Archív éves, a típusoknak szóló előrejelzések

Mit várhat 2018. második félévében a Kos típus?

Spirituális-karmikus szempontból

Az első félévben is rendkívüli lehetőségei voltak számos felismerésre, múltbeli beidegződéseinek meg- és felfejtésére, s a második félév is hasonlóakat kínál. Jó Kos módjára azonban kezdi kicsit sokallani ezt az elvont tevékenységet és szeretné több gyakorlati hasznát látni, mint eddig. Természetesen a türelmetlenségre semmi ok, egyrészt mert nyilván fel kell dolgozni a felhozott információkat, másrészt a feldolgozás után van lehetőség a gyakorlati alkalmazásra is, mert akkor tudja összeállítani a mozaikokat: a múlt hogyan határozta meg a jelent és mit kell kicserélnie az egyes elemekből, hogy más irányt vegyen az élete. Úgyhogy: türelem, használja ki minél jobban ezt a termékeny periódust!

Gyakorlati szempontból
Sajnos itt is a türelmetlenséggel kell kezdeni, számos elképzelése van, sok változással, ami teljesen helyénvaló és előrevivő, azonban kevéssé hajlamos figyelembe venni a realitásokat, amibe az is beletartozik, hogy mások tempója lassúbb, mint a Kosé. Ha pedig még például hivatali szervek is szerepet kapnak tervei megvalósításánál, akkor kénytelen kivárni bizonyos határidőket is, vagy olyan feltételekhez kell igazodnia, amiknek értelmét nem biztos, hogy átlátja (s lehet, hogy nincs is nekik ilyen).

Otthon, család, ingatlan témakörben is hasonló tendenciák látszanak, az egyenetlen energia-eloszlás is lehet oka annak, ha nem olyan tempóban mennek a dolgok, ahogyan szeretné.

Vagyis a Kosoknak gyakran megismételt figyelmeztetés most sem nélkülözhető: türelem, türelem, türelem.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Amióta a Szaturnusz a Bakban jár, ez a terület még nagyobb hangsúlyt kap a Kosok számára, mint addig, holott addig sem volt közömbös. S ha felismeri, ha nem: eddig messzemenő támogatást biztosított a Sorsbolygó a szülöttek számára, az egyidejűleg gyakorolt kényszer és gátlás mellett is. Bizarr módon itt még az eddigieknél reklamált tempóval sincs annyi „baj”, pedig a Szaturnusz elvileg lassítja a dolgok megvalósulását. Most a Kosok kedvéért mégsem így működik, munkájával, önérvényesítésével kapcsolatos változásai gyorsan és kevés zökkenővel, vagy zökkenők nélkül zajlanak. A második félévben a stabilizálás látszik fő programnak.

Anyagi viszonyaiban is folyamatos fejlődés látszik, a vállalkozó Kosoknál mutatkozik időnként fennakadás, de annak is alighanem a sokat reklamált türelmetlenség az oka.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A lazább kapcsolatot éppen most építő Kosoknak lehet, hogy lendületesen alakul a kezdet, de nem sok garancia látszik a hasonló folytatásra. Ha le tud közben higgadni és igyekszik az érzelmi szempontokat fokozottan figyelni és figyelembe venni, akkor van esély egy jó kapcsolat kialakítására. Ha viszont csak a saját igényeivel foglalkozik, hamarosan elriaszthatja a másik felet.

A tartós kapcsolatban élő Kosoknál viszont olyan krízis-helyzet látszik, ami a különbözőségek kiéleződéséből fakadhat. Eltérő ízlésbeli elképzelések, a mindennapi élet igényeinek kezelése, a szabad idő eltöltéséről kialakított álláspont jelenthet konfliktus-helyzetet. A toleranciával pedig nemcsak a Kosnak akad problémája, hanem partnerének is. Ha pedig egyik fél sem enged, abból nehezen jön össze valami konszenzus.

Gyerekkel összefüggésben is felmerülhetnek egyenetlenségek – a legyen vagy egyelőre még nem, illetve már meglévő gyerekek nevelése körül, vagy a gyerek problémáival kell foglalkozniuk.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Allergiás jellegű panaszokkal találkozhat a második félévben, de kardiológiai szempontból is elképzelhető a fokozott érzékenység. A hosszan meglévő esetleges egészségi problémák felismerésére és rendezésére viszont igen alkalmas ez az időszak. Főleg a szervezet méregtelenítése (nyirokrendszer) terén.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Bika típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Hirtelen felismerések segítik egyéni életszemléletének formálását. Rengeteg olyan dologra jön rá, amelyek családjával összefüggésben számítanak meghatározónak és nagy dinamikával igyekszik ezeket átalakítani, vagy tőlük megszabadulni. Ez esetleg konfliktussal is járhat családon belül, hiszen a többi családtag sokszor nem érti, mi történik, hogy ami eddig elfogadott szokás vagy módszer volt, az most miért válik egyszercsak elfogadhatatlanná. Ez azonban nem akadályozza meg a Bikát abban, hogy ez egyszer saját meggyőződése alapján döntsön. 

Gyakorlati szempontból
Mintha kétfelé szakadna a világ: magánéletében jól működő szervezettséget tud megvalósítani, s ebben támogatást is kap. Hivatásában azonban ez nemigen tud érvényesülni, nagyobb részt türelmetlenség miatt, de az értetlenség is fontos motiváció lehet. A saját szülő szerepével összefüggésben ugyancsak lehetnek külső- belső konfliktusai, az imént említetthez hasonló okokból.

Racionális gondolkodásába nemegyszer olyan emocionális elemek keverednek, amelyeket a legszívesebben kiiktatna.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

E téren sok alkalma lesz gyakorolni a türelmet, megfontoltságot, az indulatok levezetését. Sok dologgal nem ért egyet, amit vagy egy szervezeti szabályzat, vagy személyesen a főnökei írnak elő, követelnek meg. Sem tartalmát, sem stílusát nem tudja elfogadni, ezért vagy konfliktusokkal kell számolnia, vagy pedig a kezelnie kell a feszültségeket, közte és nem utolsó sorban a sajátjait. Némely esetben még a szakadás is kalkulálható. A Bika általában megfontolt, de mostanában hajlamos az önmagához képest hirtelen döntésekre, reakciókra – ezzel is van mit tennie.

Ha olyan a munkája, hogy a teljesítmény vagy lehetséges teljesítések függvénye a jövedelme, akkor persze ez fokozottan kihat a keresmény egyenletes áramlására. Visszaesésekkel, vagy relatív alulfizetettséggel mindenképpen érdemes számolnia, hogy ne érje kellemetlen meglepetés.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Akik lazább kapcsolatban élnek, vagy éppen most van alakulóban kapcsolatuk, azoknak az a figyelmeztetés sem árthat, hogy a beidegződésekhez, vagy/és családi mintákhoz való ragaszkodás megnehezíti a kapcsolat létrejöttét, illetve harmóniájának megteremtését, megtartását. Az első blokkban (spirituális-karmikus szempontok) vázolt fejlődés élénken érinti ezt a részterületet is.

