Archív éves általános előrejelzések

 

Előrejelzés 2018-ra 

Visszapillantó a 2017-es évre

Az előző évből egyetlen motívumot emelek ki, ami minden politikai berendezkedéstől függetlenül mindenkit érint a világon és jól összefüggésbe hozható egy asztrológiai jelenséggel. Ez utóbbi nem más, mint a Neptun szextil Plútó fényszög. Ezzel kapcsolatban a következőket ismételgettem tavaly, amikor érvényesült ismét, bár egzakt nélküli módon a két legkülső bolygónk közötti speciális kapcsolat. „Ez az aspektus 50 éven keresztül (1944-1994 között) szinte minden embernek megvan. A hatalmas tömegeket érintő társadalmi mozgásoknak, amelyek röpke 50 év alatt gyökeresen megváltoztattak több ezer éves beidegződéseket, közük van ehhez a fényszöghöz. Megváltoztak például a férfi-nő kapcsolatok, különösen arra való tekintettel, hogy a Neptun női, a Plútó férfi bolygó, pontosabban: a női-férfi princípium (Vénusz és Mars) felsőbb oktávjai, magasabb szempontú kifejeződései, archetípusai. Természetesen a többi, ennél sokkal erőteljesebb, nagy mundán tendencia is kellett a változásokhoz, de a szextil közvetítette, közvetíti az egyénekhez. Szélesebb értelemben arra kívánja tanítani az emberiséget ez a fényszög, hogy – kezdve a férfi-nő magánkapcsolatokban gyakorlásként, s folytatva ennek kiterjesztését minden más kapcsolatra is – saját erejéből akarjon és próbáljon meg szembenállás helyett együttműködni. A szándék: megtörni azt a több ezer éves beidegződést, mi szerint csak küzdelem, harc, pusztítás, háború, vér és szenvedés árán, a másik rovására maradhat fönn az egyén, s a kisebb-nagyobb csoportok (faluközösség, nép, szövetségek stb). A közvetlen cél az, hogy ennek a – spirituális emberhez oly méltatlan – hagyománynak a helyébe a kozmikus szeretet dimenziói léphessenek, egyengetve az utat a végső cél: az eggyé válás felé.

Ez a visszatérés bizonyára figyelmeztetés, s alkalom arra, hogy felfrissítsük a kiinduló szándékot, annak gyakorlati megvalósítását.” 

A fényszög 2017.07.17-től 08.30-ig bukkant fel hosszú szünet után, hiszen 1994-ben ért véget. 2017.október elején jelent meg a New York Times-ban az amerikai filmrendező, Harvey Winstein (1952.03.19.) szexuális visszaéléseit tartalmazó cikk, amelyet hosszú nyomozás előzött meg (bizonyára a fényszög feléledésének időszakában is), s ami kirobbantotta a Me Too (vagy: metoo) mozgalmat, amelyben a szexuális zaklatást elszenvedett nők (és férfiak) emelik fel szavukat az abúzus és diszkrimináció ellen. Pillanatok alatt körbeszaladta a mozgalom a világot, s 2017. december 6-án a TIME magazin ezt a mozgalmat választotta „az év emberének”. A következményei egyelőre beláthatatlanok, de egészen biztos, hogy igen jelentősek.

Hozzáteszem: a fényszög 2018-ban is visszatér, ugyancsak egzakt kapcsolódás nélkül, majdnem három hónapra, 2018.06.23-09.18-ig, újabb megerősítésekre, esetleg más területekre is kiterjesztve hatásait.

 

2018-ról

Most is azzal kezdem a voltaképpeni prognózist, mint minden évben: ahogy a meteorológiai, csillagászati év is márciusban kezdődik, úgy az asztrológiai még inkább: a Tavaszpont jelenti nálunk az év elejét, amikor az égi Egyenlítő és a Nappálya metszéspontjához, a Kos 0 fokához ér a Nap. Ez 2018-ban március 20. 17 óra 16 perckor történik. Mivel azonban az emberiség kultúrtörténetében mégiscsak jelentős szakasznak tekinthető kétezer év alatt a januári évkezdet honosodott meg és terjedt el immár világszerte, s az emberek nagy százalékban ehhez kötik az évkezdetet, kénytelenek vagyunk ehhez is igazodni.

Megjegyzem sokkal kedvezőbb lenne, ha csak az évkezdet képletét vennénk figyelembe, mert összehasonlíthatatlanul biztatóbbnak tűnik, mint a Tavaszponté, de ez sem szabadon választott téma, ha a realitások talaján akarunk maradni, a Tavaszpontot kell mérvadónak tekinteni.

A Budapestre számított és Magyarországra értelmezett Tavaszpont képletnek Szűz az Ascendense, vagyis labil jegy. A szabályok szerint ez tágabban véve az egész, szorosabban véve azonban csak fél évre, az őszi napéjegyenlőségig érvényes. Kiemelt területnek számít benne a kommunikáció, propaganda, ideológiák keletkezése, terjesztése, terjedése. Meglehetősen kedvező fogadtatásra találnak ezek a tényezők, bármely oldalról is érkezzenek. Akár az ellenzéktől is származhatnának, most különösen jó alkalom nyílik az ellen-propagandára is, élni kellene vele. Ehhez képest az ellenzék a belső torzsalkodással van elfoglalva darab ideig, majd észhez térni látszik és ugyan nem további viták nélkül, de mintha rátérne a lényegi dolgokra, építkezésre. Kísérletet tesz tömegmozgalommá fejleszteni egyes kezdeményezéseket, de ebben még bőven van mit tanulni, nem elég a kritika, az éles hang sem biztos, hogy célravezető, átgondoltabban kell érveket találni és abban is van mit tenni, hogy miként érhetők el az eddig figyelmen kívül maradt rétegek.

Az őszi napéjegyenlőség képletében is Szűz az Ascendens, de a jegy leges- legeleje, ami két fontos dolgot sugall. Az egyik: a kérdőképletek értékelési szabálya szerint ha egy jegy első három fokára esik az Ascendens, még korai megítélni a horoszkóp tartalmait. Na, ezen túllendülök könnyűszerrel. A másik annál fontosabb (szerintem): az ország nyugati felén az Ascendens Oroszlán, körülbelül a Duna a választóvonal és az ország keleti felére a Szűz Ascendens lesz érvényes. Láttunk már ilyent, ismét hivatkozom (életem egyik kicsike főművére) a cikkek elején található Magyarország felvirágzása c. írásomra, ahol az EU-csatlakozás horoszkópjánál esik szó hasonló szituációról (csak ott Nyilas és Bak az Ascendens és persze nagyobb hatókörű a horoszkóp, hiszen hosszabb időtávra vonatkozik, míg a most tárgyalt csak a 2019-es Tavaszpontig, fél évig). 

Ami az ország állapotait illeti, több mint kritikus és ez ebben az évben ki is derül, már nem bizonyul elegendőnek a látszat-intézkedések sora, a látszat-foglalkoztatás és látszat-gazdaság. Még ősz előtt aktivizálódik az a gyerek, aki elkiáltja magát, hogy „meztelen a király” és ezzel kipukkad a buborék, eloszlik a rózsaszínű köd, legalábbis nagy része.

Ettől függetlenül a lefojtott indulatok és a hamu alatt lappangó parázs most is megfogalmazható, amint az is – többször emlegettem cikkekben, előrejelzésekben – hogy nem mindig lehet tudni, ki is a hatalom, ki a nép és ki az ellenzék.

Az oktatásügyben elképzelhetők pozitív változások, amelyek nemcsak elindulnak, hanem folytatódnak is, de az őszi kvartál tanúsága szerint bőven marad még benne tennivaló. A kilátásba helyezett intézkedések egy része ugyanis elsikkad menet közben vagy megbukik olyan emberi tényezőkön, mint a konzervativizmus, hatalomhoz, pozícióhoz való ragaszkodás. A diákmegmozdulások továbbra is napirenden lehetnek, különösen ősszel.

Egészségügy. az év első részében minden eddigit meghaladó módon kibontakozik a kép, hogy a legbetegebb maga az egészségügy. Igen siralmas állapotok látszanak ezzel kapcsolatban. Az őszi kvartál szerint némi elmozdulásra van remény, legalább pumpálnak egy csomó pénzt az egészségügybe, még ha a felhasználása az optimálistól jóval odébb lesz is. A modern eljárásoktól egyre inkább leszakadó ágazatban dolgozók (orvosok) elégedetlensége egyre kifejezettebb formát ölthet, többek nagy megrökönyödésére.

Külkapcsolatok: hullámzó, javuló- majd visszaeső formát mutatnak a jelzések. A Tavaszpont képletben igen jó lehetőségek látszanak, amelyekkel azonban a hatalmi gőg, félreértelmezett és mértéktelenül túlzott nemzeti öntudat nem képes élni. Nagyjából ugyanez vonatkozik az őszi kvartálra is, bár abban jobb a helyzet.

Pénzügyekről az év első részében nem sok jót lehet mondani, mi több: a források szabálytalan-közeli felhasználása és az ezzel kapcsolatos botrányocskák továbbra is napirenden vannak, néha kozmikus méreteket is öltve, s lehet, hogy most már nem is marad következmények nélkül az ominózus csontvázak kiborulása a szekrényből (ha nem is azon csontvázaké, azon szekrényekből, amelyeket annakidején vizionált a fidesz).

Végül a nép állapota, hangulata derű- vagy borúlátása is több helyen tetten érhető egy mundán horoszkópban. A horoszkóp Ascendense, illetve I. háza, az 5. ház (közhangulat), természetesen a 11. ház (tervek, remények, elégedettség), valamint a Hold – a passzív a dolgokat csak elszenvedő tömeg és a Plútó – az aktív tömeg jelöli. Cikkekben, régebbi előrejelzésekben is említettem volt, hogy a magyar alaphoroszkópokban a Hold – mint a legfőbb ilyen jelölő – hajlamos sötét, elnyomó jellegű házakban tartózkodni. Nos, ez magától értetődően most is így van, legalábbis a Tavaszpont képletben. A klasszikus 8. – halál, veszteség – klasszikus sötét házában látható a Hold, azonban szokatlanul jó helyzetben. Mintha kezdenének magukra ébredni a passzív tömegek, remélni lehet, hogy elindul egy üdvös változás, amelyben megint csak komoly szerepe lehet az ellenzéknek és a következetes, szívós, apró lépésekben történő építkezésnek, annak a tudatformálódásnak, ami nem hogy a rendszerváltásnál maradt el, hanem egypár (jó sok) évszázada – ha el is indult egyáltalán néha, néha. A feléledő kreativitás is segít ebben, s egy megmagyarázhatatlan, de nagyon is szükséges derű.

Az őszi kvartálban csoda módon az egyik legnyitottabb, a VII. házba kerül a Hold, ami szokatlan jelenség és megerősíti az első félévben látszó feltételezett folyamatokat. Párbeszéd, méghozzá valódi (nem a nemzeti konzultációnak nevezett akármi) kezdődhet a vezető rétegek és a tömegek között – ez sem nagyon jellemző itt minálunk általában. A békés elemek, esetleg a nők fokozott szereplése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ez egyáltalán lehetségessé váljon. Persze szó nincs arról, hogy minden vita, ellenhatások, konfliktusok nélkül zajlana a pozitívnak látszó változás, de a konszenzusra való hajlam dominánsabbnak tűnik. 

Az aktív tömeg a Tavaszpont képletben mutatkozik nyugtalanabbnak. Forradalmi hevület nem érhető tetten ezzel kapcsolatban. Az őszi képletben viszont sokkal inkább fel- fellángolhat, kérdés: milyen erők mozgatják és milyen irányba akar haladni.

 

A továbbiakban a (számunkra) fontosabb csillagászati jelenségeket, majd néhány lényeges asztrológiai eseményt (retrograditás, jegyváltás, kiemelt fényszögek, fényszög-sorozatok és Kaldeus-ciklus) tekintünk át, de korántsem csak „szakmabeliek” számára lehet tartalmas a mondanivaló, érdemes átfutni legalább a hosszabb szöveges magyarázatokat, ahol a 2018-as évre vonatkozó újabb – reményeim szerint fontos és főleg: laikusok számára is érthető – információkat lehet találni.

 

Csillagászati megközelítés

A minden évben kétszer esedékes meteorrajon áthaladás (augusztusban a Perseidák, decemberben a Geminidák „hullócsillagai”) mellett az alábbi csillagászati események várhatók:

Július 13. 05 óra körül: Újhold, részleges napfogyatkozás, amely  hazánkból nem látszik.

Július 27. 22 óra Telehold, és teljes holdfogyatkozás, hazánkból a jelenség nagy része látható.

Augusztus 12. Hajnalban Perseidák meteorraj.

December 14. Hajnalban Geminidák meteorraj.

Nincs jelentősége, csak érdekesség, hogy februárban 4 helyett csak 3 holdfázis lesz, viszont októberben ehhez képest 5.

 

Bolygómozgások, hosszabban tartó fényszögek, sorozatok 

Retrograditás

A Fogalomtárban találod a magyarázatát és értelmezését ennek a jelenségnek.

Az itt alkalmazott betűjelekből az R a retrográdba fordulást, a D az előre (direkt irányba) haladást jelenti. 

 

2018-ban valamennyi bolygónak lesz retrográd szakasza, az alábbiak szerint:

Merkur
R: 03.23. D: 04.15. Kos
R: 07.26. D: 08.19. Oroszlán
R: 11.17. D: 12.07. Nyilas-Skorpió

Vénusz
R: 10.06. D 11.16. Skorpió-Mérleg

Mars
R: 06.27. D: 08.28. Vízöntő-Bak

Jupiter           R: 03.09. D: 07.11. Skorpió

Szaturnusz     R: 04.18. D: 09.07. Bak

Uránusz         D: 01.03. Kos; R: 08.08. D: 2019.01.07. Bika-Kos

Neptun           R: 06.19. D: 11.25. Halak

Plútó               R: 04.22. D: 10.01. Bak

 1. január -3-tól, az Uránusz direktbe fordulásától március 9-ig, a Jupiter retrograditásáig minden bolygó direkt. Az ilyen jelenség rendszeresen előfordul, ne dőljünk be az olyasféle ál-információknak, hogy ez valami hallatlan dolog, ami ötszáz évente esik meg. Ettől még a január például a gazdaságban ugyanolyan álmatag hónap marad, mint mindig, februárban kezd az élet lassan (de nagyon lassan) ébredezni és a tavasz közeledtével többé-kevésbé megindul. Amíg össze nem szalad egy csomó bolygó retrograditása. Ez a menetrend egyébként mostanában van így, mert mindig valamennyivel odébb-odébb tolódik a különböző planéták hátrálásának ideje és néhány évtized leforgása alatt jelentősen átrendeződik: mikor melyik bolygó-együttes retrográd egyidejűleg.

 

Jegyváltás

Ennél a címszónál természetesen csak a lassabb, legalább éves periódusú elemeket említem meg, a gyorsabb égitestekét (a Marssal bezárólag) nem.

A Holdcsomó, a Jupiter és az Uránusz vált jegyet a 2018-as évben a hosszabb periodicitású elemek közül.

A jegyváltás időrendjében tekintjük át, mi várható általuk.

 

Uránusz 

2018.05.15.  15 óra 17 perc Bika
2018.11.07. Kos, majd
2019.03.06-án lép ismét a Bikába, s marad ott 2025/26-ig.

Az Ikrekbe történő jegyváltása is több fázisban zajlik (elvétve fordul elő, hogy csak egyszer): 2025.07.07-én lép be először, aztán 2025.11.07-én vissza a Bikába, s végül 2026.04.25-től marad évekre az Ikrekben.

A jegyváltás nyitánya is lehet az a vadonatúj, április 25-én publikált, az Uránusz légkörére vonatkozó csillagászati felfedezés, mi szerint: „Záptojásszagú köd veheti körül az Uránuszt: a körülötte lévő felhőket hidrogén-szulfid alkotja, amely a romlott tojás kellemetlen szagát is okozza. …” (hir.ma)

Nézzük meg azonban, hogy asztrológiai megközelítésben mit lehet mondani a Bikába váltó Uránuszról.

Uránusz a Bikában 

Ezt megelőzően 1934/35-1941/42– között járt a jegyben utoljára az Uránusz. Elég baljóslatú, sötét periódusa volt ez a világtörténelemnek, az akkor történt események (remélem) kellőképpen közismertek.

Nem kevésbé hasonló az azt megelőző, 1850-58 közötti, a 48-as forradalmakat követő restauráció, a régi rend visszaállítására és konzerválására tett kísérletekkel, a búr köztársaság megalapításával Dél-Afrikában, krími- és ópiumháborúkkal terhelt Bika-Uránuszos szakasz. Ugyanakkor azonban megjelentek az ellen-törekvések is (pl. Amerikában a rabszolgaellenes republikánus párt megalapítása), s – mindkét említett időszakban – az ipari tömegtermelés átalakulása és (bizonyos) fellendülése, új találmányok garmadának gyakorlati alkalmazása legalább annyira jellemző volt, mint a történelmi borzalmak. A művészetek terén pedig szépen mutatkozik a két alapelem leegyszerűsített összeadása mi szerint a Bika-Uránusz fontos törekvése forradalmi változásokkal vagy/és kifejezésmóddal (Uránusz) megőrizni az értékeket (Bika). 

Milyen sajátossággal számolhatunk a Bika-Uránusszal kapcsolatban – természetesen annak figyelembe vételével is, hogy a transzcendens (újkori, Szaturnuszon túli, generációs) bolygók (Uránusz, Neptun, Plútó) minden egyes köre valamilyen módosulással mutatja a bolygót az aktuális jegyben, hiszen mindig minden változik – még ha lassan is – és más történelmi, gazdasági- kulturális beágyazottságban másként nyilvánul meg.

Az Uránuszt a pillanatszerűség, hirtelen fordulatok, robbanás bolygójaként szokás emlegetni. Nos, ebben a kényelmes, lassú jegyben ezek a jellemzői nem, vagy csak korlátozottan, késleltetve tudnak kijönni. A belső feszültség viszont akkor is érzékelhető, hiszen az Uránusz igyekszik eredeti lényét érvényre juttatni, ám a föld jegy ezt kevésbé támogatja.

A szociális érzékenység fontos tartozék az Uránusznál (a maga sajátos módján), s a Bikától sem áll egyáltalán távol ilyesmi, hiszen az „élni és élni hagyni” elvet a jegy nem csak vallja, hanem a gyakorlatban is igyekszik érvényesíteni, a közel állókkal kapcsolatban mindenképpen. A kétféle elem keveredése sajátos vegyüléket alkot: a Bika-Uránuszban is megvan a segítőkészség, legfeljebb megméri az árát, vagy hamar keres és talál valami (ál-) okot ahhoz, hogy miért tagadja meg a szabadság, egyenlőség elveit, illetve differenciál (lásd a náci ideológiát!)

Elveihez és elhatározásaihoz egyébként körömszakadtáig hű, s nem utolsó sorban azért, mert óvatos, ami az Uránusszal összefüggésben egészen bizarr, hiszen a bolygóra ez csöppet sem jellemző. Nehezen változtat és változik. A konokság amúgy is mindkét elemnél meglehetősen hangsúlyos ismérv: a Bika is, az Uránusz is ilyen, s ez összeadódik.

Az intuíció minden transzcendens bolygónál kiemelt tényező. Az Uránusszal a hirtelen megvilágosodás, hirtelen jött felismerések jellemzőek, nem véletlenül a feltalálók bolygója. A Bikában inkább a praktikus dolgok felé irányul az intuíció, vagy például a Földhöz köthető dolgokkal (földsugárzás, rejtett és kevésbé rejtett energiák, energiaforrások). Fokozottan érvényesülhet a régi ismeretek őrzése nyomán felújuló tudás, friss felismerések, az adott témakör más minőségbe emelése.

A Bika lassúságával végrehajtott forradalmi változások várhatók pénzügyekben is, nem csak a művészetek, találmányok, tudományok terén. Lehet, hogy már ennek az előszele a virtuális pénz megjelenése és napjainkra felfejlődött fokozott jelenléte.

Figyelembe kell venni, hogy az egyes generációkkal milyen viszonyba kerül az aktuális bolygóhelyzet. Mivel föld elemről van szó, a Szűz-Uránuszosokat, pontosabban a Szűz Uránusz-Plútó együttállásos nemzedéket (1962-68/69 közötti születettek) valamint a Bak Uránuszosokat, pontosabban – mivel ott sem egyedül közlekedett legutóbb – az Uránusz-Neptum együttállásos nemzedéket (1988-95 között születettek) aktiválja, konzervatív forradalmi tettekre sarkallva őket. Nem feledkezünk meg a Bika-Uránuszosokról sem, nekik visszatér a leggyorsabb lassú bolygónk: az 1934/35-1941-es nemzedék eleje 84, a vége 77 éves. Túl azon, hogy kétségkívül krízis-periódust jelöl a visszatérés (figyelem: a krízis kifejezést abban az értelemben használjuk, hogy minőségi változást megelőző állapot), a szellemileg fejlődésképes embereknél nagy lendület, új célok megfogalmazása, kitűzése, a gazdag élettapasztalat összefoglalása, eredményeinek felhasználása lehet a megnyilvánulási forma.

Az egészségi tényezőknél elsősorban a mirigyrendszer és idegrendszer kiemelt voltára kell koncentrálni, összekapcsolódásukat, összefüggéseiket figyelembe venni.

Minden asztrológiai jelenségnél széles skálán mozog az, milyen minőségben, hogyan nyilvánul meg, a legprimitívebb formától a legmagasabb szintig. Nincs másként ez egy lassú bolygó jegyhelyzeteinél sem, vagyis a Bika-Uránusznak éppúgy vannak pozitív, vagy pozitívvá alakítható vonásai, mint destruktív, pusztító hatásai. (Lásd az előzőekben mindkét oldalát.) Nem kis mértékben attól is függ, mi válik belőle, hogy milyen minőségű a csatorna, amin átfolyik energiája, milyen szándékok vezérlik a felhasználót. Ami rajtunk múlik az, hogy engedünk-e a legkisebb ellenállás, a kényelem csábításának és a legkezdetlegesebb formát hagyjuk eluralkodni magunkon vagy teszünk némi erőfeszítést a pozitív, még pozitívabb, legpozitívabb kifejlet irányába.

Két nagy Kos-kedvencem van, akikhez bármilyen témakörben fordulhatok, mindig találok valami idézetet. József Attiláról és – hogy, hogy nem – Bródy Jánosról van szó. Ezúttal Bródy egy kevéssé ismert, ám igen figyelemre méltó, kereken 40 évvel ez előtti profetikus szövegét idézem, adaptálva persze arra, hogy nem mindegy, mit teszünk 2018-ban és tovább.

1978
Ezerkilencszázhetvennyolc van
nem élünk már a középkorban, hej-hó
Ezerkilencszázhetvennyolc van
szívjuk a füstöt az eszpresszóban, hej-hó

Ezerkilencszázhetvennyolc van
lubickolunk a langyos tóban, hej-hó
Ezerkilencszázhetvennyolc van
rázzuk magunk a diszkóbárban, hej-hó

Ötvennyolcban rock and rollt jártunk
Hatvannyolcban új táncra vártunk
Most hetvennyolc van, s alig találunk
olyan embert, ki tudná, mi lesz
kilencszáznyolcvannyolcban

Ezerkilencszázhetvennyolc van
s nem vagyunk nagy izgalomban, hej-hó
Ezerkilencszázhetvennyolc van
A közérzetünk, az kösz szép’ jól van, hej-hó

De tíz év múlva is élni fogunk
Alig hiszem, hogy belehalunk
S nem mindegy, hogy mit akarunk
és mit teszünk, hát legyünk észnél
kilencszázhetvennyolcban

https://youtu.be/QNilWnGlroUb – 1978

 

Jupiter 

2018.11.08-án, 2 óra 48 perckor belép a Nyilasba, uralmi jegyébe, méghozzá az „igaziba”. Tekintve, hogy a Jupiter tüzes bolygó, valamivel „jobban érzi magát”, jobban meg tud nyilvánulni, ki tud teljesedni a szintén tüzes Nyilasban, a másik uralmi jegyéhez, a Halakhoz képest (azért ott sem rossz). A jegyváltás egyszer történik, és az a megtiszteltetés és kivételes szerencse ér bennünket, hogy mindvégig kitart a bolygó a Nyilasban, 2019. 12. 02-ig, a következő, Bakba történő jegyváltásáig, megtoldva vagy két hónappal az egy jegyben tartózkodásának átlagát. 

12 évenként kerül vissza a Jupiter egy-egy jegyhelyzetbe, így hát a Nyilasba, uralmi jegyébe is. 12 évenként mutatja meg azt az arcát, amelyről a Nagy szerencse melléknevet is kapta, s amelynek alapján elképzelik ezt a bolygót laikusok, de sokszor még hozzáértők is. Természetesen – mint mindent – ezt is árnyaltan érdemes megközelíteni. Akár az egyéni horoszkópokban, akár mundán horoszkópoknál – ha van milyen alaphoz, radixhoz (gyökérhez) viszonyítani – csak akkor várhatunk egy még olyan kitűnő Jupitertől is értelmezhetően jeles eredményeket, ha az alapban is jól áll e bolygó, illetve a Nyilas pozíció harmonizál vele. Máskülönben bánjunk csínján a (jupiteri) mértéktelen lelkesedéssel.

Mi lehet a jellemző a Nyilas-Jupiterre mundán szempontból?

Méltóság, jovialitás, barátságos, jóindulatú nyitottság a világra, udvariasság, a formák tisztelete, bizonyos mértékű konzervativizmus, tekintélytisztelet. Szerencsés fordulatok, ettől függetlenül, de emiatt is optimizmus, bizalom a Sorsban, s általában. Az ősbizalom feléledése.

Az „élni és élni hagyni” elv érvényesülése (amint az a Bika-Uránusznál is felmerült – a Bika és a Nyilas az a két jegy, amely gyakorolja is, s nem csak hirdeti ezt az elvet). Tolerancia, mások elfogadása, mások jogának elismerése. Segítőkészség. Megoldások keresése és megtalálása (legalábbis részben). Tisztult, ideális, szép jövőkép alakítása, célkitűzései, jó esetben gyakorlati lépésekkel a majdani megvalósításhoz, kevésbé jó esetben marad az ábránd.

A jog, jogalkotás, joggyakorlat előtérbe kerül, a nemzetközi kapcsolatok, külföld, ilyen érdekeltségek szintén.

A filozófia, nagy rendszerek vizsgálata, összefoglalás, tanulás, tanítás jupiteri tevékenység, A test-lélek-szellem egysége érdekében a testmozgás, sport ideológiai megalapozással együtt ugyancsak.

Nagyon fontos, egyre fontosabb szempont a természettel való viszony, környezet- és természetvédelem, ami a Nyilas és a Jupiter fennhatósága alá tartozik. A Bika-Uránusszal egybevetve még kiemeltebb jelentőséget nyer ez a kérdés, s szerencsésnek tekinthető az egybeesés is (az Uránusz 7 évig van egy-egy jegyben, a Jupiternek 7-8 jegyhelyzete lehetséges ez alatt az idő alatt, vagyis nem „kötelező”, hogy minden Uránusz pozícióra jusson egy Nyilas uralmi Jupiter-helyzet is).

A Jupiternek is van másik arca, nem csak a szerencsés, kellemes, igazságos. Sőt, mivel az expanzió, szétterjedés jelölője, a mértéktelenség éppúgy jellemző lehet az előnyös, de a hátrányos jelenségeknél is. Így például támadott, kellemetlen környezetbe ágyazott Nyilas-Jupiterrel a hatalmi pöffeszkedés, akarnokság, mások semmibe vétele valamely ideológiai alapon. Cselszövés, fondorlatok, csoportok, egyes személyek kihasználása tudatosan vagy tudat alatti motivációkból. Követelődzés teljesítmény nélkül, restség, hedonizmus. Sznobizmus, hiúság, felelőtlen, túlzott optimizmus, vagy épp az ellenkezője: nyomott kedély, pesszimizmus. A törvény semmibe vétele, ütközések törvénnyel, nemzetközi joggal, más államokkal.

A magyaroknál eleve népbetegségnek számító egészségi anomáliák fokozódása: burjánzásos (daganatos) problémák, a vér koleszterin-, zsír-, cukorháztartásának zavarai, elhízás, magas vérnyomás, máj- hasnyálmirigy betegségek, csípő- combnyak érzékenysége, panaszai, sérülései.

 

Holdcsomó 

A jelenlegi Oroszlán fel- Vízöntő leszálló Holdcsomó 2018.11.16-án (3 óra 51 perckor) átvált a Rák fel- Bak leszálló Holdcsomóba, ahol 2020.06.04-ig halad majd. 

Ez a pozíció intenzíven érinti mindazokat, akik Rák-Bak, de azokat is, akik a fordított állással: Bak-Rák Holdcsomóval születtek. A kiemelt karmikus feladatok, az ezeket kísérő vagy megelőző felismerések, nehezebb esetekben komoly figyelmeztetések, próbatételek – egyszóval a nagy életvizsgák – időszaka az a másfél év, amikor bizonyos jegy-párban közlekedik a karma (szerintem) legfontosabb jelölője.

A Rák-Bak Holdcsomóval érintett korcsoportok:
1925.10.23.-1927.05.12.
1944.06.03.-1945.12.22.
1963.01.13.-1964.08.02.
1981.08.25.-1983.03.14.
2000.04.05.-2001.10.24.

A Bak-Rák Holdcsomóval érintett korcsoportok:

1916.07.03.-1918.01.20.
1935.02.12.-1936.09.01.
1953.09.23.-1955.04.13.
1972.05.05.-1973.11.22.
1990.12.15.-1992.07.04.
2009.07.27.-2011.02.14.

A Holdcsomókhoz köthető, reinkarnációs előzményekből származó hozadékról és a jelen karmikus feladatairól szóló jellemzéseket a főoldal II. részében találod meg. Érdemes ezt alaposan tanulmányozni, mikor közeledik a jegyváltás, s amikor már benne leszünk. Természetesen elsősorban a Rák-Bak (és fordítottja) Holdcsomósoknak, de hozzátartozóknak, közel álló személyeknek sem haszontalan – ahogy ez természetesen bármelyik Holdcsomóra is vonatkozik. Magáról a Holdcsomóról és a karmáról további bőséges információt találsz a blog főoldalában (I. II. és III. rész), a Fogalomtárban és a Sorozatok nevezetű menüpontban, a Rák-Bak Holdcsomóról a 20. századi periódusokról.

 

Kiemelt fényszögek

Egy betűjeles rövidítést alkalmazok: az E az egzakt, vagyis pontossá váló fényszöget, annak a dátumát mutatja. Ha van mellette index szám (1, 2 vagy 3) az azt jelzi, hogy első, második vagy harmadik ízben történik a kulmináció.

A gyors bolygók (Merkur, Mars) bizonyos fényszögeit azért emelem ki, mert éppen az aspektus létrejöttekor váltanak direktből retrográdba, vagy fordítva. Ilyenkor a bolygók mindig lelassulnak, következésképp a szokásosnál jóval hosszabb ideig maradnak benne egye-egy kapcsolódásban, ami természetesen megnöveli annak jelentőségét. Például: egy Merkur kvadrát Szaturnusz normál körülmények között legfeljebb 4-6 napig tart, most pedig március végétől és áprilisban több, mint egy hónapig!

A lassú bolygók fényszögei persze mindig hosszabban állnak fenn, náluk épp ez az egyik tényező, ami megnöveli a jelentőségüket, azon túl, hogy önmagában is elég nagy nyomatékkal bír egy Uránusz, Neptun vagy Plútó.

Ugyancsak a direkt-retrográd fordulással függ össze, hogy ilyenkor állnak elő sokszor intenzív, de olyan fényszögek, amelyek a kulminálásukat, hajszálpontos kapcsolódásukat nem érik el, mert az aspektusban részt vevő gyorsabb bolygó megfordul és kimegy az úgynevezett hatókörből (refranáció). Ha ez nehezen érthető, képzeljünk el két embert, egyikük lassan halad előre karját kinyújtva, míg a másik valamivel gyorsabban közeledik az első felé, ugyancsak kinyújtott karral. Mielőtt azonban elérné társa ujjait, megáll majd elkezd hátrálni, miáltal az érintkezés létrejötte nélkül eltávolodik a másiktól. Visszaforgatva a bolygókra a helyzetet: ugyanazt érezni tulajdonképpen, mint a példánál: a várakozás feszültségét, azt, hogy na mindjárt megtörténik (valami)! Még bizonyos erőfeszítést is, hogy jobban kiterjesszem azt a hatókört, amin belül már érvényesülhet a kontaktus – majd nem történik semmi. Körülbelül így írható le ennek az – egzakt nélküli – fényszögnek, állapotnak a jellege. Hozzá kell azonban még tenni azt is, hogy vannak egzakt nélküli fényszögek, amelyek hatálya alatt mégis történnek hozzá köthető dolgok. Meglehetősen nehéz előre megkalkulálni, hogy melyiknél igen és melyiknél nem. Bizonyára ez is a karmikus tanulás, tanulságok levonásának a körébe tartozik. 

 

A lassú bolygók hosszan tartó fényszögei: 

Jupiter

Jupiter trigon Neptun 2018.04.20-09.18. E2: 05.25.    E3: 08.19.
Jupiter kvadrát Neptun 2018.12.18 – 2019.02.17. E: 2019.01.13.
Jupiter szextil Plútó 2017.12.17 – 2018.05.19. E1: 2018.01.16.   E2: 04.14.
2018.08.16. – 2018.10.04. E3: 09.12.
Jupiter kvadrát Holdcsomók 2017.01.10. – 2018.01.26. (E: 2017.12.31.)
Jupiter trigon felszálló Holdcsomó 2018.11.22 – 11.30.  E: 11.09.

Nagyon érdekes periódus, tudniillik a trigon fennállása alatt vált jegyet úgy a Jupiter, mint a Holdcsomó, ezért a fényszög csaknem mindvégig tökéletlen formában jelentkezik.
10.22-11.08-ig a Holdcsomó az Oroszlán legelején jár, a Jupiter a Skorpió legvégén.
11.08-16. között a Holdcsomó az Oroszlánban, Jupiter a Nyilasban – itt tökéletes lesz a trigon, de utána
11.16-tól végig Rák (végi) Holdcsomó lesz Nyilas (eleji) Jupiterrel, amikor megint tökéletlenre vált.

Ezzel a zavaros formával valószínűleg azt jelzi az Univerzum, hogy kissé eltévedtünk menet közben a karmikus hangsúlyokkal és azzal, mekkora affinitást mutatunk a feladatok végrehajtására. A magyarok kiváltképp, hiszen jupiteri nemzet, Nyilas.

Szaturnusz

Szaturnusz kvinkunx felszálló Holdcsomó – 2018.04.02 – 10.23. E: 09.24.
Szaturnusz trigon Uránusz     egzakt nélküli utolsó: 2018.06.15 – 11.05.
Szaturnusz szextil Neptun 2018.12.23 – 2019.12.21. (E1: 2019.01.31.  E2: 2019.02.18.  E3: 2019.11.09.)

Uránusz

Uránusz kvadrát Holdcsomó (az Uránusz az aktuális Oroszlán-Vízöntő Holdcsomóból a leszálló ura) 2018.07.06-2019.03.06. E: 12.02.

Neptun

Neptun szextil Plútó              2018.06.23.-09.18.  E nélküli – különös, hogy az 1944-
1994 között meglévő és a kilencvenes évek közepén megszűnt fényszög 2017-ben és 2018-ban is visszatér egy-egy rövid időre.
Neptun kvinkunx felszálló Holdcsomó 2018.01.13-04.15. E: 02.28.

Plútó

Plútó kvinkunx Holdcsomó   2017.11.01-2018.01.12. E: 2017.12.09.

 

A gyors égitestek átlagosnál hosszabb idejű fényszögei 

Merkur

Merkur együttállás Vénusz 2018.02.20-03.26. E.03.04.
Merkur kvadrát Szaturnusz (1: normál haladásban, normál időtartammal: 2018.03.07-03.15.
E: 03.11.)  hosszú fényszög: 2018.03.28-04.30. E2: 04.05.  E3: 04.25.
Merkur kvadrát Jupiter 2018.08.05-31. E2: 08.11.  E3: 08.28.
Merkur szextil Vénusz 2018.08.15-09.07.  E1: 08.18.  E2: 09.03.

Vénusz

Vénusz kvadrát Mars 2018.09.01-09.29. E+: 09.08.
Vénusz szembenállás Uránusz (2018.09.07-09.25. E1: 09.12.) az extrém hosszú fényszög: E2: 10.31. E3: 12.01.

Mars

Mars együttállás Plútó 2018.04.11-05.11.  E: 04.26.
Mars szembenállás felszálló Holdcsomó 2018.05.23-10.08. E1: 06.14.  E2: 07.18.  E3: 09.22.
Mars kvadrát Uránusz (E1: 05.16.) 2018.07.15-10.02. E2: 08.02.  E3: 09.19.

Egzakt nélküli fényszögek gyors bolygókkal:
Merkur kvadrát Plútó  2018.03.20-27.
Merkur kvadrát Neptun 2018.11.08-24.
Vénusz trigon Neptun 2018.10.01-14.
Mars kvadrát Jupiter 2018.06.22-07.07.

 

Fényszög-sorozatok 

A fényszög-sorozat jellegzetes bolygókapcsolódás, ahol legalább három égitest kölcsönösen összeköttetésben áll egymással.

A 2017-es előrejelzésben hosszas betoldás olvasható a fényszög-sorozatokról, az Archív prognózisok menüpontnál vissza lehet keresni.

A 2018-as év nem hordoz olyan kiugró jelenségeket ezzel kapcsolatban, mint a megelőző két év. Persze most is lesznek hosszabban fennálló alakzatok, de jóval kisebb mennyiségben. 17 olyan hetünk is van, amikor nem alakul ki semmilyen sorozat (32 %).

A 30-31. héten látunk majd egy kellemetlen T-kvadrátot a Nap-Mars-Uránusz között.

Öt hétig (34-38) lesz egy sokkal kellemesebb, kis trigon alakzat, ami meghatározza azt a valamivel több, mint egy hónapot. A résztvevő bolygók nem akárkik: a Jupiter-Neptun-Plútó képezi a kis háromszöget. Az utolsó két, 37-38 héten társul emellé a Vénusz-Mars-Uránusz között létesülő (tökéletlen) T-kvadrát is, ami ugyancsak izgalmas. Az idő rövidsége miatt nem valószínű, hogy bármilyen értelemben véve is különösebben megrázó jelentőséget kellene tulajdonítatnunk ezeknek a fényszög-sorozatoknak.

 

Kaldeus ciklus 

A Kaldeus ciklus szerint a Vénusz éve a 2018-as esztendő. (elvileg március 20-tól, a Tavaszponttól). A Kaldeus-ciklusról a Fogalomtárban találod meg az ismertetést, s ebből idézek itt is egy részt.

„Jelentőségét ne becsüljük túl. Induljunk ki abból, hogy például a babiloni városállam berendezkedése és létformája milyen arányban áll a jelenlegi berendezkedésünkkel és létformánkkal. Mi sem érzékelteti jobban a módszer archaikus, s ezért egyre kevesebb használati értékkel bíró voltát, hogy bár az Uránuszt immár több, mint kétszáz éve ismerjük, mégsem épült be – a Neptunnal, Plútóval együtt – a rendszerbe, holott az utóbbiak jelentősége szinte napról- napra, de legalább évről- évre egyre nő.”

A Vénusz alapjelentése: harmónia, béke, kényelem. Nőiesség, befogadó jellegű, egyenrangú szeretet, egyenrangú kapcsolat, szerelem. Alkalmazkodó készség, tolerancia. Szépérzék és a mindennapok praktikuma.

Mundán asztrológiában: a nők, művészek, békés elemek. Emberi kapcsolatok. Pénzügyek.

A felsorolt elemeknek kellene kidomborodnia, hangsúlyossá válnia ebben az évben, ami egyébként még összhangba is hozható az Uránusz korai jegyváltásával, s a kissé kései (bár ha 2019. márciusáig számítjuk, még néhány hónapig egybeeső) Nyilas-Jupiterrel és a Rák felszálló Holdcsomóval, melynek egyik fontos feladata éppenséggel a női szerep gyakorlása.

Mint mindig, most is arra hívom fel a figyelmet, hogy nem kell transzba esni attól, hogy Vénusz-év lesz a következő, ne becsüljük túl, de ne is becsüljük alá. S mint oly sokszor: itt is az a végső konzekvencia, hogy azzá lesz, amit csinálunk belőle.

Archív éves, a típusoknak szóló előrejelzések

Mit várhat 2018. második félévében a Kos típus?

Spirituális-karmikus szempontból

Az első félévben is rendkívüli lehetőségei voltak számos felismerésre, múltbeli beidegződéseinek meg- és felfejtésére, s a második félév is hasonlóakat kínál. Jó Kos módjára azonban kezdi kicsit sokallani ezt az elvont tevékenységet és szeretné több gyakorlati hasznát látni, mint eddig. Természetesen a türelmetlenségre semmi ok, egyrészt mert nyilván fel kell dolgozni a felhozott információkat, másrészt a feldolgozás után van lehetőség a gyakorlati alkalmazásra is, mert akkor tudja összeállítani a mozaikokat: a múlt hogyan határozta meg a jelent és mit kell kicserélnie az egyes elemekből, hogy más irányt vegyen az élete. Úgyhogy: türelem, használja ki minél jobban ezt a termékeny periódust!

Gyakorlati szempontból
Sajnos itt is a türelmetlenséggel kell kezdeni, számos elképzelése van, sok változással, ami teljesen helyénvaló és előrevivő, azonban kevéssé hajlamos figyelembe venni a realitásokat, amibe az is beletartozik, hogy mások tempója lassúbb, mint a Kosé. Ha pedig még például hivatali szervek is szerepet kapnak tervei megvalósításánál, akkor kénytelen kivárni bizonyos határidőket is, vagy olyan feltételekhez kell igazodnia, amiknek értelmét nem biztos, hogy átlátja (s lehet, hogy nincs is nekik ilyen).

Otthon, család, ingatlan témakörben is hasonló tendenciák látszanak, az egyenetlen energia-eloszlás is lehet oka annak, ha nem olyan tempóban mennek a dolgok, ahogyan szeretné.

Vagyis a Kosoknak gyakran megismételt figyelmeztetés most sem nélkülözhető: türelem, türelem, türelem.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Amióta a Szaturnusz a Bakban jár, ez a terület még nagyobb hangsúlyt kap a Kosok számára, mint addig, holott addig sem volt közömbös. S ha felismeri, ha nem: eddig messzemenő támogatást biztosított a Sorsbolygó a szülöttek számára, az egyidejűleg gyakorolt kényszer és gátlás mellett is. Bizarr módon itt még az eddigieknél reklamált tempóval sincs annyi „baj”, pedig a Szaturnusz elvileg lassítja a dolgok megvalósulását. Most a Kosok kedvéért mégsem így működik, munkájával, önérvényesítésével kapcsolatos változásai gyorsan és kevés zökkenővel, vagy zökkenők nélkül zajlanak. A második félévben a stabilizálás látszik fő programnak.

Anyagi viszonyaiban is folyamatos fejlődés látszik, a vállalkozó Kosoknál mutatkozik időnként fennakadás, de annak is alighanem a sokat reklamált türelmetlenség az oka.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A lazább kapcsolatot éppen most építő Kosoknak lehet, hogy lendületesen alakul a kezdet, de nem sok garancia látszik a hasonló folytatásra. Ha le tud közben higgadni és igyekszik az érzelmi szempontokat fokozottan figyelni és figyelembe venni, akkor van esély egy jó kapcsolat kialakítására. Ha viszont csak a saját igényeivel foglalkozik, hamarosan elriaszthatja a másik felet.

A tartós kapcsolatban élő Kosoknál viszont olyan krízis-helyzet látszik, ami a különbözőségek kiéleződéséből fakadhat. Eltérő ízlésbeli elképzelések, a mindennapi élet igényeinek kezelése, a szabad idő eltöltéséről kialakított álláspont jelenthet konfliktus-helyzetet. A toleranciával pedig nemcsak a Kosnak akad problémája, hanem partnerének is. Ha pedig egyik fél sem enged, abból nehezen jön össze valami konszenzus.

Gyerekkel összefüggésben is felmerülhetnek egyenetlenségek – a legyen vagy egyelőre még nem, illetve már meglévő gyerekek nevelése körül, vagy a gyerek problémáival kell foglalkozniuk.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Allergiás jellegű panaszokkal találkozhat a második félévben, de kardiológiai szempontból is elképzelhető a fokozott érzékenység. A hosszan meglévő esetleges egészségi problémák felismerésére és rendezésére viszont igen alkalmas ez az időszak. Főleg a szervezet méregtelenítése (nyirokrendszer) terén.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Bika típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Hirtelen felismerések segítik egyéni életszemléletének formálását. Rengeteg olyan dologra jön rá, amelyek családjával összefüggésben számítanak meghatározónak és nagy dinamikával igyekszik ezeket átalakítani, vagy tőlük megszabadulni. Ez esetleg konfliktussal is járhat családon belül, hiszen a többi családtag sokszor nem érti, mi történik, hogy ami eddig elfogadott szokás vagy módszer volt, az most miért válik egyszercsak elfogadhatatlanná. Ez azonban nem akadályozza meg a Bikát abban, hogy ez egyszer saját meggyőződése alapján döntsön. 

Gyakorlati szempontból
Mintha kétfelé szakadna a világ: magánéletében jól működő szervezettséget tud megvalósítani, s ebben támogatást is kap. Hivatásában azonban ez nemigen tud érvényesülni, nagyobb részt türelmetlenség miatt, de az értetlenség is fontos motiváció lehet. A saját szülő szerepével összefüggésben ugyancsak lehetnek külső- belső konfliktusai, az imént említetthez hasonló okokból.

Racionális gondolkodásába nemegyszer olyan emocionális elemek keverednek, amelyeket a legszívesebben kiiktatna.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

E téren sok alkalma lesz gyakorolni a türelmet, megfontoltságot, az indulatok levezetését. Sok dologgal nem ért egyet, amit vagy egy szervezeti szabályzat, vagy személyesen a főnökei írnak elő, követelnek meg. Sem tartalmát, sem stílusát nem tudja elfogadni, ezért vagy konfliktusokkal kell számolnia, vagy pedig a kezelnie kell a feszültségeket, közte és nem utolsó sorban a sajátjait. Némely esetben még a szakadás is kalkulálható. A Bika általában megfontolt, de mostanában hajlamos az önmagához képest hirtelen döntésekre, reakciókra – ezzel is van mit tennie.

Ha olyan a munkája, hogy a teljesítmény vagy lehetséges teljesítések függvénye a jövedelme, akkor persze ez fokozottan kihat a keresmény egyenletes áramlására. Visszaesésekkel, vagy relatív alulfizetettséggel mindenképpen érdemes számolnia, hogy ne érje kellemetlen meglepetés.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Akik lazább kapcsolatban élnek, vagy éppen most van alakulóban kapcsolatuk, azoknak az a figyelmeztetés sem árthat, hogy a beidegződésekhez, vagy/és családi mintákhoz való ragaszkodás megnehezíti a kapcsolat létrejöttét, illetve harmóniájának megteremtését, megtartását. Az első blokkban (spirituális-karmikus szempontok) vázolt fejlődés élénken érinti ezt a részterületet is.

A már tartós kapcsolatban élő Bikák (vagy az Én és a Világ viszonyára koncentráló Bikák) számára sokkal jobbak a kilátások, bár ők sem kerülhetik ki a konfliktushelyzeteket, munkával, önérvényesítéssel, esetleg gyerekneveléssel, vagy a szülőkkel való viszonnyal összefüggő vitákat, egyenetlenségeket.

A baráti kapcsolatokkal is érdemes kíméletesen bánni, s nagyjából ugyanez vonatkozik arra is, ahogyan gyerekeivel bánik (vagy ők a Bikákkal).

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A szív, illetve keringés kérdéseire esik a fő hangsúly, előfordulhat ritmuszavar, vagy ingadozó vérnyomás, ami panaszokat okozhat és valami orvosi (gyógyszeres) beavatkozást igényelhet. Nem szívesen veszi ezt igénybe, ezért megkísérelheti az enyhébb tüneteket természetgyógyászati eszközökkel, önállóan kezelni, de ne csodálkozzék, ha ezek nem mindig vezetnek eredményre.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében az Ikrek típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Hogy a karma rendező elve mennyire meghatározza az emberek köznapi életét, azt vagy felismerte már, vagy sem. Most mindenesetre igen élénken megtapasztalhatja ezt az állítást a második félév során szinte folyamatosan. Felhívom a figyelmet nyomban arra is, hogy a karma jelenléte korántsem csupa égszakadás- földindulást jelent, hanem nagyon is pozitív, progresszív jelenségek is tapasztalhatók működése során – amennyiben a szülött megfelelő módon végezte addig munkáját, erre éppúgy megkapja a visszaigazolást, mint ellenkező esetben a figyelmeztetéseket. Tehát a vegyes hatásoknál jó, ha megragadja a pozitívumokat és abból építkezik tovább.

Gyakorlati szempontból
Rengeteg szervezési, adminisztrációs, ügyintézéses dolga akad, amiknek gyorsan a végére akar járni. Minél jobban siet azonban, lehet, hogy annál lassabban sikerül a dolog, mert nem vesz figyelembe lépéseket, amelyekhez majd mégiscsak vissza kell fordulnia.

A mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolatában, valamint általában a kommunikációjában is bizonyos türelmetlenség, előreszaladás érhető tetten, hasonló következményekkel persze, mint az imént láthattuk. Az Ikrek általában véve toleráns a többiekkel szemben, most viszont elég határozottan szeretne megreformálni jó pár embert szűkebb- tágabb környezetében, abból a szent meggyőződésből, hogy jobban tudja: nekik mi a helyes útjuk. S lehet, hogy igaza is van, csak éppen még ők valószínűleg nem tartanak ott, ahol „előírás szerint” lenniük kéne. A sürgetés pedig nem sokat segít, az elfogadás (v.ö. tolerancia) annál inkább.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

A heti horoszkópokban sokat szerepel ez a terület és gyakran olyan formában, hogy elismerést kap a szülött teljesítményéért. Továbbra is érvényes ez a tendencia, de itt ki tudom még egészíteni olyan információkkal is, amit a heti előrejelzésekből terjedelmi okokból ki kell hagynom. Nagy empátia, s olyan érzelmi megközelítés jellemzi a főnök-beosztott, vagy munkatársak közötti viszonyt is, ami nagyon speciális és sokszor nem is igen érti a szülött, hogy miért is van ilyesmiben része. Képességeinek olyan rétegei mozdulnak meg, amelyek hosszú ideig lappangtak, s az utóbbi években (2012-től) bontakoznak ki teljes keresztmetszetben. Maga a szülött nem lepődik meg rajta, hiszen eddig is tudta, milyen kvalitásai vannak, de a külső szemlélőknek új a jelenség.

Anyagi viszonyai követik a munkában kifejtett teljesítményt, s elismerése cseppet sem csak erkölcsi- mentális szinten történik, hanem a legkézzelfoghatóbb, a jövedelmet érintő formában is. Emellett be- becsúszhat néhány kellemetlenebb motívum is, például bizonyos szabályozók miatt.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A laza párkapcsolatot fenntartó, illetve ilyent éppen kialakító Ikrek számára a kilátásokat az a körülmény szűkíti be, amit már többször említettem: a türelmetlenség. Ez jellemezheti az Ikrek szülöttet, de a partnert is, amint az nemkülönben, hogy inkább diktálná azt, hogyan történjenek az események, semhogy figyelembe venni a másik igényeit. Ez pedig a hosszú távú kapcsolat építését- fennmaradását egyáltalán nem biztos, hogy támogatja.

A már tartós kapcsolatban élő Ikreknél a racionális és emocionális elemek váltakozása, vitája, ütközése kalkulálható. Sok szempontból szeretné, hogy változzon a kapcsolat vagy a másik fél, de aztán mindig felülkerekedik az a belátás, hogy tulajdonképpen jól van úgy, ahogyan van. Viszont minél többet piszkálja a másikat, annál nagyobb a veszélye, hogy az a szerencsés alakulás, ami a közelmúltban ezt a területet érintette, átfordul egy keserűbb, elégedetlenebb formába, s ez természetesen a szerencsét is veszélyezteti. Sok múlik azon, hogy a szülött mennyire képes felülemelkedni saját frusztrációin, s azon, hogy azokat kivetítse a másikra.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Derék- csípőtájéki problémák, a szervezet méregtelenítése – máj, epe lehet érintett. A vér koleszterin- cukor- és zsírtartalma is terítékre kerülhet. A torok tájéka, valamint nagyon hangsúlyosan a pajzsmirigy érzékenysége befolyásolhatja mindennapjait.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Rák típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Ez a témakör az idén a vizeseknek nem nagyon fekszik – legalábbis a második félévben. A Rák is úgy van vele, hogy foglalkozik ő a halhatatlan lelkével máskor éppen eleget, most inkább a gyakorlati élet felé fordulna. Azonban a karma mindig gondolkodik arról, hogy nem tudjuk őt és feladatait kikerülni, s ott állít az utunkba akadályokat vagy csak útjelzőket, illetve feladatokat, ahol biztosan nem tudjuk figyelmen kívül hagyni. Nos, pontosan ilyen a párkapcsolat, ahol a Rákoknak tavaly december óta amúgy is koncentrálódik a karmikus feladat – innentől van ugyanis a karma bolygója, a Szaturnusz a Bakban, ami a Rákoknál (az ügynevezett Napház rendszerben) a társat jelenti. Nem érdemes egyébként törekedni az energia megtakarítására az elemzés, feldolgozás munkájában sem, mert csak felhalmozódik, s ha most nem végzi el a szülött, akkor kénytelen lesz egy félév múlva, vagy máskor, de rendbe kell tenni magában a megtapasztalt karmikus kérdéseket.

Gyakorlati szempontból
A Rák fantáziája igen gazdag, s nem szűkölködik praktikus intelligenciában sem, most még fokozottabban érvényesül mindez és ettől szinte szárnyakat kap a hosszú távú elképzeléseket illetően is, meg persze a mindennapok szervezésében, az ilyen feladatok megoldásában is.  Lehet, hogy többet bosszankodik a kelleténél azon, hogy a környezet nem követi olyan tempóban, amit ő szíve szerint diktálna, illetve olyan akadályokkal találkozik, amiket felesleges kötözködésnek ítél meg (például bizonyos szabályozók). Úgy is érezheti, hogy lebéklyózzák, de hát az is fontos tanulási folyamat, hogy szinkronba hozza mindezt. A közelebb álló személyek közt is kiemelt itt is a társ, aki próbálja lelkesedését korlátozni, hogy megóvja a csalódástól, ám a Rák ezt is inkább kötözködésnek, vagy irigységnek érzékeli – amíg jobb belátásra nem tér.

 

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

A vállalkozó Rákoknál sok-sok lehetőség és munka adódik, amellett, hogy köztük akadnak meg nem valósuló elemek is – de ez belefér a normális üzletmenetbe. Most lehet, hogy mégis érzékenyebben fogja fel az ilyen „árulásokat”,

Az alkalmazotti viszonyban lévő Rákoknak sem lehet sok oka panaszra, mert őket is támogatja a sors és megkapják az elismerést is. A zökkenőket azonban nem lehet itt sem figyelmen kívül hagyni, sőt: kisebb-nagyobb változást sem, amibe belefér még akár egy munkahely-váltás is. A munkájukat hivatásszerűen gyakorló, illetve vezető beosztású Rákoknak lesz a legnehezebb dolga, hiszen nem csak saját magukért vállalnak felelősséget, hanem másokért is. Ezért egy fokkal még nehezebben veszik, ha olyan dolgot terveznek, ígérnek, amit aztán – külső körülmények miatt – nem tudnak betartani. A konfliktusokat is nehezen viselik, s néha nem is tudják jól kezelni.

Anyagi szempontból nagyon vegyesnek látszik a második félév: ugyan növekvő jövedelem ígérkezik, de valószínűleg nem érzi majd arányosnak a befektetett energiához képest.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Már emlegettem az első blokkban a társkapcsolatot, mint a karmikus feladatok egyik legfontosabb terepét (általában és mindenkinél és mindig). A Rákoknál ez hangsúlyozottan érvényesül, hiszen – mint már láttuk – a Szaturnusz most a Bakban, a szemben lévő jegyben jár, tehát a tükör, kiegészítés legfontosabb megtestesítőjét, a partnert jelzi. A tartós, házassági vagy házasságszerű kapcsolatban élő Rákoknál ez okvetlenül érvényesül. Mindemellett most még csak olyan feladatok látszanak, amelyek viszonylag könnyűszerrel megoldhatók, úgyhogy aggodalomra – legalábbis egyelőre – nincs ok.

A lazább kapcsolatban lévő vagy ilyen most alakító Rákoknál könnyedebben menneke a dolgok, ha nem is mindig problémamentesen. Fontos a nagyvonalúság, elfogadás, tolerancia gyakorlása, s az, hogy amikor a felszínre akarnak törni a kicsinyesebb Rák-elszámolások, akkor próbálja meg ezt kezelni és ne akarja mindenáron felmérni, hogy ki mit tett bele abba a kapcsolatba, s abból mi és hogyan térült meg.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Csípőtájék, máj, hasnyálmirigy, vizelet kiválasztás – a kiemelhető szervek, funkciók, mint egészségi szempontból érzékeny területek. A szív és keringés esetleges anomáliái már következményként jelentkezhetnek esetleg.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében az Oroszlán típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Az első félévben egyszerűbbnek tűnt minden, a másodikra összezavarodni látszanak az energiák. Az a határozottság, ami akár spirituális, akár gyakorlati szempontból is jellemezte, most meginog, kételyek támadnak fel a szülöttben, még ha a megérzései, vagy kifejezett hite azt is sugallja, hogy nem kell hinnie a szemének és a racionális indokoknak. Mindemellett viszont nagyon erős motiváció hajtja afelé, hogy bizonyos áldozatokat kell hoznia, nem baj, ha nem érhető az ok vagy hogy más szempontok meg az ellenkező irányba húznák. Ez az erős motiváció teljességgel egy hitből táplálkozik, s hitbéli kérdésekkel vitatkozni lehet ugyan, de felesleges.

Gyakorlati szempontból
Máskor remekül szuperáló praktikus intelligenciája is alá van vetve az imént vázolt hatásoknak, így sokszor inkább intuitív alapon dönt kisebb-nagyobb kérdésekben, semmint a józan megfontolás alapján. Ez nem ritkán zavarja, mindhiába, sokkal erősebb az intuitív benyomásokra alapozó késztetés. Legyen szó a mindennapok rutinjáról, vagy hivatásáról, vagy az évek óta jelen lévő otthon, család, ingatlan (haza) ügyeiről, folytonos belső vitát folytat saját két oldala között. Ezzel persze sok energia megy el, jobb lenne, ha kevesebb ilyen küzdelmet vívna, hisz az eredmény így is, úgy is ugyanaz lesz. Konfliktusba kerülhet társával is a racionalitás kontra emocionalitás miatt, mivel a másik fél a racionalitást képviseli (lehet, hogy nem mindig, de most igen), s próbálja ilyen érvekkel elterelni elhatározásaitól.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Eddig is jelentős energiákat mozgósított a tárgyalt területre, most pedig egy-kettővel nagyobb fokozatra kapcsol. Nemcsak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is érzékelhető változás: továbbra is ötletek özöne pattog ki agyából, ami a bőség zavarát is jelenti, sokszor saját maga sem tudja rangsorolni, melyikkel érdemes foglalkoznia, melyikkel most nem, vagy egyáltalán nem. Ezen felül a sors is támogatni látszik, a hosszú távú, már bejáratott törekvéseiben okvetlen, de az új ötleteknél is. Ami az utóbbiakban a leginkább akadályt jelent, az saját türelmetlensége illetve ismét azok a fránya racionális- praktikus szempontok, amelyekkel már több szinten és téren meggyűlt a baja. Ha túl sokat mérlegel egy-egy elképzelésén, akkor sikerül elérnie, hogy még azt se lássa biztosnak, ami fekete-fehéren teljesen stabilnak bizonyul. A legjobb tehát ha itt is igyekszik minél jobban intuíciójára hagyatkozni és minél kevesebbet tépelődni.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A lazább kapcsolatot fenntartó, illetve párkapcsolatukat éppen most megalapozó Oroszlánoknak viszonylag könnyű dolguk van, mert a másik fél és az Univerzum egyaránt támogatja törekvéseiket, s azon belül persze a kapcsolatot. Lehet, hogy kissé nagyobb távolságtartással, mint ahogyan azt a szülött szeretné, de ha nem erőlteti a tempót és intenzitást, akkor nagyon kellemes, lassan, de biztosan épülő viszonyról beszélhetünk.

A már elkötelezett (házassági vagy házasság-szerű) kapcsolatban élő Oroszlánok dolga jóval nehezebb, mert több tényező terheli a viszonyt. Elsősorban idegi jellegű, a másik fél türelmetlen, esetleg – az Oroszlán megítélése szerint – agresszív és ezt kezelni több türelem szükséges, mint amennyi az Oroszlánnak mostanában van. Sok változáson megy át a kapcsolat – bármennyi időre is nyúlnak vissza előzményei. A változás szükséges az életben maradáshoz, kérdés, hogy merre fordulnak ennek során a felek.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Mozgásszervi, ízületi, lerakódásos, kövesedéses jellegű problémák terhelhetik egészségét, de elég élénken jelentkezik a gyomor, emésztés (nőknél a női nemiszervek) érzékenysége, esetleges problémája is.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Szűz típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Mintha tudattalanjába két kis kobold fészkelte volna be magát és mindenféle dolgokat felpiszkálnak, amikkel nincs ínyére foglalkozni, de kénytelen, mert állandó ingerlés alatt tartják. Természetesen semmilyen gonosz szándék nem rejlik emögött, csupán egy ösztönzés, hogy sohase feledkezzék meg a karmikus munkáról, a mindennapok szerteágazó feladatai közepette sem. Próbálja meg minél hatékonyabb spirituális munkára fordítani ezeket az energiákat. Na meg azokat, amelyek munkája során borzolódnak fel, mert azokban is sok karmikus üzenet rejlik. (Majd a munka, hivatás résznél erre visszatérünk.)

Gyakorlati szempontból
Máskülönben is elég mozgékony, de most különösen: sokat jön-megy, elsősorban belföldön, de rövidebb külföldi kiruccanásokat sem lehet kizárni. Egy része összefügghet munkával is, azok – hogy, hogy nem – a kevésbé kellemes kategóriába tartoznak, más részük viszont kifejezetten megismerés, pihenés célzattal történik, s persze ezért szerethetőbbek.

Ami a gondolkodásmódot illeti: a szokottnál nagyvonalúbban és átfogóan, széles látókörből képes szemlélni a világot, s ha nem jut eszébe eredeti alapállása, akkor még azt is megtapasztalja, milyen, amikor az ember látja az erdőt is és nemcsak az egyes fákat. Egy pillanat alatt vissza tud kattanni analizáló mivoltába, s nekiállhat rágódni is azon, melyik nézőpont is a helyes. Jó lenne, ha minél több élményt raktározna el az átfogó látásmóddal kapcsolatban, hogy majd amikor ez elmúlik, akkor is tudja még használni.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Sajnos ez a terület sokkal hektikusabbnak látszik, mint amilyen az I. félévben volt, s főleg: mint ahogyan – joggal – szeretné azt a Szűz. Sok vita, esetleg háttérben történő intrika, pusmogás, jó szándékú, de rosszul elsülő kritkai és hasonlók érhetik. Sokszor az a benyomása, hogy hátba támadják és tehetetlen ezzel szemben. A nyílt konfrontációval járó jelenségek sem sokkal biztatóbbak: kénytelen itt is olyan jelenségekkel találkozni, amelyek indulati alapúak, s így nem biztos, hogy közmegelégedésre rendezhetők. Munkatársaival, beosztottaival való – máskor jó, sőt: kitűnő – viszonya átmenetileg megromolhat, különösen, ha érzékenyen  reagál rájuk. Ezekben is sok karmikus üzenet rejlik (lásd fentebb), s ha így próbálja felfogni, elveheti az élét és nagyon jól hasznosíthatja is.

A titkolt elemek között szerepelhet titkolt bosszúság afelett, hogy anyagi viszonyai nem fejlődnek olyan ütemben, ahogyan megérdemelné/szeretné.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Akik lazább párkapcsolatban vannak, ott érdekes tendenciák figyelhetők meg. Amennyire ilyenkor még kiforratlan a viszony, annyira ellentmondásos, hogy igen határozott elkötelezettséggel és jövőépítési szándékkal áll hozzá a dologhoz. Ha ez jó fogadtatásra talál, az remek, de lehet elriasztó hatása is, a másik fél (joggal) tarthat attól, hogy tőle is hasonló hozzáállást vár el, s erre nem biztos, hogy már készen áll. Némely esetben egyébként a másik alapmagatartását jellemezheti az elszánt igyekezet, ez esetben persze a Szűz szemléli némi távolságtartással a dolgot.

A tartós párkapcsolatoknál más a helyzet. Az utóbbi években 2012 elejétől – mióta a Neptun a Halakban jár – nagy hullámzások jellemezhetik a viszonyt, sok-sok illúzióval, félreértéssel terhelve. A szerencsésebb Szűznél azonban vannak olyan áldott periódusok, amikor a mély megértésnek egy jelentős minősége lép előtérbe és békés, szeretetteljes viszonyban lehetnek partnerével akár hosszabb időre is. Most egy ilyesféle periódus képe sejlik fel, amit nem lehet felhőtlennek tekinteni, de némi igyekezettel kihozható belőle az optimális jó.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Az idegi- lelki alapú problémák ideje lesz a második félév, amikoris lobos, gyulladásos jellegű betegségei keletkezhetnek, változatos szerveket, rendszereket érintően. Kiemelt a gyomor, emésztés, de a felső légutak, torok problémáit is meg lehet említeni. Ügyeljen arra, hogy minél kevesebbet idegeskedjen, illetve ne fojtsa el feszültségeit, hanem vezesse le valami jámbor módon.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Mérleg típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Érdekes, kettős hatás látszik ezen a téren: az egyik egy szelíd, de nagyon hatékony felismerés-rendszer, a másik pedig jóval dinamikusabb, ezért némelykor kifejezetten meg- és felrázó jellegű felismerés-rendszer, ami olyan erejű, hogy még hosszabb távú elképzeléseire, szellemi barátságainak köreire is kihatással lehet. Érdekes abból a szempontból is, hogy – bár a Mérleg valóban és kifejezetten társkapcsolat függő – az önállóság mindkét megközelítésben olyan szerepet kap a szülött életében, hogy már-már arra is lehet gondolni, hogy további életét inkább szeretné egyedül tölteni. Persze ez majd változni fog, de egyelőre megtapasztalja a függetlenség előnyeit élményeit.

Gyakorlati szempontból
Az otthon, ingatlan, család (haza) témakörét gyakran emlegetem a Mérlegnél a heti horoszkópokban. Ez a terület eddig is kiemelt volt, de tavaly december óra, mióta a Szaturnusz a Bakban jár, még nyomatékosabban hangsúlyos. Rendeznie kell ezekben a témakörökben egy csomó dolgot, ami kb. 30 év alatt felgyülemlett (ha van ennyi idős az érintett Mérleg…), és esetleg a szőnyeg alá söpörte. Most meg kell oldani, vagyonjogi kérdéseket, családi konfliktusokat, amelyek lehet, hogy több generáció alatt felgyülemlett jelenségek. Most megvan az ereje mindehhez és a praktikus eszközök is rendelkezésére állnak, így le tud zárni (ha nem is az idén, de a következő egy- másfél évben biztosan) hosszan elhúzódó dolgokat.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Ha vállalkozó, akkor a szokottnál is több tennivalója akad, fel- felbukkanó feszültségek, konfliktusok miatt. Ügyfele meggondolja magát, hosszas egyeztetés után kideríti, hogy ő mégsem rendeli meg azt a dolgot, vagy beleköt a teljesítésbe. Jobban járnak azok a Mérlegek, akik alkalmazotti viszonyban vannak, bár ott is ki vannak téve hasonló jelenségeknek, csak nem az ügyfelek, hanem például főnökeik részéről. Mindemellett a munka most egy viszonylag békés tevékenységnek látszik. Munkatársai (beosztottai, alkalmazottai) körében népszerűségre tesz szert, amit néha nem is ért, de örömmel elfogadja.

Jövedelmi viszonyai alkalmazottként kifejezetten szerencsésen alakulnak, ami sajnos a vállalkozói szférára nem mondható el (a Mérlegek szempontjából). Ott is megvan a felívelés, de nagyobb hullámzással, visszaesésekkel

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Az első blokkban (spirituális-karmikus szempontok) említett függetlenségi törekvések természetesen jól látszanak a párkapcsolat terén is. A lazább, vagy kezdődő kapcsolatot építő Mérlegeknél megvan a szándék a tartósságra is, de kevéssé jól tűrik a feszültségeket, így kérdés, hogy a sok apró konfliktus vajon mennyire kezdi ki, rongálja meg a kapcsolatot. Ha jól megnézi, milyen körülmények váltják ki a vitákat, akkor megállapíthatja, hogy csekély jelentőségűek, csak sokszor nagyobbra fújják fel.

Körülbelül hasonló vonatkozik a tartós kapcsolatban élő Mérlegekre is, az alacsony toleranciaszint számos esetben vitára készteti akkor is, amikor annak semmi értelme. Ha nincs párkapcsolatban, akkor a környezet képviselői jelentik az okot (ürügyet) arra, hogy belekössön a másikba, felcsattanjon, amikor az nem is időszerű és így tovább.

Baráti kapcsolataiban is jó, ha ügyel a mondottakra és gyerekével fenntartott viszonyában pedig még inkább. Különösen, ha kamaszkorú vagy/és még együtt élnek, a Mérleg benne is a függetlenségét fenyegető tényezőt láthatja.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A rövid távú egészségi anomáliákkal könnyen elboldogulhat, s ha akad is ilyen, különleges (természetgyógyászati) módszerekkel simán el tudja intézni. Kissé más a helyzet a krónikussá váló betegségeknél, de ezek nagy részét éppenséggel nem is érzékeli az ember – azért is válhatnak többek közt krónikussá. Ha mégis észlel bizonyos (szív- érrendszeri, felső légúti) tüneteket, akkor ne legyen rest, járjon a végére, megelőzhet egy csomó kellemetlenséget.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Skorpió típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Meg van győződve arról, hogy most minden más fontosabb és előbbre sorolandó, mint a spiritualitás, meg holmi karma, mert annyi dolga van másfelé, hogy nincs ideje és energiája ilyesmikkel foglalkozni. Lehet, hogy akár a Skorpió (akár bármely típus képviselője) meg akar feledkezni a karmáról, de az biztos, hogy a karma nem fog őróla megfeledkezni. Így hát arra a területre koncentárlódnak karmikus jellegű feladatai, ami már évek óta kísérti kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel és hegyekkel: a kommunikáció, közlekedés, bürokrácia stb. területére. Ezekkel konfrontálódva kénytelen mégiscsak foglalkozni saját hozzáállásával, fejlődésével, változásaival.

Gyakorlati szempontból
Szorosan kapcsolódunk az előző ponthoz, mert a lehető leggyakorlatibb teendők az ott is kiemelt kommunikáció, közlekedés, kontaktusok, bürokrácia, hivatalos ügyek, szabályok területén adódnak és a Skorpió osztatlan lelkesedésével egyáltalán nem találkoznak össze. Magyarán: meglehetősen utálja ezeket a teendőket, de nem tudja kikerülni. A kitartásnak nincs híján egy vérbeli Skorpió, most itt gyakorolhatja ezt erényként is akár.

Az otthon, család, ingatlan (haza) témaköre előtérbe kerül a második félévben. Valamilyen változás történik itt, amit a résztvevők elég vegyesen fogadnak. Családtag külföldre költözése, családi konfliktus, vagy egyszerűen csak egy 10-15 évente aktuális felújítás lehet többek közt a megnyilvánulási formája.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

A vállalkozó Skorpióknál a legkönnyebb a helyzet: olyan simán, már-már automatikusan mennek a dolgok, hogy a legjobb ha bele sem avatkozik. Félretéve a humort, mindenképpen jó, ha intuíciójára hallgat ilyen ügyekben, mert most szinte sohasem tud tévedni.

Bármilyen viszonyban (vállalkozói vagy alkalmazotti) is legyen, azért a munkatársakkal, üzletfelekkel történő kapcsolattartás nem tekinthető zökkenőmentesnek. Különösen az alkalmazott viszonyban foglalkoztatottaknál érvényesül, hogy elég sok egyenetlenség, elvi különbözőségek, viták tarkíthatják a viszonyt, munkatársakkal, d a beosztottakkal is. S a vezető státuszú Skorpióknál még élesebben kidomborodik, hogy most az érzékeny emberi kapcsolatok kezelése különös figyelmet igényel, s nem lehet elhanyagolni.

Jövedelmi viszonyai jónak látszanak, kifejezetten szerencsés időszaknak tekinthető ebből a szempontból a következő, de itt is látszik néhány csalódás, meghiúsult jövedelem vagy kisebb-nagyobb zökkenő, amitől azonban az egyenleg továbbra is erősen a pozitív tartományban marad.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A lazább kapcsolatban lévő, vagy ilyent pont most létesítő Skorpióknak ebből a szempontból is érdemes az intuícióra hagyatkozni, akkor mindig tudja mit kell tennie vagy nem tennie. Nagyon jó, már-már ideális kapcsolatot tud felépíteni hasonlóan érzékeny, érzelmi beállítódású partnerrel, mint amilyen ő maga.

A tartós kapcsolatban élő Skorpióknál az Uránusz Bikába lépése  (idén május 15-től – lásd még az éves általános elemzésben a jegyváltásoknál) indukálhat kapcsolati feszültségeket, méghozzá teljesen hirtelen keletkező feszültségeket, melyekről el sem tudta volna képzelni, hogy ilyen lehetséges, vagy hogy olyan okból, ami most itt kiderül, hogy lappangó problémaként jelentkezett. Ha túlteszi magát a meglepetésen, még mindig fel kell dolgoznia a helyzetet, s el kell valahogy rendeznie az ezzel kapcsolatban feltámadó indulatokat. A konfliktusok rendezhetők, szó nincs végzetes szakadásról, de ügyelni kell arra, hogy sohase feszüljön túl a húr.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A Skorpióknál (is) a keringés, szív ügyei látszanak fokozottan érzékenynek a második félévben.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Nyilas típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Amíg a Jupiter a Skorpióban jár (vagyis ez év novemberéig), sok olyan rejtett tartalom kerülhet felszínre tudattalanjából, ami gyerekkori, sőt: még tovább megyünk: előző életekből származó emlékekből áll, s amelyek jelentősen meghatározták egyéni életfilozófiáját, felfogását. Most ideje lehet felülírni ezeket, vagy „saját erőből” vagy némi segítséggel (oldások). Némi akadály látszik ezekben a folyamatokban, s az is lehet, hogy nem mindig tetszik, ami kiderül – például valamely előző élettel kapcsolatosan. De pont az a cél, hogy mindezt feldolgozza.

Gyakorlati szempontból
A mikrokörnyezetben (pl. szomszédság), közlekedésben, de kereskedelemmel összefüggésben is és bármilyen kommunikációs tevékenységben vegyes, nagyobb részt idegesítő elemek látszanak. Próbálja megőrizni higgadtságát és – főleg – toleranciáját, ami most mintha el akarna menni valahová.

Meggyűlhet a baja kommunikációs eszközökkel is, vesz valamit és nem válik be, vagy mindig lesz vele valami probléma.

Az otthon, család, ingatlanok terén viszont annál jobban alakulhatnak ügyei, néha már-már csodaszámba menő módon. Remek érzékkel megtalálja mindig az optimális megoldásokat (például ingatlan hasznosításánál, eladásnál, kiadásnál).

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Fontos periódus kezdődött a munkában a Nyilas típus szempontjából. Sok nagyon jó, praktikus ötlet jut eszébe, amit nyomban szeretne megvalósítani is – természetesen. Azonban egy részüknél olyan tényezőkbe ütközik, amelyek miatt mégsem tud nekikezdeni az adott tevékenységnek. Például külföldi érdekeltségből származó valamilyen nehézség; a szabályozók merevsége, vagy „a hivatalnak packázásai”; a környezetében, esetleg rokonságában felbukkanó irigység, ami miatt megpróbálják lebeszélni, súlyosabb esetben pedig félrevezetik, vagy még csúfabbat tesznek, intrika formájában.

Mindez nem befolyásolja mégsem anyagi viszonyainak alakulását, mert ott egyenletesen növekvő tendencia látszik, amit kevéssé vetnek vissza a vázolt tényezők, így azok inkább mentális szinten jelentenek akadályt, kisebb-nagyobb bosszúságot.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Ha az első félévben az addig még pártalan Nyilasnak sikerült kapcsolatot kialakítania vagy megszilárdítania, akkor jár jól, mert a második félév kozmikus körülményei ilyesmire nem igazán alkalmasak számára. A régebb óta vagy a közelmúltban kialakított, meglévő kapcsolatok ápolása nagyon fontos program lehet (persze, csak ha meg akarja tartani), mert elég sok feszültség terheli a vonatkozó területeket. A feszültségek forrása lehet kölcsönös konokság, amikor mindenki ragaszkodik saját álláspontjához. Ebben van egy jókora adat hiúsági kérdés is, mert attól tartanak a felek, hogy kevesebbek lesznek, ha jottányit is engednek álláspontjukból.

Baráti kapcsolatokkal is jobb csínján bánni. Sőt: azon Nyilasoknak, akiknek gyerekük van, velük is gyakorolhatják a türelmet, megértést, nagyvonalú felemelkedést a kisebb problémákon.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Szükségessé válhat esetleg valamilyen beavatkozás, túlterhelés, vagy mondjuk baleset következtében.  Az ilyesmi sohasem kellemes, de ez kifejezetten előnyösnek látszik, ráadásul emberi kapcsolataiban is jelenthet komolyabb fejlődést. Máskülönben a gyomor, emésztés (nőknél a női szervek) érzékenysége emelhető ki, valamint a mirigyeké, kiemelten a pajzsmirigyé.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Bak típus?

Spirituális-karmikus szempontból
A karma bolygója, a Szaturnusz 2017. decembere óta a Bakban jár, következésképpen a Bakokat neveli teljes gőzzel a maga sajátos eszközeivel. (Lásd a 2,5-3 éves periódusok a Szaturnusz jegyhelyzete az Aktuális rovatban, az előrejelzéseknél.) E típusnál tehát nehéz lenne eltéveszteni, hogy abban az időszakban, amíg a Szaturnusz a Bakban van, a szülöttek karmikus- spirituális fejlődése igencsak előtérben marad. Ugyanakkor ezek nagyon hatékony időszakok, érdemes kihasználni őket. Most pedig – ami a második félévre végig vonatkozik – van egy nagyon jó támogatása is, tehát kevésbé rigorózusan folytatja azt a nevelést. Sőt: adományokkal is kedveskedhet szülötteinek, érdemes figyelni, hogy össze ne keverjék az igazi és álcázott jótéteményeket.

Gyakorlati szempontból
Sokszor emlegettem a heti horoszkópokban, hogy milyen élénken működik mostanában az intuíciója. Ez nemcsak a megérzésekre vonatkozik, hanem arra is, hogy a legpraktikusabb dolgok megközelítésébe, döntéseinek előkészítésébe is hajlamos bevinni az intuitív elemeket. Jól is teszi, ha inkább rájuk hagyatkozik, mert továbbra is nagyon jól szuperál a dolog. Emellett persze a racionális oldala sem hever parlagon, kreativitása is felélénkül és egy sereg új ötlete támad, ami azért különös, mert a nagy újító éppenséggel nem a Bak (hanem szaturnuszi párja, a Vízöntő). Most mégis úgy látja, meg kell reformálni bizonyos dolgokat, akár munkájában, vagy a háztartásban, vagy a gyereknevelésben – illetve mindenhol.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Tudjuk, hogy a Baknál a lehető legfontosabb terület a munka, hivatásé. Ez most sincs másként, bár a hangsúly kétségtelenül kissé áttevődött oda, hogy az aktuális nagy életcél saját személyiségének gondozása. Ha önálló vállalkozó, akkor jár a legjobban (hogy, hogy nem, ez több jegynél kijött) – nyilván saját maga dönt egy sereg dologban, s bár természetesen alá van vetve a nagy törvényszerűségeknek, de mégis nagyobb a mozgástere. Nos, ebben a helyzetben legalább a már emlegetett kreativitását ki tudja élni, ha adódnak is akadályok, zökkenők. Az alkalmazotti viszony – legyen beosztott vagy vezető – most sok frusztrációt sejtet, amit ráadásul nem is tud jól levezetni, túl sok bennük az objektív elem, ahol nem lehet közvetlen felelőst találni. A türelem a legjobb ötlet, amivel jobban át tudja vészelni a hullámvölgyeket.

A jövedelmi viszonyok is elég hullámzónak látszanak – bármelyik formában is dolgozzon. Nem ez a félév tűnik a folyamatos jövedelemnövelő alapozás idejének. 

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Szerencsére a tartós társkapcsolatban élő Bakokat társuk támogatja érzelmileg és gyakorlatilag – akkor különösen, ha a Bak nem hárítja ezt el. A társ megértő és kevésbé tragikusan fogja fel a történéseket, mint ahogy arra a Bak egyébként hajlamos, ezért is érdemes hallgatni rá, bármennyire is berzenkedik ez ellen főleg holmi hiúsági szempontok mentén. Máskülönben jól harmonizálható, stabil területnek látszik ez a nagyon fontos vonatkozása az embernek.

A lazább kapcsolatot építő Bakoknál a váratlan fordulatokra kell számítani. Ezeket a Bak általában is nagyon nehezen viseli, s a második félév nyitó képletében is igen élénken látszik, hogy nem tud vele mit kezdeni, s a legszívesebben inkább visszafordulna és felszámolná az éppen hogy elkezdődött viszonyt. A rugalmasság gyakorlására kiválóan alkalmasak ezek a szituációk és biztos, hogy érdemes kitartani, mert sokkal több potenciális lehetőség látszik abból a kapcsolatból, mint amit az első nehézségig meg tudott volna már élni.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A keringéses panaszok több típusnál visszatérnek, így a Baknál is: ideges eredetű, illetve mirigyrendszerrel összefüggő problémák képzelhetők el. Ezen kívül a máj, nyirokrendszer érzékenysége továbbá a vizeletkiválasztás zavarai sem zárhatók ki.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Vízöntő típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Rengeteg elraktározott információ áramlik fel tudattalanjából, mióta a Szaturnusz a Bakban jár (2017.12.20-tól). Gyerekkori emlékek, benyomások, beidegződések gyökerére tapinthat rá, elvont üzenetek állnak össze a gyakorlatban is használható módszerekké. Ez nem mindig kellemes, vannak kínos felismerések is, de nagyon fontos, hogy miként dolgozza fel az egyes elemeket: karmikus segítségként fogja-e fel, vagy a visszamenőleges sebnyalogatásra használja. Ha az előbbit választja és a karma természetesen működésének tekinti a folyamatot, sok és élénk spirituális élményben és dinamikus fejlődésben lehet része.

Gyakorlati szempontból
A levegősöknél eleve fontos jellemző, hogy idegileg könnyen ingerelhetők (másként: hisztisek). A most következő periódusban ez fokozottan érvényesül a Vízöntőknél, néha pattanásig feszülnek az idegei és kevésbé tud következetes lenni, mint kellene és mint szeretné. Próbálja meg valamilyen erőteljes tevékenységgel elterelni energiáit a felesleges, öncélú „probléma-tupírozásról”, hogy hatékonyabban tudja felhasználni azokat. Hivatás, önérvényesítés terén adódó akadályoknál különösen érdemes résen lennie.

Az otthon, család, ingatlan témakörben váratlan eseményekre számíthat, amelyek egy része tartozhat a kellemes meglepetés kategóriájába is akár, más része pedig sajnos a kellemetlenébe. Ha esetleg valamilyen jogi vita eshetősége merülne fel, jobb, ha kikerüli az ilyen eljárást, mert valószínű, hogy a rövidebbet húzná.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Vegyes tendenciák mutatkoznak e téren. Lehet, hogy tudna tenni annak érdekében, hogy csökkenjen az előnyös folyamatokat gátló, azokkal szembe menő hatások ereje. Ugyanis egy részük saját türelmetlenségéből (idegességéből) ered – lásd az előző pontban mondottakat. Ha képes mérsékelni magát, máris gördülékenyebben tud áramlani az az energia, ami most kifejezetten szerencsés hivatása, munkája szempontjából, ennek következtében jövedelme szempontjából is. Máskor nem jellemző, hogy túlzottan sok érzelmet vinne bele az ilyen ügymenetbe, most azonban tele van ilyen motívumokkal, amiket nehezen tud kezelni, hiszen szokatlan számára a jelenség.

Az érzelmi motívumok túlsúlya pedig arra akarja felhívni a figyelmét, hogy van mit tennie bizalma kiépítésében és megtartásában. Hogy képes legyen hinni abban, hogy akkor is jól alakul munkája és keresménye, ha annak pillanatnyi logikus alátámasztása semerre sem lelhető fel, nem látszik. Lehet, hogy már másnap megmutatja magát a lehetőség. Minél kevésbé kétkedik, annál hamarabb.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A fokozott idegfeszültség természetes levezetése – sajnálatos emberi gyakorlatként – ott adja magát, ami a legközelebb van, például a közel álló embereken keresztül. Nos, a párkapcsolat ebben a félévben pontosan erre látszik alkalmasnak, úgy ha a lazább, mint az elkötelezett, házassági jellegű kapcsolatról legyen szó. A partnert bokszzsáknak használni átmeneti megoldást ugyan jelenthet, de hosszú távon igencsak romboló lehet, tehát érdemes megfontolni, hogy esetleg jobb lenne egy valódi bokszzsákot alkalmazni. Annál is inkább, mert a partner azért visszaszól – ha ütni nem is üt – és nem hagyja magát, legyen egyébként bármilyen laza, rugalmas, ami sok, az sok lesz neki is.

A békés szünetekben mutatkozik meg, hogy valójában nagyon jó kapcsolatokról lenne szó, amiket kár veszni hagyni.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A feszültség kisülése történhet betegség formájában is, gyulladásos, lobos, váratlanul felbukkanó egészségi problémákkal. A tüdő és a gyomor területe látszik a leginkább érzékenynek, illetve nőknél a női nemi szervek, elsősorban a méh.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Halak típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Mivel a Halak hajlamos mindenféle más dimenzióban létezni, mint a földi háromdimenziós tér, amikor erre fokozottan készteti valamilyen motiváció, lehet, hogy ideges lesz. Másként fogalmazva: úgy gondolja, foglalkozik ő eleget a spiritualitással meg a karmával, nem szükséges még külön lelkigyakorlatokat is végeznie. Pedig természetesen a karma kirója a személyre szabott feladatokat ilyen helyzetben is, s a vele szemben tanúsított ingerültség sem jár halasztó hatállyal, bizony el kell végezni a munkát – ha tetszik, ha nem. Erről jobb, ha minél hamarabb meggyőzi magát, bár a második félévre vonatkozó konstelláció azt sejteti, hogy nem fog könnyen menni.

Gyakorlati szempontból
Szívesebben mozog most a háromdimenziós térben (lásd fentebb), annál inkább, mert kreativitása fokozódik, remek ötletei támadnak, s különösen a vállalkozó Halaknál megnő ezek jelentősége. A forgalom, szervezés terén okvetlenül, de számos újítás is eszébe juthat műszaki ügyekben, de például művészeti ügyekben is. (Érdemes ebből a szempontból újra, vagy egyáltalán elolvasnia az éves előrejelzésben az Uránusz jegyváltását a Bikába.) Ami visszafoghatja, az az időzítés: rá kell éreznie: mikor áll együtt minden körülmény valami újnak a befogadására, mert ha hamarabb akarja ötletét érvényesíteni, nem talál még hozzá vevőkört (vagy a szó szoros, vagy átvitt értelmében), ha pedig kicsit késik, akkor megelőzik mások.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Három különböző státuszt lehet figyelembe venni most a típusnál. Kezdjük a vállalkozói szférával, ahol már jártunk futólag a kreativitás révén. Elég egyenletes fejlődés látszik ezen a területen, bár számolni kell néhány (a félév során legalább 2, de több is lehet) olyan kellemetlenséggel, ami kicsit megakaszthatja az ügymenetet. Rendelések visszavonása, meg nem valósult teljesítés lehet a háttérben. A munkavállaló, alkalmazotti viszonyban és a munkát köteles tevékenységnek tekintő Halak köreiben sok erőfeszítés látszik, fajnos ehhez mérten csekélyebb eredménnyel. Azoknál a Halaknál, akik vezetők vagy bármilyen pozícióban vannak, de hivatásnak tekintik foglalkozásukat, nagyon jó lehetőségek látszanak, amelyeket kitűnően ki tudnak aknázni – ha nem veszítik el türelmüket időnap előtt. Érdemes kitartani, mert ez esetben mindenképpen beérik az eredmény.

Bármelyik verzióról is van szó, a jövedelem talán nem éri el azt a szintet, amit a szülött várna a befektetett energia megtérüléseként. Ebben viszont annak is lehet szerepe, hogy esetleg a kelleténél több energiát fektet be adott területbe.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A rövidebb távú, lazább kapcsolatok kialakítása, fenntartása egyszerűbbnek tűnik. S nemcsak azért, mert ez sokszor valóban egyszerűbb, mint egy pár évtizedes kapcsolat életben tartása, hanem azért, mert most szerencsésen összetalálkoznak az egyéni törekvések az általánosságban megnyilvánuló tendenciákkal. Persze arról szó nincs, hogy minden simán megy folyamatosan, a szükséges karmikus leckék e fontos területen el nem maradnak. A legnagyobb dilemmát a racionális és emocionális szempontok ütközése okozhatja, s jól teszi, ha inkább a szívére hallgat.

A tartós kapcsolatban élő Halaknál nem zárható ki egy kisebb házassági krízis sem (nem a hét évenkénti valószínűleg, hanem kisebb periodicitású, vagy ciklikusságon kívüli). Különösen kiéleződik az akaratérvényesítés kérdése méghozzá kölcsönösen. A Halak, lehet, hogy pont most jön rá, hogy eddig túlságosan engedékeny volt és ennek most véget vet, a partner pedig vagy ugyanekkor jut hasonló következtetésekre, vagy eleve hajlamosabb domináns módon viselkedni, s erről továbbra sem kíván lemondani – máris kész a konfliktushelyzet. Hogy hogyan vezetik le, az türelem, intelligencia kérdése.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A keringés, szív érzékenysége látszik nem utolsó sorban idegi alapon. Ingadozó vérnyomás, a vérösszetétel problémái, esetleg vérszegénység lehetnek a megnyilvánuló tünetek, hosszabb kivizsgálásnál pedig még további elemek is kiderülhetnek. A gyomor, emésztés és nemi szervek anomáliáit is meg kell említeni.

Archív heti előrejelzések

20. hét 2019.május 13-19. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.05.06-12. közötti hétre 

05.06. „Az akadémikusok nemet mondtak Palkovicsnak, az MTA nem adja magától az intézeteket – A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közgyűlése hétfőn egyértelmű többséggel elutasította a minisztérium tervét: az akadémikusok nem adják át a kutatóintézet-hálózatot, és azt sem fogadják el, hogy a kormánynak gyakorlati többsége legyen a magyar tudomány felügyeletében. Ezzel elbukott Palkovics László IT-miniszter terve, hogy megegyezéssel kényszerítse bele az Akadémiát a kutatók nagy többsége által elutasított megegyezésbe.

(…)

A közgyűlés előtti utolsó pillanatban Palkovics László bejelentette, hogy ha nem szavazzák meg az ő tervét, akkor máshogy, de mindenképpen el fogják venni a kutatóhálózatot az Akadémiától. (…) Hogy a kormánytöbbség valóban meglépi-e, hogy a tudomány képviselőinek egyértelmű többségével szemben lényegében államosítja a magyar tudomány fő intézményrendszerét, meglátjuk. A magyar tudomány képviselői mindenesetre maguk nem mentek bele ebbe az utcába, ezt pedig az akadémiai közhangulat érezhetően tudománytörténeti jelentőségű nemet mondásnak tekinti. Véletlen, de a közgyűlés döntése után elment az áram az Akadémia székházában, az akadémikusoknak már félhomályban kellett dönteniük a személyi kérdésekről.”

(Index)

A cikk linkje:

https://index.hu/techtud/2019/05/06/az_akademikusok_nemet_mondtak_palkovicsnak_az_mta_nem_adja_magatol_az_intezetek

 

A májusi télben (vigasztalan eső esett egész nap és igencsak hideg volt, ha esetleg már nem emlékszünk erre) tüntetők maroknyi, ám elszánt csoportja állt ki az Akadémia függetlensége mellett.

 

A Merkur trigon Jupiter, és Vénusz trigon Jupiter úgy látszik meghozta a békés tudósok bátorságát és kiállását. Nem kevés energiát kölcsönhött ehhez az 5-én egzakt Mars szembenállás Jupiter is, s a lassan kezdődő Jupiter kvadrát Neptun is bizonyára szerepet kapott a meglehetősen szokatlan reakcióban. Mindig hozzátehetjük persze a Szaturnusz-Plútó együttállás igen jelentős hatását is.

 

 

05.06. „Orbán Viktor szerint Manfred Weber alkalmatlan ez Európai Bizottság vezetésére

Heinz-Christian Strache osztrák alkancellárral tartott sajtótájékoztatót hétfőn a magyar kormányfő Budapesten, amelyen világossá tette, hogy az Európai Néppárt csúcsjelöltjét, Manfred Webert alkalmatlan jelöltnek tartja az Európai Bizottság vezetésére. – Baráti tárgyalásokon vagyunk túl, a kétoldalú kapcsolatok rendezettek és sikeresek – kezdte Orbán Viktor, aki szerint fontos kérdés volt az európai biztonság és a határvédelem kérdése, hiszen Magyarország Ausztria határszakaszát is védi, ráadásul mióta jobboldali kormány van Ausztriában, azóta az osztrák kormány is bevándorlóellenes. Hozzátette: azért is értett egyet mindenben az osztrák politikussal, mert mindketten változást szeretnének Európában, fontosnak tartják a keresztény értékeket, és ellenzik a bevándorlást. (…)”

(168 óra)

 

Emlékeztetőül: nem oly régen Orbán Webert kiválóan alkalmasnak találta, de se szeri, se száma kormányfőnk véleményváltásának, ez is elfér a többi között. Ellenben a Nap trigon Szaturnusz a célirányos kormányzati működést jelzi, a Merkur aktivitása a fokozott kommunikációs tevékenységet, a Jupiter kvadrát Neptun pedig nagyjából azt, hogy bármi megeshet és annak az ellenkezője is.

 

 

05.07. Káslerék milliárdokkal kitömött erőközpontba centralizálnák a kultúrát – A jövőben nyugodtan politizáljon, “álljon bele az európai és magyar értékek védelmébe” a Petőfi Irodalmi Múzeum, amelyet nemzeti jelentőségű irodalmi erőközponttá kell fejleszteni – ezt irányozza elő a hvg.hu birtokába került kormányzati előterjesztés. Az Emmi titkos javaslata ösztöndíjat és képzést biztosítana a “magyar érdekeket szem előtt tartó” újságíróknak, a pezsgőbb kulturális élet érdekében előírná a támogatott szerzők kötelező fellépését, és szakítana az “író ír írónak” elitista gyakorlatával. Milliárdokat szánnak arra, hogy az irodalmi múzeum “a magyar mátrix kiemelt és vonzó erőterévé” váljon, az ingatlana pedig az írószövetségek és a kultúra centrális székhelyévé.

 

„Kulturális korszakba kellene ágyaznunk a politikai rendszert”, új szellemi és kulturális megközelítésre van szükség – jelentette ki tavaly, az újabb kétharmad megszerzése utáni első tusványosi – így köztudottan célmeghatározó – beszédében Orbán Viktor. Az akkor már javában zajló kultúrharcot is dicsérte a kormányfő, sejtelmesen hozzátéve, hogy ezen a téren „nagy változások előtt állunk”.

Kifejezetten erre, a miniszterelnök kijelentéseire hivatkozik az a kormány számára készült, még titkos előterjesztés, amely lapunk birtokába került. (…) Az nem derül ki belőle, hogy az előterjesztés mikor kerül a kormány elé, így mikor dönthetnek róla. Részletesen kidolgozott, konkrét lépéseit azért is hozzuk nyilvánosságra, mert jól mutatja, miben gondolkodnak nemcsak a múzeum, de az egész „magyar nemzeti kultúra” jövőjét illetően.

(…) A PIM körül már tavaly állt a bál, amikor Kásler Miklós váratlanul eltávolította a múzeum éléről Prőhle Gergelyt. Az új főigazgató, Demeter Szilárd által irányított, „erőközponttá” felpumpált intézményre a tárca javaslatában nem sajnálják a közpénzt: 2019-ben a PIM költségvetésére fordított 2,9 milliárd forinthoz képest 2020-ban és 2021-ben is duplájára emelnék a intézményre költött összeget.

