Archív éves általános előrejelzések

 

Előrejelzés 2018-ra 

Visszapillantó a 2017-es évre

Az előző évből egyetlen motívumot emelek ki, ami minden politikai berendezkedéstől függetlenül mindenkit érint a világon és jól összefüggésbe hozható egy asztrológiai jelenséggel. Ez utóbbi nem más, mint a Neptun szextil Plútó fényszög. Ezzel kapcsolatban a következőket ismételgettem tavaly, amikor érvényesült ismét, bár egzakt nélküli módon a két legkülső bolygónk közötti speciális kapcsolat. „Ez az aspektus 50 éven keresztül (1944-1994 között) szinte minden embernek megvan. A hatalmas tömegeket érintő társadalmi mozgásoknak, amelyek röpke 50 év alatt gyökeresen megváltoztattak több ezer éves beidegződéseket, közük van ehhez a fényszöghöz. Megváltoztak például a férfi-nő kapcsolatok, különösen arra való tekintettel, hogy a Neptun női, a Plútó férfi bolygó, pontosabban: a női-férfi princípium (Vénusz és Mars) felsőbb oktávjai, magasabb szempontú kifejeződései, archetípusai. Természetesen a többi, ennél sokkal erőteljesebb, nagy mundán tendencia is kellett a változásokhoz, de a szextil közvetítette, közvetíti az egyénekhez. Szélesebb értelemben arra kívánja tanítani az emberiséget ez a fényszög, hogy – kezdve a férfi-nő magánkapcsolatokban gyakorlásként, s folytatva ennek kiterjesztését minden más kapcsolatra is – saját erejéből akarjon és próbáljon meg szembenállás helyett együttműködni. A szándék: megtörni azt a több ezer éves beidegződést, mi szerint csak küzdelem, harc, pusztítás, háború, vér és szenvedés árán, a másik rovására maradhat fönn az egyén, s a kisebb-nagyobb csoportok (faluközösség, nép, szövetségek stb). A közvetlen cél az, hogy ennek a – spirituális emberhez oly méltatlan – hagyománynak a helyébe a kozmikus szeretet dimenziói léphessenek, egyengetve az utat a végső cél: az eggyé válás felé.

Ez a visszatérés bizonyára figyelmeztetés, s alkalom arra, hogy felfrissítsük a kiinduló szándékot, annak gyakorlati megvalósítását.” 

A fényszög 2017.07.17-től 08.30-ig bukkant fel hosszú szünet után, hiszen 1994-ben ért véget. 2017.október elején jelent meg a New York Times-ban az amerikai filmrendező, Harvey Winstein (1952.03.19.) szexuális visszaéléseit tartalmazó cikk, amelyet hosszú nyomozás előzött meg (bizonyára a fényszög feléledésének időszakában is), s ami kirobbantotta a Me Too (vagy: metoo) mozgalmat, amelyben a szexuális zaklatást elszenvedett nők (és férfiak) emelik fel szavukat az abúzus és diszkrimináció ellen. Pillanatok alatt körbeszaladta a mozgalom a világot, s 2017. december 6-án a TIME magazin ezt a mozgalmat választotta „az év emberének”. A következményei egyelőre beláthatatlanok, de egészen biztos, hogy igen jelentősek.

Hozzáteszem: a fényszög 2018-ban is visszatér, ugyancsak egzakt kapcsolódás nélkül, majdnem három hónapra, 2018.06.23-09.18-ig, újabb megerősítésekre, esetleg más területekre is kiterjesztve hatásait.

 

2018-ról

Most is azzal kezdem a voltaképpeni prognózist, mint minden évben: ahogy a meteorológiai, csillagászati év is márciusban kezdődik, úgy az asztrológiai még inkább: a Tavaszpont jelenti nálunk az év elejét, amikor az égi Egyenlítő és a Nappálya metszéspontjához, a Kos 0 fokához ér a Nap. Ez 2018-ban március 20. 17 óra 16 perckor történik. Mivel azonban az emberiség kultúrtörténetében mégiscsak jelentős szakasznak tekinthető kétezer év alatt a januári évkezdet honosodott meg és terjedt el immár világszerte, s az emberek nagy százalékban ehhez kötik az évkezdetet, kénytelenek vagyunk ehhez is igazodni.

Megjegyzem sokkal kedvezőbb lenne, ha csak az évkezdet képletét vennénk figyelembe, mert összehasonlíthatatlanul biztatóbbnak tűnik, mint a Tavaszponté, de ez sem szabadon választott téma, ha a realitások talaján akarunk maradni, a Tavaszpontot kell mérvadónak tekinteni.

A Budapestre számított és Magyarországra értelmezett Tavaszpont képletnek Szűz az Ascendense, vagyis labil jegy. A szabályok szerint ez tágabban véve az egész, szorosabban véve azonban csak fél évre, az őszi napéjegyenlőségig érvényes. Kiemelt területnek számít benne a kommunikáció, propaganda, ideológiák keletkezése, terjesztése, terjedése. Meglehetősen kedvező fogadtatásra találnak ezek a tényezők, bármely oldalról is érkezzenek. Akár az ellenzéktől is származhatnának, most különösen jó alkalom nyílik az ellen-propagandára is, élni kellene vele. Ehhez képest az ellenzék a belső torzsalkodással van elfoglalva darab ideig, majd észhez térni látszik és ugyan nem további viták nélkül, de mintha rátérne a lényegi dolgokra, építkezésre. Kísérletet tesz tömegmozgalommá fejleszteni egyes kezdeményezéseket, de ebben még bőven van mit tanulni, nem elég a kritika, az éles hang sem biztos, hogy célravezető, átgondoltabban kell érveket találni és abban is van mit tenni, hogy miként érhetők el az eddig figyelmen kívül maradt rétegek.