A már tartós kapcsolatban élő Bikák (vagy az Én és a Világ viszonyára koncentráló Bikák) számára sokkal jobbak a kilátások, bár ők sem kerülhetik ki a konfliktushelyzeteket, munkával, önérvényesítéssel, esetleg gyerekneveléssel, vagy a szülőkkel való viszonnyal összefüggő vitákat, egyenetlenségeket.

A baráti kapcsolatokkal is érdemes kíméletesen bánni, s nagyjából ugyanez vonatkozik arra is, ahogyan gyerekeivel bánik (vagy ők a Bikákkal).

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A szív, illetve keringés kérdéseire esik a fő hangsúly, előfordulhat ritmuszavar, vagy ingadozó vérnyomás, ami panaszokat okozhat és valami orvosi (gyógyszeres) beavatkozást igényelhet. Nem szívesen veszi ezt igénybe, ezért megkísérelheti az enyhébb tüneteket természetgyógyászati eszközökkel, önállóan kezelni, de ne csodálkozzék, ha ezek nem mindig vezetnek eredményre.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében az Ikrek típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Hogy a karma rendező elve mennyire meghatározza az emberek köznapi életét, azt vagy felismerte már, vagy sem. Most mindenesetre igen élénken megtapasztalhatja ezt az állítást a második félév során szinte folyamatosan. Felhívom a figyelmet nyomban arra is, hogy a karma jelenléte korántsem csupa égszakadás- földindulást jelent, hanem nagyon is pozitív, progresszív jelenségek is tapasztalhatók működése során – amennyiben a szülött megfelelő módon végezte addig munkáját, erre éppúgy megkapja a visszaigazolást, mint ellenkező esetben a figyelmeztetéseket. Tehát a vegyes hatásoknál jó, ha megragadja a pozitívumokat és abból építkezik tovább.

Gyakorlati szempontból
Rengeteg szervezési, adminisztrációs, ügyintézéses dolga akad, amiknek gyorsan a végére akar járni. Minél jobban siet azonban, lehet, hogy annál lassabban sikerül a dolog, mert nem vesz figyelembe lépéseket, amelyekhez majd mégiscsak vissza kell fordulnia.

A mikrokörnyezettel fenntartott kapcsolatában, valamint általában a kommunikációjában is bizonyos türelmetlenség, előreszaladás érhető tetten, hasonló következményekkel persze, mint az imént láthattuk. Az Ikrek általában véve toleráns a többiekkel szemben, most viszont elég határozottan szeretne megreformálni jó pár embert szűkebb- tágabb környezetében, abból a szent meggyőződésből, hogy jobban tudja: nekik mi a helyes útjuk. S lehet, hogy igaza is van, csak éppen még ők valószínűleg nem tartanak ott, ahol „előírás szerint” lenniük kéne. A sürgetés pedig nem sokat segít, az elfogadás (v.ö. tolerancia) annál inkább.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

A heti horoszkópokban sokat szerepel ez a terület és gyakran olyan formában, hogy elismerést kap a szülött teljesítményéért. Továbbra is érvényes ez a tendencia, de itt ki tudom még egészíteni olyan információkkal is, amit a heti előrejelzésekből terjedelmi okokból ki kell hagynom. Nagy empátia, s olyan érzelmi megközelítés jellemzi a főnök-beosztott, vagy munkatársak közötti viszonyt is, ami nagyon speciális és sokszor nem is igen érti a szülött, hogy miért is van ilyesmiben része. Képességeinek olyan rétegei mozdulnak meg, amelyek hosszú ideig lappangtak, s az utóbbi években (2012-től) bontakoznak ki teljes keresztmetszetben. Maga a szülött nem lepődik meg rajta, hiszen eddig is tudta, milyen kvalitásai vannak, de a külső szemlélőknek új a jelenség.

Anyagi viszonyai követik a munkában kifejtett teljesítményt, s elismerése cseppet sem csak erkölcsi- mentális szinten történik, hanem a legkézzelfoghatóbb, a jövedelmet érintő formában is. Emellett be- becsúszhat néhány kellemetlenebb motívum is, például bizonyos szabályozók miatt.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A laza párkapcsolatot fenntartó, illetve ilyent éppen kialakító Ikrek számára a kilátásokat az a körülmény szűkíti be, amit már többször említettem: a türelmetlenség. Ez jellemezheti az Ikrek szülöttet, de a partnert is, amint az nemkülönben, hogy inkább diktálná azt, hogyan történjenek az események, semhogy figyelembe venni a másik igényeit. Ez pedig a hosszú távú kapcsolat építését- fennmaradását egyáltalán nem biztos, hogy támogatja.

A már tartós kapcsolatban élő Ikreknél a racionális és emocionális elemek váltakozása, vitája, ütközése kalkulálható. Sok szempontból szeretné, hogy változzon a kapcsolat vagy a másik fél, de aztán mindig felülkerekedik az a belátás, hogy tulajdonképpen jól van úgy, ahogyan van. Viszont minél többet piszkálja a másikat, annál nagyobb a veszélye, hogy az a szerencsés alakulás, ami a közelmúltban ezt a területet érintette, átfordul egy keserűbb, elégedetlenebb formába, s ez természetesen a szerencsét is veszélyezteti. Sok múlik azon, hogy a szülött mennyire képes felülemelkedni saját frusztrációin, s azon, hogy azokat kivetítse a másikra.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Derék- csípőtájéki problémák, a szervezet méregtelenítése – máj, epe lehet érintett. A vér koleszterin- cukor- és zsírtartalma is terítékre kerülhet. A torok tájéka, valamint nagyon hangsúlyosan a pajzsmirigy érzékenysége befolyásolhatja mindennapjait.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Rák típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Ez a témakör az idén a vizeseknek nem nagyon fekszik – legalábbis a második félévben. A Rák is úgy van vele, hogy foglalkozik ő a halhatatlan lelkével máskor éppen eleget, most inkább a gyakorlati élet felé fordulna. Azonban a karma mindig gondolkodik arról, hogy nem tudjuk őt és feladatait kikerülni, s ott állít az utunkba akadályokat vagy csak útjelzőket, illetve feladatokat, ahol biztosan nem tudjuk figyelmen kívül hagyni. Nos, pontosan ilyen a párkapcsolat, ahol a Rákoknak tavaly december óta amúgy is koncentrálódik a karmikus feladat – innentől van ugyanis a karma bolygója, a Szaturnusz a Bakban, ami a Rákoknál (az ügynevezett Napház rendszerben) a társat jelenti. Nem érdemes egyébként törekedni az energia megtakarítására az elemzés, feldolgozás munkájában sem, mert csak felhalmozódik, s ha most nem végzi el a szülött, akkor kénytelen lesz egy félév múlva, vagy máskor, de rendbe kell tenni magában a megtapasztalt karmikus kérdéseket.

