsak becsatlakoztathatók az eseményhez.

 

 

03.15. A legszörnyűbb hír március idusán: „Terrortámadás Új-Zélandon, negyvenkilencen meghaltak – Az egész világot megrázta az új-zélandi mészárlás. Mások mellett Donald Trump, Erzsébet királynő és Áder János is részvétét fejezte ki, több országban megerősítették a mecsetek védelmét.

Magyar neveket írt fel az egyik új-zélandi lövöldöző a fegyverére

Az ausztrál férfi ökofasisztának vallja magát, a fehér faj megmentéséért ölt. Breivik a példaképe és megszállóknak tartja a muszlimokat.

(…)

A NZ Herald tudósítása szerint a támadók két mecsetnél nyitottak tüzet kora délután, éppen a pénteki ima kezdetekor, egyikük pedig 17 percen át élőben is közvetítette a támadást. A videón az látható, hogy a férfi besétál a Deans Ave-en található Masjid Al Noor mecsetbe, ahol már az ajtóból elkezd lövöldözni, aztán pár perc múlva kimegy lőszerért, és úgy folytatja tovább az ámokfutást.

A mecsetben tartózkodó szemtanúk elmondása szerint a támadó szobáról szobára járva kereste az embereket. Egy szemtanú egy helyi lapnak arról beszélt, hogy a támadó válogatás nélkül kezdett el lövöldözni az imádkozó emberekre, többen a szeme láttára haltak meg. Neki végül sikerült kimásznia egy ablakon, így elmenekült, de még a következő háztömbnél is hallotta a lövések hangját. (…)”

(Index)

 

Időközben még egy ember belehalt sérüléseibe. A támadó egyetlen személy a vizsgálatok jelenlegi állása szerint. Előzőleg megfordult Magyarországon is. A fegyverére írt nevek között Hunyadi János és Szilágyi Mihály is szerepelt.

Március idusa pedig Julius caesar óta jegyzett dátum (ki tudja, előbb is mik történtek ekkor, csak nem dokumentálták), az ilyenek pedig vissza- visszatérnek különböző helyeken és különböző formákban. (09.11, 11.07, 11.23.) Ez a merénylet is a része, de az előző hírben szereplő széleskörű diáktüntetés is.

 

Bizony ennél a hírnél is a Mars úgynevezett harmonikus fényszögei kapnak igen nagy szerepet, annál inkább, mert lehetősége volt a merénylőnek, hogy egymaga végigmészároljon rengeteg embert. A Szaturnusz együttállás Plútó a nagy társadalmi folyamatokra utal, a Szaturnusz-Plútónak a Holdcsomóra eső fényszögei nemkülönben, régesrégi adósságok megfizetésére, újraértékelésre, transzformációra szólítván fel az emberiséget. A Plútó szembenállás felszálló Holdcsomó 03.28-án lesz pontos, tehát szorosodik, egyre komolyabban kellene venni az ő üzeneteit. 

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.03.18-24. közötti hétre

A rémisztő események után éppen jókor:

Kiemelt dátum: március 20. A boldogság világnapja

 „A boldogság érzése az egyetlen olyan narkotikum, ami egészséges. A boldogság keresése a legfontosabb motiváció az ember életében. Hajszoljuk, kutatjuk, megoldásokat keresünk, ideológiákat gyártunk arra, hogy miért vagyunk boldogok, vagy boldogtalanok. Nélküle félembernek, gépnek érezzük magunkat. Képesek vagyunk belehalni hiányába. De a boldogságba, annak ész nélküli hajszolásába is…

Úgy látszik a világméreteket öltő boldogtalanság annyira szembetűnő lett az ENSZ-nek, hogy szükségét érezte, legyen egy a 365 napból, amikor boldognak illik lenni. Lett hát egy olyan napunk, amikor biztosan meglátjuk életünkben a boldogságot.

 

Fontos, és igen nagy feladata életünket, napjainkat valóban boldoggá tenni, vagy észrevenni az apró örömöket. Ám ami ennél is fontosabb és nehezebb, tegyünk boldoggá másokat. Családunkat, ismerőseinket, ismeretleneket.

(…)

Új értékmérő a pénz helyett: GNH

Bruttó nemzeti boldogság (Gross National Happiness) – nem jobban hangzik, mint bármely más közgazdaságtanra épülő fogalom? Bhután királya találta ki pár évtizede ezt a fogalmat, ami azóta nagy népszerűségnek örvend. Minden mérhető, akár egy nemzet boldogsága is, csak meg kell találni hozzá a megfelelő módszert. Vajon mi lehet a boldogság a mértékegysége? Mosoly/óra = egy óra alatt hány percet töltünk mosolyogva?

 

Kilenc tényező alapján számolják ki a nemzeti bruttó boldogságot.

 1. az ország mentálhigiéniás állapota;
 2. oktatás;
 3. időgazdálkodás;
 4. ökológiai folyamatok;
 5. kulturális folyamatok;
 6. közösségi élet;
 7. egészségügy;
 8. általános életszínvonal;
 9. kormányzat.

 

Talán ez a legtöbb tényezős számítás, mely olyan témát feszeget, ami valóban nagyon fontos hatással bír az emberekre. Érdemes lenne ezt komolyan venni ezt a világ vezetőinek.

 

A pénz, az iskolázottság, stb. nem hatnak oly mértékben a boldogság érzetére, mint gondolnánk.

 

Martin Seligman pszichológus megalkotta a PERMA betűszót, mely a boldogság alkotóelemeit gyűjti össze: pleasure – élvezetek, engagement vagy flow – elmélyülés, relationships – szociális kapcsolatok, meaning (of love) – élte értelme, accomplishments – eredmények. A kutatások bebizonyították, hogy képesek vagyunk saját boldogságunkat önerőből fokozni. A vallás a PERMA modell számos elemét magában hordozza, így a vallás sikeres út a boldogságérzet eléréséhez.

 

Flow elmélet

Csíkszentmihályi Mihály kutatásai az intenzív boldogságérzés jelenségére irányulnak. Az elmélet azt a jelenséget írja le, amikor az ember tér és időérzékét elveszítve olyan tevékenységet folytat, amibe teljesen belefeledkezik. Úgy vélem, mindenkinek meg kellene találnia életében azt a tevékenységet, mely ilyen hatással van rá. Boldogságra, alkotásra teremtettünk, higgyük el végre… és éljünk eszerint.

 

Az embereknek két bajuk van az életben: ha nem kapnak meg valamit, és ha megkapják, amit akarnak. Ebből adódik, hogy a boldogság saját magunkban, a boldogságra való hajlamunkban rejtőzik, amit fejleszteni lehet, és kell.”

(bien.hu)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. március 1-től 31-ig

Nap: Halak 10°6´ – Kos 10°59´
Merkur: Halak 27°54´ – retrográd 02.06-tól 03.29-ig – Halak 16°38´
Vénusz: Bak 29°11´ – Halak 6°15´
Mars: Bika 9°49´ – Ikrek 0°30´
Jupiter: Nyilas 21°52´ – 24°12´
Szaturnusz: Bak 17°45´ – 19°50´
Uránusz: Kos 29°47´ – Bika 1°18´
Neptun: Halak 15°56´ – 17°6´
Plútó: Bak 22°26´ – 23°1´
Holdcsomó: Rák 24°27´ – 22°48´

 

A Hold a héten
Oroszlán 03.19. 2.40-ig
03.19.2.40-től 03.21. 2.27-ig Szűz
03.21. 2.27-től 03.23. 3.16-ig Mérleg
03.23. 3. 16-tól Skorpió

Holdfázis: március 21. 2 óra 42 perc telihold (Nap szembenállás Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma öt.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

03.15-én a Nap együtt áll a Merkurral, a szokásos, fokozott kommunikációs aktivitásra utalva, elsősorban a hatalom gyakorlói, kisebb-nagyobb „tekintélyek” részéről. A nemzeti ünnepen bőven gyakorolhatják az illetékesek a fényszög tartalmát, különös figyelemmel a Halak helyzetre, amiért is a parttalan mellébeszélést ugyancsak lehet kalkulálni. A szokottnál is jobban esetleg. Néhány napig érződik még.

 

03.14-én volt pontos a Nap kvadrát Jupiter, mely ugyancsak néhány napig működik ezen a héten is. Gőg, igazságtalanság, türelmetlenség motívumait hordozza. Ezeket vagy elszenvedjük vagy mi magunk tanúsítjuk másokkal szemben. Joggal való visszaélés, a hatalom és törvénykezés erődemonstrációja is belefér az értelmezésbe, illetve az általuk provokált ellenállás.

 

03.14-re esett a csúcspontja a Nap trigon felszálló Holdcsomónak is. Egy-két napig húzódik át a tárgyalt hétre. Átmenetileg enyhíti a szigorúbb kapcsolódások hatásait, ami múltbeli feldolgozatlan ügyeinket, régen magunk előtt görgetett feladatainkat illeti.

 

03.15. a pontos ideje a Merkur kvadrát Jupiter aspektusnak is (hiszen együtt mozog a Merkur a Nappal). Kb a hét közepéig számíthatunk még rá. A kommunikációs elemek fokozott szereplését, egyúttal fokozott aktivitást, esetleg hiperaktivitást, ingerelhetőséget, ezért verbális konfliktusok esélyét, kapkodást stb. jelenti. Adminisztratív, jogi ügyekben megakadás, kötözködés vagy méltánytalan, igazságtalan elbírálás, eljárás. Modortalanság, nyegleség a „szellemi elit” képviselői részéről. Anyagi és adminisztrációs problémák előtérbe kerülése, hatalmi visszaélés, ebből eredő vita is előfordulhat.

 

03.15-én a Merkur a felszálló Holdcsomót hátrafelé haladván rövid időn belül másodszor trigonálja, karmikus információkat közvetítve, a szokottnál kíméletesebb módon, erre a hétre vonatkozóan néhány napig.

 

03.16-án a Merkur pontos szextilben volt (másodjára) a Plútóval. A hét legelejéig lehet vele valamelyest kalkulálni. Kommunikációs területen jó eredmények, nem utolsó sorban a lehengerlő diplomácia gyakorlása miatt. Tanulásban, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolatokban is előnyös, kevesebb a vadhajtása mint az erőteljesebb fényszögeknek (a trigonnak is akár).

 

03.14-én kulminált a Mars trigon Szaturnusz, a hétnek több mint a feléig még bőven érvényesül. Sokan ugyan pont e két bolygó találkozásaiból még a jobbakat sem annyira tartják előnyösnek, de mi nem csatlakozunk ehhez a véleményhez. Az aktivitást mindenesetre ez is fokozza, s igen előnyös tartalma, hogy alkalmassá teszi arra az embert, hogy az agressziót jól tudja kezelni. Kifejezetten jó ilyesmire, mint szennyeződések tisztítása – átvitt és konkrét értelemben. Az ehhez szükséges keménységet ugyancsak megadja a bolygókapcsolódás.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

Március 18-án pontos a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó, melyről a hosszú tendenciák sorában esik szó.

 

Március 18-án esedékes a Merkur szextil Mars csúcspontja is: ügyes, élénk kommunikáció, diplomáciai elemek alkalmazásával, jó kontaktusteremtő- és meggyőző képességel. Gyors, néha kissé elhamarkodott döntések. Konfliktusok megoldása, vagy erre irányuló törekvés (kérdés: elegendő-e az idő a kifutásra). Sok jövés-menés, mozgékonyság jellemzi.

 

Március 20-án jegyet vált a Nap a Kosba – az idén ekkor esedékes tehát a Tavaszpont, méghozzá 22 óra 58 perckor.

 

A Merkur egy szextil Szaturnusszal tiszteli meg a Tavaszpontot, ugyanis e napon, 03.20-án kulminál ez a fényszöge. Jó koncentrációs készség, tolerancia, a szokottnál óvatosabb, megfontoltabb kommunikáció. De bizony pont az ellenkezőjére is találhatunk bőven példát, amikor igazának megdönthetetlen tudatában a meggyőzésnek éppen erőszakos formáját választja az érintett.

 

A Mars sem akar kimaradni: 03.20-án pontos trigonja a Plútóval. A Mars-Plútó kapcsolódások is mindig hordozzák azoknak a brutális energiáknak az összeadódását, amelyet egyenként jelent a két égitest és emiatt még a legelőnyösebb fényszögüket sem lehet valami jámbor folyamatnak tekinteni. Mindenesetre a „bármit meg tudok tenni csak akarni kell” érzése, sőt meggyőződése úrrá lehet egy sereg emberen, s ez oly intenzív érzés, hogy neki is mennek majd sokan megvalósítani a „bármit” – gyakorta valóban komolyabb célok nélkül, csak energia-levezetés okán. Szerencsésebb esetekben pedig valóban hegyeket lehet megmozgatni ilyen típusú energiaáramlással, amit jelölnek a bolygók. A türelmetlenség fokozott, mert dimenzionálja a Plútó és akit erősen aktivál ez a fényszög, hajlamos lesz mások előtt szaladni egy lóhosszal és nem érti, gyakran pedig nem is tolerálja, hogy miért maradnak el mögötte. Konfliktusok ugyancsak keletkezhetnek ezzel a konstellációval és a megoldásukban sajnos az agresszív elemek is helyet kaphatnak. Szerencsésebb esetben nagy erővel és frappánsan megoldott problémákról lehet majd beszélni.

 

03.21-re öt kulminálás esik:

 

03.21. Vénusz kvadrát Mars csúcspont. Jelent türelmetlenséget, feszültséget, általában az emberi kapcsolatokban, s azon belül is különösen társkapcsolatokban mutatkozó konfliktust, kisebb krízis-helyzeteket. Van lehetőség a konfliktus oldására is, amennyiben megvannak a tartalékok a türelemre, elkötelezettségre, józan belátásra. Ez esetben a kapcsolat megszilárdulása, előre haladása lehet a pozitív eredmény. Általánosabb értelemben persze intolerancia, megint egyszer a nemi szerepek hangsúlyozása, diszkrimináció, elhamarkodott ítéletalkotás, gorombaság mutatkozik erőteljesebben a hatálya alatt.

 

03.21. Vénusz szextil Jupiter egzakt. Békés megoldások, kényelem, segítőkészség és kellemes társasági élet felé orientálja a nagy aktivitások és nekifeszülések közepette azokat, akik azt a csendes hangot meghallják, ami erre szólít minket. Anyagi szempontból szerencsés periódus, bármilyen rövidke is legyen.

 

03.21. Vénusz pontos kvinkunx felszálló Holdcsomó, a karmikus adósságok megfizetését sürgetve.

 

03.21. Mars kvinkunx Jupiter csúcspontja. Vagy az igazságtalanság motívuma emelhető ki, vagy – épp ellenkezőleg – az igazság kimondásának olyan módja, amely valóságánál fogva igen fájdalmas és mindkét verzióban hosszabb gyógyulást igényel az okozott seb.

 

03.21. Mars szextil felszálló Holdcsomó pontos fényszöge. kompenzálási kísérletet téve ugyancsak a karmikus terhek enyhítésére.

 

03.24. a napja a Merkur (második) együttállásának a Neptunnal, mely fényszög ezúttal alaposan elhúzódik, április 12-ig. Zavarok a kommunikációban és a kommunikációs csatornákban. Gyakran előfordul a zavarok sorában a félrevezetés, mellébeszélés szándékosan vagy tévedésből. Fokozott rejtőzködés, ravaszkodás akkor is, ha arra semmi szükség nem lenne. Önértékelési problémák, amelyek megnyilvánulhatnak egyéni és csoportos vonatkozásokban egyaránt.

 

A hét leges- legvégén halványan érződni kezd a Vénusz szextilje az Uránuszhoz (pontos 03.27-én). A békés tömegek aktiválódása, szociális érzékenység feléledése lehet a tartalma. Magán és közéletben egyaránt: váratlan felbukkanó kedves ismerősök, jól alakuló (személyi) kapcsolatok, kellemes társasági élet. Magán vonatkozásban szerelmi tartalmakat is lehet értelmezni hozzá, csak vegyük figyelembe, hogy rövid ideje miatt nem sok kifutásra kínál lehetőséget. Nagylelkűség, nagyvonalúság, segítőkészség is jellemezheti.

 

 

A következő periódus nyitó konstellációja kissé higgadtabb, mint az előző volt. Lássuk, hogy vetíthető ez le a 12 típus életének egy heti részére vonatkoztatva.

 

 

KOS

Továbbra is az anyagiak vannak fókuszban, emellett persze marad a hivatás, önérvényesítés területének hangsúlya is. Rengeteg terve van, ezek egy részéről beszámol környezetének, más részét azonban titokban tartja, legalábbis egyelőre. Ez elég megterhelő egy Kosnak, de állja a sarat. Az utazás, külföld, tanulmányok területével szintén sokat foglalkozik.

 

 

BIKA

Nagy tevékenységi vágy jellemzi, ami a környezetének is feltűnik, hiszen a szokottnál sokkal aktívabb. Önmagát azonban nem tagadja meg, olyan dolgokba igyekszik plusz energiát fektetni, amelyek tartóssá tehetők. Sokat foglalkozik tehát a távlati tervek alakításával. Emellett központi kérdés marad a társadalmi kapcsolatok illetve rokonság témaköre is.

 

 

IKREK

A kommunikáció, közlekedés, tanulmányok, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolata kényes kérdéseket vet fel. Próbálja meg mérsékelni indulatait, mindenki jobban jár. Társkapcsolatában is konfliktushelyzet alakulhat ki. Munkája most is központi szerepet tölt be életében, s ha a sikereit is számon tartja benne, igazán elégedett lehet az eredménnyel.

 

 

RÁK

Munkával, s persze az ezzel összefüggő anyagiakkal kapcsolatban előfordulhat, hogy azt érzi: igazságtalanok vele szemben, legalábbis másokhoz képest. Próbáljon meg mihamar túllendülni sérelmein, hogy más területeken annál több sikerélményt könyveljen el. Ilyen például társkapcsolata, vagy az Én és a Világ viszonya, amiben egyre rendezettebb.

 

 

OROSZLÁN

Önmagával, esetleg egészségi és lelkiállapotával foglalkozik most sokat, emellett azonban a munkájába is rengeteg időt és energiát fektet, nem eredmény nélkül. Nagyon jó visszajelzéseket kap erre vonatkozóan. Szülői szerepében hasonlóra számíthat, de saját szülőjével fenntartott kapcsolatában is. Belső fejlődését is fellendíti mindez.

 

 

SZŰZ

Kivételesen többet foglalkozik magánjellegű kapcsolataival illetve ilyen kérdésekkel, mint a munkájával. (Persze az sem elhanyagolható szempont.) Sokat fáradozik azon, hogy rendezze sorait és javítson gyerekével, társával fenntartott viszonyán. Most alkalma van ha nem is megérteni, de átélni olyan motívumokat is, amikkel máskor nemigen tud mit kezdeni.

 

 

MÉRLEG

Baráti, gyerekével fenntartott kapcsolata vagy lazább párkapcsolata foglalkoztatja, s – amennyiben van ilyenje – vállalkozása. Vagy a munkája, amibe ugyancsak sok energiát fektet, méghozzá jó eredményekkel. Fontos azonban, hogy ne kösse le teljes figyelmét mindez, hanem magára is jusson ideje. Például pihenésre, feltöltődésre, sportra.

 

 

SKORPIÓ

A bürokrácia, kommunikáció, közlekedés (tanulás, utazás) terén mutatkozó aktivitásának gyümölcse beérik. Ha érintett esetleg valamilyen jogi eljárásban, ott is az erővonalak tisztulása látszik, de társkapcsolatában is stabilizálódás, javulás várható. Gyerekeivel szintén jó a viszonya, bár érdekes módon az otthon, család, ingatlannál látszanak a problémák is.

 

 

NYILAS

Nehéz lenne megmondani, hogy miért is, de úgy tűnik, nemigen lesz jó kedve a következő héten. Pedig ha egyenként megvizsgáljuk a lét praktikus elemeit, zömmel pozitív tendenciákat láthatunk. Most valahogy nehezebben találja meg a mindennapok apró örömeit, amikre máskor remekül rátalál, sőt embertársai figyelmét is igyekszik arra irányítani.

 

 

BAK

Anyagi viszonyai foglalkoztatják, különösen, ha vállalkozó. Nem szükségszerűen problémákról van szó, hanem olyan hosszabb távú építkezésről, ami befektetést igényel és erre elő kell teremtenie a fedezetet. Sok tennivalója akad adminisztratív területen is, szerződések, hirdetések, tárgyalások, formájában. Mikrokörnyezetében is aktív.

 

 

VÍZÖNTŐ

Ugyancsak nagy mértékben az anyagiakra koncentrál, érdekes új lehetőségek bukkanhatnak fel ezzel összefüggésben. Nehéz ellenállnia a csábításnak, bár nem minden elemével tud egyetérteni. Azért valószínű, hogy meggyőzi magát, engedjen az elveiből. Az otthon, család, ingatlan (haza) témaköre is aktivitásra serkenti, némi változás is várható e téren.

 

 

HALAK

Még kihasználhatja az utolsó napokat, amikor a Nap még a Halak jegyében jár, ennek lendületét, aktivitását és optimizmusát. Jó alkalma nyílik a kommunikációra, de a hosszabb távú tervek alakítására is. Teheti ezt annak ellenére, hogy munkájában akadhatnak zökkenők, sőt: nagyobb megakadások is. Esetleg egészségi állapotában sem minden tökéletes.

11. hét 2019. március 11-17. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.03.04-10. közötti hétre 

A tárgyalt héten néhány markáns asztrológiai jelenség határozta meg a tematikát. A Merkur 6-tól retrográdba fordult ismét, s ugyanezen a napon az Uránusz megejtette a következő hét évi időtartamra vetített utolsó jegyváltását a Bikába. (Lásd a retrograditásról a Fogalomtár címszavát, az Uránusz jegyváltásáról pedig a 2018-as éves prognózist az Archív előrejelzésekben). Emellett természetesen a hosszú járatú Szaturnusz együttállás Plútó, szextil Neptun, valamint szembenállás a felszálló Holdcsomóval a meghatározó. A Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó ugyancsak jelentős, 03.18-án lesz pontos. Az Uránusz kvadrátja a Holdcsomókra most adta ki a mérgét, mert a hét közepe tájára elhalványult, megszűnt. A Plútó szembenállás felszálló Holdcsomó azonban nem csak hogy javában él, hanem szorosodik (03.28-án lesz pontos). A gyors égitestek közül a 7-én egzakt és a teljes hetet meghatározó Nap együttállás Neptun, a folyamatosan meglévő szextil Mars és a hét vége táján kezdődő Nap kvadrát Jupiter jön számításba. Ne hagyjuk azért ki a 9-i csúcspontú Nap szextil Szaturnuszt sem, mint „enyhítő körülményt” (már ha ily módon jelentkezik). A Vénusz a hét közepéig kvadrátolta az Uránuszt – csak hogy el ne tévesszük az Uránusz már említett jegyváltását, a Bikába, amely jegynek a Vénusz az ura. A Mars is élénk volt: 10-i kulminálással szextilezi a Neptunt és a hét harmadától trigonálja a Szaturnuszt (ez 03.14-én lesz pontos).

 

A továbbiakban legfeljebb egy-két fényszöget vagy jelenséget emelek ki, máskülönben hagyatkozom az iménti felsorolásra.

 

 

03.04. „Deutsch Tamás szerint a magyarok örömmel dolgoznak 40 óránál többet – mondta az Európai Parlamentben dolgozó képviselő. – “Ne csináljunk már Krisztusból bohócot! Ne csináljunk már úgy, mintha Magyarországon ez nem lenne teljesen természetes dolog, hogy az emberek örömmel dolgoznak ott, ahol dolgoznak. (…) És lehet, hogy 8.15-re kellene hivatalosan beérniük, de 7.50-re bent vannak, és lehet, hogy 16:45-kor elmehetnének, de ha van elvégzendő munkájuk, akkor 17.30-kor, sőt, 18.15-kor is ott vannak még a cégnél” – ezt Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő mondta a RTL Klub Híradójának.

Deutsch azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy március 1-től változtak a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok. Szerinte a változások ellenére a 30 százalékos béremelés jó dolog, azt jó és indokolt intézkedésnek lehet nevezni.”

(Magyar Narancs)

 

Tomika általában nemigen kontrollálja, hogy mit beszél, így hát a Nap együttállás Neptun tökéletes a hírhez, de a Vénusz kvadrát Uránusz is, mivel az utóbbi a bohóc.

 

 

03.04. „Kivonult az ellenzék a parlamentből, lefestik a kormány plakátjait – A képviselők a Váci úti nyugdíjfolyósító épületéhez vonultak, hogy ott tiltakozzanak a köztisztviselőket is érintő túlóratörvény ellen. Közben több kormányplakátot is lefestettek.