Az őszi napéjegyenlőség képletében is Szűz az Ascendens, de a jegy leges- legeleje, ami két fontos dolgot sugall. Az egyik: a kérdőképletek értékelési szabálya szerint ha egy jegy első három fokára esik az Ascendens, még korai megítélni a horoszkóp tartalmait. Na, ezen túllendülök könnyűszerrel. A másik annál fontosabb (szerintem): az ország nyugati felén az Ascendens Oroszlán, körülbelül a Duna a választóvonal és az ország keleti felére a Szűz Ascendens lesz érvényes. Láttunk már ilyent, ismét hivatkozom (életem egyik kicsike főművére) a cikkek elején található Magyarország felvirágzása c. írásomra, ahol az EU-csatlakozás horoszkópjánál esik szó hasonló szituációról (csak ott Nyilas és Bak az Ascendens és persze nagyobb hatókörű a horoszkóp, hiszen hosszabb időtávra vonatkozik, míg a most tárgyalt csak a 2019-es Tavaszpontig, fél évig). 

Ami az ország állapotait illeti, több mint kritikus és ez ebben az évben ki is derül, már nem bizonyul elegendőnek a látszat-intézkedések sora, a látszat-foglalkoztatás és látszat-gazdaság. Még ősz előtt aktivizálódik az a gyerek, aki elkiáltja magát, hogy „meztelen a király” és ezzel kipukkad a buborék, eloszlik a rózsaszínű köd, legalábbis nagy része.

Ettől függetlenül a lefojtott indulatok és a hamu alatt lappangó parázs most is megfogalmazható, amint az is – többször emlegettem cikkekben, előrejelzésekben – hogy nem mindig lehet tudni, ki is a hatalom, ki a nép és ki az ellenzék.

Az oktatásügyben elképzelhetők pozitív változások, amelyek nemcsak elindulnak, hanem folytatódnak is, de az őszi kvartál tanúsága szerint bőven marad még benne tennivaló. A kilátásba helyezett intézkedések egy része ugyanis elsikkad menet közben vagy megbukik olyan emberi tényezőkön, mint a konzervativizmus, hatalomhoz, pozícióhoz való ragaszkodás. A diákmegmozdulások továbbra is napirenden lehetnek, különösen ősszel.

Egészségügy. az év első részében minden eddigit meghaladó módon kibontakozik a kép, hogy a legbetegebb maga az egészségügy. Igen siralmas állapotok látszanak ezzel kapcsolatban. Az őszi kvartál szerint némi elmozdulásra van remény, legalább pumpálnak egy csomó pénzt az egészségügybe, még ha a felhasználása az optimálistól jóval odébb lesz is. A modern eljárásoktól egyre inkább leszakadó ágazatban dolgozók (orvosok) elégedetlensége egyre kifejezettebb formát ölthet, többek nagy megrökönyödésére.

Külkapcsolatok: hullámzó, javuló- majd visszaeső formát mutatnak a jelzések. A Tavaszpont képletben igen jó lehetőségek látszanak, amelyekkel azonban a hatalmi gőg, félreértelmezett és mértéktelenül túlzott nemzeti öntudat nem képes élni. Nagyjából ugyanez vonatkozik az őszi kvartálra is, bár abban jobb a helyzet.

Pénzügyekről az év első részében nem sok jót lehet mondani, mi több: a források szabálytalan-közeli felhasználása és az ezzel kapcsolatos botrányocskák továbbra is napirenden vannak, néha kozmikus méreteket is öltve, s lehet, hogy most már nem is marad következmények nélkül az ominózus csontvázak kiborulása a szekrényből (ha nem is azon csontvázaké, azon szekrényekből, amelyeket annakidején vizionált a fidesz).

Végül a nép állapota, hangulata derű- vagy borúlátása is több helyen tetten érhető egy mundán horoszkópban. A horoszkóp Ascendense, illetve I. háza, az 5. ház (közhangulat), természetesen a 11. ház (tervek, remények, elégedettség), valamint a Hold – a passzív a dolgokat csak elszenvedő tömeg és a Plútó – az aktív tömeg jelöli. Cikkekben, régebbi előrejelzésekben is említettem volt, hogy a magyar alaphoroszkópokban a Hold – mint a legfőbb ilyen jelölő – hajlamos sötét, elnyomó jellegű házakban tartózkodni. Nos, ez magától értetődően most is így van, legalábbis a Tavaszpont képletben. A klasszikus 8. – halál, veszteség – klasszikus sötét házában látható a Hold, azonban szokatlanul jó helyzetben. Mintha kezdenének magukra ébredni a passzív tömegek, remélni lehet, hogy elindul egy üdvös változás, amelyben megint csak komoly szerepe lehet az ellenzéknek és a következetes, szívós, apró lépésekben történő építkezésnek, annak a tudatformálódásnak, ami nem hogy a rendszerváltásnál maradt el, hanem egypár (jó sok) évszázada – ha el is indult egyáltalán néha, néha. A feléledő kreativitás is segít ebben, s egy megmagyarázhatatlan, de nagyon is szükséges derű.