Gyakorlati szempontból
A Rák fantáziája igen gazdag, s nem szűkölködik praktikus intelligenciában sem, most még fokozottabban érvényesül mindez és ettől szinte szárnyakat kap a hosszú távú elképzeléseket illetően is, meg persze a mindennapok szervezésében, az ilyen feladatok megoldásában is.  Lehet, hogy többet bosszankodik a kelleténél azon, hogy a környezet nem követi olyan tempóban, amit ő szíve szerint diktálna, illetve olyan akadályokkal találkozik, amiket felesleges kötözködésnek ítél meg (például bizonyos szabályozók). Úgy is érezheti, hogy lebéklyózzák, de hát az is fontos tanulási folyamat, hogy szinkronba hozza mindezt. A közelebb álló személyek közt is kiemelt itt is a társ, aki próbálja lelkesedését korlátozni, hogy megóvja a csalódástól, ám a Rák ezt is inkább kötözködésnek, vagy irigységnek érzékeli – amíg jobb belátásra nem tér.

 

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

A vállalkozó Rákoknál sok-sok lehetőség és munka adódik, amellett, hogy köztük akadnak meg nem valósuló elemek is – de ez belefér a normális üzletmenetbe. Most lehet, hogy mégis érzékenyebben fogja fel az ilyen „árulásokat”,

Az alkalmazotti viszonyban lévő Rákoknak sem lehet sok oka panaszra, mert őket is támogatja a sors és megkapják az elismerést is. A zökkenőket azonban nem lehet itt sem figyelmen kívül hagyni, sőt: kisebb-nagyobb változást sem, amibe belefér még akár egy munkahely-váltás is. A munkájukat hivatásszerűen gyakorló, illetve vezető beosztású Rákoknak lesz a legnehezebb dolga, hiszen nem csak saját magukért vállalnak felelősséget, hanem másokért is. Ezért egy fokkal még nehezebben veszik, ha olyan dolgot terveznek, ígérnek, amit aztán – külső körülmények miatt – nem tudnak betartani. A konfliktusokat is nehezen viselik, s néha nem is tudják jól kezelni.

Anyagi szempontból nagyon vegyesnek látszik a második félév: ugyan növekvő jövedelem ígérkezik, de valószínűleg nem érzi majd arányosnak a befektetett energiához képest.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Már emlegettem az első blokkban a társkapcsolatot, mint a karmikus feladatok egyik legfontosabb terepét (általában és mindenkinél és mindig). A Rákoknál ez hangsúlyozottan érvényesül, hiszen – mint már láttuk – a Szaturnusz most a Bakban, a szemben lévő jegyben jár, tehát a tükör, kiegészítés legfontosabb megtestesítőjét, a partnert jelzi. A tartós, házassági vagy házasságszerű kapcsolatban élő Rákoknál ez okvetlenül érvényesül. Mindemellett most még csak olyan feladatok látszanak, amelyek viszonylag könnyűszerrel megoldhatók, úgyhogy aggodalomra – legalábbis egyelőre – nincs ok.

A lazább kapcsolatban lévő vagy ilyen most alakító Rákoknál könnyedebben menneke a dolgok, ha nem is mindig problémamentesen. Fontos a nagyvonalúság, elfogadás, tolerancia gyakorlása, s az, hogy amikor a felszínre akarnak törni a kicsinyesebb Rák-elszámolások, akkor próbálja meg ezt kezelni és ne akarja mindenáron felmérni, hogy ki mit tett bele abba a kapcsolatba, s abból mi és hogyan térült meg.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Csípőtájék, máj, hasnyálmirigy, vizelet kiválasztás – a kiemelhető szervek, funkciók, mint egészségi szempontból érzékeny területek. A szív és keringés esetleges anomáliái már következményként jelentkezhetnek esetleg.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében az Oroszlán típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Az első félévben egyszerűbbnek tűnt minden, a másodikra összezavarodni látszanak az energiák. Az a határozottság, ami akár spirituális, akár gyakorlati szempontból is jellemezte, most meginog, kételyek támadnak fel a szülöttben, még ha a megérzései, vagy kifejezett hite azt is sugallja, hogy nem kell hinnie a szemének és a racionális indokoknak. Mindemellett viszont nagyon erős motiváció hajtja afelé, hogy bizonyos áldozatokat kell hoznia, nem baj, ha nem érhető az ok vagy hogy más szempontok meg az ellenkező irányba húznák. Ez az erős motiváció teljességgel egy hitből táplálkozik, s hitbéli kérdésekkel vitatkozni lehet ugyan, de felesleges.

Gyakorlati szempontból
Máskor remekül szuperáló praktikus intelligenciája is alá van vetve az imént vázolt hatásoknak, így sokszor inkább intuitív alapon dönt kisebb-nagyobb kérdésekben, semmint a józan megfontolás alapján. Ez nem ritkán zavarja, mindhiába, sokkal erősebb az intuitív benyomásokra alapozó késztetés. Legyen szó a mindennapok rutinjáról, vagy hivatásáról, vagy az évek óta jelen lévő otthon, család, ingatlan (haza) ügyeiről, folytonos belső vitát folytat saját két oldala között. Ezzel persze sok energia megy el, jobb lenne, ha kevesebb ilyen küzdelmet vívna, hisz az eredmény így is, úgy is ugyanaz lesz. Konfliktusba kerülhet társával is a racionalitás kontra emocionalitás miatt, mivel a másik fél a racionalitást képviseli (lehet, hogy nem mindig, de most igen), s próbálja ilyen érvekkel elterelni elhatározásaitól.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Eddig is jelentős energiákat mozgósított a tárgyalt területre, most pedig egy-kettővel nagyobb fokozatra kapcsol. Nemcsak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is érzékelhető változás: továbbra is ötletek özöne pattog ki agyából, ami a bőség zavarát is jelenti, sokszor saját maga sem tudja rangsorolni, melyikkel érdemes foglalkoznia, melyikkel most nem, vagy egyáltalán nem. Ezen felül a sors is támogatni látszik, a hosszú távú, már bejáratott törekvéseiben okvetlen, de az új ötleteknél is. Ami az utóbbiakban a leginkább akadályt jelent, az saját türelmetlensége illetve ismét azok a fránya racionális- praktikus szempontok, amelyekkel már több szinten és téren meggyűlt a baja. Ha túl sokat mérlegel egy-egy elképzelésén, akkor sikerül elérnie, hogy még azt se lássa biztosnak, ami fekete-fehéren teljesen stabilnak bizonyul. A legjobb tehát ha itt is igyekszik minél jobban intuíciójára hagyatkozni és minél kevesebbet tépelődni.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A lazább kapcsolatot fenntartó, illetve párkapcsolatukat éppen most megalapozó Oroszlánoknak viszonylag könnyű dolguk van, mert a másik fél és az Univerzum egyaránt támogatja törekvéseiket, s azon belül persze a kapcsolatot. Lehet, hogy kissé nagyobb távolságtartással, mint ahogyan azt a szülött szeretné, de ha nem erőlteti a tempót és intenzitást, akkor nagyon kellemes, lassan, de biztosan épülő viszonyról beszélhetünk.