Sajtótájékoztatón jelentették be ellenzéki képviselők, hogy nem vesznek részt a hétfői parlamenti ülésnapokon, a “propagandahétfőkön”, helyette az utcára vonulnak.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a képviselők a nyugdíjfolyósító Váci úti épületéhez vonulnak, hogy ott tiltakozzanak a magyar közszolgák tízezreit is érintő rabszolgatörvény miatt. (…) Az MTI beszámolója szerint Korózs Lajos MSZP-s képviselő azután, hogy találkoztak dolgozókkal, illetve az intézmény vezetőivel, rögtönzött sajtótájékoztatón elmondta: egyértelművé vált számukra, hogy az igazgatóságnál alkalmazni fogják a “rabszolgatörvényt”. (…) Az ellenzék két hete az esztergomi Suzuki-gyárhoz vonult, hogy a túlóratörvény ellen tiltakozzon.

(hvg.hu)

 

A Szaturnusz együttállás Plútó – az előzményekkel egybehangzóan – önmagában is elég, de a többi hivatkozásból is lehet szemelgetni.

 

 

03.05. „Nyolc ellenzéki politikust büntetett a parlament több százezerre – Vita nélkül szavazott a parlament Kövér László ellenzéki képviselőket büntető határozati javaslatáról kedden. A kormánypárti többségnek megfelelően el is fogadta az országgyűlés nyolc ellenzéki képviselő tiszteletdíjának csökkentését. (…) Ez a büntetés … arra a tavaly december 10-i, hétfői ülésre vonatkozik, ahol az ellenzék egy része szétsípolta és kiabálta a túlóratörvény vitáját. A rövid előzmény, hogy az ellenzéknek volt egy kezdeményezése arra, hogy minél inkább nehezítse a 400 túlórás módosítás elfogadását: az MSZP, a Párbeszéd és a DK 2925 módosító javaslatot nyújtott be, amikről egyenként kellett volna szavazniuk a képviselőknek. A Fidesz ezt egy gyors húzással lehetetlenítette el, majd az ülés botrányba fulladt: sípolás, kiabálás, kivonulás. (…) A most félhavi tiszteletdíj megvonásával megbüntetett képviselők, és ellenzéki képviselőtársaikkal együtt összesen 38 képviselő további büntetésekre számíthatnak. A tavaly decemberi hétfői ülés ugyanis csak a kezdet volt (…)”

(Index)

 

Vénusz-Uránusz, Nap-Neptun, Szaturnusz-Plútó.

 

 

03.06. „Kétórás figyelmeztető sztrájk volt a Hankook dunaújvárosi gumigyárában szerdán: 5 és 7 óra között teljesen leállt a termelés – közölte a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) elnöke az MTI-vel. Székely Tamás emlékeztetett arra, hogy február közepe óta nem tudják, mi a munkáltató álláspontja a béremelést illetően, a cégvezetés nem hajlandó érdemi javaslatot sem tenni, így azt nem is tudják összevetni a dolgozók követeléseivel. (…) A Hankook elkötelezett a munkavállalói elégedettség növelése mellett, ezért felgyorsította a 2019-es béremeléssel kapcsolatos egyeztetéseket, s annak mértékéről hamarosan döntés várható.”

(TőzsdeFórum)

 

Mint mára (vasárnapra) kiderült: bármennyire is elkötelezett a Hankook a munkavállalói elégedett növelésére, újabb sztrájkot helyeznek kilátásba az eredménytelen tárgyalások miatt. Az asztrológiai hivatkozásoknál a Merkur retrograditása nagyon is fontos például ilyen szempontból is, mert az 5-én még jónak tűnő irány 6-ra megfordul. A Merkurnak pedig sok köze van a munkaügyekhez is, a tárgyalásokhoz, na és a kavarásokhoz is. (Különösen a Halakban.)

 

 

03.06. Talán a jegyváltáshoz képest épp órára pontosan, éjszaka, azzal tisztelte meg az Uránusz a főváros körzetét, hogy kifejezetten nyári vihar jellegű meteorológiai jelenségeket produkált. Villámlások, melyeket fenyegető mennydörgés kísért, tartották fogva az éjszakai baglyok érzékeit. Nyilvánvaló, hogy ez csak egy igen kicsiny területet érintő jelenség volt, de biztos vagyok abban, hogy bárhol másutt a világban is alaposan megmutatta magát az Ég ura (Uránusz), Gaia anya (Bika) jegyével összekapcsolódva.

 

 

03.06. „Földrengés volt Somogyban – Gyenge földrengés volt a Somogy megyei Somogyszob közelében csütörtökön – közölte a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján. Az MTA Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumára hivatkozva azt írták: a Richter-skála szerinti 4-es erősségű földmozgás 20 óra 8 perckor történt mintegy 11 kilométeres mélységben. Hozzátették, a jelenséggel összefüggésben több lakossági bejelentés is érkezett a katasztrófavédelem műveletirányítási központjába, de károkat egyelőre nem jelentettek.

(Propeller)

 

Nem venném fel a Visszapillantóba ezt a hírt, ha nem ez is az Uránusz jegyváltásának napján esett volna meg, Magyarországon, ahol a földrengés igen ritka jelenség (szerencsénkre).

 

 

03.06. „Talán egyébként ez egy jó gondolat, megértem [vagy: ne írd le], hogy jó lenne csinálni egy Viktorjugendet [nevetés]. Tehát mint a Best of Viktor meg [nem kivehető] tényleg gondolkozom azon, csak nyilván… nem fogom megcsinálni, csak gondolkozok rajta…” – hallható azon a hangfelvételen, amelyet az Indavideora töltöttek fel egy hete. A hangfelvételhez tartozó leírás nem túl részletes, azt közli, mindez egy fideszes fórumon hangozhatott el, a beszélő pedig – hanghordozása alapján egészen valószínűen – nem más, mint G. Fodor Gábor kormányközeli politológus-elemző-főszerkesztő-stratéga.

Megkerestük a felvétellel kapcsolatban G. Fodor Gábort, aki nem emlékezett arra, hogy ilyet mondott volna, majd kijelentette, nem kommentálja az ügyet. „Be akarjátok bizonyítani, hogy antiszemita vagyok?” – kérdezte G. Fodor, majd letette a telefont.

 

Frissítés: A Magyar Hang is megkereste G. Fodort, nekik már hosszabban válaszolt: „Elismerem, hogy a kifejezés konnotációja kellemetlen. De aki egy kicsit is ismer engem és a munkásságom, pontosan tudja, hogy harcos típus vagyok, de semmilyen szélsőséges üzenetet nem akartam megfogalmazni. Amennyire fel tudom idézni a körülményeket, másfél-két évvel ezelőtt egy baráti meghívásnak eleget téve tartottam előadást. Arról beszéltem, hogy a jobboldali fiatalok eltunyultak, elkényelmesedtek, sokan az egyetemről kikerülve egyből államtitkárok akarnak lenni. Ez egy nagyon súlyos mobilitási probléma. Egy általános korszellemről beszéltem, hiányzik az ügyek, a hivatás iránti alázat, ám ehelyett van karriervágy.” (…) A Hitlerjugend a német nemzetiszocialista párt ifjúsági szervezete volt, 1945-ben oszlatták fel.”

(444.hu)

 

A hangfelvétel tehát jóval régebbi. Most csak a felbukkanása az érdekes, ami a Merkur retrograditásával is összefügghet esetleg, annál inkább, mert még a nyilvánosság elé kerülése is késleltetve terjedezik. A Nap együttállás Neptun azonban tökéletesen reprezentálja a hatalom neptuni megnyilvánulásait is, meg azt is, hogy kiderülnek bizonyos titkok. Előbb-utóbb.

 

 

03.08. „Ha a Fideszt kizárják a Néppártból, Orbán a lengyelekkel tárgyal legelőször – Magyarország miniszterelnöke péntek reggel a Kossuth Rádión köszöntötte a magyar nőket, majd pillanatokon belül áttért a migrációs kérdésekre. Szerinte a Fidesz kizárásáról szóló vita is tulajdonképpen a migrációról szól az Európai Néppárton belül, és ez elmúlt években olyan fontos kérdéssé vált, hogy átmetszette a klasszikus politikai választóvonalakat. Orbán Viktor érzékelése szerint pont a bevándorláspártiak támadtak rá a Fideszre a néppártban, úgy érzi, hogy a Néppártot is egy bevándorláspárti nemzetközi szervezetté akarják átalakítani, a Fidesz meg pont ezt akarja megakadályozni.

A kizárással kapcsolatban külön esélylatolgatásba nem ment bele, annyit mondott: „Nekünk több lehetőségünk is van, ezt majd a Fidesz el fogja dönteni, hogy Európai Néppárton belül vagy azon kívül”. De bármi lesz a Fidesz a keresztényvédelem és a migráció kérdésében nem akar engedni, minden másról lehet beszélgetni. Szerinte a választói akarat ehhez köti, de egyébként ő is ezzel ért egyet. Azért megjegyezte, hogy a napokban sok mindenkivel tárgyal: beszélt már Jean-Claude Junckerrel, Manfred Weberrel, de volt és jelenlegi állam-és kormányfők is rácsörögtek már, hogy mégis mi a helyzet.

De lett egy utalást arra az esetre is, ha a Fideszt március 20-án mégis kizárnák a Néppártból. Ha így alakulna, akkor valami új dolgot kellene kezdeni, amiről legelőször a lengyelekkel, vagyis a Jog és Igazságossággal kezdene tárgyalni, ami nem tagja a Néppártnak. (…)”

(444.hu)

 

Már megint a Fekete Lovag jut eszembe a Gyalog galoppból: „… egyezzünk meg egy döntetlenben” – hepciáskodik, mikor sem keze, sem lába nincs már. Asztrológiailag pedig természetesen a Nap együttállás Neptun tökéletes ide, persze a többi jelenséggel együtt is.

 

 

03.10. „Sztrájk volt szombaton az Erkel színházban – Szombat este a Carment játszották a budapesti Erkel színházban, azonban az elvileg este hatkor kezdődő előadást késve kezdték el a színészek, mivel délután öt és este nyolc között sztrájkoltak – írja a Magyar Hang.

Mikor a közönség már félórája várt az előadás kezdetére, tapsolni kezdett, mire a színpadra lépett egy színházi vezető, aki közölte, folynak a tárgyalások a társulattal az előadás megtartásáról, azonban tekintve hogy nyolcig sztrájkolnak, harmaduk nem kíván fellépni.

A közönség empátiával fogadta a bejelentést – habár a színház felajánlotta, hogy visszatérítik a jegyek árát, alig egy-két ember hagyta el a nézőteret.

(…)

Idén februárban bérköveteléssel is kiegészítették a követeléseiket a szakszervezetek, így már januárra visszamenőleg 35 százalékos átlagos béremelés is bekerült az eredeti követelések közé. A főigazgató erre 20 százalékos béremelési tervvel reagált, de – mint ahogy ez levelében olvasható – ez a kormány külön támogatása hiányában ezidáig nem vált valósággá. (…) Valószínűleg az sem nyugtatta meg a szakszervezeteket, hogy a levélben az áll, hogy az érdekképviseletek meghallgatására „legkésőbb szeptemberben” kerül sor.

A szakszervezetek március 8-án tették közzé sztrájkfelhívásukat. (…).

(Mérce)

 

Ott voltam az előadáson, előzőleg benéztem az Opera honlapjára, ahol szó nem volt esti sztrájkról, valamint más fórumokon sem – amint utólag rákerestem az internetes sajtóban. 55 éves nézői praxisom során nem fordult elő, hogy ne értesítették volna a közönséget a műsorváltozásokról vagy egy-egy előadás elmaradásáról. Legfeljebb nem ért el mindenkihez a hír, de legalább közzétették. Most síri csend előzte meg az eseményt, ami nem igazán ildomos. A színházi illetékes zavaros szövegéből sem igen lehetett megtudni sok mindent, tehát a Nap együttállás Neptun erősen dolgozott. A retrográd Merkurral (információ, na meg a zene is a Halak miatt) és az Uránusz jegyváltásával (Bika – ének, nem beszélve a darab témájáról, amelyben előkelő szerepet kap bizonyos Escamillo, a bikaviador) magyarázható a Magyarországon eddig példátlan ügy. A Mars szextil Neptunnak is köszönhető bizonyára, hogy valóban igen békésen tűrte a közönség a meglepő eseményeket és az is, hogy heveny eljárással ügyesen átalakították kissé az előadást, ami hősiesen lement.

 

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.03.11-17. közötti hétre

Kiemelt dátum: 03.15. Az alvás világnapja (mozgó dátum a tavaszi napéjegyenlőséget megelőző péntek)

„Az Alvás Világnapja nemzetközi esemény, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az alvás fontosságára az életminőség szempontjából. Ezen a napon a világ számos országában orvosok, kutatók, gyógyítók és civil szervezetek fognak össze, hogy bemutassák: az álmosság és a kialvatlanság már-már népbetegség, és megelőzésére, kezelésére sokkal több figyelmet kell fordítanunk.”

(webbeteg.hu)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. március 1-től 31-ig

Nap: Halak 10°6´ – Kos 10°59´
Merkur: Halak 27°54´ – retrográd 02.06-tól 03.29-ig – Halak 16°38´
Vénusz: Bak 29°11´ – Halak 6°15´
Mars: Bika 9°49´ – Ikrek 0°30´
Jupiter: Nyilas 21°52´ – 24°12´
Szaturnusz: Bak 17°45´ – 19°50´
Uránusz: Kos 29°47´ – Bika 1°18´
Neptun: Halak 15°56´ – 17°6´
Plútó: Bak 22°26´ – 23°1´
Holdcsomó: Rák 24°27´ – 22°48´

 

A Hold a héten

03.12. 16.47-ig Bika
03.12. 16.47-től 03.14. 22.48-ig Ikrek
03.14. 22.48-tól 03.17.  1.56-ig Rák
03.17. 1.56-tól Oroszlán

Holdfázis: március 14. 22 óra 48 perc, első negyed (Nap kvadrát Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma a hét elején még hat db, de az Uránusz kvadrát Holdcsomó aspektus kifut a hét közepére, s így öt marad.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

A hét első napjaiban még érvényesül a Nap szextil Mars (pontos volt 02.28-án). Gyors döntési képesség, élénkség, aktivitás jellemzi a kapcsolódást, az egyéb Mars kapcsolatokhoz képest reálisabb alapokról. Nagyobb türelmet, belátást is jelent, a kritikai élek legömbölyítését.

 

03.09-én kulminált a Nap szextil Szaturnusz fényszög, a hét első napjaiban még érződhet. A maximalista, vagy/és könyörtelen törekvések helyett némi készség és hajlandóság mutatkozhat kompromisszumok kötésére. Optimális esetben várható ugyanakkor a céltudatosság megtartása. Körültekintő előkészítés után higgadt döntések.

 

03.07-én volt pontos a Nap együttállása a Neptunnal. E hétnek majdnem a feléig még szükséges számolnunk vele. Tévedéseket, félreértéseket, mellébeszélést – az általános asztrológia szerint vezető szintű mellébeszélést és hasonló jelenségeket mutat. Gyanakvás, esetleg némi rágalmazás is belefér az értelmezési tartományba. A legjobb olvasata viszont az, hogy ugyanezzel le is hullhat a hályog a szemekről, félreértések tisztázásának, titkok kiderülésének a lehetősége is fennáll. Mindennek következtében egy mélyebb megértés, megbocsátás, a dolgokon való felülemelkedés is lehet az eredménye vagy már a fényszög ideje alatt, vagy közvetlenül utána.

 

03.10-én egzakt a Mars szextil Neptun. Majdnem egész héten át számíthatunk rá. Világos gondolkodásra utal, jó döntési képességre, amely a racionális megfontolásokon túl nagy mértékben a ráérzésen alapszik. Gyors felfogás és koncentráció – ha sikerül jól egyensúlyba hozni a másik tartalommal, akkor még kifejezetten hatékony periódusra is számíthatnak sokan. Mindemellett itt sem árt a figyelmeztetés: a Mars jelzi az elhamarkodott döntésre, cselekvése való hajlamokat is, a Neptun pedig a tévedések bolygója. Olyan elképzelésekre is utalhat tehát, amelyek megingathatatlan meggyőződésen alapulnak ugyan, mégis tévesek, elhibázottak, ám erről nem lehet meggyőzni az érintetteket.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

03.13-án kulminál a Nap szextil Plútó. Mindössze maximum négy- hatnapos időtartamánál fogva sajnos nem váltja meg a világot. Az akaratérvényesítésnek olyan (rövidke) szakaszát jelöli, amikor a környezet is el tudja fogadni azt, mert nem bántó viszont annál nagyobb a meggyőző ereje.

 

03.14-én pontos a Nap kvadrát Jupiter. Gőg, igazságtalanság, türelmetlenség motívumait hordozza. Ezeket vagy elszenvedjük vagy mi magunk tanúsítjuk másokkal szemben. Joggal való visszaélés, a hatalom és törvénykezés erődemonstrációja is belefér az értelmezésbe, illetve az általuk provokált ellenállás.

 

03.14-én van a csúcspontja a Nap trigon felszálló Holdcsomónak is. Átmenetileg enyhíti a szigorúbb kapcsolódások hatásait, ami múltbeli feldolgozatlan ügyeinket, régen magunk előtt görgetett feladatainkat illeti.

 

Még mindig 03.14-nél vagyunk: ekkor kulminál a Mars trigon Szaturnusz is. Sokan ugyan pont e két bolygó találkozásaiból még a jobbakat sem annyira tartják előnyösnek, de mi nem csatlakozunk ehhez a véleményhez. Az aktivitást mindenesetre ez is fokozza, s igen előnyös tartalma, hogy alkalmassá teszi arra az embert, hogy az agressziót jól tudja kezelni. Kifejezetten jó ilyesmire, mint szennyeződések tisztítása – átvitt és konkrét értelemben. Az ehhez szükséges keménységet ugyancsak megadja a bolygókapcsolódás.

 

03.15-én a Nap együtt áll a Merkurral, a szokásos, fokozott kommunikációs aktivitásra utalva, elsősorban a hatalom gyakorlói, kisebb-nagyobb „tekintélyek” részéről. A nemzeti ünnepen bőven gyakorolhatják az illetékesek a fényszög tartalmát, különös figyelemmel a Halak helyzetre, amiért is a parttalan mellébeszélést ugyancsak lehet kalkulálni. A szokottnál is jobban esetleg.

 

03.15. a pontos Merkur kvadrát Jupiter aspektus is (hiszen együtt mozog a Merkur a Nappal). A kommunikációs elemek fokozott szereplését, egyúttal fokozott aktivitást, esetleg hiperaktivitást, ingerelhetőséget, ezért verbális konfliktusok esélyét, kapkodást stb. jelenti. Adminisztratív, jogi ügyekben megakadás, kötözködés vagy méltánytalan, igazságtalan elbírálás, eljárás. Modortalanság, nyegleség a „szellemi elit” képviselői részéről. Anyagi és adminisztrációs problémák előtérbe kerülése, hatalmi visszaélés, ebből eredő vita is előfordulhat.

 

03.15-én is három csúcspont észlelhető: a Merkur a felszálló Holdcsomót hátrafelé haladván rövid időn belül másodszor trigonálja, karmikus információkat közvetítve, a szokottnál kíméletesebb módon.

 

03.16-án a Merkur aktivitása fokozódik, szextilben lesz (másodjára) a Plútóval. Kommunikációs területen jó eredmények, nem utolsó sorban a lehengerlő diplomácia gyakorlása miatt. Tanulásban, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolatokban is előnyös, kevesebb a vadhajtása mint az erőteljesebb fényszögeknek (a trigonnak is akár).

 

A hét utolsó napjaiban a Merkur szextilt vet a Marsra (pontos 03.18). Ügyes, élénk kommunikáció, diplomáciai elemek alkalmazásával, jó kontaktusteremtő- és meggyőző képesség. Gyors, néha kissé elhamarkodott döntések. Konfliktusok megoldása, vagy erre irányuló törekvés (kérdés: elegendő-e az idő a kifutásra). Sok jövés-menés, mozgékonyság jellemzi.

 

A hét végén a Merkur a Szaturnusszal is szextilbe kerül (03.10-i kulminálással). Jó koncentrációs készség, tolerancia, a szokottnál óvatosabb, megfontoltabb kommunikáció. De bizony pont az ellenkezőjére is találhatunk bőven példát, amikor igazának megdönthetetlen tudatában a meggyőzésnek éppen erőszakos formáját választja az érintett.

 

A hét közepe táján megint elkezd érvényesülni – természetesen ugyancsak másodszor, rövid időn belül) – a kellemetlen Merkur együttállás Neptun fényszög, ami jó hosszúra nyúlik, kb. 03.15-től 04.12-ig, csaknem kerek egy hónapra (kulminál: 03.24). Zavarok a kommunikációban és a kommunikációs csatornákban. Gyakran előfordul a zavarok sorában a félrevezetés, mellébeszélés szándékosan vagy tévedésből. Fokozott rejtőzködés, ravaszkodás akkor is, ha arra semmi szükség nem lenne. Önértékelési problémák, amelyek megnyilvánulhatnak egyéni és csoportos vonatkozásokban egyaránt.

 

A hét első harmadától a Vénusz kvadrátban lesz a Marssal (pontos: 03.21). Jelent türelmetlenséget, feszültséget, általában az emberi kapcsolatokban, s azon belül is különösen társkapcsolatokban mutatkozó konfliktust, kisebb krízis-helyzeteket. Van lehetőség a konfliktus oldására is, amennyiben megvannak a tartalékok a türelemre, elkötelezettségre, józan belátásra. Ez esetben a kapcsolat megszilárdulása, előre haladása lehet a pozitív eredmény. Általánosabb értelemben persze intolerancia, megint egyszer a nemi szerepek hangsúlyozása, diszkrimináció, elhamarkodott ítéletalkotás, gorombaság mutatkozik erőteljesebben a hatálya alatt.

 

A hét végétől a Vénusz kvinkunxolja a felszálló Holdcsomót, a karmikus adósságok megfizetését sürgetve. (Pontos: 03.21.)

 

A Mars sem tétlenkedik, a hét utolsó harmadában beáll a Jupiter kvinkunxába. (Egzakt: 03.21.) Vagy az igazságtalanság motívuma emelhető ki, vagy – épp ellenkezőleg – az igazság kimondásának olyan módja, amely valóságánál fogva igen fájdalmas és mindkét verzióban hosszabb gyógyulást igényel az okozott seb.

 

Csaknem a hét legelejétől működik a Mars trigon Plútó. (Kulminál: 03.20.) A Mars-Plútó kapcsolódások is mindig hordozzák azoknak a brutális energiáknak az összeadódását, amelyet egyenként jelent a két égitest és emiatt még a legelőnyösebb fényszögüket sem lehet valami jámbor folyamatnak tekinteni. Mindenesetre a „bármit meg tudok tenni csak akarni kell” érzése, sőt meggyőződése úrrá lehet egy sereg emberen, s ez oly intenzív érzés, hogy neki is mennek majd sokan megvalósítani a „bármit” – gyakorta valóban komolyabb célok nélkül, csak energia-levezetés okán. Szerencsésebb esetekben pedig valóban hegyeket lehet megmozgatni ilyen típusú energiaáramlással, amit jelölnek a bolygók. A türelmetlenség fokozott, mert dimenzionálja a Plútó és akit erősen aktivál ez a fényszög, hajlamos lesz mások előtt szaladni egy lóhosszal és nem érti, gyakran pedig nem is tolerálja, hogy miért maradnak el mögötte. Konfliktusok ugyancsak keletkezhetnek ezzel a konstellációval és a megoldásukban sajnos az agresszív elemek is helyet kaphatnak. Szerencsésebb esetben nagy erővel és frappánsan megoldott problémákról lehet majd beszélni.

Az utolsó harmadban a Mars szextilben lesz a felszálló Holdcsomóval, kompenzálási kísérletet téve ugyancsak a karmikus terhek enyhítésére. Ezzel egyébként három-három lesz az arány átmenetileg, a Holdcsomókat érintő fényszögek természetében.

A következő hét nyitó konstellációja is eléggé zaklatott, jóllehet nagy, látványos jelenségeket nem tartalmaz. Annál nagyobb az esélye annak, hogy „elaltatja” a figyelmet, s annál jobban hatnak az ő furcsaságai. Nos, miként teszi próbára ez az egyes típusokat?

 

KOS

Anyagi ügyeiben találkozhat kellemetlenségekkel, de hamar megtalálhatja a megoldást, s ami elvész a réven, megtérülhet a vámon. Ettől függetlenül gyorsan újra kell gondolnia elképzeléseit, vagy további anyagi erőket mozgósítania. Tanulmányokkal, külfölddel, társadalmi kapcsolatokkal meggyűlhet a baja, s úgy érezheti, hogy igazságtalanság éri.

 

BIKA

Hivatásában, szülői szerepében, szülőjével kapcsolatban kénytelen átélni olyan helyzeteket, amelyektől rossz hangulatba kerülhet. Szerencsére akadnak ellensúlyok is, támogatást kap családjától, társától, barátairól. Ha veszteség éri, ebből a szempontból sem marad magára. Társadalmi kapcsolatai, rokonsága, vagy tanulmányai most is lekötik energiáit.

 

 

IKREK

Ügyeljen arra – már amennyire lehet – hogy ne váljon érzékennyé, máskülönben sokszor megbántódhat a héten. Többek között társa miatt is, bár nehéz mérlegelni, hogy ő változott, vagy az Ikrek kezeli nehézkesebben a máskor könnyedén vett kommunikációt. Munkáját is befolyásolják hasonló tényezők, de kevésbé, mint magánjellegű kapcsolatait.

 

 

RÁK

Munka, áldozatvállalás, szolgálat, egészség-betegség kérdései jelentenek ismét komolyabb programot a héten, rossz híreket kaphat, vagy csak kevéssé szerencsésnek, tűnő periódust él meg ezeken keresztül. Viszont komoly erkölcsi elismerésben részesülhet környezetétől, sőt: távolabbi kapcsolódásoktól is, esetleg meglepő módon, vagy ilyen elemekkel ötvözve.

 

 

OROSZLÁN

Társkapcsolatában, vagy az Én és a Világ viszonyában ismét némi egyenetlenség látható, esetleg jogi vitába keveredik, s vajmi kevéssé mutatják a felek a tolerancia jeleit. Ez persze nehezíti a megegyezést, úgyhogy egyelőre ilyesmire nem nagyon lehet számítani. Barátaival sem túl szívélyes a viszony, becsapva érezheti magát, de lehet, hogy csak félreértés miatt.

 

 

SZŰZ

Az otthon, család, esetleg ingatlan (haza) ügyeiben mutatkozik olyan ügy, ami lehet, hogy jogi eljárást is igényel, de legalábbis hordoz hasonló elemeket. Munkája sem dobja fel, s érdekes módon ott is szerepelhet a jog valami kellemetlen módon. Társkapcsolata gyakran menedéket jelent, most ez sem teljesen egyértelmű, ami persze ugyancsak nem esik jól.

 

 

MÉRLEG

A kommunikáció, kontaktusok, közlekedés, környezetével fenntartott kapcsolata, bürokrácia terén kulminálnak olyan motívumok, amelyek összefüggésbe hozhatók a szabályozással, s amelyek pillanatnyilag cseppet sem töltik el örömmel vagy lelkesedéssel. Lehet, hogy csak sokat kell dolgoznia, de az is, hogy újra kell gondolnia viszonyát a vázolt dolgokhoz.

 

 

SKORPIÓ

Anyagi téren szerezhet tapasztalatokat arról, milyen az, amikor elmarad a szerencse,vagy valamilyen igazságtalanság, esetleg csalárdság áldozatává válik. Azért semmilyen végzetes dologra nem kell gondolni, valószínűleg arról van szó, hogy túlzóan reagál az eseményekre. Társa támaszt jelent úgy ebben, mint a szintén hangsúlyossá váló családi dolgokban.

 

 

NYILAS

Kissé nyűgössé válhat a héten, bár nem lehet azt mondani, hogy ok nélkül, hiszen elég jól látszik néhány hátráltató körülmény: az otthon, család, ingatlan, valamint a kommunikáció, kontaktusok, közlekedés terén, s mindezek miatt teljes bizonytalanságban éli mindennapjait, ami hosszú távon elég fárasztó. Vigaszként: gyorsan elmúlik ez a kínos periódus.

 

 

BAK

A közlekedés, kommunikáció, bürokrácia, esetleg közelebbi rokonsága okozhat némi zavart, fejtörést, esetleg meghiúsul valamilyen elképzelése, nem utolsó sorban anyagi okok miatt. Ezek miatt az elfoglaltságok miatt kevesebbet tud foglalkozni hivatásával, amit akár még „büntetésként” is megélhet. Barátai, gyerekei segítenek átvészelni ezt az időszakot.

 

 

VÍZÖNTŐ

Van néhány típus, aki elég rosszkedvű lesz a héten, s ezek közé tartozik bizony – okkal vagy anélkül – a Vízöntő is. Lehet, hogy munkájában fordul elő kavarodás, ami befolyásolja anyagi viszonyait is, vagy csak szervezési nehézséget okoz. Az otthon, család, ingatlan terén is sok tennivalója akad, ami elvonhatja szintén a figyelmét, de hamar rendeződnek sorai.

 

 

HALAK

Munka, hivatás vagy szülői szerepének kérdései foglalkoztatják élénken, meglehetősen keserű felhangokkal. Úgy érzi, senki sem méltányolja erőfeszítéseit és jóindulatát, pedig lehet, hogy csak rossz helyen keresgél. Más oldalról ugyanis megkapja pont azt az elismerést, sőt: támogatást, amit hiányol. Ügyeljen arra: ne mulassza el, hogy éljen az alkalommal.

 

10. hét 2019. március 4 -10. 

Általános 

Visszapillantó a 2018.02.25-03.03. közötti hétre 

02.26. „Légszűrőt húzott a Szabadság-szobor fejére a Greenpeace – A Greenpeace Magyarország aktivistái kedd reggel felmásztak a Szabadság-szoborra, a fejére pedig egy légszűrőt húztak, ezzel hívva fel e figyelmet a hazai légszennyezésre, ami évente mintegy 13 ezer magyar halálát okozza. A szervezet követeli, hogy a budapesti városvezetés 2026. szeptember 1-ig fokozatosan tiltsa ki a dízelautókat és minden más szennyező járművet Budapestről, továbbá vonja ki a BKV dízelüzemű buszait a fővárosból, az erre vonatkozó ütemtervet pedig ez év végéig hozza nyilvánosságra. Emellett kiemelten segítse a fenntartható közlekedés terjedését, fejlődését a fővárosban. Oldalukon online petíciót is indítottak az ügy érdekében. Mindezt élőben közvetítette egyik aktivistájuk, Kárády Bori a Facebookon.”

(Mandiner)

 

A Nyilasban közlekedő Jupiternek egymagában is ki kellene emelnie a környezetvédelmet (nemigen teszi). Volt a közelmúltban egy Nap szextil Jupiter fényszögünk (02.04-13. között), ami mondjuk az előkészítésre megteszi. A Merkur kvadrát Jupiter éppen aktuális még a hét elején, s miután elmúlt a Jupiter kvadrát Neptun, talán az is jelent bizonyos felszabadulást valamilyen gátlás alól.

 

 

02.26. „A minisztériumnál tüntettek a paksi atomerőmű szakszervezetei – Kedden a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vám utcai épülete előtt tüntetett a Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Paksi Atomerőmű (MÉSZ) és a Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete (PADOSZ).

A paksi atomerőmű két szakszervezete múlt héten jelentették be a munkaügyi konfliktust az atomerőmű fegyveres biztonsági őrségének kiszervezése miatt. Azt akarják, hogy a biztonsági őrségi tevékenységet ne szervezzék ki, illetve kiszervezés esetén méltányos feltételeket biztosítson a munkavállalóknak. (…)

(444.hu)

 

A história nem új, már fél éve megkezdték a kiszervezés előkészítését. A mostani felhorkanásnál a Nap együttállás Neptun szerepelhet mint bágyadt lelepleződés, valamint a Vénusz kvadrát Uránusz hirtelen felindulásból elfogyott béketűrés jelöléseként. Na és jön aztán a hosszú járatú Szaturnusz szextil Neptun – megint a leleplezés mellett és az együttállás Plútó az erősen megkérdőjelezhető intézkedés miatt. Laikus állampolgárként égnek áll a hajam az ötlettől, ami a szó szoros értelmében is láncreakciókat érint és egyébként is ki tudja, hová fut ki, ha bérmunkások felügyelik egy atomerőmű biztonságát. Ebben az országban. Napjainkban.

 

 

02.26. „Toroczkai megüzente, hogy nem fogadnak be több kilépő jobbikost .- Ma reggel Hegedűs Lórántné a saját Facebook-oldalán jelentette be, hogy a posztkommunistákkal való közösségvállalás miatt kilépett a Jobbik országgyűlési frakciójából, valamint lemondott alelnöki tisztségéről és kilépett a pártból is. – kezdi Facebook-posztját Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.

A Fidesszel lényegében mindenben egyetértő Jobbik-szakadárokból álló Mi Hazánk elnöke világossá tette, hogy sem Hegedűs Lórántnét, sem más Jobbik-frakcióból ezután kilépő politikust nem várnak a mozgalmukba. A volt jobbikos képviselőnő egyébiránt nem mondta azt, hogy a Mi Hazánkba akarna belépni. (…)”

(24.hu)

 

Nap együttállás Neptun, Vénusz kvadrát Uránusz, s persze a Szaturnusz együttállás Plútó hozható fel ide is. 

 

02.27. „Alkalmatlannak nevezi a Heim Pál kórház az adományágyakat, miközben egy másik telephelyén maga is használja őket – Egy napja írtunk róla, hogy hiába kapott lassan két hónapja adományágyakat a budapesti Heim Pál kórház, hogy a beteg gyerekeikkel maradni akaró szülők normális körülmények között pihenhessenek, a fekhelyek az Üllői úti osztályokon mégsem bukkantak fel. Most kiderült, hogy miért: az intézmény szerint az ágyak nagyok, veszélyesek és nem elég higiénikusak. Nem tévedés, ezt ugyanaz a kórház írta, amelyben a szülők hányás- és pisifoltos matracon fekszenek, és amelyiknek egy másik telephelyén saját maguk vettek az adományágyakkal azonos típusból.

(…)

„Az ágyak méretük miatt nem férnek el és akadályozzák a beteg gyermekek megközelítését, illetve ellátását, szerkezetük miatt sérülés és botlást veszélyt jelenthetnek az ellátó személyzet és gyermekek számára, emellett nehezítik a kórtermek takarítását” – írta további kifogásait sorolva a hvg.hu-nak a Heim Pál kórház gazdasági igazgatója, ami azért különös, mert az ország több mint harminc kórháza, illetve gyermekosztálya is átvette, és nagy sikerrel használja már az Orosvári Zsolték által leszállított ágyakat – pedig feltehetően itt is kell takarítani. Kerülgetni viszont nem kell őket, mert mindenhol csak éjszakára nyitják ki őket, nappal pedig összecsukva egy 60x10x10 cm-nyi hengerzsákban elférnek. (…)”

(hvg.hu)

 

Hozzáteszem: a mocskos textilbevonatú (értsd: nemigen takarítható) matracágyakat éjszakánként 4.500 Ft-ért akarná biztosítani a kórház.

Az egészségügy folyamatosan téma, s reméljük, terítéken is marad. A globális problémákhoz és azok megoldásához a Szaturnusz együttállás Plútó fényszög igen kiválóan alkalmas, bízzunk benne, hogy akár fájdalmak árán is, de meghozza gyümölcsét.

 

 

02.28. „Polt Péter: 196 nyomozás indult az ajánlóívekkel való visszaélések miatt – A tavalyi országgyűlési választások után az ajánlóívekkel való visszaélésekkel összefüggésben 196 nyomozás indult, eddig 3 ügyben történt vádemelés, 2 esetben elmarasztaló jogerős döntés, 1 ügy pedig bírósági szakaszban van, tájékoztatta Polt Péter Szél Bernadettet. Az ellenzéki képviselő írásban kérdezte a legfőbb ügyészt arról, hogy hogy áll a “kamupártok felelősségre vonása”. (Polt egyébként megjegyzi, a “kamupárt” megjelölés nem büntetőjogi kategória)

Egy korábbi válaszból egyébként az már kiderült, hogy a NAV-nak a kamupártok 2,6 milliárdos tartozásból eddig összesen 8169 forintot sikerült behajtania. (…)

(Index)

 

Remek! Mármint a behajtás intenzitása, mértéke. Amúgy ez is régi folyamat, minden hasonlóhoz kitűnő hivatkozás a Szaturnusz-Plútó sokat emlegetett együttállása, hiszen ez arra is való, hogy ősi ügyeket elővéve végre szülessen valamilyen új megoldás. (A Szaturnusz a régi dolgok, a Plútó a gyökeres megoldások, halál és újjászületés, rombolás és építés jelölője.) A Vénusz kvadrát Uránusz a hirtelen elővett, el nem felejtett tételre utal, s arra, hogy a nők aktivitása a közéletben folytatódik. A Vénusz együttállás Plútó megint a gyökeres megoldást célozná, békés eszközökkel.

 

 

02.28. „Három újabb tagpárt indítványozta hivatalosan a Fidesz kizárását a konzervatív erőket tömörítő Európai Néppártból (EPP) – (…) Nincs helye köztünk olyanoknak, akik folyamatosan szembe mennek a kereszténydemokrata eszmékkel és értékekkel – írta Wouter Beke, a CD&V elnöke a Twitteren. Az előző héten két svéd konzervatív tagpárt, a Mérsékelt Párt és a kereszténydemokrata párt nyújtott be hasonló indítványt a magyar kormány legújabb plakátkampánya és a jogállamiság magyarországi helyzete miatt. Az EPP alapokmányának értelmében legalább öt különböző országból hét tagpárt kezdeményezheti bármely másik tag kizárását. (…)”

(Index)

 

A Sokszor emlegetett Szaturnusz jelenleg a Bakban jár, ahol egyébként a két legfontosabb horoszkópban is: ezek a Budapest képlet (Pest-Buda-Óbuda egyesítésének horoszkópja, amit alapként használunk a mai napig – sajnos); a másik pedig az 1989-es (megboldogult) köztársaság kikiáltásának horoszkópja. Mindkettőben az I. házban van a Bak-Szaturnusz. Persze, hogy az ismétlődés mindenféle témát a felszínre hoz, közelebbi és távolabbi múltból. A magunk által kivívott kritikát is. A fő tétel tehát megint és abszolút a Szaturnusz együttállás Plútó. Ezen felül aktuálisan a Nap együtt áll a Neptunnal – ez is élénken jelzi, hogy a hatalom magatartását nemigen érti a környezete.

A Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó a nemzetközi retorziókat jelezheti, méghozzá múltból visszaköszönő jelleggel.

 

 

03.01. „Péntektől 5 nappal csökken a szabadság a közszférábanÉletbe lépett az új kormányzati igazgatásról szóló jogszabály. Fél órával nő a napi munkaidő.

    munkaidejébe már nem számít bele az ebédszünet fél órája,

    a megyei és fővárosi kormányhivatali dolgozóknak már nem jár cafeteria,

    az alapszabadság 25 napról 20 napra csökken,

    már nem a munkában töltött idő, hanem a pozíció határozza meg a további szabadnapok számát,

    és ellentételezés nélkül terjeszthető ki a napi munkaidő 12 órára, vagyis nem fizetik ki a túlórákat.

(…)

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete tiltakozik az új törvény ellen. Február elején sztrájkbizottságot alapítottak és megfogalmazták sztrájkköveteléseiket.”

(Index)

 

A (fülke)forradalom felfalja saját gyermekeit – szabadon értelmezve a nagy francia forradalom egyik szellemi hagyatékát. Ez a rút bánásmód is magyarázható a Nap együttáll Neptunnal, hozzátéve még egy és még ősibb szlogent, mi szerint nem tudják, hogy mit cselekszenek. Az életben lévő Nap szextil Mars a mindenhatóság érzetét kölcsönzi a hatalomnak, a Vénusz kvadrát Uránusz pedig az empátia és tolerancia hiányát mutatja.

 

 

03.02. „Bírságolással vágnák rövidebbre a kórházi várólistákat – A Népszava ír arról, hogy mgelégelte a kormány a várólista-manipulációkat, és áprilistól büntetik azokat a kórházakat, amelyek nem a lehető legkorábbi időpontot adják a betegeknek. (…) A várólisták erőteljes kurtításának állami vágya és az általános orvoshiány viszont nem várt problémákhoz is vezetett: mint pár napja a Röntgen blog megírta, több kórházban is bevett gyakorlat lett, hogy az akut ellátást igénylő beteggel szemben az elektív, tervezett és természetesen borítékkal is megjelenő betegellátás előnyt élvez, ami súlyos veszélyeket rejthet magában.

(444.hu)

 

Egészségügyhöz a Merkur is kell: van egy egzakt nélküli Merkur szextil Vénuszunk, ami olyan nagyon sok vizet nem tud zavarni. A büntetéssel, mint megoldással különösen nem. Ehhez megint a Szaturnusz-Plútót kell előrántani, na azok nem riadnak vissza semminő szigortól.

 

 

03.02. „Orbán: A junckeres plakátot leszedjük, néppárti kritikusaink hasznos idióták – Orbán Viktor a német Welt am Sonntagnak adott interjút. A miniszterelnököt annak kapcsán kérdezték, hogy a Fidesz körül fogy a levegő az Európai Néppártban: immár kilenc párt kéri hivatalosan a magyar szövetséges kizárását, március 20-án erre elvben sor is kerülhet. A feszültség a kormány által kihelyezett, Soros Györgyöt és Jean-Claude Junckert ábrázoló plakátok miatt újult ki: a néppárt csúcsjelöltje is a plakátok eltávolítását és Orbán bocsánatkérését követelte.

Orbán a lapnak elmondta, amit Kovács Zoltán kormányszóvivő ma délután már közölt a Twitteren: március 15-én leszedik a leköszönő néppárti bizottsági elnököt, Jean-Claude Junckert és Soros Györgyöt ábrázoló plakátokat. Igaz, a kormányszóvivő azt is hozzátette: ez volt az eredeti terv is. (…) Orbán azokat a konzervatív kritikusait, akik a néppárt szétszakítását is kockáztatva támadják a Fideszt, naivaknak és a baloldal „hasznos idiótáinak” nevezte. Orbán úgy tudja, hogy Lenin szótárából kölcsönzi a „hasznos idióta” kifejezést, amivel azokat szeretné illetni, akik azt gondolják, hogy szellemi küzdelmet folytatnak, valójában mások érdekében járnak el. (Welt am Sonntag)”

(Mérce)

 

Hivatkozásaink ugyanazok, mint előzőleg a hasonló témakörnél.

 

 

03.02. „A Heim Pál Kórház elé feküdtek az anyukák, így tiltakoztak a visszautasított adományágyak miatt – Három civil csoport, a Segítség Közvetítők, az Anyák az anyákért és a Magyar anyák közös akciót szervezett a Heim Pál Kórház elé. A szombat délelőtti flashmob apropója az volt, hogy bár a gyermekkórház korábban 20 adományágyat kapott, a szülők továbbra is a földön alszanak, hogy beteg gyerekeik mellett lehessenek. Az adományágyak hiányában szivacsfoteleket bérelhetnek, amiért éjszakánként 4500 forintot kell fizetniük.

(…) A Magyar Anyák nevű csoport közben aláírásgyűjtési akcióba kezdett azért, hogy a szülők gyerekeik mellett feküdhessenek, ingyen, a Heim Pál Kórházban. A petíciót a cikk megjelenésekor már közel négyezren írták alá.”

(24.hu)

 

Hivatkozásaink itt is megegyeznek a fentebb felsoroltakkal.

 

03.02. „Figyelmeztető sztrájkot tartottak a Paksi Atomerőműben – Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a fegyveres biztonsági őrség kiszervezésében érintett munkavállalók szombaton a Paksi Atomerőműben, miután nem született megoldás a kiszervezés miatt kialakult konfliktusra, írja az MTI.

(…)

A társaság a száz százalékos tulajdonában lévő Atomix Kft. keretében működtetné tovább a fegyveres őrséget a munkavállalók változatlan bérezésével. A felek a béren kívüli juttatásokat illetően nem jutottak egyezségre, ezért a szakszervezetek kedden az Innovációs és Technológiai Minisztérium elé tüntetést, majd szombatra munkabeszüntetést szerveztek. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. korábbi közleményében túlzónak és méltánytalannak nevezte a szakszervezetek követelését.

(Index)

 

Nos, a láncreakciókat még mindig a Plútó jelöli, itt több is akadhat. Amúgy még az Uránusz kvadrát a Holdcsomókra kifut a 11. héten, s mint tudjuk, ilyenkor kiadja a mérgét. Hát ez is nagyon illeszkedik az eseményekhez.

 

 

GPS – Előretekintés

Kiemelt dátum: március 6. energiatakarékossági világnap

„2000 óta Magyarországon is megtartjuk a Nemzetközi energiatakarékossági világnapot. Azóta minden évben március 6-a lett az egyik olyan nap, amikor a média és a zöld szervezetek felhívják a figyelmet a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés fontosságára. A Föld természeti készletei folyamatosan apadnak, ezért fokozottan oda kell figyelnünk a rendelkezésre álló energiaforrások minél hatékonyabb felhasználására és a felesleges pazarlás megszüntetésére. (…)”

(agoramu.hu)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. március 1-től 31-ig

Nap: Halak 10°6´ – Kos 10°59´
Merkur: Halak 27°54´ – retrográd 02.06-tól 03.29-ig – Halak 16°38´
Vénusz: Bak 29°11´ – Halak 6°15´
Mars: Bika 9°49´ – Ikrek 0°30´
Jupiter: Nyilas 21°52´ – 24°12´
Szaturnusz: Bak 17°45´ – 19°50´
Uránusz: Kos 29°47´ – Bika 1°18´
Neptun: Halak 15°56´ – 17°6´
Plútó: Bak 22°26´ – 23°1´
Holdcsomó: Rák 24°27´ – 22°48´

 

A Hold a héten
Vízöntő 03.05. 9.10-ig
03.05. 9.10-től 03.07. 21.27-ig Halak
03.07. 21.27-től 03.10. 8.09-ig Kos
03.10. 8.09-től Bika

Holdfázis: március 6. 12 óra 26 perc újhold (Nap együttállás Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma a hét elején még hat db, de az Uránusz kvadrát Holdcsomó aspektus kifut a hét közepére, s így öt marad.

 

 1. 2018. július elejétől 2019.03.06-ig, mintegy 8 hónapig tart az Uránusz kvadrátja a két Holdcsomóhoz. Ennek jelentőségét kiemeli, hogy novemberig egyben az aktuális leszálló Holdcsomó ura is. (Novemberben jegyet vált a Holdcsomó a Rákba, csakhogy az Uránusz is visszahátrál néhány nap különbséggel a Kosba, tehát a kvadrát megmarad, de az, hogy a Holdcsomó ura lenne, már nem.) A múltban, az emberi jogi, szociális, tudományos, kulturális viszonyokban létrejött torzulások felismerése és korrigálása az üzenete ennek a fényszögnek. Hogy erre ki mennyire hallgat és mit cselekszik, az más kérdés.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

Egész héten érvényesül a Nap szextil Mars (pontos volt 02.28-án). Gyors döntési képesség, élénkség, aktivitás jellemzi a kapcsolódást, az egyéb Mars kapcsolatokhoz képest reálisabb alapokról. Nagyobb türelmet, belátást is jelent, a kritikai élek legömbölyítését.

 

E hét legelején még érződhet a Merkur szextil Vénusz aspektus, ami nem éri el az egzakt kapcsolódást, hanem előtte visszafordul majd. Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

03.01. volt a Vénusz kvadrát Uránusz csúcspontjának napja, ezen a héten legalább három napig még működik a fényszög. Kapcsolatok rombolására, hirtelen váltásra, öntörvényűségre, „juszt is” vagy „juszt sem” alapállásra utal. Emellett váratlan és kellemetlen pénzügyi fordulatok, esetleg a modern technikával is összefüggésben. Igazságtalan és méltánytalan intézkedések. Érvényességi ideje csekély, 5-7 nap, de az erejét azért ne becsüljük le. Egy szakítás egy pillanat alatt végbemehet, de kihatásai akár örökre is szólhatnak.

 

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

03.06-án megkezdi a Merkur idei első retrograditását, a Halakban, vizes jegyben. Cseppfolyós állapotú dolgokkal összefüggő tételekkel is számolhatunk ennek során, túl a szokásos anomáliákon. (Az ismét hozzáférhető Fogalomtárban találsz erre nézve részletes ismertetést. http://karmaasztrologia.info/karmaasztrologia-gal-judit-fogalomtar/)

 

03.06-án 3 óra 1 perckor jegyet vált az Uránusz, ismét a Bikába lép és hosszú évekre ott is marad. Erre nézve ugyancsak részletes ismertetést olvashatsz a 2018-as éves prognózisban. http://karmaasztrologia.info/karmaasztrologia-gal-judit-archiv-eves-altalanos-elorejelzesek/

 

03.07-én pontos a Nap együttállása a Neptunnal. Tévedéseket, félreértéseket, mellébeszélést – az általános asztrológia szerint vezető szintű mellébeszélést és hasonló jelenségeket mutat. Gyanakvás, esetleg némi rágalmazás is belefér az értelmezési tartományba. A legjobb olvasata viszont az, hogy ugyanezzel le is hullhat a hályog a szemekről, félreértések tisztázásának, titkok kiderülésének a lehetősége is fennáll. Mindennek következtében egy mélyebb megértés, megbocsátás, a dolgokon való felülemelkedés is lehet az eredménye vagy már a fényszög ideje alatt, vagy közvetlenül utána.

 

03.09-én kulminál egy Nap szextil Szaturnusz fényszög. A maximalista, vagy/és könyörtelen törekvések helyett némi készség és hajlandóság mutatkozhat kompromisszumok kötésére. Optimális esetben várható ugyanakkor a céltudatosság megtartása. Körültekintő előkészítés után higgadt döntések.

 

03.10-én pontos a Mars szextil Neptun. Világos gondolkodásra utal, jó döntési képességre, amely a racionális megfontolásokon túl nagy mértékben a ráérzésen alapszik. Gyors felfogás és koncentráció – ha sikerül jól egyensúlyba hozni a másik tartalommal, akkor még kifejezetten hatékony periódusra is számíthatnak sokan. Mindemellett itt sem árt a figyelmeztetés: a Mars jelzi az elhamarkodott döntésre, cselekvése való hajlamokat is, a Neptun pedig a tévedések bolygója. Olyan elképzelésekre is utalhat tehát, amelyek megingathatatlan meggyőződésen alapulnak ugyan, mégis tévesek, elhibázottak, ám erről nem lehet meggyőzni az érintetteket.

 

A hét utolsó harmadától életbe lép a Nap kvadrátja a Jupiterhez. (Egzakt: 03.14.) Gőg, igazságtalanság, türelmetlenség motívumait hordozza. Ezeket vagy elszenvedjük vagy mi magunk tanúsítjuk másokkal szemben. Joggal való visszaélés, a hatalom és törvénykezés erődemonstrációja is belefér az értelmezésbe, illetve az általuk provokált ellenállás.

 

A hét utolsó napjaitól a Nap viszont szextilben lesz a Plútóval (03.13-i kulminálással). Mindössze maximum négy- hatnapos időtartamánál fogva sajnos nem váltja meg a világot. Az akaratérvényesítésnek olyan (rövidke) szakaszát jelöli, amikor a környezet is el tudja fogadni azt, mert nem bántó viszont annál nagyobb a meggyőző ereje.

 

A hét legvégén a Nap trigonálni kezdi a felszálló Holdcsomót, átmenetileg enyhítve a szigorúbb kapcsolódások hatásait, ami múltbeli feldolgozatlan ügyeinket, régen magunk előtt görgetett feladatainkat illeti. (Pontos: 03.14.)

 

A hét első harmadától érvényesül még egy, némi kompenzálást sugalló aspektusunk: a március 14-én kulmináló Mars trigon Szaturnusz. Sokan ugyan pont e két bolygó találkozásaiból még a jobbakat sem annyira tartják előnyösnek, de mi nem csatlakozunk ehhez a véleményhez. Az aktivitást mindenesetre ez is fokozza, s igen előnyös tartalma, hogy alkalmassá teszi arra az embert, hogy az agressziót jól tudja kezelni. Kifejezetten jó ilyesmire, mint szennyeződések tisztítása – átvitt és konkrét értelemben. Az ehhez szükséges keménységet ugyancsak megadja a bolygókapcsolódás.

 

 

A következő hetet nyitó furcsa kis konstelláció mit sugall az egyes típusok számára?

 

KOS

Társkapcsolatát is befolyásoló anyagi kérdések merülhetnek fel, amelyek megoldása alighanem hosszabb időt igényel, bár elég gyorsan megmutatkozhatnak azok a tényezők, amelyek segítenek ebben. Szokott lendülete kissé alábbhagy, de azért a mostanában főszereplő munka, hivatás, önérvényesítés ügyeibe továbbra is sok energiát fektet.

 

 

BIKA

Felélénkül (ismét) közéleti tevékenysége, vagy pedig – amennyiben nem ebben az irányban halad – a tanulással, illetve külfölddel, vagy: még inkább a magánszféra felé haladva a tágabb rokonsággal összefüggő tevékenysége. Néha érezheti azt, hogy túl sok terhet vállalt magára, de állja a sarat. Sőt: kifejezett sikerélményt jelent, hogy nehéz problémákat old meg.

 

 

IKREK

Kissé összekeveredik magánélete munkájával, vagy a köz dolgaival, ami nem lenne különleges jelenség, most azonban jobban érzi környezetének háttérből érkező jelzéseit, melyekben akad a szokásos hideg is, meleg is. Nem akarna mások véleményével foglalkozni, mégsem tudja figyelmen kívül hagyni. Munkája viszont sokat feledtethet mindebből.

 

 

RÁK

A társkapcsolat mindig is kiemelt terület a Rák számára, mostanában pedig állandó különleges program. Az egyedülálló Rákoknál ezt lefordítjuk az Én és a Világ viszonyára. Megint jól stabilizálható ez a fontos aspektusa az életnek, miközben elég sűrű programja akad más irányokban is, nem csekély mennyiségű-minőségű megoldandó feladattal.

 

 

OROSZLÁN

A társkapcsolat, illetve az Én és a Világ viszonya most az Oroszlánoknál is elég feltűnő: több változást is megélhet egyetlen héten belül e téren. Minél jobban akarja manipulálni környezetét, annál jobban belebonyolódhat a dologba és csökkenti az esélyét a pozitív kimenetelnek! Munkájába fektesse be inkább azt az energiát, ott jobban hasznosul.

 

 

SZŰZ

Még egy jegy, ahol a társkapcsolat hangsúlyai jelentős, itt azonban inkább a megbékélés, megértés felé billen a mérleg nyelve. Ha sikerül erről beszélniük is, tisztázhatnak sok kérdést, és előreléphetnek az elfogadás terén. Általában is érvényes ez a magántermészetű kapcsolatoknál. Munkatársaival, vagy munkájában már sokkal több súrlódás látszik.

 

 

MÉRLEG

Erősen koncentrál munkájára, bár nem biztos, hogy mindig pont úgy sikerül ez, ahogyan szeretné. Gyerekével, barátaival (lazább szerelmi kapcsolatban), illetve vállalkozásával összefüggésben több megoldandó problémája is akad hirtelenjében, ezek egy részét könnyedén maga mögött hagyja, de lesz, ami gondosabb eljárást igényel majd.

 

 

SKORPIÓ

Az otthon, család, ingatlan (haza) felé kénytelen fordítani figyelmét, több praktikus és elvontabb tényező is szerepet kaphat ebben. Könnyen zavarba jön, ha családtagjainak lelki problémáival kerül szembe. Lehet az is, hogy valakinek az egészségi állapota kíván fokozott törődést. Gyerekeivel, barátaival fenntartott kapcsolataiban érzelmi biztonságra lel.

 

 

NYILAS

Amikor azt hiszi: már-már megnyugodhat, történik valami, ami ismét megzavarja komfortérzetét. Most a kommunikáció- kontaktusok- bürokrácia- közlekedés, vagy a rokonság területén akad éppen valamilyen váratlan esemény. Munkájával sincs minden teljesen rendben, vagy valamely családtagjának egészségi kérdéseivel kénytelen foglalkozni.

 

 

BAK

Amennyiben vállalkozó, ezen a téren kénytelen számítani olyan váratlan fordulatra, ami anyagi viszonyait is érinti. Semmi végzetes nincs ebben, de persze azért nem esik jól, különösen, ha elkerülhetetlenül plusz kiadással jár. A kommunikáció, kontaktusok terén ismét olyan már-már áldott periódusban van, amikor a mély megértés dominál a felek között.

 

 

VÍZÖNTŐ

Meglehetősen nyűgös mostanában, s ez sajnos a következő héten sem változik. Még az sem dobja fel, hogy anyagi dolgaiban utoléri megint egyszer a csoda, igaz, némi késleltetéssel ezért hálát ad a sorsnak, bár nem érzi teljesen jogosnak az eljárást. Otthon, család, ingatlan (haza) terén kellemetlen meglepetés érheti, de semmi megoldhatatlanra ne számítson.

 

 

HALAK

Közlekedés, kontaktusok, bürokrácia, illetve rokonság (testvér) kérdéseivel kénytelen valamivel többet foglalkozni a kelleténél. Ettől függetlenül jól érzi magát, most a szokottnál jobban el tudja fogadni, hogy az élet nem fekete-fehér és hogy nincs szakadatlan, felhőtlen öröm és boldogság. Segítséget ad és kap, ami újabb hasonló cselekményekre sarkallhatja.

9. hét 2019. február 25-től március 3-ig

Általános 

Visszapillantó a 2019.02.18-24. közötti hétre 

02.18. „Kizárták Demeter Mártát a honvédelmi bizottságból – Az idén először összeülő parlament hétfőn 124 igen, 25 nem szavazattal felmentette az LMP-s Demeter Mártát a honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöki tisztségéből és bizottsági tagságából. Így 1990 óta ő az első, akit megfosztottak a bizottsági tagságától. Egy hete az Alkotmányvédelmi Hivatal úgy ítélte meg, hogy Demeter Márta nemzetbiztonsági kockázatot jelent, miután az LMP társelnöke összekeverte egy Cipruson szolgáló katonatiszt gyerekével a miniszterelnök lányát, és azt állította, hogy Orbán Viktor miniszterelnök lánya, Flóra járt honvédségi repülővel Cipruson. A vizsgálatot Kövér László kezdeményezte a képviselő ellen.

De rögtön megtárgyalta a parlament Tordai Bence megbüntetését is. 118 igen, 28 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett megszavazta Kövér László határozatát, amely harmadával, 504 900 forinttal csökkentette az ellenzéki képviselő esedékes tiszteletdíját. Tordai Bencét a parlament december 10-i fellépése miatt büntették. (…) Kövér László házelnök saját jogkörében eljárva hozta meg a döntést (…).”

(444.hu)

 

Vénusz együttállás Szaturnusz,együttállás Plútó. Merkur együttállás Neptun. A Szaturnusz együttállás Plútót alighanem mindenhová el lehet majd helyezni.

 

 

02.18. „Az ellenzéki képviselők a Parlament helyett a Suzukihoz mennek kiállni a magyar dolgozókért – A decemberi botrányos parlamenti ülés után, bár korábban akciót ígértek, kivonultak az ellenzéki képviselők a parlamentből. Információink szerint Orbán Viktor személye ellen tiltakoztak volna a képviselők, de mivel ő korán elutazott Izraelbe, így elhalasztották az akciót, és a rabszolgatörvény elleni tiltakozást folytatták. (…) Végül a parlamenti képviselők közös sajtótájékoztatót tartottak, kocsiba szálltak, és elindultak Esztergomba, ahol a Suzuki gyárnál fognak tiltakozni a gyár szakszervezet- és dolgozóellenes lépései ellen. A képviselők azt mondták, nem asszisztálnak a  Fidesz propaganda hétfőjéhez. Mi is ott leszünk az ellenzéki képviselőkkel, és a Mércén beszámolunk a történésekről. (…)”

(Mérce)

 

Nap szextil Mars, szextil Uránusz Mars együttállás Uránusz, a többi pedig azonos az előző hírnél felsoroltakkal.

 

 

02.18. „Elmarad a V4-ek és Izrael csúcsértekezlete Jeruzsálemben – Lengyelország távolmaradása miatt nem tartják meg a V4-ek és Izrael csúcsértekezletét Jeruzsálemben, helyette kétoldalú találkozók lesznek. (…) Korábban a lengyelek közölték, hogy kétségessé vált Lengyelország részvétele a visegrádi négyek és Izrael jeruzsálemi csúcsértekezletén, miután Jiszráel Kac ügyvezető izraeli külügyminiszter – idézve Jichák Samír néhai miniszterelnököt –kijelentette, hogy a lengyelek az anyatejjel szívták magukba az antiszemitizmust. (…)”

(Világgazdaság)

 

A hab a tortán, hogy Orbán utazása feleslegessé vált – azon kívül, hogy megúszta az ismételt orcába fütyülést vagy egyéb felségsértést a magyar parlamentben.

A hivatkozások mind egy szálig azonosak a megelőző két hírnél szereplőkkel.

 

 

02.20. „Bajban a Péterfy Kórház érsebészete: nincs szakorvos, nincs ügyelet – Humánerőforrás hiány miatt a Péterfy Kórház és Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet március 1-től május 31-ig nem tudja ellátni az akut érsebészeti ügyeletet Budapesten. (…)”

(24.hu)

 

Jönnek az egészségügyi hírek: elsősorban a Merkur aktivitása jelzi ezeket: kvadrát Jupiter, szextil Szaturnusz, együttállás Neptun.

 

 

02.20. „A Soros-alapítványok szóvivője komoly határátlépésnek nevezte a kormány új plakátkampányát – Hétfő este Magyarország Kormánya a Facebookon jelentette be, hogy „tájékoztató akciót indít a bevándorlást ösztönző brüsszeli tervekről”. Megjelentettek hozzá egy képet is: ezen Soros György és az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker látható, azzal a szöveggel, hogy Brüsszel be akarja vezetni a kötelező betelepítési kvótát, gyengíteni akarja a tagállamok határvédelmi jogait, valamint „migránsvízummal” könnyítenék a bevándorlást. Az Európai Bizottság keményen válaszolt, és „sokkolónak” nevezte, hogy „egy ilyen nevetséges összeesküvés-elmélet ilyen szinten eluralta a közgondolkodást”, de a plakát téma volt az EU-ügyi miniszterek ülésén is, ahol a Magyarország elleni 7. cikkelyes eljárás keretében tárgyaltak a jogállam helyzetéről. Juncker pedig arról beszélt, hogy, „hazugságok ellen nem nagyon lehet mit tenni”.

(Népszava)

 

A nemzetközi súrlódást is okozó újabb plakátkampányhoz a Vénusz együttállás Plútó mellett a Szaturnusz együttállás Plútó szolgáltatja a kozmikus hátteret. A fatális tévedést, hogy jó ötlet a kampány, sugallhatja a Szaturnusz szextil Neptun.

 

 

02.21. „Több száz venezuelait fogadott be titokban a kormány, de nem fizet bevándorlási különadót – Világviszonylatban is ritka az a humanista gesztus, amely a magyar kormány egyik külpolitikai projektjét jellemzi. Nehéz helyzetbe került emberek százait fogadjuk be, támogatjuk és segítjük hozzá a jobb élethez már közel egy éve. Minderről azonban semmit nem tud a nyilvánosság, az okokra csak következtetni tudunk. De előbb a részletek. (…)

Az Indexnek több független forrás is megerősítette, hogy a magyar állam eddig mintegy 300 menekültet fogadott be a legsúlyosabb politikai és gazdasági káoszba süllyedt Venezuelából. (…) Az állam egyetlen feltételt vizsgál: hogy a menekülteknek vannak-e magyar felmenőik. Az általunk megkeresett menekültek túlnyomó többsége csak virtuálisan tűnik magyarnak: az ide menekülő venezuelaiak valamelyik nagyszülője volt magyar, és már a szüleik sem beszéltek magyarul. (…) Az általunk megszólaltatott venezuelaiak elmondták: a program szervezői kérték őket, hogy ne beszéljenek a befogadásukról.

 

Link a teljes cikkhez:

https://index.hu/belfold/2019/02/21/venezuela_magyar_menekultek_befogadas_bevandorlas_bevandorlasi_kulonado_maduro_chavez_polgarhaboru/

Az ügy cseppet sem új, tavaly nyár óta tart a nyilvánosság kizárásával. A mostani információkhoz a Merkur aktivitása jön jól: szextil Vénusz, kvadrát Jupiter, szextil Szaturnusz, együttállás Neptun. Többek között a múlt héten kifutott Jupiter kvadrát Neptun tarthatta vissza eddig az információt.

 

 

02.21. „Felmondott az érsebészek fele a veszprémi kórházban – Rövid időn belül megfeleződött az érsebészek száma a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban, írja a 24.hu. Értesüléseik szerint az osztály hat orvosából mostanra már csak három maradt, távozott az osztályvezető főorvos is. A három felmondott orvosból egy Budapesten, egy Miskolcon helyezkedett el állami fenntartású kórházban, a harmadik viszont otthagyta az állami ellátást, és csak magánrendelésen fogad betegeket. (…)”

(444.hu)

 

Elsősorban a Merkur aktivitása jelzi az egészségügyben mutatkozó anomáliákat: kvadrát Jupiter, szextil Szaturnusz, együttállás Neptun.

 

 

02.21. „Nincs altatóorvos, a kardiológus altat a miskolci kórházban – Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint minden rendben van, az is, hogy nem szakorvos végzi az altatást. (…)”

(hvg.hu)

 

Lásd az előző hírt.

 

 

02.21. „Puzsér Róbert dührohamot kapott, amikor megtudta, hogy nem lesz belőle főpolgármester – Puzsér Róbert legújabb facebookos posztjában trágárkodva fenyegetőzik amiatt, mert Budapest népe nem kér belőle. Emiatt nem saját magát, hanem a rossz hír hozóját, történetesen Závecz Tibort teszi felelőssé, akinek a közvéleménykutató cége volt olyan bátor és számok nyelvére lefordítva tudatta, mennyire nem szimpatikus a fővárosiak számára Puzsér agresszív rikácsolása.”

(Propeller)

 

A Merkur aktivitása, a Vénusz együttállás Szaturnusz, együttállás Plútó, Mars együttállás Uránusz igen kitűnő hivatkozások egy nyilvános dührohamra is.

 

 

02.22. „Maga alá temette a lavina, meghalt egy magyar hegymászó a Magas-Tátrában – Információk szerint az áldozatért motoros szánokkal mentek a hegyimentők, a társai ki is tudták ásni a hó alól, ám már nem sikerült újraéleszteni. (…)”

(Népszava)

 

A baleseteket a Merkur, Mars, Szaturnusz, Plútó jelzi (a Jupiter is mutathat ilyesmikre, különösen külföldön, de ő most éppen viszonylag passzív). Merkur kvadrát Jupiter, együttállás Neptun, Mars együttállás Uránusz, Szaturnusz együttállás Plútó.

 

 

02.22. „Meghalt a Nyugatinál összeeső fiatal, akihez lassan ért ki a mentő – Az első vizsgálatok alapján emberi mulasztás miatt érkezett későn az ellátás ahhoz a fiatalemberhez, aki a Nyugati-pályaudvarnál lett rosszul kedden (…).Korábban írtuk: Pár száz méterre a mentősök budapesti központjától, a Nyugati téri aluljárónál összeesett egy 17 éves fiú. Egy Facebook-poszt leírása szerint többen is megpróbáltak segíteni a fiún, miközben többször hívták a mentőt. Újraélesztést végeztek, szívmasszázst, telefonon segítséget is nyújtottak a mentők, de a leírás alapján a mentősök végül csak közel félóra múlva érkeztek ki, majd a mentőtiszti egység még három perccel később. (…)”

(Index)

 

Az összes eddig sorolt diszharmonikus fényszög benne van ennek a nagyon szomorú hírnek a kozmikus hátterében, az egészségügyi ellátás (?!) végzetes hiányosságaival együtt.

 

 

02.23. „A rakéta kilövőállásban van” – A Néppártban megelégelték a Fidesz tiszteletlenségét – Az újabb magyar kormányzati plakátkampány miatt ismét felerősödtek a Fidesz kizárását követelő hangok az Európai Néppártban (EPP), de egyesek szerint Orbán Viktor miniszterelnök éppen ezt szeretné elérni – számolt be pénteken az MTI a Politico csütörtöki cikke alapján. (…)”

(Alfahír)

 

A sokadik kezdeményezés most is hamvába hol valószínűleg. Mindeneetre a nemzetközi felhorkanáshoz a Merkur kvadrát Jupiter, Vénusz együttállás Szaturnusz, s persze a Szaturnusz együttállás Plútó is hozzájárul.

 

 

02.23. „Bezárja a kormány a fóti gyermekotthont –  fóti Károlyi István Gyermekközpontban biztosított ellátásokat a jövőben más helyszíneken kapják meg a rászoruló gyermekek, Kalocsán, Aszódon, Zalaegerszegen és Budapesten helyezik el őket, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyar Hírlapon keresztül. (…) A gyermekotthon bezárását eredetileg 2018 közepére tervezték, de sokáig nem lehetett tudni, hogy a gyereket hol helyezik el. Az akkori tervek között szerepelt, hogy az épület kastélyként működik tovább.”

(444.hu)

 

Ez is egy régebben lengő libikóka, már-már úgy tűnt, megússza a fóti gyermekváros a fidesz bulldózert, de mégsem. Nem lehet kihagyni egyetlen lehetőséget sem, van még néhány dolog, amire nem tenyereltek rá. Ide is a Merkur (információ és fiatalokat, gyerekeket érintő kérdések) aktivitása illeszkedik.

 

 

02.24. „Halálra gázolt egy férfit a HÉV Óbudán – Eddig tisztázatlan körülmények között február 24-én 9 óra 15 perckor Budapest III. kerületében, a Szentlélek tér és a Filatorigát közötti szakaszon a HÉV elütött egy 24 éves férfit, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit – írta a Police.hu.”

(Index)

 

Merkur együttállás Neptun. A Mars együttállás Uránusz ekkorra már elmúlt, viszont masszívan tartja magát a Szaturnusz együttállás Plútó és ki tudja, az áldozatnak az egyéni horoszkópjában vajon mit aktivált bármilyen jelölő.

 

 

02.24. „Győzelmének első évfordulóján országos mozgalmat alapított Márki-Zay Péter – A Mindenki Magyarországa Mozgalom azon dolgozik, hogy minden városban egy jelölt induljon csak a fideszes ellen.”

(444.hu)

 

Nap szextil Mars, Merkur szextil Vénusz, szextil Plútó és trigon felszálló Holdcsomó. Vénusz együttállás Plútó, s persze a Szaturnusz szextil Neptun és együttállás Plútó.

 

GPS – Előretekintés a 2019.02.25-03.03. közötti hétre

Kiemelt nap: február 28. a Kalevala napja

A finn nép ünnepe. Elias Lönrot néprajztudós 1835. február 28-án tette közzé az első Kalevala-kötethez írt előszavát. Az eposz jelentős hatással volt a finn kultúrára és a világirodalomra egyaránt. A Kalevala teljes magyar fordítását 1871-ben Barna Ferdinánd, majd 1909-ben Vikár Béla készítette el. Később Nagy Kálmán (1972), Rácz Kálmán (1976) és Szente Imre (1980-as évek) is átültette magyar nyelvre.

 

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. február 1-től 28-ig (a márciusi bolygóállás a következő hetiben szerepel majd.

Nap: Vízöntő 11°49´ – Halak 10°6´
Merkur: Vízöntő 13°10´ – Halak 27°54´
Vénusz: Nyilas 26°40´ – Bak 29°11´
Mars: Kos 20°54´ – Bika 9°49´
Jupiter: Nyilas 17°47´ – 21°52´
Szaturnusz: Bak 14°58´ – 17°45´
Uránusz: Kos 28°52´ – 29°47´
Neptun: Halak 14°56´ – 15°56´
Plútó: Bak 21°38´ – 22°26´
Holdcsomó: Rák 25°56´ – 24°27´

 

A Hold a héten
Skorpió 02.25. 22.19-ig
02.25. 22.19-től 02.28. 7.48-ig Nyilas
02.28. 7.48-tól 03.02. 20.06-ig Bak
03.02. 20.06-tól Vízöntő

 

Holdfázis: február 26.  12 óra 27 perc harmadik negyed (Hold kvadrát Nap)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma most is öt.

 

 1. 2018. július elejétől 2019.03.06-ig, mintegy 8 hónapig tart az Uránusz kvadrátja a két Holdcsomóhoz. Ennek jelentőségét kiemeli, hogy novemberig egyben az aktuális leszálló Holdcsomó ura is. (Novemberben jegyet vált a Holdcsomó a Rákba, csakhogy az Uránusz is visszahátrál néhány nap különbséggel a Kosba, tehát a kvadrát megmarad, de az, hogy a Holdcsomó ura lenne, már nem.) A múltban, az emberi jogi, szociális, tudományos, kulturális viszonyokban létrejött torzulások felismerése és korrigálása az üzenete ennek a fényszögnek. Hogy erre ki mennyire hallgat és mit cselekszik, az más kérdés.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

Az előző héten elindult egy Merkur szextil Vénusz aspektus, ami nem éri el az egzakt kapcsolódást, hanem előtte visszafordul majd. Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

A Nap szextil Mars (pontos: 02.28-án) folyamatosan érvényben van. Gyors döntési képesség, élénkség, aktivitás jellemzi a kapcsolódást, az egyéb Mars kapcsolatokhoz képest reálisabb alapokról. Nagyobb türelmet, belátást is jelent, a kritikai élek legömbölyítését.

 

02.17-én volt pontos a Vénusz szextil Neptun, ezen a héten egy-két napig még kitart. A kapcsolatokban megnyilvánuló harmónia, konszenzuskeresés, művészetek iránti érdeklődés, az élet kellemességei felé fordulás jellemezheti azoknál az embereknél, akiknél e két bolygó jó, de legalább semleges viszonyban van egymással. Mivel igen rövid idejű, és félerejű fényszögről van szó, tényleg inkább csak azok érezhetik, akiknek eredendően is van Vénusz-Neptun kapcsolat a horoszkópjukban és/vagy valami más is aktiválja azt. Általános értelemben is hasonló jelentésekkel számolhatunk, szintén kevéssé átütő erővel.

 

02.13-án kulminált a Mars együttállás Uránusz, ennek a hétnek több, mint a közepéig érvényesülhet. Mindkét bolygó jelöl energiát, nem is akármilyen mennyiségben és minőségben, s együttműködésük az ugyancsak erős energiákat hordozó jegyben figyelemre méltó. Mint oly sokszor, most is elmondható, hogy többféleképpen reagálnak az emberek az ilyen jelenségekre: van ahol az ellenkezőjébe fordul a dolog és éppen elerőtlenedés, fáradtság, enerváltság mutatkozik, míg másokat oly mértékben felvillanyoz a konstelláció, hogy nem tudják hirtelen hová tenni azt a temérdek energiát, amely felszabadul. Optimális esetben ilyenkor lehet gyorsan kivitelezhető ötleteket megvalósítani; gordiuszi csomókat elvágni, döntések halogatását befejezni és valamilyen határozott álláspontot elfoglalni, s így tovább. Más verzióban itt is a konfliktusokra, ideges ingerlékenységre, szóbeli, sőt: némelykor fizikai agresszióra kell számítani. Aki odafigyel és kordában tudja tartani saját feltörni készülő energiáit, az jól teszi ha mások hepciáskodását, szájalását, kötözködését, erőszakosságát nem szítja hanem csendben elmegy mellette. Nyugtatgatni sem érdemes ilyenkor a másik felet, mert annál jobban felhergeli magát és még agresszívebb lesz esetleg. Aki pedig rosszul tűri ezt az időszakot, de mégiscsak próbál feszültségeivel valamit kezdeni, beszerezhet például gyorsan egy boxzsákot, vagy eljár sürgősen edzeni.

 

02.22-én kulminált a Merkur kvadrát Jupiter, ami még egy-két napig érződik. A kommunikációs elemek fokozott szereplését, egyúttal fokozott aktivitást, esetleg hiperaktivitást, ingerelhetőséget, ezért verbális konfliktusok esélyét, kapkodást stb. jelenti. Adminisztratív, jogi ügyekben megakadás, kötözködés vagy méltánytalan, igazságtalan elbírálás, eljárás. Modortalanság, nyegleség a „szellemi elit” képviselői részéről. Anyagi és adminisztrációs problémák előtérbe kerülése, hatalmi visszaélés, ebből eredő vita is előfordulhat.

 

02.23-án a Merkur pontos szextilt vet a Plútóra, ami a hétnek a legelején hat még egy keveset. Kommunikációs területen jó eredmények, nem utolsó sorban a lehengerlő diplomácia gyakorlása miatt. Tanulásban, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolatokban is előnyös, kevesebb a vadhajtása mint az erőteljesebb fényszögeknek (a trigonnak is akár).

 

02.23. volt a napja a Vénusz együttállás Plútó csúcspontjának. A hét közepéig számíthatunk rá. A magán-kapcsolatokban bizonyos keménységet, konfliktust, az egyenetlenségek felszínre kerülését hozhatja, csekély hajlandósággal a konszenzusra, mivel mindegyik résztvevő makacs és ragaszkodik saját álláspontjához. Szexuális téren szintén lehet az átlagostól eltérő jelenségekre számítani. A szélesebb rétegeket érintő áramlatokban is a konokság, kíméletlenség fogalmazható meg, s az, hogy az egyébként békés tömegeknél is hasonló magatartás tapasztalható. A mindennapi pénzügyek, általában a pénzügyek kérdéseit is érintheti. A plutónikus rombolás-építés és transzformáció alapjelentések realizálódhatnak az érintett területen. Ez a fényszög (bolygókapcsolódás) minden évben egyszer bekövetkezik, önmagában képviselt jelentőségét ne becsüljük túl. Annál nagyobb lehet a súlya, amikor más, erősebb hatásokkal együtt jelentkezik.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

02.25-én pontos a Merkur trigon felszálló Holdcsomó – ezúttal kíméletesebb módon terjesztve a karmával kapcsolatos információkat.

 

Szintén 02.25-én kulminál a Mars szembenállás Holdcsomó, kissé gorombább formában figyelmeztetve ugyancsak a karmára.

 

02.28-án pontos a Nap szextil Mars. Gyors döntési képesség, élénkség, aktivitás jellemzi a kapcsolódást, az egyéb Mars kapcsolatokhoz képest reálisabb alapokról. Nagyobb türelmet, belátást is jelent, a kritikai élek legömbölyítését.

 

03.01. a Vénusz kvadrát Uránusz csúcspontjának napja. Kapcsolatok rombolására, hirtelen váltásra, öntörvényűségre, „juszt is” vagy „juszt sem” alapállásra utal. Emellett váratlan és kellemetlen pénzügyi fordulatok, esetleg a modern technikával is összefüggésben. Igazságtalan és méltánytalan intézkedések. Érvényességi ideje csekély, 5-7 nap, de az erejét azért ne becsüljük le. Egy szakítás egy pillanat alatt végbemehet, de kihatásai akár örökre is szólhatnak.

 

03.01-én a Vénusz jegyet is vált, 17 óra 38 perctől a Vízöntőben halad tovább.

 

A hét első harmadában elkezd érvényesülni a Nap együttállása a Neptunnal (pontos: 03.07).

Tévedéseket, félreértéseket, mellébeszélést – az általános asztrológia szerint vezető szintű mellébeszélést és hasonló jelenségeket mutat. Gyanakvás, esetleg némi rágalmazás is belefér az értelmezési tartományba. A legjobb olvasata viszont az, hogy ugyanezzel le is hullhat a hályog a szemekről, félreértések tisztázásának, titkok kiderülésének a lehetősége is fennáll. Mindennek következtében egy mélyebb megértés, megbocsátás, a dolgokon való felülemelkedés is lehet az eredménye vagy már a fényszög ideje alatt, vagy közvetlenül utána.

 

Március elejétől életbe lép egy újabb hosszú tendencia, ami november végéig érvényesül. A Szaturnusz szembenállása a felszálló Holdcsomóval – miközben a leszálló ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire. Emellett persze főleg a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 

A kilencedik hét nyitó konstellációja rengeteg olyan fényszöget (szextilt) tartalmaz, amelyek sok alkalmat adnak az egyéni teljesítmény eredményességére, sikerélményekre – amennyiben mindenki kihasználja az általuk nyújtott remek lehetőségeket. Van persze néhány úgynevezett támadás is, de ezúttal a harmonikus kapcsolódások kerekedhetnek felül.

 

 

KOS

Belső fejlődésének vadonatúj fordulatai a külvilágban is érvényesülnek, amiről nagyon jó visszajelzéseket kap. A rendszeresen előtérbe kerülő önérvényesítés, karrier, hivatás illetve szülői hivatás vagy szülőjével való foglalkozás terén halmozódnak fel a pozitív tapasztalatok és élmények. Olyan időszak ez, amikor a kitartó munka meghozza gyümölcsét.

 

 

BIKA

Az Én és a Világ viszonya, illetve párkapcsolata vehet új fordulatot, annyira, hogy ha érzékenyen is érinti néhány hatás, azt most könnyűszerrel feldolgozza. Nagy aktivitást tanúsít, bármilyen ügyben, most tud esetleg behozni sok mindent amiz eddig halogatott, vagy kényszerűen mellőzött. Hosszabb távú elképzeléseit is nagyobb biztonsággal alakítja.

 

 

IKREK

Úgyszólván minden területen sikeresnek bizonyul, kivéve ezúttal a társkapcsolatét, ahol sajnos konfliktushelyzet, méltánytalanság, igazságtalanság tűnik fel. Ezt nem tudja jól kezelni, legalább olyan igazságtalan, kicsinyes lesz a másikkal, mint amit maga is megtapasztalt. Ha nem makacsolja meg magát, hamarabb rendeződhetnek a sorok.

 

 

RÁK

Energiáit kapcsolatrendszerére fókuszálja, s ami a legszemélyesebbeket illeti, jó eredményeket is könyvelhet el. Azonban munkatársi (vagy más, „szolgálattal összefüggő” és tágabb társadalmi kapcsolatok terén kevésbé sikerülnek frappánsan a dolgok, legalábbis átmenetileg. Ha átvészeli ezt az időszakot, majd itt is helyrejön a kontaktus.

 

 

OROSZLÁN

Otthon, család, ingatlan, továbbá munka témakörben várhatók pozitív változások. Ha esedékes valamilyen orvosi beavatkozás, érdemes megnéznie vagy valakivel megnézetnie, hogy megfelelő időpontban tervezik-e, mert a következő hét egy része nagyon is alkalmas erre – csak attól függ, mely napra tervezik na és, hogy milyen szervet, funkciót érint.

 

 

SZŰZ

Az otthon, család, ingatlan területén kellemetlen élményekben lehet része, esetleg meggyűlhet a baja jogi szempontból is, vagy egyszerűen csak kedvetlenebb hangulat alakul ki a családban. Egyébként kommunikáció, közlekedés, tanulás vagy a mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolat, gyerekei, vagy vállalkozása, társkapcsolata is pozitív irányban alakul.

 

 

MÉRLEG

Anyagi szempontból előnyös változásoknak néz elébe, s általában is kellemes periódust élhet meg, ha mérsékli a kommunikáció, kontaktusok, közlekedés (esetleg: tanulás) terén vagy testvérével kapcsolatban a konfliktusok lehetőségét. Az okosabb enged elv alapján megengedheti magának azt a luxust, hogy hátralép és hagyja, hogy a másik „győzzön”.

 

 

SKORPIÓ

Anyagi dolgaiban némi zökkenő okozhat átmeneti nehézséget vagy csak apróbb kellemetlenséget. Máskülönben emberi kapcsolatai most remekül alakulnak, gyerekeivel, barátaival, munkatársaival, harmonikus a viszonya, s társkapcsolatában is inkább a harmonikus elemek dominálnak, még ha itt-ott több erőfeszítésre is van szükség.

 

 

NYILAS

Gördülékenyen alakul szinte minden a Nyilas körül, s mégsem érzi tökéletesen jól magát, mert mindig talál valami okot az elégedetlenségre. Reméljük, csak múló állapotról van szó és a jövő héten jobban tudja értékelni külső és belső állapotait. Munkájában, otthoni, családi dolgaiban is sikerekre számíthat, s anyagi helyzete is folyamatosan stabilizálódik.

 

 

BAK

A kommunikáció, kontaktusok  (közlekedés, adminisztráció) terén tud belekötni valamibe, ami nem tökéletes, de az is lehet, hogy külső körülmények jelentenek némi „szennyeződést”, kisebb, viszonylag könnyűszerrel megoldható problémát. Gyerekével, barátaival jó együttműködést alakítanak ki, s társkapcsolatát is a harmónia felé haladás jellemzi.

 

 

VÍZÖNTŐ

Anyagilag, az otthon, család, ingatlan ügyeiben, munkájában és hosszabb távú terveiben sok örömöt talál. Egészségileg ugyan lehet némi problémája, amit gyorsan kihever, de addig is visszaveti napi tevékenységében. A kényszerű pihenés idején legalább alkalmat találhat viszont a feltöltődésre, amire mostanában nemigen volt lehetősége, szándéka.

 

 

HALAK

Munka, önérvényesítés, szülői szerepe, illetve valamelyik szülője okozhat fejtörést és sürgősen megoldandó feladatot, ami kellemetlennek bizonyulhat. Ám annál több kárpótlást élvez egyéb kapcsolataiban, remek kontaktusteremtő képességében, baráti szerveződésekben, olyan tevékenységben, amiben kibontakozik kreativitása, találékonysága.

 

8. hét 2019. február 18-24. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.02.11-17. közötti hétre 

Egy, még a megelőző hét vasárnap délutáni- esti történéseire térünk vissza először.

02.10. Valami megváltozott, Orbán világában megjelent az ellenzék – 21. alkalommal értékelte az évet Orbán Viktor, ezúttal a Várkert Bazárban. … összeszedtük, melyek voltak a legfontosabb elhangzott állítások.

Rengeteg pénzt adna a gyermekvállalóknak Orbán Viktor – Bővítik a CSOK-ot, a négygyermekes családanyák mentesülnek az szja fizetése alól, a nagycsaládosok autóvásárlását is támogatja a kormány.

A magyarság felemelkedése – Orbán egyik legfontosabb, már a beszédet felütő mondata az volt, hogy a Fidesz alatt megkezdődött a magyar nemzet felemelkedése. Szerinte ezt úgy lehet megállapítani, ha megnézzük, jobb-e ma magyarnak lenni, mint korábban volt. És sok szempontból valóban jobb, ezeket a szempontokat pedig Orbán fel is sorolta: nőnek a bérek, csökken a munkanélküliség, tovább élünk, csökken az államadósság, satöbbi.

(…)

Az elmúlt években a Fidesz és az ellenzék áldozatos munkájának köszönhetően a kormánynak nem nagyon kellett a belföldi ellenfeleivel foglalkoznia. Ez most megváltozott. Az Orbán-kormány agytrösztjei kemény munkaórákat fektettek olyan ellenfelek megteremtésébe, mint a migránsok vagy Soros György, akik nem tudnak, illetve nem nagyon akarnak visszaszólni a vádakra, és mivel nincs érdemi tevékenységük Magyarországon, a magyarok nem is nagyon szembesülnek olyan tulajdonságaikkal, amelyekkel a kormány nem akarja őket szembesíteni.

Úgy néz ki azonban, hogy a rabszolgatörvény okozta ellenzéki forgolódás ezt az eredményt legalább el tudta venni a kormánytól. Az előző pár évértékelő beszéden a miniszterelnök nem foglalkozott az ellenzékkel, most viszont elég sokat. (…)”

(24.hu)

 

Reggeltől több helyen tüntettek az ellenzék szervezésében. Már reggel lezárták a Lánchidat, azután több helyen beszédekkel, vonulással egybekötött demonstrációt tartottak. Este az ÁSZ székháza elé vonult a tömeg, felmatricázták a bejáratot és az épületet „Fidesz pártszékház felirattal. Az Origo szerint ezen a tüntetés minden eddiginél kevesebben voltak, az ellenzéki portálok némelyike szerint hatalmas tömeg vett részt. Az igazság tán középtájon lehet. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egyáltalán valami történ – amint az az imént idézett cikkben is olvasható.

 

Nap kvinkunx felszálló Holdcsomó – egyszer mindenkinek és mindenért fizetni kell, kezdődhet akár a törlesztés is a karma ösztökéje alatt. Mars együttállás Uránusz, kvadrát a Holcsomókhoz. A Jupiter kvadrát Neptun ezen a héten volt még érvényben és adta ki a mérgét. A Szaturnusz együttállás Plútónak bizonyosan szerepe van a fokozatosan megmutatkozó fordulatban. Végül az Uránusz kvadrát a Holdcsomókra és a Plútó szembenállás felszálló Holdcsomó ismét a karmikus adósságok megfizetésére utalhat.

 

 

02.12. „A Mazsihisz hétfőn egy közleményben azt írta, elfogadhatatlan számukra bármilyen politikai célú listázás, és ilyesmi akár mégoly tétova mentegetését is hibának tartják. Utóbbi reakció arra érkezett, hogy Karácsony Gergely a múlt héten a Hír TV-nek elég szerencsétlen interjút adott, amiben azt mondta, hogy nem nácizmus listázni a zsidó képviselőket. A kérdés pedig a Jobbik képviselőjének, Gyöngyösi Mártonnak elhíresült parlamenti felszólalása miatt került elő, illetve az ellenzéki együttműködés, a Jobbikkal való együttműködés miatt.

Karácsony Gergely a Mazsihisz közleménye után a Facebookon posztolt. Azt írta: Egyetértek a Mazsihisszel, súlyos hibát követtem el. Ismételten bocsánatot kérek mindenkitől, akit megbántottam. Természetesen én is elfogadhatatlannak tartom az állampolgárok politikai célzatú listázását.

Frissítés: Ezzel kapcsolatban hétfő este aggodalmának adott hangot a Zsidó Világkongresszus (WJC) elnöke is: “a jelek szerint szövetséget fontolgat a Jobbikkal a magyar ellenzék más részének több politikusa”, írta az MTI. Ronald S. Lauder a WJC honlapján megjelent beszámoló szerint kijelentette, hogy nemrégiben Magyarországon járt, mivel az utóbb hónapokban olyan hírek jutottak el hozzá, melyek szerint néhány ellenzéki politikus kész arra, hogy “esetleg szövetségre lépjen a szélsőséges Jobbik párttal”.(…)”

(Index)

 

Jupiter kvadrát Neptun – a félrebeszéléshez is tökéletes hivatkozás. Hiányolom (többször is) a Merkur szereplését, bár az interjú napján éppenséggel egzakt szextilben volt a Marssal. Azért hiányolom, mert Karácsony Gergely is Ikrek (Horthy Miklós, Kádár János, Nagy Imre, Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenchez hasonlóan), s ennél a típusnál – ha közszereplő, ha nem – szinte kötelező az elszólás. Mindemellett sokat ártott az ellenzéknek ez a szerencsétlen nyilatkozat, nem is ül el a hullámverése, folyamatosan elő- előkerül a téma. A Holdcsomókat érintő fényszögekkel a múltbeli események, ideológiák kísértő- kísérő szerepe is felsejlik.

 

 

02.12. „Körbevették az MTA épületét a tüntetők – „Fogjunk össze a tudományért! A Magyar Tudományos Akadémia nemzeti értékünk. Védjük meg közösen!” – ezzel a jelszóval szervezett kedd kora délutánra élőláncos demonstrációt a Magyar Tudományos Akadémia köré az Akadémiai Dolgozók Fóruma. A kormányellenes tüntetéshez kissé furcsának, korainak tűnő időpont nem véletlen: kedd délután fél háromtól ülésezik az MTA elnöksége, és a demonstrációval egy időben sorsdöntő határozat születik majd az épület falai közt – ekkor dől el, hogy az MTA aláveti-e magát az úgynevezett Palkovics-tervnek, amivel hosszú időre meghatározhatja a magyar tudomány jövőjét. (…) Fél 2-kor nagyjából 1500-2000 ember lehetett a Széchenyi téren. Az emberek táblákkal, dobokkal, hangkeltő eszközökkel gyülekeztek a színpad mögött. „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma” – volt olvasható egy Széchenyi-idézet az egyik tüntető tábláján. Az összegyűltek azt skandálták, hogy szabad Akadémiát!

(…)

A tüntetők annyian voltak, hogy több sorban állva is körbe tudták vonni az épületet. Nemcsak a járdán álltak, hanem az úttesten is, a rendőrök vigyáztak rájuk, hogy ne essenek a villamos elé, aminek a forgalmát nem állították le. A tüntetők között ott volt számos közéleti szereplő és politikus is, így Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt, Lendvai Ildikó és Mellár Tamás is.

(…) A CEU-párti tüntetők többsége átvonult a Kossuth térre, az első sorokban dulakodás alakult ki, miután ki akarták tűzni az uniós zászlót.

(Index)

 

Jupiter kvadrát Neptun – ez az egy is elegendő, de persze társul mellé a számos, Holdcsomókra eső fényszög, a Mars együttállás Uránusz és a Szaturnusz együttállás Plútó.

 

 

02.13. „Orbán Viktor párhuzamos valóságának tényként tálalt cáfolható állításai – A HVG e heti száma azt vette lajstromba, hogy a kormányfő évértékelő beszédében mely állítások minősülnek hazugságnak vagy féligazságnak, ha szembesítik azokat a tényekkel.

A hétpontos családvédelmi akciótervre kifuttatott retorika egyik legfontosabb eleme volt, hogy a kívánatos népességszaporulatot különböző módokon bár, de egyértelműen pénzzel lehet elérni. Holott a legelemibb adatok is arról árulkodnak, hogy a gyermekvállalás messze nem csak pénz kérdése (az életből ellesett pillanatokról nem is beszélve). A termékenységi ráta, vagyis nagyjából az, hogy egy nő életében hány gyermeket hoz a világra, az országnak éppen azokban a régióiban a legmagasabb, ahol a legalacsonyabb a jövedelemtermelő képesség, és ott a legalacsonyabb a ráta, jelesül Budapesten, ahol a legmagasabbak a jövedelmek, és a legtöbb produktumot állítja elő a gazdaság. 

Bár beszédének egy pontján Orbán Viktor igencsak leszólta a megélhetési gyerekvállalást, utóbb kizárólag anyagi előnyöket helyezett kilátásba a szaporodási hajlandóságért. Miközben pedig keblére emelte a szegényeket, és azt állította, hogy kormányzása alatt, 2010 óta egymillióval csökkentették a szegénységben élők számát, ez valójában nagyrészt a globális gazdasági növekedéssel párhuzamosan haladó magyar gazdaság erősödésének köszönhető. Közben a szegénység kockázatának kitettek száma kilenc év alatt egyetlen fővel sem csökkent, változatlanul több mint egymillió embert érint.

Az európaiakat elsöprő muszlim invázió orbáni víziójával szemben az unió jelenlegi, „legvérmesebb” migrációs politikájának a megvalósításával is 2050-ben még mindig a kontinens népességének csak 14 százalékát tennék ki a muszlimok, Magyarországon pedig 4,5 százalékot. Ám ha a valós politikai helyzetből indult volna ki Orbán Viktor, akkor azt kellett volna mondania, hogy az előrejelzések szerint Európában 2050-ben 100 emberből csak minden hetedik lesz muszlim, míg Magyarországon több mint 200 ember kell majd ahhoz, hogy átlagosan egyetlen muzulmán bevándorlót találjanak közöttük. (…)”

(hvg.hu)

 

A Vénusz együttállás Szaturnusz időközben létrejött. A nőkkel való mértéktelen foglalatoskodásról rántja le a leplet nemcsak ez a Hvg cikk, hanem több fórumon konkrét számításokat, „hatástanulmányt” is végeztek (amit a kormány szokása szerint elmulasztott), kimutatva a bejelentett hétpontos intézkedési terv abszurditását. Mivel a Vénusz a pénzügyeket is jelenti, e fényszög erre is utal. A többi hivatkozás azonos az előző hírnél feltüntetettel.

 

 

02.13. „Mészárosék 4 nappal Andy Vajna halála után átvették a TV2 vezetését

Mint ismeretes, Andy Vajna filmipari kormánybiztos, aki 2015-ben megvette a TV2-t, 2019. január 20-án, életének 75. évében elhunyt. Vajna halála után 4 nappal Mészáros Lőrinc tőzsdei társaságának központjában összegyűlt az ország leggazdagabb strómanjának köre, hogy lebonyolítsák a televízió átvételét.

A 444 még októberben írta meg, hogy hamarosan a Mészáros-féle médiabirodalom egyik kulcseleméhez, az Opus Press Zrt.-hez kerülhet (Orbán Viktor személye utasítására) a csatorna. Ennek előzménye az állami Eximbank 6,7 milliárd forintos hitelének átvállalása volt a Mészáros-hoz közeli MKB részéről, valamint a TV2 rohamosan csökkenő nézettsége és a médiacsoport veszteségének növekedése.

Vajna akkor még magabiztosan próbálta a sajtót nyugtatni arról, hogy a TV2-nél nem számítható változás, ám a halála után rögtön az Andrássy úti találkozón az igazgatóság egy tagja, az Echo Tv-t régóta megbízhatóan vezető Vaszily Miklós került a csatorna élére. Az új igazgatósági tanács ezután négy Vajna és négy Mészáros-hű tagból alakult meg – előbbiek közül a legismertebb a csatornavezető Dirk Gerkens –, ám Vaszily vezetése alatt tulajdonképpen a TV2 is a volt felcsúti polgármester keze alá került.

(Mérce)

 

A hír pár héttel előbbi eseményre vonatkozik, most csak nyilvánosságra került. Különös, hogy hiányzik a Merkur aktivitása. Él viszont továbbra is a Jupiter kvadrát Neptun, s a Jupiter éppúgy jelenti a sajtót, s épp az országos kiterjedésű vagy hálózati formákat.

 

 

Az összeg alighanem elírás

02.13. „A kormány mégsem küldi tovább Brüsszelbe az Elios Zrt. által megvalósított közvilágítási projektek számláit, így lemond az EU-támogatásról. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentése kifogásolta a beruházást, ám a kabinet mindeddig nem ismerte el, hogy ez jogos lett volna. – Ezzel a kormány lemondott az uniós finanszírozásról, így a magyar adófizetőknek kell állniuk a 13 milliárd forintos beruházást – mondta Jávor Benedek (46), a Párbeszéd EP-képviselője. (…) Mint ismert, az OLAF bűnszervezetben elkövetett csalás gyanúját állapította meg az Elios Zrt. pályázatai kapcsán, amely a kormányfő veje, Tiborcz István érdekeltségébe tartozott. Az ügyészség azonban bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást.”

(Blikk)

 

A több, mint homályos ügy kozmikus hátteréül ismét a Jupiter kvadrát Neptunt emlegetem fel, de a Vénusz együttállás Szaturnusz, vagy a Mars együttállás Uránusz és a Holdcsomókra eső fényszögek is megfelelnek.

 

 

02.14. „A Fidesz leszavazta Bálint gazda díszpolgárságát – (…) “A tegnapi képviselő-testületi ülésen újra bebizonyosodott, hogy első a pártfegyelem, második a józan ész. Vagy harmadik, sokadik, a lényeg az, hogy a rektális izmok jól működjenek”, írja a XVI. kerület LMP-s képviselője, Mizsei László a Facebookon, amit a 24.hu vett észre. Mizsei amiatt borult ki, hogy “többszöri jelölés után a testület fideszes többsége ismét elkaszálta Bálint György kertészmérnök díszpolgárságát, ahogy eddig is, egységesen, tömbben szavazva”.

Mizsei hozzáteszi, hogy “Bálint gazda idén 100 éves. Megért már egy-s mást, ezt is túl fogja élni, de rá mindig fognak emlékezni a kerületben, míg ezek a percemberek emlékét elfújja a szél, kicsinyességükkel, pitiánerségükkel, képmutató viselkedésükkel együtt. Tőlük függetlenül nekem Bálint gazda az év XVI kerületi díszpolgára!” (…)

(Index)

 

A hét közepe után életbe lépett a Merkur együttállás Neptun, ami az értelmetlenséghez nagyon jól illeszthető. A pitiánerségre viszont inkább a Jupiter kvadrát Neptun utal – ha már muszáj hozzá hivatkozást keresni. Márpedig muszáj, bár erre sincs nagyon szó.

 

 

02.16. „Nyomozást indított a NAV a Momentum és a Párbeszéd ellen költségvetési csalás gyanújával – A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás gyanúja ­miatt rendelt el nyomozást a két párttal szemben, mégpedig az Állami Számvevőszék (ÁSZ) feljelentése alapján, amelyet a szervezet a Legfőbb Ügyészségen tett meg – értesült a Magyar Nemzet.

(…) Az ÁSZ szerint nem lehet tudni, mire fordították a pártok a kampánytámogatást, miként azt sem, hogy a felhasználható összeget valóban elköltötték-e. Az sem tisztázott, hogy a két párt valamelyike kapott-e máshonnan, például külföldről tiltott támogatást a kampányához, illetve nem derült ki, hogy betartották-e a jelöltenként felhasználható ötmillió forintos korlátot. Mindezek pedig felvetették a költségvetési csalás gyanúját.

(168 óra)

 

A boszorkányüldözés egyfolytában zajlik az ellenzéki párokkal szemben többféle módozatban, ez csak egyik része a nagy akciótervnek. Merkur együttállás Neptun, Vénusz együttállás Szaturnusz, Mars együttállás Uránusz, Szaturnusz együttállás Plútó – érdekes konstellációk ezek így együtt. Ezekhez képest igazán elenyésző egy kis NAV vizsgálat két kis párt ellen. De mindenkit meg kell semmisíteni, aki nem áll be a sorba, na ehhez viszont kellenek is az összeadódó erők és dimenziók.

 

 

02.16. „Novák Katalin nyílt levélben szólította fel bocsánatkérésre a svéd szociális minisztert – Pénteken írtuk meg, hogy bekérették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba a budapesti svéd nagykövetet a svéd szociális ügyekért felelős miniszter Magyarországot bíráló megjegyzése miatt. Annika Strandhäll svéd szociális ügyekért felelős miniszter azt a megjegyzést tette közzé a Twitteren: “riasztó, ami Magyarországon történik. Most azt akarja Orbán, hogy több “igazi” magyar gyermek szülessen. A politika bűzlik a ’30-as évektől, és jobboldali populistaként ködösíteni kell, hogy ez a fajta politika milyen következményekkel jár arra az önállóságra nézve, amiért a nők küzdöttek”

Most Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára reagált egy hosszabb írásban a svéd politikus megjegyzésére. A Magyar Hírlapban megjelenő írásban Novák bocsánatkérésre szólította fel a svéd szociális minisztert.

Novák azt írta, megdöbbenéssel értesült arról, hogy a múlt vasárnap bejelentett családvédelmi akciótervről azt állította a svéd politikus, hogy “a 30-as évek Németországát idézi, és a kormányunk kihasználja a magyar nőket”. Majd azt írja határozottan visszautasítom az Ön vádaskodását. Szokatlan és barátságtalan, hogy egy európai kormánytag egy másik európai kormányt ítéljen el belpolitika döntései miatt ily módon és ilyen stílusban, anélkül, hogy előtte legalább informálódott volna a hagyományos diplomáciai csatornákon keresztül.

Novák az írásban azt is felveti a svéd szociáldemokrata politikusnak, hogy azzal az MSZP-vel működnek együtt, amelyik párt a szélsőséges Jobbikkal is szövetségre lépne. De a legstílusosabban bevitt jobb horog az írás elején Nováktól mégis ez: Először is hadd gratuláljak ahhoz, hogy négy hónapos küszködés után nemrég sikerült megalakítani a svéd kormányt.”

(Index)

 

Ez a Novák Katalin az a nőszemély, aki szerint egyedülálló nőnek tilos szülni. Ami pedig a remek akciót illeti: a Vénusz együttállás Szaturnusz értelemszerűen felszította megint a nők társadalmi szerepével összefüggő vitákat, a Jupiter kvadrát Neptun a nemzetközi súrlósdást jelzi. A Szaturnusz együttállás Plútó pedig a régen görgetett problémák rendezésére próbálja rábírni az emberiséget. Visszatérve még a Vénuszhoz: a svédek Bikák, ezért is jogos ide citálni.

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.02.18-24. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: február 19 – ezen a napon Edison megkapta a szabadalmi védelmet a fonográf (hangíró) nevű készülékre 1878-ban.A fonográf (görög szó, magyar jelentése: hangíró készülék) az első olyan hangfelvételre és lejátszásra is alkalmas készülék volt, mely a gyakorlatban is bevált. Thomas Alva Edison találmánya volt, 1877-ben készült el az első működő készülék. A különféle harangjátékok, zenélődobozok, gépzongorák már korábban is képesek voltak hangokat, vagy akár összetettebb dallamokat visszaadni, de a fonográf megjelenéséig valós hangok rögzítésére és visszajátszására nem volt lehetőség. (…) A szabadalmi kérelmet december 24-én nyújtották be és 1878. február 19-én kapták meg.

(…)

A hangot egy tölcsér gyűjti össze, ennek végén egy membrán található, amit a hang rezgésbe hoz. A membránhoz egy acéltű kapcsolódik, amely egy forgó viaszhengerre spirálisan belekarcolja a hangnak megfelelő rezgéseket. Viasz helyett eleinte vékony ónréteggel bevont hengereket is használtak. A visszajátszás ennek pontosan a fordítottja volt. A hengerre rögzített barázda megmozgatta a tűt, az átadta a rezgéseket a membránnak, majd a tölcsér hallhatóra erősítette a hangot. (…)”

(Wikipédia) 

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. február 1-től 28-ig

Nap: Vízöntő 11°49´ – Halak 10°6´
Merkur: Vízöntő 13°10´ – Halak 27°54´
Vénusz: Nyilas 26°40´ – Bak 29°11´
Mars: Kos 20°54´ – Bika 9°49´
Jupiter: Nyilas 17°47´ – 21°52´
Szaturnusz: Bak 14°58´ – 17°45´
Uránusz: Kos 28°52´ – 29°47´
Neptun: Halak 14°56´ – 15°56´
Plútó: Bak 21°38´ – 22°26´
Holdcsomó: Rák 25°56´ – 24°27´

 

A Hold a héten
Oroszlán 02.19. 15.46-ig
02.19. 15.46-tól 02.21. 15.17-ig Szűz
02.21. 15.17-től 02.23. 16.56-ig Mérleg
02.23. 16.56-tól Skorpió

Holdfázis: február 19. 16 óra 53 perc telihold (Nap-Hold szembenállás)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma egy igen rövid időre négyre csökkent, de a hét végétől már ismét öt lesz az újonnan belépő Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomóval.

 

 1. 2018. július elejétől 2019.03.06-ig, mintegy 8 hónapig tart az Uránusz kvadrátja a két Holdcsomóhoz. Ennek jelentőségét kiemeli, hogy novemberig egyben az aktuális leszálló Holdcsomó ura is. (Novemberben jegyet vált a Holdcsomó a Rákba, csakhogy az Uránusz is visszahátrál néhány nap különbséggel a Kosba, tehát a kvadrát megmarad, de az, hogy a Holdcsomó ura lenne, már nem.) A múltban, az emberi jogi, szociális, tudományos, kulturális viszonyokban létrejött torzulások felismerése és korrigálása az üzenete ennek a fényszögnek. Hogy erre ki mennyire hallgat és mit cselekszik, az más kérdés.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

A Nap szextil Mars (pontos: 02.28-án) folyamatosan érvényben van. Gyors döntési képesség, élénkség, aktivitás jellemzi a kapcsolódást, az egyéb Mars kapcsolatokhoz képest reálisabb alapokról. Nagyobb türelmet, belátást is jelent, a kritikai élek legömbölyítését.

 

Az előző héten elindult egy Merkur szextil Vénusz aspektus, ami nem éri el az egzakt kapcsolódást, hanem előtte visszafordul majd. Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

02.17-én volt pontos a Vénusz szextil Neptun, ezen a héten egy-két napig még kitart. A kapcsolatokban megnyilvánuló harmónia, konszenzuskeresés, művészetek iránti érdeklődés, az élet kellemességei felé fordulás jellemezheti azoknál az embereknél, akiknél e két bolygó jó, de legalább semleges viszonyban van egymással. Mivel igen rövid idejű, és félerejű fényszögről van szó, tényleg inkább csak azok érezhetik, akiknek eredendően is van Vénusz-Neptun kapcsolat a horoszkópjukban és/vagy valami más is aktiválja azt. Általános értelemben is hasonló jelentésekkel számolhatunk, szintén kevéssé átütő erővel.

 

02.13-án kulminált a Mars együttállás Uránusz, ennek a hétnek több, mint a közepéig érvényesülhet. Mindkét bolygó jelöl energiát, nem is akármilyen mennyiségben és minőségben, s együttműködésük az ugyancsak erős energiákat hordozó jegyben figyelemre méltó. Mint oly sokszor, most is elmondható, hogy többféleképpen reagálnak az emberek az ilyen jelenségekre: van ahol az ellenkezőjébe fordul a dolog és éppen elerőtlenedés, fáradtság, enerváltság mutatkozik, míg másokat oly mértékben felvillanyoz a konstelláció, hogy nem tudják hirtelen hová tenni azt a temérdek energiát, amely felszabadul. Optimális esetben ilyenkor lehet gyorsan kivitelezhető ötleteket megvalósítani; gordiuszi csomókat elvágni, döntések halogatását befejezni és valamilyen határozott álláspontot elfoglalni, s így tovább. Más verzióban itt is a konfliktusokra, ideges ingerlékenységre, szóbeli, sőt: némelykor fizikai agresszióra kell számítani. Aki odafigyel és kordában tudja tartani saját feltörni készülő energiáit, az jól teszi ha mások hepciáskodását, szájalását, kötözködését, erőszakosságát nem szítja hanem csendben elmegy mellette. Nyugtatgatni sem érdemes ilyenkor a másik felet, mert annál jobban felhergeli magát és még agresszívebb lesz esetleg. Aki pedig rosszul tűri ezt az időszakot, de mégiscsak próbál feszültségeivel valamit kezdeni, beszerezhet például gyorsan egy boxzsákot, vagy eljár sürgősen edzeni.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

02.18-án tetőzik a Nap szextil Uránusz. Extrém megnyilvánulások, ragaszkodás „csakazértis” bizonyos dolgokhoz éppúgy kalkulálhatók vele, mint nagyvonalú megoldásokra törekvés.

 

02.18. a Vénusz együttállás Szaturnusz egzakt kapcsolódásának dátuma is. A mindennapi örömök bolygója, és a komor Szaturnusz együtt azt eredményezi, hogy beszűkülnek a vénuszi jelentéstartalmak. Az apró kellemességek, kényelmi szempontok, társasági élet, egyenrangú kapcsolatok területén kell aszketikusabb szemléletmódra gondolni.

Rosszabb változatban keménység, elégedetlenség, keserűség. A hidegség és elmagányosodás érzését is sugallhatja a konstelláció. A tekintély rátelepszik az emberi megnyilvánulásokra, azt sugallja, hogy az egyénnek úgyszólván mindenről le kell(ene) mondania, ami könnyed, könnyelmű, illetve ilyennek minősítik szigorú ítélkezéssel. A magán-viszonyokban kapcsolati problémák, ezekben is a rideg- hideg magatartás miatt. Esetleg tragikus események miatt. A nemzetközi kapcsolatokra és a mindennapi pénzügyekre nézve is hátrányos.

 

02.19-én 0 óra 4 perckor jegyet vált a Nap, áttér a Halakba.

 

02.19-én pontos a Merkur együttállás Neptun. Zavarok a kommunikációban és a kommunikációs csatornákban. Gyakran előfordul a zavarok sorában a félrevezetés, mellébeszélés szándékosan vagy tévedésből. Fokozott rejtőzködés, ravaszkodás akkor is, ha arra semmi szükség nem lenne. Önértékelési problémák, amelyek megnyilvánulhatnak egyéni és csoportos vonatkozásokban egyaránt.

 

02.20-án pontos a Merkur szextilje a Szaturnusszal. Jó koncentrációs készség, tolerancia, a szokottnál óvatosabb, megfontoltabb kommunikáció. De bizony pont az ellenkezőjére is találhatunk bőven példát, amikor igazának megdönthetetlen tudatában a meggyőzésnek éppen erőszakos formáját választja az érintett.

 

02.22-én kulminál a Merkur kvadrát Jupiter. A kommunikációs elemek fokozott szereplését, egyúttal fokozott aktivitást, esetleg hiperaktivitást, ingerelhetőséget, ezért verbális konfliktusok esélyét, kapkodást stb. jelenti. Adminisztratív, jogi ügyekben megakadás, kötözködés vagy méltánytalan, igazságtalan elbírálás, eljárás. Modortalanság, nyegleség a „szellemi elit” képviselői részéről. Anyagi és adminisztrációs problémák előtérbe kerülése, hatalmi visszaélés, ebből eredő vita is előfordulhat.

 

02.23-án a Merkur szextilt vet a Plútóra. Kommunikációs területen jó eredmények, nem utolsó sorban a lehengerlő diplomácia gyakorlása miatt. Tanulásban, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolatokban is előnyös, kevesebb a vadhajtása mint az erőteljesebb fényszögeknek (a trigonnak is akár).

 

02.23. a napja a Vénusz együttállás Plútó csúcspontjának is. A magán-kapcsolatokban bizonyos keménységet, konfliktust, az egyenetlenségek felszínre kerülését hozhatja, csekély hajlandósággal a konszenzusra, mivel mindegyik résztvevő makacs és ragaszkodik saját álláspontjához. Szexuális téren szintén lehet az átlagostól eltérő jelenségekre számítani. A szélesebb rétegeket érintő áramlatokban is a konokság, kíméletlenség fogalmazható meg, s az, hogy az egyébként békés tömegeknél is hasonló magatartás tapasztalható. A mindennapi pénzügyek, általában a pénzügyek kérdéseit is érintheti. A plutónikus rombolás-építés és transzformáció alapjelentések realizálódhatnak az érintett területen. Ez a fényszög (bolygókapcsolódás) minden évben egyszer bekövetkezik, önmagában képviselt jelentőségét ne becsüljük túl. Annál nagyobb lehet a súlya, amikor más, erősebb hatásokkal együtt jelentkezik.

 

A hét közepétől a Merkur trigonálja a felszálló Holdcsomót – ezúttal kíméletesebb módon terjesztve a karmával kapcsolatos információkat. (Egzakt: 02.25.)

 

A hét végén a Jupiter kezdi kvinkunxolni a felszálló Holdcsomót, belépve a hosszú tendenciák közé, tekintve, hogy szeptember végéig kitart. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 

 

Az izgalmas együttállások jellemzi a jövő hét nyitó konstellációját. Mennyire lesz nehéz, avagy könnyű ezeket felhasználni, feldolgozni az egyes típusoknak?

 

 

KOS

Lehet, hogy unalmas hétről- hétre ugyanazt olvasni, de továbbra is az önérvényesítés, hivatás (szülői hivatás vagy szülővel foglalkozás) a leghangsúlyosabb tétel a típusnál. Sok energiát fordít erre. Változó az, hogy mennyire tud bízni abban, hogy meg is térül a befektetés. Most például bízik, annál inkább, mert visszaigazolást is kap arról, hogy jó úton halad.

 

 

BIKA

A külföld, ilyen összefüggések, vagy tanulás, vagy társadalmi kapcsolatok vagy a tágabb rokonság (unoka) területe domborodik ki legjobban a Bikáknál most is. Ha nem munkája miatt, akkor saját elhatározásából, mindenesetre szívesen áldoz az említett témakörök valamelyikére. Hosszabb távú elképzeléseit is úgy alakítja, hogy módja legyen erre.

 

 

IKREK

Az úgynevezett titkos működés játszik nagy szerepet az életében most. Ennek sokféle megvalósulása lehet: munkájában akadhatnak ilyen elemek, de titkos kapcsolatra is gondolhatunk. Pletyka, intrika szerepe sem zárható ki, ennek vagy áldozata vagy cselekvő részese lehet a szülött. Eközben munkája üdítő változatosságnak számíthat a héten.

 

 

RÁK

Társkapcsolatában egyidejűleg lehet jelen a tolerancia és a konok kitartás az egyéni álláspontok mellett. Emellett sok lehetőség nyílik a változásra, különösen, ha legalább a Rák szülött igyekszik, hogy megértse a másikat, így könnyebb elengednie azt, amihez maga is oly nagyon ragaszkodik. Utazás, vagy tanulás vagy társadalmi élete is fontos program.

 

 

OROSZLÁN

Munkája, hivatása áll érdeklődésének homlokterében továbbra is, sok-sok kényszerű elemmel – legalábbis így éli meg. Most remekül működik ismét intuíciója, amit fel tud használni bonyolult problémák megoldásához. Álomban is kérhet tanácsot felettes énjétől, onnan is ihletet kaphat, így minden sokkal könnyebbé válhat. A türelem gyakorlása sem árt.

 

 

SZŰZ

Újból kényszerítő erővel merült fel a gyerekek (vagy barátok, illetve vállalkozás) körüli döntések, teendők kérdésköre, s ismét ezzel kell foglalkoznia – néha úgy érzi, hogy erején felül is. Társától vagy a külvilágból sok segítséget kap, ezen keresztül jobban megérti, így valamivel könnyebben viseli el a helyzetet. Gyakorolhatja a toleranciát, elengedést.

 

 

MÉRLEG

Otthon, család, ingatlan, haza – ugye nagyon ismerős ez a sor? Nem szoktam külön kiemelni, de a családon belül a szülőkkel való foglalatosság is jelenthet komoly lekötöttséget, programot. A kötelezettségek, szolgálat, munka ügyeivel való összefüggés is erre, vagy más családtagra irányítja a figyelmet. Persze közben kenyérkereső munkáját sem hanyagolja el.

 

 

SKORPIÓ

A kommunikáció, közlekedés, adminisztráció, vagy a testvér ügyei kívánnak sok energiát és felelősségteljes hozzáállást, ami a Skorpiótól nem áll távol, ám időnként kezdi nagyon unni, ami érthető. Azért csak csinálja tovább, amit kell és most még valami értelmet vagy jó érzést is talál benne, saját vagy családtagja(i) számára. Munkájára is bőven marad energiája.

 

 

NYILAS

Nem meglepő talán, hogy az anyagiak, keresmény, önállóság, na meg a munka kérdései kerültek ismét erőteljesen előtérbe. Az erőfeszítések egyáltalán nem hiábavalóak, az eredmény is megvan, akkor is, ha szerényebb, mint amilyent régebben elvárt, esetleg most is elvár a szülött, vagy pedig, ha nem is minden kezdeményezése vezet azonnali sikerhez.

 

 

BAK

Sokat foglalkoztatja saját személyisége, amivel általában a kissé távolabbi múltban kevesebbet törődött vagy kevésbé tudatosan. Most viszont keresi a helyét a világban, s igyekszik igazodni ahhoz az új formához is, amivé időközben vált. A külvilágból pozitív megerősítéseket kap, amiket most el is tud hinni, s értékelni is tudja végre eredményeit.

 

 

VÍZÖNTŐ

Tudatalatti tartalmai, esetleg reinkarnációs előzményei, vagy általánosabb értelemben vett rejtélyek, megfejtendő jelenségek izgatják. Sokat foglalkozhat társadalmi kérdésekkel is, de elsősorban vizsgálódás, elmélkedés formájában, legalábbis egyelőre. Munkájába is rengeteg energiát fektet, amit a külvilág kevésbé érzékelhet, a kész eredményt láthatja majd.

 

HALAK

Lehet, hogy nem érzi magát kifejezetten szerencsésnek, sőt, az is lehet, hogy duzzog ezen egy kicsit, de most láthatja azt, hogy erőfeszítései hosszú távon igenis megtérülnek. Gyakorolja az elengedést és a rugalmasságot; a Halak híres alkalmazkodó készségét akkor is, amikor nem valami szeretett személyhez, hanem mondjuk a sors jelzéseihez célszerű igazodnia.

 

 

 

7. hét 2019. február 11-17. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.02.04-10. közötti hétre 

02.04. „Fideszes politikusok és Csányi Sándor jelszava is kikerült a netre – A hackerek éveken át gyűjtötték, így mostanra összesen több mint 900 GB méretűre dagadt az az adatbázis, amely nemrég kikerült a netre, és ami több mint 1 milliárd felhasználónév-jelszó párost (is) tartalmaz. Ezek között találhatóak meg Deutsch Tamás, Csányi Sándor és Tállai András belépési adatai is. (…)”

(hvg.hu)

 

Keveslem a Neptun szereplését, bár a múlófélben lévő Jupiter kvadrát Neptun egyáltalán nem jelentéktelen fényszög, összefüggésben áll a tekintélyes (vagy tekintélyesnem mondott) emberekkel (Jupiter) és éppen kiadja a mérgét. A Merkur kvinkunx felszálló Holdcsomónak is lehet köze a dologhoz, meg a Nap együttállás Merkurnak is, hangsúlyozva persze, hogy éveken át gyűjtött adatok láttak napvilágot, ki tudja, milyen dátumot kéne keresni az ügy eredetéhez.

 

 

02.04. „Lemondott a fideszes médiaholding elnöke – Kérészéletű volt Varga István regnálása a kormánypárti sajtót tömörítő médiaholding élén. Varga hétfő este felhívta az MTI-t és bejelentette: lemond a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány (Kesma) kuratóriumi elnöki pozíciójáról. A Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány az a fideszes ernyőszervezet, amelyhez november 28-án – pár kivételtől eltekintve – gyakorlatilag a teljes kormánymédia csatlakozott. A Fidesz számára olyannyira fontos ez az alapítvány, a kormánysajtó összeolvadását Orbán Viktor nemzetstratégiai jelentőségűnek nyilvánította.

(…)

Varga január közepén a 24.hu-nak is adott egy interjút, ebben is kritikus volt a fideszes médiával szemben. Megjegyezte például, hogy a közmédia távolról sem tökéletes, az alapítvány célja pedig, hogy “a keresztény oldalon is az ÉS-hez hasonló profi újságírás legyen”, amivel gyakorlatilag elismerte, hogy most a jobboldali média profizmus tekintetében nem áll épp a helyzet magaslatán. Azt is mondta, hogy Liszkay Gábor ötlete volt az alapítvány, amikor pedig felkérték őt a kuratórium vezetésére, nem kérdezősködött, csak elvállalta.”

(Index)

 

A Jupiter kvadrát Neptun is kitűnő asztrológiai háttér ide, és a Merkur szextil Jupiter például, mi 3-án volt pontos és amivel remekül észhez lehet térni és gyakorolni a méltányosságot. Jól tud súlyozni is, akinél ez a két bolygó előnyös fényszögben van. Nem találtam meg hirtelen Varga születési adatát, így nem tudok utánanézni, de a hivatkozás így is megfelelő, a Mars trigon Jupiterrel és kvadrát Plútóval egyetemben, hirtelen felindulásból. Az is elképzelhető, hogy a Szaturnusz együttállás Plútó is közrejátszik ebben, valamint abban, hogy mintha most tényleg elindult volna a lejtmenet a fidesz környékén.

 

 

02.05. „A napfényes Miamiban nyitott konzuli képviseletet Magyarország – Az új konzulátust Szijjártó Péter avatta fel. Mármint odakint. Magyarország konzuli képviseletet nyitott Miamiban. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – aki felavatta a képviseletet – az MTI-nek telefonon nyilatkozva a nyitás indokaként az ott élő magyarok közösségeivel való kapcsolattartást, a gazdasági kapcsolatok fejlesztését, valamint az ott nyaralók konzuli ügyeinek intézését nevezte meg. Mint mondta, jelenleg hét európai uniós tagállamnak – köztük Németországnak, Olaszországnak és Hollandiának – van konzuli képviselete Miamiban, de Magyarország az első közép-európai ország, amely ilyet létesít. (…)”

(hvg.hu)

„Gond-olkodó – A konzuli poszt legesélyesebb várományosa szerintünk Plagipalink, aki még fizetést is fog kapni,s nem kell neki a pici nyugdíjából drága repülőjegyeket vennie,ha az Amerikában élő lányait akarná meglátogatni!”

(facebook)

 

Emögött a vicces hír mögött is lappang a Jupiter kvadrát Neptun, hiszen külkapcsolatokról van szó. A derűsebb oldalán a Mars trigon Jupiter, Vénusz trigon Uránusz, Merkur szextil Jupiter és hasonlók.

 

 

02.05. „Felmérés: esett a Fidesz támogatottsága, növekszik a Jobbik tábora – Kúszik felfelé a Momentum is, az MSZP és a DK stagnál. Visszaesett az LMP és a Párbeszéd.

Az IDEA Intézet 2019. január 26-a és 28-a között végzett közvélemény-kutatásának eredményei alapján a Fidesz-KDNP támogatottsága mind a teljes népesség, mind a biztos szavazó pártválasztók körében csökkent. Miközben az MSZP és a Demokratikus Koalíció támogatottsága az előző hónaphoz képest változatlan, addig a Jobbik és a Momentum Mozgalom szavazótábora bővült 2018 decemberéhez képest. Az LMP és a Párbeszéd az előző havi növekedésüket nem tudták megismételni, támogatottságuk visszaesett. A kutatás a decemberben megerősödő, majd januárra némileg – intenzitását tekintve – alábbhagyó kormánykritikus tiltakozásokat követően készült. Úgy tűnik, hogy a megmozdulásokból januárban a Jobbik és a Momentum Mozgalom tudott profitálni.

A szerkesztőségünkhöz eljutatott IDEA-felmérés szerint:

    a tavaly december végi 35 százalékos támogatottságához képest a Fidesz–KDNP választottsága a teljes felnőtt népesség körében 32 százalékra csökkent,

    ugyanakkor ez az arány a Jobbik esetében 7 százalékról 10 százalékra növekedett.

    Az előző hónaphoz képest az MSZP-t és a DK-t egyaránt ugyanannyian támogatták, mint korábban.”

(hvg.hu)

 

Amint említettem úgy tűnik, elindult a lejtmenet. A Szaturnusz együttállás Plútó elég kitartó lehet ahhoz, hogy gyökeres változásokat hozzon. Ráadásul a Szaturnusz az aktuális leszálló Holdcsomó ura is.

 

 

02.05. „Freedom House: Magyarország már nem szabad országOlyan drámai visszaesésre még nem volt példa az EU egyetlen tagállamában sem, mint ami Orbán Viktor kormányzása alatt következett be az utóbbi években – állítja a szabadságjogok érvényesülésével foglalkozó nonprofit szervezet. (…)

A szabadságindex szerint az amerikai demokrácia Görögországgal, Horvátországgal és Mongóliával van egy szinten jóval elmaradva a régóta fennálló demokráciáktól, így például Németországtól és az Egyesült Királyságtól.

Magyarország zuhanórepülésben – A posztkommunista időszakban sikertörténetként emlegetett Magyarországon zsinórban ötödik éve romlott a helyzet, ami azt eredményezte, hogy hazánkat leminősítették és már nem szabad, hanem részben szabad minősítést kapott.

Ráadásul Magyarország az első olyan ország, amely úgy csúszott le a részben szabad minősítésig, hogy korábban a legjobb osztályzatot is megkapta a szabadságjogok érvényesülését tekintetve.

(..:)

Magyarország a szabadságindexen az összegyűjthető 100 pontból 70-et ért el, így a vizsgált 195 ország közül az előkelőnek egyáltalán nem mondható 87. helyen végzett.

(24hu)

 

A Jupiter kvadrát Neptun és a Szaturnusz együttállás Plútó is elegendő a kozmikus háttérhez. 

 

02.06. „Több hektárnyi erdőt irtanának ki a Dunai Evezős Központ miatt – Több mint 120 ezer négyzetméteren irtják ki a növényzetet. Tavaly júniusban döntött a kormány a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program megvalósításáról, melynek keretében az olimpiai pályázat visszavonásától függetlenül megépülnek a reménybeli budapesti olimpiára szánt sportlétesítmények. (…)”

(szeretlekmagyarország.hu)

 

Ehhez nem tudok kommentárt fűzni. A fidesz kormányzat tömény gyűlölete minden természetes iránt, a kiirtásra ösztönző elszánt dühe ami azonnal fellobban, ha szabadon terjeszkedő, ellenőrizetlen növekedésre bukkan nehezen indokolható, de nagyon is létező jelenség. A Rák felszálló Holdcsomó tartalmaz erre utaló hivatkozásokat.

 

 

02.07. Palkovics László üzent, a kutatóhálózatot is elvenné az MTA-tól – Az MTA-t köztestületté alakítják, talán kap egy székházat és valamennyi vagyont meghagynak neki, de teljesen leválasztják róla a kutatóhálózatot. Egy kutató szerint néhány intézetet szétosztogatnak, néhány más intézményhez csatolnak, egy részüket pedig megszüntetik.

(…) Palkovics László még májusban végig akarja vinni az átszervezést. Az üzenetet már több intézetben átadták, az egyiknek a vezetője információink szerint már közölte a témacsoportok vezetőivel, hogy ennyi volt, lehet állást keresni.

(…) Pedig januárban Palkovics László még azt mondta a főigazgatóknak és a Tudományos Dolgozók Országos Szakszervezetének, hogy nem nyúlnak a kutatóhálózathoz és a közalkalmazotti státuszokhoz, megmarad a kutatóközponti rendszer. A legutóbbi üzenet ennek teljesen ellentmond. Forrásaink szerint ez az úthenger átmegy mindenen, nem lehet megakadályozni, és brutális felszámolás várható az MTA-n belül. (…)”

(168 óra)

 

Erre sem nagyon lehet mit mondani. A Jupiter kvadrát Neptun kiadja a mérgét – mint említettem volt és bizonyára a Szaturnusz együttállás Plútónak is van szerepe a drasztikus intézkedéseknél. A Merkur kvinkunx Holdcsomónak nemkülönben.

 

 

02.09. „Ellentüntetőkre támadtak a szélsőjobboldali menet után – Antifasiszta tüntetőkre támadt fekete ruhás férfiak egy csoportja szombat este Budán, írja a Mérce.hu. A portál azt írja, fiatalok egy csoportja a 74 évvel ezelőtti budapesti kitörésre emlékező szélsőjobboldali menet ellen tüntettek békésen. Mikor hazafelé indultak, egy csoport fekete ruhás férfi megtámadta őket, több antifasiszta tüntetőt megütöttek és a falhoz vágtak, és elvettek a csoporttól két zászlót. (…)”

(Index)

 

Szaturnusz együttállás Plútó.

 

 

02.10. „Fekete kordonnal zárták el a Várkert Bazárt az évértékelő miatt – Vasárnap tartja évértékelőjét Orbán Viktor a Várkert Bazárban, melynek környékét reggelre kordonnal zártak el a villamos sínektől kezdve, több száz méter hosszan. A kordonon belül is van biztosítás: sok a sárga mellényes biztonsági ember, ahogy azt kollégánk videójából is látni lehet. De hogy biztosra menjenek, fehér buszokkal állták el a Várkert Bazár bejáratánál az útszakaszt. A DK-s országgyűlési képviselő, Dr. Oláh Lajos fotójából is kiderült, hogy a kordonra fekete ponyvát raktak, úgyhogy nem lehet belátni, így azt sem, hogy kik érkeznek az eseményre.

Az évértékelő miatt vasárnap reggel tüntetők zárták le a Lánchidat, és azt tervezik, hogy egészen éjfélig blokád alatt tartják. Több demonstráció is lesz Budapesten a nap folyamán: a Hősök terén egytől, az ellenzéki pártok délután négytől tüntetnek a Várban.

(Index)

 

Ilyen kordont már láttunk. Amikor ünnepelték az új tákolmányt (alkotmányt, vagyis az alaptörvény nevezetűt), az Opera előtt is fekete lepel volt kihúzva. Ugyan a mögötte elhaladók feje történetesen kilógott mögüle, úgy látszik a nemesebb szerveket védték. Ez a mostani mintha jóval nagyobb lenne. Namármost a legkönnyebb a Szaturnusz-Plútóra ráfogni a fekete színt is, a rettegést is, de van még egy Mars együttállás Uránuszunk és kvadrát Plútónk, valamint kvadrát Holdcsomónk és a még mindig érvényesülő Jupiter kvadrát Neptun, aztán Uránusz kvadrát Holdcsomó és Plútó szembenállás felszálló Holdcsomó is. Ez mind egy szálig jelezhet szorongást, indulatokat és az indulatokkal összefüggő fenntartásokat. 

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.02.11-17. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: február 11. a Jaltai konferencia zárónapja

„A jaltai konferencia (kódnevén Argonauta konferencia) 1945. február 4. és február 11. között zajlott le a szövetséges államok vezetői között. Sorrendben ez volt a második találkozó a három nagyhatalom, az Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság és a Szovjetunió vezetői között a háború folyamán. Országaikat Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill és Joszif Visszarionovics Sztálin képviselte, a konferencia célja a háború befejezése utáni Európa újjászervezésének megvitatása volt. Az értekezletet a Szovjetunióbeli Krím-félszigeten, a Jalta közelében fekvő livágyijai palotában tartották. Az ezt megelőző hasonló konferencia színhelye Teheránban, az ezt követőé pedig Potsdamban volt.

Mindhárom vezető arra törekedett, hogy napirendre tűzzék a háború utáni Németország kormányzásának kérdését. (…)”

(Wikipédia)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. február 1-től 28-ig

Nap: Vízöntő 11°49´ – Halak 10°6´
Merkur: Vízöntő 13°10´ – Halak 27°54´
Vénusz: Nyilas 26°40´ – Bak 29°11´
Mars: Kos 20°54´ – Bika 9°49´
Jupiter: Nyilas 17°47´ – 21°52´
Szaturnusz: Bak 14°58´ – 17°45´
Uránusz: Kos 28°52´ – 29°47´
Neptun: Halak 14°56´ – 15°56´
Plútó: Bak 21°38´ – 22°26´
Holdcsomó: Rák 25°56´ – 24°27´

 

A Hold a héten
Kos 02.11. 2.27-ig
02.11. 2.27-től 02.13. 10.31-ig Bika
02.13. 10.31-től 02.15. 15.02-ig Ikrek
02.15. 05.02-től 02.17. 16.20-ig Rák
02.17. 16.20-tól Oroszlán

Holdfázis: 02.12. 23 óra 25 perc első negyed (Nap-Hold kvadrát)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma ezen a héten még öt, de a hét végén kifut majd a Jupiter kvadrát Neptun.

 

 1. 2018. július elejétől 2019.03.06-ig, mintegy 8 hónapig tart az Uránusz kvadrátja a két Holdcsomóhoz. Ennek jelentőségét kiemeli, hogy novemberig egyben az aktuális leszálló Holdcsomó ura is. (Novemberben jegyet vált a Holdcsomó a Rákba, csakhogy az Uránusz is visszahátrál néhány nap különbséggel a Kosba, tehát a kvadrát megmarad, de az, hogy a Holdcsomó ura lenne, már nem.) A múltban, az emberi jogi, szociális, tudományos, kulturális viszonyokban létrejött torzulások felismerése és korrigálása az üzenete ennek a fényszögnek. Hogy erre ki mennyire hallgat és mit cselekszik, az más kérdés.

 

 1. 2018.12.18-tól 2019. 02.17-ig tart: a Jupiter kvadrát Neptun – méghozzá első ízben, mert aztán sajnos lesz majd egy ennél is hosszabb szakasz, amikor ugyancsak folyamatosan fennáll majd a kvadrát. Ezek időtartamáról, pontos érvényesüléséről és jelentőségéről az éves előrejelzésben kicsit többet beszélek majd. A fényszög várható megnyilvánulása: Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik. Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is. A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

02.08-án kulminált a Nap szextil Jupiter, a hét első néhány napjában még érvényes módon. Tolerancia, igazságosság, méltányosság, nagyvonalúság, amikre utal, s nemcsak az sajnálatos, hogy egy- másfél hétnél tovább nem terjed a hatóköre, hanem az is, hogy igazi tartalmai akkor jönnek ki, ha rásegítenek kissé, „magától” nem tud teljes keresztmetszetében hatni.

 

02.08-án volt pontos a Merkur szextil Mars, a hét legelején még kissé működik. Ügyes, élénk kommunikáció, diplomáciai elemek alkalmazásával, jó kontaktusteremtő- és meggyőző képesség. Gyors, néha kissé elhamarkodott döntések. Konfliktusok megoldása, vagy erre irányuló törekvés (kérdés: elegendő-e az idő a kifutásra). Sok jövés-menés, mozgékonyság jellemzi.

 

02.09-én egzakt a Merkur szextil Uránusz, a hét elején még tart. E fényszög rövid időtartama ellenére is termékeny lehet, mert valóban megvalósítható ötleteket és azok elfogadható interpretálását jelenti. Felismeréseket, amelyek jól beépíthetők nagyobb egészbe. A kommunikációnak egy nagyon magas színvonalát, amikor a meggyőző erő szabadabban áramlik.

 

02.08. még egy egzakt fényszögünk volt: a Merkur kvinkunx felszálló Holdcsomó. A hét elején érvényesül még és hordozza az információkat karmikus tartozások és halasztást nem tűrő feladatokról.

 

02.07-én volt egzakt a Mars kvadrátja a Holdcsomókhoz, a szokásos jelentéstartalommal persze: figyelmeztetés a karmikus feladatok végzésére, eléggé figyelemreméltó formában ahhoz, hogy ne lehessen kikerülni. A mostani hétnek legalább a feléig még számíthatunk rá.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

02.13-án pontos a Mars együttállás Uránusz. Mindkét bolygó jelöl energiát, nem is akármilyen mennyiségben és minőségben, s együttműködésük az ugyancsak erős energiákat hordozó jegyben figyelemre méltó. Mint oly sokszor, most is elmondható, hogy többféleképpen reagálnak az emberek az ilyen jelenségekre: van ahol az ellenkezőjébe fordul a dolog és éppen elerőtlenedés, fáradtság, enerváltság mutatkozik, míg másokat oly mértékben felvillanyoz a konstelláció, hogy nem tudják hirtelen hová tenni azt a temérdek energiát, amely felszabadul. Optimális esetben ilyenkor lehet gyorsan kivitelezhető ötleteket megvalósítani; gordiuszi csomókat elvágni, döntések halogatását befejezni és valamilyen határozott álláspontot elfoglalni, s így tovább. Más verzióban itt is a konfliktusokra, ideges ingerlékenységre, szóbeli, sőt: némelykor fizikai agresszióra kell számítani. Aki odafigyel és kordában tudja tartani saját feltörni készülő energiáit, az jól teszi ha mások hepciáskodását, szájalását, kötözködését, erőszakosságát nem szítja hanem csendben elmegy mellette. Nyugtatgatni sem érdemes ilyenkor a másik felet, mert annál jobban felhergeli magát és még agresszívebb lesz esetleg. Aki pedig rosszul tűri ezt az időszakot, de mégiscsak próbál feszültségeivel valamit kezdeni, beszerezhet például gyorsan egy boxzsákot, vagy eljár sürgősen edzeni.

 

02.14-én kulminál a Nap kvinkunx felszálló Holdcsomó a karmikus feladatokra fókuszálással.

 

02.14-én jegyet vált a Mars, a Bikában folytatja tovább az útját.

 

02.17-én a pontos Vénusz szextil Neptun esedékes. A kapcsolatokban megnyilvánuló harmónia, konszenzuskeresés, művészetek iránti érdeklődés, az élet kellemességei felé fordulás jellemezheti azoknál az embereknél, akiknél e két bolygó jó, de legalább semleges viszonyban van egymással. Mivel igen rövid idejű, és félerejű fényszögről van szó, tényleg inkább csak azok érezhetik, akiknek eredendően is van Vénusz-Neptun kapcsolat a horoszkópjukban és/vagy valami más is aktiválja azt. Általános értelemben is hasonló jelentésekkel számolhatunk, szintén kevéssé átütő erővel.

 

A hét utolsó napjaiban a Nap szextil Mars kezdődik (pontos: 02.28-án). Gyors döntési képesség, élénkség, aktivitás jellemzi a kapcsolódást, az egyéb Mars kapcsolatokhoz képest reálisabb alapokról. Nagyobb türelmet, belátást is jelent, a kritikai élek legömbölyítését.

 

A hét végétől érvényesül a Nap szextil Uránusz (egzakt: 02.18). Extrém megnyilvánulások, ragaszkodás „csakazértis” bizonyos dolgokhoz éppúgy kalkulálhatók vele, mint nagyvonalú megoldásokra törekvés.

 

A hét utolsó harmadában elindul egy Merkur szextil Vénusz aspektus, ami nem éri el az egzakt kapcsolódást, hanem előtte visszafordul majd. Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

A hét közepétől él a Merkur együttállás Neptun (egzakt 02.19). Zavarok a kommunikációban és a kommunikációs csatornákban. Gyakran előfordul a zavarok sorában a félrevezetés, mellébeszélés szándékosan vagy tévedésből. Fokozott rejtőzködés, ravaszkodás akkor is, ha arra semmi szükség nem lenne. Önértékelési problémák, amelyek megnyilvánulhatnak egyéni és csoportos vonatkozásokban egyaránt.

 

A hét első napjaiban elkezdődik a Vénusz együttállása a Szaturnusszal (egzakt 02.18). A mindennapi örömök bolygója, és a komor Szaturnusz együtt azt eredményezi, hogy beszűkülnek a vénuszi jelentéstartalmak. Az apró kellemességek, kényelmi szempontok, társasági élet, egyenrangú kapcsolatok területén kell aszketikusabb szemléletmódra gondolni.

Rosszabb változatban keménység, elégedetlenség, keserűség. A hidegség és elmagányosodás érzését is sugallhatja a konstelláció. A tekintély rátelepszik az emberi megnyilvánulásokra, azt sugallja, hogy az egyénnek úgyszólván mindenről le kell(ene) mondania, ami könnyed, könnyelmű, illetve ilyennek minősítik szigorú ítélkezéssel. A magán-viszonyokban kapcsolati problémák, ezekben is a rideg- hideg magatartás miatt. Esetleg tragikus események miatt. A nemzetközi kapcsolatokra és a mindennapi pénzügyekre nézve is hátrányos.

 

 

 

A következő hét nyitókonstellációjában van egy markáns és szoros Hold-Mars-Uránusz együttállás, a Kos legvégén. Lássuk, mit jelent majd például ez a különböző jegyeknek.

 

KOS

Anyagi viszonyai és önállósága, függetlensége jelentenek központi kérdést a szokásos munka, önérvényesítés mellett. Bár úgy érzi, hogy ha most nem lép sürgősen valamerre, lemarad fontos lehetőségekről, pedig ez a veszély nem fenyegeti. Sőt: érdemes várnia ahhoz, hogy higgadtabban tudja fontos döntéseit meghozni. Nem marad le semmiről így sem!

 

 

BIKA

Anyagi veszteség éri, de ami elmegy a réven, megtérül a vámon, megérkezik a kompenzáció, méghozzá elég szerencsésen. Hosszabb távú terveiben is szerepet kaphatnak a történtek, de ettől függetlenül is sokat foglalkozik velük. Társadalmi kapcsolatai, rokonsága is lekötik figyelmét, idejét. Ebben jelentős változások kezdődhetnek, csak még nem öltenek formát.

 

 

IKREK

Már nem sokáig kell azt éreznie, hogy munkájában vagy szülői szerepében szélmalom harcot vív és semmilyen eredménye nincs erőfeszítéseinek. Néha most is fel- felsejlik azért az értelem a kaosz mögött, de jobb lesz majd a kaosz nélkül. Arra is lesz lehetősége, hogy foglalkozzék belső fejlődésével, egészségével, sőt társa ambivalens viselkedésével is.

 

 

RÁK

Egy impulzus – külfölddel vagy tanulmányokkal összefüggésben – arra ösztökéli, hogy radikális fordulatról gondolkodjék, heves késztetést érez erre. A számos változást, szervezési feladatot jelentő fordulattól lehet, hogy mégis visszariad, de arra is nagy esély van, hogy valóban végrehajtsa. Most megvan az ereje ahhoz, hogy elszakadjon beidegződéseitől.

 

 

OROSZLÁN

Munka, hivatás, önérvényesítés kérdései merülnek fel hirtelen, illetve kerülnek gondolatainak előterébe. A legszívesebben azonnal felforgatna mindent maga körül, hogy nagy mérvű változásokat hozzon létre. Várjon inkább néhány napot, egy hetet, s más színben fogja látni a világot, s benne saját helyét. Kapcsolatainak rendezését is szem előtt tartja.

 

SZŰZ

A családi ügyek most is fontosak, s ismét felmerül a gyerekeivel összefüggő kérdéskör, amivel már néhányszor leszámolt. Társkapcsolatával is szeretne valamit kezdeni, elég homályos elképzelések alapján. Jobb, ha gyakorolja most a türelem erényét és megvárja azt a rövid időt, amint higgadtabban tudja mérlegelni a körülötte bonyolódó jelenségeket.

 

 

MÉRLEG

A kommunikáció, kontaktusok terén fel- feltámadó bizonytalanságok illetve elcsúszások sok fejtörésre adnak alkalmat, bár nem nagy eredménnyel. Hamarosan tisztul majd a kép, legyen türelemmel. Általában sem árt a türelem, mert most hajlamos elhamarkodott döntésekre, különösen, ha szakításról, veszteségről van szó. Biztosan nehéz, de csak kicsit kell várnia.

 

 

SKORPIÓ

Társkapcsolata vagy az Én és a Világ viszonya okozza a legnagyobb fejtörést, s a legszívesebben azonnal cselekedne valamit, annak ellenére, hogy cseppet sem kenyere a spontaneitás, a hirtelen döntés. Anyagi ügyei rendeződni kezdenek, de még mindig tartalmaznak bizonytalan elemeket. Kommunikáció, közlekedés terén nem árt az óvatosság.

 

 

NYILAS

Gyerekkel, de több más területtel: barátokkal, lazább párkapcsolattal, vállalkozással összefüggésben mutatkozik hirtelen fordulatra, vagy feszített, sürgős változást követelő belső állapotra vonatkozó jelzés. A gyors döntésektől általában nem riad vissza, most azonban – ha teheti – fontolja meg kétszer- háromszor is, mit szeretne. Anyagi helyzete stabilizálódik.

 

 

BAK

Továbbra is érvényes, hogy minden energiát ki akar préselni magából (na meg a környezetéből is), attól a belső meggyőződéstől hajtva, hogy lemarad valamiről ő maga, vagy tán az egész világ. Szó se róla, ebben van valami, de ha egyéni feladatait legjobb tudása szerint elvégzi, akkor eleget tett kirótt vagy vállalt kötelezettségeinek és nyugodt lehet.

 

 

VÍZÖNTŐ

Az otthon, család, ingatlan témakörnél ügyeljen arra, hogy ne ragadtassa magát felesleges reakciókra, őrizkedjék az elhamarkodott következtetésektől és véleményalkotástól. Munkájával jól halad, bár egyáltalán nem elégedett teljesítményével. Sokminden gomolyog tudatalattijában, ami egyelőre nem ad tiszta információt, de ki fog tisztulni előbb-utóbb.

 

 

HALAK

Kommunikációjára ügyeljen, könnyen beleeshet abba a hibába, hogy túl direkten, túl gyorsan és túl szubjektíven enged át dolgokat, amivel egy sereg embert meg is sérthet – holott távol áll pont ettől a típustól az ilyesmi. Mindennapi ügyeiben is hajlamos lesz a kapkodásra, ami persze aztán okozhat némi kellemetlenséget is. A jóga csodákat tehet most is!

6. hét 2019. február 4 – 10.

 Általános

 Visszapillantó a 2019.01.28.-02.03. közötti hétre

 01.28. „Megkezdődött a baloldali főpolgármester-jelölti előválasztás – Molnár Zsolt, a kezdeményező MSZP budapesti elnöke hétfőn a fővárosban, a Nyugati téren, sajtótájékoztatón azt mondta: az őszi önkormányzati választáson “egy az egy elleni küzdelemnek” kell lennie, így lesz esélye az ellenzéknek legyőzni a Fidesz-KDNP jelöltjét, Tarlós István főpolgármestert, jelenti az MTI. “Tarlós Istvánnak komoly támogatottsága van, de közel sem legyőzhetetlen” – fogalmazott az ellenzéki politikus, aki történelminek nevezte a voksolást, mert először tartanak előválasztást Budapesten. (…) Az MSZP fővárosi elnöke Horváth Csaba támogatására kérte a választókat, de hozzátette: bármelyik jelölt győz, teljes mellszélességgel fogják támogatni. (..:) Molnár Zsolt beszámolt arról, hogy az előválasztás lebonyolításában részt vesz a Demokratikus Koalíció (DK), a Párbeszéd és a Szolidaritás is.
(…)
Egy … kérdésre elmondta, egy kutatás szerint 1500-2000 szavazó fog voksolni, de szerinte ennél lényegesen többen lesznek.
(Index) 

A héten lép életbe a most nagyon hosszan tartó Szaturnusz együttállás Plútó, elég markáns egybeesést mutat ezzel az első magyarországi előválasztás, mint politikai innováció. Azt még a hét elején nem lehetett tudni, mekkora lesz az aktivitás – lásd a cikkben szereplő 1500-2000 fős kalkulációt – de az említett fényszög, ezt is meghozza majd. AMars trigon Jupiter is jelzi a politikai aktivitást, s a Mars kvadrát Plútó nemkülönben. 

 

01.28. „A fideszes városvezetés áldásával rendezhet Veszprémben Marton László – Veszprémben tér vissza a szexuális zaklatásokkal vádolt Marton László, az Oberfrank Pál vezette színházban már zajlanak is a Tartuffe próbái. A Magyar Narancs vette észre a színházigazgatóval készített interjút a kultúra.hu-n, ahol arra a kérdésre, hogy  „az alkotót ért tavalyi támadások után Veszprémben dolgozhat először egykori mestere. Mi volt erről a véleménye a városban élőknek?,” Oberfrank Pál azt választolta, hogy “Egy-két kérdést kaptam csupán, hogy jól átgondoltam-e a döntésem. Azok az emberek, akik fontosak számomra – illetve a fenntartó, a városvezetés is – támogatásukról biztosítottak. Ahogyan egyre előrébb haladunk a próbafolyamatban és együtt dolgozunk az előadáson, még inkább megerősödik bennem az érzés, hogy minden szempontból jó döntést hoztam, és emberileg is azt gondolom, hogy nem tehettünk másképp. Az internet világa, a mai durvuló hangnem sok embert ránt le felelőtlenül a pokolba, bárki bárkit kíméletlenül tönkre tehet, ezért fokozott a felelősségünk abban is, hogy megtaláljuk a másikat, kezet nyújtsunk, és fölemeljük egymást. Mindenki hordoz sebeket, és mindnyájan Isten gyermekei vagyunk. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni.” Tehát Veszprém város fideszes vezetésének bólintásával térhet vissza Marton.”
(444.hu)

 A Vénusz trigon Marsnak alighanem lehet szerepe a dologban, vagy a Vénusz trigon Uránusznak – legalábbis a közzétételnél. A Vénusz kvinkunx felszálló Holdcsomó figyelmeztet arra, hogy komoly karmikus adósságok lappanganak a jelenség mögött, megint egyszer ékes bizonyítéka született annak, hogy az aktuális hatalom nem az erőszakot elszenvedőket támogatja. Még pontosabban: a férfiszerepek ókonzervatív értelmezése győzött ahelyett, hogy a jelenlegi Rák felszálló Holdcsomó szerinti karmát közelítené tán meg az, aki erre rászorul. Még a Szaturnusz szextil Neptunt is figyelembe lehet venni – a január 31-i kulminációjával – ezzel ugyanis jól el lehet tévedni például kulturális ügyekben, de az imént említett szempontból is (a Neptun a mindössze három női bolygónk egyike ugyanis).

 

01.30. „Megegyezett a szakszervezet és az Audi, jön a béremelés – A sztrájk hatodik napján, napok óta folyó tárgyalások után megállapodott egymással az Audi Hungária Független Szakszervezet és a gyár vezetése, a szakszervezetnek sikerült elérnie a célként kitűzött béremelést.
A megállapodás tartalma:
18%, de minimum 75.000 alapbéremelés 15 hónapra
Béren kívüli juttatások: 400.000ft 2019-re és 2020-ra
Lojalitási bónusz: 5.év után 6000 forint, utána évente+1500ft
Jubileumi bónusz 10 év után: 100.000, 15 év után: 150.000, 20 év után: 200.000, 25 év után: egy havi bér+mozgóbér+1 nap szabadság, és havonta egy szabad hétvége
A munkavállaló rendelkezhet a gyermek(ek) után járó pótszabadság felhasználásáról
(Mérce) 

Szaturnusz együttállás Plútó – pozitív olvasatában, és hasonlóképpen a szextil Neptun is. Mars trigon Jupiter, együttállás Plútó. 

 

01.31. „Két tűzoltó megégett a rossz ruha miatt, hírzárlat van – Az Index két, egymástól független tűzoltói forrásból úgy értesült, hogy néhány napja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében két mátészalkai tűzoltó másodfokú égési sérüléseket szenvedett munka közben, mert – tűzoltói vélemények szerint legalábbis – nem volt megfelelő a ruházatuk anyaga. A Katasztrófavédelem ugyanakkor a megkeresésünkre adott egy egymondatos válaszában azt állítja, “az elmúlt napokban” nem volt ilyen tűzeset.
Cikkünk megjelenése után azonban több, további emberrel tudtunk beszélni, akik pontosítottak: még szilveszter napján történt az eset Győrteleken. A szolgálatparancsnok égett meg legsúlyosabban, egyértelműen a rossz, új R13-as ruha miatt. Be volt öltözve, ennek ellenére a keze égett meg úgy, hogy hetekig táppénzen volt. Ez a forrásunk úgy tudja, két másik tűzoltó enyhébb, bőrpírszerű sérülést szenvedett. Azt is mondta, hogy a problémák ellenére életet mentettek a tűzoltók, egy embert ki kellett hozni a házból. (…)
Sorra hagyják ott a szolgálatot a tűzoltók, mert elegük van az őket ellenségként kezelő, a szakmához semmit nem értő katasztrófavédelemből. Hihetetlen sztorik vonulás közben megtört tűzoltóautóról, vasvillával türelmetlenkedő helyiekről és nyakba akasztott falióráról.
(…)
A vezetők állítólag megfenyegették a dolgozókat, hogy ha valaki kiszivárogtatja a hírt, akkor ki fogják nyomozni, ki tette, és ki fogják rúgni az illetőt. Ráadásul úgy fenyegetnek kirúgással a főnökök, hogy az elmúlt hetekben két-három tűzoltó is felmondott az érintett parancsnokságon a méltánytalan körülmények és fizetés miatt, közölte egyik forrásunk. (…)”
(Index) 

Az eset nem most történt, hanem szilveszterkor, most csak nyilvánosságra került. A Nap együttállás Merkur a központi kommunikáció mellébeszélésére utal (a cikkben szerepel egy hosszú és semmitmondó levél). A Marsot itt sem lehet kihagyni: trigon Jupiter és kvadrát Plútó fényszögeivel. 

 

02.01. „Péntek délutánra szerveztek ellenzéki tüntetést a „rabszolgatörvény, a kormánypropaganda és a helyi fideszes rezsim” az újpesti városháza elé, de hogy, hogy nem, a demonstráció helyszínétől pár méterre egy másik programot is meghirdettek, azt viszont a fideszes vezetésű önkormányzat szervezi – írja a Magyar Hang. A felhívás szerint zenés korcsolyázással kedveskednek a kerület lakóinak, az eseményt az újpesti polgármester, Wintermantel Zsolt is népszerűsíti Facebook-oldalán. Az ellenzéki demonstráción több országgyűlési képviselő is részt vesz, így a jobbikos Bencsik János és a DK-s Varju László, de beszédet mond majd Kanász-Nagy Máté LMP-szóvivő, illetve Trippon Norbert, a kerület korábbi MSZP-s alpolgármestere is. A zenés korcsolyázás este kilencig tart.”
(444.hu) 

A rendkíbvül pitiáner eljárás hagyján, az a nagy kérdés, hogy kb. 3-400 ember tüntetése akkora fenyegetést, ribilliót jelent, hogy ellenintézkedéseket kell tenni miatta? Az asztrológia háttérnél a Vénusz trigon Mars, trigon Uránusz, kvinkunx felszálló Holdcsomó, a Mars kvadrát Plútó szerepét lehet kiemelni. 

 

02.02. „A 24.hu derítette ki, hogy Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg kedvezményes áron jutott önkormányzati bérlakáshoz a budai Várban. A legmagyarabb Habsburgnak is nevezett József nádor ükunokája – aki Lázár János vadásztársa –  a Várnegyed előkelő részén, a Halászbástyához közeli Országház utcában, egy felújított műemléképületben bérel egy 117 négyzetméteres önkormányzati lakást, mindössze havi 71 ezer forintért.
Habsburg-Lotharingiai Mihály a Magyar Hírlapnak reagált cikkünkre. Azt mondta, az önkormányzatnak fizetett bérleti díj épp annyi, mint amennyit bárki más fizet ugyanennyi négyzetméterért ebben a kerületben. Csakhogy az általunk megnézett, az egyik legnagyobb ingatlanportál adati szerint ebben az utcában, illetve ezen a környéken hasonló méretű lakásokért akár a főherceg részére megállapított bérleti díj tízszeresét is elkérhetik. (…)”
(24.hu) 

Ez sem új keletű história, a tenyérbemászó pimaszsághoz a Mars fényszögeit lehet felemlegetni, de időközben 3-i kulminálással lett egy Merkur szextil Jupiterünk is, s a Habsburg-reakció ennek az egyébként nagyon jó fényszögnek a legpökhendibb, legcsúfabb megnyilvánulási formáját hozza. A Jupiter kvadrát Neptunt sem hagyhatjuk ki. 

 

02.02.” Az amerikai nagykövettel találkozott Orbán Viktor otthonában Orbán Viktor péntek reggel találkozott David B. Cornsteinnel, sajtóértesülések szerint otthonában fogadta a nagykövetet. Az Origo azt írta, a XII. kerület lakói figyeltek fel a péntek reggeli diplomáciai autókaravánra. Az egyik autón felismerték az Amerikai Egyesült Államok zászlaját. Az egyik járműben David B. Cornstein, az USA budapesti nagykövete utazott. A nagykövet és Orbán Viktor kormányfő négyszemközti megbeszélést folytatott, hogy miről volt szó, arról egyelőre nincsenek információk.”
(gondola.hu) 

A szokatlan helyszín és gesztus eléggé rejtélyes ahhoz, hogy nyomban a Jupiter kvadrát Neptunt vegyük elő, diplomáciai, nemzetközi vonatkozásai, valamint kaotikus/érthetetlen vonatkozásai miatt. 

 

02.02. „Törölte a budapesti látogatását a holland parlamenti küldöttség, mert az Orbán-kormány fogadni sem volt hajlandó a politikusait – Lemondta a budapesti útját az a holland parlamenti delegáció, amely a demokrácia helyzetéről akart tájékozódni Magyarországon – írja a hvg.hu. (…) A hágai parlamentben régóta téma Magyarország és Lengyelország az eljárás miatt, amelyet a lisszaboni szerződés 7. cikkelye alapján indítottak ellenük a jogállamiság elveinek a megsértéséért. (…) A hollandok – derült ki a Népszava pénteki cikkéből – két napon át tartózkodtak volna Budapesten, az pedig nem igaz, amit a kormányzati szócsőként működ Magyar Idők írt korábban, hogy a Sargentini-jelentésben szereplő kritikák igazságtartalmát akarták volna ellenőrizni. Az Orbán-kormány elzárkózásának az oka az egyszerű sértődöttség lehet. (…)”
(168 óra) 

A hivatkozás itt is a Jupiter kvadrát Neptun, de bizonyára meg kell említeni a Szaturnusz együttállás Plútót is, annál inkább, mert a Hold e napon érte el a két sorsbolygót. A hollandok pedig Rákok (e jegy uralkodója a Hold). 

 

02.03. „Karácsony Gergely nagyon megnyerte az előválasztást – Karácsony Gergely lesz az MSZP-Párbeszéd-DK főpolgármester-jelöltje, ugyanis hatalmas arányban, a szavazatok közel 80 százalékával megverte a szocialista Horváth Csabát a most lezárult előválasztáson.
34 214 szavazat érkezett az MSZP-Párbeszéd főpolgármesteri előválasztásán. Ebből 81 szavazat volt érvénytelen és 34 133 érvényes szavazat érkezett – jelentette be Szigeti Péter a szavazatszámláló bizottság nevében. A választást hatalmas előnnyel nyerte a Párbeszéd társelnöke, Zugló polgármestere, Karácsony Gergely. (…)”
(Index) 

Azon túl, hogy a dolgok mai állása szerint sikerült összehozni, hogy egy ellenzéki jelölt hívja ki Tarlóst, a várakozásoknál sokkal nagyobb volt a részvétel (lásd a kezdő cikket). Természetesen a Szaturnusz-Plútó, a Mars-Plútó kapcsolatoknak vezető szerepül van ebben, hiszen a Plútó az aktív tömeg. A Mars trigon Jupiter ugyancsak aktivizál, s a Szaturnusz szextil Neptun meg biztosítja a reményt, avagy az illúziókat (bár a Bak-Szaturnusz annál sokkal, de sokkal józanabb). Az Uránusz és Plútó kapcsolódása a Holdcsomókkal szintén jelez valamit: például azt, hogy sokan levonták a távolabbi és közelebbi múltban történtek tanulságait. 

 

GPS – Előretekintés a 2019.02.04-10. közötti hétre

Kiemelt dátum: február 4. a magyar katonai térképészet napja „…annak tiszteletére, hogy 1919. február 4-én alakult meg a Magyar katonai térképészeti csoport.
A 19. században több kísérlet is történt az önálló magyar topográfia megalakítására, de ez elől az osztrákok mindig elzárkóztak. …  A kiegyezés után a hadsereg és azon belül a térképészet közös lett, ugyanakkor Magyarországon csak polgári térképkiadók működtek, elsősorban Kogutowicz Manó, a világhírű geográfus és térképész, és Holzel Ede által alapított Magyar Földrajzi Intézet (1890).
Az I. világháború idején a hadi felmérés és térképezés, vagy a tábori kartográfia és nyomda területén találkozhatunk sok magyar névvel. Közülük többet a Magyar Katonai Térképészeti Csoport tagjaként az alapítók sorában tartunk számon. (…) Az 1918-as őszirózsás forradalom után Magyarország teljesen önálló, független állammá vált. Így mint önálló államnak létre kellett hoznia mindazokat az intézeteket, amelyek a kettős monarchiában közös intézményként szerepeltek. …”
(gportal.hu)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. február 1-től 28-ig
Nap: Vízöntő 11°49´ – Halak 10°6´
Merkur: Vízöntő 13°10´ – Halak 27°54´
Vénusz: Nyilas 26°40´ – Bak 29°11´
Mars: Kos 20°54´ – Bika 9°49´
Jupiter: Nyilas 17°47´ – 21°52´
Szaturnusz: Bak 14°58´ – 17°45´
Uránusz: Kos 28°52´ – 29°47´
Neptun: Halak 14°56´ – 15°56´
Plútó: Bak 21°38´ – 22°26´
Holdcsomó: Rák 25°56´ – 24°27´

 

A Hold a héten
Vízöntő 02.06. 3.01-ig
02.06. 3.01-től 02.08. 15.33-ig Halak
02.08. 05.33-tól Kos

Holdfázis: 02.04. 22 óra 3 perc újhold (Nap-Hold együttállás)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma ezen a héten még öt:

 1. 2018. július elejétől 2019.03.06-ig, mintegy 8 hónapig tart az Uránusz kvadrátja a két Holdcsomóhoz. Ennek jelentőségét kiemeli, hogy novemberig egyben az aktuális leszálló Holdcsomó ura is. (Novemberben jegyet vált a Holdcsomó a Rákba, csakhogy az Uránusz is visszahátrál néhány nap különbséggel a Kosba, tehát a kvadrát megmarad, de az, hogy a Holdcsomó ura lenne, már nem.) A múltban, az emberi jogi, szociális, tudományos, kulturális viszonyokban létrejött torzulások felismerése és korrigálása az üzenete ennek a fényszögnek. Hogy erre ki mennyire hallgat és mit cselekszik, az más kérdés.

 

 1. 2018.12.18-tól 2019. 02.17-ig tart: a Jupiter kvadrát Neptun – méghozzá első ízben, mert aztán sajnos lesz majd egy ennél is hosszabb szakasz, amikor ugyancsak folyamatosan fennáll majd a kvadrát. Ezek időtartamáról, pontos érvényesüléséről és jelentőségéről az éves előrejelzésben kicsit többet beszélek majd. A fényszög várható megnyilvánulása: Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik. Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is. A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

01.30-án pontos a Nap Merkur együttállás, fokozva a kommunikációt, különösen a vezető rétegek kommunikációját – e hétnek körülbelül a feléig.

 

02.03-án volt egzakt a Merkur szextil Jupiter, ami a hét első napjaiban még tart. Szellemi áramlatok megélénkülése. Tolerancia, derű, jóindulat jellemzi a fényszöget, csak sajnos rendkívül rövid az időtartama (hacsak nem pont itt retrográd és különösen lassú a Merkur), így sok eredményt nem lehet tőle várni.

 

02.02-re esett a csúcspontja a Vénusz trigon Uránusz fényszögnek, a hét felig érvényesül. Ötletesség, jó problémamegoldó készség, a művészi képességek, művészetek előtérbe kerülése jellemzik a periódust. Szociális érzékenység, kiegyenlítődésre törekvés szintén lehet a valóban pozitív olvasata. Pénzügyekben meglepő, elvileg előnyös fordulatok. Vadhajtásai közt az erőszakos népszerűség-hajhászást, az extrém megnyilvánulásokkal történő figyelemfelkeltést azért meg kell említeni. A szerelmi élet, ilyen motívumok feltűnő megélénkülése, az egyéni sorsokban hirtelen keletkező kapcsolatok, régiek felújítása, barátiból más minőségbe átcsapó viszony is szép számmal lehetséges. A nők egyenértékűségének kérdései is napirendre kerülhetnek, mégpedig harcos kiállással.

 

01.18-án volt a Vénusz trigon Mars csúcspontja. E hét közepéig még érződik. A konszenzuskészség a harciassággal kerül egymás mellett futó utakra, s mindig az a kérdés (jegyhelyzettől, illetve az egész konstellációtól függően), hogy összetalálkoznak-e egy szerencsés keveredéssel vagy párhuzamosan haladnak egy ideig, s szétválnak útjaik. Nagyon jó alkalmat teremthet a fényszög akkor is a megegyezésre, ha józan jegyekben vannak. Mindkét jelölő elég makacs tud lenni (figyelem! A Vénusz is!!), ilyenkor ez oldódik valamelyest. A rosszabb változatban nem oldódik, viszont úgy képes lenyomni a másik torkán valamit, amit az nemigen akart, hogy mégsem fullad meg tőle. Nyilvánvaló, hogy mundán (általános, nagyobb csoportokat, területeket érintő) értelmezésben a szexuál-jelölő mivoltukat nem domborítjuk ki, viszont kerülhetnek előtérbe olyan szimbolikus jelentőségű esetek, események, amelyek társadalmi szempontból is fontosak és aktuálisak.

 

01.31-én egzakt a Vénusz kvinkunx felszálló Holdcsomó, szigorú figyelmeztetéssel a karmikus feladatokra és adósságokra, a hét első napjaiban még érződő módon.

 

01.25-én volt pontos a Mars trigon Jupiter. Most már csak a hét első napjaiban számíthatunk rá.  A praktikus területekre nagyon jó hatással lehet. Szerencsés anyagi ügyekre utalhat úgy, hogy közben a mentális- spirituális vagy szellemi szempontok sem sikkadnak el. A kommunikáció, kapcsolatteremtés, forgalom terén eredmények az aktivitás miatt. Kiváló, bár sajnálatosan rövid időszak arra, hogy a jogsértések orvoslásra találjanak. Igazságosabb, nyíltabb viszonyok a jogban. Mindkét résztvevő bolygó idealista, tehát túlzásokkal is lehet számolni, amelyeket esetleg egy későbbi szakaszban (amikor már elmúlt ez a hatás) korrigálnak az illetékesek. Minden marsi tartalomnál gondolni kell az ingerelhetőség miatt a feszültebb állapotokra, vagyis minden jó hatása mellett is a kapkodástól, reflex-szerű cselekvéstől nemigen lehet mentesülni.

 

Az előző héten kezdődött, s persze a most tárgyalt hetet is átfogja a Mars együttállás Uránusz, ami majd 02.13-án lesz egzakt. (A Kosban) Mindkét bolygó jelöl energiát, nem is akármilyen mennyiségben és minőségben, s együttműködésük az ugyancsak erős energiákat hordozó jegyben figyelemre méltó. Mint oly sokszor, most is elmondható, hogy többféleképpen reagálnak az emberek az ilyen jelenségekre: van ahol az ellenkezőjébe fordul a dolog és éppen elerőtlenedés, fáradtság, enerváltság mutatkozik, míg másokat oly mértékben felvillanyoz a konstelláció, hogy nem tudják hirtelen hová tenni azt a temérdek energiát, amely felszabadul. Optimális esetben ilyenkor lehet gyorsan kivitelezhető ötleteket megvalósítani; gordiuszi csomókat elvágni, döntések halogatását befejezni és valamilyen határozott álláspontot elfoglalni, s így tovább. Más verzióban itt is a konfliktusokra, ideges ingerlékenységre, szóbeli, sőt: némelykor fizikai agresszióra kell számítani. Aki odafigyel és kordában tudja tartani saját feltörni készülő energiáit, az jól teszi ha mások hepciáskodását, szájalását, kötözködését, erőszakosságát nem szítja hanem csendben elmegy mellette. Nyugtatgatni sem érdemes ilyenkor a másik felet, mert annál jobban felhergeli magát és még agresszívebb lesz esetleg. Aki pedig rosszul tűri ezt az időszakot, de mégiscsak próbál feszültségeivel valamit kezdeni, beszerezhet például gyorsan egy boxzsákot, vagy eljár sürgősen edzeni.

 

02.02. volt a kulminálása a Mars kvadát Plútónak, amire a teljes héten át számíthatunk. Feszültségeket jelöl, amelyek jó része tömegeket is érint és aktivizál. Az egyéni életben is tapasztalható a fokozódó feszültség, türelmetlenség, intolerancia. Emiatt konfliktusok, kierőszakolt döntések, egyéb olyan zavarok keletkeznek, amelyek esetleg láncreakció-szerű további folyamatokat indítanak el. Számítani lehet tömeges balesetekre majd, s ilyenkor megszaporodnak az állatokkal kapcsolatos kínos vagy még annál is súlyosabb történések. Van ennek egy sokkal progresszívebb megnyilvánulási formája is: aktivitás, olyan energiák megmozgatása, amelyekkel nehéz problémák, válságok oldhatók meg.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

02.07-én egzakt a Mars kvadrátja a Holdcsomókhoz, a szokásos jelentéstartalommal persze: figyelmeztet