Az őszi kvartálban csoda módon az egyik legnyitottabb, a VII. házba kerül a Hold, ami szokatlan jelenség és megerősíti az első félévben látszó feltételezett folyamatokat. Párbeszéd, méghozzá valódi (nem a nemzeti konzultációnak nevezett akármi) kezdődhet a vezető rétegek és a tömegek között – ez sem nagyon jellemző itt minálunk általában. A békés elemek, esetleg a nők fokozott szereplése nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ez egyáltalán lehetségessé váljon. Persze szó nincs arról, hogy minden vita, ellenhatások, konfliktusok nélkül zajlana a pozitívnak látszó változás, de a konszenzusra való hajlam dominánsabbnak tűnik. 

Az aktív tömeg a Tavaszpont képletben mutatkozik nyugtalanabbnak. Forradalmi hevület nem érhető tetten ezzel kapcsolatban. Az őszi képletben viszont sokkal inkább fel- fellángolhat, kérdés: milyen erők mozgatják és milyen irányba akar haladni.

 

A továbbiakban a (számunkra) fontosabb csillagászati jelenségeket, majd néhány lényeges asztrológiai eseményt (retrograditás, jegyváltás, kiemelt fényszögek, fényszög-sorozatok és Kaldeus-ciklus) tekintünk át, de korántsem csak „szakmabeliek” számára lehet tartalmas a mondanivaló, érdemes átfutni legalább a hosszabb szöveges magyarázatokat, ahol a 2018-as évre vonatkozó újabb – reményeim szerint fontos és főleg: laikusok számára is érthető – információkat lehet találni.

 

Csillagászati megközelítés

A minden évben kétszer esedékes meteorrajon áthaladás (augusztusban a Perseidák, decemberben a Geminidák „hullócsillagai”) mellett az alábbi csillagászati események várhatók:

Július 13. 05 óra körül: Újhold, részleges napfogyatkozás, amely  hazánkból nem látszik.

Július 27. 22 óra Telehold, és teljes holdfogyatkozás, hazánkból a jelenség nagy része látható.

Augusztus 12. Hajnalban Perseidák meteorraj.

December 14. Hajnalban Geminidák meteorraj.

Nincs jelentősége, csak érdekesség, hogy februárban 4 helyett csak 3 holdfázis lesz, viszont októberben ehhez képest 5.

 

Bolygómozgások, hosszabban tartó fényszögek, sorozatok 

Retrograditás

A Fogalomtárban találod a magyarázatát és értelmezését ennek a jelenségnek.

Az itt alkalmazott betűjelekből az R a retrográdba fordulást, a D az előre (direkt irányba) haladást jelenti. 

 

2018-ban valamennyi bolygónak lesz retrográd szakasza, az alábbiak szerint:

Merkur
R: 03.23. D: 04.15. Kos
R: 07.26. D: 08.19. Oroszlán
R: 11.17. D: 12.07. Nyilas-Skorpió

Vénusz
R: 10.06. D 11.16. Skorpió-Mérleg

Mars
R: 06.27. D: 08.28. Vízöntő-Bak

Jupiter           R: 03.09. D: 07.11. Skorpió

Szaturnusz     R: 04.18. D: 09.07. Bak

Uránusz         D: 01.03. Kos; R: 08.08. D: 2019.01.07. Bika-Kos

Neptun           R: 06.19. D: 11.25. Halak

Plútó               R: 04.22. D: 10.01. Bak

  1. január -3-tól, az Uránusz direktbe fordulásától március 9-ig, a Jupiter retrograditásáig minden bolygó direkt. Az ilyen jelenség rendszeresen előfordul, ne dőljünk be az olyasféle ál-információknak, hogy ez valami hallatlan dolog, ami ötszáz évente esik meg. Ettől még a január például a gazdaságban ugyanolyan álmatag hónap marad, mint mindig, februárban kezd az élet lassan (de nagyon lassan) ébredezni és a tavasz közeledtével többé-kevésbé megindul. Amíg össze nem szalad egy csomó bolygó retrograditása. Ez a menetrend egyébként mostanában van így, mert mindig valamennyivel odébb-odébb tolódik a különböző planéták hátrálásának ideje és néhány évtized leforgása alatt jelentősen átrendeződik: mikor melyik bolygó-együttes retrográd egyidejűleg.

 

Jegyváltás

Ennél a címszónál természetesen csak a lassabb, legalább éves periódusú elemeket említem meg, a gyorsabb égitestekét (a Marssal bezárólag) nem.

A Holdcsomó, a Jupiter és az Uránusz vált jegyet a 2018-as évben a hosszabb periodicitású elemek közül.

A jegyváltás időrendjében tekintjük át, mi várható általuk.

 

Uránusz 

2018.05.15.  15 óra 17 perc Bika
2018.11.07. Kos, majd
2019.03.06-án lép ismét a Bikába, s marad ott 2025/26-ig.