A már elkötelezett (házassági vagy házasság-szerű) kapcsolatban élő Oroszlánok dolga jóval nehezebb, mert több tényező terheli a viszonyt. Elsősorban idegi jellegű, a másik fél türelmetlen, esetleg – az Oroszlán megítélése szerint – agresszív és ezt kezelni több türelem szükséges, mint amennyi az Oroszlánnak mostanában van. Sok változáson megy át a kapcsolat – bármennyi időre is nyúlnak vissza előzményei. A változás szükséges az életben maradáshoz, kérdés, hogy merre fordulnak ennek során a felek.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Mozgásszervi, ízületi, lerakódásos, kövesedéses jellegű problémák terhelhetik egészségét, de elég élénken jelentkezik a gyomor, emésztés (nőknél a női nemiszervek) érzékenysége, esetleges problémája is.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Szűz típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Mintha tudattalanjába két kis kobold fészkelte volna be magát és mindenféle dolgokat felpiszkálnak, amikkel nincs ínyére foglalkozni, de kénytelen, mert állandó ingerlés alatt tartják. Természetesen semmilyen gonosz szándék nem rejlik emögött, csupán egy ösztönzés, hogy sohase feledkezzék meg a karmikus munkáról, a mindennapok szerteágazó feladatai közepette sem. Próbálja meg minél hatékonyabb spirituális munkára fordítani ezeket az energiákat. Na meg azokat, amelyek munkája során borzolódnak fel, mert azokban is sok karmikus üzenet rejlik. (Majd a munka, hivatás résznél erre visszatérünk.)

Gyakorlati szempontból
Máskülönben is elég mozgékony, de most különösen: sokat jön-megy, elsősorban belföldön, de rövidebb külföldi kiruccanásokat sem lehet kizárni. Egy része összefügghet munkával is, azok – hogy, hogy nem – a kevésbé kellemes kategóriába tartoznak, más részük viszont kifejezetten megismerés, pihenés célzattal történik, s persze ezért szerethetőbbek.

Ami a gondolkodásmódot illeti: a szokottnál nagyvonalúbban és átfogóan, széles látókörből képes szemlélni a világot, s ha nem jut eszébe eredeti alapállása, akkor még azt is megtapasztalja, milyen, amikor az ember látja az erdőt is és nemcsak az egyes fákat. Egy pillanat alatt vissza tud kattanni analizáló mivoltába, s nekiállhat rágódni is azon, melyik nézőpont is a helyes. Jó lenne, ha minél több élményt raktározna el az átfogó látásmóddal kapcsolatban, hogy majd amikor ez elmúlik, akkor is tudja még használni.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Sajnos ez a terület sokkal hektikusabbnak látszik, mint amilyen az I. félévben volt, s főleg: mint ahogyan – joggal – szeretné azt a Szűz. Sok vita, esetleg háttérben történő intrika, pusmogás, jó szándékú, de rosszul elsülő kritkai és hasonlók érhetik. Sokszor az a benyomása, hogy hátba támadják és tehetetlen ezzel szemben. A nyílt konfrontációval járó jelenségek sem sokkal biztatóbbak: kénytelen itt is olyan jelenségekkel találkozni, amelyek indulati alapúak, s így nem biztos, hogy közmegelégedésre rendezhetők. Munkatársaival, beosztottaival való – máskor jó, sőt: kitűnő – viszonya átmenetileg megromolhat, különösen, ha érzékenyen  reagál rájuk. Ezekben is sok karmikus üzenet rejlik (lásd fentebb), s ha így próbálja felfogni, elveheti az élét és nagyon jól hasznosíthatja is.

A titkolt elemek között szerepelhet titkolt bosszúság afelett, hogy anyagi viszonyai nem fejlődnek olyan ütemben, ahogyan megérdemelné/szeretné.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Akik lazább párkapcsolatban vannak, ott érdekes tendenciák figyelhetők meg. Amennyire ilyenkor még kiforratlan a viszony, annyira ellentmondásos, hogy igen határozott elkötelezettséggel és jövőépítési szándékkal áll hozzá a dologhoz. Ha ez jó fogadtatásra talál, az remek, de lehet elriasztó hatása is, a másik fél (joggal) tarthat attól, hogy tőle is hasonló hozzáállást vár el, s erre nem biztos, hogy már készen áll. Némely esetben egyébként a másik alapmagatartását jellemezheti az elszánt igyekezet, ez esetben persze a Szűz szemléli némi távolságtartással a dolgot.

A tartós párkapcsolatoknál más a helyzet. Az utóbbi években 2012 elejétől – mióta a Neptun a Halakban jár – nagy hullámzások jellemezhetik a viszonyt, sok-sok illúzióval, félreértéssel terhelve. A szerencsésebb Szűznél azonban vannak olyan áldott periódusok, amikor a mély megértésnek egy jelentős minősége lép előtérbe és békés, szeretetteljes viszonyban lehetnek partnerével akár hosszabb időre is. Most egy ilyesféle periódus képe sejlik fel, amit nem lehet felhőtlennek tekinteni, de némi igyekezettel kihozható belőle az optimális jó.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Az idegi- lelki alapú problémák ideje lesz a második félév, amikoris lobos, gyulladásos jellegű betegségei keletkezhetnek, változatos szerveket, rendszereket érintően. Kiemelt a gyomor, emésztés, de a felső légutak, torok problémáit is meg lehet említeni. Ügyeljen arra, hogy minél kevesebbet idegeskedjen, illetve ne fojtsa el feszültségeit, hanem vezesse le valami jámbor módon.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Mérleg típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Érdekes, kettős hatás látszik ezen a téren: az egyik egy szelíd, de nagyon hatékony felismerés-rendszer, a másik pedig jóval dinamikusabb, ezért némelykor kifejezetten meg- és felrázó jellegű felismerés-rendszer, ami olyan erejű, hogy még hosszabb távú elképzeléseire, szellemi barátságainak köreire is kihatással lehet. Érdekes abból a szempontból is, hogy – bár a Mérleg valóban és kifejezetten társkapcsolat függő – az önállóság mindkét megközelítésben olyan szerepet kap a szülött életében, hogy már-már arra is lehet gondolni, hogy további életét inkább szeretné egyedül tölteni. Persze ez majd változni fog, de egyelőre megtapasztalja a függetlenség előnyeit élményeit.