(…)

A PIM a közbeszéd alakítójaként: “Ha úgy tetszik: politizáljon. Álljon bele az európai és magyar értékek védelmébe. Generáljon társadalmi vitákat. Provokáljon ki produktív konfliktusokat” – írják. A politikai vonal az anyag más részeiben is megjelenik, egy helyen például arra jutnak Káslerék, hogy „Írócentrikusság” helyett „olvasó- és látogatóközpontúság”: „A PIM-et ki kell mozdítani az elitek klubja berendezkedésből, a horizontját ki kell tágítani, (…) a jövőben minden erejével azon kell lennie, hogy az »író ír írónak« berögzült gyakorlatát felülírja.” (…) A PIM, mint kulturális inkubátorház: „Olyan társadalmi programokat kell kezdeményeznie és menedzselnie, amelyek a lehető legszélesebb olvasói kört érik el az egész Kárpát-medencében.”

(…)

Médiaipari tehetséggondozás a „magyar érdekeket szem előtt tartó újságíróknak” (…)

A javaslat a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, Bártfai-Mager Andrea feladatává teszi, hogy intézze az ehhez szükséges rendeletmódosításokat.

Átszabott ösztöndíjak: a támogatott íróknak kötelező fellépni. (…) már az ösztöndíj kiírásban előre rögzítenének „havi vagy kéthavi kötelező rendezvényi fellépést a PIM-ben”. Így „a PIM rendezvényeire a Móricz Zsigmond ösztöndíjasok az irodalmat, az Örkény István ösztöndíjasok a drámákat (színészekkel, felolvasószínházzal, bemutatókkal), a Babits Mihály ösztöndíjasok a világirodalmat szállítanák”.

(…)

Mint írják, a „PIM tagintézményeinek mindegyike fejlesztésre szorul”, de a Károlyi-palotára korábban készült, forráshiány miatt elakadt ingatlanfejlesztési-terv „bármikor aktualizálható”, az OSZMI ingatlanjaira is készült már felmérés. A Mesemúzeumnál már zajlik is a munka, és elkezdődött a Kassák Múzeum ingatlanának átadása is a PIM-nek, hogy egy igazi „rendezvényhelyszín-ökoszisztéma” jöjjön létre. (…)”

(hvg.hu)

 

A kiszivárgás a Jupiter kvadrát Neptunnak köszönhető. A hátborzongató tervezet (amelyet folytatólag tovább publikál a Hvg) pedig régebbi agyszülemény, amely alighanem folyamatosan készült.

 

 

05.07. „…Bernard-Henri Lévy francia filozófus budapesti látogatása során két órán át beszélt Orbán Viktorral — a beszélgetés leirata most a Le Point hetilapban is megjelent. A leiratból a Hvg.hu fordított le szemelvényeket, mi ezekből szemezgettünk.

(…) Macronról: „Jó személyes kapcsolatom van vele. Csak azt gondolom, hogy túlságosan intellektuális ahhoz, hogy ezt a mesterséget űzze.” (…)

Recep Tayyip Erdoganról: „Egy dolgot kell tudnia róla. Hatalmas focista. Mint én. És van valami, ami közös a focistákban: az az izom a hát alsó részén. (…) És amikor először találkoztunk, megtapogattuk egymás hátát.”

„Én vagyok a legkeresztényebb, tehát a legeurópaibb az európaiak között. Európa DNS-e vagyok, annak az őrzője.

(Magyar Narancs)

 

Erős kommunikációs aktivitást mutat a Merkur (lásd fentebb), de a kormányzati ihletet nagy mértékben segíthette a Nap szextil Neptun is. Jegyezzük meg egy időre ezt az Európa DNS-e vagyok szösszenetet, hátha lesz még vele dolgunk. Na meg olyan jól is hangzik.

 

 

05.08. „Az Országos Bírói Tanács kezdeményezi Handó Tünde felmentését – Az Országos Bírói Tanács (OBT) szerdai ülésén elfogadott határozatával kezdeményezi Handó Tünde, az Országos Bírói Hivatal (OBH) vezetőjének felmentését, értesült az Index. Az OBT egy felügyeleti szerv, amely törvénysértések észlelése esetén jelez az OBH-nak, amelynek elvileg ki kellene vizsgálni ezeket a vélt törvénysértéseket. Az OBT egy év alatt nyolc törvénysértésről jelzett Handó hivatala felé, érdemi lépés azonban egyik ügyben sem történt. (…) Handó reagált: Alaptalanul vádaskodnak … egyetlen céljuk, hogy minél nagyobb zavart keltsenek a bíróságok körül. (…)”

 

A (szintén) rendkívül szokatlan lépés a Szaturnusz-Plútó együttállás radikális politikai cselekményekre ösztönző hatásán kívül az életbe lépő Jupiter kvadrát Neptunnal és a Vénusz fokozott aktivitásával hozható kapcsolatba. (A Vénusz egyidejűleg trigonálja a Jupitert, kvadrátolja a Szaturnuszt, majd kisvártatva egzakt módon a Plútót és a két Holdcsomót.) Emlékeztetőül, vagy ha valaki nem tudná: Handó Tünde mellesleg Szájer József felesége, tehát erősen berkeken belüli személy, s mellesleg Bika, hogy a Vénusz illetékességét a jogon kívül alátámasszuk. Mivel felmentéséhez kétharmados döntés szükséges, nem valószínű, hogy eredményre vezet a kezdeményezés, de mégiscsak feltűnő.

 

 

05.09. Zajlanak az érettségi írásbelik és gerjed körülöttük némi botrány is. A matematika feladatok ellen tiltakoznak a diákok, a történelem vizsga témaköre (is) kiszivárgott és keringett a neten, ami példátlan a magyar rendszer történetében.

 

Hivatkozásaink nem változnak, nyilván a heti készletből gazdálkodunk, a Merkur és Jupiter minden fényszöge felsorolható lenne itt is.

 

 

05.09. „Annál az iskolánál is osztogatták Puzsér Róbert „elfogadhatatlan” ellenzéki jelölteket listázó szórólapját, ahová az ezen támadott I. kerületi polgármesterjelölt, V. Naszályi Márta kisfia is jár, a gyerek felnőtteket megszégyenítő higgadtsággal reagált az anyját gyalázó lépésre. A PM politikusa szerint egyetlen iskolánál sem lenne szabad kampányolni, a politikai pedofília nem jelenhet meg Budapest utcáin. Puzsér visszatámadással reagált, szerinte V. Naszályi használja a gyerekét “fegyverként” egy politikai vitában. (…) Az LMP és Jobbik által támogatott főpolgármester-jelölt a budavári ügyekben évek óta nagyon aktív V. Naszályit úgy jellemezte: „gyűlölködő, agresszív, arrogáns és összeférhetetlen balliberális rettegő”.

Ezzel a listával kampányoltak hétfőn reggel annál az iskolánál is, ahová V. Naszályi gyermeke is jár, az aktivista a politikus beszámolója szerint a Sétáló Budapest szórólapját osztogatta. Így az általános iskolás fiának is a kezébe nyomott egy szórólapot, aki erre kérdőre vonta:

„Azt tudja, hogy itt az első név az anyukám?” A gyereknek ezzel állítólag sikerült annyira meglepni Puzsér aktivistáját, hogy az még válaszolni sem nagyon tudott.(…)”

(hvg.hu)

 

A szórólapról már május 2-ától cikkeztek, s valamivel még korábbi persze a keletkezése, habár nem mutat nagy szellemi teljesítményre, hogy hosszan kellett volna érlelődnie. Aktuális „eredményéhez” ismét a Merkurhoz folyamodunk, úgy is, mint a kommunikáció, mint a tanulóifjúság jelölőjéhez. A hét közepére- végére egy fényszöge maradt: az Uránusszal való együttállás, ami mutatja a meglepetést is. Természetesen a Jupiter kvadrát Neptunnak is tulajdoníthatunk szerepet ebben az aprócska ügyben.

 

 

05.10. „71 éves MSZP-s aktivistával dulakodott egy közteres – Az aktivisták az óbudai szocialista polgármesterjelölt, Kiss László szerint engedéllyel tartózkodtak a helyszínen, amit a közterület-felügyelő vitatott, és el akart futni az ezt bizonyító dokumentummal. Az egyik aktivista vissza akarta kérni a dokumentumot, ekkor állítása szerint a közteres ököllel arcon ütötte. (…) ami az elmondása szerint látható több, azóta a rendőrség által is megtekintett közterületi kamera felvételén is, de az esetről az aktivisták is videót készítettek. Ezeket az Indexhez is eljuttatták: látszik rajtuk, hogy a közteres fenyegető mozdulatot tesz az aktivista felé, de hogy ez lökés, ütés vagy más mozdulat, az nem egyértelműen kivehető. (…) Az ügyben megkerestük a rendőrséget, akik azt válaszolták: “2019. május 10-én 13 óra 49 perckor bejelentés alapján intézkedtek a rendőrök Budapesten a III. kerületben, a Kaszásdűlő HÉV megállóban. A Budapesti Rendőr-főkapitányság bántalmazás közfeladatot ellátó személy eljárásában bűntett gyanúja miatt nyomozást indított. A bizonyítékok beszerzése és a tényállás tisztázása folyamatban van.”

(Index)

 

Csak hogy a szépen, folyamatosan burjánzó köznapi (egyre nemzetibb) erőszak se hiányozzék. A Mars folyamatosan szemben áll a Jupiterrel és kvinkunxolja a Plútót.

 

 

05.12. Hogy mégis valami kedélyesebbel fejezzem be a visszapillantót: „Az első, hivatalos magyar steaksütő bajnokságon jártunk. (…) a bírák először a szemükkel esznek: milyen a grillrács mintázata a szigorúan három centi vastag, argentin marharostélyoson, és milyen a rózsaszín árnyalata belül, a pontozást ezen a téren fényképes ábra segíti, a túl barna épp olyan kevés pontot ér, mint a túl piros. A kettévágott steak egyik fele van felszeletelve, a bírák ebből vesznek egy-egy szeletet. (…) nyolc versenyző nevezett – volt, hogy egy csapaton belül a tagok külön indultak –; részben az ismeretlenség miatt is szervezték most szombatra a versenyt, a kétnapos barbecue-kupával egyszerre: a versenybarbecue-zés már valamivel korábban, pár évvel ezelőtt elterjedt az országban. (…)

(Index)

 

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.05.13-19. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: május 15. Nemzetközi klímaváltozási akciónap

Május 15-én … összefog az egész világ, hogy a Nemzetközi Klímaváltozási Akciónap keretében felhívják a figyelmet a bolygónk éghajlatát fenyegető veszélyekre, és a klímaváltozás által előidézett, vészjósló természeti változásokra.

A kutatók hevesen vitáznak arról, hogy a felmelegedést milyen mértékben idézik elő természeti hatások (a napsugárzás erősödése, a vulkáni tevékenység, a Föld pályaelemeinek változása) és milyen mértékben emberi tevékenységek. Az ENSZ klímaváltozással foglalkozó nemzetközi szakértői testülete 2007-ben megállapította, hogy a globális felmelegedés ténye nem vonható kétségbe, s azt az ember okozza.

(…)

James Lovelock, a bioszféra és a geoszféra kölcsönhatásainak neves szakértője, a Gaia-hipotézis megalkotója már 1992-ben arra figyelmeztetett, hogy a globális felmelegedésre elsősorban nem az egyre melegedő éghajlat fog bizonyítékul szolgálni, hanem a rendkívüli időjárási jelenségek gyakoribbá válása. Öt év elteltével ezt már minden kétséget kizáróan tapasztalni fogjuk – mondta akkor. És tapasztaljuk is. A múlt század közepe óta az addigi átlagos hőmérséklet-változásokhoz képest az eltérés egyre nő. (…)

A Föld népessége becslések szerint 2050-re több mint tízmilliárdra duzzad, még nagyobb nyomásnak kitéve a természeti erőforrásokat.

(…)

Mi a teendő most?

Többen arra hivatkoznak, hogy Földünk hosszú történelme során már sokszor változott az éghajlat, olyan is volt, amikor a Déli-sarkon pálmafák nőttek és krokodilok úszkáltak a tengerben. Azonban a mostani változás rendkívül gyorsan következik be, és nincs esélyünk az alkalmazkodásra. Még ha az összes emberi eredetű kibocsátást teljesen leállítanák, a változás akkor is folytatódna. E problémán csak a tudatos energiafelhasználás, a tudatos életvitel, és a környezet fokozott védelme segíthet. Ennek érdekében törekedjünk a környezettudatos magatartásra mindennapjaink során is, vásároljunk inkább környezetbarát és energiahatékony termékeket, keressük az ökocímkéket! Fontos tudni ugyanakkor, hogy hozzájárulhatunk a más ágazatokból eredő kibocsátások csökkentéséhez is a hulladék mennyiségének visszafogásával, vagy például azzal, hogy odafigyelünk arra, hogy a hulladék újrahasznosítható vagy komposztálható legyen. Szemléletes példa, hogy egy alumínium edény újrahasznosítása tízszer kevesebb energiába kerül, mint egy új gyártása. Emellett, mindannyian sokat tehetünk a szén-dioxid mentes társadalom megvalósításához a megújuló energiaforrások alkalmazásának előmozdításával.”

(SURVIVE ENVIRO Környezetmenedzsment Tanácsadó Nonprofit Kft)

 

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. május 1-31-ig.
Nap: Bika 10°21´ – Ikrek 10°15´
Merkur: Kos 19°55´ – Ikrek 22°34´
Vénusz: Kos 12°31´ – Bika 20°11´
Mars: Ikrek 20°12´ – Rák 10°14´
Jupiter: retrográd Nyilas 23°43´ – 20°42´
Szaturnusz: Bak 20°31´ – retrográd: 05.01-től – Bak 19°43´
Uránusz: Bika 3°00´ – 4°40´
Neptun: Halak 18°2´ – retrográd 05.22-től – 18°37´
Plútó: retrográd Bak 23°8´ – 22°50´
Holdcsomó: Rák 21°13´ – 18°2´

 

A Hold a héten
Szűz 05.14. 20.50-ig
05.14. 20.50-től 05.16. 23.25-ig Mérleg
05.16. 23.25-től 05.19. 3.21-ig Skorpió
05.19. 3.21-től Nyilas

Holdfázis: telihold (Nap szembenállás Hold) május 18. 3 óra 21 perc.

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma hétre szaporodott.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 1. Ismét életbe lépett a Jupiter kvadrát Neptun fényszög, amelyből egyszer már volt szerencsénk ízelítőt kapni, 2018.12.18-2019.02.17. között. (Meg 2012. június-július, majd 2013.01.20-04.05. között.) A mostani periódus 2019.05.08.-10.20. között esedékes. Egzakt lesz másodszor 06.16-án, harmadszor pedig 09.21-én.

Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik.

Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is.

A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

05.11-én volt egzakt a Nap trigonja a Szaturnuszhoz. E hét csaknem a feléig érvényesül. Fegyelmezettség, önmérséklet, célirányosság, határozottság, felelősségtudat és méltóság a főbb tartalma. Emellett az ego keretek közé szorítását is jelenti, ez segít hozzá az önmérséklethez. Ezzel szemben különféle kompenzálási törekvések is tapasztalhatók, túlzásokkal. Nagy koncentrációs készség, kitartás, eredményes tevékenységre való törekvés és kézzelfogható eredmények is kalkulálhatók a fényszöggel, azonban csak akkor, ha előkészítésük már megtörtént, vagy nagyon rövid idő alatt is realizálhatók. Az aspektus egész időtartama nincs több 5-6 napnál, így – általában – eget rengető horderejű dolgokra nemigen lehet gondolni.

 

05.11-én volt pontos még a Nap szextil felszálló Holdcsomó is, a karmikus feladatokra való figyelmeztetés szelídebb formájával, a hét egyharmadáig- feléig.

 

05.09-én kulminált a Vénusz trigon Jupiter. A hét legelején lehet még rá számítani. A dinamizmus jellemző erre a bolygókapcsolódásra, amely alapjelentésében kompromisszumkeresést, békés megoldásokat, kellemes kapcsolatépítést, jó nemzetközi viszonyokat mutat. Azonban sajnos a Jupiter korláttalan, a Vénusz pedig könnyelmű – számos jó tulajdonságuk mellett, s emiatt sokszor olyan helyzetek állhatnak elő, amelyek szerencsésen végződnek, de addig még egy sor probléma előzi meg a végkimenetelt. Nagy idealizmus és erkölcsi tartás jellemzi, legalábbis deklarálás szinten. Ez nem zárja ki, hogy aki deklarál, néhanap bele ne menjen jogilag vagy csak az íratlan szabályokat mellőző kétes helyzetekbe. Ezekben a szituációkban két fő motiváció érhető tetten: az egyik az említett vénuszi könnyelműség, a másik pedig az „amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek” alapállás. Mindezzel nincs gond addig, amíg másokat el nem ítél hasonló súlyú, csak más jellegű cselekmények miatt.

 

05.09-én a Vénusz kvadrátolja a Plútót, ami a hét legelejéig hat. Intoleranciára, a kapcsolatokban jelentkező zökkenőkre, konfliktusokra és szélsőséges esetekben akár szakításra is utalhat. Ez mindenféle kapcsolatra érvényes, korántsem csak a magántermészetűekre. Például szervezetek, cégek közötti, vagy akár nemzetközi kapcsolatokat, pénzügyeket is érinthet. Közönséges, durva megnyilvánulások. A pénzügyekben láncreakció-szerű események.

 

A Mars szembenállás Jupiter a hétnek körülbelül a feléig él még. Elszánt düh jellemzi a konstellációt, különösen olyan helyzetekben, amikor valamilyen örömforrás elapadása tapasztalható. A diplomatikus követelődzés is megfogalmazható úgy más emberekkel, csoportokkal, mint magával az élettel szemben. Elégedetlenség, dac különösen akkor, ha kudarc fenyeget egy-egy kezdeményezést. Erkölcsi energiák szempontjából a vadhajtásokra érdemes ügyelni, mert káros irányba fordulhatnak. Önpusztító tendenciák is beleférnek a konstellációba, valamint a környezet – közte a nemzetközi környezet – felé sugárzott kihívás, erőfitogtatás.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

05.13-án pontos a Nap kvinkunxa a Jupiterhez. Igazságtalanság, hatalmi dölyf, túlzások – mindez azonban hosszan tartó következményekkel.

 

05.14-én egzakt a Nap trigon Plútó. Feszültség, dimenzionált illetve láncreakciót indító folyamatok, hatalommal történő konfrontálódás vagy/és visszaélés, tömegeket is érintő jelenségek, a tömegek aktivizálódása, a hatalommal való összeütközése, állatokkal kapcsolatos események várhatók azon a héten, amelyen érvényesül.

 

05.14. a Vénusz szextil Mars kulminálásának az ideje is. Békülékenység, empátia, dinamikus, mégis diplomatikus kontaktus-termetés vagy kapcsolattartás jellemezheti.

 

05.15-én jegyet vált a Vénusz, 11 óra 35 perctől első uralmi jegyében, a Bikában halad tovább.

 

05.16-án egzakt a Merkur trigon Szaturnusz. Célirányosságra törekvést, józanságot, praktikus szempontok figyelembe vételét, emiatt hatékony intézkedéseket és összeszedettséget, jó koncentrációs készséget mutat. A verbalitás fokozódik, bár kétes mellékzöngékkel: ellentmondást nem tűrve, machiavellista felhangokkal.

 

05.16-án pontos a Merkur szextil Neptun aspektus. Megértés, az intuíció felerősödése, konszenzusra való hajlam járhat vele (még egyszer hangsúlyozom azonban, hogy csekély időtartama folytán még az sem biztos, hogy észrevehető mértékben). Rejtett dolgok kiderülése, előkerülése, olyan személyek felbukkanása, akik előzőleg nem voltak szem előtt.

 

05.16-án még egy csúcspont van: a Merkur szextil felszálló Holdcsomó jelzi a karmikus feladatokra eső hangsúly folyamatosságát.

 

05.16-án a Mars is jegyet vált, méghozzá a Rákba.

 

05.17-én a Merkur kvinkunx Jupiter csúcspontja esedékes. Kínos, bár hosszú távon bizonyára hasznos információk kerülnek felszínre, amelyek a reinkarnációs előzményeket, a jelenlegi karmikus feladatot érintik. Kíméletlen szembenézés az előzményekkel, s azzal, hogy jelenleg hol tartunk a feloldásban, megoldásban. Esetleg újabb karmikus teher képződése, nem kellően átgondolt kommunikáció vagy jogtalanság folytán.

 

05.18-án egzakt a Merkur trigon Plútó. Nagy dinamikát mutat az úgynevezett merkuri területeken – kommunikáció, kontaktus, közlekedés, forgalom, tanulás, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolat, esetleg jogi- vagy egészségi, orvossal kapcsolatos ügyekben. Járhat vele különleges lényeglátás, felismerés. Vadhajtása lehet viszont: határozottság helyett erőszakosság a kommunikációban, következetesség helyett konokság. A fokozott idegi terhelés még a harmonikus aspektusban is érvényesül. Természetesen balesetjelölő is.

 

05.18-án áll pontosan együtt a Vénusz az Uránusszal. Hirtelen fordulatok következhetnek be többek között az emberi kapcsolatokban, váratlan szakítás vagy épp ellenkezőleg: új kapcsolat, vagy régebbi (például baráti) megváltozása gyors váltással. Sokaknál tapasztalható lesz olyan magatartás, ami szemmel láthatóan nem számol semmiféle következménnyel, hanem szabadon kiél bizonyos megnyilvánulásokat, amelyekre egyébként „józanul” nem hajlamos. Minthogy a Bikában zajlik most az együttállás, a jegy lefékezheti, késleltetheti a folyamatokat, de a feszültsége mindenképpen megmarad.

 

A hét közepétől a Nap ismét együtt áll a Merkurral (pontos: 05.21), fokozva a kommunikációt, azon belül különösen a kormányzati kommunikációt.

 

A hét egyharmada táján kezdődik a Mars szextilje az Uránuszhoz. Nagy szellemi lendület, kézzelfogható eredményekkel a jelentése. Ilyenkor lehet új dolgokat sikerrel beindítani, régit lezárni, halogatott döntéseket könnyedén és jó eredménnyel meghozni. A kapcsolatokban ügyesen de határozottan navigálni, kritikát gyakorolni úgy, hogy a másik jó szívvel fogadja stb.

 

 

A 20. hetet nyitó konstellációban van egypár fényszög sorozat, elég cikk-cakkosra sikeredett. Lássuk, mit is jelent ez az egyes típusokra nézve.

 

KOS

Anyagi viszonyaira tevődik át a hangsúly egy időre. Természetesen összefügg munkájával, munkahelyével is a dolog. Lehet, hogy kap egy jó ajánlatot, vagy olyan plusz munkát, amely jövedelmét is gyarapítja. Ha emiatt döntési helyzetbe kerül, többet hezitálhat, mint amennyit egyébként szokott, ami bizonyos értelemben és mértékig nem is olyan haszontalan.

 

 

BIKA

Veszteségekkel vagy ellenkező előjellel: mások közreműködésével, pl. társulás révén szerezhető jövedelemmel foglalkozik sokat, de emellett továbbra is fókuszban marad a társadalmi kapcsolatok, rokonok, külföld, utazás, tanulás témaköre is. Mi több: mindez összefügg hosszabb távú elképzeléseinek, saját vagy családtagjai jövőjének alakulásával.

 

 

IKREK

Otthonában, családjában kedvező változásokra számíthat. Némely Ikrek típusnál esedékes lehet a család gyarapodása is. Másoknál akár lakóhely változás is szóba jöhet. Párkapcsolatát befolyásolja munkája, vagy szülőjével való viszonya. Ha súrlódás támad a felek között (mármint társával), a gyanakvás helyébe lépő türelem és megértés csodákat tesz.

 

 

RÁK

Az emberi kapcsolatokra fókuszál elsősorban a héten. Remekül kommunikál, népszerű mikrokörnyezetében, de munkatársakkal, iskolatársakkal, barátokkal és partnerével is igen hangsúlyossá válik a viszony. Félreértés, régi sérelmek felidézése terhelheti némelyiket, s az jelenti a kihívást, vagy feladatot: hogyan tudja kezelni érzéseit, az adott helyzeteket.

 

 

OROSZLÁN

Az anyagiak az Oroszlánt is élénken foglalkoztatják a héten. Jó lehetőségeket tud kiaknázni. Munka, hivatás ügyekben is előnyös fejleményekre számíthat, bár itt becsúszhat kisebb csalódás is. Egészségi állapotára figyelmet kell fordítania, önként vagy kényszerűségből. Intuíciója ismét remekül működik, ha nem is lehet (szabad) 100 %-osnak tekinteni.

 

 

SZŰZ

Megint felszínre kerülnek azok a problémák, amelyek évekig kísértették gyerekével, vagy barátaival (lazább párkapcsolattal illetve vállalkozással) összefüggésben. Persze a családi életet is érinti ez, s házasságát is. Ha nem házas, akkor is folyton előtérbe kerül, megkérdőjeleződik, állandó egyensúlyozásra szorul az Én és a Világ viszonya.

 

 

MÉRLEG

A kommunikáció, tanulmányok, utazás, közlekedés, esetleg testvér témaköre most is kiemelt. Egyenetlenségre, kisebb-nagyobb jogi vitára, ilyen eljárásra is sor kerülhet, bár ebből a szempontból sokat számít, hogyan kezeli a kérdést, mennyire tud felülemelkedni némely hiúsági kérdésen. Mások – pl. társulás – révén szerezhető haszonra tehet szert.

 

 

SKORPIÓ

Egy csomó praktikus problémával találja szemben magát, ami nem okoz különösebben gondot a típusnak, de a mostani szériát mégis sokallja egy kicsit. Társa, házastársa, vagy általában a külvilág sok támogatást nyújt. Minden zökkenő ellenére is bátran nekiáll tervezni, mert úgy érzi,  hogy megvan az esély ide vonatkozó körülményeinek stabilizálására.

 

 

NYILAS

Családon belüli konfliktusok, érthetetlen, kaotikus jelenségek most is kísértik, de nagyon igyekszik rendbe tenni ezt a területet is. Anyagi viszonyaiban a stabilizálódás folytatódik, s munkájában is kellemes jelenségekkel találkozik, népszerűsége növekszik. Jó hír, hogy társkapcsolata szintén a normalizálódás felé tart, most sok mindent képesek tisztázni.

 

BAK

Elbizonytalanodik meggyőződés-rendszerének némely elemében, ami miatt átmenetileg el- elvész a kommunikációban is. Nem kell aggódnia, személyiségének alapjait nem érinti ez a jelenség és még bőven marad szabálya. Társadalmi kapcsolataiban, ilyen jellegű tevékenységében nincs ilyen zökkenő, sőt: kimondottan javuló tendencia látszik.

 

 

VÍZÖNTŐ

Otthon, család, ingatlan, haza témájában intenzív változások látszanak, vegyes, túlnyomórészt pozitív előjellel. Anyagi vonzata is lehet ennek, esetleg a változások feltétele lehet némi kiadás. Hosszabb távú terveit is befolyásolhatja mindez. Tudattalanjában jelentős folyamatok zajlanak, melyek sok, később felhasználható tapasztalatot segítenek majd felszínre.

 

HALAK

Gondolkodásmódja átmenetileg igencsak racionálisabb a szokottnál, s ezt igyekszik is kiaknázni hosszabb távú elképzeléseinek felépítésében. Adminisztratív, bürokratikus ügyekben sikereket érhet el, határozott fellépéssel és ötletességgel. Tanulmányok, utazás terén is hasonló eredményekre számíthat. Házastársa vagy a külvilág támogatja mindebben.

 

19. hét 2019. május 6-12 

Általános 

Visszapillantó a 2019.4.29-05.05. közötti hétre

 

Különös, hogy a Merkur és a Mars fokozott aktivitása mellett a héten viszonylag kevés idegborzoló jelenség ütötte fel a fejét – legalábbis itthon. Nem végeztem külön kutatást az okai miatt, csak a napi állásokra

Konstelláció

figyeltem most is. Ezekből azért annyi kiderül, hogy talán elegendőnek bizonyultak a „kompenzációs tételek”, vagyis, hogy a diszharmonikus kapcsolódások mellett akadtak jelentős harmonikus fényszögek is, s úgy látszik, ezeknek sikerült kiegyenlíteni, lenullázni, kisütni egymást. A Merkur szextilben volt a Marssal és trigonban a Jupiterrel, miközben kvadrátolta a Szaturnusz-Plútó együttállást. A Marsnak csak goromba fényszögei vannak: szembenállás Jupiter, kvinkunx Szaturnusz, kvadrát Neptun, kvinkunx Plútó. Ehhez képest kevesebb agresszív cselekményről számoltak be a híradások (továbbra is az itthoni viszonyokra gondolva), mint ahogyan feltételezhető volt. Az is igaz, hogy még nincs vége ezen tendenciáknak.

 

A lassú bolygóknál is akad kompenzáló tényező, amelyet kevésbé szoktam emlegetni a fő tétel, a Szaturnusz együttállás Plútó mellett, méghozzá a Szaturnusz szextil Neptun, és a Neptun trigonja a felszálló Holdcsomóhoz.

 

A balesetek terén azért valószínűleg meglátszott a nagy aktivitást mutató, vegyes konstelláció, az időjárás is erősen téli jellegűre fordult a hét végére, és a mindennapi életben is fel lehetett fedezni a feszültségek nyomait. Amikor egymásnak ellentmondó egyidejű tendenciák jellemzőek – mint most a Merkurnál – olyankor fordul elő, hogy az ember azt érzi, hogy mindjárt történni fog valami, vagy ő lendül neki a cselekvésnek. Fokozódik a belső aktivitás, némelykor (Mars) az agresszivitás is, tettvágy, ugrásra kész állapot – majd nem történik semmi, viszont marad még mindig a magas aktivitás-szint, amivel sokszor nem tud mit kezdeni a szülött. A végkicsengés – alkattól függően – lemondás, düh, apró depresszió, nosztalgia, a legjobb esetben lassú lecsengés és visszatérés a normál állapotba. Kicsit hasonlít mindez az egzakt nélküli fényszögekről mondottakra (lásd a Fogalomtárban a Retrograditás címszónál – http://karmaasztrologia.info/karmaasztrologia-gal-judit-fogalomtar/ a link).

Ami pedig a blokkolást illeti, az illusztrációnak választott konstellációra emlékeztető harmatcseppes pókháló remekül kifejezi azt is.

 

Külön figyelmet érdemel az is, hogy a Merkur a Marssal aktuálisan uralmi cserében van május 6-ig. (Az uralmi cseréről lásd: Asztrológiai alapfogalmak, 16 rész a bolygók kozmikus helyzete – http://karmaasztrologia.info/karmaasztrologia-gal-judit-asztrologiai-alapfogalmak/ linkkel).

Ez segít intellektualizálni az indulati tényezőket, vagyis ugyancsak csökkentheti a konstelláció által egyébként sugallt gorombaságokat.

 

 

04.29. „Állásukat féltő óvónőkkel íratták alá a Fidesz Kubatov-listáját – Önkormányzati fenntartású óvodákban gyűjtöttek Orbán Viktor bevándorlásellenes programját támogató aláírásokat, a munkájuk miatt kiszolgáltatott óvónők pedig nem mertek nyíltan szembeszállni a “kéréssel” – derül ki a hvg.hu birtokába került hang- és képfelvételekből. A józsefvárosi köznevelési intézményekben zajló politikai agitáció súlyosan sért több törvényt is, az adataikkal Kubatov-listára került dolgozók már el is kezdték kapni a Fidesz kampányüzeneteit. Az önkormányzat elismerte az aláírásgyűjtés tényét, de tagadták, hogy a fideszes alpolgármester ennek érdekében nyomást gyakorolt volna az óvónőkre. Mivel az ívek viszont tőle származtak, a polgármester megvonta tőle az eddigi oktatási jogkörét. (…)

(hvg.hu)

 

A cikk sokkal hosszabb, mint az elején elhelyezett összefoglaló, amit idéztem. A teljes cikk linkje:

https://hvg.hu/itthon/20190429_Ovonokkel_irattak_ala_a_Fidesz_Kubatovlistajat

Az asztrológiai hivatkozásokból a Merkur aktivitást vehetjük alapul.

 

 

04.29. Megy a patkányozás folytatólag, legalábbis a hét elején, majd hirtelen elapad, vagy búvópatakként működik, s megint előbukkan később. A hét eleji állapot az, hogy a fidesz nekiállt kampányolni Bangóné kijelentése miatt, amire az mszp egy nap tartamáig ellenkampányt hirdetett meg a patkánykormány ellen irányuló propagandára. Ám ezt 24 órán belül leállították, visszavonták. Ettől még napi téma marad, de kevésbé politikai felhanggal, hanem visszatértünk a megoldandó probléma megközelítéshez.

 

Kozmikus háttér: Kos-Merkur, Ikrek-Mars uralmi csere és vegyes fényszögeik.

 

 

05.02. „Orbán: Látványosan keresni fogjuk az együttműködést Salvinivel – Közös sajtótájékoztatót tart Orbán Viktor és Matteo Salvini. A magyar kormányfő megmutatta olasz politikustársának a magyar határzárat. Salvini érkezésekor azt mondta, „Magyarországra érkeztem egy új Európát építeni”. Új Európára, új fejezetre van szükség, mondta Orbán erre.

Orbán Viktor a sajtótájékoztató elején azt mondta, csúcsponton a két ország között az együttműködés, a gazdasági kapcsolatok jók. „Baráti talapzaton állt a mai találkozó” – mondta.

 

Mindketten szeretik a hazájukat, erős nemzetállamokat akarnak.

Keresztény alapokon álló Európát.

A határokat pedig meg kell védeni, nemcsak beszélnek erről, cselekednek is.

Ezért is voltak Röszkén, megmutatta a magyar határzárat. Nem rejtette véka alá, tiszteli Salvinit, amit a tengereken tesz a menekültek ellen.

(…)

A karmelita kolostor előtt … DK-sok fogadták az olasz politikust, Mussolini = Salvini feliratú táblákkal. Orbán és Salvini előtte a magyar határzárat is megnézték Röszkénél. A bajor testvérpárt és szövetséges CSU közben nem örül annak, hogy Orbán Salvinivel parolázik.

 

A Merkur trigon Jupiter a külpolitikai „sikereknek” – lásd még a következő hírt is – remek mutatója.

 

 

05.02. „…Trump és Orbán május 13-án találkoznak – Szijjártó Péter külügyminiszter megerősítette az Origónak, Donald Trump amerikai elnök munkalátogatásra hívta meg Orbán Viktort május 13-ra Washingtonba. A találkozó szűk körben zajlik majd. A napirenden az energiabiztonság, a védelmi együttműködés, a kétoldalú kapcsolatok és a regionális biztonsági kérdések szerepelnek.

Szerda este az Átlátszó már írt a találkozóról washingtoni információk alapján.”

(Index)

 

Lásd az imént a Merkur trigon Jupiter hivatkozást. Majd azért arra kíváncsi leszek, merre fordulnak a szelek, amikor hamarosa, május 8-tól (ismét) életbe lép az ezúttal hosszan tartó Jupiter kvadrát Neptun is.

 

 

05.03. „Tiltakozik a Magyar Bírói Egyesület Kövér László kijelentései ellenKözleményben tiltakozik a Magyar Bírói Egyesület Kövér László kijelentései ellen, amelyeket a múlt héten a magyar bírák függetlenségét garantáló törvény 150. születésnapján mondott.

A házelnök arról beszélt, hogy a bírák mindig csak annyira lehetnek függetlenek, amennyire a magyar állam is az. Hozzátette, korunk jogászainak és politikusaink változatlanul maguknak kell eldönteniük, hogy milyen értékek védelmére kelnek, kinek az oldalára állnak, az államot védők és építők, vagy az államot támadók és rombolók oldalára.

A Magyar Bírói Egyesület szerint ezzel a beszéddel Kövér László megfogalmazta a bírói karral szemben támasztott mai politikai elvárást, figyelmen kívül hagyva ősapáink üzenetét.”

(www.atv.hu)

 

Kövér április 24-én borzolta fel a kedélyeket kijelentéseivel, s bár volt, aki rögtön tiltakozott, de testületileg 9 nap múlva mozdult meg az a gépezet, amit jól ismerünk az igazságszolgáltatás, bírói eljárások mindennapjaiból. Ahhoz képest még viszonylag gyors is volt… Természetesen most is a Merkur aktivitásához fordulunk, különös tekintettel a Jupiter trigonjára, amely történetesen aznap, május 3-án volt egzakt.

 

 

05.04-05. Visszatér egy kicsit a tél, itt-ott havazik is.

 

A Mars goromba fényszögeiből 5-én kulminál a szembenállás Jupiter, s élénk a kettős kvinkunxa a Szaturnusz-Plútó együttálláshoz. 

 

 

GPS – Előretekintés 2019.05.06-12. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: május 9. az Európai Unió születésnapja.

„1950. május 9-én Robert Schuman előterjesztette Európa újjászervezésére vonatkozó javaslatát, mely elengedhetetlen feltétele volt a békés kapcsolatok fenntartásának. Ezt a „Schuman-Nyilatkozat” néven ismert javaslatot tekintjük a mai Európai Unió megszületéséhez vezető első lépésnek.”

(G-portál)

 

Akit különösen érdekel ez az egyébként igencsak aktuális téma, annak a kedvéért ismét elhelyezek itt egy linket, a Wikipédia szócikkét. Rövid áttekintést ad az előzményekről.

https://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Eur%C3%B3pai_Uni%C3%B3_t%C3%B6rt%C3%A9nete

Érdemes átfutni.

 

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019.  május 1-31-ig.

Nap: Bika 10°21´ – Ikrek 10°15´
Merkur: Kos 19°55´ – Ikrek 22°34´
Vénusz: Kos 12°31´ – Bika 20°11´
Mars: Ikrek 20°12´ – Rák 10°14´
Jupiter: retrográd Nyilas 23°43´ – 20°42´
Szaturnusz: Bak 20°31´ – retrográd: 05.01-től – Bak 19°43´
Uránusz: Bika 3°00´ – 4°40´
Neptun: Halak 18°2´ – retrográd 05.22-től – 18°37´
Plútó: retrográd Bak 23°8´ – 22°50´
Holdcsomó: Rák 21°13´ – 18°2´

 

A Hold a héten
Bika 05.06. 5.39-ig
05.06. 5.39-től 05.08. 11.06-ig Ikrek
05.08. 11.06-tól 05.10. 15.13-ig Rák
05.10. 15.13-tól 05.12. 18.21-ig Oroszlán
05.12.18.21-től Szűz

Holdfázis: első negyed ( Nap-Hold kvadrát) május 12. 3 óra 11 perc

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma egyelőre hat, de e héten kibővül majd.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

05.03-án volt pontos a Merkur trigonja a Jupiterhez, e hét elejéig kitart. A két szellemi bolygó kapcsolódása nagy pezsgésre utal olyan területen, ahol a filozófia, erkölcs, politika, tudomány és egyéb, általánosan kiterjeszthető és főleg kommunikációval intézhető ügyek forognak terítéken. Fontos a szellemi színvonal, vagy legalább ennek a látszata. Veszélye a felületességbe fulladás és annak a csábítása, hogy ha sokat beszélünk valamiről, azzal mást már nem is kell tenni. Ha túl sok a környezetében az agresszív fényszög, akkor azok hatását kiválóan csökkenti. Semlegesebb előzmények után illetve körülmények között remek alkalom konszenzus megteremtésére, nagyobb ívű szellemi áramlatok indulására. Az emberiesség egy kisebb vizsgájának is lehet tekinteni: mennyire is lehetünk büszkék a homo sapiens sapiens státuszra.

 

05.02. volt a Merkur kvadrát Szaturnusz pontos kapcsolódásának napja. Szerencsére legfeljebb e hét legelején érezhető belőle valamennyi. Baleseti jelölő, méghozzá elég markánsan. Közlekedési anomáliákra is utalhat. Amit tehet ilyenkor az ember: kicsit jobban ügyel a szabályok betartására, arra, hogy merre veszi az irányt; nem dühöng ha megint dugóba került, valamivel korábban elindul hogy legyen ideje és idege kivárni a szaturnuszi hátráltatást a közlekedésben. Természetesen minden más, forgalommal, kommunikációval összefüggő dologra is vonatkozik ugyanez a konstelláció. Türelem, türelem és megint türelem, amit érdemes hangsúlyozni. Mozgásszervi panaszok tömeges jelentkezésére is lehet számítani a fényszög hatálya alatt.

 

05.02. az egzakt Merkur kvadrát Plútó ideje, a hét első napjaiban még működhet a fényszög. Jelent feszültségeket, hepciáskodásra, „csakazértis megmutatom” motívumokra készteti az erre hajlamos egyéneket. Azon kívül sejtet még tömegeket érintő eseményeket (balesetek, tűzesetek, állatokkal kapcsolatos események, konfliktusok viták, veszekedések). Közlekedési anomáliák, balesetek, esetleg tömegszerencsétlenség, a legkevesebb a fokozott türelmetlenség, ingerültség, agresszió a merkuri (közlekedési, kommunikációs) szituációkban.

 

05.01-én a Mars pontosan kvinkunxolta a Szaturnuszt. A hétnek csaknem a felépig számíthatunk még rá. Fájdalmasan őszinte felismerések, rendszerint valami „külső segítséggel”. Kikerülhetetlen, hogy nagyobb aktivitást fejtsen ki az érintett személy vagy csoport a karma ügyeiben, amelyeket addig alighanem igyekezett kikerülni.

 

05.05-én kulminált a Mars szembenállás Jupiter. Nemcsak a teljes hetet átfogja még, hanem a rákövetkezőben is érződik. Elszánt düh jellemzi a konstellációt, különösen olyan helyzetekben, amikor valamilyen örömforrás elapadása tapasztalható. A diplomatikus követelődzés is megfogalmazható úgy más emberekkel, csoportokkal, mint magával az élettel szemben. Elégedetlenség, dac különösen akkor, ha kudarc fenyeget egy-egy kezdeményezést. Erkölcsi energiák szempontjából a vadhajtásokra érdemes ügyelni, mert káros irányba fordulhatnak. Önpusztító tendenciák is beleférnek a konstellációba, valamint a környezet – közte a nemzetközi környezet – felé sugárzott kihívás, erőfitogtatás.

 

05.05-én volt pontos a Mars kvinkunx Plútó is. Egész héten érvényesül. A két rokon-bolygó ilyen találkozása mindenképpen kellemetlen és agresszívnek számító olyan eseményeket jelent, amelyek kihatásai hosszabb időre érvényesülnek, mint ameddig maga a történés tart. Az agresszió fogalmának használatánál érdemes tisztázni: egyáltalán nem csak a testi erőszak tartozik körébe, a mentális, lelki, verbális erőszak sokszor jóval kártékonyabb lehet.

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

05.06-án jegyet vált a Merkur, átlép a Bikába, s ott halad május 21-ig.

 

05.07-én pontos a Vénusz kvadrát Szaturnusz. Visszaesést, ridegséget, könyörtelenséget jelent a csoportok közötti és az emberi kapcsolatokban. Sokszor tapasztalható inkorrektség, intolerancia. Ígéretek visszavonása, megváltoztatása, joggal való visszaélés is lehet a tartalma. Nemzetközi kapcsolatokban konfliktusok, az előbbiekhez hasonló jelenségek. A mindennapi pénzügyekre nézve is elég hátrányos.

 

05.07. a Vénusz kvadrát Holdcsomók kulminálásának ideje is. A karmikus feladatok megoldására vonatkozik természetesen.

 

05.08-án pontos a Merkur együttállás Uránusz. Kapkodás és gorombaság a kontaktusokban, kommunikációban. A különállás, függetlenség verbálisan kissé túlhajtott kifejeződése. Elhamarkodott döntések, melyek nyomán konok végrehajtás következik. Balesetek, olyan események, amelyek kívül esnek az ember hatókörén (szerencsétlenségek). Közlekedési anomáliák, nem utolsó sorban a modern technika miatt. Elektromossággal és informatikával kapcsolatos problémák.

 

05.09-én egzakt a Nap szextil Neptun aspektus. Jóakarat, empátia, szociális érzékenység, ilyen ügyekre rálátás, megértés a tartalma, csak csekély ereje és igen rövid ideje folytán kevés az esély arra, hogy nagyobb horderejű dolgok születhessenek általa – ha csak önmagában szerepel.

 

05.09. – az EU születésnapját, egyúttal a Győzelem Napját is megtisztelve, a Vénusz trigon Jupiter kulminálásának ideje is. A dinamizmus jellemző erre a bolygókapcsolódásra, amely alapjelentésében kompromisszumkeresést, békés megoldásokat, kellemes kapcsolatépítést, jó nemzetközi viszonyokat mutat. Azonban sajnos a Jupiter korláttalan, a Vénusz pedig könnyelmű – számos jó tulajdonságuk mellett, s emiatt sokszor olyan helyzetek állhatnak elő, amelyek szerencsésen végződnek, de addig még egy sor probléma előzi meg a végkimenetelt. Nagy idealizmus és erkölcsi tartás jellemzi, legalábbis deklarálás szinten. Ez nem zárja ki, hogy aki deklarál, néhanap bele ne menjen jogilag vagy csak az íratlan szabályokat mellőző kétes helyzetekbe. Ezekben a szituációkban két fő motiváció érhető tetten: az egyik az említett vénuszi könnyelműség, a másik pedig az „amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek” alapállás. Mindezzel nincs gond addig, amíg másokat el nem ítél hasonló súlyú, csak más jellegű cselekmények miatt.

 

05.09. még mindig: nem mindenkinek örömünnep az imént említett két dolog, úgyhogy a kiegyenlítés bolygója, a Vénusz egyúttal kvadrátolja a Plútót e napon. Intoleranciára, a kapcsolatokban jelentkező zökkenőkre, konfliktusokra és szélsőséges esetekben akár szakításra is utalhat. Ez mindenféle kapcsolatra érvényes, korántsem csak a magántermészetűekre. Például szervezetek, cégek közötti, vagy akár nemzetközi kapcsolatokat, pénzügyeket is érinthet. Közönséges, durva megnyilvánulások. A pénzügyekben láncreakció-szerű események.

 

05.11. Egzakt a Nap trigonja a Szaturnuszhoz. Fegyelmezettség, önmérséklet, célirányosság, határozottság, felelősségtudat és méltóság a főbb tartalma. Emellett az ego keretek közé szorítását is jelenti, ez segít hozzá az önmérséklethez. Ezzel szemben különféle kompenzálási törekvések is tapasztalhatók, túlzásokkal. Nagy koncentrációs készség, kitartás, eredményes tevékenységre való törekvés és kézzelfogható eredmények is kalkulálhatók a fényszöggel, azonban csak akkor, ha előkészítésük már megtörtént, vagy nagyon rövid idő alatt is realizálhatók. Az aspektus egész időtartama nincs több 5-6 napnál, így – általában – eget rengető horderejű dolgokra nemigen lehet gondolni.

 

05.11-én pontos még a Nap szextil felszálló Holdcsomó is, a karmikus feladatokra való figyelmeztetés szelídebb formájával.

 

A hét közepe tájától a Nap trigonba kezd állni a Plútóval (pontos: 05.14). Feszültség, dimenzionált illetve láncreakciót indító folyamatok, hatalommal történő konfrontálódás vagy/és visszaélés, tömegeket is érintő jelenségek, a tömegek aktivizálódása, a hatalommal való összeütközése, állatokkal kapcsolatos események várhatók azon a héten, amelyen érvényesül.

 

A hét legvégétől a Merkur trigonálja a Szaturnuszt. (Egzakt: 05.16.) Célirányosságra törekvést, józanságot, praktikus szempontok figyelembe vételét, emiatt hatékony intézkedéseket és összeszedettséget, jó koncentrációs készséget mutat. A verbalitás fokozódik, bár kétes mellékzöngékkel: ellentmondást nem tűrve, machiavellista felhangokkal.

 

A hétnek szinte a legelejétől szextilbe kerül a Vénusz a Marssal (pontos 05.14). Békülékenység, empátia, dinamikus, mégis diplomatikus kontaktus-termetés vagy kapcsolattartás jellemezheti.

 

A hét legvégén a Vénusz is kezdi együttállását az Uránusszal, amely 05.18-án lesz egzakt. Hirtelen fordulatok következhetnek be többek között az emberi kapcsolatokban, váratlan szakítás vagy épp ellenkezőleg: új kapcsolat, vagy régebbi (például baráti) megváltozása gyors váltással. Sokaknál tapasztalható lesz olyan magatartás, ami szemmel láthatóan nem számol semmiféle következménnyel, hanem szabadon kiél bizonyos megnyilvánulásokat, amelyekre egyébként „józanul” nem hajlamos.

 

A hét egyharmadánál ismét elkezdődik a Jupiter kvadrát Neptun fényszög, amelyből egyszer már volt szerencsénk ízelítőt kapni, 2018.12.18-2019.02.17. között. (Meg 2012. június-július, majd 2013.01.20-04.05. között.) A mostani periódus 2019.05.08.-10.20. között esedékes. Egzakt lesz másodszor 06.16-án, harmadszor pedig 09.21-én.

Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik.

Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is.

A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

Mit sejtet a következő hét vegyesre sikeredett konstellációja az egyes jegyek számára?

 

KOS

Előtérbe kerül a külföld, ilyen kapcsolatok, tanulmányok vagy szélesebb társadalmi kérdések köre, s a kommunikáció valamilyen formája. Sajátos módon ezek ütközhetnek is egymással, bizonytalanságot, döntési szituációt jelölve. Függetlenség szempontjából előnyös fejleményekre számíthat, s ez vonatkozhat – meglepetésként – anyagi helyzetére is.

 

 

BIKA

Lehet, hogy szokatlanul hirtelen döntésre szánja el magát önérvényesítéssel, munkával, szüleivel vagy saját szülői szerepével kapcsolatban. Hogy nem bánja meg, legalábbis egyelőre, az egészen biztos. Ne vívódjon sokat tehát, hanem ragadja meg azt a szerencsés alkalmat, ami felbukkanhat az életében, s ami hosszabb távú terveit is befolyásolhatja.

 

 

IKREK

Feszült idegállapot jellemezheti a következő hetet, pedig valójában nincs is erre komolyabb oka. Ettől függetlenül természetesen azonnal meg tudja magyarázni helyzetét. Egészségi problémái esetleg valóban adhatnak okot esetleg némi aggodalomra, de azonnal meg is találhatja a megoldásukhoz vezető utat. Munkája most elég kiegyensúlyozottnak tűnik.

 

 

RÁK

Nehéz eldönteni, melyik terület aleghangsúlyosabb ennél a típusnál. A munka, kötelezettségek (esetleg: betegségek) biztosan, s elég jó kilátások várnak rá, még akkor is, ha elfojtott szorongást érez. Társkapcsolata változatlanul sok törődést, odafigyelést igényel, váltakozó sikerrel. Ettől függetlenül hosszabb távú terveit nyugodtan csiszolhatja.

 

 

OROSZLÁN

Barátok, vállalkozás, lazább párkapcsolata vagy gyerekei befolyásolják terveinek alakulását, s egyelőre úgy látja, hogy zsákutcába került vagy olyan kisebb konfliktus kerekedett körülötte, amiből nem könnyen keveredik ki. Szerencsére ez csak pillanatnyi állapot. Munkájával (vagy egészségi állapotával) is sokat küzd, itt hamarabb látszik megnyugtató eredmény.

 

 

SZŰZ

Az otthon, család, ingatlan terén felgyülemlett feszültségek megoldására most igen alkalmasnak látszik az idő, érdemes megragadnia a lehetőségeket, halogatás nélkül. Gyerekével való viszonyára nagyjából ugyanez vonatkozik. Munkájában a legnehezebb kezelnie indulatait, néha el is vesztheti a fonalat, kivel, mikor és hogyan kommunikál.

 

 

MÉRLEG

Az otthon, család, ingatlan, haza kérdései e típusnál folyamatosan napirenden szerepelnek hosszú évek óta, így most is ez tűnik az egyik leghangsúlyosabb területnek. Emellett a kommunikáció, közlekedés, bürokrácia, tanulmányok, na és a társkapcsolat terén is felbukkan ismét megoldandó feladat, kissé összebogozódott szálakat kell valahogy kisimítania.

 

 

SKORPIÓ

Dilemma elé kerülhet anyagi ügyekben, s minél jobban sürgeti az idő, hogy döntsön, annál idegesebb lehet tőle, ami persze nem segíti a józan döntést. Intuíciójára nyugodtan hallgathat(na) most is, már sokszor bebizonyosodott, hogy az nem hagyja cserben. Társa is erre biztatja talán, mindenesetre támaszt, segítséget nyújt ebben is, s általában is.

 

 

NYILAS

Sajnos a házasság, tartós kapcsolat (vagy általában a világgal való viszony) terén konfliktusok fenyegetik, esetleg peres eljárás elindítása is felmerülhet. Az otthon, család, ingatlan területe ehhez képest egészen idillikusnak hat, ami némi ellentmondást jelent, de mutathatja akár gyerekkori családjának támogatását is, s azt, hogy mindig van hová visszavonulnia.

 

 

BAK

Az elfojtás sohasem jó megoldás, ezt figyelembe kéne vennie a típusnak, mert elég sok feszültséget próbál távol tartani magától. Munka, áldozatvállalás, egészség terén látszik a legtöbb dilemma, amiben persze az is szerepet játszhat, hogy túl sokat hezitál, mindenáron ki akar kerülni minden buktatót, s ezért halogatja bizonyos szükséges lépések megtételét.

 

 

VÍZÖNTŐ

Kommunikáció, mikrokörnyezettel való kapcsolat jelentik a típus számára azt a „titkos ellenséget”, akivel- amivel nap, mint nap úgy érzi, meg kell küzdenie. Pedig belső függetlensége ezektől a körülményektől függetlenül is megvan. Gyerekével, barátaival, lazább párkapcsolatával,vagy vállalkozással kapcsolatban adódhatnak frusztráló percei, órái.

 

 

HALAK

Némi anyagi gondja keletkezhet, de azonnal segítségére siet az élet (a karma) és megjön a megoldás is. Kevésbé érvényes ez az otthon, család, ingatlan valamely részterületére, ahol súrlódás, konfliktus látszik. Esetleg valamilyen káresemény az ingatlannal összefüggésben, vagy kisebb otthoni baleset. Mindez valamennyire befolyásolhatja távlati elképzeléseit is.

18. hét 2019. április 29 – május 5.

Általános 

Visszapillantó a 2019.04.22-28. közötti hétre 

04.23. „Nem találnak elég erős szavakat Semjén gyalázkodására a Franciaországban élő magyarok – Nagyon kiakadtak Semjén fejtegetésén, amivel a Notre Dame leégést magyarázta.

Nyílt levelet tett közzé több, Franciaországban élő magyar értelmiségi Semjén Zsolt nyilatkozatára reagálva, amiben a miniszterelnök-helyettes arról értekezik, hogy az égő Notre Dame kifejezi a hitét megtagadó Franciaország tragédiáját.

(…)

Mi, Franciaországban élő magyar értelmiségiek nem találunk elég erős szavakat ennek a gyalázkodásnak a visszautasítására. Ennek az országnak, amely 63 évvel ezelőtt feltétel nélkül befogadott bennünket, lehetővé tette, hogy befejezzük tanulmányainkat és, hogy választott pályánkon érvényesüljünk. Ha ma egyenlő polgárként élhetünk befogadó hazánkban, éppen annak köszönhetjük, hogy Franciaország hű maradt történelméhez, önmagához, a felvilágosodott humanizmus értékeihez. Semjén Zsolt személyével nem kívánunk foglalkozni. Egy kormány második embere azonban sohasem beszélhet magánemberként. Tekintsük szavait a kormány hivatalos véleményének? Terjesszük szülőhazánk jó hírét ilyen stílusú és ilyen tartalmú mondatokkal? Ne számítson arra pártjuk és kormányuk, hogy amit a pártállami korszak évtizedeiben nem tettünk, a szégyenteljes hallgatást választjuk!” 

Az aláírók:
Karinthy Judit, műfordító
Kende Péter, politikai elemző, az MTA külső tagja
Márton László, író
Nagy Pál, író
Vető Miklós filozófus, az MTA külső tagja
Dr. Wiener Pál, pszichiáter”
(Népszava)

 

Az előzmény: (04.17.) „Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Hír TV Magyarország élőben húsvéti adásában járt, ahol a Notre-Dame leégéséről beszélt. (…) A tűzvészről azt mondta, „ebben a francia szekularista egyházellenes politika vastagon benne van”. Ezt azzal indokolta, hogy Franciaországban államosították a templomokat, ehhez képest Franciaország, ami elvileg egy jóléti, nyugati ország, töredéket sem volt hajlandó adni a Notre-Dame tatarozásához.

Ha nemzetközi mozgalom indul a Notre-Dame támogatására, Magyarország, mint keresztény ország ezt meg fogja fontolni – mondta Semjén, aki szerint eleve nem lett volna szabad hagyni, hogy ilyen lerombolt állapotba jusson az épület.

 

Semjén hangsúlyozta, hogy csak a magánvéleményét mondja, nem pártelnökként nyilatkozik. Azt mondta: „Én ebben egy tragikus szimbólumot látok. Az a Franciaország, amelyik megtagadta – mint az egyház legidősebb leánya, úgy hívták régen Franciaországot – saját történelmét, megtagadta önmagát, megtagadta saját kereszténységét és hitét, ez az égő templom valahogy kifejezi azt az apokaliptikus értékvesztést, aminek a nyugati világban tanúi lehetünk. Adja Isten, hogy ez a tragédia egy olyan jel legyen, ami felrázza a francia nemzetet és nem csak a templomnak az újraépítése tekintetében, hanem a saját nemzeti önbecsülésük, a saját történelmük, a saját franciaságuk, a saját kereszténységük tekintetében!”

A teljes interjú húsvét hétfőn jelenik meg. (Hír Tv)”

(444.hu)

 

A tv-felvétel idején (04.17.) a Vénusz kvadrát Jupiter volt a legélénkebb kapcsolódás, a hosszú, állandóan emlegetett erős tendenciákon kívül. Az interjú sugárzásának idején (04.22.) a Nap együttállás Uránusz volt egzakt (a hatalom gátlástalan megnyilvánulása okán) és a Mars (Ikrekből) kvadrát Neptun javában életben volt – a mellébeszéléshez, illetve a „nem tudja, hogy mit beszél” tünethez. Persze a valláshoz is erősen köze van úgy a Jupiternek, mint a Neptunnak. Meg a nemzetközi kapcsolatokhoz (Jupiter, Vénusz) és így tovább.

 

 

04.24. „Kövér László a bírói függetlenség napján követelt engedelmességet a bíróktól – A bíróság nem lehet független az államtól, elvileg pedig a Szent Korona nevében hozhat ítélet- fejtegette a házelnök a Parlamentben. (…) Kövér vehemensen ostromolta az afféle ellenséges fellegvárnak feltüntetett bírói függetlenség fogalmát is „… mindenféle kificamított államelméletekkel szemben a bírói kar nem külső tartozéka, hanem belső alkotóeleme az államnak, a bírói hatalom maga az államhatalom egyik megnyilvánulása, amelynek sorsában mindig osztozik. (…) A bírói hatalom nem lehet független az államtól, hiszen maga is része annak, sem az igazságtól, hiszen annak szolgálatára létezik” – idézi szavait az MTI.

A távirati iroda ugyanakkor kihagyott egy, a fentieknél keményebb mondatot Kövér Lászlótól: a 444.hu cikke szerint a házelnök azt is megjegyezte, hogy

“„Önök, tehát a bírák mindig csak annyira lehetnek függetlenek, amennyire a magyar állam is az.””

(…)

Mindez nem sok jót ígér akkor, amikor hamarosan felállnak az igazságügyi miniszter (tehát a központi végrehajtói hatalom) alá besorolt közigazgatási bíróságok. Nem kell különösebb háttérüzenetet keresni, hiszen Kövér László nyíltan kardot rántott: “nyilatkozata hadüzenetnek tekinthető a bírói függetlenséggel szemben, az azt garantáló törvény elfogadásának kiemelt évfordulójában.”

Ehhez képest visszafogott, sőt,  „ellenforradalmi” álláspontnak tűnik, hogy Darák Péter, a Kúria elnöke a rendezvény előtti rövid sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: a magyar bírói függetlenség 99 százalékos, és csak azért nem mond 100 százalékot, mert azt nem illik. Magyarországon működik a bírói függetlenség kiérlelt garanciarendszere, nincs olyan ember, aki odamehetne egy bíróhoz és megmondhatná neki milyen ítélet szülessen – fűzte hozzá a főbíró.”

(Népszava)

 

Az imént is hivatkozott Nap együttállás Uránusz és a Mars kvadrát Neptun megfelel kozmikus háttérnek ennél, az erősen joggal kapcsolatos hírnél is, a Szaturnusz együttállás Plútó (egyúttal mindkettő szembenállása a felszálló Holdcsomóval, valamint a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó) mellett. Hogy mekkora kompenzációra elég a közben bágyadtan érvényesülő Szaturnusz szextil Neptun, az egy jó kérdés: lehet, hogy arra, hogy egyelőre elvi fejtegetésben és nem törvényi előírásban érvényesül a szent korona nevében hozott, kéziverzérlésű ítélkezés. Vagy pedig Kövér beszédének visszhangja, mert számos bíró felemelte szavát ebben az ügyben.

 

 

04.26. „Bangóné szerint a Fidesznek azért nagy a támogatottsága, mert sok a patkány – Hogy lehetséges az, hogy a Fidesz támogatottsága folyamatosan emelkedik, mint mondjuk [az MSZP-é] folyamatosan csökken? – tették fel a kérdést Bangóné Borbély Ildikónak az ATV Startban csütörtök reggel, aki előbb azt mondta, hogy a szocialisták támogatottsága az utóbbi időben javult, majd egészen meglepő irányba vitte tovább a beszélgetést.

Bangóné: Csak, hogy egy mondatot mondjak, ha már szókimondó vagyok: sok a patkány Magyarországon. Ha már a patkánytéma felhozódott itt Budapesten. És nem csak Budapesten.  –  Kárász Róbert: Jó, ennek mi az áthallása? –  Bangóné: Mindenki úgy gondolja, ahogy akarja. Ezt meg kellene állítani, a patkányinváziót is, mert nagyon sok kárt tudnak okozni Magyarországon és okoztak is az elmúlt időszakban.

Mivel ezt követően Bangóné arról beszél, hogy hogyan építette ki a hatalom a függelmi viszonyt az országban az uniós támogatásokon keresztül, hogyan szakadtak le az ország bizonyos részei, nehéz lenne nem úgy érteni, hogy az MSZP-s parlamenti képviselő nem (csak) a Budapestet sújtó rágcsálóproblémára gondolt, hanem a Fidesz szavazóira.”

 

Hát kérem, a mellé- és félrebeszélés, valamint a goromba hangnem korántsem csak a kormánypárt privilégiuma (bár emezen az oldalon százszor jobban meg szokták gondolni a nyilatkozók, hogy miket mondanak). A hivatkozások tehát pontosan ugyanazok, mint előző hírünknél.

 

 

04.26. „2019. szeptember 1-ig tegye le a nyelvvizsgát – követelik a diákok a miniszterelnöktől – A Parlament előtt tüntettek a diákok a 2020-as felvételi feltételek visszavonásáért. Szerintük az „átgondolatlan nyelvvizsga-törvény több tízezer diáktól veszi el a továbbtanulás lehetőségét”.

(…)

Ercse Kriszta oktatáskutató, a Civil Közoktatási Platform szóvivője is hangsúlyozta, a közoktatásban nincs előírva a nyelvvizsga szintjének elérése, ezen felül kiemelte, hogy egy 2017-es jelentés szerint nincs egységes nyelvoktatási stratégia, nincs elég nyelvtanár, megfelelő tankönyv és megfelelő tanárképzés. Ezért azt javasolja, halasszák el a szigorítást, amíg nincs megteremtve ehhez a megfelelő oktatási háttér. Illetve szerinte ha továbbra is ragaszkodnak ehhez a szigorításhoz, akkor előbb-utóbb össze fog omlani az egészségügy és az oktatás is, mert nem lesz elég tanár és orvos, belőlük már most is hiány van.

Ercse Kriszta továbbá azt követelte, hogy addig ne lépjen hatályba az intézkedés, amíg a parlamenti képviselők 85 százaléka meg nem szerzi a középfokú komplex nyelvvizsgát. (…)”

(eduline.hu)

 

A Merkur folyamatosan, bár egzakt kapcsolódás nélkül, de együtt áll a Vénusszal, amit csupán azért említek meg, hogy kommunikációs- tanuló-bolygónk aktivitását jelezzem. a hét vége felé viszont kezd beállni a Szaturnusz kvadrátjába is, tehát aktivitása fokozódik. A többi tényezőt már unalomig ismerhetjük: Nap együttállás Uránusz, Mars kvadrát Neptun, de ekkorra a Jupiter szembenállása és Szaturnusz kvinkunxa is kezd élénk lenni. A hoszsú tendenciák pedig értelemszerűen tartják magukat.

 

 

04.28. „A Fidesz országos tájékoztató akciót indít Bangóné patkányozásáról – A kormánypárt kommunikációs igazgatója kijelentette, a képviselőnő téved, ha azt hiszi egy ilyen eset következmények nélkül maradhat. (…) Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója vasárnapi balatonfüredi sajtótájékoztatóján elmondta:  „a politikus egy pénteki televíziós interjúban patkánynak nevezte a Fidesz támogatóit, ami szerinte felháborító, elfogadhatatlan és mélyen sértő magyar emberek milliói számára”. Véleménye szerint Bangóné ezzel a kijelentésével átlépett egy olyan határt, amelyet nem lehet, “mert nem szabad embereket megalázni akkor sem, ha politikai ellenfél szavazóiról van szó.” Hidvéghi kérdésre elmondta: további lépések is lesznek, attól függően, „miként folytatódik a történet”.

(Népszava)

 

Lásd az előbbi hírnél szereplő hivatkozásokat akár a kommunikációs aktivitásról, akár a bosszúszomjas Mars kapcsolatokról.

 

 

04.28. „Sikerült hatástalanítani a Bozsik Stadion melletti bombát – A Magyar Honvédség tűzszerészei hatástalanították, azt a második világháborús robbanószerkezetet, amely április elején, a Bozsik Stadion átépítése közben került elő a földből. A 250 kilogrammos brit légibombából kiszerelték a gyújtószerkezetet. A korlátozásokat rövidesen feloldják, a lakók visszatérhetnek otthonukba.

Több mint 300 szakember készült arra, hogy a légibombát hatástalanítani lehessen a Bozsik Stadionban – mondta helyszínen tartott sajtótájékoztatójában Gajda Péter, a XIX. kerület polgármestere. Hozzátette: a terület zárása reggel rendben elindult, az érintett kerületekben több mint 1000 embernek kellett ideiglenesen elhagynia az otthonát, akik a területzárás feloldását követően térhetnek vissza otthonaikba. (…)”

(hvg.hu)

 

Tavasszal- nyáron mindig szezonja van az építkezéseknek, s ilyenkor sajnos rendszeresen előkerülnek robbanószerkezetek. Nem mindegy, mekkora hatókört érint a hatástalanításuk és az sem, mikor kerül rá sor. Most éppen a Mars aktivitására kellett alighanem várni, ami április elején teljesen hiányzott, most azonban elindult: Mars kvadrát Neptun (itt a Neptun a rejtett dolgok napvilágra kerüléséhez járul hozzá), szembenállás Jupiter, kvinkunx Szaturnusz.

 

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.04.28-05.05. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: a méhek napja Magyarországon – április 30.

Vigyáznunk kell a méhekre, mert tőlük függ az élelem jövője (…) A méheket nagy veszély fenyegeti az éghajlatváltozás, az intenzív mezőgazdaság, a rovarirtó szerek, a biológiai sokféleség csökkenése és a környezetszennyezés együttes hatásai miatt. (…) Haszonnövényeink több mint 75 százalékának függ a termésátlaga vagy minősége valamilyen mértékben a beporzók áldásos tevékenységétől. (…) A méhek és más beporzók hiánya kihalásra ítélné a kávét, az almát, a mandulát, a paradicsomot és a kakaót, csak hogy néhány példát említsünk. „Mindannyian felelősek vagyunk a méhekért, ezért mindannyiunknak kötelessége tekintettel lenni a beporzókra hétköznapi döntéseinkben. Akár kerti virágaink gondozásával is hozzájárulhatunk ehhez. (…)”

(greenfo.hu)

 

Magyarországon 1994 óta tartják a méhek napját április 30-án. Az eredeti cél a mézfogyasztás növelése volt, de mára már a méhek életét fenyegeti veszély, persze nem csak nálunk, hanem világszerte. Éppen ezért a FAO (az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete) javaslatára beiktatták a világnapok közé is, méghozzá május 20-ra.

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. április 1-től 30-ig, majd május 31-ig.

Nap: Kos 10°59´ – Bika 10°21´ – Ikrek 10°15´
Merkur: Halak 16°38´ – Kos 19°55´ – Ikrek 22°34´
Vénusz: Halak 6°15´ – Kos 12°31´ – Bika 20°11´
Mars: Ikrek 0°30´ – Ikrek 20°12´ – Rák 10°14´
Jupiter: Nyilas 24°12´ – retrográd 04.11-től – Nyilas 23°43´ – 20°42´
Szaturnusz: Bak 19°50´ – 20°31´ – retrográd: 05.01-től – Bak 19°43´
Uránusz: Bika 1°18´ – 3°00´ – 4°40´
Neptun: Halak 17°6´ – 18°2´ – retrográd 05.22-től – 18°37´
Plútó: Bak 23°1´ retrográd 04.25-től – Bak 23°8´ – 22°50´
Holdcsomó: Rák 22°48´ – 21°13´ – 18°2´

 

A Hold a héten
Vízöntő 04.29. 0.11-ig
04.29. 0.11-től 05.01. 12.23-ig Halak
05.01. 12.23-tól 05.03. 22.17-ig Kos
05.03. 22.17-től Bika

Holdfázis: újhold (Nap-Hold együttállás) május 5. 0 óra 45 perc.

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma hat.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

04.22-én volt pontos a Nap együttállás Uránusz, melynek a végéből még néhány nap van hátra. 2019 tavaszától (2025-ig) 6 éven át mindig a Bikában létesül ez az együttállás, amely körülbelül másfél- két hétig érezteti hatását. Az egyénekre vonatkozó olvasatban a hirtelen megvilágosodástól, váratlanul feltörő, önzetlen megnyilvánulásokra ösztönzéstől kezdve az ezek ellen küzdő, a komfortzónához való makacs ragaszkodásig terjedhet a skála. Szokatlan, váratlan fordulatokra irányuló késztetés is jellemezheti a konstellációt, ugyancsak az ellenállással együtt. Az uránuszi energiát sokan nem jól tűrik, mert kiszámíthatatlan és független – hogy csak két lényeges szempontot említsek – s ezek a biztonság ellen dolgozó tényezők, amik erősen megviselik a Bika érdekeltséget. Kiterjesztve nagyobb populációra is hasonló jelenségeket tudunk előzetesen értelmezni, lefojtott, kordában tartott, kitörni készülő feszültséggel.

 

Még halványan érvényesül az egzakt nélküli Merkur együttállás Vénusz. Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

04.27-én a Mars pontosan kvadrátolta a Neptunt (csak hogy életben tartsa az aktivitását – s kissé még előrébb szaladva: május 5-6-ig, amikor is megkezdődik majd a Jupiter kvadrátja a Neptunhoz úgy október utolsó harmadáig…). Nagy képzelőerő, ideális vagy lehetetlen(nek tűnő) ötletekkel. Spirituálisan kevésbé fertőzött személyiségeknél (csoportoknál) ez esetleg kifejezetten elvetemült ötleteket is jelenthet, a megfelelő következményekkel. Jó esetben viszont kitűnő kvalitásokra utalhat, sőt: világos gondolkodásra, de a megvalósítástól elviszi a fantázia, illetve a túltengő emocionalitás. A hétköznapokból való kitörés vágya nincs arányban a lehetőségekkel. Jelenthet fóbiákat, irracionális félelmeket, melyek eredeti kiinduló alapja még lehet, hogy reális volt, de túlnőnek önmagukon. Az ideológiai zűrzavar és szektás elhajlás alap-kategóriának számít a klasszikus értelmezésben. A híres marsi aktivitást is megfojthatja ez a fényszög, döntésképtelenség is előállhat azokon a területeken, amire a két bolygó utal. Zavarokat mutat, amelyek a türelmet teszik próbára. A felesleges aktivitást, téves döntéseket ugyancsak helyénvaló itt említeni, a ködszurkálással egyetemben. Az utóbbit annál inkább, mert kifejezi a két elem egyszerű összeadásának eredményét: a Neptun a köd, a Mars a szurkálás. Balesetjelölő is lehet.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

05.01. Egzakt Merkur szextil Mars. Ügyes, élénk kommunikáció, diplomáciai elemek alkalmazásával, jó kontaktusteremtő- és meggyőző képesség. Gyors, néha kissé elhamarkodott döntések. Konfliktusok megoldása, vagy erre irányuló törekvés (kérdés: elegendő-e az idő a kifutásra). Sok jövés-menés, mozgékonyság jellemzi.

 

05.01. A Merkur kvadrátolja a két Holdcsomót, figyelmeztetve a karmikus feladatokra.

 

05.01-én a Mars kvinkunxolja a Szaturnuszt. Fájdalmasan őszinte felismerések, rendszerint valami „külső segítséggel”. Kikerülhetetlen, hogy nagyobb aktivitást fejtsen ki az érintett személy vagy csoport a karma ügyeiben, amelyeket addig alighanem igyekezett kikerülni.

 

05.01. a napja annak is, hogy a Szaturnusz retrográdba fordul, s (látszólag) hátrálva halad 09.18-ig.

 

05.02. a Merkur kvadrát Szaturnusz pontos kapcsolódásának napja. Baleseti jelölő, méghozzá elég markánsan. Közlekedési anomáliákra is utalhat. Amit tehet ilyenkor az ember: kicsit jobban ügyel a szabályok betartására, arra, hogy merre veszi az irányt; nem dühöng ha megint dugóba került, valamivel korábban elindul hogy legyen ideje és idege kivárni a szaturnuszi hátráltatást a közlekedésben. Természetesen minden más, forgalommal, kommunikációval összefüggő dologra is vonatkozik ugyanez a konstelláció. Türelem, türelem és megint türelem, amit érdemes hangsúlyozni. Mozgásszervi panaszok tömeges jelentkezésére is lehet számítani a fényszög hatálya alatt.

 

05.02. Merkur kvadrát Plútó egzakt. Jelent feszültségeket, hepciáskodásra, „csakazértis megmutatom” motívumokra készteti az erre hajlamos egyéneket. Azon kívül sejtet még tömegeket érintő eseményeket (balesetek, tűzesetek, állatokkal kapcsolatos események, konfliktusok viták, veszekedések). Közlekedési anomáliák, balesetek, esetleg tömegszerencsétlenség, a legkevesebb a fokozott türelmetlenség, ingerültség, agresszió a merkuri (közlekedési, kommunikációs) szituációkban.

 

05.03-án pontos a Merkur trigonja a Jupiterhez. A két szellemi bolygó kapcsolódása nagy pezsgésre utal olyan területen, ahol a filozófia, erkölcs, politika, tudomány és egyéb, általánosan kiterjeszthető és főleg kommunikációval intézhető ügyek forognak terítéken. Fontos a szellemi színvonal, vagy legalább ennek a látszata. Veszélye a felületességbe fulladás és annak a csábítása, hogy ha sokat beszélünk valamiről, azzal mást már nem is kell tenni. Ha túl sok a környezetében az agresszív fényszög, akkor azok hatását kiválóan csökkenti. Semlegesebb előzmények után illetve körülmények között remek alkalom konszenzus megteremtésére, nagyobb ívű szellemi áramlatok indulására. Az emberiesség egy kisebb vizsgájának is lehet tekinteni: mennyire is lehetünk büszkék a homo sapiens sapiens státuszra.

 

05.05-én kulminál a Mars szembenállás Jupiter. Elszánt düh jellemzi a konstellációt, különösen olyan helyzetekben, amikor valamilyen örömforrás elapadása tapasztalható. A diplomatikus követelődzés is megfogalmazható úgy más emberekkel, csoportokkal, mint magával az élettel szemben. Elégedetlenség, dac különösen akkor, ha kudarc fenyeget egy-egy kezdeményezést. Erkölcsi energiák szempontjából a vadhajtásokra érdemes ügyelni, mert káros irányba fordulhatnak. Önpusztító tendenciák is beleférnek a konstellációba, valamint a környezet – közte a nemzetközi környezet – felé sugárzott kihívás, erőfitogtatás.

 

05.05-én pontos a Mars kvinkunx Plútó is. A két rokon-bolygó ilyen találkozása mindenképpen kellemetlen és agresszívnek számító olyan eseményeket jelent, amelyek kihatásai hosszabb időre érvényesülnek, mint ameddig maga a történés tart. Az agresszió fogalmának használatánál érdemes tisztázni: egyáltalán nem csak a testi erőszak tartozik körébe, a mentális, lelki, verbális erőszak sokszor jóval kártékonyabb lehet.

 

A hét utolsó napjaiban kezd érvényesülni a Merkur együttállás Uránusz (egzakt: 05.08). Kapkodás és gorombaság a kontaktusokban, kommunikációban. A különállás, függetlenség verbálisan kissé túlhajtott kifejeződése. Elhamarkodott döntések, melyek nyomán konok végrehajtás következik. Balesetek, olyan események, amelyek kívül esnek az ember hatókörén (szerencsétlenségek). Közlekedési anomáliák, nem utolsó sorban a modern technika miatt. Elektromossággal és informatikával kapcsolatos problémák.

 

A hét legvégén kezdődik a Vénusz trigonja a Jupiterhez. (Pontos: 05.09.) A dinamizmus jellemző erre a bolygókapcsolódásra, amely alapjelentésében kompromisszumkeresést, békés megoldásokat, kellemes kapcsolatépítést, jó nemzetközi viszonyokat mutat. Azonban sajnos a Jupiter korláttalan, a Vénusz pedig könnyelmű – számos jó tulajdonságuk mellett, s emiatt sokszor olyan helyzetek állhatnak elő, amelyek szerencsésen végződnek, de addig még egy sor probléma előzi meg a végkimenetelt. Nagy idealizmus és erkölcsi tartás jellemzi, legalábbis deklarálás szinten. Ez nem zárja ki, hogy aki deklarál, néhanap bele ne menjen jogilag vagy csak az íratlan szabályokat mellőző kétes helyzetekbe. Ezekben a szituációkban két fő motiváció érhető tetten: az egyik az említett vénuszi könnyelműség, a másik pedig az „amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek” alapállás. Mindezzel nincs gond addig, amíg másokat el nem ítél hasonló súlyú, csak más jellegű cselekmények miatt.

 

A hét utolsó harmadában a Vénusz a Szaturnusszal is kontaktusba kerül, méghozzá kvadrátba. (Egzakt: 05.07.) Visszaesést, ridegséget, könyörtelenséget jelent a csoportok közötti és az emberi kapcsolatokban. Sokszor tapasztalható inkorrektség, intolerancia. Ígéretek visszavonása, megváltoztatása, joggal való visszaélés is lehet a tartalma. Nemzetközi kapcsolatokban konfliktusok, az előbbiekhez hasonló jelenségek. A mindennapi pénzügyekre nézve is elég hátrányos.

 

A Vénusz kvadrát Plútó (pontos: 05.09) a hét legvégétől indul. Intoleranciára, a kapcsolatokban jelentkező zökkenőkre, konfliktusokra és szélsőséges esetekben akár szakításra is utalhat. Ez mindenféle kapcsolatra érvényes, korántsem csak a magántermészetűekre. Például szervezetek, cégek közötti, vagy akár nemzetközi kapcsolatokat, pénzügyeket is érinthet. Közönséges, durva megnyilvánulások. A pénzügyekben láncreakció-szerű események.

 

A hét közepétől még egy Vénusz fényszög mutatkozik: kvadrát a Holdcsomókhoz (kulminál: 05.07.) A karmikus feladatok megoldására vonatkozik természetesen.

 

 

A következő hét nyitó konstellációját két kis kegyelmi háromszög jellemzi. Ezek hordoznak megpróbáltatásokat, viszont ezekből nagyon sok eredményt is kihozhat az, aki tanulásként fogja fel azokat. Nézzük meg, az egyes típusok hogyan tudnak profitálni a dolgok állásából (és haladásából).

KOS

A kommunikáció, kontaktusok, közlekedés területén találkozhat többek közt tanulni valókkal a Kos. Mint mindig: most is áll elébe a kihívásoknak. Az önérvényesítés, érvényesülés ugyancsak alkalmat ad a tapasztalatszerzésre. Ezen a téren intuíciója nagyon jó sugallatokkal szolgálhat, jól jár, ha arra hallgat. Anyagi ügyekben ugyancsak érvényes ez.

 

 

BIKA

A mostanában állandóan szereplő társadalmi kapcsolatok, tanulmányok, külföld, illetve rokonság témakörében kapja a plusz feladatokat, na meg a Bikáknál oly fontos anyagiak terén. Mindez azonban okot ad arra is, hogy hosszabb távú elképzeléseit folyamatosan alakítgathatja, csiszolhatja. Akkor is, ha némely eleme esetleg irreálisnak bizonyul.

 

 

IKREK

Belső fejlődése illetve titkok, vagy a háttérben történő dolgok foglalkoztatják, s ezek nagy része munkáját, hivatását érinti. Nem egyszer fejtörést okozhat, hogy mit fogadhat el valóságnak és mi az, ami tévedés vagy illúzió. Társkapcsolatával is kell törődnie, nehezen dönti el, hogy valóban igazságtalan-e vele a másik fél, vagy hiúsági kérdésről van szó.

 

 

RÁK

Tanulmányok, utazás, külföld, illetve a tágabb rokonság ügyei kötik le figyelmét, de legalább annyit foglalkozik a hivatás, munka kérdéseivel is vagy pedig szüleivel (saját szülői szerepével). Társkapcsolata stabil hátteret biztosít most is, bár itt is találkozik kihívásokkal. Hosszabb távú terveinek alakításában kissé megrekedhet, váratlan körülmények miatt.

 

 

OROSZLÁN

Munka, egyéb kötelezettségek, egészség-betegség problémái maradnak előtérben a következő héten is. A kötelezettségek közt szerepelhet tanulmányokkal, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő is, melyekből nem biztos, hogy mindennek eleget tud tenni, legalábbis e héten. Távlati elképzeléseinek alakítása is fontos program: szintén részleges eredményekkel.

 

 

SZŰZ

Ismét felszínre kerülhetnek a gyerekkel kapcsolatos kérdések, vagy barátokkal, illetve akik lazább párkapcsolatban élnek, azzal összefüggő problémák. A vállalkozó Szűznél ebbéli tevékenységében találkozhat kihívásokkal, melyeknek kitűnően megfelel, ha inkább a szívére, mint az eszére hallgat – kivételesen. Családi ügyei is mintha kerékkötőként működnének.

 

 

MÉRLEG

Otthon, család, ingatlan vagy szülőhelyének (gyerekkorának) körülményeivel kell foglalkoznia most is, s persze párkapcsolatát sem hagyja érintetlenül ez a kérdés. Kommunikációs téren sokat haladhat előre, kiváltképp, ha nem csinál hiúsági kérdést olyan apróságokból, amiken nyugodtan túlléphetne. Munkája kissé hullámzónak mutatkozik.

 

SKORPIÓ

A bürokráciával folyó sokéves birkózása most is felélénkül, illetve a kommunikáció, közlekedés, tanulmányok terén találkozik plusz feladatokkal, melyeket bizonyára kitűnően old meg. Gyerekekkel, barátokkal vagy lazább párkapcsolattal összefüggésben is felmerülhetnek bizonyos kérdések, melyekre megválaszolásához jó ha intuíciójához fordul.

 

 

NYILAS

Kezd feltámadni régebbi énje, pedig már-már azt hitte, örökre eltűnt. Ha közben gyakorolja a mérséklés művészetét, akkor megfelelő egyensúlyt tud kialakítani a régi és új között. Anyagi dolgaival továbbra is jól halad, sőt: lehetőségeiben lehet, hogy a bőség zavara áll be és választani kell. Társkapcsolata sem unalmas, napirenden maradnak a súrlódások.

 

 

BAK

Továbbra is a magánszféra felé terelődik életének fő hangsúlya, ami némelykor komolyabb konfliktusok forrása is lehet, amikor el- elveszti türelmét, hogy ezzel kell foglalkoznia karrierépítés, hivatás, munka helyett – ha csak nem a kommunikáció, forgalom területén dolgozik, mert itt viszont jelentős tendenciák látszanak, bár némi bizonytalansággal.

 

 

VÍZÖNTŐ

Nekiáll, hogy utolérje magát (megint egyszer) tennivalóival és anyagi dolgaival, kapcsolataival egyaránt. Részben sikerre is vezet ez a törekvés, de maradnak még jelentős elmaradásai. Otthon, család, ingatlan, szülőhely szempontjából most is számíthat meglepetésekre. A barátok, lazább párkapcsolat, vállalkozás terén is találkozik kihívással.

 

 

HALAK

Lehet, hogy nem nagyon látványos, de jelentős változás következhet be személyiségében, magatartásában, méghozzá pozitív előjellel. Kissé meg is ijedhet ettől, pedig semmi oka nincs rá. Anyagi, valamint az otthon, család dolgait érintő kérdésekben találkozik plusz feladatokkal, amiket könnyedén meg tud oldani, ha elég bizalmat tud tanúsítani.

17. hét 2019. április 22-28.

 Általános

 Visszapillantó a 2019.04.15-21. közötti hétre

 04.15. „Ellenzéki képviselők akcióztak a közmédiánál – Szél Bernadett többek közt Hadházy Ákos, Varju László és Tordai Bence társaságában látogatott el az MTVA Kunigunda utcai székházánál, ahol ismételten szerették volna átadni ötpontos petíciójukat Papp Dániel hírigazgatónak. Ez nem jött össze. Szél Bernadett a Facebook-oldalán élőben közvetítette az eseményeket. Mint mondta, nem tűrik, hogy a közmédia propagandaeszközként szolgáljon.

(…) A követeléseket a képviselők kiragasztották az MTVA épületének egyik ablaküvegére, de azt rögtön le is szedték onnan. Szél Bernadett előtt fegyveres őrök több ajtót is bezártak, nem engedték őket be az üzemi területre a házirend miatt. Hadházy Ákosékat eközben a látogatóközpontinál állították meg a biztonsági őrök. Aztán néhány perccel később megjelent Fábry Sándor, aki majdnem beengedte őket, de őt is megakadályozták ebben a rendfenntartók. Hadházy elbeszélgetett vele röviden, aztán Fábry elment, és így a képviselők egy lépést sem jutottak előre.”

 

A Merkur kvadrát Jupiter kiadja a mérgét az utolsó napokban. A Vénusz kvadrát Jupiter viszont e napon egzakt és a Vénusz együttállás Neptun is lejáróban van. A Szaturnusz együttállása a Plútóval, na meg a leszálló Holdcsomóval ugyancsak jelentős tényező.

 

04.15. Reggel Ferihegy figyelmeztető sztrájkot jelent, de szinte azonnal le is fújják. Majd két nap múlva megtörténik a munkabeszüntetés.

 

A hivatkozások azonosak, valószínűleg a Vénusz együttállás Neptun okozott némi zavart.

 

 

04.15. „Mit keres egy keresztény konzervatív újságíró Nagy Blanka szoknyája alatt? – Zavarba ejtő néha, hogy mire képes a morális fölény.

A Facebook adta lehetőségeket sok mindenre lehet használni. Pilhál Tamás keresztény konzervatív újságíró például arra, hogy egy Pilhál Művek elnevezésű oldalon további platformot biztosítson a Magyar Nemzetben, illetve a Pesti Srácokon megjelent cikkeknek. Illetve, hogy aktivitásra bírja a jelenleg még kevésbé tekintélyes számú követőjét. És mi lehetne erre alkalmasabb annál, mint benézni egy nő ruhája alá? (Innen talán még érdekesebbnek tűnik, hogy a bemutatkozásnál arra kérik a trollokat, hogy kerüljék el „e tájékot”). Az oldalon Nagy Blankáról, az ellenzéki megmozdulások egyik sokat ekézett alakjáról közöltek egy fotót. A fotón Nagy Blanka ül. Egy ülő nőt sokféle szándékkal és sokféle szögből le lehet fotózni. Ez a kép történetesen úgy készült el, hogy a fotós konkrétan Nagy Blanka szoknyája alá irányította az objektívet. Ez az a mozdulat, amely kimeríti az angolul csak upskirting szóval leírt fogalmat.

(…)

A pt (feltételezzük Pilhál Tamás) aláírással közzétett posztnál viszont ezt a feliratot olvashatjuk: „Trágárka villant – A magyar Sharon Stone, avagy Elemi ösztön a Szemkilövetőpártban.” – Ha itt valaki villantott, akkor az a fotós volt a vakujával, a Facebook-felhasználó a posztjával és a kommentelők a lájkokkal. Talán egyértelmű az is, hogy kinek kell szégyellnie magát. Mint ahogy azt sem nehéz megállapítani, hogy kit vezetnek az elemi ösztönök.”

(hvg.hu)

 

A Nap kvadrát Plútó, Vénusz kvadrát Jupiter, együttállás Neptu, s persze a Szaturnusz-Plútó-Holdcsomó konjunkció képezhetik a kozmikus hátteret ahhoz, hogy ilyen veszélyes ellenfélre, sőt: ellenségre zúdítson össztüzet bármi áron a regnáló hatalom. Nem maradt el a visszhangja sem az esetnek: viták, vélemények tömege mellett a pesti srácok „elnézést kért” a maga modorában Nagy Blankától. Ez felért újabb sértésekkel is.

 

04.15. A külföldi történésekből kiemelem az egyetemes emberi kultúrát érintő megrendítő tragédiát, a Notre Dame tetőszerkezetének leégését. Gondolom, mindenki tud erről, csupán itt is azt fűzöm hozzá, hogy azonnal felröppennek mindenféle feltételezések, amelyek meglepően gyorsan el is ülnek, s mára a józan vizsgálati álláspont marad (többé-kevésbé), mi szerint valószínűleg rövidzárlat okozta a tüzet és több körülmény egybeesése miatt terjedt ki olyan sebesen. Hallatlan méretű adakozás indult meg, s az elsők között volt például Szeged, amely város mindig élen jár hasonló esetekben, nem feledve a saját újjáépítésének körülményeit a települést megsemmisítő 1879-es árvíz után. A francia nagyvállalkozók óriási összegeket jegyeztek, volt aki már a tűzvész estéjén, amikor még fel sem lehetett mérni a károkat – tulajdonképpen mindmostanáig nem is lehet.

 

A hivatkozásaink természetesen ugyanazok, legfeljebb azt kell kiemelni, hogy a Nap a Kosban, vagyis tűz jegyben jár, onnan vet kvadrátot a Plútóra, s ha tágan is, de elkezdi együttállását a már a Bikában lévő Uránusszal. Ez az egyelőre tökéletlen együttállás, valamint a két aktív belső bolygó Halak-beli helyzete, a két mundán sorsbolygó (Szaturnusz, Plútó) együttállása egyik vesszőparipám asszociációira ingerel engem. Ez nem más, mint a Nagy Napév (precessziós, vagy platóni év, nagy napciklus stb) korszakváltásának kérdése: ismét egy figyelemfelkeltő szimbóluma annak, hogy lejárt a Halak korszak és már javában a Vízöntő korban vagyunk, csak – mint minden 2160 éves korszakváltásnál – az emberiség még próbál kapaszkodni az előző, ismert, megszokott szisztémákhoz az új gyakorlatok helyett. Hogy miért pont a Notre Dame a majdnem-áldozata ennek, azt nem tudnám megmondani, ehhez tudni kéne a katedrális „születési idejét”, ami alighanem homályba vész.

 

 

04.17. „Az április 12-i, egy áruházra kiterjedő figyelmeztető sztrájk óta eltelt időben a Metro vezetésétől nem érkezett ajánlat a sztrájkkövetelések kielégítésével kapcsolatosan, ezért a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) sztrájkbizottsága újabb sztrájkot hirdetett meg – írja a napi.hu az érdekképviseletre hivatkozva. Valamennyi Metro-áruházban ma déltől délután 4-ig sztrájkolnak a dolgozók. A szakszervezet állítása szerint a cég vezetése csakis akkor vezetné be az új bérezési rendszert, ha azt valamennyi Metro munkavállaló elfogadja.

(…)”

(24.hu)

 

Ugyanekkor a ferihegyi repülőtéren is megtartották a hétfőn elmaradt sztrájkot. A kozmikus háttér: Nap együttállás Uránusz, Vénusz kvadrát Jupiter, s talán már érződik a Mars kvadrát Neptun is, persze a hosszan tartó fényszögek mellett.

 

 

04.17. „Eltünteti az utcákról a HVG-plakátokat a hatalomközelivé tett Mahir – A HVG-címlapok plakátjai negyven éve, a lap megjelenése óta minden héten kikerültek a hirdetőoszlopokra – mostanáig. A Mészáros-birodalomba beszippantott Mahir ugyanis egyoldalúan és azonnali hatállyal, jogszerűtlenül felmondta a kiadónkkal kötött szerződést. Semmilyen magyarázatot nem adtak.

(…)

Negyvenéves hagyomány szakad meg ezzel, ezek a plakátok az éppen aktuális hatalomtól függetlenül, kereken negyven éve, a lap 1979-es alapítása óta hetente kikerültek az utcára, és ezzel részévé váltak Magyarország városai, az itt élők életének. Ezt törölte most el a döntés, amelyet a jelenleg Mészáros Lőrinc ügyvédjéhez köthető cég vezetésében és/vagy tulajdonosi körben és/vagy egy ennél még befolyásosabb szinten meghoztak. A HVG Kiadó természetesen megpróbál jogi úton érvényt szerezni a megkötött szerződésben foglaltaknak, közben keressük annak a módját, hogy olvasóink ne maradjanak le a hetilap immár ikonikus címlapjának megismeréséről….”

(hvg.hu)

 

 

04.18. Tüntetés: a devizahitelesek részéről. Gulyás Gergely kormányszóvivő nyilatkozata szerint mindezzel nem kell törődni, mivel az mszp öröksége….

 

Nap együttállás Uránusz, Vénusz kvadrát Jupiter

 

 

04.18. A Medián mérése szerint átmeneti csekély csökkenés után valamelyest megint nőtt a fidesz népszerűsége. Most az mszp támogatottsága is emelkedett kis mértékben, hosszú idő után beérte a jobbikot.

 

A politológusok és közvéleménykutatók szerint a kampány beindulása van a jelenség hátterében. Kozmikusan pedig a felmérés idején még érvényben lévő Nap trigon Jupiter lehet az „ok”.

 

 

04.18. „Index: Megharaptak és fojtogattak egy szocialista aláírásgyűjtőt – Megtámadták az MSZP-nek aláírásokat gyűjtő Torzsa Sándort csütörtök délután a budapesti Móricz Zsigmond körtéren – mondta el a Societas elnöke és a Hírhugó nevű MSZP-s blog főszerkesztője az Indexnek.

Elmondása szerint egy 30-40 éves férfi közeledett az MSZP-Párbeszéd sátrához a kezében egy másfél literes üdítős palackkal, és az egyik aláírásgyűjtő nőt „elkezdte lelocsolni a palackban lévő piros löttyel”, majd hozzávágta a palackot, és közben az MSZP-t szidta. Torzsa állítása szerint ekkor lépett oda megvédeni a társát, mire a férfi nekitámadott: „nekem esett, levitt a földre, a kezembe harapott, még most látszik a nyoma. Ezután eldurvult a dolog: a kabátomat a fejemre tekerte, azzal fojtogatott.”

Miután a járókelők szétválasztották őket, a támadó elhagyta a helyszínt, ő pedig kihívta a rendőrséget – mesélte Torzsa, aki feljelentést tervez tenni.

 

Az elmúlt napokban szokatlanul sok támadásról számolt be a média:

Miskolcon egy ismeretlen férfi ököllel ütött meg egy fideszes aláírásgyűjtő nőt.

Debrecenben a korábban a Fidelitas helyi vezetőjeként ismert férfi egy jobbikos nőt ütött meg aláírásgyűjtés közben.

Bede Zsolt kormánypárti aktivista a Nyugati téren labdát rúgott a DK sátrába, a rendőrség garázdaság miatt nyomoz.”

(444.hu)

 

Az agresszió növekedésére a Nap együttállás Uránusz és az időközben életbe lépő Mars kvadrát Neptun utalhat, a hosszú aspektusok mellett természetesen.

 

 

04.19. „Kigyulladt egy magyar utasokkal tömött busz Horvátországban – …Senki sem sérült meg. A busz utasai Krk szigetére tartottak, az utat egy utazási iroda szervezte. A busz hátuljánál ülő utasok egy alagútban szóltak, hogy tűz van, de már előtte is lehetett furcsa hangokat hallani. A sofőr még ki tudott vezetni az alagútból, a jármű már a szabadban gyulladt ki. A busz teljesen kiégett, a bőröndöket ki tudták még menteni az utasok, de a fedélzeten hagyott csomagok elégtek. A kiégett jármű utasai egy horvát busszal folytathatták útjukat a szállodáig, és ígéretet kaptak, hogy szombaton érkezik értük egy másik magyar busz, amely haza is szállítja őket a négynapos útjuk végén.”

(168 óra)

 

Időközben a Merkur jegyet váltott a Kosba és csatlakozott a Naphoz, melynek tövábbra is érvényes az együttállása az Uránusszal.

 

 

04.19. „Megölte a feleségét, majd magával is végzett – A rendelkezésre álló adatok alapján egy forráskúti férfi délelőtt megölte a feleségét, majd magával is végzett. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. A község szélén lévő családi házba a hozzátartozókat sem engedték be, az épületet helyszínelők vizsgálják át. (police.hu, MTI)”

(444.hu)

 

A továbbra is növekvő erőszak a Szaturnusz együttállás Plútó szorosodásán kívül a Mars aktivitzálódásával is összefügg. S továbbra sem hagyhatjuk figyelmen kívül a tökéletlen Kos-Nap együttállás Bika-Uránuszt sem.

 

 

04.21. „Emberölés Pesterzsébeten: két férfi egymásnak esett az utcán, egyikük meghalt – Verekedéshez riasztották a járőröket szombat este Pesterzsébeten. A dulakodók közül az egyik férfi a helyszínen meghalt. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába 2019. április 20-án 22 óra 13 perckor érkezett bejelentés, hogy Budapesten, a XX. kerületi Pázsitos sétány kis parkjában verekedés van. A perceken belül kiérkező járőrök a feltételezett elkövetőt, a 33 éves budapesti H. Istvánt a helyszínen elfogták és a sérült, információink szerint középkorú férfihez mentőt hívtak. A sértett olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – írja a police.hu. A rendőrök az elfogott férfit előállították, vele szemben az eljárást emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt a BRFK Nyomozó Főosztály Életvédelmi Osztálya folytatja le.

(Blikk)

 

Időközben a Vénusz is átváltott a Kosba, viszont a Nap 20-án a Bikába, így az Uránusszal együttállása tökéletessé vált.

 

 

04.21. Megint egy külföldi kitekintés – különös tekintettel az agresszióra: merénylet-sorozat Sri Lankán. – „Pár órával az után, hogy egy időben hat helyszínen (három szállodában és három templomban) robbantás volt Srí Lankán, újabb két merényletet követtek el eddig ismeretlenek. A húsvétvasárnapi mise idején történt a merényletsorozat. A főváros egyik peremkerületében, Dehivelában, egy szállodában történt a hetedik robbantás, és ebben legkevesebb két ember meghalt. A CNN-nek az egyik szemtanú azt mondta, hogy amint a robbanás hangjára kinézett az ablakon, két helikoptert látott elrepülni. Aztán pár percre rá szintén a fővárosban, de már másik peremkerületben egy nyolcadik robbanás is bekövetkezett, itt három rendőr halt meg. A rendőrség legfrissebb adatai szerint a merényletsorozatban 207-en haltak meg, 450-en megsérültek. Azért is magas az áldozatok száma, mert húsvétvasárnap a mise miatt sokan tartózkodtak a templomokban. A célba vett szállodákban pedig sok a külföldi vendég.

 

A rendőrség azt is bejelentette, hogy nyolc személyt letartóztattak a merényletsorozattal kapcsolatban, azt egyelőre nem tudták megmondani, ki a felelős a robbantások elkövetéséért.

(…) A halálos áldozatok közül nagyjából 30 külföldi állampolgárságú. Az illetékes minisztérium jelentése szerint egyelőre annyi biztos, hogy a külföldi áldozatok között két török és egy holland állampolgárságú van, valamint az Egyesült Államokból, Portugáliából, az Egyesült Királyságból és Kínából származó áldozatot is azonosítottak már.”

(24.hu)

 

Az agresszióra történő utalások az előző híreknél. 

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.04.22-28. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: április 26. a szellemi tulajdon világnapja.

„Az ENSZ Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) 2000. évi közgyűlésén döntött arról, hogy április 26-át a világ társadalmi fejlődéséhez és haladásához meghatározó módon hozzájáruló műszaki alkotók és művészek munkásságának, eredményeik védelmének szentelt világnappá nyilvánítja.

Dr. Kamil Idris, a WIPO korábbi főigazgatójának szavaival: “A Szellemi Tulajdon Világnapja ragyogó alkalmat kínál az emberek arra való ösztönzésére, hogy gondolkodjanak el a szellemi tulajdonnak a mindennapi életben betöltött szerepéről, valamint arról, hogy mekkora jelentősége van az innováció és az alkotóképesség előmozdításában és védelmében.”

Egyrészről az emberi kreativitást ünnepeljük, a feltalálókat és a művészeket, akik szebbé és jobbá teszik a világunkat, másrészről a szellemi termékekhez fűződő jogokat is, amelyek ösztönzik és táplálják az alkotó embereket.

A világnap alkalmából egyre nagyobb aktivitás tapasztalható különböző szervezetek részéről, és egyre nagyobb nyilvánosságot kap ez az alkalom. A világnapnak természetesen már Facebook-oldala is van, és a hozzá kapcsolódó térképen rákereshetünk, hogy szerte a világon merre és hogyan ünnepelnek embertársaink. A világszerte zajló eseményekről a WIPO saját listát is vezet, és a világnap kapcsán készült ötletes és látványos poszterekből és promóciós anyagokból egy évről évre bővülő online tárlatot is megtekinthetünk.”

(www.szellemitulajdon.com)

 

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. április 1-től 30-ig
Nap: Kos 10°59´ – Bika 10°21´
Merkur: Halak 16°38´ – Kos 19°55´
Vénusz: Halak 6°15´ – Kos 12°31´
Mars: Ikrek 0°30´ – Ikrek 20°12´
Jupiter: Nyilas 24°12´ – retrográd 04.11-től – Nyilas 23°43´
Szaturnusz: Bak 19°50´ – 20°31´
Uránusz: Bika 1°18´ – 3°00´
Neptun: Halak 17°6´ – 18°2´
Plútó: Bak 23°1´ retrográd 04.25-től – Bak 23°8´
Holdcsomó: Rák 22°48´ – 21°13´

 

A Hold a héten
Nyilas 04.24. 0.50-ig
04.24. 0.50-től 04.26. 11.27-ig Bak
04.26. 11.27-től Vízöntő

Holdfázis: harmadik negyed (Hold kvadrát Nap) 11.27. 0 óra 18 perc

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma hat.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

Folyamatosan érvényesül az egzakt nélküli Merkur együttállás Vénusz (április 29-ig). Közben majd jegyet vált előbb a Merkur, majd hamarosan a Vénusz, de megtartják a konjunkciót. Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

04.10. volt a napja az egzakt Merkur trigon felszálló Holdcsomónak hasonló jelentéstartalommal, mint a 6. hosszú tendenciákban szereplő Neptun, bár e hétnek csak a legelején számíthatunk még rá.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

04.22-én pontos a Nap együttállás Uránusz. 2019 tavaszától (2025-ig) 6 éven át mindig a Bikában létesül ez az együttállás, amely körülbelül másfél- két hétig érezteti hatását. Az egyénekre vonatkozó olvasatban a hirtelen megvilágosodástól, váratlanul feltörő, önzetlen megnyilvánulásokra ösztönzéstől kezdve az ezek ellen küzdő, a komfortzónához való makacs ragaszkodásig terjedhet a skála. Szokatlan, váratlan fordulatokra irányuló késztetés is jellemezheti a konstellációt, ugyancsak az ellenállással együtt. Az uránuszi energiát sokan nem jól tűrik, mert kiszámíthatatlan és független – hogy csak két lényeges szempontot említsek – s ezek a biztonság ellen dolgozó tényezők, amik erősen megviselik a Bika érdekeltséget. Kiterjesztve nagyobb populációra is hasonló jelenségeket tudunk előzetesen értelmezni, lefojtott, kordában tartott, kitörni készülő feszültséggel.

 

04.25-én a Plútó megkezdi évi rendes, csaknem féléves retrograditását.

 

04.27-én a Mars kvadrátolja a Neptunt (csak hogy életben tartsa az aktivitását – s kissé még előrébb szaladva: május 5-6-ig, amikor is megkezdődik majd a Jupiter kvadrátja a Neptunhoz úgy október utolsó harmadáig…). Nagy képzelőerő, ideális vagy lehetetlen(nek tűnő) ötletekkel. Spirituálisan kevésbé fertőzött személyiségeknél (csoportoknál) ez esetleg kifejezetten elvetemült ötleteket is jelenthet, a megfelelő következményekkel. Jó esetben viszont kitűnő kvalitásokra utalhat, sőt: világos gondolkodásra, de a megvalósítástól elviszi a fantázia, illetve a túltengő emocionalitás. A hétköznapokból való kitörés vágya nincs arányban a lehetőségekkel. Jelenthet fóbiákat, irracionális félelmeket, melyek eredeti kiinduló alapja még lehet, hogy reális volt, de túlnőnek önmagukon. Az ideológiai zűrzavar és szektás elhajlás alap-kategóriának számít a klasszikus értelmezésben. A híres marsi aktivitást is megfojthatja ez a fényszög, döntésképtelenség is előállhat azokon a területeken, amire a két bolygó utal. Zavarokat mutat, amelyek a türelmet teszik próbára. A felesleges aktivitást, téves döntéseket ugyancsak helyénvaló itt említeni, a ködszurkálással egyetemben. Az utóbbit annál inkább, mert kifejezi a két elem egyszerű összeadásának eredményét: a Neptun a köd, a Mars a szurkálás. Balesetjelölő is lehet.

 

A hét utolsó napjaiban érvényesülni kezd a Merkur kvadrátja a Szaturnuszhoz (pontos: 05.02). Baleseti jelölő, méghozzá elég markánsan. Közlekedési anomáliákra is utalhat. Amit tehet ilyenkor az ember: kicsit jobban ügyel a szabályok betartására, arra, hogy merre veszi az irányt; nem dühöng ha megint dugóba került, valamivel korábban elindul hogy legyen ideje és idege kivárni a szaturnuszi hátráltatást a közlekedésben. Természetesen minden más, forgalommal, kommunikációval összefüggő dologra is vonatkozik ugyanez a konstelláció. Türelem, türelem és megint türelem, amit érdemes hangsúlyozni. Mozgásszervi panaszok tömeges jelentkezésére is lehet számítani a fényszög hatálya alatt.

 

A hét utolsó harmadától a Merkur a Holdcsomókat is kvadrátolja, ismét sürgetve a karmikus feladatok felismerését és teljesítését. (Egzakt: 05.01).

 

Ugyancsak a hét utolsó harmadától a Mars szembenáll a Jupiterrel (kulminál: 05.05). Elszánt düh jellemzi a konstellációt, különösen olyan helyzetekben, amikor valamilyen örömforrás elapadása tapasztalható. A diplomatikus követelődzés is megfogalmazható úgy más emberekkel, csoportokkal, mint magával az élettel szemben. Elégedetlenség, dac különösen akkor, ha kudarc fenyeget egy-egy kezdeményezést. Erkölcsi energiák szempontjából a vadhajtásokra érdemes ügyelni, mert káros irányba fordulhatnak. Önpusztító tendenciák is beleférnek a konstellációba, valamint a környezet – közte a nemzetközi környezet – felé sugárzott kihívás, erőfitogtatás.

 

A hét felétől a Mars a Szaturnusszal kvinkunxban lesz. (Pontos: 05.05.) Fájdalmasan őszinte felismerések, rendszerint valami „külső segítséggel”. Kikerülhetetlen, hogy nagyobb aktivitást fejtsen ki az érintett személy vagy csoport a karma ügyeiben, amelyeket addig alighanem igyekezett kikerülni.

 

A hét legvége táján a Mars a Plútó kvinkunxába is kezd beállni. (Egzakt: 05.05.) A két rokon-bolygó ilyen találkozása mindenképpen kellemetlen és agresszívnek számító olyan eseményeket jelent, amelyek kihatásai hosszabb időre érvényesülnek, mint ameddig maga a történés tart. Az agresszió fogalmának használatánál érdemes tisztázni: egyáltalán nem csak a testi erőszak tartozik körébe, a mentális, lelki, verbális erőszak sokszor jóval kártékonyabb lehet.

 

 

Nézzük, a tizenhetedik hetet nyitó konstelláció mit sugall a 12 típussal kapcsolatban?

 

 

KOS

Kisebb utazásban (esetleg időutazásban) lehet része. Kellemes és tanulságos, hasznos tevékenységet végezhet tanulmányi ügyekben is. Némi anyagi veszteség, nem várt kiadás sem ronthatja el jó hangulatát, legfeljebb átmenetileg. Ügyeljen kommunikációjára, mindenféle irományra, okmányra, bürokratikus ügyre, s a közlekedésben sem árt az óvatosság.

 

 

BIKA

A Bikák következő hetére igencsak jellemző lehet az, ami az általános előrejelzésben olvasható a Nap-Uránusz együttállásról. Emellett sok felismerésben lehet része, amelyek segítenek a feszültségek csökkentésében. Ha valamilyen orvosi beavatkozásra készül, most elég jó kilátásai lesznek erre. Aktuális anyagi veszteségét igen gyorsan pótolni tudja.

 

 

IKREK

Meglehetősen nyűgös, ideges, bár ennek nemigen tudja okát adni. Partnere próbálja jobb kedvre deríteni, inkább több, mint kevesebb sikerrel. Háttér-információ, ennek gyanúja, esetleg pletyka is ronthat átmenetileg közérzetén. Sok kisebb terve van, amiket haladéktalanul el is kezd megvalósítani. Ezekkel azért elég jól el tudja terelni a figyelmét.

 

 

RÁK

Munkájában kisebb, pozitív változás várható, egyúttal bizonyos népszerűség növekedés is. Társkapcsolata sok feladatot ad, már csak azért is, mert szorosabb, mint talán valaha. Némelykor nélkülözi ugyan az érzelmek kifejezését, a gyengéd megnyilvánulásokat, amiket igényelne, de ha ezen felül tud emelkedni, akkor elégedett lehet a részeredményekkel is.

 

 

OROSZLÁN

Hivatás, önérvényesítés terén érhetik meglepetések. Lehet, hogy külső körülmények miatt, de még az is előfordulhat, hogy saját feszültsége hívja ki a történéseket. Tanulmányok, külföldi kapcsolatok vagy utazás terén sokkal kellemesebb élmények várják, s ugyanez vonatkozik szélesebb társadalmi kapcsolataira, illetve rokonságával fenntartott viszonyára is.

 

 

SZŰZ

Meggyűlhet a baja jogi, vagy szabályozók által érintett ügyekben. Ha külföldi utazáson vesz részt, ott is számíthat nem kifejezetten kellemes meglepetésekre, amint tanulmányok terén is. Feszültségei átragadhatnak munkatársaira, beosztottjaira, társára, s ez konfliktusokhoz vezethet. Otthon, család, ingatlan terén találhat némi pihenőre, megnyugvásra.

 

 

MÉRLEG

A kommunikáció terén történő javulás most is zajlik, remekül visszatalál önmagához ebből a szempontból. Otthon, család, ingatlan ügyekben is sikereket érhet el, bár sokkal több munkával, de ezt nem bánja. Társkapcsolata is kellemes, s mégis: eléggé feszült, aminek nem tudja okát adni. Nagy önfegyelemre van szüksége, hogy ne kerüljön összeütközésbe.

 

 

SKORPIÓ

Anyagiak terén jó eredményekre számíthat, s jól tud helyezkedni bürokratikus ügyekben is, mikrokörnyezetében, közlekedésben, tanulmányokban. Munkája ugyancsak gördülékenyen meg. Ahol feszültségekkel számolhat, az sajnos a társkapcsolat, vagy pedig az Én és a Világ viszonyának területe. Elég nehezen tudja kezelni ezt a kérdést, amihez türelme is kevés.

 

 

NYILAS

Munkájában némi kellemetlen meglepetés éri, amitől persze feszült lehet. Ha ezt tartós társkapcsolatában próbálja levezetni, attól a problémák nem oldódnak meg, épp ellenkezőleg. Anyagi helyzete folyamatosan stabilizálódik, ami természetesen jót tesz komfortérzetének, bár lehet, hogy éppenséggel pont ez is közrejátszik a kapcsolati probléma kialakulásában.

 

 

BAK

Felelősségtudata és maximalizmusa kezd csúcsokat dönteni. Kicsit több rugalmasság még nem jelent lazaságot, igazán megengedhetné magának. Munkájában éppenséggel gyakorolhatja is rögtön: sokat bosszankodhat mások könnyelműsége, trehánysága miatt, pedig lehet, hogy ez is csak viszonylagos. Családjában, otthonában kellemes légkör honol.

 

 

VÍZÖNTŐ

Otthon, család, ingatlan terén keletkezhet feszültség, esetleg váratlan kellemetlen események miatt. Ettől függetlenül hosszabb távú elképzelései jól alakulhatnak, elmozdulhat (végre) előnyös irányba. Kommunikációban, kontaktusok fenntartásában remekelhet, de ezt a területet mégis terheli egy fel- feltámadó feszültség, amivel bizony megrongálhatja jó eredményeit.

 

 

HALAK

Adminisztratív dolgokban, közlekedésben, esetleg közelebbi rokonságában vagy mikrokörnyezetében akadnak kellemetlenségek, amelyekkel nemigen tud mit kezdeni. Családjában, vagy ingatlan ügyekben is feszültségek látszanak, s ezek a körülmények persze igencsak befolyásolják közérzetét, s az oly gyakran emlegetett, az életbe vetett bizalmát.

16.hét 2019. április 15-21.

 Általános 

Visszapillantó a 2019.04.08-14. közötti hétre

 

04.08. „Puzsér Róbert borít, kiszáll az előválasztásból – Felfüggeszti a tárgyalásokat az előválasztásról Puzsér Róbert Karácsony Gergellyel, miután az MSZP–DK–Párbeszéd–Momentum az LMP és a Jobbik nélkül állapodott meg a kerületi polgármesterjelöltekről, értesült az Index. Ha Karácsony nem vonja vissza ezt a megállapodást, nem lesz előválasztás.

Az MSZP–DK–Párbeszéd–Momentum szombaton jelentette be a polgármesterjelöltjeit, amire a Jobbik, az LMP, illetve Puzsér Róbert eléggé felháborodva reagált. Így sejteni lehetett, hogy az ellenzéki pártok és szereplők között elmérgesedik a viszony. A dologra nem is kellett sokat várni. (…) Karácsony és Puzsér pár hete ült ki közösen egy sajtónyilvános interjúra, ahol mindketten hitet tettek amellett, hogy az EP-választás után egy előválasztáson mérkőznek meg egymással. És a vesztes hajlandó visszalépni a győztes javára, hogy egyetlen ellenzéki álljon ki Tarlós István ellen.

(…)

Ezek után jött a szombati bejelentés a polgármesterjelöltekről. Az MSZP, a DK, a Párbeszéd és a Momentum döntött úgy, hogy közösen indul az őszi önkormányzati választáson, és meg is nevezték, kiket indítanak a kerületek élén. Félösszefogásnak neveztük a dolgot, mert az LMP ugyan részt vett a tárgyalásokon, de nem állapodott meg a többiekkel, a Jobbik részvételének szükségességéről pedig nem volt/nincs konszenzus. (…)”

(Index)

 

Nap kvadrát Szaturnusz, Merkur kvadrát Jupiter, együttállás Neptun (még mindig), Vénusz együttállás Neptun társul a Szaturnusz együttállás Plútó fő vezérmotívuma mellé.

 

 

04.08. „Megfulladt egy kikötözött pszichiátriai beteg Budapesten – Ön- és közveszélyes volt, ezért kötözték ki, elvileg folyamatos felügyelet mellett volt, mégis megfulladt csütörtök reggelre. (…) A beteget azért kellett kikötözni, mert kárt tehetett volna magában, így az egyik lábát és kezét kikötözték az ágyhoz. Vélhetően ebből akart kiszabadulni, így csúszkálni, hadonászni kezdett. Elvileg folyamatos megfigyelés alatt volt, reggelre mégis megfulladt. (…)

Az MTI megkeresésére a BRFK megerősítette a lapban leírtakat. Az ügyet a BRFK rendkívüli haláleseti osztálya közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. Bűncselekmény gyanúja nem merült fel, de a haláleset körülményeinek megállapítása még tart – közölte a rendőrség.”

(hvg.hu)

 

Erre nincs szó. Asztrológiai vonatkozás viszont van: a Merkur együttállás Neptun, akár magát az alapesetet tekintve, akár az azt követő szemérmetlen mellébeszélést és az ügy elkenésére vonatkozó törekvéseket.

 

 

04.10. Hosszú előzménye van a következő hírnek, ez is egyike azoknak a jelenségeknek, amelyeket nem említettem még meg, pedig gyanítottam, hogy nem maradhat majd ki a szórásból. „Nem hazudtunk, állítják az Opera magukat afroamerikainak valló énekesei – Az Operaház 15 énekese vallotta magát afroamerikainak (…) A Porgy és Bess című darabot a jogtulajdonos rendelkezése szerint csak fekete színészek játszhatják. Ókovács Szilveszter bizarr megoldással akarja kikerülni a jogvitát. (…) Tavaly …– talán egy tévedés folytán – olyan szerződés került Ókovácsék asztalára, amelyből kimaradt a híres „all black cast” kitétel, így az Opera gyorsan lecsapott a jogokra. A jogtulajdonos visszakozott volna, de már nem lehetett: négy előadást törvényesen lejátszottak, azonban idén már engedély nélkül vették elő újra a művet. A nyilatkozattal az igazgató arra akarta felhívni a figyelmet, 2019-ben vállalhatatlan egy ilyen előírás, ráadásul Közép-Európában teljesíthetetlen is. Ókovács az első idei előadás után elmondta: huszonnyolcból tizenöten aláírták a következő nyilatkozatot:

Én, alulírott kinyilvánítom, hogy identitásomnak elválaszthatatlan részét képezi az afroamerikai eredet és tudat. Ezért is külön öröm számomra, hogy George Gershwin Porgy és Bess című operájában felléphetek.

Az igazgató azzal magyarázta a kérését: „Magyarországon nincs bőrszínnyilvántartás, bűnügyben sincs, személyes adat, és nem tudom megmondani a szereposztásról, hogy ez megfelel-e vagy nem felel meg a feltételnek, ezért inkább megkérdezem tőlük.” Mindez a nemzetközi sajtóig is eljutott, a brit Guardian cikkét már 26 ezer olvasó kedvelte vagy osztotta meg. (…)”

 

Az egész eset most már nagy port vert fel, természetesen megosztva a véleményeket, akár a jogtulajdonosok, akár Ókovács eljárását illetően. A legteljesebb mértékig neptuni hátteret kell keresnünk, amiben most éppen nincs hiány: a Merkur és a vele együtt álló Vénusz egymás után konjunkcióba kerül a Neptunnal, s ez elegendő is, hiszen a (jogi) csűrés-csavarás, nyilatkozat a Merkurhoz, az éneklés, opera, művészi hozzáállás (na és a jog is) meg a Vénuszhoz.

 

 

04.10. „Világvége hangulat a BAH-csomópontnál – A területet egy építkezésen talált világháborús bombák hatástalanítása miatt reggel 8 órától elkezdték kiüríteni, annak befejeztével a környező utcákat teljesen lezárták, a BAH-csomóponton és a Hegyalja úton nem lehet áthaladni, változott a BKK-járatok útvonala is. (…)

(hvg.hu)

 

A Mars most éppen passzív, de itt van nekünk a Szaturnusz együttállás Plútó, ami a legteljesebb mértékig analógiába hozható a katasztrofális történelmi események hosszú időre kiterjedő következményeivel. A Nap kvadrát Szaturnusz (pontos 10-én), szintén megfelelő hivatkozás, ráadásul életbe lép már a Nap kvadrát Plútó is. A Merkur kvadrát Jupiter a közlekedési anomáliákat jelzi.

 

 

04.10. „Tömegesen mondanak fel a közigazgatásban, de a kormány szerint ez nem baj – A múlt hónapban összesen 2500 dolgozó kérte a felmentését a központi és a területi közigazgatásban a Miniszterelnökség tájékoztatása szerint, de a kormányban azt mondják, ez nem veszélyezteti a munkavégzést. Az Index viszont úgy értesült, hogy a felmondások miatt elsősorban a megyei és járási, kerületi kormányhivatalokban májusra kaotikus helyzet alakulhat ki. A közigazgatásban dolgozóknak a március elején hatályba lépett jogszabályok miatt lett elegük, ezek voltak azok a szabályok, amik előírták például, hogy a félórás ebédidő többé nem számít bele a munkanapba, így ennyivel tovább benn kell maradni a hivatalban. A törvénymódosítás az alapszabadságot is 5 nappal csökkentette. A cafetériajuttatások is eltűntek, emiatt sokan úgy kénytelenek többet dolgozni, hogy konkrétan csökkent is a fizetésük.

 

A munkáltató március 15-ig tájékoztatta személyre szólóan a dolgozókat a rájuk vonatkozó változásokról, aki ezt nem fogadta el, és öt napon belül jelez, azt a munkaadó köteles felmenteni és a ledolgozott évei után végkielégítést fizetnie. (…)

(444.hu)

 

A Merkur az illetékes az ügyben: együtt áll a Vénusszal, kvadrátolják a Jupitert, szextilezik a Szaturnuszt és a Plútót és még mindig érvényesül a vége a Merkur Neptun együttállásnak is, amire ráerősít a Vénusz. Sokan úgy mondtak fel, hogy nincs még más munkájuk – vesd össze a Szaturnusz-Plútó kapcsolatokkal, amelyek ahhoz adják az erőt, hogy ennek ellenére is felálljanak a dolgozók.

 

 

04.11. „Százméteres árkot ásnak Trianon emlékére a belvárosban – Egy tavalyi kormányhatározat alapján 2020. május 31-ig – a trianoni szerződés századik évfordulója előtt – felállítják a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyét, amely „magában foglalja a történelmi Magyarország 1913-as összeírás szerinti helységneveinek feltüntetését”. Az alkotásról néhány napja jelentek meg az első látványtervek, amelyekről kiderült, hogy nem egy szobor vagy emlékmű, hanem egy árok. Az alkotás legfeljebb 5 milliárd forintba fog kerülni.

A tervek szerint – amelyeket az Urbanista szerzett meg – az Alkotmány utcának a Kossuth tér felé eső, száz méter hosszú szakaszán süllyedő rámpát alakítanak ki, amelynek falaira vésik majd a településének nevét véletlenszerű sorrendben. A rámpa végébe egy gránittömb kerül, közepében örökmécsessel, amely a nemzeti összetartozás gondolatát hivatott jelképezni. (…)”

(24.hu)

 

Némelyeknek az a véleménye, hogy jól szolgál még egy másik célt is az (újabb) árok: a tüntetők kevésbé tudják igénybe venni kedvenc helyüket, az Alkotmány utcát (miután apránként kiszorulnak a Kossuth térről hol ezért, hol azért). Hogy pályázati kiírás nélkül jött a napvilágra ez újabb nemzeti összetartozást jelképező árok (!), az nem is érdekes. A Szaturnusz együttállás Plútó a konok kitartást is, a szubjektív történelemszemléletet is jelképezheti. Megerősíti egy Nap kvadrát Szaturnusz, és Nap kvadrát Plútó is, a hatalom egyoldalú döntését szimbolizálva. Az apró-cseprő Merkur kvadrát Jupitert csak a rend kedvéért említem meg. 

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.04.15-21. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: április 17. a hemofília világnapja

„Április 17-e 1989 óta a Hemofília Világnapja, melyet azzal a céllal fogadott el a Hemofília Világszövetség, hogy felhívják a széles közvélemény figyelmét a vérzékeny betegek problémáira. Április 17-én született Frank Schnabel, a Hemofília Világszövetség (WFH) alapító elnöke, aki 1963-ban azért hozta létre a Hemofília Világszövetséget, hogy országokon átívelően képviselje a vérzékeny betegek ügyét, s mely mára mintegy 113 ország egyesületei által alkotott, az ENSZ által elismert befolyásos érdekvédelmi nemzetközi szövetségként működik.”

(Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér, Győr)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. április 1-től 30-ig

Nap: Kos 10°59´ – Bika 10°21´
Merkur: Halak 16°38´ – Kos 19°55´
Vénusz: Halak 6°15´ – Kos 12°31´
Mars: Ikrek 0°30´ – Ikrek 20°12´
Jupiter: Nyilas 24°12´ – retrográd 04.11-től – Nyilas 23°43´
Szaturnusz: Bak 19°50´ – 20°31´
Uránusz: Bika 1°18´ – 3°00´
Neptun: Halak 17°6´ – 18°2´
Plútó: Bak 23°1´ retrográd 04.25-től – Bak 23°8´
Holdcsomó: Rák 22°48´ – 21°13´

 

A Hold a héten
Oroszlán 04.15. 12.13-ig
04.15. 12.13-tól 04.17. 13.21-ig Szűz
04.17. 13.21-től 04.19.14.40-ig Mérleg
04.19. 14.40-től 04.21. 17.59-ig Skorpió
04.21. 17.59-től Nyilas

Holdfázis: telihold április 19. 13 óra 12 perc (Nap szembenállás Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma hat.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

04.14-én egzakt a Nap trigon Jupiter. A hét első felében javában érvényesül. Szellemi törekvések felszínre kerülése, felerősödése. Kényelmi szempontoké ugyancsak. A tekintély különös hangsúlyt kap az emberi érintkezésben, elvileg a dölyf és pöffeszkedés elemei nélkül. Kiegyezés, a „hatalommal” való megegyezés- jó viszony; jogi ügyek szerencsés kimenetele, közlekedéssel, külfölddel, tanulmányokkal összefüggő dolgok előnyös alakulása várható – továbbra is esetleg csak elvileg.

 

04.13-án érte el a Nap a Plútó pontos kvadrátját. Feszültség, dimenzionált illetve láncreakciót indító folyamatok, hatalommal történő konfrontálódás vagy/és visszaélés, tömegeket is érintő jelenségek, a tömegek aktivizálódása, a hatalommal való összeütközése, állatokkal kapcsolatos események várhatók azon a héten, amelyen érvényesül, vagyis még néhány napig.

 

04.12-én kulminált a Nap kvadrátja a Holdcsomókra. A számos egyéb, Holdcsomókra eső, hosszú időtartamú fényszög mellett megerősíti megint egyszer a karmikus feladatok sürgetését – e hét elején néhány napig.

 

Folyamatosan érvényesül az egzakt nélküli Merkur együttállás Vénusz (április 29-ig). Közben majd jegyet vált előbb a Merkur, majd hamarosan a Vénusz, de megtartják a konjunkciót. Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

04.10. volt a napja az egzakt Merkur trigon felszálló Holdcsomónak hasonló jelentéstartalommal, mint a 6. hosszú tendenciákban szereplő Neptun, bár e hétnek csak a legelején számíthatunk még rá.

 

04.14-én kulminált a Vénusz trigon felszálló Holdcsomó aspektus is, a karmikus feladatok kissé könnyített változatával. Kellemes hatásai a hét kétharmadáig bízvást érvényesülnek.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

04.15-én pontos a Vénusz kvadrátja a Jupiterhez. Tipikus a következő forgatókönyv: elindul egy folyamat valamely területen, s az összes érintett készen látja már a boldog és kényelmes jövőt, azzal, hogy innentől kezdve minden felhőtlenül jó lesz. Mielőtt azonban a végkifejlet bekövetkezne, vagy abban a pillanatban, ahogyan bekövetkezett, történik valami olyan kisebb-nagyobb dolog (esetleg: szerencsétlenség), ami ha le nem is nullázza, de megkeseríti az eredményt. Más variációban: csalódás, mert nem az történik mégsem, ami várható volt. Újabb variációban: a megvalósulás előtt 5 másodperccel elvész a türelem és bizalom, s emiatt marad el az eredmény, viszont nem marad el a csalódás. A vezérmotívum tehát a csalódás, aminek a józanság lenne az ellenszere, ehhez pedig önismeret és főleg önmérséklet kellene. Követelődzésre való hajlam is terheli még a fényszög tartalmát.

 

04.15-én egzakt a Vénusz szextilje a Plútóhoz is. Békés tömegek enyhe aktivizálódását jelezheti, népszerű vagy gyorsan népszerűvé váló ötletek, áramlatok felbukkanását. Erős, de jól kordában tartott indulatokat és érzelmeket mindenféle (köz- és magán) kapcsolatok területén. Pénzügyek kedvező alakulását.

 

04.17-én a Merkur jegyet vált, 7 óra 49-től a Kosban folytatja útját.

 

04.20-án a Vénusz követi a Merkurt, 18 órától szintén a Kosban közlekedik majd.

 

A hétnek csaknem a legelejétől kezd érvényesülni a Nap együttállása az Uránusszal (pontos: 04.22). 2019 tavaszától (2025-ig) a Bikában létesül ez az együttállás. Az egyénekre vonatkozó olvasatban a hirtelen megvilágosodástól, váratlanul feltörő, önzetlen megnyilvánulásokra ösztönzéstől kezdve az ezek ellen küzdő, a komfortzónához való makacs ragaszkodásig terjedhet a skála. Szokatlan, váratlan fordulatokra irányuló késztetés is jellemezheti a konstellációt, ugyancsak az ellenállással együtt. Az uránuszi energiát sokan nem jól tűrik, mert kiszámíthatatlan és független – hogy csak két lényeges szempontot említsek – s ezek a biztonság ellen dolgozó tényezők, amik erősen megviselik a Bika érdekeltséget. Kiterjesztve nagyobb populációra is hasonló jelenségeket tudunk előzetesen értelmezni, lefojtott, kordában tartott, kitörni készülő feszültséggel.

 

A hét utolsó harmadától a Mars kvadrátolni kezdi a Neptunt (csak hogy életben tartsa az aktivitását – s kissé még előrébb szaladva: május 5-6-ig, amikor is megkezdődik majd a Jupiter kvadrátja a Neptunhoz úgy október utolsó harmadáig…). Pontos lesz 04.27-én. Nagy képzelőerő, ideális vagy lehetetlen(nek tűnő) ötletekkel. Spirituálisan kevésbé fertőzött személyiségeknél (csoportoknál) ez esetleg kifejezetten elvetemült ötleteket is jelenthet, a megfelelő következményekkel. Jó esetben viszont kitűnő kvalitásokra utalhat, sőt: világos gondolkodásra, de a megvalósítástól elviszi a fantázia, illetve a túltengő emocionalitás. A hétköznapokból való kitörés vágya nincs arányban a lehetőségekkel. Jelenthet fóbiákat, irracionális félelmeket, melyek eredeti kiinduló alapja még lehet, hogy reális volt, de túlnőnek önmagukon. Az ideológiai zűrzavar és szektás elhajlás alap-kategóriának számít a klasszikus értelmezésben. A híres marsi aktivitást is megfojthatja ez a fényszög, döntésképtelenség is előállhat azokon a területeken, amire a két bolygó utal. Zavarokat mutat, amelyek a türelmet teszik próbára. A felesleges aktivitást, téves döntéseket ugyancsak helyénvaló itt említeni, a ködszurkálással egyetemben. Az utóbbit annál inkább, mert kifejezi a két elem egyszerű összeadásának eredményét: a Neptun a köd, a Mars a szurkálás. Balesetjelölő is lehet.

 

 

Izgalmas konstelláció köszönti a tavaszi ünnepkört, közelebbről a húsvétot. Van bene egy virgonc királytrigon (Nap-Hold-Jupiter között!), egy hinta (Hold-Szaturnusz-Vénusz) és két kegyelmi háromszög (Nap-Hold-Szaturnusz és Hold-Jupiter-Vénusz között). Megélénkülő aktivitás biztosan jellemzi majd következő hetünket, kérdés, hogy milyen irányban talál magának utat a tettvágy. A következőkben megkísérlem ezt a 12 típusra nézve kikalkulálni.

 

 

KOS

Pihenés, esetleg külföldi kiruccanás, baráti kapcsolatok vagy gyerekével, gyerekekkel fenntartott kapcsolatok megélénkülése, némelyeknél új párkapcsolat születése lehet az eredmény. Emellett persze továbbra is kiemelt az érvényesülés, önérvényesítés tendenciája, ami miatt ezúttal önmagával kerülhet összeütközésbe, az eltérő motivációk miatt.

 

 

BIKA

Az otthon, család, ingatlan (esetleg: haza, élőhely) témakör kerül fókuszba, méghozzá intenzíven. Összefügghet a szélesebb család ügyeivel, vagy külfölddel, tanulmányokkal. Mindenesetre olyan dilemma elé kerül, hogy mások szempontjait mennyire kell tisztelnie, illetve mennyire ragaszkodhat a sajátjához, nem minősül-e szélsőségesen önzőnek.

 

 

IKREK

Alapvetően a racionális motivációkat tartja mérvadónak, most azonban az emocionálisok kerülnek dominanciába, amit nem is bán. Kapcsolatrendszerében hozhat(na) forradalmi változást, ha hosszabb ideig tartana az erre utaló konstelláció. Így csak rövid időre lehet kalkulálni, aztán megint felerősödnek a józan megfontolás belső (és külső) hangjai.

 

 

RÁK

Munkájával, vagy szolgálat jellegű tevékenységének összefüggésében tapasztalhat meg sikerélményt, méghozzá kézzelfogható eredménnyel is nyomatékosítva. Lehet, hogy magyarázkodásra kényszerül társával szemben, de végül meg tudja győzni a maga igazáról. Tervezhet egy rövidebb kiruccanást, s ha nem is könnyen, de megteremti hozzá a lehetőséget.

 

 

OROSZLÁN

Újra megtalál, vagy most először alkalmaz valamilyen képességet, ami örömmel tölti el és megerősíti identitástudatát. Némi dilemmát is okozhat a hirtelen jött felismerés, elbizonytalaníthatja abban, hogy amit éppen csinál, valóban az-e az útja. Egészségi állapotával összefüggésben is merülhetnek fel kérdések, a megfelelő válaszokkal.

 

 

SZŰZ

Egy már-már hirtelen jött megvilágosodás segít abban, hogy saját magát és a körülötte kialakuló jelenségeket is jobban el tudja helyezni a világban. Ez átmeneti zavart is okozhat például kapcsolatrendszerében, gyerekével, társával összefüggésben, de hamarosan rendeződnek az erővonalak és (remélhetőleg) egy új egyensúlyt tud kialakítani.

 

 

MÉRLEG

Magára talál kommunikációs ügyekben, illetve minden olyan dologban, ami kontaktussal, helyváltoztatással kapcsolatos. Ez akkor is igaz, ha még néha el- elmegy a fonal, de ekkor is hamarabb visszatalál régi-új formájához, mint ahogy azt a közelmúltban hosszabban tapasztalhatta. Természetesen fontos kapcsolatainak minőségét is javítja ez a jelenség.

 

 

SKORPIÓ

A munka, hivatás és annak anyagi eredménye az a lényeges terület, ahol felpezsdülés várható, s ha elég ügyes, akkor az átmeneti állapotból ki tudja hozni a maximumot, illetve képes a kezdeti lendületből újabb energiát nyerni a továbbhaladáshoz. Ennek érdekében jó ha kissé félreteszi, vagy legalább megkísérli félretenni híres, hezitálásra való hajlamát

 

 

NYILAS

A megértés új szintjére léphet valamilyen kérdésben, de ettől függetlenül is egy kisebb újjászületést élhet meg. Anyagi dolgaira változatlanul fokozott gondot kell fordítania, de most ezzel is jobban elboldogul. Lehetőleg ne bonyolódjon olyan ügyekbe, amik nem teljesen egyértelműek, különösen az ingatlannal kapcsolatban érvényes ez a figyelmeztetés.

 

 

BAK

Kicsit a magánélet területére kénytelen mostanában az energiáit koncentrálni, de ezúttal nincs is annyira ellenére a dolog. Különösen, ha azt tapasztalja, hogy saját maga és hozzátartozói is jobb közérzetnek örvendenek ettől. Azért persze nem feledkezhet meg olyan kötelezettségeitől sem, amelyek többek közt például a bürokráciát érintik.

 

 

VÍZÖNTŐ

Megélénkül kommunikációs tevékenysége, sőt: ki is szélesedhet, például a szélesebb nyilvánosság felé valamilyen formában. Ez még akkor is örömmel tölti el, ha más kötelezettségeit kissé háttérbe kell szorítania, aminek persze hamar meglesz a böjtje. Kissé összekuszálódnak anyagi ügyei, de némi odafigyeléssel kézben tudja tartani a dolgokat.

 

 

HALAK

Munkájának, vagy más, szolgálat jellegű tevékenységének eredménye töltheti el megelégedettséggel, még ha némi maximalizmus miatt hajlamos arra, hogy kevesellje vagy az eredményt, vagy a külvilág visszajelzéseit. Most remek alkalom nyílik arra is, hogy ezt a súlyozást gyakorolja, s ha reálisan mérlegel, saját komfortérzete is megnövekszik.

15. hét 2019. április 8-14. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.04.01-07. közötti hétre 

A hetet tökéletesen uralja a Merkur harmadik együttállása a Neptunnal, amelynek utolsó kulminálása másodikán volt esedékes és a Merkur hatókörön belül történő retrograditása folytán hosszan elhúzódva, eredeti jelentőségénél sokkal nagyobbra növekedett. Jól lehet viszont szemléltetni rajta a dolgok fonákját, valamint a neptuni történéseket.

 

Nem hanyagolhatjuk el persze a kevésbé kedélyes Szaturnusz együttállás Plútó folyamatos hatásait sem, s egy érdekes kereszt-kombinációt: a Merkur egyidejűleg egy szextil Szaturnusszal igyekezett a földön, a realitások talaján maradni, a Szaturnusz pedig a szextil Neptunjával célozza ugyanezt.

 

Furcsa, hogy a jogi és nemzetközi ügyek emelkednek ki a hírfolyamból, holott a Jupiter éppenséggel most elég passzív, sőt: a Vénusz sem sokat szerepel, csupán a hét utolsó harmadáról kezdi beérni együttállással a Neptunt. Egy szó, mint száz: fura konstellációk fura jelenségek hátteréül szolgálnak – néhányat felvillantok ezekből az alábbiakban, további asztrológiai hivatkozások nélkül. 

 

04.01. „Kiengedték Gulyás Mártont a rendőrségről, ahová pénteken vonult be – Ahogy azt megírtuk, március 29-én, pénteken elfogatóparancsot adott ki a rendőrség Gulyás Márton ellen. A Pesti Központi Kerületi Bíróság az elfogatást egy garázdaság gyanúja miatt folytatott ügyben rendelte el. Gulyás Mártont órákig nem lehetett elérni telefonon, de később dr. Matlák Gábor, az aktivista ügyvédje részletes tájékoztatást adott az Indexnek a történtekről. Matlák Gábor szerint Gulyás ellen egy 2016-os városligeti tüntetésen történtek miatt indítottak eljárást. (…) A régóta zajló eljárás során Gulyás néhány hónapja elmulasztott egy tárgyalást, ezért adták ki ellene a körözést. Gulyás, amint kikerült a rendőrségre az arcképe, több ismerősével együtt bement a VII. kerületi rendőrkapitányságra. Onnan a Gyorskocsi utcába vitték. Az ügyvédje már akkor azt mondta, nem tartja valószínűnek, hogy Gulyást akkor pénteken hazaengedik. Sőt, szerinte azzal, hogy a körözés kiadását péntek délutánra időzítették, megakadályozták Gulyás Márton hétvégére tervezett elutazását egy szomszédos, unión kívüli országba. (…)

(Index)

 

 

04.03. A másik veszélyes fenegyerek sem tűnik el a hatóság látóköréből: „Meggyanúsította az ügyészség Fekete-Győr Andrást – A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség közölte, hogy szerdán hivatalos személy elleni erőszak bűntettének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki Fekete-Győr Andrást. A megalapozott gyanú lényege szerint a gyanúsított 2018. december 13-án 20:44 perc körüli időben a Kossuth téren a Parlament főlépcsőjénél „az épület védelmére felsorakozott rendőrök irányába célzottan egy meggyújtott füstképző eszközt hajított, mely eszköz által kibocsátott füst a sorfalban lévő rendőrök látását és légzését akadályozva a létesítménybiztosítási rendőri intézkedést akadályozta”. (…) Fekete-Győr … a 444-nek azt mondta, számol azzal, hogy eljárás indul ellene, de inkább a fideszesek ellen kellene eljárást indítani. Januárban azt mondta, a tüntetésen fel sem merült benne, hogy bárkinek is testi sérelmet okozzon, a rendőrök közé dobott füstszórót pedig akár egy játékboltban is be lehet szerezni, és nem képes sérülést okozni. A gyanúsításban megjelölt bűncselekmény törvényi büntetési tétele 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztés.”

(444.hu)

 

 

04.03. Van még közellenség az ifjúság berkeiben, a kecskeméti diáklány, Nagy Blanka körül felvert vihar sem akar csillapodni. Ennek kisebb részleteivel nem terhelem a visszapillantót, legalábbis, amíg nem fajul ez is valami mondvacsinált jogi eljárássá. De ne feledjük: jaj annak, aki fel mer lépni a hatalom ellen.

 

 

04.03. Ámde megvan az új nemzetközi ellenség is: „Szlovákiában tilos lesz csak úgy elénekelni a magyar himnuszt – A szlovák parlament március 27-én elfogadott egy jogszabályt, melynek egyik paragrafusa szerint Május 15-től tilos annak a külföldi országnak a himnuszát énekelni, amelynek a helyszínen nincs hivatalos küldöttsége (…) A törvénymódosítást a szlovák nacionalisták nem is titkoltan a dunaszerdahelyi DAC labdarúgócsapatára szabták; a szlovákiai magyar csapat szurkolói körében már hosszú évek óta hagyomány, hogy minden mérkőzés kezdetekor – hazai pályán, de idegenben is – eléneklik a magyar himnuszt.”

(24.hu)

 

 

04.05. Szomszédaink nagyon rosszalkodnak mostanában. „A sajtóba való beavatkozásra kéri a szlovén kormányt Magyarország a karlendítő Orbán-karikatúra miatt – A magyar vezetés az egész régióra veszélyes az Orbán növekvő befolyására figyelmeztető szlovén hetilap szerint.

Példátlan diplomáciai levélben kéri a magyar kormány Szlovéniát, hogy akadályozzák meg, hogy a jövőben Orbánról karikatúra jelenjen meg – írja a Magyar Narancs a Mladina című szlovén lap nyomán. Ez az a lap, amelyik március végén olyan címlappal jelent meg, mely Orbán Viktort náci vezérként ábrázolta, miközben hozzá dörgölőztek a szlovén szélsőjobboldali párt, az SDS vezetői. A címlap és a magyarországi helyzetet elemző írás ellen azonnal tiltakozott a ljubljanai magyar nagykövet. Szilágyiné Bátorfi Edit szerint a címlap “minden határt átlépett, felháborító és sajnálatos”. Az olvasói levélre a Mladina szerkesztősége az Orbán-címlap szivárványos variációjával válaszolt. A történet azonban itt nem ért véget.

Mint kiderült, tiltakozásként a nagykövet diplomáciai jegyzéket is átadott a szlovén Külügyminisztériumnak. (…)”

(Népszava)

 

 

04.05. A Bálnában rendezett kampánynyitó előtt az ellenzék aktivistái felfestettek egy csomó „Jön a diktátor” szövegű feliratot (Juncker után szabadon). A feliratok pillanatok alatt eltűntek. Ehhez külön gratulált az ellenzék és reményét fejezte ki, hogy az egészségügyben tapasztalható, valamint egyéb területeket zavaró hiányosságok eltüntetése is hasonló hatékonysággal és sebességgel történik majd a jövőben.

 

 

04.05. „Hétpontos akciótervvel állt elő Orbán a keresztény Európa megvédésére – A brüsszeli elit, a brüsszeli buborék hatalmi törekvéseit tehát meg kell állítani, erre 7 pontot állított össze Orbán, amelyet az EP-választások után azonnal végre kell hajtani:

 

    A migráció kezelését elvenni Brüsszeltől és visszaadni a nemzetállamoknak.

    Egyetlen ország se legyen kötelezhető migránsok befogadására.

    Senkit se engedjenek be Európa területére, akinek nincsenek érvényes személyazonosító iratai.

    A migránsvízum és migránskártyák megszüntetése.

    Brüsszel ne adjon több pénzt Soros György bevándorlássegítő szervezeteinek.

    Az EU-ban senkit se érhessen hátrány azért, mert kereszténynek vallja magát.

    Bevándorlást ellenző vezetők álljanak az uniós intézmények élén.

A kormányfő szerint ezzel lehet megvédeni Európát és a keresztény kultúrát, ezért kérte, hogy a Fidesz szavazói menjenek el május 26-án és voksoljanak erre a „programra”.”

(Index)

 

Bejelentette azt is Orbán, hogy nyomban nagyszabású aláírás-gyűjtést kezdeményeznek – megint egyszer összekeverve a kormányzati és ellenzéki funkciókat, magaviseletet, vagy micsodát.

 

 

04.06. „Behívták a magyar külügybe az ukrán nagykövetet Kelemen Hunor ukrajnai kitiltása miatt – Magyarország elfogadhatatlannak tartja Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kitiltását Ukrajnából, ezért Ukrajna budapesti nagykövetét hétfőre berendelték a Külügyminisztériumba – közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. (…) Kelemen Hunor román diplomata útlevéllel a Záhony – Csap határátkelőn szeretett volna belépni Ukrajnába, azonban közölték vele, hogy a két társa folytathatja az utat, neki azonban vissza kell fordulnia. Kelemen Hunor elmondta: azonnal tájékoztatta Románia külügyminiszterét a történtekről, hétfőn pedig panasszal fordul a bukaresti ukrán nagykövetséghez, és magyarázatot kér a történtekre.”

(hvg.hu)

 

A hármas (magyar-román-ukrán) diplomáciai bonyodalom csodálatos kifejeződése a Merkur-Neptun együttműködésnek.

 

 

04.07. „Taroltak a magyar joghallgatók Washingtonban – A joghallgatók tekintélyes Jessup nemzetközi versenyében ért el első helyezést szombaton a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) joghallgatóinak csapata – adta hírül az MTI. – Az 1960 óta minden évben Washingtonban megrendezett Philip C. Jessup Nemzetközi Jogi Perbeszédverseny a világban a nemzetközi jogot hallgató diákok számára a legnagyobb múltú és legnagyobb szabású nemzetközi megmérettetés. A szombaton véget ért versenyben a magyar egyetemisták száz ország több mint 680 egyetemének diákjai között voltak a legjobbak, olyan tekintélyes egyetemek hallgatót utasítva maguk mögé, mint az amerikai Yale és Berkeley, vagy a londoni King’s College.

 

A 20. század amerikai diplomatájáról és jogászáról, Philip C. Jessupról elnevezett versenyben a diákoknak nemzetközi bíróság előtt zajló per szimulációja során kell perbeszédet mondaniuk ügyvédként, mind a felperesi, mind az alperesi oldalon. De nem “csak” perbeszédet prezentálnak, hanem előtte kutatómunkáról számolnak be, beadványokat terjesztenek elő, írásbeli és szóbeli vázlatot készítenek a perbeszédekről, emlékeztetőket írnak. Vagyis írásban és szóban egyaránt megméretik magukat, a végeredmény pedig a képzeletbeli per több szakaszában végzett munka eredménye.

 

Az egyetemisták munkáját tekintélyes jogászokból álló bizottság bírálja el. A magyar diákcsapatot Kajtár Gábor, az ELTE nemzetközi jogi tanszékének adjunktusa készítette fel.”

(napi.hu)

 

Gratuláció a nyerteseknek, felkészítőjüknek és mindenkinek, akinek része volt a jogi, egyúttal nemzetközi sikerben! 

 

GPS – Előretekintés a 2019.04.08-14. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: április 10. Nemzetközi Rákellenes Nap Magyarországon

A Magyar Rák Liga 1993-tól minden évben Nemzeti Rákellenes Napot szervez április 10-én dr. Dollinger Gyula (1849-1937) sebész, egyetemi tanár születésnapján, aki 1902-ben megalakította az első Országos Rák Bizottságot. Célja, hogy a társadalom minden rétegét – az egyént is – bevonják a rák elleni küzdelembe, felébresszék a felelősséget önmagunkért.

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. április 1-től 30-ig
Nap: Kos 10°59´ – Bika 10°21´
Merkur: Halak 16°38´ – Kos 19°55´
Vénusz: Halak 6°15´ – Kos 12°31´
Mars: Ikrek 0°30´ – Ikrek 20°12´
Jupiter: Nyilas 24°12´ – retrográd 04.11-től – Nyilas 23°43´
Szaturnusz: Bak 19°50´ – 20°31´
Uránusz: Bika 1°18´ – 3°00´
Neptun: Halak 17°6´ – 18°2´
Plútó: Bak 23°1´ retrográd 04.25-től – Bak 23°8´
Holdcsomó: Rák 22°48´ – 21°13´

 

A Hold a héten
Bika 04.08. 23.14-ig
04.08. 23.04-től 04.11. 5.30-ig Ikrek
04.11. 5.30-tól 04.13. 9.49-ig Rák
04.13. 9.49-től Oroszlán

Holdfázis: április 22. első negyed (Nap kvadrát Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma hat.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

04.07-én volt a csúcspontja a (harmadik) Merkur szextil Szaturnusz fényszögnek, amely a hét bő kétharmadáig érződik. Jó koncentrációs készség, tolerancia, a szokottnál óvatosabb, megfontoltabb kommunikáció. De bizony pont az ellenkezőjére is találhatunk bőven példát, amikor igazának megdönthetetlen tudatában a meggyőzésnek éppen erőszakos formáját választja az érintett.

 

04.02. a napja a Merkur (harmadik) pontos együttállásának a Neptunnal, mely fényszög elhúzódik, április 12-ig. Zavarok a kommunikációban és a kommunikációs csatornákban. Gyakran előfordul a zavarok sorában a félrevezetés, mellébeszélés szándékosan vagy tévedésből. Fokozott rejtőzködés, ravaszkodás akkor is, ha arra semmi szükség nem lenne. Önértékelési problémák, amelyek megnyilvánulhatnak egyéni és csoportos vonatkozásokban egyaránt.

 

Az előző hét végén kezdődött egy háromhetes, egzakt nélküli Merkur együttállás Vénusz, ami természetesen egész héten át érvényesül (április 29-ig). Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

04.10-én kulminál a Nap kvadrát Szaturnusz. Ahol a Szaturnusz szerepel, ott mindig gondolni lehet (kell) a sorsszerűségre, olyan hatásokra, amelyek sokszor kívülről jönnek és az egyén maga keveset tehet ellenük. Itt a tekintéllyel, hatalommal történő meglehetősen egyoldalú konfrontációra lehet gondolni. Ez szélesebb értelemben véve mondjuk egy országra vonatkoztatható, szűkebb értelmezésben pedig például az ember főnökére vagy arra, aki valamilyen mérvű hatalmat gyakorol felette. A vágyak és lehetőségek közötti ellentmondásra is utal.

 

04.10. a csúcspontja a Merkur harmadik szextiljének a Plútóhoz. Kommunikációs területen jó eredmények, nem utolsó sorban a lehengerlő diplomácia gyakorlása miatt. Tanulásban, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolatokban is előnyös, kevesebb a vadhajtása mint az erőteljesebb fényszögeknek (a trigonnak is akár).

 

04.10. szintén a napja az egzakt Merkur trigon felszálló Holdcsomónak hasonló jelentéstartalommal, mint a 6. hosszú tendenciákban szereplő Neptun.

 

04.10. még egy pontos fényszöget hordoz: a Vénusz együttállás Neptunét. Idealizáló életszemléletet, a hétköznapok ügyeitől való elfordulást, a kicsinyes problémákból történő kivonulást, emelkedettebb témák, azon belül művészetek iránti érdeklődést és efféléket jelentene. Ezek voltak az előnyösebb megnyilvánulási formái. A kevésbé előnyösek: tévedések, csalás és csalódás, zavarok a kapcsolatokban, azon belül a párkapcsolatokban. Koncentrációs problémák miatt bonyolult események a napi életben, pénzügyekben; veszteségek felelőtlenség, könnyelműség miatt, egészséggel összefüggő anomáliák kisebb és tömeges méretekben.

 

04.11-én a Jupiter megkezdi szokásos éves, mintegy négy hónapig tartó retrograditását.

 

04.12-én kulminál a Nap kvadrátja a Holdcsomókra. A számos egyéb, Holdcsomókra eső, hosszú időtartamú fényszög mellett megerősíti megint egyszer a karmikus feladatok sürgetését-

 

04.12-én pontos a Merkur kvadrát Jupiter. A kommunikációs elemek fokozott szereplését, egyúttal fokozott aktivitást, esetleg hiperaktivitást, ingerelhetőséget, ezért verbális konfliktusok esélyét, kapkodást stb. jelenti. Adminisztratív, jogi ügyekben megakadás, kötözködés vagy méltánytalan, igazságtalan elbírálás, eljárás. Modortalanság, nyegleség a „szellemi elit” képviselői részéről. Anyagi és adminisztrációs problémák előtérbe kerülése, hatalmi visszaélés, ebből eredő vita is előfordulhat.

 

04.13-án a Nap eléri a Plútó pontos kvadrátját. Feszültség, dimenzionált illetve láncreakciót indító folyamatok, hatalommal történő konfrontálódás vagy/és visszaélés, tömegeket is érintő jelenségek, a tömegek aktivizálódása, a hatalommal való összeütközése, állatokkal kapcsolatos események várhatók azon a héten, amelyen érvényesül.

 

04.14-én egzakt a Nap trigon Jupiter. Szellemi törekvések felszínre kerülése, felerősödése. Kényelmi szempontoké ugyancsak. A tekintély különös hangsúlyt kap az emberi érintkezésben, elvileg a dölyf és pöffeszkedés elemei nélkül. Kiegyezés, a „hatalommal” való megegyezés- jó viszony; jogi ügyek szerencsés kimenetele, közlekedéssel, külfölddel, tanulmányokkal összefüggő dolgok előnyös alakulása várható – továbbra is esetleg csak elvileg.

 

Ugyancsak 04.14-én kulminál a Vénusz trigon felszálló Holdcsomó aspektus is, a karmikus feladatok kissé könnyített változatával.

 

A hét közepe tájától kezd életbe lépni a Vénusz kvadrátja a Jupiterhez (egzakt: 04.15). Tipikus a következő forgatókönyv: elindul egy folyamat valamely területen, s az összes érintett készen látja már a boldog és kényelmes jövőt, azzal, hogy innentől kezdve minden felhőtlenül jó lesz. Mielőtt azonban a végkifejlet bekövetkezne, vagy abban a pillanatban, ahogyan bekövetkezett, történik valami olyan kisebb-nagyobb dolog (esetleg: szerencsétlenség), ami ha le nem is nullázza, de megkeseríti az eredményt. Más variációban: csalódás, mert nem az történik mégsem, ami várható volt. Újabb variációban: a megvalósulás előtt 5 másodperccel elvész a türelem és bizalom, s emiatt marad el az eredmény, viszont nem marad el a csalódás. A vezérmotívum tehát a csalódás, aminek a józanság lenne az ellenszere, ehhez pedig önismeret és főleg önmérséklet kellene. Követelődzésre való hajlam is terheli még a fényszög tartalmát.

 

A hét utolsó egy-két napjától él a Vénusz szextilje a Plútóhoz (pontos: 04.15). A békés tömegek enyhe aktivizálódását jelezheti, népszerű vagy gyorsan népszerűvé váló ötletek, áramlatok felbukkanását. Erős, de jól kordában tartott indulatokat és érzelmeket mindenféle (köz- és magán) kapcsolatok területén. Pénzügyek kedvező alakulását.

 

 

A következő hét nyitó konstellációja tartalmaz egy kis háromszöget, amelynek mentén kissé jobban kibontakozhatnak az erővonalak és elindulhatnak jó esetben valamilyen progresszív irányba. Az egyéni sorsokat miként befolyásolja vajon az említett fényszög-sorozat?

 

 

KOS

Újult lendületet vesznek anyagi ügyei, amellett, hogy folyamatosan előtérben marad az önérvényesítés- érvényesülés, karrier területe. Némely Kosoknál a szülői szerep felel meg ennek, s van, akit a szülőjével való viszony foglalkoztat. Sok, a tudattalanból felszínre áramló információ, benyomás befolyásolja mindennapjait, amit nem mindig visel jól.

 

 

BIKA

Jobbnál jobb ötletei születnek hol a semmiből, hol régebbi gondolat-csírák szárba szökkenése révén. Ezeket igyekszik beépíteni napi működésébe, de még inkább hosszabb távú terveinek alakításába. Ha sikerül megfelelő partnereket találnia, meg is valósíthat nagyon sok dolgot az elképzeléseiből. Továbbra is kiemelt a társadalmi és családi kapcsolatok területe.

 

 

IKREK

Ha sikerül erőit koncentrálnia egy-egy gyakorlati cél elérésére, akkor jó eséllyel tudja pótolni azokat az energiákat, amelyeket a közelmúltban elvesztett. Most nagyszerű alkalom nyílik a feltöltődésre. Folyamodjon a Föld őserejéhez valamilyen formában, nem fog csalódni. Emellett ne legyen türelmetlen, minden elképzelésének megvalósítására sor kerülhet.

 

 

RÁK

Munkájában gondok adódhatnak, lehet, hogy főnökével, vagy más, tekintélyt képviselő személlyel összeütközésbe kerül, s nem egyszerű oldani a konfliktust illetve következményeit. Szülői szerepével vagy szülőjével kapcsolatban is megélhet hasonló jelenséget. Bárhogyan is alakulnak a dolgok, a végeredménye biztosan jó lesz, időszerű ugyanis a változás!

 

OROSZLÁN

Amit eddig rettentően bonyolultnak tartott – munkájában, egészségi állapotában – arról kiderülhet, hogy sokkal egyszerűbb a megoldás, csak vissza kell térni bizonyos alapokhoz. Vegye elő gyermeki fantáziáját és nem utolsó sorban bizalmát, gyorsan rátalál a helyes útra. Ha jogi ügyei vannak, azokban viszont – ha lehet – ne most erőltesse a döntést.

 

 

SZŰZ

Titkos, titkolt indulatok munkálnak most a szülöttben, amin nem sokat segít, hogy környezetének tagjai igyekeznek megérteni és megnyugtatni. Ha problémáit filozófiai síkra emeli, akkor jár a legjobban, de most nagyon hatékony lenne egy kis testi- lelki kényeztetés is, wellness, jóga, meditáció, szórakozás, játék, rövid utazás kellemes hely(ek)re.

 

 

MÉRLEG

Ha vállalkozó, akkor most tornyosulhatnak elintézendő ügyei, s nem mindegyiket sikerül már ezen a héten megnyugtató módon elrendezni. Ez rányomhatja bélyegét magántermészetű kapcsolataira, elsősorban párkapcsolatára is, különösen ha üzleti összefonódás is van a felek között. Tegye félre egyelőre ezeket a gondokat, meg fog majd történni a megvilágosodás.

 

 

SKORPIÓ

Munkájában (esetleg egészségi kérdésekben) találkozik olyan állapotokkal, amelyekre egyelőre nem sok befolyással tud lenni. Várja ki a következő hetet – persze ha teheti – sok minden megoldódik egy csapásra, részben magától, részben némi erőfeszítés árán. Most például társkapcsolatát tudja ápolni, érzelmi biztonságot tud nyújtani és kapni.

 

 

NYILAS

Vállalkozás, gyerek, lazább párkapcsolat, baráti viszonyok területén érhetik olyan élmények, amelyeket nem egyszerű hirtelenjében feldolgoznia. A hét második részére – végére sokat enyhül a helyzet magától is. Persze addig sem nézheti tétlenül a dolgokat, de ne verje magát felesleges kiadásokba, illetve: igyekezzék minden szempontból mértéket tartani.

 

 

BAK

Az otthon, család, ingatlan témaköre kerül élesen fókuszba, alighanem váratlan események formájában. Nagy önfegyelemmel és valószínűleg karmikus nézőpontból szemléli a helyzetet. Sokat segíthet most ismét jelentősen felerősödött intuíciója, amely egészen fantasztikus megérzésekhez vezet. Ennek során megoldást is találhat a problémák egy részére.

 

 

VÍZÖNTŐ

A mikrokörnyezet, szomszédság, testvér, kommunikáció, közlekedés terén találkozik kihívásokkal, amelyek egy részének egyelőre nemigen tud megfelelni. Az idegeskedés a legrosszabb, amit tehet, próbáljon meg elvonatkoztatni a személyes érintettségtől – menni fog! Használja fel az időt meditációra, feltöltődésre, nyitásra, új inspirációk befogadására.

 

 

HALAK

Emelkedett, ihletett állapotban lehet, különösen, ha nem hagyja, hogy a mindennapok gondjai – köztük anyagiak – lerángassák a rögvalóhoz. Kitűnő alkalma van megtámogatni azt a bizalmat, amivel mindig küszködik, mert hajlamos el- elveszíteni. Most érezheti és tapasztalati- logikai indokok alapján tudhatja is, hogy érdemes bíznia az életben, önmagában.

14. hét 2019.április 01-07.

 

Sajnos fizikai állapotom továbbra sem engedi meg, hogy legalább fél-erőbedobással legyek képes működni, így most már Visszapillantó sincs (pedig milyen szép neptuni történések voltak a múlt héten). Majd pótolni fogom és feltöltöm az akkor már bizonyára archív heti horoszkópok megfelelő helyére.

A 12 típus előrejelzésénél is megint a rúnákra hagyatkozom.

Remélem, így is hasznos olvasmánynak bizonyul majd a prognózis. 

 

GPS – Előretekintés a 2019.04.01-07. közötti hétre

Kiemelt dátum: április 1, mivel 1893-ban ezen a napon csatlakozott Magyarország az időzónák nemzetközi egyezményéhez, a középeurópai idővel a greenwich-i (GMT= Greenwich Mean Time) nulla hosszúsági körhöz képest egy órával előrébb tart.

 

Nem magyarázom el teljes részletességgel, hogy mennyire ehhez a zónához tartozunk, mindenesetre sokkal inkább, mint a kelet-európaihoz, amit most erőltetni próbálnak. Végtelenül egyszerű a dolog, ugyanis matematikailag cáfolhatatlan, hogy az ország területének kb. 90-95 %-a másfél órán belüli időkülönbséget mutat (például Debrecen is 1 óra 26 perc 40 másodperc távolságra van Greenwich-től). A maradék 5-10 % kerül abba a tartományba, ahol meghaladja az időkülönbség a másfél órát.

 

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. április 1-től 30-ig

Nap: Kos 10°59´ – Bika 10°21´
Merkur: Halak 16°38´ – Kos 19°55´
Vénusz: Halak 6°15´ – Kos 12°31´
Mars: Ikrek 0°30´ – Ikrek 20°12´
Jupiter: Nyilas 24°12´ – retrográd 04.11-től – Nyilas 23°43´
Szaturnusz: Bak 19°50´ – 20°31´
Uránusz: Bika 1°18´ – 3°00´
Neptun: Halak 17°6´ – 18°2´
Plútó: Bak 23°1´ retrográd 04.25-től – Bak 23°8´
Holdcsomó: Rák 22°48´ – 21°13´

 

A Hold a héten
Vízöntő 04.01. 16.47-ig
04.01. 16.47-től 04.04. 4.56-ig Halak
04.04. 4.56-től 04.06. 15.06-ig Kos
04.06. 15.06-től Bika

Holdfázis: április 5. 10 óra 50 perc újhold (Nap-Hold együttállás)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma öt, de besosrol melléjük nyomban a hónap elején egy hatodik.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 1. Április elejétől november 9-ig érvényesül a Neptun trigon felszálló Holdcsomó, üdítő változatosságot jelentve a Jupiter kvinkunx. Szaturnusz szembenállás és Plútó szembenálláshoz képest. Izgalmas együtthatást láthatunk majd, hiszen valamennyi, a lassú bolygóktól érkező Holdcsomó fényszög őszig kitart, csaknem egyszerre érnek majd véget. Jelent egy enyhítést is a karmikus terheken (tudjuk: csak annyi terhelést kap az ember – az emberiség – amennyit el tud viselni, illetve ezzel összefüggésben: amikor a terhelés kezdi meghaladni a tűréshatárt, mindig társul mellé valami, ami miatt nem pattan el a húr). A Neptun harmonikus kapcsolódása a felszálló Holdcsomóhoz nemcsak a női szerepre történő rávilágításban segít (lásd a Holdcsomó szövegét), hanem a karmikus hozott feladatok, terhek jobb megértésében, új nézőpontok kialakításában. Ily módon sokat lendíthet nem annyira az egyes emberek dolgain, hanem a nagyobb folyamatok mélyebb megértésén keresztül az aktuális feladatok jobb ellátásában.

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

most éppenséggel nincsenek.

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

04.02. a napja a Merkur (harmadik) együttállásának a Neptunnal, mely fényszög elhúzódik, április 12-ig. Zavarok a kommunikációban és a kommunikációs csatornákban. Gyakran előfordul a zavarok sorában a félrevezetés, mellébeszélés szándékosan vagy tévedésből. Fokozott rejtőzködés, ravaszkodás akkor is, ha arra semmi szükség nem lenne. Önértékelési problémák, amelyek megnyilvánulhatnak egyéni és csoportos vonatkozásokban egyaránt.

 

04.07-én van a csúcspontja a (harmadik) Merkur szextil Szaturnusz fényszögnek. Jó koncentrációs készség, tolerancia, a szokottnál óvatosabb, megfontoltabb kommunikáció. De bizony pont az ellenkezőjére is találhatunk bőven példát, amikor igazának megdönthetetlen tudatában a meggyőzésnek éppen erőszakos formáját választja az érintett.

 

A hét végén kezdődik a majd 04.10-én kulmináló Nap kvadrát Szaturnusz. Ahol a Szaturnusz szerepel, ott mindig gondolni lehet (kell) a sorsszerűségre, olyan hatásokra, amelyek sokszor kívülről jönnek és az egyén maga keveset tehet ellenük. Itt a tekintéllyel, hatalommal történő meglehetősen egyoldalú konfrontációra lehet gondolni. Ez szélesebb értelemben véve mondjuk egy országra vonatkoztatható, szűkebb értelmezésben pedig például az ember főnökére vagy arra, aki valamilyen mérvű hatalmat gyakorol felette. A vágyak és lehetőségek közötti ellentmondásra is utal.

 

A hét legvégén kezdődik egy háromhetes, egzakt nélküli Merkur együttállás Vénusz. Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

A hét utolsó pár napjától már érződik a Merkur kvadrát Jupiter (pontos: 04.12.) A kommunikációs elemek fokozott szereplését, egyúttal fokozott aktivitást, esetleg hiperaktivitást, ingerelhetőséget, ezért verbális konfliktusok esélyét, kapkodást stb. jelenti. Adminisztratív, jogi ügyekben megakadás, kötözködés vagy méltánytalan, igazságtalan elbírálás, eljárás. Modortalanság, nyegleség a „szellemi elit” képviselői részéről. Anyagi és adminisztrációs problémák előtérbe kerülése, hatalmi visszaélés, ebből eredő vita is előfordulhat.

 

A hét utolsó napjaitól él a Merkur harmadik szextilje a Plútóhoz (pontos: 04.10.) Kommunikációs területen jó eredmények, nem utolsó sorban a lehengerlő diplomácia gyakorlása miatt. Tanulásban, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolatokban is előnyös, kevesebb a vadhajtása mint az erőteljesebb fényszögeknek (a trigonnak is akár).

 

A hét közepétől a Merkur trigonálja a felszálló Holdcsomót, hasonló jelentéstartalommal, mint a 6. hosszú tendenciákban szereplő Neptun. Harmadszori egzakt kapcsolódásuk 04.10-én lesz.

 

A hét közepe tájától a Vénusz beéri a Neptunt és egy rövid ideig együtt áll vele (kulmináció: 04.10). Idealizáló életszemléletet, a hétköznapok ügyeitől való elfordulást, a kicsinyes problémákból történő kivonulást, emelkedettebb témák, azon belül művészetek iránti érdeklődést és efféléket jelentene. Ezek voltak az előnyösebb megnyilvánulási formái. A kevésbé előnyösek: tévedések, csalás és csalódás, zavarok a kapcsolatokban, azon belül a párkapcsolatokban. Koncentrációs problémák miatt bonyolult események a napi életben, pénzügyekben; veszteségek felelőtlenség, könnyelműség miatt, egészséggel összefüggő anomáliák kisebb és tömeges méretekben.

 

 

A következő hét nyitó konstellációja igen jellegtelen, de ne becsüljük azért alá. Viszont amint már előzőleg is írtam, most még mindig a rúnák segítségére hagyatkozom, tekintettel sanyarú, a lábadozásnak nehezen nekiinduló állapotomra.

 

 

 

KOS

Nagy energiákat tudsz mozgósítani, ettől kissé meg is riadhatsz, de a kellően kordában tartott erővel hatalmas eredményeket érhetsz el. Bátran élj hát a lehetőséggel, belső szabadságoddal. Üzleti előnyt, sikeres vállalkozási periódust jelent. Kiváló alkalom nyílik konfliktusok, problémák megoldásához, a szervezet védekező erejének mozgósításához, gyógyuláshoz. Növekszenek szexuális energiáid is. Ügyelj eközben arra, hogy ne légy öntelt vagy arrogáns, szerénységgel, szelídséggel sokkal többet érhetsz el, mint nyers erőszakkal.

 

 

BIKA

Kicsit vissza kell vonulnod, hogy ismét összhangba kerüljenek szándékaid és cselekedeteid. Jó, ha elkülönülsz másoktól, különösen azoktól, akiknek szándékai nem egészen tiszták. Máskülönben csalódás, nyugtalanság, konfliktus fenyeget. Ha új lehetőséggel találkozol, jól gondold át, nem kell mindent okvetlenül elfogadnod, nem szükséges felesleges kockázatot vállalnod. Lehet, hogy a változás most éppen nem aktuális. Hallgass megérzéseidre, tudni fogod, mit tegyél és mit ne. Nem most kellene fejtetőre állítani az életedet.

 

 

IKREK

A fizikai vagy szellemi növekedés motívumai foglalkoztatnak: új kezdet, gyarapodás, üzlet növekedése, gyümölcsöző befektetés, szerelem. Tele vagy ötletekkel, s ezek mellett érdemes kitartanod, még ha mások esetleg ellenzik is. A születés valamelyik fázisa jellemzi a következő hetet. A családi élettel, otthonnal, távolabbi rokonsággal, esetleg a hazával való foglalatosság. Fontos, hogy kapcsolataidat ápold, mert anélkül elsorvadhatnak. Bármelyik életterületre is vonatkozik, nyisd meg a szíved a siker előtt, nem fog nemet mondani a meghívásodra!

 

 

RÁK

Nehéz dolgokkal kell szembesülnöd: erőtlenség, kényszer, érzelmi kiéhezettség, szükség, balszerencse valamelyik motívumával. Akinek ártottál a múltban, vagy tartozol, itt az ideje rendezni a dolgokat. Ha valamilyen kezdeményezésed rosszra fordul, ne habozz irányt váltani, máskülönben sokkal nagyobb kárt okozol, mint hasznot. Az is lehet, hogy amit most tenni készülsz vagy teszel, anyagilag kifizetődő, de lelkileg megvisel vagy nem tudsz nyugodtan a tükörbe nézni. Állj ellent a csábításnak, akkor megerősödhetsz.

 

 

OROSZLÁN

Ahová most értél, oda az ok- okozati összefüggések, előző életeid törekvései és cselekedetei vezettek. A jelen pillanat üressége ad alkalmat arra, hogy úgy töltsd ki, ahogyan aktuálisan éppen gondolkodsz a karma, sors szerepéről az életedben. Ha bizalommal és merészen élsz a minden irányban nyitott lehetőségekkel, új alapokat építhetsz ki és képes vagy befolyásolni a még kiforratlan jövőben bekövetkező eseményeket. Ha nem használod ki az egyébként ritkán adódó felajánlást, csalódás érhet, irányt téveszthetsz, vagy csak minden marad a régiben.

 

 

SZŰZ

Önbizalomhiánnyal küszködsz, emiatt jó lehetősége(ke)t hagyhatsz ki. A merevség, vagy önámítás, illúziók, realitás hiánya gondot okozhat konfliktusok megoldásában, de ugyanilyen hátrányt jelent a meggondolatlanság vagy az erőddel való visszaélés is. Ha vannak olyan dolgok vagy személyek az életedben, amelyek téged irányítanak, ideje megszabadulni tőlük.

Az egészséged, vitalitásod talán nem olyan stabil, mint kéne, szánj időt és energiát rendbetételére. Általában itt az ideje, hogy a sarkadra állj és átvedd az életed irányítását.

 

 

MÉRLEG

Egészség, erő, az otthon, család melege, biztonsága, védelmező szerepe foglalkoztat. Emellett új feladatok várhatnak rád, s az ezekhez szükséges inspiráció is a birtokodban van. Olyan életszakasz kezdetét is jelentheti ez a periódus, amikor valami régi befejeződik, magadra ébredsz, sőt: szerepet kap az életedben valami kisebb-nagyobb csoda – ami igenis létezik. Ne félj elengedni megszokott dolgokat, a változáshoz helyet kell csinálni az újnak, meg kell szabadulni már nem működő mintáktól, kapcsolatoktól.

 

 

SKORPIÓ

Félreértések tisztázása, konfliktusok felszámolása, akadályok, aggodalmaskodás és félelmek megszüntetése, megtisztulás lesz a fő programod, vagy egyszerűen a felszabadult energiaáramlás élményét éled meg, bármilyen tevékenységben: tanulás, munka, kapcsolatok, egészségi kérdések terén. Bátran kezdeményezhetsz új tevékenységet, mely lehet, hogy láncreakció-szerű folyamatban ötvöződik majd. Fejlődésedben is hatékonyan közreműködik az a fény, amelynél most tisztán láthatod: miben kell változnod és mit kell tenned.

 

 

NYILAS

Eljött a te időd, elkezdhetsz valami olyasmit, amihez tehetséged van, vagy folytathatsz régebben megkezdett és megakadt fontos tevékenységet. Feltöltődés, megújulás, tapasztalatgyűjtés segítenek ebben. Megszabadulhatsz akadályoktól, gátaktól, s békében élvezheted munkád gyümölcsét. Nem lehetsz azonban türelmetlen, mert az éréshez és az azt követő aratáshoz idő és szorgos munka kell. Igazság, igazságtétel is szerepet kaphat az életedben, például szerződés, tárgyaláson való részvétel formájában.

 

 

BAK

Kissé kiestél az élet áramából, nem ismersz fel lehetőségeket, de még saját igényeidet sem. Csalódás, sérelem, frusztráció vagy az állandó halogatás vezetett ahhoz, hogy a bezárkózás, elidegenedés, elhidegülés fázisába kerültél és úgy érzed, minden stagnál körülötted. Terveid megvalósítása is késleltetést szenved. Ezek a jelenségek jelenthetnek védelmet is: lehet, hogy így kerülhetsz el bizonyos veszélyeket. Tudni fogod, mikor jön el az idő a cselekvésre. Addig is pihenj, relaxálj, távolodj el a köznapok rutinjától, ügyelj az egészségedre.

 

 

VÍZÖNTŐ

A heti spirituális gyakorlat ez: a jelenben élsz, a múlthoz nem ragaszkodsz, reménykedsz a jövőben és elfogadod, ami jön. Megtapasztalhatod az erő növekedését, kitartást és elégedettséget, a nemkívánatos idegen befolyások elhárítását. Bízhatsz abban, hogy a céljaid karnyújtásnyira vannak, neked pedig mind az erőd, mint az adottságaid megvannak hozzá, hogy el is érd őket. Ha akadályokkal találkozol, leküzdöd őket. Ha minden lehetőséget fontolóra veszel, azaz kellően nyílt és rugalmas vagy, semmitől sem kell tartanod.

 

 

HALAK

Gondjaid adódhatnak munkával vagy emberi kapcsolataiddal összefüggésben. Légy körültekintő, s próbáld meg ébren tartani a bizalmadat abban, hogy semmiképpen sem bukhatsz el. Szomorú hangulatod befolyásolhatja döntéseidet, s félő, hogy nem jó irányba, így – ha megteheted – ne pont most dönts fontosabb kérdésekben. Arra sem alkalmas az idő, hogy valamilyen új dologba kezdj. Ügyelj rá, hogy ne vedd magadra a tapasztaltakat és ne cipelj felesleges terheket – így leszel képes fordítani a kockán.

 

13. hét 2019. március 25-31. 

Általános

Visszapillantó a 2019.03.18-24. közötti hétre

 

Hiába tart már egy hete a Hankook-sztrájk, a vezetőség nem tárgyal a bérkövetelésekről

Már több mint hét napja sztrájkolnak a Hankook dunaújvárosi gumigyárának dolgozói, ám a vezetőség még mindig nem hajlandó a szakszervezettel tárgyalni a bérkövetelésekről. Hétfő délután ugyan találkoztak a menedzsment és a sztrájkbizottság képviselői, ám érdemi egyeztetés nem volt – tudtuk meg Székely Tamástól.

A Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének (VDSZ) elnöke szerint ezzel a cég megsérti a sztrájktörvényben előírt egyeztetési kötelezettséget. Mint mondta: a vezetőség a találkozón csupán arról próbálta meggyőzni az érdekvédőket, hogy hagyják abba a sztrájkot, a bérkérdés szóba sem került. A dolgozók azonban elszántak, és nem veszik fel a munkát addig, amíg nem születik megállapodás. (…)

A sztrájk idejére egyébként a dolgozók nem kapnak fizetést, a sztrájkalapból azonban némileg lehet majd kompenzálni ezt a kiesést. Ehhez egyre több szervezettől és magánszemélyektől is érkezik anyagi felajánlás – közölte Székely Tamás. Szolidaritási nyilatkozatában a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) is erre buzdít. (…)

(Népszava)

 

Merkur együttállás Neptun – hosszan tartó aspektus. Vénusz kvadrát Mars, kvinkunx Holdcsomó. Mars trigon Plútó. Természetesen a Szaturnusz együttállás Plútó, de a szextil Neptuun sem maradhat ki. Bizonyára a Bika-Uránusznak is van köze a kitartó sztrájkhoz.

 

 

03.19. „LMP: Az ellenzéki büntetésekből befolyó pénzt adják a rászorulóknak

Megírtuk, hogy kedden 36 ellenzéki parlamenti képviselőt büntetett meg Kövér László házelnök, amiért a politikusok decemberben blokád alá vonták az üléstermet.  A büntetés egyhavi tiszteletdíj összege: ez 445 ezer és 1,5 millió forint között alakul. Az LMP ezzel kapcsolatban kedden közleményt adott ki, amelyben felszólították a házelnököt, hogy a büntetésből befolyó, számításaik szerint közel 40 millió forintból hozzon létre egy szolidaritási alapot, amelyet a rászoruló családok kell fordítani.

Felszólították továbbá, hogy Kövér hivatala számoljon el a bírságokból befolyó összegek elköltéséről.

 

Az LMP szerint önmagában az is elfogadhatatlan, hogy Kövér László kettős mércét alkalmazva folyamatosan korlátozza az ellenzéki frakciókat a szabad véleménynyilvánításban. Az azonban végképp tarthatatlan, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a ház elnöke érdekelt a minél gyakoribb és minél magasabb büntetések kiszabásában, mert ezen pénzek utána az általa irányított Országgyűlés által elkölthető összeget növelik.

Mint írták, az párt többször kezdeményezte, hogy egy szolidaritási alapot hozzanak létre a befolyt büntetések összegéből. Korábban felmerült javaslat szerint olyan rászoruló gyermekeket is lehet támogatni ebből az összegből, akinek gyógyellátását és életmentő gyógyszereit a társadalombiztosítás nem finanszírozza.”

(24.hu)

 

Tulajdonképpen az előbbi hivatkozásokat lehet itt is felsorolni, csak más megközelítésben kissé.

 

 

03.20. „168 óra: elmaradtak a műtétek, mert nincs elég műtőssegéd a Fiumei úti traumatológiai intézetben

Kedden reggel betolták műtétre az első beteget, aztán kivitték, a második beteget pedig már be sem vitték a műtőbe. A 168 Óra azt írta, hogy nincs elég műtőssegéd, ezért nem végeztek kedden érsebészeti műtéteket a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Fiumei úti baleseti sebészetén.  A portál szerint reggel betolták műtétre az első beteget, aztán kivitték, a második beteget pedig már be sem vitték a műtőbe.

 

“Az egyik beteg hozzátartozójának egy ápoló annyit mondott, hogy nem tudják elvégezni a mai operációkat, és szerda reggel érdeklődjön, akkor kiderül, hogy aznap lesz-e műtét. Megkérdezte, hogy ennek mi az oka, nincs-e orvos vagy műszer, amire az ápoló azt felelte, hogy a műtőssegédek egymás után mondanak fel” – írja a lap. Kunetz Zsombor orvos a 168 órának azt mondta februárra már érsebészből is csak néhány maradt, így a baleseti érsebészeti ellátást már csak behívással tudták megoldani, tehát állandóan nem volt benn érsebész, csak műtétekre tudták behívni. Az akut érsebészeti ellátáshoz már nem volt elég ember, Kunetz szerint most oda juthatott az intézmény, hogy a tervezett műtéteket sem tudják ellátni. – Az a baj, ha nincsen műtőssegéd, akkor nem csak az érsebészetet nem tudják ellátni – nyilatkozta a lapnak. Korábban arról számoltunk be, hogy a budapesti Péterfy kórházban sincs elég érsebész szakorvos.

Nem ez az egyetlen ilyen eset az országban. (…)”

(168 óra)

 

A Merkur együttállás Neptun bőven elegendő ehhez a jelenséghez.

 

 

03.20. „Azonnali hatállyal határozatlan időre felfüggesztik a Fidesz néppárti tagságát. Manfred Weber azt mondta, a Fidesz kizárása nem került le a napirendről, de majd az értékelő bizottság jelentése után döntenek erről. Joseph Daul néppárti elnök azt posztolta a Twitteren, hogy azonnali hatállyal határozatlan időre felfüggesztik a Fidesz tagságát. A posztja szerint 190-en szavazták meg a javaslatot, és 3-an szavaztak ellene.

A felfüggesztés részeként a Fidesz nem vehet részt a Néppárt ülésein, nem szavazhat, és jelölteket sem állíthat a pozíciókra. (…)

(hvg.hu)

 

A Nap kvadrát Jupiter már lejárt, de akkor, amikor eljárás alá vonták a fideszt, akkor még megvolt. A Nap a kormányfő, a Jupiter a külkapcsolatok.  A Merkur kvadrát Jupite is nagyon helyénvaló hivatkozás és a Merkur együttállás Neptun főleg. A Merkur szextil Mars és szextil Szaturnusz arra volt elegendő, hogy egyelőre csak felfüggesztést határoztak. Na meg persze arra is, hogy Orbán győzelemként állította be a dolgot.

 

 

03.20. „50-nél is több II. világháborús bombát találtak a Városligetben – Több mint 50 különböző második világháborús robbanótestet, lőszert találtak a Városligetben szerdán – tájékoztatta a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-t.

Gajdos Milán azt mondta: az előkerült robbanótesteket a Magyar Honvédség központi gyűjtőhelyére szállították későbbi megsemmisítésre. A munkálatok idejére 250 méteres körzetben le kellett zárni az Olof Palme sétány egy szakaszát, valamint az Ajtósi Dürer sor és a Stefánia út kereszteződését. A korlátozásokat már feloldották – közölte.

(MTI – Blikk)

 

Uránusz a Bikában. Biztosan szaporodni fognak az ilyen leletek. Mars kvinkunxJupiter, Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó, Szaturnusz együttáll Plútó, Plútó szembenáll felszálló Holcsomval, közeledik a pontoshoz (03.28.)

 

 

03.22.Több százan tüntettek, hogy az Akadémia ne adja oda kutatóhálózatát a kormánynak A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) függetlenségéért, valamint a kutatóhálózat egyben maradásáért rendezett tüntetést az Akadémia Dolgozók Fóruma Budapesten. A demonstráció közben a több száz tüntetőtől nem messze tárgyalt az MTA vezetése – írta a 444.

 

(…) A portál beszámolója szerint a tömeg a Széchenyi térről a Lánchídon át az ITM-hez ment, és közben piros lappal üzenték meg a miniszternek, hogy nem kérnek a zsarolásból. A minisztériumhoz érve egy petíciót is átadtak, amelyen a kutatóhálózat átszervezésének leállítását követelték. Mint írták: ha a kutatóhálózat kikerült az MTA alól, akkor független működésük nem lesz biztosítható. (..:)”

(Index)

 

Merkur szextil Mars, kvadrát Jupite, szextil Szaturnusz és együttállás Neptun. Vénusz kvadrát Mars.

 

 

03.21. „Kiürítés és útlezárások Budafokon: világháborús bombákat hatástalanít a Honvédség. Szombaton emelik ki és hatástalanítják a Duna budafoki szakaszán korábban megtalált két egytonnás robbanótestet. A lakosság biztonsága érdekében a környéken élőknek el kell hagyniuk a területet, illetve útlezárások, menetrend-változások is lesznek.

A Duna fővárosi, XXII. és XXI. kerületek közötti szakaszán tavaly ősszel megtalált két darab, egyenként egytonnás, második világháborús amerikai bomba kiemelését és hatástalanítását 2019. március 23-án szombaton hajtják végre a Magyar Honvédség katonái. (…)”

(budafokteteny.hu)

 

Lásd előbb a bombákkal kapcsolatos hírnél.

 

03.21. „Megállapodtak: véget ért az idegőrlő sztrájk a Hankooknál – A dunaújvárosi gumigyár dolgozói év végére legalább 18,5%-os emelést kapnak az előző esztendő végi bérükhöz képest.

Tíz nap után véget ért a sztrájk a Hankook dunaújvárosi gumigyárában, az üzemben csütörtök este 8 óra előtt nem sokkal ismét elindult a termelés – tudtuk meg Székely Tamástól, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének (VDSZ) elnökéről.

A cég menedzsmentje kilenc napig nem is tárgyalt a szakszervezettel, ám szerda késő este egy “vezércsellel” bejutottak a szakszervezeti vezetők a Hankook dunaújvárosi gyárának felsővezetőihez, így végre tudtak egyeztetni.(..:)”

(Népszava)

 

Mars trigon Szaturnusz, trigon Plútó, szextil felszálló Holcsomó. Merkur szextil Szaturnusz

 

03.22. „Radikálisan kell átalakítani az életünket, és vagy felkészülünk rá, vagy sokkszerűen fog beütni. Ötödik hete szerveznek Budapesten klímatüntetést diákok, és addig nem fogják abbahagyni, amíg úgy érzik, veszélyben a jövőjük. Beszéltek arról, hogy mit tehetnek az egyes emberek, és hogy milyen közösségi válaszokra lenne szükség.

Egy rakás pénzt költenek a nagy olajcégek, hogy stoppolják a klímaváltozás elleni törekvéseket.”

(444.hu)

 

A kezdeményezés cseppet sem új, bár persze minden héten lehet (szinte) találni valamilyen környezetvédelemmel kapcsolatos jelzést. Most például a Merkur kvadárt Jupiter, Mars kvinkunx Jupiter, Jupiter kvinkunx Holdcsomó és hasonlókat.

 

 

03.23. „Megvan az MSZP és a Párbeszéd EP-listája – A MSZP választmánya jóváhagyta a szocialisták és a Párbeszéd közös európai parlamenti (EP-) választási listáját: a negyedik helyen szerepel a Párbeszéd első képviselőjelöltje, Jávor Benedek – jelentették be a pártok vezetői szombaton Budapesten, sajtótájékoztatón. (…)” (Magyar Narancs)

 

Mars trigon Szaturnusz, trigon Plútó.

 

 

03.23. „Előkerült egy videó, amin a fideszes Pócs János a kazánba zárja egy roma alkalmazottját – Nemrég a szerkesztőségünkhöz is eljutott az az egészen zavarba ejtő videó, amin Pócs János fideszes képviselő azzal fenyegeti egyik alkalmazottját, aki egy kazánban ül, hogy betüzeli, amiért rosszat tett. A videót pénteken a Herbal Reality Youtube csatorna publikálta, mi pedig elmentünk Jászapátiba, hogy a felvételről megkérdezzük Pócsot és a helyieket is. A 2008-ban készült felvételen a kazánban ülő férfi elmondja, hogy azért került oda, mert „megivott egy fél decit”. Majd Pócs azt mondja, itt égeti el a cigányokat, akikre haragszik. Végül meggyújt egy papírt, majd rácsukja a kazán ajtaját az ordibáló férfira.

 

Jászapátiban a járókelőket kérdezve kiderült, hogy többen korábbról ismerték a videót, és nem csupán a hangja alapján, de a „humora” miatt is ráismertek az országgyűlési képviselőre. Korábban az országos médiáig is eljutott az a házivideó, ahol egy kiskorú lányt próbál leitatni, vagy mikor egy „Ő volt a Soros” feliratú levágott disznóról posztolt. (…)”

(444.hu)

 

A video cseppet sem friss, 7-8 esztendős. Hogy most került elő, az nagy részben a Merkur együttállás Neptunnak köszönhető. A Halakban, ami egyébként a film filmezés is (a Neptun nemkülönben).

 

 

03.24. „Két halott egy dömsödi lakástűzben – Teljes terjedelmében égett egy körülbelül hatvan négyzetméteres családi ház Dömsödön, a Ráckevei úton, írja a Katasztrófavédelem. A helyszínre riasztott szigetszentmiklósi hivatásos, ráckevei önkormányzati és dömsödi önkéntes tűzoltók három vízsugár segítségével megfékezték a lángok továbbterjedését.

Az egységek a tűzoltási munkálatok során két holttestet találtak az ingatlanban, közölték.

(Index)

 

A Jupiterhez folyamodom elsőként, mivel ő van tüzes jegyben (a Napon kívül) és kvinkunxolja a felszálló Holdcsomót. A Marsnak – mint tűz-jelölőnek (jelenleg a Bikában van) ugyancsak egy kvinkunxa van – hogy, hogy nem, a Jupiterrel. A Nap a Kosban jár, de nincs semmilyen fényszöge éppen, a Hold pedig a Skorpióban, tehát vizes jegyben.  Ez a tűzeset tehát nem tűnik jellegzetesnek, vagy egy széria részének. A Szaturnusz együttállás Plútó elvileg bármilyen tragédiát jelölhet.

 

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.03.25-31. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: Görögország függetlenné válása 1821.03.25.

A görög szabadságharc a görög nemzet sikeres felkelése volt, amelyben kivívták szabadságukat az Oszmán Birodalomtól. (…) Erre emlékeznek minden év március 25-én, a Függetlenség Napján.

A Török Birodalom a 14-15. századtól fogva uralta az elfoglalt bizánci területeket. A 19. században azonban a francia forradalom hatására megerősödött a nacionalizmus a Balkánon is. Több sikertelen felkelés is kirobbant. (…)

A görögöknek a szabadságharc során 100 ezer embert sikerült mozgósítani, ezzel szemben az oszmán hadsereg a mellettük végig kitartó albánokkal együtt majdnem félmillió katonát tudott mozgósítani, valamint az egyiptomi hűbéresek további tizenkétezer katonát biztosítottak, Tunisszal együtt flottát is. (…)”

(Wikipédia)

 

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. március 1-től 31-ig
Nap: Halak 10°6´ – Kos 10°59´
Merkur: Halak 27°54´ – retrográd 02.06-tól 03.29-ig – Halak 16°38´
Vénusz: Bak 29°11´ – Halak 6°15´
Mars: Bika 9°49´ – Ikrek 0°30´
Jupiter: Nyilas 21°52´ – 24°12´
Szaturnusz: Bak 17°45´ – 19°50´
Uránusz: Kos 29°47´ – Bika 1°18´
Neptun: Halak 15°56´ – 17°6´
Plútó: Bak 22°26´ – 23°1´
Holdcsomó: Rák 24°27´ – 22°48´

 

A Hold a héten
Skorpió 03.25. 7.06-ig Skorpió
03.25. 7.06-tól 03.27. 15.07-ig Nyilas
03.27. 15.07-től 03.30. 3.45-ig Bak
03.30. 3.45-től Vízöntő

Holdfázis: március 28. 5 óra 9 perc harmadik negyed (Nap kvadrát Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma öt.

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

A Merkur egy szextil Szaturnusszal tiszteli meg a Tavaszpontot, ugyanis e napon, 03.20-án kulminált ez a fényszöge. Jó koncentrációs készség, tolerancia, a szokottnál óvatosabb, megfontoltabb kommunikáció. De bizony pont az ellenkezőjére is találhatunk bőven példát, amikor igazának megdönthetetlen tudatában a meggyőzésnek éppen erőszakos formáját választja az érintett.

 

03.24. a napja a Merkur (második) együttállásának a Neptunnal, mely fényszög ezúttal alaposan elhúzódik, április 12-ig. Zavarok a kommunikációban és a kommunikációs csatornákban. Gyakran előfordul a zavarok sorában a félrevezetés, mellébeszélés szándékosan vagy tévedésből. Fokozott rejtőzködés, ravaszkodás akkor is, ha arra semmi szükség nem lenne. Önértékelési problémák, amelyek megnyilvánulhatnak egyéni és csoportos vonatkozásokban egyaránt.

 

Március 21-én volt pontos a Vénusz kvadrát Mars, a héten csaknem végig érződik. Jelent türelmetlenséget, feszültséget, általában az emberi kapcsolatokban, s azon belül is különösen társkapcsolatokban mutatkozó konfliktust, kisebb krízis-helyzeteket. Van lehetőség a konfliktus oldására is, amennyiben megvannak a tartalékok a türelemre, elkötelezettségre, józan belátásra. Ez esetben a kapcsolat megszilárdulása, előre haladása lehet a pozitív eredmény. Általánosabb értelemben persze intolerancia, megint egyszer a nemi szerepek hangsúlyozása, diszkrimináció, elhamarkodott ítéletalkotás, gorombaság mutatkozik erőteljesebben a hatálya alatt.

 

A Vénusz szextil Jupiter 03.21-én egzakt, s csupán egy-kép napig érződhet a héten. Békés megoldások, kényelem, segítőkészség és kellemes társasági élet felé orientálja a nagy aktivitások és nekifeszülések közepette azokat, akik azt a csendes hangot meghallják, ami erre szólít minket. Anyagi szempontból szerencsés periódus, bármilyen rövidke is legyen.

 

03.21. Vénusz pontos kvinkunx felszálló Holdcsomó, a karmikus adósságok megfizetését sürgetve, még legfeljebb a hét legelején.

 

Mars kvinkunx Jupiter csúcspontja 03.21-én volt, a hét feléig érződik. Vagy az igazságtalanság motívuma emelhető ki, vagy – épp ellenkezőleg – az igazság kimondásának olyan módja, amely valóságánál fogva igen fájdalmas és mindkét verzióban hosszabb gyógyulást igényel az okozott seb.

 

A Mars trigonja a Plútóval 03.20-án pontos, a hét feléig még érvényesül. A Mars-Plútó kapcsolódások is mindig hordozzák azoknak a brutális energiáknak az összeadódását, amelyet egyenként jelent a két égitest és emiatt még a legelőnyösebb fényszögüket sem lehet valami jámbor folyamatnak tekinteni. Mindenesetre a „bármit meg tudok tenni csak akarni kell” érzése, sőt meggyőződése úrrá lehet egy sereg emberen, s ez oly intenzív érzés, hogy neki is mennek majd sokan megvalósítani a „bármit” – gyakorta valóban komolyabb célok nélkül, csak energia-levezetés okán. Szerencsésebb esetekben pedig valóban hegyeket lehet megmozgatni ilyen típusú energiaáramlással, amit jelölnek a bolygók. A türelmetlenség fokozott, mert dimenzionálja a Plútó és akit erősen aktivál ez a fényszög, hajlamos lesz mások előtt szaladni egy lóhosszal és nem érti, gyakran pedig nem is tolerálja, hogy miért maradnak el mögötte. Konfliktusok ugyancsak keletkezhetnek ezzel a konstellációval és a megoldásukban sajnos az agresszív elemek is helyet kaphatnak. Szerencsésebb esetben nagy erővel és frappánsan megoldott problémákról lehet majd beszélni.

 

 

03.21. Mars szextil felszálló Holdcsomó pontos fényszöge, a hét első napjaiban érezhető hatásokkal: kompenzálási kísérletet téve a karmikus terhek enyhítésére.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

03.26-án jegyet vált a Vénusz,  20 óra 34 perctől a Halakban folytatja útját.

 

03.27-én pontos a Vénusz szextilje az Uránuszhoz. A békés tömegek aktiválódása, szociális érzékenység feléledése lehet a tartalma. Magán és közéletben egyaránt: váratlan felbukkanó kedves ismerősök, jól alakuló (személyi) kapcsolatok, kellemes társasági élet. Magán vonatkozásban szerelmi tartalmakat is lehet értelmezni hozzá, csak vegyük figyelembe, hogy rövid ideje miatt nem sok kifutásra kínál lehetőséget. Nagylelkűség, nagyvonalúság, segítőkészség is jellemezheti.

 

03.28-án pontos a Plútó szembenállás a felszálló Holdcsomóval – lásd a hosszú tendenciák között.

 

03.29-én a Merkur direktbe fordul, amit sokan nehezen várunk.

 

03.31-én 8.11-kor a Mars az Ikrekbe lép és itt folytatja tovább útját, mintegy másfél hónapig.

 

 

A hétnyitó konstellációban a legmarkánsabb egy T-kvadrát, ami a Skorpió-Hold-Vízöntő-Vénusz-Bika-Mars között létesül. A némelykor felesleges heveskedés, aktivitás és túlérzékenység a jellegzetessége ennek a konstellációnak, s ezek mindegyikére képesek vagyunk figyelni és képesek vagyonk csökkenteni kellemetlen hatásatkat. Nézzük, miként képesek erre az egyes típusok? Ám most ismét a rúnákhoz fordulok, mert irgalmatlanul rosszul érzem magam (influenza vagy ilyesmi) és nem tudok gondolkodni, fogalmazni, írni sem.

 

 

KOS

Az elvégzett munka megérdemelt jutalmát kapod meg valamilyen formában. Ez örömmel tölt el és megerősíti bizalmadat is. Vidám, örömteli hét vár rád, amelyben átélheted a bajtársiasság, közösség, párkapcsolat érzelmi biztonságát. Jó kedved átragadhat másokra is, s persze érdemes is megosztani. Ambícióid szárnyra kapnak, s fizikai állapotodra is kiváló hatással lesz a flow, amelyet most igazán megtapasztalhatsz. Jó hírt kapsz, megszilárdul érzelmi életed, felismersz fontos dolgokat, egyszóval: általában remekül érezheted magad.

 

 

BIKA

Most a belső vagy külső kényszerekkel foglalkozol, sőt: azzal, hogy amit külső kényszernek érzékelsz, az esetleg belőled fakad, csak kivetíted másra. Konfliktus, lázadó szellem, harc az önállóságért, késleltetés vagy az egészségi állapot megingása lehet a konkrét „provokáció”. A feladat az érzelmek kordában tartása, s az: gondold át, tényleg szükséged van-e mindenre, amit hiányolsz, vagy a felesleges törekvésektől csak növekszik a problémák halmaza. Pozitív hozadék lehet a felismerés a szükség idején mozgósítható és a közösségi erőkről.

 

 

IKREK

A héten meg tudod tenni, hogy nem a szokásos kerékvágásban gondolkodsz, használd ki ezt az időt. A nyitott kérdések megoldására az általad eddig lehetetlennek tartott formában tudsz rátalálni. Ideje lehet annak is, hogy rendet rakj a környezetedben, vagy tisztító eljárást alkalmazz kívül vagy belül – ha éppen ehhez van kedved. Hagyd, hogy elragadjon a pillanat varázsa, inspirációja, de ügyelj rá, hogy ne váljon szabályozhatatlanná a folyamat. Hallgass megérzéseidre. Mutasd meg képességeidet, vond magadra befolyásos emberek figyelmét!

 

 

RÁK

Egy kapcsolat, szerelem, cselekedet, pozíció, vagy valamelyik tulajdonságod kezd elhalni, aminek előzménye lehet túlságos hév, elfojtás, de lehet az életerő csökkenése, értetlenség, tanácstalanság is. Gyulladásos, lobos jellegű betegségre is figyelmeztet az orákulum. Nem jó azonban, ha sokáig emészted magad, konkrét és átvitt értelemben, mert ez nem csak ezen a héten, de a későbbiekben is visszaüt. Tanulj az elkövetett hibákból, engedd el minél hamarabb veszteségeidet, s az átmeneti ürességet használd fel elmélyülésre, meditációra.

 

 

OROSZLÁN

Egy fokozatosan kiteljesedő bőség életszakaszának a küszöbén állsz, nem kizárt, hogy egy 180 fokos fordulat után. Az ébredés, megértés, bizonyos tudatosság, elszántság és a változásra való nyitottság szükséges ahhoz, hogy reményekkel telve lépj az új útra. Ami eddig a sötétben volt, most a napfényre kerül és kibontakozik. Ha eddig is sikeresnek bizonyult (például egy párkapcsolat vagy vállalkozás), akkor innentől még jobbá válik. Nagyon kedvező az időszak tervezéshez, befektetéshez; védelmet élvezel és azt kapod, amire vágysz, amit kiérdemeltél.

 

 

SZŰZ

Nehéz dolgokkal kell szembesülnöd: erőtlenség, kényszer, érzelmi kiéhezettség, szükség, balszerencse valamelyik motívumával. Akinek ártottál a múltban, vagy tartozol, itt az ideje rendezni a dolgokat. Ha valamilyen kezdeményezésed rosszra fordul, ne habozz irányt váltani, máskülönben sokkal nagyobb kárt okozol, mint hasznot. Az is lehet, hogy amit most tenni készülsz vagy teszel, anyagilag kifizetődő, de lelkileg megvisel vagy nem tudsz nyugodtan a tükörbe nézni. Állj ellent a csábításnak, akkor megerősödhetsz.

 

 

MÉRLEG

Valamilyen új lehetőség bukkan fel az életedben, s ennek kitűnően meg tudsz felelni, ha egyensúlyban tartod a gyakorlati és spirituális motívumokat, a kívülről származó védelmet és támogatást, a tőled mások felé áramló jóindulattal. Meglévő pozíció megerősítésére is lehet gondolni. Nagyszerű alkalmat kínál a következő hét gyógyító eljáráshoz, egészségi állapot karbantartásához. Érdemes hallgatnod belső hangodra, s hogy ez felerősödjön, érdemes meditálnod, lelki gyakorlatot végezned. Ennek során ne mulaszd el kimutatni háládat.

 

 

SKORPIÓ

Kicsit vissza kell vonulnod, hogy ismét összhangba kerüljenek szándékaid és cselekedeteid. Jó, ha elkülönülsz másoktól, különösen azoktól, akiknek szándékai nem egészen tiszták. Máskülönben csalódás, nyugtalanság, konfliktus fenyeget. Ha új lehetőséggel találkozol, jól gondold át, nem kell mindent okvetlenül elfogadnod, nem szükséges felesleges kockázatot vállalnod. Lehet, hogy a változás most éppen nem aktuális. Hallgass megérzéseidre, tudni fogod, mit tegyél és mit ne. Nem most kellene fejtetőre állítani az életedet.

 

 

NYILAS

Titkok keletkezése illetve titkok kiderülése esedékes, aminek természetesen lehet kellemetlen hatása is. Kevésbé kellemetlen, hogy viszont anyagi előny vár rád, akár szerencsejáték révén. Az sem kizárt, hogy ajándékot kapsz valakitől, ezen érdemes elgondolkodnod, hogy miért kaptad, mert lehet hogy amögött is titok rejtőzik. Megérzéseid felerősödnek, bátran hallgass rájuk! Kreativitásod, szellemi termékenységed is csúcsra jár és módod nyílik arra, hogy mozgósíts olyan rejtett erőket, melyekhez nem mindig férhetünk hozzá.

 

 

BAK

Hamisság, szégyen, árulás, manipuláció, szellemi terméketlenség, félrement kommunikáció, hazugság, becsapás, kínos meglepetés – efféle csúf veszélyek fenyegetnek. Tanácsadóid a saját érdekeiket is beleviszik a tanácsadásba. Lehet, hogy most az idősebb, bölcsnek tartott emberek okoznak neked problémákat. S nem kizárt, hogy magad vagy a kellemetlen jelenségeknek az oka: ha nem tudsz változni és újra meg újra elköveted ugyanazokat a hibákat. Vedd hát figyelembe a mindenben – a kellemetlenségekben is – rejlő hasznot.

 

 

VÍZÖNTŐ

Úgy érzed, megfeneklettél teendőidet vagy/és belső fejlődésedet illetően. Ennek lehet külső oka: egy eszközöd meghibásodása, rosszkor érkezett látogató, neked kell elmenned, holott nem akartál vagy az úti cél terhes, illetve kellemetlenségek érnek utad során. Kommunikációs nehézségeid is támadhatnak: légy most türelmesebb magaddal és másokkal, s figyelj oda, mit és hogyan mondasz vagy teszel. Általában is hasznos lehet, ha kicsit alaposabb vagy, mint máskor, így esélyed lesz elkerülni a nagyobb zavarokat, írott és íratlan szabályok megsértését.

 

 

HALAK

Érdemes önvizsgálatot tartanod, hisz mostanában a túlhaladott szokásaidat kell megváltoztatnod. Igyekezz összehangolni a tudatos gondolkodást az intuícióddal. Kicsit depressziós is lehetsz, esetleg mindenki mást jobbnak látsz önmagadnál, különösen, ha a közelmúltban sok változás történt az életedben. Előfordulhat, hogy manipulálnak, kihasznál a világ, vagy Te használsz ki másokat. Valaki még ellened is dolgozhat vagy becsmérelhet. Ne bízz kritika nélkül bárkinek a szavában, de bízz abba

12. hét 2019. március 18-24. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.03.11-17. közötti hétre 

03.12. „Weber tárgyalt Orbánnal, de nincs teljes megoldás – Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, a Karmelita kolostorban fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt frakcióvezetőjét. Az Európai Néppárt Magyarországra látogató csúcsjelöltje a Dohány utcai zsinagóga előtt tartott sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy tárgyalt Orbánnal, de még nem jutottak megoldásra minden vitás kérdésben. Manfred Weber azt mondta, az EPP alapvető értékei nem vitathatóak, ezeket minden pártnak tiszteletben kell tartania, a Fidesznek is. Azt mondta, a CEU budapesti működését továbbra is biztosítani kell, és meg kell szüntetni a Brüsszel-ellenes kampányt, garantálva, hogy a jövőben nem lesz ilyen. Weber azt is mondta, hogy jó lépés lenne, ha Orbán bocsánatot kérne más EPP-tagoknak okozott problémákért, és azt mondaná, hogy sajnálja, nem a jó úton járt. Ezen az első sajtótájékoztatón kérdésekre nem válaszolt.”
(444.hu)

 

Nap kvadrát Jupiter, együttállás Neptun – ez is elegendő, de életben van egy Merkur kvadrát Jupiter is, mint nemzetközi kommunikáció. Az alap Szaturnusz együttállás Neptun jelzi, hogy már nincs hová hátrálni. 

 

03.12. „Dózsa Lászlót és Döbrentei Kornélt is kitüntették – Az 56-os emlékév plakátbotrányának főszereplője, Dózsa László színművész, rendező, érdemes művész Magyarország Kiváló Művésze díjban; antiszemita kijelentései miatt 2004-ben az Írószövetségből való tömeges kilépéseket okozó Döbrentei Kornél József Attila-díjas író, költő, újságíró, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja Magyarország Babérkoszorúja díjban részesült március 15. alkalmából – derül ki az MTI híréből. (…)”

(Népszava)

 

Az ilyen döntések nyomán mindig felmerül a gyanú, hogy szándékosan gyakorolják a közvéleményt vagy az ellenzéket vagy bármilyen réteget, amely nem a kedvence a hatalomnak. Az asztrológiai hivatkozások a megelőző hírnél szereplők itt is.

 

03.13. „Korábban is balhéztak a kidobók ott, ahol a német cégvezetőt megverték – Megint csúnya verekedés volt egy VII. kerületi vendéglátóhely előtt (…)  pénteken a biztonsági őrök (értsd: kidobók) összevertek egy német cégvezetőt és két fiát. A Gozsdu Udvarban lévő éttermet azért kerestük, hogy megkérdeztük a vezetőjét a történtekről, s megtudjuk, melyik biztonsági cég alkalmazásában áll az a négy kidobó, akiket hétfőn este már meg is gyanúsított a rendőrség. Hiába jártunk a helyszínen is szerdán, akiket kérdeztünk látványosan nem tudtak semmiről, nem hallottak semmiről, nem láttak semmi olyasmit, amiről a hírekben szó van.

A sértettek ügyvédjét viszont utolértük. Dr. Varga Zoltán elmondta, hogy német állampolgárságú ügyfele a Budapesten tanuló két fiával péntek este a Gozsdu Udvarban lévő egyik étteremben vacsorázott. Ügyvédjük úgy fogalmazott, hogy “nagyon magas” számlát hagytak ott, majd átmentek egy másik közeli helyre. Később visszamentek az étterembe, ahol korábban vacsoráztak, mert újra enni akartak. Ekkor azonban nem engedték be őket a kidobók, akik először az egyik, majd a másik fiút fújták le spray-vel.

Amikor a magyarul nem beszélő apa mindezt a mobiljával videóra vette, őt is megtámadták. Mindenkit ököllel ütöttek, rúgtak, még akkor is, amikor már a földön feküdtek. Az apa súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett, főleg a szeme sérült, műtét vár rá, míg a fiai könnyebben sérültek, igaz, egyiküknek így is össze kellett varrni az arcát. Az esetnek több szemtanúja volt, de a térfigyelő kamerák is mindent rögzítettek. Miután a kidobók megverték a németeket, a sértettek hívták a mentőket és a rendőrséget is, de a helyszínelést a rendőrök csak napokkal később, hétfőn végezték el. (…)”

(Index)

 

Ez a história sem előzmény nélküli, az előző évben is befoglaltam valamelyik Visszapillantóba az akkori hasonló eseményt, ugyanott. Most a Mars trigon Szaturnusz ösztökélhette az erős fiúkat arra, hogy csak nyugodtan fenyítsék az embereket, úgysem lesz komoly következménye. A Nap együttállás Neptunnak is lehetett benne szerepe. 

 

03.13. „Teljes hatalomátvétel: leváltották a fideszeseket a szombathelyi cégekben – Feszült volt a hangulat a szerdai szombathelyi közgyűlésen, ahol a fideszes polgármester posztbolsevista puccskísérletről beszélt, mivel a többségbe kerülő baloldal úgy döntött, visszahívja a fideszes delegáltakat az önkormányzati cégektől. Az ülésen felállítottak egy migrációt vizsgáló bizottságot, és a költségvetést is átszabják az új többség szája íze szerint. (…)”

Index

 

Nap kvadrát Jupiter, együttállás Neptun, Merkur kvadrát Jupiter, Mars trigon Szaturnusz, sőt: időközben életbe lépett a trigon Plútója is. A Szaturnusz együttállás Plútót nemigen kéne külön felemlegetni mindenütt, de ide is passzol.

 

 

03.13. „Szél Bernadett feljelentést tett a kormányplakátok miatt, behívta a rendőrség – Szél Bernadett független országgyűlési képviselő ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a kormány legújabb, Sorost Györgyöt és Jean-Claude Junckert ábrázoló plakátkampánya miatt, ezt követően hívta be a rendőrség egy meghallgatásra. Szél a mai meghallgatásról élő videóban számolt be a Facebookon. „Teljesen extrém ez az egész történet” – jellemezte a helyzetet a képviselő, akitől a meghallgatáson megkérdezték többek közt, hogy mennyibe került a szóban forgó plakátkampány, és hogy az jelen pillanatig okozott-e valakinek jogtalan előnyt. Szél szerint azonban ezeket a kérdéseket nem neki, hanem a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető Rogán Antalnak kellene feltenni, reméli, hogy őt is behívják meghallgatásra, ahol elmondja, mennyibe került az adófizetőknek a kormány legújabb brüsszelező kampánya. (Szél szerint egyébként 5-10 milliárd forintos kiadásról lehet szó.)”

(Mérce)

 

A bizarr eljáráshoz ismét a Marshoz folyamodunk, mint fegyveres testületet jelölő elemhez. Trigon Szaturnusz, szextil Neptun és trigon Plútó adja a mindenhatóság érzését a testületnek is (na meg fentről alájuk a lovat).  

 

03.14. „Orbán elnézést kért a néppárti ellenfeleitől de a politikai álláspontját fenntartja, írta a néppárti vezetőknek. Azt kérte, gondolják meg, tényleg ki akarják-e zárni a Fideszt. A két belga párt már reagált is: semmin nem változtat Orbán levele. (…)”

(Index)

 

Az ál-elnézést kérés mögött is a Nap kvadrát Jupiter, együttállás Neptun a vezető hivatkozás, s persze a Merkur kvadrát Jupiter is. A Nap ráadásul együtt mozog a Merkurral. A Szaturnusz együttállás Plútó a saját elképzelések mellett történő konok kitartást jelzi, akár önpusztítás árán is. 

 

03.14. Közszolgálati dolgozók sztrájkját hirdették meg eredetileg március 14-re, majd nem sokkal előbb visszavonták a kezdeményezést. Ettől függetlenül csütörtökön sok helyen munkabeszüntetést tartottak. A hírekben 7 és 10 ezer fő közötti létszámra becsülték a résztvevőket. Volt – például némely iskolában – ahol kifejezetten megtiltották a dolgozóknak a sztrájkot.

 

Nap együttállás Merkur, Merkur kvadrát Jupiter. Kezd lassanként érvényesült a Merkur együttállása a Neptunnal is, ami extrém hosszan fog tartani, és további zavarokat és kavarokat okozni. A Vénusz kvadrát Mars sem közömbös, bár közvetlen köze nincs a közalkalmazottakhoz, ellenben a tolerancia végéhez annál inkább. 

 

03.15. A nemzeti ünnep alkalmából túlnyomórészt a szokásos aktuálpolitikai kérdésekkel foglalkoztak a megemlékezők. Sőt: az Origo interpretálásában ez is bizonyos versenyt, küzdelmet jelentett, melyben kiütéssel győzött a fidesz, amennyiben az állami ünnepen lettek volna a legtöbben. Mármint a bel- és külföldről szervezetten odaszállított népek, bár még így sem állt össze valami nagy tömeg. Emellett minden párt tartott külön-külön rendezvényt, majd délután egy össz-ellenzéki demonstrációban találkoztak a Szabadsajtó úton, az addigra még hidegebbé fordult időben a résztvevők – önként. 

Nem sorolom fel ismét az eddigi hivatkozásokat, nyilván valamennyi érvényes itt is. a Merkur kvadrátja ráadásul e napon pontos, előző nap pedig a Nap kvadrát Jupiter, trigon felszálló Holdcsomó és a Mars trigon Szaturnusz. 

 

03.15. „Felmondott az összes betegszállító a hatvani kórházban – Az összes betegszállító felmondott a hatvani Albert Schweitzer Kórházban, értesítette egy néző az Rtl Klub Híradóját. A hírt a kórház is megerősítette, a dolgozókat májusig kell pótolniuk. A felmondások oka, hogy a betegszállítók nagyon keveset keresnek, sokan kevesebb mint nettó 100 ezer forintért dolgoznak, emiatt többletmunkára kényszerülnek – mondta a Híradónak a Független Egészségügyi Szakszervezet vezetője. A dolgozók fertőzéseknek is ki vannak téve, amiért semmilyen kompenzációt nem kapnak. (…)”

(Mérce) 

Merkur (gyógyászat, közegészségügy) kvadrát Jupiter, együttállás Neptun, szextil Plútó (sdőt: trigon felszálló Holdcsomó). 

 

03.15. “Ez rosszabb, mint Voldemort” – diákok ezrei tüntettek a klímaváltozás ellen – Az Északi-sarkkörtől a dél-csendes-óceáni térségig, Londontól Sydney-ig diákok százezrei nem mentek iskolába pénteken, hogy részt vegyenek azokon a tüntetéseken, amelyeken a kormányokat vonták felelősségre azért, hogy nem tesznek eleget a globális felmelegedés megfékezésére. “A klímaváltozás rosszabb, mint Voldemort” – írta kézzel készült táblájára egy új-zélandi diák Wellingtonban, utalva a népszerű Harry Potter-könyvek és filmek gonosz varázslójára. “Az óceánok vízszintje emelkedik, és mi is felemeljük hangunkat” – volt olvasható a sydneyi tüntetést egy molinóján.

 

A globális tüntetéseket az ifjú svéd környezetvédő aktivista, Greta Thunberg tavaly elindított sztrájksorozata ösztönözte, a 16 éves diák péntekenként az iskola helyett a svéd törvényhozás épületéhez ment, hogy a klímaváltozás elleni cselekvésre szólítson fel. Sztrájksorozata globális tömegmozgalommá szerveződött, pénteken Thunberg Twitter-üzenete szerint minden kontinensen, még az Antarktiszon is összesen 2052 helyszínen tartanak tüntetést.

A diákok pénteki tüntetéseit napjaink egyik legnagyobb méretű globális megmozdulásának tartják. Európában Koppenhágától Rómáig, Bécstől Lisszabonig, az Észak-sarkkörhöz közeli finn Oulutól Athénig diákok tízezrei vonultak az utcákra. “A jövő a mi kezünkben”, “Ellógtunk az órákról, hogy leckét adjunk nektek” – hirdették a felvonulók transzparensei Londonban. (…)”

(hvg.hu)

 

Ez a kezdeményezés sem újkeletű, legfeljebb az emeli ki a sorból, hogy egyre szélesedik. A beállt Szaturnusz együttállás Plútó teljes mértékben szerepet kap a dimenzionálásnál. A Plútó szembenállása a felszálló Holdcsomóval legalább ugyanannyira. Ne feledjük, a Rák felszálló Holdcsomó egyik vezérmondata ez: „Végül jobban fog ragaszkodni a természethez, mint a pénzhez….”. A Nap, Merkur, Mars aktuális fényszögei ugyancsak becsatlakoztathatók az eseményhez.

 

 

03.15. A legszörnyűbb hír március idusán: „Terrortámadás Új-Zélandon, negyvenkilencen meghaltak – Az egész világot megrázta az új-zélandi mészárlás. Mások mellett Donald Trump, Erzsébet királynő és Áder János is részvétét fejezte ki, több országban megerősítették a mecsetek védelmét.

Magyar neveket írt fel az egyik új-zélandi lövöldöző a fegyverére

Az ausztrál férfi ökofasisztának vallja magát, a fehér faj megmentéséért ölt. Breivik a példaképe és megszállóknak tartja a muszlimokat.

(…)

A NZ Herald tudósítása szerint a támadók két mecsetnél nyitottak tüzet kora délután, éppen a pénteki ima kezdetekor, egyikük pedig 17 percen át élőben is közvetítette a támadást. A videón az látható, hogy a férfi besétál a Deans Ave-en található Masjid Al Noor mecsetbe, ahol már az ajtóból elkezd lövöldözni, aztán pár perc múlva kimegy lőszerért, és úgy folytatja tovább az ámokfutást.

A mecsetben tartózkodó szemtanúk elmondása szerint a támadó szobáról szobára járva kereste az embereket. Egy szemtanú egy helyi lapnak arról beszélt, hogy a támadó válogatás nélkül kezdett el lövöldözni az imádkozó emberekre, többen a szeme láttára haltak meg. Neki végül sikerült kimásznia egy ablakon, így elmenekült, de még a következő háztömbnél is hallotta a lövések hangját. (…)”

(Index)

 

Időközben még egy ember belehalt sérüléseibe. A támadó egyetlen személy a vizsgálatok jelenlegi állása szerint. Előzőleg megfordult Magyarországon is. A fegyverére írt nevek között Hunyadi János és Szilágyi Mihály is szerepelt.

Március idusa pedig Julius caesar óta jegyzett dátum (ki tudja, előbb is mik történtek ekkor, csak nem dokumentálták), az ilyenek pedig vissza- visszatérnek különböző helyeken és különböző formákban. (09.11, 11.07, 11.23.) Ez a merénylet is a része, de az előző hírben szereplő széleskörű diáktüntetés is.

 

Bizony ennél a hírnél is a Mars úgynevezett harmonikus fényszögei kapnak igen nagy szerepet, annál inkább, mert lehetősége volt a merénylőnek, hogy egymaga végigmészároljon rengeteg embert. A Szaturnusz együttállás Plútó a nagy társadalmi folyamatokra utal, a Szaturnusz-Plútónak a Holdcsomóra eső fényszögei nemkülönben, régesrégi adósságok megfizetésére, újraértékelésre, transzformációra szólítván fel az emberiséget. A Plútó szembenállás felszálló Holdcsomó 03.28-án lesz pontos, tehát szorosodik, egyre komolyabban kellene venni az ő üzeneteit. 

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.03.18-24. közötti hétre

A rémisztő események után éppen jókor:

Kiemelt dátum: március 20. A boldogság világnapja

 „A boldogság érzése az egyetlen olyan narkotikum, ami egészséges. A boldogság keresése a legfontosabb motiváció az ember életében. Hajszoljuk, kutatjuk, megoldásokat keresünk, ideológiákat gyártunk arra, hogy miért vagyunk boldogok, vagy boldogtalanok. Nélküle félembernek, gépnek érezzük magunkat. Képesek vagyunk belehalni hiányába. De a boldogságba, annak ész nélküli hajszolásába is…

Úgy látszik a világméreteket öltő boldogtalanság annyira szembetűnő lett az ENSZ-nek, hogy szükségét érezte, legyen egy a 365 napból, amikor boldognak illik lenni. Lett hát egy olyan napunk, amikor biztosan meglátjuk életünkben a boldogságot.

 

Fontos, és igen nagy feladata életünket, napjainkat valóban boldoggá tenni, vagy észrevenni az apró örömöket. Ám ami ennél is fontosabb és nehezebb, tegyünk boldoggá másokat. Családunkat, ismerőseinket, ismeretleneket.

(…)

Új értékmérő a pénz helyett: GNH

Bruttó nemzeti boldogság (Gross National Happiness) – nem jobban hangzik, mint bármely más közgazdaságtanra épülő fogalom? Bhután királya találta ki pár évtizede ezt a fogalmat, ami azóta nagy népszerűségnek örvend. Minden mérhető, akár egy nemzet boldogsága is, csak meg kell találni hozzá a megfelelő módszert. Vajon mi lehet a boldogság a mértékegysége? Mosoly/óra = egy óra alatt hány percet töltünk mosolyogva?

 

Kilenc tényező alapján számolják ki a nemzeti bruttó boldogságot.

 1. az ország mentálhigiéniás állapota;
 2. oktatás;
 3. időgazdálkodás;
 4. ökológiai folyamatok;
 5. kulturális folyamatok;
 6. közösségi élet;
 7. egészségügy;
 8. általános életszínvonal;
 9. kormányzat.

 

Talán ez a legtöbb tényezős számítás, mely olyan témát feszeget, ami valóban nagyon fontos hatással bír az emberekre. Érdemes lenne ezt komolyan venni ezt a világ vezetőinek.

 

A pénz, az iskolázottság, stb. nem hatnak oly mértékben a boldogság érzetére, mint gondolnánk.

 

Martin Seligman pszichológus megalkotta a PERMA betűszót, mely a boldogság alkotóelemeit gyűjti össze: pleasure – élvezetek, engagement vagy flow – elmélyülés, relationships – szociális kapcsolatok, meaning (of love) – élte értelme, accomplishments – eredmények. A kutatások bebizonyították, hogy képesek vagyunk saját boldogságunkat önerőből fokozni. A vallás a PERMA modell számos elemét magában hordozza, így a vallás sikeres út a boldogságérzet eléréséhez.

 

Flow elmélet

Csíkszentmihályi Mihály kutatásai az intenzív boldogságérzés jelenségére irányulnak. Az elmélet azt a jelenséget írja le, amikor az ember tér és időérzékét elveszítve olyan tevékenységet folytat, amibe teljesen belefeledkezik. Úgy vélem, mindenkinek meg kellene találnia életében azt a tevékenységet, mely ilyen hatással van rá. Boldogságra, alkotásra teremtettünk, higgyük el végre… és éljünk eszerint.

 

Az embereknek két bajuk van az életben: ha nem kapnak meg valamit, és ha megkapják, amit akarnak. Ebből adódik, hogy a boldogság saját magunkban, a boldogságra való hajlamunkban rejtőzik, amit fejleszteni lehet, és kell.”

(bien.hu)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. március 1-től 31-ig

Nap: Halak 10°6´ – Kos 10°59´
Merkur: Halak 27°54´ – retrográd 02.06-tól 03.29-ig – Halak 16°38´
Vénusz: Bak 29°11´ – Halak 6°15´
Mars: Bika 9°49´ – Ikrek 0°30´
Jupiter: Nyilas 21°52´ – 24°12´
Szaturnusz: Bak 17°45´ – 19°50´
Uránusz: Kos 29°47´ – Bika 1°18´
Neptun: Halak 15°56´ – 17°6´
Plútó: Bak 22°26´ – 23°1´
Holdcsomó: Rák 24°27´ – 22°48´

 

A Hold a héten
Oroszlán 03.19. 2.40-ig
03.19.2.40-től 03.21. 2.27-ig Szűz
03.21. 2.27-től 03.23. 3.16-ig Mérleg
03.23. 3. 16-tól Skorpió

Holdfázis: március 21. 2 óra 42 perc telihold (Nap szembenállás Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma öt.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

03.15-én a Nap együtt áll a Merkurral, a szokásos, fokozott kommunikációs aktivitásra utalva, elsősorban a hatalom gyakorlói, kisebb-nagyobb „tekintélyek” részéről. A nemzeti ünnepen bőven gyakorolhatják az illetékesek a fényszög tartalmát, különös figyelemmel a Halak helyzetre, amiért is a parttalan mellébeszélést ugyancsak lehet kalkulálni. A szokottnál is jobban esetleg. Néhány napig érződik még.

 

03.14-én volt pontos a Nap kvadrát Jupiter, mely ugyancsak néhány napig működik ezen a héten is. Gőg, igazságtalanság, türelmetlenség motívumait hordozza. Ezeket vagy elszenvedjük vagy mi magunk tanúsítjuk másokkal szemben. Joggal való visszaélés, a hatalom és törvénykezés erődemonstrációja is belefér az értelmezésbe, illetve az általuk provokált ellenállás.

 

03.14-re esett a csúcspontja a Nap trigon felszálló Holdcsomónak is. Egy-két napig húzódik át a tárgyalt hétre. Átmenetileg enyhíti a szigorúbb kapcsolódások hatásait, ami múltbeli feldolgozatlan ügyeinket, régen magunk előtt görgetett feladatainkat illeti.

 

03.15. a pontos ideje a Merkur kvadrát Jupiter aspektusnak is (hiszen együtt mozog a Merkur a Nappal). Kb a hét közepéig számíthatunk még rá. A kommunikációs elemek fokozott szereplését, egyúttal fokozott aktivitást, esetleg hiperaktivitást, ingerelhetőséget, ezért verbális konfliktusok esélyét, kapkodást stb. jelenti. Adminisztratív, jogi ügyekben megakadás, kötözködés vagy méltánytalan, igazságtalan elbírálás, eljárás. Modortalanság, nyegleség a „szellemi elit” képviselői részéről. Anyagi és adminisztrációs problémák előtérbe kerülése, hatalmi visszaélés, ebből eredő vita is előfordulhat.

 

03.15-én a Merkur a felszálló Holdcsomót hátrafelé haladván rövid időn belül másodszor trigonálja, karmikus információkat közvetítve, a szokottnál kíméletesebb módon, erre a hétre vonatkozóan néhány napig.

 

03.16-án a Merkur pontos szextilben volt (másodjára) a Plútóval. A hét legelejéig lehet vele valamelyest kalkulálni. Kommunikációs területen jó eredmények, nem utolsó sorban a lehengerlő diplomácia gyakorlása miatt. Tanulásban, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolatokban is előnyös, kevesebb a vadhajtása mint az erőteljesebb fényszögeknek (a trigonnak is akár).

 

03.14-én kulminált a Mars trigon Szaturnusz, a hétnek több mint a feléig még bőven érvényesül. Sokan ugyan pont e két bolygó találkozásaiból még a jobbakat sem annyira tartják előnyösnek, de mi nem csatlakozunk ehhez a véleményhez. Az aktivitást mindenesetre ez is fokozza, s igen előnyös tartalma, hogy alkalmassá teszi arra az embert, hogy az agressziót jól tudja kezelni. Kifejezetten jó ilyesmire, mint szennyeződések tisztítása – átvitt és konkrét értelemben. Az ehhez szükséges keménységet ugyancsak megadja a bolygókapcsolódás.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

Március 18-án pontos a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó, melyről a hosszú tendenciák sorában esik szó.

 

Március 18-án esedékes a Merkur szextil Mars csúcspontja is: ügyes, élénk kommunikáció, diplomáciai elemek alkalmazásával, jó kontaktusteremtő- és meggyőző képességel. Gyors, néha kissé elhamarkodott döntések. Konfliktusok megoldása, vagy erre irányuló törekvés (kérdés: elegendő-e az idő a kifutásra). Sok jövés-menés, mozgékonyság jellemzi.

 

Március 20-án jegyet vált a Nap a Kosba – az idén ekkor esedékes tehát a Tavaszpont, méghozzá 22 óra 58 perckor.

 

A Merkur egy szextil Szaturnusszal tiszteli meg a Tavaszpontot, ugyanis e napon, 03.20-án kulminál ez a fényszöge. Jó koncentrációs készség, tolerancia, a szokottnál óvatosabb, megfontoltabb kommunikáció. De bizony pont az ellenkezőjére is találhatunk bőven példát, amikor igazának megdönthetetlen tudatában a meggyőzésnek éppen erőszakos formáját választja az érintett.

 

A Mars sem akar kimaradni: 03.20-án pontos trigonja a Plútóval. A Mars-Plútó kapcsolódások is mindig hordozzák azoknak a brutális energiáknak az összeadódását, amelyet egyenként jelent a két égitest és emiatt még a legelőnyösebb fényszögüket sem lehet valami jámbor folyamatnak tekinteni. Mindenesetre a „bármit meg tudok tenni csak akarni kell” érzése, sőt meggyőződése úrrá lehet egy sereg emberen, s ez oly intenzív érzés, hogy neki is mennek majd sokan megvalósítani a „bármit” – gyakorta valóban komolyabb célok nélkül, csak energia-levezetés okán. Szerencsésebb esetekben pedig valóban hegyeket lehet megmozgatni ilyen típusú energiaáramlással, amit jelölnek a bolygók. A türelmetlenség fokozott, mert dimenzionálja a Plútó és akit erősen aktivál ez a fényszög, hajlamos lesz mások előtt szaladni egy lóhosszal és nem érti, gyakran pedig nem is tolerálja, hogy miért maradnak el mögötte. Konfliktusok ugyancsak keletkezhetnek ezzel a konstellációval és a megoldásukban sajnos az agresszív elemek is helyet kaphatnak. Szerencsésebb esetben nagy erővel és frappánsan megoldott problémákról lehet majd beszélni.

 

03.21-re öt kulminálás esik:

 

03.21. Vénusz kvadrát Mars csúcspont. Jelent türelmetlenséget, feszültséget, általában az emberi kapcsolatokban, s azon belül is különösen társkapcsolatokban mutatkozó konfliktust, kisebb krízis-helyzeteket. Van lehetőség a konfliktus oldására is, amennyiben megvannak a tartalékok a türelemre, elkötelezettségre, józan belátásra. Ez esetben a kapcsolat megszilárdulása, előre haladása lehet a pozitív eredmény. Általánosabb értelemben persze intolerancia, megint egyszer a nemi szerepek hangsúlyozása, diszkrimináció, elhamarkodott ítéletalkotás, gorombaság mutatkozik erőteljesebben a hatálya alatt.

 

03.21. Vénusz szextil Jupiter egzakt. Békés megoldások, kényelem, segítőkészség és kellemes társasági élet felé orientálja a nagy aktivitások és nekifeszülések közepette azokat, akik azt a csendes hangot meghallják, ami erre szólít minket. Anyagi szempontból szerencsés periódus, bármilyen rövidke is legyen.

 

03.21. Vénusz pontos kvinkunx felszálló Holdcsomó, a karmikus adósságok megfizetését sürgetve.

 

03.21. Mars kvinkunx Jupiter csúcspontja. Vagy az igazságtalanság motívuma emelhető ki, vagy – épp ellenkezőleg – az igazság kimondásának olyan módja, amely valóságánál fogva igen fájdalmas és mindkét verzióban hosszabb gyógyulást igényel az okozott seb.

 

03.21. Mars szextil felszálló Holdcsomó pontos fényszöge. kompenzálási kísérletet téve ugyancsak a karmikus terhek enyhítésére.

 

03.24. a napja a Merkur (második) együttállásának a Neptunnal, mely fényszög ezúttal alaposan elhúzódik, április 12-ig. Zavarok a kommunikációban és a kommunikációs csatornákban. Gyakran előfordul a zavarok sorában a félrevezetés, mellébeszélés szándékosan vagy tévedésből. Fokozott rejtőzködés, ravaszkodás akkor is, ha arra semmi szükség nem lenne. Önértékelési problémák, amelyek megnyilvánulhatnak egyéni és csoportos vonatkozásokban egyaránt.

 

A hét leges- legvégén halványan érződni kezd a Vénusz szextilje az Uránuszhoz (pontos 03.27-én). A békés tömegek aktiválódása, szociális érzékenység feléledése lehet a tartalma. Magán és közéletben egyaránt: váratlan felbukkanó kedves ismerősök, jól alakuló (személyi) kapcsolatok, kellemes társasági élet. Magán vonatkozásban szerelmi tartalmakat is lehet értelmezni hozzá, csak vegyük figyelembe, hogy rövid ideje miatt nem sok kifutásra kínál lehetőséget. Nagylelkűség, nagyvonalúság, segítőkészség is jellemezheti.

 

 

A következő periódus nyitó konstellációja kissé higgadtabb, mint az előző volt. Lássuk, hogy vetíthető ez le a 12 típus életének egy heti részére vonatkoztatva.

 

 

KOS

Továbbra is az anyagiak vannak fókuszban, emellett persze marad a hivatás, önérvényesítés területének hangsúlya is. Rengeteg terve van, ezek egy részéről beszámol környezetének, más részét azonban titokban tartja, legalábbis egyelőre. Ez elég megterhelő egy Kosnak, de állja a sarat. Az utazás, külföld, tanulmányok területével szintén sokat foglalkozik.

 

 

BIKA

Nagy tevékenységi vágy jellemzi, ami a környezetének is feltűnik, hiszen a szokottnál sokkal aktívabb. Önmagát azonban nem tagadja meg, olyan dolgokba igyekszik plusz energiát fektetni, amelyek tartóssá tehetők. Sokat foglalkozik tehát a távlati tervek alakításával. Emellett központi kérdés marad a társadalmi kapcsolatok illetve rokonság témaköre is.

 

 

IKREK

A kommunikáció, közlekedés, tanulmányok, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolata kényes kérdéseket vet fel. Próbálja meg mérsékelni indulatait, mindenki jobban jár. Társkapcsolatában is konfliktushelyzet alakulhat ki. Munkája most is központi szerepet tölt be életében, s ha a sikereit is számon tartja benne, igazán elégedett lehet az eredménnyel.

 

 

RÁK

Munkával, s persze az ezzel összefüggő anyagiakkal kapcsolatban előfordulhat, hogy azt érzi: igazságtalanok vele szemben, legalábbis másokhoz képest. Próbáljon meg mihamar túllendülni sérelmein, hogy más területeken annál több sikerélményt könyveljen el. Ilyen például társkapcsolata, vagy az Én és a Világ viszonya, amiben egyre rendezettebb.

 

 

OROSZLÁN

Önmagával, esetleg egészségi és lelkiállapotával foglalkozik most sokat, emellett azonban a munkájába is rengeteg időt és energiát fektet, nem eredmény nélkül. Nagyon jó visszajelzéseket kap erre vonatkozóan. Szülői szerepében hasonlóra számíthat, de saját szülőjével fenntartott kapcsolatában is. Belső fejlődését is fellendíti mindez.

 

 

SZŰZ

Kivételesen többet foglalkozik magánjellegű kapcsolataival illetve ilyen kérdésekkel, mint a munkájával. (Persze az sem elhanyagolható szempont.) Sokat fáradozik azon, hogy rendezze sorait és javítson gyerekével, társával fenntartott viszonyán. Most alkalma van ha nem is megérteni, de átélni olyan motívumokat is, amikkel máskor nemigen tud mit kezdeni.

 

 

MÉRLEG

Baráti, gyerekével fenntartott kapcsolata vagy lazább párkapcsolata foglalkoztatja, s – amennyiben van ilyenje – vállalkozása. Vagy a munkája, amibe ugyancsak sok energiát fektet, méghozzá jó eredményekkel. Fontos azonban, hogy ne kösse le teljes figyelmét mindez, hanem magára is jusson ideje. Például pihenésre, feltöltődésre, sportra.

 

 

SKORPIÓ

A bürokrácia, kommunikáció, közlekedés (tanulás, utazás) terén mutatkozó aktivitásának gyümölcse beérik. Ha érintett esetleg valamilyen jogi eljárásban, ott is az erővonalak tisztulása látszik, de társkapcsolatában is stabilizálódás, javulás várható. Gyerekeivel szintén jó a viszonya, bár érdekes módon az otthon, család, ingatlannál látszanak a problémák is.

 

 

NYILAS

Nehéz lenne megmondani, hogy miért is, de úgy tűnik, nemigen lesz jó kedve a következő héten. Pedig ha egyenként megvizsgáljuk a lét praktikus elemeit, zömmel pozitív tendenciákat láthatunk. Most valahogy nehezebben találja meg a mindennapok apró örömeit, amikre máskor remekül rátalál, sőt embertársai figyelmét is igyekszik arra irányítani.

 

 

BAK

Anyagi viszonyai foglalkoztatják, különösen, ha vállalkozó. Nem szükségszerűen problémákról van szó, hanem olyan hosszabb távú építkezésről, ami befektetést igényel és erre elő kell teremtenie a fedezetet. Sok tennivalója akad adminisztratív területen is, szerződések, hirdetések, tárgyalások, formájában. Mikrokörnyezetében is aktív.

 

 

VÍZÖNTŐ

Ugyancsak nagy mértékben az anyagiakra koncentrál, érdekes új lehetőségek bukkanhatnak fel ezzel összefüggésben. Nehéz ellenállnia a csábításnak, bár nem minden elemével tud egyetérteni. Azért valószínű, hogy meggyőzi magát, engedjen az elveiből. Az otthon, család, ingatlan (haza) témaköre is aktivitásra serkenti, némi változás is várható e téren.

 

 

HALAK

Még kihasználhatja az utolsó napokat, amikor a Nap még a Halak jegyében jár, ennek lendületét, aktivitását és optimizmusát. Jó alkalma nyílik a kommunikációra, de a hosszabb távú tervek alakítására is. Teheti ezt annak ellenére, hogy munkájában akadhatnak zökkenők, sőt: nagyobb megakadások is. Esetleg egészségi állapotában sem minden tökéletes.

11. hét 2019. március 11-17. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.03.04-10. közötti hétre 

A tárgyalt héten néhány markáns asztrológiai jelenség határozta meg a tematikát. A Merkur 6-tól retrográdba fordult ismét, s ugyanezen a napon az Uránusz megejtette a következő hét évi időtartamra vetített utolsó jegyváltását a Bikába. (Lásd a retrograditásról a Fogalomtár címszavát, az Uránusz jegyváltásáról pedig a 2018-as éves prognózist az Archív előrejelzésekben). Emellett természetesen a hosszú járatú Szaturnusz együttállás Plútó, szextil Neptun, valamint szembenállás a felszálló Holdcsomóval a meghatározó. A Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó ugyancsak jelentős, 03.18-án lesz pontos. Az Uránusz kvadrátja a Holdcsomókra most adta ki a mérgét, mert a hét közepe tájára elhalványult, megszűnt. A Plútó szembenállás felszálló Holdcsomó azonban nem csak hogy javában él, hanem szorosodik (03.28-án lesz pontos). A gyors égitestek közül a 7-én egzakt és a teljes hetet meghatározó Nap együttállás Neptun, a folyamatosan meglévő szextil Mars és a hét vége táján kezdődő Nap kvadrát Jupiter jön számításba. Ne hagyjuk azért ki a 9-i csúcspontú Nap szextil Szaturnuszt sem, mint „enyhítő körülményt” (már ha ily módon jelentkezik). A Vénusz a hét közepéig kvadrátolta az Uránuszt – csak hogy el ne tévesszük az Uránusz már említett jegyváltását, a Bikába, amely jegynek a Vénusz az ura. A Mars is élénk volt: 10-i kulminálással szextilezi a Neptunt és a hét harmadától trigonálja a Szaturnuszt (ez 03.14-én lesz pontos).

 

A továbbiakban legfeljebb egy-két fényszöget vagy jelenséget emelek ki, máskülönben hagyatkozom az iménti felsorolásra.

 

 

03.04. „Deutsch Tamás szerint a magyarok örömmel dolgoznak 40 óránál többet – mondta az Európai Parlamentben dolgozó képviselő. – “Ne csináljunk már Krisztusból bohócot! Ne csináljunk már úgy, mintha Magyarországon ez nem lenne teljesen természetes dolog, hogy az emberek örömmel dolgoznak ott, ahol dolgoznak. (…) És lehet, hogy 8.15-re kellene hivatalosan beérniük, de 7.50-re bent vannak, és lehet, hogy 16:45-kor elmehetnének, de ha van elvégzendő munkájuk, akkor 17.30-kor, sőt, 18.15-kor is ott vannak még a cégnél” – ezt Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő mondta a RTL Klub Híradójának.

Deutsch azzal kapcsolatban nyilatkozott, hogy március 1-től változtak a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok. Szerinte a változások ellenére a 30 százalékos béremelés jó dolog, azt jó és indokolt intézkedésnek lehet nevezni.”

(Magyar Narancs)

 

Tomika általában nemigen kontrollálja, hogy mit beszél, így hát a Nap együttállás Neptun tökéletes a hírhez, de a Vénusz kvadrát Uránusz is, mivel az utóbbi a bohóc.

 

 

03.04. „Kivonult az ellenzék a parlamentből, lefestik a kormány plakátjait – A képviselők a Váci úti nyugdíjfolyósító épületéhez vonultak, hogy ott tiltakozzanak a köztisztviselőket is érintő túlóratörvény ellen. Közben több kormányplakátot is lefestettek.

Sajtótájékoztatón jelentették be ellenzéki képviselők, hogy nem vesznek részt a hétfői parlamenti ülésnapokon, a “propagandahétfőkön”, helyette az utcára vonulnak.

A sajtótájékoztatón elhangzott az is, hogy a képviselők a nyugdíjfolyósító Váci úti épületéhez vonulnak, hogy ott tiltakozzanak a magyar közszolgák tízezreit is érintő rabszolgatörvény miatt. (…) Az MTI beszámolója szerint Korózs Lajos MSZP-s képviselő azután, hogy találkoztak dolgozókkal, illetve az intézmény vezetőivel, rögtönzött sajtótájékoztatón elmondta: egyértelművé vált számukra, hogy az igazgatóságnál alkalmazni fogják a “rabszolgatörvényt”. (…) Az ellenzék két hete az esztergomi Suzuki-gyárhoz vonult, hogy a túlóratörvény ellen tiltakozzon.

(hvg.hu)

 

A Szaturnusz együttállás Plútó – az előzményekkel egybehangzóan – önmagában is elég, de a többi hivatkozásból is lehet szemelgetni.

 

 

03.05. „Nyolc ellenzéki politikust büntetett a parlament több százezerre – Vita nélkül szavazott a parlament Kövér László ellenzéki képviselőket büntető határozati javaslatáról kedden. A kormánypárti többségnek megfelelően el is fogadta az országgyűlés nyolc ellenzéki képviselő tiszteletdíjának csökkentését. (…) Ez a büntetés … arra a tavaly december 10-i, hétfői ülésre vonatkozik, ahol az ellenzék egy része szétsípolta és kiabálta a túlóratörvény vitáját. A rövid előzmény, hogy az ellenzéknek volt egy kezdeményezése arra, hogy minél inkább nehezítse a 400 túlórás módosítás elfogadását: az MSZP, a Párbeszéd és a DK 2925 módosító javaslatot nyújtott be, amikről egyenként kellett volna szavazniuk a képviselőknek. A Fidesz ezt egy gyors húzással lehetetlenítette el, majd az ülés botrányba fulladt: sípolás, kiabálás, kivonulás. (…) A most félhavi tiszteletdíj megvonásával megbüntetett képviselők, és ellenzéki képviselőtársaikkal együtt összesen 38 képviselő további büntetésekre számíthatnak. A tavaly decemberi hétfői ülés ugyanis csak a kezdet volt (…)”

(Index)

 

Vénusz-Uránusz, Nap-Neptun, Szaturnusz-Plútó.

 

 

03.06. „Kétórás figyelmeztető sztrájk volt a Hankook dunaújvárosi gumigyárában szerdán: 5 és 7 óra között teljesen leállt a termelés – közölte a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) elnöke az MTI-vel. Székely Tamás emlékeztetett arra, hogy február közepe óta nem tudják, mi a munkáltató álláspontja a béremelést illetően, a cégvezetés nem hajlandó érdemi javaslatot sem tenni, így azt nem is tudják összevetni a dolgozók követeléseivel. (…) A Hankook elkötelezett a munkavállalói elégedettség növelése mellett, ezért felgyorsította a 2019-es béremeléssel kapcsolatos egyeztetéseket, s annak mértékéről hamarosan döntés várható.”

(TőzsdeFórum)

 

Mint mára (vasárnapra) kiderült: bármennyire is elkötelezett a Hankook a munkavállalói elégedett növelésére, újabb sztrájkot helyeznek kilátásba az eredménytelen tárgyalások miatt. Az asztrológiai hivatkozásoknál a Merkur retrograditása nagyon is fontos például ilyen szempontból is, mert az 5-én még jónak tűnő irány 6-ra megfordul. A Merkurnak pedig sok köze van a munkaügyekhez is, a tárgyalásokhoz, na és a kavarásokhoz is. (Különösen a Halakban.)

 

 

03.06. Talán a jegyváltáshoz képest épp órára pontosan, éjszaka, azzal tisztelte meg az Uránusz a főváros körzetét, hogy kifejezetten nyári vihar jellegű meteorológiai jelenségeket produkált. Villámlások, melyeket fenyegető mennydörgés kísért, tartották fogva az éjszakai baglyok érzékeit. Nyilvánvaló, hogy ez csak egy igen kicsiny területet érintő jelenség volt, de biztos vagyok abban, hogy bárhol másutt a világban is alaposan megmutatta magát az Ég ura (Uránusz), Gaia anya (Bika) jegyével összekapcsolódva.

 

 

03.06. „Földrengés volt Somogyban – Gyenge földrengés volt a Somogy megyei Somogyszob közelében csütörtökön – közölte a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a honlapján. Az MTA Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriumára hivatkozva azt írták: a Richter-skála szerinti 4-es erősségű földmozgás 20 óra 8 perckor történt mintegy 11 kilométeres mélységben. Hozzátették, a jelenséggel összefüggésben több lakossági bejelentés is érkezett a katasztrófavédelem műveletirányítási központjába, de károkat egyelőre nem jelentettek.

(Propeller)

 

Nem venném fel a Visszapillantóba ezt a hírt, ha nem ez is az Uránusz jegyváltásának napján esett volna meg, Magyarországon, ahol a földrengés igen ritka jelenség (szerencsénkre).

 

 

03.06. „Talán egyébként ez egy jó gondolat, megértem [vagy: ne írd le], hogy jó lenne csinálni egy Viktorjugendet [nevetés]. Tehát mint a Best of Viktor meg [nem kivehető] tényleg gondolkozom azon, csak nyilván… nem fogom megcsinálni, csak gondolkozok rajta…” – hallható azon a hangfelvételen, amelyet az Indavideora töltöttek fel egy hete. A hangfelvételhez tartozó leírás nem túl részletes, azt közli, mindez egy fideszes fórumon hangozhatott el, a beszélő pedig – hanghordozása alapján egészen valószínűen – nem más, mint G. Fodor Gábor kormányközeli politológus-elemző-főszerkesztő-stratéga.

Megkerestük a felvétellel kapcsolatban G. Fodor Gábort, aki nem emlékezett arra, hogy ilyet mondott volna, majd kijelentette, nem kommentálja az ügyet. „Be akarjátok bizonyítani, hogy antiszemita vagyok?” – kérdezte G. Fodor, majd letette a telefont.

 

Frissítés: A Magyar Hang is megkereste G. Fodort, nekik már hosszabban válaszolt: „Elismerem, hogy a kifejezés konnotációja kellemetlen. De aki egy kicsit is ismer engem és a munkásságom, pontosan tudja, hogy harcos típus vagyok, de semmilyen szélsőséges üzenetet nem akartam megfogalmazni. Amennyire fel tudom idézni a körülményeket, másfél-két évvel ezelőtt egy baráti meghívásnak eleget téve tartottam előadást. Arról beszéltem, hogy a jobboldali fiatalok eltunyultak, elkényelmesedtek, sokan az egyetemről kikerülve egyből államtitkárok akarnak lenni. Ez egy nagyon súlyos mobilitási probléma. Egy általános korszellemről beszéltem, hiányzik az ügyek, a hivatás iránti alázat, ám ehelyett van karriervágy.” (…) A Hitlerjugend a német nemzetiszocialista párt ifjúsági szervezete volt, 1945-ben oszlatták fel.”

(444.hu)

 

A hangfelvétel tehát jóval régebbi. Most csak a felbukkanása az érdekes, ami a Merkur retrograditásával is összefügghet esetleg, annál inkább, mert még a nyilvánosság elé kerülése is késleltetve terjedezik. A Nap együttállás Neptun azonban tökéletesen reprezentálja a hatalom neptuni megnyilvánulásait is, meg azt is, hogy kiderülnek bizonyos titkok. Előbb-utóbb.

 

 

03.08. „Ha a Fideszt kizárják a Néppártból, Orbán a lengyelekkel tárgyal legelőször – Magyarország miniszterelnöke péntek reggel a Kossuth Rádión köszöntötte a magyar nőket, majd pillanatokon belül áttért a migrációs kérdésekre. Szerinte a Fidesz kizárásáról szóló vita is tulajdonképpen a migrációról szól az Európai Néppárton belül, és ez elmúlt években olyan fontos kérdéssé vált, hogy átmetszette a klasszikus politikai választóvonalakat. Orbán Viktor érzékelése szerint pont a bevándorláspártiak támadtak rá a Fideszre a néppártban, úgy érzi, hogy a Néppártot is egy bevándorláspárti nemzetközi szervezetté akarják átalakítani, a Fidesz meg pont ezt akarja megakadályozni.

A kizárással kapcsolatban külön esélylatolgatásba nem ment bele, annyit mondott: „Nekünk több lehetőségünk is van, ezt majd a Fidesz el fogja dönteni, hogy Európai Néppárton belül vagy azon kívül”. De bármi lesz a Fidesz a keresztényvédelem és a migráció kérdésében nem akar engedni, minden másról lehet beszélgetni. Szerinte a választói akarat ehhez köti, de egyébként ő is ezzel ért egyet. Azért megjegyezte, hogy a napokban sok mindenkivel tárgyal: beszélt már Jean-Claude Junckerrel, Manfred Weberrel, de volt és jelenlegi állam-és kormányfők is rácsörögtek már, hogy mégis mi a helyzet.

De lett egy utalást arra az esetre is, ha a Fideszt március 20-án mégis kizárnák a Néppártból. Ha így alakulna, akkor valami új dolgot kellene kezdeni, amiről legelőször a lengyelekkel, vagyis a Jog és Igazságossággal kezdene tárgyalni, ami nem tagja a Néppártnak. (…)”

(444.hu)

 

Már megint a Fekete Lovag jut eszembe a Gyalog galoppból: „… egyezzünk meg egy döntetlenben” – hepciáskodik, mikor sem keze, sem lába nincs már. Asztrológiailag pedig természetesen a Nap együttállás Neptun tökéletes ide, persze a többi jelenséggel együtt is.

 

 

03.10. „Sztrájk volt szombaton az Erkel színházban – Szombat este a Carment játszották a budapesti Erkel színházban, azonban az elvileg este hatkor kezdődő előadást késve kezdték el a színészek, mivel délután öt és este nyolc között sztrájkoltak – írja a Magyar Hang.

Mikor a közönség már félórája várt az előadás kezdetére, tapsolni kezdett, mire a színpadra lépett egy színházi vezető, aki közölte, folynak a tárgyalások a társulattal az előadás megtartásáról, azonban tekintve hogy nyolcig sztrájkolnak, harmaduk nem kíván fellépni.

A közönség empátiával fogadta a bejelentést – habár a színház felajánlotta, hogy visszatérítik a jegyek árát, alig egy-két ember hagyta el a nézőteret.

(…)

Idén februárban bérköveteléssel is kiegészítették a követeléseiket a szakszervezetek, így már januárra visszamenőleg 35 százalékos átlagos béremelés is bekerült az eredeti követelések közé. A főigazgató erre 20 százalékos béremelési tervvel reagált, de – mint ahogy ez levelében olvasható – ez a kormány külön támogatása hiányában ezidáig nem vált valósággá. (…) Valószínűleg az sem nyugtatta meg a szakszervezeteket, hogy a levélben az áll, hogy az érdekképviseletek meghallgatására „legkésőbb szeptemberben” kerül sor.

A szakszervezetek március 8-án tették közzé sztrájkfelhívásukat. (…).

(Mérce)

 

Ott voltam az előadáson, előzőleg benéztem az Opera honlapjára, ahol szó nem volt esti sztrájkról, valamint más fórumokon sem – amint utólag rákerestem az internetes sajtóban. 55 éves nézői praxisom során nem fordult elő, hogy ne értesítették volna a közönséget a műsorváltozásokról vagy egy-egy előadás elmaradásáról. Legfeljebb nem ért el mindenkihez a hír, de legalább közzétették. Most síri csend előzte meg az eseményt, ami nem igazán ildomos. A színházi illetékes zavaros szövegéből sem igen lehetett megtudni sok mindent, tehát a Nap együttállás Neptun erősen dolgozott. A retrográd Merkurral (információ, na meg a zene is a Halak miatt) és az Uránusz jegyváltásával (Bika – ének, nem beszélve a darab témájáról, amelyben előkelő szerepet kap bizonyos Escamillo, a bikaviador) magyarázható a Magyarországon eddig példátlan ügy. A Mars szextil Neptunnak is köszönhető bizonyára, hogy valóban igen békésen tűrte a közönség a meglepő eseményeket és az is, hogy heveny eljárással ügyesen átalakították kissé az előadást, ami hősiesen lement.

 

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.03.11-17. közötti hétre

Kiemelt dátum: 03.15. Az alvás világnapja (mozgó dátum a tavaszi napéjegyenlőséget megelőző péntek)

„Az Alvás Világnapja nemzetközi esemény, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet az alvás fontosságára az életminőség szempontjából. Ezen a napon a világ számos országában orvosok, kutatók, gyógyítók és civil szervezetek fognak össze, hogy bemutassák: az álmosság és a kialvatlanság már-már népbetegség, és megelőzésére, kezelésére sokkal több figyelmet kell fordítanunk.”

(webbeteg.hu)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. március 1-től 31-ig

Nap: Halak 10°6´ – Kos 10°59´
Merkur: Halak 27°54´ – retrográd 02.06-tól 03.29-ig – Halak 16°38´
Vénusz: Bak 29°11´ – Halak 6°15´
Mars: Bika 9°49´ – Ikrek 0°30´
Jupiter: Nyilas 21°52´ – 24°12´
Szaturnusz: Bak 17°45´ – 19°50´
Uránusz: Kos 29°47´ – Bika 1°18´
Neptun: Halak 15°56´ – 17°6´
Plútó: Bak 22°26´ – 23°1´
Holdcsomó: Rák 24°27´ – 22°48´

 

A Hold a héten

03.12. 16.47-ig Bika
03.12. 16.47-től 03.14. 22.48-ig Ikrek
03.14. 22.48-tól 03.17.  1.56-ig Rák
03.17. 1.56-tól Oroszlán

Holdfázis: március 14. 22 óra 48 perc, első negyed (Nap kvadrát Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma a hét elején még hat db, de az Uránusz kvadrát Holdcsomó aspektus kifut a hét közepére, s így öt marad.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

A hét első napjaiban még érvényesül a Nap szextil Mars (pontos volt 02.28-án). Gyors döntési képesség, élénkség, aktivitás jellemzi a kapcsolódást, az egyéb Mars kapcsolatokhoz képest reálisabb alapokról. Nagyobb türelmet, belátást is jelent, a kritikai élek legömbölyítését.

 

03.09-én kulminált a Nap szextil Szaturnusz fényszög, a hét első napjaiban még érződhet. A maximalista, vagy/és könyörtelen törekvések helyett némi készség és hajlandóság mutatkozhat kompromisszumok kötésére. Optimális esetben várható ugyanakkor a céltudatosság megtartása. Körültekintő előkészítés után higgadt döntések.

 

03.07-én volt pontos a Nap együttállása a Neptunnal. E hétnek majdnem a feléig még szükséges számolnunk vele. Tévedéseket, félreértéseket, mellébeszélést – az általános asztrológia szerint vezető szintű mellébeszélést és hasonló jelenségeket mutat. Gyanakvás, esetleg némi rágalmazás is belefér az értelmezési tartományba. A legjobb olvasata viszont az, hogy ugyanezzel le is hullhat a hályog a szemekről, félreértések tisztázásának, titkok kiderülésének a lehetősége is fennáll. Mindennek következtében egy mélyebb megértés, megbocsátás, a dolgokon való felülemelkedés is lehet az eredménye vagy már a fényszög ideje alatt, vagy közvetlenül utána.

 

03.10-én egzakt a Mars szextil Neptun. Majdnem egész héten át számíthatunk rá. Világos gondolkodásra utal, jó döntési képességre, amely a racionális megfontolásokon túl nagy mértékben a ráérzésen alapszik. Gyors felfogás és koncentráció – ha sikerül jól egyensúlyba hozni a másik tartalommal, akkor még kifejezetten hatékony periódusra is számíthatnak sokan. Mindemellett itt sem árt a figyelmeztetés: a Mars jelzi az elhamarkodott döntésre, cselekvése való hajlamokat is, a Neptun pedig a tévedések bolygója. Olyan elképzelésekre is utalhat tehát, amelyek megingathatatlan meggyőződésen alapulnak ugyan, mégis tévesek, elhibázottak, ám erről nem lehet meggyőzni az érintetteket.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

03.13-án kulminál a Nap szextil Plútó. Mindössze maximum négy- hatnapos időtartamánál fogva sajnos nem váltja meg a világot. Az akaratérvényesítésnek olyan (rövidke) szakaszát jelöli, amikor a környezet is el tudja fogadni azt, mert nem bántó viszont annál nagyobb a meggyőző ereje.

 

03.14-én pontos a Nap kvadrát Jupiter. Gőg, igazságtalanság, türelmetlenség motívumait hordozza. Ezeket vagy elszenvedjük vagy mi magunk tanúsítjuk másokkal szemben. Joggal való visszaélés, a hatalom és törvénykezés erődemonstrációja is belefér az értelmezésbe, illetve az általuk provokált ellenállás.

 

03.14-én van a csúcspontja a Nap trigon felszálló Holdcsomónak is. Átmenetileg enyhíti a szigorúbb kapcsolódások hatásait, ami múltbeli feldolgozatlan ügyeinket, régen magunk előtt görgetett feladatainkat illeti.

 

Még mindig 03.14-nél vagyunk: ekkor kulminál a Mars trigon Szaturnusz is. Sokan ugyan pont e két bolygó találkozásaiból még a jobbakat sem annyira tartják előnyösnek, de mi nem csatlakozunk ehhez a véleményhez. Az aktivitást mindenesetre ez is fokozza, s igen előnyös tartalma, hogy alkalmassá teszi arra az embert, hogy az agressziót jól tudja kezelni. Kifejezetten jó ilyesmire, mint szennyeződések tisztítása – átvitt és konkrét értelemben. Az ehhez szükséges keménységet ugyancsak megadja a bolygókapcsolódás.

 

03.15-én a Nap együtt áll a Merkurral, a szokásos, fokozott kommunikációs aktivitásra utalva, elsősorban a hatalom gyakorlói, kisebb-nagyobb „tekintélyek” részéről. A nemzeti ünnepen bőven gyakorolhatják az illetékesek a fényszög tartalmát, különös figyelemmel a Halak helyzetre, amiért is a parttalan mellébeszélést ugyancsak lehet kalkulálni. A szokottnál is jobban esetleg.

 

03.15. a pontos Merkur kvadrát Jupiter aspektus is (hiszen együtt mozog a Merkur a Nappal). A kommunikációs elemek fokozott szereplését, egyúttal fokozott aktivitást, esetleg hiperaktivitást, ingerelhetőséget, ezért verbális konfliktusok esélyét, kapkodást stb. jelenti. Adminisztratív, jogi ügyekben megakadás, kötözködés vagy méltánytalan, igazságtalan elbírálás, eljárás. Modortalanság, nyegleség a „szellemi elit” képviselői részéről. Anyagi és adminisztrációs problémák előtérbe kerülése, hatalmi visszaélés, ebből eredő vita is előfordulhat.

 

03.15-én is három csúcspont észlelhető: a Merkur a felszálló Holdcsomót hátrafelé haladván rövid időn belül másodszor trigonálja, karmikus információkat közvetítve, a szokottnál kíméletesebb módon.

 

03.16-án a Merkur aktivitása fokozódik, szextilben lesz (másodjára) a Plútóval. Kommunikációs területen jó eredmények, nem utolsó sorban a lehengerlő diplomácia gyakorlása miatt. Tanulásban, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolatokban is előnyös, kevesebb a vadhajtása mint az erőteljesebb fényszögeknek (a trigonnak is akár).

 

A hét utolsó napjaiban a Merkur szextilt vet a Marsra (pontos 03.18). Ügyes, élénk kommunikáció, diplomáciai elemek alkalmazásával, jó kontaktusteremtő- és meggyőző képesség. Gyors, néha kissé elhamarkodott döntések. Konfliktusok megoldása, vagy erre irányuló törekvés (kérdés: elegendő-e az idő a kifutásra). Sok jövés-menés, mozgékonyság jellemzi.

 

A hét végén a Merkur a Szaturnusszal is szextilbe kerül (03.10-i kulminálással). Jó koncentrációs készség, tolerancia, a szokottnál óvatosabb, megfontoltabb kommunikáció. De bizony pont az ellenkezőjére is találhatunk bőven példát, amikor igazának megdönthetetlen tudatában a meggyőzésnek éppen erőszakos formáját választja az érintett.

 

A hét közepe táján megint elkezd érvényesülni – természetesen ugyancsak másodszor, rövid időn belül) – a kellemetlen Merkur együttállás Neptun fényszög, ami jó hosszúra nyúlik, kb. 03.15-től 04.12-ig, csaknem kerek egy hónapra (kulminál: 03.24). Zavarok a kommunikációban és a kommunikációs csatornákban. Gyakran előfordul a zavarok sorában a félrevezetés, mellébeszélés szándékosan vagy tévedésből. Fokozott rejtőzködés, ravaszkodás akkor is, ha arra semmi szükség nem lenne. Önértékelési problémák, amelyek megnyilvánulhatnak egyéni és csoportos vonatkozásokban egyaránt.

 

A hét első harmadától a Vénusz kvadrátban lesz a Marssal (pontos: 03.21). Jelent türelmetlenséget, feszültséget, általában az emberi kapcsolatokban, s azon belül is különösen társkapcsolatokban mutatkozó konfliktust, kisebb krízis-helyzeteket. Van lehetőség a konfliktus oldására is, amennyiben megvannak a tartalékok a türelemre, elkötelezettségre, józan belátásra. Ez esetben a kapcsolat megszilárdulása, előre haladása lehet a pozitív eredmény. Általánosabb értelemben persze intolerancia, megint egyszer a nemi szerepek hangsúlyozása, diszkrimináció, elhamarkodott ítéletalkotás, gorombaság mutatkozik erőteljesebben a hatálya alatt.

 

A hét végétől a Vénusz kvinkunxolja a felszálló Holdcsomót, a karmikus adósságok megfizetését sürgetve. (Pontos: 03.21.)

 

A Mars sem tétlenkedik, a hét utolsó harmadában beáll a Jupiter kvinkunxába. (Egzakt: 03.21.) Vagy az igazságtalanság motívuma emelhető ki, vagy – épp ellenkezőleg – az igazság kimondásának olyan módja, amely valóságánál fogva igen fájdalmas és mindkét verzióban hosszabb gyógyulást igényel az okozott seb.

 

Csaknem a hét legelejétől működik a Mars trigon Plútó. (Kulminál: 03.20.) A Mars-Plútó kapcsolódások is mindig hordozzák azoknak a brutális energiáknak az összeadódását, amelyet egyenként jelent a két égitest és emiatt még a legelőnyösebb fényszögüket sem lehet valami jámbor folyamatnak tekinteni. Mindenesetre a „bármit meg tudok tenni csak akarni kell” érzése, sőt meggyőződése úrrá lehet egy sereg emberen, s ez oly intenzív érzés, hogy neki is mennek majd sokan megvalósítani a „bármit” – gyakorta valóban komolyabb célok nélkül, csak energia-levezetés okán. Szerencsésebb esetekben pedig valóban hegyeket lehet megmozgatni ilyen típusú energiaáramlással, amit jelölnek a bolygók. A türelmetlenség fokozott, mert dimenzionálja a Plútó és akit erősen aktivál ez a fényszög, hajlamos lesz mások előtt szaladni egy lóhosszal és nem érti, gyakran pedig nem is tolerálja, hogy miért maradnak el mögötte. Konfliktusok ugyancsak keletkezhetnek ezzel a konstellációval és a megoldásukban sajnos az agresszív elemek is helyet kaphatnak. Szerencsésebb esetben nagy erővel és frappánsan megoldott problémákról lehet majd beszélni.

Az utolsó harmadban a Mars szextilben lesz a felszálló Holdcsomóval, kompenzálási kísérletet téve ugyancsak a karmikus terhek enyhítésére. Ezzel egyébként három-három lesz az arány átmenetileg, a Holdcsomókat érintő fényszögek természetében.

A következő hét nyitó konstellációja is eléggé zaklatott, jóllehet nagy, látványos jelenségeket nem tartalmaz. Annál nagyobb az esélye annak, hogy „elaltatja” a figyelmet, s annál jobban hatnak az ő furcsaságai. Nos, miként teszi próbára ez az egyes típusokat?

 

KOS

Anyagi ügyeiben találkozhat kellemetlenségekkel, de hamar megtalálhatja a megoldást, s ami elvész a réven, megtérülhet a vámon. Ettől függetlenül gyorsan újra kell gondolnia elképzeléseit, vagy további anyagi erőket mozgósítania. Tanulmányokkal, külfölddel, társadalmi kapcsolatokkal meggyűlhet a baja, s úgy érezheti, hogy igazságtalanság éri.

 

BIKA

Hivatásában, szülői szerepében, szülőjével kapcsolatban kénytelen átélni olyan helyzeteket, amelyektől rossz hangulatba kerülhet. Szerencsére akadnak ellensúlyok is, támogatást kap családjától, társától, barátairól. Ha veszteség éri, ebből a szempontból sem marad magára. Társadalmi kapcsolatai, rokonsága, vagy tanulmányai most is lekötik energiáit.

 

 

IKREK

Ügyeljen arra – már amennyire lehet – hogy ne váljon érzékennyé, máskülönben sokszor megbántódhat a héten. Többek között társa miatt is, bár nehéz mérlegelni, hogy ő változott, vagy az Ikrek kezeli nehézkesebben a máskor könnyedén vett kommunikációt. Munkáját is befolyásolják hasonló tényezők, de kevésbé, mint magánjellegű kapcsolatait.

 

 

RÁK

Munka, áldozatvállalás, szolgálat, egészség-betegség kérdései jelentenek ismét komolyabb programot a héten, rossz híreket kaphat, vagy csak kevéssé szerencsésnek, tűnő periódust él meg ezeken keresztül. Viszont komoly erkölcsi elismerésben részesülhet környezetétől, sőt: távolabbi kapcsolódásoktól is, esetleg meglepő módon, vagy ilyen elemekkel ötvözve.

 

 

OROSZLÁN

Társkapcsolatában, vagy az Én és a Világ viszonyában ismét némi egyenetlenség látható, esetleg jogi vitába keveredik, s vajmi kevéssé mutatják a felek a tolerancia jeleit. Ez persze nehezíti a megegyezést, úgyhogy egyelőre ilyesmire nem nagyon lehet számítani. Barátaival sem túl szívélyes a viszony, becsapva érezheti magát, de lehet, hogy csak félreértés miatt.

 

 

SZŰZ

Az otthon, család, esetleg ingatlan (haza) ügyeiben mutatkozik olyan ügy, ami lehet, hogy jogi eljárást is igényel, de legalábbis hordoz hasonló elemeket. Munkája sem dobja fel, s érdekes módon ott is szerepelhet a jog valami kellemetlen módon. Társkapcsolata gyakran menedéket jelent, most ez sem teljesen egyértelmű, ami persze ugyancsak nem esik jól.

 

 

MÉRLEG

A kommunikáció, kontaktusok, közlekedés, környezetével fenntartott kapcsolata, bürokrácia terén kulminálnak olyan motívumok, amelyek összefüggésbe hozhatók a szabályozással, s amelyek pillanatnyilag cseppet sem töltik el örömmel vagy lelkesedéssel. Lehet, hogy csak sokat kell dolgoznia, de az is, hogy újra kell gondolnia viszonyát a vázolt dolgokhoz.

 

 

SKORPIÓ

Anyagi téren szerezhet tapasztalatokat arról, milyen az, amikor elmarad a szerencse,vagy valamilyen igazságtalanság, esetleg csalárdság áldozatává válik. Azért semmilyen végzetes dologra nem kell gondolni, valószínűleg arról van szó, hogy túlzóan reagál az eseményekre. Társa támaszt jelent úgy ebben, mint a szintén hangsúlyossá váló családi dolgokban.

 

 

NYILAS

Kissé nyűgössé válhat a héten, bár nem lehet azt mondani, hogy ok nélkül, hiszen elég jól látszik néhány hátráltató körülmény: az otthon, család, ingatlan, valamint a kommunikáció, kontaktusok, közlekedés terén, s mindezek miatt teljes bizonytalanságban éli mindennapjait, ami hosszú távon elég fárasztó. Vigaszként: gyorsan elmúlik ez a kínos periódus.

 

 

BAK

A közlekedés, kommunikáció, bürokrácia, esetleg közelebbi rokonsága okozhat némi zavart, fejtörést, esetleg meghiúsul valamilyen elképzelése, nem utolsó sorban anyagi okok miatt. Ezek miatt az elfoglaltságok miatt kevesebbet tud foglalkozni hivatásával, amit akár még „büntetésként” is megélhet. Barátai, gyerekei segítenek átvészelni ezt az időszakot.

 

 

VÍZÖNTŐ

Van néhány típus, aki elég rosszkedvű lesz a héten, s ezek közé tartozik bizony – okkal vagy anélkül – a Vízöntő is. Lehet, hogy munkájában fordul elő kavarodás, ami befolyásolja anyagi viszonyait is, vagy csak szervezési nehézséget okoz. Az otthon, család, ingatlan terén is sok tennivalója akad, ami elvonhatja szintén a figyelmét, de hamar rendeződnek sorai.

 

 

HALAK

Munka, hivatás vagy szülői szerepének kérdései foglalkoztatják élénken, meglehetősen keserű felhangokkal. Úgy érzi, senki sem méltányolja erőfeszítéseit és jóindulatát, pedig lehet, hogy csak rossz helyen keresgél. Más oldalról ugyanis megkapja pont azt az elismerést, sőt: támogatást, amit hiányol. Ügyeljen arra: ne mulassza el, hogy éljen az alkalommal.

 

10. hét 2019. március 4 -10. 

Általános 

Visszapillantó a 2018.02.25-03.03. közötti hétre 

02.26. „Légszűrőt húzott a Szabadság-szobor fejére a Greenpeace – A Greenpeace Magyarország aktivistái kedd reggel felmásztak a Szabadság-szoborra, a fejére pedig egy légszűrőt húztak, ezzel hívva fel e figyelmet a hazai légszennyezésre, ami évente mintegy 13 ezer magyar halálát okozza. A szervezet követeli, hogy a budapesti városvezetés 2026. szeptember 1-ig fokozatosan tiltsa ki a dízelautókat és minden más szennyező járművet Budapestről, továbbá vonja ki a BKV dízelüzemű buszait a fővárosból, az erre vonatkozó ütemtervet pedig ez év végéig hozza nyilvánosságra. Emellett kiemelten segítse a fenntartható közlekedés terjedését, fejlődését a fővárosban. Oldalukon online petíciót is indítottak az ügy érdekében. Mindezt élőben közvetítette egyik aktivistájuk, Kárády Bori a Facebookon.”

(Mandiner)

 

A Nyilasban közlekedő Jupiternek egymagában is ki kellene emelnie a környezetvédelmet (nemigen teszi). Volt a közelmúltban egy Nap szextil Jupiter fényszögünk (02.04-13. között), ami mondjuk az előkészítésre megteszi. A Merkur kvadrát Jupiter éppen aktuális még a hét elején, s miután elmúlt a Jupiter kvadrát Neptun, talán az is jelent bizonyos felszabadulást valamilyen gátlás alól.

 

 

02.26. „A minisztériumnál tüntettek a paksi atomerőmű szakszervezetei – Kedden a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vám utcai épülete előtt tüntetett a Műszakos Dolgozók Érdekvédelmi Szervezete Paksi Atomerőmű (MÉSZ) és a Paksi Atomerőmű Dolgozóinak Szakszervezete (PADOSZ).

A paksi atomerőmű két szakszervezete múlt héten jelentették be a munkaügyi konfliktust az atomerőmű fegyveres biztonsági őrségének kiszervezése miatt. Azt akarják, hogy a biztonsági őrségi tevékenységet ne szervezzék ki, illetve kiszervezés esetén méltányos feltételeket biztosítson a munkavállalóknak. (…)

(444.hu)

 

A história nem új, már fél éve megkezdték a kiszervezés előkészítését. A mostani felhorkanásnál a Nap együttállás Neptun szerepelhet mint bágyadt lelepleződés, valamint a Vénusz kvadrát Uránusz hirtelen felindulásból elfogyott béketűrés jelöléseként. Na és jön aztán a hosszú járatú Szaturnusz szextil Neptun – megint a leleplezés mellett és az együttállás Plútó az erősen megkérdőjelezhető intézkedés miatt. Laikus állampolgárként égnek áll a hajam az ötlettől, ami a szó szoros értelmében is láncreakciókat érint és egyébként is ki tudja, hová fut ki, ha bérmunkások felügyelik egy atomerőmű biztonságát. Ebben az országban. Napjainkban.

 

 

02.26. „Toroczkai megüzente, hogy nem fogadnak be több kilépő jobbikost .- Ma reggel Hegedűs Lórántné a saját Facebook-oldalán jelentette be, hogy a posztkommunistákkal való közösségvállalás miatt kilépett a Jobbik országgyűlési frakciójából, valamint lemondott alelnöki tisztségéről és kilépett a pártból is. – kezdi Facebook-posztját Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke.

A Fidesszel lényegében mindenben egyetértő Jobbik-szakadárokból álló Mi Hazánk elnöke világossá tette, hogy sem Hegedűs Lórántnét, sem más Jobbik-frakcióból ezután kilépő politikust nem várnak a mozgalmukba. A volt jobbikos képviselőnő egyébiránt nem mondta azt, hogy a Mi Hazánkba akarna belépni. (…)”

(24.hu)

 

Nap együttállás Neptun, Vénusz kvadrát Uránusz, s persze a Szaturnusz együttállás Plútó hozható fel ide is. 

 

02.27. „Alkalmatlannak nevezi a Heim Pál kórház az adományágyakat, miközben egy másik telephelyén maga is használja őket – Egy napja írtunk róla, hogy hiába kapott lassan két hónapja adományágyakat a budapesti Heim Pál kórház, hogy a beteg gyerekeikkel maradni akaró szülők normális körülmények között pihenhessenek, a fekhelyek az Üllői úti osztályokon mégsem bukkantak fel. Most kiderült, hogy miért: az intézmény szerint az ágyak nagyok, veszélyesek és nem elég higiénikusak. Nem tévedés, ezt ugyanaz a kórház írta, amelyben a szülők hányás- és pisifoltos matracon fekszenek, és amelyiknek egy másik telephelyén saját maguk vettek az adományágyakkal azonos típusból.

(…)

„Az ágyak méretük miatt nem férnek el és akadályozzák a beteg gyermekek megközelítését, illetve ellátását, szerkezetük miatt sérülés és botlást veszélyt jelenthetnek az ellátó személyzet és gyermekek számára, emellett nehezítik a kórtermek takarítását” – írta további kifogásait sorolva a hvg.hu-nak a Heim Pál kórház gazdasági igazgatója, ami azért különös, mert az ország több mint harminc kórháza, illetve gyermekosztálya is átvette, és nagy sikerrel használja már az Orosvári Zsolték által leszállított ágyakat – pedig feltehetően itt is kell takarítani. Kerülgetni viszont nem kell őket, mert mindenhol csak éjszakára nyitják ki őket, nappal pedig összecsukva egy 60x10x10 cm-nyi hengerzsákban elférnek. (…)”

(hvg.hu)

 

Hozzáteszem: a mocskos textilbevonatú (értsd: nemigen takarítható) matracágyakat éjszakánként 4.500 Ft-ért akarná biztosítani a kórház.

Az egészségügy folyamatosan téma, s reméljük, terítéken is marad. A globális problémákhoz és azok megoldásához a Szaturnusz együttállás Plútó fényszög igen kiválóan alkalmas, bízzunk benne, hogy akár fájdalmak árán is, de meghozza gyümölcsét.

 

 

02.28. „Polt Péter: 196 nyomozás indult az ajánlóívekkel való visszaélések miatt – A tavalyi országgyűlési választások után az ajánlóívekkel való visszaélésekkel összefüggésben 196 nyomozás indult, eddig 3 ügyben történt vádemelés, 2 esetben elmarasztaló jogerős döntés, 1 ügy pedig bírósági szakaszban van, tájékoztatta Polt Péter Szél Bernadettet. Az ellenzéki képviselő írásban kérdezte a legfőbb ügyészt arról, hogy hogy áll a “kamupártok felelősségre vonása”. (Polt egyébként megjegyzi, a “kamupárt” megjelölés nem büntetőjogi kategória)

Egy korábbi válaszból egyébként az már kiderült, hogy a NAV-nak a kamupártok 2,6 milliárdos tartozásból eddig összesen 8169 forintot sikerült behajtania. (…)

(Index)

 

Remek! Mármint a behajtás intenzitása, mértéke. Amúgy ez is régi folyamat, minden hasonlóhoz kitűnő hivatkozás a Szaturnusz-Plútó sokat emlegetett együttállása, hiszen ez arra is való, hogy ősi ügyeket elővéve végre szülessen valamilyen új megoldás. (A Szaturnusz a régi dolgok, a Plútó a gyökeres megoldások, halál és újjászületés, rombolás és építés jelölője.) A Vénusz kvadrát Uránusz a hirtelen elővett, el nem felejtett tételre utal, s arra, hogy a nők aktivitása a közéletben folytatódik. A Vénusz együttállás Plútó megint a gyökeres megoldást célozná, békés eszközökkel.

 

 

02.28. „Három újabb tagpárt indítványozta hivatalosan a Fidesz kizárását a konzervatív erőket tömörítő Európai Néppártból (EPP) – (…) Nincs helye köztünk olyanoknak, akik folyamatosan szembe mennek a kereszténydemokrata eszmékkel és értékekkel – írta Wouter Beke, a CD&V elnöke a Twitteren. Az előző héten két svéd konzervatív tagpárt, a Mérsékelt Párt és a kereszténydemokrata párt nyújtott be hasonló indítványt a magyar kormány legújabb plakátkampánya és a jogállamiság magyarországi helyzete miatt. Az EPP alapokmányának értelmében legalább öt különböző országból hét tagpárt kezdeményezheti bármely másik tag kizárását. (…)”

(Index)

 

A Sokszor emlegetett Szaturnusz jelenleg a Bakban jár, ahol egyébként a két legfontosabb horoszkópban is: ezek a Budapest képlet (Pest-Buda-Óbuda egyesítésének horoszkópja, amit alapként használunk a mai napig – sajnos); a másik pedig az 1989-es (megboldogult) köztársaság kikiáltásának horoszkópja. Mindkettőben az I. házban van a Bak-Szaturnusz. Persze, hogy az ismétlődés mindenféle témát a felszínre hoz, közelebbi és távolabbi múltból. A magunk által kivívott kritikát is. A fő tétel tehát megint és abszolút a Szaturnusz együttállás Plútó. Ezen felül aktuálisan a Nap együtt áll a Neptunnal – ez is élénken jelzi, hogy a hatalom magatartását nemigen érti a környezete.

A Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó a nemzetközi retorziókat jelezheti, méghozzá múltból visszaköszönő jelleggel.

 

 

03.01. „Péntektől 5 nappal csökken a szabadság a közszférábanÉletbe lépett az új kormányzati igazgatásról szóló jogszabály. Fél órával nő a napi munkaidő.

    munkaidejébe már nem számít bele az ebédszünet fél órája,

    a megyei és fővárosi kormányhivatali dolgozóknak már nem jár cafeteria,

    az alapszabadság 25 napról 20 napra csökken,

    már nem a munkában töltött idő, hanem a pozíció határozza meg a további szabadnapok számát,

    és ellentételezés nélkül terjeszthető ki a napi munkaidő 12 órára, vagyis nem fizetik ki a túlórákat.

(…)

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete tiltakozik az új törvény ellen. Február elején sztrájkbizottságot alapítottak és megfogalmazták sztrájkköveteléseiket.”

(Index)

 

A (fülke)forradalom felfalja saját gyermekeit – szabadon értelmezve a nagy francia forradalom egyik szellemi hagyatékát. Ez a rút bánásmód is magyarázható a Nap együttáll Neptunnal, hozzátéve még egy és még ősibb szlogent, mi szerint nem tudják, hogy mit cselekszenek. Az életben lévő Nap szextil Mars a mindenhatóság érzetét kölcsönzi a hatalomnak, a Vénusz kvadrát Uránusz pedig az empátia és tolerancia hiányát mutatja.

 

 

03.02. „Bírságolással vágnák rövidebbre a kórházi várólistákat – A Népszava ír arról, hogy mgelégelte a kormány a várólista-manipulációkat, és áprilistól büntetik azokat a kórházakat, amelyek nem a lehető legkorábbi időpontot adják a betegeknek. (…) A várólisták erőteljes kurtításának állami vágya és az általános orvoshiány viszont nem várt problémákhoz is vezetett: mint pár napja a Röntgen blog megírta, több kórházban is bevett gyakorlat lett, hogy az akut ellátást igénylő beteggel szemben az elektív, tervezett és természetesen borítékkal is megjelenő betegellátás előnyt élvez, ami súlyos veszélyeket rejthet magában.

(444.hu)

 

Egészségügyhöz a Merkur is kell: van egy egzakt nélküli Merkur szextil Vénuszunk, ami olyan nagyon sok vizet nem tud zavarni. A büntetéssel, mint megoldással különösen nem. Ehhez megint a Szaturnusz-Plútót kell előrántani, na azok nem riadnak vissza semminő szigortól.

 

 

03.02. „Orbán: A junckeres plakátot leszedjük, néppárti kritikusaink hasznos idióták – Orbán Viktor a német Welt am Sonntagnak adott interjút. A miniszterelnököt annak kapcsán kérdezték, hogy a Fidesz körül fogy a levegő az Európai Néppártban: immár kilenc párt kéri hivatalosan a magyar szövetséges kizárását, március 20-án erre elvben sor is kerülhet. A feszültség a kormány által kihelyezett, Soros Györgyöt és Jean-Claude Junckert ábrázoló plakátok miatt újult ki: a néppárt csúcsjelöltje is a plakátok eltávolítását és Orbán bocsánatkérését követelte.

Orbán a lapnak elmondta, amit Kovács Zoltán kormányszóvivő ma délután már közölt a Twitteren: március 15-én leszedik a leköszönő néppárti bizottsági elnököt, Jean-Claude Junckert és Soros Györgyöt ábrázoló plakátokat. Igaz, a kormányszóvivő azt is hozzátette: ez volt az eredeti terv is. (…) Orbán azokat a konzervatív kritikusait, akik a néppárt szétszakítását is kockáztatva támadják a Fideszt, naivaknak és a baloldal „hasznos idiótáinak” nevezte. Orbán úgy tudja, hogy Lenin szótárából kölcsönzi a „hasznos idióta” kifejezést, amivel azokat szeretné illetni, akik azt gondolják, hogy szellemi küzdelmet folytatnak, valójában mások érdekében járnak el. (Welt am Sonntag)”

(Mérce)

 

Hivatkozásaink ugyanazok, mint előzőleg a hasonló témakörnél.

 

 

03.02. „A Heim Pál Kórház elé feküdtek az anyukák, így tiltakoztak a visszautasított adományágyak miatt – Három civil csoport, a Segítség Közvetítők, az Anyák az anyákért és a Magyar anyák közös akciót szervezett a Heim Pál Kórház elé. A szombat délelőtti flashmob apropója az volt, hogy bár a gyermekkórház korábban 20 adományágyat kapott, a szülők továbbra is a földön alszanak, hogy beteg gyerekeik mellett lehessenek. Az adományágyak hiányában szivacsfoteleket bérelhetnek, amiért éjszakánként 4500 forintot kell fizetniük.

(…) A Magyar Anyák nevű csoport közben aláírásgyűjtési akcióba kezdett azért, hogy a szülők gyerekeik mellett feküdhessenek, ingyen, a Heim Pál Kórházban. A petíciót a cikk megjelenésekor már közel négyezren írták alá.”

(24.hu)

 

Hivatkozásaink itt is megegyeznek a fentebb felsoroltakkal.

 

03.02. „Figyelmeztető sztrájkot tartottak a Paksi Atomerőműben – Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a fegyveres biztonsági őrség kiszervezésében érintett munkavállalók szombaton a Paksi Atomerőműben, miután nem született megoldás a kiszervezés miatt kialakult konfliktusra, írja az MTI.

(…)

A társaság a száz százalékos tulajdonában lévő Atomix Kft. keretében működtetné tovább a fegyveres őrséget a munkavállalók változatlan bérezésével. A felek a béren kívüli juttatásokat illetően nem jutottak egyezségre, ezért a szakszervezetek kedden az Innovációs és Technológiai Minisztérium elé tüntetést, majd szombatra munkabeszüntetést szerveztek. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. korábbi közleményében túlzónak és méltánytalannak nevezte a szakszervezetek követelését.

(Index)

 

Nos, a láncreakciókat még mindig a Plútó jelöli, itt több is akadhat. Amúgy még az Uránusz kvadrát a Holdcsomókra kifut a 11. héten, s mint tudjuk, ilyenkor kiadja a mérgét. Hát ez is nagyon illeszkedik az eseményekhez.

 

 

GPS – Előretekintés

Kiemelt dátum: március 6. energiatakarékossági világnap

„2000 óta Magyarországon is megtartjuk a Nemzetközi energiatakarékossági világnapot. Azóta minden évben március 6-a lett az egyik olyan nap, amikor a média és a zöld szervezetek felhívják a figyelmet a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés fontosságára. A Föld természeti készletei folyamatosan apadnak, ezért fokozottan oda kell figyelnünk a rendelkezésre álló energiaforrások minél hatékonyabb felhasználására és a felesleges pazarlás megszüntetésére. (…)”

(agoramu.hu)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. március 1-től 31-ig

Nap: Halak 10°6´ – Kos 10°59´
Merkur: Halak 27°54´ – retrográd 02.06-tól 03.29-ig – Halak 16°38´
Vénusz: Bak 29°11´ – Halak 6°15´
Mars: Bika 9°49´ – Ikrek 0°30´
Jupiter: Nyilas 21°52´ – 24°12´
Szaturnusz: Bak 17°45´ – 19°50´
Uránusz: Kos 29°47´ – Bika 1°18´
Neptun: Halak 15°56´ – 17°6´
Plútó: Bak 22°26´ – 23°1´
Holdcsomó: Rák 24°27´ – 22°48´

 

A Hold a héten
Vízöntő 03.05. 9.10-ig
03.05. 9.10-től 03.07. 21.27-ig Halak
03.07. 21.27-től 03.10. 8.09-ig Kos
03.10. 8.09-től Bika

Holdfázis: március 6. 12 óra 26 perc újhold (Nap együttállás Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma a hét elején még hat db, de az Uránusz kvadrát Holdcsomó aspektus kifut a hét közepére, s így öt marad.

 

 1. 2018. július elejétől 2019.03.06-ig, mintegy 8 hónapig tart az Uránusz kvadrátja a két Holdcsomóhoz. Ennek jelentőségét kiemeli, hogy novemberig egyben az aktuális leszálló Holdcsomó ura is. (Novemberben jegyet vált a Holdcsomó a Rákba, csakhogy az Uránusz is visszahátrál néhány nap különbséggel a Kosba, tehát a kvadrát megmarad, de az, hogy a Holdcsomó ura lenne, már nem.) A múltban, az emberi jogi, szociális, tudományos, kulturális viszonyokban létrejött torzulások felismerése és korrigálása az üzenete ennek a fényszögnek. Hogy erre ki mennyire hallgat és mit cselekszik, az más kérdés.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 1. 03.01-től 11.30-ig számíthatunk a Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó aspektusra. Eközben a Szaturnusz az aktuális Holdcsomónál a leszállónak az ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire, de fokozottan a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

Egész héten érvényesül a Nap szextil Mars (pontos volt 02.28-án). Gyors döntési képesség, élénkség, aktivitás jellemzi a kapcsolódást, az egyéb Mars kapcsolatokhoz képest reálisabb alapokról. Nagyobb türelmet, belátást is jelent, a kritikai élek legömbölyítését.

 

E hét legelején még érződhet a Merkur szextil Vénusz aspektus, ami nem éri el az egzakt kapcsolódást, hanem előtte visszafordul majd. Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

03.01. volt a Vénusz kvadrát Uránusz csúcspontjának napja, ezen a héten legalább három napig még működik a fényszög. Kapcsolatok rombolására, hirtelen váltásra, öntörvényűségre, „juszt is” vagy „juszt sem” alapállásra utal. Emellett váratlan és kellemetlen pénzügyi fordulatok, esetleg a modern technikával is összefüggésben. Igazságtalan és méltánytalan intézkedések. Érvényességi ideje csekély, 5-7 nap, de az erejét azért ne becsüljük le. Egy szakítás egy pillanat alatt végbemehet, de kihatásai akár örökre is szólhatnak.

 

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

03.06-án megkezdi a Merkur idei első retrograditását, a Halakban, vizes jegyben. Cseppfolyós állapotú dolgokkal összefüggő tételekkel is számolhatunk ennek során, túl a szokásos anomáliákon. (Az ismét hozzáférhető Fogalomtárban találsz erre nézve részletes ismertetést. http://karmaasztrologia.info/karmaasztrologia-gal-judit-fogalomtar/)

 

03.06-án 3 óra 1 perckor jegyet vált az Uránusz, ismét a Bikába lép és hosszú évekre ott is marad. Erre nézve ugyancsak részletes ismertetést olvashatsz a 2018-as éves prognózisban. http://karmaasztrologia.info/karmaasztrologia-gal-judit-archiv-eves-altalanos-elorejelzesek/

 

03.07-én pontos a Nap együttállása a Neptunnal. Tévedéseket, félreértéseket, mellébeszélést – az általános asztrológia szerint vezető szintű mellébeszélést és hasonló jelenségeket mutat. Gyanakvás, esetleg némi rágalmazás is belefér az értelmezési tartományba. A legjobb olvasata viszont az, hogy ugyanezzel le is hullhat a hályog a szemekről, félreértések tisztázásának, titkok kiderülésének a lehetősége is fennáll. Mindennek következtében egy mélyebb megértés, megbocsátás, a dolgokon való felülemelkedés is lehet az eredménye vagy már a fényszög ideje alatt, vagy közvetlenül utána.

 

03.09-én kulminál egy Nap szextil Szaturnusz fényszög. A maximalista, vagy/és könyörtelen törekvések helyett némi készség és hajlandóság mutatkozhat kompromisszumok kötésére. Optimális esetben várható ugyanakkor a céltudatosság megtartása. Körültekintő előkészítés után higgadt döntések.

 

03.10-én pontos a Mars szextil Neptun. Világos gondolkodásra utal, jó döntési képességre, amely a racionális megfontolásokon túl nagy mértékben a ráérzésen alapszik. Gyors felfogás és koncentráció – ha sikerül jól egyensúlyba hozni a másik tartalommal, akkor még kifejezetten hatékony periódusra is számíthatnak sokan. Mindemellett itt sem árt a figyelmeztetés: a Mars jelzi az elhamarkodott döntésre, cselekvése való hajlamokat is, a Neptun pedig a tévedések bolygója. Olyan elképzelésekre is utalhat tehát, amelyek megingathatatlan meggyőződésen alapulnak ugyan, mégis tévesek, elhibázottak, ám erről nem lehet meggyőzni az érintetteket.

 

A hét utolsó harmadától életbe lép a Nap kvadrátja a Jupiterhez. (Egzakt: 03.14.) Gőg, igazságtalanság, türelmetlenség motívumait hordozza. Ezeket vagy elszenvedjük vagy mi magunk tanúsítjuk másokkal szemben. Joggal való visszaélés, a hatalom és törvénykezés erődemonstrációja is belefér az értelmezésbe, illetve az általuk provokált ellenállás.

 

A hét utolsó napjaitól a Nap viszont szextilben lesz a Plútóval (03.13-i kulminálással). Mindössze maximum négy- hatnapos időtartamánál fogva sajnos nem váltja meg a világot. Az akaratérvényesítésnek olyan (rövidke) szakaszát jelöli, amikor a környezet is el tudja fogadni azt, mert nem bántó viszont annál nagyobb a meggyőző ereje.

 

A hét legvégén a Nap trigonálni kezdi a felszálló Holdcsomót, átmenetileg enyhítve a szigorúbb kapcsolódások hatásait, ami múltbeli feldolgozatlan ügyeinket, régen magunk előtt görgetett feladatainkat illeti. (Pontos: 03.14.)

 

A hét első harmadától érvényesül még egy, némi kompenzálást sugalló aspektusunk: a március 14-én kulmináló Mars trigon Szaturnusz. Sokan ugyan pont e két bolygó találkozásaiból még a jobbakat sem annyira tartják előnyösnek, de mi nem csatlakozunk ehhez a véleményhez. Az aktivitást mindenesetre ez is fokozza, s igen előnyös tartalma, hogy alkalmassá teszi arra az embert, hogy az agressziót jól tudja kezelni. Kifejezetten jó ilyesmire, mint szennyeződések tisztítása – átvitt és konkrét értelemben. Az ehhez szükséges keménységet ugyancsak megadja a bolygókapcsolódás.

 

 

A következő hetet nyitó furcsa kis konstelláció mit sugall az egyes típusok számára?

 

KOS

Társkapcsolatát is befolyásoló anyagi kérdések merülhetnek fel, amelyek megoldása alighanem hosszabb időt igényel, bár elég gyorsan megmutatkozhatnak azok a tényezők, amelyek segítenek ebben. Szokott lendülete kissé alábbhagy, de azért a mostanában főszereplő munka, hivatás, önérvényesítés ügyeibe továbbra is sok energiát fektet.

 

 

BIKA

Felélénkül (ismét) közéleti tevékenysége, vagy pedig – amennyiben nem ebben az irányban halad – a tanulással, illetve külfölddel, vagy: még inkább a magánszféra felé haladva a tágabb rokonsággal összefüggő tevékenysége. Néha érezheti azt, hogy túl sok terhet vállalt magára, de állja a sarat. Sőt: kifejezett sikerélményt jelent, hogy nehéz problémákat old meg.

 

 

IKREK

Kissé összekeveredik magánélete munkájával, vagy a köz dolgaival, ami nem lenne különleges jelenség, most azonban jobban érzi környezetének háttérből érkező jelzéseit, melyekben akad a szokásos hideg is, meleg is. Nem akarna mások véleményével foglalkozni, mégsem tudja figyelmen kívül hagyni. Munkája viszont sokat feledtethet mindebből.

 

 

RÁK

A társkapcsolat mindig is kiemelt terület a Rák számára, mostanában pedig állandó különleges program. Az egyedülálló Rákoknál ezt lefordítjuk az Én és a Világ viszonyára. Megint jól stabilizálható ez a fontos aspektusa az életnek, miközben elég sűrű programja akad más irányokban is, nem csekély mennyiségű-minőségű megoldandó feladattal.

 

 

OROSZLÁN

A társkapcsolat, illetve az Én és a Világ viszonya most az Oroszlánoknál is elég feltűnő: több változást is megélhet egyetlen héten belül e téren. Minél jobban akarja manipulálni környezetét, annál jobban belebonyolódhat a dologba és csökkenti az esélyét a pozitív kimenetelnek! Munkájába fektesse be inkább azt az energiát, ott jobban hasznosul.

 

 

SZŰZ

Még egy jegy, ahol a társkapcsolat hangsúlyai jelentős, itt azonban inkább a megbékélés, megértés felé billen a mérleg nyelve. Ha sikerül erről beszélniük is, tisztázhatnak sok kérdést, és előreléphetnek az elfogadás terén. Általában is érvényes ez a magántermészetű kapcsolatoknál. Munkatársaival, vagy munkájában már sokkal több súrlódás látszik.

 

 

MÉRLEG

Erősen koncentrál munkájára, bár nem biztos, hogy mindig pont úgy sikerül ez, ahogyan szeretné. Gyerekével, barátaival (lazább szerelmi kapcsolatban), illetve vállalkozásával összefüggésben több megoldandó problémája is akad hirtelenjében, ezek egy részét könnyedén maga mögött hagyja, de lesz, ami gondosabb eljárást igényel majd.

 

 

SKORPIÓ

Az otthon, család, ingatlan (haza) felé kénytelen fordítani figyelmét, több praktikus és elvontabb tényező is szerepet kaphat ebben. Könnyen zavarba jön, ha családtagjainak lelki problémáival kerül szembe. Lehet az is, hogy valakinek az egészségi állapota kíván fokozott törődést. Gyerekeivel, barátaival fenntartott kapcsolataiban érzelmi biztonságra lel.

 

 

NYILAS

Amikor azt hiszi: már-már megnyugodhat, történik valami, ami ismét megzavarja komfortérzetét. Most a kommunikáció- kontaktusok- bürokrácia- közlekedés, vagy a rokonság területén akad éppen valamilyen váratlan esemény. Munkájával sincs minden teljesen rendben, vagy valamely családtagjának egészségi kérdéseivel kénytelen foglalkozni.

 

 

BAK

Amennyiben vállalkozó, ezen a téren kénytelen számítani olyan váratlan fordulatra, ami anyagi viszonyait is érinti. Semmi végzetes nincs ebben, de persze azért nem esik jól, különösen, ha elkerülhetetlenül plusz kiadással jár. A kommunikáció, kontaktusok terén ismét olyan már-már áldott periódusban van, amikor a mély megértés dominál a felek között.

 

 

VÍZÖNTŐ

Meglehetősen nyűgös mostanában, s ez sajnos a következő héten sem változik. Még az sem dobja fel, hogy anyagi dolgaiban utoléri megint egyszer a csoda, igaz, némi késleltetéssel ezért hálát ad a sorsnak, bár nem érzi teljesen jogosnak az eljárást. Otthon, család, ingatlan (haza) terén kellemetlen meglepetés érheti, de semmi megoldhatatlanra ne számítson.

 

 

HALAK

Közlekedés, kontaktusok, bürokrácia, illetve rokonság (testvér) kérdéseivel kénytelen valamivel többet foglalkozni a kelleténél. Ettől függetlenül jól érzi magát, most a szokottnál jobban el tudja fogadni, hogy az élet nem fekete-fehér és hogy nincs szakadatlan, felhőtlen öröm és boldogság. Segítséget ad és kap, ami újabb hasonló cselekményekre sarkallhatja.

9. hét 2019. február 25-től március 3-ig

Általános 

Visszapillantó a 2019.02.18-24. közötti hétre 

02.18. „Kizárták Demeter Mártát a honvédelmi bizottságból – Az idén először összeülő parlament hétfőn 124 igen, 25 nem szavazattal felmentette az LMP-s Demeter Mártát a honvédelmi és rendészeti bizottság alelnöki tisztségéből és bizottsági tagságából. Így 1990 óta ő az első, akit megfosztottak a bizottsági tagságától. Egy hete az Alkotmányvédelmi Hivatal úgy ítélte meg, hogy Demeter Márta nemzetbiztonsági kockázatot jelent, miután az LMP társelnöke összekeverte egy Cipruson szolgáló katonatiszt gyerekével a miniszterelnök lányát, és azt állította, hogy Orbán Viktor miniszterelnök lánya, Flóra járt honvédségi repülővel Cipruson. A vizsgálatot Kövér László kezdeményezte a képviselő ellen.

De rögtön megtárgyalta a parlament Tordai Bence megbüntetését is. 118 igen, 28 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett megszavazta Kövér László határozatát, amely harmadával, 504 900 forinttal csökkentette az ellenzéki képviselő esedékes tiszteletdíját. Tordai Bencét a parlament december 10-i fellépése miatt büntették. (…) Kövér László házelnök saját jogkörében eljárva hozta meg a döntést (…).”

(444.hu)

 

Vénusz együttállás Szaturnusz,együttállás Plútó. Merkur együttállás Neptun. A Szaturnusz együttállás Plútót alighanem mindenhová el lehet majd helyezni.

 

 

02.18. „Az ellenzéki képviselők a Parlament helyett a Suzukihoz mennek kiállni a magyar dolgozókért – A decemberi botrányos parlamenti ülés után, bár korábban akciót ígértek, kivonultak az ellenzéki képviselők a parlamentből. Információink szerint Orbán Viktor személye ellen tiltakoztak volna a képviselők, de mivel ő korán elutazott Izraelbe, így elhalasztották az akciót, és a rabszolgatörvény elleni tiltakozást folytatták. (…) Végül a parlamenti képviselők közös sajtótájékoztatót tartottak, kocsiba szálltak, és elindultak Esztergomba, ahol a Suzuki gyárnál fognak tiltakozni a gyár szakszervezet- és dolgozóellenes lépései ellen. A képviselők azt mondták, nem asszisztálnak a  Fidesz propaganda hétfőjéhez. Mi is ott leszünk az ellenzéki képviselőkkel, és a Mércén beszámolunk a történésekről. (…)”

(Mérce)

 

Nap szextil Mars, szextil Uránusz Mars együttállás Uránusz, a többi pedig azonos az előző hírnél felsoroltakkal.

 

 

02.18. „Elmarad a V4-ek és Izrael csúcsértekezlete Jeruzsálemben – Lengyelország távolmaradása miatt nem tartják meg a V4-ek és Izrael csúcsértekezletét Jeruzsálemben, helyette kétoldalú találkozók lesznek. (…) Korábban a lengyelek közölték, hogy kétségessé vált Lengyelország részvétele a visegrádi négyek és Izrael jeruzsálemi csúcsértekezletén, miután Jiszráel Kac ügyvezető izraeli külügyminiszter – idézve Jichák Samír néhai miniszterelnököt –kijelentette, hogy a lengyelek az anyatejjel szívták magukba az antiszemitizmust. (…)”

(Világgazdaság)

 

A hab a tortán, hogy Orbán utazása feleslegessé vált – azon kívül, hogy megúszta az ismételt orcába fütyülést vagy egyéb felségsértést a magyar parlamentben.

A hivatkozások mind egy szálig azonosak a megelőző két hírnél szereplőkkel.

 

 

02.20. „Bajban a Péterfy Kórház érsebészete: nincs szakorvos, nincs ügyelet – Humánerőforrás hiány miatt a Péterfy Kórház és Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet március 1-től május 31-ig nem tudja ellátni az akut érsebészeti ügyeletet Budapesten. (…)”

(24.hu)

 

Jönnek az egészségügyi hírek: elsősorban a Merkur aktivitása jelzi ezeket: kvadrát Jupiter, szextil Szaturnusz, együttállás Neptun.

 

 

02.20. „A Soros-alapítványok szóvivője komoly határátlépésnek nevezte a kormány új plakátkampányát – Hétfő este Magyarország Kormánya a Facebookon jelentette be, hogy „tájékoztató akciót indít a bevándorlást ösztönző brüsszeli tervekről”. Megjelentettek hozzá egy képet is: ezen Soros György és az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker látható, azzal a szöveggel, hogy Brüsszel be akarja vezetni a kötelező betelepítési kvótát, gyengíteni akarja a tagállamok határvédelmi jogait, valamint „migránsvízummal” könnyítenék a bevándorlást. Az Európai Bizottság keményen válaszolt, és „sokkolónak” nevezte, hogy „egy ilyen nevetséges összeesküvés-elmélet ilyen szinten eluralta a közgondolkodást”, de a plakát téma volt az EU-ügyi miniszterek ülésén is, ahol a Magyarország elleni 7. cikkelyes eljárás keretében tárgyaltak a jogállam helyzetéről. Juncker pedig arról beszélt, hogy, „hazugságok ellen nem nagyon lehet mit tenni”.

(Népszava)

 

A nemzetközi súrlódást is okozó újabb plakátkampányhoz a Vénusz együttállás Plútó mellett a Szaturnusz együttállás Plútó szolgáltatja a kozmikus hátteret. A fatális tévedést, hogy jó ötlet a kampány, sugallhatja a Szaturnusz szextil Neptun.

 

 

02.21. „Több száz venezuelait fogadott be titokban a kormány, de nem fizet bevándorlási különadót – Világviszonylatban is ritka az a humanista gesztus, amely a magyar kormány egyik külpolitikai projektjét jellemzi. Nehéz helyzetbe került emberek százait fogadjuk be, támogatjuk és segítjük hozzá a jobb élethez már közel egy éve. Minderről azonban semmit nem tud a nyilvánosság, az okokra csak következtetni tudunk. De előbb a részletek. (…)

Az Indexnek több független forrás is megerősítette, hogy a magyar állam eddig mintegy 300 menekültet fogadott be a legsúlyosabb politikai és gazdasági káoszba süllyedt Venezuelából. (…) Az állam egyetlen feltételt vizsgál: hogy a menekülteknek vannak-e magyar felmenőik. Az általunk megkeresett menekültek túlnyomó többsége csak virtuálisan tűnik magyarnak: az ide menekülő venezuelaiak valamelyik nagyszülője volt magyar, és már a szüleik sem beszéltek magyarul. (…) Az általunk megszólaltatott venezuelaiak elmondták: a program szervezői kérték őket, hogy ne beszéljenek a befogadásukról.

 

Link a teljes cikkhez:

https://index.hu/belfold/2019/02/21/venezuela_magyar_menekultek_befogadas_bevandorlas_bevandorlasi_kulonado_maduro_chavez_polgarhaboru/

Az ügy cseppet sem új, tavaly nyár óta tart a nyilvánosság kizárásával. A mostani információkhoz a Merkur aktivitása jön jól: szextil Vénusz, kvadrát Jupiter, szextil Szaturnusz, együttállás Neptun. Többek között a múlt héten kifutott Jupiter kvadrát Neptun tarthatta vissza eddig az információt.

 

 

02.21. „Felmondott az érsebészek fele a veszprémi kórházban – Rövid időn belül megfeleződött az érsebészek száma a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban, írja a 24.hu. Értesüléseik szerint az osztály hat orvosából mostanra már csak három maradt, távozott az osztályvezető főorvos is. A három felmondott orvosból egy Budapesten, egy Miskolcon helyezkedett el állami fenntartású kórházban, a harmadik viszont otthagyta az állami ellátást, és csak magánrendelésen fogad betegeket. (…)”

(444.hu)

 

Elsősorban a Merkur aktivitása jelzi az egészségügyben mutatkozó anomáliákat: kvadrát Jupiter, szextil Szaturnusz, együttállás Neptun.

 

 

02.21. „Nincs altatóorvos, a kardiológus altat a miskolci kórházban – Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint minden rendben van, az is, hogy nem szakorvos végzi az altatást. (…)”

(hvg.hu)

 

Lásd az előző hírt.

 

 

02.21. „Puzsér Róbert dührohamot kapott, amikor megtudta, hogy nem lesz belőle főpolgármester – Puzsér Róbert legújabb facebookos posztjában trágárkodva fenyegetőzik amiatt, mert Budapest népe nem kér belőle. Emiatt nem saját magát, hanem a rossz hír hozóját, történetesen Závecz Tibort teszi felelőssé, akinek a közvéleménykutató cége volt olyan bátor és számok nyelvére lefordítva tudatta, mennyire nem szimpatikus a fővárosiak számára Puzsér agresszív rikácsolása.”

(Propeller)

 

A Merkur aktivitása, a Vénusz együttállás Szaturnusz, együttállás Plútó, Mars együttállás Uránusz igen kitűnő hivatkozások egy nyilvános dührohamra is.

 

 

02.22. „Maga alá temette a lavina, meghalt egy magyar hegymászó a Magas-Tátrában – Információk szerint az áldozatért motoros szánokkal mentek a hegyimentők, a társai ki is tudták ásni a hó alól, ám már nem sikerült újraéleszteni. (…)”

(Népszava)

 

A baleseteket a Merkur, Mars, Szaturnusz, Plútó jelzi (a Jupiter is mutathat ilyesmikre, különösen külföldön, de ő most éppen viszonylag passzív). Merkur kvadrát Jupiter, együttállás Neptun, Mars együttállás Uránusz, Szaturnusz együttállás Plútó.

 

 

02.22. „Meghalt a Nyugatinál összeeső fiatal, akihez lassan ért ki a mentő – Az első vizsgálatok alapján emberi mulasztás miatt érkezett későn az ellátás ahhoz a fiatalemberhez, aki a Nyugati-pályaudvarnál lett rosszul kedden (…).Korábban írtuk: Pár száz méterre a mentősök budapesti központjától, a Nyugati téri aluljárónál összeesett egy 17 éves fiú. Egy Facebook-poszt leírása szerint többen is megpróbáltak segíteni a fiún, miközben többször hívták a mentőt. Újraélesztést végeztek, szívmasszázst, telefonon segítséget is nyújtottak a mentők, de a leírás alapján a mentősök végül csak közel félóra múlva érkeztek ki, majd a mentőtiszti egység még három perccel később. (…)”

(Index)

 

Az összes eddig sorolt diszharmonikus fényszög benne van ennek a nagyon szomorú hírnek a kozmikus hátterében, az egészségügyi ellátás (?!) végzetes hiányosságaival együtt.

 

 

02.23. „A rakéta kilövőállásban van” – A Néppártban megelégelték a Fidesz tiszteletlenségét – Az újabb magyar kormányzati plakátkampány miatt ismét felerősödtek a Fidesz kizárását követelő hangok az Európai Néppártban (EPP), de egyesek szerint Orbán Viktor miniszterelnök éppen ezt szeretné elérni – számolt be pénteken az MTI a Politico csütörtöki cikke alapján. (…)”

(Alfahír)

 

A sokadik kezdeményezés most is hamvába hol valószínűleg. Mindeneetre a nemzetközi felhorkanáshoz a Merkur kvadrát Jupiter, Vénusz együttállás Szaturnusz, s persze a Szaturnusz együttállás Plútó is hozzájárul.

 

 

02.23. „Bezárja a kormány a fóti gyermekotthont –  fóti Károlyi István Gyermekközpontban biztosított ellátásokat a jövőben más helyszíneken kapják meg a rászoruló gyermekek, Kalocsán, Aszódon, Zalaegerszegen és Budapesten helyezik el őket, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Magyar Hírlapon keresztül. (…) A gyermekotthon bezárását eredetileg 2018 közepére tervezték, de sokáig nem lehetett tudni, hogy a gyereket hol helyezik el. Az akkori tervek között szerepelt, hogy az épület kastélyként működik tovább.”

(444.hu)

 

Ez is egy régebben lengő libikóka, már-már úgy tűnt, megússza a fóti gyermekváros a fidesz bulldózert, de mégsem. Nem lehet kihagyni egyetlen lehetőséget sem, van még néhány dolog, amire nem tenyereltek rá. Ide is a Merkur (információ és fiatalokat, gyerekeket érintő kérdések) aktivitása illeszkedik.

 

 

02.24. „Halálra gázolt egy férfit a HÉV Óbudán – Eddig tisztázatlan körülmények között február 24-én 9 óra 15 perckor Budapest III. kerületében, a Szentlélek tér és a Filatorigát közötti szakaszon a HÉV elütött egy 24 éves férfit, aki olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A rendőrség vizsgálja az eset körülményeit – írta a Police.hu.”

(Index)

 

Merkur együttállás Neptun. A Mars együttállás Uránusz ekkorra már elmúlt, viszont masszívan tartja magát a Szaturnusz együttállás Plútó és ki tudja, az áldozatnak az egyéni horoszkópjában vajon mit aktivált bármilyen jelölő.

 

 

02.24. „Győzelmének első évfordulóján országos mozgalmat alapított Márki-Zay Péter – A Mindenki Magyarországa Mozgalom azon dolgozik, hogy minden városban egy jelölt induljon csak a fideszes ellen.”

(444.hu)

 

Nap szextil Mars, Merkur szextil Vénusz, szextil Plútó és trigon felszálló Holdcsomó. Vénusz együttállás Plútó, s persze a Szaturnusz szextil Neptun és együttállás Plútó.

 

GPS – Előretekintés a 2019.02.25-03.03. közötti hétre

Kiemelt nap: február 28. a Kalevala napja

A finn nép ünnepe. Elias Lönrot néprajztudós 1835. február 28-án tette közzé az első Kalevala-kötethez írt előszavát. Az eposz jelentős hatással volt a finn kultúrára és a világirodalomra egyaránt. A Kalevala teljes magyar fordítását 1871-ben Barna Ferdinánd, majd 1909-ben Vikár Béla készítette el. Később Nagy Kálmán (1972), Rácz Kálmán (1976) és Szente Imre (1980-as évek) is átültette magyar nyelvre.

 

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. február 1-től 28-ig (a márciusi bolygóállás a következő hetiben szerepel majd.

Nap: Vízöntő 11°49´ – Halak 10°6´
Merkur: Vízöntő 13°10´ – Halak 27°54´
Vénusz: Nyilas 26°40´ – Bak 29°11´
Mars: Kos 20°54´ – Bika 9°49´
Jupiter: Nyilas 17°47´ – 21°52´
Szaturnusz: Bak 14°58´ – 17°45´
Uránusz: Kos 28°52´ – 29°47´
Neptun: Halak 14°56´ – 15°56´
Plútó: Bak 21°38´ – 22°26´
Holdcsomó: Rák 25°56´ – 24°27´

 

A Hold a héten
Skorpió 02.25. 22.19-ig
02.25. 22.19-től 02.28. 7.48-ig Nyilas
02.28. 7.48-tól 03.02. 20.06-ig Bak
03.02. 20.06-tól Vízöntő

 

Holdfázis: február 26.  12 óra 27 perc harmadik negyed (Hold kvadrát Nap)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma most is öt.

 

 1. 2018. július elejétől 2019.03.06-ig, mintegy 8 hónapig tart az Uránusz kvadrátja a két Holdcsomóhoz. Ennek jelentőségét kiemeli, hogy novemberig egyben az aktuális leszálló Holdcsomó ura is. (Novemberben jegyet vált a Holdcsomó a Rákba, csakhogy az Uránusz is visszahátrál néhány nap különbséggel a Kosba, tehát a kvadrát megmarad, de az, hogy a Holdcsomó ura lenne, már nem.) A múltban, az emberi jogi, szociális, tudományos, kulturális viszonyokban létrejött torzulások felismerése és korrigálása az üzenete ennek a fényszögnek. Hogy erre ki mennyire hallgat és mit cselekszik, az más kérdés.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 1. 02.23-tól 09.27-ig érvényesül a Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

Az előző héten elindult egy Merkur szextil Vénusz aspektus, ami nem éri el az egzakt kapcsolódást, hanem előtte visszafordul majd. Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

A Nap szextil Mars (pontos: 02.28-án) folyamatosan érvényben van. Gyors döntési képesség, élénkség, aktivitás jellemzi a kapcsolódást, az egyéb Mars kapcsolatokhoz képest reálisabb alapokról. Nagyobb türelmet, belátást is jelent, a kritikai élek legömbölyítését.

 

02.17-én volt pontos a Vénusz szextil Neptun, ezen a héten egy-két napig még kitart. A kapcsolatokban megnyilvánuló harmónia, konszenzuskeresés, művészetek iránti érdeklődés, az élet kellemességei felé fordulás jellemezheti azoknál az embereknél, akiknél e két bolygó jó, de legalább semleges viszonyban van egymással. Mivel igen rövid idejű, és félerejű fényszögről van szó, tényleg inkább csak azok érezhetik, akiknek eredendően is van Vénusz-Neptun kapcsolat a horoszkópjukban és/vagy valami más is aktiválja azt. Általános értelemben is hasonló jelentésekkel számolhatunk, szintén kevéssé átütő erővel.

 

02.13-án kulminált a Mars együttállás Uránusz, ennek a hétnek több, mint a közepéig érvényesülhet. Mindkét bolygó jelöl energiát, nem is akármilyen mennyiségben és minőségben, s együttműködésük az ugyancsak erős energiákat hordozó jegyben figyelemre méltó. Mint oly sokszor, most is elmondható, hogy többféleképpen reagálnak az emberek az ilyen jelenségekre: van ahol az ellenkezőjébe fordul a dolog és éppen elerőtlenedés, fáradtság, enerváltság mutatkozik, míg másokat oly mértékben felvillanyoz a konstelláció, hogy nem tudják hirtelen hová tenni azt a temérdek energiát, amely felszabadul. Optimális esetben ilyenkor lehet gyorsan kivitelezhető ötleteket megvalósítani; gordiuszi csomókat elvágni, döntések halogatását befejezni és valamilyen határozott álláspontot elfoglalni, s így tovább. Más verzióban itt is a konfliktusokra, ideges ingerlékenységre, szóbeli, sőt: némelykor fizikai agresszióra kell számítani. Aki odafigyel és kordában tudja tartani saját feltörni készülő energiáit, az jól teszi ha mások hepciáskodását, szájalását, kötözködését, erőszakosságát nem szítja hanem csendben elmegy mellette. Nyugtatgatni sem érdemes ilyenkor a másik felet, mert annál jobban felhergeli magát és még agresszívebb lesz esetleg. Aki pedig rosszul tűri ezt az időszakot, de mégiscsak próbál feszültségeivel valamit kezdeni, beszerezhet például gyorsan egy boxzsákot, vagy eljár sürgősen edzeni.

 

02.22-én kulminált a Merkur kvadrát Jupiter, ami még egy-két napig érződik. A kommunikációs elemek fokozott szereplését, egyúttal fokozott aktivitást, esetleg hiperaktivitást, ingerelhetőséget, ezért verbális konfliktusok esélyét, kapkodást stb. jelenti. Adminisztratív, jogi ügyekben megakadás, kötözködés vagy méltánytalan, igazságtalan elbírálás, eljárás. Modortalanság, nyegleség a „szellemi elit” képviselői részéről. Anyagi és adminisztrációs problémák előtérbe kerülése, hatalmi visszaélés, ebből eredő vita is előfordulhat.

 

02.23-án a Merkur pontos szextilt vet a Plútóra, ami a hétnek a legelején hat még egy keveset. Kommunikációs területen jó eredmények, nem utolsó sorban a lehengerlő diplomácia gyakorlása miatt. Tanulásban, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolatokban is előnyös, kevesebb a vadhajtása mint az erőteljesebb fényszögeknek (a trigonnak is akár).

 

02.23. volt a napja a Vénusz együttállás Plútó csúcspontjának. A hét közepéig számíthatunk rá. A magán-kapcsolatokban bizonyos keménységet, konfliktust, az egyenetlenségek felszínre kerülését hozhatja, csekély hajlandósággal a konszenzusra, mivel mindegyik résztvevő makacs és ragaszkodik saját álláspontjához. Szexuális téren szintén lehet az átlagostól eltérő jelenségekre számítani. A szélesebb rétegeket érintő áramlatokban is a konokság, kíméletlenség fogalmazható meg, s az, hogy az egyébként békés tömegeknél is hasonló magatartás tapasztalható. A mindennapi pénzügyek, általában a pénzügyek kérdéseit is érintheti. A plutónikus rombolás-építés és transzformáció alapjelentések realizálódhatnak az érintett területen. Ez a fényszög (bolygókapcsolódás) minden évben egyszer bekövetkezik, önmagában képviselt jelentőségét ne becsüljük túl. Annál nagyobb lehet a súlya, amikor más, erősebb hatásokkal együtt jelentkezik.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

02.25-én pontos a Merkur trigon felszálló Holdcsomó – ezúttal kíméletesebb módon terjesztve a karmával kapcsolatos információkat.

 

Szintén 02.25-én kulminál a Mars szembenállás Holdcsomó, kissé gorombább formában figyelmeztetve ugyancsak a karmára.

 

02.28-án pontos a Nap szextil Mars. Gyors döntési képesség, élénkség, aktivitás jellemzi a kapcsolódást, az egyéb Mars kapcsolatokhoz képest reálisabb alapokról. Nagyobb türelmet, belátást is jelent, a kritikai élek legömbölyítését.

 

03.01. a Vénusz kvadrát Uránusz csúcspontjának napja. Kapcsolatok rombolására, hirtelen váltásra, öntörvényűségre, „juszt is” vagy „juszt sem” alapállásra utal. Emellett váratlan és kellemetlen pénzügyi fordulatok, esetleg a modern technikával is összefüggésben. Igazságtalan és méltánytalan intézkedések. Érvényességi ideje csekély, 5-7 nap, de az erejét azért ne becsüljük le. Egy szakítás egy pillanat alatt végbemehet, de kihatásai akár örökre is szólhatnak.

 

03.01-én a Vénusz jegyet is vált, 17 óra 38 perctől a Vízöntőben halad tovább.

 

A hét első harmadában elkezd érvényesülni a Nap együttállása a Neptunnal (pontos: 03.07).

Tévedéseket, félreértéseket, mellébeszélést – az általános asztrológia szerint vezető szintű mellébeszélést és hasonló jelenségeket mutat. Gyanakvás, esetleg némi rágalmazás is belefér az értelmezési tartományba. A legjobb olvasata viszont az, hogy ugyanezzel le is hullhat a hályog a szemekről, félreértések tisztázásának, titkok kiderülésének a lehetősége is fennáll. Mindennek következtében egy mélyebb megértés, megbocsátás, a dolgokon való felülemelkedés is lehet az eredménye vagy már a fényszög ideje alatt, vagy közvetlenül utána.

 

Március elejétől életbe lép egy újabb hosszú tendencia, ami november végéig érvényesül. A Szaturnusz szembenállása a felszálló Holdcsomóval – miközben a leszálló ura is. Ily módon a lehető legrigorózusabb figyelmeztetéseket a karmikus feladatokra ez a kapcsolódás tartalmazza sok-sok hónapig, kiterjesztve mindenkire. Emellett persze főleg a Rák és a Bak felszálló Holdcsomósokat érinti.

 

 

A kilencedik hét nyitó konstellációja rengeteg olyan fényszöget (szextilt) tartalmaz, amelyek sok alkalmat adnak az egyéni teljesítmény eredményességére, sikerélményekre – amennyiben mindenki kihasználja az általuk nyújtott remek lehetőségeket. Van persze néhány úgynevezett támadás is, de ezúttal a harmonikus kapcsolódások kerekedhetnek felül.

 

 

KOS

Belső fejlődésének vadonatúj fordulatai a külvilágban is érvényesülnek, amiről nagyon jó visszajelzéseket kap. A rendszeresen előtérbe kerülő önérvényesítés, karrier, hivatás illetve szülői hivatás vagy szülőjével való foglalkozás terén halmozódnak fel a pozitív tapasztalatok és élmények. Olyan időszak ez, amikor a kitartó munka meghozza gyümölcsét.

 

 

BIKA

Az Én és a Világ viszonya, illetve párkapcsolata vehet új fordulatot, annyira, hogy ha érzékenyen is érinti néhány hatás, azt most könnyűszerrel feldolgozza. Nagy aktivitást tanúsít, bármilyen ügyben, most tud esetleg behozni sok mindent amiz eddig halogatott, vagy kényszerűen mellőzött. Hosszabb távú elképzeléseit is nagyobb biztonsággal alakítja.

 

 

IKREK

Úgyszólván minden területen sikeresnek bizonyul, kivéve ezúttal a társkapcsolatét, ahol sajnos konfliktushelyzet, méltánytalanság, igazságtalanság tűnik fel. Ezt nem tudja jól kezelni, legalább olyan igazságtalan, kicsinyes lesz a másikkal, mint amit maga is megtapasztalt. Ha nem makacsolja meg magát, hamarabb rendeződhetnek a sorok.

 

 

RÁK

Energiáit kapcsolatrendszerére fókuszálja, s ami a legszemélyesebbeket illeti, jó eredményeket is könyvelhet el. Azonban munkatársi (vagy más, „szolgálattal összefüggő” és tágabb társadalmi kapcsolatok terén kevésbé sikerülnek frappánsan a dolgok, legalábbis átmenetileg. Ha átvészeli ezt az időszakot, majd itt is helyrejön a kontaktus.

 

 

OROSZLÁN

Otthon, család, ingatlan, továbbá munka témakörben várhatók pozitív változások. Ha esedékes valamilyen orvosi beavatkozás, érdemes megnéznie vagy valakivel megnézetnie, hogy megfelelő időpontban tervezik-e, mert a következő hét egy része nagyon is alkalmas erre – csak attól függ, mely napra tervezik na és, hogy milyen szervet, funkciót érint.

 

 

SZŰZ

Az otthon, család, ingatlan területén kellemetlen élményekben lehet része, esetleg meggyűlhet a baja jogi szempontból is, vagy egyszerűen csak kedvetlenebb hangulat alakul ki a családban. Egyébként kommunikáció, közlekedés, tanulás vagy a mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolat, gyerekei, vagy vállalkozása, társkapcsolata is pozitív irányban alakul.

 

 

MÉRLEG

Anyagi szempontból előnyös változásoknak néz elébe, s általában is kellemes periódust élhet meg, ha mérsékli a kommunikáció, kontaktusok, közlekedés (esetleg: tanulás) terén vagy testvérével kapcsolatban a konfliktusok lehetőségét. Az okosabb enged elv alapján megengedheti magának azt a luxust, hogy hátralép és hagyja, hogy a másik „győzzön”.

 

 

SKORPIÓ

Anyagi dolgaiban némi zökkenő okozhat átmeneti nehézséget vagy csak apróbb kellemetlenséget. Máskülönben emberi kapcsolatai most remekül alakulnak, gyerekeivel, barátaival, munkatársaival, harmonikus a viszonya, s társkapcsolatában is inkább a harmonikus elemek dominálnak, még ha itt-ott több erőfeszítésre is van szükség.

 

 

NYILAS

Gördülékenyen alakul szinte minden a Nyilas körül, s mégsem érzi tökéletesen jól magát, mert mindig talál valami okot az elégedetlenségre. Reméljük, csak múló állapotról van szó és a jövő héten jobban tudja értékelni külső és belső állapotait. Munkájában, otthoni, családi dolgaiban is sikerekre számíthat, s anyagi helyzete is folyamatosan stabilizálódik.

 

 

BAK

A kommunikáció, kontaktusok  (közlekedés, adminisztráció) terén tud belekötni valamibe, ami nem tökéletes, de az is lehet, hogy külső körülmények jelentenek némi „szennyeződést”, kisebb, viszonylag könnyűszerrel megoldható problémát. Gyerekével, barátaival jó együttműködést alakítanak ki, s társkapcsolatát is a harmónia felé haladás jellemzi.

 

 

VÍZÖNTŐ

Anyagilag, az otthon, család, ingatlan ügyeiben, munkájában és hosszabb távú terveiben sok örömöt talál. Egészségileg ugyan lehet némi problémája, amit gyorsan kihever, de addig is visszaveti napi tevékenységében. A kényszerű pihenés idején legalább alkalmat találhat viszont a feltöltődésre, amire mostanában nemigen volt lehetősége, szándéka.

 

 

HALAK

Munka, önérvényesítés, szülői szerepe, illetve valamelyik szülője okozhat fejtörést és sürgősen megoldandó feladatot, ami kellemetlennek bizonyulhat. Ám annál több kárpótlást élvez egyéb kapcsolataiban, remek kontaktusteremtő képességében, baráti szerveződésekben, olyan tevékenységben, amiben kibontakozik kreativitása, találékonysága.

 

8. hét 2019. február 18-24. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.02.11-17. közötti hétre 

Egy, még a megelőző hét vasárnap délutáni- esti történéseire térünk vissza először.

02.10. Valami megváltozott, Orbán világában megjelent az ellenzék – 21. alkalommal értékelte az évet Orbán Viktor, ezúttal a Várkert Bazárban. … összeszedtük, melyek voltak a legfontosabb elhangzott állítások.

Rengeteg pénzt adna a gyermekvállalóknak Orbán Viktor – Bővítik a CSOK-ot, a négygyermekes családanyák mentesülnek az szja fizetése alól, a nagycsaládosok autóvásárlását is támogatja a kormány.

A magyarság felemelkedése – Orbán egyik legfontosabb, már a beszédet felütő mondata az volt, hogy a Fidesz alatt megkezdődött a magyar nemzet felemelkedése. Szerinte ezt úgy lehet megállapítani, ha megnézzük, jobb-e ma magyarnak lenni, mint korábban volt. És sok szempontból valóban jobb, ezeket a szempontokat pedig Orbán fel is sorolta: nőnek a bérek, csökken a munkanélküliség, tovább élünk, csökken az államadósság, satöbbi.

(…)

Az elmúlt években a Fidesz és az ellenzék áldozatos munkájának köszönhetően a kormánynak nem nagyon kellett a belföldi ellenfeleivel foglalkoznia. Ez most megváltozott. Az Orbán-kormány agytrösztjei kemény munkaórákat fektettek olyan ellenfelek megteremtésébe, mint a migránsok vagy Soros György, akik nem tudnak, illetve nem nagyon akarnak visszaszólni a vádakra, és mivel nincs érdemi tevékenységük Magyarországon, a magyarok nem is nagyon szembesülnek olyan tulajdonságaikkal, amelyekkel a kormány nem akarja őket szembesíteni.

Úgy néz ki azonban, hogy a rabszolgatörvény okozta ellenzéki forgolódás ezt az eredményt legalább el tudta venni a kormánytól. Az előző pár évértékelő beszéden a miniszterelnök nem foglalkozott az ellenzékkel, most viszont elég sokat. (…)”

(24.hu)

 

Reggeltől több helyen tüntettek az ellenzék szervezésében. Már reggel lezárták a Lánchidat, azután több helyen beszédekkel, vonulással egybekötött demonstrációt tartottak. Este az ÁSZ székháza elé vonult a tömeg, felmatricázták a bejáratot és az épületet „Fidesz pártszékház felirattal. Az Origo szerint ezen a tüntetés minden eddiginél kevesebben voltak, az ellenzéki portálok némelyike szerint hatalmas tömeg vett részt. Az igazság tán középtájon lehet. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy egyáltalán valami történ – amint az az imént idézett cikkben is olvasható.

 

Nap kvinkunx felszálló Holdcsomó – egyszer mindenkinek és mindenért fizetni kell, kezdődhet akár a törlesztés is a karma ösztökéje alatt. Mars együttállás Uránusz, kvadrát a Holcsomókhoz. A Jupiter kvadrát Neptun ezen a héten volt még érvényben és adta ki a mérgét. A Szaturnusz együttállás Plútónak bizonyosan szerepe van a fokozatosan megmutatkozó fordulatban. Végül az Uránusz kvadrát a Holdcsomókra és a Plútó szembenállás felszálló Holdcsomó ismét a karmikus adósságok megfizetésére utalhat.

 

 

02.12. „A Mazsihisz hétfőn egy közleményben azt írta, elfogadhatatlan számukra bármilyen politikai célú listázás, és ilyesmi akár mégoly tétova mentegetését is hibának tartják. Utóbbi reakció arra érkezett, hogy Karácsony Gergely a múlt héten a Hír TV-nek elég szerencsétlen interjút adott, amiben azt mondta, hogy nem nácizmus listázni a zsidó képviselőket. A kérdés pedig a Jobbik képviselőjének, Gyöngyösi Mártonnak elhíresült parlamenti felszólalása miatt került elő, illetve az ellenzéki együttműködés, a Jobbikkal való együttműködés miatt.

Karácsony Gergely a Mazsihisz közleménye után a Facebookon posztolt. Azt írta: Egyetértek a Mazsihisszel, súlyos hibát követtem el. Ismételten bocsánatot kérek mindenkitől, akit megbántottam. Természetesen én is elfogadhatatlannak tartom az állampolgárok politikai célzatú listázását.

Frissítés: Ezzel kapcsolatban hétfő este aggodalmának adott hangot a Zsidó Világkongresszus (WJC) elnöke is: “a jelek szerint szövetséget fontolgat a Jobbikkal a magyar ellenzék más részének több politikusa”, írta az MTI. Ronald S. Lauder a WJC honlapján megjelent beszámoló szerint kijelentette, hogy nemrégiben Magyarországon járt, mivel az utóbb hónapokban olyan hírek jutottak el hozzá, melyek szerint néhány ellenzéki politikus kész arra, hogy “esetleg szövetségre lépjen a szélsőséges Jobbik párttal”.(…)”

(Index)

 

Jupiter kvadrát Neptun – a félrebeszéléshez is tökéletes hivatkozás. Hiányolom (többször is) a Merkur szereplését, bár az interjú napján éppenséggel egzakt szextilben volt a Marssal. Azért hiányolom, mert Karácsony Gergely is Ikrek (Horthy Miklós, Kádár János, Nagy Imre, Orbán Viktor, Gyurcsány Ferenchez hasonlóan), s ennél a típusnál – ha közszereplő, ha nem – szinte kötelező az elszólás. Mindemellett sokat ártott az ellenzéknek ez a szerencsétlen nyilatkozat, nem is ül el a hullámverése, folyamatosan elő- előkerül a téma. A Holdcsomókat érintő fényszögekkel a múltbeli események, ideológiák kísértő- kísérő szerepe is felsejlik.

 

 

02.12. „Körbevették az MTA épületét a tüntetők – „Fogjunk össze a tudományért! A Magyar Tudományos Akadémia nemzeti értékünk. Védjük meg közösen!” – ezzel a jelszóval szervezett kedd kora délutánra élőláncos demonstrációt a Magyar Tudományos Akadémia köré az Akadémiai Dolgozók Fóruma. A kormányellenes tüntetéshez kissé furcsának, korainak tűnő időpont nem véletlen: kedd délután fél háromtól ülésezik az MTA elnöksége, és a demonstrációval egy időben sorsdöntő határozat születik majd az épület falai közt – ekkor dől el, hogy az MTA aláveti-e magát az úgynevezett Palkovics-tervnek, amivel hosszú időre meghatározhatja a magyar tudomány jövőjét. (…) Fél 2-kor nagyjából 1500-2000 ember lehetett a Széchenyi téren. Az emberek táblákkal, dobokkal, hangkeltő eszközökkel gyülekeztek a színpad mögött. „A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma” – volt olvasható egy Széchenyi-idézet az egyik tüntető tábláján. Az összegyűltek azt skandálták, hogy szabad Akadémiát!

(…)

A tüntetők annyian voltak, hogy több sorban állva is körbe tudták vonni az épületet. Nemcsak a járdán álltak, hanem az úttesten is, a rendőrök vigyáztak rájuk, hogy ne essenek a villamos elé, aminek a forgalmát nem állították le. A tüntetők között ott volt számos közéleti szereplő és politikus is, így Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt, Lendvai Ildikó és Mellár Tamás is.

(…) A CEU-párti tüntetők többsége átvonult a Kossuth térre, az első sorokban dulakodás alakult ki, miután ki akarták tűzni az uniós zászlót.

(Index)

 

Jupiter kvadrát Neptun – ez az egy is elegendő, de persze társul mellé a számos, Holdcsomókra eső fényszög, a Mars együttállás Uránusz és a Szaturnusz együttállás Plútó.

 

 

02.13. „Orbán Viktor párhuzamos valóságának tényként tálalt cáfolható állításai – A HVG e heti száma azt vette lajstromba, hogy a kormányfő évértékelő beszédében mely állítások minősülnek hazugságnak vagy féligazságnak, ha szembesítik azokat a tényekkel.

A hétpontos családvédelmi akciótervre kifuttatott retorika egyik legfontosabb eleme volt, hogy a kívánatos népességszaporulatot különböző módokon bár, de egyértelműen pénzzel lehet elérni. Holott a legelemibb adatok is arról árulkodnak, hogy a gyermekvállalás messze nem csak pénz kérdése (az életből ellesett pillanatokról nem is beszélve). A termékenységi ráta, vagyis nagyjából az, hogy egy nő életében hány gyermeket hoz a világra, az országnak éppen azokban a régióiban a legmagasabb, ahol a legalacsonyabb a jövedelemtermelő képesség, és ott a legalacsonyabb a ráta, jelesül Budapesten, ahol a legmagasabbak a jövedelmek, és a legtöbb produktumot állítja elő a gazdaság. 

Bár beszédének egy pontján Orbán Viktor igencsak leszólta a megélhetési gyerekvállalást, utóbb kizárólag anyagi előnyöket helyezett kilátásba a szaporodási hajlandóságért. Miközben pedig keblére emelte a szegényeket, és azt állította, hogy kormányzása alatt, 2010 óta egymillióval csökkentették a szegénységben élők számát, ez valójában nagyrészt a globális gazdasági növekedéssel párhuzamosan haladó magyar gazdaság erősödésének köszönhető. Közben a szegénység kockázatának kitettek száma kilenc év alatt egyetlen fővel sem csökkent, változatlanul több mint egymillió embert érint.

Az európaiakat elsöprő muszlim invázió orbáni víziójával szemben az unió jelenlegi, „legvérmesebb” migrációs politikájának a megvalósításával is 2050-ben még mindig a kontinens népességének csak 14 százalékát tennék ki a muszlimok, Magyarországon pedig 4,5 százalékot. Ám ha a valós politikai helyzetből indult volna ki Orbán Viktor, akkor azt kellett volna mondania, hogy az előrejelzések szerint Európában 2050-ben 100 emberből csak minden hetedik lesz muszlim, míg Magyarországon több mint 200 ember kell majd ahhoz, hogy átlagosan egyetlen muzulmán bevándorlót találjanak közöttük. (…)”

(hvg.hu)

 

A Vénusz együttállás Szaturnusz időközben létrejött. A nőkkel való mértéktelen foglalatoskodásról rántja le a leplet nemcsak ez a Hvg cikk, hanem több fórumon konkrét számításokat, „hatástanulmányt” is végeztek (amit a kormány szokása szerint elmulasztott), kimutatva a bejelentett hétpontos intézkedési terv abszurditását. Mivel a Vénusz a pénzügyeket is jelenti, e fényszög erre is utal. A többi hivatkozás azonos az előző hírnél feltüntetettel.

 

 

02.13. „Mészárosék 4 nappal Andy Vajna halála után átvették a TV2 vezetését

Mint ismeretes, Andy Vajna filmipari kormánybiztos, aki 2015-ben megvette a TV2-t, 2019. január 20-án, életének 75. évében elhunyt. Vajna halála után 4 nappal Mészáros Lőrinc tőzsdei társaságának központjában összegyűlt az ország leggazdagabb strómanjának köre, hogy lebonyolítsák a televízió átvételét.

A 444 még októberben írta meg, hogy hamarosan a Mészáros-féle médiabirodalom egyik kulcseleméhez, az Opus Press Zrt.-hez kerülhet (Orbán Viktor személye utasítására) a csatorna. Ennek előzménye az állami Eximbank 6,7 milliárd forintos hitelének átvállalása volt a Mészáros-hoz közeli MKB részéről, valamint a TV2 rohamosan csökkenő nézettsége és a médiacsoport veszteségének növekedése.

Vajna akkor még magabiztosan próbálta a sajtót nyugtatni arról, hogy a TV2-nél nem számítható változás, ám a halála után rögtön az Andrássy úti találkozón az igazgatóság egy tagja, az Echo Tv-t régóta megbízhatóan vezető Vaszily Miklós került a csatorna élére. Az új igazgatósági tanács ezután négy Vajna és négy Mészáros-hű tagból alakult meg – előbbiek közül a legismertebb a csatornavezető Dirk Gerkens –, ám Vaszily vezetése alatt tulajdonképpen a TV2 is a volt felcsúti polgármester keze alá került.

(Mérce)

 

A hír pár héttel előbbi eseményre vonatkozik, most csak nyilvánosságra került. Különös, hogy hiányzik a Merkur aktivitása. Él viszont továbbra is a Jupiter kvadrát Neptun, s a Jupiter éppúgy jelenti a sajtót, s épp az országos kiterjedésű vagy hálózati formákat.

 

 

Az összeg alighanem elírás

02.13. „A kormány mégsem küldi tovább Brüsszelbe az Elios Zrt. által megvalósított közvilágítási projektek számláit, így lemond az EU-támogatásról. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) jelentése kifogásolta a beruházást, ám a kabinet mindeddig nem ismerte el, hogy ez jogos lett volna. – Ezzel a kormány lemondott az uniós finanszírozásról, így a magyar adófizetőknek kell állniuk a 13 milliárd forintos beruházást – mondta Jávor Benedek (46), a Párbeszéd EP-képviselője. (…) Mint ismert, az OLAF bűnszervezetben elkövetett csalás gyanúját állapította meg az Elios Zrt. pályázatai kapcsán, amely a kormányfő veje, Tiborcz István érdekeltségébe tartozott. Az ügyészség azonban bűncselekmény hiányában megszüntette a nyomozást.”

(Blikk)

 

A több, mint homályos ügy kozmikus hátteréül ismét a Jupiter kvadrát Neptunt emlegetem fel, de a Vénusz együttállás Szaturnusz, vagy a Mars együttállás Uránusz és a Holdcsomókra eső fényszögek is megfelelnek.

 

 

02.14. „A Fidesz leszavazta Bálint gazda díszpolgárságát – (…) “A tegnapi képviselő-testületi ülésen újra bebizonyosodott, hogy első a pártfegyelem, második a józan ész. Vagy harmadik, sokadik, a lényeg az, hogy a rektális izmok jól működjenek”, írja a XVI. kerület LMP-s képviselője, Mizsei László a Facebookon, amit a 24.hu vett észre. Mizsei amiatt borult ki, hogy “többszöri jelölés után a testület fideszes többsége ismét elkaszálta Bálint György kertészmérnök díszpolgárságát, ahogy eddig is, egységesen, tömbben szavazva”.

Mizsei hozzáteszi, hogy “Bálint gazda idén 100 éves. Megért már egy-s mást, ezt is túl fogja élni, de rá mindig fognak emlékezni a kerületben, míg ezek a percemberek emlékét elfújja a szél, kicsinyességükkel, pitiánerségükkel, képmutató viselkedésükkel együtt. Tőlük függetlenül nekem Bálint gazda az év XVI kerületi díszpolgára!” (…)

(Index)

 

A hét közepe után életbe lépett a Merkur együttállás Neptun, ami az értelmetlenséghez nagyon jól illeszthető. A pitiánerségre viszont inkább a Jupiter kvadrát Neptun utal – ha már muszáj hozzá hivatkozást keresni. Márpedig muszáj, bár erre sincs nagyon szó.

 

 

02.16. „Nyomozást indított a NAV a Momentum és a Párbeszéd ellen költségvetési csalás gyanújával – A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás gyanúja ­miatt rendelt el nyomozást a két párttal szemben, mégpedig az Állami Számvevőszék (ÁSZ) feljelentése alapján, amelyet a szervezet a Legfőbb Ügyészségen tett meg – értesült a Magyar Nemzet.

(…) Az ÁSZ szerint nem lehet tudni, mire fordították a pártok a kampánytámogatást, miként azt sem, hogy a felhasználható összeget valóban elköltötték-e. Az sem tisztázott, hogy a két párt valamelyike kapott-e máshonnan, például külföldről tiltott támogatást a kampányához, illetve nem derült ki, hogy betartották-e a jelöltenként felhasználható ötmillió forintos korlátot. Mindezek pedig felvetették a költségvetési csalás gyanúját.

(168 óra)

 

A boszorkányüldözés egyfolytában zajlik az ellenzéki párokkal szemben többféle módozatban, ez csak egyik része a nagy akciótervnek. Merkur együttállás Neptun, Vénusz együttállás Szaturnusz, Mars együttállás Uránusz, Szaturnusz együttállás Plútó – érdekes konstellációk ezek így együtt. Ezekhez képest igazán elenyésző egy kis NAV vizsgálat két kis párt ellen. De mindenkit meg kell semmisíteni, aki nem áll be a sorba, na ehhez viszont kellenek is az összeadódó erők és dimenziók.

 

 

02.16. „Novák Katalin nyílt levélben szólította fel bocsánatkérésre a svéd szociális minisztert – Pénteken írtuk meg, hogy bekérették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba a budapesti svéd nagykövetet a svéd szociális ügyekért felelős miniszter Magyarországot bíráló megjegyzése miatt. Annika Strandhäll svéd szociális ügyekért felelős miniszter azt a megjegyzést tette közzé a Twitteren: “riasztó, ami Magyarországon történik. Most azt akarja Orbán, hogy több “igazi” magyar gyermek szülessen. A politika bűzlik a ’30-as évektől, és jobboldali populistaként ködösíteni kell, hogy ez a fajta politika milyen következményekkel jár arra az önállóságra nézve, amiért a nők küzdöttek”

Most Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára reagált egy hosszabb írásban a svéd politikus megjegyzésére. A Magyar Hírlapban megjelenő írásban Novák bocsánatkérésre szólította fel a svéd szociális minisztert.

Novák azt írta, megdöbbenéssel értesült arról, hogy a múlt vasárnap bejelentett családvédelmi akciótervről azt állította a svéd politikus, hogy “a 30-as évek Németországát idézi, és a kormányunk kihasználja a magyar nőket”. Majd azt írja határozottan visszautasítom az Ön vádaskodását. Szokatlan és barátságtalan, hogy egy európai kormánytag egy másik európai kormányt ítéljen el belpolitika döntései miatt ily módon és ilyen stílusban, anélkül, hogy előtte legalább informálódott volna a hagyományos diplomáciai csatornákon keresztül.

Novák az írásban azt is felveti a svéd szociáldemokrata politikusnak, hogy azzal az MSZP-vel működnek együtt, amelyik párt a szélsőséges Jobbikkal is szövetségre lépne. De a legstílusosabban bevitt jobb horog az írás elején Nováktól mégis ez: Először is hadd gratuláljak ahhoz, hogy négy hónapos küszködés után nemrég sikerült megalakítani a svéd kormányt.”

(Index)

 

Ez a Novák Katalin az a nőszemély, aki szerint egyedülálló nőnek tilos szülni. Ami pedig a remek akciót illeti: a Vénusz együttállás Szaturnusz értelemszerűen felszította megint a nők társadalmi szerepével összefüggő vitákat, a Jupiter kvadrát Neptun a nemzetközi súrlósdást jelzi. A Szaturnusz együttállás Plútó pedig a régen görgetett problémák rendezésére próbálja rábírni az emberiséget. Visszatérve még a Vénuszhoz: a svédek Bikák, ezért is jogos ide citálni.

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.02.18-24. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: február 19 – ezen a napon Edison megkapta a szabadalmi védelmet a fonográf (hangíró) nevű készülékre 1878-ban.A fonográf (görög szó, magyar jelentése: hangíró készülék) az első olyan hangfelvételre és lejátszásra is alkalmas készülék volt, mely a gyakorlatban is bevált. Thomas Alva Edison találmánya volt, 1877-ben készült el az első működő készülék. A különféle harangjátékok, zenélődobozok, gépzongorák már korábban is képesek voltak hangokat, vagy akár összetettebb dallamokat visszaadni, de a fonográf megjelenéséig valós hangok rögzítésére és visszajátszására nem volt lehetőség. (…) A szabadalmi kérelmet december 24-én nyújtották be és 1878. február 19-én kapták meg.

(…)

A hangot egy tölcsér gyűjti össze, ennek végén egy membrán található, amit a hang rezgésbe hoz. A membránhoz egy acéltű kapcsolódik, amely egy forgó viaszhengerre spirálisan belekarcolja a hangnak megfelelő rezgéseket. Viasz helyett eleinte vékony ónréteggel bevont hengereket is használtak. A visszajátszás ennek pontosan a fordítottja volt. A hengerre rögzített barázda megmozgatta a tűt, az átadta a rezgéseket a membránnak, majd a tölcsér hallhatóra erősítette a hangot. (…)”

(Wikipédia) 

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. február 1-től 28-ig

Nap: Vízöntő 11°49´ – Halak 10°6´
Merkur: Vízöntő 13°10´ – Halak 27°54´
Vénusz: Nyilas 26°40´ – Bak 29°11´
Mars: Kos 20°54´ – Bika 9°49´
Jupiter: Nyilas 17°47´ – 21°52´
Szaturnusz: Bak 14°58´ – 17°45´
Uránusz: Kos 28°52´ – 29°47´
Neptun: Halak 14°56´ – 15°56´
Plútó: Bak 21°38´ – 22°26´
Holdcsomó: Rák 25°56´ – 24°27´

 

A Hold a héten
Oroszlán 02.19. 15.46-ig
02.19. 15.46-tól 02.21. 15.17-ig Szűz
02.21. 15.17-től 02.23. 16.56-ig Mérleg
02.23. 16.56-tól Skorpió

Holdfázis: február 19. 16 óra 53 perc telihold (Nap-Hold szembenállás)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma egy igen rövid időre négyre csökkent, de a hét végétől már ismét öt lesz az újonnan belépő Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomóval.

 

 1. 2018. július elejétől 2019.03.06-ig, mintegy 8 hónapig tart az Uránusz kvadrátja a két Holdcsomóhoz. Ennek jelentőségét kiemeli, hogy novemberig egyben az aktuális leszálló Holdcsomó ura is. (Novemberben jegyet vált a Holdcsomó a Rákba, csakhogy az Uránusz is visszahátrál néhány nap különbséggel a Kosba, tehát a kvadrát megmarad, de az, hogy a Holdcsomó ura lenne, már nem.) A múltban, az emberi jogi, szociális, tudományos, kulturális viszonyokban létrejött torzulások felismerése és korrigálása az üzenete ennek a fényszögnek. Hogy erre ki mennyire hallgat és mit cselekszik, az más kérdés.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

A Nap szextil Mars (pontos: 02.28-án) folyamatosan érvényben van. Gyors döntési képesség, élénkség, aktivitás jellemzi a kapcsolódást, az egyéb Mars kapcsolatokhoz képest reálisabb alapokról. Nagyobb türelmet, belátást is jelent, a kritikai élek legömbölyítését.

 

Az előző héten elindult egy Merkur szextil Vénusz aspektus, ami nem éri el az egzakt kapcsolódást, hanem előtte visszafordul majd. Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

02.17-én volt pontos a Vénusz szextil Neptun, ezen a héten egy-két napig még kitart. A kapcsolatokban megnyilvánuló harmónia, konszenzuskeresés, művészetek iránti érdeklődés, az élet kellemességei felé fordulás jellemezheti azoknál az embereknél, akiknél e két bolygó jó, de legalább semleges viszonyban van egymással. Mivel igen rövid idejű, és félerejű fényszögről van szó, tényleg inkább csak azok érezhetik, akiknek eredendően is van Vénusz-Neptun kapcsolat a horoszkópjukban és/vagy valami más is aktiválja azt. Általános értelemben is hasonló jelentésekkel számolhatunk, szintén kevéssé átütő erővel.

 

02.13-án kulminált a Mars együttállás Uránusz, ennek a hétnek több, mint a közepéig érvényesülhet. Mindkét bolygó jelöl energiát, nem is akármilyen mennyiségben és minőségben, s együttműködésük az ugyancsak erős energiákat hordozó jegyben figyelemre méltó. Mint oly sokszor, most is elmondható, hogy többféleképpen reagálnak az emberek az ilyen jelenségekre: van ahol az ellenkezőjébe fordul a dolog és éppen elerőtlenedés, fáradtság, enerváltság mutatkozik, míg másokat oly mértékben felvillanyoz a konstelláció, hogy nem tudják hirtelen hová tenni azt a temérdek energiát, amely felszabadul. Optimális esetben ilyenkor lehet gyorsan kivitelezhető ötleteket megvalósítani; gordiuszi csomókat elvágni, döntések halogatását befejezni és valamilyen határozott álláspontot elfoglalni, s így tovább. Más verzióban itt is a konfliktusokra, ideges ingerlékenységre, szóbeli, sőt: némelykor fizikai agresszióra kell számítani. Aki odafigyel és kordában tudja tartani saját feltörni készülő energiáit, az jól teszi ha mások hepciáskodását, szájalását, kötözködését, erőszakosságát nem szítja hanem csendben elmegy mellette. Nyugtatgatni sem érdemes ilyenkor a másik felet, mert annál jobban felhergeli magát és még agresszívebb lesz esetleg. Aki pedig rosszul tűri ezt az időszakot, de mégiscsak próbál feszültségeivel valamit kezdeni, beszerezhet például gyorsan egy boxzsákot, vagy eljár sürgősen edzeni.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

02.18-án tetőzik a Nap szextil Uránusz. Extrém megnyilvánulások, ragaszkodás „csakazértis” bizonyos dolgokhoz éppúgy kalkulálhatók vele, mint nagyvonalú megoldásokra törekvés.

 

02.18. a Vénusz együttállás Szaturnusz egzakt kapcsolódásának dátuma is. A mindennapi örömök bolygója, és a komor Szaturnusz együtt azt eredményezi, hogy beszűkülnek a vénuszi jelentéstartalmak. Az apró kellemességek, kényelmi szempontok, társasági élet, egyenrangú kapcsolatok területén kell aszketikusabb szemléletmódra gondolni.

Rosszabb változatban keménység, elégedetlenség, keserűség. A hidegség és elmagányosodás érzését is sugallhatja a konstelláció. A tekintély rátelepszik az emberi megnyilvánulásokra, azt sugallja, hogy az egyénnek úgyszólván mindenről le kell(ene) mondania, ami könnyed, könnyelmű, illetve ilyennek minősítik szigorú ítélkezéssel. A magán-viszonyokban kapcsolati problémák, ezekben is a rideg- hideg magatartás miatt. Esetleg tragikus események miatt. A nemzetközi kapcsolatokra és a mindennapi pénzügyekre nézve is hátrányos.

 

02.19-én 0 óra 4 perckor jegyet vált a Nap, áttér a Halakba.

 

02.19-én pontos a Merkur együttállás Neptun. Zavarok a kommunikációban és a kommunikációs csatornákban. Gyakran előfordul a zavarok sorában a félrevezetés, mellébeszélés szándékosan vagy tévedésből. Fokozott rejtőzködés, ravaszkodás akkor is, ha arra semmi szükség nem lenne. Önértékelési problémák, amelyek megnyilvánulhatnak egyéni és csoportos vonatkozásokban egyaránt.

 

02.20-án pontos a Merkur szextilje a Szaturnusszal. Jó koncentrációs készség, tolerancia, a szokottnál óvatosabb, megfontoltabb kommunikáció. De bizony pont az ellenkezőjére is találhatunk bőven példát, amikor igazának megdönthetetlen tudatában a meggyőzésnek éppen erőszakos formáját választja az érintett.

 

02.22-én kulminál a Merkur kvadrát Jupiter. A kommunikációs elemek fokozott szereplését, egyúttal fokozott aktivitást, esetleg hiperaktivitást, ingerelhetőséget, ezért verbális konfliktusok esélyét, kapkodást stb. jelenti. Adminisztratív, jogi ügyekben megakadás, kötözködés vagy méltánytalan, igazságtalan elbírálás, eljárás. Modortalanság, nyegleség a „szellemi elit” képviselői részéről. Anyagi és adminisztrációs problémák előtérbe kerülése, hatalmi visszaélés, ebből eredő vita is előfordulhat.

 

02.23-án a Merkur szextilt vet a Plútóra. Kommunikációs területen jó eredmények, nem utolsó sorban a lehengerlő diplomácia gyakorlása miatt. Tanulásban, mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolatokban is előnyös, kevesebb a vadhajtása mint az erőteljesebb fényszögeknek (a trigonnak is akár).

 

02.23. a napja a Vénusz együttállás Plútó csúcspontjának is. A magán-kapcsolatokban bizonyos keménységet, konfliktust, az egyenetlenségek felszínre kerülését hozhatja, csekély hajlandósággal a konszenzusra, mivel mindegyik résztvevő makacs és ragaszkodik saját álláspontjához. Szexuális téren szintén lehet az átlagostól eltérő jelenségekre számítani. A szélesebb rétegeket érintő áramlatokban is a konokság, kíméletlenség fogalmazható meg, s az, hogy az egyébként békés tömegeknél is hasonló magatartás tapasztalható. A mindennapi pénzügyek, általában a pénzügyek kérdéseit is érintheti. A plutónikus rombolás-építés és transzformáció alapjelentések realizálódhatnak az érintett területen. Ez a fényszög (bolygókapcsolódás) minden évben egyszer bekövetkezik, önmagában képviselt jelentőségét ne becsüljük túl. Annál nagyobb lehet a súlya, amikor más, erősebb hatásokkal együtt jelentkezik.

 

A hét közepétől a Merkur trigonálja a felszálló Holdcsomót – ezúttal kíméletesebb módon terjesztve a karmával kapcsolatos információkat. (Egzakt: 02.25.)

 

A hét végén a Jupiter kezdi kvinkunxolni a felszálló Holdcsomót, belépve a hosszú tendenciák közé, tekintve, hogy szeptember végéig kitart. A karma igazságtételét lehet vele kalkulálni, de korántsem valami kedélyes jupiteri módon, hanem a haragvó igazságtevő módján. A karmikus adósságok megfizetésének idejét jelzi.

 

 

 

Az izgalmas együttállások jellemzi a jövő hét nyitó konstellációját. Mennyire lesz nehéz, avagy könnyű ezeket felhasználni, feldolgozni az egyes típusoknak?

 

 

KOS

Lehet, hogy unalmas hétről- hétre ugyanazt olvasni, de továbbra is az önérvényesítés, hivatás (szülői hivatás vagy szülővel foglalkozás) a leghangsúlyosabb tétel a típusnál. Sok energiát fordít erre. Változó az, hogy mennyire tud bízni abban, hogy meg is térül a befektetés. Most például bízik, annál inkább, mert visszaigazolást is kap arról, hogy jó úton halad.

 

 

BIKA

A külföld, ilyen összefüggések, vagy tanulás, vagy társadalmi kapcsolatok vagy a tágabb rokonság (unoka) területe domborodik ki legjobban a Bikáknál most is. Ha nem munkája miatt, akkor saját elhatározásából, mindenesetre szívesen áldoz az említett témakörök valamelyikére. Hosszabb távú elképzeléseit is úgy alakítja, hogy módja legyen erre.

 

 

IKREK

Az úgynevezett titkos működés játszik nagy szerepet az életében most. Ennek sokféle megvalósulása lehet: munkájában akadhatnak ilyen elemek, de titkos kapcsolatra is gondolhatunk. Pletyka, intrika szerepe sem zárható ki, ennek vagy áldozata vagy cselekvő részese lehet a szülött. Eközben munkája üdítő változatosságnak számíthat a héten.

 

 

RÁK

Társkapcsolatában egyidejűleg lehet jelen a tolerancia és a konok kitartás az egyéni álláspontok mellett. Emellett sok lehetőség nyílik a változásra, különösen, ha legalább a Rák szülött igyekszik, hogy megértse a másikat, így könnyebb elengednie azt, amihez maga is oly nagyon ragaszkodik. Utazás, vagy tanulás vagy társadalmi élete is fontos program.

 

 

OROSZLÁN

Munkája, hivatása áll érdeklődésének homlokterében továbbra is, sok-sok kényszerű elemmel – legalábbis így éli meg. Most remekül működik ismét intuíciója, amit fel tud használni bonyolult problémák megoldásához. Álomban is kérhet tanácsot felettes énjétől, onnan is ihletet kaphat, így minden sokkal könnyebbé válhat. A türelem gyakorlása sem árt.

 

 

SZŰZ

Újból kényszerítő erővel merült fel a gyerekek (vagy barátok, illetve vállalkozás) körüli döntések, teendők kérdésköre, s ismét ezzel kell foglalkoznia – néha úgy érzi, hogy erején felül is. Társától vagy a külvilágból sok segítséget kap, ezen keresztül jobban megérti, így valamivel könnyebben viseli el a helyzetet. Gyakorolhatja a toleranciát, elengedést.

 

 

MÉRLEG

Otthon, család, ingatlan, haza – ugye nagyon ismerős ez a sor? Nem szoktam külön kiemelni, de a családon belül a szülőkkel való foglalatosság is jelenthet komoly lekötöttséget, programot. A kötelezettségek, szolgálat, munka ügyeivel való összefüggés is erre, vagy más családtagra irányítja a figyelmet. Persze közben kenyérkereső munkáját sem hanyagolja el.

 

 

SKORPIÓ

A kommunikáció, közlekedés, adminisztráció, vagy a testvér ügyei kívánnak sok energiát és felelősségteljes hozzáállást, ami a Skorpiótól nem áll távol, ám időnként kezdi nagyon unni, ami érthető. Azért csak csinálja tovább, amit kell és most még valami értelmet vagy jó érzést is talál benne, saját vagy családtagja(i) számára. Munkájára is bőven marad energiája.

 

 

NYILAS

Nem meglepő talán, hogy az anyagiak, keresmény, önállóság, na meg a munka kérdései kerültek ismét erőteljesen előtérbe. Az erőfeszítések egyáltalán nem hiábavalóak, az eredmény is megvan, akkor is, ha szerényebb, mint amilyent régebben elvárt, esetleg most is elvár a szülött, vagy pedig, ha nem is minden kezdeményezése vezet azonnali sikerhez.

 

 

BAK

Sokat foglalkoztatja saját személyisége, amivel általában a kissé távolabbi múltban kevesebbet törődött vagy kevésbé tudatosan. Most viszont keresi a helyét a világban, s igyekszik igazodni ahhoz az új formához is, amivé időközben vált. A külvilágból pozitív megerősítéseket kap, amiket most el is tud hinni, s értékelni is tudja végre eredményeit.

 

 

VÍZÖNTŐ

Tudatalatti tartalmai, esetleg reinkarnációs előzményei, vagy általánosabb értelemben vett rejtélyek, megfejtendő jelenségek izgatják. Sokat foglalkozhat társadalmi kérdésekkel is, de elsősorban vizsgálódás, elmélkedés formájában, legalábbis egyelőre. Munkájába is rengeteg energiát fektet, amit a külvilág kevésbé érzékelhet, a kész eredményt láthatja majd.

 

HALAK

Lehet, hogy nem érzi magát kifejezetten szerencsésnek, sőt, az is lehet, hogy duzzog ezen egy kicsit, de most láthatja azt, hogy erőfeszítései hosszú távon igenis megtérülnek. Gyakorolja az elengedést és a rugalmasságot; a Halak híres alkalmazkodó készségét akkor is, amikor nem valami szeretett személyhez, hanem mondjuk a sors jelzéseihez célszerű igazodnia.

 

 

 

7. hét 2019. február 11-17. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.02.04-10. közötti hétre 

02.04. „Fideszes politikusok és Csányi Sándor jelszava is kikerült a netre – A hackerek éveken át gyűjtötték, így mostanra összesen több mint 900 GB méretűre dagadt az az adatbázis, amely nemrég kikerült a netre, és ami több mint 1 milliárd felhasználónév-jelszó párost (is) tartalmaz. Ezek között találhatóak meg Deutsch Tamás, Csányi Sándor és Tállai András belépési adatai is. (…)”

(hvg.hu)

 

Keveslem a Neptun szereplését, bár a múlófélben lévő Jupiter kvadrát Neptun egyáltalán nem jelentéktelen fényszög, összefüggésben áll a tekintélyes (vagy tekintélyesnem mondott) emberekkel (Jupiter) és éppen kiadja a mérgét. A Merkur kvinkunx felszálló Holdcsomónak is lehet köze a dologhoz, meg a Nap együttállás Merkurnak is, hangsúlyozva persze, hogy éveken át gyűjtött adatok láttak napvilágot, ki tudja, milyen dátumot kéne keresni az ügy eredetéhez.

 

 

02.04. „Lemondott a fideszes médiaholding elnöke – Kérészéletű volt Varga István regnálása a kormánypárti sajtót tömörítő médiaholding élén. Varga hétfő este felhívta az MTI-t és bejelentette: lemond a Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány (Kesma) kuratóriumi elnöki pozíciójáról. A Közép-európai Sajtó és Média Alapítvány az a fideszes ernyőszervezet, amelyhez november 28-án – pár kivételtől eltekintve – gyakorlatilag a teljes kormánymédia csatlakozott. A Fidesz számára olyannyira fontos ez az alapítvány, a kormánysajtó összeolvadását Orbán Viktor nemzetstratégiai jelentőségűnek nyilvánította.

(…)

Varga január közepén a 24.hu-nak is adott egy interjút, ebben is kritikus volt a fideszes médiával szemben. Megjegyezte például, hogy a közmédia távolról sem tökéletes, az alapítvány célja pedig, hogy “a keresztény oldalon is az ÉS-hez hasonló profi újságírás legyen”, amivel gyakorlatilag elismerte, hogy most a jobboldali média profizmus tekintetében nem áll épp a helyzet magaslatán. Azt is mondta, hogy Liszkay Gábor ötlete volt az alapítvány, amikor pedig felkérték őt a kuratórium vezetésére, nem kérdezősködött, csak elvállalta.”

(Index)

 

A Jupiter kvadrát Neptun is kitűnő asztrológiai háttér ide, és a Merkur szextil Jupiter például, mi 3-án volt pontos és amivel remekül észhez lehet térni és gyakorolni a méltányosságot. Jól tud súlyozni is, akinél ez a két bolygó előnyös fényszögben van. Nem találtam meg hirtelen Varga születési adatát, így nem tudok utánanézni, de a hivatkozás így is megfelelő, a Mars trigon Jupiterrel és kvadrát Plútóval egyetemben, hirtelen felindulásból. Az is elképzelhető, hogy a Szaturnusz együttállás Plútó is közrejátszik ebben, valamint abban, hogy mintha most tényleg elindult volna a lejtmenet a fidesz környékén.

 

 

02.05. „A napfényes Miamiban nyitott konzuli képviseletet Magyarország – Az új konzulátust Szijjártó Péter avatta fel. Mármint odakint. Magyarország konzuli képviseletet nyitott Miamiban. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – aki felavatta a képviseletet – az MTI-nek telefonon nyilatkozva a nyitás indokaként az ott élő magyarok közösségeivel való kapcsolattartást, a gazdasági kapcsolatok fejlesztését, valamint az ott nyaralók konzuli ügyeinek intézését nevezte meg. Mint mondta, jelenleg hét európai uniós tagállamnak – köztük Németországnak, Olaszországnak és Hollandiának – van konzuli képviselete Miamiban, de Magyarország az első közép-európai ország, amely ilyet létesít. (…)”

(hvg.hu)

„Gond-olkodó – A konzuli poszt legesélyesebb várományosa szerintünk Plagipalink, aki még fizetést is fog kapni,s nem kell neki a pici nyugdíjából drága repülőjegyeket vennie,ha az Amerikában élő lányait akarná meglátogatni!”

(facebook)

 

Emögött a vicces hír mögött is lappang a Jupiter kvadrát Neptun, hiszen külkapcsolatokról van szó. A derűsebb oldalán a Mars trigon Jupiter, Vénusz trigon Uránusz, Merkur szextil Jupiter és hasonlók.

 

 

02.05. „Felmérés: esett a Fidesz támogatottsága, növekszik a Jobbik tábora – Kúszik felfelé a Momentum is, az MSZP és a DK stagnál. Visszaesett az LMP és a Párbeszéd.

Az IDEA Intézet 2019. január 26-a és 28-a között végzett közvélemény-kutatásának eredményei alapján a Fidesz-KDNP támogatottsága mind a teljes népesség, mind a biztos szavazó pártválasztók körében csökkent. Miközben az MSZP és a Demokratikus Koalíció támogatottsága az előző hónaphoz képest változatlan, addig a Jobbik és a Momentum Mozgalom szavazótábora bővült 2018 decemberéhez képest. Az LMP és a Párbeszéd az előző havi növekedésüket nem tudták megismételni, támogatottságuk visszaesett. A kutatás a decemberben megerősödő, majd januárra némileg – intenzitását tekintve – alábbhagyó kormánykritikus tiltakozásokat követően készült. Úgy tűnik, hogy a megmozdulásokból januárban a Jobbik és a Momentum Mozgalom tudott profitálni.

A szerkesztőségünkhöz eljutatott IDEA-felmérés szerint:

    a tavaly december végi 35 százalékos támogatottságához képest a Fidesz–KDNP választottsága a teljes felnőtt népesség körében 32 százalékra csökkent,

    ugyanakkor ez az arány a Jobbik esetében 7 százalékról 10 százalékra növekedett.

    Az előző hónaphoz képest az MSZP-t és a DK-t egyaránt ugyanannyian támogatták, mint korábban.”

(hvg.hu)

 

Amint említettem úgy tűnik, elindult a lejtmenet. A Szaturnusz együttállás Plútó elég kitartó lehet ahhoz, hogy gyökeres változásokat hozzon. Ráadásul a Szaturnusz az aktuális leszálló Holdcsomó ura is.

 

 

02.05. „Freedom House: Magyarország már nem szabad országOlyan drámai visszaesésre még nem volt példa az EU egyetlen tagállamában sem, mint ami Orbán Viktor kormányzása alatt következett be az utóbbi években – állítja a szabadságjogok érvényesülésével foglalkozó nonprofit szervezet. (…)

A szabadságindex szerint az amerikai demokrácia Görögországgal, Horvátországgal és Mongóliával van egy szinten jóval elmaradva a régóta fennálló demokráciáktól, így például Németországtól és az Egyesült Királyságtól.

Magyarország zuhanórepülésben – A posztkommunista időszakban sikertörténetként emlegetett Magyarországon zsinórban ötödik éve romlott a helyzet, ami azt eredményezte, hogy hazánkat leminősítették és már nem szabad, hanem részben szabad minősítést kapott.

Ráadásul Magyarország az első olyan ország, amely úgy csúszott le a részben szabad minősítésig, hogy korábban a legjobb osztályzatot is megkapta a szabadságjogok érvényesülését tekintetve.

(..:)

Magyarország a szabadságindexen az összegyűjthető 100 pontból 70-et ért el, így a vizsgált 195 ország közül az előkelőnek egyáltalán nem mondható 87. helyen végzett.

(24hu)

 

A Jupiter kvadrát Neptun és a Szaturnusz együttállás Plútó is elegendő a kozmikus háttérhez. 

 

02.06. „Több hektárnyi erdőt irtanának ki a Dunai Evezős Központ miatt – Több mint 120 ezer négyzetméteren irtják ki a növényzetet. Tavaly júniusban döntött a kormány a Kemény Ferenc Sportlétesítmény-fejlesztési Program megvalósításáról, melynek keretében az olimpiai pályázat visszavonásától függetlenül megépülnek a reménybeli budapesti olimpiára szánt sportlétesítmények. (…)”

(szeretlekmagyarország.hu)

 

Ehhez nem tudok kommentárt fűzni. A fidesz kormányzat tömény gyűlölete minden természetes iránt, a kiirtásra ösztönző elszánt dühe ami azonnal fellobban, ha szabadon terjeszkedő, ellenőrizetlen növekedésre bukkan nehezen indokolható, de nagyon is létező jelenség. A Rák felszálló Holdcsomó tartalmaz erre utaló hivatkozásokat.

 

 

02.07. Palkovics László üzent, a kutatóhálózatot is elvenné az MTA-tól – Az MTA-t köztestületté alakítják, talán kap egy székházat és valamennyi vagyont meghagynak neki, de teljesen leválasztják róla a kutatóhálózatot. Egy kutató szerint néhány intézetet szétosztogatnak, néhány más intézményhez csatolnak, egy részüket pedig megszüntetik.

(…) Palkovics László még májusban végig akarja vinni az átszervezést. Az üzenetet már több intézetben átadták, az egyiknek a vezetője információink szerint már közölte a témacsoportok vezetőivel, hogy ennyi volt, lehet állást keresni.

(…) Pedig januárban Palkovics László még azt mondta a főigazgatóknak és a Tudományos Dolgozók Országos Szakszervezetének, hogy nem nyúlnak a kutatóhálózathoz és a közalkalmazotti státuszokhoz, megmarad a kutatóközponti rendszer. A legutóbbi üzenet ennek teljesen ellentmond. Forrásaink szerint ez az úthenger átmegy mindenen, nem lehet megakadályozni, és brutális felszámolás várható az MTA-n belül. (…)”

(168 óra)

 

Erre sem nagyon lehet mit mondani. A Jupiter kvadrát Neptun kiadja a mérgét – mint említettem volt és bizonyára a Szaturnusz együttállás Plútónak is van szerepe a drasztikus intézkedéseknél. A Merkur kvinkunx Holdcsomónak nemkülönben.

 

 

02.09. „Ellentüntetőkre támadtak a szélsőjobboldali menet után – Antifasiszta tüntetőkre támadt fekete ruhás férfiak egy csoportja szombat este Budán, írja a Mérce.hu. A portál azt írja, fiatalok egy csoportja a 74 évvel ezelőtti budapesti kitörésre emlékező szélsőjobboldali menet ellen tüntettek békésen. Mikor hazafelé indultak, egy csoport fekete ruhás férfi megtámadta őket, több antifasiszta tüntetőt megütöttek és a falhoz vágtak, és elvettek a csoporttól két zászlót. (…)”

(Index)

 

Szaturnusz együttállás Plútó.

 

 

02.10. „Fekete kordonnal zárták el a Várkert Bazárt az évértékelő miatt – Vasárnap tartja évértékelőjét Orbán Viktor a Várkert Bazárban, melynek környékét reggelre kordonnal zártak el a villamos sínektől kezdve, több száz méter hosszan. A kordonon belül is van biztosítás: sok a sárga mellényes biztonsági ember, ahogy azt kollégánk videójából is látni lehet. De hogy biztosra menjenek, fehér buszokkal állták el a Várkert Bazár bejáratánál az útszakaszt. A DK-s országgyűlési képviselő, Dr. Oláh Lajos fotójából is kiderült, hogy a kordonra fekete ponyvát raktak, úgyhogy nem lehet belátni, így azt sem, hogy kik érkeznek az eseményre.

Az évértékelő miatt vasárnap reggel tüntetők zárták le a Lánchidat, és azt tervezik, hogy egészen éjfélig blokád alatt tartják. Több demonstráció is lesz Budapesten a nap folyamán: a Hősök terén egytől, az ellenzéki pártok délután négytől tüntetnek a Várban.

(Index)

 

Ilyen kordont már láttunk. Amikor ünnepelték az új tákolmányt (alkotmányt, vagyis az alaptörvény nevezetűt), az Opera előtt is fekete lepel volt kihúzva. Ugyan a mögötte elhaladók feje történetesen kilógott mögüle, úgy látszik a nemesebb szerveket védték. Ez a mostani mintha jóval nagyobb lenne. Namármost a legkönnyebb a Szaturnusz-Plútóra ráfogni a fekete színt is, a rettegést is, de van még egy Mars együttállás Uránuszunk és kvadrát Plútónk, valamint kvadrát Holdcsomónk és a még mindig érvényesülő Jupiter kvadrát Neptun, aztán Uránusz kvadrát Holdcsomó és Plútó szembenállás felszálló Holdcsomó is. Ez mind egy szálig jelezhet szorongást, indulatokat és az indulatokkal összefüggő fenntartásokat. 

 

 

GPS – Előretekintés a 2019.02.11-17. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: február 11. a Jaltai konferencia zárónapja

„A jaltai konferencia (kódnevén Argonauta konferencia) 1945. február 4. és február 11. között zajlott le a szövetséges államok vezetői között. Sorrendben ez volt a második találkozó a három nagyhatalom, az Amerikai Egyesült Államok, Egyesült Királyság és a Szovjetunió vezetői között a háború folyamán. Országaikat Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill és Joszif Visszarionovics Sztálin képviselte, a konferencia célja a háború befejezése utáni Európa újjászervezésének megvitatása volt. Az értekezletet a Szovjetunióbeli Krím-félszigeten, a Jalta közelében fekvő livágyijai palotában tartották. Az ezt megelőző hasonló konferencia színhelye Teheránban, az ezt követőé pedig Potsdamban volt.

Mindhárom vezető arra törekedett, hogy napirendre tűzzék a háború utáni Németország kormányzásának kérdését. (…)”

(Wikipédia)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. február 1-től 28-ig

Nap: Vízöntő 11°49´ – Halak 10°6´
Merkur: Vízöntő 13°10´ – Halak 27°54´
Vénusz: Nyilas 26°40´ – Bak 29°11´
Mars: Kos 20°54´ – Bika 9°49´
Jupiter: Nyilas 17°47´ – 21°52´
Szaturnusz: Bak 14°58´ – 17°45´
Uránusz: Kos 28°52´ – 29°47´
Neptun: Halak 14°56´ – 15°56´
Plútó: Bak 21°38´ – 22°26´
Holdcsomó: Rák 25°56´ – 24°27´

 

A Hold a héten
Kos 02.11. 2.27-ig
02.11. 2.27-től 02.13. 10.31-ig Bika
02.13. 10.31-től 02.15. 15.02-ig Ikrek
02.15. 05.02-től 02.17. 16.20-ig Rák
02.17. 16.20-tól Oroszlán

Holdfázis: 02.12. 23 óra 25 perc első negyed (Nap-Hold kvadrát)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma ezen a héten még öt, de a hét végén kifut majd a Jupiter kvadrát Neptun.

 

 1. 2018. július elejétől 2019.03.06-ig, mintegy 8 hónapig tart az Uránusz kvadrátja a két Holdcsomóhoz. Ennek jelentőségét kiemeli, hogy novemberig egyben az aktuális leszálló Holdcsomó ura is. (Novemberben jegyet vált a Holdcsomó a Rákba, csakhogy az Uránusz is visszahátrál néhány nap különbséggel a Kosba, tehát a kvadrát megmarad, de az, hogy a Holdcsomó ura lenne, már nem.) A múltban, az emberi jogi, szociális, tudományos, kulturális viszonyokban létrejött torzulások felismerése és korrigálása az üzenete ennek a fényszögnek. Hogy erre ki mennyire hallgat és mit cselekszik, az más kérdés.

 

 1. 2018.12.18-tól 2019. 02.17-ig tart: a Jupiter kvadrát Neptun – méghozzá első ízben, mert aztán sajnos lesz majd egy ennél is hosszabb szakasz, amikor ugyancsak folyamatosan fennáll majd a kvadrát. Ezek időtartamáról, pontos érvényesüléséről és jelentőségéről az éves előrejelzésben kicsit többet beszélek majd. A fényszög várható megnyilvánulása: Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik. Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is. A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

02.08-án kulminált a Nap szextil Jupiter, a hét első néhány napjában még érvényes módon. Tolerancia, igazságosság, méltányosság, nagyvonalúság, amikre utal, s nemcsak az sajnálatos, hogy egy- másfél hétnél tovább nem terjed a hatóköre, hanem az is, hogy igazi tartalmai akkor jönnek ki, ha rásegítenek kissé, „magától” nem tud teljes keresztmetszetében hatni.

 

02.08-án volt pontos a Merkur szextil Mars, a hét legelején még kissé működik. Ügyes, élénk kommunikáció, diplomáciai elemek alkalmazásával, jó kontaktusteremtő- és meggyőző képesség. Gyors, néha kissé elhamarkodott döntések. Konfliktusok megoldása, vagy erre irányuló törekvés (kérdés: elegendő-e az idő a kifutásra). Sok jövés-menés, mozgékonyság jellemzi.

 

02.09-én egzakt a Merkur szextil Uránusz, a hét elején még tart. E fényszög rövid időtartama ellenére is termékeny lehet, mert valóban megvalósítható ötleteket és azok elfogadható interpretálását jelenti. Felismeréseket, amelyek jól beépíthetők nagyobb egészbe. A kommunikációnak egy nagyon magas színvonalát, amikor a meggyőző erő szabadabban áramlik.

 

02.08. még egy egzakt fényszögünk volt: a Merkur kvinkunx felszálló Holdcsomó. A hét elején érvényesül még és hordozza az információkat karmikus tartozások és halasztást nem tűrő feladatokról.

 

02.07-én volt egzakt a Mars kvadrátja a Holdcsomókhoz, a szokásos jelentéstartalommal persze: figyelmeztetés a karmikus feladatok végzésére, eléggé figyelemreméltó formában ahhoz, hogy ne lehessen kikerülni. A mostani hétnek legalább a feléig még számíthatunk rá.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

02.13-án pontos a Mars együttállás Uránusz. Mindkét bolygó jelöl energiát, nem is akármilyen mennyiségben és minőségben, s együttműködésük az ugyancsak erős energiákat hordozó jegyben figyelemre méltó. Mint oly sokszor, most is elmondható, hogy többféleképpen reagálnak az emberek az ilyen jelenségekre: van ahol az ellenkezőjébe fordul a dolog és éppen elerőtlenedés, fáradtság, enerváltság mutatkozik, míg másokat oly mértékben felvillanyoz a konstelláció, hogy nem tudják hirtelen hová tenni azt a temérdek energiát, amely felszabadul. Optimális esetben ilyenkor lehet gyorsan kivitelezhető ötleteket megvalósítani; gordiuszi csomókat elvágni, döntések halogatását befejezni és valamilyen határozott álláspontot elfoglalni, s így tovább. Más verzióban itt is a konfliktusokra, ideges ingerlékenységre, szóbeli, sőt: némelykor fizikai agresszióra kell számítani. Aki odafigyel és kordában tudja tartani saját feltörni készülő energiáit, az jól teszi ha mások hepciáskodását, szájalását, kötözködését, erőszakosságát nem szítja hanem csendben elmegy mellette. Nyugtatgatni sem érdemes ilyenkor a másik felet, mert annál jobban felhergeli magát és még agresszívebb lesz esetleg. Aki pedig rosszul tűri ezt az időszakot, de mégiscsak próbál feszültségeivel valamit kezdeni, beszerezhet például gyorsan egy boxzsákot, vagy eljár sürgősen edzeni.

 

02.14-én kulminál a Nap kvinkunx felszálló Holdcsomó a karmikus feladatokra fókuszálással.

 

02.14-én jegyet vált a Mars, a Bikában folytatja tovább az útját.

 

02.17-én a pontos Vénusz szextil Neptun esedékes. A kapcsolatokban megnyilvánuló harmónia, konszenzuskeresés, művészetek iránti érdeklődés, az élet kellemességei felé fordulás jellemezheti azoknál az embereknél, akiknél e két bolygó jó, de legalább semleges viszonyban van egymással. Mivel igen rövid idejű, és félerejű fényszögről van szó, tényleg inkább csak azok érezhetik, akiknek eredendően is van Vénusz-Neptun kapcsolat a horoszkópjukban és/vagy valami más is aktiválja azt. Általános értelemben is hasonló jelentésekkel számolhatunk, szintén kevéssé átütő erővel.

 

A hét utolsó napjaiban a Nap szextil Mars kezdődik (pontos: 02.28-án). Gyors döntési képesség, élénkség, aktivitás jellemzi a kapcsolódást, az egyéb Mars kapcsolatokhoz képest reálisabb alapokról. Nagyobb türelmet, belátást is jelent, a kritikai élek legömbölyítését.

 

A hét végétől érvényesül a Nap szextil Uránusz (egzakt: 02.18). Extrém megnyilvánulások, ragaszkodás „csakazértis” bizonyos dolgokhoz éppúgy kalkulálhatók vele, mint nagyvonalú megoldásokra törekvés.

 

A hét utolsó harmadában elindul egy Merkur szextil Vénusz aspektus, ami nem éri el az egzakt kapcsolódást, hanem előtte visszafordul majd. Ez segíthet jól kezelni a kapcsolati feszültségeket, nehézségeket, mert ötletesen és fáradhatatlanul igyekszik azon munkálkodni, hogy gördülékenyebben és konfliktusoktól mentesen folyjanak a dolgok. Termékeny időszak lehet ez mindenkinek, akinek az életében a kommunikáció, kapcsolattartás nagyobb szerepet kap, lendület, találékonyság és ennek következtében végül is szerencse kísérheti tevékenységüket.

 

A hét közepétől él a Merkur együttállás Neptun (egzakt 02.19). Zavarok a kommunikációban és a kommunikációs csatornákban. Gyakran előfordul a zavarok sorában a félrevezetés, mellébeszélés szándékosan vagy tévedésből. Fokozott rejtőzködés, ravaszkodás akkor is, ha arra semmi szükség nem lenne. Önértékelési problémák, amelyek megnyilvánulhatnak egyéni és csoportos vonatkozásokban egyaránt.

 

A hét első napjaiban elkezdődik a Vénusz együttállása a Szaturnusszal (egzakt 02.18). A mindennapi örömök bolygója, és a komor Szaturnusz együtt azt eredményezi, hogy beszűkülnek a vénuszi jelentéstartalmak. Az apró kellemességek, kényelmi szempontok, társasági élet, egyenrangú kapcsolatok területén kell aszketikusabb szemléletmódra gondolni.

Rosszabb változatban keménység, elégedetlenség, keserűség. A hidegség és elmagányosodás érzését is sugallhatja a konstelláció. A tekintély rátelepszik az emberi megnyilvánulásokra, azt sugallja, hogy az egyénnek úgyszólván mindenről le kell(ene) mondania, ami könnyed, könnyelmű, illetve ilyennek minősítik szigorú ítélkezéssel. A magán-viszonyokban kapcsolati problémák, ezekben is a rideg- hideg magatartás miatt. Esetleg tragikus események miatt. A nemzetközi kapcsolatokra és a mindennapi pénzügyekre nézve is hátrányos.

 

 

 

A következő hét nyitókonstellációjában van egy markáns és szoros Hold-Mars-Uránusz együttállás, a Kos legvégén. Lássuk, mit jelent majd például ez a különböző jegyeknek.

 

KOS

Anyagi viszonyai és önállósága, függetlensége jelentenek központi kérdést a szokásos munka, önérvényesítés mellett. Bár úgy érzi, hogy ha most nem lép sürgősen valamerre, lemarad fontos lehetőségekről, pedig ez a veszély nem fenyegeti. Sőt: érdemes várnia ahhoz, hogy higgadtabban tudja fontos döntéseit meghozni. Nem marad le semmiről így sem!

 

 

BIKA

Anyagi veszteség éri, de ami elmegy a réven, megtérül a vámon, megérkezik a kompenzáció, méghozzá elég szerencsésen. Hosszabb távú terveiben is szerepet kaphatnak a történtek, de ettől függetlenül is sokat foglalkozik velük. Társadalmi kapcsolatai, rokonsága is lekötik figyelmét, idejét. Ebben jelentős változások kezdődhetnek, csak még nem öltenek formát.

 

 

IKREK

Már nem sokáig kell azt éreznie, hogy munkájában vagy szülői szerepében szélmalom harcot vív és semmilyen eredménye nincs erőfeszítéseinek. Néha most is fel- felsejlik azért az értelem a kaosz mögött, de jobb lesz majd a kaosz nélkül. Arra is lesz lehetősége, hogy foglalkozzék belső fejlődésével, egészségével, sőt társa ambivalens viselkedésével is.

 

 

RÁK

Egy impulzus – külfölddel vagy tanulmányokkal összefüggésben – arra ösztökéli, hogy radikális fordulatról gondolkodjék, heves késztetést érez erre. A számos változást, szervezési feladatot jelentő fordulattól lehet, hogy mégis visszariad, de arra is nagy esély van, hogy valóban végrehajtsa. Most megvan az ereje ahhoz, hogy elszakadjon beidegződéseitől.

 

 

OROSZLÁN

Munka, hivatás, önérvényesítés kérdései merülnek fel hirtelen, illetve kerülnek gondolatainak előterébe. A legszívesebben azonnal felforgatna mindent maga körül, hogy nagy mérvű változásokat hozzon létre. Várjon inkább néhány napot, egy hetet, s más színben fogja látni a világot, s benne saját helyét. Kapcsolatainak rendezését is szem előtt tartja.

 

SZŰZ

A családi ügyek most is fontosak, s ismét felmerül a gyerekeivel összefüggő kérdéskör, amivel már néhányszor leszámolt. Társkapcsolatával is szeretne valamit kezdeni, elég homályos elképzelések alapján. Jobb, ha gyakorolja most a türelem erényét és megvárja azt a rövid időt, amint higgadtabban tudja mérlegelni a körülötte bonyolódó jelenségeket.

 

 

MÉRLEG

A kommunikáció, kontaktusok terén fel- feltámadó bizonytalanságok illetve elcsúszások sok fejtörésre adnak alkalmat, bár nem nagy eredménnyel. Hamarosan tisztul majd a kép, legyen türelemmel. Általában sem árt a türelem, mert most hajlamos elhamarkodott döntésekre, különösen, ha szakításról, veszteségről van szó. Biztosan nehéz, de csak kicsit kell várnia.

 

 

SKORPIÓ

Társkapcsolata vagy az Én és a Világ viszonya okozza a legnagyobb fejtörést, s a legszívesebben azonnal cselekedne valamit, annak ellenére, hogy cseppet sem kenyere a spontaneitás, a hirtelen döntés. Anyagi ügyei rendeződni kezdenek, de még mindig tartalmaznak bizonytalan elemeket. Kommunikáció, közlekedés terén nem árt az óvatosság.

 

 

NYILAS

Gyerekkel, de több más területtel: barátokkal, lazább párkapcsolattal, vállalkozással összefüggésben mutatkozik hirtelen fordulatra, vagy feszített, sürgős változást követelő belső állapotra vonatkozó jelzés. A gyors döntésektől általában nem riad vissza, most azonban – ha teheti – fontolja meg kétszer- háromszor is, mit szeretne. Anyagi helyzete stabilizálódik.

 

 

BAK

Továbbra is érvényes, hogy minden energiát ki akar préselni magából (na meg a környezetéből is), attól a belső meggyőződéstől hajtva, hogy lemarad valamiről ő maga, vagy tán az egész világ. Szó se róla, ebben van valami, de ha egyéni feladatait legjobb tudása szerint elvégzi, akkor eleget tett kirótt vagy vállalt kötelezettségeinek és nyugodt lehet.

 

 

VÍZÖNTŐ

Az otthon, család, ingatlan témakörnél ügyeljen arra, hogy ne ragadtassa magát felesleges reakciókra, őrizkedjék az elhamarkodott következtetésektől és véleményalkotástól. Munkájával jól halad, bár egyáltalán nem elégedett teljesítményével. Sokminden gomolyog tudatalattijában, ami egyelőre nem ad tiszta információt, de ki fog tisztulni előbb-utóbb.

 

 

HALAK

Kommunikációjára ügyeljen, könnyen beleeshet abba a hibába, hogy túl direkten, túl gyorsan és túl szubjektíven enged át dolgokat, amivel egy sereg embert meg is sérthet – holott távol áll pont ettől a típustól az ilyesmi. Mindennapi ügyeiben is hajlamos lesz a kapkodásra, ami persze aztán okozhat némi kellemetlenséget is. A jóga csodákat tehet most is!

6. hét 2019. február 4 – 10.

 Általános

 Visszapillantó a 2019.01.28.-02.03. közötti hétre

 01.28. „Megkezdődött a baloldali főpolgármester-jelölti előválasztás – Molnár Zsolt, a kezdeményező MSZP budapesti elnöke hétfőn a fővárosban, a Nyugati téren, sajtótájékoztatón azt mondta: az őszi önkormányzati választáson “egy az egy elleni küzdelemnek” kell lennie, így lesz esélye az ellenzéknek legyőzni a Fidesz-KDNP jelöltjét, Tarlós István főpolgármestert, jelenti az MTI. “Tarlós Istvánnak komoly támogatottsága van, de közel sem legyőzhetetlen” – fogalmazott az ellenzéki politikus, aki történelminek nevezte a voksolást, mert először tartanak előválasztást Budapesten. (…) Az MSZP fővárosi elnöke Horváth Csaba támogatására kérte a választókat, de hozzátette: bármelyik jelölt győz, teljes mellszélességgel fogják támogatni. (..:) Molnár Zsolt beszámolt arról, hogy az előválasztás lebonyolításában részt vesz a Demokratikus Koalíció (DK), a Párbeszéd és a Szolidaritás is.
(…)
Egy … kérdésre elmondta, egy kutatás szerint 1500-2000 szavazó fog voksolni, de szerinte ennél lényegesen többen lesznek.
(Index) 

A héten lép életbe a most nagyon hosszan tartó Szaturnusz együttállás Plútó, elég markáns egybeesést mutat ezzel az első magyarországi előválasztás, mint politikai innováció. Azt még a hét elején nem lehetett tudni, mekkora lesz az aktivitás – lásd a cikkben szereplő 1500-2000 fős kalkulációt – de az említett fényszög, ezt is meghozza majd. AMars trigon Jupiter is jelzi a politikai aktivitást, s a Mars kvadrát Plútó nemkülönben. 

 

01.28. „A fideszes városvezetés áldásával rendezhet Veszprémben Marton László – Veszprémben tér vissza a szexuális zaklatásokkal vádolt Marton László, az Oberfrank Pál vezette színházban már zajlanak is a Tartuffe próbái. A Magyar Narancs vette észre a színházigazgatóval készített interjút a kultúra.hu-n, ahol arra a kérdésre, hogy  „az alkotót ért tavalyi támadások után Veszprémben dolgozhat először egykori mestere. Mi volt erről a véleménye a városban élőknek?,” Oberfrank Pál azt választolta, hogy “Egy-két kérdést kaptam csupán, hogy jól átgondoltam-e a döntésem. Azok az emberek, akik fontosak számomra – illetve a fenntartó, a városvezetés is – támogatásukról biztosítottak. Ahogyan egyre előrébb haladunk a próbafolyamatban és együtt dolgozunk az előadáson, még inkább megerősödik bennem az érzés, hogy minden szempontból jó döntést hoztam, és emberileg is azt gondolom, hogy nem tehettünk másképp. Az internet világa, a mai durvuló hangnem sok embert ránt le felelőtlenül a pokolba, bárki bárkit kíméletlenül tönkre tehet, ezért fokozott a felelősségünk abban is, hogy megtaláljuk a másikat, kezet nyújtsunk, és fölemeljük egymást. Mindenki hordoz sebeket, és mindnyájan Isten gyermekei vagyunk. Ezt nem szabad figyelmen kívül hagyni.” Tehát Veszprém város fideszes vezetésének bólintásával térhet vissza Marton.”
(444.hu)

 A Vénusz trigon Marsnak alighanem lehet szerepe a dologban, vagy a Vénusz trigon Uránusznak – legalábbis a közzétételnél. A Vénusz kvinkunx felszálló Holdcsomó figyelmeztet arra, hogy komoly karmikus adósságok lappanganak a jelenség mögött, megint egyszer ékes bizonyítéka született annak, hogy az aktuális hatalom nem az erőszakot elszenvedőket támogatja. Még pontosabban: a férfiszerepek ókonzervatív értelmezése győzött ahelyett, hogy a jelenlegi Rák felszálló Holdcsomó szerinti karmát közelítené tán meg az, aki erre rászorul. Még a Szaturnusz szextil Neptunt is figyelembe lehet venni – a január 31-i kulminációjával – ezzel ugyanis jól el lehet tévedni például kulturális ügyekben, de az imént említett szempontból is (a Neptun a mindössze három női bolygónk egyike ugyanis).

 

01.30. „Megegyezett a szakszervezet és az Audi, jön a béremelés – A sztrájk hatodik napján, napok óta folyó tárgyalások után megállapodott egymással az Audi Hungária Független Szakszervezet és a gyár vezetése, a szakszervezetnek sikerült elérnie a célként kitűzött béremelést.
A megállapodás tartalma:
18%, de minimum 75.000 alapbéremelés 15 hónapra
Béren kívüli juttatások: 400.000ft 2019-re és 2020-ra
Lojalitási bónusz: 5.év után 6000 forint, utána évente+1500ft
Jubileumi bónusz 10 év után: 100.000, 15 év után: 150.000, 20 év után: 200.000, 25 év után: egy havi bér+mozgóbér+1 nap szabadság, és havonta egy szabad hétvége
A munkavállaló rendelkezhet a gyermek(ek) után járó pótszabadság felhasználásáról
(Mérce) 

Szaturnusz együttállás Plútó – pozitív olvasatában, és hasonlóképpen a szextil Neptun is. Mars trigon Jupiter, együttállás Plútó. 

 

01.31. „Két tűzoltó megégett a rossz ruha miatt, hírzárlat van – Az Index két, egymástól független tűzoltói forrásból úgy értesült, hogy néhány napja Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében két mátészalkai tűzoltó másodfokú égési sérüléseket szenvedett munka közben, mert – tűzoltói vélemények szerint legalábbis – nem volt megfelelő a ruházatuk anyaga. A Katasztrófavédelem ugyanakkor a megkeresésünkre adott egy egymondatos válaszában azt állítja, “az elmúlt napokban” nem volt ilyen tűzeset.
Cikkünk megjelenése után azonban több, további emberrel tudtunk beszélni, akik pontosítottak: még szilveszter napján történt az eset Győrteleken. A szolgálatparancsnok égett meg legsúlyosabban, egyértelműen a rossz, új R13-as ruha miatt. Be volt öltözve, ennek ellenére a keze égett meg úgy, hogy hetekig táppénzen volt. Ez a forrásunk úgy tudja, két másik tűzoltó enyhébb, bőrpírszerű sérülést szenvedett. Azt is mondta, hogy a problémák ellenére életet mentettek a tűzoltók, egy embert ki kellett hozni a házból. (…)
Sorra hagyják ott a szolgálatot a tűzoltók, mert elegük van az őket ellenségként kezelő, a szakmához semmit nem értő katasztrófavédelemből. Hihetetlen sztorik vonulás közben megtört tűzoltóautóról, vasvillával türelmetlenkedő helyiekről és nyakba akasztott falióráról.
(…)
A vezetők állítólag megfenyegették a dolgozókat, hogy ha valaki kiszivárogtatja a hírt, akkor ki fogják nyomozni, ki tette, és ki fogják rúgni az illetőt. Ráadásul úgy fenyegetnek kirúgással a főnökök, hogy az elmúlt hetekben két-három tűzoltó is felmondott az érintett parancsnokságon a méltánytalan körülmények és fizetés miatt, közölte egyik forrásunk. (…)”
(Index) 

Az eset nem most történt, hanem szilveszterkor, most csak nyilvánosságra került. A Nap együttállás Merkur a központi kommunikáció mellébeszélésére utal (a cikkben szerepel egy hosszú és semmitmondó levél). A Marsot itt sem lehet kihagyni: trigon Jupiter és kvadrát Plútó fényszögeivel. 

 

02.01. „Péntek délutánra szerveztek ellenzéki tüntetést a „rabszolgatörvény, a kormánypropaganda és a helyi fideszes rezsim” az újpesti városháza elé, de hogy, hogy nem, a demonstráció helyszínétől pár méterre egy másik programot is meghirdettek, azt viszont a fideszes vezetésű önkormányzat szervezi – írja a Magyar Hang. A felhívás szerint zenés korcsolyázással kedveskednek a kerület lakóinak, az eseményt az újpesti polgármester, Wintermantel Zsolt is népszerűsíti Facebook-oldalán. Az ellenzéki demonstráción több országgyűlési képviselő is részt vesz, így a jobbikos Bencsik János és a DK-s Varju László, de beszédet mond majd Kanász-Nagy Máté LMP-szóvivő, illetve Trippon Norbert, a kerület korábbi MSZP-s alpolgármestere is. A zenés korcsolyázás este kilencig tart.”
(444.hu) 

A rendkíbvül pitiáner eljárás hagyján, az a nagy kérdés, hogy kb. 3-400 ember tüntetése akkora fenyegetést, ribilliót jelent, hogy ellenintézkedéseket kell tenni miatta? Az asztrológia háttérnél a Vénusz trigon Mars, trigon Uránusz, kvinkunx felszálló Holdcsomó, a Mars kvadrát Plútó szerepét lehet kiemelni. 

 

02.02. „A 24.hu derítette ki, hogy Habsburg-Lotharingiai Mihály főherceg kedvezményes áron jutott önkormányzati bérlakáshoz a budai Várban. A legmagyarabb Habsburgnak is nevezett József nádor ükunokája – aki Lázár János vadásztársa –  a Várnegyed előkelő részén, a Halászbástyához közeli Országház utcában, egy felújított műemléképületben bérel egy 117 négyzetméteres önkormányzati lakást, mindössze havi 71 ezer forintért.
Habsburg-Lotharingiai Mihály a Magyar Hírlapnak reagált cikkünkre. Azt mondta, az önkormányzatnak fizetett bérleti díj épp annyi, mint amennyit bárki más fizet ugyanennyi négyzetméterért ebben a kerületben. Csakhogy az általunk megnézett, az egyik legnagyobb ingatlanportál adati szerint ebben az utcában, illetve ezen a környéken hasonló méretű lakásokért akár a főherceg részére megállapított bérleti díj tízszeresét is elkérhetik. (…)”
(24.hu) 

Ez sem új keletű história, a tenyérbemászó pimaszsághoz a Mars fényszögeit lehet felemlegetni, de időközben 3-i kulminálással lett egy Merkur szextil Jupiterünk is, s a Habsburg-reakció ennek az egyébként nagyon jó fényszögnek a legpökhendibb, legcsúfabb megnyilvánulási formáját hozza. A Jupiter kvadrát Neptunt sem hagyhatjuk ki. 

 

02.02.” Az amerikai nagykövettel találkozott Orbán Viktor otthonában Orbán Viktor péntek reggel találkozott David B. Cornsteinnel, sajtóértesülések szerint otthonában fogadta a nagykövetet. Az Origo azt írta, a XII. kerület lakói figyeltek fel a péntek reggeli diplomáciai autókaravánra. Az egyik autón felismerték az Amerikai Egyesült Államok zászlaját. Az egyik járműben David B. Cornstein, az USA budapesti nagykövete utazott. A nagykövet és Orbán Viktor kormányfő négyszemközti megbeszélést folytatott, hogy miről volt szó, arról egyelőre nincsenek információk.”
(gondola.hu) 

A szokatlan helyszín és gesztus eléggé rejtélyes ahhoz, hogy nyomban a Jupiter kvadrát Neptunt vegyük elő, diplomáciai, nemzetközi vonatkozásai, valamint kaotikus/érthetetlen vonatkozásai miatt. 

 

02.02. „Törölte a budapesti látogatását a holland parlamenti küldöttség, mert az Orbán-kormány fogadni sem volt hajlandó a politikusait – Lemondta a budapesti útját az a holland parlamenti delegáció, amely a demokrácia helyzetéről akart tájékozódni Magyarországon – írja a hvg.hu. (…) A hágai parlamentben régóta téma Magyarország és Lengyelország az eljárás miatt, amelyet a lisszaboni szerződés 7. cikkelye alapján indítottak ellenük a jogállamiság elveinek a megsértéséért. (…) A hollandok – derült ki a Népszava pénteki cikkéből – két napon át tartózkodtak volna Budapesten, az pedig nem igaz, amit a kormányzati szócsőként működ Magyar Idők írt korábban, hogy a Sargentini-jelentésben szereplő kritikák igazságtartalmát akarták volna ellenőrizni. Az Orbán-kormány elzárkózásának az oka az egyszerű sértődöttség lehet. (…)”
(168 óra) 

A hivatkozás itt is a Jupiter kvadrát Neptun, de bizonyára meg kell említeni a Szaturnusz együttállás Plútót is, annál inkább, mert a Hold e napon érte el a két sorsbolygót. A hollandok pedig Rákok (e jegy uralkodója a Hold). 

 

02.03. „Karácsony Gergely nagyon megnyerte az előválasztást – Karácsony Gergely lesz az MSZP-Párbeszéd-DK főpolgármester-jelöltje, ugyanis hatalmas arányban, a szavazatok közel 80 százalékával megverte a szocialista Horváth Csabát a most lezárult előválasztáson.
34 214 szavazat érkezett az MSZP-Párbeszéd főpolgármesteri előválasztásán. Ebből 81 szavazat volt érvénytelen és 34 133 érvényes szavazat érkezett – jelentette be Szigeti Péter a szavazatszámláló bizottság nevében. A választást hatalmas előnnyel nyerte a Párbeszéd társelnöke, Zugló polgármestere, Karácsony Gergely. (…)”
(Index) 

Azon túl, hogy a dolgok mai állása szerint sikerült összehozni, hogy egy ellenzéki jelölt hívja ki Tarlóst, a várakozásoknál sokkal nagyobb volt a részvétel (lásd a kezdő cikket). Természetesen a Szaturnusz-Plútó, a Mars-Plútó kapcsolatoknak vezető szerepül van ebben, hiszen a Plútó az aktív tömeg. A Mars trigon Jupiter ugyancsak aktivizál, s a Szaturnusz szextil Neptun meg biztosítja a reményt, avagy az illúziókat (bár a Bak-Szaturnusz annál sokkal, de sokkal józanabb). Az Uránusz és Plútó kapcsolódása a Holdcsomókkal szintén jelez valamit: például azt, hogy sokan levonták a távolabbi és közelebbi múltban történtek tanulságait. 

 

GPS – Előretekintés a 2019.02.04-10. közötti hétre

Kiemelt dátum: február 4. a magyar katonai térképészet napja „…annak tiszteletére, hogy 1919. február 4-én alakult meg a Magyar katonai térképészeti csoport.
A 19. században több kísérlet is történt az önálló magyar topográfia megalakítására, de ez elől az osztrákok mindig elzárkóztak. …  A kiegyezés után a hadsereg és azon belül a térképészet közös lett, ugyanakkor Magyarországon csak polgári térképkiadók működtek, elsősorban Kogutowicz Manó, a világhírű geográfus és térképész, és Holzel Ede által alapított Magyar Földrajzi Intézet (1890).
Az I. világháború idején a hadi felmérés és térképezés, vagy a tábori kartográfia és nyomda területén találkozhatunk sok magyar névvel. Közülük többet a Magyar Katonai Térképészeti Csoport tagjaként az alapítók sorában tartunk számon. (…) Az 1918-as őszirózsás forradalom után Magyarország teljesen önálló, független állammá vált. Így mint önálló államnak létre kellett hoznia mindazokat az intézeteket, amelyek a kettős monarchiában közös intézményként szerepeltek. …”
(gportal.hu)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. február 1-től 28-ig
Nap: Vízöntő 11°49´ – Halak 10°6´
Merkur: Vízöntő 13°10´ – Halak 27°54´
Vénusz: Nyilas 26°40´ – Bak 29°11´
Mars: Kos 20°54´ – Bika 9°49´
Jupiter: Nyilas 17°47´ – 21°52´
Szaturnusz: Bak 14°58´ – 17°45´
Uránusz: Kos 28°52´ – 29°47´
Neptun: Halak 14°56´ – 15°56´
Plútó: Bak 21°38´ – 22°26´
Holdcsomó: Rák 25°56´ – 24°27´

 

A Hold a héten
Vízöntő 02.06. 3.01-ig
02.06. 3.01-től 02.08. 15.33-ig Halak
02.08. 05.33-tól Kos

Holdfázis: 02.04. 22 óra 3 perc újhold (Nap-Hold együttállás)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma ezen a héten még öt:

 1. 2018. július elejétől 2019.03.06-ig, mintegy 8 hónapig tart az Uránusz kvadrátja a két Holdcsomóhoz. Ennek jelentőségét kiemeli, hogy novemberig egyben az aktuális leszálló Holdcsomó ura is. (Novemberben jegyet vált a Holdcsomó a Rákba, csakhogy az Uránusz is visszahátrál néhány nap különbséggel a Kosba, tehát a kvadrát megmarad, de az, hogy a Holdcsomó ura lenne, már nem.) A múltban, az emberi jogi, szociális, tudományos, kulturális viszonyokban létrejött torzulások felismerése és korrigálása az üzenete ennek a fényszögnek. Hogy erre ki mennyire hallgat és mit cselekszik, az más kérdés.

 

 1. 2018.12.18-tól 2019. 02.17-ig tart: a Jupiter kvadrát Neptun – méghozzá első ízben, mert aztán sajnos lesz majd egy ennél is hosszabb szakasz, amikor ugyancsak folyamatosan fennáll majd a kvadrát. Ezek időtartamáról, pontos érvényesüléséről és jelentőségéről az éves előrejelzésben kicsit többet beszélek majd. A fényszög várható megnyilvánulása: Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik. Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is. A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

01.30-án pontos a Nap Merkur együttállás, fokozva a kommunikációt, különösen a vezető rétegek kommunikációját – e hétnek körülbelül a feléig.

 

02.03-án volt egzakt a Merkur szextil Jupiter, ami a hét első napjaiban még tart. Szellemi áramlatok megélénkülése. Tolerancia, derű, jóindulat jellemzi a fényszöget, csak sajnos rendkívül rövid az időtartama (hacsak nem pont itt retrográd és különösen lassú a Merkur), így sok eredményt nem lehet tőle várni.

 

02.02-re esett a csúcspontja a Vénusz trigon Uránusz fényszögnek, a hét felig érvényesül. Ötletesség, jó problémamegoldó készség, a művészi képességek, művészetek előtérbe kerülése jellemzik a periódust. Szociális érzékenység, kiegyenlítődésre törekvés szintén lehet a valóban pozitív olvasata. Pénzügyekben meglepő, elvileg előnyös fordulatok. Vadhajtásai közt az erőszakos népszerűség-hajhászást, az extrém megnyilvánulásokkal történő figyelemfelkeltést azért meg kell említeni. A szerelmi élet, ilyen motívumok feltűnő megélénkülése, az egyéni sorsokban hirtelen keletkező kapcsolatok, régiek felújítása, barátiból más minőségbe átcsapó viszony is szép számmal lehetséges. A nők egyenértékűségének kérdései is napirendre kerülhetnek, mégpedig harcos kiállással.

 

01.18-án volt a Vénusz trigon Mars csúcspontja. E hét közepéig még érződik. A konszenzuskészség a harciassággal kerül egymás mellett futó utakra, s mindig az a kérdés (jegyhelyzettől, illetve az egész konstellációtól függően), hogy összetalálkoznak-e egy szerencsés keveredéssel vagy párhuzamosan haladnak egy ideig, s szétválnak útjaik. Nagyon jó alkalmat teremthet a fényszög akkor is a megegyezésre, ha józan jegyekben vannak. Mindkét jelölő elég makacs tud lenni (figyelem! A Vénusz is!!), ilyenkor ez oldódik valamelyest. A rosszabb változatban nem oldódik, viszont úgy képes lenyomni a másik torkán valamit, amit az nemigen akart, hogy mégsem fullad meg tőle. Nyilvánvaló, hogy mundán (általános, nagyobb csoportokat, területeket érintő) értelmezésben a szexuál-jelölő mivoltukat nem domborítjuk ki, viszont kerülhetnek előtérbe olyan szimbolikus jelentőségű esetek, események, amelyek társadalmi szempontból is fontosak és aktuálisak.

 

01.31-én egzakt a Vénusz kvinkunx felszálló Holdcsomó, szigorú figyelmeztetéssel a karmikus feladatokra és adósságokra, a hét első napjaiban még érződő módon.

 

01.25-én volt pontos a Mars trigon Jupiter. Most már csak a hét első napjaiban számíthatunk rá.  A praktikus területekre nagyon jó hatással lehet. Szerencsés anyagi ügyekre utalhat úgy, hogy közben a mentális- spirituális vagy szellemi szempontok sem sikkadnak el. A kommunikáció, kapcsolatteremtés, forgalom terén eredmények az aktivitás miatt. Kiváló, bár sajnálatosan rövid időszak arra, hogy a jogsértések orvoslásra találjanak. Igazságosabb, nyíltabb viszonyok a jogban. Mindkét résztvevő bolygó idealista, tehát túlzásokkal is lehet számolni, amelyeket esetleg egy későbbi szakaszban (amikor már elmúlt ez a hatás) korrigálnak az illetékesek. Minden marsi tartalomnál gondolni kell az ingerelhetőség miatt a feszültebb állapotokra, vagyis minden jó hatása mellett is a kapkodástól, reflex-szerű cselekvéstől nemigen lehet mentesülni.

 

Az előző héten kezdődött, s persze a most tárgyalt hetet is átfogja a Mars együttállás Uránusz, ami majd 02.13-án lesz egzakt. (A Kosban) Mindkét bolygó jelöl energiát, nem is akármilyen mennyiségben és minőségben, s együttműködésük az ugyancsak erős energiákat hordozó jegyben figyelemre méltó. Mint oly sokszor, most is elmondható, hogy többféleképpen reagálnak az emberek az ilyen jelenségekre: van ahol az ellenkezőjébe fordul a dolog és éppen elerőtlenedés, fáradtság, enerváltság mutatkozik, míg másokat oly mértékben felvillanyoz a konstelláció, hogy nem tudják hirtelen hová tenni azt a temérdek energiát, amely felszabadul. Optimális esetben ilyenkor lehet gyorsan kivitelezhető ötleteket megvalósítani; gordiuszi csomókat elvágni, döntések halogatását befejezni és valamilyen határozott álláspontot elfoglalni, s így tovább. Más verzióban itt is a konfliktusokra, ideges ingerlékenységre, szóbeli, sőt: némelykor fizikai agresszióra kell számítani. Aki odafigyel és kordában tudja tartani saját feltörni készülő energiáit, az jól teszi ha mások hepciáskodását, szájalását, kötözködését, erőszakosságát nem szítja hanem csendben elmegy mellette. Nyugtatgatni sem érdemes ilyenkor a másik felet, mert annál jobban felhergeli magát és még agresszívebb lesz esetleg. Aki pedig rosszul tűri ezt az időszakot, de mégiscsak próbál feszültségeivel valamit kezdeni, beszerezhet például gyorsan egy boxzsákot, vagy eljár sürgősen edzeni.

 

02.02. volt a kulminálása a Mars kvadát Plútónak, amire a teljes héten át számíthatunk. Feszültségeket jelöl, amelyek jó része tömegeket is érint és aktivizál. Az egyéni életben is tapasztalható a fokozódó feszültség, türelmetlenség, intolerancia. Emiatt konfliktusok, kierőszakolt döntések, egyéb olyan zavarok keletkeznek, amelyek esetleg láncreakció-szerű további folyamatokat indítanak el. Számítani lehet tömeges balesetekre majd, s ilyenkor megszaporodnak az állatokkal kapcsolatos kínos vagy még annál is súlyosabb történések. Van ennek egy sokkal progresszívebb megnyilvánulási formája is: aktivitás, olyan energiák megmozgatása, amelyekkel nehéz problémák, válságok oldhatók meg.

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

02.07-én egzakt a Mars kvadrátja a Holdcsomókhoz, a szokásos jelentéstartalommal persze: figyelmeztetés a karmikus feladatok végzésére, eléggé figyelemreméltó formában ahhoz, hogy ne lehessen kikerülni.

 

02.08-án kulminál a Nap szextil Jupiter. Tolerancia, igazságosság, méltányosság, nagyvonalúság, amikre utal, s nemcsak az sajnálatos, hogy egy- másfél hétnél tovább nem terjed a hatóköre, hanem az is, hogy igazi tartalmai akkor jönnek ki, ha rásegítenek kissé, „magától” nem tud teljes keresztmetszetében hatni.

 

02.08-án esedékes a Merkur szextil Mars is: ügyes, élénk kommunikáció, diplomáciai elemek alkalmazásával, jó kontaktusteremtő- és meggyőző képesség. Gyors, néha kissé elhamarkodott döntések. Konfliktusok megoldása, vagy erre irányuló törekvés (kérdés: elegendő-e az idő a kifutásra). Sok jövés-menés, mozgékonyság jellemzi.

 

02.08. még egy egzakt fényszöget tartalmaz: a Merkur kvinkunx felszálló Holdcsomó hordoz információt karmikus tartozások és halasztást nem tűrő feladatokról.

 

02.09-én pontos a Merkur szextil Uránusz. E fényszög rövid időtartama ellenére is termékeny lehet, mert valóban megvalósítható ötleteket és azok elfogadható interpretálását jelenti. Felismeréseket, amelyek jól beépíthetők nagyobb egészbe. A kommunikációnak egy nagyon magas színvonalát, amikor a meggyőző erő szabadabban áramlik.

 

02.10-én jegyet vált a Merkur, 12 óra 10 perctől a Halakban halad tovább.

 

Mit sugall a következő hét konstellációja a 12 típus részére?

KOS

Sokat foglalkozik terveivel, amiken eleinte sokat változtat, de aztán sikerül összhangba hozni vágyait a külső körülményekkel, lehetőségekkel. Munkájában vagy munkahelyén váratlan esemény történhet, ami vegyes hatású, de a végkifejlete biztos, hogy jó lesz. Tanulmányokkal, külfölddel összefüggésben ugyancsak sikerekre számíthat, bár kisebb visszahatásokkal.

 

 

BIKA

Munkája, hivatása köti le figyelmét, annál inkább, mert jó lehetőségek nyílnak ezen a téren, s némi habozás után él is velük. Tanulmányokban, külföldi és társadalmi kapcsolatokban, rokonsága körében némi feszültség keletkezhet, amit igyekszik elsimítani, elég jó eredménnyel, még ha nem is elégedett vele. Társkapcsolata sem látszik túl stabilnak.

 

 

IKREK

Jobbnál jobb ötletek pattannak ki az agyából, de ezekkel egyelőre nem sok mindent tud kezdeni, mert a körülmények még nem értek meg hozzá. Jól teszi azonban, ha elraktározza őket, valószínűleg hamarosan sort keríthet rájuk. Társkapcsolatában előnyös változások várhatók. Nem minden látszik egyértelműnek ebben, de fontos, hogy bízzon bennük.

 

 

RÁK

Társkapcsolata elég sok feszültséggel terhelt, főleg azért, mert távlati elképzelései nem találnak megértésre (vagy fordítva: a társ elképzeléseit nem tudja lelkesen támogatni). Ha nem vetélkednek azon, hogy kinek lesz igaza, akkor konszenzusra tudnak jutni és minden rendben lesz. Munka, vagy kötelezettségek terén sikerélményekre és népszerűségre számíthat.

 

 

OROSZLÁN

Barátokkal, társkapcsolattal összefüggésben akadnak ismét bokros teendői. de lehet, hogy üzleti vállalkozáshoz keres társat. Szerződés, megállapodás fázisába is eljuthatnak, csak arra ügyeljen, hogy utólag ne bánkódjék azon, hogy nem gondolt át mindent alaposabban. Munkájával is sokat foglalkozik, s itt máris váratlan pozitív fordulatokra számíthat.

 

 

SZŰZ

Szívesen kiszaladna a világból és ha megteheti, akkor célszerű is beiktatnia egy spontán kirándulást, vagy váratlan szellemi kalandot, rögtön felpezsdülnek energiái és új erőre kap. Ne zavarja, hogy ilyesmiket nem szokott csinálni, épp ideje, hogy kipróbálja: milyen az, amikor a pillanat ihletére hallgat. Az sem baj, ha környezetéből sokan most még nem értik meg.

 

 

MÉRLEG

Most inkább magánéletével és belső életével van elfoglalva. Rájöhet egy sereg olyan dologra, amik segítik fejlődését, különösen miután feldolgozza ezek kellemetlenebb részleteit. Adminisztrációval, kommunikációval, kontaktusokkal, valamint munkájával kapcsolatban kissé vegyes, de túlnyomórészt kellemes benyomásokat szerez és okoz másoknak.

 

 

SKORPIÓ

Anyagi dolgaiban szerencsés fordulat következik be, bár némi bizonytalanság vagy zavar rejtőzhet a folyamatok mögött. Lehet, hogy csak túlságosan aggódik, esetleg nem minden körülmény felel meg tételesen a szabályoknak. Az otthon, család (ingatlan) területén kellemes időszak következik. Társkapcsolatában gyakorolhatja a rugalmasságot, alkalmazkodást.

 

 

NYILAS

Kissé zűrös időszak ígérkezik a jövő hétre a Nyilasok számára, de bízzunk benne, hogy kellőképpen lazán tudja venni, az élet természetes rendjeként. Bármelyik területet is nézzük, mindenütt megvannak a pozitívumok és ez a lényeg. Anyagiak, munka, otthon, család és a kommunikáció, kontaktusok, közlekedés (tanulás) látszik kiemelt területnek.

 

 

BAK

Eddig is elég szorgalmasnak bizonyult, mostanában pedig még fokozottabb aktivitásra sarkallja magát és szeretné, hogy ha a nap 24 óráját meg tudná kettőzni. Máskor a hivatás tölti be életét, most kivételesen nagyobb hangsúly esik a magánéletére. Tanulás, utazás, tájékozódás a világ dolgaiban, esetleg valamilyen hobbi – főleg ezek foglalkoztatják.

 

 

VÍZÖNTŐ

A Vízöntő havában érthető, hogy újragondolja helyét a világban, személyiségének alakulását, s azt, hogy mit tud rajta változtatni. Emellett persze más dolgokkal is foglalkozik, például az otthon, család, ingatlan ügyeivel, anyagiakkal, barátaival és valamilyen szellemi közösséggel. Nagyvonalú pártfogókra számíthat, vagy saját maga nyújt másoknak segítséget.

 

 

HALAK

Munkájában, szülői szerepében vagy szülőjével kapcsolatosan szerencsésnek mondhatja magát, de – jó szokása szerint – mégis aggodalmaskodik, hogy vajon így marad-e mindez. A buktatókkal valóban érdemes számolni, s minden eshetőséget érdemes figyelembe venni. Azonban célszerű szem előtt tartania azt is, hogy több az eredmény, mint a kudarc.

5. hét 2019. január 28 – február 3. 

Általános 

Visszapillantó a 2019.01.21-27. közötti hétre 

01.21. (01.20.) „Pert indított az Esterházy család alapítványa a közel 100 millió euró értékű Esterházy-kincsek tulajdonjogáért, miután a magyar állam megsértette a családdal kötött korábbi egyezséget, írja az Index. (…) A kincsek … a második világháború során erősen megrongálódtak, majd 1949-ben államosították őket. A rákövetkező évtizedekben az Iparművészeti Múzeum gondozta a műtárgyakat, ami konkrétan azt jelenti, hogy a restaurációkkal megmentette őket a pusztulástól. Ez utóbbi érv lehet a mostani per során is. (…)  döntött … a kormány 2013 nyarán, hogy a kincsek egy részét a nemrég felújított fertődi kastélyba szállítják. Ez ellen a szakma viszont határozottan tiltakozott, részben, mert szerintük többen láthatnák a gyűjteményt Budapesten, részben, mert a fertődi kastélyban nem megfelelőek a körülmények, nincs például modern, klimatizált kiállítóhely. A kormány a szakmai érvekkel nem törődve 2016-ban a gyűjtemény 70 darabját Fertődre szállíttatta, de ezeket azóta sem látta senki. A család 2013-ban jelezte, hogy tisztázná a kincsek jogi státuszát. (…) A per mellett most azért döntöttek, mert a fertődi költöztetéssel a magyar állam megsértette azt az 1923-as megállapodást a családdal, melyben Magyarország vállalta, hogy a gyűjtemény az Iparművészeti Múzeumban marad. Ráadásul beládázva a gyűjtemény nem is elérhető az érdeklődők számára.”

(hirklikk.hu) 

A történet folyama jó régre nyúlik vissza, most az aktuális rész-egységének publikálása a fő tétel. Ehhez a Merkur kvadrát Uránusz, együttállás Plútó és a régmúltra is utaló szembenállás felszálló Holdcsomó utal. A Vénusz trigon Mars, együttállás Jupiter és kvadrát Neptun a művészeti és egyéb értékekre, azok megőrzésére és a vitatott kezelésre utal. A Jupiter kvadrát Neptun pedig azt jelzi, hogy hosszabb szünet után ismét felszínre kerül a zavaros ügy, a szó szoros értelmében vett rejtett tényezőkkel egyetemben. 

 

01.21. „Bayer Zsolt megírta a bocsánatkérést, de nem adja oda Hadházy Ákosnak – Bocsánatkérésre kötelezte a bíróság, de polgári engedetlenséget fog alkalmazni, az iratot letétbe helyezi egy közjegyzőnél, és addig nem hozza nyilvánosságra, ameddig az országgyűlési képviselő nem kér bocsánatot Orbán Viktor miniszterelnöktől, és nem határolódik el az O1G logótól. (..:) ami az ellenzéki politikusok és az ő táboruknak a közösségteremtő emblémájává vált.”
(hvg.hu) 

Azt is bejelentette, hogy egyébként a 300.000 forintos kártérítést, amelyre ugyancsak kötelezték, ötforintosokban fogja kifizetni. A hét közepére Bayer részére több, mint 200 kiló adomány gyűlt össze ötforintosokból.

Ez a história sem új, ami a jogi eljárást illeti arra a Mars trigon Jupiter és a Jupiter kvadrát Neptun bőségesen elegendő hivatkozás, de a Nap kvadrát Uránuszt is meg lehet említeni a juszt is magatartás és arrogancia háttereként. 

 

01.22. „Ki a leggazdagabb? Összeszedtük a megyei jogú városok polgármestereinek vagyonnyilatkozatait – Huszonhárom polgármester vagyonnyilatkozatát gyűjtöttük össze, nem volt egyszerű. Az összesítésből sok minden kiderül, például, hogy ki a legszegényebb, és a ki adósodott el a legjobban.  A legtöbb be nem vallott jövedelmet az érdi polgármester produkálta, 2017-es vagyonnyilatkozatában mintegy évi 3,4 millió forintos jövedelmet mulasztott el bevallani – , de T. Mészáros András még enélkül is az egyik legvagyonosabb a megyei jogú városok polgármesterei közül. (…) Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen lehet a vagyoni helyzete egy átlagos megyés polgármesternek, illetve megválaszolható-e a kérdés: kik közülük a legvagyonosabbak? Mennyire reális pusztán a polgármesteri jövedelemből összegyűjteni egy jelentős, nagypolgári életvitelt lehetővé vagyont?

(…) A jelenlegi vagyonnyilatkozati rendszer lényege éppen ez a bizonytalanság. A nagyságrendek azonban orientálhatják a városi vezetők vagyonát illetően az adófizető állampolgárt. (…)”

(Átlátszó)

 

Ha valakit nagyon érdekelnek a precíz részletek, tájékozódhat a https://atlatszo.hu/2019/01/22/ki-a-leggazdagabb-osszeszedtuk-a-megyei-jogu-varosok-polgarmestereinek-vagyonnyilatkozatait/ linkkel elérhető igen hosszú, teljes cikkből.

A Merkur fentebb is hivatkozott megmozdulásai, a Vénusz (pénzügy) fényszögei és a Jupiter kvadrát Neptun mint zavaros ügyek felderítése mind megfellő kozmikus hátteret jelentenek.

 

 

01.22. „Megint sunyít az ügyészség? Vagy most Hadházyék sarkítanak? Megnéztük, kinek van igaza – Törvényesen járt-e el a közmédia székházánál történtek ügyében az ügyészség? Kinek van igaza? Hadházynak vagy az biztonságiaknak? Megpróbáltunk tiszta vizet önteni a pohárba. Több mint egy hónappal ezelőtt országgyűlési és Európa parlamenti képviselők bementek (behatoltak/bejutottak) az MTVA székházába, ahol többük ellen fizikai erőszakot alkalmaztak biztonsági őrök. A felek kölcsönösen feljelentették egymást. A Központi Nyomozó Főügyészség végül arra jutott, hogy az MTVA és a biztonsági őrök tevékenységében hiba nem volt, a képviselőkében annál inkább, ezért ismeretlen tettes ellen vizsgálatot indított. (…)”

(Magyar Narancs)

 

Természetesen sokkal hosszabb a cikk, ami erről az újabb bizarr ügyről szól, miután jogtalanságok sorát követték el a képviselőkkel szemben, ellenük indítanak eljárást. A Jupiter kvadrát Neptun egymagában elegendő lenne, de ott van mellette a Nap kvadrát Uránusz vége is, a Mars trigon Jupiter és kvadrát Szaturnusz.  

 

01.22. „Kedden az esti órákban a szokásosnál is nagyobb torlódás alakult ki a soproni határátkelőknél, elsősorban a klingenbachinál (kelénpatakinál), amely egy nagyszabású osztrák rendőri akciónak volt köszönhető. Az elsődleges sajtóinformációk szerint a kereső akció hátterében egy eisenstadti (kismartoni) emberrablás ügye van (…) 2019. január 22-én, 15.30-kor egy 88 éves nő a gondozójának a kíséretében sétált Eisenstadtban az Esterhazy utcában, a hegyi templom környékén. Az épület környékén az Esterhazy utca  29-es szám előtt hirtelen két fekete autó állt meg. Az egyik járműből egy  férfi és egy nő ugrott ki, míg a másikból egy nő. Az idős asszony gondozóját ellökték, majd a kiszemelt 88 éves hölgyet az egyik autóba ültették. Ezt követően nagy sebességgel távoztak az autókkal a helyszínről.

(…)

Nem megerősített lapinformációk szerint az is lehet, hogy nem a klasszikus értelemben vett emberrablás áll az ügy hátterében, hanem egy amolyan családi viszály, bár ezt a hivatalos rendőri szervek nem erősítették meg.

Érdekesség: Stefan Ottrubayt nagynénje, Esterházy Melinda – aki férje, Esterházy Pál 1989-es halála után a hercegi címet nem, csak a vagyont örökölte – 2000-ben bízta meg a 800 millió eurónál is többre taksált Esterházy-vagyon kezelésével, így egy tehetős családról van szó. Érdekes egybeesés illetve kapcsolódó magyar szál , hogy az Esterházy Alapítvány a múlt héten indított pert a magyar állam ellen a 20. század elején az Esterházy-család fraknói várából Budapestre átszállított 260 műtárgyért.”

(cyberpress.hu)

 

Mars kvadrát Szaturnusz (idős ember), Jupiter kvadrát Neptun, Uránusz kvadrát a Holdcsomókra, Plútó szembenállás Holdcsomó – a főbb tényezők a kozmikus háttérből. 

 

01.22. „Ezeket kéne kivizsgálni! A Momentum a Legfőbb Ügyészség járdájára festette fel a NER ügyeit – A Legfőbb Ügyészség épülete előtt akcióztak hétfőn este a Momentum aktivistái. Az épület előtti járdára azokat az ügyeket festették fel, amelyekkel szerintük foglalkoznia kéne az ügyészségnek az ellenzéki politikusok vegzálása helyett. (…)

A járdára végül egy igen tekintélyes lista került fel: magánrepülőzés, kopaszbalhé a választási irodánál, Paks 2, kamupártok működése, trafikmutyi, Farkas Flórián számonkérése, Kósa Lajos és a csengeri örökösnő esete, letelepedési kötvények, Rogán Antal ingatlanmutyijai, a lakástakarék megszüntetése, Vida Ildikó kitiltása Amerikából, TV2 eladása, a baltás gyilkos kiadatása, Kishantos beszántása, földmutyi, MNB-alapítványok működése, várbeli ingatlanok olcsó bérleti díja, az MTA függetlenségének megszüntetése, Tiborcz és Mészáros Lőrinc meggazdagodása, a CEU elüldözése, hajléktalanok vegzálása, Gundel-menza, Liget-projekt, tao-pénzek, Deutsch Tamás beléptetőkapui, CÖF támogatása közpénzből, ügynökakták, V. kerületi ingatlanmutyik és még sok egyéb más is.

Frissítés délben: a Momentum Mozgalom a Facebook oldalán osztotta meg, hogy elkezdték letakarítani a Legfőbb Ügyészség előtti járdát a felirataiktól.

Frissítés 15 órakor: Az ügyészség közleményt adott ki, amiben visszautasítják az igazságszolgáltatást ért politikai nyomásgyakorlást. Mint írják, a Momentum akciója köztisztasági szabálysértés megvalósítására lehet alkalmas, mivel a feliratokat vízzel nagyobbrészt el nem távolítható festékkel írták fel. (…)”

(Index)

 

Merkur kvadrát Uránusz, együttállás Plútó, szembenállás felszálló Holdcsomó, Jupiter kvadrát Neptun, Szaturnusz szextil Neptun. 

 

01.23. „Szerda este 6 órára hívtak össze demonstrációt az Ügyészség épülete elé. A több száz fősre duzzadó tömeg előtt felszólaló politikusok arról beszéltek: a hatalom szintet lépett azzal, hogy a politikusverő biztonságiak helyett az ártatlan képviselők felelősségét vizsgálja. A tüntetés vége után a résztvevők a Bajcsy-Zsilinszky úti felüljáróra vonultak, a rendőrök egy darabig hagyták, majd igazoltatták, és lekísérték őket.

(…)

Ismeretlen tettesek tüntetése Polt Péter Ügyészségénél címmel szerveztek a Facebookon demonstrációt a Legfőbb Ügyészség Markó utcai épülete elé szerda este 6 órára. Az eseményen sok MSZP-s zászlót lehet észrevenni, tudósítónk szerint a rendőri készültség komoly, a környező utcában is rendőrautók sorakoztak. (…) Véget értek a beszédek, a tüntetők a Bajcsy felé indultak … Kisebb tanácstalanság után a néhány száz fő a Bajcsy-Zsilinszky úti felüljáróhoz ment, majd újabb gondolkozás után a forgalmat blokkolva a felüljáró tetejére vonultak. A rendőrök egyelőre lezárták a felüljárót. A rendőrök igazoltatni kezdték a tömeget.

A tüntetők vezérszónokának tűnő emberhez egyszercsak a rendőrhadnagynő lépett oda, aki bejelentette, hogy mindannyiukkal szemben intézkedni kezdenek. Azzal, hogy az úttesten vonultak, elhagyták a rendezvény területét, amivel szabálysértést követtek el, és ezért feljelentés fog indulni minden jelenlévő ellen, mondta el a hadnagynő. A rendőrök ezután felszólították a helyszínen levő 50-60 tüntetőt, hogy a Lehel tér irányába hagyják el a felüljárót, mivel szabálysértést követnek el. Közben az a furcsa helyzet alakult ki, hogy a rendőrök éppen a felüljáró mindkét lejáratát elállták, ezért a tüntetők nem tudnak távozni. …”

(hvg.hu)

 

A gyér résztvevőjű megmozdulásokon úgy látszik, a rendőri intézkedésen volt a hangsúly. Ide a Mars aktivitására kell figyelnünk: a trigon Jupiter (pontos: 01.25.) és a kvadrát Szaturnusz (egzakt 01.21-én) bőségesen elegendő. Természetesen a hosszú járatú Jupiter kvadrát Neptunt ide éppúgy fel lehet sorakoztatni, mint sok más eseményhez, hiszen meghatározó fényszögnek számít ritkasága és időbeli elhúzódása miatt egyaránt. A zavaros vagy téves, nem egészen helyénvaló jogalkalmazást jelzi ebben az esetben. 

 

01.23. Megtalálták az Esterházy-vagyon kezelőjének anyját, akit kedden “elraboltak – Nem a klasszikus értelemben vett emberrablás történt, a háttérben családi viszály állhat. Az idős nő maga jelentkezett a rendőrségnél. (…) A Kronen Zeitung szerda délelőtt azt írta, az asszonyra ép és egészséges, a lányával van a tiroli síparadicsomban. (…)”

(hvg.hu)

 

A Jupiter kvadrát Neptun változatlanul jó magyarázattal szolgál, de egy Vénusz kvadrát Neptununk is van, amint a Szaturnusz szextil Neptun ugyancsak. 

 

01.24. „Sztrájk: leállt a munka az Audi győri telephelyén – Rendben megkezdődött az egyhetes sztrájk a győri Audi-gyárban, a teljes telephelyen megállt a munka – közölte a hvg.hu-val Szimacsek Tibor, az Audi Hungária Független Szakszervezet elnökségi tagja. Hozzátette: semmilyen probléma, rendbontás nem történt, a dolgozók nagyon fegyelmezettek.

Az Audi-dolgozók 18 százalékos béremelést akarnak 2019-re, hogy a győri fizetések ne legyenek ennyire lemaradva a Volkswagen-csoport más közép-európai gyárainak béreitől. (…)

(hvg.hu)

 

Mars trigon Jupiter (külföldi tulajdonú cég), kvadrát Szaturnusz és kezd életbe lépni a kvadrát Plútója is. A Jupiter kvadrát Neptun ugyancsak kapcsolódik.

 

 

01.24. „Megfagyott embert találtak ma reggel a Bosnyák téri buszmegállóban – A buszmegálló padja alá bújt be, ott találtak rá. Egy 40-45 év körüli férfi holttestét találtak meg csütörtökön reggel a Bosnyák téren. A vélhetően hajléktalan férfi holttestére a buszmegálló padja alatt találtak rá, már nem tudtak rajta segíteni, teljesen kihűlt.

(…)

Magyarországon 2018. szeptembere és 2019. január 19-e között 78-an haltak meg kihűlésben.

Karácsony előtt a katolikus egyház miskolci karitásza előtt fagyott meg egy 43 éves férfi …”

(168 óra)

 

Merkur kvadrát Szaturnusz, Mars kvadrát Szaturnusz, Jupiter kvadrát Neptun. 

 

01.24. „Benkő Tibor: Van elég orvos, a Honvédkórház sürgősségi ellátása biztosított – (…) Benkő Tibor honvédelmi miniszter elmondta: a 3,4 milliárd forintos beruházással 149 új, korszerű eszközt szereztek be, amiket 19 egészségügyi egységnél helyeznek el. Azt mondta, a beszerzés nagymértékben segíti a betegek gyógyítását, és örül, hogy a Honvédkórház a centrumkórházak között van, így érinti az egészségügy átfogó fejlesztése.

(…)

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere az eddigi egészségügyi fejlesztésekről azt mondta: a kormány az elmúlt években 500 milliárd forinttal fejlesztette a vidéki ellátórendszert, a hét elején Szombathelyen adtak át egy onkológiai centrumot, amivel a magyarországi regionális onkológiai központok fejlesztése befejeződött. A következő lépés a központi régió – benne Budapest – fejlesztése, ez az ellátórendszer 4 millió emberért felel. A központi régió fejlesztésénél négy centrumkórházat, 24 társkórházat és 32 járóbeteg-szakrendelőt hoznak létre. Erre tavalyelőtt 40, tavaly 30, idén 41,5 milliárd forintot fordítanak. (…)

(444.hu) 

 

01.26. „Honvédkórház – tényleg csak vészhelyzetben! – Csupán az úgynevezett katasztrófa-ellátást garantálja most a Honvédkórház sürgősségi centruma a megbízott osztályvezető szerint. A tárca szerint nem kell aggódni. Bár a hivatalos kormányzati kommunikáció szerint minden rendben a Honvédkórház sürgősségi és baleseti centrumában, a gyakorlatban most is csak a minimális, úgynevezett katasztrófa-ellátást garantálja az osztály helyzete – derül ki Burány Béla sürgősségi centrum osztályvezetésére benyújtott pályázatából. A megbízott osztályvezető szerint “e minimális működés” nem egyéb mint, hogy a “tömeges sérülttel” járó eseményeknél szükséges eljárásokat kórházi körülmények között alkalmazzák. Ebben két sarkalatos pontot tartanak szem előtt: az ellátók biztonságát, valamint az életmentést, a szerv-, illetve a végtagmentés, és a nagy fokú fájdalom enyhítését – azon esetekben amikor ez lehetséges. (…)”

(Népszava)

 

Akkor hát vajon kinek van igaza? Erről a tapasztalt betegek is tudnának mesélni. A Merkur kvadrát Uránusz, Mars kvadrát Szaturnusz, kvadrát Plútó, Jupiter kvadrát Neptun is hasonló kérdéseket vet fel. 

 

01.26. „Sztrájkot hirdetett a Tesco fizetéseket intéző győri központja – (…) a lánc még decemberben jelentette be, hogy a közép-európai piacok támogatására üzleti szolgáltatóközpontot hoz létre Budapesten, ami azzal jár, hogy a győri irodaközpont, ahol az összes magyarországi Tesco-dolgozó bérszámfejtését végzik, megszűnik, és csoportos létszámleépítésre kerül sor.

“Az érintettek számára az a legnehezebb, hogy a karácsony előtt váratlanul bejelentett átszervezés kapcsán semmilyen konkrétumot nem árultak el nekik, (…)

“Minden győri kollégánknak felajánlottuk annak lehetőségét, hogy az új központban, vagy a vállalat egyéb területein helyezkedjenek el. A cég és az érintett munkatársak közötti párbeszéd folyamatos, a lehetőségekhez mérten minden támogatást megadunk számukra ebben az időszakban is” – írta a társaság képviselője. A társaság azt is hangsúlyozta, hogy minden technikai háttér és emberi erőforrás adott ahhoz, hogy a fizetések utalása továbbra is időben megtörténjen.”

(hvg.hu)

 

A Merkur és Vénusz fényszögei a kereskedelmi vonatkozások, a Mars kvadrát Szaturnusz és a Jupiter kvadrát Neptun a sztrájk miatt jöhetnek szóba, de a Mars trigon Jupiter (külföldi lánc) és a Szaturnusz szextil Neptun is helyénvaló hivatkozás. 

 

GPS – Előretekintés a 2019.01.28-02.03. közötti hétre

 

Kiemelt dátum: január 29 Balassagyarmat, vagy a bátorság napja.

A balassagyarmati felkelés avagy csehkiverés 1919. január 29-én zajló, jórészt utcai harc volt a Balassagyarmatot elfoglaló csehszlovák erők és a felkelt városi polgárok, valamint az utóbbiakat támogató magyar katonák között. A csehek kiverése január 29-ének hajnalán indult, mikor a magyar erők behatoltak a város területére és megtámadták a csehek által birtokolt épületeket, amelyek között a legfontosabb a laktanya volt. A laktanya területén dúltak a legnagyobb harcok, amik egészen február 1-jéig eltartottak. A harcokban több ember, köztük a cseh parancsnok, Augustin Lauka is életét vesztette. A laktanyát végül a polgárok és a megérkező iglói géppuskások egységei foglalták el, ezzel pedig az egész várost visszafoglalták. A felkelők hősiessége elismeréseként, 2005-ben az Országgyűlés a Civitas Fortissima (legbátrabb város) címet adományozta Balassagyarmatnak.”

(Wikipédia)

 

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. január 1-től 31-ig (a február végéig érvényes  bolygóállásokat a következő héten adom meg).

 

Nap: Bak 10°16´ – Vízöntő 11°49´
Merkur: Nyilas 23°52´ – Vízöntő 13°10´
Vénusz: Skorpió 23°30´ – Nyilas 26°40´
Mars: Halak 29°58´ – Kos 20°54´
Jupiter: Nyilas 11°47´ – 17°47´
Szaturnusz: Bak 11°23´ – 14°58´
Uránusz: retrográd: Kos 28°37´ – direkt: 01.07. – Kos 28°52´
Neptun: Halak 14°5´ – 14°56´
Plútó: Bak 20°36´ – 21°38´
Holdcsomó: Rák 27°34´ – 25°56´

 

A Hold a héten
Skorpió 01.29. 15.32-ig
01.29. 15.32-től 02.01. 1.47 Nyilas
02.01. 1.47-től 02.03. 14.03-ig Bak
01.03. 14.03-tól Vízöntő

Holdfázis: az előző heti duplázáshoz képest erre a hétre nem maradt holdfázis.

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma ötre gyarapodott.

 1. 2018. július elejétől 2019.03.06-ig, mintegy 8 hónapig tart az Uránusz kvadrátja a két Holdcsomóhoz. Ennek jelentőségét kiemeli, hogy novemberig egyben az aktuális leszálló Holdcsomó ura is. (Novemberben jegyet vált a Holdcsomó a Rákba, csakhogy az Uránusz is visszahátrál néhány nap különbséggel a Kosba, tehát a kvadrát megmarad, de az, hogy a Holdcsomó ura lenne, már nem.) A múltban, az emberi jogi, szociális, tudományos, kulturális viszonyokban létrejött torzulások felismerése és korrigálása az üzenete ennek a fényszögnek. Hogy erre ki mennyire hallgat és mit cselekszik, az más kérdés.

 

 1. 2018.12.18-tól 2019. 02.17-ig tart: a Jupiter kvadrát Neptun – méghozzá első ízben, mert aztán sajnos lesz majd egy ennél is hosszabb szakasz, amikor ugyancsak folyamatosan fennáll majd a kvadrát. Ezek időtartamáról, pontos érvényesüléséről és jelentőségéről az éves előrejelzésben kicsit többet beszélek majd. A fényszög várható megnyilvánulása: Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik. Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is. A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 1. A Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl sem, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen a szereplése.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:

 

01.18-án volt a Vénusz trigon Mars csúcspontja. E hét közepéig még érződik. A konszenzuskészség a harciassággal kerül egymás mellett futó utakra, s mindig az a kérdés (jegyhelyzettől, illetve az egész konstellációtól függően), hogy összetalálkoznak-e egy szerencsés keveredéssel vagy párhuzamosan haladnak egy ideig, s szétválnak útjaik. Nagyon jó alkalmat teremthet a fényszög akkor is a megegyezésre, ha józan jegyekben vannak. Mindkét jelölő elég makacs tud lenni (figyelem! A Vénusz is!!), ilyenkor ez oldódik valamelyest. A rosszabb változatban nem oldódik, viszont úgy képes lenyomni a másik torkán valamit, amit az nemigen akart, hogy mégsem fullad meg tőle. Nyilvánvaló, hogy mundán (általános, nagyobb csoportokat, területeket érintő) értelmezésben a szexuál-jelölő mivoltukat nem domborítjuk ki, viszont kerülhetnek előtérbe olyan szimbolikus jelentőségű esetek, események, amelyek társadalmi szempontból is fontosak és aktuálisak.

 

01.25-én volt pontos a Mars trigon Jupiter. A teljes hét folyamán működik. A praktikus területekre nagyon jó hatással lehet. Szerencsés anyagi ügyekre utalhat úgy, hogy közben a mentális- spirituális vagy szellemi szempontok sem sikkadnak el. A kommunikáció, kapcsolatteremtés, forgalom terén eredmények az aktivitás miatt. Kiváló, bár sajnálatosan rövid időszak arra, hogy a jogsértések orvoslásra találjanak. Igazságosabb, nyíltabb viszonyok a jogban. Mindkét résztvevő bolygó idealista, tehát túlzásokkal is lehet számolni, amelyeket esetleg egy későbbi szakaszban (amikor már elmúlt ez a hatás) korrigálnak az illetékesek. Minden marsi tartalomnál gondolni kell az ingerelhetőség miatt a feszültebb állapotokra, vagyis minden jó hatása mellett is a kapkodástól, reflex-szerű cselekvéstől nemigen lehet mentesülni.

 

01.21-én kulminált a Mars kvadrát Szaturnusz. Egy-két napig tart a héten még a hatása. A „receptek” rettentő dolgokat mondanak erről a fényszögről, miszerint rabiátus, brutális, vérszomjas megnyilvánulásokra lehet számítani vele. Ha emberre vetítjük, akkor bizony kifejezetten jámbor és feltűnően szelíd egyedeket is találni ilyen fényszögekkel, azonban olyan erősek, hogy ezt a luxust megengedhetik maguknak. A szigorúság, önfegyelemre való törekvés, mértékletesség (legalább valamiben) sokkal inkább jellemző ezekben az esetekben. A tömegekre kivetíthető érvényesülésben inkább lehet számítani a gorombább megnyilvánulásokra, mivel a fokozott aktivitás energiája a szaturnuszi gátlások miatt hosszabb ideig nem talál esetleg kiutat, s annál nagyobb erővel érvényesül akkor, amikor valamerre kitör. Sajnos a konfliktusok, súlyos események, tragédiák bekövetkezése szinte elkerülhetetlenül együtt jár ezzel a fényszöggel. Jellegzetes baleset jelölő ez is. Az önpusztítás valamilyen formája ugyancsak megfogalmazható vele, akár nagyobb csoportokat érintő módon is (például háborús, konfliktusos helyzetekben).

 

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 

01.30-án pontos a Nap Merkur együttállás, fokozva a kommunikációt, különösen a vezető rétegek kommunikációját.

 

01.31-én egzakt a Vénusz kvinkunx felszálló Holdcsomó, szigorú figyelmeztetéssel a karmikus feladatokra.

 

01.31-én pontos (először) a Szaturnusz szextil Neptun is. Lásd a hosszú tendenciák között.

 

02.02. a csúcspontja a Vénusz trigon Uránusz fényszögnek. Ötletesség, jó problémamegoldó készség, a művészi képességek, művészetek előtérbe kerülése jellemzik a periódust. Szociális érzékenység, kiegyenlítődésre törekvés szintén lehet a valóban pozitív olvasata. Pénzügyekben meglepő, elvileg előnyös fordulatok. Vadhajtásai közt az erőszakos népszerűség-hajhászást, az extrém megnyilvánulásokkal történő figyelemfelkeltést azért meg kell említeni. A szerelmi élet, ilyen motívumok feltűnő megélénkülése, az egyéni sorsokban hirtelen keletkező kapcsolatok, régiek felújítása, barátiból más minőségbe átcsapó viszony is szép számmal lehetséges. A nők egyenértékűségének kérdései is napirendre kerülhetnek, mégpedig harcos kiállással.

 

02.02. a kulminálása a Mars kvadát Plútónak is. Feszültségeket jelöl, amelyek jó része tömegeket is érint és aktivizál. Az egyéni életben is tapasztalható a fokozódó feszültség, türelmetlenség, intolerancia. Emiatt konfliktusok, kierőszakolt döntések, egyéb olyan zavarok keletkeznek, amelyek esetleg láncreakció-szerű további folyamatokat indítanak el. Számítani lehet tömeges balesetekre majd, s ilyenkor megszaporodnak az állatokkal kapcsolatos kínos vagy még annál is súlyosabb történések. Van ennek egy sokkal progresszívebb megnyilvánulási formája is: aktivitás, olyan energiák megmozgatása, amelyekkel nehéz problémák, válságok oldhatók meg.

 

02.03-án egzakt a Merkur szextil Jupiter. Szellemi áramlatok megélénkülése. Tolerancia, derű, jóindulat jellemzi a fényszöget, csak sajnos rendkívül rövid az időtartama (hacsak nem pont itt retrográd és különösen lassú a Merkur), így sok eredményt nem lehet tőle várni.

 

02.03. utolsó perceiben jegyet vált a Vénusz. 23.25-től a Bakban halad tovább.

 

A hét végén valószínűleg már halványan kezd érződni a Nap szextil Jupiter (pontos: 02.08). Tolerancia, igazságosság, méltányosság, nagyvonalúság, amikre utal, s nemcsak az sajnálatos, hogy egy- másfél hétnél tovább nem terjed a hatóköre, hanem az is, hogy igazi tartalmai akkor jönnek ki, ha rásegítenek kissé, „magától” nem tud teljes keresztmetszetében hatni.

 

A hét legutolsó napjaiban kezdődik a Mars együttállás Uránusz, ami majd 02.13-án lesz egzakt. (A Kosban) Mindkét bolygó jelöl energiát, nem is akármilyen mennyiségben és minőségben, s együttműködésük az ugyancsak erős energiákat hordozó jegyben figyelemre méltó. Mint oly sokszor, most is elmondható, hogy többféleképpen reagálnak az emberek az ilyen jelenségekre: van ahol az ellenkezőjébe fordul a dolog és éppen elerőtlenedés, fáradtság, enerváltság mutatkozik, míg másokat oly mértékben felvillanyoz a konstelláció, hogy nem tudják hirtelen hová tenni azt a temérdek energiát, amely felszabadul. Optimális esetben ilyenkor lehet gyorsan kivitelezhető ötleteket megvalósítani; gordiuszi csomókat elvágni, döntések halogatását befejezni és valamilyen határozott álláspontot elfoglalni, s így tovább. Más verzióban itt is a konfliktusokra, ideges ingerlékenységre, szóbeli, sőt: némelykor fizikai agresszióra kell számítani. Aki odafigyel és kordában tudja tartani saját feltörni készülő energiáit, az jól teszi ha mások hepciáskodását, szájalását, kötözködését, erőszakosságát nem szítja hanem csendben elmegy mellette. Nyugtatgatni sem érdemes ilyenkor a másik felet, mert annál jobban felhergeli magát és még agresszívebb lesz esetleg. Aki pedig rosszul tűri ezt az időszakot, de mégiscsak próbál feszültségeivel valamit kezdeni, beszerezhet például gyorsan egy boxzsákot, vagy eljár sürgősen edzeni.

 

A hét utolsó harmadában elkezdődik a Mars kvadrátja a Holdcsomókhoz (pontos: 02.07). A szokásos jelentéstartalommal persze: figyelmeztetés a karmikus feladatok végzésére, eléggé figyelemreméltó formában ahhoz, hogy ne lehessen kikerülni.

 

 

 

A következő hét nyitó konstellációja bár érdekes, de sem nevezetes alakzatot, sem kirívó különlegességet nem tartalmaz6. Nézzük meg, a soron következő áramlatokat hogyan tudják az egyes típusok hasznosítani.

 

 

KOS

Újra kell gondolnia néhány elképzelését, ami egyáltalán nem baj, mert sokkal jobb dolog jöhet ki belőlük, mintha eredeti szándékai szerint alakultak volna. Munkájával vagy szülőjével, illetve szülői szerepével kapcsolatban jól teszi, ha inkább az intuíciójára hallgat, ahelyett, hogy a saját akaratát próbálná erőltetni, minden áron érvényre juttatni.

 

 

BIKA

Társával, vagy az Én és a Világ viszonyával összefüggésben (esetleg polgári peres eljárásban) nem tűnik túl szerencsésnek s következő hét, bár lehet, hogy csak túlságosan érzékenyen fogja fel a dolgokat, s ha előveszi szokott józanságát, eltűnnek a problémák. Belső fejlődésére, társadalmi kapcsolataira is szán elegendő időt és energiát, ami jó érzéssel tölti el.

 

 

IKREK

Egy kis zökkenő hátráltathatja munkájában, ami lehet futó betegség, kisebb változás, vagy csak egy érzelmi hullámvölgy. Társa igyekszik eloszlatni kedvetlenségét, ami nagyobb részt sikerül is. Az Ikrek is (akár a Kos) jobban teszi, ha intuíciójára hallgat, ahelyett, hogy kötné az ebet a karóhoz és saját elképzeléseit szeretné minden áron és tételesen megvalósítani.

 

 

RÁK

Gyereke, barátainak egyike, vagy vállalkozásával összefüggő személy, jelenség okoz kisebb érzelmi megrázkódtatást. Érdemes kicsit eltávolodnia a problémától és érzéseitől, mert lehet, hogy egyáltalán nem olyan horderejű az ügy, mint amennyire a lelkére veszi. Munkájában, párkapcsolatában, társadalmi kapcsolataiban sikerekre, kompenzációra számíthat.

 

 

OROSZLÁN

Az otthon, család, ingatlan tárgykörben megint egyszer egy kis visszaesés következik, valamiben elszámította magát, nem úgy jöttek be a dolgok, ahogyan szerette volna. Ezzel szemben barátaival, munkájában, vagy olyan területen, ahol a kreativitásnak van nagy szerepe annál jobban alakulhatnak ügyei, még akkor is, ha nincs 100 %-ig megelégedve velük.

 

 

SZŰZ

A kommunikáció, kontaktus, közlekedés, bürokrácia útvesztőiben kicsit elveszettnek érezheti magát, szerencsére csak rövid időre. Ráadásul más területeken bőven kap kárpótlást, akkor is, ha – mint mindenkinél – elég vegyes tendenciák érvényesülnek az otthon, család, gyerek, párkapcsolat és a munka dolgainál, de zömük pozitív, vagy ilyen irányba fordítható.

 

 

MÉRLEG

Az anyagiak terén adódnak kellemetlen percei, amelyek összefügghetnek gyerekével, vagy vállalkozással, illetve barátaival. Remélhetőleg szó nincs nagyobb horderejű dolgokról, csak váratlanul érheti az ilyen jellegű „támadás”. A kommunikációban, közlekedésben, esetleg tanulmányokban annál jobban alakulnak a dolgok, s társkapcsolata is jól kezelhető.

 

 

SKORPIÓ

A következő héten érzékenyebb lehet a szokottnál, ha sikerül távolságot tartania önmagától, akkor ezt jól tudja kezelni. Családtagjaival sem lesz kibékülve, mert nem úgy akarják látni a világot, ahogyan ő. Munkájában nagy aktivitást fejt ki, de ott is ügyelnie kell arra, hogy ne várjon el nagyobb mennyiségű és minőségű teljesítményt társaitól, mint amire képesek.

 

 

NYILAS

Maga sem tudja, mi baja is van, de időnként rá- rátör valami rosszkedv, hiányérzet, fájdalom. Ha nem találja okát, ne is keresse tovább, mert a végén még kivetíti környezetének némely tagjára, ami nem méltányos, s nem is reális. Máskülönben rendben folyik az élete, még ha itt-ott zökkenőkkel is, de azokat valószínűleg jól kezeli szokásos optimizmusával, derűjével.

 

 

BAK

Néhány elképzelését át kell gondolnia és alakítania, lehet, hogy azért, mert a környezete vagy társa nem ért vele egyet. Mindezt nem tudja könnyedén kezelni, pedig jobb lenne minél hamarabb belenyugodni illetve csak módosítani. Nem baj, ha nem minden úgy történik mindig, ahogy tételesen kigondolta és tényleg nem dől össze a világ egy kis változástól.

 

 

VÍZÖNTŐ

Munkájában nem tud úgy haladni ahogyan szeretne és az is előfordulhat, hogy kellemetlen visszajelzéseket kap a külvilágtól. Ne vegye a szívére túlságosan, nem lehet mindig mindenkinek eleget tenni. Egyéb életterületeken vegyes hatásokkal számolhat, amelyekből kihozhatja a lehető legjobb eredményt is, ha megőrzi a bizalmát, derűjét és lendületét.

 

HALAK

Tanulmányokkal, tágabb rokonsággal, külföldi- vagy/és társadalmi kapcsolatokkal összefüggésben kaphat olyan lelki terhet, amit esetleg megrázkódtatással is felér, pedig ha józanul nézi a dolgot, vagy később visszatekint, láthatja, hogy nem is volt olyan nagy horderejű. Munkájával, anyagi viszonyaival, terveivel akár már most is elégedett lehet.

4. hét 2019. január 21-27.

 Általános

 Visszapillantó a 2019.01.14-20. közötti hétre

 01.14. „A Karmelita épületegyüttes egykori refektóriumának egyedülálló, késő barokk freskóegyüttese áldozatul esett a sokmilliárdos felújításnak. Hosszú nyomozás után legalább annyit sikerült megtudnunk: a festést nem verték le, csak ismeretlen okokból lemázolták. – Egymástól függetlenül két „névtelensége megőrzését kérő” művészettörténész – ilyen is van már 2019-ben – jelezte az Indexnek, hogy értékes freskóegyüttes semmisülhetett meg a Karmelita épületegyüttes felújítása során.  Feltételezésüket az épület belsejéről megjelent fényképsorozatra, pontosabban annak egyik darabjára alapozták, amely az egykori refektóriumhoz nagyon hasonló teret mutatott.
(…)
Egész egyszerűen hihetetlennek tűnt, hogy egy olyan felújítás során, ahol csak a belsőépítészre majdnem 4 milliárd forint jut, az egész projekt végösszege pedig 16 milliárd forint körül járhat, tehát ahol tényleg nem számít a pénz, az épület belsejének pont a műemléki szempontból legnagyobb értéke tűnjön el. Éppen ezért nyomozni kezdtünk, kérdéseket küldtünk a Miniszterelnökségnek, valamint a felújítást tervező Zoboki Gábor építészirodájának, de informálisan is érdeklődtünk a történteket ismerő személyektől, hogy valóban megtörtént-e, amit a képek alapján csak sejteni lehet. És valóban. “A terem falképei a magyar késő barokk-klasszicista falképfestészet alkotásai közé tartoznak, amelyek restaurálható állapotban maradtak meg. A korábbi, 1957-58-ban és 1973-ban történt restauráláskor használt anyagok és festékek elöregedtek, színük elváltozott. A karmelita refektórium falképeit az épület jelenlegi helyreállítása során tisztították és konzerválták, ezt követően leragasztották, és elfedésével a terem egyszínű, fehér kifestést kapott – egyben biztosítva a műalkotások dokumentálását és megóvását az utókor számára.”
(…)
A miért és a kinek a döntése kérdésekre végül nem sikerült választ adnunk, egyik forrásunk így kérdezett vissza: „szerinted egy felújításnál, ahol négy miniszteri biztos sürgölődik, ahol a belsőépítész teamet háromszor cserélték, és ahol több fontosember járkál, mint ahány munkás, meg lehet egyáltalán mondani, hogy mit ki döntött el?” (…)”
(Index) 

A regnáló kormányhoz méltó barbár cselekedet nem ezen a héten történt, csak a nyilvánosságra kerülése.  Ehhez a Merkur együttállás Szaturnusz tökéletesen illeszkedik. Emellett persze a Nap együttállás Plútó, Merkur együttállás Plútó, Mars kvadrát Szaturnusz és a Jupiter kvadrát Neptun.

 

01.15. „Az MTVA-székházban éjszakázik Szél Bernadett és Hadházy Ákos, reggel híradóval jelentkeznek – Élőben jelentkezett be Facebookon Szél Bernadett és Hadházy Ákos. A két volt LMP-s képviselő ugyan találkozhatott Papp Dániel vezérigazgatóval, de igazi párbeszéd nem alakult ki a felek között. Hadházyék többek között az európai ügyészséggel kapcsolatos társadalmi célú hirdetésüket szeretnének eljuttatni az emberekhez, valamint el akarják érni, hogy a közmédiában (amely tavaly 50 milliárd forintos állami hirdetéspénzt zsebelt be) ellenzéki vélemények is elhangozhassanak. Szél Bernadett közvetíti élőben a fontosabb történéseket, a következő bejelentkezés reggel 7:30-kor várható.”
(Propeller)

 

A köz-tv élőben közvetítette, hogy a képviselők alszanak…. A reggeli sajtótájékoztató után meg nem engedték őket vissza, de aztán majd később mégis bekvártélyozzák magukat egy időre. Az újra induló képviselői akcióhoz a Merkur együttállás Szaturnusz, majd együttállás Plútó és a szextil Neptun egyaránt illeszkedik. A Vénusz trigon Mars, Mars trigon Jupiter, kvadrát Szaturnusz nemkülönben. Egy Neptununk már volt, a másik a Jupiter kvadrát Neptun – ami az élőben közvetített alvást illeti. 

 

01.15. Nagy Blanka kecskeméti gimnazista neve és szereplése egycsapásra bekerült a hazai köztudatba. Egy decemberi helyi tüntetésen szólalt fel először, s felszólalása nagy hullámokat vetett. (Megint egyszer latolgattam, hogy felvegyem-e annakidején a visszapillantóba, aztán kihagytam, s mint oly sokszor már, kiderült hamarosan, hogy az első sugallatra kellett volna hallgatnom.) Mindenekelőtt a kormánymédia ment neki és ráfogták, hogy három tárgyból bukásra áll és folyton hiányzik. A feltűnően heves reakciót az ellenzék úgy fordította le, hogy a kormány megijedt egy gimnazistától. (Van benne valami?) Most Bayer ment neki a maga minősíthetetlen stílusában, leprolizva és kreténezve a 18 éves lányt. Előzőleg a kormánysajtó hordott össze mindenféléket, hogy bukásra áll több tárgyból stb.

 

A Merkur és Vénusz aktuális fényszögei jelentik a „jogfolytonosságot a diáklány körüli csinnadrattához. 

 

01.15. Bejelentik, hogy mégis kap állami támogatást a Párbeszéd és a Momentum, de még nem jelentkezett náluk a pénz. 

Vénusz kvadrát Neptun, Jupiter kvadrát Neptun, Mars trigon Neptun – na melyik kerül ki győztesen?

 

01.16. Bejelentik, hogy mégis felfüggesztik az állami támogatás kifizetését a Párbeszédnek és a Momentumnak. 

Vénusz kvadrát Neptun, Jupiter kvadrát Neptun, Mars trigon Neptun – lám, még mindig nem tudni, melyik kerül ki győztesen. 

 

01.18. „Sztrájkoltak péntek délelőtt az Audi győri gyárában – Pénteken kilenc órától kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak az Audi Hungaria Zrt. győri gyárában – írja az MTI. Az Audi Hungária Független Szakszervezet (AHFSZ) azért hirdette meg a demonstrációt, mert nem sikerült megállapodni a 2019-es bérekről.
(…)
A sztrájkot az Audi teljes területére hirdették meg, amihez nem szakszervezeti tagok is csatlakozhatnak. Az AHFSZ-nek a honlapjuk szerint mintegy 8700 tagja van, a győri Audi mintegy 13 ezer embert foglalkoztat.”
(Index) 

Merkur együttállás Plútó e napon egzakt. A Nap kvadrát Uránusz másnap. Élénkül a Mars trigon Jupiter és a kvadrát Szaturnusz egyaránt. Az Uránusz Holdcsomókra vetett kvadrátja is kapcsolódhat a jelenséghez. 

 

01.18. „Szél Bernadett és Hadházy Ákos szünetet tartanak – Átmenetileg befejezte öt napja tartó akcióját az MTVA-székházban Szél Bernadett és Hadházy Ákos. A két független országgyűlési képviselő a hét elején ment be ismét a köztévé épületébe, hogy közérdekű hirdetésüket átadják és beszéljenek az MTVA vezetőjével. A képviselők azt mondták: részleges sikereket értek el, de azt ígérték, később visszatérnek még.

 „Országgyűlési képviselőket nem lehet kirúgni a közmédiából. Minket nem lehet ajtón keresztül kidobni. Nekünk itt helyünk van, mert ennek az országnak a megválasztott képviselői vagyunk. Innentől kezdve ez egy önbecsülési kérdés is, nekünk és mindenkinek, aki az ellenzéknek a része. Követeljük, hogy a mi gondolataink pontos, tárgyilagos és pártatlan formában közlésre kerülhessenek a magyar médiában. Mi ezért küzdünk. A küzdelmet elkezdtük, folytatni fogjuk, és ezt akkor fogjuk abbahagyni, amikor itt, ebben a házban mögöttünk mindenkinek helye lesz” – fogalmazott Szél Bernadett a tévészákház épülete előtt tartott sajtótájékoztatóján.”
(Hírtv) 

Vénusz trigon Mars, és életbe lép ekkorra a Vénusz együttállás Jupiter. Mars trigon Jupiter. Jupiter kvadrát Neptun (titkok és talányok – Hadházy nyilatkozik, hogy van még bőven a tarsolyában ötlet, de eszében sincs nyilvánosságra hozni). 

 

01.19. „Álljon le az ország” – ez az aktuális jelszava a megmozdulásoknak. A fővárosban és csaknem 60 vidéki városban, s további külföldi helyszíneken tartottak szakszervezetek, civilek és politikai pártok demonstrációt a rabszolgatörvény miatt. Sok helyen félpályás útlezárás töltötte be ugyanezt a funkciót. Budapesten ezúttal nem gyűlt össze nagy tömeg, de a vidéki helyszíneken nagy aktivitás mutatkozott. Az összes megyeszékhelyen, s további településeken zajlottak az események. Kiemelkedő volt a tatbányai rendezvény, amelyen az egyik helyi felszólaló megemlítette, hogy kereken száz évvel ez előtt, 1919 szeptember 6-án bányásztüntetés volt – a 8 órás munkaidő érdekében. (Csendőrsortűz végzett több tüntetővel és innen ered a magyar bányásznap időpontja.) 

A Merkur együttállás Plútó önmagában is jelezhetné például a közlekedés átmeneti megbénulását, de persze bőven van indulatokat jelző fényszögünk is (Nap kvadrát Uránusz, Vénusz kvadrát Neptun, Mars kvadrát Szaturnusz, Jupiter kvadrát Neptun), amint a lengéscsillapításra alkalmas harmonikusnak tekintett aspektusunk is (Vénusz trigon Mars, együttállás Jupiter, Mars trigon Jupiter). Továbbra is megmaradt tehát a demonstrációk többé-kevésbé békés jellege.

 

01.20. „A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztálya életveszélyt okozó testi sértés bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vett egy 44 éves férfit. A nyomozás adatai szerint a gyanúsított 2019. január 18-án 15 óra körül dunavecsei otthonában a vele azonos címen, de külön lakrészben lakó szomszédja arcát megvágta egy láncfűrésszel. A sértett – az elsődleges orvosi vélemény alapján – súlyos sérülést szenvedett. A bántalmazás módja és az elkövetés eszköze miatt a gyanúsított súlyosabb sérülést is okozhatott volna a férfinak. A megyeszékhelyi nyomozók előterjesztést tettek a gyanúsított letartóztatásának indítványozására.

(police.hu)

 

Ennek a rémes eseménynek a hátteréhez a Nap kvadrát Uránuszt, Merkur együttáőllás Plútót, Vénusz kvadrát Neptunt és főleg a Mars kvadrát Szaturnuszt tudom kiemelni, azzal a szokásos megjegyzéssel, hogy az érintettek személyi horoszkópjánál kellene elsősorban keresni a hivatkozásokat, de az általános konstellációba is belefér az agresszió.

 

 

 GPS – Előretekintés a 2019.01.21-27. közötti hétre

Kiemelt dátum: január 21. a mókusok világnapja.

„Világ mókusai, ölelkezzetek! Január 21. ugyanis az Egyesült Államokban az ölelkezés és a mókusok világnapja. Nem is csoda, hogy ezek az akrobatikus ügyességű fára mászó, bájos, mogyoró- és diózabáló rágcsálók külön napot kaptak! Ki ne derülne fel, ha megpillant egy vörös, bozontos farkú, pamacsfülű lényt, ha a nálunk élő mókusra gondolunk? Lehet persze szürke, barna, csíkos – ahányféle mókus van csak a világon, annyifélének örülhetünk.

De hogyan is zajlik az ünneplés? Az Észak-Karolina államban élő 28 éves Christy Hargrove vadőr 2001-ben elindított mozgalma, a Squirrel Appreciation Day alapvetése szerint ilyenkor egyedileg vagy közösen is lehet ünnepelni, és szinte bármivel, ami a mókusokról szól. Ha lakik a közelünkben ilyen kis jószág, egy kis extra finomság kihelyezésével, ha meg nem, akkor azzal, hogy megtanulunk valami újat erről a helyes állatkáról. De akár családi mókusnapot is rendezhetünk a gyerekekkel.

Remek ötlet, sőt, a legjobb az lenne, ha minden állatfaj kapna egy napot! …”

(24.hu, 2011.)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. január 1-től 31-ig

Nap: Bak 10°16´ – Vízöntő 11°49´
Merkur: Nyilas 23°52´ – Vízöntő 13°10´
Vénusz: Skorpió 23°30´ – Nyilas 26°40´
Mars: Halak 29°58´ – Kos 20°54´
Jupiter: Nyilas 11°47´ – 17°47´
Szaturnusz: Bak 11°23´ – 14°58´
Uránusz: retrográd: Kos 28°37´ – direkt: 01.07. – Kos 28°52´
Neptun: Halak 14°5´ – 14°56´
Plútó: Bak 20°36´ – 21°38´
Holdcsomó: Rák 27°34´ – 25°56´

 

A Hold a héten
Rák 01.21. 4.54-ig
01.21. 4.54-től 01.23. 4.22-ig Oroszlán
01.23. 4.22-től 01.25. 5.02-ig Szűz
01.25. 5.02-től 01.27. 8.30-ig Mérleg
01.27. 8.30-tól Skorpió

Holdfázis: erre a hétre kettő esik:
01.21. 6 óra 15 perc telihold (Nap-Hold szembenállás)
01.27. 22 óra 10 perc első negyed (Nap kvadrát Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma négy, de a hét végétől ötre fog szaporodni.

 

 1. 2018. július elejétől 2019.03.06-ig, mintegy 8 hónapig tart az Uránusz kvadrátja a két Holdcsomóhoz. Ennek jelentőségét kiemeli, hogy novemberig egyben az aktuális leszálló Holdcsomó ura is. (Novemberben jegyet vált a Holdcsomó a Rákba, csakhogy az Uránusz is visszahátrál néhány nap különbséggel a Kosba, tehát a kvadrát megmarad, de az, hogy a Holdcsomó ura lenne, már nem.) A múltban, az emberi jogi, szociális, tudományos, kulturális viszonyokban létrejött torzulások felismerése és korrigálása az üzenete ennek a fényszögnek. Hogy erre ki mennyire hallgat és mit cselekszik, az más kérdés.

 

 1. 2018.12.18-tól 2019. 02.17-ig tart: a Jupiter kvadrát Neptun – méghozzá első ízben, mert aztán sajnos lesz majd egy ennél is hosszabb szakasz, amikor ugyancsak folyamatosan fennáll majd a kvadrát. Ezek időtartamáról, pontos érvényesüléséről és jelentőségéről az éves előrejelzésben kicsit többet beszélek majd. A fényszög várható megnyilvánulása: Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik. Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is. A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:  

Ismét együttállásba került a Nap a Merkurral fokozva a kommunikációt, különösen a vezető rétegek kommunikációját. (Egzakt 01.30-án.) 

01.19-én volt pontos a Nap kvadrát Uránusz. Még két-három napig érvényesül. A Nap a hatalom, az Uránusz az a korlátokat nem tűrő függetlenség, amely már csak azért is szembeszegül a hatalommal. Következésképpen feszültségek, robbanásszerű, extrém események várhatók hátrányos kapcsolódásukról. Kompromisszumkötésre való képtelenség. Megígért és visszavont támogatás, vagy olyan feltételek szabása, amelyek elfogadhatatlanok. Kellemetlen meglepetések. A modern technikával összefüggő zavarokat ugyancsak lehet kalkulálni.

 

01.17-én kulminált a Nap szembenállás felszálló Holdcsomó tendenciája, ami a hét elején még érződhet. Természetesen a karmikus feladatokra irányított figyelem, az ezekre fókuszálás a lényege, ráerősítve a nagyon markáns és igen hosszú ideig érvényesülő Plútó szembenállás Holdcsomóra – persze, hiszen együtt állnak most ők ketten.

 

A Merkur együttállás Plútó 18-án volt pontos, a hét első napjaiban kell még vele számolni. E két bolygó találkozása a kommunikáció, közlekedés területén jelez zavarokat. Összeomlik az internet egy része, vagy/és néhány számítógépes rendszer, a telefonok nem működnek, téves kommunikáció folyik az emberek között, türelmetlenség, idegesség, a merkuri területeken (minden olyan területen, ahol bármilyen forgalom zajlik, mint pl. a kereskedelemben, vagy olyan helyeken ahol ügyintézés folyik, oktatásban stb.) Sok baleset, úti kellemetlenség, tömegeket érintő közlekedési anomália fordul elő. Rokonságon belüli konfliktusok, jogi ügyekkel, s orvosokkal kapcsolatos kirívó események is kalkulálhatók, s ezeknek olyan hatása, ami túlmutat egy egyéni problémakörön, hiszen a Plútó olyan tömeghatásokat jelöl, amelyek nagyobb dimenziókra vonatkoznak, s láncreakció-szerű folyamatokat indítanak el.

 

01.18-án volt a Vénusz trigon Mars csúcspontja. Egész héten tart, sőt a hónap végéig. A konszenzuskészség a harciassággal kerül egymás mellett futó utakra, s mindig az a kérdés (jegyhelyzettől, illetve az egész konstellációtól függően), hogy összetalálkoznak-e egy szerencsés keveredéssel vagy párhuzamosan haladnak egy ideig, s szétválnak útjaik. Nagyon jó alkalmat teremthet a fényszög akkor is a megegyezésre, ha józan jegyekben vannak. Mindkét jelölő elég makacs tud lenni (figyelem! A Vénusz is!!), ilyenkor ez oldódik valamelyest. A rosszabb változatban nem oldódik, viszont úgy képes lenyomni a másik torkán valamit, amit az nemigen akart, hogy mégsem fullad meg tőle. Nyilvánvaló, hogy mundán (általános, nagyobb csoportokat, területeket érintő) értelmezésben a szexuál-jelölő mivoltukat nem domborítjuk ki, viszont kerülhetnek előtérbe olyan szimbolikus jelentőségű esetek, események, amelyek társadalmi szempontból is fontosak és aktuálisak.

 

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

01.21-én pontos a Vénusz kvadrát Neptun. A kapcsolatokban, viszonyokban fennálló zavarok, érthetetlen események, csalás, becsapás, tudatos, vagy nem szándékos félrevezetés, tévedés lehet a tartalma. Bár rövid ideig (4-5-6 napig) tart, de ez egyáltalán nem zárja ki a komoly következményeket vegyünk például csak egy kiderülő csalást, akár köz, akár magánügyben. Pénzügyekben csalás, tévedés, vagy másfajta zavarok.

 

Szintén 01.21-én kulminál a Mars kvadrát Szaturnusz. A „receptek” rettentő dolgokat mondanak erről a fényszögről, miszerint rabiátus, brutális, vérszomjas megnyilvánulásokra lehet számítani vele. Ha emberre vetítjük, akkor bizony kifejezetten jámbor és feltűnően szelíd egyedeket is találni ilyen fényszögekkel, azonban olyan erősek, hogy ezt a luxust megengedhetik maguknak. A szigorúság, önfegyelemre való törekvés, mértékletesség (legalább valamiben) sokkal inkább jellemző ezekben az esetekben. A tömegekre kivetíthető érvényesülésben inkább lehet számítani a gorombább megnyilvánulásokra, mivel a fokozott aktivitás energiája a szaturnuszi gátlások miatt hosszabb ideig nem talál esetleg kiutat, s annál nagyobb erővel érvényesül akkor, amikor valamerre kitör. Sajnos a konfliktusok, súlyos események, tragédiák bekövetkezése szinte elkerülhetetlenül együtt jár ezzel a fényszöggel. Jellegzetes baleset jelölő ez is. Az önpusztítás valamilyen formája ugyancsak megfogalmazható vele, akár nagyobb csoportokat érintő módon is (például háborús, konfliktusos helyzetekben).

 

01.22-én a Merkur szemben áll a felszálló Holdcsomóval. A távoli előzményekről szóló információk felszínre kerülése a tartalma.

 

Ugyancsak 01.22-én egzakt a Vénusz együttállás Jupiter. Kellemes időtöltés, kapcsolatépítés, jóindulat, tolerancia, konszenzusra való készség. A kulturális élet megélénkülése vagy ilyen jellegű hangsúlyos események. Az igazságosság, törvényesség szempontjainak fokozott figyelembe vétele vagy hangsúlyozása. Ez a helyzet csökkentheti a vele egyidejűleg fennálló keményebb, diszharmonikus folyamatokat.

Hátránya lehet viszont a felületes látásmód, ennek alapján mindenféle követelések (alappal, vagy – még inkább – anélkül), a túlzások és így tovább. Nem zárható ki a machiavellisztikus magatartás, gátlástalanság sem! Az égen szép, látványos jelenség minden Vénusz-Jupiter együttállás (ami évente rendszeresen bekövetkezik amúgy, vagyis önmagában cseppet sem ritka), de a kivetülése korántsem garantált, hogy olyan nagyon esztétikusra sikeredik.

 

01.23-án kulminál a Merkur kvadrát Uránusz. Mindkét égitest utal az idegekre. Az Uránusz a kirobbanó energia – adjuk össze csak ezt a két tényezőt, máris el tudjuk képzelni, hogy a feszült idegállapot (ami egyébként még szelídebb fényszögüknél is értelmezhető) mindenképpen jellemzi a konstellációt. Számítani lehet ezen felül váratlan fordulatokra minden olyan ügyben, ami a Merkurhoz vagy Uránuszhoz köthető: kommunikáció, irományok, tanulmányok, utazás, modern technika, baráti kapcsolatok, támogatás, segítség stb.

 

01.24-én jegyet vált a Merkur, 6 óra 25-től a Vízöntőben halad tovább.

 

01.25-én pontos a Mars trigon Jupiter. A praktikus területekre nagyon jó hatással lehet. Szerencsés anyagi ügyekre utalhat úgy, hogy közben a mentális- spirituális vagy szellemi szempontok sem sikkadnak el. A kommunikáció, kapcsolatteremtés, forgalom terén eredmények az aktivitás miatt. Kiváló, bár sajnálatosan rövid időszak arra, hogy a jogsértések orvoslásra találjanak. Igazságosabb, nyíltabb viszonyok a jogban. Mindkét résztvevő bolygó idealista, tehát túlzásokkal is lehet számolni, amelyeket esetleg egy későbbi szakaszban (amikor már elmúlt ez a hatás) korrigálnak az illetékesek. Minden marsi tartalomnál gondolni kell az ingerelhetőség miatt a feszültebb állapotokra, vagyis minden jó hatása mellett is a kapkodástól, reflex-szerű cselekvéstől nemigen lehet mentesülni.

 

A hét utolsó harmadától indul a Mars kvadrátja a Plútóval (pontos: 02.02.) Feszültségeket jelöl, amelyek jó része tömegeket is érint és aktivizál. Az egyéni életben is tapasztalható a fokozódó feszültség, türelmetlenség, intolerancia. Emiatt konfliktusok, kierőszakolt döntések, egyéb olyan zavarok keletkeznek, amelyek esetleg láncreakció-szerű további folyamatokat indítanak el. Számítani lehet tömeges balesetekre majd, s ilyenkor megszaporodnak az állatokkal kapcsolatos kínos vagy még annál is súlyosabb történések. Van ennek egy sokkal progresszívebb megnyilvánulási formája is: aktivitás, olyan energiák megmozgatása, amelyekkel nehéz problémák, válságok oldhatók meg.

 

A hét végén kezdődik egy mértéktelenül elnyúló fényszög, a Szaturnusz együttállás Plútó (ez lesz most az ötödik hosszú idejű aspektus). 2019.01.27-től 2020.12.26-ig hatókörben marad, mert kétszer is pont úgy alakul a Szaturnusz retrograditása, hogy megtartja a maximum 7-8 fok távolságot. Egzakt együttállásuk 2020. februárjában esedékes.

Ez a kapcsolódás ritkán fordul elő, persze nem éri el egy Uránusz-Plútó 112 illetve 140 éves, vagy az Uránusz-Neptun 170, avagy a Neptun-Plútó 480 éves periodicitását. A Szaturnusz-Plútó együttállás 31-36 éven belüli intervallumban következik be aszerint, hogy a Plútó aktuális haladási sebessége lassú-e vagy gyors. Most még a gyors szakaszában jár, ezért a megelőző hasonló konstelláció 1984-ben, 36 évvel ez előtt volt a Mérlegben, azt megelőzően pedig – ugyancsak 36 év különbséggel – 1948-ban az Oroszlánban.

 

Akinek az egyéni képletében szerepel, annak természetesen jelentős lesz az ismétlődés és mundán (az egész világot érintő) szempontból sem elhanyagolható, hiszen a két sorsbolygó találkozik össze. Önmagában kifejtett hatását azonban ne becsüljük túl sem, mert – túl azon, hogy az igazán hosszú periodicitású tényezők mellett van nem jelentéktelen szerepe – több körülménynek kell összetalálkoznia ahhoz, hogy sorsfordító jelentőségű legyen a szereplése.

 

Mindenesetre az egyéni karma és a világkarma jelölőjének bármilyen fényszögben való találkozása biztos, hogy kiemeli a sors működésének jelentőségét. Ahány jegyben történik a konjunkció, annyiféleképpen mutatkozik meg. A mostanit megelőző Bak együttállás 1517-ben volt, december 30-án, elég közel a Luther által elindított reformáció mozgalom keletkezéséhez (10.30.)  A Bakban az ideológiai- politikai áramlatok feszülése és újjászületése bízvást megfogalmazható. Mindenképpen jelent olyan krízis-időszakot, ami valamilyen más minőség létrehozásához szükséges (lásd akár az 1984-es vagy az 1948-as éveket, mindkettő fordulatot szült az aktuálpolitikában).

 

A tömegeket érintő társadalmi ügyek felszínre kerülése, az ezekkel összefüggő aktivitás növekedése feltétlenül várható. Komolyság, felelősségtudat, ugyanakkor erős érvényesülési, egyes csoportoknál érdekérvényesítése törekvések is. A küldetéstudat erősbödése ugyancsak várható, kérdés, hogy milyen kifutással.

Nagy energiák keletkeznek egy ilyen konstellációnál, megint csak felvetve a kérdést: hogyan használják fel az érintettek vagy az emberiség, az építő vagy a romboló hatásokból lesz-e több, meg lehet-e valósítani azt az ideális változatot, amely összeadja a Plútó romboló és a Szaturnusz építő aktivitását. Minden építkezést valamilyen mérvű rombolás előz meg, erre kiválóan alkalmas egy ilyen együttállás. Megtisztítani szennyezett részeket és új minőséget létrehozni.

Óriási feszültség és óriási önuralom jellemezheti a periódust. Fáradhatatlan tevékenység, amely nem enged kibúvót, akit csak lehet, mindenkit bevon aktívan vagy passzívan a történésekbe.

 

A negatív megnyilvánulási forma, vagy kifejlet sem kizárható, különösen akkor, ha az egyén vagy kisebb-nagyobb csoportok ellenállnak a változásnak, annak, amit indukál ez  a Bak Szaturnusz-Plútó együttállás. Ez esetben nem elkerülhetők akár a tragédiák sem (a Krakatau 1883-as kitörése Bika-Ikrek együttállás mellett esett meg), illetve olyan társadalmi- történelmi események, amelyek sodorják magukkal az egyént és kivédhetetlen láncreakciószerű folyamatokat indítanak el (1948 Oroszlán együttállás: Izrael állam megalakulása, a palesztinok hátrányára).

Tisztességtelen cselekmények, meg nem értett világmegváltó, vagy/és önpusztító motívumok uralhatják el azt a terepet, ahol nem talál progresszív levezetést az a hallatlan erő, amit ez a konstelláció jelez.

 

 

A hétnyitó bolygóállás azért figyelemre méltó, mert a Hold a felszálló, a Szaturnusz pedig a leszálló Holdcsomó jegyében van, miután ők ketten az urai is az illetékes jegyeknek. Mindez egybeesik a Szaturnusz együttállás Plútó kezdetével, ami arra is ráirányítja a figyelmet, hogy a jelenlegi kombinációban szereplő Szaturnusz egyúttal az aktuális leszálló Holdcsomónak az ura, vagyis igen sok köze van a göngyölődő és sokáig meg nem oldott karmikus feladatokhoz.

 

Na de most szakadjunk el az általános értelmezésektől és nézzük meg, hogy vajon az egyén szempontjából mit jelenthet mindez, persze a 12 típusra vetítve.

KOS
Család, gyerekvállalás vagy gyerekekkel kapcsolatos történések, problémák foglalkoztatják, nem hagyva érintetlenül természetesen az önérvényesítés, munka- karrier területét sem. A hátráltatás, kényszerű lassítás bízvást megfogalmazható, de könnyedén be tudja majd hozni lemaradásait. Tanulmányokkal, külföldi kapcsolatokkal összefüggésben sikerek várják.

 

BIKA
Váratlan fordulatok, vagy önnön váratlan ötletei okoznak meglepetést környezetének vagy saját magának. Más következményekkel is kell számolni: az otthon, család, rokonság körében bekövetkező kisebb-nagyobb változások formájában. Szélesebb társadalmi kapcsolataiban néhány tényező ugyancsak változhat, ami meggondolásra készteti a szerepvállalásban.

 

IKREK
A kommunikáció most megint akadozhat, megbánthat embereket vagy mások bántják meg őt. Lehet, hogy elvesznek küldeményei, s a közlekedésben ugyancsak akadhatnak kellemetlenségei. Munkájában valamennyire tisztázódnak az erővonalak, kicsit csökken a terhelése. Társkapcsolata jól alakul, bár maradnak- akadnak benne tisztázatlan motívumok.

 

RÁK
Anyagi ügyeivel kénytelen foglalkozni és nem kifejezetten kellemes módon. Esetleg társkapcsolatát is befolyásolja ez, mindenesetre nem tesz jót ennek az életterületnek sem. Emellett sokat javíthat az állapotokon, empátiáját, intuícióját aktivizálva. Munkájában vagy más jellegű kötelezettségeinek teljesítésében sikereket ér el, amik kárpótolják a többiért.

 

OROSZLÁN
Nem valószínű, hogy túl jó hangulata lesz a következő héten, esetleg egészségi állapotában is történhet némi visszaesés, vagy elkap egy fertőzést. Persze ez befolyásolja munkateljesítményét is. Gyerekekkel, barátokkal, vagy lazább párkapcsolattal összefüggésben annál több sikerélményre vagy örömre számíthat, különösen ha nem válik telhetetlenné.

 

SZŰZ
Az otthon, család témaköre kerül előtérbe, esetleg a rokonságban történő események miatt, de saját családjában is elképzelhetők pozitív változások, bár ez esetleg némi visszahatással, esetleg házastársi konfliktussal járhat. Gyerekével vagy gyerekekkel illetve vállalkozással kapcsolatban ismét sűrűsödnek a teendők, megoldandó feladatok, problémák.

 

MÉRLEG
Visszatér magabiztossága a kommunikáció, kontaktusok terén, ismét birtokába kerül híres diplomáciai képességének, de azért ügyeljen arra, hogy ne essen túlzásokba. Az otthon, család, ingatlan témakör újból előtérbe kerül, e téren jó ha intuíciójára hallgat és nem akarati úton próbálja megoldani a dolgokat. Társkapcsolatában vegyes hatásokkal kell számolnia.

 

SKORPIÓ
Biztosan elege van már a közlekedés, bürokrácia, kontaktusok dolgaiban adódó nehézségekből, de sajnos ismét ezeket kell felemlegetni. Ráadásul nem is tud minden részükre befolyással lenni, mert általános szabályozók, társadalmi körülmények hatálya alá tartoznak. Munkájával vagy szülői szerepével vagy szülőjével is adódhatnak gondok.

 

NYILAS
Most nagyobb optimizmussal képes a jövőbe tekinteni, mint a közelmúltban sokszor, de továbbra is kapja a figyelmeztetéseket a sorstól, persze az utóbbi években oly kényes területen: az anyagiak terén. Szemléletváltásra van szüksége, s akkor stabilizálni tudja jövedelmi viszonyait, illetve megtanulja az ésszerű gazdálkodást a kiadási oldalról is.

 

BAK
A karma súlyát mindig is érzi és szem előtt tartja a Bak (még ha nem is így nevezi ezt a fogalmat), most duplán is érvényesül ez. Annyira azért nem kéne komolyan venni, hogy saját és mások érzelmi szükségleteit is elnyomja miatta. Ha nem akar ilyen konfliktusba keveredni családtagjaival, lazítson egy kicsit, hagyjon teret a spontán ötleteknek, cselekvéseknek is.

 

VÍZÖNTŐ
Valamiért visszaesik átmenetileg a népszerűsége, lehet, hogy saját maga tehet róla, mert rosszul reagál a külvilág kezdeményezéseire, ismerősök vagy/és idegenek közeledéseire. Ettől függetlenül a távolabbi közösségekben, kapcsolódásokban éppen hogy nagy megbecsülésnek örvend, s majd előbb-utóbb helyreáll az egyensúly ebben a bizarr ellentmondásban.

 

HALAK
Most sokkal következetesebb képes lenni, mint általában, használja ki ezt az időszakot arra, ha valamit nagyon fontosnak tart és érvényesíteni szeretné igényeit szűkebb környezetében. Ügyeljen arra, hogy különbség van akarat és akaratosság között, ne essen áldozatul az utóbbinak. Munkájával akadhatnak problémák, de ezek szerencsére gyorsan elmúlnak majd.

 

 

3. hét 2019. január 14-20.

Általános

 Visszapillantó a 2019.01.07-13. közötti hétre 

01.07. „Várkapitányságot alapított a Miniszterelnökség – budai várbeli kormányzati beruházásokat is felügyelő Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft., valamint a Várgondnokság Közhasznú Nonprofit Kft. összeolvadásából a Miniszterelnökség felügyelete alatt az év végén létrejött a Várkapitányság Nonprofit Zrt., írja a Céginfó adatai alapján a Napi.hu.

A lap megemlíti, hogy  a Várkapitányság igazgatóságának tagja 2023 végéig Fodor Gergely, akit 2018 nyarán Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter nevezett ki a budai Várnegyed területén megvalósuló kormányzati beruházások koordinálására. A háromtagú igazgatóság tagja még Koltay András (Koltay Gábor filmrendező fia) és Sepsey Balázs (Sepsey Tamás volt MDF-es képviselő, az ÁSZ egykori főigazgató helyettesének fia) is.

Azonban korábban nem volt minden rendben a Várban zajló beruházások körül, hiszen a Budavári Kft. tevékenységét még az Állami Számvevőszék is átláthatatlannak tartotta. A hivatal az állami tulajdonban lévő társaság 2013-2016-os tevékenységét vizsgálta és jelentésében megállapította: a közvagyonnal való felelős gazdálkodás nem volt biztosított, a cég a közzétételi kötelezettségének nem tett eleget, ezért tevékenysége nem volt átlátható.”

(via napi.hu) 

Már csak egy várkapitányság hiányzott nekünk. A bejelentést nyilvánvalóan jókor megelőzték az előkészületek, de magának a publikálásnak a hivatkozásához kitűnő a Merkur kvadrát Mars – tekintve a katonai elnevezést is. Ezen kívül a Nap együttállás Szaturnusz, egyidejűleg együttállás Plútó ugyancsak. a régmúlt kedves emlékeinek felélesztéséhez és a hatalmi önkényhez egyaránt. A Vénusz trigon Mars vidáman segíti mindezt, a szorosodó Jupiter kvadrát Neptun pedig az értelmetlen rongyrázásra, na meg a zavaros magyarázatra utal. Van még egy Szaturnusz szextil Neptununk is, esetleg hasonló értelemben. 

 

01.07-től folyamatosan: megelőzve rengeteg sokkal fontosabb és nagyobb horderejű témát, a héten a szó átvitt értelmében a Gundel étterem termékein csámcsogott a média. Ugyanis ezzel az intézménnyel szerződött a leendő várbeli miniszterelnökség, hogy szállítsa nekik a menüket. Természetesen jóval alacsonyabb áron, mint a híres étterem híres törzshelyén. Mindenki kapott, aki csak szóba jöhet az ügyben, a Gundel, meg a miniszterelnökség is. Pedig egyáltalán nem új a nagy hírű étterem mai praxisában az önkiszolgáló rendszerű üzemeltetés és a Gundel áraknál jóval olcsóbb ételek előállítása. Például szomszédjában, a Fővárosi Állatkertben átvette a hatalmat a Gundel legalább 5 évvel ez előtt, körülbelül hasonló árakat alkalmazva, mint elődje, bár az ételeik cseppet sem voltak jobbak. Sőt. Az, hogy jelenleg a Danubius szállodalánchoz tartozó étteremnél lehet esetleg Mészáros Lőrincnek is érdekeltsége vagy igaz, vagy sem, de – ismétlem – nem kéne ezzel ennyit foglalkozni. 

Mivel magam is túl sokat emésztettem a témát, gyorsan nézzük az asztrológiai utalásokat. A mindennapok kellemetességeit elsősorban a Vénusz jelenti, aki trigonban van a Marssal és a héten már a Nyilasban jár, ami az egyik luxus-jegy, szóval teljesen stimmel. A Jupiter kvadrát Neptun úgyszintén utal hasonlókra, továbbá a rejtélyre, valamint az ál-rejtélyekre is. Emellett nem is annyira jelentős a Nap együttállás Plútó, annak nagyobb szerepe lesz majd másutt.

 

01.10. „Nyomoz az ügyészség, miután a Momentum elnöke füstgránátot dobott a rendőrök felé – Fekete-Győr András az egyik decemberi tüntetésen emelt a magasba, majd dobott el egy füstgránátot. A Központi Nyomozó Főügyészség hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt nyomoz az ügyben. A politikus szerint Orbánt terheli a felelősség. (…) A feljelentést a kormányhű lapok szerint egy feljelentéseiről ismert magánszemély tette a BRFK-nál, ők továbbították azt az ügyészségnek. (…) A főügyészség válasza után megkerestük Fekete-Győr Andrást, aki azt mondta, hivatalos értesítést még nem kapott, amiben arról tájékoztatták volna, nyomoznak az ügyben. Fekete-Győr hozzátette, az a politikai rendszer, ami nem hajlandó tárgyalni, ami csak az erő nyelvén ért, az ne lepődjön meg, ha az emberek visszatámadnak. A felelősség azokat terheli, akik a rendőrsorfal mögé bújva belekényszerítik az embereket abba, hogy csak elzavarni lehessen őket. A felelősség tehát Orbán Viktort és kormányát terheli az utcai ellenállás minden pillanatáért. Az esetről azt mondta, a tüntetésen szerinte egy veszélytelen, játékboltban kapható füstképzőt dobott el, miután a rendőrök felszólítás nélkül lőtték a könnygázt fiatalok és idősek arcába….”(hvg.hu) 

A Nap együttállás Plútó 11-én egzakt, tehát itt már igen szoros. A Merkur kvadrát Mars, együttállás Szaturnusz is bízvást stimmel ide, mivel fiatalokról van szó. A Jupiter kvadrát Neptun a politika, hatalom, félrebeszélés, valamint és főleg a füstképző elemeit is jelezheti.

 

01.10. „Hároméves kislányt is életveszélyesen megsebesített a volt élettársánál gyilkoló osztrák  – Volt élettársa családjára tört egy osztrák férfi Káptalanfán csütörtök este – írta a Police.hu. A Magyarországra visszaköltözött nő családi házához ment, ott szóváltás után az épületben előbb tüzet okozott, majd rálőtt a bent lévőkre. Az 52 éves édesapa a helyszínen meghalt, a 40 éves édesanya súlyosan megsérült. A 22 éves volt élettárs és három éves húga életveszélyesen megsebesült. A családnak 11 gyereke van.

A lövések következtében a nő édesapja a helyszínen életét vesztette, édesanyja súlyos, míg a nő és húga életveszélyes sérüléseket szenvedett. A keletkezett tűz miatt egy másik, hat éves lánytestvér könnyebb sérüléseket szenvedett, őt a mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták. Az osztrák férfi a tette után öngyilkos lett. (…) a 3 éves kislányt életveszélyes koponyasérüléssel … a gyermekintenzív osztályon gépi lélegeztetés mellett kezelik, állapota továbbra is életveszélyes. A 22 éves élettársat a mentők a szombathelyi Markusovszky Egyetemi Oktatókórházba vitték. Káldy Zoltán orvosigazgató péntek délelőtti tájékoztatása szerint a nő állapota súlyos, életveszélyes, de jelenleg stabil, az intenzív osztályon ápolják. …”
(Index) 

A hajmeresztő történethez a Nap együttállás Plútó a szélsőséges és relatíve tömegeket érintő agresszió, a Merkur kvadrát Mars és együttállás Szaturnusz az idegek túlfeszülése, a Jupiter kvadrát Neptun pedig a zavaros körülmények miatt kapcsolódhat az eseményhez. (A magánvéleményem minden ilyennél az, hogy miért nem az öngyilkossággal kezdi inkább a tettes a dolgokat.) 

 

01.11.” Ezért késnek a nyugdíjak, vérlázító hozzáállás a MÁK-nál – Mint hírt adtunk róla, késnek a nyugdíjak. Az utalással érkező nyugdíjaknak 12-én kell megérkezniük a számlákra. Ha a 12-e hétvégére esik, akkor pedig a megelőző munkanapon. Azaz ma van a nyugdíj napja. Több idős olvasónk is jelezte, hogy a januári pénzük nem érkezett meg pénteken reggel. Holott máskor már reggel negyed nyolc körül kapják a banki sms-t, hogy megjött a pénzük. De pénteken nem jött ilyen üzenetük, sem nekik, sem házastársaiknak. Több banknál is ugyanez volt a tapasztalat. 

Egyikük, akinek éppen életmentő gyógyszereket kellene sürgősen kiváltania, fel is hívta a Magyar Államkincstár hozzá legközelebb eső veszprémi fiókját, hogy érdeklődjön. Amikor forszírozta, mennyire nagy szüksége lenne most a pénzre, a gyógyszerkiváltás miatt, az ügyintéző nem túl együttérzően a fejéhez vágta: Úgy látom, azért telefonálni még van pénze.

A nyugdíjjal kapcsolatban azt közölték a nyugdíjas nővel, hogy az államkincstár már elindította a pénzeket. Felhívta bankját, az OTP-t is, ahol érdeklődésére elmondták, hozzájuk még nem érkeztek meg a nyugdíjak. Mi is megkérdeztük az érintetteket, a MÁK-ot, és a bankokat is. A válaszokat még várjuk. Közben az OTP oldalán a következő tájékoztatás jelent meg, amelyből kiderül, hogy hétfőnél előbb nem számíthatnak az idősek a pénzükre, és nem a bank miatt csúsznak a pénzek.”
24.hu  

Ráadásul a decemberi utalás a hónap elején megtörtént, így a januári kifizetések csúszása 7 hét után igencsak tragikus mindazoknak, akik a havi nyugdíjukból élnek és semmilyen más jövedelmük vagy tartalékuk nincs.Az asztrológiai hátteret egymagában a Jupiter kvadrát Neptun is biztosíthatja minden leágazásával együtt: pénzügyek, a nagylelkűség, empátia hiánya, nyegleség, a kavarás, rejtélyek és dezinformáció.  

 

01.12. „… Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) több mint százmillió forintra készül megbüntetni a Jobbikot, a Párbeszéd és a Momentum pedig nem kapta meg az erre a negyedévre szóló állami támogatását – írta a Népszava. (…) Mindkét pártnál azt közölték, hogy egyelőre jogászokkal vizsgálják az ügyet, ha nem kapják meg a támogatást, “borzasztóan nehéz helyzetbe kerülnek”. Ha nem kapják meg a pénzt, nem tudják kifizetni a munkatársaikat, és nem lesz pénzük az EP-kampányra – mondta Kocsics-Cake. A Momentum ebben az esetben közösségi adakozásból gyűjtene pénzt a kampányukra, bár mint Hajnal Miklós, a párt elnökségi tagja mondta, ennyi pénzt még sosem próbáltak gyűjteni. A Párbeszéd és a Momentum esete arra utal, hogy a két párt állami támogatását felfüggesztették, ezt még december közepén kezdeményezte a számvevőszék, mert szerintük a két párt nem tudott elszámolni a kampányköltéseikkel.”
(Index) 

A Nap együttállás Plútó és a Jupiter kvadrát Neptun bőségesen elegendő a hatalom nem kifejezetten korrekt (röviden: aljas) húzásaihoz. 

 

01.12. „Holttestet találtak egy szombathelyi lakástűz után – Szombaton este a szombathelyi Szent Gellért utca egyik tízemeletes tömbjéhez riasztották a tűzoltókat. A 8. emelet egyik lakásában tűz ütött ki, ami magától elaludt, mivel nem volt oxigén utánpótlása. Ugyanakkor a szoba füsttel telítődött, a tűzoltók a szobában már csak egy holttestet találtak. A mentőknek sajnos már nem volt dolguk. A tűz oka egyelőre ismeretlen.”
(nyugat.hu) 

Az Uránusz után a Mars is a Kosba lépett január elsején, most pedig már elkezdődött a Szaturnusz kvadrátja. 

 

01.12. „Kedves kaposvári nyugdíjasok, akik ma nem kapták meg a nyugdíjukat!
Szombaton 13 órától várjuk Önöket egy babgulyásra és süteményre Kaposváron a Rippl Rónai parkban! Lehet hozni ételhordót abban egyszerűbb elvinni. Megkérem a kaposvári embereket, hogy segítsenek ők is adományokkal. Lehet hozni kenyeret, konzervet vagy bármilyen ételt amivel tudunk segíteni, hogy átvészeljék ezt a hétvégét.

Kérem a nyugdíjas embereket, hogy fogadják el segítségünket és jöjjenek el holnap! Szeretettel várjuk Önöket! Ha valaki nem tud eljönni jelezze és szívesen elvisszük az ételt az otthonába.
Judit”
Facebook, Pintér Judit posztja) 

Másutt is reagáltak hasonlóképpen a nyugdíjfizetések csúszására, például a Bogdán László, cserdi polgármester is. Csak a MÁK, a kormány és annak tagjai nem reagáltak empátiával – mint láthattuk – a nagyon sok embert érintő problémára.

A Nap együttállás Plútó e napon egzakt. Merkur kvadrát Mars és együttállás Szaturnusz jelzi a forgalomban történő fennakadást. A Mars kvadrát Jupiter és a Jupiter kvadrát Neptun az érzéketlenségre (amire amúgy a Nap együttállás Plútó is igen erősen utal) és a juszt is, juszt sem magatartásra vonatkozik, valamint a mellébeszélésre. A Neptun ezen felül ugyancsak a zavarra is. 

 

01.12. Békéscsabán tüntetés volt a túlóratörvény ellen – Délután fél 5-re több száz ember gyűlt össze a békéscsabai Munkácsy térre – köztük civilek és a szakszervezetek képviselői -, hogy a rabszolgatörvényként emlegetett túlóraszabályozás megváltoztatása ellen tüntessenek.
(napi.hu) 

A hasonló tüntetések folyamatosan napirenden vannak, előzményeik, kezdetük nem erre a hétre datálódik. De most is megvannak bőven a feszültségjelölő kapcsolódások: Nap együttállás Plútó, Merkur kvadrát Mars, együttállás Szaturnusz, Mars kvadrát Szaturnusz és Jupiter kvadrát Neptun. 

 

GPS – Előretekintés a 2019.01.14-20. közötti hétre

Kiemelt dátum: január 16, abból az alkalomból, hogy 1920-ban e napon vezették be az Amerikai Egyesült Államokban a szesztilalmat „…amely az egész államszövetség területén megtiltotta az alkohol előállítását, forgalmazását és behozatalát. (…) Az alkoholfogyasztás azonban nem szűnt meg, sőt egyáltalán nem csökkent, mert a feketekereskedelem gyorsan és hatékonyan kiépült, annak ellenére, hogy a rendőrség és az ügyészség igen komoly lépésekkel próbálta betartatni a törvényt. Az alkoholtilalom végül azért bukott meg, mert olyan fokú bizonytalanságot teremtett az amerikai társadalomban, amelynek kockázatai meghaladták azokat a jótékony hatásokat, amelyekkel jártak (fogyasztás, betegségek csökkenése). A tilalmat végül 1933. december 5-én oldották fel.

A feketekereskedelem segítségével gazdagodott meg például Al Capone is, de valamennyi másik gengszterbanda szakosodott az illegális alkoholkereskedelemre. Az alkoholpiac felosztásáért véres háborúkat vívtak ezek a bandák, s törekedtek arra, hogy a környékükön minél kevesebb legyen a szabadúszó, egyéni vállalkozás, csakis ők irányíthassák a lepárlókat. Több ezer zugfőzde működött az országban, volt ahol egyénileg vezette néhány zugfőző, másutt a bandák kezében összpontosult. Jóllehet az 1929-es nagy gazdasági világválságtól kezdve az illegális szeszforgalmazás hatalmas mértékben esett vissza, mint ahogy a legális vállalkozások is. A jólét csökkenésével az alkoholra nem volt túlzott igény, sokkal inkább a napi szükségletekre fordították az emberek a keresetüket, így a maffiahálózatok fokozatosan áttértek más ágazatokra, majd a … törvény megsemmisítésével teljesen felhagytak ezzel az ágazattal.”
(Wikipédia)

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. január 1-től 31-ig
Nap: Bak 10°16´ – Vízöntő 11°49´
Merkur: Nyilas 23°52´ – Vízöntő 13°10´
Vénusz: Skorpió 23°30´ – Nyilas 26°40´
Mars: Halak 29°58´ – Kos 20°54´
Jupiter: Nyilas 11°47´ – 17°47´
Szaturnusz: Bak 11°23´ – 14°58´
Uránusz: retrográd: Kos 28°37´ – direkt: 01.07. – Kos 28°52´
Neptun: Halak 14°5´ – 14°56´
Plútó: Bak 20°36´ – 21°38´
Holdcsomó: Rák 27°34´ – 25°56´

A Hold a héten

Kos 01.14. 19.30-ig
01.14. 19.30-tól 01.17. 1.59-ig Bika
01.17. 1.59-től 01.19. 4.43-ig Ikrek
01.19. 4.43-tól Rák

Holdfázis: első negyed, január 14. 19 óra 30 perc (Nap kvadrát Hold)

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma négy.

 1. 2018. július elejétől 2019.03.06-ig, mintegy 8 hónapig tart az Uránusz kvadrátja a két Holdcsomóhoz. Ennek jelentőségét kiemeli, hogy novemberig egyben az aktuális leszálló Holdcsomó ura is. (Novemberben jegyet vált a Holdcsomó a Rákba, csakhogy az Uránusz is visszahátrál néhány nap különbséggel a Kosba, tehát a kvadrát megmarad, de az, hogy a Holdcsomó ura lenne, már nem.) A múltban, az emberi jogi, szociális, tudományos, kulturális viszonyokban létrejött torzulások felismerése és korrigálása az üzenete ennek a fényszögnek. Hogy erre ki mennyire hallgat és mit cselekszik, az más kérdés.

 

 1. 2018.12.18-tól 2019. 02.17-ig tart: a Jupiter kvadrát Neptun – méghozzá első ízben, mert aztán sajnos lesz majd egy ennél is hosszabb szakasz, amikor ugyancsak folyamatosan fennáll majd a kvadrát. Ezek időtartamáról, pontos érvényesüléséről és jelentőségéről az éves előrejelzésben kicsit többet beszélek majd. A fényszög várható megnyilvánulása: Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik. Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is. A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

 

 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

 

 

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:  

Január 11-én volt egzakt a Nap együttállás Plútó, amelynek hatása még legalább két napig érződik. A hatalom kontra tömegek közötti egyenetlenség, konfliktusok. Áramlatok, melyek láncreakciót indítanak el vagy annak részei. Konok ragaszkodás a saját álláspontokhoz, akkor is ha az érintettnek nincs igaza. Olyan folyamatok szenvedő alanyává válhatnak csoportok, egyes emberek, amelyet nem tudnak befolyásolni vagy roppant csekély mértékben. Személyi konfliktusok, tolerancia hiánya, esetleg bosszúállás és ezek variációi. Fordulópontot is jelenthet nagyobb ívű folyamatokban. 

Január 8-án volt pontos a Merkur kvadrát Mars, amelynek a lecsengése, a legvége esik erre a hétre. Veszekedésekre, konfliktusokra, meggondolatlan kommunikációra, a forgalomban (áru- közúti- posta- telefon és így tovább) adódó kellemetlenségekre utalva. Feszültség- és baleset-jelölő is. 

Január 13-án volt esedékes a Merkur együttállás Szaturnusz csúcspontja. Most még a hét feléig érződik a hatása. Döntéskényszer, s egyúttal bizonyos döntésképtelenség jellemezheti a konstellációt. Ne feledjük: a Szaturnusz valóban gátlásokat jelent, de egyúttal olyan kényszert is, amely arra irányul, hogy leküzdjük a gátlásokat. Emiatt az egyidejű visszahúzás és ösztökélés nem annyira paradoxonnak minősül, mint annak, hogy jobban fókuszáljunk az aktuális problémára, megoldandó feladatra. A döntési helyzeteken kívül nyilván a kommunikáció, kontaktusok, közlekedés területén jelentkezik a feszültség. Baleseteket ugyancsak jelöl. Mozgásszervi panaszok tömeges jelentkezésére is lehet számítani a fényszög hatálya alatt. 

Ezen a héten is végig érvényesül a Mars kvadrát Szaturnusz. Pontos találkozásuk 01.21-re várható. A „receptek” rettentő dolgokat mondanak erről a fényszögről, miszerint rabiátus, brutális, vérszomjas megnyilvánulásokra lehet számítani vele. Ha emberre vetítjük, akkor bizony kifejezetten jámbor és feltűnően szelíd egyedeket is találni ilyen fényszögekkel, azonban olyan erősek, hogy ezt a luxust megengedhetik maguknak. A szigorúság, önfegyelemre való törekvés, mértékletesség (legalább valamiben) sokkal inkább jellemző ezekben az esetekben. A tömegekre kivetíthető érvényesülésben inkább lehet számítani a gorombább megnyilvánulásokra, mivel a fokozott aktivitás energiája a szaturnuszi gátlások miatt hosszabb ideig nem talál esetleg kiutat, s annál nagyobb erővel érvényesül akkor, amikor valamerre kitör. Sajnos a konfliktusok, súlyos események, tragédiák bekövetkezése szinte elkerülhetetlenül együtt jár ezzel a fényszöggel. Jellegzetes baleset jelölő ez is. Az önpusztítás valamilyen formája ugyancsak megfogalmazható vele, akár nagyobb csoportokat érintő módon is (például háborús, konfliktusos helyzetekben).

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

01.14-én pontos a Merkur szextil Neptun. Megértés, az intuíció felerősödése, konszenzusra való hajlam járhat vele (még egyszer hangsúlyozom azonban, hogy csekély időtartama folytán még az sem biztos, hogy észrevehető mértékben). Rejtett dolgok kiderülése, előkerülése, olyan személyek felbukkanása, akik előzőleg nem voltak szem előtt.

01.17-én kulminál a Nap szembenállás felszálló Holdcsomó tendenciája. Természetesen a karmikus feladatokra irányított figyelem, az ezekre fókuszálás a lényege, ráerősítve a nagyon markáns és igen hosszú ideig érvényesülő Plútó szembenállás Holdcsomóra – persze, hiszen együtt állnak most ők ketten.

01.18-án a pontos Merkur együttállás Plútó esedékes. E két bolygó találkozása a kommunikáció, közlekedés területén jelez zavarokat. Összeomlik az internet egy része, vagy/és néhány számítógépes rendszer, a telefonok nem működnek, téves kommunikáció folyik az emberek között, türelmetlenség, idegesség, a merkuri területeken (minden olyan területen, ahol bármilyen forgalom zajlik, mint pl. a kereskedelemben, vagy olyan helyeken ahol ügyintézés folyik, oktatásban stb.) Sok baleset, úti kellemetlenség, tömegeket érintő közlekedési anomália fordul elő. Rokonságon belüli konfliktusok, jogi ügyekkel, s orvosokkal kapcsolatos kirívó események is kalkulálhatók, s ezeknek olyan hatása, ami túlmutat egy egyéni problémakörön, hiszen a Plútó olyan tömeghatásokat jelöl, amelyek nagyobb dimenziókra vonatkoznak, s láncreakció-szerű folyamatokat indítanak el.

01.18-án van a Vénusz trigon Mars csúcspontja is. A konszenzuskészség a harciassággal kerül egymás mellett futó utakra, s mindig az a kérdés (jegyhelyzettől, illetve az egész konstellációtól függően), hogy összetalálkoznak-e egy szerencsés keveredéssel vagy párhuzamosan haladnak egy ideig, s szétválnak útjaik. Nagyon jó alkalmat teremthet a fényszög akkor is a megegyezésre, ha józan jegyekben vannak. Mindkét jelölő elég makacs tud lenni (figyelem! A Vénusz is!!), ilyenkor ez oldódik valamelyest. A rosszabb változatban nem oldódik, viszont úgy képes lenyomni a másik torkán valamit, amit az nemigen akart, hogy mégsem fullad meg tőle. Nyilvánvaló, hogy mundán (általános, nagyobb csoportokat, területeket érintő) értelmezésben a szexuál-jelölő mivoltukat nem domborítjuk ki, viszont kerülhetnek előtérbe olyan szimbolikus jelentőségű esetek, események, amelyek társadalmi szempontból is fontosak és aktuálisak.

01.19. a napja a Nap kvadrát Uránusznak. A Nap a hatalom, az Uránusz az a korlátokat nem tűrő függetlenség, amely már csak azért is szembeszegül a hatalommal. Következésképpen feszültségek, robbanásszerű, extrém események várhatók hátrányos kapcsolódásukról. Kompromisszumkötésre való képtelenség. Megígért és visszavont támogatás, vagy olyan feltételek szabása, amelyek elfogadhatatlanok. Kellemetlen meglepetések. A modern technikával összefüggő zavarokat ugyancsak lehet kalkulálni.

01.20-án jegyet vált a Nap, 10 órakor a Vízöntőbe lép.

A hét utolsó napjaitól ismét együttállásba kerül a Nap a Merkurral fokozva a kommunikációt, különösen a vezető rétegek kommunikációját. (Egzakt 01.30-án.)

A hét végétől a Merkur kvadrátban lesz az Uránusszal. (Pontos: 01.23.) Mindkét égitest utal az idegekre. Az Uránusz a kirobbanó energia – adjuk össze csak ezt a két tényezőt, máris el tudjuk képzelni, hogy a feszült idegállapot (ami egyébként még szelídebb fényszögüknél is értelmezhető) mindenképpen jellemzi a konstellációt. Számítani lehet ezen felül váratlan fordulatokra minden olyan ügyben, ami a Merkurhoz vagy Uránuszhoz köthető: kommunikáció, irományok, tanulmányok, utazás, modern technika, baráti kapcsolatok, támogatás, segítség stb.

A hét közepe tájától a Merkur szemben áll a felszálló Holdcsomóval (kulminálása 01.22-re várható). A távoli előzményekről szóló információk felszínre kerülése a tartalma.

A hét első harmadánál kezdődik a Vénusz együttállás Jupiter. (Egzakt: 01.22.) Kellemes időtöltés, kapcsolatépítés, jóindulat, tolerancia, konszenzusra való készség. A kulturális élet megélénkülése vagy ilyen jellegű hangsúlyos események. Az igazságosság, törvényesség szempontjainak fokozott figyelembe vétele vagy hangsúlyozása. Ez a helyzet csökkentheti a vele egyidejűleg fennálló keményebb, diszharmonikus folyamatokat.

Hátránya lehet viszont a felületes látásmód, ennek alapján mindenféle követelések (alappal, vagy – még inkább – anélkül), a túlzások és így tovább. Nem zárható ki a machiavellisztikus magatartás, gátlástalanság sem! Az égen szép, látványos jelenség minden Vénusz-Jupiter együttállás (ami évente rendszeresen bekövetkezik amúgy, vagyis önmagában cseppet sem ritka), de a kivetülése korántsem garantált, hogy olyan nagyon esztétikusra sikeredik.

A hét közepén indul a Vénusz kvadrát Neptun (pontos: 01.21). A kapcsolatokban, viszonyokban fennálló zavarok, érthetetlen események, csalás, becsapás, tudatos, vagy nem szándékos félrevezetés, tévedés lehet a tartalma. Bár rövid ideig (4-5-6 napig) tart, de ez egyáltalán nem zárja ki a komoly következményeket vegyünk például csak egy kiderülő csalást, akár köz, akár magánügyben. Pénzügyekben csalás, tévedés, vagy másfajta zavarok.

 

Fura kis konstelláció indítja a hetet. Mit jelent vajon az egyes típusoknak?

KOS
Ami a sokat emlegetett önérvényesítést, hivatást vagy szülői hivatást illetve szülőkkel kapcsolatos tényezőket illeti, most még inkább előtérbe kerülnek, mint eddig. Ha úgy érzi, hogy átcsapnak a feje felett a hullámok és nem tudja kezelni a helyzetet, üljön le egy pillanatra, esetleg meditáljon és hallgasson belső sugallatára. Meg fogja találni a megoldást.

BIKA
A szélesebb társadalmi kapcsolatok, illetve tanulmányok, külföld, vagy a tágabb rokonság (unokák) kellemetlen ügyeivel kell sokat foglalkoznia. Ha nem veszti el bizalmát (a többi emberben, önmagában, a sorsban vagy amiben hisz), akkor úrrá tud lenni minden nehézségen. Belső fejlődése dinamikusan folyik, még akkor is, ha nincs vele mindig megelégedve.

IKREK
Ha az úgynevezett önnevelésre fordítja energiáinak tetemes részét, akkor nem kell más módon (verbális „támadások”, valamilyen beavatkozás, veszteség) szembesülnie az erre utaló provokációkkal. Sőt: kifejezetten hasznára válhat, amit kidolgoz magából a héten. Párkapcsolatánál, vagy hosszabb távú elképzeléseinél is ügyeljen az egyensúlyra.

RÁK
A társkapcsolat kerül ismét előtérbe, eléggé bonyodalmas módon. Továbbra is érvényes, hogy ha kellő megértést tud tanúsítani és nem csinál hiúsági kérdést minden apróságból, akkor megtalálja a kivezető utat a konfliktusokból. Munkájában is meglehetősen ambivalens, kettős tendencia látszik. Ha az apróságokra ügyel, akkor tudja elérni nagyobb céljait is.

OROSZLÁN
Munka, egészség-betegség, szolgálat, esetleg háziállatok kötik le most a figyelmét elsősorban, kényszerűen vagy saját indíttatásából. Emellett a szélesebb társadalmi kapcsolatok terén is eleget kell tennie bizonyos kötelezettségeknek. Ha ezt jó szívvel, önzetlenül teszi, akkor jobban el tudja viselni, ha nem minden szemlélő vagy érintett értékeli erőfeszítéseit.

SZŰZ
Mostanában ismét sokszor szóba kerül gyereke, vagy pedig vállalkozása (némelyeknél lazább párkapcsolatról is lehet szó) – mint központi és meglehetősen neuralgikus terület. Hát ezen a héten is ezen van a fő hangsúly. Empátia, türelem a kulcsszavak a megoldáshoz, ezek nélkül csak súlyosbodhatnak a problémák, amelyek természetesen egész magánszférájára kihatnak.

MÉRLEG
Otthon, család, ingatlan, és/vagy: a haza állnak tevékenységének fókuszában. Kommunikációval kapcsolatban sem zökkenőmentes minden, ami zavaró egy Mérlegnek. Társkapcsolatát is megterhelik mindezek. Jó, ha keres valami technikát, hogy más színben lássa a világot: jóga, meditáció, kulturális élmények, sport vagy hasonlók formájában.

SKORPIÓ
Anyagiak, kommunikáció, közlekedés, bürokrácia, vállalkozás és a munka kötik le figyelmét. Esetleg egészségi állapota vagy hozzátartozónak ilyen problémája. Ha csak akarati úton képzeli el megoldani aktuális feladatait vagy a felmerülő problémákat, még jobban belebonyolódhat, tehát jól tenné, ha több teret hagyna esetleg másoknak, vagy a sorsnak.

NYILAS
Sajnos ismét az anyagiakat és – az azokkal is összefüggő – függetlenséget kell felemlegetni mint a legfőbb kérdéseket a következő héten. Most azonban legalább megvan annak a lehetősége, hogy családi segítséggel, vagy ingatlan ügyletek útján, de megoldást talál. Az utóbbi időkben kicsit elveszített bizalom újraépítésén és megőrzésén kell dolgoznia.

BAK
Ha feltornyosultak teendői és úgy érzi, hogy nem tud bennük eligazodni, ne gyötörje vele magát, mert átmeneti dologról van szó. Családjának tagjaival sincs megelégedve, pedig egyáltalán nem szándékosan bosszantják, nekik is megvannak a problémáik vagy a közös problémák őket is érintik. Érzelmi megközelítésből egészen más színben látja az egészet.

VÍZÖNTŐ
A kommunikáció, közlekedés, kontaktusok, szomszédság. Mikrokörnyezet környékén vannak ismét zökkenők, melyeket könnyedén meghalad, ha nem erőből, hanem diplomáciával kezeli az ügyeket. Hosszú távú elképzeléseiben akkor lehet sikeres, ha mellőzi a nagy léptékeket és lépésről- lépésre tervezi és szervezi meg a mindenkori soron következő feladatokat.

HALAK
Munka, hivatás, önérvényesítés illetve szülőjével való viszony foglalkoztatja, s ezekkel összefüggésben az életének hosszabb távú elképzelései. Az utóbbiakat egyelőre félre kellene tennie, mert olyan tényezők befolyásolják, amelyek nem a saját elhatározásán múlnak, hanem mások vagy a sors döntésein, lépésein. Várjon türelemmel, kitisztulnak az erővonalak.

2019. 2. hét 2019. január 7-13.

GPS – Előretekintés a 2019.01.07-13. közötti hétre

Kiemelt dátum: január 7 – abból az alkalomból, hogy 1785.01.07-én végrehajtották az első sikeres légballon repülést a La Manche-csatorna felett

A La Manche-csatorna átrepüléséről ki jut eszébe az emberek többségének (ha egyáltalán)? Blériot, aki kétségkívül 1909. július 13-án repülőgépével 31 perc alatt megtette az Étampes és Chevilly közötti 42 kilométeres utat, ami jóval több, mint a Csatorna Calais és Dover közötti 33 km-es szélessége. Ez volt az első repülőút a csatorna felett.

Igenám, csakhogy már jóval előbb, 1785. január 7-én Doverből Calais-ig repült léggömbbel Jean-Pierre Blanchard (1753.07.04-1809.03.07.) Jeffries kíséretében. A 33 km-es távolságot mintegy 2,5 óra alatt tették meg.

Az érdekesség kedvéért: már repülő nélkül, négy lökhajtásos motorral felszerelt és a hátára rögzített szárnnyal is átrepülte a csatornát a „rakétaember”, Yves Rossi 2008.09.26-án, 10 perc alatt.

 

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. január 1-től 31-ig

Nap: Bak 10°16´ – Vízöntő 11°49´
Merkur: Nyilas 23°52´ – Vízöntő 13°10´
Vénusz: Skorpió 23°30´ – Nyilas 26°40´
Mars: Halak 29°58´ – Kos 20°54´
Jupiter: Nyilas 11°47´ – 17°47´
Szaturnusz: Bak 11°23´ – 14°58´
Uránusz: retrográd: Kos 28°37´ – direkt: 01.07. – Kos 28°52´
Neptun: Halak 14°5´ – 14°56´
Plútó: Bak 20°36´ – 21°38´
Holdcsomó: Rák 27°34´ – 25°56´

 

A Hold a héten

Bak 01.07. 7.45-ig
01.07. 7.45-től 01.09. 20.43-ig Vízöntő
01.09. 20.43-tól 01.12. 9.17-ig Halak
01.12. 9.17-től Kos

Holdfázis: erre a hétre nem jutott.

 

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma immár három, de már e héten négy lesz belőle. A negyedikről a belépő tendenciák között lesz szó.

 1. 2018. július elejétől 2019.03.06-ig, mintegy 8 hónapig tart az Uránusz kvadrátja a két Holdcsomóhoz. Ennek jelentőségét kiemeli, hogy novemberig egyben az aktuális leszálló Holdcsomó ura is. (Novemberben jegyet vált a Holdcsomó a Rákba, csakhogy az Uránusz is visszahátrál néhány nap különbséggel a Kosba, tehát a kvadrát megmarad, de az, hogy a Holdcsomó ura lenne, már nem.) A múltban, az emberi jogi, szociális, tudományos, kulturális viszonyokban létrejött torzulások felismerése és korrigálása az üzenete ennek a fényszögnek. Hogy erre ki mennyire hallgat és mit cselekszik, az más kérdés.
 1. 2018.12.18-tól 2019. 02.17-ig tart: a Jupiter kvadrát Neptun – méghozzá első ízben, mert aztán sajnos lesz majd egy ennél is hosszabb szakasz, amikor ugyancsak folyamatosan fennáll majd a kvadrát. Ezek időtartamáról, pontos érvényesüléséről és jelentőségéről az éves előrejelzésben kicsit többet beszélek majd. A fényszög várható megnyilvánulása: Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik. Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is. A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).
  A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.
 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.
  Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.
  Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.
 1. 2019.01.01-től 09.13-ig a Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:  

Január másodikán volt egzakt a Nap együttállása a Szaturnusszal, a hét első napjaiban még érződik hatása. Az önérvényesítés – a hatalom önérvényesítése – találkozik össze sorsszerű akadályokkal, amelyekre többféleképpen lehet reagálni. Ellenállással, erőszakkal, erős kompenzálással vagy: visszahúzódással, védekezéssel. Akár így, akár úgy bizonyos ridegség, könyörtelenség mindenképpen jellemzi a környező időszakot. Humortalanság, rosszkedv, túlerőltetett komolyság ugyancsak. Az élettel és/vagy a körülményekkel szemben támasztott követelmények nem állnak arányban esetleg a lehetőségekkel. Sikertelenség esetén keserűség, és a rossz sors hibáztatása lehet a kétes eredmény. Önsajnálat, önsajnáltatás is belefér a konstellációba. Harcos jegyben nagy energia befektetéssel történő erőfeszítések az akadályok leküzdésére, esetleg valóban jó, kézzelfogható eredményekkel. 

Január 4-én kulminált a Nap szextil Neptun, s e héten még legalább két napig hat. Jóakarat, empátia, szociális érzékenység, ilyen ügyekre rálátás, megértés a tartalma, csak csekély ereje és igen rövid ideje folytán kevés az esély arra, hogy nagyobb horderejű dolgok születhessenek általa – ha csak önmagában szerepel. 

Ugyancsak január 4-én volt pontos a Merkur trigon Uránusz is, s egy-két napig élvezhetjük előnyös (?) hatásait: felismerések, melyek következtében megváltozhatnak nézőpontok, viszonyulások és persze események is. Sok feszültség hirtelen oldására adhat alkalmat a konstelláció. Régi ismerősök vagy témák hirtelen felbukkanása, esetleg néhány nap után ugyanolyan hirtelen eltűnése. Sok remek ötlet. „Káros mellékhatása” lehet a feszültség, kapkodás, elhamarkodott döntés, felesleges konfliktuskeresés vagy vakmerőség. 

Az előző hét derekánál kezdett érvényesülni a Vénusz trigon Mars (pontos majd csak 01.18-án lesz). A konszenzuskészség a harciassággal kerül egymás mellett futó utakra, s mindig az a kérdés (jegyhelyzettől, illetve az egész konstellációtól függően), hogy összetalálkoznak-e egy szerencsés keveredéssel vagy párhuzamosan haladnak egy ideig, s szétválnak útjaik. Nagyon jó alkalmat teremthet a fényszög akkor is a megegyezésre, ha józan jegyekben vannak. Mindkét jelölő elég makacs tud lenni (figyelem! A Vénusz is!!), ilyenkor ez oldódik valamelyest. A rosszabb változatban nem oldódik, viszont úgy képes lenyomni a másik torkán valamit, amit az nemigen akart, hogy mégsem fullad meg tőle. Nyilvánvaló, hogy mundán (általános, nagyobb csoportokat, területeket érintő) értelmezésben a szexuál-jelölő mivoltukat nem domborítjuk ki, viszont kerülhetnek előtérbe olyan szimbolikus jelentőségű esetek, események, amelyek társadalmi szempontból is fontosak és aktuálisak.

01.06-án kulminált a Vénusz kvinkunx Uránusz, s e hét első napjaiban még érezhetjük.  Hirtelen fordulatok a kapcsolatokban, intolerancia, csalárdságok kiderülése, nyílt összetűzés az átlagolható tartalma. 

A Vénusz trigon felszálló Holdcsomó január 4-én volt pontos, a mostani hét feléig lehet rá számítani.. A karmikus feladatokra történő figyelemfelkeltésnek finom, kíméletes formájáról beszélhetünk.

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

Január 7-én jegyet vált a Vénusz, a skorpióból átvált a számára (is) sokkal kedvezőbb Nyilasba.

Január 7-én az Uránusz direktbe fordul, s innentől március elejéig minden bolygó előremenetben közlekedik (lásd az előző éves előrejelzésben és a készülő idei előrejelzésben az ezzel kapcsolatos megjegyzéseket).

Január 8-én pontos a Merkur kvadrát Mars. Veszekedésekre, konfliktusokra, meggondolatlan kommunikációra, a forgalomban (áru- közúti- posta- telefon és így tovább) adódó kellemetlenségekre utalva. Feszültség- és baleset-jelölő is.

Január 11-én egzakt a Nap együttállás Plútó. A hatalom kontra tömegek közötti egyenetlenség, konfliktusok. Áramlatok, melyek láncreakciót indítanak el vagy annak részei. Konok ragaszkodás a saját álláspontokhoz, akkor is ha az érintettnek nincs igaza. Olyan folyamatok szenvedő alanyává válhatnak csoportok, egyes emberek, amelyet nem tudnak befolyásolni vagy roppant csekély mértékben. Személyi konfliktusok, tolerancia hiánya, esetleg bosszúállás és ezek variációi. Fordulópontot is jelenthet nagyobb ívű folyamatokban.

Január 13-án esedékes a Merkur együttállás Szaturnusz csúcspontja. Döntéskényszer, s egyúttal bizonyos döntésképtelenség jellemezheti a konstellációt. Ne feledjük: a Szaturnusz valóban gátlásokat jelent, de egyúttal olyan kényszert is, amely arra irányul, hogy leküzdjük a gátlásokat. Emiatt az egyidejű visszahúzás és ösztökélés nem annyira paradoxonnak minősül, mint annak, hogy jobban fókuszáljunk az aktuális problémára, megoldandó feladatra. A döntési helyzeteken kívül nyilván a kommunikáció, kontaktusok, közlekedés területén jelentkezik a feszültség. Baleseteket ugyancsak jelöl. Mozgásszervi panaszok tömeges jelentkezésére is lehet számítani a fényszög hatálya alatt.

Január 13-án lesz a hosszan fennálló Jupiter kvadrát Neptun első kulminálása. A fényszög jellemzését lásd a hosszú tendenciák között, a  2. pontban.

A hét vége felé kezdődik a Nap szembenállás felszálló Holdcsomó tendenciája (pontos: 01.17). Természetesen a karmikus feladatokra irányított figyelem, az ezekre fókuszálás a lényege, ráerősítve a nagyon markáns és igen hosszú ideig érvényesülő Plútó szembenállás Holdcsomóra – persze, hiszen együtt állnak most ők ketten.

A hét végén életbe lép egy rövidke enyhítő körülmény: a Merkur szextilben lesz futólag a Neptunnal. (Egzakt:01.14.) Megértés, az intuíció felerősödése, konszenzusra való hajlam járhat vele (még egyszer hangsúlyozom azonban, hogy csekély időtartama folytán még az sem biztos, hogy észrevehető mértékben). Rejtett dolgok kiderülése, előkerülése, olyan személyek felbukkanása, akik előzőleg nem voltak szem előtt.

A hét legvégétől a Merkur is együtt áll a Plútóval (kezdi beérni a Napot is). Kulminálása 01.18-án esedékes. E két bolygó találkozása a kommunikáció, közlekedés területén jelez zavarokat. Összeomlik az internet egy része, vagy/és néhány számítógépes rendszer, a telefonok nem működnek, téves kommunikáció folyik az emberek között, türelmetlenség, idegesség, a merkuri területeken (minden olyan területen, ahol bármilyen forgalom zajlik, mint pl. a kereskedelemben, vagy olyan helyeken ahol ügyintézés folyik, oktatásban stb.) Sok baleset, úti kellemetlenség, tömegeket érintő közlekedési anomália fordul elő. Rokonságon belüli konfliktusok, jogi ügyekkel, s orvosokkal kapcsolatos kirívó események is kalkulálhatók, s ezeknek olyan hatása, ami túlmutat egy egyéni problémakörön, hiszen a Plútó olyan tömeghatásokat jelöl, amelyek nagyobb dimenziókra vonatkoznak, s láncreakció-szerű folyamatokat indítanak el.

A hét utolsó napjaitól számítanunk kell még egy kellemetlen hatásra: a Mars kvadrátban lesz a Szaturnusszal vagy két hétig. Pontos találkozásuk 01.21-re várható. A „receptek” rettentő dolgokat mondanak erről a fényszögről, miszerint rabiátus, brutális, vérszomjas megnyilvánulásokra lehet számítani vele. Ha emberre vetítjük, akkor bizony kifejezetten jámbor és feltűnően szelíd egyedeket is találni ilyen fényszögekkel, azonban olyan erősek, hogy ezt a luxust megengedhetik maguknak. A szigorúság, önfegyelemre való törekvés, mértékletesség (legalább valamiben) sokkal inkább jellemző ezekben az esetekben. A tömegekre kivetíthető érvényesülésben inkább lehet számítani a gorombább megnyilvánulásokra, mivel a fokozott aktivitás energiája a szaturnuszi gátlások miatt hosszabb ideig nem talál esetleg kiutat, s annál nagyobb erővel érvényesül akkor, amikor valamerre kitör. Sajnos a konfliktusok, súlyos események, tragédiák bekövetkezése szinte elkerülhetetlenül együtt jár ezzel a fényszöggel. Jellegzetes baleset jelölő ez is. Az önpusztítás valamilyen formája ugyancsak megfogalmazható vele, akár nagyobb csoportokat érintő módon is (például háborús, konfliktusos helyzetekben).

 

Ahogyan a fényszögek felsorolásából is kitetszik, elég hektikus hétnek nézünk ismét elébe.  Van benne ugyan egy kis kegyelmi háromszög, de tudjuk, hogy ezekből komoly spirituális munkával lehet kihozni a legjobbakat. S hogy tömegekre vonatkoztatva érvényesülhet-e a komoly spirituális munkára vonatkozó szándék, az erősen kétséges – finoman szólva. Próbáljuk hát megfejteni, mit üzennek a csillagok a 12 típusra nézve?

KOS
A szokottnál nagyobb aktivitást fejt ki és igencsak nyűgös lesz, amikor ebben valami vagy valaki megpróbálja megakasztani. Pedig elő- előfordul a hét folyamán főnöke vagy szülője vagy gyereke révén, hogy kénytelen lefékezni. Tanulmányok vagy külföldi kapcsolatok terén növekedhet népszerűsége, de ügyeljen arra, hogy véletlenül se váljon nagyképűvé!

BIKA
Fordulatra számíthat rokonságában (unokákkal kapcsolatban), illetve a szélesebb társadalmi kapcsolataiban vagy tanulmányaiban és külföldi viszonylatokban. A fordulat kezdődhet váratlanul, kellemetlen jelenségekkel, de ha résen van, mindezt át tudja fordítani a résztvevők javára. Hosszabb távú elképzeléseit más okokból ugyan, de kissé át kell alakítania.

IKREK
Társkapcsolata jól indul a hét első napjaiban, de sajnos ez nem marad tartós: igazságtalanság, méltánytalanság érheti a másik fél részéről, amit nagyon nehezen tud feldolgozni, vagy nem is sikerül. Minél többet gondolkodik rajta, annál nehezebb túllépni a történteken. Belső fejlődésében annál komolyabb előrelépést tehet, jelentős felismerések következtében.

RÁK
A társkapcsolat sokaknál kényes terület (nyilván), a Ráknál ismét igencsak kiemelt és oly vegyes képet mutat, hogy nehéz benne még így kívülről is eligazodni, nem hogy megélni. Ellentétes motivációk, hatalmi kérdések, kommunikációs gátlások, félreértések terhelhetik a viszonyt. Munkájában is kettősség mutatkozik, s a szokottnál is érzékenyebben reagál.

OROSZLÁN
Munka, egészség-betegség kérdései, mindenféle kötelezettségek tornyosultak fel év vége- év eleje táján és próbál eleget tenni mindennek. Sajnos minél jobban igyekszik, annál jobban összekeveredhetnek a dolgok, legalábbis átmenetileg. Mindez más életterületekre is kihat persze, úgyhogy a lendület és indulatok mérséklése látszik a célszerű magatartásnak.

SZŰZ
Megint fellángol a gyerekekkel kapcsolatos indulat, mert kissé összegubancolódnak a szálak. Ha vállalkozó, munkájára is vonatkozhat ugyanez. Ha döntenie kell, azzal jobb, ha vár egy kicsit, mert pillanatnyilag nem látszanak tisztán az erővonalak, s ha indulatból határoz, az később visszaüthet. Spirituális szempontból is jót tesz egy kis türelmi lelkigyakorlat.

MÉRLEG
Az otthon, család, ingatlan (haza) témakörben évek óta meglévő bonyodalmak múlófélben vannak, sőt: néha már úgy tűnt, hogy véget értek. Most mintha megint feltorlódna itt egy sereg probléma. Biztató, hogy komoly fordulópontra lehet számítani e téren, ha nem is rögtön, de az előkészületei már látszanak. Munkája, társkapcsolata is biztosítja a tennivalókat.

SKORPIÓ
Anyagi ügyeiben viszonylag egyenletes előrehaladás látszik, bár érheti kellemetlen meglepetés is, de hamar visszanyerheti az irányítást. Főleg, ha az első benyomására hallgat és nem hiúsági kérdések vezérlik. Kommunikációjával, s a közlekedésben is fokozott figyelemre van szüksége. Általában is az a legjobb, ha bármely területen bármire felkészül e héten.

NYILAS
Nagy belső hullámzás jellemezheti a következő hetet, az ellentétes motivációk küzdelme. A praktikus kérdésekből továbbra is az anyagiak, a függetlenség áll fókuszban, s ugyancsak igen vegyes formában, tehát nem ez a hét lesz, amikor bármi is eldől, vagy amikor döntenie kéne. Környezete, gyereke, barátai is érzik ezt, s ez sem segít a dolgok tisztázásában.

BAK
A legtöbb ellentmondás, vívódás a Bakokat éri el, hiszen ebben a jegyben a hétindító konstellációban 5 égitest – az összesnek a fele – tartózkodik. Értelmi és érzelmi motivációk, a hatalom gyakorlásának kérdései és a gyakorlati létben történő eligazodás, érvényesülés foglalkoztatják élénken. Kissé várnia kell, amíg letisztulnak a különféle motivációk.

VÍZÖNTŐ
Tudattalanjában dinamikus folyamatok zajlanak, amelyek következtében máshogyan látja majd egész életét, amikor az információk feljönnek a tudatába. Most egyelőre a kommunikációval, s hosszabb távú elképzeléseivel van elfoglalva elsősorban, s itt próbál meg bizonyos irányvonalat tartani, bár sokat kénytelen módosítani külső-belső körülmények miatt.

HALAK
A kaosz a típustól nem idegen, de van amikor ő is sokallja – mint például most is. Különösen, ha például érvényesülését, karrierjét vagy pedig szüleit illetve saját szülői szerepét érintik a benne rejlő kuszaságok, értelmezhetetlen jelenségek. Szerencsére tényleg semmi sem tart örökké, hamarosan egyenesebb utak nyílnak majd, amelyeken lehet valamerre haladni.

 

1. hét 2018.12.31. – 2019.01.06.

GPS – Előretekintés a 2018. december 31-2019. január 6. közötti hétre

Kiemelt nap: december 31. – szilveszter
Az év vége illetve év kezdete a jelenlegi dátumnál 314-ben állapodott meg, addig ide-oda vándorolt, hol a téli napfordulóhoz, hol Vízkereszthez, sőt még távolabbi időponthoz is igazodva. Az óévtől búcsúzás és az újév köszöntése számos régebbi és újabb keletű hagyománnyal kapcsolódik össze.

„A szilveszteri szokások közös célja, a következő esztendőre egészséget, bőséget, szerencsét, boldogságot varázsolni. Különösen fontos szerepet kapnak az e naphoz kötődő zajkeltő szokások melyek célja az ártó, rontó erők távol tartása a háztól. Eszközei igen változatosak, karikás ostor, duda, csengő, kolomp. Ismert szokás volt vidéken a nyájfordítás is, a cél az volt, hogy az állatok felébredjenek és a másik oldalukra feküdjenek, így gondolták szaporaságukat biztosítani. Erdélyben szokás az óév kiharangozása, és az új esztendő énekkel köszöntése. Ezeknek a zajos mulatozásoknak a városi megfelelői a szilveszteri trombitálás és sajnos a petárdadobálás is.
(…)
A régi magyar babona szerint, ha nem falunk fel mindent szilveszterkor, akkor az új esztendőben sem fogunk hiányt szenvedni. Tehát hagyj ételt a hűtőben, meg a kamrában.

Nem szabad baromfihúst enni, mert a baromfi hátrakaparja a szerencsénket. A hallal is jobb óvatosnak lenni, mivel folyó menti vidékeken – ezek szerint Budapesten, vagy Szegeden is – szerencsét hoz (ahány pikkely, annyi pénz), máshol viszont baljós állat, hiszen vele elúszik a háziak szerencséje. A boldogságot és az életet többféle rétessel lehet hosszúra nyújtani. Minél gazdagabb, bővebben adagolt a töltelék a rétesben, annál bővebben méri a boldogságot az ég az új esztendőben. …

A pogácsába Szilveszterkor érmét sütnek, és aki a szerencsepénzt megtalálja, annak bőséges lesz a következő éve. Figyelem, a pogácsának még éjfél előtt el kell fogynia, különben az egész a visszájára fordul!
(kultusz.com)

És így tovább, és így tovább. Ha valakit érdekelnek a további szokások, babonák, tanácsok, íme, itt a link: http://www.kultusz.com/cikk.php?id=663

Hozzáteszem még, hogy a viszonylag új keletű szilveszter éjszakai kötelező virsli fogyasztás is az élethossz növelését célozza, mivel a virsli eredeti előállítási formájában is igen hosszú.

A Hold kivételével az égitestek útja 2019. január 1-től 31-ig

Nap: Bak 10°16´ – Vízöntő 11°49´
Merkur: Nyilas 23°52´ – Vízöntő 13°10´
Vénusz: Skorpió 23°30´ – Nyilas 26°40´
Mars: Halak 29°58´ – Kos 20°54´
Jupiter: Nyilas 11°47´ – 17°47´
Szaturnusz: Bak 11°23´ – 14°58´
Uránusz: retrográd: Kos 28°37´ – direkt: 01.07. – Kos 28°52´
Neptun: Halak 14°5´ – 14°56´
Plútó: Bak 20°36´ – 21°38´
Holdcsomó: Rák 27°34´ – 25°56´

A Hold a héten
Mérleg 12.31. 2.22-ig
2018.12.31. 2.22-től 2019.01.02. 9.58-ig Skorpió
01.02. 9.48-tól 01.04. 19.54-ig Nyilas
01.04. 19.54-től Bak

Holdfázis: 2019. január 6. 2 óra 27 perc újhold (Nap-Hold együttállás)

Hosszú, több hónapon átívelő tendenciánk száma immár három, de már e héten négy lesz belőle. A negyedikről a belépő tendenciák között lesz szó.

 1. 2018. július elejétől 2019.03.06-ig, mintegy 8 hónapig tart az Uránusz kvadrátja a két Holdcsomóhoz. Ennek jelentőségét kiemeli, hogy novemberig egyben az aktuális leszálló Holdcsomó ura is. (Novemberben jegyet vált a Holdcsomó a Rákba, csakhogy az Uránusz is visszahátrál néhány nap különbséggel a Kosba, tehát a kvadrát megmarad, de az, hogy a Holdcsomó ura lenne, már nem.) A múltban, az emberi jogi, szociális, tudományos, kulturális viszonyokban létrejött torzulások felismerése és korrigálása az üzenete ennek a fényszögnek. Hogy erre ki mennyire hallgat és mit cselekszik, az más kérdés.
 1. 2018.12.18-tól 2019. 02.17-ig tart: a Jupiter kvadrát Neptun – méghozzá első ízben, mert aztán sajnos lesz majd egy ennél is hosszabb szakasz, amikor ugyancsak folyamatosan fennáll majd a kvadrát. Ezek időtartamáról, pontos érvényesüléséről és jelentőségéről az éves előrejelzésben kicsit többet beszélek majd. A fényszög várható megnyilvánulása: Álmok, fantasztikus elképzelések dédelgetése. A realizálás nehézségekbe, akadályokba ütközik, ezért visszaesés következik be. Más változatban: megtörténik a felfutás, az elképzelés realizálódása, majd semmivé foszlik. Az ideológiai kapaszkodók keresése jellemző, a fanatizmusra való hajlam szintén, amint a téveszmék terjedése is. A tévedés, csalás, ámítás ugyancsak megjelenik. Erkölcsi kérdésekben is két fő tendencia képzelhető el: vagy már-már beteges becsületességre törekvés (néha igen sajátos módon), vagy – némi eufemizmussal – az etika rugalmas kezelése. És: a kétféle tendencia egy entitáson belül is mutatkozhat (pontosabban gyakorta mutatkozik).

A kemikáliákkal (gáz, méreg, kábítószer – bármi, ami belső rothadást indíthat) kapcsolatos események, jelenségek is jellemzőek lehetnek.

 1. 2018.12.23-tól 2019.12.21-ig folyamatosan fennáll a Szaturnusz szextil Neptun aspektus. Idealisztikus célkitűzések, amelyeket nem mindenki ért, pedig nem haladják meg a józanság határait és kellően felelősségteljesek. Józanság, előrelátás, a szervezőkészség javulása. A Szaturnusztól szokatlan érzékenység is jellemezheti a periódust emellett, különösen, ha úgy tűnik, hogy valamilyen érdekek sérülnek. A humor beszűrődhet a szigorú fegyelembe, holott egyébként ez sem jellemző a szaturnuszi megnyilvánulásokra.

Kevésbé előnyös megnyilvánulásában az illúziók elsodorhatják a racionális megfontolásokat, rögeszmés gondolatok és intézkedések kaphatnak lábra, illetve: a jó elképzelések mégsem valósíthatók meg a gyakorlatban. A kelleténél hamarabb kifárad a kezdeti energia. Nem képes az érintett sikerként értékelni eredményeit.

Mindkét változatban: szimbolikus jelentőségű, valamilyen szempontból meghatározó események, dolgok eltűnése- előkerülése, művészettel, ideológiával, hittel összefüggő jelenségek.

Rövidebb áthúzódó tendenciáink:  

12.28-án volt pontos a Vénusz szextilje a Plútóhoz. Ez a búcsúzó óév utolsó, a most tárgyalt hét első napján még egy picit érvényesül. A békés tömegek enyhe aktivizálódását jelezheti, népszerű vagy gyorsan népszerűvé váló ötletek, áramlatok felbukkanását. Erős, de jól kordában tartott indulatokat és érzelmeket mindenféle (köz- és magán) kapcsolatok területén. Pénzügyek kedvező alakulását. 

Szintén 12.28-án kulminált a Mars trigon felszálló Holdcsomó, aktivitásra ösztönözve a karmikus feladatok terén még e hét első felében is.

Aktuálisan kulmináló és kezdődő tendenciák

 1. január elsején jegyet vált a Mars, 3 óra 3 perckor, az „igazi” uralmi jegyébe, a Kosba lép. (azért mondom, hogy az „igazi”, mert a Mars tüzes bolygó, legjobban a tüzes otthonában élheti ki magát).

Január másodikán lesz egzakt a Nap együttállása a Szaturnusszal. Az önérvényesítés – a hatalom önérvényesítése – találkozik össze sorsszerű akadályokkal, amelyekre többféleképpen lehet reagálni. Ellenállással, erőszakkal, erős kompenzálással vagy: visszahúzódással, védekezéssel. Akár így, akár úgy bizonyos ridegség, könyörtelenség mindenképpen jellemzi a környező időszakot. Humortalanság, rosszkedv, túlerőltetett komolyság ugyancsak. Az élettel és/vagy a körülményekkel szemben támasztott követelmények nem állnak arányban esetleg a lehetőségekkel. Sikertelenség esetén keserűség, és a rossz sors hibáztatása lehet a kétes eredmény. Önsajnálat, önsajnáltatás is belefér a konstellációba. Harcos jegyben nagy energia befektetéssel történő erőfeszítések az akadályok leküzdésére, esetleg valóban jó, kézzelfogható eredményekkel.

Január 3. – ekkor pontos a Merkur kvinkunx felszálló Holdcsomó a karmikus figyelmeztetések, információtovábbítások köréből.

Január 4-én három egzakt fényszögünk is lesz: Nap szextil Neptun: jóakarat, empátia, szociális érzékenység, ilyen ügyekre rálátás, megértés a tartalma, csak csekély ereje és igen rövid ideje folytán kevés az esély arra, hogy nagyobb horderejű dolgok születhessenek általa – ha csak önmagában szerepel.

Január 4-én pontos  Merkur trigon Uránusz is: Felismerések, melyek következtében megváltozhatnak nézőpontok, viszonyulások és persze események is. Sok feszültség hirtelen oldására adhat alkalmat a konstelláció. Régi ismerősök vagy témák hirtelen felbukkanása, esetleg néhány nap után ugyanolyan hirtelen eltűnése. Sok remek ötlet. „Káros mellékhatása” lehet a feszültség, kapkodás, elhamarkodott döntés, felesleges konfliktuskeresés vagy vakmerőség.

A Vénusz trigon felszálló Holdcsomó ugyancsak január 4-én kulminál. A karmikus feladatokra történő figyelemfelkeltésnek finom, kíméletes formájáról beszélhetünk.

01.05-én jegyet vált a Merkur, 4 óra 12 perctől a Bakban halad tovább.

01.06-án a Vénusz kvinkunx Uránusz esedékes. Hirtelen fordulatok a kapcsolatokban, intolerancia, csalárdságok kiderülése, nyílt összetűzés az átlagolható tartalma.

A hét utolsó részében a Nap beéri a Plútót (pontos együttállás: 01.11. lesz). A hatalom kontra tömegek közötti egyenetlenség, konfliktusok. Áramlatok, melyek láncreakciót indítanak el vagy annak részei. Konok ragaszkodás a saját álláspontokhoz, akkor is ha az érintettnek nincs igaza. Olyan folyamatok szenvedő alanyává válhatnak csoportok, egyes emberek, amelyet nem tudnak befolyásolni vagy roppant csekély mértékben. Személyi konfliktusok, tolerancia hiánya, esetleg bosszúállás és ezek variációi. Fordulópontot is jelenthet nagyobb ívű folyamatokban.

A hét utolsó harmadától egyre fokozottabban érződik a Merkur kvadrát Mars. (Egzakt: 01.08.) Veszekedésekre, konfliktusokra, meggondolatlan kommunikációra, a forgalomban (áru- közúti- posta- telefon és így tovább) adódó kellemetlenségekre utalva. Feszültség- és baleset-jelölő is.

A hét első harmadától kezd érvényesülni a Vénusz trigon Mars (pontos majd csak 01.18-án lesz). A konszenzuskészség a harciassággal kerül egymás mellett futó utakra, s mindig az a kérdés (jegyhelyzettől, illetve az egész konstellációtól függően), hogy összetalálkoznak-e egy szerencsés keveredéssel vagy párhuzamosan haladnak egy ideig, s szétválnak útjaik. Nagyon jó alkalmat teremthet a fényszög akkor is a megegyezésre, ha józan jegyekben vannak. Mindkét jelölő elég makacs tud lenni (figyelem! A Vénusz is!!), ilyenkor ez oldódik valamelyest. A rosszabb változatban nem oldódik, viszont úgy képes lenyomni a másik torkán valamit, amit az nemigen akart, hogy mégsem fullad meg tőle. Nyilvánvaló, hogy mundán (általános, nagyobb csoportokat, területeket érintő) értelmezésben a szexuál-jelölő mivoltukat nem domborítjuk ki, viszont kerülhetnek előtérbe olyan szimbolikus jelentőségű esetek, események, amelyek társadalmi szempontból is fontosak és aktuálisak.

A hét elejétől életbe lép egy hosszú fényszög is: 2019.01.01-től 09.13-ig tart. A Plútó szemben áll a felszálló, együtt a leszálló Holdcsomóval, igen erőteljesen kidomborítva azokat a tényezőket, amelyek a karmikus hozadékból származnak (ragaszkodás a hatalomhoz és az azt biztosító anyagiakhoz, ahhoz, hogy mások feltétel nélkül tiszteljék, ugyanakkor a többi ember semmibe vétele) és arra ösztönözve, hogy a beidegződések csapdájából kikerülve a jelen feladataira összpontosítsanak az érintettek, plutónikus erőkkel. (Adás és elfogadás, női szerep gyakorlása, mások érzelmi igényeinek megismerése és méltánylása.)

Nagyon-nagyon rendhagyó módon oldom most meg az egyes típusoknak szóló előrejelzést, súlyos idő (és energia)-hiány miatt. Kivételesen egy-egy rúnát húzok mindenkinek, csak ezúttal nem egy napra, hanem egy heti időtartamra értelmezve. (Egy iciri-piciri csalással: akinél nagyon hervasztó szöveg jött ki, ott húztam még egyet.) Ha tehát ugyanazokkal a szövegekkel találkozol most, mint a napi horoszkópoknál, az nem a véletlen műve.

KOS
Titkok keletkezése illetve titkok kiderülése esedékes, aminek természetesen lehet kellemetlen hatása is. Kevésbé kellemetlen, hogy viszont anyagi előny vár rád, akár szerencsejáték révén. Az sem kizárt, hogy ajándékot kapsz valakitől, ezen érdemes elgondolkodnod, hogy miért kaptad, mert lehet hogy amögött is titok rejtőzik. Megérzéseid felerősödnek, bátran hallgass rájuk! Kreativitásod, szellemi termékenységed is csúcsra jár és módod nyílik arra, hogy mozgósíts olyan rejtett erőket, melyekhez nem mindig férhetünk hozzá.

BIKA
Az elvégzett munka megérdemelt jutalmát kapod meg valamilyen formában. Ez örömmel tölt el és megerősíti bizalmadat is. Vidám, örömteli nap vár rád, amelyben átélheted a bajtársiasság, közösség, párkapcsolat érzelmi biztonságát. Jó kedved átragadhat másokra is, s persze érdemes is megosztani. Ambícióid szárnyra kapnak, s fizikai állapotodra is kiváló hatással lesz a flow, amelyet ma igazán megtapasztalhatsz. Jó hírt kapsz, megszilárdul érzelmi életed, felismersz fontos dolgokat, egyszóval: általában remekül érezheted magad.

IKREK
A heti spirituális gyakorlat ez: a jelenben élsz, a múlthoz nem ragaszkodsz, reménykedsz a jövőben és elfogadod, ami jön. Megtapasztalhatod az erő növekedését, kitartást és elégedettséget, a nemkívánatos idegen befolyások elhárítását. Bízhatsz abban, hogy a céljaid karnyújtásnyira vannak, neked pedig mind az erőd, mint az adottságaid megvannak hozzá, hogy el is érd őket. Ha akadályokkal találkozol, leküzdöd őket. Ha minden lehetőséget fontolóra veszel, azaz kellően nyílt és rugalmas vagy, semmitől sem kell tartanod.

RÁK
A központi téma az elmozdulás valamilyen meglévő helyzetből. Lakó- munkahely, egy kapcsolat fejlődése, lépések egy probléma megoldásához, összecsiszolódás a világgal, életstílus váltás. Bármilyen mértékű és bármilyen jellegű is legyen a változás, biztos, hogy pozitív előjelű, ezért nem is érdemes neki ellenállni, s nem is áll ez szándékodban. Ma gyors észjárás jellemez, nyitottság a világra, a többi ember felé. Párkapcsolatodban megerősítheted az összetartozás érzését, megnyilváníthatod elkötelezettséged, hűséged jeleit.

OROSZLÁN
Az e hétre érvényes rúna érdekes, kettős jelentést hordoz: támad és védelmez, s hogy melyik érvényesül, attól függ, melyik oldalán állsz. Lehet valamiben szerencséd, de arra is figyelmeztetnek, hogy az forgandó, kiváltképp, ha önfejű vagy. Erődet és bátorságodat, akaraterődet teszi próbára az élet, azáltal, hogy kétes döntési helyzeteket idéz elő. Tapasztalhatsz fenyegetést nálad erősebb pozícióban lévőktől, vagy trolloktól, vagy sérülést szenvedhetsz el. A kimenetel azon múlik, mennyire vagy tudatos, átgondolt.

SZŰZ
Eljött a te időd, elkezdhetsz valami olyasmit, amihez tehetséged van, vagy folytathatsz régebben megkezdett és megakadt fontos tevékenységet. Feltöltődés, megújulás, tapasztalatgyűjtés segítenek ebben. Megszabadulhatsz akadályoktól, gátaktól, s békében élvezheted munkád gyümölcsét. Nem lehetsz azonban türelmetlen, mert az éréshez és az azt követő aratáshoz idő és szorgos munka kell. Igazság, igazságtétel is szerepet kaphat az életedben, például szerződés, tárgyaláson való részvétel formájában.

MÉRLEG
Saját ritmusod összhangba kerül az univerzális, természetes ritmussal, ideje, hogy megtégy egy fontos praktikus vagy spirituális lépést. Elindulás, megérkezés, egyesülés vagy újraegyesülés, új barátok, vagy régiek visszatérése, jelek kapása vagy adása, utazás, vagy családi kirándulás van készülőben, folyamatban. Alkalmas az idő a tisztulásra, rendteremtésre, életmódváltásra, vagy jogi ügyletekre. Sikerek várnak üzleti téren is, de ne hagyatkozz csak szemfülességedre és lendületedre, figyeld az „apró betűs részeket” is!

SKORPIÓ
Félreértések tisztázása, konfliktusok felszámolása, akadályok, aggodalmaskodás és félelmek megszüntetése, megtisztulás lesz a fő programod, vagy egyszerűen a felszabadult energiaáramlás élményét éled meg, bármilyen tevékenységben: tanulás, munka, kapcsolatok, egészségi kérdések terén. Bátran kezdeményezhetsz új tevékenységet, mely lehet, hogy láncreakció-szerű folyamatban ötvöződik majd. Fejlődésedben is hatékonyan közreműködik az a fény, amelynél most tisztán láthatod: miben kell változnod és mit kell tenned.

NYILAS
Eljött a te időd, elkezdhetsz valami olyasmit, amihez tehetséged van, vagy folytathatsz régebben megkezdett és megakadt fontos tevékenységet. Feltöltődés, megújulás, tapasztalatgyűjtés segítenek ebben. Megszabadulhatsz akadályoktól, gátaktól, s békében élvezheted munkád gyümölcsét. Nem lehetsz azonban türelmetlen, mert az éréshez és az azt követő aratáshoz idő és szorgos munka kell. Igazság, igazságtétel is szerepet kaphat az életedben, például szerződés, tárgyaláson való részvétel formájában.

BAK
Kitűnő alkalom nyílik a pihenésre, vagy a felgyülemlett stressztől történő megszabadulásra. Ajándéko(ka)t kapsz, ami jöhet az Univerzumtól, de egyes személyektől is – éppen akkor, amikor a legnagyobb szükséged van rá. Lehet pénz, tárgy, de lehet egy fontos felismerés is, vagy valamely képességed, vagy üzleti kapcsolatod fejlesztése. Érzelmi kapcsolatokban is szerencsés periódusra, fordulatra lehet számítani. Az egyensúly miatt az ajándékokat illik viszonozni, s ha nincs kinek, akkor is lehet jótékonykodni, felajánlást tenni.

VÍZÖNTŐ
Ahová most értél, oda az ok- okozati összefüggések, előző életeid törekvései és cselekedetei vezettek. A jelen pillanat üressége ad alkalmat arra, hogy úgy töltsd ki, ahogyan aktuálisan éppen gondolkodsz a karma, sors szerepéről az életedben. Ha bizalommal és merészen élsz a minden irányban nyitott lehetőségekkel, új alapokat építhetsz ki és képes vagy befolyásolni a még kiforratlan jövőben bekövetkező eseményeket. Ha nem használod ki az egyébként ritkán adódó felajánlást, csalódás érhet, irányt téveszthetsz, vagy csak minden marad a régiben.

HALAK
Most meg tudod tenni, hogy nem a szokásos kerékvágásban gondolkodsz, használd ki ezt az időt. A nyitott kérdések megoldására az általad eddig lehetetlennek tartott formában tudsz rátalálni. Ideje lehet annak is, hogy rendet rakj a környezetedben, vagy tisztító eljárást alkalmazz kívül vagy belül – ha éppen ehhez van kedved. Hagyd, hogy elragadjon a pillanat varázsa, inspirációja, de ügyelj rá, hogy ne váljon szabályozhatatlanná a folyamat. Hallgass megérzéseidre. Mutasd meg képességeidet, vond magadra befolyásos emberek figyelmét!

Archív napi előrejelzések

ARCHÍV NAPI HOROSZKÓP

Mindig csak egy, a megelőző napra.

Május 24.

KOS

Kissé kiestél az élet áramából, nem ismersz fel lehetőségeket, de még saját igényeidet sem. Csalódás, sérelem, frusztráció vagy az állandó halogatás vezetett ahhoz, hogy a bezárkózás, elidegenedés, elhidegülés fázisába kerültél és úgy érzed, minden stagnál körülötted. Terveid megvalósítása is késleltetést szenved. Ezek a jelenségek jelenthetnek védelmet is: lehet, hogy így kerülhetsz el bizonyos veszélyeket. Tudni fogod, mikor jön el az idő a cselekvésre. Addig is pihenj, relaxálj, távolodj el a köznapok rutinjától, ügyelj az egészségedre.

 

BIKA

Sajnos ez nem a Te napod lesz, kedvetlenség, magányérzet lehet úrrá rajtad. Elszenvedhetsz veszteségeket: például ha kölcsönt kérnek tőled, ne ezen a napon döntsd el, hogy adsz-e vagy sem. A szerencsejátékokat is jobb mellőzni. Kellemetlen titkok tárulhatnak most fel, amelyek vihart kavarhatnak. Titkos szerelmi, szexuális kapcsolattal összefüggő jelenség is szóba jöhet, vagy a meglévő, s nem titkos kapcsolatodban a szexuális összhang átmeneti gyengülése. Megérzéseidre sem számíthatsz és jobb, ha kerülöd ma az okkult tevékenységeket is.

 

IKREK

Egy fokozatosan kiteljesedő bőség életszakaszának a küszöbén állsz, nem kizárt, hogy egy 180 fokos fordulat után. Az ébredés, megértés, bizonyos tudatosság, elszántság és a változásra való nyitottság szükséges ahhoz, hogy reményekkel telve lépj az új útra. Ami eddig a sötétben volt, most a napfényre kerül és kibontakozik. Ha eddig is sikeresnek bizonyult (például egy párkapcsolat vagy vállalkozás), akkor innentől még jobbá válik. Nagyon kedvező az időszak tervezéshez, befektetéshez; védelmet élvezel és azt kapod, amire vágysz, amit kiérdemeltél.

 

RÁK

A mára érvényes rúna érdekes, kettős jelentést hordoz: támad és védelmez, s hogy melyik érvényesül, attól függ, melyik oldalán állsz. Lehet valamiben szerencséd, de arra is figyelmeztetnek, hogy az forgandó, kiváltképp, ha önfejű vagy. Erődet és bátorságodat, akaraterődet teszi próbára az élet, azáltal, hogy kétes döntési helyzeteket idéz elő. Tapasztalhatsz fenyegetést nálad erősebb pozícióban lévőktől, vagy trolloktól, vagy sérülést szenvedhetsz el. A kimenetel azon múlik, mennyire vagy tudatos, átgondolt.

 

OROSZLÁN

Az elvégzett munka megérdemelt jutalmát kapod meg valamilyen formában. Ez örömmel tölt el és megerősíti bizalmadat is. Vidám, örömteli nap vár rád, amelyben átélheted a bajtársiasság, közösség, párkapcsolat érzelmi biztonságát. Jó kedved átragadhat másokra is, s persze érdemes is megosztani. Ambícióid szárnyra kapnak, s fizikai állapotodra is kiváló hatással lesz a flow, amelyet ma igazán megtapasztalhatsz. Jó hírt kapsz, megszilárdul érzelmi életed, felismersz fontos dolgokat, egyszóval: általában remekül érezheted magad.

 

SZŰZ

Belső vagy külső gátak állnak az utadban. Passzivitás, elkedvetlenedés, arányvesztés, álmodozás vezethet átmeneti terméketlenséghez. Kívülről érkező impulzusok közt lehet érzelmi zsarolás, manipuláció, családi problémák felbukkanása, vagy egy közel álló személy betegsége, amely leköti energiádat, türelmedet. Üzleti téren óvatosságra int az orákulum. Ha van egy jó ötleted vagy terved, érdemes félretenned, és később foglalkoznod vele. Nem baj ha egy kicsit el kell halasztanod a dolgokat – így azok akár még sokkal jobban is sikerülhetnek.

 

MÉRLEG

Saját ritmusod összhangba kerül az univerzális, természetes ritmussal, ideje, hogy megtégy egy fontos praktikus vagy spirituális lépést. Elindulás, megérkezés, egyesülés vagy újraegyesülés, új barátok, vagy régiek visszatérése, jelek kapása vagy adása, utazás, vagy családi kirándulás van készülőben, folyamatban. Alkalmas az idő a tisztulásra, rendteremtésre, életmódváltásra, vagy jogi ügyletekre. Sikerek várnak üzleti téren is, de ne hagyatkozz csak szemfülességedre és lendületedre, figyeld az „apró betűs részeket” is!

 

SKORPIÓ

A napfény ereje és világossága támogat céljaid megfogalmazásában és elérésében, bizalmad, önbizalmad és akaraterőd megerősödésében, sikerekben, egészségben, életerőben, szellemi kapacitásod növekedésében, spirituális tudatosságodban. Átélheted az olyan pillanatok nagyszerűségét, amikor a fény győz a sötétség, a jó a gonosz felett. Vigyázz azonban, hogy ne ragadjon el a túlzott önbizalom lendülete és óvakodj attól, hogy mindent a felügyeleted alá vonj. Hagyd inkább, hogy a most birtokolt fény világítson rá a helyes válaszokra, útra.

 

NYILAS

Kitűnő alkalom nyílik a pihenésre, vagy a felgyülemlett stressztől történő megszabadulásra. Ajándéko(ka)t kapsz, ami jöhet az Univerzumtól, de egyes személyektől is – éppen akkor, amikor a legnagyobb szükséged van rá. Lehet pénz, tárgy, de lehet egy fontos felismerés is, vagy valamely képességed, vagy üzleti kapcsolatod fejlesztése. Érzelmi kapcsolatokban is szerencsés periódusra, fordulatra lehet számítani. Az egyensúly miatt az ajándékokat illik viszonozni, s ha nincs kinek, akkor is lehet jótékonykodni, felajánlást tenni.

 

BAK

Belső vagy külső gátak állnak az utadban. Passzivitás, elkedvetlenedés, arányvesztés, álmodozás vezethet átmeneti terméketlenséghez. Kívülről érkező impulzusok közt lehet érzelmi zsarolás, manipuláció, családi problémák felbukkanása, vagy egy közel álló személy betegsége, amely leköti energiádat, türelmedet. Üzleti téren óvatosságra int az orákulum. Ha van egy jó ötleted vagy terved, érdemes félretenned, és később foglalkoznod vele. Nem baj ha egy kicsit el kell halasztanod a dolgokat – így azok akár még sokkal jobban is sikerülhetnek.

 

VÍZÖNTŐ

A harmónia megteremtésére irányulnak energiáid, mert kissé fáziseltolódásba kerültél. Vagy önmagadhoz képest – például azért, mert túl sok feladatod keletkezett, vagy pedig egy kisebb-nagyobb közösség és közted alakult ki a szétcsúszás. Állj meg egy pillanatra, tekintsd át a helyzetet, légy rugalmas, hogy utána tempósan haladhass tovább. Lehet, hogy némi támogatás, tanács is jól jöhet. Fordulhatsz megbízható ismerőshöz, de legalább olyan hasznosnak bizonyulhat valamilyen tanácsadó eszköz igénybe vétele.

 

HALAK

Lehet, hogy nem állsz elég stabil alapokon, ezért óvakodsz a további építkezéstől, amit azonban mégis szükségesnek tartasz, ezért – egy erős ellentmondással – siettetnéd is a folyamatot. Ragaszkodsz emellett begyakorolt vagy örökölt, ám túlhaladott sémáidhoz – ezek jelentik a legfőbb akadályt, mert nem veszed észre az új lehetőségeket. Praktikusan lehet egy hagyatéki, vagy más jellegű vitád, kikerülhetsz egy közösségből anyagi veszteség árán, úti kellemetlenséget szenvedsz el, vagy valamilyen kapcsolatodat ellenzi a környezeted.

Éves, a típusoknak szóló előrejelzések

Éves általános előrejelzések

2,5 éves – a Szaturnusz haladása szerint

2,5-3 ÉVES ÉRVÉNYŰ SZATURNUSZI TENDENCIÁK

 

A Szaturnusznak egy-egy jegyben tartózkodását értjük ezen. A Szaturnuszt a lassú bolygók közé számítjuk, hiszen azt a kört, amit a Nap, Merkur, Vénusz 1 év, a Hold nem egészen 1 hónap, de még a Mars is alig két év alatt teszi meg, a Szaturnusz 28-29 év alatt. Körülbelül 2,5-3 évig tartózkodik egy-egy jegyben, jelenleg a Bakban, 2017. december 20. 4 óra 3 perctől, s nem is tér vissza a megelőző Nyilasba. 2020. március 22-én lép majd át a következő jegybe, a Vízöntőbe, de 2020. július 1-én még visszahátrál a Bakba, majd 2020. december 17-én ismét a Vízöntőbe vált. Ebben az esetben úgy jön ki a kb. 2,5-3 év, hogy az első jegyváltásáig eltelik 2 év és három hónap, majd a retrográd visszatéréssel további öt és fél hónap, vagyis összesen 2 év és nyolc és fél hónap.

 

Azt fogalmazza meg az asztrológia, hogy a Szaturnusz – mint a Sorsbolygó, a karma bolygója – amely tizenkettedben jár aktuálisan, azon az életterületen keresztül „neveli” az embert, vagyis azon a területen különös hangsúllyal kerül a szülött olyan helyzetekbe, amelyeket kénytelen megoldani, miáltal alaposan megismeri és megdolgozza az aktuális motívumokat. Ez a nevelés abban is megnyilvánul, hogy semmiképpen sem tud az illető kitérni azon hatások elől, amelyek inspirálják, hogy intenzíven foglalkozzék a megfelelő területtel, s lehetőleg elmozduljon addigi hozzáállásához képest. Van, amikor események provokálják ezt az elmozdulást, de olyan is van, hogy kevésbé kirívó, kevésbé esemény-szerű motívumok miatt fókuszál az ember arra a bizonyos területre. Amikor megtett a Szaturnusz egy teljes kört (28-30 éves korra), az a spirituális és mellesleg fizikális fejlődésnek is egy fontos állomása, s a második körében nyilván már újabb feladatokat kell megoldanunk egy-egy érintett életterületen, egy spirálkörrel magasabb szinten. Legalábbis a fejlődésképes embereknél magasabb szinten. A kevésbé fejlődésképes emberek ugyanazokkal a problémákkal találják szembe magukat, csak gorombább formában, mint amelyekkel az első körben is találkoztak – legfeljebb az életkoruk változott, a feladat nem. De ugyanez vonatkozik sajnos a mélyen gyökerező, makacsul beragadó problémákra is: a második (harmadik) körben még mindig ugyanazzal küszködhet az is, akiben megvan a spirituális igyekezet.

 

Nagyon érdekes variációkat lehet tapasztalni abban is, hogy kinél milyen közvetlen és praktikus eredménnyel csapódik le a Szaturnusz haladása. Vannak, akik abban az időszakban oldanak meg régen húzódó dolgokat, amikor a vonatkozó területen jár a Sorsbolygó. A másik forma pedig az, hogy amíg ott van a Szaturnusz, addig csak a szándék, igény vagy erőfeszítés szintjén marad a dolog, s amint kilép az illető területről, nyomban sikerül meglépni azt, amit addig nem. Például: egy VII. házas jellegű probléma a társkapcsolat rendezése: létesítése vagy éppenséggel a meglévő megszüntetése. Az egyik formában az a 2,5-3 év hozza meg a megoldást, amíg a Szaturnusz az illető hetesében jár, a másikban pedig hosszas előkészületek után abban a minutumban, ahogy lejár az átvonulás (tranzit) ideje.

 

A szaturnuszi köröket számoljuk a születési horoszkóp konkrét házállásaihoz képest, de lehet számolni úgy is, hogy mindenkinek a Nap-jegyéhez (dátum szerinti jegyéhez) viszonyítjuk. Például: akinek a Nap a Rákban állt a születésekor, ott ezt a jegyet tekintjük első (mundán – általános) háznak és innen számoljuk ki, hogy a Szaturnusz aktuális tartózkodása hanyadik tizenkettedbe esik. Most a Bakba lépő Szaturnusz miatt foglalkozunk a témával, tehát így számítjuk: a Rák az első, Oroszlán a második, Szűz a harmadik, Mérleg a negyedik, a Skorpió az ötödik, a Nyilas a hatodik, a (szemben lévő) Bak pedig a VII. „mundán háza” valamennyi Rák Napú embernek (függetlenül attól, hogy mi az illető Ascendense.) Tehát a Rák Naphoz képest  a VII. ház értelmezése szerinti életterületen jelent karmikus plusz feladatokat a Bak Szaturnusz. Természetesen a legerősebb mindig az igazi, egyéni születési horoszkóphoz (radixhoz), s annak a konkrét házállásához viszonyított Szaturnusz-haladás, de azt az általánosított értelmezést is nagyon jól hozza (meglepő módon), amit itt is láthatunk: melyik Nap-jegynél milyen ház szerinti hatás várható a Bak-Szaturnusz érájában, tehát az alábbiak szerint:

Kos – Hivatás, karrier. Az Én érvényesülése a világban. Hatalommal való viszony. Anya. Főnök.

Bika – Ideológia, életfilozófia. Külföld, ilyen kapcsolatok. Magasabb vagy autodidakta módon végzett tanulmányok. Természettel való viszony. Beházasodott rokonság. Unoka.

Ikrek – Veszteségek. Műtéti jellegű beavatkozások. Támadások. Tudattalan. Álomélet, álmok. Szexualitás. Önnevelés.

Rák – Társkapcsolat, az Én kiegészítése – a Te, a külvilág, a külvilággal való kapcsolat. Üzlettárs. Perek, jogi eljárások és nyílt ellenségek.

Oroszlán – Munka, kötelezettségek, áldozatvállalás. Karma. Após. Egészség-betegség kérdései. Háziállatok.

Szűz – Baráti viszonyok, lazább párkapcsolat. Gyerek. Kreativitás. Örömök, hobbi, szórakozás, sport. Tanulás.

Mérleg – Otthon, család, haza. Ingatlan. Apa.

Skorpió – Kommunikáció, kontaktusok, mindennemű forgalom. Tanulás. Gondolkodásmód, a mindennapok praktikuma. Adminisztratív, bürokratikus ügyek. Irományok, okmányok.

Nyilas – Anyagiak. Keresmény, s annak kiadása. Függetlenség.

Bak – Az Én, énkép. A személyiség előzményei, jelene. A személyiségre ható külső erők hatása.

Vízöntő – Titkok, titkos működés, titkos kapcsolatok. Tudattalan mélyrétege. Izoláció, üldöztetés, elzártság. Kényszerűen vállalt magány. Hosszú utazások. Anyós. Titkos ellenségek. Vadállatok.

Halak – Hosszú távú elképzelések, tervek. Az élettől kapott illetve másoknak nyújtott segítség. Ajándékok. Késői szerelem, késői gyerek vagy „ajándék-gyerek”. Protektorok és pártfogoltak.

 

A Szaturnusztól sokan rettegnek és ugyancsak igen elterjedt módon csakis a gátló hatásait hajlamosak figyelembe venni. A Szaturnusz a maga speciális nevelési metódusával egyidejűleg gátol, s ugyanakkor kényszerít a megoldásra. A gátat, nehezítést éppen azért rakja oda az ember elé, hogy véletlenül se tudjuk kikerülni a dolgot, viszont hozzuk fel magunkból azt a kreativitást, erőt és akaratot, hogy kezdjük már valamit ugyan azzal az akadállyal. Másként fogalmazva: a következetes és szigorúnak tekintett szülőhöz hasonlóan nem puszta gonoszságból/szadizmusból késztet munkára, vagy „okoz” veszteségeket. Éppenséggel az egyes életterületeinken történő haladása során csakugyan megfoszt minket az illúzióktól és ezzel sokkal közelebb hoz a realitásokhoz, a dolgok megvalósíthatósági tartományába! Ha beleragadunk a veszteségek leltározásába, a sérelmek mantrázásába és sebek nyalogatásába, valamint a sérülések elkerülését célzó védekező technikákba, akkor kétségtelenül keveset fogunk érezni a megoldás felé terelgetésből. Ha túllépünk mindezen, megtapasztalhatjuk a Szaturnusz ajándékosztó, támogató, segítő természetét is. Ne feledjük, nemcsak a Baknak ura, hanem a Vízöntőnek is, amely jegy – és a vele analóg 11. ház – az élettől kapott segítség, támogatás, ajándékok területe!

Nemcsak a fenti, egy-egy mundán házban való tartózkodás miatt figyelünk a Szaturnusz haladására, hanem azért is, mert amilyen minőségű jegyben jár éppen, az összes ahhoz a kategóriához tartozó jegyet kissé jobban érinti. A Bak kardinális minőségű, tehát mind a négy kardinális jegynek – a Kosnak, Ráknak, Mérlegnek is – ez a kb. 2,7 év karmikus szempontból fajsúlyosabb lesz. Ezt nem úgy kell érteni természetesen, hogy e 2,7 év alatt belepusztul az összes kardinális a szaturnuszi terhekbe (amint látjuk, nem halt ki az emberiség és nem is tart a kihalás szélén), s még csak azt sem kell gondolni, hogy olyan nagyon érződik a plusz terhelés. De tudják, tapasztalják a bőrükön az érintettek, hogy valami megváltozott. (A minőségekről találsz információkat az Asztrológiai alapfogalmak – mini tanfolyam rovatban, méghozzá a 9. részben.)

Itt térek ki még röviden arra is, hogy a Bak-Szaturnusz mit is jelenthet általános értelemben, hogyan változhat a hozzáállás, szemléletmód az ő érájában? 

Az uralmi helyzet a létező legerősebb állapot, s a Szaturnusz a Bakban (és a Vízöntőben) van uralomban. Amikor tehát e jegy(ek)ben tartózkodik, akkor teljesen tisztán képes az alaptulajdonságait felmutatni. Mivel a Szaturnusz a Sorsbolygó, a klasszikus asztrológiában a „Nagy Szerencsétlenség” bolygója, ezért annyira fajsúlyos, hogy képes szinte felülírni egyéb, lényeges horoszkópelemeket. Érdekes kombinációnak ígérkezik, hogy egyidejűleg a Neptun is saját uralmi jegyében, a Halakban lesz, igen eltérő jellemzőkkel, már csak emiatt is izgalmas jelenségekkel fogunk találkozni abban a 2,5-3 évben, amíg a Szaturnusz a Bakban jár. Sőt: a rákövetkező 2,5-3 évben is, hiszen akkor másik uralmi jegyében, a Vízöntőben lesz.

Igen nagy komolyság, céltudatosság jellemzi a Bak-Szaturnuszt. Nem tudja könnyedén venni az életet, még akkor sem, ha erre egyébként lehetne módja. Maximalista, tökéletességre törekszik, olyan tökéletességre, ami nem létezik. Emiatt sohasem tud elégedett lenni saját produktumával, máséval még kevésbé. Megbízható, s elvárja másoktól is, hogy ilyenek legyenek. Meglehetősen konzervatív, a hagyományokhoz, szokásokhoz ragaszkodik. Óvatos, az újdonságokat némi gyanakvással szemléli. Reális, átgondolt, alapos, mindezek miatt a legjobb szervező, mert minden eshetőséget igyekszik figyelembe venni. A szaturnuszi dolgok mindig lassan alakulnak ki, lassan épülnek fel és lassan csengenek le, ezért a megfontoltság, a dolgok lassú feldolgozása és a megfontolt döntés-előkészítés és döntés ugyancsak tipikus ennél az állásnál. A váratlan helyzetekkel, a külső körülmények befolyásával nehezen birkózik meg; mindig megrökönyödik, amikor tapasztalja, hogy a Világ nem alkalmazkodik az ő – véleménye szerint – teljesen jogos elvárás-rendszeréhez.

Tudja, hogy az életben mindenért keményen meg kell dolgozni, és áll is ennek elébe, másként értékeli azt, amiért nem tett eleget (saját felfogása szerint). Emiatt nehezebbnek érzi az életet, mint más, „lazább” Szaturnuszok.

A Szaturnusz a karma bolygója, ezért nyilvánvaló, hogy a Bak-Szaturnusz érában nagyobb hangsúllyal kerülnek előtérbe a karma kérdései. Mivel azonban nehezen szakad el a kézzelfogható, direkt üzenetektől, nem biztos, hogy tud is hatékonyan kezdeni valamit az inspirációkkal. Vissza- visszatér minduntalan a fizikai síkra, ami végül is teljesen helyénvaló dolog, hiszen a karmát a háromdimenziós földi viszonyok között kell teljesítenünk, napi rutinunk során.

Támadott Bak Szaturnusszal a kegyetlen hajlamok jönnek elő: irgalmatlan önmagával és másokkal szemben, semmilyen lazaságot nem tűr – ha igaza van ebben, ha nincs. Mániákus, precizitásban, tempóban, teljesítményben kizárólag az az elfogadható, amit ő produkál (ez egyébként támogatott bolygóval is előfordul). Anyagiasság, fukarság, kicsinyesség és önzés. Vagy: gátlások, a szerencsétlenség érzése, a sors kárhoztatása, visszafogott vagy elmaradt kezdeményezés, rossz kudarctűrés jellemezheti a periódust az erre érzékeny résztvevők (személyek, csoportok) számára. S persze az is benne van a kalkulációban, hogy valóban nehezebbnek bizonyul az élet, mert olyan eseményekkel terhelt, amelyek a sors súlyát hordozzák.

Előtérbe kerülhetnek tömegesen, népbetegség-szerűen a kövesedéses, lerakódásos jellegű problémák. Ízületi- és bőrbajok, füllel, hallással összefüggő anomáliák, a csontrendszerrel kapcsolatos problémák. Depresszió. A mindezekkel kapcsolatos kezelések, gyógyító eljárások, megelőzési programok ugyancsak nagyobb teret kaphatnak. A Bakhoz tartozó testrész az ízületek közül is kiemelten a térd, s a térd-problémák (meg persze a többi probléma) pszichés hátterét is érdemes figyelembe venni: a rugalmasság és az alázat csökkent mivolta, vagy egyenesen: a hiánya lappanghat a térddel összefüggő anomáliák mögött.

Mondanom sem kell – legalábbis azon Olvasóimnak, akik a Visszapillantókat rendszeresen tanulmányozzák, vagy olvasták a Magyarország felvirágzása c. cikkemet – hogy Magyarország számára kiemelt a Bak-Szaturnusz is, mivel úgy a Magyarország horoszkópjaként használt Budapest képletben, mint az 1989-es köztársasági képletben Bak-Szaturnusz van, méghozzá az I. házban (a 89-es horoszkópban az Ascendensen). Hogy ez közelebbről mit jelenthet, azt az éves előrejelzésekben igyekszem megfejteni. Mindenesetre vegyük figyelembe, hogy különféleképpen viszonyulhatunk az aktuálisan domináns energiákhoz. Így felhasználhatjuk a Bak-Szaturnusz energiáit arra, hogy konokul ragaszkodjunk (ős)eredeti elképzeléseinkhez – minden mástól függetlenül. Vagy arra is, hogy ügyeljünk a karma figyelmeztetéseire és az aktuális feladatokra. A kardinális változás, változtatás kezdeményezése éppúgy függhet egy Bak-Szaturnusztól, mint az ellenkezője.

Asztrológiai alapfogalmak

ASZTROLÓGIAI ALAPFOGALMAK

 

MINI TANFOLYAM – Gál Judit tolmácsolásában

 

A facebook Mire születtél? – összhangban önmagaddal és Asztrológia tanfolyam szakmai oldalaival összhangban bővülő tár.

1.
Asztrológia (a Fogalomtár szócikkének kissé átszerkesztett változata)

Tükörfordításban csillagtan, népszerű nevén: csillagjóslás. Tulajdonképpen egyik sem fedi azt a fogalmat, ahogyan a komolyan vehető asztrológiát műveljük. Az égitesteknek a kozmoszhoz (jegyek), a Földhöz (házak) és egymáshoz (fényszögek) viszonyított helyzetéből (konstellációból) von le következtetéseket. Minden időpillanatnak megvan az ilyen kozmikus lenyomata, s az tartalmazza annak a pillanatnak összes jellemzőjét, múltját- jelenét és mindazt, ami abból következik – vagyis a jövőjét. Egyelőre rejtély, hogy ez milyen módon működik, többféle elmélettel próbálják (próbáljuk) megmagyarázni, de egyik sem eléggé meggyőző és a legkevésbé sem meríti ki a tudományos igényeket. Arra nézve létezik a tudományos kritériumoknak is megfelelő adatbázis, hogy statisztikailag kimutathatók a következetesen megállapítható összefüggések a kozmikus és az emberi jelenségek között.

Az asztrológia földi nézőpontból vizsgálja az említett elemeket, vagyis úgy, ahogyan innen a Földről látjuk. Emberi léptékben az ÉN világa az univerzum közepe, onnan képes körültekinteni, önmagához képest fogalmaz meg szinte mindent. Az asztrológia abban segít, hogy nagyobb egység részeként láttatja a jelenségeket, a személyiséget, vagyis voltaképpen egy életfilozófia a megfelelő útmutatásokkal, orientációkkal és összefüggésekkel.

Az asztrológia önálló ismeretként a XVI-XVII. század tájékán kezdett elválni az asztronómiától. Az utóbbi a csillagászat, mint tudományosnak elismert tan, s a kozmikus jelenségek fizikájával, kémiájával stb. foglalkozik, s immár semmiféle érzékelésen túli kivetítést, mérésekkel nem ellenőrizhető észlelést nem enged meg.

Beláthatatlanul sok asztrológiai iskola létezik, egyidejűleg is, a történelmi folyamatban pedig még inkább. Minden olyan népnek megvolt- megvan a maga asztrológiája, amely réges-régóta komolyabban foglalkozott a kozmosz tanulmányozásával vagy/és matematikával. Korunkban, amikor előbb a különféle segédtáblázatok majd pedig a számítógépes programok révén rengeteg ember számára hozzáférhetővé vált a horoszkópkészítés eredetileg igen bonyolult és magasabb geometriai- matematikai ismereteket igénylő tudománya, gombamód szaporodnak az újabb és újabb iskolák, al-ágak, sokszor egyszerűen csak fantázianevek, továbbá valahonnan előásott ősi (avagy: „ősi”) ilyen-olyan asztrológiák. Ezek értékének megítélését bízzuk az időre, itt csupán azt szeretném kihangsúlyozni, hogy van néhány alapelem, amely mindegyik komolyan vehető megközelítésben azonosan vagy nagyon hasonlóan szerepel. Ilyen a 12 alaptípus, a bolygók kozmikus helyzete, az Ascendens (pontosabban: a vízszintes és függőleges tengely) számítási metódusa következésképp helyzete, s néhány egyéb lényeges alapelv.

A leggyakoribb- és közismertebb a személyi horoszkópra alkalmazott asztrológiai tevékenység. Eszerint a konstellációból értesüléseket lehet szerezni arról, hogy az illetőnek hogyan alakul jelleme, személyiségfejlődése, milyen a kapcsolatrendszere, életének folyamata, melyik életterületen lehet különösebb erőfeszítések nélkül sikeres és melyeken szorul jelentősebb fejlesztésre. A karmikus összefüggésekre is rávilágít. A jövőre vonatkozó tendenciák, egymásba hömpölygő folyamatok – a következmények – éppúgy benne vannak ebben az időpillanatban, mint a jellemzés. Különféle prognózis-módszerekkel következtetéseket lehet levonni a változásokra és előre jelezni azok bekövetkezését. Ez a rész volna a ´csillagjóslás´, de sok asztrológus, köztük magam is, jobban szereti a prognózis vagy előrejelzés kifejezéseket.

2.
Horoszkóp  (a Fogalomtár szócikkének kissé átszerkesztett változata)

A horoszkóp szó óra-nézést jelent, ami azt is kifejezi, hogy nem elegendő ismerni a születés idejét év, hónap, napra, hanem az óráját, sőt percét is tudni kell.

A személyi horoszkópot arra az időpillanatra és arra a földrajzi helyre (településre) számítjuk ki, amikor és ahol valaki a világra jön. A főbb alkotóelemei: a 12 jegy, benne – az óra perc függvényében – a 12 ház, a 10 égitest (Nap, Hold és a bolygók) és a két Holdcsomó. A bolygók között létesülő kapcsolatok – fényszögek – megjelölésével készül el a tulajdonképpeni horoszkóp, amelyhez még alkalmazunk néhány, itt nem részletezett kiegészítő elemet és eszközt. A főbb négy alkotórésze mindenesetre az imént felsorolt tételekből adódik össze: jegyek, házak, égitestek és fényszögek. Az így nyert ábra alapján következtetéseket lehet levonni, melyekről az előző héten feltöltött asztrológia címszónál, vagy az alább hivatkozott weboldalon olvashatsz többet.

A horoszkóp szó helyett gyakran használjuk a képlet, vagy születési képlet valamint a radix kifejezéseket is. A radix azt jelenti: ´gyökér´, s azért alkalmazzuk, mert minden további következménye az időpillanatnak az imént leírt konstellációban gyökerezik.

Horoszkópot felállítani korántsem csak egy ember születésére lehet és szokás. Állatoknak éppúgy lehet horoszkópot készíteni – ha ismertek az adataik persze, s élettelen dolgokra is. Egy autó megvásárlásának pillanatára (még jobb lenne, ha az autó „születésére” mondjuk a szalagról lekerülésére lehetne), házépítés megkezdésére, kapcsolat kezdetére, házasságkötésre, tervezett műtét idejére- bármire, aminek ismert az idő- és térbeli indulás

3.
Jegyek  (a Fogalomtár két szócikkének kissé átszerkesztett változata)

A horoszkóp négy alapeleme közül a legelső a jegyeké – a 12 jegy köre adja azt az alapot, amelybe a többi elemet el tudjuk helyezni. Ehhez először meg kell ismerkedni kissé a zodiákussal.

Az állatöv (zodiákus) az Ekliptika, a Nappálya hagyományos neve. A Nap a Földről nézve egy év alatt tesz meg egy teljes kört az Ekliptika mentén úgy, hogy közben elmozdulni látszik a háttércsillagokhoz képest. Ezek a csillagok alkotják a 12 állatövi csillagképet, amelyekben a Nap egy-egy hónapig “tartózkodik”. Ugyanígy az egyes bolygók is aktuális helyzetük és haladásuk folytán más és más csillagképek irányában látszanak, egy 6-7 fokos sávban: „övben”. Azért nevezik Állatövnek, mert az európai jellegű kultúrkörben elterjedt elnevezések alapján a 12 jegyből több mint a felét: hetet állatok szimbolizálnak és a kisebb hányad, öt jegy az úgynevezett emberi. Az állati jegyek inkább ösztönösek, az emberiek kevésbé ösztönösek – legalábbis törekszenek erre. Állati jegyek: a Kos, Bika, Rák, Oroszlán, Skorpió, Bak és a Halak. Emberiek: Ikrek, Szűz, Mérleg, Nyilas (mert a kentaur felsőteste, így a feje is emberi) és Vízöntő. Ez a kategorizálás csupán egy a sok közül, a névmagyarázat miatt helyeztem itt el. (A kínai asztrológiában – amint köztudott immár – az összes egység állatokhoz kapcsolódik.)

A Nap látszólagos útja tehát az Állatövben, 12 nevezetes csillagkép előtt történik. Ezeket a csillagképeket a távoli múltba vesző időkben a babiloni birodalom csillagnézői alighanem visszafelé nevezték el. Megfigyelték, hogy az évek azonos szakaszaiban (azonos hónapjaiban) hasonló típusú emberek születnek, s az adott típus szerint láttak bele a megfelelő csillagképekbe különféle jelenségeket, állatokat, embereket, tárgyakat. Az elnevezések a különböző kultúrkörökben nem ugyanolyanok, de a tizenkettes rendszert tartják.

Az állatövet alkotó csillagképek azonban nincsenek fedésben azzal a fogalommal, amit jegynek nevezünk. Ennek két oka van. Az egyik egy olyan jelenség (precesszió), melynek következtében a Nap éves útja már nem ott kezdődik (Tavaszpont), ahol valaha, hanem hátrább vándorolt a Nappályán. Ennek a részletezésére itt nincs mód, de annyi utalást teszek, hogy emiatt vagyunk most a Vízöntő korban. A másik ok pedig az, hogy a csillagképek – azon csillagok alakzatai, amelyeknek egyébként fizikailag semmi közük sincs egymáshoz; egészen más galaxisokhoz tartozó objektumok látszólagos formái – korántsem egyforma szélességűek. Márpedig a hónapok hossza közel azonos (a csillagképekhez viszonyítva mindenesetre). Ily módon megkülönböztetésül jegyeknek (néhány iskolában: jeleknek) nevezzük az Ekliptika 12 db, egységesen 30-30 fok tartományú tizenkettedét, s a Tavaszponttól (a Nappálya és a földi egyenlítő metszéspontja, az a pont amit a Nap március 21. körül ér el) kezdődően hívjuk úgy, hogy Kos, Bika, Ikrek, Rák …. stb.

 1. 08.01.

4.

Házak  (a Fogalomtár két szócikkének kissé átszerkesztett változata)

Az egyes életterületekre utalnak a házak, amelyekből ugyanúgy 12 van, mint a jegyekből és minden ház hasonlít egy-egy jegyre, analóg vele. Az I. ház a Kossal, a 2. a Bikával, 3. az Ikrekkel és így tovább.

A házakat mindig ott kezdjük el beosztani, sorolni, ahol az Ascendens van, a felkelő pont (az Ascendens) az I. háznak az eleje, csúcsa. Az egyéni variációknak a keretét adja meg, hogy melyik ház milyen jegybe kerül. Amikor pedig elhelyezzük a bolygókat is aszerint, ahogyan egy meghatározott időpillanatban álltak, akkor még nagyobb változatosságot tapasztalhatunk, aszerint, hogy melyik bolygó milyen jegybe és milyen házba esik, ezek mennyire vannak egymással összhangban vagy sem, mit üzen az a hármas információtömeg, amit egyenként jelentenek az egyes elemek.

Annak megállapításához, hogy kinek hol kezdődik a házbeosztása, szükség van a születés év, hónap, napján kívül az óra, percre és a születés földrajzi helyére. Ugyanis – nem kevéssé bonyolult számítással – az óra és hely adatok alapján lehet megállapítani az úgynevezett házállást, azt, hogy melyik ház melyik jegybe kerül. Szerencsére most már olyan számítási segédleteket tudunk használni, amelyekkel sokkal egyszerűbben megállapíthatók a szükséges adatok, a régi csillagnézők munkájához képest. A számítógépes horoszkópokhoz pedig semmilyen számítás nem szükséges. (A számítógép és az asztrológia kapcsolatáról külön fogok írni, valószínűleg majd a Cikkek rovatba.)

A házak közül kiemelt jelentőségű az I. mivel az maga a személyiség, az Én (lásd külön alul). A vele szemben lévő VII. ház a kiegészítés, a Te – a társ. A IV. ház az otthon, eredet és egyik szülő (rendszerint az apa), a vele szemben lévő X. pedig az a csúcs, ahová kiemelkedhet az ember, a karrier, én-érvényesítés, a külvilág előtti tekintély és a másik szülő (általában az anya). Amit látható itt is, ezeket a házakat római, a többit arab számokkal jelöljük. A közbenső házakat is felsorolom néhány címszóval jellemezve, korántsem teljes jelentéstartalmukkal:

 • 2. az anyagiak;
 • 3. kommunikáció, kontaktus, közlekedés, tanulás és testvér;
 • 5. örömök, párkapcsolat, gyermek, barátok, hobbi, szabad idő;
 • 6. munka és áldozatvállalás, betegségek, háziállatok, karma és após;
 • 8. veszteségek, halál, önnevelés, mások révén szerezhető haszon;
 • 9. életfilozófia, természettel való viszony, külföld, felsőbb vagy autodidakta tanulmányok, unoka;
 • 11. segítő erők, pártfogók és akiket mi pártfogolunk, késői szerelem és ilyen gyerek, az élet eredménye;
 • 12. izoláció, kényszerű vagy vállalt magány, titkok, titkos működés és ellenségek, hosszú utak, anyós.

Ascendens

Felkelő pont, vagy kiterjesztett értelmezésben: felkelő jegy. A valóságos napkeltekor a Napot megpillantjuk azon a (vizsgált földrajzi helyre vetített) horizont-metszésponton, ahol éppen látszólag felemelkedik. Amikor más időpontban – például éjjel – születik valaki, akkor is felemelkedik a horizont keleti metszéspontján valamely része a Nappályának – ez az Ascendens. Ezt nyilvánvalóan nem látjuk semmilyen formában, de kiszámítható. A Nap-jegy a horoszkópokban az alapkaraktert jelenti, ösztönös tulajdonságaink együttesét, de ez az Ascendens jegyén keresztül szocializálódik. Az Ascendens és az ott kezdődő I. ház (ha van benne bolygó vagy bolygók, akkor azzal/azokkal együtt) ugyanis a személyiség, amely tartalmazza már a nevelés, nevelődés során történő módosulásokat is, az alapkarakterhez képest.

Rendszeresen felmerül a kérdés, hogy „melyik az erősebb” a Nap-jegy vagy az Ascendens vagy hogy „mikortól kezd el az Ascendens érvényesülni”. Nos, ezek is olyan tényezők, amelyeket pontozással és határozott választóvonallal nem lehet értékelni. Az egyéni horoszkópból derül ki akár az egyik, akár a másik kérdésre a felelet, mert ahány ember, annyiféleképp nyilvánul meg dinamikában vagy/és időben. Arról nem is beszélve, hogy a Nap-jegyen és az Ascendensen kívül van még egy sereg alapelem, s azoknak gyakorlatilag végtelen számú variációja informál a személyiségről.

A képletekben (horoszkópábrákon) mindig a bal oldalon helyezzük el a felkelő jegyet, oda rajzoljuk be az Ascendenst. Illusztrációnkon – ahol csak a házak szerepelnek – ez a Vízöntőbe esik. A horoszkópban fordítva szerepelnek az égtájak, mint a térképen: bal oldal a kelet, jobb a nyugat, fent van a dél és lent az észak.

2012.08.08.

5.

Bolygók  (a Fogalomtár szócikkének kissé átszerkesztett változata)

Planétáknak is, de ha pontosak akarunk lenni, égitesteknek is szoktuk emlegetni. Azokból az elemekből, amelyekkel a horoszkópokban számolunk a Nap és a Hold nem bolygó, hanem a Nap csillag, a Hold pedig a Föld kísérője.

Csillagászati értelemben röviden: bolygó az a jelentősebb tömegű égitest, amely egy csillag körül kering, s elég nagy ahhoz, hogy hozzávetőleges gömb alakot vegyen fel. A Naprendszerben a jelenlegi (2010) álláspont szerint 8 bolygó kering a centrális égitest, a Nap körül. A Plútót egy 2006. augusztusi prágai csillagászati kongresszus megfosztotta bolygó minősítésétől és megállapítottak hozzá egy új, ’törpebolygó’ fogalmat. Eszerint bolygók: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptun. Nevük a görög-római mitológia latin megfelelője, kivéve a Földet, valamint az Uránuszt és Plútót, mert az utóbbiak az eredeti görög nevek. Több kategória szerint is osztályozza a csillagászat bolygóinkat, a két legismertebb a belső és külső, valamint a Föld típusú és Jupiter típusú bolygók.

Az asztrológia – legalábbis a modern asztrológia – 10 égitesttel számol, amelyek: Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptun és Plútó. Amint látjuk itt szerepel továbbra is a Plútó, amelynek óriási (asztrológiai) ereje rácáfol fizikai kicsinységére. A bolyókat – akár a jegyeket is – tulajdonságokkal ruházzuk fel (amelyek egyébként névadójukként szereplő megfelelő görög istenek vonásaival erősen analógok), s aszerint értelmezzük az egyes képletekben, hogy milyen jegyben voltak adott időpillanatban, milyen házban – ezeknek jelentésével ugyanis keveredik a bolygó jelentése – és hogyan kapcsolódtak a többi égitesthez – Ezt nevezzük tulajdonképpen konstellációnak.

Az asztrológia is kategorizálja az égitesteket különféle szempontok szerint. Ebből is csak két csoportosítást említek itt: az ősbolygók: Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz – a szabad szemmel is látható égitestek, amelyeket ősidők óta figyeltek a csillagnézők. Az újkori (vagy: generációs, transzszaturnális, transzcendens) bolygók felfedezése akkor kezdődött, amikor már technikailag fejlett távcsöveket készítettek. Az Uránuszt 1781-ben Herschel, a Neptunt 1846-ban Galle, a Plútót 1930-ban Lowell találta meg az égbolton. A másik gyakran használt csoportosítás a klasszikus asztrológia megfogalmazásában a „kártékony” és „jótékony” planéták nevet viseli. Modernebb szemlélet szerint nem minősíthetjük így az égitesteket, mert mindegyiknek megvan a maga progresszív és – finoman fogalmazva – kevésbé progresszív olvasata.

A bolygók jegyhelyzetére utaltam a szövegben: ezen azt értjük, hogy egy megfelelő pillanatban, például egy születés pillanatában, az Állatöv (Nappálya) melyik 1/12-ében, melyik jegyben tartózkodtak – a Földről nézve – az égitestek. Ezt a helyzetet jelöli az asztrológia úgy, hogy pl. a Hold a Nyilasban vagy a Mars az Oroszlánban áll. Ez több szempontból is fontos, például azért is, mert bizonyos bolygók bizonyos jegyekkel harmóniában vannak, tulajdonságaik emlékeztetnek egymáséira, s azokban a jegyekben különösen erősek, könnyedén meg tud nyilvánulni eredeti mivoltuk, míg másutt – ahol drasztikusan eltér a jegy és a bolygó „tulajdonság-együttese” – gyengék, nem tudják hozni az alapértelmezést, vagy csak nagyobb erőfeszítések, kompenzálás (sokszor: túlkompenzálás) árán. (Erre a későbbiek folyamán majd még visszatérünk, a bolygók kozmikus helyzetének tárgyalásánál.) A másik nem kevésbé lényeges szempont: a bolygók egymástól való távolsága, hiszen ezen alapszik a fényszögek – a horoszkóp negyedik elengedhetetlen alapelemeinek a – rendszere.

Illusztrációnkon egyidejűleg láthatók a bolygók a Nap körüli pályájukon és – szaggatott vonalakkal jelölve – a Földről szemlélt, a jegyekben elfoglalt pozícióikban. Nap a Bika előtt, a Hold a Vízöntőben, Merkur a Kosban, Vénusz az Ikrekben, Mars a Bakban, Jupiter a Halakban, Szaturnusz és Uránusz a Nyilasban, Neptun a Bakban és Plútó a Skorpióban.

 

2012.08.15.

6.

Fényszögek  (a Fogalomtár szócikke, szerkesztve és bőségesen kiegészítve)

A horoszkóp elengedhetetlen alapelemeiből a negyedik tényező a fényszögek rendszere.

Szakszóval: aspektusoknak is nevezzük a fényszögeket. Az asztrológiai hagyomány szerint bizonyos meghatározott távolságokon belül (eredetileg 30 fokos lépésekben) kapcsolatok létesülnek a bolygók között, amelyek – jellegük szerint – megmutatják azt, hogy a bolygók jegy- és házhelyzetéből tulajdonképpen milyen olvasat érvényesül: az úgynevezett harmonikus, vagy inkább a diszharmonikus. A fényszögeket is ezekkel a kategóriákkal különböztetjük meg, s ezért kétféle színnel is jelöljük. A támogatást, sima előrehaladást, előnyös tehetséget, tulajdonságokat stb.-t jelentő harmonikus aspektusokat zöld, a gátlást, akadályt, hátráltatást, próbatételt, kihívást jelentő diszharmonikusokat pedig piros színnel. Sem a sikert nem garantálják a harmonikus, sem a kudarcot a diszharmonikus fényszögek, hanem adottságokat mutatnak, amelyekkel gazdálkodni tud az ember. (Illusztrációnkon a színek nem a fenti szisztéma szerint szerepelnek, hanem a megkülönböztetés miatt három színnel.)

A fényszögek tehát a horoszkóp körívén mért adott távolságnál érvényesülnek, úgymint:

0 fok: konjunkció, együttállás

30 fok: semisextil (félszextil)

60 fok: szextil

90 fok: kvadrát

120 fok: trigon

150 fok: kvinkunx és

180 fok: oppozíció, szembenállás

Van még két, a 30 fokokhoz képest közbülső fényszögünk is, amikor a bolygók

45 fokra állnak egymástól: ez a félkvadrát (semiquadrat) és a

135 fok távolságra állók: ez pedig a másfél-kvadrát (sesquiquadrat).

Az együttállás, szextil, kvadrát, trigon és szembenállás erős fényszögnek számít, a többi úgynevezett félerejű aspektusnak.

Tisztán harmonikusnak a szextil és trigon fényszögeket tartjuk, valamint az együttállások egy részét – attól függően, hogy milyen bolygók vesznek bennük részt. A többi értelemszerűen diszharmonikusnak minősül.

Természetesen olyan szituáció, hogy két égitest hajszálpontosan mondjuk 120 fokra legyen egymástól, igen ritkán fordul elő. Ettől függetlenül sok fényszöggel számolhatunk, mert van egy hatóköre, érvényességi tartománya minden bolygónak és fényszögnek. Például egy Nap-Merkur együttállást bízvást figyelembe lehet venni, ha a két égitest egymástól 6-7 fok távolságra van, mert ennél sokkal nagyobb a hatóköre mindkettőnek és az együttállásnak is. Ahogyan haladunk a Naptól kifelé, úgy csökken a bolygók hatóköre, s ahogy csökken a fényszögek ereje, attól függően is kisebb lesz az a bizonyos hatókör – szakszóval: orbisz. A különböző asztrológiai iskolák különböző távolságokkal számolnak, nem egységes a hatókörök rendszere.

2012.08.22.

7.

A jegyek rendszere

Áttekintettük nagy vonalakban egy horoszkóp négy elengedhetetlen alapelemét (jegyek, házak, bolygók és fényszögek). Most visszatérünk az elsőre, a jegyekre és kicsit bővebben is megismerkedünk velük. Na nem egyenként, hanem megismerünk egy nagyon szép, zárt rendszert, amelynek a neve is ennek a blokknak a címadója: a jegyek rendszere. Öt olyan kategóriáról van szó ugyanis, amelyek egyenlő számú csoportokra osztják a 12 jegyet, mindig más és más típust vonva össze. Minden halmaznak vannak markáns közös vonásai, s tulajdonképpen ezekből tevődnek majd össze az egyes típusok jellemzői. Jobban meg lehet érteni a jegyek motivációit, magatartásmódját, ha alaposabban megismerjük az alap-kategóriáinkat.

Az öt kategória:

 1. Elemi felosztás (tűz-föld-levegő-víz)
 2. Minőségi felosztás (kardinális-fix-labil)
 3. Töltés szerinti felosztás (pozitív-negatív)
 4. Emocionalitási felosztás (emocionális-racionális)
 5. Évszakok szerinti felosztás (tavasz-nyár-ősz-tél)

Van még két olyan csoportosításunk is, amelyek nem egyenlő részekre osztják a zodiákust, sőt ebből a második még csak nem is a 12 jegyre vonatkozik, csupán háromra. (Állati-ember jegyek és kettős jegyek). Ezekre majd a jegyek rendszere részletes ismertetése után visszatérünk.

2012.09.05.

8.

A jegyek rendszere – elemi felosztás

Az előző héten beszéltünk arról, hogy 5 kategóriával jellemezzük a 12 jegyet. Az első és egyúttal igen közismert kategória az elemi felosztás. Nevezik még alaptöltés vagy elemi töltés szerinti felosztásnak is, de ez keverhető a harmadik nagy csoportosítással, a töltés szerintivel. Az ősminőség megjelölés pedig a második, minőségi kategóriával. Így a magam részéről mindig elemi felosztásként vagy elemi kategóriaként emlegetem.

Az ókori filozófiai értelemben vett, tűz-föld-levegő-víz 4 „eleméről” van szó, amelyre az európai jellegű kultúrkörben építkezünk. Indiában például ugyancsak négy elemmel számolnak, de van egy ötödik, kiegészítő is: az éter. Kínában pedig eleve öt kategóriát vesznek figyelembe, melyek teljesen nem is hozhatók fedésbe a miénkkel (tűz, föld, fém, fa, víz).

A négy elem jellemzői többé-kevésbé (a víz a legkevésbé) analógiába hozhatók a legközismertebb pszichológiai, még az ókorból származó, hippokratészi tipológiával, amely abból indul ki, hogy milyen testnedv domináns az egyes típusoknál. Így a kolerikus (sárga epe – chole) a tűzzel, melankolikus (fekete epe – melaina chole) a földdel, szangvinikus (vér – sanguis) a levegővel és a flegmatikus (nyálka – phlegma) a vízzel hozható szinkronba.

Az egy-egy kategóriához tartozó jegyeknek feltűnően hasonló az alaphabitusa, magatartásmódja. Annyira, hogy sokszor össze is keverhető. Ahogyan haladunk majd előre a kategóriák megismerésében, úgy fogjuk látni mégis a különbségeket az azonosságok mellett.

TŰZ JEGYEK

Kos, Oroszlán, Nyilas

Kulcsszavak: heves, élénk, ösztönös

S mi is jellemzi őket együttesen? Gyors lelkesedés, lobbanékonyság, heves, erős indulatok – nem nagy kitartás mellett (kivétel az Oroszlán amely egyúttal fix jegy is – ahogyan majd látni fogjuk ezt a következő, minőségi kategóriánál). Égés, lobogás. Törekvés, becsvágy. Vezetés, példamutatás. Hiúság. Örökös aktivitás – persze más és más téren és dinamikával. A Kosnál bármiben és a személyes részvétel erejével, az Oroszlán bemutatja mit hogyan kell tenni, majd áttér az irányításra és a Nyilasnál lehet elmondani fél-komolyan, hogy „fogjuk meg és vigyétek”. Fizikai erő, energia-összpontosítás, sport, versengés. Kevésbé anyagiasak, ami nem azt jelenti, hogy ne szeretnének jól, sőt: nagyon jól élni (a két luxus-jegy történetesen az Oroszlán és a Nyilas), hanem azt, hogy nem az anyagiság, és a racionális megfontolások elsődlegesek számukra. Ösztön-lények.

A legjobban úgy értjük meg az elemek tulajdonságait, ha a valódi elemre – ez esetben a tűzre gondolunk: ez ég, éget, elhamvaszt, elborzaszt, pusztít – megbűvöl, meleget ad, tisztít, és a merő tűzből álló Nap nélkül nincs élet.

A többi elemmel milyen viszonyban van a tűz? A földet kiégeti, terméketlenné teszi, a föld pedig fojtja a tüzet. A vízzel összeeresztve mindenekelőtt nagy gőzt képzeljünk el, aztán attól függően, melyik a több, erősebb vagy elpárolog a víz vagy eloltja a tüzet. Amely elemmel jóban van, az a levegő, hiszen ez táplálja a tüzet, a levegőt pedig nem zavarja, inkább elbűvöli a tűz, sőt: „értelmet ad” mozgásának, amikor elhordja a füstöt.

FÖLD JEGYEK

Bika, Szűz, Bak

Kulcsszavak: gyakorlati, óvatos, higgadt, alapos.

A sok föld elemű bolygót tartalmazó horoszkóp tulajdonosa átgondolt, higgadt, kényelmes és nagyon óvatos – szemben a tüzesekkel. Félénk, gátlásos (a Szűz és Bak különösen). Természet- föld- anyagszeretet és érzék jellemzi. Érték-központúság, anyagiasság. Kis kitérőt teszünk anyagiasság ügyben itt: egyáltalán nem csak és nem alapvetően azt értjük anyagiságon, anyagiasságon, hogy pénz-központú. Az is kötődik az anyaghoz, akinek mindenhez kézzelfogható bizonyíték kell, aki a racionális szempontokat tartja szem előtt minden mást megelőzve. A fő kérdése: „van-e értelme” – megindokolható-e észokokkal, józan nézőpontból. A föld elemnek hobbija is az anyaggal foglalkozás (Bika: művészi érzék, Szűz gyűjtés, Bak építés) Ami nem kézzelfogható, mérhető, gyanakvással szemléli, esetleg elveti. Szereti végigcsinálni amit elkezdett, szépen lassan, alaposan. Nehezen meggyőzhető, amiben ugyancsak megvannak azért a variációk. A Bak első benne, a Bika bizonyos területeken meglepő rugalmasságot tud tanúsítani (majd látjuk ezt az utolsó, évszakok szerinti kategóriánknál), s a Szűz csak látszólag meggyőzhetetlen, valójában csak tájékozódni akar előbb alaposan, aztán pedig simán konszenzusra jut (amint a következő, minőségi kategóriánknál kiderül, hiszen aszerint labil jegy, akik könnyen meggyőzhetők).

A valódi elem jellemzői szerint: a föld mint nehéz anyag fullasztó, sivár, unalmas, ugyanakkor a másik oldalát nézve: termékeny, gyönyörű úgy geológiai formáit mint a belőle táplálkozó természetet tekintve, alapvető létszükségletet elégít ki (mint egyébként mind a négy elem), és minden látszat ellenére őserejénél fogva hatalmas megújuló ereje van.

Viszonya a többi elemhez: a tűzzel már láttuk, a levegővel sincs túl jó viszonyban (habár az oxigénre a földnek is szüksége van), mert szárítja, széthordja, nem tudnak egymással mit kezdeni, tekintve, hogy a levegőt meg megköti a föld, amitől az lesz frusztrált. A víz az az elem, amellyel kölcsönösen tudnak egymásnak valami jót nyújtani: a víz megtermékenyíti, táplálja a földet, a föld pedig alapként, „edényként” szolgál a víznek (amint majd annál az elemnél látni fogjuk ennek szükségességét).

LEVEGŐ JEGYEK

Ikrek, Mérleg, Vízöntő

Kulcsszavak: intellektuális, kapcsolatteremtő, mozgékony

Az oxigén a közvetítő közeg – és ezt képviselik a levegősök, tudniillik az általános közvetítést. Szellemi töltésűek, mindenütt ott vannak, ahol valami ilyesmi történik, mindenről tudnak és mindenről tájékoztatnak másokat. Anyagtól függetlenek, ami őket inkább érdekli az olvasás, tanulás, eszmecsere, egyszóval informálódás, közvetítés. Mozgékonyak, fiatalosak, s nem tudnak megöregedni, legalábbis szellemileg. Alkalmazkodó-képesek – a kapcsolatteremtéshez szükségük van erre. Sokoldalúak a közvetítő szerep miatt, épp ezért szétaprózódnak, felületesek. (a Vízöntő a legkevésbé, mert egyúttal fix jegy is.) Illékonyak. Kevésbé megbízhatók, a kötelességtudás és pontosság nem tartozik erényeik közé. Jellemző viszont az idegesség, ingerlékenység, röviden: hisztisek. (A Vízöntőre mondjuk, hogy nagy probléma-tupírozó, de a másik kettő is tudja ezt.) A mély érzelmekkel nem nagyon tudnak mit kezdeni, zavarba jönnek tőlük (a Mérleg is!!). Az ész, a ráció a kapcsolataikban is domináns.

A valódi levegő elem analógiájaként: illékony, megfoghatatlan, brutális erejét jól szemléltethetjük a szél, vihar, orkán, tornádó, ciklon jelenségeivel. Pozitív megjelenési formájában viszont gondolhatunk a hűsítő fuvallatra, a szennyezést kisöprő tisztító szélre, arra, hogy a víz alkotóeleme és persze oxigén nélkül éppúgy nincs élet, mint bármelyik másik elem nélkül.

A többi elemmel való viszonyában figyelembe kell venni, hogy intellektuális hidat képeznek a többi ember között. Tekintve, hogy az oxigén mindegyik elemben benne van vagy szükséges hozzá (tűz), éppúgy szükség van egy közösségben is a megfelelő arányú levegőre ahhoz, hogy működőképes legyen. Képzeljünk el csak egy olyan társaságot, ahol csupa tűz dominanciájú ember van. A versengéstől, csendes vagy zajos hatalmi- pozícióharctól szóba nem jöhet valami közös megegyezés, konszenzus. A föld eleműek jól elrágódnak egy-egy kérdésen, mindig újabb és újabb megfontolandó szempontok mentén és nem tudnak tovább lépni. A víz elem elmeditál mindenféléken, anélkül, hogy akár megosztaná a többiekkel, milyen mélységekben járkált (nem is nagyon tudja verbalizálni) és szintén nem jut egyről a kettőre. A vegyes felállást is el lehet képzelni eszerint, attól függően persze, hogy miből van a legtöbb. Nos, el kell helyezni megfelelő számú levegős érdekeltségű embert adott társaságba, ők megtalálják, kihez hogyan kell fordulni, mit kell mondani, lefordítják egyik nyelvezetét a másikéra és olyan javaslatokat tesznek, amelyeket netán el is tudnak fogadni a többiek.

Mindez nem jelenti azt, hogy a levegősök jó viszonyban lennének a földdel, vagy a vízzel. Az oxigént fizikailag a föld is megköti, de az semmi ahhoz képest, amit a „hákettőó” tesz vele, a kémiai kötéssel. A víz pedig ugyanannyira borzong a levegőtől, hiszen nyugodt tükrét még egy enyhe szellő is megtöri, kedélyét felborzolja és ha több a levegő mint a víz, egyszerűen elpárologtatja. A tűzzel van igazán jó viszonyban – amint azt már láttuk.

VÍZ JEGYEK

Rák, Skorpió, Halak

Kulcsszavak: emocionális, labilis, szenzitív (szenzitív = érzékeny, fogékony, a külvilág eseményeire fokozottan reagáló, érzékeny idegrendszerű)

A sok vizes bolygót tartalmazó horoszkóp tulajdonosa – legyen bármilyen Nap-jegye vagy Ascendense – akkor érzi jól magát, ha biztonságban van. Ahogyan a külvilágot visszatükröző vízfelület is akkor tudja megőrizni ezt a jellegét, ha tökéletes nyugalomban van, úgy a víz elem is szeretné ezt az állapotot minél tovább megőrizni. Persze ilyesmiben rettentő ritkán van része, hiszen még egy lágy szellő is (lásd a levegő elemnél) nyomban széttöri a tükröt. A másik alapfeltétele annak, hogy ezt a tükröződést (ami a legfontosabb harmonikus kapcsolódása a külvilággal!!) megvalósítsa, az, hogy szükséges valamilyen tartály, edény, talapzat ahhoz, hogy egyáltalán a víz megmaradjon. Ez a természetes vizeknél a patak- folyómeder, vagy az óceán kontinentális talapzata (a föld). A mesterségesen tárolt vizeknél pedig konkrétan valami edény, tartály, amely ép és nem szivárog vagy folyik ki belőle a víz. Ha mindezt emberre vetítjük, akkor persze az érzelmi biztonságra kell gondolni: az érzelmi háttér, rendszerint egy másik ember az az „edény”, amely segít megőrizni eredeti mivoltát. Ha ez nincs, akkor elszivárog, elmocsarasodik, semmivé válik, rosszabb esetben pedig pusztító erejével szétrombolja azt is, ami az útjába kerül.

A víz elem tehát érzékeny, bizonytalan, határozatlan. (Még az oly karakteresnek látszó Skropió is!!! A határozottságot már csak akkor mutatja, amikor hosszú bizonytalankodás után elszánja magát. A vívódásait pedig nem láthatja a külvilág.) Hullámzó a kedélyállapota. Könnyen sebezhető, de fel is tud dühödni, viszont rosszul érzi magát olyan környezetben, ahol veszekednek, vagy nyugtalan emberek között. Messziről megérzi a nyugtalanságot és ha teheti, inkább kivonja magát onnan. Társ- illetve közegcentrikus, ezért toleráns a társválasztásban – csakis az érzelmek és biztonsági igény dominálnak döntésében.

Mélyek az érzelmei, erős kötődést, szeretetet tud tanúsítani. Megbántottságában viszont kőkeményre fagy (a Skorpió, és a Rák hosszabb, a Halak – mint egyúttal labil jegy is – rövidebb ideig).

Fontos a víz elemnél felemlíteni a fogékonyságot a misztikum, mélységek, vallás és művészetek iránt, s azt, hogy az intuíciónak nem egyetlen, de egyik legfontosabb hordozója. Rendkívüli ráérzései vannak, ha tud bennük bízni, ha nem.

Kevésbé küzdőképes (kivéve a fix Skorpiót). A konfliktusokra adott első reakciója (beleértve a kihívásokra harcosan kiálló Skorpiót is!!) a menekülési reflex. Ha megteheti, akkor inkább kivonja magát a nemszeretem helyzetből. A menekülésnek több útja- módja van: kezdve a másikra való kivetítéstől a pótcselekvésbe menekülés klasszikus formájáig: alkohol, drog, játékszenvedély, evési szenvedély, s így tovább.

A valódi elemmel vont analógiákból: a víz felold, magába rejt. Nyugalma csalóka lehet, áramlatok, buzgárok dolgoznak a mélyén, amelyről nem tudni, mit is rejt. Sokszor magának a víz elemű embernek sincs fogalma róla. A begőzölés, árvíz, szökőár hatalmas és pusztító ereje közismert. Ezzel szemben a víz a növekedést segíti, hűsít- üdít, elringat, megadja a testetlenség és eggyéválás, az ősbiztonság (anyaméh, magzatvíz) képzetét, illúzióját.

A többi elemmel való viszonyára az előző háromnál már kitértünk.

2012.09.12.

9.

A jegyek rendszere – minőségi felosztás

A jegyek rendszerének nevezzük azt az öt kategóriát, amellyel jellemezhetjük a típusokat különböző, egyenlő arányú csoportosításban. (Elemi, minőségi, töltés szerinti, emocionalitási és évszakok szerinti.) Az előző alkalommal az elemi kategóriát beszéltük meg. Most a második legfontosabbra, a minőségire kerül sor.

Ez a felosztás háromszor négyes csoportokra osztja a 12 jegyet, minden csoportba egy-egy elemet vonva be.

KARDINÁLIS (fő) jegyek

körébe tartozik a tüzes Kos, vizes Rák, levegős Mérleg és a föld Bak.

Kulcsszava: az akarat.

A kardinális szó jelentése az, hogy alapvető, sarkalatos, ebből induljunk ki, bár ez a legnehezebben megragadható, legnehezebben leírható minőség.

A négy kardinális jegy a tavaszi-őszi napéjegyenlőség (Kos és Mérleg) valamint a nyári-téli napforduló idejétől indul (Rák-Bak), az év egy-egy negyedének a kezdetei, ők tagolják az időt. Meghatározó, fordulópontot jelentő tartalom tehát mindegyikben van. Ezek a jegyek kezdeményezők a saját életterületükön és ebben óriási, ellenállhatatlan aktivitást mutatnak. Mit értünk ezen, hogy saját életterület? A Kos az önérvényesítés, vezetés, élre törés; a Rák az otthon, család, haza; a Mérleg a szervezés, nyilvánosság, társkapcsolat; a Bak pedig a hivatás, karrier, jövő, politika területén kell, hogy a saját elképzeléseit, akaratát érvényesítse és nem tudják magukat másnak alárendelni ezekben a témákban. Másban igen, a többi motívum korántsem érdeklő őket oly mértékben, mint az a bizonyos saját életterület. Abban viszont konokul konzekvensek.

Hatalmas erő-összpontosításra képesek. Aktuális céljaik elérése érdekében lerohanó stílusban, nagy kezdeti lendülettel látnak neki a tevékenységnek. Ha a kitartás kevesebb mint az induláshoz bevitt energia, akkor viszont kifullad a lendület és feladják a célt. Kivéve a Bakot, hiszen ez a jegy egyúttal föld elemű is és arról már tudjuk, hogy végigcsinálják amit elkezdtek. A Kosnál elég látványos a szalmaláng ellobbanása, a Mérleg is gyorsan vált, a Rák szintén próbálkozik kissé tovább, hiszen a víz természetével is összefér, hogy ha akadállyal találkozik, megtalálja másfelé az utat. De a kardinalitás miatt elég hamar elfelejti, merre és miért is akart folydogálni. Miután a funkciójuk éppen a kezdeményezés, a kezdet, a kezdősebesség biztosítása, ezért nem kell csodálkozni rajta, ha annak megfelelvén, más feladat után néznek.

A kardinálisoknál a betegségek is nagy hévvel, hirtelen keletkeznek, ugyanolyan gyors elmúlással.

FIX (szilárd, stabil) jegyek.

a föld Bika, tüzes Oroszlán, vizes Skropió és levegős Vízöntő a négy fix minőségű jegy.

Kulcsszavuk a stabilitás

Klasszikus megközelítésben, úgy a pogány, mint a keresztény mitológiában a világ támasztó sarokkövei a fix jegyek. (Többek között a négy evangelistát is analógiába hozzák a fix jegyekkel: Bika – Lukács, Oroszlán – Márk, Skorpió – János, Vízöntő – Máté. A templomokban négyzetes elrendezésben ugyancsak megjelenik a bika, oroszlánábrázolás, a Skorpió szimbólumállataként a sas és az ifjú, vagy angyal – a Vízöntő attribútuma.) A Nagy Napciklus elméletében a kozmikus tengelyt a fix jegyek képezik. (Lásd többek közt Baktay: A csillagfejtés könyvének egyik utolsó fejezetét.)

Szilárdság, állandóság, biztonságra törekvés jellemzi ezt a négy jegyet, amely vonásokat természetesen ők is a saját életterületükben mutatják fel. A Bikánál ez az anyagi világ és őstudás; az Oroszlánnál a központi szerep, irányítás; a Skorpiónál, dualitásának megfelelően kettős, az akarat és érzelmi motívumok, kötődés; a Vízöntőnél pedig a szellem és az elvek világa. Itt is különbséget kell tennünk azonban legalább a Vízöntőnél, mivel erre a típusra egyúttal a váratlan, 180 fokos fordulatok is jellemzőek, ami nem fér össze az állandósággal és biztonsággal. Mint levegős jegy, a Vízöntő is illékony. Az elveihez (és saját törvényeihez) viszont oly mértékben ragaszkodik, mint bármelyik fix tud általában.

Egyenletes fejlődés, növekedés jellemzi a fix jegyeket. Megbízhatók, kitartók és nem fulladnak ki, be tudják osztani energiájukat és végigcsinálják amihez hozzákezdenek. Bár igen nehezen kezdenek hozzá teendőikhez, nehezen indulnak el vagy be. Nyugalomra törekszenek, sőt némelykor kifejezetten lusták.

A fixekre jellemző a makacsság, meggyőzhetetlenség, ezért az alkalmazkodással bizony vannak problémáik.

Nehezebben tanul, mint akár a kardinálisok, akár a labilok, viszont nem felejti el.

Szeret mindent megőrizni, hiszen ez is a stabilitáshoz tartozik. A sérelmeket is megőrzi, de a szenvedélybetegséget, betegséget, kilókat is. Nehezen betegszik meg, mert masszív a szervezete, de aztán ahhoz is ragaszkodik.

LABIL (változó) jegyek

A levegős Ikrek; föld Szűz; tüzes Nyilas és a vizes Halak tartoznak ide.

Kulcsszó: az alkalmazkodás

A kardinálisok konkságával, a fixek meggyőzhetetlenségével szemben a labilok könnyen meggyőzhetők. A különbség persze itt is megvan bizonyos dolgokban: a Szűz látszólag nem ilyen. Mint föld elem, aki alaposan körbejár egy kérdést, jó sokat beszél és beszéltet előbb, de a végén csak azt mondja, hogy „na jól van, legyen ahogy gondolod”. Az Ikreknél is tapasztalható néha egy kis kedélyes vita, csak a trenírozás kedvéért, de aztán ő is rádhagy mindent.

Nyugtalanság, változékonyság jellemzi e jegyeket, hiszen mozgékonyságuk folytán mindig új élményekkel kell találkozniuk. A mozgékonyság szellemi és fizikai értelemben egyaránt érvényes, bár ez is különbségekkel: az Ikrek, Szűz, Halak nem kifejezetten sportos alkat, de a Szűz például szereti a természetjárást, a sétát, a könnyebb mozgásos tevékenységet. Az Ikrek, Halak nem tud egyhelyben megmaradni. A Nyilas pedig – úgy is, mint a fiolozófia jegye – az „ép testben ép lélek” szellemében legalább elvben, de lehetőleg a gyakorlatban is preferál valamilyen testmozgást – valószínűleg mindig másmilyent, de csinálja.

Ami pedig a szellemi mozgékonyságot illeti: a labilok a haladás hívei, az újdonságok elbűvölik őket. Sokoldalúak, ezért felszínesek is, hiszen ha mindenben elmélyednének, semmire sem maradna idejük és annyi érdekes dolog van a világban.

Jó a nyelvérzékük – ez alól fura módon kivétel a Nyilas, akinél a külföld iránti olthatatlan vonzalmat is számon tartjuk. Nagyon jó a kommunikációs készségük. A Halak mint vizes jegy ugyan verbálisan kevésbé brillíroz (szemben a másik hárommal!), viszont a metakommunikációba, a dekódolásban verhetetlen.

Fontos jellemzője a labil jegyeknek, hogy szolgálatot látnak el saját életterületükön, ami az Ikreknél a kommunikáció, közvetítés; a Szűznél maga a szolgálat, hiszen ennek a jegye; a Nyilas a filozófiát, az összefoglaló gondolkodást és ezen keresztül áramló információt adja, továbbá segítőkészsége révén látja el a szolgálatot; a Halak pedig köztudottan a teljes önátadás, empátiájával, együttérzésével nyújt segítséget másoknak.

Az elmondottakból logikusan következik, hogy a labil jegyeknek a kitartással, megbízhatósággal komoly problémáik vannak, illetve velük szemben támaszt környezetük olyan elvárásrendszert, amelynek nem biztos hogy meg tudnak felelni. Láthattuk, hogy mindegyik minőségnél megvan jellemzőik fontos funkciója, ami a nagy egész harmóniájához szükséges. A labiloknak pontosan az az erénye, amit hibájuknak hajlamos felróni a sok kardinális és fix. A rugalmasság, hajlékonyság szükséges a közvetítéshez és szolgálathoz egyaránt. Ahhoz pedig például, hogy a közvetítésnek meg tudjon felelni a labil alkatú ember, az szükséges, hogy annyira betekintsen dolgokba, hogy interpretálni tudja mibenlétét, aztán nyugodtan elfelejtheti és másik információ után nézhet. Ha mindenben elmélyedne és mindent tárolna és minden mellett kitartana, nem tudná ellátni küldetését.

 

2012.09.19.

10.

A jegyek rendszere – töltés szerinti felosztás

Az öt, zárt rendszerű (a jegyeket azonos számú csoportokba soroló) kategóriánkból áttekintettük eddig az első kettőt: az elemi és minőségi felosztást – lásd a 7-8-9. részt.

Most a harmadikkal ismerkedünk meg, amely két hatos halmazba: a pozitív és negatív töltésű jegyekbe sorolja a 12 típust.

Természetesen ez a pozitív-negatív nem minősítés, nem azt jelenti, hogy a pozitív jegyek nagyon jók, a negatívak pedig jaj de rosszak. A világhoz való hozzáállásra utal, arra, hogy kiáradó vagy befogadó jellegű-e adott típus illetve személy. A pszichológiai kategóriák közül analógiába szoktuk hozni az extravertált (pozitív) és introvertált (negatív) alkattal. A másik közhasználatú megközelítést a magam részéről enyhén(?) elavultnak találom, s csak a rend kedvéért említem meg: a férfias (pozitív) és nőies (negatív) jelzőket.

Nézzük meg tehát alaposabban, hogyan is jellemezhetjük töltés szerint a jegyeket?

POZITÍV  töltésű jegyek

Minden második; minden páratlan; az elemi felosztásból összevonva pedig a tűz és a levegő elemű jegyek

Kulcsszavak: Önkifejező, aktív, indító.

A pozitív töltésű emberek nyitottak a külvilágra, azzal kapcsolódni kívánnak, sőt: hatni rá. Minél többfelé és minél többet, annál jobb. Irányítók vagy kezdeményezők, aktívak. Döntéseikben viszonylag gyorsak. Többet képesek mutatni magukból, mint amennyi valójában bennük van, kissé felszínesek.

NEGATÍV  jegyek

Minden második, méghozzá minden páros; a föld és a víz elemű jegyek

Kulcsszavak: befogadó, passzív

A negatív töltésűek inkább a szemlélődést választják, semmint a kezdeményezést, másokra való ráhatást. Ha mégis érvényesítik csendben ám határozottan akaratukat, annak a célja elsődlegesen az, hogy meggyőződésük szerint az ő elképzelésük helyes, s nem a világ formálásának szándéka. (a Skorpió és a Bak vezet ebben, de a Bikánál is megvannak a nyomai.) Döntéseik előtt sokat töprengenek (föld eleműek) vagy meditálnak, vívódnak (víz). A mélységekre fogékonyak, olyan dolgokat is képesek észrevenni, amit a pozitívak a nagy tevékenységi lázban nem látnak meg. A lelki hatásokra érzékenyebbek a másik kategóriánál, elsősorban a víz eleműek, de a földiesek is, legalábbis a saját lelküket illetően.

Az azonos töltésű jegyek között van egy eredendő harmónia, míg a szomszédos jegyeknél – a töltés különbsége miatt is – az ellentmondások, ellentétek tömkelege a jellemző.

ÁLTALÁBAN

A töltés szerinti kategóriának cseppet sem csupán abból a szempontból van jelentősége (ahogyan egyébként a többi kategóriának sem), hogy egy-egy jegy melyik csoportba tartozik. Hanem amikor az egyéni horoszkóp teljes bolygóállását nézzük, akkor is nagy hangsúlyt helyezünk a felosztásokra, hiszen igen jól orientálnak abban: mennyire van összhangban vagy tér el egy-egy ember alap-típusa és a konkrét konstellációja. Például: ha valakinek van egy vizes, labil és negatív Halak-Napja és legyen hozzá egy föld, fix, negatív Bika Ascendense (ami már önmagában is sok érdekes következtetésre ad alkalmat), viszont tegyük fel, hogy a 10 égitestből 7-8 pozitív jegyekben tartózkodott a születésekor, máris módosítanunk kell azon értelmezésünket, hogy mennyire introverált alkat. Leegyszerűsítve: igencsak szeretne az lenni, s mégis: saját belső késztetései nem hagyják ezt. Amikor pedig sérül a külvilággal való kapcsolódásai során, mindig visszavonul és fogadalmat tesz, hogy soha többé nem kezdeményez sehol semmit. Majd persze ismét jön – belülről vagy kívülről – az inger s így tovább.

Arra is orientál pusztán egy ilyen vizsgálódás is – ami pedig még igen messze van a horoszkópelemzés finom és gazdag részleteitől – hogy akár saját magunkban, akár másokban fogadjuk el az adottságokat és ne biztassunk ezerrel egy zömmel negatív töltésű alkatot a cselekvő kezdeményezésre, a pozitívakat meg arra, hogy maradjanak már nyugton.

Minden összetevőnknek megvan a nagy egész szempontjából a mással nem pótolható funkciója – akár kényelmes ez számunkra, akár nem – és ezzel vagyunk tökéletlenségünkben is tökéletesek.

2012.09.26.

11.

A jegyek rendszere – emocionalitási felosztás

Az öt, zárt rendszerű (a jegyeket azonos számú csoportokba soroló) kategóriánkból áttekintettük eddig az első hármat: az elemi, minőségi és töltés szerinti felosztást – lásd a 7-8-9. és 10. részt.

EMOCIONÁLIS jegyek

Kulcsszó: a szív

A tűz és víz jegyek tartoznak az emocionális halmazba, tehát: Kos, Oroszlán, Nyilas és Rák, Skorpió, Halak. Látjuk, hogy megint olyan újabb kört tárgyalunk, ahol összetalálkoznak olyan típusok, akiket eddig nem tekintettünk egybetartozónak. Mégis – az egyetemes azonosságok jegyében – vannak olyan vonások, amelyek ezeknél az embereknél is megtalálhatók.

Az emocionális típust az érzelmei, ösztönei motiválják. Náluk a döntő szempont a szimpátia-antipátia, s nem mérlegelnek mást, mint azt, hogy éreznek-e valaki vagy valami iránt vonzást, vagy sem. Természetesen ebben is megvannak a különbségek. A Skorpió egyik alaptulajdonsága, hogy belső vívódásra hajlamos, így azt a „plusz munkát” amit erre kell fordítania nem takarítja meg akkor sem, ha oly erős vonzást érez. A többi vizesre is kiterjeszthető, hogy óvatosságuk miatt megpróbálják előbb kivédeni a kudarcokat, csalódásokat, emiatt nem ugranak bele azonnal például egy új kapcsolatba. Ha még tovább finomítunk, akkor a Halakat labilitása miatt kissé kiemeljük ebből a körből is.

A tűz dominanciájú embereknél a vonzás szinte azonnali lépésekre is sarkallja az érintettet, hiszen ez jól összefér a tűz elem megismert jellemzőivel.

Közös jellemzője az emocionálisoknak, hogy a kézzelfogható szempontok kevésbé játszanak döntéseikben szerepet. Természetesen ebben is van kivétel: az Oroszlán, mint egyúttal praktikus jegy, igenis gyakorlati megközelítésből is szemlél dolgokat, de korántsem olyan súllyal és precizitással, mint mondjuk egy Szűz. Az érzelmi befolyásoltság mindenképpen nagyobb, mint a józan megfontolások. Ha nagyon vágyik valamire, ennek a vágynak enged inkább.

RACIONÁLIS jegyek

Kulcsszó: az ész

A föld és levegő elemű jegyeket számítjuk ide. Vagyis: Bika, Szűz, Bak illetve Ikrek, Mérleg, Vízöntő.

A racionális beállítódású embereknek (ez arra is vonatkozik természetesen, ha sok az egyéni horoszkópban a racionális jegyekben álló bolygó) a vezérszempont az, hogy kézzelfogható, tételesen alátámasztható-e az a dolog, amit mérlegel. A szimpátia-antipátia természetesen az ilyen embereknél is megjelenik, de legalább megpróbálnak nem törődni vele, hanem azt a kérdést teszik fel, hogy mi értelme vagy milyen haszna van számukra a vizsgált dolognak. A megdönthetetlen tényekre szeretik/szeretnék alapozni döntéseiket. Megvan persze itt is a különbség a föld és levegő elemű racionálisok között. A földnél az érték-központúság a meghatározó, a levegőnél pedig a szellemi jellegű plusz (szellemi érték).

ÖSSZEHASONLÍTÁS

A kétféle hozzáállás összehasonlítására a legjobb példa a szerelmi kapcsolat. Az emocionálisoknál – mint láttuk, fel sem merül efféle kérdés, hogy mi értelme van, hanem ha megvan a megfelelő rezonancia, akkor hagyja, hogy az érzés vigye magával. A racionálisoknál is megvan persze a rezonancia, hiszen az emberi ösztön, a hormonok éppúgy működnek náluk is, mint az emocionálisoknál. Azonban párhuzamosan, vagy egyenesen háttérbe szorítva az ösztönös vonzalmat, nyomban feltesznek kérdéseket. A föld elemnél kifejezetten praktikus motívumok dominálnak: vannak-e közös célok, van-e a másiknak is biztos bázis a háta mögött, anyagi szempontjaik összeegyeztethetők-e? A levegősöknél a legnagyobb kérdés: tudnak-e kommunikálni egymással? Azután a közös érdeklődés, a viszonylagos vagy erős függetlenség biztosításának kérdései, s így tovább.

Az erős emocionális érdekeltségű embereknél a jobb agyfélteke viseli az irányító funkciót és még a teljesen racionális kérdésekben is döntő szerepet kap. Például Einstein horoszkópjában csaknem 70 %-ot képvisel az emocionális jegyben álló bolygók aránya, de lehetne számos példát sorolni a tudomány berkeiből, hiszen egy felfedezéshez nyilván kell az a plusz, ami túl van a racionálisan megismerhető tartományon. Ezt hívjuk intuíciónak. (Több más elem is utal intuícióra – mondom gyorsan, mielőtt bárki elkönyvelné, hogy ha kevés az emocionális elem valakinél, akkor szóba nem jöhet nála megérzés.) A lényeg tehát az, hogy az emocionálisok az érzelmek, érzések által vezérelt alkatok.

A racionális, bal agyféltekés beállítódásnál viszont gyakran előfordul olyan törekvés, hogy megpróbálja az érintett elnyomni érzéseit és arra haladni, amerre a józan megfontolások vezérlik. Az érzelmeket józan ésszel irányítani a fából vaskarika kategóriába tartozik, de az erősen racionális ember csak neki- nekifut mindig. Van, akinek sikerül is, de gyakran kénytelen megadni magát azoknak az intenzív ösztönös indíttatásoknak, amelyek ellenében mégiscsak alulmarad. (A karma tudattalanban munkáló kényszerítő elve érhető tetten ebben a jelenségben is.)

2012.10.03.

12.

A jegyek rendszere – évszakok szerinti felosztás

Az öt, zárt rendszerű (a jegyeket azonos számú csoportokba soroló) kategóriánkból áttekintettük már az első négyet: az elemi, minőségi töltés szerinti és emocionalitási felosztást – lásd a 7-től 11-ig tartó részeket.

Az utolsó, ötödik kategóriánk az évszakok szerinti, amely értelemszerűen négyszer hármas csoportokra bontja a 12 jegyet – amennyiben még figyelembe vehetünk négy évszakot (idősebbek emlékeznek rá, hogy volt ilyen). Nos, ez a kategorizálás most minden évszakba, alcsoportba egy-egy minőséget fog össze.

A sorrend adott, a Kostól (március 21.) indulunk és hármasával egy-egy évszakhoz számítjuk a jegyeket. Természeti, pontosabban: mezőgazdasági analógiával közelítjük meg a kérdést, ahogyan a születés-újjáéledés, majd érlelés után a betakarítás következik, míg végül a megpihenés, visszavonulás, összefoglalás és új ciklus előkészítése zárja le az évet.

TAVASZI JEGYEK

A kardinális Kos, fix Bika, labil Ikrek tartozik ide.

Kulcsszó: indítás

A magvetés, sarjadás, új növényi élet kezdete a tavasz. Az ehhez az évszakhoz tartozó jegyek könnyen indítanak, fiatalosak, nyitottak az új befogadására. Aktívak, élénkek és kezdeményezők. Mint mindig, itt is meg kell vizsgálni a kivételt vagy a látszólagos kivételt. A Bika mint föld elemű és fix minőségű, ráadásul negatív töltésű jegy hogyan is áll az élénkséggel és a kezdeményezéssel, hiszen azt láttunk, hogy a föld óvatos és lassú, a fix szintén és még halogat is. A föld jegyek közül a Bika a legkevésbé gyanakvó, és igenis vállalkozó szellemű, amennyiben olyan dolgokat kell kipróbálni, ami érdeklődési körébe vág. Például egy új receptet habozás nélkül vidáman kipróbál és ha nem sikerül hát nem sikerül, szívfájdalom nélkül kidobja és addig kísérletezik, amíg tökéletes nem lesz a késztermék.

NYÁRI JEGYEK

kardinális Rák, fix Oroszlán, labil Szűz

Kulcsszó: érlelés

A nyári jegyek dolga a növekedés, fejlődés elősegítése, ötletek továbbfejlesztése és megvalósítása. Két negatív jegy is esik ebbe a körbe (Rák, Szűz), s bár tőlük sem áll távol a kreativitás ) különösen a Ráktól, hiszen fantáziadús vizes jegy), de mégis a pozitív Oroszlán a legtalálékonyabb, leg-innovatívabb még ha kényelmes is. Nagy tevékenységi vágy jellemzi a nyáriakat, jóllehet a Ráknál ez nem annyira látványos, de ha jobban megnézzük őt vagy belegondolunk: pontosan érzékelhető az, hogy még amikor ábrándozik, akkor sem nyugszik, hanem valamit mindig szorgoskodik. A fix, s így lassú Oroszlán ugyanakkor tűz elemű is, így hát az aktivitás éppúgy jellemzi, mint minden tüzest, csak a kissé lustább nyáridőnek megfelelően komótosabban, s megelégszik az ugartörés helyett az érleléssel.

ŐSZI JEGYEK

kardinális Mérleg, fix Skorpió, labil Nyilas

Kulcsszó: betakarítás

A legváltozatosabbak az őszi jegyek, úgy funkciójukban, mint abból a szempontból, mennyire lehet őket egységesíteni. A funkciójuk ugyanis többrétegű: összegzés – befogadás, raktározás, kiegyenlítés. Érdemes átgondolni: itt is két pozitív jegy szerepel, s akkor miért is beszélünk befogadásról? A Mérleg az egyik pozitív, de mint egyensúlyt kereső, kiegyenlítő jegy alkalmas erre. A Nyilas pedig labil természete révén, hiszen a labilok a szolgálat jegyei. A Mérleg a Zodiákus második felének első jegye, az első összegző-kiegyenlítő jellegű. A Skorpió: maga a befelé fordulás, megőrzés, a Nyilas pedig filozófiai hajlamai révén az összegző gondolkodás.

TÉLI JEGYEK

kardinális Bak, fix Vízöntő, labil Halak

Kulcsszó: visszavonulás

Még a XX. század első harmadában is jellemző volt az, hogy télen lelassult az élet, visszahúzódtak a mezőgazdasággal foglalkozó emberek (ha tanyán éltek, ha falvakban) és azzal foglalkoztak, hogy feldolgozták a betakarított alapanyagokat, kezelték a téli fogyasztásra és tavaszi vetésre eltett terményeket, megjavították az eszközöket, átgondolták a letelt gazdasági év eredményeit és buktatóit és gondolatban- cselekvőleg előkészítették a következő termelési ciklust. A téli jegyekre jellemző mindezekkel összefüggésben az elvonultság igénye, sőt: magány-igény. Önálló és távlati gondolkodás, alkotásvágy. Emellett bizonyos fáradtság, a fagy miatt egyfajta merevség is. A levegős Vízöntő egyúttal fix jegy is, aki az elveihez ragaszkodik körömszakadtáig, s ebben igen rugalmatlan, rigid. A Halak pedig bár labil jegy, de vizes is, s így a fagy még kevésbé áll tőle távol, hiszen negatív is.

ÖSSZEFOGLALVA:

A tavaszi és nyári jegyek közelebb állnak a természethez (az első 6 jegyről van szó, a következő részben utalok majd a jegyek sorrendjére is). A tények által befolyásolhatók. Kedélyük derűs, vidám, kifejezetten optimista beállítódásúak.

Az őszi és téli jegyek a szellemiség, kultúra által befolyásolhatók. Fontosak számukra az ideák és velük kapcsolatos aktivitás, hogy ne mondjuk: küzdelem. Visszafogottabb kedély jellemzi őket még a két levegős és egy tüzes jegyet is (Mérleg, Vízöntő és Nyilas). Valami rezignáltság érzékelhető rajtuk is. Az őszi jegyeknél nem annyira jellemző (bár a Skorpiónál elő- előfordul), de a télieknél annál inkább a depresszióra való hajlam, ismét csak függetlenül az elemi és minőségi kategóriáiktól.

2012.10.10.

13.

Összefoglalás és a jegyek egyéb csoportosításai

Áttekintettük az öt, zárt rendszerű (a jegyeket azonos számú csoportokba soroló) kategóriánkat. Miután megismerkedtünk tehát ezekkel a kategóriákkal, ismét hangsúlyozom, hogy az ember személyi összetételében gyakran látszik egy vagy két kategória túlsúlya, ami eleve informál minket arról, hogy akár a Nap, akár az Ascendens jegyéhez képest merre tolódnak a hangsúlyok. Ha például egy Bak Napú és Bika Ascendensű embernél a 10 égitestből 6 vizes jegyekben található, akkor nem mondhatjuk ki a verdiktet mi szerint egy röghöz kötött, csakis a tényekhez ragaszkodó, érzelmek által kevéssé érintett emberről lenne szó, hiszen a rengeteg víz elmossa folyton a szkepticizmust és minduntalan teret enged az érzelmi befolyásoknak. Az más kérdés, hogy komoly belső ellentmondást jelent az illető számára, akiben állandó vita folyik a kétféle (és még ki tudja hányféle) motiváció között. A legkönnyebb megállapítani egy képletben (horoszkópban), hogy a tíz égitest és a két legfontosabb házcsúcs, az Ascendens és az MC tengely (az utóbbiról később, a házaknál lesz majd szó, egyébként a függőleges tengely felső fele, az élet- és a horoszkóp tetőpontja, csúcsa) milyen kategóriához tartozó jegyben helyezkedik el, s hamar megállapíthatjuk, hogy van-e túlsúlyban ezek közül valami. Még azt is – mint az iménti példánál is láttuk – hogy vajon a hasonlóképpen fontos kiindulási alapokkal (Nap és Ascendens) ellentmondásba vagy harmóniába kerül-e. Egy stabil támpontot jelent tehát ahhoz, hogy a további, egyre finomabb részleteket értelmezzük a horoszkópból.

Nemcsak a tárgyalt 5 kategória létezik, hanem olyan csoportosításunk is van, amely nem a megismert zárt rendszeren belül mozog.

EMBERI ÉS ÁLLATI JEGYEK

A 12 jegyből 7 az úgynevezett állati csoporthoz tartozik – ezért Zodiákus, Állatöv az egyik neve a Nappályának. (A kínai asztrológiában pedig csakis állatok szerepelnek.) Ide, az állati jegyek közé tartoznak értelemszerűen a Kos, Bika, Rák, Oroszlán, Skorpió, Bak, Halak. A többit az ember-jegyekhez soroljuk, a Nyilassal együtt, aki ugyan félig ló, félig ember, de a felsőteste és az agya emberi, ezért egyértelműen ebbe a kategóriába tartozik.

Az állati jegyeknél nagyobb szerepet kapnak az ösztönök, az ember-jegyeknél pedig az ösztönöktől elvonatkoztatott (legalábbis elvonatkoztatni szándékolt) intellektuális irányítás. Vigyázat! Ne keverjük az emocionális-racionális kategóriánkkal, jóllehet az állati jegyekből 5, csaknem a teljes „létszám” emocionális, az imént is kiemelt Nyilas hiányzik. Van viszont két, egyébként a racionális kategóriába sorolt jegyből, méghozzá a föld elemű Bika és Bak személyében.

A fogalmi tisztázás céljából idézem A magyar nyelv értelmező szótárának (Akadémiai Kiadó, Budapest 1966 – a netes szótár által felül nem írható – ) megfelelő szócikkeit.

Ösztön  „…Embernek, állatnak az a veleszületett készsége, mely közvetlen indíték hatására az egyén, ill. a faj fenntartása érdekében a tudattól független, célszerű magatartásra sarkall, és amely az embernél az akarat s az értelem szabályozása alatt áll….”

Érzelem  „…Az ember tudatának, lelkivilágának az az állapota, tartalma, gyakran az értelemtől és az akarattól független olyan megnyilatkozása, amelynek forrása az emberekkel, tárgyakkal, a külső világ jelenségeivel szemben való szubjektív, egyéni jellegű állásfoglalás.”

KETTŐS JEGYEK

A Halak csillagkép fantáziarajza

Ez a kategória mindössze három jegyet tartalmaz, az Ikreket, Nyilast és Halakat. Az Ikrek azért kettős, mert az ikerpárt két személy teszi ki, a Halak azért, mert a csillagképben, amelyről elnevezték, a fantázia két halat látott, a Nyilas pedig két okból is: az imént is említett félig állat- félig ember volta miatt, valamint amiatt, mert nem is két, hanem négy lábbal áll a földön, ám a levegőbe lövöldöz a nyilaival. Úgy is szoktuk fogalmazni, hogy az ideákat lődözi. (Értsd: kiválóan boldogul a rögvaló talaján, miközben szívesen kalandozik holmi idealizált távolabbi jövőben vagy dimenzióban.)

A kettős jegyekre jellemző, hogy nem is tudnak egyféle dologgal foglalkozni egyidejűleg, hanem legalább kétfélével. Vagy több. A legjellemzőbb az Ikreknél: evés közben olvas, közben szól a rádió vagy megy a tv, szörföl egyet a neten és küld egypár SMS-t. Na és többé-kevésbé mindegyiket felfogja, vagy legalábbis annyit, amennyire szüksége van az információtovábbításhoz. Félretéve a féltréfát: két foglalkozás, vagy munkahely, két tanulmány, két sportág, két lakóhely, két kapcsolat, két filozófia és így tovább – ez jellemzi a kettős alkatot. Akkor érzi jól magát egy vérbeli kettős, amikor zajlik az élet és nem marad le semmiről. Természetesen az elmélyülés és megbízhatóság nem tartozik erényeik közé, bár a Nyilas nagyon igyekszik legalább a látszatot megőrizni, jobb esetben törekszik arra is, hogy minden szempontból feddhetetlen legyen, mert méltósága ezt követeli. Sőt. Mielőtt még az összes kettős jeggyel azonnal szakítana párja, aki ezt itt olvassa, sietek leszögezni, hogy az Ikrek és a Halak is keresi – a labilitás miatt – a támaszt, kapaszkodót, biztonságot és ennek érdekében képesek tartósan lehorgonyozni egy érzelmi kapcsolat mellett. Más területeken élik ki, vezetik le azt a belső ingert, ami a folytonos változásra, hullámzásra készteti őket.

A három kettős jegy egyúttal megfelel a labilok kategóriájának (Minőségi felosztás 9. rész), ám innen is hiányzik a Szűz. Mint föld elemű, ő általában egyféle dologra szeret/tud koncentrálni, mi több: frusztrált lesz, ha arra akarják rábírni, hogy egyidejűleg több dologgal foglalkozzék, hiszen akkor nem tud elég alapos lenni. Ettől függetlenül a tartós koncentráció – mint az összes labilnak – neki sem megy jól, de nem kap bele pihenés gyanánt egyikből a másik tevékenységbe, ahogyan azt a kettősök viszont megteszik.

AZ ÁLLATÖVI JEGYEK MINT A FEJLŐDÉS ÁLLOMÁSAI

Ez a címe Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve című munkájában a IV. fejezet 7. részének. 134. oldal.) Egy gyönyörű sorban, filozófiai mélységű felfogásban ismerteti szerzőnk a 12 jegy jellemzőit és „fejlődési sorát” a Kos magára ébredésétől kezdve a Halak mindenségben feloldódásáig, egységbe visszatéréséig. A végén hangsúlyozza, hogy „…mindez nem annyit jelent, hogy akkor valamelyik következő jegy típusa szükségképpen magasabbrendű és fejlettebb is, mint a megelőzőkéi. Az átélés és tapasztalatgyűjtés fokozatainak köre ismételten sorrakerülhet az újraszületések sorában, a lélek a maga fejlettségének megfelelő fokozatban ismerkedik a léttel és vizsgázik, de a ciklus örök.” Érdemes mindenképpen elolvasni elejétől a végéig (156. oldalig), jobban megértjük az összes jegy jellemzőit minden – mentális- pszichés- spirituális; ösztön- és értelmi – szinten. (Az Ezotreikus könyvtárban online is hozzáférhető a mű.)

2012.10.17.

14.

Rejtett Ascendens

Nem minden asztrológiai iskola használja ezt a fogalmat, pedig nagyon fontos. Másképpen súlyponti jegynek is nevezzük azt a horoszkópelemet, amit tulajdonképpen az első három kategória segítségével számítunk ki és korántsem csak az eddig is kiemelt legfontosabb tényezőket – Nap-jegy, Ascendens jegye – vesszük figyelembe benne, hanem mind a 10 égitestet, továbbá az Ascendens és az MC tengelyt. (Az utóbbiról később, a házaknál lesz majd szó, egyébként a függőleges tengely felső fele, az élet- és a horoszkóp tetőpontja, csúcsa.)

A számítás a következőképp történik: az Ascendens, Nap, Hold és a Merkur 2-2 ponttal szerepel összesítésünkben, a többi elem (7 bolygó és az MC tengely) pedig 1-1 ponttal. Így összesen 16 ponttal fogunk kalkulálni. Vannak, akik figyelembe veszik a Holdcsomókat is, mi azonban nem, mert ezeknek egészen más a jelentősége és jellege, mint az égitesteknek (ahogyan azt ennek az internetes felületnek a törzsolvasói bizonyára nagyon jól tudják). Ugyancsak van eltérés abban is, hogy egyes iskolák az MC-t kihagyják.

Táblázatos formában célszerű megjeleníteni a két első, legfontosabb kategória szerinti felosztásban a bolygó- és tengelyállást, sajnos itt nem tudom így megjeleníteni, ezért kénytelen vagyok folyamatosan leírni. Aki azonban szeretné a továbbiakban is használni a módszert, jobb ha minél előbb megrajzolja és megszokja a táblázatot.

Példaként vegyünk egy közismert embert. Alfred Hitchcock 1899. augusztus 13-án 19 óra 45-20 óra között  született Londonban. Külön nem sorolom fel a bolygóit, hanem rögtön a megfelelő kategóriák szerint.

Tűz jegyben: Nap, Vénusz (Oroszlán), Uránusz, Szaturnusz, MC (Nyilas)            6 pont

Föld jegyben (Szűz) csak a Merkur                                                                     2 pont

Levegő jegyben Mars (Mérleg), Plútó, Neptun (Ikrek)                                        3 pont

Víz jegyben Jupiter, Hold (Skorpió), Ascendens (Halak)                                     5 pont

Összesen                                                                                                          16 pont

Nézzük meg most aszerint, hogy milyen minőségű jegyekben vannak egyúttal az imént felsorolt elemek:

Kardinális: Mars (Mérleg)                                                                                   1 pont

Fix: Nap, Vénusz (Oroszlán); Jupiter, Hold (Skorpió)                                          6 pont

Labil: Uránusz, Szaturnusz, MC (Nyilas) Merkur (Szűz);

Plútó, Neptun (Ikrek); Ascendens (Halak)                                               9 pont

Összesen                                                                                                          16 pont

Látjuk, hogy a legmagasabb pontérték egyik kategóriában, az elemiben a tűz jegyeknél – 6 pont; a másikban a minőségi felosztásban pedig a labil jegyeknél – 9 pont – jött ki. Az az egyetlen jegy pedig, amelyre ez a két kategória együttesen jellemző, az a Nyilas. Hitchcock rejtett Ascendense következésképpen Nyilas.

A rejtett Ascendens jelentőségére illetve jelentésére a legegyszerűbb azzal rávilágítani, hogy az emberek többségénél, mintegy 60 %-nál a rejtett Ascendens megegyezik vagy a Nap szerinti, vagy az Ascendens szerinti jeggyel. Ebben az esetben vagy az egyiket, vagy a másikat erősíti és az értelmezésben egy kisebb támpontot jelent, s különösebben nem szükséges vele foglalkozni. A többi embernél viszont – körülbelül 40 %-ban egy harmadik jegyre jön ki és itt látszik igazán, mennyire meghatározó. Ugyanis nem „kétféleképpen” – a Nap és Ascendens jegye szerint fog megmutatkozni az érintett szülött beállítódása, reakciómódja, mentális- pszichés képességei, ereje, s így tovább, hanem háromféleképpen: hol a Nap-jegy, hol az Ascendens, s hol a rejtett Ascendens szerint. Persze ez egy sematikus értelmezés és nem meghatározott szabályszerűség szerint váltakozik a háromféle mód, hanem attól függően, mikor melyik kerül dominanciába valamilyen okból. (Arról nem beszélve, hogy még az itt említetteken kívül számos egyéb horoszkópelemet is figyelembe kell venni.)

Amikor a Nap és Ascendens jegyétől eltérő lesz a rejtett Ascendens, az is színesíti a személyiséget, egyúttal kicsit bonyolítja is. Önmaga számára is kihívást, plusz feladatot jelent, hogy kövesse egyik motivációját a másikkal, amelyek sokszor ellentmondanak egymásnak, s képzeljük el a környezetét, amely még kevésbé tudja követni: mikor melyik „én” kerül felszínre. Nagyon jó viszont, ha ezzel is tisztába kerül az érintett, mert legalább önmagához jobban tud viszonyulni.

Vannak helyzetek, amikor „holtverseny” alakul ki, például azonos pontértékben szerepel a tűz és víz elem a rejtett Ascendens számításánál. Ilyenkor fordulunk segítségül a töltés szerinti felosztásunkhoz. Amennyiben ugyanis a pozitív töltésű össz-pontérték magasabb, akkor a tűz, ha viszont a negatív, akkor a víz lesz a „nyertes”. Amennyiben egyenlő értékben szerepel mindkettő, vagy a minőségi kategóriában jön ki azonos pontérték két minőség között, akkor már nincs „szabály”, egyénileg kell elbírálnunk, hogy vajon merrefelé is dől el a mérleg nyelve? Bizonyos felfogás szerint ilyen esetben ha az Ascendens jegye szerepel a lehetséges változatok között, akkor afelé. Saját tapasztalatom azonban az (méghozzá igen határozottan), hogy mindig a harmadik jegy „győz”. Például: legyen a Nap-jegy Bika, az Ascendens Nyilas és a Szűz vagy a Nyilas között lehet/kell választani a rejtett Ascendensnél. A Szűz vonások legalább annyira megmutatkoznak az érintettnél, mint a Nyilaséi – még akkor is, ha történetesen ebben a föld jegyben (tudniillik a Szűzben) nincs is bolygó!

További variációkkal is lehet találkozni, amikor két olyan jegy között kell dönteni, amelyek eltérnek úgy a Nap, mint az Ascendens jegyétől. Nagyon ritkán három jelölt is lehet. Ilyenkor keressünk valamilyen támpontot. A le- vagy felszálló Holdcsomó jegye; az a jegy, amelyben több bolygó van; az a jegy, ahol a születési uralkodó tartózkodik, vagy az, amelyik megerősít valamely másik kategória. (Születési uralkodó az a bolygó, amely az Ascendens jegyének az ura, ez jelképezi magát a szülöttet, a horoszkóp tulajdonosát. A legfontosabb égitest a képletben. Később ennél bővebben is beszélünk róla.)

2012.10.31.

15.

Gondolatok a kézi- gépi horoszkópokról

Mielőtt tovább haladnánk az asztrológiai alapismeretekben, megállunk egy pillanatra. Ennek a sorozatnak nem célja, hogy szisztematikusan és tételesen megismertesse a horoszkópkészítés- és elemzés minden részletével az érdeklődő olvasót, csupán betekintést szándékozik nyújtani abba, hogyan is zajlik a magazin horoszkópokon túlmutató elemzés. A komolyabban vehető tanulmányok során azonban egészen az alapoktól haladunk, amibe beleértendők azok a számítások is, amelyek egy horoszkóp elkészítéséhez, megrajzolásához elengedhetetlenül szükségesek. Egyre gyakrabban felmerül a kérdés, hogy vajon valóban szükség van-e erre – nos, ezzel kapcsolatban osztom meg tapasztalataimat, véleményemet.

A modern asztrológusok a számítógép elterjedt használata előtt is könnyebb helyzetben voltak, mint a Kepler, Regiomontanus, Placidus és több elszánt asztronómus és asztrológus munkásságát megelőző korokban. Minden egyes konstellációt külön-külön kellett ugyanis kiszámítani bonyolult, magasabb matematikai- geometriai ismeretek birtokában, s csak kevesek voltak erre képesek. Többek között az említett személyek állítottak össze hangyaszorgalommal olyan táblázatokat, amelyek néhány napos intervallumokban, táblázatokban feltüntették a bolygóállásokat (Kepler) illetve kiszámították a házállásokat (Regiomontanus) lépésről- lépésre. Később persze továbbfejlesztették a táblázatokat, napi feljegyzések (efemeridák) jelentek meg a bolygóállásokról, s ezek, valamint néhány kiegészítő információ (zónaidők, koordináták) birtokában már egyszerűbb és gyorsabb megállapítani bármilyen földrajzi helyre és időre egy-egy horoszkóp ház- és bolygóállását.

A személyi számítógépek és gépi asztrológiai programok bárki számára hozzáférhetővé teszik a konstellációk azonnali kirajzolását, s a horoszkóp egyes részleteinek lebontását, csoportosítását, összesítését (mint amilyent például a rejtett Ascendensnél láttunk.) Hovatovább feleslegesnek érzi az asztrológiával ismerkedni kívánó, vagy egyenesen: az asztrológiát tanuló azt, hogy saját maga keresse ki a bolygóállást, számítsa ki, s rajzolja fel a konstellációt. Következésképpen megtanulni sem kell ennek a technikáját – tartják sokan.

A kézi számítások és rajz elhanyagolásával olyan fontos tényezők maradnak ki, amelyek az elmélyült elemzést segítenék. Már ott kezdődik a probléma, hogy a gépi rajz nem tud érzékeltetni néhány dolgot kellő vizualitással, hiszen nem képes alkalmazkodni a változatok sokaságához, hanem mechanikusan rendez. Nem lehet látni a bolygók aktuális sebességét, mozgásuk törvényszerűségeit úgy, mint amikor az efemeridát (napi feljegyzéseket – bolygóállás-táblázatokat) lapozza az asztrológus. Az alaphoroszkópnál is van ennek jelentősége, a prognózisoknál pedig óriási. A legnagyobb veszteség pedig abban rejlik, hogy a kézi számításokkal és rajzzal elérhető elmélyülés teljes egészében elmarad. Az erre fordított időt nem lehet illetve nem érdemes megtakarítani. Egy bizonyos energia-részt kénytelen mégis a gépi horoszkópokat használó ember belerakni a munkába, mivel bogarásznia kell azokat a tényezőket, amelyeket a kézi rajzzal már régen és sokkal mélyebben tudna. A többit elmellőzve viszont egyszerűen kihagy olyan tényezőket, amelyek szükségesek lennének a szisztematikus és a lehető legátfogóbb, a legtöbb rejtett motívumot felszínre hozó elemzéshez.

Az intuíció forrásától és folyamatos szinten tartásától zárja el magát az, aki csak gépi horoszkópot használ. Ennek természetesen nincs tudatában, hiszen nincs összehasonlítási alapja. Valamilyen benyomása támad egy ábra láttán, foszlányokban feljönnek képzetek, s ezek miatt vélheti azt, hogy működik az az intuíció, ami ugyancsak elengedhetetlen a képletelemzéshez. Pedig ez nincs így, csakis azokban az esetekben, amikor amúgy is működne, akár teljesen eszköztelenül – az ilyen embert viszont úgy hívjuk, hogy látó vagy médium vagy valami más, de nem asztrológus.

Saját praxisomban persze magam is használok gépi horoszkópot, mindenekelőtt önellenőrzésre, kutatási munkáimhoz nagyobb tömegű képletek előállítására, hirtelen felkészüléshez és ha nyílt napokon veszek részt, ahol 15-20 perces heveny „elemzést” kell végezni. A teljes horoszkópelemzéshez azonban változatlanul ugyanúgy kiszámítom az alapadatokat és felrajzolom az ábrát, mint mielőtt elkezdtem volt használni a gépi programokat. Jól fel tudom tehát mérni a különbséget.

A tömeges felhasználás mindig és minden területen, amit érint, felhígulással jár. Ennek újabb következménye az a visszahatás, hogy próbál újrarendeződni az adott rendszer, olyan támpontokkal, kiegészítésekkel, amelyek mégis biztosítanának valamilyen minőséget. Bizonyára ennek a folyamatnak is köszönhető az a gombamódra szaporodó temérdek elmélet (de még inkább temérdek ál-elmélet), amely hivatott lenne pótolni a megtakarított tapasztalatot. Egyik ilyen kedvencem a viszonylag frissek közül az Ascendens érvényesülési idejére vonatkozó (kártékony) még csak nem is hipotézis, hanem már-már axiómaként kezelt tétel. Nincs olyan, hogy melyik elem erősebb és mikor kezd érvényesülni – általában, vagy hogy ezt és ezt jelenti egy-egy jellegzetesség, például többször felbukkanó alakzat. Ahány ember és ahány horoszkóp, annyiféleképpen nyilvánul meg ugyanis. Az ilyen és ehhez hasonló tényezőket még csak megtanulni sem lehet, hanem az egyéni konstelláció alapos vizsgálatával tudunk bizonyos megállapításokat tenni az adott személyre vonatkoztatva.

Minden egyes ember egy különálló Univerzum, egyedileg megnyilvánuló csoda – nem szabad, nem lehet gépiesen közelíteni. Ha foglalkozni kívánunk vele, jó ha nem takarítjuk meg a hozzá szükséges időt, és jó ha érzünk irányában ennyi tiszteletet. A nagy egésszel szemben pedig a kellő alázatot.

2012.11.07.

16.

A bolygók kozmikus helyzete – 1. rész

(A Sorozatok bevezetőjének kibővített része)

Ilyen néven emlegetjük azt, hogy melyik bolygó milyen jegyben tartózkodott- tartózkodik adott pillanatban, s hogy azzal a jeggyel milyen viszonyban van.

Az asztrológia kezdetei óta megszemélyesítjük a jegyeket is és a bolygókat is. Egyes jegyek és bolygók „tulajdonságai” nagyon hasonlítanak egymásra. A tüzes Kossal analóg az ugyancsak tüzes természetű Mars, a szelíd Bikával a harmónia jelölője, a Vénusz, a kommunikatív Ikrekkel a fő-fő kommunikátor: a Merkur, s így tovább. Amikor egy égitest abban a jegyben jár, amellyel a legjobban emlékeztetnek egymásra, akkor van uralmi helyzetben (otthon van, domicil, domicíliumban van). Ez a lehető legerősebb pozíció számára, mert teljes egészében meg tudja mutatni eredendő tulajdonságait. Kicsit hasonlít erre a helyzetre az úgynevezett emelt (exaltáció, „felmagasztaltság”) pozíció, amelynek bővebb részleteit a következő részben ismerjük meg, egyelőre az a lényeg, hogy ez is jelentős potenciál-növekedést jelent. A harmadik fontos minősítés az „erő” helyzete, ennek a finomabb részleteit ugyancsak a később tárgyaljuk, de az alábbi táblázatban jól látható, hogy melyik égitest melyik jegyben nyer valamilyen néven nevezett erőfokozást.

Nemcsak erőfokozást tartunk számon persze, hanem erőcsökkenést is. Ennek kétféle megnyilvánulása van. Rangvesztésnek (exil, exílium, száműzetés) tekintjük azt a helyzetet, amikor a bolygó uralmi jegyével szemben lévő területen tartózkodik. Például: a Mars uralmi jegye a Kos, ha a Mars tehát a Mérlegben jár, akkor rangvesztett állapotban leledzik. A másik hasonló erővesztést az emelt helyzettel szembeni pozíció mutatja, s ezt esésnek (romlás, casus, fall) hívjuk. A Hold például emelt helyzetben van a Bikában, következésképp a szemben lévő Skorpióban esésben.

Az erőcsökkenést elszenvedő égitesteknél azt érzi a szülött (az érintett személy), hogy valamilyen tulajdonsága, tulajdonság-együttese nem éri el azt a minőségi-mennyiségi szintet, amit másoknál lát vagy amit szeretne vagy amit egyéb kvalitásai folytán jogosnak tart. Két fő magatartási forma figyelhető meg ennek következtében. Az egyik a beletörődés, visszahúzódás – abból a szempontból, amit az égitest jelent adott horoszkópban, esetleg még inkább hangsúlyozva azt a jellegzetességet, „hiányt”, amit a rangvesztett vagy esésben lévő planéta mutat.

Például: a Bakban lévő Hold rangvesztett, hiszen a Hold a szemben lévő jegyben, a Rákban uralkodik. A Bak-Holdasoknál az egyik legfeltűnőbb jellegzetesség az, hogy érzelmeiket nem tudják jól megnyilvánítani a külvilág felé, ezért nagyon gyakran megkapják az érzéketlen, cinikus minősítést. Rá is játszhatnak aztán erre, rendszerint önvédelemből.

A másik magatartási forma viszont a kompenzálás, sőt: túlkompenzálás. Abbéli igyekezetében, hogy pótolja a hiányt, megszerezze azokat a vonásokat, amelyeket másoknál ideálisnak gondol, az érintett személy hajlamos erős túlzásokba esni.

A Bika Marsú ember meg van győződve arról, hogy tőle mérhetetlenül távol áll az erőszak, mivel az agressziót jelölő égitest az ő születésekor rangvesztett helyzetben volt. Csakhogy ez egy rendkívül relatív érzés – nem beszélve arról, hogy ezen kívül még 9 égitest van neki is a képletében és bőven megvan az elvi, s sokszor a gyakorlati esély arra, hogy valami más helyettesítse a Marsot. Tehát amikor valamit nagyon szeretne elérni az ilyen ember, felpumpálja magában az összes fellelhető, másokkal szembehelyezhető energiát és egy egész tank-hadosztályt megszégyenítve kezd el törekedni célja felé. Sokkal kevesebb energia bevetése is bőségesen elegendő lenne, de mivel ő azt érzi, hogy „gyenge”, inkább sokszoros erőket vet be, semhogy alulmaradjon.

Lássuk tehát, hogyan alakul a bolygók kozmikus helyzete:-

Uralom Emelt Erő Rangvesztés Esés
Nap Oroszlán Kos Nyilas Vízöntő