Az Ikrekbe történő jegyváltása is több fázisban zajlik (elvétve fordul elő, hogy csak egyszer): 2025.07.07-én lép be először, aztán 2025.11.07-én vissza a Bikába, s végül 2026.04.25-től marad évekre az Ikrekben.

A jegyváltás nyitánya is lehet az a vadonatúj, április 25-én publikált, az Uránusz légkörére vonatkozó csillagászati felfedezés, mi szerint: „Záptojásszagú köd veheti körül az Uránuszt: a körülötte lévő felhőket hidrogén-szulfid alkotja, amely a romlott tojás kellemetlen szagát is okozza. …” (hir.ma)

Nézzük meg azonban, hogy asztrológiai megközelítésben mit lehet mondani a Bikába váltó Uránuszról.

Uránusz a Bikában 

Ezt megelőzően 1934/35-1941/42– között járt a jegyben utoljára az Uránusz. Elég baljóslatú, sötét periódusa volt ez a világtörténelemnek, az akkor történt események (remélem) kellőképpen közismertek.

Nem kevésbé hasonló az azt megelőző, 1850-58 közötti, a 48-as forradalmakat követő restauráció, a régi rend visszaállítására és konzerválására tett kísérletekkel, a búr köztársaság megalapításával Dél-Afrikában, krími- és ópiumháborúkkal terhelt Bika-Uránuszos szakasz. Ugyanakkor azonban megjelentek az ellen-törekvések is (pl. Amerikában a rabszolgaellenes republikánus párt megalapítása), s – mindkét említett időszakban – az ipari tömegtermelés átalakulása és (bizonyos) fellendülése, új találmányok garmadának gyakorlati alkalmazása legalább annyira jellemző volt, mint a történelmi borzalmak. A művészetek terén pedig szépen mutatkozik a két alapelem leegyszerűsített összeadása mi szerint a Bika-Uránusz fontos törekvése forradalmi változásokkal vagy/és kifejezésmóddal (Uránusz) megőrizni az értékeket (Bika). 

Milyen sajátossággal számolhatunk a Bika-Uránusszal kapcsolatban – természetesen annak figyelembe vételével is, hogy a transzcendens (újkori, Szaturnuszon túli, generációs) bolygók (Uránusz, Neptun, Plútó) minden egyes köre valamilyen módosulással mutatja a bolygót az aktuális jegyben, hiszen mindig minden változik – még ha lassan is – és más történelmi, gazdasági- kulturális beágyazottságban másként nyilvánul meg.

Az Uránuszt a pillanatszerűség, hirtelen fordulatok, robbanás bolygójaként szokás emlegetni. Nos, ebben a kényelmes, lassú jegyben ezek a jellemzői nem, vagy csak korlátozottan, késleltetve tudnak kijönni. A belső feszültség viszont akkor is érzékelhető, hiszen az Uránusz igyekszik eredeti lényét érvényre juttatni, ám a föld jegy ezt kevésbé támogatja.

A szociális érzékenység fontos tartozék az Uránusznál (a maga sajátos módján), s a Bikától sem áll egyáltalán távol ilyesmi, hiszen az „élni és élni hagyni” elvet a jegy nem csak vallja, hanem a gyakorlatban is igyekszik érvényesíteni, a közel állókkal kapcsolatban mindenképpen. A kétféle elem keveredése sajátos vegyüléket alkot: a Bika-Uránuszban is megvan a segítőkészség, legfeljebb megméri az árát, vagy hamar keres és talál valami (ál-) okot ahhoz, hogy miért tagadja meg a szabadság, egyenlőség elveit, illetve differenciál (lásd a náci ideológiát!)

Elveihez és elhatározásaihoz egyébként körömszakadtáig hű, s nem utolsó sorban azért, mert óvatos, ami az Uránusszal összefüggésben egészen bizarr, hiszen a bolygóra ez csöppet sem jellemző. Nehezen változtat és változik. A konokság amúgy is mindkét elemnél meglehetősen hangsúlyos ismérv: a Bika is, az Uránusz is ilyen, s ez összeadódik.

Az intuíció minden transzcendens bolygónál kiemelt tényező. Az Uránusszal a hirtelen megvilágosodás, hirtelen jött felismerések jellemzőek, nem véletlenül a feltalálók bolygója. A Bikában inkább a praktikus dolgok felé irányul az intuíció, vagy például a Földhöz köthető dolgokkal (földsugárzás, rejtett és kevésbé rejtett energiák, energiaforrások). Fokozottan érvényesülhet a régi ismeretek őrzése nyomán felújuló tudás, friss felismerések, az adott témakör más minőségbe emelése.

A Bika lassúságával végrehajtott forradalmi változások várhatók pénzügyekben is, nem csak a művészetek, találmányok, tudományok terén. Lehet, hogy már ennek az előszele a virtuális pénz megjelenése és napjainkra felfejlődött fokozott jelenléte.

Figyelembe kell venni, hogy az egyes generációkkal milyen viszonyba kerül az aktuális bolygóhelyzet. Mivel föld elemről van szó, a Szűz-Uránuszosokat, pontosabban a Szűz Uránusz-Plútó együttállásos nemzedéket (1962-68/69 közötti születettek) valamint a Bak Uránuszosokat, pontosabban – mivel ott sem egyedül közlekedett legutóbb – az Uránusz-Neptum együttállásos nemzedéket (1988-95 között születettek) aktiválja, konzervatív forradalmi tettekre sarkallva őket. Nem feledkezünk meg a Bika-Uránuszosokról sem, nekik visszatér a leggyorsabb lassú bolygónk: az 1934/35-1941-es nemzedék eleje 84, a vége 77 éves. Túl azon, hogy kétségkívül krízis-periódust jelöl a visszatérés (figyelem: a krízis kifejezést abban az értelemben használjuk, hogy minőségi változást megelőző állapot), a szellemileg fejlődésképes embereknél nagy lendület, új célok megfogalmazása, kitűzése, a gazdag élettapasztalat összefoglalása, eredményeinek felhasználása lehet a megnyilvánulási forma.

Az egészségi tényezőknél elsősorban a mirigyrendszer és idegrendszer kiemelt voltára kell koncentrálni, összekapcsolódásukat, összefüggéseiket figyelembe venni.

Minden asztrológiai jelenségnél széles skálán mozog az, milyen minőségben, hogyan nyilvánul meg, a legprimitívebb formától a legmagasabb szintig. Nincs másként ez egy lassú bolygó jegyhelyzeteinél sem, vagyis a Bika-Uránusznak éppúgy vannak pozitív, vagy pozitívvá alakítható vonásai, mint destruktív, pusztító hatásai. (Lásd az előzőekben mindkét oldalát.) Nem kis mértékben attól is függ, mi válik belőle, hogy milyen minőségű a csatorna, amin átfolyik energiája, milyen szándékok vezérlik a felhasználót. Ami rajtunk múlik az, hogy engedünk-e a legkisebb ellenállás, a kényelem csábításának és a legkezdetlegesebb formát hagyjuk eluralkodni magunkon vagy teszünk némi erőfeszítést a pozitív, még pozitívabb, legpozitívabb kifejlet irányába.

Két nagy Kos-kedvencem van, akikhez bármilyen témakörben fordulhatok, mindig találok valami idézetet. József Attiláról és – hogy, hogy nem – Bródy Jánosról van szó. Ezúttal Bródy egy kevéssé ismert, ám igen figyelemre méltó, kereken 40 évvel ez előtti profetikus szövegét idézem, adaptálva persze arra, hogy nem mindegy, mit teszünk 2018-ban és tovább.

1978
Ezerkilencszázhetvennyolc van
nem élünk már a középkorban, hej-hó
Ezerkilencszázhetvennyolc van
szívjuk a füstöt az eszpresszóban, hej-hó

Ezerkilencszázhetvennyolc van
lubickolunk a langyos tóban, hej-hó
Ezerkilencszázhetvennyolc van
rázzuk magunk a diszkóbárban, hej-hó

Ötvennyolcban rock and rollt jártunk
Hatvannyolcban új táncra vártunk
Most hetvennyolc van, s alig találunk
olyan embert, ki tudná, mi lesz
kilencszáznyolcvannyolcban

Ezerkilencszázhetvennyolc van
s nem vagyunk nagy izgalomban, hej-hó
Ezerkilencszázhetvennyolc van
A közérzetünk, az kösz szép’ jól van, hej-hó

De tíz év múlva is élni fogunk
Alig hiszem, hogy belehalunk
S nem mindegy, hogy mit akarunk
és mit teszünk, hát legyünk észnél
kilencszázhetvennyolcban

https://youtu.be/QNilWnGlroUb – 1978

 

Jupiter 

2018.11.08-án, 2 óra 48 perckor belép a Nyilasba, uralmi jegyébe, méghozzá az „igaziba”. Tekintve, hogy a Jupiter tüzes bolygó, valamivel „jobban érzi magát”, jobban meg tud nyilvánulni, ki tud teljesedni a szintén tüzes Nyilasban, a másik uralmi jegyéhez, a Halakhoz képest (azért ott sem rossz). A jegyváltás egyszer történik, és az a megtiszteltetés és kivételes szerencse ér bennünket, hogy mindvégig kitart a bolygó a Nyilasban, 2019. 12. 02-ig, a következő, Bakba történő jegyváltásáig, megtoldva vagy két hónappal az egy jegyben tartózkodásának átlagát. 

12 évenként kerül vissza a Jupiter egy-egy jegyhelyzetbe, így hát a Nyilasba, uralmi jegyébe is. 12 évenként mutatja meg azt az arcát, amelyről a Nagy szerencse melléknevet is kapta, s amelynek alapján elképzelik ezt a bolygót laikusok, de sokszor még hozzáértők is. Természetesen – mint mindent – ezt is árnyaltan érdemes megközelíteni. Akár az egyéni horoszkópokban, akár mundán horoszkópoknál – ha van milyen alaphoz, radixhoz (gyökérhez) viszonyítani – csak akkor várhatunk egy még olyan kitűnő Jupitertől is értelmezhetően jeles eredményeket, ha az alapban is jól áll e bolygó, illetve a Nyilas pozíció harmonizál vele. Máskülönben bánjunk csínján a (jupiteri) mértéktelen lelkesedéssel.

Mi lehet a jellemző a Nyilas-Jupiterre mundán szempontból?

Méltóság, jovialitás, barátságos, jóindulatú nyitottság a világra, udvariasság, a formák tisztelete, bizonyos mértékű konzervativizmus, tekintélytisztelet. Szerencsés fordulatok, ettől függetlenül, de emiatt is optimizmus, bizalom a Sorsban, s általában. Az ősbizalom feléledése.

Az „élni és élni hagyni” elv érvényesülése (amint az a Bika-Uránusznál is felmerült – a Bika és a Nyilas az a két jegy, amely gyakorolja is, s nem csak hirdeti ezt az elvet). Tolerancia, mások elfogadása, mások jogának elismerése. Segítőkészség. Megoldások keresése és megtalálása (legalábbis részben). Tisztult, ideális, szép jövőkép alakítása, célkitűzései, jó esetben gyakorlati lépésekkel a majdani megvalósításhoz, kevésbé jó esetben marad az ábránd.

A jog, jogalkotás, joggyakorlat előtérbe kerül, a nemzetközi kapcsolatok, külföld, ilyen érdekeltségek szintén.

A filozófia, nagy rendszerek vizsgálata, összefoglalás, tanulás, tanítás jupiteri tevékenység, A test-lélek-szellem egysége érdekében a testmozgás, sport ideológiai megalapozással együtt ugyancsak.

Nagyon fontos, egyre fontosabb szempont a természettel való viszony, környezet- és természetvédelem, ami a Nyilas és a Jupiter fennhatósága alá tartozik. A Bika-Uránusszal egybevetve még kiemeltebb jelentőséget nyer ez a kérdés, s szerencsésnek tekinthető az egybeesés is (az Uránusz 7 évig van egy-egy jegyben, a Jupiternek 7-8 jegyhelyzete lehetséges ez alatt az idő alatt, vagyis nem „kötelező”, hogy minden Uránusz pozícióra jusson egy Nyilas uralmi Jupiter-helyzet is).

A Jupiternek is van másik arca, nem csak a szerencsés, kellemes, igazságos. Sőt, mivel az expanzió, szétterjedés jelölője, a mértéktelenség éppúgy jellemző lehet az előnyös, de a hátrányos jelenségeknél is. Így például támadott, kellemetlen környezetbe ágyazott Nyilas-Jupiterrel a hatalmi pöffeszkedés, akarnokság, mások semmibe vétele valamely ideológiai alapon. Cselszövés, fondorlatok, csoportok, egyes személyek kihasználása tudatosan vagy tudat alatti motivációkból. Követelődzés teljesítmény nélkül, restség, hedonizmus. Sznobizmus, hiúság, felelőtlen, túlzott optimizmus, vagy épp az ellenkezője: nyomott kedély, pesszimizmus. A törvény semmibe vétele, ütközések törvénnyel, nemzetközi joggal, más államokkal.

A magyaroknál eleve népbetegségnek számító egészségi anomáliák fokozódása: burjánzásos (daganatos) problémák, a vér koleszterin-, zsír-, cukorháztartásának zavarai, elhízás, magas vérnyomás, máj- hasnyálmirigy betegségek, csípő- combnyak érzékenysége, panaszai, sérülései.

 

Holdcsomó 

A jelenlegi Oroszlán fel- Vízöntő leszálló Holdcsomó 2018.11.16-án (3 óra 51 perckor) átvált a Rák fel- Bak leszálló Holdcsomóba, ahol 2020.06.04-ig halad majd. 

Ez a pozíció intenzíven érinti mindazokat, akik Rák-Bak, de azokat is, akik a fordított állással: Bak-Rák Holdcsomóval születtek. A kiemelt karmikus feladatok, az ezeket kísérő vagy megelőző felismerések, nehezebb esetekben komoly figyelmeztetések, próbatételek – egyszóval a nagy életvizsgák – időszaka az a másfél év, amikor bizonyos jegy-párban közlekedik a karma (szerintem) legfontosabb jelölője.

A Rák-Bak Holdcsomóval érintett korcsoportok:
1925.10.23.-1927.05.12.
1944.06.03.-1945.12.22.
1963.01.13.-1964.08.02.
1981.08.25.-1983.03.14.
2000.04.05.-2001.10.24.

A Bak-Rák Holdcsomóval érintett korcsoportok:

1916.07.03.-1918.01.20.
1935.02.12.-1936.09.01.
1953.09.23.-1955.04.13.
1972.05.05.-1973.11.22.
1990.12.15.-1992.07.04.
2009.07.27.-2011.02.14.

A Holdcsomókhoz köthető, reinkarnációs előzményekből származó hozadékról és a jelen karmikus feladatairól szóló jellemzéseket a főoldal II. részében találod meg. Érdemes ezt alaposan tanulmányozni, mikor közeledik a jegyváltás, s amikor már benne leszünk. Természetesen elsősorban a Rák-Bak (és fordítottja) Holdcsomósoknak, de hozzátartozóknak, közel álló személyeknek sem haszontalan – ahogy ez természetesen bármelyik Holdcsomóra is vonatkozik. Magáról a Holdcsomóról és a karmáról további bőséges információt találsz a blog főoldalában (I. II. és III. rész), a Fogalomtárban és a Sorozatok nevezetű menüpontban, a Rák-Bak Holdcsomóról a 20. századi periódusokról.

 

Kiemelt fényszögek

Egy betűjeles rövidítést alkalmazok: az E az egzakt, vagyis pontossá váló fényszöget, annak a dátumát mutatja. Ha van mellette index szám (1, 2 vagy 3) az azt jelzi, hogy első, második vagy harmadik ízben történik a kulmináció.

A gyors bolygók (Merkur, Mars) bizonyos fényszögeit azért emelem ki, mert éppen az aspektus létrejöttekor váltanak direktből retrográdba, vagy fordítva. Ilyenkor a bolygók mindig lelassulnak, következésképp a szokásosnál jóval hosszabb ideig maradnak benne egye-egy kapcsolódásban, ami természetesen megnöveli annak jelentőségét. Például: egy Merkur kvadrát Szaturnusz normál körülmények között legfeljebb 4-6 napig tart, most pedig március végétől és áprilisban több, mint egy hónapig!

A lassú bolygók fényszögei persze mindig hosszabban állnak fenn, náluk épp ez az egyik tényező, ami megnöveli a jelentőségüket, azon túl, hogy önmagában is elég nagy nyomatékkal bír egy Uránusz, Neptun vagy Plútó.

Ugyancsak a direkt-retrográd fordulással függ össze, hogy ilyenkor állnak elő sokszor intenzív, de olyan fényszögek, amelyek a kulminálásukat, hajszálpontos kapcsolódásukat nem érik el, mert az aspektusban részt vevő gyorsabb bolygó megfordul és kimegy az úgynevezett hatókörből (refranáció). Ha ez nehezen érthető, képzeljünk el két embert, egyikük lassan halad előre karját kinyújtva, míg a másik valamivel gyorsabban közeledik az első felé, ugyancsak kinyújtott karral. Mielőtt azonban elérné társa ujjait, megáll majd elkezd hátrálni, miáltal az érintkezés létrejötte nélkül eltávolodik a másiktól. Visszaforgatva a bolygókra a helyzetet: ugyanazt érezni tulajdonképpen, mint a példánál: a várakozás feszültségét, azt, hogy na mindjárt megtörténik (valami)! Még bizonyos erőfeszítést is, hogy jobban kiterjesszem azt a hatókört, amin belül már érvényesülhet a kontaktus – majd nem történik semmi. Körülbelül így írható le ennek az – egzakt nélküli – fényszögnek, állapotnak a jellege. Hozzá kell azonban még tenni azt is, hogy vannak egzakt nélküli fényszögek, amelyek hatálya alatt mégis történnek hozzá köthető dolgok. Meglehetősen nehéz előre megkalkulálni, hogy melyiknél igen és melyiknél nem. Bizonyára ez is a karmikus tanulás, tanulságok levonásának a körébe tartozik. 

 

A lassú bolygók hosszan tartó fényszögei: 

Jupiter

Jupiter trigon Neptun 2018.04.20-09.18. E2: 05.25.    E3: 08.19.
Jupiter kvadrát Neptun 2018.12.18 – 2019.02.17. E: 2019.01.13.
Jupiter szextil Plútó 2017.12.17 – 2018.05.19. E1: 2018.01.16.   E2: 04.14.
2018.08.16. – 2018.10.04. E3: 09.12.
Jupiter kvadrát Holdcsomók 2017.01.10. – 2018.01.26. (E: 2017.12.31.)
Jupiter trigon felszálló Holdcsomó 2018.11.22 – 11.30.  E: 11.09.

Nagyon érdekes periódus, tudniillik a trigon fennállása alatt vált jegyet úgy a Jupiter, mint a Holdcsomó, ezért a fényszög csaknem mindvégig tökéletlen formában jelentkezik.
10.22-11.08-ig a Holdcsomó az Oroszlán legelején jár, a Jupiter a Skorpió legvégén.
11.08-16. között a Holdcsomó az Oroszlánban, Jupiter a Nyilasban – itt tökéletes lesz a trigon, de utána
11.16-tól végig Rák (végi) Holdcsomó lesz Nyilas (eleji) Jupiterrel, amikor megint tökéletlenre vált.

Ezzel a zavaros formával valószínűleg azt jelzi az Univerzum, hogy kissé eltévedtünk menet közben a karmikus hangsúlyokkal és azzal, mekkora affinitást mutatunk a feladatok végrehajtására. A magyarok kiváltképp, hiszen jupiteri nemzet, Nyilas.

Szaturnusz

Szaturnusz kvinkunx felszálló Holdcsomó – 2018.04.02 – 10.23. E: 09.24.
Szaturnusz trigon Uránusz     egzakt nélküli utolsó: 2018.06.15 – 11.05.
Szaturnusz szextil Neptun 2018.12.23 – 2019.12.21. (E1: 2019.01.31.  E2: 2019.02.18.  E3: 2019.11.09.)

Uránusz

Uránusz kvadrát Holdcsomó (az Uránusz az aktuális Oroszlán-Vízöntő Holdcsomóból a leszálló ura) 2018.07.06-2019.03.06. E: 12.02.

Neptun

Neptun szextil Plútó              2018.06.23.-09.18.  E nélküli – különös, hogy az 1944-
1994 között meglévő és a kilencvenes évek közepén megszűnt fényszög 2017-ben és 2018-ban is visszatér egy-egy rövid időre.
Neptun kvinkunx felszálló Holdcsomó 2018.01.13-04.15. E: 02.28.

Plútó

Plútó kvinkunx Holdcsomó   2017.11.01-2018.01.12. E: 2017.12.09.

 

A gyors égitestek átlagosnál hosszabb idejű fényszögei 

Merkur

Merkur együttállás Vénusz 2018.02.20-03.26. E.03.04.
Merkur kvadrát Szaturnusz (1: normál haladásban, normál időtartammal: 2018.03.07-03.15.
E: 03.11.)  hosszú fényszög: 2018.03.28-04.30. E2: 04.05.  E3: 04.25.
Merkur kvadrát Jupiter 2018.08.05-31. E2: 08.11.  E3: 08.28.
Merkur szextil Vénusz 2018.08.15-09.07.  E1: 08.18.  E2: 09.03.

Vénusz

Vénusz kvadrát Mars 2018.09.01-09.29. E+: 09.08.
Vénusz szembenállás Uránusz (2018.09.07-09.25. E1: 09.12.) az extrém hosszú fényszög: E2: 10.31. E3: 12.01.

Mars

Mars együttállás Plútó 2018.04.11-05.11.  E: 04.26.
Mars szembenállás felszálló Holdcsomó 2018.05.23-10.08. E1: 06.14.  E2: 07.18.  E3: 09.22.
Mars kvadrát Uránusz (E1: 05.16.) 2018.07.15-10.02. E2: 08.02.  E3: 09.19.

Egzakt nélküli fényszögek gyors bolygókkal:
Merkur kvadrát Plútó  2018.03.20-27.
Merkur kvadrát Neptun 2018.11.08-24.
Vénusz trigon Neptun 2018.10.01-14.
Mars kvadrát Jupiter 2018.06.22-07.07.

 

Fényszög-sorozatok 

A fényszög-sorozat jellegzetes bolygókapcsolódás, ahol legalább három égitest kölcsönösen összeköttetésben áll egymással.

A 2017-es előrejelzésben hosszas betoldás olvasható a fényszög-sorozatokról, az Archív prognózisok menüpontnál vissza lehet keresni.

A 2018-as év nem hordoz olyan kiugró jelenségeket ezzel kapcsolatban, mint a megelőző két év. Persze most is lesznek hosszabban fennálló alakzatok, de jóval kisebb mennyiségben. 17 olyan hetünk is van, amikor nem alakul ki semmilyen sorozat (32 %).

A 30-31. héten látunk majd egy kellemetlen T-kvadrátot a Nap-Mars-Uránusz között.

Öt hétig (34-38) lesz egy sokkal kellemesebb, kis trigon alakzat, ami meghatározza azt a valamivel több, mint egy hónapot. A résztvevő bolygók nem akárkik: a Jupiter-Neptun-Plútó képezi a kis háromszöget. Az utolsó két, 37-38 héten társul emellé a Vénusz-Mars-Uránusz között létesülő (tökéletlen) T-kvadrát is, ami ugyancsak izgalmas. Az idő rövidsége miatt nem valószínű, hogy bármilyen értelemben véve is különösebben megrázó jelentőséget kellene tulajdonítatnunk ezeknek a fényszög-sorozatoknak.

 

Kaldeus ciklus 

A Kaldeus ciklus szerint a Vénusz éve a 2018-as esztendő. (elvileg március 20-tól, a Tavaszponttól). A Kaldeus-ciklusról a Fogalomtárban találod meg az ismertetést, s ebből idézek itt is egy részt.

„Jelentőségét ne becsüljük túl. Induljunk ki abból, hogy például a babiloni városállam berendezkedése és létformája milyen arányban áll a jelenlegi berendezkedésünkkel és létformánkkal. Mi sem érzékelteti jobban a módszer archaikus, s ezért egyre kevesebb használati értékkel bíró voltát, hogy bár az Uránuszt immár több, mint kétszáz éve ismerjük, mégsem épült be – a Neptunnal, Plútóval együtt – a rendszerbe, holott az utóbbiak jelentősége szinte napról- napra, de legalább évről- évre egyre nő.”

A Vénusz alapjelentése: harmónia, béke, kényelem. Nőiesség, befogadó jellegű, egyenrangú szeretet, egyenrangú kapcsolat, szerelem. Alkalmazkodó készség, tolerancia. Szépérzék és a mindennapok praktikuma.

Mundán asztrológiában: a nők, művészek, békés elemek. Emberi kapcsolatok. Pénzügyek.

A felsorolt elemeknek kellene kidomborodnia, hangsúlyossá válnia ebben az évben, ami egyébként még összhangba is hozható az Uránusz korai jegyváltásával, s a kissé kései (bár ha 2019. márciusáig számítjuk, még néhány hónapig egybeeső) Nyilas-Jupiterrel és a Rák felszálló Holdcsomóval, melynek egyik fontos feladata éppenséggel a női szerep gyakorlása.

Mint mindig, most is arra hívom fel a figyelmet, hogy nem kell transzba esni attól, hogy Vénusz-év lesz a következő, ne becsüljük túl, de ne is becsüljük alá. S mint oly sokszor: itt is az a végső konzekvencia, hogy azzá lesz, amit csinálunk belőle.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük