Asztrológiai alapfogalmak

ASZTROLÓGIAI ALAPFOGALMAK

 

MINI TANFOLYAM – Gál Judit tolmácsolásában

 

A facebook Mire születtél? – összhangban önmagaddal és Asztrológia tanfolyam szakmai oldalaival összhangban bővülő tár.

1.
Asztrológia (a Fogalomtár szócikkének kissé átszerkesztett változata)

Tükörfordításban csillagtan, népszerű nevén: csillagjóslás. Tulajdonképpen egyik sem fedi azt a fogalmat, ahogyan a komolyan vehető asztrológiát műveljük. Az égitesteknek a kozmoszhoz (jegyek), a Földhöz (házak) és egymáshoz (fényszögek) viszonyított helyzetéből (konstellációból) von le következtetéseket. Minden időpillanatnak megvan az ilyen kozmikus lenyomata, s az tartalmazza annak a pillanatnak összes jellemzőjét, múltját- jelenét és mindazt, ami abból következik – vagyis a jövőjét. Egyelőre rejtély, hogy ez milyen módon működik, többféle elmélettel próbálják (próbáljuk) megmagyarázni, de egyik sem eléggé meggyőző és a legkevésbé sem meríti ki a tudományos igényeket. Arra nézve létezik a tudományos kritériumoknak is megfelelő adatbázis, hogy statisztikailag kimutathatók a következetesen megállapítható összefüggések a kozmikus és az emberi jelenségek között.

Az asztrológia földi nézőpontból vizsgálja az említett elemeket, vagyis úgy, ahogyan innen a Földről látjuk. Emberi léptékben az ÉN világa az univerzum közepe, onnan képes körültekinteni, önmagához képest fogalmaz meg szinte mindent. Az asztrológia abban segít, hogy nagyobb egység részeként láttatja a jelenségeket, a személyiséget, vagyis voltaképpen egy életfilozófia a megfelelő útmutatásokkal, orientációkkal és összefüggésekkel.

Az asztrológia önálló ismeretként a XVI-XVII. század tájékán kezdett elválni az asztronómiától. Az utóbbi a csillagászat, mint tudományosnak elismert tan, s a kozmikus jelenségek fizikájával, kémiájával stb. foglalkozik, s immár semmiféle érzékelésen túli kivetítést, mérésekkel nem ellenőrizhető észlelést nem enged meg.

Beláthatatlanul sok asztrológiai iskola létezik, egyidejűleg is, a történelmi folyamatban pedig még inkább. Minden olyan népnek megvolt- megvan a maga asztrológiája, amely réges-régóta komolyabban foglalkozott a kozmosz tanulmányozásával vagy/és matematikával. Korunkban, amikor előbb a különféle segédtáblázatok majd pedig a számítógépes programok révén rengeteg ember számára hozzáférhetővé vált a horoszkópkészítés eredetileg igen bonyolult és magasabb geometriai- matematikai ismereteket igénylő tudománya, gombamód szaporodnak az újabb és újabb iskolák, al-ágak, sokszor egyszerűen csak fantázianevek, továbbá valahonnan előásott ősi (avagy: „ősi”) ilyen-olyan asztrológiák. Ezek értékének megítélését bízzuk az időre, itt csupán azt szeretném kihangsúlyozni, hogy van néhány alapelem, amely mindegyik komolyan vehető megközelítésben azonosan vagy nagyon hasonlóan szerepel. Ilyen a 12 alaptípus, a bolygók kozmikus helyzete, az Ascendens (pontosabban: a vízszintes és függőleges tengely) számítási metódusa következésképp helyzete, s néhány egyéb lényeges alapelv.

A leggyakoribb- és közismertebb a személyi horoszkópra alkalmazott asztrológiai tevékenység. Eszerint a konstellációból értesüléseket lehet szerezni arról, hogy az illetőnek hogyan alakul jelleme, személyiségfejlődése, milyen a kapcsolatrendszere, életének folyamata, melyik életterületen lehet különösebb erőfeszítések nélkül sikeres és melyeken szorul jelentősebb fejlesztésre. A karmikus összefüggésekre is rávilágít. A jövőre vonatkozó tendenciák, egymásba hömpölygő folyamatok – a következmények – éppúgy benne vannak ebben az időpillanatban, mint a jellemzés. Különféle prognózis-módszerekkel következtetéseket lehet levonni a változásokra és előre jelezni azok bekövetkezését. Ez a rész volna a ´csillagjóslás´, de sok asztrológus, köztük magam is, jobban szereti a prognózis vagy előrejelzés kifejezéseket.

2.
Horoszkóp  (a Fogalomtár szócikkének kissé átszerkesztett változata)

A horoszkóp szó óra-nézést jelent, ami azt is kifejezi, hogy nem elegendő ismerni a születés idejét év, hónap, napra, hanem az óráját, sőt percét is tudni kell.

A személyi horoszkópot arra az időpillanatra és arra a földrajzi helyre (településre) számítjuk ki, amikor és ahol valaki a világra jön. A főbb alkotóelemei: a 12 jegy, benne – az óra perc függvényében – a 12 ház, a 10 égitest (Nap, Hold és a bolygók) és a két Holdcsomó. A bolygók között létesülő kapcsolatok – fényszögek – megjelölésével készül el a tulajdonképpeni horoszkóp, amelyhez még alkalmazunk néhány, itt nem részletezett kiegészítő elemet és eszközt. A főbb négy alkotórésze mindenesetre az imént felsorolt tételekből adódik össze: jegyek, házak, égitestek és fényszögek. Az így nyert ábra alapján következtetéseket lehet levonni, melyekről az előző héten feltöltött asztrológia címszónál, vagy az alább hivatkozott weboldalon olvashatsz többet.

A horoszkóp szó helyett gyakran használjuk a képlet, vagy születési képlet valamint a radix kifejezéseket is. A radix azt jelenti: ´gyökér´, s azért alkalmazzuk, mert minden további következménye az időpillanatnak az imént leírt konstellációban gyökerezik.

Horoszkópot felállítani korántsem csak egy ember születésére lehet és szokás. Állatoknak éppúgy lehet horoszkópot készíteni – ha ismertek az adataik persze, s élettelen dolgokra is. Egy autó megvásárlásának pillanatára (még jobb lenne, ha az autó „születésére” mondjuk a szalagról lekerülésére lehetne), házépítés megkezdésére, kapcsolat kezdetére, házasságkötésre, tervezett műtét idejére- bármire, aminek ismert az idő- és térbeli indulás

3.
Jegyek  (a Fogalomtár két szócikkének kissé átszerkesztett változata)

A horoszkóp négy alapeleme közül a legelső a jegyeké – a 12 jegy köre adja azt az alapot, amelybe a többi elemet el tudjuk helyezni. Ehhez először meg kell ismerkedni kissé a zodiákussal.

Az állatöv (zodiákus) az Ekliptika, a Nappálya hagyományos neve. A Nap a Földről nézve egy év alatt tesz meg egy teljes kört az Ekliptika mentén úgy, hogy közben elmozdulni látszik a háttércsillagokhoz képest. Ezek a csillagok alkotják a 12 állatövi csillagképet, amelyekben a Nap egy-egy hónapig “tartózkodik”. Ugyanígy az egyes bolygók is aktuális helyzetük és haladásuk folytán más és más csillagképek irányában látszanak, egy 6-7 fokos sávban: „övben”. Azért nevezik Állatövnek, mert az európai jellegű kultúrkörben elterjedt elnevezések alapján a 12 jegyből több mint a felét: hetet állatok szimbolizálnak és a kisebb hányad, öt jegy az úgynevezett emberi. Az állati jegyek inkább ösztönösek, az emberiek kevésbé ösztönösek – legalábbis törekszenek erre. Állati jegyek: a Kos, Bika, Rák, Oroszlán, Skorpió, Bak és a Halak. Emberiek: Ikrek, Szűz, Mérleg, Nyilas (mert a kentaur felsőteste, így a feje is emberi) és Vízöntő. Ez a kategorizálás csupán egy a sok közül, a névmagyarázat miatt helyeztem itt el. (A kínai asztrológiában – amint köztudott immár – az összes egység állatokhoz kapcsolódik.)

A Nap látszólagos útja tehát az Állatövben, 12 nevezetes csillagkép előtt történik. Ezeket a csillagképeket a távoli múltba vesző időkben a babiloni birodalom csillagnézői alighanem visszafelé nevezték el. Megfigyelték, hogy az évek azonos szakaszaiban (azonos hónapjaiban) hasonló típusú emberek születnek, s az adott típus szerint láttak bele a megfelelő csillagképekbe különféle jelenségeket, állatokat, embereket, tárgyakat. Az elnevezések a különböző kultúrkörökben nem ugyanolyanok, de a tizenkettes rendszert tartják.

Az állatövet alkotó csillagképek azonban nincsenek fedésben azzal a fogalommal, amit jegynek nevezünk. Ennek két oka van. Az egyik egy olyan jelenség (precesszió), melynek következtében a Nap éves útja már nem ott kezdődik (Tavaszpont), ahol valaha, hanem hátrább vándorolt a Nappályán. Ennek a részletezésére itt nincs mód, de annyi utalást teszek, hogy emiatt vagyunk most a Vízöntő korban. A másik ok pedig az, hogy a csillagképek – azon csillagok alakzatai, amelyeknek egyébként fizikailag semmi közük sincs egymáshoz; egészen más galaxisokhoz tartozó objektumok látszólagos formái – korántsem egyforma szélességűek. Márpedig a hónapok hossza közel azonos (a csillagképekhez viszonyítva mindenesetre). Ily módon megkülönböztetésül jegyeknek (néhány iskolában: jeleknek) nevezzük az Ekliptika 12 db, egységesen 30-30 fok tartományú tizenkettedét, s a Tavaszponttól (a Nappálya és a földi egyenlítő metszéspontja, az a pont amit a Nap március 21. körül ér el) kezdődően hívjuk úgy, hogy Kos, Bika, Ikrek, Rák …. stb.

 1. 08.01.

4.

Házak  (a Fogalomtár két szócikkének kissé átszerkesztett változata)

Az egyes életterületekre utalnak a házak, amelyekből ugyanúgy 12 van, mint a jegyekből és minden ház hasonlít egy-egy jegyre, analóg vele. Az I. ház a Kossal, a 2. a Bikával, 3. az Ikrekkel és így tovább.

A házakat mindig ott kezdjük el beosztani, sorolni, ahol az Ascendens van, a felkelő pont (az Ascendens) az I. háznak az eleje, csúcsa. Az egyéni variációknak a keretét adja meg, hogy melyik ház milyen jegybe kerül. Amikor pedig elhelyezzük a bolygókat is aszerint, ahogyan egy meghatározott időpillanatban álltak, akkor még nagyobb változatosságot tapasztalhatunk, aszerint, hogy melyik bolygó milyen jegybe és milyen házba esik, ezek mennyire vannak egymással összhangban vagy sem, mit üzen az a hármas információtömeg, amit egyenként jelentenek az egyes elemek.

Annak megállapításához, hogy kinek hol kezdődik a házbeosztása, szükség van a születés év, hónap, napján kívül az óra, percre és a születés földrajzi helyére. Ugyanis – nem kevéssé bonyolult számítással – az óra és hely adatok alapján lehet megállapítani az úgynevezett házállást, azt, hogy melyik ház melyik jegybe kerül. Szerencsére most már olyan számítási segédleteket tudunk használni, amelyekkel sokkal egyszerűbben megállapíthatók a szükséges adatok, a régi csillagnézők munkájához képest. A számítógépes horoszkópokhoz pedig semmilyen számítás nem szükséges. (A számítógép és az asztrológia kapcsolatáról külön fogok írni, valószínűleg majd a Cikkek rovatba.)

A házak közül kiemelt jelentőségű az I. mivel az maga a személyiség, az Én (lásd külön alul). A vele szemben lévő VII. ház a kiegészítés, a Te – a társ. A IV. ház az otthon, eredet és egyik szülő (rendszerint az apa), a vele szemben lévő X. pedig az a csúcs, ahová kiemelkedhet az ember, a karrier, én-érvényesítés, a külvilág előtti tekintély és a másik szülő (általában az anya). Amit látható itt is, ezeket a házakat római, a többit arab számokkal jelöljük. A közbenső házakat is felsorolom néhány címszóval jellemezve, korántsem teljes jelentéstartalmukkal:

 • 2. az anyagiak;
 • 3. kommunikáció, kontaktus, közlekedés, tanulás és testvér;
 • 5. örömök, párkapcsolat, gyermek, barátok, hobbi, szabad idő;
 • 6. munka és áldozatvállalás, betegségek, háziállatok, karma és após;
 • 8. veszteségek, halál, önnevelés, mások révén szerezhető haszon;
 • 9. életfilozófia, természettel való viszony, külföld, felsőbb vagy autodidakta tanulmányok, unoka;
 • 11. segítő erők, pártfogók és akiket mi pártfogolunk, késői szerelem és ilyen gyerek, az élet eredménye;
 • 12. izoláció, kényszerű vagy vállalt magány, titkok, titkos működés és ellenségek, hosszú utak, anyós.

Ascendens

Felkelő pont, vagy kiterjesztett értelmezésben: felkelő jegy. A valóságos napkeltekor a Napot megpillantjuk azon a (vizsgált földrajzi helyre vetített) horizont-metszésponton, ahol éppen látszólag felemelkedik. Amikor más időpontban – például éjjel – születik valaki, akkor is felemelkedik a horizont keleti metszéspontján valamely része a Nappályának – ez az Ascendens. Ezt nyilvánvalóan nem látjuk semmilyen formában, de kiszámítható. A Nap-jegy a horoszkópokban az alapkaraktert jelenti, ösztönös tulajdonságaink együttesét, de ez az Ascendens jegyén keresztül szocializálódik. Az Ascendens és az ott kezdődő I. ház (ha van benne bolygó vagy bolygók, akkor azzal/azokkal együtt) ugyanis a személyiség, amely tartalmazza már a nevelés, nevelődés során történő módosulásokat is, az alapkarakterhez képest.

Rendszeresen felmerül a kérdés, hogy „melyik az erősebb” a Nap-jegy vagy az Ascendens vagy hogy „mikortól kezd el az Ascendens érvényesülni”. Nos, ezek is olyan tényezők, amelyeket pontozással és határozott választóvonallal nem lehet értékelni. Az egyéni horoszkópból derül ki akár az egyik, akár a másik kérdésre a felelet, mert ahány ember, annyiféleképp nyilvánul meg dinamikában vagy/és időben. Arról nem is beszélve, hogy a Nap-jegyen és az Ascendensen kívül van még egy sereg alapelem, s azoknak gyakorlatilag végtelen számú variációja informál a személyiségről.

A képletekben (horoszkópábrákon) mindig a bal oldalon helyezzük el a felkelő jegyet, oda rajzoljuk be az Ascendenst. Illusztrációnkon – ahol csak a házak szerepelnek – ez a Vízöntőbe esik. A horoszkópban fordítva szerepelnek az égtájak, mint a térképen: bal oldal a kelet, jobb a nyugat, fent van a dél és lent az észak.

2012.08.08.

5.

Bolygók  (a Fogalomtár szócikkének kissé átszerkesztett változata)

Planétáknak is, de ha pontosak akarunk lenni, égitesteknek is szoktuk emlegetni. Azokból az elemekből, amelyekkel a horoszkópokban számolunk a Nap és a Hold nem bolygó, hanem a Nap csillag, a Hold pedig a Föld kísérője.

Csillagászati értelemben röviden: bolygó az a jelentősebb tömegű égitest, amely egy csillag körül kering, s elég nagy ahhoz, hogy hozzávetőleges gömb alakot vegyen fel. A Naprendszerben a jelenlegi (2010) álláspont szerint 8 bolygó kering a centrális égitest, a Nap körül. A Plútót egy 2006. augusztusi prágai csillagászati kongresszus megfosztotta bolygó minősítésétől és megállapítottak hozzá egy új, ’törpebolygó’ fogalmat. Eszerint bolygók: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptun. Nevük a görög-római mitológia latin megfelelője, kivéve a Földet, valamint az Uránuszt és Plútót, mert az utóbbiak az eredeti görög nevek. Több kategória szerint is osztályozza a csillagászat bolygóinkat, a két legismertebb a belső és külső, valamint a Föld típusú és Jupiter típusú bolygók.

Az asztrológia – legalábbis a modern asztrológia – 10 égitesttel számol, amelyek: Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptun és Plútó. Amint látjuk itt szerepel továbbra is a Plútó, amelynek óriási (asztrológiai) ereje rácáfol fizikai kicsinységére. A bolyókat – akár a jegyeket is – tulajdonságokkal ruházzuk fel (amelyek egyébként névadójukként szereplő megfelelő görög istenek vonásaival erősen analógok), s aszerint értelmezzük az egyes képletekben, hogy milyen jegyben voltak adott időpillanatban, milyen házban – ezeknek jelentésével ugyanis keveredik a bolygó jelentése – és hogyan kapcsolódtak a többi égitesthez – Ezt nevezzük tulajdonképpen konstellációnak.

Az asztrológia is kategorizálja az égitesteket különféle szempontok szerint. Ebből is csak két csoportosítást említek itt: az ősbolygók: Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz – a szabad szemmel is látható égitestek, amelyeket ősidők óta figyeltek a csillagnézők. Az újkori (vagy: generációs, transzszaturnális, transzcendens) bolygók felfedezése akkor kezdődött, amikor már technikailag fejlett távcsöveket készítettek. Az Uránuszt 1781-ben Herschel, a Neptunt 1846-ban Galle, a Plútót 1930-ban Lowell találta meg az égbolton. A másik gyakran használt csoportosítás a klasszikus asztrológia megfogalmazásában a „kártékony” és „jótékony” planéták nevet viseli. Modernebb szemlélet szerint nem minősíthetjük így az égitesteket, mert mindegyiknek megvan a maga progresszív és – finoman fogalmazva – kevésbé progresszív olvasata.

A bolygók jegyhelyzetére utaltam a szövegben: ezen azt értjük, hogy egy megfelelő pillanatban, például egy születés pillanatában, az Állatöv (Nappálya) melyik 1/12-ében, melyik jegyben tartózkodtak – a Földről nézve – az égitestek. Ezt a helyzetet jelöli az asztrológia úgy, hogy pl. a Hold a Nyilasban vagy a Mars az Oroszlánban áll. Ez több szempontból is fontos, például azért is, mert bizonyos bolygók bizonyos jegyekkel harmóniában vannak, tulajdonságaik emlékeztetnek egymáséira, s azokban a jegyekben különösen erősek, könnyedén meg tud nyilvánulni eredeti mivoltuk, míg másutt – ahol drasztikusan eltér a jegy és a bolygó „tulajdonság-együttese” – gyengék, nem tudják hozni az alapértelmezést, vagy csak nagyobb erőfeszítések, kompenzálás (sokszor: túlkompenzálás) árán. (Erre a későbbiek folyamán majd még visszatérünk, a bolygók kozmikus helyzetének tárgyalásánál.) A másik nem kevésbé lényeges szempont: a bolygók egymástól való távolsága, hiszen ezen alapszik a fényszögek – a horoszkóp negyedik elengedhetetlen alapelemeinek a – rendszere.

Illusztrációnkon egyidejűleg láthatók a bolygók a Nap körüli pályájukon és – szaggatott vonalakkal jelölve – a Földről szemlélt, a jegyekben elfoglalt pozícióikban. Nap a Bika előtt, a Hold a Vízöntőben, Merkur a Kosban, Vénusz az Ikrekben, Mars a Bakban, Jupiter a Halakban, Szaturnusz és Uránusz a Nyilasban, Neptun a Bakban és Plútó a Skorpióban.

 

2012.08.15.

6.

Fényszögek  (a Fogalomtár szócikke, szerkesztve és bőségesen kiegészítve)

A horoszkóp elengedhetetlen alapelemeiből a negyedik tényező a fényszögek rendszere.

Szakszóval: aspektusoknak is nevezzük a fényszögeket. Az asztrológiai hagyomány szerint bizonyos meghatározott távolságokon belül (eredetileg 30 fokos lépésekben) kapcsolatok létesülnek a bolygók között, amelyek – jellegük szerint – megmutatják azt, hogy a bolygók jegy- és házhelyzetéből tulajdonképpen milyen olvasat érvényesül: az úgynevezett harmonikus, vagy inkább a diszharmonikus. A fényszögeket is ezekkel a kategóriákkal különböztetjük meg, s ezért kétféle színnel is jelöljük. A támogatást, sima előrehaladást, előnyös tehetséget, tulajdonságokat stb.-t jelentő harmonikus aspektusokat zöld, a gátlást, akadályt, hátráltatást, próbatételt, kihívást jelentő diszharmonikusokat pedig piros színnel. Sem a sikert nem garantálják a harmonikus, sem a kudarcot a diszharmonikus fényszögek, hanem adottságokat mutatnak, amelyekkel gazdálkodni tud az ember. (Illusztrációnkon a színek nem a fenti szisztéma szerint szerepelnek, hanem a megkülönböztetés miatt három színnel.)

A fényszögek tehát a horoszkóp körívén mért adott távolságnál érvényesülnek, úgymint:

0 fok: konjunkció, együttállás

30 fok: semisextil (félszextil)

60 fok: szextil

90 fok: kvadrát

120 fok: trigon

150 fok: kvinkunx és

180 fok: oppozíció, szembenállás

Van még két, a 30 fokokhoz képest közbülső fényszögünk is, amikor a bolygók

45 fokra állnak egymástól: ez a félkvadrát (semiquadrat) és a

135 fok távolságra állók: ez pedig a másfél-kvadrát (sesquiquadrat).

Az együttállás, szextil, kvadrát, trigon és szembenállás erős fényszögnek számít, a többi úgynevezett félerejű aspektusnak.

Tisztán harmonikusnak a szextil és trigon fényszögeket tartjuk, valamint az együttállások egy részét – attól függően, hogy milyen bolygók vesznek bennük részt. A többi értelemszerűen diszharmonikusnak minősül.

Természetesen olyan szituáció, hogy két égitest hajszálpontosan mondjuk 120 fokra legyen egymástól, igen ritkán fordul elő. Ettől függetlenül sok fényszöggel számolhatunk, mert van egy hatóköre, érvényességi tartománya minden bolygónak és fényszögnek. Például egy Nap-Merkur együttállást bízvást figyelembe lehet venni, ha a két égitest egymástól 6-7 fok távolságra van, mert ennél sokkal nagyobb a hatóköre mindkettőnek és az együttállásnak is. Ahogyan haladunk a Naptól kifelé, úgy csökken a bolygók hatóköre, s ahogy csökken a fényszögek ereje, attól függően is kisebb lesz az a bizonyos hatókör – szakszóval: orbisz. A különböző asztrológiai iskolák különböző távolságokkal számolnak, nem egységes a hatókörök rendszere.

2012.08.22.

7.

A jegyek rendszere

Áttekintettük nagy vonalakban egy horoszkóp négy elengedhetetlen alapelemét (jegyek, házak, bolygók és fényszögek). Most visszatérünk az elsőre, a jegyekre és kicsit bővebben is megismerkedünk velük. Na nem egyenként, hanem megismerünk egy nagyon szép, zárt rendszert, amelynek a neve is ennek a blokknak a címadója: a jegyek rendszere. Öt olyan kategóriáról van szó ugyanis, amelyek egyenlő számú csoportokra osztják a 12 jegyet, mindig más és más típust vonva össze. Minden halmaznak vannak markáns közös vonásai, s tulajdonképpen ezekből tevődnek majd össze az egyes típusok jellemzői. Jobban meg lehet érteni a jegyek motivációit, magatartásmódját, ha alaposabban megismerjük az alap-kategóriáinkat.

Az öt kategória:

 1. Elemi felosztás (tűz-föld-levegő-víz)
 2. Minőségi felosztás (kardinális-fix-labil)
 3. Töltés szerinti felosztás (pozitív-negatív)
 4. Emocionalitási felosztás (emocionális-racionális)
 5. Évszakok szerinti felosztás (tavasz-nyár-ősz-tél)

Van még két olyan csoportosításunk is, amelyek nem egyenlő részekre osztják a zodiákust, sőt ebből a második még csak nem is a 12 jegyre vonatkozik, csupán háromra. (Állati-ember jegyek és kettős jegyek). Ezekre majd a jegyek rendszere részletes ismertetése után visszatérünk.

2012.09.05.

8.

A jegyek rendszere – elemi felosztás

Az előző héten beszéltünk arról, hogy 5 kategóriával jellemezzük a 12 jegyet. Az első és egyúttal igen közismert kategória az elemi felosztás. Nevezik még alaptöltés vagy elemi töltés szerinti felosztásnak is, de ez keverhető a harmadik nagy csoportosítással, a töltés szerintivel. Az ősminőség megjelölés pedig a második, minőségi kategóriával. Így a magam részéről mindig elemi felosztásként vagy elemi kategóriaként emlegetem.

Az ókori filozófiai értelemben vett, tűz-föld-levegő-víz 4 „eleméről” van szó, amelyre az európai jellegű kultúrkörben építkezünk. Indiában például ugyancsak négy elemmel számolnak, de van egy ötödik, kiegészítő is: az éter. Kínában pedig eleve öt kategóriát vesznek figyelembe, melyek teljesen nem is hozhatók fedésbe a miénkkel (tűz, föld, fém, fa, víz).

A négy elem jellemzői többé-kevésbé (a víz a legkevésbé) analógiába hozhatók a legközismertebb pszichológiai, még az ókorból származó, hippokratészi tipológiával, amely abból indul ki, hogy milyen testnedv domináns az egyes típusoknál. Így a kolerikus (sárga epe – chole) a tűzzel, melankolikus (fekete epe – melaina chole) a földdel, szangvinikus (vér – sanguis) a levegővel és a flegmatikus (nyálka – phlegma) a vízzel hozható szinkronba.

Az egy-egy kategóriához tartozó jegyeknek feltűnően hasonló az alaphabitusa, magatartásmódja. Annyira, hogy sokszor össze is keverhető. Ahogyan haladunk majd előre a kategóriák megismerésében, úgy fogjuk látni mégis a különbségeket az azonosságok mellett.

TŰZ JEGYEK

Kos, Oroszlán, Nyilas

Kulcsszavak: heves, élénk, ösztönös

S mi is jellemzi őket együttesen? Gyors lelkesedés, lobbanékonyság, heves, erős indulatok – nem nagy kitartás mellett (kivétel az Oroszlán amely egyúttal fix jegy is – ahogyan majd látni fogjuk ezt a következő, minőségi kategóriánál). Égés, lobogás. Törekvés, becsvágy. Vezetés, példamutatás. Hiúság. Örökös aktivitás – persze más és más téren és dinamikával. A Kosnál bármiben és a személyes részvétel erejével, az Oroszlán bemutatja mit hogyan kell tenni, majd áttér az irányításra és a Nyilasnál lehet elmondani fél-komolyan, hogy „fogjuk meg és vigyétek”. Fizikai erő, energia-összpontosítás, sport, versengés. Kevésbé anyagiasak, ami nem azt jelenti, hogy ne szeretnének jól, sőt: nagyon jól élni (a két luxus-jegy történetesen az Oroszlán és a Nyilas), hanem azt, hogy nem az anyagiság, és a racionális megfontolások elsődlegesek számukra. Ösztön-lények.

A legjobban úgy értjük meg az elemek tulajdonságait, ha a valódi elemre – ez esetben a tűzre gondolunk: ez ég, éget, elhamvaszt, elborzaszt, pusztít – megbűvöl, meleget ad, tisztít, és a merő tűzből álló Nap nélkül nincs élet.

A többi elemmel milyen viszonyban van a tűz? A földet kiégeti, terméketlenné teszi, a föld pedig fojtja a tüzet. A vízzel összeeresztve mindenekelőtt nagy gőzt képzeljünk el, aztán attól függően, melyik a több, erősebb vagy elpárolog a víz vagy eloltja a tüzet. Amely elemmel jóban van, az a levegő, hiszen ez táplálja a tüzet, a levegőt pedig nem zavarja, inkább elbűvöli a tűz, sőt: „értelmet ad” mozgásának, amikor elhordja a füstöt.

FÖLD JEGYEK

Bika, Szűz, Bak

Kulcsszavak: gyakorlati, óvatos, higgadt, alapos.

A sok föld elemű bolygót tartalmazó horoszkóp tulajdonosa átgondolt, higgadt, kényelmes és nagyon óvatos – szemben a tüzesekkel. Félénk, gátlásos (a Szűz és Bak különösen). Természet- föld- anyagszeretet és érzék jellemzi. Érték-központúság, anyagiasság. Kis kitérőt teszünk anyagiasság ügyben itt: egyáltalán nem csak és nem alapvetően azt értjük anyagiságon, anyagiasságon, hogy pénz-központú. Az is kötődik az anyaghoz, akinek mindenhez kézzelfogható bizonyíték kell, aki a racionális szempontokat tartja szem előtt minden mást megelőzve. A fő kérdése: „van-e értelme” – megindokolható-e észokokkal, józan nézőpontból. A föld elemnek hobbija is az anyaggal foglalkozás (Bika: művészi érzék, Szűz gyűjtés, Bak építés) Ami nem kézzelfogható, mérhető, gyanakvással szemléli, esetleg elveti. Szereti végigcsinálni amit elkezdett, szépen lassan, alaposan. Nehezen meggyőzhető, amiben ugyancsak megvannak azért a variációk. A Bak első benne, a Bika bizonyos területeken meglepő rugalmasságot tud tanúsítani (majd látjuk ezt az utolsó, évszakok szerinti kategóriánknál), s a Szűz csak látszólag meggyőzhetetlen, valójában csak tájékozódni akar előbb alaposan, aztán pedig simán konszenzusra jut (amint a következő, minőségi kategóriánknál kiderül, hiszen aszerint labil jegy, akik könnyen meggyőzhetők).

A valódi elem jellemzői szerint: a föld mint nehéz anyag fullasztó, sivár, unalmas, ugyanakkor a másik oldalát nézve: termékeny, gyönyörű úgy geológiai formáit mint a belőle táplálkozó természetet tekintve, alapvető létszükségletet elégít ki (mint egyébként mind a négy elem), és minden látszat ellenére őserejénél fogva hatalmas megújuló ereje van.

Viszonya a többi elemhez: a tűzzel már láttuk, a levegővel sincs túl jó viszonyban (habár az oxigénre a földnek is szüksége van), mert szárítja, széthordja, nem tudnak egymással mit kezdeni, tekintve, hogy a levegőt meg megköti a föld, amitől az lesz frusztrált. A víz az az elem, amellyel kölcsönösen tudnak egymásnak valami jót nyújtani: a víz megtermékenyíti, táplálja a földet, a föld pedig alapként, „edényként” szolgál a víznek (amint majd annál az elemnél látni fogjuk ennek szükségességét).

LEVEGŐ JEGYEK

Ikrek, Mérleg, Vízöntő

Kulcsszavak: intellektuális, kapcsolatteremtő, mozgékony

Az oxigén a közvetítő közeg – és ezt képviselik a levegősök, tudniillik az általános közvetítést. Szellemi töltésűek, mindenütt ott vannak, ahol valami ilyesmi történik, mindenről tudnak és mindenről tájékoztatnak másokat. Anyagtól függetlenek, ami őket inkább érdekli az olvasás, tanulás, eszmecsere, egyszóval informálódás, közvetítés. Mozgékonyak, fiatalosak, s nem tudnak megöregedni, legalábbis szellemileg. Alkalmazkodó-képesek – a kapcsolatteremtéshez szükségük van erre. Sokoldalúak a közvetítő szerep miatt, épp ezért szétaprózódnak, felületesek. (a Vízöntő a legkevésbé, mert egyúttal fix jegy is.) Illékonyak. Kevésbé megbízhatók, a kötelességtudás és pontosság nem tartozik erényeik közé. Jellemző viszont az idegesség, ingerlékenység, röviden: hisztisek. (A Vízöntőre mondjuk, hogy nagy probléma-tupírozó, de a másik kettő is tudja ezt.) A mély érzelmekkel nem nagyon tudnak mit kezdeni, zavarba jönnek tőlük (a Mérleg is!!). Az ész, a ráció a kapcsolataikban is domináns.

A valódi levegő elem analógiájaként: illékony, megfoghatatlan, brutális erejét jól szemléltethetjük a szél, vihar, orkán, tornádó, ciklon jelenségeivel. Pozitív megjelenési formájában viszont gondolhatunk a hűsítő fuvallatra, a szennyezést kisöprő tisztító szélre, arra, hogy a víz alkotóeleme és persze oxigén nélkül éppúgy nincs élet, mint bármelyik másik elem nélkül.

A többi elemmel való viszonyában figyelembe kell venni, hogy intellektuális hidat képeznek a többi ember között. Tekintve, hogy az oxigén mindegyik elemben benne van vagy szükséges hozzá (tűz), éppúgy szükség van egy közösségben is a megfelelő arányú levegőre ahhoz, hogy működőképes legyen. Képzeljünk el csak egy olyan társaságot, ahol csupa tűz dominanciájú ember van. A versengéstől, csendes vagy zajos hatalmi- pozícióharctól szóba nem jöhet valami közös megegyezés, konszenzus. A föld eleműek jól elrágódnak egy-egy kérdésen, mindig újabb és újabb megfontolandó szempontok mentén és nem tudnak tovább lépni. A víz elem elmeditál mindenféléken, anélkül, hogy akár megosztaná a többiekkel, milyen mélységekben járkált (nem is nagyon tudja verbalizálni) és szintén nem jut egyről a kettőre. A vegyes felállást is el lehet képzelni eszerint, attól függően persze, hogy miből van a legtöbb. Nos, el kell helyezni megfelelő számú levegős érdekeltségű embert adott társaságba, ők megtalálják, kihez hogyan kell fordulni, mit kell mondani, lefordítják egyik nyelvezetét a másikéra és olyan javaslatokat tesznek, amelyeket netán el is tudnak fogadni a többiek.

Mindez nem jelenti azt, hogy a levegősök jó viszonyban lennének a földdel, vagy a vízzel. Az oxigént fizikailag a föld is megköti, de az semmi ahhoz képest, amit a „hákettőó” tesz vele, a kémiai kötéssel. A víz pedig ugyanannyira borzong a levegőtől, hiszen nyugodt tükrét még egy enyhe szellő is megtöri, kedélyét felborzolja és ha több a levegő mint a víz, egyszerűen elpárologtatja. A tűzzel van igazán jó viszonyban – amint azt már láttuk.

VÍZ JEGYEK

Rák, Skorpió, Halak

Kulcsszavak: emocionális, labilis, szenzitív (szenzitív = érzékeny, fogékony, a külvilág eseményeire fokozottan reagáló, érzékeny idegrendszerű)

A sok vizes bolygót tartalmazó horoszkóp tulajdonosa – legyen bármilyen Nap-jegye vagy Ascendense – akkor érzi jól magát, ha biztonságban van. Ahogyan a külvilágot visszatükröző vízfelület is akkor tudja megőrizni ezt a jellegét, ha tökéletes nyugalomban van, úgy a víz elem is szeretné ezt az állapotot minél tovább megőrizni. Persze ilyesmiben rettentő ritkán van része, hiszen még egy lágy szellő is (lásd a levegő elemnél) nyomban széttöri a tükröt. A másik alapfeltétele annak, hogy ezt a tükröződést (ami a legfontosabb harmonikus kapcsolódása a külvilággal!!) megvalósítsa, az, hogy szükséges valamilyen tartály, edény, talapzat ahhoz, hogy egyáltalán a víz megmaradjon. Ez a természetes vizeknél a patak- folyómeder, vagy az óceán kontinentális talapzata (a föld). A mesterségesen tárolt vizeknél pedig konkrétan valami edény, tartály, amely ép és nem szivárog vagy folyik ki belőle a víz. Ha mindezt emberre vetítjük, akkor persze az érzelmi biztonságra kell gondolni: az érzelmi háttér, rendszerint egy másik ember az az „edény”, amely segít megőrizni eredeti mivoltát. Ha ez nincs, akkor elszivárog, elmocsarasodik, semmivé válik, rosszabb esetben pedig pusztító erejével szétrombolja azt is, ami az útjába kerül.

A víz elem tehát érzékeny, bizonytalan, határozatlan. (Még az oly karakteresnek látszó Skropió is!!! A határozottságot már csak akkor mutatja, amikor hosszú bizonytalankodás után elszánja magát. A vívódásait pedig nem láthatja a külvilág.) Hullámzó a kedélyállapota. Könnyen sebezhető, de fel is tud dühödni, viszont rosszul érzi magát olyan környezetben, ahol veszekednek, vagy nyugtalan emberek között. Messziről megérzi a nyugtalanságot és ha teheti, inkább kivonja magát onnan. Társ- illetve közegcentrikus, ezért toleráns a társválasztásban – csakis az érzelmek és biztonsági igény dominálnak döntésében.

Mélyek az érzelmei, erős kötődést, szeretetet tud tanúsítani. Megbántottságában viszont kőkeményre fagy (a Skorpió, és a Rák hosszabb, a Halak – mint egyúttal labil jegy is – rövidebb ideig).

Fontos a víz elemnél felemlíteni a fogékonyságot a misztikum, mélységek, vallás és művészetek iránt, s azt, hogy az intuíciónak nem egyetlen, de egyik legfontosabb hordozója. Rendkívüli ráérzései vannak, ha tud bennük bízni, ha nem.

Kevésbé küzdőképes (kivéve a fix Skorpiót). A konfliktusokra adott első reakciója (beleértve a kihívásokra harcosan kiálló Skorpiót is!!) a menekülési reflex. Ha megteheti, akkor inkább kivonja magát a nemszeretem helyzetből. A menekülésnek több útja- módja van: kezdve a másikra való kivetítéstől a pótcselekvésbe menekülés klasszikus formájáig: alkohol, drog, játékszenvedély, evési szenvedély, s így tovább.

A valódi elemmel vont analógiákból: a víz felold, magába rejt. Nyugalma csalóka lehet, áramlatok, buzgárok dolgoznak a mélyén, amelyről nem tudni, mit is rejt. Sokszor magának a víz elemű embernek sincs fogalma róla. A begőzölés, árvíz, szökőár hatalmas és pusztító ereje közismert. Ezzel szemben a víz a növekedést segíti, hűsít- üdít, elringat, megadja a testetlenség és eggyéválás, az ősbiztonság (anyaméh, magzatvíz) képzetét, illúzióját.

A többi elemmel való viszonyára az előző háromnál már kitértünk.

2012.09.12.

9.

A jegyek rendszere – minőségi felosztás

A jegyek rendszerének nevezzük azt az öt kategóriát, amellyel jellemezhetjük a típusokat különböző, egyenlő arányú csoportosításban. (Elemi, minőségi, töltés szerinti, emocionalitási és évszakok szerinti.) Az előző alkalommal az elemi kategóriát beszéltük meg. Most a második legfontosabbra, a minőségire kerül sor.

Ez a felosztás háromszor négyes csoportokra osztja a 12 jegyet, minden csoportba egy-egy elemet vonva be.

KARDINÁLIS (fő) jegyek

körébe tartozik a tüzes Kos, vizes Rák, levegős Mérleg és a föld Bak.

Kulcsszava: az akarat.

A kardinális szó jelentése az, hogy alapvető, sarkalatos, ebből induljunk ki, bár ez a legnehezebben megragadható, legnehezebben leírható minőség.

A négy kardinális jegy a tavaszi-őszi napéjegyenlőség (Kos és Mérleg) valamint a nyári-téli napforduló idejétől indul (Rák-Bak), az év egy-egy negyedének a kezdetei, ők tagolják az időt. Meghatározó, fordulópontot jelentő tartalom tehát mindegyikben van. Ezek a jegyek kezdeményezők a saját életterületükön és ebben óriási, ellenállhatatlan aktivitást mutatnak. Mit értünk ezen, hogy saját életterület? A Kos az önérvényesítés, vezetés, élre törés; a Rák az otthon, család, haza; a Mérleg a szervezés, nyilvánosság, társkapcsolat; a Bak pedig a hivatás, karrier, jövő, politika területén kell, hogy a saját elképzeléseit, akaratát érvényesítse és nem tudják magukat másnak alárendelni ezekben a témákban. Másban igen, a többi motívum korántsem érdeklő őket oly mértékben, mint az a bizonyos saját életterület. Abban viszont konokul konzekvensek.

Hatalmas erő-összpontosításra képesek. Aktuális céljaik elérése érdekében lerohanó stílusban, nagy kezdeti lendülettel látnak neki a tevékenységnek. Ha a kitartás kevesebb mint az induláshoz bevitt energia, akkor viszont kifullad a lendület és feladják a célt. Kivéve a Bakot, hiszen ez a jegy egyúttal föld elemű is és arról már tudjuk, hogy végigcsinálják amit elkezdtek. A Kosnál elég látványos a szalmaláng ellobbanása, a Mérleg is gyorsan vált, a Rák szintén próbálkozik kissé tovább, hiszen a víz természetével is összefér, hogy ha akadállyal találkozik, megtalálja másfelé az utat. De a kardinalitás miatt elég hamar elfelejti, merre és miért is akart folydogálni. Miután a funkciójuk éppen a kezdeményezés, a kezdet, a kezdősebesség biztosítása, ezért nem kell csodálkozni rajta, ha annak megfelelvén, más feladat után néznek.

A kardinálisoknál a betegségek is nagy hévvel, hirtelen keletkeznek, ugyanolyan gyors elmúlással.

FIX (szilárd, stabil) jegyek.

a föld Bika, tüzes Oroszlán, vizes Skropió és levegős Vízöntő a négy fix minőségű jegy.

Kulcsszavuk a stabilitás

Klasszikus megközelítésben, úgy a pogány, mint a keresztény mitológiában a világ támasztó sarokkövei a fix jegyek. (Többek között a négy evangelistát is analógiába hozzák a fix jegyekkel: Bika – Lukács, Oroszlán – Márk, Skorpió – János, Vízöntő – Máté. A templomokban négyzetes elrendezésben ugyancsak megjelenik a bika, oroszlánábrázolás, a Skorpió szimbólumállataként a sas és az ifjú, vagy angyal – a Vízöntő attribútuma.) A Nagy Napciklus elméletében a kozmikus tengelyt a fix jegyek képezik. (Lásd többek közt Baktay: A csillagfejtés könyvének egyik utolsó fejezetét.)

Szilárdság, állandóság, biztonságra törekvés jellemzi ezt a négy jegyet, amely vonásokat természetesen ők is a saját életterületükben mutatják fel. A Bikánál ez az anyagi világ és őstudás; az Oroszlánnál a központi szerep, irányítás; a Skorpiónál, dualitásának megfelelően kettős, az akarat és érzelmi motívumok, kötődés; a Vízöntőnél pedig a szellem és az elvek világa. Itt is különbséget kell tennünk azonban legalább a Vízöntőnél, mivel erre a típusra egyúttal a váratlan, 180 fokos fordulatok is jellemzőek, ami nem fér össze az állandósággal és biztonsággal. Mint levegős jegy, a Vízöntő is illékony. Az elveihez (és saját törvényeihez) viszont oly mértékben ragaszkodik, mint bármelyik fix tud általában.

Egyenletes fejlődés, növekedés jellemzi a fix jegyeket. Megbízhatók, kitartók és nem fulladnak ki, be tudják osztani energiájukat és végigcsinálják amihez hozzákezdenek. Bár igen nehezen kezdenek hozzá teendőikhez, nehezen indulnak el vagy be. Nyugalomra törekszenek, sőt némelykor kifejezetten lusták.

A fixekre jellemző a makacsság, meggyőzhetetlenség, ezért az alkalmazkodással bizony vannak problémáik.

Nehezebben tanul, mint akár a kardinálisok, akár a labilok, viszont nem felejti el.

Szeret mindent megőrizni, hiszen ez is a stabilitáshoz tartozik. A sérelmeket is megőrzi, de a szenvedélybetegséget, betegséget, kilókat is. Nehezen betegszik meg, mert masszív a szervezete, de aztán ahhoz is ragaszkodik.

LABIL (változó) jegyek

A levegős Ikrek; föld Szűz; tüzes Nyilas és a vizes Halak tartoznak ide.

Kulcsszó: az alkalmazkodás

A kardinálisok konkságával, a fixek meggyőzhetetlenségével szemben a labilok könnyen meggyőzhetők. A különbség persze itt is megvan bizonyos dolgokban: a Szűz látszólag nem ilyen. Mint föld elem, aki alaposan körbejár egy kérdést, jó sokat beszél és beszéltet előbb, de a végén csak azt mondja, hogy „na jól van, legyen ahogy gondolod”. Az Ikreknél is tapasztalható néha egy kis kedélyes vita, csak a trenírozás kedvéért, de aztán ő is rádhagy mindent.

Nyugtalanság, változékonyság jellemzi e jegyeket, hiszen mozgékonyságuk folytán mindig új élményekkel kell találkozniuk. A mozgékonyság szellemi és fizikai értelemben egyaránt érvényes, bár ez is különbségekkel: az Ikrek, Szűz, Halak nem kifejezetten sportos alkat, de a Szűz például szereti a természetjárást, a sétát, a könnyebb mozgásos tevékenységet. Az Ikrek, Halak nem tud egyhelyben megmaradni. A Nyilas pedig – úgy is, mint a fiolozófia jegye – az „ép testben ép lélek” szellemében legalább elvben, de lehetőleg a gyakorlatban is preferál valamilyen testmozgást – valószínűleg mindig másmilyent, de csinálja.

Ami pedig a szellemi mozgékonyságot illeti: a labilok a haladás hívei, az újdonságok elbűvölik őket. Sokoldalúak, ezért felszínesek is, hiszen ha mindenben elmélyednének, semmire sem maradna idejük és annyi érdekes dolog van a világban.

Jó a nyelvérzékük – ez alól fura módon kivétel a Nyilas, akinél a külföld iránti olthatatlan vonzalmat is számon tartjuk. Nagyon jó a kommunikációs készségük. A Halak mint vizes jegy ugyan verbálisan kevésbé brillíroz (szemben a másik hárommal!), viszont a metakommunikációba, a dekódolásban verhetetlen.

Fontos jellemzője a labil jegyeknek, hogy szolgálatot látnak el saját életterületükön, ami az Ikreknél a kommunikáció, közvetítés; a Szűznél maga a szolgálat, hiszen ennek a jegye; a Nyilas a filozófiát, az összefoglaló gondolkodást és ezen keresztül áramló információt adja, továbbá segítőkészsége révén látja el a szolgálatot; a Halak pedig köztudottan a teljes önátadás, empátiájával, együttérzésével nyújt segítséget másoknak.

Az elmondottakból logikusan következik, hogy a labil jegyeknek a kitartással, megbízhatósággal komoly problémáik vannak, illetve velük szemben támaszt környezetük olyan elvárásrendszert, amelynek nem biztos hogy meg tudnak felelni. Láthattuk, hogy mindegyik minőségnél megvan jellemzőik fontos funkciója, ami a nagy egész harmóniájához szükséges. A labiloknak pontosan az az erénye, amit hibájuknak hajlamos felróni a sok kardinális és fix. A rugalmasság, hajlékonyság szükséges a közvetítéshez és szolgálathoz egyaránt. Ahhoz pedig például, hogy a közvetítésnek meg tudjon felelni a labil alkatú ember, az szükséges, hogy annyira betekintsen dolgokba, hogy interpretálni tudja mibenlétét, aztán nyugodtan elfelejtheti és másik információ után nézhet. Ha mindenben elmélyedne és mindent tárolna és minden mellett kitartana, nem tudná ellátni küldetését.

 

2012.09.19.

10.

A jegyek rendszere – töltés szerinti felosztás

Az öt, zárt rendszerű (a jegyeket azonos számú csoportokba soroló) kategóriánkból áttekintettük eddig az első kettőt: az elemi és minőségi felosztást – lásd a 7-8-9. részt.

Most a harmadikkal ismerkedünk meg, amely két hatos halmazba: a pozitív és negatív töltésű jegyekbe sorolja a 12 típust.

Természetesen ez a pozitív-negatív nem minősítés, nem azt jelenti, hogy a pozitív jegyek nagyon jók, a negatívak pedig jaj de rosszak. A világhoz való hozzáállásra utal, arra, hogy kiáradó vagy befogadó jellegű-e adott típus illetve személy. A pszichológiai kategóriák közül analógiába szoktuk hozni az extravertált (pozitív) és introvertált (negatív) alkattal. A másik közhasználatú megközelítést a magam részéről enyhén(?) elavultnak találom, s csak a rend kedvéért említem meg: a férfias (pozitív) és nőies (negatív) jelzőket.

Nézzük meg tehát alaposabban, hogyan is jellemezhetjük töltés szerint a jegyeket?

POZITÍV  töltésű jegyek

Minden második; minden páratlan; az elemi felosztásból összevonva pedig a tűz és a levegő elemű jegyek

Kulcsszavak: Önkifejező, aktív, indító.

A pozitív töltésű emberek nyitottak a külvilágra, azzal kapcsolódni kívánnak, sőt: hatni rá. Minél többfelé és minél többet, annál jobb. Irányítók vagy kezdeményezők, aktívak. Döntéseikben viszonylag gyorsak. Többet képesek mutatni magukból, mint amennyi valójában bennük van, kissé felszínesek.

NEGATÍV  jegyek

Minden második, méghozzá minden páros; a föld és a víz elemű jegyek

Kulcsszavak: befogadó, passzív

A negatív töltésűek inkább a szemlélődést választják, semmint a kezdeményezést, másokra való ráhatást. Ha mégis érvényesítik csendben ám határozottan akaratukat, annak a célja elsődlegesen az, hogy meggyőződésük szerint az ő elképzelésük helyes, s nem a világ formálásának szándéka. (a Skorpió és a Bak vezet ebben, de a Bikánál is megvannak a nyomai.) Döntéseik előtt sokat töprengenek (föld eleműek) vagy meditálnak, vívódnak (víz). A mélységekre fogékonyak, olyan dolgokat is képesek észrevenni, amit a pozitívak a nagy tevékenységi lázban nem látnak meg. A lelki hatásokra érzékenyebbek a másik kategóriánál, elsősorban a víz eleműek, de a földiesek is, legalábbis a saját lelküket illetően.

Az azonos töltésű jegyek között van egy eredendő harmónia, míg a szomszédos jegyeknél – a töltés különbsége miatt is – az ellentmondások, ellentétek tömkelege a jellemző.

ÁLTALÁBAN

A töltés szerinti kategóriának cseppet sem csupán abból a szempontból van jelentősége (ahogyan egyébként a többi kategóriának sem), hogy egy-egy jegy melyik csoportba tartozik. Hanem amikor az egyéni horoszkóp teljes bolygóállását nézzük, akkor is nagy hangsúlyt helyezünk a felosztásokra, hiszen igen jól orientálnak abban: mennyire van összhangban vagy tér el egy-egy ember alap-típusa és a konkrét konstellációja. Például: ha valakinek van egy vizes, labil és negatív Halak-Napja és legyen hozzá egy föld, fix, negatív Bika Ascendense (ami már önmagában is sok érdekes következtetésre ad alkalmat), viszont tegyük fel, hogy a 10 égitestből 7-8 pozitív jegyekben tartózkodott a születésekor, máris módosítanunk kell azon értelmezésünket, hogy mennyire introverált alkat. Leegyszerűsítve: igencsak szeretne az lenni, s mégis: saját belső késztetései nem hagyják ezt. Amikor pedig sérül a külvilággal való kapcsolódásai során, mindig visszavonul és fogadalmat tesz, hogy soha többé nem kezdeményez sehol semmit. Majd persze ismét jön – belülről vagy kívülről – az inger s így tovább.

Arra is orientál pusztán egy ilyen vizsgálódás is – ami pedig még igen messze van a horoszkópelemzés finom és gazdag részleteitől – hogy akár saját magunkban, akár másokban fogadjuk el az adottságokat és ne biztassunk ezerrel egy zömmel negatív töltésű alkatot a cselekvő kezdeményezésre, a pozitívakat meg arra, hogy maradjanak már nyugton.

Minden összetevőnknek megvan a nagy egész szempontjából a mással nem pótolható funkciója – akár kényelmes ez számunkra, akár nem – és ezzel vagyunk tökéletlenségünkben is tökéletesek.

2012.09.26.

11.

A jegyek rendszere – emocionalitási felosztás

Az öt, zárt rendszerű (a jegyeket azonos számú csoportokba soroló) kategóriánkból áttekintettük eddig az első hármat: az elemi, minőségi és töltés szerinti felosztást – lásd a 7-8-9. és 10. részt.

EMOCIONÁLIS jegyek

Kulcsszó: a szív

A tűz és víz jegyek tartoznak az emocionális halmazba, tehát: Kos, Oroszlán, Nyilas és Rák, Skorpió, Halak. Látjuk, hogy megint olyan újabb kört tárgyalunk, ahol összetalálkoznak olyan típusok, akiket eddig nem tekintettünk egybetartozónak. Mégis – az egyetemes azonosságok jegyében – vannak olyan vonások, amelyek ezeknél az embereknél is megtalálhatók.

Az emocionális típust az érzelmei, ösztönei motiválják. Náluk a döntő szempont a szimpátia-antipátia, s nem mérlegelnek mást, mint azt, hogy éreznek-e valaki vagy valami iránt vonzást, vagy sem. Természetesen ebben is megvannak a különbségek. A Skorpió egyik alaptulajdonsága, hogy belső vívódásra hajlamos, így azt a „plusz munkát” amit erre kell fordítania nem takarítja meg akkor sem, ha oly erős vonzást érez. A többi vizesre is kiterjeszthető, hogy óvatosságuk miatt megpróbálják előbb kivédeni a kudarcokat, csalódásokat, emiatt nem ugranak bele azonnal például egy új kapcsolatba. Ha még tovább finomítunk, akkor a Halakat labilitása miatt kissé kiemeljük ebből a körből is.

A tűz dominanciájú embereknél a vonzás szinte azonnali lépésekre is sarkallja az érintettet, hiszen ez jól összefér a tűz elem megismert jellemzőivel.

Közös jellemzője az emocionálisoknak, hogy a kézzelfogható szempontok kevésbé játszanak döntéseikben szerepet. Természetesen ebben is van kivétel: az Oroszlán, mint egyúttal praktikus jegy, igenis gyakorlati megközelítésből is szemlél dolgokat, de korántsem olyan súllyal és precizitással, mint mondjuk egy Szűz. Az érzelmi befolyásoltság mindenképpen nagyobb, mint a józan megfontolások. Ha nagyon vágyik valamire, ennek a vágynak enged inkább.

RACIONÁLIS jegyek

Kulcsszó: az ész

A föld és levegő elemű jegyeket számítjuk ide. Vagyis: Bika, Szűz, Bak illetve Ikrek, Mérleg, Vízöntő.

A racionális beállítódású embereknek (ez arra is vonatkozik természetesen, ha sok az egyéni horoszkópban a racionális jegyekben álló bolygó) a vezérszempont az, hogy kézzelfogható, tételesen alátámasztható-e az a dolog, amit mérlegel. A szimpátia-antipátia természetesen az ilyen embereknél is megjelenik, de legalább megpróbálnak nem törődni vele, hanem azt a kérdést teszik fel, hogy mi értelme vagy milyen haszna van számukra a vizsgált dolognak. A megdönthetetlen tényekre szeretik/szeretnék alapozni döntéseiket. Megvan persze itt is a különbség a föld és levegő elemű racionálisok között. A földnél az érték-központúság a meghatározó, a levegőnél pedig a szellemi jellegű plusz (szellemi érték).

ÖSSZEHASONLÍTÁS

A kétféle hozzáállás összehasonlítására a legjobb példa a szerelmi kapcsolat. Az emocionálisoknál – mint láttuk, fel sem merül efféle kérdés, hogy mi értelme van, hanem ha megvan a megfelelő rezonancia, akkor hagyja, hogy az érzés vigye magával. A racionálisoknál is megvan persze a rezonancia, hiszen az emberi ösztön, a hormonok éppúgy működnek náluk is, mint az emocionálisoknál. Azonban párhuzamosan, vagy egyenesen háttérbe szorítva az ösztönös vonzalmat, nyomban feltesznek kérdéseket. A föld elemnél kifejezetten praktikus motívumok dominálnak: vannak-e közös célok, van-e a másiknak is biztos bázis a háta mögött, anyagi szempontjaik összeegyeztethetők-e? A levegősöknél a legnagyobb kérdés: tudnak-e kommunikálni egymással? Azután a közös érdeklődés, a viszonylagos vagy erős függetlenség biztosításának kérdései, s így tovább.

Az erős emocionális érdekeltségű embereknél a jobb agyfélteke viseli az irányító funkciót és még a teljesen racionális kérdésekben is döntő szerepet kap. Például Einstein horoszkópjában csaknem 70 %-ot képvisel az emocionális jegyben álló bolygók aránya, de lehetne számos példát sorolni a tudomány berkeiből, hiszen egy felfedezéshez nyilván kell az a plusz, ami túl van a racionálisan megismerhető tartományon. Ezt hívjuk intuíciónak. (Több más elem is utal intuícióra – mondom gyorsan, mielőtt bárki elkönyvelné, hogy ha kevés az emocionális elem valakinél, akkor szóba nem jöhet nála megérzés.) A lényeg tehát az, hogy az emocionálisok az érzelmek, érzések által vezérelt alkatok.

A racionális, bal agyféltekés beállítódásnál viszont gyakran előfordul olyan törekvés, hogy megpróbálja az érintett elnyomni érzéseit és arra haladni, amerre a józan megfontolások vezérlik. Az érzelmeket józan ésszel irányítani a fából vaskarika kategóriába tartozik, de az erősen racionális ember csak neki- nekifut mindig. Van, akinek sikerül is, de gyakran kénytelen megadni magát azoknak az intenzív ösztönös indíttatásoknak, amelyek ellenében mégiscsak alulmarad. (A karma tudattalanban munkáló kényszerítő elve érhető tetten ebben a jelenségben is.)

2012.10.03.

12.

A jegyek rendszere – évszakok szerinti felosztás

Az öt, zárt rendszerű (a jegyeket azonos számú csoportokba soroló) kategóriánkból áttekintettük már az első négyet: az elemi, minőségi töltés szerinti és emocionalitási felosztást – lásd a 7-től 11-ig tartó részeket.

Az utolsó, ötödik kategóriánk az évszakok szerinti, amely értelemszerűen négyszer hármas csoportokra bontja a 12 jegyet – amennyiben még figyelembe vehetünk négy évszakot (idősebbek emlékeznek rá, hogy volt ilyen). Nos, ez a kategorizálás most minden évszakba, alcsoportba egy-egy minőséget fog össze.

A sorrend adott, a Kostól (március 21.) indulunk és hármasával egy-egy évszakhoz számítjuk a jegyeket. Természeti, pontosabban: mezőgazdasági analógiával közelítjük meg a kérdést, ahogyan a születés-újjáéledés, majd érlelés után a betakarítás következik, míg végül a megpihenés, visszavonulás, összefoglalás és új ciklus előkészítése zárja le az évet.

TAVASZI JEGYEK

A kardinális Kos, fix Bika, labil Ikrek tartozik ide.

Kulcsszó: indítás

A magvetés, sarjadás, új növényi élet kezdete a tavasz. Az ehhez az évszakhoz tartozó jegyek könnyen indítanak, fiatalosak, nyitottak az új befogadására. Aktívak, élénkek és kezdeményezők. Mint mindig, itt is meg kell vizsgálni a kivételt vagy a látszólagos kivételt. A Bika mint föld elemű és fix minőségű, ráadásul negatív töltésű jegy hogyan is áll az élénkséggel és a kezdeményezéssel, hiszen azt láttunk, hogy a föld óvatos és lassú, a fix szintén és még halogat is. A föld jegyek közül a Bika a legkevésbé gyanakvó, és igenis vállalkozó szellemű, amennyiben olyan dolgokat kell kipróbálni, ami érdeklődési körébe vág. Például egy új receptet habozás nélkül vidáman kipróbál és ha nem sikerül hát nem sikerül, szívfájdalom nélkül kidobja és addig kísérletezik, amíg tökéletes nem lesz a késztermék.

NYÁRI JEGYEK

kardinális Rák, fix Oroszlán, labil Szűz

Kulcsszó: érlelés

A nyári jegyek dolga a növekedés, fejlődés elősegítése, ötletek továbbfejlesztése és megvalósítása. Két negatív jegy is esik ebbe a körbe (Rák, Szűz), s bár tőlük sem áll távol a kreativitás ) különösen a Ráktól, hiszen fantáziadús vizes jegy), de mégis a pozitív Oroszlán a legtalálékonyabb, leg-innovatívabb még ha kényelmes is. Nagy tevékenységi vágy jellemzi a nyáriakat, jóllehet a Ráknál ez nem annyira látványos, de ha jobban megnézzük őt vagy belegondolunk: pontosan érzékelhető az, hogy még amikor ábrándozik, akkor sem nyugszik, hanem valamit mindig szorgoskodik. A fix, s így lassú Oroszlán ugyanakkor tűz elemű is, így hát az aktivitás éppúgy jellemzi, mint minden tüzest, csak a kissé lustább nyáridőnek megfelelően komótosabban, s megelégszik az ugartörés helyett az érleléssel.

ŐSZI JEGYEK

kardinális Mérleg, fix Skorpió, labil Nyilas

Kulcsszó: betakarítás

A legváltozatosabbak az őszi jegyek, úgy funkciójukban, mint abból a szempontból, mennyire lehet őket egységesíteni. A funkciójuk ugyanis többrétegű: összegzés – befogadás, raktározás, kiegyenlítés. Érdemes átgondolni: itt is két pozitív jegy szerepel, s akkor miért is beszélünk befogadásról? A Mérleg az egyik pozitív, de mint egyensúlyt kereső, kiegyenlítő jegy alkalmas erre. A Nyilas pedig labil természete révén, hiszen a labilok a szolgálat jegyei. A Mérleg a Zodiákus második felének első jegye, az első összegző-kiegyenlítő jellegű. A Skorpió: maga a befelé fordulás, megőrzés, a Nyilas pedig filozófiai hajlamai révén az összegző gondolkodás.

TÉLI JEGYEK

kardinális Bak, fix Vízöntő, labil Halak

Kulcsszó: visszavonulás

Még a XX. század első harmadában is jellemző volt az, hogy télen lelassult az élet, visszahúzódtak a mezőgazdasággal foglalkozó emberek (ha tanyán éltek, ha falvakban) és azzal foglalkoztak, hogy feldolgozták a betakarított alapanyagokat, kezelték a téli fogyasztásra és tavaszi vetésre eltett terményeket, megjavították az eszközöket, átgondolták a letelt gazdasági év eredményeit és buktatóit és gondolatban- cselekvőleg előkészítették a következő termelési ciklust. A téli jegyekre jellemző mindezekkel összefüggésben az elvonultság igénye, sőt: magány-igény. Önálló és távlati gondolkodás, alkotásvágy. Emellett bizonyos fáradtság, a fagy miatt egyfajta merevség is. A levegős Vízöntő egyúttal fix jegy is, aki az elveihez ragaszkodik körömszakadtáig, s ebben igen rugalmatlan, rigid. A Halak pedig bár labil jegy, de vizes is, s így a fagy még kevésbé áll tőle távol, hiszen negatív is.

ÖSSZEFOGLALVA:

A tavaszi és nyári jegyek közelebb állnak a természethez (az első 6 jegyről van szó, a következő részben utalok majd a jegyek sorrendjére is). A tények által befolyásolhatók. Kedélyük derűs, vidám, kifejezetten optimista beállítódásúak.

Az őszi és téli jegyek a szellemiség, kultúra által befolyásolhatók. Fontosak számukra az ideák és velük kapcsolatos aktivitás, hogy ne mondjuk: küzdelem. Visszafogottabb kedély jellemzi őket még a két levegős és egy tüzes jegyet is (Mérleg, Vízöntő és Nyilas). Valami rezignáltság érzékelhető rajtuk is. Az őszi jegyeknél nem annyira jellemző (bár a Skorpiónál elő- előfordul), de a télieknél annál inkább a depresszióra való hajlam, ismét csak függetlenül az elemi és minőségi kategóriáiktól.

2012.10.10.

13.

Összefoglalás és a jegyek egyéb csoportosításai

Áttekintettük az öt, zárt rendszerű (a jegyeket azonos számú csoportokba soroló) kategóriánkat. Miután megismerkedtünk tehát ezekkel a kategóriákkal, ismét hangsúlyozom, hogy az ember személyi összetételében gyakran látszik egy vagy két kategória túlsúlya, ami eleve informál minket arról, hogy akár a Nap, akár az Ascendens jegyéhez képest merre tolódnak a hangsúlyok. Ha például egy Bak Napú és Bika Ascendensű embernél a 10 égitestből 6 vizes jegyekben található, akkor nem mondhatjuk ki a verdiktet mi szerint egy röghöz kötött, csakis a tényekhez ragaszkodó, érzelmek által kevéssé érintett emberről lenne szó, hiszen a rengeteg víz elmossa folyton a szkepticizmust és minduntalan teret enged az érzelmi befolyásoknak. Az más kérdés, hogy komoly belső ellentmondást jelent az illető számára, akiben állandó vita folyik a kétféle (és még ki tudja hányféle) motiváció között. A legkönnyebb megállapítani egy képletben (horoszkópban), hogy a tíz égitest és a két legfontosabb házcsúcs, az Ascendens és az MC tengely (az utóbbiról később, a házaknál lesz majd szó, egyébként a függőleges tengely felső fele, az élet- és a horoszkóp tetőpontja, csúcsa) milyen kategóriához tartozó jegyben helyezkedik el, s hamar megállapíthatjuk, hogy van-e túlsúlyban ezek közül valami. Még azt is – mint az iménti példánál is láttuk – hogy vajon a hasonlóképpen fontos kiindulási alapokkal (Nap és Ascendens) ellentmondásba vagy harmóniába kerül-e. Egy stabil támpontot jelent tehát ahhoz, hogy a további, egyre finomabb részleteket értelmezzük a horoszkópból.

Nemcsak a tárgyalt 5 kategória létezik, hanem olyan csoportosításunk is van, amely nem a megismert zárt rendszeren belül mozog.

EMBERI ÉS ÁLLATI JEGYEK

A 12 jegyből 7 az úgynevezett állati csoporthoz tartozik – ezért Zodiákus, Állatöv az egyik neve a Nappályának. (A kínai asztrológiában pedig csakis állatok szerepelnek.) Ide, az állati jegyek közé tartoznak értelemszerűen a Kos, Bika, Rák, Oroszlán, Skorpió, Bak, Halak. A többit az ember-jegyekhez soroljuk, a Nyilassal együtt, aki ugyan félig ló, félig ember, de a felsőteste és az agya emberi, ezért egyértelműen ebbe a kategóriába tartozik.

Az állati jegyeknél nagyobb szerepet kapnak az ösztönök, az ember-jegyeknél pedig az ösztönöktől elvonatkoztatott (legalábbis elvonatkoztatni szándékolt) intellektuális irányítás. Vigyázat! Ne keverjük az emocionális-racionális kategóriánkkal, jóllehet az állati jegyekből 5, csaknem a teljes „létszám” emocionális, az imént is kiemelt Nyilas hiányzik. Van viszont két, egyébként a racionális kategóriába sorolt jegyből, méghozzá a föld elemű Bika és Bak személyében.

A fogalmi tisztázás céljából idézem A magyar nyelv értelmező szótárának (Akadémiai Kiadó, Budapest 1966 – a netes szótár által felül nem írható – ) megfelelő szócikkeit.

Ösztön  „…Embernek, állatnak az a veleszületett készsége, mely közvetlen indíték hatására az egyén, ill. a faj fenntartása érdekében a tudattól független, célszerű magatartásra sarkall, és amely az embernél az akarat s az értelem szabályozása alatt áll….”

Érzelem  „…Az ember tudatának, lelkivilágának az az állapota, tartalma, gyakran az értelemtől és az akarattól független olyan megnyilatkozása, amelynek forrása az emberekkel, tárgyakkal, a külső világ jelenségeivel szemben való szubjektív, egyéni jellegű állásfoglalás.”

KETTŐS JEGYEK

A Halak csillagkép fantáziarajza

Ez a kategória mindössze három jegyet tartalmaz, az Ikreket, Nyilast és Halakat. Az Ikrek azért kettős, mert az ikerpárt két személy teszi ki, a Halak azért, mert a csillagképben, amelyről elnevezték, a fantázia két halat látott, a Nyilas pedig két okból is: az imént is említett félig állat- félig ember volta miatt, valamint amiatt, mert nem is két, hanem négy lábbal áll a földön, ám a levegőbe lövöldöz a nyilaival. Úgy is szoktuk fogalmazni, hogy az ideákat lődözi. (Értsd: kiválóan boldogul a rögvaló talaján, miközben szívesen kalandozik holmi idealizált távolabbi jövőben vagy dimenzióban.)

A kettős jegyekre jellemző, hogy nem is tudnak egyféle dologgal foglalkozni egyidejűleg, hanem legalább kétfélével. Vagy több. A legjellemzőbb az Ikreknél: evés közben olvas, közben szól a rádió vagy megy a tv, szörföl egyet a neten és küld egypár SMS-t. Na és többé-kevésbé mindegyiket felfogja, vagy legalábbis annyit, amennyire szüksége van az információtovábbításhoz. Félretéve a féltréfát: két foglalkozás, vagy munkahely, két tanulmány, két sportág, két lakóhely, két kapcsolat, két filozófia és így tovább – ez jellemzi a kettős alkatot. Akkor érzi jól magát egy vérbeli kettős, amikor zajlik az élet és nem marad le semmiről. Természetesen az elmélyülés és megbízhatóság nem tartozik erényeik közé, bár a Nyilas nagyon igyekszik legalább a látszatot megőrizni, jobb esetben törekszik arra is, hogy minden szempontból feddhetetlen legyen, mert méltósága ezt követeli. Sőt. Mielőtt még az összes kettős jeggyel azonnal szakítana párja, aki ezt itt olvassa, sietek leszögezni, hogy az Ikrek és a Halak is keresi – a labilitás miatt – a támaszt, kapaszkodót, biztonságot és ennek érdekében képesek tartósan lehorgonyozni egy érzelmi kapcsolat mellett. Más területeken élik ki, vezetik le azt a belső ingert, ami a folytonos változásra, hullámzásra készteti őket.

A három kettős jegy egyúttal megfelel a labilok kategóriájának (Minőségi felosztás 9. rész), ám innen is hiányzik a Szűz. Mint föld elemű, ő általában egyféle dologra szeret/tud koncentrálni, mi több: frusztrált lesz, ha arra akarják rábírni, hogy egyidejűleg több dologgal foglalkozzék, hiszen akkor nem tud elég alapos lenni. Ettől függetlenül a tartós koncentráció – mint az összes labilnak – neki sem megy jól, de nem kap bele pihenés gyanánt egyikből a másik tevékenységbe, ahogyan azt a kettősök viszont megteszik.

AZ ÁLLATÖVI JEGYEK MINT A FEJLŐDÉS ÁLLOMÁSAI

Ez a címe Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve című munkájában a IV. fejezet 7. részének. 134. oldal.) Egy gyönyörű sorban, filozófiai mélységű felfogásban ismerteti szerzőnk a 12 jegy jellemzőit és „fejlődési sorát” a Kos magára ébredésétől kezdve a Halak mindenségben feloldódásáig, egységbe visszatéréséig. A végén hangsúlyozza, hogy „…mindez nem annyit jelent, hogy akkor valamelyik következő jegy típusa szükségképpen magasabbrendű és fejlettebb is, mint a megelőzőkéi. Az átélés és tapasztalatgyűjtés fokozatainak köre ismételten sorrakerülhet az újraszületések sorában, a lélek a maga fejlettségének megfelelő fokozatban ismerkedik a léttel és vizsgázik, de a ciklus örök.” Érdemes mindenképpen elolvasni elejétől a végéig (156. oldalig), jobban megértjük az összes jegy jellemzőit minden – mentális- pszichés- spirituális; ösztön- és értelmi – szinten. (Az Ezotreikus könyvtárban online is hozzáférhető a mű.)

2012.10.17.

14.

Rejtett Ascendens

Nem minden asztrológiai iskola használja ezt a fogalmat, pedig nagyon fontos. Másképpen súlyponti jegynek is nevezzük azt a horoszkópelemet, amit tulajdonképpen az első három kategória segítségével számítunk ki és korántsem csak az eddig is kiemelt legfontosabb tényezőket – Nap-jegy, Ascendens jegye – vesszük figyelembe benne, hanem mind a 10 égitestet, továbbá az Ascendens és az MC tengelyt. (Az utóbbiról később, a házaknál lesz majd szó, egyébként a függőleges tengely felső fele, az élet- és a horoszkóp tetőpontja, csúcsa.)

A számítás a következőképp történik: az Ascendens, Nap, Hold és a Merkur 2-2 ponttal szerepel összesítésünkben, a többi elem (7 bolygó és az MC tengely) pedig 1-1 ponttal. Így összesen 16 ponttal fogunk kalkulálni. Vannak, akik figyelembe veszik a Holdcsomókat is, mi azonban nem, mert ezeknek egészen más a jelentősége és jellege, mint az égitesteknek (ahogyan azt ennek az internetes felületnek a törzsolvasói bizonyára nagyon jól tudják). Ugyancsak van eltérés abban is, hogy egyes iskolák az MC-t kihagyják.

Táblázatos formában célszerű megjeleníteni a két első, legfontosabb kategória szerinti felosztásban a bolygó- és tengelyállást, sajnos itt nem tudom így megjeleníteni, ezért kénytelen vagyok folyamatosan leírni. Aki azonban szeretné a továbbiakban is használni a módszert, jobb ha minél előbb megrajzolja és megszokja a táblázatot.

Példaként vegyünk egy közismert embert. Alfred Hitchcock 1899. augusztus 13-án 19 óra 45-20 óra között  született Londonban. Külön nem sorolom fel a bolygóit, hanem rögtön a megfelelő kategóriák szerint.

Tűz jegyben: Nap, Vénusz (Oroszlán), Uránusz, Szaturnusz, MC (Nyilas)            6 pont

Föld jegyben (Szűz) csak a Merkur                                                                     2 pont

Levegő jegyben Mars (Mérleg), Plútó, Neptun (Ikrek)                                        3 pont

Víz jegyben Jupiter, Hold (Skorpió), Ascendens (Halak)                                     5 pont

Összesen                                                                                                          16 pont

Nézzük meg most aszerint, hogy milyen minőségű jegyekben vannak egyúttal az imént felsorolt elemek:

Kardinális: Mars (Mérleg)                                                                                   1 pont

Fix: Nap, Vénusz (Oroszlán); Jupiter, Hold (Skorpió)                                          6 pont

Labil: Uránusz, Szaturnusz, MC (Nyilas) Merkur (Szűz);

Plútó, Neptun (Ikrek); Ascendens (Halak)                                               9 pont

Összesen                                                                                                          16 pont

Látjuk, hogy a legmagasabb pontérték egyik kategóriában, az elemiben a tűz jegyeknél – 6 pont; a másikban a minőségi felosztásban pedig a labil jegyeknél – 9 pont – jött ki. Az az egyetlen jegy pedig, amelyre ez a két kategória együttesen jellemző, az a Nyilas. Hitchcock rejtett Ascendense következésképpen Nyilas.

A rejtett Ascendens jelentőségére illetve jelentésére a legegyszerűbb azzal rávilágítani, hogy az emberek többségénél, mintegy 60 %-nál a rejtett Ascendens megegyezik vagy a Nap szerinti, vagy az Ascendens szerinti jeggyel. Ebben az esetben vagy az egyiket, vagy a másikat erősíti és az értelmezésben egy kisebb támpontot jelent, s különösebben nem szükséges vele foglalkozni. A többi embernél viszont – körülbelül 40 %-ban egy harmadik jegyre jön ki és itt látszik igazán, mennyire meghatározó. Ugyanis nem „kétféleképpen” – a Nap és Ascendens jegye szerint fog megmutatkozni az érintett szülött beállítódása, reakciómódja, mentális- pszichés képességei, ereje, s így tovább, hanem háromféleképpen: hol a Nap-jegy, hol az Ascendens, s hol a rejtett Ascendens szerint. Persze ez egy sematikus értelmezés és nem meghatározott szabályszerűség szerint váltakozik a háromféle mód, hanem attól függően, mikor melyik kerül dominanciába valamilyen okból. (Arról nem beszélve, hogy még az itt említetteken kívül számos egyéb horoszkópelemet is figyelembe kell venni.)

Amikor a Nap és Ascendens jegyétől eltérő lesz a rejtett Ascendens, az is színesíti a személyiséget, egyúttal kicsit bonyolítja is. Önmaga számára is kihívást, plusz feladatot jelent, hogy kövesse egyik motivációját a másikkal, amelyek sokszor ellentmondanak egymásnak, s képzeljük el a környezetét, amely még kevésbé tudja követni: mikor melyik „én” kerül felszínre. Nagyon jó viszont, ha ezzel is tisztába kerül az érintett, mert legalább önmagához jobban tud viszonyulni.

Vannak helyzetek, amikor „holtverseny” alakul ki, például azonos pontértékben szerepel a tűz és víz elem a rejtett Ascendens számításánál. Ilyenkor fordulunk segítségül a töltés szerinti felosztásunkhoz. Amennyiben ugyanis a pozitív töltésű össz-pontérték magasabb, akkor a tűz, ha viszont a negatív, akkor a víz lesz a „nyertes”. Amennyiben egyenlő értékben szerepel mindkettő, vagy a minőségi kategóriában jön ki azonos pontérték két minőség között, akkor már nincs „szabály”, egyénileg kell elbírálnunk, hogy vajon merrefelé is dől el a mérleg nyelve? Bizonyos felfogás szerint ilyen esetben ha az Ascendens jegye szerepel a lehetséges változatok között, akkor afelé. Saját tapasztalatom azonban az (méghozzá igen határozottan), hogy mindig a harmadik jegy „győz”. Például: legyen a Nap-jegy Bika, az Ascendens Nyilas és a Szűz vagy a Nyilas között lehet/kell választani a rejtett Ascendensnél. A Szűz vonások legalább annyira megmutatkoznak az érintettnél, mint a Nyilaséi – még akkor is, ha történetesen ebben a föld jegyben (tudniillik a Szűzben) nincs is bolygó!

További variációkkal is lehet találkozni, amikor két olyan jegy között kell dönteni, amelyek eltérnek úgy a Nap, mint az Ascendens jegyétől. Nagyon ritkán három jelölt is lehet. Ilyenkor keressünk valamilyen támpontot. A le- vagy felszálló Holdcsomó jegye; az a jegy, amelyben több bolygó van; az a jegy, ahol a születési uralkodó tartózkodik, vagy az, amelyik megerősít valamely másik kategória. (Születési uralkodó az a bolygó, amely az Ascendens jegyének az ura, ez jelképezi magát a szülöttet, a horoszkóp tulajdonosát. A legfontosabb égitest a képletben. Később ennél bővebben is beszélünk róla.)

2012.10.31.

15.

Gondolatok a kézi- gépi horoszkópokról

Mielőtt tovább haladnánk az asztrológiai alapismeretekben, megállunk egy pillanatra. Ennek a sorozatnak nem célja, hogy szisztematikusan és tételesen megismertesse a horoszkópkészítés- és elemzés minden részletével az érdeklődő olvasót, csupán betekintést szándékozik nyújtani abba, hogyan is zajlik a magazin horoszkópokon túlmutató elemzés. A komolyabban vehető tanulmányok során azonban egészen az alapoktól haladunk, amibe beleértendők azok a számítások is, amelyek egy horoszkóp elkészítéséhez, megrajzolásához elengedhetetlenül szükségesek. Egyre gyakrabban felmerül a kérdés, hogy vajon valóban szükség van-e erre – nos, ezzel kapcsolatban osztom meg tapasztalataimat, véleményemet.

A modern asztrológusok a számítógép elterjedt használata előtt is könnyebb helyzetben voltak, mint a Kepler, Regiomontanus, Placidus és több elszánt asztronómus és asztrológus munkásságát megelőző korokban. Minden egyes konstellációt külön-külön kellett ugyanis kiszámítani bonyolult, magasabb matematikai- geometriai ismeretek birtokában, s csak kevesek voltak erre képesek. Többek között az említett személyek állítottak össze hangyaszorgalommal olyan táblázatokat, amelyek néhány napos intervallumokban, táblázatokban feltüntették a bolygóállásokat (Kepler) illetve kiszámították a házállásokat (Regiomontanus) lépésről- lépésre. Később persze továbbfejlesztették a táblázatokat, napi feljegyzések (efemeridák) jelentek meg a bolygóállásokról, s ezek, valamint néhány kiegészítő információ (zónaidők, koordináták) birtokában már egyszerűbb és gyorsabb megállapítani bármilyen földrajzi helyre és időre egy-egy horoszkóp ház- és bolygóállását.

A személyi számítógépek és gépi asztrológiai programok bárki számára hozzáférhetővé teszik a konstellációk azonnali kirajzolását, s a horoszkóp egyes részleteinek lebontását, csoportosítását, összesítését (mint amilyent például a rejtett Ascendensnél láttunk.) Hovatovább feleslegesnek érzi az asztrológiával ismerkedni kívánó, vagy egyenesen: az asztrológiát tanuló azt, hogy saját maga keresse ki a bolygóállást, számítsa ki, s rajzolja fel a konstellációt. Következésképpen megtanulni sem kell ennek a technikáját – tartják sokan.

A kézi számítások és rajz elhanyagolásával olyan fontos tényezők maradnak ki, amelyek az elmélyült elemzést segítenék. Már ott kezdődik a probléma, hogy a gépi rajz nem tud érzékeltetni néhány dolgot kellő vizualitással, hiszen nem képes alkalmazkodni a változatok sokaságához, hanem mechanikusan rendez. Nem lehet látni a bolygók aktuális sebességét, mozgásuk törvényszerűségeit úgy, mint amikor az efemeridát (napi feljegyzéseket – bolygóállás-táblázatokat) lapozza az asztrológus. Az alaphoroszkópnál is van ennek jelentősége, a prognózisoknál pedig óriási. A legnagyobb veszteség pedig abban rejlik, hogy a kézi számításokkal és rajzzal elérhető elmélyülés teljes egészében elmarad. Az erre fordított időt nem lehet illetve nem érdemes megtakarítani. Egy bizonyos energia-részt kénytelen mégis a gépi horoszkópokat használó ember belerakni a munkába, mivel bogarásznia kell azokat a tényezőket, amelyeket a kézi rajzzal már régen és sokkal mélyebben tudna. A többit elmellőzve viszont egyszerűen kihagy olyan tényezőket, amelyek szükségesek lennének a szisztematikus és a lehető legátfogóbb, a legtöbb rejtett motívumot felszínre hozó elemzéshez.

Az intuíció forrásától és folyamatos szinten tartásától zárja el magát az, aki csak gépi horoszkópot használ. Ennek természetesen nincs tudatában, hiszen nincs összehasonlítási alapja. Valamilyen benyomása támad egy ábra láttán, foszlányokban feljönnek képzetek, s ezek miatt vélheti azt, hogy működik az az intuíció, ami ugyancsak elengedhetetlen a képletelemzéshez. Pedig ez nincs így, csakis azokban az esetekben, amikor amúgy is működne, akár teljesen eszköztelenül – az ilyen embert viszont úgy hívjuk, hogy látó vagy médium vagy valami más, de nem asztrológus.

Saját praxisomban persze magam is használok gépi horoszkópot, mindenekelőtt önellenőrzésre, kutatási munkáimhoz nagyobb tömegű képletek előállítására, hirtelen felkészüléshez és ha nyílt napokon veszek részt, ahol 15-20 perces heveny „elemzést” kell végezni. A teljes horoszkópelemzéshez azonban változatlanul ugyanúgy kiszámítom az alapadatokat és felrajzolom az ábrát, mint mielőtt elkezdtem volt használni a gépi programokat. Jól fel tudom tehát mérni a különbséget.

A tömeges felhasználás mindig és minden területen, amit érint, felhígulással jár. Ennek újabb következménye az a visszahatás, hogy próbál újrarendeződni az adott rendszer, olyan támpontokkal, kiegészítésekkel, amelyek mégis biztosítanának valamilyen minőséget. Bizonyára ennek a folyamatnak is köszönhető az a gombamódra szaporodó temérdek elmélet (de még inkább temérdek ál-elmélet), amely hivatott lenne pótolni a megtakarított tapasztalatot. Egyik ilyen kedvencem a viszonylag frissek közül az Ascendens érvényesülési idejére vonatkozó (kártékony) még csak nem is hipotézis, hanem már-már axiómaként kezelt tétel. Nincs olyan, hogy melyik elem erősebb és mikor kezd érvényesülni – általában, vagy hogy ezt és ezt jelenti egy-egy jellegzetesség, például többször felbukkanó alakzat. Ahány ember és ahány horoszkóp, annyiféleképpen nyilvánul meg ugyanis. Az ilyen és ehhez hasonló tényezőket még csak megtanulni sem lehet, hanem az egyéni konstelláció alapos vizsgálatával tudunk bizonyos megállapításokat tenni az adott személyre vonatkoztatva.

Minden egyes ember egy különálló Univerzum, egyedileg megnyilvánuló csoda – nem szabad, nem lehet gépiesen közelíteni. Ha foglalkozni kívánunk vele, jó ha nem takarítjuk meg a hozzá szükséges időt, és jó ha érzünk irányában ennyi tiszteletet. A nagy egésszel szemben pedig a kellő alázatot.

2012.11.07.

16.

A bolygók kozmikus helyzete – 1. rész

(A Sorozatok bevezetőjének kibővített része)

Ilyen néven emlegetjük azt, hogy melyik bolygó milyen jegyben tartózkodott- tartózkodik adott pillanatban, s hogy azzal a jeggyel milyen viszonyban van.

Az asztrológia kezdetei óta megszemélyesítjük a jegyeket is és a bolygókat is. Egyes jegyek és bolygók „tulajdonságai” nagyon hasonlítanak egymásra. A tüzes Kossal analóg az ugyancsak tüzes természetű Mars, a szelíd Bikával a harmónia jelölője, a Vénusz, a kommunikatív Ikrekkel a fő-fő kommunikátor: a Merkur, s így tovább. Amikor egy égitest abban a jegyben jár, amellyel a legjobban emlékeztetnek egymásra, akkor van uralmi helyzetben (otthon van, domicil, domicíliumban van). Ez a lehető legerősebb pozíció számára, mert teljes egészében meg tudja mutatni eredendő tulajdonságait. Kicsit hasonlít erre a helyzetre az úgynevezett emelt (exaltáció, „felmagasztaltság”) pozíció, amelynek bővebb részleteit a következő részben ismerjük meg, egyelőre az a lényeg, hogy ez is jelentős potenciál-növekedést jelent. A harmadik fontos minősítés az „erő” helyzete, ennek a finomabb részleteit ugyancsak a később tárgyaljuk, de az alábbi táblázatban jól látható, hogy melyik égitest melyik jegyben nyer valamilyen néven nevezett erőfokozást.

Nemcsak erőfokozást tartunk számon persze, hanem erőcsökkenést is. Ennek kétféle megnyilvánulása van. Rangvesztésnek (exil, exílium, száműzetés) tekintjük azt a helyzetet, amikor a bolygó uralmi jegyével szemben lévő területen tartózkodik. Például: a Mars uralmi jegye a Kos, ha a Mars tehát a Mérlegben jár, akkor rangvesztett állapotban leledzik. A másik hasonló erővesztést az emelt helyzettel szembeni pozíció mutatja, s ezt esésnek (romlás, casus, fall) hívjuk. A Hold például emelt helyzetben van a Bikában, következésképp a szemben lévő Skorpióban esésben.

Az erőcsökkenést elszenvedő égitesteknél azt érzi a szülött (az érintett személy), hogy valamilyen tulajdonsága, tulajdonság-együttese nem éri el azt a minőségi-mennyiségi szintet, amit másoknál lát vagy amit szeretne vagy amit egyéb kvalitásai folytán jogosnak tart. Két fő magatartási forma figyelhető meg ennek következtében. Az egyik a beletörődés, visszahúzódás – abból a szempontból, amit az égitest jelent adott horoszkópban, esetleg még inkább hangsúlyozva azt a jellegzetességet, „hiányt”, amit a rangvesztett vagy esésben lévő planéta mutat.

Például: a Bakban lévő Hold rangvesztett, hiszen a Hold a szemben lévő jegyben, a Rákban uralkodik. A Bak-Holdasoknál az egyik legfeltűnőbb jellegzetesség az, hogy érzelmeiket nem tudják jól megnyilvánítani a külvilág felé, ezért nagyon gyakran megkapják az érzéketlen, cinikus minősítést. Rá is játszhatnak aztán erre, rendszerint önvédelemből.

A másik magatartási forma viszont a kompenzálás, sőt: túlkompenzálás. Abbéli igyekezetében, hogy pótolja a hiányt, megszerezze azokat a vonásokat, amelyeket másoknál ideálisnak gondol, az érintett személy hajlamos erős túlzásokba esni.

A Bika Marsú ember meg van győződve arról, hogy tőle mérhetetlenül távol áll az erőszak, mivel az agressziót jelölő égitest az ő születésekor rangvesztett helyzetben volt. Csakhogy ez egy rendkívül relatív érzés – nem beszélve arról, hogy ezen kívül még 9 égitest van neki is a képletében és bőven megvan az elvi, s sokszor a gyakorlati esély arra, hogy valami más helyettesítse a Marsot. Tehát amikor valamit nagyon szeretne elérni az ilyen ember, felpumpálja magában az összes fellelhető, másokkal szembehelyezhető energiát és egy egész tank-hadosztályt megszégyenítve kezd el törekedni célja felé. Sokkal kevesebb energia bevetése is bőségesen elegendő lenne, de mivel ő azt érzi, hogy „gyenge”, inkább sokszoros erőket vet be, semhogy alulmaradjon.

Lássuk tehát, hogyan alakul a bolygók kozmikus helyzete:-

Uralom Emelt Erő Rangvesztés Esés
Nap Oroszlán Kos Nyilas Vízöntő Mérleg
Hold Rák Bika Halak Bak Skorpió
Merkur Ikrek, Szűz Szűz Mérleg, Vízöntő Nyilas, Halak Halak
Vénusz Bika, Mérleg Halak Bak, Ikrek, Vízöntő Skorpió, Kos Szűz
Mars Kos, Skorpió Bak Oroszlán, Nyilas, Halak Mérleg, Bika Rák
Jupiter Nyilas, Halak Rák Kos, Oroszlán, Skorpió Ikrek, Szűz Bak
Szaturnusz Bak, Vízöntő Mérleg Bika, Szűz, Ikrek Rák, Oroszlán Kos
Uránusz Vízöntő Bak Ikrek, Mérleg Oroszlán Rák
Neptun Halak Nyilas Rák, Skorpió Szűz Ikrek
Plútó Skorpió Kos Rák, Halak Bika Mérleg

Meg kell jegyezni, hogy korántsem egységes az asztrológia annak megítélésében, hogy melyik bolygó milyen jegyben van erőben. Ezzel kapcsolatban többféle besorolással lehet találkozni. Az itt feltüntetettek azok a pozíciók, amelyekkel én is dolgozom.

 

Uralmi csere (recepció)

Érdekes jelenség alakul ki akkor, amikor két bolygó uralmi „helyet cserél”, egyik a másik által uralt jegybe kerül és megfordítva. Ez is jelentékeny erőfokozást jelent ugyanis, bár az uralmi vagy emelt helyzet erejét nem éri el. Egy példával szemléltetem, hogy mire is mondjuk, hogy uralmi cserében van két bolygó. Napjainkban (2012. október elejétől 2015. tavaszáig) aktuális a Szaturnusz és Plútó uralmi cseréje. A Szaturnusz – ami a Bak ura – most a Skorpióban jár, viszont a Plútó – a Skorpió ura – a Bakban. Vagyis egymás uralmi jegyében tartózkodnak.

Az uralmi csere különösen érdekes és fontos akkor, ha két rangvesztett bolygó között létesül. (Például: Ikrek Jupiter és Nyilas Merkur – a Merkur ugyanis az Ikrek ura, a Jupiter pedig a Nyilasé, s a példában rangvesztésben, viszont egymás uralmi jegyében is, tehát recepcióban is vannak.) Ilyenkor jelentősen javít a rangvesztett helyzeten ugyanis az uralmi csere, ha teljesen ki nem is tudja egyenlíteni.

A kettős uralmi csere ritka, ám még nagyobb erőfokozódást jelent. Ez csak azoknál a jegyeknél jöhet létre, ahol két uralkodó bolygó van, tehát a Skorpió, Vízöntő és Halaknál. Mindhárom kettős uralmú jegyből említek egy-egy példát: Vénusz a Skorpióban, Plútó a Mérlegben, Mars a Bikában. Ez egyúttal reprezentálja a rangvesztés kompenzálását is, hiszen az összes említett bolygó exil az adott jegyben. Viszont a kettős uralmi csere erősen feljavítja valamennyinek az állapotát. Második jegyünk, ahol két uralkodó bolygó van, a Vízöntő, ebbe helyezzük el a Merkurt. Uránusz az Ikrekben, Szaturnusz a Szűzben. Harmadik a Halak: legyen itt a Mars, a Neptun pedig a Skorpióban, Jupiter a Kosban. A két utóbbi példánkban az égitestek eleve erős pozícióban vannak (valamennyi erőben), s a kettős uralmi csere hatványozza ezt.

2012.11.28.

17.

A bolygók kozmikus helyzete – 2. rész

Az Emelt helyzet talán a legnehezebben értelmezhető a kozmikus értékelések közül. Már a megközelítése sem azonos a régebben is ismert, úgynevezett ősbolygók és az újkori (transzszaturnális, transzcendens, generációs) bolygók szempontjából.

Eredeti kiindulási alapját Ptolemaiosz írta le, s abból áll, hogy a bolygók a Nap tengelye körül nem szabályosan merőleges síkban keringenek, hanem van bizonyos kitérésük. (Ahogyan a hulahopp karika forog például.) Ennek következtében a pályájuknak létezik egy legmagasabb és legalacsonyabb pontja. Ahol a legmagasabb van, ott minősülnek emeltnek, s ahol a legalacsonyabb, ott van az esés állapota. Ily módon bizonyos jegy bizonyos fokát lehet meghatározni, mint ahol minden egyes körben a zenitpontját, illetve vele pontosan szemben a nadírt eléri az égitest, s ettől a ponttól előre és hátrafelé 15-15 fokot számítva  egy jegynyi, 30 fokos tartományt kapunk, amelyen belül érvényesülne az emelt illetve esés helyzete.

Van azonban egy kis probléma ezzel. Például a Vénusz pályájának a Halak 27 fokán van a tetőpontja, mi szerint a Halak 12 fokától (27 mínusz 15 fok) a Kos 12 fokáig kellene tartania az emelt helyzetnek. Csakhogy a Kosban a Vénusz rangvesztett és bizony tapasztalati tények alapján a Kos 0 fokától számít az az állapot, amelyben a vénuszi vonások erősen csorbát szenvednek. Míg viszont a Halak 0 fokától mutat a Vénusz erős művészi képességekre, érzékenységre a személyes kapcsolatokban s így tovább.

Van egy másik érv, amely ellentmond az egy bizonyos ponthoz kötött értelmezésnek. Ez pedig az újkori bolygók emelt helyzetének besorolása, amelynek meg semmi köze nincs pályájuk legmagasabb pontjához, hanem egy logikus rendszer szerint történt. Ezek a bolygók három olyan jegyben uralkodnak, ahol egyidejűleg figyelembe vesszük a „régi” uralkodót is, tehát kettős uralmú jegyekről beszélünk. A klasszikus bolygóknak pedig két uralmi jegyük van. A transzcendensek emelt helyzetét abban a jegyben vesszük figyelembe, ami a velük társuralkodó őskori bolygó másik uralmi jegye. Konkrétan: a Plútó a Marssal együtt uralkodik a Skorpióban. A Mars másik uralmi jegye a Kos, tehát a Plútó emelt a Kosban. Az Uránusz a Vízöntőben uralkodik a Szaturnusszal együtt. A Szaturnusz másik uralmi jegye a Bak, vagyis az Uránusz emelt a Bakban. S végül: a Neptun a Halakban a Jupiterrel karöltve uralkodik, a Jupiter másik otthona a Nyilas, ily módon a Neptun emelt a Nyilasban.

Összefoglalva mindazt, amit az emelt helyzettel összefüggésben mondtam, a magam részéről merészen úgy értékelem ezt a kozmikus helyzetet, hogy abban a jegyben tekintem emeltnek az égitestet, ahol a zenitpontja van a pályájának, de nem a fokszámhoz igazodva, hanem a jegy nulla fokától 30 fokáig.

Az emelt helyzettel szemben a esés – amint az előző részben ez szerepel és a táblázatából világosan kitűnik – az oppozíciós jegyekben van.

Az emelt és esés állapotát úgy próbálja megragadni az asztrológia, hogy míg az uralmi helyzet, az erő és az uralmi csere minőségi erőfokozódást jelent, úgy az emelt helyzet mennyiségit. Ez első megközelítésnek megteszi, de nem fedi pontosan az értékét. Természetesen minőségileg is erősebb a bolygó, de kétségtelen, hogy „sok van belőle”. Egy példával: a Neptun, mint generációs bolygó kb. 1970-1984 között volt a Nyilasban, ahol emelt a helyzete. A Neptun is a hit, a Nyilas is. A Neptun a mély, önátadással járó, kételyek nélküli, a Nyilas könnyedebb, felszínesebb, kicsit a külsőségekre is ügyelő, filozófiai megközelítésű, s így a kételyeket, kérdésfeltevést sem nélkülöző hit. Amikor a megjelölt dátumok között a Nyilasban járt a Neptun, akkor fordult az érdeklődés – a keresztény világban legalábbis – az egzotikus tanok, vallások felé. A Beatles együttes tagjai – mint korabeli idolok – akkor vonultak el Indiába meditálni, abban az időben keletkezett egy sereg elágazása a kereszténységnek a hagyományos szervezetektől eltérő szerkezetben. Többek között a Hit gyülekezete is abban az érában indult egy kis létszámú imaközösségként (1979-ben) és rengeteg szekta illetve szektának minősített csoport létesült. Majd amikor felnőtt az a nemzedék, akik ebben a periódusban születtek (akiknek a horoszkópjában a Nyilasban áll a Neptun), kiviláglott- kiviláglik, hogy okvetlenül fontos számukra a hit, lehetőleg valamilyen kényelmes (előemésztett) formában, de nagy tételben. Tulajdonképpen mindegy is, hogy milyen, de hitnek kell lenni, ahogyan az oxigénre szüksége van az embernek. Természetesen ez csak egyetlen motívum, nyilván van még egy sereg jellemzője a nemzedéknek, s ennek kapcsán az emelt helyzetű Nyilas-Neptunnak, csak a legmarkánsabbat emeltem ki. Egyébként a hitből táplálkozó pozitív gondolkodás élenjárói is ugyanebből a generációból kerülnek ki és az is a missziójuk (amint minden egyes nemzedéknek és minden egyes embernek megvan a maga missziója), hogy a többi embernek megmutassák: így is lehet viszonyulni a dolgokhoz.

Az esésben lévő bolygóknál ugyanúgy érvényes, mint a rangvesztésnél, hogy kompenzálni próbálja az érintett a mennyiségileg kevés jelölőt. Sőt: talán még fokozottabb is az igyekezet, mert erősebb az illúzió, hogy a többszörözés segíthet. A minőséget – ami a rangvesztésnél nagyobb hangsúlyú – felhúzni nehezebbnek tűnik.

Az erő helyzete hasonló fokozódást jelent, mint az uralmi, de annak nagyságát, jelentőségét nem éri el. Kivétel ez alól az uralmi csere, mert ha az erőben lévő bolygók közt jön létre, akkor jobban megközelítik az uralmi pozíciót, de akkor sem egyenértékűek vele.

Az erő logikus rendszerben érvényesül, csak kivételekkel. A kiindulási alapja az, hogy A saját uralmi jegyének eleméhez tartozó másik két jegyben van erőben egy bolygó. Például a Nap a tüzes Oroszlán ura, így a másik két tűz jegyben, a Kosban és a Nyilasban lenne erőben. Csakhogy mivel a Kosban már eleve emelt, ami valamivel jelentősebb, mint az erő helyzete, így szükségtelen még egy minősítése. Vannak azonban másféle kivételek is. Az alábbiakban valamennyi égitesten végigmegyünk és látni, indokolni fogjuk, hogy mik az eltérések és miért.

A Napot tehát az imént megtárgyaltuk, de itt is ismétlem: erőben van a Nyilasban, a Kosban pedig eleve emelt.

A Hold a vizes Rák uralkodója, vagyis a Skorpióban kellene erőben lennie, azonban ott esésben van, így kiesik ebből a körből. Viszont a harmadik víz jegyben, a Halakban annál inkább erőben van.

A Merkur két jegyben, a levegős Ikrekben és a föld Szűzben uralkodik. Ily módon még négy jegyben kellene erőben lennie, de nincs így. A két levegősben – Mérleg és Vízöntő – valóban erőfokozódást nyer, azonban a két másik föld jegyben – a Bikában és a Bakban – az elem lassúsága miatt nem minősíthetjük erő helyzetűnek, így marad az iménti kettő.

Vénusz: uralkodik a földies Bikában és levegős Mérlegben. A Szűzben kéne eszerint erőben lennie, mint a következő föld elemű jegyben, azonban ott esésben van, tehát megyünk tovább. A Bakban valóban erőben van, s a két levegősben: Ikrek és Vízöntőben úgyszintén.

Mars: a tüzes Kos és a víz Skorpió ura. Az Oroszlánban és Nyilasban abszolút erőben van, viszont a Rákban semmi esetre sem, hiszen ott esést szenved. A Halakban erő helyzetűnek minősítjük, bár ezt többen vitatják a jegy labilitása és elasztikus volta miatt.

Jupiter: a tüzes Nyilasban és a vizes Halakban van otthon. A másik két tűz jegyben: Kos és Oroszlán nagyon is erőben van, a Skorpióban szintén, viszont a Rákban már eleve emelt, így ott nem jelöljük az erő helyzetét is.

Szaturnusz: a föld Bak és levegő Vízöntő ura, a Bikában és Szűzben erőben van, s a levegős Ikrekben is, ám a Mérlegben emelt.

Uránusz: levegős jegyet ural, tehát az Ikrekben és a Mérlegben egyaránt erőben van.

Neptun: víz jegy – a Halak – ura, a Rákban és a Skorpióban tehát erőben van.

Plútó: a vizes Skorpió ura, tehát a Rákban és a Halakban erőben van.

Foglaljuk össze a kozmikus helyzeteket:

Erőfokozódásnak minősül tehát: az uralmi, emelt és erő helyzete, valamint az uralmi csere.

Erőcsökkenés: a rangvesztés és az esés helyzete.

Az uralmi helyzet ellentéte a rangvesztés, az emelté az esés. Az erőnek nincs ellentétes változata, s természetesen az uralmi cserénél sem beszélhetünk erről.

Azt a bolygót, amely egy jegyben semmilyen kozmikus minősítést – erőfokozást- vagy csökkenést – nem kap, peregrinnek, magyarul: vándornak (idegennek) nevezzük. Például: a Nap peregrin a Bikában, Ikrekben, Rákban, Szűzben és így tovább. Természetesen a peregrin bolygók is értékesek, de „közömbösebbek” a jeggyel szemben, amelyben tartózkodnak adott időpillanatban.

Minél több minősített bolygó van egy horoszkópban, annál figyelemre méltóbb persze és minél több az erőfokozódásos égitest, annál erősebb személyiségre is gondolhatunk. Ezt nem okvetlen úgy kell érteni, hogy következetes vagy jó érdekérvényesítő, hanem inkább úgy, hogy személyiségvonásait őrzi, sok markáns tulajdonságot hordoz és szerencsés esetben azokat kamatoztatni is tudja. Sokszor azonban a bőség zavarával találkozunk, ahol a különféle motivációk között nehéz választani.

Fontos észben tartani, hogy minden ember azt a konstellációt – konstitúciót – tartja természetesnek, hogy ne mondjam: „normálisnak” amivel ő maga leszületett, s hajlamos hosszabb ideig azt gondolni, hogy mindenki hasonlóképpen van vele, mint ő. Egy sereg tapasztalat és persze jókora adag önismeret kell hozzá, hogy rájöjjön: nem, nem egyformák az adottságok, orientációk, motivációk, vágyak és általában semmi sem. Jó, ha tudatosítjuk és értékeljük a (valamihez képest mért) többletet és elfogadjuk, értelmesen kompenzáljuk a (valódi vagy vélt) hiányt. Mind a többletnek, mind a hiánynak megvan a maga funkciója a nagy egészben és saját karmikus feladatunk szempontjából. Ha jól megvizsgáljuk ugyanis az adott horoszkópot, mindig megtaláljuk, hogy mire is jó az az erőfokozódás- vagy csökkenés.

Végül: nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos figyelembe venni egy horoszkópelemzésnél a kozmikus helyzetet. Legalább annyira, mint a fényszögeket. Sok-sok tapasztalat, gyakorlás szükséges ahhoz, hogy elkezdje az asztrologizáló átélni, a helyén értékelni a horoszkóp ezen részét (is), különösen a saját képletének konstellációjához, bolygói kozmikus helyzetéhez képest, hiszen emlékszünk: azt tartja természetesnek, normának, amivel ő maga is leszületett.

2013.04.24.

18.

Égitestek – bevezető

A következő részekben az égitestekről lesz szó. Mielőtt belevágnánk, néhány alapfogalmat és kiegészítő információt, azok jelentőségét kell megismerni, tisztázni. Abban a sorrendben tárgyaljuk most, ahogyan az egyes planétáknál majd megjelenik.

 1. Kulcsszavak – tömör összefoglalása, jellemzése a tárgyalt elemnek
 1. Szimbóluma:a bolygók jeleinek van egy fontos szimbolikája, s ennek ismeretében már eleve jobban meg tudjuk közelíteni a jelentését, azokat a tulajdonságokat, amelyekkel felruházza az asztrológia az égitesteket. Ebből egyelőre a négy alapelemet emelem ki: a kör a szellemiség, a félkör az érzelem, a kereszt az anyag, anyagiság, a nyíl pedig az energia.
 1. Keringési sebesség: jellemző és fontos adat, hogy mennyi idő alatt teszi meg a maga körét (Nap körüli útját) az adott égitest. A teljes körén kívül a napi átlagos haladását és az egy-egy jegyben való haladását is ismertetem.
 1. Retrograditás: nem szeretném ezt a bevezetőt hosszú magyarázattal terhelni, így itt csak annyit jegyzek meg, hogy minden bolygónak (tehát a Napra és a Holdra – mivel nem bolygók – nem lesz érvényes a következő mondandó) van rendszeresen egy látszólagos hátrafelé haladása. Ez a Föld és az adott planéta relatív sebességkülönbségéből ered. A legegyszerűbb megérteni egy közismert példával: két jármű megy egymás mellett, s mi a gyorsabbon ülünk. Ilyenkor úgy látjuk, mintha a másik visszafelé haladna, holott ugyanúgy előre megy, mint mi. A retrograditás jelentőségéről lásd ezt a címszót a http://www.karmaasztrologia.com/p/fogalomtar.html linkkel a Fogalomtár menüpontban. A bolygók ismertetésénél megadom a hátrálásuk ütemét és időtartamát.
 1. Rövid jellemzők következnek, a jegyekhez kissé hasonló módon tüzes-nedves-föld jellegű, illetve elektrikus-magnetikus, nőies-férfias jelzőkkel találkozunk. Az elektrikus-magnetikus és a nőies-férfias minősítéseknél lehet gondolni a pozitív-negatív kategóriákra is, de sokkal inkább fordulhatunk bátran a szavak eredeti, valódi jelentéséhez.
 1. A kozmikus helyzet mibenlétét, részleteit a 16. és 17. részben olvashatod.
 1. A bolygók száma azt jelenti, hogy a hagyomány szerint az égitest és egy bizonyos szám közt mágikus kapcsolat van.
 1. Az égitestek napja ugyancsak ősi hagyományon alapszik. Több nyelvben is őrzik a hét napjaiban annak az istennek a nevét, akit a megfelelő bolygó testesít meg. Erről a „Mire születtél? – összhangban önmagaddal” facebook oldalon minden nap megtalálod az ismertetést.
 1. Színei: valamilyen szempontból jellemzők a planétára, de akiknél a megfelelő bolygó kiemelt helyen van az egyéni horoszkópjukban, azoknál az embereknél is látható a különleges viszony a hozzá tartozó színhez. (Például az I. házas Marsúak általában kedvelik a piros, vörös színt.)
 1. A fémek és bolygók mágikus kapcsolatát ugyancsak az ősidők óta tényként kezelik az asztrológiával foglalkozók.
 1. A kövek körül sajnos igen nagy a zűrzavar, mióta divat lett úgy a mineralógia (ásványtan), mint az

asztrológia. Számos helyen láthatunk mindenféle köveket mindenféle jeggyel párosítva, vagy fűnek-fának ajánlgatva, holott bizony van, akinek kifejezetten ártalmas némelyik. (Tilos lenne például hematitot viselni annak, akinél a Merkur bolygó nem áll jól a horoszkópjában, mert energetizálás helyett éppen hogy leszívja az energiáit.) Itt említem meg, hogy a jegyek köveiről ugyancsak a már említett „Mire születtél” facebook oldalon találsz nap, mint nap információkat. A bolygók köveit pedig majd itt olvashatod. Ezeket a párosításokat teszteltem egy sereg embernél.

 1. A bolygókhoz tartozó szervek és funkciók nagyon fontos elemei az úgynevezett egészségi asztrológiának, találóan jellemzik az egyéni érzékenységet bizonyos testtájon, területen. A jegyek és bolygók variációival közelíthetjük meg jól azt, mik a leggyengébb pontjai egy szervezetnek, milyen pszichés hatások játszanak közre egy betegség kialakulásában és így tovább.
 1. Életkor a bolygók uralma alatt: egyes, eltérő hosszúságú életszakaszokat egyes bolygók uralnak a Naptól az Uránuszig. (A két utolsó bolygóhoz nem sorolunk életkort.) Ez azt jelenti, hogy a megfelelő szakaszokban nagyobb jelentősége van annak a bolygónak, ami az adott életkort uralja. Kissé úgy fognak alakulni az illető viszonyai, ahogyan a bolygó áll az egyéni horoszkópjában. Természetesen nemcsak a megfelelő életszakaszban kap az a bizonyos égitest jelentőséget, s a többi bolygónak is megvan a maga fontos funkciója mindvégig, de mindig annak a planétának a jelentősége növekszik meg, amelynek uralma alá tartozik bizonyos életkor.

Itt is felsorolom rövid magyarázattal az égitestek és életkorok kapcsolódását:

0-4/6 éves korig: Hold – születés, kisgyermekkor – a gondoskodás

6-18 évig (vagy valamivel még tovább): Merkur – eszmélés, tanulás, informálódás

18/20-30 évig: Vénusz – egyenrangú kapcsolatok, Én és a Világ viszonya, szerelem

30-50 évig: Mars – aktivitás, érett szexualitás – ÉS: ez az egyetlen periódus, ahol két égitestet veszünk figyelembe,

40-50 között ugyanis a Mars mellé csatlakozik a Nap – az aktivitás eredménye, megszilárdítás, tekintély

50/50-60/62: Jupiter: kényelem, szellemi érettség

60/62- vagy végig, vagy 84 évig: Szaturnusz – visszavonulás, összefoglalás, bölcsesség, illetve leépülés – amennyiben ez az illetőnél domináns tendencia. Amennyiben szellemileg friss marad

84-től a halálig: Uránusz – érett alkotó tevékenység (lásd: Germanus Gyula, Szentgyörgyi Albert, Teller Ede, Fejtő Ferenc)

 1. Jelentése – ez kevés magyarázatra szorul, azokról a vonásokról lesz szó, amelyekkel felruházzuk az égitestet.
 1. Találkozunk majd a szövegekben ilyen minősítéssel, hogy „harmonikus” illetve diszharmonikus” Ez az

egyik legkényesebb kérdés (már az elnevezésen is folyamatosan polémia folyik az asztrológiában, én is csak jobb híján használom ezeket a fogalmakat). Vannak, akik nem is tesznek különbséget, abból a megfontolásból, hogy ugyanazon képességek és tulajdonságok mutatkoznak egyes égitestekhez tapadva, csak mennyiségei és minőségi különbségek vannak köztük az egyes horoszkópokban. Nos, ez igaz, de valahogyan mégis meg kell különböztetnünk azt is, hogy vajon az optimálistól milyen irányba tolódnak el ezek a különbségek.

Mit tekintünk tehát harmonikus bolygóhelyzetnek?

–         Ha a kozmikus helyzete jó az égitestnek (uralmi, emelt, erő, de legalább számára harmonizáló jegyben van, pl. a tüzes Nap a levegős Ikrekben)

–         Ha nem támadják és kap támogatást, vagyis a fényszögei – a többi bolygóval való kapcsolódásai – előnyösek és nincs köztük hátrányos.

–         Ha a házhelyzet nem mond gyökeresen ellent a többinek. (Például egy uralmi Nyilas Jupiter mondjuk Nap trigonnal, ám a 8 – veszteségek, halál – házban, kissé ütközik az alapvető jelentéstartalmakkal).

Mit tekintünk diszharmonikus bolygóhelyzetnek?

–         Ha kozmikusan gyenge helyzetű a planéta (rangvesztett, vagy esésben van illetve alaptermészete ellentmond a jegynek, például a vizes Neptun a tüzes Oroszlánban)

–         Ha csak támadása van, vagyis hátrányos fényszögeket kap a többi bolygótól.

–         Ha még a házhelyzete is idegen a bolygó „tulajdonságaitól”.

Természetesen ilyen tisztán értelmezhető bolygó ritka, mint a fehér holló, általában vegyes képet mutatnak az egyes horoszkópelemek, s emiatt egyik olvasatot sem lehet alkalmazni a horoszkópra. S úgy alakul, hogy egyik életterületen a diszharmonikusnak minősített tartalmak jönnek elő, egy másikon viszont a harmonikusok és könnyen lehet, hogy az érintett illetőnek semmi baja nincs ezzel, mert voltaképpen megfelel beállítódásának.

Más verzióban: az élet első részében inkább a diszharmonikus, a továbbiakban pedig a harmonikus valósul meg – vagy megfordítva – hiszen nagyon sokat változunk az idők során. A konstellációk pedig pontosan arról szólnak: mit kell változtatnunk, mit kell megtanulnunk vagy elfogadnunk karmikus munkánk során.

Figyelembe kell még venni, hogy nagyon sokszor elfojtással találkozunk, amikor a társadalmi konvenciók által hátrányosnak, vagy egyenesen „bűnösnek” minősített motivációkat, tulajdonságokat elnyomja a szülött (a horoszkóp tulajdonosa), s ilyenkor rendszerint betegség formájában jönnek ki előbb-utóbb. Innen érthető meg az is, hogy minden diszharmónia jelenthet betegséghajlamot, valamint az, hogy minden betegség valamilyen pszichés okból ered.

Végül: igen gyakran láthatók a horoszkópban úgynevezett kiváltó tényezők, vagyis olyanok, amelyek csökkentik a hátrányokat, tompítják az éleket, vagy egyenesen kompenzálják azokat és szinte alig vagy ritkán érződik belőlük valami. Ezeket a kiváltó elemeket pedig legalább akkora hangsúllyal figyelembe kell venni, s meg kell keresni azokat az életkörülményeket vagy azokat a szereplőket, amelyek- akik segítenek felerősíteni, s valóban megnyilvánulni.

2013.05.01.

19.

A Nap

 1. Kulcsszavai: életerő, öntudat, hatalom
 1. Szimbóluma:  A     egy kör – a szellemiség komponense. A benne lévő pontról nem szóltunk a szimbolika ismertetésénél, ez a Szaturnuszt jelképezi, figyelmeztet arra, hogy a korlátok még a legnagyobb életadóra is vonatkoznak, a kezdet és a vég törvényszerűségei alól nem vonhatja ki magát.
 1. Keringési sebesség: 1 év alatt tesz meg egy (horoszkóp)kört (a Földről nézve látszólag természetesen); napi átlagos haladása 1°; egy-egy jegyben pedig 1-1 hónapig tartózkodik.
 1. Retrograditása: nincs, hiszen azt csak a bolygóknál tapasztalhatjuk
 1. Rövid jellemzői: tüzes, pozitív, férfias-elektrikus
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik az Oroszlánban. Rangvesztést szenved a Vízöntőben. Emelt a Kosban, esésben van a Mérlegben. Erő: Nyilasban.
 1. Száma: 1,4
 2. Napja : vasárnap
 3. Színei: narancssárga, aranysárga
 4. Féme: arany
 5. Kövei: gyémánt, rubin, topáz, hyacinth, krizolit, gránát
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: szív, szívműködés. Gerinc. Nagyagy (Merkurral együtt). Szem – a hagyomány szerint a férfi jobb, a nő bal szeme (fordítva pedig a Hold), de ez gyakran felcserélődik.
 1. A hozzá tartozó életkor: 40-50/52 éves kor között, nem önmagában, hanem a Marssal együtt – ez az egyetlen olyan periódus, amikor nem egy, hanem két égitest ural bizonyos életkort.
 1. Jelentése: a tudatos én. Apa, tekintélyes személyek. Női horoszkópban jelöli a társ asztrológiai típusát (a Naphoz legközelebb álló, vagy vele a legszorosabb fényszögben lévő bolygó formájában). A klasszikus asztrológiában a Nap férfi horoszkópban a szülöttet magát jelölné (nőiben pedig „a” férfit), a modern asztrológia felfogása szerint azonban a jelentése az, ami itt is szerepel, a szülött maga pedig – akár férfi, akár női képletről van szó – a születési uralkodó.

A Nap utal továbbá a következőkre: tudatos cselekvés, tudatos gondolkodásra való képesség. Elhatározások végrehajtása, célirányosság, az ebben való kitartás vagy annak hiánya. A világban elfoglalt helyzet, annak fontossága. Tekintély, a tekintélyhez való viszony. Az életerő minősége, vitalitás, a betegségek leküzdésére irányuló erők és akarat. Ellenálló képesség. Az élet minősége fiziológiai és minden más szempontból.

Alaphabitus, a karakter.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: államfő, kormány, általában a vezető személyek. Az állam szuverenitása, vagy annak hiánya.

 1. „Harmonikus” változatban: a szülött tiszteletre méltó és tisztelete parancsoló. Igazságos, nagylelkű. Szilárd, hűséges, megbízható. Tud viselkedni, de felhívja mindig magára a figyelmet. Objektív. Nem bosszúálló és nem kicsinyes. Praktikus. A munka nem tartozik a Nap kedvenc tevékenységei közé (jegyhelyzettől függően!!), inkább irányítani szeret. Az örömöket megtalálja az életben, köztük a testi örömöket is. Önbizalma stabil, érvényesülés és jó egészség jellemzi.

„Diszharmonikus” változatban:

Akarnok, zsarnok, dölyfös, kicsinyes. Élvhajhász, lusta. Erkölcsi problémák, gátlástalanság. Ha betegségben nyilvánul meg a diszharmónia: veleszületett szervi problémák, a szív (keringés) és gerinc problémái (kopás, sérv, deformáció, baleset).

2013.05.08.

20.

A Hold

 1. Kulcsszavai: érzelem gondoskodás, változások
 1. Szimbóluma:  B tulajdonképpen két félkör, ami az érzelmeket, az érzelmek dominanciáját jelképezi.
 1. Keringési sebesség: 27,3 nap alatt teszi meg Föld körüli útját, s egyben a horoszkópkört is. Átlagos haladási sebessége napi 13°58´ (szélső értékek: 11°és 15°10´) Egy-egy jegyben 2- 2,5 napig tartózkodik.
 1. Retrograditása: nincs, mivel nem bolygó, hanem a Föld kísérője.
 1. Rövid jellemzői: nedves, nőies-magnetikus, negatív
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Rákban, rangját veszti a Bakban. Emelt a Bikában, esésben a Skorpióban. Erőben van a Halakban.
 1. Száma: 2, 7
 2. Napja : hétfő
 3. Színei: fehér
 4. Féme: ezüst
 5. Kövei: gyöngy, kristály, berill, tejopál, szelenit (Holdkő), smaragd
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: szem – a hagyomány szerint a nő jobb, a férfi bal szeme (fordítva: a Nap), de ez gyakran felcserélődik. Kisagy. A test nedvháztartása, nyálkahártyák működése. Regenerálódó képesség (ezt a Plútóval együtt uralja. A Hold a kisebb-nagyobb betegségekből való gyógyulás, a fáradtság kipihenése; a Plútó a szervezet globális védekező ereje, tartalékai és azok mozgósítása). Szaporodás. Női ciklus, terhesség, szülés. A Rák uralma révén a gyomor.
 1. A hozzá tartozó életkor: 0-tól (sőt: tulajdonképpen magzati kortól) 4-6 évig.
 1. Jelentése: anya, a szülöttnél (a horoszkóp tulajdonosánál) idősebb nők általában. Férfi képletben a társ asztrológiai típusa (a hozzá legközelebb, vagy vele legszorosabb fényszögben álló bolygó formájában). Népszerűség. A betegség-egészség kérdései, regenerálódó képesség. Pszichés folyamatok. Változások.

A psziché, fantázia, érzelem, kötődési (elsősorban anyai jellegű kötődési) képességet is jelenti. Gondoskodásra való hajlam. Életmód. Értelem, logikus gondolkodás is kapcsolódik hozzá (a fantázia révén).

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: a nép, méghozzá a köznép, a passzív tömeg (az aktív a Plútó). Népszerűség kérdései. A terület vizei.

 1. „Harmonikus” változatban: érzelmekben gazdag, jóindulatú, ragaszkodó, fantáziadús. Jó szülő és jó vendéglátó, vendégszerető. Nagy beleérző-képesség, empátiás készség, intuíció. Jó értelmi képességek, szellemi és fizikai termékenység. Egészségi problémák könnyed megoldása.

„Diszharmonikus” változatban: változékony hangulat, követhetetlen, kiszámíthatatlan kedély. Nem tud gyökeret ereszteni sehol. Szeszélyes, túlérzékeny, lelkileg sérülékeny és sértődékeny. Túlzott ragaszkodás, a másikra rátelepedés. Egészségügyi problémák (gyomor és szaporodási szervek, női bajok), gyakori megbetegedés.

2013.05.22.

21.

A Merkur

A görög eredeti: Hermész
 1. Kulcsszavai: kommunikáció, információ, közlekedés
 1. Szimbóluma:  C egy kör, a szellemiség. A szellemi bolygónál ez az elem nem szorul magyarázatra. A

kereszt – anyagiság – a Szűz, föld jegy uraként indokolt elsősorban, de az Ikrek-Merkurnál is jogos, hiszen általános közvetítő jellegénél fogva kötődik a földi szférákhoz is. Az érzelmet jelképező félkör felfelé kanyarodik, nem szervesül a körrel, az érzelmi tényezők ugyanis a Merkurnál jóval csekélyebb szerepet játszanak a szellemiekhez képest. Viszont ha közvetíteni szándékozik, akkor kell legyen empátiája, vagy olyan képessége, hogy eljátssza az érzelmeket. (Más felfogás szerint a Merkur ábrája a görög Hermész hírnökbotjának stilizált megjelenítése lenne.)

 1. Keringési sebessége: a Nap körüli útját ugyan a valóságban 88 földi nap alatt teszi meg, azonban a Földről nézve látszólag együtt mozog a Nappal, így a horoszkópkört kb. egy év alatt. Haladási sebessége átlagban: 1°19´ naponta, de a legritkábban látunk ennyit, szélső értékei: 15´-től 2°10´-ig terjednek. Egy jegyben 1 hónapig tartózkodik átlagosan, de ebben is elég szélsőséges különbségek vannak.
 1. Retrograditása: minden évben háromszor (néha négyszer) hátrál mintegy három-három hétig. (A Fogalomtárban a retrograditás címszónál a Merkur látszólagos hátrálása a példa, így elég részletes ismertetés olvasható erről.)
 1. Rövid jellemzői: Légies, pozitív (elektrikus), androgin (Görög szó, jelentése: kétnemű vagy hímnős. Itt ´nem nélküli´értelemben használjuk, a nemeknek nincs ugyanis jelentősége a Merkur számára. A szellemnek nincs neme.)
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik az Ikrekben és a Szűzben. Rangját veszti a Nyilasban és a Halakban. Emelt a Szűzben. Esésben van a Halakban. Erő: Mérleg, Vízöntő.
 1. Száma: 5
 2. Napja : szerda
 3. Színei: sárga és üde, tarka színek
 4. Féme: higany
 5. Kövei: karneol, topáz, tarka féldrágakövek (például a színesebb jáspisok)
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: tüdő, motorikus idegrendszer; az agy általában, vérnyomásváltozás (az erek szűkülő és táguló jellege)
 1. A hozzá tartozó életkor: 4/6-16/18 évig (esetleg még tovább) – az iskoláskor.
 1. Jelentése: értelmi képességek, érdeklődés, logika, szellemi mozgékonyság. Utánzás. Tanulás, beszéd- és íráskészség, általában a kifejezőkészség, ennek testi megnyilvánulásai is (metakommunikáció). Verbális kapcsolatteremtő képesség. Mozgás.

Testvérek, rokonok, szomszédság. Utazások minősége, gyakorisága, iránya (ezt a jegyhelyzet mutatja égtáj és a jegyhez tartozó földrajzi területek szerint). Főleg belföldi, illetve kisebb utazások. Orvos, az azzal való viszony (a sebészorvos viszont a Mars és a Plútó). Ügyvéd.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: értelmiség, kereskedők, üzletemberek, újságírók. Összeköttetés és forgalom. Kommunikáció, tudomány.

 1. „Harmonikus” változatban: jó szellemi képességek. Alkalmazkodó készség, méghozzá értelmi alapokon. Vidám kedély. Kommunikálási igény. Szellemi és fizikai mozgékonyság, megismerési- utazási vágy – és ilyen lehetőségek.

„Diszharmonikus” változatban: fecsegő, kapkodó, szélhámos. Jó értelmi képességeit a törvény és a felelősség alóli kibúvásra használja. Szétszórt, megbízhatatlan, betegesen kíváncsi, pletykás, intrikus, hazudozó. Balesetek, ügyetlenkedések miatt, sérülések. Iskolai, tanulási és kommunikációs problémák (dadogás, beszédhiba, olvasási- írási nehézségek

 

2013.07.03.

22.

A Vénusz

A Vénusz – Esthajnalcsillag –

a Fiastyúk csillagkép előtt

 1. Kulcsszavai: harmónia, kapcsolat, művészet, szerelem

 

 1. Szimbóluma: D kör, a szellemiség (ez a levegős Mérleg-Vénusz) és a kereszt, az anyagiság (a földies Bika-Vénusz).
 1. Keringési sebessége: a Napot 225 nap alatt kerüli meg, de a horoszkópkört – a Földről szemlélt látszólagos útját, amelyen a Naphoz közel mozogva látjuk – kb. egy év alatt járja be. Haladási sebessége átlagban 1°15´/nap. Egy jegyben nagyjából egy hónapig tartózkodik (akár a Nap). A lehető legegyenletesebben haladó bolygónk egyébként.
 1. Retrograditása: egy és negyedévenként fordul látszólag hátráló mozgásba, amely 41-44 napig tart, vagyis egy és egyharmad- egy és fél hónapig.
 1. Rövid jellemzői: földies, passzív, nőies-magnetikus
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Bikában és a Mérlegben. Rangját veszti: a Kosban és a Skorpióban. Emelt a Halakban. Esésben van a Szűzben. Erőben az Ikrekben, Bakban és a Vízöntőben.
 1. Száma: 6
 2. Napja : péntek
 3. Színei: világoskék, sötétkék, indigókék, rózsaszín
 4. Féme: réz
 5. Kövei: smaragd, achát, korall, jade, zafír, rózsakvarc
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: vese, Vénák. Mirigyek (petefészek, here, pajzsmirigy és hasnyálmirigy kiemelten, de az összes mirigy a Vénusz uralma alatt áll). Kiválasztás, mint funkció – a Skorpióval együtt (vizeletkiválasztás). Zsír-háztartás, amit a Jupiterrel együttesen ural. Nem fiziológiai funkció, de a testi szépség is a Vénuszhoz tartozik. Értelemszerűen a plasztikai beavatkozások is.
 1. A hozzá tartozó életkor: 18-20 – 30 évig
 1. Jelentése: nőtestvér, a szülöttnél fiatalabb nők. Harmónia, béke, kényelem. Nőiesség, befogadó jellegű, de egyenrangú szeretet. Kapcsolatteremtő képesség. Alkalmazkodó készség, tolerancia. Szépérzék, harmónia iránti igény. A mindennapok praktikuma, mindennapi örömök. Férfi képletben a másik nemhez való viszony, a férfiban élő anima, empátia a másik nemhez. Ezen kívül férfi horoszkópban még a társ asztrológiai típusát is jelenti, a vele legszorosabb fényszögben, vagy hozzá legközelebb álló bolygón keresztül.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: a nők, művészek, békés elemek. Emberi kapcsolatok általában. Részben a pénzügyek.

 1. „Harmonikus” változatban: kedves, szeretetreméltó, kellemes megjelenésű. Jól öltözik, jól tudja tálalni magát. Egészséges erotika. Szépérzék, művészetszeretet vagy aktív művészet. Vonzó a többi ember számára, a társaság középpontja, szervezője. Vendégszerető, a békéltető szerepét játssza. Türelmes, segítőkész. Beosztó, de nem fösvény, jól bánik a pénzzel. Örömmel éli az életet, megtalálja a mindennapok apró szépségeit. Jó egészség.

„Diszharmonikus” változatban: kihívó, exhibicionista, ízléstelen, lusta. Gátlástalan például a szerelmi kalandokban, de általában is. Mindenáron középpont akar lenni, ennek érdekében akár a botrányoktól sem riad vissza. Pazarló, követelődző, kicsinyes. Intrikus, irigy, rosszindulatú.

2014.04.30.

23.

A Mars

 1. Kulcsszavai: energia, aktivitás, harc
 1. Szimbóluma: E egy kör – a szellemiség – ami elsősorban a Skorpió uralma, a mélységekben elmerülés révén jellemi a bolygót, de a Kos jellegű felfedező kedv, valamint bizonyos lényeglátás, kritikai érzék sem áll távol a fogalomtól. A ferde (45°) nyíl pedig az úttörő funkciót szimbolizálja, nyílt teret biztosít az előrehaladásra. A Mars agresszív voltát is szimbolizálja.
 1. Keringési sebesség: a Napot és a horoszkópkört 1 év és 322 nap (kerekítve: 2 év) alatt kerüli meg. Napi ´átlagos haladása: 38´. Egy jegyben 1,5-2 hónapig tartózkodik.
 1. Retrograditása: majdnem kétévente hátrál nem egészen három hónapig.
 1. Rövid jellemzői: tüzes, aktív, férfias-elektrikus
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Kosban és a skorpióban. Rangját veszti a Bikában és a Mérlegben. Emelt a Bakban. Esésben a Rákban. Erő: Oroszlán, Nyilas, Halak (az utóbbi vitatott).
 1. Száma: 9
 2. Napja : kedd
 3. Színe: vörös
 4. Féme: vas
 5. Kövei: rubin, jáspis, gyémánt, malachit, gránát, karneol, obszidián
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: epe (Jupiterrel együtt uralja). (Férfi) nemiszervek. Szexuális funkciók (férfi-női). Artériák. Izmok. A vér vastartalma és oxigénszállító képessége. A szervezet ereje, védekezőképessége. Mellékvese funkcionális része (adrenalin- és kortizontermelés). Fül – a Szaturnusszal együtt, a hagyomány szerint a jobb fül a Szaturnusz, a bal a Mars (ezt nem látom következetesen igazoltnak).
 1. A hozzá tartozó életkor: 30-50 év, amiből a 40-50 közötti tíz évet a Nappal együtt uralja (az egyetlen életkori periódus, ahol két égitestet veszünk figyelembe egyidejűleg).
 1. Jelentése: fiútestvér, a szülöttnél fiatalabb férfiak. Fegyveres testületekkel, egyenruhásokkal (rendőrség, vám, tűzoltóság stb.) való viszony. Sebészorvos. Általában jelöli az agressziót, belső feszültséget, kívülről érkező támadásokat. Döntés- és cselekvőképességet. Női képletben a lazább kapcsolat, a partner asztrológiai típusát a vele legszorosabb fényszögben, vagy együtt álló bolygó révén. (Például: a Marssal együtt álló Jupiter jupiteri – Nyilas vagy Halak Napú, Ascendensű, vagy I. házas Jupiterű – partnert jelöl.) Állatok, állatokkal való viszony.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: férfiak. Egyenruhás alakulatok, katonaság. Ipar, ipari munkásság (kivéve: nehéz testi munka, az a Szaturnusz). Orvosi kar. Aktivitás, erő, cselekvés. Erőszakos megnyilvánulások. Szerencsétlenségek, balesetek. Fegyveres összeütközések, háború – de a következmények nélküli kardcsörtetés is.

 1. „Harmonikus” változatban: küzdőképes, tettre kész, kezdeményező, a közösség húzóereje. Jó egészség, vagy gyorsan leküzdi a betegségeket. Az azonnali indítás – kellő megfontolás nélkül – még harmonikus Marssal is jellemző. A türelemmel szintén lehetnek problémái erős Mars mellett. A baleseteket ugyancsak meg kell említeni, csak harmonikus Marssal nem járnak komoly következményekkel.

„Diszharmonikus” változatban: Elkapkodott, elhamarkodott döntések és cselekedetek. Erőszakos, kötekedő, kritikus. Vagy: őt piszkálják állandóan. Örökös összeütközések más emberekkel – köztük a fegyveres testületek tagjaival). Gyakran verekedő hajlam a veszekedések mellett. Sérülések, balesetek (Szúrt- vágott sebek, égési sérülések). Tűzesetek. Lázas betegségek. Állatok támadása.

2014.05.02.

24.

A Jupiter

 1. Kulcsszavai: szétterjedés (expanzió), túlzások, szerencse, igazság
 1. Szimbóluma: F – egy félkör és egy kereszt, összevonva pedig azt jelenti, hogy az érzelmek uralják az anyagiságot. Az érzelmi komponens magától értetődő, hiszen két emocionális jegyben, a Nyilasban és a Halakban uralkodik, az anyagi komponens pedig a minőségi igényekre és (sokszor) lehetőségekre utal.
 1. Keringési sebesség: nem egészen 12 év. Napi haladása 4´59˝- kerekítve: 5´. Egy jegyben körülbelül 1 évig tartózkodik.
 1. Retrograditása: minden évben kb. 4 hónapig hátrál.
 1. Rövid jellemzői: tüzes, aktív, férfias-elektrikus
 1. Kozmikus helyzete: uralomban van a Nyilasban és Halakban. Rangját veszti az Ikrekben és Szűzben. Emelt a Rákban. Esésben van a Bakban. Erőben: Kos, Oroszlán, Skorpióban.
 1. Száma: 3
 2. Napja : csütörtök
 3. Színei: világoskék, bíbor, aranybarna, lila
 4. Féme: ón
 5. Kövei: zafír, türkiz, ametiszt, jáspis
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: csontvelő, annak vörösvértest-termelése. Asszimilációs képesség, felszívódás. Májfunkciók. Szénhidrát- cukor- és zsírháztartás (a Vénusszal együtt). A táplálkozás mirigyei (ugyancsak a Vénusszal)
 1. A hozzá tartozó életkor: 50-52 éves kortól 60-62-ig
 1. Jelentése: jog, igazság, igazságtétel. Bölcselet, hit. A Nagy szerencse (Fortuna maior). Tekintély.  A természet, az ahhoz való viszony. Utazás – külföld. Kifejezőkészség, annak magasabb színvonala. Autodidakta vagy felsőfokú tanulmányok.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: jólét, megelégedettség. Jog, törvénykezés, erkölcs. A vallás és világnézet intézményesített szervei. Magas állású tisztviselők, bírák, főpapok, gazdag emberek.

 1. „Harmonikus” változatban: optimista, jó kedélyű, jóindulatú, joviális, bőkezű, nagylelkű, belátó, igazságos. Sport- és természetszerető, mozgékony. Magasabb tanulmányok, ebben sikerek. Bölcselkedő hajlam, filozófiai érdeklődés. Anyag eredmények. Luxuskedvelés, és meg is engedheti magának. Kényelmes, magas nívójú élet, ami sokszor a jupiteri korra érik be (50 körül).

„Diszharmonikus” változatban: pöffeszkedő, felelőtlen, fondorlatos, de álcázni próbálja negatív tulajdonságait. Sznob. Rájátszik a másikra, kihasználja. Túlzott optimizmus. De az ellenkezője is lehet: pesszimizmus, nyomott kedély. Összeütközések a törvénnyel, a törvénykezéssel. A szerencse, segítő erők, nagyvonalúság hiánya. (A Jupiterrel összefüggésben sohasem szerencsétlenségről van szó, hanem arról, hogy a szülöttet az élet nem segíti úgy, mint egy jó jupiterit). Betegségeknél: daganatok. Koleszterin, zsír, cukorháztartás problémái. Elhízás. Magas vérnyomás. Máj betegségei. Csípő, combnyak érzékenysége, panaszai, sérülései.

2014.05.03.

25.

Szaturnusz

 1. Kulcsszavai: korlátozás, hidegség, zsugorodás
 1. Szimbóluma: G – kézi rajzban jobban szemléltethető a kereszt és alatta két, ellentétes irányba kanyarodó félkör, melynek jelentése: az anyagiság uralja az érzelmeket. A Szaturnusz két racionális jegynek, a Baknak és a Vízöntőnek az ura, s ezek a jegyek nem jól viselik még saját érzelmeiket sem. (Az anyagiság értelmezéséről lásd a Föld elemnél vázoltakat.)
 1. Keringési sebesség: 28-30 év a köre. Napi átlagos haladása: 3´49˝- kerekítve: 4´. Egy jegyben 2,5 évig tartózkodik.
 1. Retrograditása: minden évben 4,5 hónapig hátrál (a Földről nézve látszólag természetesen).
 1. Rövid jellemzői: földies, negatív, férfias – elektrikus-magnetikus.
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Bakban és a Vízöntőben. Rangját veszti a Rákban és Oroszlánban. Emelt a Mérlegben. Esésben a Kosban. Erő: Bikában, Ikrekben, Szűzben.
 1. Száma: 8
 2. Napja : szombat
 3. Színei: fekete, sötétzöld, sötétszürke, sötétbarna
 4. Féme: ólom
 5. Kövei: ónyx, fekete gyöngy, turmalin, közönséges követ (gránit, márvány)
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: csontok. Ásványi anyagcsere-forgalom (meszesedés- kövesedés). Bőr. Lép. Fül – jobb fül a hagyomány szerint (a bal volna a Mars, de ez sokszor nem így mutatkozik). Hallócsontocskák kiemelten.
 1. A hozzá tartozó életkor: 60-62 éves kortól vagy az élet végéig, vagy pedig: a különösen élénk szellemű embereknél 84 éves korig, onnantól pedig átveszi az Uránusz a „hatalmat”.
 1. Jelentése: az életben adódó gátlások, akadályok. Sorscsapások (nem a hirtelen keletkező csapások, az Uránusz). Felelősség, koncentráció, kitartás. Az idő, az időhöz való viszony. Utalhat apára, nagyapára, általában idősebb emberekre (nőkre is, bár a klasszikus asztrológiában férfira értelmezik, de egyértelmű, hogy jelent szaturnuszi típusú, vagy idősebb nőket is).

A karma bolygója, Sorsbolygó, a „küszöb őre”. A hagyományok szerint az Infortuna maior, a Nagy szerencsétlenség.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: földművelés, bányászat, építésügy. Épületek, építmények (pl. utak, gátak stb). Nehéz testi munkásság, nehézipar. A biztonság, állandóság. Akadályok, gátló hatások, szegénység. Végzetszerű csapások, szerencsétlenségek. Mundánban is Sorsbolygó, de egyre nagyobb szerepet kap mellette, sőt: néha előtte a Plútó.

 1. „Harmonikus” változatban: komoly, megbízható, munkabíró, becsületes. Még harmóniában sem könnyed azonban semmi esetre sem. Távlatokban gondolkodik. Jó szervező és tervező, irányító . Lehet rá építeni. Ő maga is épít. Harmóniában is konzervatív, hagyomány- és tekintélytisztelő. (A Jupiter is ilyen, de az kedélyesen, a Szaturnusz meg szigorúan, ellentmondást nem tűrve és meglehetősen mereven.)

„Diszharmonikus” változatban: gátlásos, depresszióra hajlamos, lélektelen, hajcsár, karrierista, fukar, közönyös, végletesen passzív. Lusta, akaratgyenge. Dogmatikus, fanatikus, hajlíthatatlanul makacs. Súlyos krónikus betegségek. Bőrbaj. Öregkori betegségek már fiatalon is. Gyakran deformáció a csontozat valamely részén. Rossz fogak. Erősen támadott Szaturnusszal: halláscsökkenés, süketség.

2014.05.06.

26.

Transzcendens bolygók – bevezetés

Az ábra több külső törpebolygót is feltüntet, minket

egyelőre a Szaturnuszont túl az Uránusz, Neptun és Plútó érdekel.

Mielőtt tovább mennénk a három utolsó bolygón egyenként, érdemes tüzetesebben is szemügyre venni, hogyan is állunk velük. Nem csak a transzcendens összefoglaló néven tartjuk számon az Uránusz-Neptun-Plútó hármasát, hanem többfélével.

Újkori bolygók: a távolba vesző ősidők óta 1781-ig csak a Szaturnuszig látták szabad szemmel a bolygókat, s úgy is tudták, hogy a mi Naprendszerünkben 6 bolygó van (Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter és Szaturnusz). Asztrológiai szempontból persze öt, illetve hét, hiszen a Földet nem számítjuk, s a Napot és Holdat is az úgynevezett ősbolygók közé soroljuk (jóllehet pontosan tudjuk, hogy két fővilágosítónk nem bolygó). Tehát évezredeken át a Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz volt az a 7 égitest, amellyel számolt az asztrológia. 1781-ben fedezte föl Herschel (szül. 1738) az Uránuszt, majd amikor ennek pályájában a méréseken keresztül anomáliákat észleltek, kiszámították, hogy még kell lenni az Uránuszon kívül is bolygónak – ez lett a Neptun, amit már számításokkal kerestek meg (emiatt aposztrofálják „tollhegyre tűzött bolygó”-ként is), s 1846-ban Galle (szül. 1812, amikor a Neptun történetesen uralmi jegyében, a Halakban járt) észlelte is ezt a sejtelmes égitestet. Végül a Plútót – szintén számítások alapján – 1930-ban találta meg Percival Lowell amerikai csillagász (akinek pedig az Ascendensén áll a Plútó). Az újkori bolygók összefoglaló név tehát onnan ered, hogy a történelmi újkorban illetve legújabb korban fedezték föl ezeket az égitesteket. (S bizonyára még találnak egy-két bolygót a Naprendszerben.)

A transzszaturnális bolygók elnevezés nem szorul bővebb magyarázatra, hiszen annyit jelent, hogy Szaturnuszon túliak.

Generációs bolygók: a három bolygó közül a leggyorsabb az Uránusz, de még ő is a 84 éves körével egy-egy jegyben 7-8 évig tartózkodik. Akik tehát egy ilyen ciklusban születnek, azoknál az embereknél az Uránusz jelentéstartalma azonos jelleggel mosódik át, hiszen mindenkinek ugyanazon jegyben van ez a szellemiségi bolygó. A Neptun (teljes köre: 165 év) a 14 éves egy jegyben tartózkodásával még nagyobb populációt jellemez, s a Plútó (a 250 éves pályájával) sincs egy-egy jegyben 12 évnél kevesebb ideig. (A Plútó pályája nem párhuzamos a többivel, ezért az egy-egy jegyben való haladása 12 év és 32 év között van. A Skorpióban a leggyorsabb – 12 év alatt kifut belőle, a Bikában a leglassúbb – 32 év.) Vannak olyan jellemző állások is, ahol szinte egyszerre váltanak jegyet mindhárman, vagy a háromból kettő, s fedésbe kerül a jegyhelyzet hosszú időre. (Pl.: 1956 őszén, méghozzá október 23. körül váltott jegyet az Uránusz az Oroszlánba, a Neptun a Skorpióba, a Plútó pedig a Szűzbe és kb. 7 éven át mindhárom generációs bolygó mindenkinél ugyanazon jegyekben állt. A 10 égitestből 3, az pontosan 30 %-ot jelent, tehát nem elhanyagolható mennyiséget.) A generációs különbségek és az egyes generációk harmóniája vagy diszharmóniája a tőlük különbözőekkel, mind fontos szempont, s még ezen kívül is sokrétű és beszédes adatokat lehet hozzárendelni a transzcendens bolygók mozgásához, melyek jelen tanulmányunk keretébe nem férnek bele.

Transzcendens bolygók gyűjtőnéven is emlegetjük ezt a három planétát, két okból. Egyik ok az, hogy az intuíció, az okkult érdeklődés, a spirituális útkeresés, medialitás stb. mindháromhoz kapcsolódik és az ilyen képességeket és irányultságot is mutatják. A másik ok: míg a Szaturnuszig erősen a földi és meglehetősen materiális világ dolgaira utalnak az égitestek, addig a transzcendens bolygók már a tágabb Univerzummal kapcsolnak össze bennünket, de még az is lehet, hogy magát a Naprendszert is.

A transzcendenciát megerősíti az is, hogy míg több ezer éven át elegendőnek bizonyult a 7 ősbolygó a horoszkópok értelmezéséhez, nem messze az Uránusz fölfedezésének idejétől egyre nagyobb jelentőséget kap az a három új bolygó, amivel kiegészül a paletta. Jóllehet ez a három bolygó abban a több ezer évben is ugyanott keringett, csakhogy az élet hatalmas tömegekre nézve oly egységes és oly egyhangú, beszabályozott volt (vesd össze például a paraszti sorssal, akár rabszolga, akár jobbágy, akár szabad paraszt státuszban), hogy a különlegesebben alakuló sorsok vizsgálatához is elegendő volt az addig ismert elemek mennyisége. Ahogyan az újkorban kezdett individualizálódni az emberiség, s ahogyan mára jól előrehaladt ebben a folyamatban és atomizálódott, úgy nőtt a variációs lehetőségek szükségessége, de a száma is, hiszen sorban belépett a három új bolygó.

Ugyanakkor ez a három bolygó sugallja azt is, hogy sokkal magasabb elvek kormányozzák a világot, mint az atomizált törekvéseké, mint az egyéni vágyaké és látásmódé. Az Uránusz a kollektív szellem, a Neptun az egyetemes szeretet, a Plútó pedig a végtelen dimenziók jelölőjeként az individualizálódáson túl akarja mutatni a visszaforduláson át a megoldást: amit minden vallás végső célnak tart, az egységhez visszatérés valamilyen megfogalmazásában.

Az ideológia oldaláról közelítve ugyanezt a kérdést: a Szaturnuszig keringő bolygók jelentik a modern asztrológiában tulajdonképpen a matériához kötődést és a primer hiedelmeket, amelyeknek magyarázatát nem tartotta szükségesnek az emberiség. Mire eljutott az ősmítoszok irányítása alól a tagadásig (vesd össze: felvilágosodás, ipari forradalmak, polgárosodás stb.), akkorra vált szükségessé valami más, „magasabb” összetevő megismerése és alkalmazása az asztrológiában (is). Az Uránusz, Neptun, Plútó által jelzett vagy közvetített energiáknak az a célja, hogy visszaforduljunk az ősmítoszok igazságaihoz – egy másik szinten, a spirális fejlődés elvének megfelelően, továbbra is az egységhez való visszatérés érdekében.

Nehéz a sok ezer éves beidegződéseken felülemelkedni, s emiatt gyakran megterhelő nagyon sok ember számára az a tartalom, amit a transzencens bolygók jeleznek. Éppen ezért amikor ezeknek a bolygóknak a harmonikus vagy diszharmonikus olvasatát vizsgáljuk, tartsuk szem előtt, hogy a szülött vajon mire használja ezeknek a bolygóknak az energiáit: kizárólag egyéni céljainak elérésére-e, vagy az egyetemes célokat is figyelembe veszi. A kizárólag EGO-ból eredő célokra irányuló transzcendens energia ugyanis előbb-utóbb visszacsap, s önmaga ellen fordul, annál inkább, mert mennyiségileg-minőségileg jóval több, mint amit az egyes ember elbír –amikor magának akarja az egészet megtartani. Ha átbocsátja magán és engedi az egyetemes célok felé folyni, akkor tud bánni vele, miközben saját javára is fordít belőle annyit, amennyire éppen szüksége van aktuálisan. A spirituális fejlődésre való hajlandóság határozza meg, hogy az egyéni és kollektív célok mennyire válnak szét, vagy mosódnak össze.

Figyelemre méltó körülmény az újkori bolygók nemének alakulása. A klasszikus égitestek közül 4 férfias (Nap, Mars, Jupiter, Szaturnusz), 2 nőies (Hold, Vénusz) és 1 semleges (Merkur) minősítésű. A generációs bolygók közül az Uránusz semleges, a Neptun nőies, a Plútón pedig folyik a vita, hogy férfias vagy nőies, esetleg – dualitása folytán – mindkettő. Bármelyik (Plútó) variációt is tekintjük, mindenképpen javul az eredeti arány. A női princípium eredetileg meglévő jogainak helyreállítása ugyancsak a visszafordulás fontos része, nem beszélve arról, hogy az alá- fölérendelt viszonyok helyett az együttműködésen keresztül az egység felé törekvést segíti, amint ez is a fő funkciója.

Egyéni reakciók a transzcendens bolygók energiáira

Ha erről szóló irodalmat, vagy ezen részét olvassa az érdeklődő, akkor elég ijesztő értelmezésekkel találkozhat. Kétségtelen, hogy – amint láttuk – ezek az energiák nem hasonlíthatók össze az ősbolygók energiáival. Másfelől a nonkonformizmus, különleges érdeklődés és ilyen tevékenység, nagy erők jelenléte és alkalmazása köthető hozzájuk.

Az alaphabitus nagyban befolyásolja, hogyan mutatkoznak meg az adott egyénnél ezek az erők, hogyan kezeli őket. Egy Nyilas vagy Bak a maga konzervativizmusával vagy a Szűz típus az ő szkepticizmusával nem fog rögtön felhőtlenül örvendezni egy uránuszi energiának. Vagy a nagyon világos gondolkodású alkatok (Bika, Ikrek, Szűz, Bak, Vízöntő) a neptuni tartalmakkal nem tudnak mit kezdeni, s a plutónikus energia is feszegeti a szelídebb (Bika, Rák, Szűz, Nyilas, Halak) embereknél a kereteket.

Másként éli meg a generációs bolygók jelentését az, aki foglalkozik transzcendens gondolatokkal, tevékenységgel, ilyen tréninggel, önismereti kérdésekkel stb. Jó esetben ugyanis lassanként megtanulja értelmezni és kezelni ezeket az energiákat, s akkor már nem is jelentenek veszélyt számára, mert előbb-utóbb arra használja szinte automatikusan, amire való, de legalábbis meg tud velük békülni

Azok az emberek is jól kezelik e kérdéseket, akiknél elég előrehaladott a spirituális fejlődés – bármilyen alapbeállítottság, tevékenység, önnevelés vagy sorsszerű nevelődés folytán.

Sokat módosít még az egyéni megélésben az, hogy az adott ember horoszkópjában milyen jegyben, házban áll az a transzszaturnális bolygó, s a többi égitesthez hogyan kapcsolódik (fényszögekkel, uralmi helyzetekkel stb.).

Rendszerint a Marshoz, Szaturnuszhoz és a három transzcendens bolygóhoz kötik a nehezebb sorsesemények, tragédiák, katasztrófák megjelenését az ember életében, s kétségtelenül igaz, hogy ezen bolygók valamelyike mindig részt vesz az effélékre utaló kapcsolódásokban. Ekkor sem feledkezhetünk meg viszont arról, hogy mindig van valami üzenete vagy célja az ilyen helyzetnek is, s akkor kerülünk bele általában, amikor más, kisebb horderejű jelzésre nem reagáltunk kellőképpen, vagy pedig: aktuális fejlődési stádiumunkban nagyobb szabású hatásra van szükség, hogy kellő mértékben lendüljünk tovább.

Az újkori bolygók mindegyike megfelel egy-egy ősbolygó felsőbb oktávjának, ami minőségi többletet jelent. Az Uránusz a Merkurnak, a Neptun a Vénusznak, a Plútó pedig a Marsnak a felsőbb oktávja.

27.

Uránusz

 1. Kulcsszavai: robbanás, kiszámíthatatlanság, ötlet, energia
 1. Szimbóluma: 6 egy kör – a szellemiség képviseletében, benne a pont a sors, a „kis Szaturnusz”. Feltűnő, hogy az oppozíciós jegyek uralkodói közül az Oroszlán és Vízöntő urának a rajzában van markáns azonosság. A Szaturnusz megjelenése pedig azért is indokolt, mert az Uránusz társura a Vízöntőben ez a bolygó.  A kör tetején egy felfelé irányulú nyíl – a Földtől elszakadni kívánó, kirobbanó energia jelképe.
 1. Keringési sebesség: köre 84 év. Napi átlag 3 percet halad. Egy jegyben 7-8 évig tartózkodik.
 1. Retrograditása: minden évben, nem egészen 5 hónapig tart.
 1. Rövid jellemzői: levegős, pozitív, elektrikus, semleges nemű, de helyesebb megfogalmazás talán, hogy nemek feletti (bár egyesek férfiasnak tartják).
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Vízöntőben. Rangját veszti: az Oroszlánban. Emelt a Bakban. Esésben van a Rákban. Erőben az Ikrekben és a Mérlegben.
 1. Száma: 0
 2. Napja : szombat
 3. Színei: lila, acélkék, fekete-fehér
 4. Féme: platina
 5. Kövei: ametiszt, borostyán, topáz, hegyikristály, macskaszem, sólyomszem
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: legmagasabb rendű idegi működés – az agykéreg működése. Agyhártya. Gerinc felső része, a gerincvelő idegi funkciója. Görcsöket előidéző szervek (az Uránuszt görcsbolygóként is emlegetjük). Tobozmirigy – a 3. szem, a Plútóval együtt.
 1. A hozzá tartozó életkor: amennyiben szellemileg friss emberről van szó, 84 éves kortól a halálig.
 1. Jelentése: a hirtelenség, pillanatszerűség jelölője. Mindenféle váratlan fordulatra utal, jó és rossz értelemben is. Meglepetés-bolygó. Technika, ilyen készség, ötletesség. Az ötletesség a szó minden értelmében értendő. Újító hajlamok. Eredetiség. Intuíció. Szellemi érdeklődés, ennek iránya, realizálódása. Öntörvényűség, individualizmus, függetlenség. Utal (ahogy a Szaturnusz is) idősebb emberekre, nagyszülőkre. Barátok, támogatók, protektorok. Az élettől kapott segítség – és a másoknak nyújtott segítség.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: modern technika (a médiából ide tartozik a rádió, tv, a műholdas információtovábbítás). Villamosság, repülés, elektronika. Forradalmi eszmék, ilyen irányzatok és cselekmények. Felforgató, anarchisztikus elemek. Pusztítás. Kiszámíthatatlan fordulatok.

 1. „Harmonikus” változatban: emberszerető, kollektív szellemű, igazságos. Megbízható és nem merev. Ötletgazdag, intelligens. A váratlan fordulatokra való hajlam azonban harmóniában is érvényesül. A konvenciókat és megkötöttséget így sem tűri és megtalálja a módját, hogy elkerülje, legfeljebb nem sért vele másokat annyira, mint diszharmóniában.

„Diszharmonikus” változatban: öncélú romboló, felforgató. Hordószónok, önjelölt világmegváltó és zseni. Örökösen egyedülálló mivoltát hangoztatja (de mögötte nincs komoly produktum, vagy nem annyi). Csak a feltűnés kedvéért különcködik (polgárpukkasztás). Semmiféle normát el nem ismer. Anarchista. A zseni vagy őrült szélsőséges megfogalmazás úgy az Uránusszal, mint a Vízöntővel kapcsolatban széles körben elterjedt az asztrológiában és azon túl. Nos, a diszharmonikus Uránusz-olvasattal az őrülthöz közelebb áll a szülött.

Betegség formájában megnyilvánuló diszharmónia: göcsök, vérnyomásingadozás, visszér-problémák, érszűkület. Idegzavarok. Szemproblémák. Áramütés, villámcsapás, robbanás, zuhanás. Technikai eszközök miatt bekövetkező balesetek.

28.

Neptun

 1. Kulcsszavai: bizonytalanság, kaosz, önfeláldozás, határtalanság
 1. Szimbóluma:

a bolygók szimbólumrendszerébe simuló Neptun-ábra két széttartó félkörből és alattuk- közöttük egy keresztből áll. Van, aki még egy plusz keresztet tesz az alsó részbe is. Jelentése: szétáradó érzelmek, kapcsolódás a végtelennel, az Univerzummal, más dimenziókkal. A földtől azonban e bolygó és uralmi jegye, a Halak sem tud elszakadni (arról nem beszélve, hogy egyúttal jupiteri jegy lévén kedveli a jó életminőséget), így ez a materiális komponens, a kereszt is fontos tartozék. Kevés asztrológus rajzolja így azonban a bolygó jelét, a gépi karakterekben sem ilyen, hanem Poszeidón/Neptun szigonyának a képével ábrázolják a Neptunt.  I Egyszerűsített változata elhagyja a nyilacskákat.

 1. Keringési sebesség: 164 és és 280 nap a köre (kerekítve: 165 év). Napi átlagos haladása 1´40˝

(2´). Egy jegyben 13,8 évig, kerekítve: 14 évig tartózkodik.

 1. Retrograditása: minden évben 5 hónapig.
 1. Rövid jellemzői: nedves, negatív, magnetikus, nőies.
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Halakban. Rangját veszti a Szűzben. Emelt a Nyilasban. Esésben van az Ikrekben. Erőben: Rákban, Skorpióban és alighanem a Bikában is (mert a Vénusz felsőbb oktávja).
 1. Száma: 3
 2. Napja : csütörtök
 3. Színei: csillogó, világos színek, meghatározhatatlan, irizáló színek
 4. Féme: alumínium
 5. Kövei: kalcedon, tűzopál, rózsakvarc
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: alvásközpont. Látóidegek. Nyirokháztartás. Az idegközpont zavarait okozó jelenségek (az elme- és idegbetegségek nagyobb részt a Neptunhoz kapcoslódnak).
 1. A hozzá tartozó életkor: nem tartozik életkor az uralma alá.
 1. Jelentése: minden megfoghatatlan, nehezen értelmezhető dolog (pozitív, negatív). Modern művészetek és az azokhoz való viszony. Álmok. Mérgezések. Intuíció, hit. Szenvedélybetegségek. Titkos dolgok, titkok, rejtélyek. Csalás, csalódás, megcsalattatás. Ideák, ideálok, értékrend.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: vizek, vízügy. Művészet. Bizonytalanság, megtévesztés, ábrándok, eszmék (köztük nagy hangsúllyal a megvalósíthatatlanok is). Illegális szövetségek, titkok. Mérgek, gázok, élvezeti cikkek és az ezekhez való viszony (alkohol, alkoholizmus, kábítószer).

 1. „Harmonikus” változatban: önfeláldozó, intuitív, gazdag érzelem- és fantáziavilág. Művészi hajlamok, képességek és művészetszeretet. Érzékenység. Átélés képessége, sokszor igen különös átéléseké. Plátói szerelemre hajlam. Rajongás nemes ügyekért.

„Diszharmonikus” változatban: akaratgyenge, befolyásolható, megbízhatatlan. Örökösen rejtélyekkel küszködik, nem érti a világot és a többieket, s őt sem értik. Ideg- és elmebajok. Vízzel, folyadékkal kapcsolatos veszélyek. Mérgezések. Nyirokér-rendszeri problémák, burjánzások, rák. Nehezen kideríthető vagy tévesen diagnosztizált betegségek. Felesleges beavatkozások, műtétek (2. v. 8. házban álló támadott Neptunnal).

29.

Plútó

 

 1. Kulcsszavai: dualitás, intenzitás, dimenziók, feszültség
 1. Szimbóluma: J – egy kör és benne egy félkör: a bezárt érzelemvilág, az akarat (ego, vagy a szellem) által uralt érzelmek.
 1. Keringési sebesség: egy teljes köre 249 év és 8 nap, amit kerekítve 250 évnek szokás emlegetni. Napi átlagos haladása elvileg 11˝, de ettől igen szélsőségesen eltér különböző szakaszaiban. A gyors szakaszokban 2 percet is halad naponta.
 1. Retrograditása: minden évben nem egészen 5,5 hónap.
 1. Rövid jellemzői: tüzes (némelyek szerint vizes, vagy vizes-tüzes, vagy tüzes-nedves) magnetikus-elektrikus, férfias (ezt szintén vitatják, némelyek szerint nőies).
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Skorpióban. Rangját veszti a Bikában. Emelt a Kosban. Esésben a Mérlegben. Erőben: a Rákban, Halakban.
 1. Száma: 9, 13
 2. Napja : kedd
 3. Színe: fekete
 4. Féme: ritka földfémek
 5. Kövei: gránát, rubin, malachit, moldavit
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: az általános regenerálódási képesség. Solaris plexus. A szervezet rejtett erői. Nemi működés, mint funkció. Rejtett üregek (arc- homlok, kiemelten az orrüreg stb.). Tobozmirigy működése.
 1. A hozzá tartozó életkor: nem tartozik életkor az uralma alá.
 1. Jelentése: a nagy dimenziók, szélsőséges megnyilvánulások jelölője. Céltudatos és ki nem fulladó energia. Rombolás és építés. Belülről és kívülről származó kényszer. Kívülről, kivédhetetlenül ható sorsszerűség, sokszor tömeghatással összefüggő, az egyéni sorsot befolyásoló, meghatározó kényszer.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: az aktív tömeg. Nagyfeszültségű erők, dimenziók, láncreakció-szerűség. Válságok és azok megoldása. (Jól vagy rosszul.) Rombolás és újjáépítés (szintén jól vagy rosszul). A háborúk közül a kiszélesedő, világméretű háborúk. Sorsbolygó a tömegméretű, nagyobb régiókat (pl. földrészeket) érintő dolgokban.

 1. „Harmonikus” változatban: kitartó, intelligens, nagy dolgokra hivatott. Ellenállhatatlanul, de diplomatikusan véghezviszi akaratát. Jó regenerálódó képesség. Intuíció, rálátás olyan dolgokra, amiket logikával nem lehet kikövetkeztetni.  Hatalmas energia felszabadítás értelmes célokra.

„Diszharmonikus” változatban: kegyetlen. Akarnok, kötekedő fenegyerek (a Marsnál erősebben). Nehezen, vagy egyáltalán nem lehet vele együtt élni. Fanatikus. Súlyos összecsapások a környezettel vagy súlyos események a szülött körül. Olyan egészségi problémák, amik nehezen gyógyíthatók. Veszélyes műtétek. Szerencsétlenség, katasztrofális események. A természeti erők, politikai, történelmi események kivédhetetlen (hátrányos) kihatása az egyéni sorsra.

 

HÁZAK

 

Vélemények


TANFOLYAMOKRÓL, TRÉNINGEKRŐL
ÉS EGYÉNI TANÁCSADÁSRÓL

ASZTROLÓGIA TANFOLYAMRÓL

Gál Judit

LEVELEZŐ OKTATÁSRÓL
Sok helyen tanultam már
asztrológiát és nem kaptam teljes képet róla, mert hiányoztak mozaik darabok,
nem láttam át, nem értettem meg. Judit egységében tudta megtanítani, átadni nekem ezt a csodálatos tudományt. Így lett kerek egész, letisztult. Számomra a
prognózis módszerek elsajátítása jelentett nagy előrelépést, mert végre használható
gyakorlati tudást kaptam Judittól – ez volt az egyik fontos mozaikdarab. Saját
jegyzeteiből tanított, sok évtizedes tapasztalatát felhasználva. Szerintem
rendkívüli elméleti és gyakorlati tudással rendelkezik, amit át is tud adni.
Rendkívüli a humora, soha senkivel nem nevettem még ennyit, ez nagyon fog hiányozni. Ezzel a humorral nagyon jól tudta kezelni a gyengeségeimet, pl a matematika területén (és én is).
Számomra a levelező tanfolyam
nagy előnye az, hogy egyéni oktatás zajlik, így adott idő alatt sokkal többet
tudunk elsajátítani, és mindezt személyre szabva. Igyekszem jól használni azt a
tudást amit átadott nekem.
Hálásan köszönöm.
Anna

TÁVOKTATÁSOS CSOPORTBÓL

Sok élményt és sok tanulnivalót
kaptam a tanfolyamtól. A videokonferencia rendszer nagy előnye, hogy nem kell
sehová menni, kényelmes, de mégis személyes. Hátránya lehet a rossz vagy gyenge
internet kapcsolat, de a mi tanfolyamunkban erre kevés példa volt, a 24 óra
alatt talán egyszer fordult elő, hogy újra kellett indítani a rendszert, s ha
néha akadozott a hang, azonnal lehetett korrigálni.

 

Nagyon jó hangulatú óráink voltak, amelyeknek minden percét
élveztem. Örülök neki, hogy részese lehettem és folytatni szeretném a haladón
is ebben a formában.
Andrea
Nagyon elégedett voltam a kezdő
asztrológia tanfolyammal, mind tematikailag mind tartalmilag azt kaptam amit vártam és amire szükségem volt. Mivel korábban már tanultam asztrológiát, olyan
tanfolyamra volt szükségem ami rendszerezi a fejemben az eddig tanultakat. A szóbeli előadást Judit rendkívül részletes és végre számomra is érthető jegyzete egészítette ki, amely nagy segítség volt a tanulás során. A videokonferencia rendszer számomra megadta a lehetőséget, hogy kisgyermekes anyukaként is részt vehessek a kurzuson, kényelmes, és az utazás sem vett el 3 órát az életemből.
Nem éreztem, hogy bármilyen hátrányt jelentene a tanulás szempontjából az, hogy nem személyesen voltak jelen a résztvevők. Újra kedvet kaptam az asztrológiához, mert elkezdtem érteni
is azt, amit tanulok. Várom a következő kurzust.
Zsuzsa
A tanfolyam megfelelt az
előzetesen alkotott elképzeléseimnek, ilyesmire gondoltam és maximálisan
elégedett vagyok vele. Nagyon sűrű, pörgős volt mindegyik óra, s bár sokszor
azt gondoltam, hogy munkám, fáradtság, felkészülés hiánya miatt majd nem tudok
ráhangolódni a következő alkalomra, mégis mindig fel tudtam venni a ritmust és
követni tudtam az anyagot, pedig elég sok új, egyéni elemet tartalmazott.
Judit az órákat általában azzal
kezdte, hogy van-e kérdése valakinek, de jó lett volna, ha mégis több idő jut
arra, hogy bővebben beszéljünk bizonyos témákról. Nekem kicsit hiányzott még a
kontroll, a megszerzett vagy strukturált tudás ellenőrzése is.
A videokonferencia rendszer azért
volt jó, mert akkor is be tudtam lépni az órákra, amikor külföldön voltam, vagy
még úton hazafelé. Így nem maradtam le az élő foglalkozásokról sem.
Krisztián


SZEMÉLYES RÉSZVÉTELŰ CSOPORTOKBÓL

“Ha érdekel az asztrológia, de túl bonyolultnak gondolod ahhoz, hogy
valaha megtanuld, feltétlenül ajánlom Gál Judit kezdő tanfolyamát:
strukturált és logikusan felépített tananyagon keresztül, fokozatosan
ismered meg a horoszkóp legfontosabb elemeit.
Ha
szeretnél asztrológiával foglalkozni, ezért össze-vissza olvasol
mindenfélét, ez a tanfolyam segít rendet tenni az egymásnak ellentmondó
információk káoszában, és stabil alapokat nyújt későbbi tanulmányaidhoz.
Ha
érdekel az asztrológia, de meglehetősen szkeptikus vagy mindennel
kapcsolatban, amit nem lehet megfogni és megszagolni, akkor azért
ajánlom, mert megismerkedhetsz az asztrológia matematikai/ csillagászati
alapjaival, és megtapasztalhatod az asztrológia hasznát saját
életedben.
Ha kíváncsi vagy mindenre, ami él és mozog (és arra is, ami nem), akkor feltétlenül itt a helyed.
Ha
szeretnéd jobban megérteni saját magadat és a körülötted élőket, olyan
eszközzel ismerkedhetsz meg, ami talán a leghatékonyabb erre a célra.
Ha
éppen válságban vagy, saját problémáidat új megvilágításban láthatod,
és elindulhatsz egy olyan úton, amiről korábban nem is gondoltad, hogy
létezik.
És ha egyszerűen szeretnél jól szórakozni, miközben tanulsz is valamit, akkor ennél a tanfolyamnál nem is ajánlhatnék jobbat!
Orsi”
“A kurzus tömör, lényegre törő, felesleges elméleti kitérők
mellőzésével az asztrológia legfontosabb elemeit logikusan felépített
sorrendben átadó tanfolyam. Ajánlható mindazoknak, akik realistán látva a
dolgokat tudják, hogy egy hosszabb időtartamú (több év) tanfolyam
elvégzése előre nem látható okok miatt nem mindig kivitelezhető, s
rohanó és kiszámíthatatlan világunkban célszerűbb egy témát több részre
bontva, több egymásra épülő kurzus keretei között tanulmányozni.

Nem mellékes szempont, hogy sem az “ezoterikus” körökben jellemző
fellengzősség és dagályosság, sem a “tudományos” világ száraz stílusa
nem terheli az ambiciózus tanítványt – a megkapott információ-tömeget
Gál Judit humoros előadásmódja segít feldolgozni és rögzíteni.
Róbert”
“Kellemes, jó hangulatban telnek az órák, jó adag humorral
megfűszerezve, amellett, hogy lényegre törő, átfogó, logikus képet
kapunk az aktuális tananyagról az órák során.
Judit jegyzete zseniálisan átláthatóan, logikusan összefoglalja azokat
az irányelveket, alaptételeket, melyek nélkül nagy nehézségek árán
tudnánk elsajátítani az adott anyagrészt. A példa-feladatok lépésről
lépésre lehetővé teszik, hogy könnyen elsajátítsuk a számolásokat,
felismerjük az összefüggéseket, nagy adag sikerélménnyel koronázva. Ami
nagyon fontos! 🙂 Személy szerint én falom a jegyzetet. Nagyon érdekes,
olyan mikor elolvasom és foglalkozom az egésszel, mintha már ezt
tanultam volna és csak felelevenítjük a már megtanultakat. Olyan magától
értetődő, gördülékeny. Nagyon klassz! 🙂
Viki”

“Meleg szívvel ajánlom mindenkinek Gál Judit asztrológus kurzusát.
Judit nagy tapasztalattal és tudással rendelkező asztrológus, tanfolyama
kiváló és érdekes. Az előadások közvetlenek, szisztematikusan és
logikusan felépítettek. Az órákon barátságos, igazi műhelymunka folyik
az egyes témák megbeszélésével, gyakorlással. Az ismeretek elsajátítását
jól szerkesztett, áttekinthető és tartalmas, példákkal illusztrált,
Judit által írt jegyzetek segítik, igen jól hasznosítható táblázatokkal
és a témákhoz kapcsolódó asztrológiai tanulmányokkal. Judit jegyzetei és
előadásai számomra jelentős értéket képviselnek a magyar nyelvű
asztrológiai szakirodalom területén, előadásai és jegyzetei rendkívül
sok ismeretanyagot tartalmaznak.

Éva”

“Egyéves
alap asztrológia iskolát végeztem, amiből őszintén szólva semmit nem
értettem, és sikerült is elvenniük a kedvem az egésztől… egy időre.
Amikor is találkoztam Judittal, aki lenyűgözött mérhetetlen
szakértelmével, hihetetlen tudásával, főleg, hogy mindezt gyönyörűen
felépítve, logikusan, laikusok számára is érthetően adta át! Nem utolsó
szempont, hogy intenzív tanfolyam lévén mindezt rendkívül rövid idő
alatt (Ikrek Ascendensem miatt is nekem ez különösen fontos). S amiért
kifejezetten csodálom, hogy sikerült is fenntartania ezt az érdeklődést,
ami ugye az én esetemben igazi kihívást jelent! Bátran ajánlom
mindenkinek, akit érdekel a téma (ha asztrológia akkor csak ő!);
rengeteg asztrológussal találkoztam, de számomra egyikük tudása sem ér
fel Juditéval!”
Mariann

Több
asztrológia tanfolyamról is érdeklődtem, mielőtt elkezdtem, de
mindegyikkel volt valami gond…túl sokára indultak, túl hosszúak
voltak, vagy éppenséggel túl drágák. Már majdnem feladtam, mikor
megtaláltam a neten a hirdetést az induló intenzív tanfolyamról. Mivel
az időpont és a tanfolyam hossza is bevállalható volt, belevágtam és nem
bántam meg. Judit lelkesedése, szaktudása az első pillanattól kezdve
nagyon szimpatikus volt, éreztem, hogy a kisujjában van a téma és ezt át
is képes adni. Egyből tudtam, hogy jó helyre jöttem. A jegyzete kiváló,
könnyen értelmezhető, alapos, egyértelműen látszik az a hatalmas
tudásanyag, amivel rendelkezik. Alig várom, hogy még többet megtudjak a
témáról.
Hajni

Azért
választottam ezt a tanfolyamot, mert már előtte részt vettem Judit
asztrológia témakörben tartott több előadásán. Ezeken teljesen
meggyőződtem egyrészt arról, hogy ez a téma engem valóban nagyon
foglalkoztat és szeretnék jobban megismerkedni vele, másrészt Judit
szakmai tudásáról, felkészültségéről, naprakészségéről. Így tudtam, hogy
itt leszek a legjobb kezekben.
Ivett

Az
önismeret útját járva, minden előképzettség és ismeret hiányában
csöppentem bele Judit kezdő asztrológiai tanfolyamába. Rögtön
rákattantam a témára, hiszen Judit a maga kedélyes stílusában, humorral,
nevetéssel fűszerezve, jobbnál jobb példákkal illusztrálva, s valóban –
intenzív kurzus lévén – rövid idő alatt bepillantást engedett az
asztrológia rejtelmeibe. S tette mindezt követhető, logikus,
áttekinthető rendszerben úgy az órákon, amint az általa készített remek
jegyzetekben.
Judit szakértelme és elhivatottsága lenyűgöző és figyelemre méltó, maximális respekt az oktatónak!
Köszönettel: Erika

 

Az asztrológiától reméltem válaszokat egy nehéz életesemény
(párkapcsolat felbomlása) után a kérdéseimre. Sürgős volt a dolog, nem
várhattam éveket – így találtam rá Gál Judit intenzív alaptanfolyamára. 3
hónap alatt áttekintést kaptam az egész témáról, és elsajátíthattam az
alapokat – amelyeket máshol 1-2 év alatt tudtam volna megtenni. A heti
órák között a saját időbeosztásom szerint tanulhattam, és nagyon sokat
segített Judit részletes jegyzete és a bőséges segédanyag.

Az órák pedig élményszámba mentek! Judit eredeti, színes egyénisége,
élvezetes előadásmódja, hatalmas szakmai tudása miatt már az egész
csoport alig várta a hétfőket. Így mire a tanfolyam végére értünk nem
csak sok új dolgot tanultam meg, hanem a lelkivilágom is sokkal jobb
lett. Ajánlom mindenkinek hasznos és egyben szórakoztató időtöltésnek!
      Azért mindenki készüljön fel a feszített tempóra, mert nagy anyagot kell elsajátítani rövid idő alatt.
Andrea
Azért
jelentkeztem a kezdő asztrológia tanfolyamra, mert sok jót olvastam
róla a neten és megtetszett, hogy intenzív kurzus. Már jártam előtte
rövid ideig asztrológiára, és ennek hatására elég nagy kavarodás volt a
fejemben, ami most letisztult. Élvezetes munka volt, hogy kézzel meg
kellett rajzolnunk a saját horoszkópunkat és kiszámítani a házak és
bolygók helyzetét. Nagyon érdekes volt és sok felismerést hozott a
szóbeli részben az egyes jegyek különböző kategóriák szerinti
jellemzése. Sajnáltam, hogy hamar véget ért az első kurzus, mert nagyon
belelkesedtem. Most – miközben tanulom az anyagot – várom a középhaladó
indulását, hogy még mélyebben bele tudjam ásni magam az asztrológia
rejtelmeibe. 🙂

Magdi

Kedves
Judit! Nagyon örülök annak, hogy részt vehettem a tanfolyamodon.
Rendkívül jó hangulatban zajlottak az óráid, igyekeztél, hogy rövid idő
alatt betekintést nyerjünk ebbe a csodálatos, rendkívül logikus
tudományba.
Nagyon
értékeltem azt, hogy nem húztad el az anyagot, most rajtunk van a sor,
hogy sokat gyakoroljunk és jelentkezzünk a folytatásra is. Sokat
segítettek illetve segítenek a jegyzetek a feladatlapok, gyakorlatok
stb. Jó ötlet volt a dolgozatírás is. Köszönöm, köszönöm, köszönöm!
Kívánok nagyon jó egészséget, sok tanítványt és a munkádban sok-sok
sikert!
Anna
Az
én tapasztalatom talán eltér a többiekétől, mivel párhuzamosan végzek
tanfolyamot egy neves asztrológiai iskolában is, de így talán össze
tudom hasonlítani a kettőt. Azért jelentkeztem Judithoz, mert ő a
Holdcsomókra és a karmára nagy hangsúlyt fektet. Nagyon sok pluszt
kaptam tőle! Kitisztult sok dolog amit addig köd borított. A jegyzetei
szinte megfizethetetlenek. Tökéletesen és részletesen mindenre
kiterjedőek, s ami nincs benne azt az órákon humorosan és jó hangulatban
adja át a tanítványainak.
Persze
nagyon sokat kell otthon tanulni, mivel intenzív kurzus, de ennél jobb
és hitelesebb, lényegre törőbb asztrológiai oktatással még nem
találkoztam. Rövid idő alatt sok tudás! Nagyon örülök, hogy rátaláltam
Juditra, csodálom a munkáját és szeretnék ebből minél többet megtanulni!
Kitüntetés számomra hogy a tanítványa lehetek! Nagyon várom már a
következő kurzust!
Andrea
Kedves
Judit! Először is köszönöm a fiaimnak, hogy befizettek a tanfolyamra és
Neked is, hogy általad betekintést nyerhettem az asztrológiába! Az órák
tartalmasan és jó hangulatban teltek, ha nem értettünk valamit bármikor
készségesen segítettél nekünk.
A
horoszkópot értelmezni még nem tudom (ez még sok gyakorlást kíván), de
ettől függetlenül nagyon sokat tanultam, amit a mindennapi életemben
igyekszem alkalmazni.
Jó kis társaság volt a mi csoportunk. Örülök, hogy részt vehettem a tanfolyamon.
Ria
Kedves
Judit! Mindig is tudtam, hogy az asztrológia nem egyszerű tudomány, de
titkon azért reméltem, hogy mégis :). Nagyon élveztem az órákat, igazán
jó csoportunk volt, sok dologra rávilágítottál, mi miért is van úgy,
ahogy. Szívesen folytatnám a tanfolyamot a következő szinttel, hogy
elmélyíthessen a kezdő órákon tanultakat. Tudom, hogy a legfontosabb az
idő és a sok-sok gyakorlás, ezért igyekszem minden szabad percet
kihasználni, hogy újra és újra átolvassam a jegyzeteidet, hogy a
következő órára már biztos alapokkal ülhessek be :).
Nagyon
köszönöm a lehetőséget, hatalmas élmény volt ez a 24 óra, új emberek,
új gondolatok… Biztosra veszem, hogy soha nem fogom megbánni, hogy a
sok lehetőség közül végül a Te tanfolyamodat választottam 🙂

Melinda


Eldobtam magamtól mindent, hogy hogy elmondjam mennyire szerettem az
órák hangulatát, a könnyed, de tudással fűszerezett humorod. Nagyon sok
mindent tanultam és váltak világossá életem eseményei. Na jó, ez
nagyképűen hangzott! Szóval már halvány fény gyúlt az agyamban.
Köszönöm, hogy mérhetetlen türelemmel viselted értetlenségem, és újra és
újra elmagyaráztad amit nem fogtam. Nagyon jó volt, hogy nem kellett
félni az óráktól, a megmérettetéstől. Elég volt a lelkiismeret furdalás,
illetve az önbecsülésemen esett csorba. Ez elég motiváció volt, hogy
belevessem magam a feladatokba. Köszönöm a tanfolyamot, nagyon örülök,
hogy veled tanulhattam.
Rozi

 

     Van abban valami sorsszerűség,
ahogyan és akinél elkezdtem asztrológiát tanulni. Könnyen lehetett volna

az
első találkozásom az asztrológiával egy futó kapcsolat is, de olyan különleges
inspirátorral találkoztam Judit személyében, aki ezt a gyönyörű, de rendkívül
összetett jelrendszert (mindenfajta értelemben véve) megmásíthatatlanul a
részemmé tette, örök késztetést ültetve belém: fedezd fel, tanuld meg, lásd,
értsd, értelmezd, érezd!

     Amit Judit csinál, egyedülálló
módszer: az asztrológia igen összetett és bonyolult elméleti oldalát a
gyakorlati alkalmazás elsajátítását célzó hatékony tanítási módszerekkel
ötvözi. Tanít!!!
     És FIGYEL!! Az óra minden
pillanatában, a legutolsó percéig, sőt azon túl is! A csoportra és ezzel
párhuzamosan a szeme sarkából minden tanítványára. Rám is! Minden rezdülésemre
az órán, hogy értem-e, leesett-e? Amint úgy vettem a levegőt, mintha kérdeznék,
azonnal megállt a gondolatmenetében és rám emelve tekintetét bizonyosodott meg
arról, hogy valóban kérdeznék, vagy csak sóhajtottam egyet? Óráin biztonságban
és a helyemen éreztem magam, tudtam, hogy nem baj ha nem értem, nem baj, ha
kérdezek, az sem baj, ha esetleg lassabban értem meg, mint a többiek.
     Végtelen türelem, alázat, derű és
mérhetetlen intenzitás jellemzi az óráit, tananyagát, a hozzáállását.
Jegyzetei, amelyeket tanítványai
rendelkezésére bocsát, kincsek. Az asztrológia egyedülállóan megragadott
kincsestára. Igen gazdag, logikusan rendszerezett, érthető, tanulható. Mennyi
munka, mennyi tudás, átgondolás, tapasztalat és milyen elhivatottság kellett
ahhoz, hogy megszülessenek!
     A célom az volt, hogy
asztrológiát tanuljak. Sikerült a lehető legjobb Alma Matert megtalálnom ehhez.

 

Kati

KARMABONTÁS EXTRÁRÓL
(Azonos karmikus csoportba tartozó, azonos Holdcsomójú résztvevőkkel)
Vezeti: Gál Judit és Domján Mónika

Gondolatok Karmabontás után
Érdekes és sokrétű tapasztalással
gazdagodtam a karmabontó tréningen. Magam sem gondoltam, hogy az ott hallottak
nem mosódnak ki az elmémből, hanem villanásszerű apró felismerések formájában
köszönnek vissza jóval a tréning után is. Ezek a villanások vezetik a gondolkodásomat
magamról azóta is. Olyan ez mint érezni-látni a nyolcadik kis törpét, aki a
lámpást viszi.
A Holdcsomó leírás részemről
történő megértésének kísérletei egy újabb varázslat számomra, ami szintén a
tréning után tudatosult csak bennem. Szorgos asztrológia tanfolyamra járó
lévén, hónapok óta a birtokomban van, elolvastam jó fél évvel ezelőtt, sőt
azóta jó párszor, ám a tréning után is elolvasva, mintha egy új regényben
merülnék el. Más és más szavak, mondatok kerültek a figyelmem középpontjába
ahhoz képest, mikor először olvastam. Más szavak úsztak a szemem elé, az elmém
más mondatokra figyelt fel. A lényegi pontok áttevődtek, átrendeződtek. Más
lett fontos.
A másik érzésem ezzel
kapcsolatban, hogy a tréning utáni elolvasáskor jóval kevésbé éreztem belső
késztetést arra (mint első olvasáskor), hogy „megszépítsem” magam. Olvasva a
leszálló holdcsomó bennragadásait – bár kicsi fanyar szájízzel –, de szégyenérzet
és lelkifurdalás nélkül tudtam azonosítani magamban az egoizmus markáns
hozadékait, amit ez előtt soha de soha nem tudtam megtenni anélkül, hogy
azonnal ne találtam volna a magam számára „mennybementesztő” kimosakodási
érveket. Új volt az érzés: nem akartam felmenteni magam, nem volt miért.
MEGLÁTTAM magam, és VÉGRE nem éreztem/érzem magamat tőle rosszul, rossznak!!!
Csak a hívást érzem, hogy mi lehet még, ami mozgat és eddig fogalmam sem volt
róla. Ki vagyok én? És vajon ki lehetek akkorra, amikor majd elbúcsúzom ettől a
világtól? Ilyen egyszerűen és kész.
Szabadnak éreztem/érzem magam.
Életemben tán először szabadultam ki a magam által összebarkácsolt rácsaim
fogságából. Más értelmet nyert az ÚT, és már nem akarok lefaragni abból a
bizonyos keresztből.
Hála és köszönet mindenért, ami
történik bennem – köszönet a tréning vezetőinek, résztvevőinek, az
Univerzumnak!

 

Kati (Kos Holdcsomó)

 

Szűz felszálló holdcsomós emberek
jellemzéséből több dolog is elgondolkodtatott, de egy mondat

különösen:
„Önbizalmának kiépítésén kell munkálkodnia, mert tökéletlenségéből fakadó
önszánakozásban evickél”. Én ebben úszkáltam már egy ideje, és a tréning abban
segített, hogy felismerjem a saját belső angyalaimat és démonaimat, a saját
belső pozitív és negatív mantráimat, amik tulajdonképpen nem a valóság, hanem
egy megalkotott világ volt. A csavart az jelentette, hogy bár illúziót
teremtettem folyamatosan, ez az illuzórikus világ még csak nem is volt pozitív
… „magyarul”: nem Disneylandet álmodtam meg nap, mint nap, hanem inkább
Disneyhellt.

A Szűz holdcsomós a saját
tökéletlenségének várát építi fel folyamatosan, igen sok munkával… Ha valaki
segít neki reggelre lerombolni, ő akkor is szorgosan újracsinálja a következő
nap. Egy „tökéletes” világot, amiben ő lehet a tökéletes áldozat. Nos, ezen
érdemes túllépni! A tréning nekem ehhez mutatott egy utat.

 

Kriszta (Szűz felszálló Holdcsomó
– amint a szövegből is kiderül)
A tréning után nagyon fáradtnak
éreztem magam, majd 12 óra alvás után úgy éreztem tudok, akarok változtatni az
életemen, a hozzáállásomon, ami akadályozott a fejlődésben. Magamba néztem és
ami a legnagyobb akadálynak tűnt, eltörpült. Amikor az ember felismeri és
elfogadja karmikus feladatát, már nem akadályként tekint rá többé. Újult erővel
vetettem bele magam egy régi elképzelés megvalósításába. Az asztrológiai
tanulmányaim segítik, hogy olyan önzetlen segítő, gyógyító válhasson belőlem,
amilyen lenni szeretnék. Nagyon köszönöm a lehetőséget és a sok türelmet
amellyel az asztrológiai tanulmányaimat segíted.
Ágnes (Oroszlán felszálló
Holdcsomó)
Nekem nagyon hasznos volt, hogy
végre megértettem, miért nem változtattam előbb az életemen, és ezért

már nem
marcangolom magam tovább. Nagyon sok egyéb tantusz is leesett, főleg az állandó
megfelelni akarásommal kapcsolatban. Utána elmentem Mónihoz is tanácsadásra,
hát azt még emésztem.

Emese (Szűz felszálló Holdcsomó)
Igazából konkrét dolgokat nem
tudok mesélni, de ami fura volt, hogy kicsit ‘megőrültem’… Hogy mitől és
miért, azt én nem tudom. De mindennel bajom volt, feszült voltam, az egóm újra
megerősödött, nagyokat harcoltam vele. Ez kb. két hétig tartott. Azért volt
meglepő és kellemetlen, mert előtte már elég jól kezeltem az egómat, nyugodtabb
szériát éltem. Mostanra már újra nyugodtabb vagyok. Többször eszembe jutott a
két fő témakör, ami a tréningen erősen előjött nekem: illúziók és türelem. Ezekkel
azóta tudatosabban is foglalkozom.
A Holdcsomó leírása elég jó
jellemzés rám nézve is, és megerősítést nyertem, hogy a több, mint egy éves
munkám magammal milyen jól halad, milyen jó eredményeket értem már el a
kérdésekben és témákban, ami a feladatom… Abban is megerősített, hogy tényleg
ezekkel kell leginkább foglalkozni. Köszönöm, összességében hasznos volt
számomra a tréning!
Petra (Szűz felszálló Holdcsomó)
A karmabontás tréning múlhatatlan
érdeme az, hogy szembesít a benned lakó kisördöggel…a kisördöggel,

akit néha
karmának, néha archetípusnak hívunk, de mindenekelőtt azzal a kisördöggel, aki
tönkreteszi az életed, ha nem figyelsz. Ezen a tréningen megismered sorstársaid
és megbizonyosodsz róla, nem vagy egyedül problémáiddal. És mivel az adott 18,5
éves periódus szülöttei ugyanabban a karmában osztoznak, rájössz arra is, hogy
azok a félelmek, belső programok, amik ha nem is tették tönkre, de
megnehezítették mindennapjaid teljesen normális velejárói az életnek. Innentől
kezdve a probléma jórészt szertefoszlik, könnyedén a kisördög szemébe nevetsz
és sajnálod azon sorstársaid, akik még nem voltak ezen a tanfolyamon… A karma
feldolgozására különleges, de hatékony technikát sajátíthatsz el.

Robi (Bika Holdcsomó)

 

Nagyon sokat segítettetek:

1. önmagam megértésében
2. a belső megértés által a
holdcsomóhoz kapcsolódó viselkedésem/játszmáim felismerésében, ezáltal azok
tudatos szintre emelésében, kezelésében – vagy az azokhoz való (legalább)
viszonyuláshoz.
3. Mindez nagyon jó hatással van
a párkapcsolatomra. Az én holdcsomómmal most már tudatosan képviselem magam/a
véleményem/a döntéseim, most már tudom, miért teszem – eddig ösztönből és
dühösen tettem, sokáig „benntartva” aztán robbanva. Most felvállalom, ha
konfliktussal is jár, odafigyelek azonban hogyan teszem, hogy elfogadható
legyen a másiknak is (ha sikerül).
4. Sok mindent megbeszéltünk
otthon, átnéztük a holdcsomókat tüzetesen és megértettük miért viselkedtünk így
egymással (önmagunkkal), hogyan érthetjük meg egymást, mit miért tett a másik –
főleg ösztönből – eddig. Ettől sok minden kisimultabb, elfogadottabb,
konfliktusok gyorsan záródnak, sokszor viccesen.
5. Sokat javított a napi megélésemben,
hogy tudom sokszor miért voltam sértett, ha pl. „nem díjazták” másokért tett
erőfeszítéseimet. Most már nem dühöngök, más motivációval teszem ugyanazt és
lám… az értékelés is megkapom már.
6. Kevesebbet fordulok kifelé –
többet befelé a szűk család a gyerekek és picit már magam felé is – igyekszem
egy pici időt magamra is találni.
Nagyon köszönöm ezt
mindkettőtöknek és társaimnak egyaránt. Érdekesen rávilágított a tréning arra
is, milyen hasonlóak és ugyanakkor milyen mások vagyunk.
A fő eredmény, hogy komoly
pozitív megélésbeli különbséget érzékelek az életemben.
Ildi (Kos felszálló Holdcsomó)
Az elmúlt 25 évemet töltöttem
önfejlesztéssel, az önmagam minél jobb megismerésével.
Nem állítom, hogy sikertelenül,
hisz, mint a karma-bontáson kiderült, már megoldottam karmikus feladataim nagy
részét, s többi hibámmal is tisztában voltam, amin még dolgozom.
Az este során azonban érdekes
volt látni a többiek sodródását saját feladataik megoldása közepette.
Ugyanazokkal a problémákkal szembesültek társaim, amelyekkel én is, csak
valamelyik korábbi életciklusomban.
Sok küszködéssel, de valahogy
túléltem a nehéz időszakokat és immáron kiteljesedve állok az új feladatok
előtt.
Nagyon izgalmas látni, hogy az
asztrológia mennyire determináns az alap dolgokat illetően, de mindig az egyén
döntésein múlik, hogy végül is mit tud megvalósítani a jelen életében.
Öröm volt veletek lenni és
megtapasztalni mindezt.
Köszönöm, hogy veletek lehettem!
 Emese (Kos felszálló Holdcsomó)

 

A karmatréning számomra építő
jellegű volt! Hozzásegített, hogy másképp lássam magam és megértsem a
reakcióimat bizonyos élethelyzetekben. A legtöbb változást a munkahelyemen
tapasztaltam, ahol egyetlen férfiként dolgozom 7 nő társaságában. Sok dolgot
kellett figyelmen kívül hagynom és nem idegeskednem, mert különben megőrültem
volna saját magam negatív reagálásaitól amik csak emésztik belső
energiakészleteimet. A tréning gyakorlatai hatására jobban viszonyultam a velem
kapcsolatos dolgokhoz és egész jól kezelem az ügyeim. Persze sok hibát így is
elkövettem, de következetesebbnek érzem magam és kezdem jobban átgondolni a
felbukkanó problémát és megtalálni az optimális megoldást, ami sokszor
egyáltalán nem könnyű.
Konkrét példával élve azt tudom
mondani, hogy a túlvállalásaim csökkentek és kezdek többet foglalkozni a
kikapcsolódással és a regenerálódással. A feladatokat kezdem egyre jobban
szervezni és leosztani a beosztottaim között.
Magánéleti dolgokban azt
tapasztaltam, hogy megértőbb és nyitottabb lettem.
Összességében a tréning kimenetelét
pozitívnak tekintem és még egyszer köszönöm a részvételt. Másoknak is teljes
szívvel merem ajánlani!
Szabolcs (Szűz felszálló
Holdcsomó)

 

Szkeptikusan mentem el a
meghirdetett Karmabontás extra tréningre, mert a Schulman-féle leírást nem
éreztem magamra vonatkoztatva találónak. Azonban úgy éreztem, fel kell
készülnöm az előttem álló változásokra, az ár is kedvező volt és gondoltam
kibírok pár órát.
Aztán találkoztam ott 6-8
„karmatársammal” – mindenféle korosztályból és mindenféle csillagjegyből.
Megdöbbentő módon nagyon hasonló volt a beállítottságunk és életszemléletünk.
És bár mindegyikünk az élet más területén küzdött problémával – azt a problémát
érdekes módon mégis ez a hasonló attitűd okozta.
Miután jól kitárgyaltuk
dolgainkat – érdekes gyakorlatokat csináltunk. A végére teljesen
„megvilágosodtam” és elfogadtam, hogy – igen – valóban működik ez az elmélet.
Így felkészülve várhatom a következő időszakot – tudom majd, hogy mire kell
koncentrálnom.
Mindemellett még jól is éreztük
magunkat – Judit és Móni professzionális módon vezették a „szeánszot”. Volt
sírás és nevetés és barátságok is köttettek. Megbeszéltük, hogy tartjuk a
kapcsolatot és tájékoztatjuk egymást a fejleményekről. Ajánlom mindenkinek, aki
szeretne problémáira megoldást találni – felkészülni a jövőre – és közben jól és
hasznosan eltölteni egy délutánt.
Andrea

(Skorpió felszálló Holdcsomó)

Számomra a 2009 évben megtartott
első ilyen típusú tréning teljesen sokkoló hatású volt. Az akkor hallottakat
folyamatosan megpróbáltam megemészteni. És eljött a várva várt karmatréning
2012-ben. Itt, mint egyetlen férfi “jól néztem ki”, de kitartásomat siker
koronázta. Rájöttem, hogy a problémáimmal nem vagyok egyedül és többen is
keresik a választ a jó út irányába. Mint Bika felszálló jól hoztam
személyiségem jegyeit és annál nagyobb volt az ismertetést követően a
felismerésem, hogy mi mindent lehet megtudni a tréning alatt magamról belső
indíttatásaimról, viselkedésemről, hozzáállásomat kérdésekhez, hisztériáimat,
sértődöttségeimet, nagyképűségemet, arcaimat, felfogásomat, kapcsolataimat,
intim vonásaimat, képességeimet. Mindösszességében megismerhettem MAGAM! Ez
vagyok ÉN!
A tréning második felében összeszedett
és mantrázott pozitív-negatív mondatok, megerősítések egymásra hatásának
eredménye nagyon érdekelt. A játékos megközelítés szerintem érdekes volt és az
ördög-angyal gyakorlat eredménye meggyőző hatású. Igaz hozzám az ördög szerepe
közelebb állt az előző alkalommal, de ma már jóval letisztultabb énem az
angyalt tekinti a legkiválóbb szerepnek. Annyira gyorsan lehet rosszat tenni, kárörvendően
viselkedni, annyira emberi a rossz. Olyan jó lenne ha a jó cselekedetek, a
pozitív gondolatok, a feltétel nélküli odaadás, az önzetlenség lenne a
természetes. Be kell vallanom: a jót tenni tanulnom kell, mert bármi történik
velem mindig keresem a miértjét, pedig csak egyszerűen JÓ is lehet az élet.
Judit! Köszönöm neked és Móninak,
hogy jobban megismerhettem személyiségem! Törekszem arra, hogy az életem során
a lépéseimet a közelmúltban – ezeken a tréningeken, horoszkópelemzésen és az
elengedés tanfolyamokon keresztül – megszerzett ismereteim hasznosítása és
tudatosság vezérelje.
Zsolt
(Bika Holdcsomó)
Szűkszavú létemre igyekszem tömör
lenni. Nem igazán gondolok a mindennapokban a tréning eseményeire, azok
hozadékára, de észreveszem, hogy az ott ‘előbányászott’ gondjaim és azokra
akkor talált ellenlépések a tudatalattimban azért csak munkálkodnak, és azt
veszem észre hogy már nem kerülöm a nehéz, bonyolult feladatokat, igenis örülök
a kis sikereknek és elismerem magamnak a ‘győzelmet’. Jól vagyok, pedig igen
kusza most a környezetem, szülőket költöztetek, adás-vételek láncolatán
keresztül…
Egyszóval: hasznos volt, nagyon
is. Nekem az önismeret-önmagunk helyes elfogadásának tudatos szintre emelésében
segített.
Attila (Szűz felszálló Holdcsomó)

 

 

     Az azonos karmájú csoportomban megdöbbentő volt az a tapasztalat, hogy míg mindenki másfajta előzménnyel, háttérrel, foglalkozással, műveltségi szinttel jött, mégis azonosak voltak a problémáink. Ez segített abban, hogy a saját életemet is másként lássam: kevésbé megoldhatatlannak, sőt: kevésbé nagynak a gondjaimat. A nálam egy körrel idősebb, de azonos karmikus csoportba tartozó házaspár mintája hatalmas erőt adott. Láttam a példát, hogy fel lehet állni nehéz helyzetekből és tovább lehet lépni.
     A lökést adta meg ahhoz, hogy változtassak. A döntés, hogy változtatni kell, tulajdonképpen akkor már megvolt, csak a merre és a hogyan hiányzott. A tréning az út felé adta meg a lökést.

Mindent összevéve ez a tréning olyan tartós mintát adott, amelyet hét év elteltével is követni tudok. Élénken emlékszem az egészre és most is élményszerűen élem át.
T. Ildi
(Bika felszálló Holdcsomó)

VEGYES KARMABONTÁS TRÉNINGEKRŐL 
(Bármely korosztályból, bármely Holdcsomóval)


Vezeti: Gál Judit és Domján Mónika    

      „…az az örömteli eseménysorozat történt velem, hogy egymás után olyan megrendeléseim és ügyfeleim érkeznek, amikre évek óta nem emlékszem. Olyan érzésem van, mintha egy átok alól szabadultam volna fel (bár nem a királyfi csókjától). Azt hiszem, ezt hívják oldásnak. Ja, és ehhez nem kell tennem semmit, jönnek maguktól az ügyfeleim.

     Sokat meséltem az érdeklődő barátnőknek a tréningről, a karma erejéről, és ilyenkor mindig átéltem újra a veletek töltött időt, ami nagyon jó volt.”
Sok szeretettel: Zsuzsa”
(Skorpió  felszálló Holdcsomó)
 
     „…az alapvető problémám az volt, hogy az elmúlt 5 évet zsákutcaként éltem meg, szerettem volna ezen változtatni. Csodákról nem tudok beszámolni, de több változásról igen.
     Átértékeltem sok mindent, elfogadóbb lettem magammal és a környezetemmel. A zsákutcát sem zsákutcaként élem már meg, hanem lassítósávként, amire azt hiszem szükségem is volt… és (remélem) csak rajtam múlik, hogy meddig időzöm ott. Nagyon sokat segített, hogy megnyíltatok és őszintén elmondtátok a gondjaitokat, félelmeiteket, megválaszolatlan kérdéseiteket. Hálás vagyok érte, hogy veletek együtt vehettem részt a tréningen és nagyon sok sikert kívánok mindenkinek a további pozitív változásokhoz!
O. Ildi”
(Bika felszálló Holdcsomó)
     „Még a tréning napján, azon melegében, amíg tartott a lendület, megkérdeztem a páromat, hogy mit szólna egy nyitott kapcsolathoz. Reakció: már 6 éve “várom”, hogy másra válts le, szabad vagy, bár biztos, hogy belebetegszem …Ez a megnyilvánulás abban erősített meg, hogy tulajdonképpen nagyon jó dolgom van ebben a kapcsolatban (azt csinálok, amit akarok). Mellesleg roppant elégedett vagyok ezzel a megoldásommal, mert szerintem 2 legyet ütöttem 1 csapásra: az “etikai piros sorompót” zöldre váltottam (mindenképpen korrekt maradok), ill. megúsztam a “magányos nő” szerepet (legalábbis egyelőre), amihez semmi kedvem.
Köszönettel: Gabi”
(Skorpió felszálló Holdcsomó)
     „Arra tanítom magam (Móni javaslata alapján), hogy tudatosan szokjam az élményekhez, azoknak minden típusához. Apró vagy nagy – csak szemlélet kérdése. Hiába a más szemében fantasztikusabbnál fantasztikusabb élmény, ha számomra más volt eddig a jelentősége. Ezek apróságok, de élhetőbb a világ! Közhelyek, de mivel ezektől menekültem valamiért, mégis ez kínzott. Az unalom. Miután békét kötöttem vele, békén hagy. Jó volt olvasni a beszámolóitokat! Mindenkinek a legjobbakat!
Dorottya”
(Halak felszálló Holdcsomó)
     „Egy számomra új, rendkívül izgalmas területet ismertem meg a tréningen. Túl sok egybeesést találtam a meghatározások és a meghatározott személyek között, ahhoz, hogy véletlen legyen, ami, mint tudjuk, nincs is. Még sokáig csak a felfedezéseken járt az agyam.
     Komoly hozadéka is volt a hétvégének. Hogy tudom, a kommunikáció a feladatom, nem várom el, hogy szavak nélkül megértsenek.
     Őszinte köszönet még egyszer a fő problémám, “terhem” elengedéséért. És persze millió véletlen jött azóta, ennek a döntésnek az erősítésére. Szóval köszönöm kérdéseteket, jól vagyok, és megyek az utamon. Még nem költözöm, de a lelkem már szabadon szárnyal.
Sok sikert!
Manna”
(Ikrek felszálló Holdcsomó)     “Kicsit meglódult az idő kereke a karma-tréning óta énnálam… Sok minden történt, olyan dolgokban vannak változások, amelyek stagnálni látszottak hosszú hónapokon át.
Szakmailag: beadtam a Ph.D. tanulmányaim zárását jelentő utolsó dolgozatot, kikértem az abszolutóriumot, mindezt pár nap alatt elintéztem; minden stimmel, jó eredményekkel zárom a tanulmányaimat. Továbbá cikkeim jelentek meg, előadásokat tartottam.
Spirituális önmegvalósítás terén: elkezdtem meghirdetni a jógaóráimat… bár elsőre nem jött össze, most jobb esélyekkel próbálkozom egy másik helyszínen. Közben “véletlenül” megtalált az egyik helyi rádió is, kétszer jártam náluk egy-egy, több mint egy órás beszélgetésre (téma: reiki, jóga, egészséges életmód) – hála Mestereimnek!

Művészi önmegvalósításban sem panaszkodhatok. A doktori iskola és barátok támogatásával létrejött egy fotókiállításom, amit felajánlottam országos vándorkiállításnak. Az általam menedzselt Khamoro együttes (cigány művészcsoport) Pécsett az EKF-en szerepelt, és külföld felé is sikerült kiközvetítenem őket.
Magánélet, hmmm… Végre volt erőm a gyermekem atyjával megbeszélni (?) hogy el kell hogy engedjem, ha mindkettőnknek jót akarok. Képes vagyok a magánéleti dolgaimban végre nagyon őszinte, nyílt és empatikus ámde ha kell, visszafogott és semleges lenni.
     Egyebek… A “segítőimmel” (lásd meditáció a tréningen) napi szinten “találkozom”, mindig csak a helyes utat kérem, a feladatok megoldásához… magamnak is, és mindazoknak, akikkel kapcsolatban állok, akiket szeretek.

És természetesen: folytatás következik, hiszen most is csodálatos dolgok vannak folyamatban…”
Hajni
(Vízöntő felszálló Holdcsomó)

“Leginkább a kapcsolataimban érzékelem a tréning után a változást. Jó szokás szerint minden év vége felé elvégzem én is a kötelező nagytakarítást – na de az idei! Hááát…sok régi ismerőssel és jó néhány baráttal „engedtük el egymást”. Vagy ha bikásabban fogalmazok: hullanak mellőlem az emberek, mint ősszel a legyek. Vagy én mellőlük? Kissé aggasztott, amit tapasztaltam. Néhány napja azonban ráébredtem, hogy ezeknek az – általam eddig veszteségként elkönyvelt eseményeknek- megvan az a rendkívül pozitív hatásuk, hogy egyre inkább letisztul az életem, sokkal jobb lesz a rálátásom úgy magamra, mint a lehetőségeimre, egyben fogynak a korlátozó „hatások” (akik mindig jobban tudták, mit érzek, mit gondolok, mit kell tennem –s főleg, hogy ők hogyan járhatnak ezzel legjobban!). Azért remélem, szilveszterkor még lesz kikkel koccintanom…

     Az említett jelenségekkel egyidejűleg sokkal gördülékenyebbé és hatékonyabbá vált a kommunikációnk a lányommal. És itt minden elért pont duplán számít, mivel tinédzser, és hát a háborús évek… Fogalmam sincs, ez az idill meddig tart majd, hiszen most kell középiskolát választania (hogy, hogy nem: a tehetségéről, és a lehetőségeiről alkotott véleményem nem vág egybe maradéktalanul az ő elképzeléseivel). Szép meccsek várnak még, de most élvezem, ami van. Párkapcsolatomban nincs változás. De többször takarítok, ki tudja, még akármi is lehet.
Lényeges történés az életemben, hogy találtam hozzám (térben is) közel egy gyakorló önismeretis csoportot. Egyre érdekesebben alakulnak a meditációim, és élesedik az érzékelésem. Bár lehet, hogy nem is élesebb lett, hanem tudatosabb. Tehát most egy ideig velük dolgozom magamon és egymáson.

Dióhéjban ennyi, ami tudatosult bennem a tréning óta eltelt időszakban. Biztosan sok minden játszódik még a színfalak mögött, de még nem húzták fel a függönyt.”
Marcsi

hat-hét hónappal később:

„Az elmúlt fél évben folytatódott a kapcsolatrendszerem átalakulása, csak most már természetesebben tudom ezt fogadni. Ami újdonság volt számomra, hogy a tél végi és a tavaszi időszakban rengeteg olyan élményem volt, amit Micimackó kollégám úgy fogalmazott: “Tudtam, tudtam… csak nem gondoltam” Azaz: az eddig különállóként ismert részletek új jelentést kaptak, s kezdtek egészet alkotni. És a régóta nézegetett képről felfedeztem, eddig fejjel lefelé lógott a falon… s minő meglepetés, így egész mást mutat. :D”
Marcsi
(Bika felszálló Holdcsomó)

„Mik történtek velem a tréning óta?
Ph.D: megvan már az abszolutóriumon, most a szigorlatot szervezem.

     Munkahely keresésem továbbra is folyamatban, bár ahogy alakul a sorsom, már alig jut időm dolgozni! J Valószínűleg egy részmunka idős, bedolgozós valami fog összejönni. Az egyetemen összejött egy izgalmas project, egy új tantárgyat fogunk indítani, aminek a végén egy nemzetközileg elfogadott vizsgát is tehetnek a hallgatók. Ehhez a tárgyhoz kapcsolódik egy másik project is az MTA-val közösen.
Amikor a karma tréning volt akkor még úgy tűnt, hogy abba kell hagynom a lovaglást, mégis úgy alakult, hogy továbbra is lovagolhatók Fáraón! Merek nagyot álmodni, jövőre vele és egy másik lóval is szeretnék versenyezni.
Januárban megint megyek a Bamako rallyra, és pont most hívtak, ha már ott vagyunk nézzük meg Dogon földet, meg a többi látnivalót is. Eddig mindig siettünk. Most meg kb február közepére érek haza. A tréning idején még ez is úgy tűnt, hogy anyagi okok miatt nem jön össze, most már le van adva az útlevelem a vízumok miatt. Február végén még egy londoni út is várható kedvesemmel. Angliában még nem jártam, csak egy repülőjegy kell.

Biztos történt még sok apró csoda is, amik az említett nagyobbak mellett már fel sem tűntek!”
Zoli
(Halak felszálló Holdcsomó)

“Várakozással telve, feszülten mentem el, mert nem voltam még ilyen tréningen. A kis társaság és Judit korrekt megnyilvánulása, feszültségmentes kommunikációja feloldotta tartózkodásomat és elkezdtem “otthon” érezni magam és az érdeklődés lett úrrá rajtam.
Meglepetésként hatott rám, hogy az azonos holdcsomópontban születettek között milyen hasonlóság van, s az, hogy saját magamat láttam női testben (az azonos Holdcsomójú) Juditban és Marcsiban, totális döbbenet volt számomra!

     Ugyanakkor mindenki azt érezte amit én és látta, hogy azok a problémák amik felmerültek bennük az mindenkiben megvolt csak másképp és az élethelyzetekből adódóan más és más került reflektorfénybe. Szembesültem magammal és a feladataimmal. Sok kérdésre amire éveken keresztül nem kaptam választ az itt és most megválaszolásra került. Egyértelműen kijelenthetem, hogy azóta másképp nézek a dolgokra. Tudom, hogy az út elején vagyok, de törekszem a megoldásra, és tudom MIT KELL MEGOLDANI ÉS MERRE MENNI!!! Nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, ami segít a korrekt irányban haladni és gazdagabb lettem azáltal, hogy értékes embereket ismertem meg! Még egyszer köszönöm”
Zsolt
(Bika felszálló Holdcsomó) 

 
"Már a tréningen éreztem egy hirtelen történt oldódást, mintha egy "gombóc” – ami addig szorongatta nem is a torkomat, hanem a lelkemet – egy pillanat alatt eltűnt volna! És valóban rengeteg dolog változott azóta körülöttem, még inkább bennem!
Az igazság az, hogy már egy ideje tudatosan próbáltam eleget tenni a karmámnak, amit ismertem, de eddig megfeszülve, szinte erőszakoltam magamat, hogy ez a helyes, ezt kell tennem! (Mindeközben meg magamban puffogtam a méltatlankodástól.)
A tréning óta egészen máshogy látom a dolgokat! Most már nem átvészelendő nehézséget látok benne, hanem a fejlődés lehetőségét! Rengeteg mindenre rávilágítottak, ami által most már a jó oldalát látom, nincs többé bennem ellenállás, vagy menekülési kényszer! Főleg mivel megéreztem, hogy milyen csodálatos érzés is, amikor sikerül:) Köszönet Mindenkinek!"
Mani (Mérleg felszálló Holdcsomó)     „Az elmúlt néhány évben ritkán éltem át azt az élményt, hogy megfelelő helyen vagyok, a megfelelő időben. A tréningen ez végre megvalósult, hiszen nyilvánvalóan azok az emberek gyűltek itt össze, akiknek van affinitásuk a változásra, megvan az igyekezetük, hogy fény derüljön valódi lényükre és feladataikra, és bátorságuk, hogy hiányosságaikat, gyengeségeiket felismerjék és kapaszkodónak használják az önmaguk felé vezető úton. Az érzés, hogy olyan közösségbe tartozhatsz – akár csak egy napra is -, ami azon dolgozik, hogy megértse, elfogadja, sőt megszeresse saját magát, és mindezt az ismeretet jóra használja fel a későbbiekben is, nagy jelentőséggel bír, különösen most, amikor az embereket már nem elégíti ki saját fajtájának pusztítása, az egész Földdel áll háborúban.
     Elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk önmagunkkal és képességeinkkel, hogy nyitott szemmel és szívvel éljünk, hogy legyen merszünk kérdéseket feltenni magunknak, társainknak, Istennek, majd legyen erőnk elfogadni a válaszaikat. A tréningen sok kérdés merült fel. Kérdések, melyeket hozzád intéztek és olyanok is, melyekre te vársz választ, és egy közösség azért létezik az akkori jelenedben, hogy igyekezzen felelni neked. Kérdések, melyekre nem létezik rossz válasz. Az érzelmek egyensúlyba kerültek, ahogyan az asztrológia és a pszichológia is kiegyensúlyozottan, kéz a kézben segíti a résztvevőket. Az elméd és a szíved megleli az összhangot, ahogyan Móni és Judit között is kellemes összhang van, ami az egész csoportra átragad. A félelmek felszínre kerülnek, van, akinek csak a felszín közelébe és van, akinek még csak most ébredezik a mélyből. Minden szó, amit kimondasz, és minden gondolat, ami a tudatalattidban foglalkoztat, nagyon fontos, mert nem véletlenül merülnek fel benned. Ne hessegesd el őket, hanem mondd ki, mert a többiek segítenek megérteni.
Összegezni a tréninget igencsak nehéz, mert sok olyan pontját érintette a lelkemnek, amit még nem ismertem és nem értettem. Annyi minden történt velem azóta, olyan kellemes és fontos változások, hogy minden napra jut egy kisebb-nagyobb csoda. Az akkor bennem elindult változások azóta is folyamatosan, aktívan tartanak. Amikor bizonyos problémás szituációkban félelmeim hátrálásra igyekeznek kényszeríteni, felidézem magamban annak a napnak az eseményeit és tanulságait és máris másképpen reagálok a kényes vagy nehézkes helyzetekben. A közös meditáció, a Tarot, a „szituációs játék”, az értékes szimbólumok, a beszélgetések, és a megerősítések segítségével nemcsak a mindennapi életben boldogulok könnyebben, lettem simulékonyabb és elfogadóbb, hanem a világban is biztonságosabban érzem magam, mert tudom mi a dolgom a Földön, és ez megszépíti minden egyes cselekedetemet. Mindezt nagyon köszönöm Nektek kedves Judit, Móni, és kedves résztvevők! Azon leszek, hogy megháláljam a segítségeteket és másoknak is juttassak egy kicsiny szeletet a tudásból és a szeretetből, amit tőletek kaptam.” Szeretettel: Gabóca (Ikrek felszálló Holdcsomó)
     A tréning óta eltelt csaknem két hónapban a hétköznapokban nem történt semmi említésre méltó dolog. Az viszont biztos, hogy a tanfolyam megerősítés volt számomra, hogy kutakodjak tovább a karma kérdésben. Mostanában részt vettem egyéb "ezós"programokon is, s ezek is segítenek fejlődnöm lelki síkon. Nem szeretném elkiabálni, de mintha elindultam volna egy csodás úton, a lelki elmélyedés zajlik az életemben.
Judit
(Halak felszálló Holdcsomó)
A karmabontós tréning óta azon töprengek, hogy miért kell magányosnak lennem. Azóta próbáltam ki először, hogy milyen nívós étteremben (nem gyorsétkezdében, mert az már megszokott volt számomra) egyedül ebédelni, milyen egyedül színházba menni. Moziba sokszor jártam egyedül, kiállításokra is, de a színház mindig mumus volt, az annyira társasági eseménynek számít, milyen egyedül üdülni (jövő hétvégén megyek Gyulára 3 napos wellness hétvégére), milyen kávéházban úgy ücsörögni, hogy tudom, hogy senki sem jön - ezt is kipróbáltam az egyik magányos színház előtt. Szóval azóta tudatosan keresem azokat a dolgokat, amikbe eddig rettegtem egyedül nekivágni.
A mumus listán még van egypár dolog, amit ki szeretnék próbálni:
-saját kocsi, amivel arra mehetek, amerre akarok -külföldre repülni teljesen egyedül és ott hosszabb időt eltölteni
- van még pár, de most hirtelen nem jut az eszembe...
     Amit még csináltam a karmabontás után: volt egy képem az ideális családomról. Egy árnykép hátulról: papa-mama-3 gyerek sétálnak kéz a kézben. Hétfőn fogtam és a hűtőre kitett képet meg a naptáramban állandóan hurcibált képet összetéptem apró darabokra. Most már csupán egy kétgyerekes árnykép van, ez is a tréningen vizuális megerősítésként kiválasztott delfines kép mellé kitéve az ajtóra, hogy mindig szem előtt legyen.
A harmadik dolog: ahhoz hogy a férfiakba vetett bizodalmamat újra visszanyerjem, hála a második kiscsoportból Kati megjegyzésének ("Miért gondolod, hogy neked az eddigiek szerinti kaliberű embereket kell keresned? Nem hiszed el, hogy annál jobbat is hozhat a sors?”) újra belevágtam a tudatos társkeresésbe. Előtte vagy 3 hónapig kb. palacsintasütővel ütöttem volna le a felém egyáltalán nyitni kívánó férfiakat. Hihetetlen, de egy csomó csatornán ömlenek be az érdeklődők megint, most már csak ügyesen ki kell választanom majd azt, aki egy teljesen új mintának felel meg, hogy ne fussak bele mindig ugyanabba a helyzetbe. Réka (Nyilas felszálló Holdcsomó)  
     Nagyon tetszett a tréning, a lebonyolítása, az alkalmazott technikák (egyrészt a két vezető szakmai felkészültsége, másrészt a résztvevők kedves és segítőkész hozzáállása), hogy egymással is és a trénerekkel is megbeszélhettük a dolgainkat. Egyfelől segítséget kaptunk és meghallgatást nyert a saját problémánk, másfelől mi is adhattunk tanácsot másoknak.
     Ami még nagyon tetszett, az a tréning vége, amikor lehetőségünk nyílt kreatívan kifejezni és képi formában megjeleníteni a bennünk lezajló folyamatokat, lelki állapotunkat, esetleg távlati céljainkat. Nagyon köszönöm, nagy élmény volt!
     A tréning hatásának kifejlődése még zajlik, illetve még sok megoldásra váró feladat áll előttem. Számomra a legnagyobb tapasztalat a felismerés volt, hogy hol a probléma, mitől is vannak a negatív érzéseim a munkámmal kapcsolatban és hogy mi az elérendő cél. Most azon vagyok, hogy különböző módszerekkel elérjem a célt. A munka területén annyi változást érzékeltem, hogy amióta több szeretettel viszonyulok a helyzethez és a felettesemhez (próbálom elfogadni, kisebb-nagyobb sikerrel), azóta higgadtabb a légkör, illetve sikerült kiharcolnom (meggyőznöm 2 főnököt és intézni) egy plusz ember felvételét, akinek a segítségével nem kell senkinek halálra dolgoznia magát. A teljes változás még sok időt igényel.
Köszönöm a lehetőséget!
I.
(Skorpió felszálló Holdcsomó)
 
     A tréning óta jobban ráéreztem arra, hogy mi az én dolgom és az erősen mutatkozik is a körülöttem lévő jelenségekben! Könnyebb lett számomra, hogy kiválogassam, hogy melyik késztetésemnek engedjek, melyiknek ne!
     Barátaimnak lelkesen továbbítom a hírt, hogy milyen nagyon jó dolog a karmát tudni és bíztatom őket, hogy tegyék a dolgukat! Olyanfajta rálátásom lett, ami segít tájékozódni az emberi lélekben, viselkedésben, így aztán könnyebb az együttérzés.
     Nemrégiben katartikus felismerésem volt a párkapcsolati, érzelmi szenvedéskörömmel kapcsolatban, ami aztán támogatott abban, hogy egy barátom hasonló állapotában segítséget nyújtsak. Szívmelengető élmény volt.
Köszönöm: Réka
(Ikrek felszálló Holdcsomó)
     Pontokba szedem a tapasztalataimat, mert így könnyebben tudom összefoglalni.
1. A legfontosabb szempont: megtaláltam az “irányt”, merre van az utam, mit kellene még teljesítenem.
2. Döbbenten tapasztaltam, hogy vadidegen emberekkel tudok beszélgetni a legbensőbb dolgaimról – hova lett vajon a visszahúzódó természetem?
3. A csoportos beszélgetések alapján megállapítottam, hogy mindenki igen jól tudja, hogy a másiknak mi lenne a jó, mit kellene tennie stb, akár “tanácsadó irodát” is nyithatnánk, ilyen alkalmakkor !!!
4. Jó közérzettel, rendkívül gyorsan telt az idő és sok új, érdekes információhoz jutottunk
5. Bátran állítom, hogy (talán 1 kivétellel), mindenki nagyon jó érzéssel ment haza.
6. És még magabiztosabb is lettem, ugyan mitől?
Sok szeretettel, Rozália
(Halak felszálló Holdcsomó)
     "A holdcsomópontok helyzete és elemzése nem túl népszerű és nem is hangsúlyos témája egyetlen magyarországi asztrológiai iskolának sem: többnyire nem foglalkoznak vele, vagy csak átsiklanak rajta, de nem tulajdonítanak nagyobb jelentőséget neki. Mivel korábban már beleszagolgattam az asztrológiába, ezért a téma különösen felkeltette az érdeklődésemet.
      Jómagam a "problémás" Bika karmikus csoportba tartozom. Nem ez az első önismereti tréning, amelyen részt vettem, de ez volt az első, amely egy nagyon egyértelmű és világos forrását mutatta meg azoknak a már sokszor szinte ellenállhatatlan elemi erővel megtapasztalt érzéseknek, indulatoknak, félelmeknek, védekezési mechanizmusoknak, bűntudatnak, bizonytalanságnak és önbizalom-hiánynak ami az e csoportba tartozó lelket terheli. Ez már önmagában is megkönnyebbülést jelentett. Nagyon sokat harcoltam már e terhek ellen, rettenetesen kifáradtam benne és többnyire nem is jártam sikerrel. Mostanában inkább az elengedéssel próbálkozom, valamint a jól bevált bölcs tanács gyakorlati alkalmazásával, miszerint, ha zavar (irritál, felháborít, feldúl) valaki vagy valami, mindig megnézem, mi is az, ami az adott helyzetben az adott érzést kiváltja belőlem és keresem ezen érzések forrását. Vagyis felelősséget vállaltam a karmikus teherért és annak feldolgozásáért.
      Ahogy említettem, nem ez volt az első tréningem, tanfolyamom az önismeret útján, de ez volt az első olyan, ahol egyrészt száz százalékban minden síkon "odatettem magam" és részese voltam az energiák áramlásának (saját adottságaim hajlamosítanak arra, hogy csak a fej, a szellem, az intellektus szintjéig jussanak el a külvilág impulzusai), másrészt pedig elfogadtam a holdcsomómmal járó működési módjaimat (ami az én esetemben szintén komoly áttörés), vagyis megengedtem magamnak, hogy nem vagyok tökéletes.
      Azóta a kapcsolataim zökkenőmentesebbek, nem ragaszkodom feltétlenül ahhoz, hogy mindenki csak manipulálni akar, vagy ha ez, vagy az életemet eddig megkeserítő bármely más érzés újra felüti a fejét, rajta tudom kapni magam és kezdek vele valamit.
      Rám a tréningen és azóta magammal kapcsolatban tett felfedezések a reveláció erejével hatottak, de úgy gondolom, mindenkinél sokat hozzá tud tenni ahhoz a valamihez, amiről úgy tartjuk, mi magunk vagyunk, úgyhogy szívből ajánlom a tréninget mindenkinek.
Orsi"
(Bika felszálló Holdcsomó)
 
TAROT TANFOLYAMRÓL 
Domján Mónika
"Korábban nem ismertem a tarot kártyát, így minden újdonság volt számomra. Minden alkalom igen élvezetes és pozitív hangulatú volt."
Emőke
 "Szerettem hétfőnként a tarot tanfolyamra járni! Első lépéseim voltak a tarot felfedezéséhez, kaptam használható eszközöket, lehetőségeket a további utamhoz. Tanulságos volt továbbá a csoport, az idegen csoporttársaim szemléletének, gondolatainak, élményeinek beépítése a saját elképzeléseimbe."
Fábián Zsuzsanna
"Alapvető élményem a szimbólumok sokasága, mélysége felett érzett felfedezői öröm. Emellett a hétköznapi, ok-okozati, racionális magyarázatok korlátossága és valami új, de ismeretlen, ugyanakkor izgalmas világ feltárulása."
Busa Klári
"A Crowley tarot könyvek értelmezésén keresztül és az itt tanultak révén újabb információkkal egészítettem ki az eddigi ismereteimet. A képek önálló értelmezésével újra odairányította a figyelmemet a tanfolyam az intuíció szabad használatára. Köszönöm, hogy itt lehettem, tanulságos volt!"
Miklós
"Körülbelül 8 éve foglalkozom hobbi szinten kártyavetéssel. Magam sem tudom, miért, kizárólag a Crowley tarot-t használom. Azonban a tanfolyam elvégzése előtt képtelen voltam "önálló", azaz intuitív, analógiás magyarázatra és gondolatfűzésre. Könyv nélkül képtelen voltam megfejteni a lapok jelentéstartalmát. Törekedtem arra, hogy a minőségek, számok, Udvari kártyák, a Nagy Arkánumok sorrendjében logikai összefüggést találjak. Sikertelenül. Ma már mindez a múlté! Természetesen a napi gyakorlat fontos és elengedhetetlen, mégis minden megváltozott a jelentések olvasása során."
Angyal Mónika
 
 
EGYÉNI TANÁCSADÁSRÓL
ASZTROLÓGIA Gál Judit
Rengeteg lelkes visszajelzést kaptam pályámon, a zömét szóban, s egy keveset írásban. Az utóbbi kategóriából olvashatók itt szemelvények. A reakciókat gyakran túlzónak szoktam találni, s azt mondom ilyenkor, hogy nem engem illet a dicséret, hanem az asztrológiát, én csak egy közvetítő közeg vagyok.   Az igazsághoz tartozik, hogy kevésbé lelkes visszajelzést is kaptam elenyésző mennyiségben, ezeket azonban - miért, miért sem - talán inkább itt nem idézem.
Judit  
       „Köszönöm a segítségedet és azt a belőled fakadó megnyugtató tudatosságot, hogy bizony mindig minden rendben van, csak szeretjük néha erőnek erejével görcsbe rándítani a lelkünket.”
Szeretettel: K. Judit
 
 
     „Amikor beszéltünk, még nem teljesen voltam olyan, mint amilyennek leírtál - viszont lassan kezdtem megérteni, hogy a problémáim nagy részét az okozza, hogy próbálok valaki egészen más lenni, mint aminek lennem kellene. Most már azt hiszem, kicsit jobban érzem magam a bőrömben... 🙂 A sajátomban...”
Köszönök mindent!   Orsi
 
     „Amikor hozzád kerültem, 2003-ban, már tökéletesen reményvesztett voltam és nem tudtam, hogy mi is ez a világ itt és ki vagyok én benne. A megdöbbentő élmény az volt, hogy amiket megéltem, azt Tőled, egy ismeretlen embertől hallhattam vissza és ráadásul a tanulságok, amelyeket megjelöltél, ugyanazok a következtetések voltak, amelyeket én saját magam levontam számomra. A legfontosabb talán az a ráébredés volt, hogy van Sors és tudja mit csinál. Mindennek mélységes értelme van és itt mindenki biztonságban van. Mindenkivel csak az történik, amire a lelkének szüksége van és nincs energiapazarlás. Az asztrológia a sors magyarázata, a biztonság és karma valósága számomra. Te voltál az az ember, aki ezt nekem lefordította és REMÉNYT adtál a továbbéléshez. Ezért mindenképpen köszönettel tartozom. Ez a minimum. Azóta is, ha valamelyik barátomat tévelyegni látom, Hozzád küldöm. Amint egyszer már régen mondtam Neked, azzal tudnám zárni ezt a pár gondolatot: Jó, hogy van kihez menni! Puszillak és köszönöm még egyszer, hogy rámértél.”
Irén 
       „Kilátástalannak látszó összekuszálódó szálak kibogozásához szeretnék tanácsot kérni, ami mindig őszinte és kíméletes volt. Lehetséges, hogy különben egyes dolgok rosszul estek volna, ha nem éreztem volna a másik végén a jóindulatot. Például azt, hogy „ne panaszkodjak mindenkinek”. Megfogadtam ezt a tanácsot és azóta olyan örömmel látnak volt kollégáim, hogy minden alkalommal megrendülök tőle. El sem tudom mondani, mennyivel jobb lett a kapcsolatom az emberekkel!
Magdi
 
     „Sajnos mint mindig, megint igazad volt. Pontosan olyan események történtek, amelyek 5 évvel ezelőtt már megtörténtek velem.
Úgy utálom, hogy mindig igazad van!
Jó lenne, ha ismét találkozhatnánk, mert szeretném elmesélni a történteket.”
Anikó
 
     „Nagyon köszönöm munkáját, józan elemzését, korrektségét…. Megdöbbentett, hogy az adathalmazon és egy-két mondaton kívül nem nagyon írtam magamról, mégis akiről olvastam- bizony én vagyok. Nagyon érdekes volt összevetni az elemzést életutammal.”
Márta
     "A személyes tanácsadás mondhatni sorsfordító volt. Azt láttam, hogy az út amelyre ösztönösen lépdelni kezdetem tényleg az enyém, sok-sok mondat visszacseng azóta is. Az egyik kedvenc: az ember mindent tud magáról, és ami a sorsában írva vagyon, ám néha igyekszik a belső hangot elnyomni 🙂 Én is megtettem ezért-azért, de a kellő értelemmel és megértő, korrekt hozzám állással fel lehetett csavarni a hangerőt odabent 🙂
     A beszélgetésünk hatására jobban figyelem az embereket, a viszonyulásaimat helyzetekhez, a környezetemhez. Így sokat fejlődött az intuícióm - amire végre egyre jobban rá merem bízni magam 🙂 - és kockázatos helyzetekben a lélekjelenlétem. Elfogadóbb lettem saját magammal, és másokkal is, mert eddig inkább csak az utóbbiban voltam élenjáró.
      Lényegesen több figyelmet szentelek a természetes érdeklődéseimnek, nem nyomom el, mint korábban. Meg is találom már azokat a helyeket, ahol pozitívum az aki és ahogyan vagyok. Többet merek megmutatni magamból. Szélsőséges bolygóállásomat különböző szempontokból megvilágítva, sokkal derűsebben és bátrabban tudom fogadni az embert próbáló Sorsomat. Kitartóbban tudom hinni, hogy amerre visz az élet az értem van és nem ellenem. Képes lettem értékelni, hogy milyen helyzetekből tudtam már kimászni, miközben folyamatosan felfedezem mik az én belső kapaszkodóim. Felszabadultabb vagyok, mint eddig bármikor, és sokkal inkább merem már feszegetni a vélt és valós határaimat. Egyre gyakrabban ismerem fel mikor, és hogyan állítok korlátokat magam köré.
     Ezekkel gazdagodtam Judit korrekt, derűs és megfelelő helyeken, témákban fenéken billentős tanácsadása óta.
Szeretettel köszönöm: N.
"14 év után újra hallgatva az elemzésedet ledöbbenve tapasztaltam, hogy mennyire pontosan láttad az én vízöntőségemet és minden egyebet. A mostani körülményeim és életem akkor neked elég jól körvonalazódtak, nekem csak távoli lehetőség volt, ami mára valóság.
Hálás vagyok minden mondatodért!
És látom és hallom a válaszodat ezekre a sorokra!! 🙂
Erika"
Kedves Judit
Nagyon örülök hogy végre megtaláltalak az interneten. (Biztos most van itt az ideje.) Kapásból elolvastam egy-két cikket, nagyon jók, remélem tovább tudok tanulni belőlük. Igaz amióta hozzád jártam, csak szakaszosan foglalkozom asztrológiával, de a családnak az életét azért szem előtt tartom. A karmáról nagyon érdekes dolgok jöttek felszínre családon belül illetve az ismeretségi körben. Szeretném elmondani, hogy mikor először odaadtad a saját karmám jegy- és házhelyzetéről szóló leírást (5. házas Bak felszálló Holdcsomó), elolvastam és azt mondtam: ki volt az a hülye, aki ezt a sok marhaságot összeírta. Nagyon sokáig nem is olvastam bele újra, talán évekig. Aztán elővettem mégis és közöltem magammal: na jó, ez egy kicsit igaz rám. Ezután megint jött egy szünet, a vége viszont az lett, hogy hajlandó voltam elismerni, hogy ami ott le van írva, az mind igaz rám. A tanulság csak annyi, hogy az ember még saját magának is képes hazudni, hogy fenntartsa önmagáról azt a képet, amit kialakított. Ma már semmitől sem félek, mindent el tudok engedni. Rendszeresen szanálok dolgokat, ami már nem része az életemnek.
Az elmúlt években is sokat gondoltam rád, mert nagyon jól tanítottál és mint ember is szeretlek.
Szeretettel ölellek egy régi tanítványod Pécsről:
Ági
 
Köszönöm még egyszer az asztrológiai megerősítést és a kemény, direkt mondatokat! Nem is értem, mit agonizálok már egy jó ideje, mikor alapból tisztán látok/tudok mindent. Nagyon jókor, pont a megfelelő mondatokat kaptam Tőled. Elindulok az úton, ma kitisztítok magam körül mindent, már semmi/senki nem tud eltéríteni. A kis ismertető füzet is nagyon hasznos.
A múlt hét óta többször eszembe jutott, hogy hálás lehetek a sorsnak, hogy ilyen fantasztikus és jó embert ismerhettem meg a személyedben.
Barbara

Hatalmas élmény volt számomra találkozni Veled. Az asztrológiát eddig is elfogadtam – zsigerből éreztem, hogy igaz -, de az, hogy a horoszkópból úgy olvastad a személyiségemet és az életemet, mint egy könyvet, teljesen meggyőzött. Nevetésterápiával egybekötve, pedig fél gyógyulás. Nagyon jól éreztem magam és nagyon sok mindent sikerült helyre tennem magamban. Képzeld, a múlt héten már egyedül is vezettem a városban, nagy forgalomban. Sikerült a pánikbetegséget akkor lekezelnem. És mennyire igaz, hogy ezt féknek kaptam!! Teljesen másként nézek azóta erre az „áldásra”. Ha nem lenne, tényleg keresztülgázolnék mindenen és mindenkin… A Marsom ma nagyon pörög, majd szétvet a feszültség, annyira rohannék valahova. De itt kell ülnöm egy irodában 9 órát. Próbálom magam lekötni. … Tudom, tudom, a türelmet gyakorolnom kell és a kommunikáció csomagolását is. (Remélem, szépen fogalmaztam.)
Gabi
(Mérleg felszálló Holdcsomó)

Kedves Judit!
        Köszönöm a ,,csillagfényt” amivel
beborítottad az életem mostani szakaszát! Mielőtt Nálad jártam az életemet úgy
érzékeltem, mintha egy sötét, ködös, nyirkos, árnyakkal teli, nyomasztó,
ingoványos talajú erdőben járnék körbe-körbe nem találva a kiutat, nem látva a
fényt. Féltem!...Már-már az őrület határán voltam, azt feltételezve: tán átok
ül rajtam? Idén megéltem két emlékezetes mélypontot, a poklok-poklát és annak
is minden bugyrát bejárva.
        Ám a Veled való találkozás
megváltoztatta az életem! Ez a ködös, nyomasztó, fojtogató erdő, mint egy
varázsütésre gyöngyházfényben ragyogva, arany és fehér fényben pompázva, színes
csillagszórókkal teli Napsütéses, szeretetteljes, gyönyörűséggé változott.
Boldog voltam!... Csak úgy!.. Attól, hogy létezem!...Lehullott rólam a
megkötözöttségem! Aztán ahogy olvastam az általad
átküldött dokumentációkat... Na, igen, ott aztán jöttek a konkrétabb
felismerések. Félelmetes, hogy dátumra pontosan leírtad a Plútó munkálkodását
rám vonatkozóan. Ez a lámpás egészen más megvilágításba helyezte a mélypontjaimat!
Köszönöm!
       És a meditáció... Te vagy az első
ember, aki azt mondta határozottan és világosan: DE TUDSZ MEDITÁLNI! Ez a
megerősítés átütő erővel bírt! Erős ragaszkodásom volt egy személyhez, amit nem
értettem, miért, mi az oka!? Előző próbálkozásaim során a párszor már
meghallgatott meditációt újra elővettem és IGEN ELHITTEM, hogy tudok meditálni!
És akkor megtörtént az ami eddigi próbálkozásom alatt még soha, a meditációban
visszavittek engem oda ahol a ragaszkodásom kezdődött, képeket láttam életeseményekkel,
részleteket a számomra kiemelt napokból, aztán villámcsapás-szerűen megérkezett
a felismerés, a válasz.
      Katartikus élmény volt, sírtam
zokogtam, mint egy gyerek, s közben éreztem, hogy a lelkem megkönnyebbül.
Fantasztikus élmény volt! Talán szavakkal ezt le sem tudom írni.
(Itt fontos még megjegyeznem,
hogy aznap ahogy eljöttem Tőled du. kaptam egy telefonhívást, egy kedves
ismerősöm ,,véletlenül” hívott fel. Kb. 3 éve nem beszéltünk, nem láttam Őt,
egymásnak örülve lefixáltunk egy találkozót. A telefonbeszélgetés során azonban
Ő is adott a kezembe egy kulcsot ahhoz, hogy a meditációmban jól tudjak
kérdezni!)
       Szép Napot Neked és még egyszer köszönök mindent!
       Eszter

 

ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS SZIMBÓLUMOKKAL
Domján Mónika

Mónihoz eddigi nehéz élethelyzeteimben mindig bizalommal tudtam fordulni, és megerősödve, optimistán távoztam tőle. Az az érdekes, hogy a nála gyűjtött tapasztalatokat sokszor hónapokkal később sikerült teljesen feldolgoznom, helyretennem. Évekkel ezelőtti beszélgetéseinkből sokszor a mai napig visszacsengenek mondatai, lényegre tapintó kérdései. Talán ezek azok, amelyek utat tudnak mutatni. Persze Móni ahhoz is nagyon ért, hogy a beszélgetőpartner elméjében megnyisson olyan rejtett zugokat, amelyek saját viselkedésünk, reakcióink megértéséhez vezetnek. Számomra nagy segítséget jelentett, önmagam megismerésén keresztül, a kapcsolataim megfelelő kezelésében is, és önmagam és szerepeim helyes megítélésében.
Köszönöm, Móni.
T. Marianna
Ha rá akarsz jönni, ki is vagy valójában, mit jelent egész életed - meg kell ismerned mind a jövőd lehetőségeit, mind a múltadat. Tudnod kell, hogy honnan jöttél és hová mész. Nemcsak dolog vagy; létezési mód is, és az is tény, hogy Móni vezet megismerni az utat, amelyet eddig megtettél, és azokat is, amelyek számodra még megmaradtak, segít majd megértened, hogy mi lesz belőled. Móni úgy vezet ezen az úton, hogy Tied lesz a meg/felismerés.
Kriszta
Jó páran vetettek már nekem különböző kártyát, közöttük természetesen tarot-t is. Senkivel nem találkoztam azonban, aki olyan intenzív interaktív módszerrel dolgozott volna, mint Móni. Nagyon jó, provokatív kérdéseket tesz fel és ráveszi az embert arra, hogy sürgősen átgondoljon néhány olyan dolgot, ami megakadást jelent(ett) az életében. Abban rejlik a legnagyobb értéke, hogy a problémák megoldására ösztönöz s nem arra, hogy passzívan várja az ember, „mit mond a kártya”? Tekintve, hogy nehézségeinktől csakis mi magunk tudunk megszabadulni, nagyon is megvan a létjogosultsága az ilyen megközelítésnek. Nekem segített túllépni azon, hogy hosszabb ideje ugyanabban a körben forogjak és meg tudtam indulni végre egy új irányba. Különösen olyan embereknek jó ez a módszer, akik nem zárkóznak el az önelemzéstől, önismerettől, s azonnal vállalkoznak egy-egy önmaguk felé irányuló utazás kalandjára. Így lehet jól együtt dolgozni Mónival, aki pszichológusként szerzett tapasztalatával, s még inkább: jó intuíciójával, empátiás készségével és szolidaritásával, hatékonyan segíti az utazót.
Judit

Tanfolyamok, csoportok

ÚJ!

Komplex spirituális önismeret

Domján Mónikával

Ezt két napos programot évekkel ezelőtt álmodtam meg, mint egyfajta módszergyűjteményt a kedvenceim közül. Egy hétvége alatt három megközelítés segítségével juthatsz közelebb önmagadhoz. Átfogó képpel indítunk a Dan Millman-féle életfeladat-rendszer alapján, a tarot kártya segítségével egy aktuális élethelyzetedre láthatsz rá mélyebben, a Szomatodráma pedig egy testi tünteted, fizikai betegséged “lelki” üzenetét segít megfejteni. Végezetül pedig egységbe kovácsoljuk ezt a sokféle információt, amelyek vélhetően sok ponton fogják megerősíteni egymást, és széleskörű, árnyalt képet adnak arról az egyedi, megismételhetetlen remekműről, aki Te magad vagy.

Neked ajánlom, ha

 • egyaránt nyitott vagy a pszichológiailag megalapozott önismeretre, másrészt sorsod spirituális szemlélete sem idegen tőled
 • szeretsz változatos módszerekkel tanulni, többféle szempontból megközelíteni ugyanazt a témát
 • aktuális kérdésed, elakadásod van életutadon, amely kapcsolati, szakmai, egészségügyi problémákban mutatkozik meg
 • nyitott vagy egy intenzív összekapcsolódással járó, “ütős” csoportélményre

A három megközelítésről röviden:

 1. A Dan Millman-féle életfeladat-rendszer numerológiai kiindulású, hiszen a születési dátum számjegyeinek összeadásával állítja fel azokat a kategóriákat, amelyekbe az embereket besorolja, és egyfajta feladat-csomagot rendel hozzájuk. Egyszerre kellően egzakt, mivel jól azonosítható, jellegzetes motivációkat, lehetőségeket és veszélyeket ír le egy-egy kategóriánál, ugyanakkor kellően általános ahhoz, hogy az alapvonások végtelen számú, egyedi megnyilvánulási formája is beleférhessen ugyanabba a kategóriába. A tréningen éppen azt a munkát fogjuk elvégezni, hogy az elsődleges életfeladat számához tartozó jellemzést személyes szintre bontjuk le, és így ki-ki saját magának jelölheti ki azt az aktuális, illetve hosszú távú fókuszt, amit az életfeladata jelent számára.

 

 1. A tarot kártyát lassan 12 éve kezdtem el használni. Eleinte csak saját lelki gubancaim bogozgatására vállalkoztam, később kialakítottam egy önismereti hangsúlyú tanácsadási módszert, és ezt használtam kliensemnél. Évekig oktattam saját fejlesztésű tanfolyamomon a kártya önismereti célú használatát, aztán néhány év szünet következett. Egy-egy kliensem kifejezett kérésére elővettem időnként a kártyát, és még mindig remekül működött, mégis azt hittem, már “leszámoltam” vele. Mostanában éledt bennem újra az igény, hogy egy újabb szinten, a lehető legspontánabb módon, mégis tűpontosan a kérdező igényeire szabva, az ő belső valóságának feltárását célozva újra elővegyem, az évezredes sablon-bölcsességeket lehetőleg mellőzve, az itt-és-mostra koncetrálva.

A csoportos “tarózás” esetében először pontosítjuk a megválaszolandó kérdést, illetve téged foglalkoztató témát, élethelyzetet. Ez már önmagában is fontos lépést jelenthet a tisztánlátáshoz. Ezután választunk egy, a kérdés, téma jellegéhez illeszkedő kirakási módszert, majd az értelmezés következik. Elsőként téged kérdezlek, mi jut eszedbe a kártyán látott képről, aztán jönnek a többiek ötletei, végül teszem csak hozzá a saját meglátásaimat az egyes lapok további lehetséges jelentéstartalmáról. Ez a folyamat segít abban, hogy meglásd a téged foglalkoztató téma mélyebb összefüggéseit, illetve elgondolkozz a megoldás irányába vezető lépésekről is, mérlegelve azok várható kimenetelét. A képek, szimbólumok annyira önmagukért beszélnek, hogy a kérdező sokszor maga válaszolja meg saját kérdéseit, így a döntés, megoldás biztos, hogy teljes mértékben a sajátja lesz. Természetesen én is végig jelen vagyok, figyelek, kérdezek, visszatükrözök, támogatok – azt adom, amire éppen szükséged van a mélyebb megértéshez, megnyugváshoz, elfogadáshoz.

 

 1. A SzomatoDrámakidolgozója Dr. Buda László pszichiáter, én is tőle tanultam meg a módszert, SzomatoDráma játékvezetői képesítéssel rendelkezem. Ez egy rendkívül kreatív csoportmódszer, melynek során a résztvevők jelenítik meg egyikük, az aktuális Főszereplő témáját. Mivel általában testi tünetekből indulunk, a Szereplők lehetnek a hátfájás, a porckorongsérv vagy a nyak képviselői éppúgy, mint a szédülésé vagy a pajzsmirigyé. A Főszereplő a Játékvezető segítségével beállít egy kezdőképet, azaz kialakítja a Szereplőkből azt a “szoborcsoportot”, amelyik legjobban kifejezi, hogyan él benne ez történet, ki kihez van közel, hogyan érinti meg a másikat, hová néz, hogyan áll, ül, mozog, fekszik, stb. Ezután indul el a játék, melynek során a Szereplők elkezdenek spontán mozogni, beszélni, érintkezni – azaz kifejezni, amit ott és akkor éreznek. A Játékvezető folyamatosan kíséri a Főszereplőt, támogatja a Játék által kiváltott érzelmek megélésében, a Szereplőkkel való kapcsolatba lépésben, adott esetben abban, hogy belépjen valamelyikük helyére, vagy felismerjen a Játékban egy számára fontos élethelyzetet. Mivel ez egy játék, lehetősége van a Főszereplőnek olyan megoldásokat kipróbálni, olyan párbeszédeket lefolytatni számára fontos személyekkel, amelyre az életben nem volt eddig módja, és ez általában gyógyító, felszabadító, nem ritkán katartikus erejű felismeréseket, változásokat hozhat. A módszerről részletesen itt olvashatsz: https://szomatodrama.hu/szomatodrama/a-modszer

E két napos önismereti program komplexitását remélem, kellően sikerült érzékeltetnem a három különböző módszer bemutatásával. A spiritualitás számomra azt jelenti, hogy felfedezzük azt a világot és benne magunkat rendező-szervező hatalmas, intelligens erőt, amelyre ha rábízzuk magunkat, új lendületet kapunk, harmonikusabban alakulnak kapcsolataink, túljutunk évtizedes gátjainkon, meggyógyulunk betegségeinkből, traumáinkból – egyszóval jobban leszünk, s talán boldogabbak is. Ez a szemlélet hatja át részemről a programot.

A spiritualitással való kapcsolódásnak számomra mindig része a racionalitáson túli megtapasztalás, azaz ha látom, érzem, tudom, hogy igaz, nekem szól, működik, gyógyul – de nem tudom logikusan megindokolni, hogy miért. Miért pont ezeket a kártyákat húztam ki? Hogyan lehetséges, hogy a vesémnek választott szereplő az anyám mondatait ejti ki a száján, amikor nem is ismeri őt, és nem is tudja, hogy most őt képviseli? Sőt, én sem tudtam, hogy ő lesz az, amikor a vesém szerepére kiválasztottam…

Dan Millman így ír erről “Erre születtél” című könyvében:

“Nem állítom, hogy az életfeladat-rendszer a hagyományos tudományon vagy akár a logikán alapulna; képtelen vagyok racionálisan megmagyarázni, hogy az ember látszólag véletlenszerű, a Gergely-naptár szerinti születési dátuma miként tárhat fel az életfeladatára vonatkozó valós és megbízható információkat. Csak azt tudom, hogy a rendszer működik, és segítségünkre lehet abban, hogy összeszedettebb életet éljünk – ezt viszont az empirikus vizsgálat évei során szerzett teljes bizonyossággal állíthatom.”

Ha részt vennél ezen a színes, intenzív programon, keress meg e-mailben vagy telefonon! létszám erősen limitált: 4-6 fő amiatt, hogy mindenkire kellő idő és figyelem juthasson, illetve a SzomatoDráma Játék optimálisan működhessen. A résztvevőkkel egy előzetes személyes beszélgetésen ismerkedünk meg egymással.

Elérhetőségeim: domjanmoni@gmail.com, +36 20 2455343
Helyszín: inSpirál Stúdió, 1094. Budapest, Páva u. 6. II/2.
Időpont: 2019. március 30-31. szombat-vasárnap, mindkét nap 10-18 óra
Ár és fizetési feltételek: 23.000 Ft/fő, készpénzben vagy átutalással fizetve március 20-ig

 

 

KARMABONTÁS VEGYES HOLDCSOMÓKKAL

Legközelebb: 
A tréningek kiírása egyelőre szünetel  
(2017.02.20.)

A TRÉNING ISMERTETÉSE

Mi a lényege?
Mindenkinek
vannak visszatérő problémái, amelyeket mindig próbál megoldani –
rendszerint ugyanúgy – aztán újra és újra konokul előjönnek. Ezeknek a
problémáknak a gyökerét tárja fel a tréning és kiiktatja az eredményhez
nem segítő, már túlhaladott megoldási sémákat. (Kapcsolódó cikk: Domján
Mónika: Sors és Karma: “tarot-ul” A Szerencse)

 

Mit eredményez?

Ez az egyedülálló tanfolyam olyan asztrológiai alapelemre épít, amely kifejezetten a karmikus összefüggésekkel foglalkozik. A részvételhez azonban sem asztrológiai sem más speciális előképzettség nem szükséges, csak az, hogy készek legyünk tenni valamit saját érdekünkben s ennek során szembenézni önmagunkkal. A tréningen a múltból hozott karma kötöttségeiben következik be oldódás,
amint rálátunk arra, hogy ezeket hogyan lehet megbontani, s hogyan
fordulhatunk inkább a jelen felé. Nemcsak a téves beidegződések
elengedése és a belső harmónia növekedése jelent fontos eredményt, hanem
az is, hogy megváltozik a résztvevőnek a többi emberhez való hozzáállása, magabiztosabb lesz, stabilabb meggyőződéseiben, s végső soron: sikeresebb a mindennapi életben.

 

Mi a módszere?

A tréning bizonyos, a karmikus összefüggésekre utaló horoszkópelem köré
rendeződik. 18,5-20 évenként visszatérő korcsoportok alapján 12 nagy
kategóriába sorolhatók az emberek, s minden kategóriának más és más
jellegű előzményei vannak, következésképp a jelenlegi életfeladat is
aszerint alakul, hogy melyik korcsoportba tartozik valaki. Egyáltalán
nem mindegy az sem, hogy életünk során milyen más karmájú emberekkel
kerülünk együvé, s mely típusok maradnak ki látókörünkből.

A tréning során különböző kiscsoportokban (kettesével, hármasával, maximum négyesével) dolgozunk, lehetőleg minél többféle variációban. Így széles látószögből tudnak a résztvevők rávilágítani egymás dolgaira. A kiindulópontot és egyben a támpontot az az irodalom képezi, amelyet ezen az oldalon is ismertetünk és nyomtatott formában is megkapod a tréning elején. Ezen felül: előzetesen összegyűjtöd – születési dátumok szerint – azokat a személyeket, akiket jól ismersz vagy ismertél (“modell-személyek”), s ennek az ismeretnek az alapján tudsz segíteni aktuális csoporttársadnak – aki ugyanolyan karmájú, mint a Te modell-személyed. A tréning vezetői természetesen mindig tájékoztatnak arról, hogy kire is gondolj a rokonok, barátok, partnerek, kollégák, ismerősök közül.
Ezért fontos, hogy lehetőleg mind a 12 karmikus kategóriából próbálj
keresni saját körödben modell-személyeket, hiszen amíg össze nem áll,
hogy milyen karmájú résztvevőkből alakul ki a tréning, addig azt sem
lehet tudni nyilván, hogy milyen modellekre lesz szükség. Minél több
adatunk lesz tehát, annál rugalmasabban lehet a kiscsoportokat képezni,
annál hatékonyabb lesz valamennyiünk tevékenysége.

A
horoszkópelem, amiről szó van: a Holdcsomó. Mibenlétéről széles körű
tájékoztatást kapsz kezdőoldalon. Ha további összefüggései is
érdekelnek, akkor még a Fogalomtárban és a Sorozatok menüpontokban is
olvashatsz róla.


Mik a rész-elemei?

Kiscsoportos
munka a karmának a résztvevő egyéni életében megnyilvánuló konkrét
formáiról; eredmények közös megbeszélése; megoldási módok lebontása
(kiscsoportokban); új minták megerősítése. A nap elején és végén
vezetett meditáció valamint a legfőbb üzenetek vizuális, szimbolikus
megjelenítése segíti a ráhangolódást illetve a lezárást.

Milyen élményekre számíthatsz?

A vélemények menüpontban
olvashatod régebbi tréningjeink résztvevőinek beszámolóit arról, hogyan
érezték magukat, mit adott nekik a tanfolyam és milyen változásokat
tapasztaltak- tapasztalnak magatartásukban, közérzetükben, a többi ember
visszatükröződésében és általában: az életükben.

Mikor, hol, mennyiért, milyen egyéb feltételek mellett tudsz részt venni a – térben, időben – legközelebbi karmabontáson?

Időpont:lásd fentebb
Jelentkezési határidő: 

Helyszín:Inspirál Stúdió, Budapest, IX. Páva u. 6. Kapukód: 22

A tréning időtartama: 1 nap 9.45 – 18 óráig.

Ára: 14.000 Ft, melyet a jelentkezőknek külön megadott számlaszámra kérünk befizetni.
Ha
a jelentkező visszalép, 5000 Ft levonásával utalunk vissza. Ha a
szervezők részéről hiúsul meg a tréning, a teljes összeget
visszafizetjük.
Kedvezmény: 3000 Ft kedvezményt kap, aki vett már részt vegyes vagy azonos karmájú csoportokban.

A részvétel egyéb feltételei:
a kezdőoldal áttanulmányozása és a személyes visszajelzésben  megjelölt adatok előzetes biztosítása (az alábbi e-mail címre) legkésőbb 2 nappal a tréning előtt.

További kérdéseidre választ kapsz Gál Judittól – telefon: (1)226-2338 vagy 06-30-896-6069. E-mail: medici-na@gmail.hu, s ugyanitt lehet jelentkezni is a csoportba. (Figyelem! az e-mail cím vége nem .com, hanem .hu!)

Blog bejegyzésben is tehetsz fel kérdéseket
akár a tréninggel, akár mással kapcsolatban, s ugyanitt válaszolunk.

Szeretettel lát a tanfolyamon a tréning két kidolgozója és vezetője:
Gál Judit asztrológus és Domján Mónika pszichológus, tréner

 

Régebbi tanfolyamok résztvevőinek reflexióit megtalálod a Vélemények menüpontban.

 

KARMABONTÁS EXTRA

 

ÖNISMERET ÉS KARMA

A tréningek kiírása egyelőre szünetel
(2017.02.20.)

 

KARMABONTÁS EXTRA TRÉNING AZONOS KARMIKUS CSOPORTBA TARTOZÓK SZÁMÁRA

Kidolgozta és vezeti:
Gál Judit asztrológus és Domján Mónika pszichológus, tréner,
tarot-tanácsadó


“Most már van választási lehetőségem –
miután láttam, hogy a többieknek is ugyanaz a problémája
és láttam, hogy van rá megoldás.”
Olyan
speciális önismereti foglalkozásról van szó, amelyet egy-egy nagy
karmikus csoportba tartozó embereknek szervezünk. A karmikus csoportok
jelölője az az asztrológiai elem, amelyet Holdcsomónak hívunk, ám ez ne
riasszon el senkit, mert egyáltalán nem szükséges a részvételhez semmiféle asztrológiai ismeret.

Ennek
a formának az erejét az adja, hogy a résztvevők megtapasztalhatják: a
többiek ugyanolyan főbb problémákat tudnak megfogalmazni, amilyenekkel
saját maguk is küszködnek. Tehát ki-ki láthatja és elkönyvelheti, hogy
amit ő érez, lát, tapasztal, az teljesen “normális”, nem csak hogy nincs
vele egyedül, hanem éppenséggel tipikus. Egyúttal arra is rálátást nyer a résztvevő, mi az, amin célszerű változtatnia és azt hogyan tudja megtenni.
A tréning során a bemutatkozás után először feltárjuk a karmikus hozadék jelen életben megnyilvánuló és általában akadályt jelentő motívumait – a Holdcsomó mentén, vagyis a főoldal részletei számítanak itt is irányadónak. Fontos eleme a tanfolyamnak az új magatartásforma kialakítása,
amihez ebben az eleve teljesen egyedi tréningben egy még egyedibb, a
két vezető által kifejlesztett, rögtön népszerűvé vált és igen hatékony
“ördög-angyal” technikát alkalmazunk.
A délutánt levezető- feloldó és a karmikus csoportra komponált meditáció, és rövid élménybeszámoló, összefoglalás zárja.
A tanfolyam során a
résztvevő közelebb jut a jelenhez, jelenlegi feladatához –
tulajdonképpen önmagához. Elfogadóbb, egyúttal magabiztosabb lesz,
könnyebben dönt, másként kezeli kapcsolatait, egyszóval jelentősen
(pozitív módon) megváltozik az élete.

A tréning ideje: szervezés alatt; 14-19 óra között
Helye: Inspirál Stúdió, Budapest IX. Páva u. 6. II. em. (Kapucsengő: 22)
Ára:
7.000.- Ft, amit előzetesen kérünk befizetni az egyénileg, külön
megadott számlaszámra. Az összeg beérkezését e-mailben igazoljuk vissza.
Ha a jelentkező lemondja a részvételt, akkor 5.000.- Ft-ot  utalunk
vissza. Amennyiben a szervezők részéről hiúsulna meg a program, a teljes
összeget visszatérítjük.
A jelentkezőktől kérjük az alábbiakat:
 • a részvételi díj befizetése az előbbiek szerint,
 • továbbá ennek a honlapnak a kezdőoldalán leírt tartalmak tanulmányozása. Kiegészítésként a Fogalomtárban a Holdcsomó és Karma fogalmakat tartalmazó címszavakat is érdemes áttekinteni. A saját Holdcsomó ismerete az elengedhetetlen minimum, jóllehet a tréningen megkapják a résztvevők a nyomtatott szöveget.
 • születési adatok (év, hónap, nap, óra, perc és a születés helye), valamint
 • e-mail cím és mobiltelefon-szám.
Jelentkezni lehet: Gál Juditnál a medici-na@gmail.hu címen, vagy a 06-30-896-6069 mobil, illetve: (1)226-2338 vonalas telefonszámon.A jelentkezés határideje: szervezés alatt
Régebbi tanfolyamok résztvevőinek élménybeszámolóit megtalálod a Vélemények menüpontban.
A Sorozatok menüpontban régebbi korok szülötteinek példái után a XX-XXI. századi Holdcsomó generációk jellemzőiről olvashatsz további részleteket, egyelőre sajnos még csak a Nyilas Holdcsomóval bezárólag.  
Kiegészítjük a résztvevők lehetséges körét a megfelelő Holdcsomóknál, méghozzá két kategóriával.

1.
Akik közelebbről szeretnék megismerni hozzátartozóik, vagy más,
számukra fontos emberek karmáját illetve magatartásuk legalapvetőbb
mozgatórugóit
, benevezhetnek a megfelelő Holdcsomó csoportjának
tréningjébe. Például ha a partnere (szülője, gyereke, testvére, főnöke,
barátja) 1974. április 20-án született, akkor Nyilas felszálló
Holdcsomója van, tehát az ennek a kategóriának szervezett foglalkozáshoz
csatlakozhat.
A
részvétel segít az elfogadásban, s abban, hogy jobban tud reagálni a
másik megnyilvánulásaira. A többi, az adott Holdcsomó által személyükben
érintett résztvevő számára pedig nagyon jó tükröt tud mutatni, mint
külső szemlélő.
2. A Holdcsomónak nemcsak jegyhelyzete, hanem házhelyzete
is van. Az egyes házak pedig analógok a megfelelő sorszámú jegyekkel,
hasonlítanak tartalmaik egymásra. Így van ez a Holdcsomó értelmezésével
is. (Lásd a Fogalomtárban a Házak címszót, valamint a kezdőoldalon a Holdcsomók házhelyzeteinek ismertetését.)
Aki tudja, melyik házba esik ez a fontos, karmajelölő horoszkópeleme, ugyancsak benevezhet a házzal analóg jegyre kiírt tréninghez. Maradjunk az előbbi példánál: ha a 9. házban van a felszálló Holdcsomó, akkor a Nyilas
Holdcsomósoknak szervezett foglalkozáshoz csatlakozhat.
Ebben az esetben egészen közvetlen tapasztalatokról számolhatnak be egymásnak a résztvevők, akár Nyilas, akár 9. házas Holdcsomójuk van, mert nagyban hasonlít egymásra a kétféle olvasat. A házhelyzettel való közelebbi
ismeretség természetesen igen hasznos, jobban meg tudja érteni önmagát a
résztvevő, s ha a jegyhelyzettel már dolgozott, akkor a kettő
(tudniillik jegy- és házhelyzet) variációját is könnyedebben tudja
kezelni.
Várjuk
tehát a vállalkozó szellemű jelentkezőket!A feltételek azonosak a
tréningnél kiírtakkal, annyi kiegészítéssel, hogy aki másik személy
Holdcsomójának csoportjába jön, akkor kérjük saját születési adatain
kívül az illető születési év, hónap, nap adatait is. Ha esetleg ismert
az óra, perce, akkor azt is, s ez esetben a születés földrajzi helye is
szükséges.
A jegyeknek megfelelő házhelyzetek:
Kos – I. ház
Bika – 2. ház
Ikrek – 3 ház
Rák- IV. ház
Oroszlán – 5. ház
Szűz – 6. ház
Mérleg – VII. ház
Skorpió – 8. ház
Nyilas – 9. ház
Bak – X. ház
Vízöntő – 11. ház
Halak – 12. házASZTROLÓGIA TANFOLYAM (INTENZÍV)

Jobban megérteni, jobban elfogadni, jobban élni…AZ ASZTROLÓGIA TANFOLYAM

Gál Judit asztrológus által kidolgozott intenzív, rendhagyó formájú asztrológiai képzés, a mai kor igényeihez igazítva.
Kiknek ajánlom az intenzív asztrológia tanfolyamot?
Ez a tanulási forma mindenkinek, de különösen olyan hallgatóknak alkalmas,
akiknek kevés az ideje

akik nem szeretnének egy (majd még két-három) évet erre szánni, illetve akik tudják magukról, hogy a kitartás hiányzik fő erényeik közül

akiknek indíttatásuk van felfrissíteni, vagy rendszerbe foglalni már megszerzett ismereteiket

akik az asztrológiát kiegészítésként kívánják alkalmazni más tanulmányaik mellett.
Tematika

Kezdő, középhaladó és haladó részre tagolódik 3-4-5 hónap időtartamban. Mindegyik fokozatban tetemes mennyiségű jegyzetet kap a hallgató, amelyet a szóbeli anyagrészek és – középhaladó, haladó szinten – nagyon sok gyakorlás egészít ki.

ASZTROLÓGIA INTENZÍV VIDEOKONFERENCIA TÁVOKTATÁS

KEZDŐ Tanfolyam ideje: szervezés alatt

Ebben
a formában nem kell lemondani a csoportos foglalkozások előnyeiről, a
rendszerességről, a hallgatók kérdései által inspirált kiegészítésekről.
További előny, hogy nincs földrajzi helyhez kötve, bárhonnan elérhető –
országon belül okvetlenül, de még külföldről is, ha azonos vagy közeli
időzónába esik a terület.

A
tanfolyam tematikája és a későbbiekben minden egyéb vonzata azonos a
személyes kontaktuson alapuló kurzusokéval,  alább (a levelező forma
után)  ismertetett tanfolyamok szerint.
Ára: 30.000.- Ft/fő.
Fizetés
két részletben: előleg a jelentkezés megerősítéseként (minimum 10 ezer
Ft), a második rész pedig legkésőbb a tanfolyam előtt egy héttel.
Amennyiben a tanfolyam meghiúsul, a teljes összeget visszakapja a
jelentkező. Ha ő áll el a tanfolyamtól, az átutalt összeg 20 %-nak
levonásával kerül visszafizetésre a díj.
Ismétlőknek kedvezmény: 30 %, vagyis  21.000 Ft/fő a díj.
A
költségeket még egy könyv (Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve),
valamint esetleg az úgynevezett Efemerida beszerzése növeli (ez a kezdő
szakaszban egyelőre el is hagyható). Van még továbbá postaköltség,
tekintve, hogy a csaknem 300 oldalas jegyzetem nem digitalizált, így
fénymásolatban tudom csak biztosítani, postai úton – ha nincs a
személyes átvételre lehetőség. Belföldön pillanatnyilag kb. 1200 Ft-ot
jelent ez. Külföldre természetesen jóval drágább). Lehetséges még szkennelt változatban is a jegyzet biztosítása.
A kurzus elején megkapja a hallgató a teljes jegyzetanyagot.
Jelentkezni lehet: Gál Juditnál a medici-na@gmail.hu e-mail címen, vagy a 30-896-6069 telefonszámon.
Tájékozódhatsz még volt hallgatók reflexiói  alapján a Vélemények menüpontban.
Szeretettel látlak a web-kurzuson!
Gál Judit
asztrológusLEVELEZŐ ASZTROLÓGIA TANFOLYAM
A levelező rendszerhez hasonló
formát alakítottam ki azoknak a hallgatóknak, akik egyénileg szeretnének
asztrológiával foglalkozni. Három szinten történik a képzés, a következők
szerint:
1. KEZDŐ
A képzés alapja, illetve
eszközei: a jegyzetek, hangzó anyag és személyes konzultáció. A
jegyzeteket tőlem kapja a hallgató, de szükséges még mellé beszereznie Baktay
Ervin: A csillagfejtés könyve
c. művét, valamint Efemeridát (napi
bolygóállás-táblázatokat), de ez kiváltható egyelőre az internetről letölthető
táblázatokkal.
A hangzó anyagot online, vagy 2 db CD-n, vagy
pedig pendrive-on biztosítom.
Személyes konzultációra 10 óra
jut, amelyet – mindenkori megbeszélés alapján – tetszése szerint vesz igénybe a
hallgató, a tanulmány indulásához képest
fél éven belül megkezdve a felhasználást
. Fél év után ez a lehetőség
elvész.
A tananyag megfelel egy kilenc
hónapos tanulmányi évben elsajátítható alapismereteknek. (A horoszkóp
mibenléte, számítása és felrajzolása. A 12 jegy, ház és 10 égitest valamint a
fényszögek megismerése. A horoszkóp egyéb kellékei, s az elemzés ajánlott
menete.)
Díja: 30.000.- Ft. (+ postaköltség ajánlott, elsőbbségivel). Egy összegben, a jegyzetek átvételekor illetve postai küldeményként utánvéttel, vagy előzetes átutalással.
2. KÖZÉPHALADÓ
A képzés eszközei: jegyzetek
és példa-elemzés, horoszkópelemzés elbírálása, személyes konzultáció.
Három blokkra osztott jegyzetet
kap a hallgató: Bolygók a jegyekben, Bolygók a házakban és Fényszögek.
Ezekben nagy részletességgel, mélyebb rétegeket érintve újra tárgyaljuk a kezdő
szinten megismert alapelemek közül a legfontosabbakat.
Három elemzést kell (írásban)
elkészítenie önállóan a hallgatónak tetszése szerinti horoszkópokról, s
ezeket az elemzéseket részletesen elbírálom.
10 konzultációs óra segíti
a munkát. Az igénybe vétel lehetséges időtartama
fél év.
Díja: 40.000.- Ft. (+ postaköltség – belföldön kb. 1.500.- Ft
ajánlott elsőbbségivel)
3. HALADÓ
A képzés eszközei: jegyzetek,
hangzó anyag, személyes konzultáció.
A hangzó anyagot pendrive-on vagy CD-n
tudom biztosítani.
A szint anyaga sokrétű: prognózis
módszerek
(ezek segítségével a
születési perc pontosítása), szinasztria (két vagy több horoszkóp
összehasonlítása), egészségi asztrológia, mundán (általános, nagyobb
csoportokat érintő, illetve időpontkereső stb.) asztrológia.
A módszerek alkalmazásának
kontrollálására illetve bármilyen kérdés megbeszélésére 15 konzultációs óra
vehető igénybe egy naptári éven belül.
Díja: 50.000.- Ft. (+ postaköltség – belföldön kb. 1.200 Ft
ajánlott elsőbbségivel)
A teljes tanfolyam ára tehát 120.000 F. A három szakaszra
osztott tartalom megfelel egy 4 éves képzés anyagának, amelynek tandíja például
havi 7.000.- Ft-tal számítva, 9 hónapos tanévekkel kb. 250.000 Ft (az egyéni
konzultáció minimális lehetőségével). Tehát nemcsak időt, hanem tetemes
mennyiségű pénzt is megtakarít a hallgató.
A középhaladó és haladó szint
előtt egy-egy felmérést készítenek a hallgatók, online formában. Ehhez a
megelőző szint vége táján vagy utána megküldöm a feladatlapot, amit aktuálisan
meghatározott időn belül kell visszajuttatni.
A díjak a jegyzeteket és a
személyes konzultációk ellenértékét tartalmazzák, illetve a kezdő és haladó
szintnél a hangzó anyag CD-jét.
A konzultációk otthonomban történnek, Budafokon, vagy Skype-on, olyan ütemben, ahogyan azt az
egyéni tempó igényli.
A www.karmaasztrologia.com
oldalon a Vélemények menüpontnál olvashatók szemelvények olyan hallgatóim
tollából, akik az ismertetett intenzív tanfolyam csoportos változatát végezték.
Kedvezményt kap a hallgató az egyes szintek összevonása esetén.
A kezdő-középhaladó csomag
együttes igénylésénél                10 %
A középhaladó-haladó együttes
igénylésénél                            15
%
Mindhárom szint együttes
igénylésénél                                     20
%
a kedvezmény.
Jelentkezni lehet: Gál Juditnál a medici-na@gmail.hu (figyelem! a vége nem
com, hanem hu) e-mail címen, vagy a +36-30-896-6069 telefonszámon.

 

 

KEZDŐ ASZTROLÓGIA TANFOLYAM

12 x 2 óra

Vezeti: Gál Judit asztrológus

 

A  hallgató azt sajátítja el, hogyan készítünk el egy horoszkópot: mik a kellékei, milyen jelentést hordoznak a jegyek, a bolygók, a bolygók kapcsolódásai (a fényszögek), az úgynevezett házak, és hogyan célszerű hozzáfogni egy horoszkópelemzéshez. Megtanuljuk, hogy egy adott horoszkóphoz vagy dátumhoz milyen karmikus előzmény, feladat társul.

 

Ez a kurzus bár rövid ideig
tart, de az általa elérhető tudás az
idővel fordított arányban áll
. Ugyanis egy kezdő szintű ismeretanyagot
tartalmazó, közel háromszáz oldalas
jegyzet
képezi az alapját, s ezt egészíti ki az összesen 24 „élő” óra – a
leglényegesebb összefüggések megvilágításával. Az intenzív minősítés pedig nem
csak képes beszéd, a sűrített anyag elsajátításához hétről- hétre komoly
szellemi befektetés szükséges.
A kezdő asztrológia tanfolyam hozadéka
A hallgató a kezdő tanfolyam után képes lesz alapfokon a horoszkópelemzésre, jobban elfogadja embertársait, s főként önmagát, hiszen megért és kezelni tud egy sereg olyan dolgot, amivel addig esetleg küzdött. Az asztrológia az önismeret egyik legjobb eszköze, s ehhez már a kezdő szint is hozzásegít. A foglalkozások oldott hangulata elősegíti, hogy a hallgatónak vérévé váljon az asztrológiai (kozmikus) szemléletmód, ami tulajdonképpen egy életfilozófia. Ez megkönnyíti a nagy egészbe történő beilleszkedést.
Hogyan zajlik a kezdő asztrológia tanfolyam?
A résztvevők tankönyvként funkcionáló jegyzetet kapnak. Ennek anyagát egészítik ki a humorral fűszerezett előadások, és a gyakorlás, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a hallgató megtanulja értelmezni, egységbe ötvözni a különféle jelzéseket.
A jegyzetekből és szóbeli kiegészítésből álló tananyag megfelel egy tanév anyagának, mindössze 12 x 2 órába (3 hónapba; 24 órába) sűrítve.
Szükséges lesz még beszerezni Efemeridát (bolygóállás-táblázatot), valamint Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve c. munkáját. Ezekről a hallgatók egyénileg gondoskodnak.
Ideje: szervezés alatt
Helye: távoktatás, Skype-on.
Részvételi díj (a 2019. márciusi áremelés előtt még a régi áron): 30.000 Ft, két részletben: előleg a jelentkezés megerősítéseként (10, vagy 15 ezer Ft) a második rész pedig legkésőbb a tanfolyam első órája előtt 1 héttel  (a kurzus elején megkapja a hallgató a  teljes jegyzetanyagot, s kérésre akár még a hangzó részt is).  Amennyiben a tanfolyam meghiúsul, a teljes összeget visszakapja a jelentkező. Amennyiben ő lép vissza, az átutalt összeg 20 %-nak levonásával kerül visszafizetésre a díj.
Jelentkezni lehet: Gál Juditnál a 06-30-896-6069 vagy (1)226-2338 telefonon illetve e-mailben: medici-na@gmail.hu címen. 
Kedvezmény: aki hoz magával további hallgatókat, fejenként 5.000.- Ft kedvezményben részesül. (Például: ha valakinek van két olyan barátja, ismerőse akinek felhívja a figyelmét a tanfolyamra, s el is jönnek, akkor 20.000 Ft lesz a díj a szervező számára.)
Ismétlőknek kedvezmény: 30 %, vagyis a díj 21.000.- Ft.
A részvétel feltétele: (középiskolai végzettség), előzetes jelentkezés és előleg befizetése legkésőbb december végéig, az érdeklődőknek külön megadott számlaszámra.


Ennek az oldalnak a végén találsz egy mini asztrológia tanfolyam blokkot, ahol bepillantást nyerhetsz a tanyagba is.Régebbi tanfolyamok résztvevőinek élménybeszámolóit megtalálod  a Vélemények menüpontban.

 

KÖZÉPHALADÓ 
ASZTROLÓGIA TANFOLYAM

16 x 2 óra

Indul: 2019. január 9.

A részvételhez alapfeltétel a fent jellemzett kezdő szakasz. Ha valaki már foglalkozott asztrológiával bármilyen más iskolán keresztül vagy autodidakta módon, akkor is elengedhetetlen ez, hiszen nem feltétlen azonos a fogalmi rendszer, a módszerek gazdag tárházából nem azonos elemeket preferálnak az egyes iskolák. Ezért nyilván közös nevezőre kell hozni az eddig elsajátított ismeretanyagot. Ez a folyamat megoldható levelező rendszerben is, ez esetben becsatlakozhat a hallgató egy középhaladó csoportba.

Ennek a szakasznak a tematikája: bolygók a jegyekben, bolygók a házakban, s a fényszögek. Spirális körökben haladva ismét elővesszük az alapjelentéseket, de most már mélyebb, több rétegű összefüggéseket ismerünk meg.

A középhaladó asztrológia tanfolyam hozadéka

Ez a szint az elemzésben való elmélyedést szolgálja, tulajdonképpen még mindig az alapokat tartalmazza, de elengedhetetlen a továbblépéshez.

Hogyan zajlik a középhaladó asztrológia tanfolyam?

Baudelaire
Marie Curie

A tanfolyam kezdete előtt két-három héttel egy felmérést ír a középhaladó szintre jelentkező hallgató, otthon, bizonyos határidőig.

Lady Diana

Maga a kurzus a gyakorlás szakasza, amikor részben közismert emberek horoszkópján, részben – tiszteletben tartva természetesen az alkati sajátosságokat és a diszkréciót – a tanulók horoszkópján tanulmányozzuk, hogyan lehet adaptálni a jegyzetekben megkapott általánosított alapjelentéseket az egyéni horoszkópokra. Hogyan lehet az összefüggéseket feltárni és interpretálni. Mindenki választhat egy tetszőleges személyt, akinek a horoszkópját írásban elemzi. Az elemzést a kurzus vezetője véleményezi.

Hunyadi
MátyásA középhaladó szint négy hónapban, 16×2 ( összesen: 32) órában zajlik, az előzőhöz hasonlóan.

Ideje:

Díja: 40.000.- Ft. Két részletben fizethető: előleg a jelentkezéskor, a feladatlap visszaküldésekor (legalább 15000 Ft), a második rész pedig legkésőbb a tanfolyam első óráján.

Ismétlőknek kedvezmény: 30%, vagyis a díj 28.000 Ft.
 
Helye: távoktatás, Skype-on.
Jelentkezni lehet: Gál Juditnál a 06-30-896-6069 vagy (1)226-2338 telefonon illetve e-mailben: medici-na@gmail.hu címen. 

 

HALADÓ ASZTROLÓGIA TANFOLYAM

 
            Ez a leghosszabb idejű kurzus, amelyben a számos prognózis eszközből ismerünk meg és gyakorolunk néhány, meglehetősen általánosan alkalmazott, alapvető módszert. A prognózis módszerek segítségével a születési perc pontosítása is fontos része ennek a szintnek. A haladó tanfolyam népszerű eleme a szinasztria (két vagy több horoszkóp összevetése, amit leggyakrabban a párkapcsolatokra szoktak nézni), a harmadik pedig az egészségügyi asztrológia, ami kifejezetten erre a területre koncentrál (de alapfokon is érintjük már összefüggéseit).  Végül az általános (mundán) asztrológia főbb ágait tekintjük át. (Az utóbbi tulajdonképpen egy különálló terület, s itt csak a felületes betekintésre van mód.)

A haladó asztrológia tanfolyam  hozadéka

            A prognózis módszerek segítségével a jövőben életbe lépő tendenciák ideje kiszámítható és előzetesen kalkulálható az is, hogy körülbelül mit fognak majd jelezni, milyen életterületen. Legalább ennyire fontos az is, hogy ugyanazon prognózis módszerekkel – a visszamenőleg már ismert események dátumai segítségével – a születés percének korrigálása végrehajtható.

Hogyan zajlik a haladó asztrológia tanfolyam?

A kurzus kezdete előtt két-három héttel egy felmérést ír a hallgató a megküldött feladatlap alapján, otthon, bizonyos határidővel.

            Továbbra is tekintélyes mennyiségű jegyzetet kap a hallgató, de ebben a szakaszban a legnagyobb hangsúly a gyakorláson van, méghozzá a közös foglalkozásokon is, otthon is. Emiatt ez hosszabb idejű kurzus: 5 hónap x 4 x 2 óra, összesen 40 óra. Normál ütemben, heti egy kettősórával kalkulálva másfél- két tanév anyagát tömöríti az 5 hónapba.Ideje:
Helye: távoktatás, Skype-on.
Részvételi díj (a 2019. márciusi áremelés előtt még a régi áron): 50.000 Ft, két részletben: előleg a jelentkezés megerősítéseként (20 vagy 25 ezer Ft)  a feladatlap visszaküldésével egy időben; a második rész pedig legkésőbb a tanfolyam első óráján. (a kurzus elején megkapja a hallgató a  teljes jegyzetanyagot, s kérésre akár még a hangzó részt is)  Amennyiben a tanfolyam meghiúsul, a teljes összeget visszakapja a jelentkező. Amennyiben ő lép vissza, az átutalt összeg 20 %-nak levonásával kerül visszafizetésre a díj.
Ismétlőknek kedvezmény: 30 %, vagyis  a díj: 35.000 Ft.
Jelentkezni lehet: Gál Juditnál a 06-30-896-6069 vagy (1)226-2338 telefonon illetve e-mailben: medici-na@gmail.hu címen. 

 

A három szint tanfolyamának időtartama tisztán 3-4-5 hónap, de az egyes szintek között általában van annyi szünet, hogy érlelni, gyakorolni, integrálni lehet az addig elsajátított anyagrészeket. Az asztrológia az idővel (téridővel) dolgozik, érdemes rászánni tehát a szükséges energiát és időt. 

                Az asztrológia a mi kultúrkörünkben nem tartozik a „hivatalosan elismert” tevékenységek közé, s az asztrológus sem elismert és szakmai jegyzékbe besorolt foglalkozás. Ez az egyik oka annak, hogy tanfolyamunk végén vizsgát nem kell tennie a hallgatónak, s az oklevél, amit kap, voltaképpen egy emléklap. A másik ok, amiért mellőzzük a vizsgát, hogy ki-ki saját képességeinek és szorgalmának megfelelően tudja elsajátítani vagy sem ezt a kétségtelenül bonyolult, de szép és gazdag összefüggésrendszert tartalmazó tárgyat, amelyhez (az osztályozással értékelhetetlen) intuíció elengedhetetlen. Maga a hallgató dönti el tehát, hogy mennyi energiát szán erre, s egyáltalán: hogyan viszonyul a tanuláshoz. A két magasabb szint előtt az említett felmérésekre való felkészülés azonban rendszerint serkenti a résztvevőt, hogy áttekintse a tanultakat, felfrissítse azokat s pótolja az esetleges mulasztásokat.
            A három kurzust – amelyet ebben az intenzív formában a kétezres évek elején dolgoztam ki – végigvittem már néhányszor a haladó szintig. Tapasztalatom, hogy körülbelül ugyanolyan színvonalon sajátították el a hallgatók az ismereteket, ahogyan a megelőzően általam vezetett, hasonló tematikájú, csak négy évre terjedő 5 kurzus résztvevői. 
 Alább olvashatsz még az asztrológia tanulás gyakorlati hasznáról is egy rövid eszmefuttatást.

 

MIRE JÓ AZ ASZTROLÓGIA TANFOLYAM, AZ ASZTROLÓGIA TANULÁSA?
Az ember rendkívül bonyolult lény. Ha nem így lenne, akkor a 12 asztrológiai típus általános jellemzései elegendőnek bizonyulnának arra, hogy bárkit jellemezzünk, belerakjuk a 12 skatulya valamelyikébe és kész. Mindannyian tudjuk, hogy korántsem így van ez, még az érdeklődő laikusok is nap, mint nap tapasztalhatják, hogy mennyi kivétel akad, sőt: szép számmal olyan eset is, hogy egyáltalán nem jellemző valakire az, amit a dátum szerinti jegyéről tartanak.
Az egyéni horoszkópokkal való foglalatosság adja meg a kulcsot, a választ arra a kérdésre, hogy miért van ez, s segít igen árnyaltan szemlélni egy ember motivációit, alaptulajdonságait, ellentmondásait, a külvilág ingereire adott reakcióit, kapcsolatrendszerét – s ahogy egyre jobban körbejárjuk, úgy jutunk egyre finomabb részletekhez. Ezen felül egy horoszkópban benne van az adott illetőnek nemcsak a jelleme, hanem a sorsa és az összes olyan ember, akivel kontaktusban van.
Ahhoz, hogy az említett részleteket értelmezni tudjuk, meg kell ismerni a személyi horoszkóp egyes összetevőinek jelentését és azt, hogy a végtelen számú kombinációs lehetőségekből vajon melyik lesz érvényes az éppen vizsgált illetőre.
Azokat az alapelemeket, amelyek megtanulhatók, az asztrológiai szakzsargon recepteknek hívja, s nem véletlenül. Érzékletes hasonlat a sütés-főzés: ahogyan a nyers alapanyagokból bizonyos fizikai és kémiai változások során valami egészen más késztermék lesz, úgy lehet értelmezni a különbséget egy általános tipizálás, vagy az asztrológiai receptek (például: a Hold a Mérlegben ilyen és ilyen) nyersanyaga és az értő horoszkópelemzés között. Még abból a szempontból is megállja a helyét ez a hasonlat, hogy nem mindegy, a szakács/cukrász milyen képességekkel bír, mi a specialitása,  aktuálisan milyen mentális- pszichés- fizikai állapotban van – hiszen ugyanannak az ételnek is hányféle ízt lehet adni! Megfordítva a példát: egyfajta nyersanyagot – legyen az mondjuk a liszt – milyen rengeteg táplálékhoz lehet használni, változatos formákban, mennyiségben, adagolási ütemben.
Az asztrológiai összetevők: a közismert jegyek tipizálásán túl a 12 ház jelentése, a bolygók jellemzései, a fényszögek természete képezik azt a nyersanyagot, ami alapul szolgál ahhoz, hogy értő és gondos elmével, ihlettel (intuícióval) kihozzuk belőle azt az elemzést, ami érthető (emészthető), komplex egésszé összeállt jellemzést ad.
Ha sikerül betekintést nyerni az emberi lélek bonyolultságába, a motivációk gazdagságába és abba, hogy mennyire tud vagy nem tud azokból kilépni az, akit éppen szemlélünk, rögtön könnyebben el tudjuk fogadni, hogy vannak dolgok, amelyeket hiába erőltetnénk rá környezetünk tagjaira, nem lehet, míg másokra meg egyenesen rásegíthetünk.
Természetesen önmagunkkal érdemes kezdeni: az ön-elfogadás a legfontosabb, utána jöhet mindenki más, hiszen ha saját Én-emmel nem tudok megbékélni, hogyan tudnék másokkal. Felnőtt korban már sok rétegben lerakódott bűntudat, lelkifurdalás, elégedetlenség, súlyosabb esetekben egyenesen önutálat terheli azt a tiszta célt, amellyel leszülettünk, s amely köré rendeződött személyiségünk magja. Ezeknek a rétegeknek a lehántása, megtisztítása vagy átalakítása – legalább részben – sokszor automatikusan is megtörténik egy tanfolyam alatt. Ahogyan haladunk előre a tananyagban és a megismert elemeket sorra-rendre ütközteti a hallgató saját horoszkópjával, úgy jut egyre közelebb ahhoz, hogy önnön motivációit minden addiginál jobban megértse és el tudja engedni az azzal kapcsolatos felhalmozott szennyeződéseit. Két évtizedes tanítási praxisom során temérdek olyan „aha-élménnyel” volt szerencsém találkozni, aminél szinte fizikailag is látszott a megvilágosodás egy-egy ilyen alkalommal. Ez mindig nagy öröm az érintett, a tanulócsoport többi tagja számára, s persze az én számomra is, hiszen az egyik legfontosabb hozadéka az asztrológiával való foglalatosságnak pontosan ez: jobban megérteni, jobban elfogadni, jobban élni.

Még ha a prognózis-módszerekig nem is jut el a hallgató, vagy nem használja azokat napi szinten, akkor is kialakíthat egy életszemléletet, amelynek alapja az, hogy minden, ami történik, valamilyen rendszer szerint történik és úgy van jól, ahogyan van. Egy másik hasonlattal: a folyó erős sodrával szemben úszni botorság, a folyás irányában is, amennyiben ugyanolyan sebességgel visz, amennyivel úsznánk. Arra kell ügyelnünk, hogy ne kerüljünk holtágba, zátonyra, vagy amikor a part felé vinne, akkor is kerüljünk csak vissza saját erőnkkel a fősodorba. Arra tanít ez az életszemlélet, hogy használjuk saját akaratunkat és energiánkat, amikor szükség van rá, és viseljük békésen azokat a periódusokat, amikor nincs, s tűrjük – lehetőleg jól – azokat a körülményeket, amelyekért ugyan lelkesedni nem tudunk, de valóban nem tehetünk ellenük semmit.

 

ELŐADÁSOK  

Általános és aktuális témákról

Asztrológiai előadások

Gál Judit: Közérdeklődésre számot tartó témákról, közérthetően tartok előadásokat, de igény szerint tartok természetesen olyan előadásokat is, amelyek az asztrológiát jobban ismerő, autodidakta módon vagy szervezett keretek között (bárkinél) tanuló hallgatóknak szólnak.


Laikusok számára is érthető megfogalmazásban, széles körben érvényes, érdekes és elgondolkodtató témákról szoktam beszélni, amelyek általában személyes motívumokat is tartalmaznak, saját életébe is tud belőle adaptálni a résztvevő, aki a hallottak révén esetleg jobban eligazodik a világban. Megért általános és személyes jelenségekből néhányat, másként látja a dolgokat. Személyes létében, munkájában, gyereknevelésében fel tudja használni a hallottakat.


Számomra is nagyon hasznos és ezért szeretett forma ez, mert amikor felkészülök egy-egy új témában, akkor alkalmam van szisztematikusan átgondolni a hozzá tartozó dolgokat, s ezek rendszerint kívül esnek a munkának tekintett tevékenységi körömön, viszont felettébb érdekelnek. Végre „hivatalosan” is szabad foglalkoznom tehát azokkal az érdekességekkel, elméleti kérdésekkel, amelyekkel szívesen töltöm az időmet, boldogan teszek eleget az ilyen szellemi kihívásnak.

Gál Judit
Ízelítőként néhány előadás téma:
A 12 jegy száma, napja, égtája, kövei, növényei, állatai stb
A karma jelzőrendszere
A keresztnevek asztrológiai összefüggései  
A nemek viszonyának változása az utóbbi évtizedekben
A nemzetek asztrológiai típusai
Állatok az életünkben és a horoszkópban
Arcodon a csillagjegyed
Az emberiség története az asztrológia tükrében (sorozat – 5 előadás)
Divat asztrológiai megközelítésben
Egészség, betegség a horoszkópban
Előrejelzés (aktualizálva bizonyos periódusra)
Ez vagyok én?
Férfi szerepek, női szerepek a 21. században
Irodalom, irodalmi hősök asztrológus szemmel
Karma a horoszkópokban
Kommunikációs nehézségek
Krízisek az ember életében 
Magyarország horoszkópja  
Mire való az asztrológia?
Múltból származó beidegződések
Művészeti stílusváltások az asztrológia tükrében
Nemzedékek (kristálygyerekek, indigó gyerekek)
Párkapcsolat
Reinkarnáció, karma
Szabad-e az akarat? (Szabad akarat, karma, asztrológia)
Visszatérő jelenségek, ciklikusságok

Fogalomtár

Írásainkban gyakran előforduló szakkifejezések, fogalmak magyarázata.

Állatöv – Zodiákus

Az Ekliptika, a Nappálya hagyományos neve. A Nap a Földről nézve egy év alatt tesz meg egy teljes kört az Ekliptika mentén úgy, hogy közben elmozdulni látszik a háttércsillagokhoz képest. Ezek a csillagok alkotják a 12 állatövi csillagképet, amelyekben a Nap egy-egy hónapig “tartózkodik”. Ugyanígy az egyes bolygók is aktuális helyzetük és haladásuk folytán más és más csillagképek irányában látszanak, egy 6-7 fokos sávban: „övben”. A csillagképekről lásd még a Jegyek címszót. Azért nevezik Állatövnek, mert az európai jellegű kultúrkörben elterjedt elnevezések alapján a 12 jegyből több mint a felét: hetet állatok szimbolizálnak és a kisebb hányad, öt jegy az úgynevezett emberi. Az állati jegyek inkább ösztönösek, az emberiek kevésbé ösztönösek – legalábbis törekszenek erre. Állati jegyek: a Kos, Bika, Rák, Oroszlán, Skorpió, Bak és a Halak. Emberiek: Ikrek, Szűz, Mérleg, Nyilas (mert a kentaur felsőteste, így a feje is emberi) és Vízöntő. Ez a kategorizálás csupán egy a sok közül, a névmagyarázat miatt helyeztem itt el.

Ascendens

Felkelő pont, vagy kiterjesztett értelmezésben: felkelő jegy. A valóságos napkeltekor a Napot megpillantjuk azon a (vizsgált földrajzi helyre vetített) horizont-metszésponton, ahol éppen látszólag felemelkedik. Amikor más időpontban – például éjjel – születik valaki, akkor is felemelkedik a horizont keleti metszéspontján valamely része a Nappályának – ez az Ascendens. Ezt nyilvánvalóan nem látjuk semmilyen formában, de kiszámítható. A Nap-jegy a horoszkópokban az alapkaraktert jelenti, ösztönös tulajdonságaink együttesét, de ez az Ascendens jegyén keresztül szocializálódik. Az Ascendens és az ott kezdődő I. ház (ha van benne bolygó vagy bolygók, akkor azzal/azokkal együtt) ugyanis a személyiség, amely tartalmazza már a nevelés, nevelődés során történő módosulásokat is, az alapkarakterhez képest.
Rendszeresen felmerül a kérdés, hogy „melyik az erősebb” a Nap-jegy vagy az Ascendens vagy hogy „mikortól kezd el az Ascendens érvényesülni”. Nos, ezek is olyan tényezők, amelyeket pontozással és határozott választóvonallal nem lehet értékelni. Az egyéni horoszkópból derül ki akár az egyik, akár a másik kérdésre a felelet, mert ahány ember, annyiféleképp nyilvánul meg dinamikában vagy/és időben. A Nap-jegyen és az Ascendensen kívül még egy sereg alapelem, s azoknak gyakorlatilag végtelen számú variációja informál a személyiségről.
A képletekben mindig a bal oldalon helyezzük el a felkelő jegyet, oda rajzoljuk be az Ascendenst. Illusztrációnkon – ahol csak a házak szerepelnek a rajzon – ez a Vízöntőbe esik. A horoszkópban fordítva szerepelnek az égtájak, mint a térképen: bal oldal a kelet, jobb a nyugat, fent van a dél és lent az észak.

Asztrológia

Tükörfordításban csillagtan, népszerű nevén: csillagjóslás. Tulajdonképpen egyik sem fedi azt a fogalmat, ahogyan a komolyan vehető asztrológiát műveljük. Az égitesteknek a kozmoszhoz (jegyek), a Földhöz (házak) és egymáshoz (fényszögek) viszonyított helyzetéből (konstellációból) von le következtetéseket. Minden időpillanatnak megvan az ilyen kozmikus lenyomata, s az tartalmazza annak a pillanatnak összes jellemzőjét, múltját- jelenét és mindazt, ami abból következik – vagyis a jövőjét. Egyelőre rejtély, hogy ez milyen módon működik, többféle elmélettel próbálják (próbáljuk) megmagyarázni, de egyik sem eléggé meggyőző és a legkevésbé sem meríti ki a tudományos igényeket. Arra nézve létezik a tudományos kritériumoknak is megfelelő adatbázis, hogy statisztikailag kimutathatók a következetesen megállapítható összefüggések a kozmikus és az emberi jelenségek között.
Az asztrológia földi nézőpontból vizsgálja az említett elemeket, vagyis úgy, ahogyan innen a Földről látjuk. Emberi léptékben az ÉN világa az univerzum közepe, onnan képes körültekinteni, önmagához képest fogalmaz meg szinte mindent. Az asztrológia abban segít, hogy nagyobb egység részeként láttatja a jelenségeket, a személyiséget, vagyis voltaképpen egy életfilozófia a megfelelő útmutatásokkal, orientációkkal és összefüggésekkel.
leggyakoribb- és közismertebb a személyi horoszkópra alkalmazott asztrológiai tevékenység. Eszerint a konstellációból értesüléseket lehet szerezni arról, hogy az illetőnek hogyan alakul jelleme, személyiségfejlődése, milyen a kapcsolatrendszere, életének folyamata, melyik életterületen lehet különösebb erőfeszítések nélkül sikeres és melyeken szorul jelentősebb fejlesztésre. A karmikus összefüggésekre is rávilágít. A jövőre vonatkozó tendenciák, egymásba hömpölygő folyamatok – a következmények – éppúgy benne vannak ebben az időpillanatban, mint a jellemzés. Különféle prognózis-módszerekkel következtetéseket lehet levonni a változásokra és előre jelezni azok bekövetkezését. Ez a rész volna a ´csillagjóslás´, de sok asztrológus, köztük magam is, jobban szereti a prognózis vagy előrejelzés kifejezéseket.
Jean-Baptiste Morin
1583-1656
Az asztrológia önálló ismeretként a XVI-XVII. század tájékán kezdett elválni az asztronómiától. Az utóbbi a csillagászat, mint tudományosnak elismert tan, s a kozmikus jelenségek fizikájával, kémiájával stb. foglalkozik, s immár semmiféle érzékelésen túli kivetítést, mérésekkel nem ellenőrizhető észlelést nem enged meg.

Beláthatatlanul sok asztrológiai iskola létezik, egyidejűleg is, a történelmi folyamatban pedig még inkább. Minden olyan népnek megvolt- megvan a maga asztrológiája, amely réges-régóta komolyabban foglalkozott a kozmosz tanulmányozásával vagy/és matematikával. Korunkban, amikor előbb a különféle segédtáblázatok majd pedig a számítógépes programok révén rengeteg ember számára hozzáférhetővé vált a horoszkópkészítés eredetileg igen bonyolult és magasabb geometriai ismereteket igénylő tudománya, gombamód szaporodnak az újabb és újabb iskolák, al-ágak, sokszor egyszerűen csak fantázianevek, továbbá valahonnan előásott ősi (avagy: „ősi”) ilyen-olyan asztrológiák. Ezek értékének megítélését bízzuk az időre, itt csupán azt szeretném kihangsúlyozni, hogy van néhány alapelem, amely mindegyik komolyan vehető megközelítésben azonosan vagy nagyon hasonlóan szerepel. Ilyen a 12 alaptípus, a főbb – a bolygók címszónál itt is megjelölt – égitestek prioritása, az Ascendens (pontosabban: a vízszintes és függőleges tengely, mellyel itt most nem foglalkozunk) számítási metódusa következésképp helyzete, s néhány egyéb lényeges alapelv.

Asztrológia a gyakorlatban – mire jó?

Az asztrológia voltaképpen filozófia, életfelfogás, amely a nagy egészbe való beilleszkedést segíti a gyakorlati életben, kapaszkodót jelent abban, hogy rendszert találjunk a rendszertelenségben.
    Olyan összefüggések fölismeréséhez segít hozzá, amelyek közelebb visznek önmagunkhoz, ezen keresztül pedig a másik emberhez. Ezáltal nemcsak jobban érezheti magát az ember a saját bőrében, hanem kapcsolatain – azokon belül természetesen az oly fontos párkapcsolatán is – sokat javíthat.

Iránymutatásul szolgál döntés előkészítési helyzetekben, döntéseknél. Más, objektívebb megvilágításba helyezhetjük segítségével azokat a szituációkat, amelyeknek részesei vagyunk, s emiatt nyilván szubjektíven ítéljük meg. Jelenünk alapja mindig a múlt – a régi események, benyomások, beidegződéseket kiváltó tényezők átértékeléséhez az egyik legjobb módszer.

    A tanfolyamokon a technikákon kívül a hallgatók gondolkodásmódja változik (jó esetben), s higgadtabban, objektívebben bizonyos (kozmikus) távolságból képesek szemlélni a világot és önmagukat.
   Az egyéni tanácsadásnál  igen fontos szempont: a horoszkópokból jól lehet látni, hogy a megismételhetetlenül egyedi, senki máshoz nem hasonlító embert miként lehet jól megközelíteni, milyen tényezőire kell nagyobb hangsúlyt helyezni, s melyekre kevésbé. A módszer mentes attól a tipizálástól, ami 10-20- vagy akár 50 altípusba sorolja az embereket, s kevésbé ad teret az egyéniesítésnek. Az eredmény tartós és dinamikusan fejlődik tovább, annál inkább, mert az elemzett személy hangfelvétel alapján vissza tudja hallgatni az elemzést, s mindig új elemeket fedez fel benne.
     Sokrétű élményt jelent általában egy alaphoroszkóp-elemzés, s az egyes emberek mást és mást emelnek ki a rétegekből. Néhány motívum: “Végre megértenek úgy, hogy nem kell magyarázkodni”; “Sejtettem (tudtam) én mindent, ami elhangzott, nagyon jó megerősítéseket kaptam ebben.” “Megvilágította problémáim okát”. “Megértettem, miért nem tudok következetes lenni egyféle álláspontomhoz.” “Elfogadom magam.” “Elfogadom a többi embert.” stb.
     Az elemzés után az érintett jobban a saját kezébe tudja venni a sorsát, mert biztosabbnak érzi magát azokban a dolgokban, amelyeket addig is sejtett, de hiányzott hozzá egy külső megerősítés. 
Lásd még az Egyéni tanácsadás, Tanfolyamok, csoportok és Vélemények menüpontoknál is.

Bolygók

     Planétáknak is de ha pontosak akarunk lenni, égitesteknek is szoktuk emlegetni. Azokból az elemekből, amelyekkel a horoszkópokban számolunk a Nap és a Hold nem bolygó, hanem a Nap csillag, a Hold pedig a Föld kísérője.
     Csillagászati értelemben röviden: bolygó az a jelentősebb tömegű égitest, amely egy csillag körül kering, s elég nagy ahhoz, hogy hozzávetőleges gömb alakot vegyen fel. A Naprendszerben a jelenlegi (2010) álláspont szerint 8 bolygó kering a centrális égitest, a Nap körül. A Plútót egy 2006. augusztusi prágai csillagászati kongresszus megfosztotta bolygó minősítésétől és megállapítottak hozzá egy új, ’törpebolygó’ fogalmat. Eszerint bolygók: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptun. Nevük a görög-római mitológia latin megfelelője, kivéve a Földet, valamint az Uránuszt és Plútót, mert az utóbbiak az eredeti görög nevek. Több kategória szerint is osztályozza a csillagászat bolygóinkat, a két legismertebb a belső és külső, valamint a Föld típusú és Jupiter típusú bolygók.
     Az asztrológia – legalábbis a modern asztrológia10 égitesttel számol, amelyek: Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptun és Plútó. Amint látjuk itt szerepel továbbra is a Plútó, amelynek óriási (asztrológiai) ereje rácáfol fizikai kicsinységére. A bolyókat – akár a jegyeket is – tulajdonságokkal ruházzuk fel (amelyek egyébként névadójukként szereplő megfelelő görög istenek vonásaival erősen analógok), s aszerint értelmezzük az egyes képletekben, hogy milyen jegyben voltak adott időpillanatban, milyen házban – ezeknek jelentésével ugyanis keveredik a bolygó jelentése – és hogyan kapcsolódtak a többi égitesthez – Ezt nevezzük tulajdonképpen konstellációnak.
     Az asztrológia is kategorizálja az égitesteket különféle szempontok szerint. Ebből is csak két csoportosítást említek itt: az ősbolygók: Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz – a szabad szemmel is látható égitestek, amelyeket ősidők óta figyeltek a csillagnézők. Az újkori (vagy: generációs, transzszaturnális, transzcendens) bolygók felfedezése akkor kezdődött, amikor már technikailag fejlett távcsöveket készítettek. Az Uránuszt 1781-ben Herschel, a Neptunt 1846-ban Galle, a Plútót 1930-ban Lowell találta meg az égbolton. A másik gyakran használt csoportosítás a klasszikus asztrológia megfogalmazásában a „kártékony” és „jótékony” planéták nevet viseli. Modernebb szemlélet szerint nem minősíthetjük így az égitesteket, mert mindegyiknek megvan a maga progresszív és – finoman fogalmazva – kevésbé progresszív olvasata.

Bolygók jegyhelyzete

     Asztrológiai szakkifejezéssel: kozmikus helyzet. Ezen azt értjük, hogy egy megfelelő pillanatban, például egy születés pillanatában, az Állatöv (Nappálya) melyik 1/12-ében tartózkodtak – a Földről nézve – az égitestek. Ezt a helyzetet jelöli az asztrológia úgy, hogy pl. a Hold a Nyilasban vagy a Mars az Oroszlánban áll. A kozmikus helyzet értékelésénél figyelembe vesszük azt is, hogy bizonyos bolygók bizonyos jegyekkel harmóniában vannak, tulajdonságaik emlékeztetnek egymáséira, s azokban a jegyekben különösen erősek, könnyedén meg tud nyilvánulni eredeti mivoltuk, míg másutt – ahol drasztikusan eltér a jegy és a bolygó „tulajdonság-együttese” – gyengék, nem tudják hozni az alapértelmezést, vagy csak nagyobb erőfeszítések, kompenzálás (sokszor: túlkompenzálás) árán.
     Illusztrációnkon a nyíllal jelölt elemek az Ascendenstől a horoszkóp óramutatóval ellentétes forgási irányához igazodva: Bak Ascendens, Szaturnusz a Vízöntő jegyében, Hold a Bikában, Nap és Uránusz pedig az Oroszlánban. (Az újkortól felfedezett bolygókat: Uránuszt, Neptunt és Plútót többféle jellel jelölik, mert náluk még nem alakult ki az egységes jelölési rendszer, mint a régen is ismert égitesteknél.)

Ezen az ábrán egyidejűleg láthatók a bolygók a Nap körüli pályájukon és – szaggatott vonalakkal jelölve – a  Földről szemlélt, a jegyekben elfoglalt pozícióikban.

Nap a Bika előtt, a Hold a Vízöntőben, Merkur a Kosban, Vénusz az Ikrekben, Mars a Bakban, Jupiter a Halakban, Szaturnusz és Uránusz a Nyilasban, Neptun a Bakban és Plútó a Skorpióban.
Lásd még ugyanitt a Retrograditás címszónál, valamint az Asztrológiai alapfogalmaknál és a Sorozatok bevezetőjében.

Bolygók kozmikus helyzete

Lásd a Bolygók jegyhelyzete címszót és az ott található egyéb hivatkozásokat.

Csillagképek
Lásd a jegyeknél

Ekliptika

Lásd: Nappálya

Ezoterikus, ezotéria

     A görög eredetű szó alapjelentése: titkos, rejtett, csak a beavatottak által érthető, számukra hozzáférhető.  (Ellentét-párja az exoterikus – nemcsak a beavatottaknak, hanem a kívülállóknak is való, közérthető, népszerűsíthető.)
Kapcsolódó bejegyzés Domján Mónika Mónika és a tarot című blogján:  Vallás, spiritualitás, transzcendencia, ezotéria – hisztéria

Felszálló Holdcsomó
Lásd a Holdcsomónál

Fényszögek

     Szakszóval: aspektusok. Az asztrológiai hagyomány szerint bizonyos meghatározott távolságokon (eredetileg 30 fokos lépésekben) kapcsolatok létesülnek a bolygók között, amelyek – jellegük szerint – megmutatják azt, hogy a bolygók jegy- és házhelyzetéből tulajdonképpen milyen olvasat érvényesül, az úgynevezett harmonikus, vagy inkább a diszharmonikus. A fényszögeket is ezekkel a kategóriákkal különböztetjük meg, s ezért kétféle színnel is jelöljük. A támogatást, sima előrehaladást, előnyös tehetséget, tulajdonságokat stb.-t jelentő harmonikus aspektusokat zöld, a gátlást, akadályt, hátráltatást, próbatételt, kihívást jelentő diszharmonikusokat pedig piros színnel. Sem a sikert nem garantálják a harmonikus, sem a kudarcot a diszharmonikus fényszögek, hanem adottságokat mutatnak, amelyekkel gazdálkodni tud az ember.

Házak

A házak sorszáma
a kettős belső körben
látható

Az egyes életterületekre utalnak a házak, amelyekből ugyanúgy 12 van, mint a jegyekből és minden ház hasonlít egy-egy jegyre, analóg vele. Az I. ház a Kossal, a 2. a Bikával, 3. az Ikrekkel és így tovább. A házakat mindig ott kezdjük el beosztani, sorolni, ahol az Ascendens van, a felkelő pont (az Ascendens) az I. háznak az eleje, csúcsa, majd az óramutató járásával ellentétes irányban következik a többi ház. Az egyéni variációknak a keretét adja meg, hogy melyik ház milyen jegybe kerül. Amikor pedig elhelyezzük a bolygókat is aszerint, ahogyan egy meghatározott időpillanatban álltak, akkor még nagyobb változatosságot tapasztalhatunk, aszerint, hogy melyik bolygó milyen jegybe és milyen házba esik, ezek mennyire vannak egymással összhangban vagy sem, mit üzen az a hármas információtömeg, amit egyenként jelentenek az egyes elemek.

     A házak közül kiemelt jelentőségű az I. mivel az maga a személyiség, az Én (lásd az Ascendens címszónál). A vele szemben lévő VII. ház a kiegészítés, a Te – a társ. A IV. ház az otthon, eredet és egyik szülő (rendszerint az apa), a vele szemben lévő X. pedig az a csúcs, ahová kiemelkedhet az ember, a karrier, én-érvényesítés, a külvilág előtti tekintély és a másik szülő (általában az anya). Amit látható itt is, ezeket a házakat római, a többit arab számokkal jelöljük. A közbenső házakat is felsorolom néhány címszóval jellemezve, korántsem teljes jelentéstartalmukkal:
• 2. az anyagiak;
• 3. kommunikáció, kontaktus, közlekedés, tanulás és testvér;
• 5. örömök, párkapcsolat, gyermek, barátok, hobbi, szabad idő;
• 6. munka és áldozatvállalás, betegségek, háziállatok, karma és após;
• 8. veszteségek, halál, önnevelés, mások révén szerezhető haszon;
• 9. életfilozófia, természettel való viszony, külföld, felsőbb vagy autodidakta tanulmányok, unoka;
• 11. segítő erők, pártfogók és akiket mi pártfogolunk, késői szerelem és ilyen gyerek, az élet eredménye;
• 12. izoláció, kényszerű vagy vállalt magány, titkok, titkos működés és ellenségek, hosszú utak, anyós.

Holdcsomó

     A Holdcsomó nem látható, mint a Nap, Hold és a bolygók, csillagok, hanem kiszámítható két pont: a Nap és a Hold pályájának a kettős metszéspontja. Egymástól hajszálpontosan 180 fokra helyezkednek el, az Állatöv két szemben lévő pontján. A Földhöz képest északra tartó metszéspontot felszálló Holdcsomónak (klasszikus nevén: Sárkányfejnek), a déli irányút pedig leszálló Holdcsomónak (Sárkányfaroknak) nevezzük. A leszálló Holdcsomó jegyhelyzete informál az előző életek karmikus hozadékáról, beidegződésekről. A felszálló Holdcsomó jegye pedig arról informál, hogy a mostani életben milyen feladat aktuális, milyen feladatot kell az embernek megoldania, összehangolva minden emberével, akivel egy időben inkarnálódik, de különösen nyilván a közel állók karmájával.
     A Holdcsomó tehát egy számított pont-pár, s jegyhelyzete és haladása független minden más horoszkópelemtől, bizonyos értelemben még eredőitől: a Naptól és Holdtól is. Vagyis sem a Nap-jegyhez, még kevésbé az Ascendenshez és egyéb hangsúlyos motívumokhoz nincs köze, hanem önálló asztrológiai horoszkópelemet képez, amely mutatja az imént jellemzett karmikus hozadékot és feladatot.
Lásd még a kezdőoldalon, a Karmabontás tréningnél, a Sorozatokban

Holdcsomók haladása, jegyhelyzete

     Ahogyan a Nap, Hold és a bolygók keringenek pályájukon, s a Földről szemlélt látszólagos haladásuk idejét megállapíthatjuk, úgy a Holdcsomó-párnak is megvan a maga keringési ideje. Viszonyításként: a Nap egy év, vagyis 365 nap alatt teszi meg a maga (látszólagos) körét, a Merkur és a Vénusz a Naphoz közel közlekedik, így ezek a bolygók is kb. egy év alatt futják be (látszólagos – s innentől nem ismétlem ezt, de továbbra is így értendő) pályájukat. A Mars majdnem 2, a Jupiter közel 12, a Szaturnusz 28-30 év alatt. Az Uránusznak 84, Neptunnak 165 és a Plútónak 250 év kerekített értékben a haladása saját pályáján. A Holdcsomó a maga körét 18,5 év alatt futja be, méghozzá ellentétes irányban, mint a bolygók. (A Karmabontás tréning III. rész végén elhelyezett dátumokból és hozzájuk rendelt jegyekből jól látszik, hogy hátrafelé halad a sor.)Még egy fontos körülményt kell megemlíteni: a forgalomban lévő efemeridák (bolygóállásokat napi pozícióikban tartalmazó táblázatok, kiadványok) és számítógépes asztrológiai programok kétféle módon számítják a Holdcsomó haladását. Az átlagos számítási metódus szerint minden nap 3 percet hátrál a Holdcsomó-pár. A másik számítási metódusban előre- hátra haladást jelölnek a táblázatok illetve programok és a kétféle adat között nem ritkán 1-2 foknyi és még több különbség is lehet. Ennek általában is van jelentősége, de különösen ott nő meg, ahol éppen egyik jegyből a másikba vált ez a lényeges horoszkópelem. Ilyenkor azt látjuk, hogy az egyik módszer szerint például Halak, a másik szerint Vízöntő a felszálló Holdcsomó pozíciója. A blogunk tárgyát képező karmikus megközelítéshez egyértelműen az átlagos haladás alapján számoló táblázatok és programok a jók. A Magyarországon legelterjedtebb Placidus programban be lehet állítani, hogy melyik módszerrel kíván dolgozni a program kezelője, s az Efemerdiák bevezetőiben rendszerint feltüntetik, hogy milyen eljárással készült a Holdcsomók pozícióinak megjelölése. Ezt mindig ellenőrizni kell, ha valaki komolyabban szeretne foglalkozni a kérdéssel. Laikusként is érdemes utánanézni legalább akkor, ha egy jegy legvégén (27° felett) vagy a legelején (3° alatt) helyezkedik el a Holdcsomó.

     Másfél évig van egy-egy jegypárban, tehát körének meghatározása helyesebb így: 18,5-20 év a visszatérésének ideje. Az azonos Holdcsomó-periódusokban született embereknek tehát azonos a karmikus feladata is. Így gyanítani lehet, hogy ha két ember között 18-19 vagy 37-38 év a korkülönbség, akkor alighanem egyazon karmikus csoportba tartoznak. Természetesen mindig meg kell nézni a konkrét dátumhoz tartozó Holdcsomót, ha meg akarjuk állapítani ezt a tényt. Azért is lényeges a Holdcsomó haladásának kérdése, mert sohasem közömbös, hogy éppen hol jár, de különösen kitüntetett az az idő, amikor visszatér valakinek születésekor elfoglalt jegyébe. Az a másfél év, s azon belül különösen a pontos ismétlődés körüli néhány hét igencsak hangsúlyos az érintett számára. Ez a nagy karmikus vizsgák („életvizsgák”) ideje, amikor az időarányosan elmaradt feladatok tornyosulnak fel látványosan előttünk, vagy kapunk olyan kemény feladatot, amellyel pótolható a mulasztás. Amikor szemben jár (9, 27-28, 46-47 éves stb. korban), az pedig rendszerint a nagy felismerések ideje. Előfordul az is, hogy megcserélődik ez a folyamat. Ami emberekkel kapcsolatos azt sohasem lehet merev skatulyákba gyömöszölni, s különösen vonatkozik ez a karma jelentkezésére, mert ahány ember, és ahány élethelyzet, annyiféleképpen mutatja meg magát. Jó esetben ahogyan haladunk előre az életben, s hagyjuk magunk mögött hozott problémáinkat, úgy enyhülnek a vázolt hatások is, vagy pedig: egyre jobban viseljük azokat (vagyis enyhülnek).

     Példa a Holdcsomó haladásának értelmezésére: 1946. február 26-án a felszálló Holdcsomó az Ikrekben, a leszálló a Nyilasban volt. Az ekkor született embernél az első visszatérés 1964.08.02.-1966.02.20. között történt, a második 1983.03.14.-1984.10.01 között, a harmadik 2001.10.24.-2003.05.13.-ig tartó periódusban. Amikor ez az ember kb 9 éves volt, akkor került a Holdcsomó-pár a szemben lévő jegybe, tehát: 1955.04.13.-1956.10.30. között a felszálló Holdcsomó a Nyilasban, a leszálló az Ikrekben haladt. A második szembenálló időszak 1973.11.22.-1975.06.12, a harmadik 1992.07.04.-1994.01.21. között volt, s a negyedik jön 2011.02.14-2012.09.01-ig.A 20-21. századi Holdcsomó pozíciókról a Sorozatokban olvashatsz bőséges részleteket.

 

Holdcsomók házhelyzete

Ebben a horoszkópban a felszálló
 Holdcsomó a Rákban és a 11. házban
van, párja a leszálló Holdcsomó
pedig a Bakban és az 5. házban
     Az, hogy a Holdcsomó-pár milyen jegyekbe kerül annak a függvénye, hogy milyen év, hónap, napon születik valaki. Hogy melyik házakba, az pedig aszerint alakul, hogy az adott dátumon belül hány óra, perckor. (Lásd az Ascendens, Házak és a Bolygók jegyhelyzete címszavakat.)
     Amennyire lényeges a Holdcsomók jegyhelyzete (ezzel foglalkozik a Karmabontás tréning), annyira fontos a házhelyzete is, s Martin Schulman a 12 házbeli pozícióról is írt könyvében. A kétféle értelmezés: jegy- és házhelyzet; annak a vizsgálata, hogy a személyiség általában hogyan hajlamos viszonyulni a karmához, továbbá azoknak a bolygóknak a helyzete, amelyeknek közük van a két Holdcsomóhoz, valamint a karmára utaló többi horoszkópelem – ezek az egységek adják a teljes összefüggésrendszerét a karmikus feladatnak.

     Karmabontás tréningünkön – amint ez az ismertető szövegben is szerepel – kizárólag a jegyhelyzetet tudjuk analizálni, mert az egyértelműen tudható és mindenki számára azonnal érthető. A házhelyzetet nem mindenkinél lehet tudni vagy azért mert egyáltalán nem ismeri születésének óráját vagy ahhoz pontatlanul, hogy a házhelyzet egyértelmű legyen. A tréning kereteibe pedig a születési perc pontosítása nem fér bele. A többi szakmai résszel (a Holdcsomók urai, a velük kapcsolódó bolygók stb.) az asztrológiával nem foglalkozó résztvevők nem tudnának mit kezdeni. A házhelyzettel történő kombinálás a résztvevők és a tréninget vezetők dolgát alaposan megbonyolítaná- nehezítené.Megtalálhatók viszont a Holdcsomók házhelyzetének jellemzései a kezdőlapon.  Ha valaki ismeri a születésének óra, percét és ennek alapján a horoszkópját, akkor meg tudja állapítani, hogy hányas házban van a Holdcsomója. Ha nincs még képlete, de ismeri a születési óra, percét, akkor meg tudja nézni a számos asztrológiai program valamelyikével a horoszkópját vagy megkér valakit, hogy nézze meg.

Holdcsomók jegyhelyzete

Lásd a Holdcsomók haladása, jegyhelyzete címszónál

Horoszkóp

     A horoszkóp szó óra-nézést jelent, ami azt is kifejezi, hogy nem elegendő ismerni a születés idejét év, hónap, napra, hanem az óráját, sőt percét is tudni kell. A személyi horoszkópot arra az időpillanatra és arra a földrajzi helyre (településre) számítjuk ki, amikor és ahol valaki a világra jön. A főbb alkotóelemei: a 12 jegy, benne – az óra perc függvényében – a 12 ház (lásd még: Ascendens, jegyek, házak), a 10 égitest (lásd: bolygók) és a két Holdcsomó (lásd ott). A bolygók között létesülő kapcsolatok megjelölésével (lásd: fényszögek) készül el a tulajdonképpeni horoszkóp, amelyhez még alkalmazunk néhány, itt nem részletezett kiegészítő elemet és eszközt. A főbb alkotórészei mindenesetre az imént felsorolt tételekből adódnak össze: jegyek, házak, égitestek és fényszögek. Az így nyert ábra alapján következtetéseket lehet levonni, melyekről az asztrológia címszónál olvashatsz többet.
     A horoszkóp szó helyett gyakran használjuk a képlet, vagy születési képlet valamint a radix kifejezéseket is. A radix azt jelenti: ´gyökér´, s azért alkalmazzuk, mert minden további következménye az időpillanatnak az imént leírt konstellációban gyökerezik.
     Horoszkópot felállítani korántsem csak egy ember születésére lehet és szokás. Állatoknak éppúgy lehet horoszkópot készíteni – ha ismertek az adataik persze, s élettelen dolgokra is. Egy autó megvásárlásának pillanatára (még jobb lenne, ha az autó „születésére” mondjuk a szalagról lekerülésére lehetne), házépítés megkezdésére, kapcsolat kezdetére, házasságkötésre, tervezett műtét idejére- bármire, aminek ismert az idő- és térbeli indulása.
Lásd még az egyéni tanácsadás és a Tanfolyamok, csoportok menüpontoknál

 

Jegyek

A Nap látszólagos útja az Állatövben (lásd ott), 12 nevezetes csillagkép előtt történik. Ezeket a csillagképeket a távoli múltba vesző időkben a babiloni birodalom csillagnézői alighanem visszafelé nevezték el. Megfigyelték, hogy az évek azonos szakaszaiban (azonos hónapjaiban) hasonló típusú emberek születnek, s az adott típus szerint láttak bele a megfelelő csillagképekbe különféle jelenségeket, állatokat, embereket, tárgyakat. Az elnevezések a különböző kultúrkörökben nem ugyanolyanok, de a tizenkettes rendszert tartják.

A csillagképek azonban nincsenek fedésben azzal a fogalommal, amit jegynek nevezünk. Ennek két oka van. Az egyik egy olyan jelenség (precesszió), melynek következtében a Nap éves útja már nem ott kezdődik (Tavaszpont), ahol valaha, hanem hátrább vándorolt a Nappályán. Ennek a részletezésére itt nincs mód, de annyi utalást teszek, hogy emiatt vagyunk most a Vízöntő korban. A másik ok pedig az, hogy a csillagképek – azon csillagok alakzatai, amelyeknek egyébként fizikailag semmi közük sincs egymáshoz; egészen más galaxisokhoz tartozó objektumok látszólagos formái – korántsem egyforma szélességűek. Márpedig a hónapok hossza közel azonos (a csillagképekhez viszonyítva mindenesetre). Ily módon jegyeknek nevezzük az Ekliptika 12 db tizenkettedét, s a Tavaszponttól (a Nappálya és a földi egyenlítő metszéspontja, az a pont amit a Nap március 21. körül ér el) kezdődően 30 fokonként történő osztásban hívjuk úgy, hogy Kos, Bika, Ikrek, Rák …. stb.A jegyekkel, egyes asztrológiai típusok különféle jellemzőivel és a jegyek rendszerével a Cikkek menüpontban több írás is foglalkozik.

Kaldeus-ciklus

A babilóniai csillagászat és asztrológia hagyománya, amely értelemszerűen csak azokkal az égitestekkel, az úgynevezett ősbolygókkal számol, amelyeket szabad szemmel lehet látni. Hosszú ideig (1781-ig) 7 ilyen égitestet tartott számon a csillagfejtés. A kaldeus-ciklus az egyes éveket egyes planétákhoz köti, de nem abban a sorrendben, ahogyan azt a Naprendszer természetes felépítéséhez igazodva számon tartjuk, hanem attól teljesen eltérő (lehet, hogy a babilóni istenek rangsorának vagy népszerűségének megfelelő) sorrendben. Egy mozaikszóval lehet a legjobban megjegyezni: Na-Ve-Me-Ho-Szat-Ju-Ma – értsd: Nap, Vénusz, Merkur, Hold, Szaturnusz, Jupiter, Mars. Kiszámítása úgy történik, hogy elosztjuk a keresett év számát héttel, s a maradék sorszámának megfelelő bolygó lesz az évre jellemző. Például: a 2013-as évre: 2013 : 7 = 287 egész és 4 maradék. A negyedik égitest ebben a ciklusban a Hold, tehát a 2013-as év a Hold éve. (Analógiái visszafelé: 2006, 1999, 1992, 1985, 1978 és így tovább.) Vagy: a 2009-es év osztható héttel, a „maradék” tehát: 0. Így ez az esztendő a Mars éve volt. A kaldeus-ciklusban is március 21-től, a Tavaszponttól számít a váltás és nem január 1-től. Annyi engedménnyel legfeljebb, hogy a hatóköre több, mint egy kerek esztendő, így valamivel előbb is érzékelhető.

Jelentőségét ne becsüljük túl.
Induljunk ki abból, hogy például a babiloni városállam berendezkedése és létformája milyen arányban áll a jelenlegi berendezkedésünkkel és létformánkkal. Mi sem érzékelteti jobban a módszer archaikus, s ezért egyre kevesebb használati értékkel bíró voltát, amire az elején is utaltam: hogy bár az Uránuszt immár több, mint kétszáz éve ismerjük, mégsem épült be – a Neptunnal, Plútóval együtt – a rendszerbe, holott az utóbbiak jelentősége szinte napról- napra, de legalábbis évtizedről- évtizedre egyre nő. Kétségtelen, hogy kissé átszínezhetik a soros esztendő folyását a Kaldeus-ciklus szerinti égitestek, de nagyon differenciáltan kell értelmezni őket. (Mint bármit  az asztrológiában). S nemcsak azért, mert a világ egyik részének jó a másiknak meg éppen nem, ami majd történik, hanem azért is, mert minden oldalát megmutatja az adott égitest. Például az 1933-as év, melyben Hitler hatalomra jutott, a Nap éve volt. A Nap pozitív olvasata a fény, méltóság, öntudat stb. A vadhajtási viszont: túlzott, alap nélküli önbizalom, önkény, despotizmus s így tovább. A 2008-as év (pénzügyi világválság) jupiteri – úgy is, mint nagy szerencse. Az más kérdés, hogy az expanziónak, mértéktelenségnek is jelölője.

Karma

A karma szó szanszkrit, és azt jelenti tükörfordításban, hogy „tett”. Akció-reakció-ellenreakció vagy ok- okozat értelemben használjuk. A többféle karma-tan – korántsem egységesen, de – úgy tekinti, hogy sok életünk van, s tapasztalataink kvintesszenciáját a tudattalanban visszük egyik életünkből a másikba, s a különböző életek során különböző szerepekben és színtereken megdolgozzuk azt a feladat-csomagot, amit hoztunk magunkkal, ami tartalmazza mindazt, amit eddig elértünk. Jelen életünkben is arra fókuszálunk a legjobban, amit az előzményeinkben begyakoroltunk. A múltból hozott rendkívül erős beidegződések, fenntartások, félelmek, fóbiák, téves beidegződések; óhajok, vágyak, képességek határozzák meg motivációinkat, mindennapi életünket és nagyobb céljaink kitűzését. Ezek a tényezők azonban sokszor félrevisznek minket, mert már oly jól sikerült begyakorolni őket, hogy felesleges foglalkozni velük. Viszont tovább kell(ene) lépni, mert a mostani és további életeinkben más fajta, új feladatot, karma-részt kell megdolgoznunk. A karma tehát az ember aktuális sorsszerű feladataként is megfogalmazható.
     A fentiekből kiderül, hogy a magam részéről semmiképpen sem értelmezem valamiféle „bűn és büntetés” szinten a karmát. Viszont azt vallom, hogy cselekedeteink, sőt: gondolataink is válaszreakciókat váltanak ki, s valamilyen formában visszatérnek hozzánk, visszaütnek ránk.

 

     A karma finomabb és határozottabb jelzéseiből következtetni lehet arra is, mekkora súlyú volt az a cselekmény, amelynek következményeivel adott pillanatban szembe kell nézni, s arra is, mennyire sikerült ledolgozni a cselekményből származó (újabb) feladatot. Ha ugyanis megszűnik a jeladás, akkor megoldottuk a problémát.
Lásd még az egész honlapot…

Karma asztrológia

Ez a kifejezés az utóbbi egy-két évtizedben fokozatosan bekerült a köztudatba, pedig túl sok értelme nincsen. Az egész asztrológia a karmáról szól tulajdonképpen, legfeljebb számos esetben az elemző kihagyja ezt a megközelítést az értelmezésből. De akkor is benne rejlik minden pillanat konstellációjában. Vannak asztrológusok és asztrológiai iskolák, akik és amelyek elhanyagolható tényezőnek tekintik és sokkal inkább a praktikusabb, kizárólag a „földi”, gyakorlati ügyekre koncentráló egységekkel foglalkoznak, s vannak más asztrológusok és iskolák, akik és amelyek sort kerítenek külön a karmikus feladatok vizsgálatára is. Megint mások – köztük én is – szinte csak ezzel foglalkoznak, s eköré rendezik mondanivalójukat. Tapasztalatom, s ezért meggyőződésem szerint minden horoszkóp a számomra legfontosabb karmajelölő, a két Holdcsomó köré rendeződik. Egyes részleteiből is ugyanazokat a következtetéseket  lehet – természetesen árnyaltabban – levonni, mint amiről a Martin Schulman-féle Holdcsomó irodalom beszél.
Bizarrnak hathat, hogy ehhez képest ennek a honlapnak a neve karmaasztrológia. Mivel azonban a karmára fókuszáló nézőpont (egyik) megfogalmazásaként ez van a köztudatban, s szeretnénk ha sokan értenék amiről beszélünk – ezért hát megadtam magam a Sorsnak és békésen elfogadtam az elnevezést. Viszonyítási alapként mondom, hogy azelőtt kézzel-lábbal tiltakoztam e kifejezés létjogosultsága ellen, de a karma időközben megdolgozott engem és engedtem az elveimből.

Karmabontás tréning

legmakacsabb olyan kötésektől szabadulsz meg, amelyekhez körömszakadtáig ragaszkodsz, bizonyos magatartásformát követsz általuk – és nem mégy velük semmire.

Olyan ez, mint amikor egy autó kereke kezd belesüppedni a sárba, s minél jobban nyomja a gázt a sofőr, annál jobban „elkapar” a kerék – vagyis annál nehezebb korrigálni a hibás magatartást. Ha minél hamarabb kiszáll az autóvezető és keres valami gallyat, ágat, deszkát, eléteszi a keréknek, nyomban meg tud szabadulni szorult helyzetéből. Ha pedig már nem tud magán segíteni, mert csak tovább vájja maga alatt a gödröt, akkor kell külső segítséghez fordulni.

beidegződéseket elengedni az egyik legnehezebb feladat, ezekben véljük megtalálni önazonosságunkat és biztonságunkat. A tréningen pontosan erre nyílik lehetőség: a téves beidegződések elengedésére azáltal, hogy felismerjük: értelmetlen, sőt káros őket követni. Az új magatartásformával való kibékülés, az eddig ismeretlen megtapasztalására történő nyitás a dinamikus fejlődés (elmozdulás) kulcsa.
Azért nagyon hatékony ennek a tréningnek a formája, mert a „több szem többet lát” örök érvényű elven nyugszik. Egy horoszkópelemzésnél a Holdcsomó irodalmon kívül még egy ember (tudniillik az asztrológus) interpretálja – a saját látásmódja alapján – az érintett karmáját. A tréningen mindenképpen olyan sokrétű tükröződést kap és ad minden résztvevő, ami messze meghaladja egy önvizsgálat vagy egy külső analízis kereteit. Ugyanis több kiscsoportban olyan emberekkel dolgozik együtt, akik a gyakorlati életben képesek „tanulmányozni” karmáját. Akár a résztvevővel azonos, akár ellentétes karmikus csoportba tartozó személlyel kerül össze, akár pedig olyannal, aki hozzátartozóján, közeli ismerősén keresztül látja, éli meg ugyanazt a karmát, a másik fél rá tud világítani – méghozzá személyre szabottan és nem sémák alapján – olyan részletekre, amelyeket az ember saját magában nem ismer fel (nem akar felismerni). A probléma azonosítása mindig az első és a legnagyobb lépés a változáshoz, ebben nyújt rendkívül nagy segítséget a Karmabontás tréning.
Bármilyen élethelyzet képezheti azt a legnagyobb akadályt, amely elénk tornyosul, s amelytől sok esetben a többi területünk is gátolt lehet. Vannak természetesen tipikus problémák, amik miatt ehhez a tréningez folyamodnak a résztvevők. Ezek:
• Párkapcsolat hiánya; létesítése; elégtelen volta; megszüntetése
• Szülőkkel fenntartott viszony, leválás, feldolgozás
• Gyermek születése, gyermekkel való viszony javítása
• Önismeret
• Megtorpanás valamilyen területen vagy úton; „merre tovább” kérdés
• A beidegződések felismerése nyomán az elengedés szándéka
• Hivatásbeli, munkavállalással kapcsolatos problémák
• Egészségi állapot, betegség
• A karma tudatos kezelése

Karma jelölői a horoszkópban

Ebben a blogban és a főszerepét játszó Karmabontás tréningben a karma legfontosabb jelölőjére, a Holdcsomó-párra koncentrálunk. Azonban korántsem csupán ezek mutatnak kiemelten a karmikus összefüggésekre, sőt. A Holdcsomók olvasata az európai asztrológiában csupán a XX. század második felében terjedt el, s a mai napig igen sokan nem foglalkoznak vele. Klasszikus asztrológiai megközelítésben azonban számon tartjuk a karma bolygóját, házát és fényszögétamellett persze, hogy továbbra is az egész horoszkóp sem szól másról, mint a karmáról.
A karma bolygója a Szaturnusz, a hagyományok szerinti „Nagy Szerencsétlenség”, a Sorsbolygó, az idő ura (a görög Kronosz), a Küszöb Őre. Blogunk tematikája nem azonos egy asztrológiai tanfolyaméval, ezért itt részletesen nem ismertetem a Szaturnuszt, csupán arra hívom fel a figyelmet, hogy 28-30 éves körének a negyede az a híres 7 év, amely krízis-periódusokat jelent. Ahol áll (amilyen jegyben és házban) a Szaturnusz egy horoszkópban, az a terület különösen kiemelt karmikus szempontból.
A karma háza a 6. a munka és áldozatvállalás, betegségek, háziállatok, karma és após területe. Ennek a bővebb tartalmából is egy elemet emelek ki, éspedig a betegségekét. A karma jelzőrendszerének egyik legfrappánsabban alkalmazható eszköze, hiszen a fájdalmat, elesettséget mindenki megérzi és muszáj vele kezdenie valamit.
A karmának jegye nincs, de mivel a 6. ház analóg a Szűzzel, logikus, hogy ha ebben a jegyben áll egy kiemelt bolygó, akkor is érvényesül a karmához való közelség, a karma iránti érdeklődés. Ékes bizonyítéka ennek például az, hogy bár a Szűz rendkívül józan, szkeptikus és távolságtartó, mégis: az asztrológiát tanulók között nemcsak a föld elemű jegyekhez képest, hanem a 12 jegyhez képest is nagyobb arányban szerepelnek a Szűz-Napú vagy Ascendensű személyek.
Végül a karma fényszögének már a puszta neve is elég ijesztő: kvinkunx, s a horoszkópkör ívén egymástól 150 fokra elhelyezkedő égitestek között létesül.
Talán érthetőbb így: a valamivel szemben lévő jegy két szomszédjában álló bolygóval jöhet létre kvinkunx. Például: a Kossal szemben a Mérleg van, ennek egyik szomszédja a Szűz, a másik a Skorpió. Ha a Kos közepén, 15 fokon áll egy égitest és mondjuk a Szűz 14 fokán egy másik, akkor közöttük a távolság 149 fok – majdnem 150, s bizonyos tűréshatárral számolva megvan közöttük a karma fényszöge.
A kvinkunx természetéről: ritkán és igen kiszámíthatatlan időkben érvényesül, de amit jelöl, annak a súlyát megérzi az ember és hosszú ideig tart a feldolgozása – a karmikus nevelődés jegyében.

Karma jelzőrendszere

Minden időben és minden helyen olyan összefüggésrendszerben élünk, amely lépten-nyomon szembesít aktuális spirituális állapotunkkal és az ahhoz mért feladattal. Mindenben ott van a jel, amiből nem következik az, hogy egy lépést se tegyen senki anélkül, hogy ne vizsgálná meg alaposan a vonatkozó jeleket, mert ilyen módon sikeresen elmulasztaná az ember azt, hogy éljen. A feltűnő, makacs ismétlődéssel megjelenő jelekre viszont igenis érdemes odafigyelni, mert ilyenkor kifejezetten felhív valamilyen felismerésre vagy cselekvésre, változásra a karma. Olyan élethelyzetekben is célszerű nyitott szemekkel és fülekkel járni a világban, amikor válaszúthoz értünk, vagy éppenséggel megrekedtünk, s ha nem figyelünk kellőképpen, elmehetünk a nekünk szóló üzenet mellett. Persze aki nem fogadja el, hogy saját akaratán és erején kívül létezik másfajta rendező elv is, annak hiába üzenget a karma, nem fogékony ezekre a jelzésekre, s amikor már minden csontja összetörik az autójával együtt, még akkor is saját elképzelései szerint próbálja formálni maga körül a világot.Amint például  a Gyalog galoppban  a Sötét lovag.A karma jelzőrendszere témáról kétórás előadást szoktam tartani, ennek tartalma természetesen nem fér bele Fogalomtárunk keretébe, legfeljebb címszavak ragadhatók ki belőle, így is igen bő terjedelmű.
Két nagy, jól elkülöníthető kategóriába sorolom a jelzéseket, méghozzá a provokált és a spontán módon érkező üzenetekre.
• A provokált üzenetek bármilyen jellegű spirituális tanácsadás illetve előrejelzés útján érkeznek. Némely esetben még olyan egyszerű, nem tanácsadás szintű beszélgetés során is megesik ez, amikor a téma a jellem- és sorsformálás, formálódás. A válaszkereséshez sokféle eszközt igénybe vehet a kérdező: látók képességét, különféle kártyákat, horoszkópot, rúnát, Ji-Kinget, Jóskönyvet, kifejezetten tanácsadásra kifejlesztett játékokat, de ha egyszerűen belenyit egy, a polcról találomra leemelt könyvbe, akkor is kaphat választ vagy ihletet.
• A spontán módon megnyilvánuló üzenetek – mint már utaltam rá – átszövik az életünket. Ilyeneket hordoznak
o belső tartalmaink – ösztönök, pszichés működés, tehetség, egyéni értékrend, előző életekből származó úgynevezett átütések
o személyi kapcsolataink – szülők, nagyszülők, testvérek, rokonság, após-anyós, partner, gyerek, barátok és ellenségek, egyéb kapcsolatok – szomszédság, főnök, beosztott, kollégák – és rendkívül fontosak az állatokkal meglévő kapcsolatok
o információkat közvetítenek életünk eseményei, azon belül kirívóan a visszatérő, ciklikusan mutatkozó jelenségek és körülmények
o a feltűnő, szemmel láthatólag tendenciózusan meg- megjelenő, nem ritmikusan ismétlődő mozaikszerű jelenségek
o természetesen a konkrét üzenetek, amelyek hang, jelenés vagy intenzív megérzés és álom formájában érkeznek hozzánk
o ugyancsak fontosak az elvont, szimbolikus de háromdimenziós üzenethordozók, üzenetek – például állatok valamilyen (valóságos vagy virtuális) formában történő megjelenése, eseményekre, érzésekre rímelő szituációk, képek, megmozdulások. (Ezekhez hatékonyan lehet használni az álomfejtő- és szimbólum-szótárakat, az állatokról szóló ilyen értelmű irodalmat)
o visszajelzéseket kapunk a haladásra események formájában (megoldottnak vélt probléma mégis visszatér, ismét neki kell állni valamilyen módosításnak stb.)
o jelzéseket kapunk a megrekedésre valamibe történt beragadásra, igen változatos események formájában, melyek közül különösen fontos, látványos és gyakori a baleset
o a betegségek – akár megerősítés, akár kiváltás, akár csak tapasztalat szinten a karma jelzőrendszerének legfrappánsabb és egyben legközismertebb eszközét jelentik.
o veszteségek és nyereségek (büntetések és jutalmak) ugyancsak erősen jelzés értékűek
o maga az a körülmény is jelzés, hogy minél jobban menekül valaki az üzenetek – értsd: a feladata – elől, annál sűrűbben és fájóbban kapja őket, s velük a feladatokat – igen változatos formában, s végül a
o kegyelem alighanem a legemelkedettebb visszajelzése, visszaigazolása a karmának.
A sok magyarázatból és példából, amit hozzá szoktam fűzni az egyes pontokhoz, egyet emelek ki. A személyi kapcsolatokon keresztül történő karmikus üzenetek teljesen konkrétak, hiszen közöttük például az a kritika, amit megfogalmaz velünk szemben szülőnk, barátunk, munkatársunk, partnerünk vagy gyerekünk – verbalizált, határozottan és névre szólóan célzott jel. Amikor valaki szembesül a Holdcsomója által jellemzett karmikus hozadékával és feladatával, gyakran hallom horoszkópelemzés és a karmatréningek alkalmával is azt a mondatot, hogy „pontosan ezt mondta el a minap a …..” – általában a partner, de néha mást is megneveznek üzenethozó gyanánt – gyönyörűen szemléltetve mindazt, amiről ebben a címszóban beszéltem.
Segíthetnek a jelek értelmezésében a Szimbólumok menüpontban található információk.

Karmikus csoportok

Közhelynek számít, hogy nem véletlen, az ember hová és milyen környezetbe születik le, kik lesznek a szülei, egész családja, s így tovább. Különféle szintű és nagyságú olyan halmazokat lehet felismerni, amelynek tagjai valamilyen szempontból – és egyúttal: valamilyen karmikus szempontból – együvé tartoznak. Ezek nagy része egybevág a szociológiailag is meghatározható csoportokkal (család, szomszédság- mikrokörnyezet, iskolai és egyéb gyermekközösségek, azonos korcsoportbeli közösségek, munkahelyi kollektíva, stb.). Ha kifejezetten a legfontosabb karmajelölő: a Holdcsomó szempontjából közelítjük ugyanezen csoportokat, akkor is nagyon érdekes eredményeket kapunk, ugyanis vannak jellegzetesen megjelenő Holdcsomók a vizsgált személy körül, míg néhány kimarad köreiből. Sőt: el lehet különíteni azt, hogy a magántermészetű kapcsolatokban milyen Holdcsomó számít inkább tipikusnak, s mondjuk a munkahelyiben két- három másféle Holdcsomóhoz tartozó emberek bukkannak fel. Szülő-gyerek helyzetben igen gyakori, hogy azonos vagy szemben lévő Holdcsomókkal áll össze a család. A 18,5-20, aztán 36-38 éves korban történő szülővé válásnál nagy az esély arra, hogy a gyerek Holdcsomója azonos lesz a szülőével, míg a 27,5-30 éves-kori szülővé válásnál fordított jegyhelyzetben lesznek. Lásd a főoldalon a II./2 rész, Holdcsomók alapfogalma alcímnél.
     Karmikus csoportnak minősíthető az a jelenség is, hogy amely családtaggal a leginkább sok vagy egy, de kardinális megoldandó dolgot halasztunk el, a továbbiakban a családtaggal azonos Holdcsomójú emberekkel találkozunk nagyobb arányban. Például házastárs, főnök, kolléga, vagy  ellenség formájában, mert addig kerül elénk az a minket legjobban ingerlő motívum, amíg nem tudjuk megoldani a hozzá kötődő feladatot. Megdöbbentő következetességgel fordulnak elő az ilyen jelenségek. Nemcsak a, kellemetlennek értékelt ismétlődések jellemzőek azonban, hanem a kevés konfliktussal terhelt családi viszonylatokból is visszaköszönnek azok a segítők, akiknek a számunkra kedves családtaggal- családtagokkal azonos a Holdcsomója.
     Izgalmas és nehezen felderíthető csoport azon emberek köre, akiknek előző életeikben voltak kereszt-kapcsolódásaik és most különféle erős vagy csak érintőleges kontaktusba kerülnek egymással.
Nagyobb léptékben haladva – Holdcsomótól teljesen függetlenül – karmikus csoport egy falu, város, ország, földrész, és a Földön egyidejűleg élő valamennyi ember. Ugyancsak nagyobb karmikus csoportot képeznek mindazok, akik egy-egy jellegzetes, hosszabban (8-10-14 éven át) fennálló bolygóállás ideje alatt születnek, mert olyan óriási generációs tömböt képviselnek, amelynek komoly funkciója van a világban zajló folyamatok változásában- változtatásában.
     Végül természetesen fontos nagy karmikus csoportokat jelentenek azok, akiknek Holdcsomója azonos jegyben van, vagyis akik 18,5 éves és ennek többszöröse időkülönbséggel születtek egymáshoz képest (s persze abban a másfél évben, amely az azonos korosztályokat jelenti). Ebből értelemszerűen 12 van, s a mai népességi viszonyok között valamivel több mint félmilliárd ember tartozik egyidejűleg egy-egy csoporthoz. Mindegyiknek megvan a maga ugyanolyan fontos része az egészben, kiegészítik, támogatják egymást.
Lásd még: ugyanitt a Holdcsomó címszavakat,  a kezdőoldalt,  a Sorozatokat.

Karmikus feladat

A karmát lehet hasonlítani az iskolai tevékenységhez, amennyiben központi eleme – persze bizonyos felfogás szerint – a tanulás, s annyiban is, hogy akkor léphet felsőbb osztályba az ember, amikor az alsóbb évfolyamokat megfelelően elvégezte. Ebbe az is belefér, hogy éppen hogy csak meg nem bukik a tanuló, s hatalmas anyagrészek maradnak számára homályban.
A karma viszonylataiban olyan feladatokra kell asszociálni, amelyeknél addig nem lehet tovább, magasabb szintű feladathoz lépni, amíg a soros részét maradéktalanul meg nem oldottuk. Még ebben a szisztémában is megvannak a feladatmegoldásban a mennyiségi- minőségi különbségek. Nekifuthat többször az ember, vagy megoldhatja elsőre, kedvvel vagy nyögvenyelősen végzi a feladatot, kihozza a maximumot magából vagy megelégszik az éppen elfogadható teljesítménnyel.
    „Olyasmi ez, … mint hogy behurcolják-e őt az arénába, ahol élethalálharcot kell vívnia, vagy felemelt fővel, önszántából vonul be. Vannak talán, akik azt hiszik, hogy a két dolog között nincs lényeges különbség, de … ezen a különbségen áll vagy bukik minden a világon.” J. K. Rowling (Harry Potter és a Félvér Herceg)
Néhányszor szerepel itt a különböző szövegekben, hogy a karma keresztül-kasul átszövi életünket és személyiségünk alakulását, úgyhogy minden feladatunk karmikusnak tekinthető, de mégiscsak különbséget teszünk mondjuk a mindennapi fogmosás és a személyi konfliktusok feloldása vagy feldolgozása között. Nyilvánvaló, hogy a kiemelt, jól érzékelhetően fókuszba kerülő és megoldásukig fókuszban is maradó, s rendszerint frusztráló, nyomasztó, kényszerítő jellegű témaköröket emeljük ki karmikus feladatként, amelyek minél élénkebben foglalkoztatnak bennünket, annál hangsúlyosabb sorsszerű voltuk.
Az ilyen feladatok változatossága oly gazdag, hogy nehéz rendszerbe sorolni, annál inkább, mert a karma specialitása, hogy teljesen személyre szabottan nyilvánul meg, ezért nemigen lehet általánosítani. Mindenesetre a valamilyen elvont dologhoz, jelenséghez való belső hozzáállás az egyik nagy egység, amelyen belül módosítanunk kell viszonyulásainkon, a másik nagy egység pedig kapcsolatrendszerünkön belül érvényesül és a kapcsolatokon, kapcsolattartáson kell módosítanunk – amelynek feltétele ugyancsak a belső hozzáállás változása.

Karmikus kapcsolatok

Kissé értelmetlen ez a kifejezés is, mert minden kapcsolat karmikus, a közömbös mikro-találkozásoktól a számunkra legnagyobb horderejű, hosszan tartó, intenzív kapcsolatokig. Az utóbbi kategóriát értjük karmikus kapcsolatokon, azokat a viszonyokat, amelyekben a legélesebben látszik a visszatükröződés, a legélénkebben kerül fókuszba az aktuálisan legfontosabb feladat. Az ilyen kötések gyökerei több előző életbe nyúlnak vissza, s a leghangsúlyosabbakéi egészen távoli múltba, s több életben is felbukkannak egymás mellett az ilyen módon együvé tartozó lelkek – emberek.
A karmikus kapcsolat egyik fontos ismérve, hogy nem lehet tőle szabadulni, amit egyébként vagy szeretne az érintett vagy egyáltalán nem is szeretne, de akkor is érzi a kötődésnek bizonyos kényszerűségét. Addig egyébként nem is lehet szabadulni, amíg azt a közös feladatot el nem végzik, meg nem oldják, amely miatt összehozta azt a két (vagy több) embert a karma, s amelyet most pontosan az aktuális leosztásban tudnak a leginkább elvégezni, méghozzá kölcsönösen. Mindig mindegyik résztvevő félre vonatkozik a karmikus kötés és a hozzá társuló feladat, akárhogyan is – jól vagy rosszul – viselik.
A családi kapcsolatok között nagyon sok  kiemelten karmikus jelentőségű létezik, de nem feltétlenül mind ilyen! A szülőkkel, testvérekkel, saját gyerekekkel nagy arányban megfogalmazható a karmikus jelleg. A társkapcsolatokban még inkább. A távolabbi viszonyokból is bőven lehet meríteni: barátok, tanár-diák, főnök-beosztott, kollégák, sporttárs, lakótárs, ügyfél és bárki játszhatott már valamelyik előző életünkben olyan szerepet, amelynek következményeivel még a mostaniban is kell számolniok a feleknek.
Az egyéni horoszkópokban általában jól meg lehet találni azt, hogy melyik kapcsolatunk, vagy kapcsolatrendszerünk nyúlik vissza a legintenzívebben a karmához.

Konstelláció

Eredeti jelentése szerint a bolygók egymással képződött (látszólagos) kapcsolata. Lásd csillagképek. Asztrológiai szakszóként ma már voltaképpen az egész horoszkópot értjük rajta, de szorosabb értelemben továbbra is a bolygók egymással létesülő kapcsolódásait (fényszögeit) jelenti – a meghatározott szabályok szerint.
Lásd: fényszögek

Kölcsönös hatás

Ezt a fogalmat Martin Schulman, a Holdcsomópontok és a reinkarnáció című művében alkalmazza. Azt értjük rajta, hogy ha az egyik Holdcsomópont uralkodó bolygója a másik Holdcsomó jegyében van, akkor létesül kölcsönös hatás.

Például: a Bika felszálló Holdcsomó ura a Vénusz a Skorpióban tartózkodik valakinek a születésekor – ez kölcsönös hatás, mert a felszálló ura a leszálló jegyében van. De az is kölcsönös hatás, ha a leszálló ura áll a felszálló jegyében – például a Skorpió leszálló Holdcsomó két ura a Plútó és a Mars. Ha teszemazt a Mars a Bikában tartózkodik, akkor a leszálló ura van a felszálló jegyében.

Jelentése pedig – a szerző szerint – az, hogy az előző életek és a mostani viszonyai annyira összekeveredtek, hogy az érintettnek információra van szüksége ahhoz, hogy jelen karmájának feladatai felé ütemesebben tudjon haladni. Amíg azzal van elfoglalva, hogy bogozza az összekuszálódott szálakat ugyanis, addig kevésbé tud érdemi módosulásokat végrehajtani önmagán. Sajnos többet a szerző sem mond erről a kérdésről. Mégis úgy lehet lefordítani ezt a tényezőt – leegyszerűsítve – hogy például a nem sokkal a mostani előtt eltelt előző életben ugyanabban a családban élt az érintett, mint most, csak természetesen teljesen más szereposztásban. Például nagyapa státuszban halt meg, s most az egyik szülője volt abban a szituációban a gyereke vagy unokája. Ő ismeri a család tagjait azoknak azonos szerepében, de saját maga már más testben, esetleg más neműként született újjá. Természetesen ezekre élesen nem emlékszik az ember, de átütések, érzelmi áthúzások szép számmal lehetnek az életében, s ezek jobban megbonyolítják viszonylatait, mint másoknál, ahol nincs ez a nagyon közvetlen élénk hatás. Vagyis a kölcsönös hatás. Egyszerűsödnek a dolgok, ha tudatosan is át tudja élni a szerepváltást.

Leszálló Holdcsomó

Lásd a Holdcsomó címszónál

Nap-jegy, Nap szerinti jegy

A legközismertebb, legelterjedtebb fogalom, még ha nem is így nevezik gyakorta. A dátum szerinti jegyet értjük rajta voltaképpen. Alapja az, hogy a Nap meghatározott ideig  egy meghatározott jegyben jár a földi nézőpontból. Minden év március 21-től (vagy a két szomszédos nap egyikétől, tehát 20-tól vagy 22-től – ez mindig változik, aszerint, hogyan csúszik az emberi naptár a Nap útjától) április 21-ig (vagy: lásd előbb) a Kos jegyében jár, április 21-től május 21-ig a Bikában, s így tovább. Akik tehát az adott jegy havában születnek, azoknak az embereknek abban a jegyben áll a horoszkópjukban a Napja. Erre alapoz az úgynevezett magazin-asztrológia, amiben azért lehet sok találó elem, mert a Nap az alapkarakter jellemzőit mutatja.
Lásd még az Ascendens címszónál is

Nappálya

A Nappálya, szakszóval: Ekliptika, a Nap Földről szemlélt látszólagos útjának íve, amit egy ellipszis formájában képezünk le. Ez az Állatöv – a 12 nevezetes jegy – mentén van, amelynek emiatt is van kitüntetett szerepe: ez az az út, amit a Nap – a Földről nézve látszólag – évről évre megtesz. (Tulajdonképpen a Föld keringési síkja a Nap körül.)

 

Nemzedékek

Minden hosszabb ideig fennálló konstelláció figyelemre méltó, mert egy egész generációnál azonos, meghatározó tartalmakat jelent. Emiatt az adott nemzedék teljesen eltér a tőlük idősebbektől és fiatalabbaktól egyaránt. Jellegzetes a lassú bolygók hosszan tartó kapcsolódása, tartalmaik speciális keveredése.

Uránusz-Plútó együttállás a Szűzben:
118 illetve 142 évenként bekövetkező konstelláció. Utoljára 1961-69 között volt a Szűzben, legközelebb 2103-ban, a Bikában létesül.
A Szűz Uránusz-Plútó együttállás egyéni szinten olyan lényeglátást jelent, ami túlmutat a jegy piszkálódóan kicsinyes analitikus hajlamán, de ugyanígy túlmutat a földi (köznapi) jellegű ambíciókon is, mert az ilyen ember a karma rendező elvének ösztönös ismeretével született, s elsősorban a karmára próbál koncentrálni, nem pedig holmi karrierépítésre. (Ez alól is van persze kivétel.)
Fogékony az ezoterikus, okkult ismeretekre, ehhez is veleszületett adottságai vannak, s elég jól meg is találja a helyüket a nagy rendszerben, nem becsüli le, de nem is fújja föl jelentőségüket. Külön kiemelendő az egészség-betegség kérdéseinek, s a gyógynövényeknek ösztönös ismerete. A szervezet egyensúlyának táplálkozás útján történő fenntartása, az erre való fogékonyság is jellemző. Az élet, az élővilág s a Föld (Gaia anya) tisztelete az ember spirituális fejlődése miatt fontos számára.

Intelligens, diplomatikus és – paradoxonként – kritikus, de kritikáját nagyon ritkán nyilvánítja meg. Akkor azonban olyan módon, hogy az érintett nem felejti el, globálisan és lehengerlően föltárja véleményét, majd újabb 8-10 évre takarékra teszi. Ebből a jelenségből éppen nem látszik, de sajátos problémái vannak az önbizalommal, úgy külsődleges megjelenését mint belső tartalmait illetően. Az említett lényeglátás miatt saját Ego-jának szerepét nem tudja annyira fölnagyítani, ahogy más nemzedékek tagjai, hiszen pontosan tudja, hogy az egy hanyadrésze a hétmilliárdnak. Képességeivel azért sincs egészen tisztában, mert úgy gondolja: hasonlók mindenkinek vannak. Pedig azok az energiák, amelyekkel gazdálkodik, messze meghaladják a szokványos mértéket és minőséget. Emiatt kellőképpen feszítik is a szülöttet, s esetenként robbanással fenyegetnek. Mivel igen lassú bolygókról van szó, ritkán szabadulnak el az említett energiák, akkor azonban nagyon alaposan. Vagy a környezetében rombol ilyenkor, vagy önpusztító tendenciákba torkoll a feszültség. Pánikbetegség, depresszió, anorexia, különleges ideg- és elmeproblémák stb. Ha nem ő maga rombol, akkor is hajlamos körötte romba dőlni időnként a világ, mert annak kereteit is szétzúzzák az Uránusz-Plútó együttesének nem mindennapi erői.
Minden nemzedéknek, s benne minden egyes embernek megvan a maga küldetése (kinek kisebb, kinek nagyobb, s persze a minőségben is van különbség – de valamilyen missziót mindannyiunknak be kell tölteni). A XX. századi Uránusz-Plútó együttállásos nemzedék karmikus küldetéséből néhány fontos motívum: az egyéni gondolkodásmód átalakításában való példa értékű részvétel amelyre azért különösen alkalmas, mert semmilyen ideológiai áramlat uszályába nem szegődik. A kapcsolatrendszerek átalakítása, kezdve sejt szinten, a teljesen fölforgatott férfi-nő kapcsolatok újrarendezésével annak érdekében, hogy majd – más generációk részvétele mellett – a nagy társadalmi kapcsolatrendszerekben is végbe tudjon menni ez a transzformáció. Az ezredforduló környékén igen különlegesen követik egymást a transzcendens bolygók uralmi, illetve erős jegyhelyzetben. Csupa olyan ember születik (csaknem folyamatosan) 1984-2026 között, akiknek valamilyen extra bolygóállása van, a megfelelő extra emberi megjelenési formában. Nos, életkoránál fogva a Szűz-Uránusz Plútós nemzedékből kerül ki a derékhada annak a populációnak, aki a legelső, 1984-96-os generációt (Skorpió Plútó) nevelte- neveli, s ők (lesznek) a nagyszülei azoknak, akik az említett (1984-2026-os) periódus végén születnek. Ily módon a nagy (globalizációs) áramlatok alakításából, átalakításából – látszólagos passzivitása ellenére – aprómunkájával igencsak kiveszi a részét a tárgyalt generáció. Ennek tagjai tudják egyébként a leginkább érteni, s ezért kezelni is azokat a gyerekeket, fiatalokat, akikkel a nem 1961-69 között születettek meglehetősen tehetetlenül állnak szemben. Itt is az ösztönös (ember)ismeret segít, s az a tudat, hogy mindennek van valamilyen karmikus célja, akkor is, ha ez aktuálisan a mindennapok monotóniájától vagy a részletektől nem is látszik tisztán.

Okkultizmus

Latinból átvett kifejezés. Jelentése: természetfeletti, titokzatos erőkben és szellemekben való hit, az ezekkel való foglalkozás és annak elmélete (mágia, spiritizmus, asztrológia stb.)

Radix

Jelentése: gyökér, s az alaphoroszkópot értjük rajta.
Továbbiakban lásd a Horoszkóp címszónál

Reinkarnáció

Ahogyan karma-tanból is annyi van szinte, ahányan beszélnek róla, a reinkarnációról ugyanolyan gazdag a kínálat – és nincsenek fedésben egymással az egyes erre vonatkozó elképzelések (sem). Én is megalkottam a magam koncepcióját az asztrológiából és a reinkarnációs visszavezetésekből származó tapasztalataim és saját gondolataim alapján. Az itt olvasható interpretáció tehát egy a sok-sok közül, s egyáltalán nem gondolom azt, hogy megdönthetetlen igazságokat tartalmaz.
Atlantisz
A reinkarnáció ´újratestesülés´ ismételt leszületés egy olyan folyamatban, amely egyes feltételezések szerint élettelen – például ásványi – állapotból indul és egyre fejlettebb szervezeteken át az emberi formáig ér, majd emberi alakban is számtalan inkarnáción keresztül fejlődik tovább a lélek.  A leszületések mennyiségét és ütemét is igen változatosan jellemzik a különböző felfogások. A visszavezetések alapján az ősidőktől folynak az újratestesülések, sőt, némely ritka és extrém esetben régebbi civilizációba (Atlantisz, Lemúria) keveredik az utazó. Ami pedig az ütemet illeti, igen változó: van amikor száznál is több földi év eltelik két élet között és van, amikor mindössze egy-kettő.
     A reinkarnáció célja az, hogy az eredetileg hozott és a különböző életek során változó (bizonyos időben és  területeken csökkenő, másutt növekvő) karmát a lélek végső soron ledolgozza és elváljon a földi síkon zajló fejlődési folyamattól. Abban sem egyeznek az egyes ideológiák, hogy egyáltalán van-e vége, végcélja és ha igen, akkor micsoda, a fejlődésben egyeznek meg többé-kevésbé. A magam részéről azt gondolom és remélem, hogy van vége ennek a folyamatnak, mégpedig az „egységbe visszatérés”.
     A mi központi témánk, a Holdcsomó és az arra alapozott karmabontó tréning intenzíven foglalkozik a reinkarnációs folyamatban elfoglalt aktuális helyzettel, a hozadékkal és főként a jelen feladattal.

Lásd még az összes Holdcsomóról szóló részt

 

Rejtett Ascendens

Súlyponti jegyként is szokás emlegetni. Egy egyszerű számítással azt állapítjuk meg, hogy a 10 égitest, valamint az Ascendens és MC tengely jegyhelyzete alapján hová esik a horoszkóp súlypontja. A négy elem (tűz, föld, levegő, víz) és a három minőség (kardinális, fix, labil) szerinti kategóriákat vesszük figyelembe, s azon belül azt, hogy a horoszkóp egyes bolygói  milyen jellegű jegyekben vannak. (Például: a Nap a Rákban: víz és kardinális, a Hold a Nyilasban tűz és labil, a Merkur az Oroszlánban tűz és fix jegyekben stb.) Nem azonos pontértékkel számoljuk az egyes elemeket, hanem a Nap, Hold, Merkur és Ascendens 2-2 pontot, a többi elem 1-1 pontot kap. (Nem minden rendszerben pont ugyanígy számítják, apróbb különbségek vannak.)
Általában kijön egy legmagasabb pontérték az elemi (tűz, föld, levegő, víz) és a minőségi (kardinális, fix, labil) kategóriában is. Például: az összesen 16 pont értékből a legtöbb – 7 pont – a levegő elemben, s a minőségi kategóriában pedig 6 pont a legtöbb, a labil jegyekben. Az az egyetlen jegy lesz a Rejtett Ascendens, amelyre a két kritérium együttesen jellemző, vagyis példánkban a levegő-labil az Ikrek. Ha “holtverseny” alakult ki bizonyos kategóriák között, arra is megvannak az iránymutató szabályok, melyekkel itt nem terhelem az olvasót.

A rejtett Ascendens az emberek kb. 60-70 %-ánál vagy a Nap, vagy az Ascendens jegyével megegyezik. Ebben az esetben azt erősíti nyilván, amellyel azonos jegybe kerül a súlypont is. A 30-40 %-nál egy harmadik jegy jön ki. Ekkor a Nap és az Ascendens jegye mellé egy harmadik, egyenrangú komponens kerül, amely színesíti a személyiséget, de bonyolultabbá is teszi, ami az önismeretben, s az ebből következő, az élethez, a körülményekhez és a többi emberhez való viszonyulásban csapódik le.

 

Retrograditás

Az egyes bolygók különböző időközönként, rendszeresen látszólagos hátráló – retrográd – mozgásra váltanak. Ez a Földről szemlélt jelenség amiatt következik be, mert változik a Föld és az adott bolygó relatív sebességkülönbsége. Ahhoz hasonlítható leginkább, mint amikor két jármű megy hosszabb ideig egymás mellett, s a lassabbról hamarosan az a benyomása támad az embernek, hogy az hátrál. A bolygó valójában és természetesen ugyanolyan szédítő (kozmikus) sebességgel száguld előre a pályáján, csupán optikai csalódásról van szó. Annál lényegesebb a jelentése annak, ha egy planéta retrográd. Nagy általánosságban az fogalmazható meg, hogy lassítja, néha szinte leállítja azokat a dolgokat, amiket jelent.
A Merkur retrograditása ennél sokkal árnyaltabban nyilvánul meg, s igen látványos: a kommunikáció, közlekedés területén jelez zavarokat. Összeomlik az internet egy része, vagy/és néhány számítógépes rendszer, a telefonok nem működnek, téves kommunikáció folyik az emberek között, türelmetlenség, idegesség, a merkuri területeken (minden olyan területen, ahol bármilyen forgalom zajlik, mint pl. a kereskedelemben, vagy olyan helyeken ahol ügyintézés zajlik, oktatásban stb.) Sok baleset, úti kellemetlenség, közlekedési anomália fordul elő mindig abban a három hétben, amíg a Merkur retrograditása tart.
A bolygók minden – direktből (előre haladóból) retrográdra és hátrálóból előre – fordulás előtt egyre jobban  lelassulnak,  közvetlenül a fordulás napjaiban szinte állni látszanak (stacioner állapotnak nevezi az asztrológia ezt). Az Uránusz s még inkább a Neptun, Plútó majdnem két hétig ugyanazon pozícióban figyelhetők meg, minimális elmozdulással. A gyors planétáknak az átlagoshoz képest meghosszabbodik a tartózkodása abban a  jegyben, ahol éppen  fordulnak.
A születés pillanatában hátráló bolygóknak is van jelentése, mégpedig ott is a lassítást lehet kiemelni. Hátráltatja, lassítja, gátolja a dolgokat azon az életterületen, ahol áll egy retrográd bolygó, valamint azokon amiket még ural általában és az adott horoszkópban.

A retrograditás igen gyakori és teljesen normális jelenség, még ha sokszor felettébb kellemetlen is. Több funkciója is van: türelemre tanít, teszteli a rugalmasságot, rákényszeríti azokat, akik hajlamosak előreszaladni, hogy összevárjon bizonyos szükséges körülményeket vagy bevárjon lassabb embereket. Tapasztalataim szerint sokkal könnyebb elviselni, ha tudatában van az ember, hogy most éppen melyik bolygók váltottak hátráló futásba.
A Merkurt már említettem példaként, nos ez a belső bolygónk minden évben három alkalommal retrográd, egyenként kb. 3-3 hétre. A Vénusznál ez a jelenség hozzávetőleg másfél évenként esedékes, 41-44 nap (nem egészen másfél hónap) időtartammal. A Mars kb. kétévente fordul hátrálóba, s 2-2,5 hónapig halad látszólag visszafelé. A Jupitertől mindegyik bolygó minden egyes évben hosszabb ideig hátrál: a Jupiter 4, a Szaturnusz kb. 4,5, az Uránusz és Neptun 5-5, s a Plútó nem egészen 5,5 hónapon át. Nem közömbös szempont, hogy mely bolygók retrográdok egyidejűleg és természetesen az sem, hogy milyen jegyben.

Nemcsak az említett szempontokból van jelentősége a retrograditásnak. Amikor egy bolygó jegyet vált – áthalad a Nappálya egyik tizenkettedéből a következőbe – s pont ekörül retrográd, akkor az történik, hogy belép a jegybe, halad előre valamennyit, majd leáll, megfordul és visszahátrál a megelőző jegybe. Ott is halad valamennyit, majd ismét leáll, direktbe fordul és újból belép a jegybe. A gyorsabb bolygóknál (Merkur, Vénusz, Mars, sőt: még a Jupiter is ebből a szempontból ide számítható) ez a jelenség elég gyakran előfordul, de nem következetesen. A Szaturnusznál nagyon ritka, hogy ne hátráljon vissza megelőző jegyébe. Az Uránusznál is találkoztam – ezer évben egyszer – ilyen jelenséggel. A, Neptun, Plútó esetében kizárt, hogy egy belépéssel váltanának jegyet. Sőt: amikor a Plútó a nagyon lassú szakaszában jár (Halak-Kos-Bika-Ikrek-Rák), akkor egynél többször is visszahátrál a megelőző jegybe.
     Abból a szempontból is van jelentősége a retrograditásnak, hogy hányszor létesül egy-egy fényszög két (-három) égitest között, mert rendszeresen előfordul, hogy a gyorsabb bolygó a lassabbal háromszor is érintkezik, holott „normál” esetben csupán egyszer történik meg bizonyos fényszögben a kapcsolódás. Egyébként is: sokkal hosszabb ideig állhatnak fenn ilyenkor az aspektusok, amikor pont a nagyon lassú szakaszban létesülnek.
      A tranzitoknál (lásd ezt a címszót) szintén nagy a jelentősége, hogy csak egyszer vagy háromszor (Neptun, Plútónál néha ötször!) érintkezik valamely érzékeny ponttal egy-egy égitest, s annak is, hogy egy átvonulás mennyi ideig érvényesül. Ugyanis amikor fordulásnál különösen lassú a bolygó, s pont ott megy át valamely nevezetes ponton, akkor sokkal tovább tart időben is, s nemcsak „darabszámban” a tranzit. Az Uránusz-Neptun-Plútó triásznál mindig hónapokig tart egy ilyen időszak, de még náluk is érzékelhető az időtöbblet.


Újabb szempont az egzakt nélküli fényszögeké, amelyek ugyanezzel a jelenséggel függenek össze. Ilyenkor a fényszögben részt vevő bolygók egyike megközelít bizonyos távolságot a másikhoz képest, de nem éri el a pontos pozícióját, hanem mielőtt az megtörténne, retrográd haladásra vált és immár hátrálva lassacskán elhagyja azt a bizonyos kapcsolódást. Ha ez nehezen érthető, képzeljünk el két embert, egyikük lassan halad előre karját kinyújtva, míg a másik valamivel gyorsabban közeledik az első felé, ugyancsak kinyújtott karral. Mielőtt azonban elérné társa ujjait, megáll majd elkezd hátrálni, miáltal az érintkezés létrejötte nélkül eltávolodik a másiktól. Természetesen direktbe fordulásnál is létrejöhet a jelenség. Visszaforgatva a bolygókra a helyzetet: ugyanazt érezni tulajdonképpen, mint a példánál: a várakozás feszültségét, azt, hogy na mindjárt megtörténik (valami)! Még bizonyos erőfeszítést is, hogy jobban kiterjesszem azt a hatókört, amin belül már érvényesülhet a kontaktus – majd nem történik semmi. Körülbelül így írható le ennek az (egzakt nélküli fényszögnek) állapotnak a jellege. Hozzá kell azonban még tenni azt is, hogy vannak egzakt nélküli fényszögek, amelyek hatálya alatt mégis történnek hozzá köthető dolgok. Meglehetősen nehéz előre megkalkulálni, hogy melyiknél igen és melyiknél nem. Bizonyára ez is karmikus tanulás, tanulságok levonásának a körébe tartozik. 

 

Sárkányfej

Felszálló Holdcsomó – lásd a Holdcsomónál
Eszes Dóra alkotása Holdcsomó

Sárkányfarok

Leszálló Holdcsomó – lásd a Holdcsomónál
Eszes Dóra alkotása:
Holdcsomó

Spirituális, spiritualitás

A kifejezés alapja a latin spiritus (spiritusz) – szellem, lélek alapjelentésű szó. (Tisztán) szellemi, lelki, testetlen- anyagtalan az egyik értelmezése. (Van kifejezetten egyházi jelentése is, ami kissé más). A napi szóhasználatban a szellemi- lelki fejlődésre, ilyen életszemléletre mondjuk, hogy spirituális.
Kapcsolódó bejegyzés Domján Mónika Mónika és a tarot című blogján:  Vallás, spiritualitás, transzcendencia, ezotéria – hisztéria

Születési képlet

Lásd a Horoszkóp címszót

Születési uralkodó

Adott horoszkóp Ascendensének uralkodó bolygóját nevezzük így. Eléggé közismert, hogy minden jegynek van egy, illetve (3 jegynek) 2 úgynevezett uralkodó bolygója – az az égitest, amelynek tulajdonságai a leginkább hasonlítanak a jegy tulajdonságaihoz, ezért „jól érzi magát” a jegyben. Úgy is szokás emlegetni, hogy „otthon van”, „otthonában van” – latin kifejezéssel: domicil. (Erről a témakörről szó esik ugyanitt, a Bolygók jegyhelyzete szócikkben és a Sorozatok menüpontban, az 1. Bevezető a Holdcsomó generációkhoz részben.) Másutt is szerepel, de itt is felsorolom, hogy a Kosnak a Mars, Bikának: Vénusz, Ikreknek a Merkur, Rák: Hold, Oroszlán: Nap, Szűznek is a Merkur, Mérleg: Vénusz, Skorpió az első kettős uralmú jegyünk: Plútó és Mars, Nyilas: Jupiter, Bak: Szaturnusz, a Vízöntő is kettős uralmú: Uránusz és Szaturnusz a két bolygó, mely benne van otthon, s végül a Halakban a Neptun és a Jupiter szerepel társuralkodókként.

Tehát az a bolygó vagy azok a bolygók, amely(ek) az Ascendens jegyének az uralkodója (uralkodói) a legfontosabb égitestek mindenkinek a horoszkópjában. A modern asztrológia felfogása szerint a születési uralkodó testesíti meg magát az illetőt, s nem a Nap vagy a Hold (a tradicionális asztrológiában férfi- illetve női képletben a két fővilágosító viseli ezt a szerepet), vagy pedig a dátum szerinti jegy, vagyis a Nap. Az a jegy és az a ház, amelyben a születési uralkodó van, kiemelt az adott konstellációban. Általános állapota, a többi bolygóval való kapcsolódása egyaránt fontos annak megítélésében, hogy az érintett személy mennyire stabil, bízik-e önmagában vagy segítségre szorul, mennyire tud előrehaladni az életben, tudja-e tehetségét kamatoztatni stb. Természetesen vannak még más elemek is, amelyeket vizsgálunk az említett kérdéseknél, de a születési uralkodó az első, amellyel kezdjük.

Típusok (asztrológiai típusok)

Bika csillagkép
Sokféle tipológia létezik, s az asztrológiának is megvan a maga csoportosítása a 12 jegy formájában. Minden jegyre felépített az asztrológia egy jellemzést, amelynek alapja az ősidők homályába vész, de mindig bővült és bővül ahogyan a korok is változnak és egyre árnyaltabban tudjuk jellemezni az egyes alaptípusokat. Ezeket nevezzük aztán a jegyek neveivel: Kos-típusnak, Bika-típusnak, Ikrek-típusnak, s a többinek. Elvileg ez a tipológia már nem annyira a Nap-jegyre, mint inkább az Ascendens jegyére (lásd a címszónál) koncentrál, de nagyon sok esetben a horoszkóp fő hangsúlya valamilyen formában visszacsatol a Nap-jegyhez, vagy egy harmadik jegy lesz annyira domináns, hogy azt a típust fogja legtöbbször vagy leglátványosabban felmutatni az illető. Tiszta típus szinte egyáltalán nem létezik, bár ilyen asztrológiai kategória igen. A horoszkópokban rendszerint többféle típus keveredése látható.
Azt nevezzük tiszta típusnak, ha az Ascendens jegyének az uralkodó bolygója – ami egyébként a születési uralkodó, mindenki képletében a legfontosabb bolygó, az szimbolizálja magát az illetőt – az I. házban, az Ascendens jegyében áll és nincs a közelében másik bolygó (nem áll együtt mással). A tipológia a belső és külső jellemzőket egyaránt leírja, minden szempontból ez az alap, amelytől aztán az egyéni variációk elég jelentősen eltérnek.

Transzcendens

Latin eredetű szó, jelentése: a megismerés határán túli, az anyagon, a tapasztalaton felüli, érzékfeletti, illetve másik olvasata: magasabbrendű, felsőbbrendű (a lélektanban még: tudatalatti). Ezoterikus szövegekben mindhárom olvasata érvényesül.
A mi szorosabb témakörünknél a Nyilas felszálló Holdcsomó leírásában szerepel a kifejezés („Ha gondolatait transzcendentalitással kezdi összekapcsolni, önmagában is lelki egységre talál…”), ahol arra is utal a szerző, hogy nemcsak az van, ami kézzelfogható, mérhető, az alap-érzékszervekkel észlelhető – vagyis ami anyaghoz kötött. Arra is, hogy távolabbi nézőpontból a valódi arányok jobban láthatók, s arra is, hogy az érzékfeletti világban olyan segítségre (irányításra) talál az ember, amellyel tudattalanján keresztül veszi fel legjobban a kapcsolatot. 
Kapcsolódó bejegyzés Domján Mónika Mónika és a tarot című blogján:  Vallás, spiritualitás, transzcendencia, ezotéria – hisztéria

Tranzitok

Az asztrológia haladottabb fokán vizsgáljuk azt, hogy egy-egy égitest aktuális haladása során érintkezik-e egy horoszkóp valamilyen elemével (érzékeny pontjával). Értsd: van egy konstelláció – például egy születési horoszkópé – amelyben bizonyos bolygóállást rögzítünk, beleértve nemcsak azokat a pontokat, ahol egy égitest áll, hanem valamennyi lehetséges kapcsolódási pontját is. Ez marad érvényes az illető életére. Az égitestek azonban haladnak tovább a maguk útján és különböző sebességgel elérnek olyan pontokat, amelyek abban a bizonyos horoszkópban vannak. Ezeket nevezzük átvonulásnak, szakszóval: tranzitnak. Amikor valamely égitest tranzitál egy érzékeny pont felett, azzal aktiválja azt – magyarul: megélénkülnek azok a területek, amelyeket a planéták (jegyek, házak) jelentenek. Külön értelmezése van a tranzithatásoknak, amelyek ismertetésére itt persze nincs mód, arról nem is beszélve, hogy mindig az adott alaphoroszkóphoz kell viszonyítani ezeket (is).
A Nap (s vele a Merkur és Vénusz) minden egyes évben sorra érinti ezeket a pontokat, hisz mindhárom egy év alatt tesz meg egy teljes (horoszkóp)kört. A Hold minden hónapban. A Mars kétévente, a Jupiter 12, a Szaturnusz 28 évente. Az Uránusz akkor érintkezik minden ponttal, ha valaki megéri a 84. életévét, a Neptun (165 év) és a Plútó (250) év pedig nem tud átvonulni minden pont felett.
Megvan annak is a szokásos ideje, hogy meddig érvényesül egy-egy átvonulás. A Holdé mindössze 6 óra. A Nap, Merkur, Vénusz tranzitjának időbeli hatóköre három nap (együttállásnál, szembenállásnál kicsit több, az úgynevezett fél-fényszögeknél kicsit kevesebb). A „minden csoda három napig tart” szólás ilyen összefüggésekből származhat. A Mars átvonulása 5-6 nap, Jupiteré 6-12 nap, Szaturnuszé egy-két hét. Az Uránusztól kifelé a tranzitok több hónapig tartanak, növekvő időmennyiségben. (Uránusz 2-3, Neptun 3-4, Plútó 4-5 hónap.) Amikor retrográd egy bolygó, többször átvonulhat egy-egy érzékeny pont felett, biztosítva az aktuális feladat alapos megdolgozását és a bevésést, néha-néha pedig „jutalomként” (amikor az előnyös kapcsolódások vannak soron). A többszörös tranzit mellett az időtartam növekedése is számít.

Zodiákus

Lásd az Állatöv címszót

Egyéni tanácsadás

 

 

ASZTROLÓGIAI TANÁCSADÁS

 GÁL JUDIT ASZTROLÓGUS

Az asztrológia átfogja az egész élő, sőt: élettelennek tekintett világot a legnagyobb léptéktől a legkisebbig. Minden időpillanatnak van egy lenyomata (a konstelláció – közismertebben: horoszkóp), amely tartalmazza annak a pillanatnak összes jellemzőjét, múltját- jelenét és mindazt, ami abból következik – vagyis a jövőjét.

Mi a speciális haszna az asztrológiának?
A horoszkópokból azt is lehet pontosan és viszonylag gyorsan látni, hogy a megismételhetetlenül egyedi, senki máshoz nem hasonlító embert miként lehet jól megközelíteni, milyen tényezőire kell nagyobb hangsúlyt helyezni, s melyekre kevésbé. A módszer – bár alaptípusokból indul ki, mégis – mentes attól a tipizálástól, ami 10-20- vagy akár 50 altípusba sorolja az embereket, s kevésbé ad teret az egyéniesítésnek. Az eredmény tartós, annál inkább, mert rendszerint dokumentáljuk valamilyen formában a megszerzett információkat. Vissza tudja hallgatni az érintett személy, s mindig új elemeket fedez fel benne, annak függvényében is, hogy hol tart fejlődésében, milyen friss benyomásokat kapott aktuálisan.

     Az asztrológiai szempontú elemzés több rétegű élményt jelent általában, s az egyes emberek mást és mást emelnek ki a rétegekből. Néhány motívum: “Végre megértenek úgy, hogy nem kell magyarázkodni”; “Sejtettem (tudtam) én mindent, ami elhangzott, nagyon jó megerősítéseket kaptam ebben.” “Megvilágította problémáim okát”. „Olyan új dolgokra világított rá, amit nem fedeztem fel eddig magamban, pedig tényleg itt van” “Megértettem, miért nem tudok következetes lenni egyféle álláspontomhoz.” “Elfogadom magam.” “Elfogadom a többi embert” Rengeteg „heuréka-élmény” fakad egy-egy mélyebb áttekintésből. Utána jobban a saját kezébe tudja venni a sorsát, mert biztosabbnak érzi magát döntéseiben, orientációjában. Elfogadja önmagát, s egyúttal igyekszik a többi ember elfogadására is. Hosszan elhúzódó megoldatlan helyzeteket képes tisztázni. Elindul egy spirituális úton, illetve határozottabban jár rajta.
Lásd még a Vélemények menüpontot

 

Hogyan zajlik az asztrológiai tanácsadás?

Az asztrológus az adott időpillanatra – például valakinek a születési idejére – készít egy képletet (horoszkópot), s abból von le következtetéseket. Hogy ezek aztán helytállóak-e vagy sem, az sok mindentől függ. A felkészültség, intuíció, pillanatnyi mentális- és lelkiállapot van az elemző oldalán, a másikon a befogadó (a tanácsadást kérő, a horoszkóp alanya) mindenkori és aktuális készsége arra, hogy „lefordítsa” magának a hallottakat- olvasottakat, s arra használja, amire való: önismeretének bővítésére, fejlesztésére, ezen keresztül kapcsolatrendszerének és komfortérzetének javítására. Ha pedig prognózisról van szó, akkor a feltárt lehetőségek minél jobb kiaknázására, a gátlások elviselésére. Egy harmadik tényezőt sem lehet kihagyni: szabad utat kap-e az információ adott helyzetben, vagy valamilyen okból éppen „tilalom alatt” van. (S egy negyedik: mindenki a számára megfelelő asztrológushoz kerül-e, mert – mondanom sem kell – az sem mindegy ki kire és hogyan talál rá.)
Mindig egyenrangúnak tekintem azt, akinek a tanácsadást végzem: kortól, nemtől, képzettségtől, s egyáltalán: bármitől függetlenül. Igyekszem megkeresni és megtalálni általános és aktuális problémáira a megoldást, s ezt igyekszem elfogadtatni vele.

Sokféle oldalról lehet vizsgálni egy embert vagy életének egyes részleteit. Az alábbiakban néhány gyakran igényelt illetve lehetséges módozatot említek. (Az árak 2016. március 21-től érvényesek.)

 

HOROSZKÓPELEMZÉS – TELJES

Az alapul szolgáló horoszkóp elkészítése hosszabb folyamat, mert a születési időt percre pontosan meg kell állapítani. Ezt a folyamatot nevezzük születési idő korrekciónak, pontosításnak.
Kevés embernek ismert hajszálpontosan a világrajövetele ideje, s 4 perc differencia ebben 1 éves tévedést jelent a prognózisban. Ha valaki fél órás eltéréssel ismeri születésének idejét, akkor 7-8 éves csúszás is elképzelhető. Az alap-elemzés szempontjából sem közömbös azonban ez az időtényező, hiszen másik jegybe kerülhet az Ascendens vagy egyéb horoszkópelemek, másik házba esnek a bolygók és így tovább. Ezért kérdőívet szoktam küldeni, hiszen a már ismert életesemények alapján a prognózis-módszerek segítségével meg lehet találni a születés pontos percét.

A kérdőív visszaérkezte után elkészítem a korrekciót, megrajzolom a horoszkópot (a teljes alaphoroszkóphoz mindig kézzel, a másolatot pedig egy rövid ismertetővel, magyarázattal együtt megkapja az érintett), s ez után kerül sor az elemzésre, amely felnőttek esetében szóbeli formában két részletben, általában egy hetes különbséggel történik, egy-egy alkalommal másfél- két óra időtartamban. Távolabbi vidéken, vagy külföldön lakóknál Skype-on is lehetséges. Az elhangzottakat mindig felvesszük valamilyen hangrögzítővel, amit vagy az érintett biztosít, vagy én veszem fel diktafonra és továbbítom. A gyerekhoroszkópokat ugyancsak szóban, a szülőnek elemzem, kb. 16 éves korig. Kamaszkortól okvetlenül szükségesnek tartom, hogy ehhez hozzá is járuljon a gyerek.

Az alap-elemzésnek a tartalma két egységre bontható: személyiségkép és sorstendencia részre. A személyiségkép azt tartalmazza, hogy milyen az illető, s miért pont olyan. Mik a lehetőségei és korlátai, mennyiben hajlamos lehetőségeivel élni, hogyan reagál a korlátokra. Igen nagy hangsúllyal az ellentmondásokat szoktam kiemelni, amelyből minden földre leszületett léleknek jut elegendő ahhoz, hogy előbb-utóbb kérdéseket tegyen föl magának: mit is kezdjen ezekkel. Természetesen az ellentmondások feloldásáról, kezeléséről is szó esik, megbeszéljük. Ebben a részben kerül sor a karma, karmikus feladat ismertetésére és elemzésére is, hiszen ez jellemünket és életünket átszövi (mondhatjuk így, ha ki akarjuk kerülni azt a kifejezést, hogy meghatározza).

A sorstendencia részben egyes életterületeken megyünk végig, érintve ezekben is a hozzáállást, lehetőségeket és korlátokat, s azt is, hogy körülbelül milyen események, jelenségek várhatók az adott területen. Időbeli realizálódásra is nagyjából utalok, de bármire vissza lehet kérdezni, s mód van a kissé alaposabb vizsgálódásra is.

Az életterületek:

 • Anyagiak – munka, hivatás – nyeremények, nyereségek – örökség – veszteségek
 • Kommunikáció – tanulás – közlekedés, utazás – mikrokörnyezettel fenntartott viszony – testvér
 • Szülők, szülők egymáshoz való viszonya (minta) – az érintett viszonya a szülőkkel – család, otthon – haza
 • Szerelem, barátság – házasság – gyerek – az élet eredménye, s ennek egyéni értékelése
 • Egészség-betegség kérdései

Ára: felnőttek számára: 24.000 Ft. Gyerekhoroszkóp:  0-tól kb. 16 éves korig: 20.000 Ft. 16 év felett csak az érintett számára: 22.000 Ft.

 

ELŐREJELZÉS

Általában éves előrejelzést – úgynevezett szolárt – szokás készíteni, amely azonban nem január 1-től, hanem a prognózist igénylőnek születésnapjától a következő születésnapjáig érvényes. Az adott évre vonatkozó legfontosabb tendenciákat tartalmazza, időbeli realizálódással együtt. Alaphoroszkóp nélkül nem lehet elkészíteni, illetve nem szokás, még pontosabban: a magam részéről nem szoktam csak szolárt vállalni kidolgozott és elemzett alap nélkül. Egyrészt azért, mert a prognózis módszereket mindig valamilyen kiindulóponthoz viszonyítva lehet alkalmazni. Másrészt és főleg azért sem, mert az alap-interpretáció nélkül nem vagy csak töredékesen érthető az egyetlen évre vonatkozó interpretáció. Sokkal kevesebbet tud profitálni belőle a szülött (a horoszkóp tulajdonosa), néhány fontos összefüggés elsikkad s így tovább.

Az előrejelzést egyszerűsített formában, szóban, személyesen vagy skype-on végzem. Az aktuális születésnap előtt legfeljebb néhány héttel célszerű foglalkozni vele, sőt első szolárnál az sem baj, ha már eltelik 1-2 hónap a tárgyalt periódusból. Meg kell ugyanis szokni azt is, hogy az élet ugyanúgy zajlik, mint addig, csak míg előzőleg nem volt információ a bekövetkezendő kisebb-nagyobb áramlatokról, most meg van. Más fajsúlyú, nagyobb, látványosabb, megrázóbb eseményeket vár általában minden „kezdő prognózisfogyasztó”. Ha már eltelt valamennyi idő a folyó szolárból, láthatja, hogy a prognózisban leírt jelenségek miként realizálódtak (múlt időben), s ahhoz mérten tudja majd jobban súlyozni a várható folyamatokat.

Ára: 2.000.- Ft + 5.000.- Ft-os óradíj, igénybevétel szerint. (Például: ha egy órás konzultációról van szó, akkor 7000 Ft. Kétórás: 12000 Ft.)

 

SZINASZTRIA

Két- vagy több horoszkóp összehasonlítása, s az ebből leszűrhető következtetések feltárása. Bármilyen kapcsolatra érvényes, de – talán nem meglepő – a leggyakoribb a párkapcsolatra készített összevetés. A kapcsolat erősségeit és gyengeségeit, buktatóit, arányeltolódásait, az egymással szemben tanúsított toleranciát vagy türelmetlenséget, ezek lokalizálását, a szexuális vonzalmat és még sok-sok egyéb fontos motívumot lehet látni általa. A kapcsolat lefolyására, kimenetelére is nyerhető információ.

Év, hónap, nap, óra, perc pontossággal szükségesek ehhez is az adatok, s én kérni szoktam a másik fél (vagyis mindkét fél) beleegyezését is. Véleményem szerint az az igazán hatékony szinasztriás elemzés, ahol mindkét ember el tudja fogadni az asztrológiát autentikus eszközként, na és persze az asztrológus személyét is. Ha csak az egyik fél szeretné felhasználni az összehasonlítást, nem túl sokra megy vele, mert egyedül nem oldhatja meg kettejük problémáját, nem élheti meg a másik helyett azt a feladatot, amelyet neki is el kell végeznie pont azon a kapcsolaton keresztül. Annyit profitálhat belőle legfeljebb, hogy könnyebben viseli a súrlódási pontok mentén kialakuló kisebb-nagyobb konfliktusokat, saját magát jobban tudja navigálni a kapcsolaton belül.

Az elemzés rendszerint szóbeli.

Ára: aszerint változik, hogy van-e alaphoroszkóp, illetve, hogy az elemzés írásbeli vagy szóbeli. Írásbeli: egyik születési idő pontosításával: 22.000.- Ft. Két pontosítással: 26.000.- Ft. Pontosítás nélkül: 18000.- Ft. A születési perc korrekciójának mellőzése akkor képzelhető el, ha körülbelül negyedórán belüli valószínű eltéréssel ismert az adat. Nagyobb eltérésnél az összevetés egy lényeges része értelmét veszti. A szóbeli egyszerűsített elemzés ára (pontosítás nélkül) az időigény függvényében 12000-15000.- Ft.

 

GYERMEKTERVEZÉS

Ha egy gyermekre vágyó pár már végigjárt mindenféle vizsgálatot és kezelést, kapott egy csomó információt, de még mindig nem következett be az óhajtott esemény, s csak egy kicsit is nyitott az okkultnak tekintett módszerek felé, akkor fordul asztrológushoz – amit nagyon jól tesz. Az asztrológus meg tudja állapítani, hogy milyen esélyek vannak a fogamzásra, miért nem következett be eddig, mi az, amit az érintett tud tenni az érdekében, mi gátolja tudat alatt. Időpontokat keres a termékeny időszakokra, amikor a legnagyobb a valószínűsége a fogamzásnak. Segít orientálódni olyan időpontokra, amelyekre egyébként nem is gondolt volna a pár, hogy az termékenynek számít (pl. közvetlen a menstruáció előtt, után, sőt: alatt).

Sokkal jobb, ha korrigált születési idejű horoszkóppal dolgozunk, de még az is elfogadható, ha hozzávetőleg, kb. negyed- félórás tűréshatáron belül ismeri a nő a születési óra, percét, bár ez esetben lényegesen kevesebb információ nyerhető. Rendszerint a nő adataiból indulunk ki. Abban az esetben szükséges a férfiét is figyelembe venni, ha nála is csökkent termékenyítő képességet lehet gyanítani, vagy már megállapították ezt.

Mindig megnézem, hogy  eredendően mi lehet az akadálya a nehéz fogamzásnak, mert általában emiatt fordulnak asztrológushoz. ‚ aktuálisan vannak-e olyan tendenciák, amelyek utalnak gyermekáldásra. ƒ a fogantatásra számított feltételezett születési időre (vagyis a leendő gyermeknek) milyen konstelláció várható.

Írásban megkapja a pár azokat a javasolt időpontokat, amelyek környékén (+, – 1-2 óra) a megtermékenyülést megelőző közösülésnek meg kell történnie. Ezek közül kiemelem azokat, amelyeken még nagyobb a fogamzási valószínűség, illetve amelyekhez a gyerek leendő horoszkópjára nézve a legjobb konstelláció társulhat.

A gyermek nemét is lehet tervezni, de ezt – ha lehet – elkerülöm, mert véleményem szerint ugyanúgy nem szabadt erőltetni, ahogy sok minden mást sem. Vagyis ha valakinél a születési horoszkópban nagy valószínűséggel lányok születnek, akkor annak oka van, s rendkívül csekély a valószínűsége, hogy egészséges, életképes fiút is tud szülni. Az egyetlen indok, amit el tudok fogadni a nemhez kötött öröklődő betegség. Ilyen esetben figyelem azt is, hogy várhatóan mi lesz a neme a születendő gyereknek. Ekkor minden második hónapban jöhet szóba az a termékeny időszak, amellyel egyébként operál az asztrológia a fogamzáshoz. A legszélsőségesebb formáció, amikor a születés percpontos idejét is befolyásolják előre ütemezett császármetszéssel, amely eljárással végképp nem tudok egyetérteni, mivel eleve a minél természetesebb szülés rendületlen híve vagyok.

Az asztrológiai alapú gyermektervezés reményt és biztonságot nyújt. Sokszor az így javasolt időpont teljesen eltér a középidős (Knaus-Ogino) módszerrel számított időtől, s ekkor nem a középidőre koncentrál a pár, hanem az általam javasoltra.

A középidős eredmény egyébként orvosi statisztikák szerint 25 %-os. Az asztrológiai, úgynevezett Jonas-féle módszer meghaladja a 90 %-ot. (Egy cseh orvos team – Jonas nevű orvos vezetésével – dolgozott hosszú időn keresztül az asztrológia módszerével és több tanulmányban, publikációban kimutatták hasznosságát. Személyes tapasztalataim is messzemenően igazolják.)

Ára: születési perc pontosítással 20.000.- Ft. Pontosítás nélkül, ha nincs birtokomban radix (születési horoszkóp) 16.000.- Meglévő, korrigált alaphoroszkóp esetén csak a 12 időpont kikeresése és vizsgálata 12.000.- Ft.

 

RÉSZKÉRDÉSEK, TANÁCSADÁS

Csak néhány területre vonatkozó elemzés, illetve utólag fölmerült aktuális kérdések vizsgálatáról van szó. Rendszerint már meglévő alaphoroszkópra támaszkodva történik, de például akut helyzetekben kivételesen el lehet ettől tekinteni. Alap akkor is szükséges, csak vagy mellőzöm a születési perc korrekcióját vagy ez megtörténik, de a teljes elemzés elmarad. Ez esetben kisebb hatékonysággal lehet feltárni annak az ügynek a körülményeit vagy teljeshez közelítő összefüggésrendszerét, mintha megtörtént volna az „alapozás.” Néhány standard kérdés, amelyre fókuszálni szoktunk:

 • Aktuális időszak rövid áttekintése a főbb tendenciákkal (szolár helyett)
 • Egy-egy bizonyos életterületre vonatkozó áttekintés – munkahelyváltás, párkapcsolati szituáció, egészségi probléma felbukkanása, pályamódosítás miatt irányultság vizsgálata, s így tovább
 • Krízis helyzetben segítség – a krízis oka és természete változatos, legjellemzőbb az úgynevezett életközepi krízis idején igényelt támogatás
 • Alap horoszkópelemzés feldolgozása után (2-3, de sokszor 8-10 évvel) újraértékelés
 • Visszatekintés megtörtént eseményekre – kozmikus megvilágításban
 • Műtétre vagy más eseményre alkalmas időpont keresése – különösen a műtéti beavatkozásokra érdemes megfelelő időpontot keresni, de legalább kizárni a legrosszabbnak látszó napokat, periódusokat, amennyiben persze előre ütemezhető műtétről van szó
 • Gyereknevelésre, pályaválasztásra vonatkozó részelemzés
 • Mundán kérdések – egyéni igényként ritkán merül fel, de erre is van a praxisomban példa. Az általános, egy nagyobb népcsoportot, földrajzi területet vagy az egész világot érintő kérdésekre keresett válaszokról van szó 

Ára: ha már van alaphoroszkóp, akkor 2.000.- Ft + 5.000.- Ft-os óradíj, igénybevétel szerint. (Például: ha két órás konzultációról van szó, akkor 12.000.- Ft. Egyórás: 7.000.- Ft.) Ha nincs alap a birtokomban, akkor 7.000.- Ft + az 5.000.- Ft-os óradíj igénybevétel szerint. (Például: kétórás konzultációnál: 17.000.- Ft.). Ha nem igényel felkészülést a kérdés, akkor elmarad a 2000 Ft-os alap. 


KARMA-ELEMZÉS, KARMA-KONZULTÁCIÓ

Kifejezetten a karmikus feladatokra fókuszáló elemzés, elsősorban a Holdcsomó köré rendeződve. Ehhez elvileg az óra, perc nem okvetlenül szükséges, de sokkal jobb, ha legalább hozzávetőleges pontossággal megvan ez az adat. Egyéb információk közül a közeli hozzátartozók születési ideje (év, hónap, nap) szükséges. Az elemzés mindig szóban, személyesen vagy Skype-on zajlik. 

Ára: ha van alaphoroszkóp, akkor 6.000 Ft/óra. Ha nincs, egy 3.000.- Ft-os felkészülési díj + 6.000 Ft/óra (születési perc korrekciója nélkül). Például egy órás konzultáció ez esetben 9.000 Ft. Amennyiben korrekcióval együtt igényli az érintett, akkor 7.000 a felkészülés + 6.000 óradíj.

Kapcsolati karmaelemzésnél a felkészülés díja 7.000 + 6.000 óradíj (egy órás konzultáció esetén tehát 13.000 Ft).

ÚTMUTATÓ HOROSZKÓP

Saját szövegű gépi elemzés az egyéni képletről. Írásbeli, 30-40 oldal terjedelemben. Tartalma: bevezető, Ascendens, rejtett Ascendens típusa, bolygók a jegyekben és házakban, fényszögek és karma. Fiataloknak ajánlható, s olyan alkatú embereknek, akik nem kedvelik, ha beleavatkoznak az életükbe és önismeretükbe. Ebben a formában ugyanis maga az olvasó szelektálja: mi vonatkozik rá a gépies, általános megállapításokból, s mi kevésbé. Születési év, hónap, nap, óra, perc és hely (település) szükséges hozzá. (Ez a leggyorsabban elkészülő elemzésem, az igényléstől számított 1-2 napon belül megkapható.)

Ára: 7.000.- Ft. 
Kedvezmény: két útmutató horoszkóp egyidejű megrendelése
esetén 6.500/fő, három és több esetén 6.000/fő.

Jobb arra használni eszedet, hogy elviseld azokat a csapásokat,

amelyek érnek, mint előrelátni azokat, melyek érhetnek.

La Rochefoucauld

REINKARNÁCIÓS UTAZÁS (visszavezetés)

Ezt a tevékenységemet is természetesen a karmikus összefüggések keresése, tanulmányozása indította el. 1994 óta foglalkozom visszavezetésekkel, ennek során több, mint 900 emberrel volt alkalmam együtt betekinteni valamelyik előző életükbe.

Egy bevezető- előkészítő fázisban elmondom röviden a reinkarnáció (általam értelmezett) lényegét és azt, hogy miként zajlik a visszatekintés valamely előző életbe. Egy gyors eredménnyel járó technikával (amelynek nincs köze a hipnózishoz) relaxált állapotba kerül az aktuális utazó. Ebben az állapotban végignézünk egy előző életet – rendszerint spontán módon olyant, amelynek eseményei a mostanival szorosan kapcsolódnak. Maga az utazó látja a képeket illetve kapja az információkat, én csak instrukciókat adok, segítek abban, hogy ne tapadjon hozzá egy-egy jelenethez, s hogy minden fontos elemet meg tudjon nézni. Beavatkozom, ha túlságosan átéli a látott jelenséget, s az rossz érzéseket okoz. Nem kell attól tartani, hogy miként találkozik az utazó régebbi önmagával. Nagyon érdekes élmény, hogy „én vagyok az, de mégsem én.” Az élet végén meg lehet tapasztalni a halálélményt, utána pedig – az esetek tekintélyes százalékában – találkozni a Fénnyel, ami az egységélménynek megrendítő, felemelő kifejeződése. A visszamenetben a “Titkok házában” a “Belső Vezetővel” történő kommunikáció a záróakkord, ami ugyancsak jelentős mozzanata ezeknek a visszatekintéseknek.

Általában csoportban történik a visszavezetés, de nem egyszerre, hanem egyenként utaznak a résztvevők. Rendszeresen felmerülő kérdés, hogy nem zavaró-e az idegen emberek jelenléte, nem okoz-e nagyobb blokkot. Az a tapasztalat, hogy ellenkezőleg: az azonos irányultság és szándék olyan nagy segítő erő, mint minden csoportos meditációban vagy bármilyen közös tevékenységben jelentkező energia, s igen gyorsan már-már bensőséges viszonyba kerülnek egymással a jelenlevő csoporttagok. Ha valaki ennek ellenére sem szeretne a csoport előtt utazni, annak sincs akadálya, amennyiben utolsónak marad, s a többiek távoznak.

Jól sikerült utazás után napokig abban az emelkedett, érdekes, már-már éteri állapotban van az ember, amelyben az utazás végén. Nemcsak napokkal, hanem hetekkel később is folyamatosan újabb és újabb részletek kerülnek elő, s rakódnak hozzá a látott történethez. Sok mindent megért az utazó mostani életének jelenségeiből. Jelentősen változik viszonya azokkal az emberekkel, akiket vagy az utazás során, vagy utóbb, a mozaikdarabkák összerakásakor tudott azonosítani egy másik szituációban. Megérti, hogy annak emléke hogyan befolyásolja jelenlegi kapcsolatukat és könnyedén tud változtatni rajta ha szükséges.

Egyáltalán nem ritka, hogy látványosan oldódik valamilyen gátlás, fóbia, tartós stressz, sőt: allergia. A fizikai jellegű előnyökön túl: másként kezel bizonyos problémákat (vesd össze a megértéssel), ennek következtében a problémák akár el is múlhatnak, de mindenképpen könnyebbé válik az élet.

Mindig gondoskodom az utazó spirituális (mágikus) védelméről. Igyekszem kihozni az összes információt az egyes helyzetekből, képekből. A visszajelzések szerint igen megnyugtatóan tudok fellépni ha szükséges, ehhez a (mély) hangom, hangszínem is jól felhasználható. Általában biztonságban érzi magát az utazó.

Sajnos minden szándék, egyéni és közös igyekezet mellett sem garantált, hogy mindenki képes utazni egy adott időben. Vannak esetek, amikor egy-két töredékes kísérlet után indul csak el a folyamat. Ilyenkor egyénileg beszéljük meg ennek a lehetséges okait, valamint azt is, hogy egy későbbi időpontban érdemes-e és ha igen, mikor célszerű újra próbálkozni.

Ára első utazásnál: 1 főnél 10.000 Ft. Két főnél 9000 Ft/fő. Háromnál: 8000 Ft/fő.

Második és minden további visszavezetésnél 1000 Ft-tal kevesebb az egy főre jutó összeg, feltéve, hogy ha például két főről van szó, már mindketten vettek részt visszavezetésben (nálam).

DOMJÁN MÓNIKA

PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS
Jobb híján életvezetési tanácsadásként szoktam definiálni a tevékenységemet. Talán pontosabb lenne az életvezetési támogatás kifejezés, mivel tanácsot meglehetősen ritkán adok. Sokkal inkább a hozzám forduló személy erőforrásainak feltárásán, mozgósításán “dolgozom”, vagy éppen az útjában álló akadályok elhárításában segítem őt. Ez azt jelenti, hogy ha éppen egy próbatételt jelentő életszakaszban jársz, támogatást, visszajelzést, megerősítést kaphatsz egy értő, figyelő másik ember révén. Gyakran úgy érezzük ilyenkor, hogy a káosz kellős közepén azt sem tudjuk, hogy jutottunk ide, és elképzelésünk sincs, merre kéne elindulni – esetleg görcsösen erőltetünk néhány, régebben bevált módszert – eredménytelenül. A tudattalan gátak, motivációk feltárásával, a hátráltató hiedelmek tudatosításával és átírásával segítek “szétszálazni” a problémát, valamint a kivezető utak megtalálásában, és az esetleg szükséges új készségek elsajátításában tudlak támogatni.

A fejlődés velejárójaként időről-időre kisebb nagyobb krízisekkel találkozunk – nem véletlenül nevezte ezeket Erik Erikson “normatív krízisnek”. Semmi baj nincs veled, ha éppen úgy érzed, felborult az életed és kicsúszott a kezedből az irányítás – mindez azt jelenti, hogy élsz és fejlődsz! Ahhoz azonban, hogy ez a fejlődés valódi minőségi változást eredményezzen, időnként jól jöhet némi külső támogatás. Lehet, hogy enélkül is eljutnál ugyanoda (lehet, hogy nem), de valószínűleg keservesebben és hosszabb idő alatt tennéd meg az utat.

Kommunikációs tréneri tapasztalatomnak köszönhetően az egyéni ülések során elemezhetjük a számodra nehézséget jelentő szituációkat, kipróbálhatsz az eddigitől eltérő viselkedésmódokat, megtapasztalhatod azok hatásait, visszajelzést kaphatsz – mindezt biztonságos, tét nélküli helyzetben. A kiegyensúlyozott emberi kapcsolatok fenntartásához elengedhetetlen saját érzelmeink tudatosítása és befogadható módon való kommunikálása – ugyanúgy, mint a másik ember lelkében való olvasás képessége, sorok közötti üzeneteinek megfejtése. Miután ez a fajta – szakszóval élve mentalizációs – képesség-fejlesztés iskolarendszerű képzéseinknek jelenleg nem része, és legtöbbször családi mintáink sem hibátlanok ebből a szempontból, szinte mindenkinek jól jön ez a fajta gyakorlás.

Szemléletemben a pszichológiai megközelítés mellett helyet kap a spiritualitás – azaz az emberi életet valamilyen nagyobb összefüggésrendszer részeként képzelem el. Ugyanakkor nem kötődöm semmilyen konkrét vallási vagy filozófiai irányzathoz, és nem feltétlenül esik szó erről a témáról a beszélgetéseink alatt sem. Használtam (és időnként még most is használom, lásd lentebb) a tarot kártyát a tudattalan gátak és erőforrások feltárásához, jelenleg azonban leginkább a SzomatoDráma módszere és filozófiája hatja át tanácsadói munkámat, amelyben az alapképzés és az egyéni konzultációs képzés elvégzése után a SzomatoDráma Játékvezetői oklevelet is megszereztem. A SzomatoDráma egyfajta gyógyító kommunikáció a testeddel, melynek tünetei, betegségei a lelked üzeneteként fordíthatók le – ha odafigyelsz rájuk. A módszer segítségével megtanulod felvenni a kapcsolatot a testeddel, és befogadhatod azt az egyedi, csak neked szóló üzenetet, amely a gyógyuláshoz, fejlődéshez, EGÉSZ-ségesebbé válásodhoz vezethet.

Ára: 9000 Ft/50 perc
Helyszín: Budapest (inSpirál Stúdió, Bp. 1094. Páva u. 6. II/2.) vagy Göd (2132. Felsőgöd, a vasútállomáshoz közel, pontos címet személyes bejelentkezéskor adok meg)
Bejelentkezés: domjanmoni@gmail.com vagy: +36-20-245-5343

 

SZOMATODRÁMA EGYÉNI ÜLÉS

Ha kifejezetten “szomatodrámázni” szeretnél, és ezért jössz el hozzám, nagyjából a következőkre számíthatsz: 100 percet, azaz a szokásos 50 perces időkeret kétszeresét szánjuk rá a közös munkára, mert ennyi idő szükséges az előzetes beszélgetéshez, magához a játékhoz, majd annak lecsengetéséhez, lezárásához.

Jöhetsz egy alkalommal, ha kifejezetten egy témát, testi tünetet, betegséget szeretnél jobban megérteni, körbejárni, de sokszor megtörténik, hogy az egyik téma hozza a másikat, és ami kezdetben egy jól körvonalazott “problémának” tűnt, valójában csak a legkülső hagymahéj az önismeret és a gyógyulás folyamatában. Bevallom, én a folyamatokban hiszek, és bár az öngyógyítás folyamata mindig teljesen az egyéné, úgy tapasztalom, hogy a rázósabb szakaszokban nagyon sokat jelent egy értő, figyelő, elfogadó kísérő. Ha többször is találkozunk, akkor nyomába szegődünk a kibomló, egymásból következő témáknak, érzéseknek, amíg csak kölcsönösen úgy nem érezzük, hogy elérkeztünk valamilyen új egyensúlyhoz, ahol megpihenhetünk, megállhatunk.

Node mi történik pontosan egy ilyen SzomatoDráma ülésen? Először is megkérlek, hogy mesélj a témádról, tünetedről, betegségedről – ahogyan te megéled azt. Elsősorban az érzéseidre vagyok kíváncsi a történeteddel kapcsolatban, és azokra az összefüggésekre, amelyekre te magad jöttél rá életeseményeid és a testedben zajló folyamatok között. Pl. milyen élethelyzetben jelentkezett először a betegség, mikor szokott súlyosbodni, mitől enyhül, stb. Az sem baj, ha fogalmad sincs ezekről – talán pont ezért jöttél el hozzám -, mindenesetre fontos, hogy egy szubjektív “bemutatkozással” induljunk neki a betegségeddel, tüneteddel, nehézségeddel kapcsolatos SzomatoDráma játéknak.

Maga a játék egy úgynevezett indító képpel kezdődik, éppúgy, mintha csoportban játszanánk. Hogy csoport híján miből áll össze a kép? Nagyszerű színes kis babzsákjaim vannak erre a célra, amelyek változatos színeikkel, mintázatukkal és formájukkal szinte kínálják magukat az aktuális szerepek felvételére. Láttam már kis asztalkámon pajzsmirigyet, hüvelyt, vagy éppen véres székletet “megelevenedni”, de ugyanúgy szorongást vagy tehetetlenség-érzést is. Ez a bizonyos megelevenedés pedig úgy történik, hogy először te, a kliens megalkotod a kezdőképet, azaz kiválasztod történetednek legfontosabb 4-5-6 szereplőjét, megkeresed a hozzájuk leginkább passzoló babzsákocskákat, majd elrendezed őket úgy, ahogy azok benned élnek – közelebb, távolabb, egymás hegyén-hátán, összekapcsolódva vagy elkülönülten.

Ha ez megvan, megkérlek, hogy egyenként állj szóba játékod szereplőivel. Szólítsd meg őket, beszélj hozzájuk úgy, mintha egy valós személyhez beszélnél. Mondd el nekik, hogyan érzel velük kapcsolatban, milyen viszonyban vagy velük, illetve bármit, ami eszedbe jut róluk. Például így: “Kedves hüvelyem, látom, hogy szenvedsz, nagyon sajnállak ezért, és bánt, hogy nem tudok segíteni rajtad, pedig már mindent megpróbáltam. Annyira tehetetlennek érzem magam!” Miután minden fontosat elmondtál a szóban forgó testrésznek, szereplőnek, egy még furcsább lépésre biztatlak: legyél most te az előbb megszólított testrész, tünet vagy érzés, és válaszolj magadnak arra, amit az előbb hallottál, illetve mondj el ezen kívül bármi mást, amit szívesen üzennél, esetleg kérnél “gazdádtól”.

Első olvasásra elég morbid szituációk ezek, elismerem. Mégis működik a módszer, általában a második-harmadik szereplőnél már flottul mennek ezek a kis párbeszédek, és egyre ütősebb, mélyebb megállapítások, felismerések, üzenetek hangzanak el. Nem ritkán a kliens maga is meglepődik azon, hogy mit mondott, és az vajon honnan jött… Én eközben minden módon igyekszem segíteni, támogatni a folyamatot, például azzal, hogy a legerősebbnek érzett mondatokat elismétlem, néha pedig közbekérdezek valamelyik szerepből. Legtöbbször csak a játék végén kérdezek rá az érzésekre, és arra, hogy mi emelkedett ki leginkább a történtekből, mi volt ismerős, vagy éppen meglepő.

Innentől többfelé kanyarodhatunk: meg is állhatunk ezen a ponton, de át is rendezheted a képet egy harmonikusabb, ideális állapotba (ez időnként már az első szakaszban, spontán megtörténik), és indulhat egy újabb – általában már rövidebb – kör azzal, hogy érzik most magukat a szereplők. Az is lehet, hogy neked már a harmónia látványa és érzése is elég , amihez elérkeztél a játék által. Meg szoktam kérdezni (illetve gyakran magától mondja a kliens), hogy ismerős-e ez a helyzet, ahogy ezek a szereplők egymással kapcsolódnak valahonnan az életedből, vagy ráismersz-e a szereplők közül valakire, valakikre? Ha a válasz igen, elképzelhető egy újabb kör a már megszemélyesített szereplőkkel (apa, anya, testvér, házastárs, gyerek, stb.), vagy közülük a legfontosabbal (néha többel), egy külön párbeszéd. Valahogy így: “Úgy tűnik, az egész társaságból a legfontosabb most neked az édesanyáddal való kapcsolat. Mit szólnál hozzá, ha idehívnánk őt erre a székre, és elmondanád neki mindazt, amit szeretnél? Amit talán még sosem mondtál el…” Utána beülhetsz a megidézett személy helyére, és válaszolhatsz saját magadnak, vagy megállhatunk ott, hogy egyszerűen csak elmondtad ennek a számodra jelentős szereplőnek, ami kikívánkozott belőled.

Remélem, némileg érzékeltetni tudtam, hogyan zajlik nálam az egyéni SzomatoDráma ülés. Valamint azt is, hogy mennyire spontán alakul attól függően, hogy mi bontakozik ki a történetedből, és mennyire tudod, akarod beleengedni magát a játékba. Eleinte ez nem könnyű, mégis úgy tapasztalom, hogy ha már benne vagy, sokkal könnyebben és hamarabb sodor magával a játék, mint ahogy azt előzetesen el tudtad volna képzelni.

Ár: 9000 Ft/50 perc, azaz egy 100 perces SzomatoDráma ülés 18.000 Ft
Helyszín: Budapest (inSpirál Stúdió, Bp. 1094. Páva u. 6. II/2.) vagy Göd (2132. Felsőgöd, a vasútállomáshoz közel, pontos címet személyes bejelentkezéskor adok meg)
Bejelentkezés: domjanmoni@gmail.com vagy: +36-20-245-5343

 

ÖNISMERETI TÜKÖR A TAROT KÁRTYA SEGÍTSÉGÉVEL

Kérlek, mielőtt elkezded olvasni ezt a menüpontot, tegyél félre mindent, amit eddig a tarot kártyáról tudtál, gondoltál, hallottál, esetleg tapasztaltál! Ha hozzám jössz „tarózni”, akkor nem fogok jósolni neked, bár nem kizárt, hogy beszélgetünk majd a jövődről. Semmilyen kész megoldást nem mutat meg számodra a kártya, bármennyire is vágynál arra. Egyetlen dologra ad választ, arra viszont nagyon érzékletesen: mi az, ami benned munkál, fortyog, feszül, készülődik vagy éppen rejtőzik.

Kaphatsz információt jelenlegi helyzeted hátteréről, saját tudatos és tudattalan motivációidról, ráláthatsz erőforrásaidra, vagy éppen külső-belső gátjaidra is. Ez az információ azonban már ott lapul benned, a kártya csupán egy eszköz, amely előhívja ezt a rejtett tudást, mégpedig a képek, szimbólumok segítségével. A tudattalan ugyanis szimbólumokban fogalmaz, ezért némi fordításra van szükség ahhoz, hogy hétköznapi értelmünkkel is megragadjuk, megfejtsük üzeneteit.

A tarot-val történő személyes tanácsadás alapja, hogy először pontosítjuk a megválaszolandó kérdést, illetve téged foglalkoztató témát, élethelyzetet. Ez már önmagában is fontos lépést jelenthet a tisztánlátáshoz. Ezután választunk egy, a kérdés, téma jellegéhez illeszkedő kirakási módszert, majd az értelmezés következik. Ez egy konzultációs folyamat, melynek során először téged kérdezlek, mi jut eszedbe a kártyán látott képről, utána teszem csak hozzá a saját meglátásaimat az egyes lapok további lehetséges jelentéstartalmáról. Ilyenkor pontosító kérdések merülhetnek fel az eredeti témával kapcsolatban, melyek megválaszolása segít neked abban, hogy meglásd az téged foglalkoztató téma mélyebb összefüggéseit, illetve elgondolkozz a megoldás irányába vezető lépésekről is, mérlegelve azok várható kimenetelét. A képek, szimbólumok annyira önmagukért beszélnek, hogy a kliens sokszor maga válaszolja meg saját kérdéseit, így a döntés, megoldás biztos, hogy teljes mértékben a sajátja lesz. Természetesen én is végig jelen vagyok, figyelek, kérdezek, visszatükrözök, támogatok – azt adom, amire éppen szükséged van a mélyebb megértéshez, megnyugváshoz, elfogadáshoz.

Én egyébként a Crowley tarot-t használom, ebben mélyültem el, ez fogott meg, mivel nagyon szépnek találom. Ráadásul minden lap rendkívül részletgazdag, csak úgy dúskál a szimbólumokban, azaz ideális táptalajt kínál az asszociációkhoz.

Ár: 9000 Ft/50 perc, azaz egy 100 perces  tarot-s ülés 18.000 Ft
Helyszín: Budapest (inSpirál Stúdió, Bp. 1094. Páva u. 6. II/2.) vagy Göd (2132. Felsőgöd, a vasútállomáshoz közel, pontos címet személyes bejelentkezéskor adok meg)
Bejelentkezés: domjanmoni@gmail.com vagy: +36-20-245-5343

A tanácsadásokra adott reflexiókból olvashatsz a Vélemények menüpontban.