Gyakorlati szempontból
Az otthon, ingatlan, család (haza) témakörét gyakran emlegetem a Mérlegnél a heti horoszkópokban. Ez a terület eddig is kiemelt volt, de tavaly december óra, mióta a Szaturnusz a Bakban jár, még nyomatékosabban hangsúlyos. Rendeznie kell ezekben a témakörökben egy csomó dolgot, ami kb. 30 év alatt felgyülemlett (ha van ennyi idős az érintett Mérleg…), és esetleg a szőnyeg alá söpörte. Most meg kell oldani, vagyonjogi kérdéseket, családi konfliktusokat, amelyek lehet, hogy több generáció alatt felgyülemlett jelenségek. Most megvan az ereje mindehhez és a praktikus eszközök is rendelkezésére állnak, így le tud zárni (ha nem is az idén, de a következő egy- másfél évben biztosan) hosszan elhúzódó dolgokat.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Ha vállalkozó, akkor a szokottnál is több tennivalója akad, fel- felbukkanó feszültségek, konfliktusok miatt. Ügyfele meggondolja magát, hosszas egyeztetés után kideríti, hogy ő mégsem rendeli meg azt a dolgot, vagy beleköt a teljesítésbe. Jobban járnak azok a Mérlegek, akik alkalmazotti viszonyban vannak, bár ott is ki vannak téve hasonló jelenségeknek, csak nem az ügyfelek, hanem például főnökeik részéről. Mindemellett a munka most egy viszonylag békés tevékenységnek látszik. Munkatársai (beosztottai, alkalmazottai) körében népszerűségre tesz szert, amit néha nem is ért, de örömmel elfogadja.

Jövedelmi viszonyai alkalmazottként kifejezetten szerencsésen alakulnak, ami sajnos a vállalkozói szférára nem mondható el (a Mérlegek szempontjából). Ott is megvan a felívelés, de nagyobb hullámzással, visszaesésekkel

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Az első blokkban (spirituális-karmikus szempontok) említett függetlenségi törekvések természetesen jól látszanak a párkapcsolat terén is. A lazább, vagy kezdődő kapcsolatot építő Mérlegeknél megvan a szándék a tartósságra is, de kevéssé jól tűrik a feszültségeket, így kérdés, hogy a sok apró konfliktus vajon mennyire kezdi ki, rongálja meg a kapcsolatot. Ha jól megnézi, milyen körülmények váltják ki a vitákat, akkor megállapíthatja, hogy csekély jelentőségűek, csak sokszor nagyobbra fújják fel.

Körülbelül hasonló vonatkozik a tartós kapcsolatban élő Mérlegekre is, az alacsony toleranciaszint számos esetben vitára készteti akkor is, amikor annak semmi értelme. Ha nincs párkapcsolatban, akkor a környezet képviselői jelentik az okot (ürügyet) arra, hogy belekössön a másikba, felcsattanjon, amikor az nem is időszerű és így tovább.

Baráti kapcsolataiban is jó, ha ügyel a mondottakra és gyerekével fenntartott viszonyában pedig még inkább. Különösen, ha kamaszkorú vagy/és még együtt élnek, a Mérleg benne is a függetlenségét fenyegető tényezőt láthatja.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A rövid távú egészségi anomáliákkal könnyen elboldogulhat, s ha akad is ilyen, különleges (természetgyógyászati) módszerekkel simán el tudja intézni. Kissé más a helyzet a krónikussá váló betegségeknél, de ezek nagy részét éppenséggel nem is érzékeli az ember – azért is válhatnak többek közt krónikussá. Ha mégis észlel bizonyos (szív- érrendszeri, felső légúti) tüneteket, akkor ne legyen rest, járjon a végére, megelőzhet egy csomó kellemetlenséget.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Skorpió típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Meg van győződve arról, hogy most minden más fontosabb és előbbre sorolandó, mint a spiritualitás, meg holmi karma, mert annyi dolga van másfelé, hogy nincs ideje és energiája ilyesmikkel foglalkozni. Lehet, hogy akár a Skorpió (akár bármely típus képviselője) meg akar feledkezni a karmáról, de az biztos, hogy a karma nem fog őróla megfeledkezni. Így hát arra a területre koncentárlódnak karmikus jellegű feladatai, ami már évek óta kísérti kisebb-nagyobb hullámvölgyekkel és hegyekkel: a kommunikáció, közlekedés, bürokrácia stb. területére. Ezekkel konfrontálódva kénytelen mégiscsak foglalkozni saját hozzáállásával, fejlődésével, változásaival.

Gyakorlati szempontból
Szorosan kapcsolódunk az előző ponthoz, mert a lehető leggyakorlatibb teendők az ott is kiemelt kommunikáció, közlekedés, kontaktusok, bürokrácia, hivatalos ügyek, szabályok területén adódnak és a Skorpió osztatlan lelkesedésével egyáltalán nem találkoznak össze. Magyarán: meglehetősen utálja ezeket a teendőket, de nem tudja kikerülni. A kitartásnak nincs híján egy vérbeli Skorpió, most itt gyakorolhatja ezt erényként is akár.

Az otthon, család, ingatlan (haza) témaköre előtérbe kerül a második félévben. Valamilyen változás történik itt, amit a résztvevők elég vegyesen fogadnak. Családtag külföldre költözése, családi konfliktus, vagy egyszerűen csak egy 10-15 évente aktuális felújítás lehet többek közt a megnyilvánulási formája.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

A vállalkozó Skorpióknál a legkönnyebb a helyzet: olyan simán, már-már automatikusan mennek a dolgok, hogy a legjobb ha bele sem avatkozik. Félretéve a humort, mindenképpen jó, ha intuíciójára hallgat ilyen ügyekben, mert most szinte sohasem tud tévedni.

Bármilyen viszonyban (vállalkozói vagy alkalmazotti) is legyen, azért a munkatársakkal, üzletfelekkel történő kapcsolattartás nem tekinthető zökkenőmentesnek. Különösen az alkalmazott viszonyban foglalkoztatottaknál érvényesül, hogy elég sok egyenetlenség, elvi különbözőségek, viták tarkíthatják a viszonyt, munkatársakkal, d a beosztottakkal is. S a vezető státuszú Skorpióknál még élesebben kidomborodik, hogy most az érzékeny emberi kapcsolatok kezelése különös figyelmet igényel, s nem lehet elhanyagolni.

Jövedelmi viszonyai jónak látszanak, kifejezetten szerencsés időszaknak tekinthető ebből a szempontból a következő, de itt is látszik néhány csalódás, meghiúsult jövedelem vagy kisebb-nagyobb zökkenő, amitől azonban az egyenleg továbbra is erősen a pozitív tartományban marad.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A lazább kapcsolatban lévő, vagy ilyent pont most létesítő Skorpióknak ebből a szempontból is érdemes az intuícióra hagyatkozni, akkor mindig tudja mit kell tennie vagy nem tennie. Nagyon jó, már-már ideális kapcsolatot tud felépíteni hasonlóan érzékeny, érzelmi beállítódású partnerrel, mint amilyen ő maga.

A tartós kapcsolatban élő Skorpióknál az Uránusz Bikába lépése  (idén május 15-től – lásd még az éves általános elemzésben a jegyváltásoknál) indukálhat kapcsolati feszültségeket, méghozzá teljesen hirtelen keletkező feszültségeket, melyekről el sem tudta volna képzelni, hogy ilyen lehetséges, vagy hogy olyan okból, ami most itt kiderül, hogy lappangó problémaként jelentkezett. Ha túlteszi magát a meglepetésen, még mindig fel kell dolgoznia a helyzetet, s el kell valahogy rendeznie az ezzel kapcsolatban feltámadó indulatokat. A konfliktusok rendezhetők, szó nincs végzetes szakadásról, de ügyelni kell arra, hogy sohase feszüljön túl a húr.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A Skorpióknál (is) a keringés, szív ügyei látszanak fokozottan érzékenynek a második félévben.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Nyilas típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Amíg a Jupiter a Skorpióban jár (vagyis ez év novemberéig), sok olyan rejtett tartalom kerülhet felszínre tudattalanjából, ami gyerekkori, sőt: még tovább megyünk: előző életekből származó emlékekből áll, s amelyek jelentősen meghatározták egyéni életfilozófiáját, felfogását. Most ideje lehet felülírni ezeket, vagy „saját erőből” vagy némi segítséggel (oldások). Némi akadály látszik ezekben a folyamatokban, s az is lehet, hogy nem mindig tetszik, ami kiderül – például valamely előző élettel kapcsolatosan. De pont az a cél, hogy mindezt feldolgozza.

Gyakorlati szempontból
A mikrokörnyezetben (pl. szomszédság), közlekedésben, de kereskedelemmel összefüggésben is és bármilyen kommunikációs tevékenységben vegyes, nagyobb részt idegesítő elemek látszanak. Próbálja megőrizni higgadtságát és – főleg – toleranciáját, ami most mintha el akarna menni valahová.

Meggyűlhet a baja kommunikációs eszközökkel is, vesz valamit és nem válik be, vagy mindig lesz vele valami probléma.

Az otthon, család, ingatlanok terén viszont annál jobban alakulhatnak ügyei, néha már-már csodaszámba menő módon. Remek érzékkel megtalálja mindig az optimális megoldásokat (például ingatlan hasznosításánál, eladásnál, kiadásnál).

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Fontos periódus kezdődött a munkában a Nyilas típus szempontjából. Sok nagyon jó, praktikus ötlet jut eszébe, amit nyomban szeretne megvalósítani is – természetesen. Azonban egy részüknél olyan tényezőkbe ütközik, amelyek miatt mégsem tud nekikezdeni az adott tevékenységnek. Például külföldi érdekeltségből származó valamilyen nehézség; a szabályozók merevsége, vagy „a hivatalnak packázásai”; a környezetében, esetleg rokonságában felbukkanó irigység, ami miatt megpróbálják lebeszélni, súlyosabb esetben pedig félrevezetik, vagy még csúfabbat tesznek, intrika formájában.

Mindez nem befolyásolja mégsem anyagi viszonyainak alakulását, mert ott egyenletesen növekvő tendencia látszik, amit kevéssé vetnek vissza a vázolt tényezők, így azok inkább mentális szinten jelentenek akadályt, kisebb-nagyobb bosszúságot.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Ha az első félévben az addig még pártalan Nyilasnak sikerült kapcsolatot kialakítania vagy megszilárdítania, akkor jár jól, mert a második félév kozmikus körülményei ilyesmire nem igazán alkalmasak számára. A régebb óta vagy a közelmúltban kialakított, meglévő kapcsolatok ápolása nagyon fontos program lehet (persze, csak ha meg akarja tartani), mert elég sok feszültség terheli a vonatkozó területeket. A feszültségek forrása lehet kölcsönös konokság, amikor mindenki ragaszkodik saját álláspontjához. Ebben van egy jókora adat hiúsági kérdés is, mert attól tartanak a felek, hogy kevesebbek lesznek, ha jottányit is engednek álláspontjukból.

Baráti kapcsolatokkal is jobb csínján bánni. Sőt: azon Nyilasoknak, akiknek gyerekük van, velük is gyakorolhatják a türelmet, megértést, nagyvonalú felemelkedést a kisebb problémákon.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

Szükségessé válhat esetleg valamilyen beavatkozás, túlterhelés, vagy mondjuk baleset következtében.  Az ilyesmi sohasem kellemes, de ez kifejezetten előnyösnek látszik, ráadásul emberi kapcsolataiban is jelenthet komolyabb fejlődést. Máskülönben a gyomor, emésztés (nőknél a női szervek) érzékenysége emelhető ki, valamint a mirigyeké, kiemelten a pajzsmirigyé.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Bak típus?

Spirituális-karmikus szempontból
A karma bolygója, a Szaturnusz 2017. decembere óta a Bakban jár, következésképpen a Bakokat neveli teljes gőzzel a maga sajátos eszközeivel. (Lásd a 2,5-3 éves periódusok a Szaturnusz jegyhelyzete az Aktuális rovatban, az előrejelzéseknél.) E típusnál tehát nehéz lenne eltéveszteni, hogy abban az időszakban, amíg a Szaturnusz a Bakban van, a szülöttek karmikus- spirituális fejlődése igencsak előtérben marad. Ugyanakkor ezek nagyon hatékony időszakok, érdemes kihasználni őket. Most pedig – ami a második félévre végig vonatkozik – van egy nagyon jó támogatása is, tehát kevésbé rigorózusan folytatja azt a nevelést. Sőt: adományokkal is kedveskedhet szülötteinek, érdemes figyelni, hogy össze ne keverjék az igazi és álcázott jótéteményeket.

Gyakorlati szempontból
Sokszor emlegettem a heti horoszkópokban, hogy milyen élénken működik mostanában az intuíciója. Ez nemcsak a megérzésekre vonatkozik, hanem arra is, hogy a legpraktikusabb dolgok megközelítésébe, döntéseinek előkészítésébe is hajlamos bevinni az intuitív elemeket. Jól is teszi, ha inkább rájuk hagyatkozik, mert továbbra is nagyon jól szuperál a dolog. Emellett persze a racionális oldala sem hever parlagon, kreativitása is felélénkül és egy sereg új ötlete támad, ami azért különös, mert a nagy újító éppenséggel nem a Bak (hanem szaturnuszi párja, a Vízöntő). Most mégis úgy látja, meg kell reformálni bizonyos dolgokat, akár munkájában, vagy a háztartásban, vagy a gyereknevelésben – illetve mindenhol.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Tudjuk, hogy a Baknál a lehető legfontosabb terület a munka, hivatásé. Ez most sincs másként, bár a hangsúly kétségtelenül kissé áttevődött oda, hogy az aktuális nagy életcél saját személyiségének gondozása. Ha önálló vállalkozó, akkor jár a legjobban (hogy, hogy nem, ez több jegynél kijött) – nyilván saját maga dönt egy sereg dologban, s bár természetesen alá van vetve a nagy törvényszerűségeknek, de mégis nagyobb a mozgástere. Nos, ebben a helyzetben legalább a már emlegetett kreativitását ki tudja élni, ha adódnak is akadályok, zökkenők. Az alkalmazotti viszony – legyen beosztott vagy vezető – most sok frusztrációt sejtet, amit ráadásul nem is tud jól levezetni, túl sok bennük az objektív elem, ahol nem lehet közvetlen felelőst találni. A türelem a legjobb ötlet, amivel jobban át tudja vészelni a hullámvölgyeket.

A jövedelmi viszonyok is elég hullámzónak látszanak – bármelyik formában is dolgozzon. Nem ez a félév tűnik a folyamatos jövedelemnövelő alapozás idejének. 

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

Szerencsére a tartós társkapcsolatban élő Bakokat társuk támogatja érzelmileg és gyakorlatilag – akkor különösen, ha a Bak nem hárítja ezt el. A társ megértő és kevésbé tragikusan fogja fel a történéseket, mint ahogy arra a Bak egyébként hajlamos, ezért is érdemes hallgatni rá, bármennyire is berzenkedik ez ellen főleg holmi hiúsági szempontok mentén. Máskülönben jól harmonizálható, stabil területnek látszik ez a nagyon fontos vonatkozása az embernek.

A lazább kapcsolatot építő Bakoknál a váratlan fordulatokra kell számítani. Ezeket a Bak általában is nagyon nehezen viseli, s a második félév nyitó képletében is igen élénken látszik, hogy nem tud vele mit kezdeni, s a legszívesebben inkább visszafordulna és felszámolná az éppen hogy elkezdődött viszonyt. A rugalmasság gyakorlására kiválóan alkalmasak ezek a szituációk és biztos, hogy érdemes kitartani, mert sokkal több potenciális lehetőség látszik abból a kapcsolatból, mint amit az első nehézségig meg tudott volna már élni.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A keringéses panaszok több típusnál visszatérnek, így a Baknál is: ideges eredetű, illetve mirigyrendszerrel összefüggő problémák képzelhetők el. Ezen kívül a máj, nyirokrendszer érzékenysége továbbá a vizeletkiválasztás zavarai sem zárhatók ki.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Vízöntő típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Rengeteg elraktározott információ áramlik fel tudattalanjából, mióta a Szaturnusz a Bakban jár (2017.12.20-tól). Gyerekkori emlékek, benyomások, beidegződések gyökerére tapinthat rá, elvont üzenetek állnak össze a gyakorlatban is használható módszerekké. Ez nem mindig kellemes, vannak kínos felismerések is, de nagyon fontos, hogy miként dolgozza fel az egyes elemeket: karmikus segítségként fogja-e fel, vagy a visszamenőleges sebnyalogatásra használja. Ha az előbbit választja és a karma természetesen működésének tekinti a folyamatot, sok és élénk spirituális élményben és dinamikus fejlődésben lehet része.

Gyakorlati szempontból
A levegősöknél eleve fontos jellemző, hogy idegileg könnyen ingerelhetők (másként: hisztisek). A most következő periódusban ez fokozottan érvényesül a Vízöntőknél, néha pattanásig feszülnek az idegei és kevésbé tud következetes lenni, mint kellene és mint szeretné. Próbálja meg valamilyen erőteljes tevékenységgel elterelni energiáit a felesleges, öncélú „probléma-tupírozásról”, hogy hatékonyabban tudja felhasználni azokat. Hivatás, önérvényesítés terén adódó akadályoknál különösen érdemes résen lennie.

Az otthon, család, ingatlan témakörben váratlan eseményekre számíthat, amelyek egy része tartozhat a kellemes meglepetés kategóriájába is akár, más része pedig sajnos a kellemetlenébe. Ha esetleg valamilyen jogi vita eshetősége merülne fel, jobb, ha kikerüli az ilyen eljárást, mert valószínű, hogy a rövidebbet húzná.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Vegyes tendenciák mutatkoznak e téren. Lehet, hogy tudna tenni annak érdekében, hogy csökkenjen az előnyös folyamatokat gátló, azokkal szembe menő hatások ereje. Ugyanis egy részük saját türelmetlenségéből (idegességéből) ered – lásd az előző pontban mondottakat. Ha képes mérsékelni magát, máris gördülékenyebben tud áramlani az az energia, ami most kifejezetten szerencsés hivatása, munkája szempontjából, ennek következtében jövedelme szempontjából is. Máskor nem jellemző, hogy túlzottan sok érzelmet vinne bele az ilyen ügymenetbe, most azonban tele van ilyen motívumokkal, amiket nehezen tud kezelni, hiszen szokatlan számára a jelenség.

Az érzelmi motívumok túlsúlya pedig arra akarja felhívni a figyelmét, hogy van mit tennie bizalma kiépítésében és megtartásában. Hogy képes legyen hinni abban, hogy akkor is jól alakul munkája és keresménye, ha annak pillanatnyi logikus alátámasztása semerre sem lelhető fel, nem látszik. Lehet, hogy már másnap megmutatja magát a lehetőség. Minél kevésbé kétkedik, annál hamarabb.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A fokozott idegfeszültség természetes levezetése – sajnálatos emberi gyakorlatként – ott adja magát, ami a legközelebb van, például a közel álló embereken keresztül. Nos, a párkapcsolat ebben a félévben pontosan erre látszik alkalmasnak, úgy ha a lazább, mint az elkötelezett, házassági jellegű kapcsolatról legyen szó. A partnert bokszzsáknak használni átmeneti megoldást ugyan jelenthet, de hosszú távon igencsak romboló lehet, tehát érdemes megfontolni, hogy esetleg jobb lenne egy valódi bokszzsákot alkalmazni. Annál is inkább, mert a partner azért visszaszól – ha ütni nem is üt – és nem hagyja magát, legyen egyébként bármilyen laza, rugalmas, ami sok, az sok lesz neki is.

A békés szünetekben mutatkozik meg, hogy valójában nagyon jó kapcsolatokról lenne szó, amiket kár veszni hagyni.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A feszültség kisülése történhet betegség formájában is, gyulladásos, lobos, váratlanul felbukkanó egészségi problémákkal. A tüdő és a gyomor területe látszik a leginkább érzékenynek, illetve nőknél a női nemi szervek, elsősorban a méh.

 

 

Mit várhat 2018. második félévében a Halak típus?

Spirituális-karmikus szempontból
Mivel a Halak hajlamos mindenféle más dimenzióban létezni, mint a földi háromdimenziós tér, amikor erre fokozottan készteti valamilyen motiváció, lehet, hogy ideges lesz. Másként fogalmazva: úgy gondolja, foglalkozik ő eleget a spiritualitással meg a karmával, nem szükséges még külön lelkigyakorlatokat is végeznie. Pedig természetesen a karma kirója a személyre szabott feladatokat ilyen helyzetben is, s a vele szemben tanúsított ingerültség sem jár halasztó hatállyal, bizony el kell végezni a munkát – ha tetszik, ha nem. Erről jobb, ha minél hamarabb meggyőzi magát, bár a második félévre vonatkozó konstelláció azt sejteti, hogy nem fog könnyen menni.

Gyakorlati szempontból
Szívesebben mozog most a háromdimenziós térben (lásd fentebb), annál inkább, mert kreativitása fokozódik, remek ötletei támadnak, s különösen a vállalkozó Halaknál megnő ezek jelentősége. A forgalom, szervezés terén okvetlenül, de számos újítás is eszébe juthat műszaki ügyekben, de például művészeti ügyekben is. (Érdemes ebből a szempontból újra, vagy egyáltalán elolvasnia az éves előrejelzésben az Uránusz jegyváltását a Bikába.) Ami visszafoghatja, az az időzítés: rá kell éreznie: mikor áll együtt minden körülmény valami újnak a befogadására, mert ha hamarabb akarja ötletét érvényesíteni, nem talál még hozzá vevőkört (vagy a szó szoros, vagy átvitt értelmében), ha pedig kicsit késik, akkor megelőzik mások.

Munka, hivatás (gyerekeknél: kötelezettségek általában, tanulás, érvényesülés, akik nem dolgoznak éppen, azoknál is vagy a munka, vagy pedig kötelezettségek és az egyéni törekvéseknek a világban történő érvényesítése)

Három különböző státuszt lehet figyelembe venni most a típusnál. Kezdjük a vállalkozói szférával, ahol már jártunk futólag a kreativitás révén. Elég egyenletes fejlődés látszik ezen a területen, bár számolni kell néhány (a félév során legalább 2, de több is lehet) olyan kellemetlenséggel, ami kicsit megakaszthatja az ügymenetet. Rendelések visszavonása, meg nem valósult teljesítés lehet a háttérben. A munkavállaló, alkalmazotti viszonyban és a munkát köteles tevékenységnek tekintő Halak köreiben sok erőfeszítés látszik, fajnos ehhez mérten csekélyebb eredménnyel. Azoknál a Halaknál, akik vezetők vagy bármilyen pozícióban vannak, de hivatásnak tekintik foglalkozásukat, nagyon jó lehetőségek látszanak, amelyeket kitűnően ki tudnak aknázni – ha nem veszítik el türelmüket időnap előtt. Érdemes kitartani, mert ez esetben mindenképpen beérik az eredmény.

Bármelyik verzióról is van szó, a jövedelem talán nem éri el azt a szintet, amit a szülött várna a befektetett energia megtérüléseként. Ebben viszont annak is lehet szerepe, hogy esetleg a kelleténél több energiát fektet be adott területbe.

Párkapcsolat, magánélet (baráti kapcsolatok, az Én és a Világ viszonya, a külvilággal való kapcsolat)
Minden típusnál egy kiegészítéssel kezdem ezt a területet. Amiről itt beszélünk, az a spirituális fejlődés szempontjából az Én és a Világ viszonya, vagyis az Én helye a saját nézőpontjából az Univerzumban, az Ego és mindenki más. Természetesen a mindenki más fő megtestesítője, fókuszpontja, gyújtópontja a társ. Viszont sok esetben nem társkapcsolatban jelentkeznek azok a tényezők, amelyek tükröt mutatnak nekünk, kötelezettségeket rónak ránk, felelősségvállalásra késztetnek vagy komoly döntésekre, hanem a külvilág más elemei (mértékadó emberek, társállat, a hivatás körülményei) veszik át a funkciót. S különösen azokban az esetekben tapasztalható jelentős elcsúszás, ahol dinamikus spirituális életről, gyors menetelésről van szó. Ilyenkor a meglévő kapcsolatokban gyakran jelentős fáziseltolódás mutatkozik, ami szinte törvényszerűen szét is szakítja a kapcsolatot. Ha pedig éppen alakuló viszonyról van szó, már ebben a szakaszban is kiderülhet, hogy nem tudják a felek egyformán tartani a tempót, ami miatt akár létre sem jön a kapcsolat. Ettől függetlenül amikor mi magunk változunk, nyilván minden más is megváltozik, a viszonyulás a világhoz is, sok-sok egyéb (remélhetőleg és általában) pozitív következménnyel. Ennek tükrében próbáljuk tehát értelmezni a következőket: ha nem a szó szoros értelmében vett párkapcsolat van terítéken, akkor az Én és a Világ viszonya.

A rövidebb távú, lazább kapcsolatok kialakítása, fenntartása egyszerűbbnek tűnik. S nemcsak azért, mert ez sokszor valóban egyszerűbb, mint egy pár évtizedes kapcsolat életben tartása, hanem azért, mert most szerencsésen összetalálkoznak az egyéni törekvések az általánosságban megnyilvánuló tendenciákkal. Persze arról szó nincs, hogy minden simán megy folyamatosan, a szükséges karmikus leckék e fontos területen el nem maradnak. A legnagyobb dilemmát a racionális és emocionális szempontok ütközése okozhatja, s jól teszi, ha inkább a szívére hallgat.

A tartós kapcsolatban élő Halaknál nem zárható ki egy kisebb házassági krízis sem (nem a hét évenkénti valószínűleg, hanem kisebb periodicitású, vagy ciklikusságon kívüli). Különösen kiéleződik az akaratérvényesítés kérdése méghozzá kölcsönösen. A Halak, lehet, hogy pont most jön rá, hogy eddig túlságosan engedékeny volt és ennek most véget vet, a partner pedig vagy ugyanekkor jut hasonló következtetésekre, vagy eleve hajlamosabb domináns módon viselkedni, s erről továbbra sem kíván lemondani – máris kész a konfliktushelyzet. Hogy hogyan vezetik le, az türelem, intelligencia kérdése.

Egészség
A fizikai tünetek a karma jelzőrendszerének legfontosabb elemei közé tartoznak, ezért felbukkanásukkor jó feltenni magunknak a kérdést: milyen üzenetet is hordoznak. Ha megfejtjük, sokszor nem is kell betegséggé fejlődniük – így próbáljuk értelmezni az itt vázoltakat is.

A keringés, szív érzékenysége látszik nem utolsó sorban idegi alapon. Ingadozó vérnyomás, a vérösszetétel problémái, esetleg vérszegénység lehetnek a megnyilvánuló tünetek, hosszabb kivizsgálásnál pedig még további elemek is kiderülhetnek. A gyomor, emésztés és nemi szervek anomáliáit is meg kell említeni.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük