Asztrológiai alapfogalmak

ASZTROLÓGIAI ALAPFOGALMAK

 

MINI TANFOLYAM – Gál Judit tolmácsolásában

 

A facebook Mire születtél? – összhangban önmagaddal és Asztrológia tanfolyam szakmai oldalaival összhangban bővülő tár.

1.
Asztrológia (a Fogalomtár szócikkének kissé átszerkesztett változata)

Tükörfordításban csillagtan, népszerű nevén: csillagjóslás. Tulajdonképpen egyik sem fedi azt a fogalmat, ahogyan a komolyan vehető asztrológiát műveljük. Az égitesteknek a kozmoszhoz (jegyek), a Földhöz (házak) és egymáshoz (fényszögek) viszonyított helyzetéből (konstellációból) von le következtetéseket. Minden időpillanatnak megvan az ilyen kozmikus lenyomata, s az tartalmazza annak a pillanatnak összes jellemzőjét, múltját- jelenét és mindazt, ami abból következik – vagyis a jövőjét. Egyelőre rejtély, hogy ez milyen módon működik, többféle elmélettel próbálják (próbáljuk) megmagyarázni, de egyik sem eléggé meggyőző és a legkevésbé sem meríti ki a tudományos igényeket. Arra nézve létezik a tudományos kritériumoknak is megfelelő adatbázis, hogy statisztikailag kimutathatók a következetesen megállapítható összefüggések a kozmikus és az emberi jelenségek között.

Az asztrológia földi nézőpontból vizsgálja az említett elemeket, vagyis úgy, ahogyan innen a Földről látjuk. Emberi léptékben az ÉN világa az univerzum közepe, onnan képes körültekinteni, önmagához képest fogalmaz meg szinte mindent. Az asztrológia abban segít, hogy nagyobb egység részeként láttatja a jelenségeket, a személyiséget, vagyis voltaképpen egy életfilozófia a megfelelő útmutatásokkal, orientációkkal és összefüggésekkel.

Az asztrológia önálló ismeretként a XVI-XVII. század tájékán kezdett elválni az asztronómiától. Az utóbbi a csillagászat, mint tudományosnak elismert tan, s a kozmikus jelenségek fizikájával, kémiájával stb. foglalkozik, s immár semmiféle érzékelésen túli kivetítést, mérésekkel nem ellenőrizhető észlelést nem enged meg.

Beláthatatlanul sok asztrológiai iskola létezik, egyidejűleg is, a történelmi folyamatban pedig még inkább. Minden olyan népnek megvolt- megvan a maga asztrológiája, amely réges-régóta komolyabban foglalkozott a kozmosz tanulmányozásával vagy/és matematikával. Korunkban, amikor előbb a különféle segédtáblázatok majd pedig a számítógépes programok révén rengeteg ember számára hozzáférhetővé vált a horoszkópkészítés eredetileg igen bonyolult és magasabb geometriai- matematikai ismereteket igénylő tudománya, gombamód szaporodnak az újabb és újabb iskolák, al-ágak, sokszor egyszerűen csak fantázianevek, továbbá valahonnan előásott ősi (avagy: „ősi”) ilyen-olyan asztrológiák. Ezek értékének megítélését bízzuk az időre, itt csupán azt szeretném kihangsúlyozni, hogy van néhány alapelem, amely mindegyik komolyan vehető megközelítésben azonosan vagy nagyon hasonlóan szerepel. Ilyen a 12 alaptípus, a bolygók kozmikus helyzete, az Ascendens (pontosabban: a vízszintes és függőleges tengely) számítási metódusa következésképp helyzete, s néhány egyéb lényeges alapelv.

A leggyakoribb- és közismertebb a személyi horoszkópra alkalmazott asztrológiai tevékenység. Eszerint a konstellációból értesüléseket lehet szerezni arról, hogy az illetőnek hogyan alakul jelleme, személyiségfejlődése, milyen a kapcsolatrendszere, életének folyamata, melyik életterületen lehet különösebb erőfeszítések nélkül sikeres és melyeken szorul jelentősebb fejlesztésre. A karmikus összefüggésekre is rávilágít. A jövőre vonatkozó tendenciák, egymásba hömpölygő folyamatok – a következmények – éppúgy benne vannak ebben az időpillanatban, mint a jellemzés. Különféle prognózis-módszerekkel következtetéseket lehet levonni a változásokra és előre jelezni azok bekövetkezését. Ez a rész volna a ´csillagjóslás´, de sok asztrológus, köztük magam is, jobban szereti a prognózis vagy előrejelzés kifejezéseket.

2.
Horoszkóp  (a Fogalomtár szócikkének kissé átszerkesztett változata)

A horoszkóp szó óra-nézést jelent, ami azt is kifejezi, hogy nem elegendő ismerni a születés idejét év, hónap, napra, hanem az óráját, sőt percét is tudni kell.

A személyi horoszkópot arra az időpillanatra és arra a földrajzi helyre (településre) számítjuk ki, amikor és ahol valaki a világra jön. A főbb alkotóelemei: a 12 jegy, benne – az óra perc függvényében – a 12 ház, a 10 égitest (Nap, Hold és a bolygók) és a két Holdcsomó. A bolygók között létesülő kapcsolatok – fényszögek – megjelölésével készül el a tulajdonképpeni horoszkóp, amelyhez még alkalmazunk néhány, itt nem részletezett kiegészítő elemet és eszközt. A főbb négy alkotórésze mindenesetre az imént felsorolt tételekből adódik össze: jegyek, házak, égitestek és fényszögek. Az így nyert ábra alapján következtetéseket lehet levonni, melyekről az előző héten feltöltött asztrológia címszónál, vagy az alább hivatkozott weboldalon olvashatsz többet.

A horoszkóp szó helyett gyakran használjuk a képlet, vagy születési képlet valamint a radix kifejezéseket is. A radix azt jelenti: ´gyökér´, s azért alkalmazzuk, mert minden további következménye az időpillanatnak az imént leírt konstellációban gyökerezik.

Horoszkópot felállítani korántsem csak egy ember születésére lehet és szokás. Állatoknak éppúgy lehet horoszkópot készíteni – ha ismertek az adataik persze, s élettelen dolgokra is. Egy autó megvásárlásának pillanatára (még jobb lenne, ha az autó „születésére” mondjuk a szalagról lekerülésére lehetne), házépítés megkezdésére, kapcsolat kezdetére, házasságkötésre, tervezett műtét idejére- bármire, aminek ismert az idő- és térbeli indulás

3.
Jegyek  (a Fogalomtár két szócikkének kissé átszerkesztett változata)

A horoszkóp négy alapeleme közül a legelső a jegyeké – a 12 jegy köre adja azt az alapot, amelybe a többi elemet el tudjuk helyezni. Ehhez először meg kell ismerkedni kissé a zodiákussal.

Az állatöv (zodiákus) az Ekliptika, a Nappálya hagyományos neve. A Nap a Földről nézve egy év alatt tesz meg egy teljes kört az Ekliptika mentén úgy, hogy közben elmozdulni látszik a háttércsillagokhoz képest. Ezek a csillagok alkotják a 12 állatövi csillagképet, amelyekben a Nap egy-egy hónapig “tartózkodik”. Ugyanígy az egyes bolygók is aktuális helyzetük és haladásuk folytán más és más csillagképek irányában látszanak, egy 6-7 fokos sávban: „övben”. Azért nevezik Állatövnek, mert az európai jellegű kultúrkörben elterjedt elnevezések alapján a 12 jegyből több mint a felét: hetet állatok szimbolizálnak és a kisebb hányad, öt jegy az úgynevezett emberi. Az állati jegyek inkább ösztönösek, az emberiek kevésbé ösztönösek – legalábbis törekszenek erre. Állati jegyek: a Kos, Bika, Rák, Oroszlán, Skorpió, Bak és a Halak. Emberiek: Ikrek, Szűz, Mérleg, Nyilas (mert a kentaur felsőteste, így a feje is emberi) és Vízöntő. Ez a kategorizálás csupán egy a sok közül, a névmagyarázat miatt helyeztem itt el. (A kínai asztrológiában – amint köztudott immár – az összes egység állatokhoz kapcsolódik.)

A Nap látszólagos útja tehát az Állatövben, 12 nevezetes csillagkép előtt történik. Ezeket a csillagképeket a távoli múltba vesző időkben a babiloni birodalom csillagnézői alighanem visszafelé nevezték el. Megfigyelték, hogy az évek azonos szakaszaiban (azonos hónapjaiban) hasonló típusú emberek születnek, s az adott típus szerint láttak bele a megfelelő csillagképekbe különféle jelenségeket, állatokat, embereket, tárgyakat. Az elnevezések a különböző kultúrkörökben nem ugyanolyanok, de a tizenkettes rendszert tartják.

Az állatövet alkotó csillagképek azonban nincsenek fedésben azzal a fogalommal, amit jegynek nevezünk. Ennek két oka van. Az egyik egy olyan jelenség (precesszió), melynek következtében a Nap éves útja már nem ott kezdődik (Tavaszpont), ahol valaha, hanem hátrább vándorolt a Nappályán. Ennek a részletezésére itt nincs mód, de annyi utalást teszek, hogy emiatt vagyunk most a Vízöntő korban. A másik ok pedig az, hogy a csillagképek – azon csillagok alakzatai, amelyeknek egyébként fizikailag semmi közük sincs egymáshoz; egészen más galaxisokhoz tartozó objektumok látszólagos formái – korántsem egyforma szélességűek. Márpedig a hónapok hossza közel azonos (a csillagképekhez viszonyítva mindenesetre). Ily módon megkülönböztetésül jegyeknek (néhány iskolában: jeleknek) nevezzük az Ekliptika 12 db, egységesen 30-30 fok tartományú tizenkettedét, s a Tavaszponttól (a Nappálya és a földi egyenlítő metszéspontja, az a pont amit a Nap március 21. körül ér el) kezdődően hívjuk úgy, hogy Kos, Bika, Ikrek, Rák …. stb.

 1. 08.01.

4.

Házak  (a Fogalomtár két szócikkének kissé átszerkesztett változata)

Az egyes életterületekre utalnak a házak, amelyekből ugyanúgy 12 van, mint a jegyekből és minden ház hasonlít egy-egy jegyre, analóg vele. Az I. ház a Kossal, a 2. a Bikával, 3. az Ikrekkel és így tovább.

A házakat mindig ott kezdjük el beosztani, sorolni, ahol az Ascendens van, a felkelő pont (az Ascendens) az I. háznak az eleje, csúcsa. Az egyéni variációknak a keretét adja meg, hogy melyik ház milyen jegybe kerül. Amikor pedig elhelyezzük a bolygókat is aszerint, ahogyan egy meghatározott időpillanatban álltak, akkor még nagyobb változatosságot tapasztalhatunk, aszerint, hogy melyik bolygó milyen jegybe és milyen házba esik, ezek mennyire vannak egymással összhangban vagy sem, mit üzen az a hármas információtömeg, amit egyenként jelentenek az egyes elemek.

Annak megállapításához, hogy kinek hol kezdődik a házbeosztása, szükség van a születés év, hónap, napján kívül az óra, percre és a születés földrajzi helyére. Ugyanis – nem kevéssé bonyolult számítással – az óra és hely adatok alapján lehet megállapítani az úgynevezett házállást, azt, hogy melyik ház melyik jegybe kerül. Szerencsére most már olyan számítási segédleteket tudunk használni, amelyekkel sokkal egyszerűbben megállapíthatók a szükséges adatok, a régi csillagnézők munkájához képest. A számítógépes horoszkópokhoz pedig semmilyen számítás nem szükséges. (A számítógép és az asztrológia kapcsolatáról külön fogok írni, valószínűleg majd a Cikkek rovatba.)

A házak közül kiemelt jelentőségű az I. mivel az maga a személyiség, az Én (lásd külön alul). A vele szemben lévő VII. ház a kiegészítés, a Te – a társ. A IV. ház az otthon, eredet és egyik szülő (rendszerint az apa), a vele szemben lévő X. pedig az a csúcs, ahová kiemelkedhet az ember, a karrier, én-érvényesítés, a külvilág előtti tekintély és a másik szülő (általában az anya). Amit látható itt is, ezeket a házakat római, a többit arab számokkal jelöljük. A közbenső házakat is felsorolom néhány címszóval jellemezve, korántsem teljes jelentéstartalmukkal:

 • 2. az anyagiak;
 • 3. kommunikáció, kontaktus, közlekedés, tanulás és testvér;
 • 5. örömök, párkapcsolat, gyermek, barátok, hobbi, szabad idő;
 • 6. munka és áldozatvállalás, betegségek, háziállatok, karma és após;
 • 8. veszteségek, halál, önnevelés, mások révén szerezhető haszon;
 • 9. életfilozófia, természettel való viszony, külföld, felsőbb vagy autodidakta tanulmányok, unoka;
 • 11. segítő erők, pártfogók és akiket mi pártfogolunk, késői szerelem és ilyen gyerek, az élet eredménye;
 • 12. izoláció, kényszerű vagy vállalt magány, titkok, titkos működés és ellenségek, hosszú utak, anyós.

Ascendens

Felkelő pont, vagy kiterjesztett értelmezésben: felkelő jegy. A valóságos napkeltekor a Napot megpillantjuk azon a (vizsgált földrajzi helyre vetített) horizont-metszésponton, ahol éppen látszólag felemelkedik. Amikor más időpontban – például éjjel – születik valaki, akkor is felemelkedik a horizont keleti metszéspontján valamely része a Nappályának – ez az Ascendens. Ezt nyilvánvalóan nem látjuk semmilyen formában, de kiszámítható. A Nap-jegy a horoszkópokban az alapkaraktert jelenti, ösztönös tulajdonságaink együttesét, de ez az Ascendens jegyén keresztül szocializálódik. Az Ascendens és az ott kezdődő I. ház (ha van benne bolygó vagy bolygók, akkor azzal/azokkal együtt) ugyanis a személyiség, amely tartalmazza már a nevelés, nevelődés során történő módosulásokat is, az alapkarakterhez képest.

Rendszeresen felmerül a kérdés, hogy „melyik az erősebb” a Nap-jegy vagy az Ascendens vagy hogy „mikortól kezd el az Ascendens érvényesülni”. Nos, ezek is olyan tényezők, amelyeket pontozással és határozott választóvonallal nem lehet értékelni. Az egyéni horoszkópból derül ki akár az egyik, akár a másik kérdésre a felelet, mert ahány ember, annyiféleképp nyilvánul meg dinamikában vagy/és időben. Arról nem is beszélve, hogy a Nap-jegyen és az Ascendensen kívül van még egy sereg alapelem, s azoknak gyakorlatilag végtelen számú variációja informál a személyiségről.

A képletekben (horoszkópábrákon) mindig a bal oldalon helyezzük el a felkelő jegyet, oda rajzoljuk be az Ascendenst. Illusztrációnkon – ahol csak a házak szerepelnek – ez a Vízöntőbe esik. A horoszkópban fordítva szerepelnek az égtájak, mint a térképen: bal oldal a kelet, jobb a nyugat, fent van a dél és lent az észak.

2012.08.08.

5.

Bolygók  (a Fogalomtár szócikkének kissé átszerkesztett változata)

Planétáknak is, de ha pontosak akarunk lenni, égitesteknek is szoktuk emlegetni. Azokból az elemekből, amelyekkel a horoszkópokban számolunk a Nap és a Hold nem bolygó, hanem a Nap csillag, a Hold pedig a Föld kísérője.

Csillagászati értelemben röviden: bolygó az a jelentősebb tömegű égitest, amely egy csillag körül kering, s elég nagy ahhoz, hogy hozzávetőleges gömb alakot vegyen fel. A Naprendszerben a jelenlegi (2010) álláspont szerint 8 bolygó kering a centrális égitest, a Nap körül. A Plútót egy 2006. augusztusi prágai csillagászati kongresszus megfosztotta bolygó minősítésétől és megállapítottak hozzá egy új, ’törpebolygó’ fogalmat. Eszerint bolygók: Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz és Neptun. Nevük a görög-római mitológia latin megfelelője, kivéve a Földet, valamint az Uránuszt és Plútót, mert az utóbbiak az eredeti görög nevek. Több kategória szerint is osztályozza a csillagászat bolygóinkat, a két legismertebb a belső és külső, valamint a Föld típusú és Jupiter típusú bolygók.

Az asztrológia – legalábbis a modern asztrológia – 10 égitesttel számol, amelyek: Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptun és Plútó. Amint látjuk itt szerepel továbbra is a Plútó, amelynek óriási (asztrológiai) ereje rácáfol fizikai kicsinységére. A bolyókat – akár a jegyeket is – tulajdonságokkal ruházzuk fel (amelyek egyébként névadójukként szereplő megfelelő görög istenek vonásaival erősen analógok), s aszerint értelmezzük az egyes képletekben, hogy milyen jegyben voltak adott időpillanatban, milyen házban – ezeknek jelentésével ugyanis keveredik a bolygó jelentése – és hogyan kapcsolódtak a többi égitesthez – Ezt nevezzük tulajdonképpen konstellációnak.

Az asztrológia is kategorizálja az égitesteket különféle szempontok szerint. Ebből is csak két csoportosítást említek itt: az ősbolygók: Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz – a szabad szemmel is látható égitestek, amelyeket ősidők óta figyeltek a csillagnézők. Az újkori (vagy: generációs, transzszaturnális, transzcendens) bolygók felfedezése akkor kezdődött, amikor már technikailag fejlett távcsöveket készítettek. Az Uránuszt 1781-ben Herschel, a Neptunt 1846-ban Galle, a Plútót 1930-ban Lowell találta meg az égbolton. A másik gyakran használt csoportosítás a klasszikus asztrológia megfogalmazásában a „kártékony” és „jótékony” planéták nevet viseli. Modernebb szemlélet szerint nem minősíthetjük így az égitesteket, mert mindegyiknek megvan a maga progresszív és – finoman fogalmazva – kevésbé progresszív olvasata.

A bolygók jegyhelyzetére utaltam a szövegben: ezen azt értjük, hogy egy megfelelő pillanatban, például egy születés pillanatában, az Állatöv (Nappálya) melyik 1/12-ében, melyik jegyben tartózkodtak – a Földről nézve – az égitestek. Ezt a helyzetet jelöli az asztrológia úgy, hogy pl. a Hold a Nyilasban vagy a Mars az Oroszlánban áll. Ez több szempontból is fontos, például azért is, mert bizonyos bolygók bizonyos jegyekkel harmóniában vannak, tulajdonságaik emlékeztetnek egymáséira, s azokban a jegyekben különösen erősek, könnyedén meg tud nyilvánulni eredeti mivoltuk, míg másutt – ahol drasztikusan eltér a jegy és a bolygó „tulajdonság-együttese” – gyengék, nem tudják hozni az alapértelmezést, vagy csak nagyobb erőfeszítések, kompenzálás (sokszor: túlkompenzálás) árán. (Erre a későbbiek folyamán majd még visszatérünk, a bolygók kozmikus helyzetének tárgyalásánál.) A másik nem kevésbé lényeges szempont: a bolygók egymástól való távolsága, hiszen ezen alapszik a fényszögek – a horoszkóp negyedik elengedhetetlen alapelemeinek a – rendszere.

Illusztrációnkon egyidejűleg láthatók a bolygók a Nap körüli pályájukon és – szaggatott vonalakkal jelölve – a Földről szemlélt, a jegyekben elfoglalt pozícióikban. Nap a Bika előtt, a Hold a Vízöntőben, Merkur a Kosban, Vénusz az Ikrekben, Mars a Bakban, Jupiter a Halakban, Szaturnusz és Uránusz a Nyilasban, Neptun a Bakban és Plútó a Skorpióban.

 

2012.08.15.

6.

Fényszögek  (a Fogalomtár szócikke, szerkesztve és bőségesen kiegészítve)

A horoszkóp elengedhetetlen alapelemeiből a negyedik tényező a fényszögek rendszere.

Szakszóval: aspektusoknak is nevezzük a fényszögeket. Az asztrológiai hagyomány szerint bizonyos meghatározott távolságokon belül (eredetileg 30 fokos lépésekben) kapcsolatok létesülnek a bolygók között, amelyek – jellegük szerint – megmutatják azt, hogy a bolygók jegy- és házhelyzetéből tulajdonképpen milyen olvasat érvényesül: az úgynevezett harmonikus, vagy inkább a diszharmonikus. A fényszögeket is ezekkel a kategóriákkal különböztetjük meg, s ezért kétféle színnel is jelöljük. A támogatást, sima előrehaladást, előnyös tehetséget, tulajdonságokat stb.-t jelentő harmonikus aspektusokat zöld, a gátlást, akadályt, hátráltatást, próbatételt, kihívást jelentő diszharmonikusokat pedig piros színnel. Sem a sikert nem garantálják a harmonikus, sem a kudarcot a diszharmonikus fényszögek, hanem adottságokat mutatnak, amelyekkel gazdálkodni tud az ember. (Illusztrációnkon a színek nem a fenti szisztéma szerint szerepelnek, hanem a megkülönböztetés miatt három színnel.)

A fényszögek tehát a horoszkóp körívén mért adott távolságnál érvényesülnek, úgymint:

0 fok: konjunkció, együttállás

30 fok: semisextil (félszextil)

60 fok: szextil

90 fok: kvadrát

120 fok: trigon

150 fok: kvinkunx és

180 fok: oppozíció, szembenállás

Van még két, a 30 fokokhoz képest közbülső fényszögünk is, amikor a bolygók

45 fokra állnak egymástól: ez a félkvadrát (semiquadrat) és a

135 fok távolságra állók: ez pedig a másfél-kvadrát (sesquiquadrat).

Az együttállás, szextil, kvadrát, trigon és szembenállás erős fényszögnek számít, a többi úgynevezett félerejű aspektusnak.

Tisztán harmonikusnak a szextil és trigon fényszögeket tartjuk, valamint az együttállások egy részét – attól függően, hogy milyen bolygók vesznek bennük részt. A többi értelemszerűen diszharmonikusnak minősül.

Természetesen olyan szituáció, hogy két égitest hajszálpontosan mondjuk 120 fokra legyen egymástól, igen ritkán fordul elő. Ettől függetlenül sok fényszöggel számolhatunk, mert van egy hatóköre, érvényességi tartománya minden bolygónak és fényszögnek. Például egy Nap-Merkur együttállást bízvást figyelembe lehet venni, ha a két égitest egymástól 6-7 fok távolságra van, mert ennél sokkal nagyobb a hatóköre mindkettőnek és az együttállásnak is. Ahogyan haladunk a Naptól kifelé, úgy csökken a bolygók hatóköre, s ahogy csökken a fényszögek ereje, attól függően is kisebb lesz az a bizonyos hatókör – szakszóval: orbisz. A különböző asztrológiai iskolák különböző távolságokkal számolnak, nem egységes a hatókörök rendszere.

2012.08.22.

7.

A jegyek rendszere

Áttekintettük nagy vonalakban egy horoszkóp négy elengedhetetlen alapelemét (jegyek, házak, bolygók és fényszögek). Most visszatérünk az elsőre, a jegyekre és kicsit bővebben is megismerkedünk velük. Na nem egyenként, hanem megismerünk egy nagyon szép, zárt rendszert, amelynek a neve is ennek a blokknak a címadója: a jegyek rendszere. Öt olyan kategóriáról van szó ugyanis, amelyek egyenlő számú csoportokra osztják a 12 jegyet, mindig más és más típust vonva össze. Minden halmaznak vannak markáns közös vonásai, s tulajdonképpen ezekből tevődnek majd össze az egyes típusok jellemzői. Jobban meg lehet érteni a jegyek motivációit, magatartásmódját, ha alaposabban megismerjük az alap-kategóriáinkat.

Az öt kategória:

 1. Elemi felosztás (tűz-föld-levegő-víz)
 2. Minőségi felosztás (kardinális-fix-labil)
 3. Töltés szerinti felosztás (pozitív-negatív)
 4. Emocionalitási felosztás (emocionális-racionális)
 5. Évszakok szerinti felosztás (tavasz-nyár-ősz-tél)

Van még két olyan csoportosításunk is, amelyek nem egyenlő részekre osztják a zodiákust, sőt ebből a második még csak nem is a 12 jegyre vonatkozik, csupán háromra. (Állati-ember jegyek és kettős jegyek). Ezekre majd a jegyek rendszere részletes ismertetése után visszatérünk.

2012.09.05.

8.

A jegyek rendszere – elemi felosztás

Az előző héten beszéltünk arról, hogy 5 kategóriával jellemezzük a 12 jegyet. Az első és egyúttal igen közismert kategória az elemi felosztás. Nevezik még alaptöltés vagy elemi töltés szerinti felosztásnak is, de ez keverhető a harmadik nagy csoportosítással, a töltés szerintivel. Az ősminőség megjelölés pedig a második, minőségi kategóriával. Így a magam részéről mindig elemi felosztásként vagy elemi kategóriaként emlegetem.

Az ókori filozófiai értelemben vett, tűz-föld-levegő-víz 4 „eleméről” van szó, amelyre az európai jellegű kultúrkörben építkezünk. Indiában például ugyancsak négy elemmel számolnak, de van egy ötödik, kiegészítő is: az éter. Kínában pedig eleve öt kategóriát vesznek figyelembe, melyek teljesen nem is hozhatók fedésbe a miénkkel (tűz, föld, fém, fa, víz).

A négy elem jellemzői többé-kevésbé (a víz a legkevésbé) analógiába hozhatók a legközismertebb pszichológiai, még az ókorból származó, hippokratészi tipológiával, amely abból indul ki, hogy milyen testnedv domináns az egyes típusoknál. Így a kolerikus (sárga epe – chole) a tűzzel, melankolikus (fekete epe – melaina chole) a földdel, szangvinikus (vér – sanguis) a levegővel és a flegmatikus (nyálka – phlegma) a vízzel hozható szinkronba.

Az egy-egy kategóriához tartozó jegyeknek feltűnően hasonló az alaphabitusa, magatartásmódja. Annyira, hogy sokszor össze is keverhető. Ahogyan haladunk majd előre a kategóriák megismerésében, úgy fogjuk látni mégis a különbségeket az azonosságok mellett.

TŰZ JEGYEK

Kos, Oroszlán, Nyilas

Kulcsszavak: heves, élénk, ösztönös

S mi is jellemzi őket együttesen? Gyors lelkesedés, lobbanékonyság, heves, erős indulatok – nem nagy kitartás mellett (kivétel az Oroszlán amely egyúttal fix jegy is – ahogyan majd látni fogjuk ezt a következő, minőségi kategóriánál). Égés, lobogás. Törekvés, becsvágy. Vezetés, példamutatás. Hiúság. Örökös aktivitás – persze más és más téren és dinamikával. A Kosnál bármiben és a személyes részvétel erejével, az Oroszlán bemutatja mit hogyan kell tenni, majd áttér az irányításra és a Nyilasnál lehet elmondani fél-komolyan, hogy „fogjuk meg és vigyétek”. Fizikai erő, energia-összpontosítás, sport, versengés. Kevésbé anyagiasak, ami nem azt jelenti, hogy ne szeretnének jól, sőt: nagyon jól élni (a két luxus-jegy történetesen az Oroszlán és a Nyilas), hanem azt, hogy nem az anyagiság, és a racionális megfontolások elsődlegesek számukra. Ösztön-lények.

A legjobban úgy értjük meg az elemek tulajdonságait, ha a valódi elemre – ez esetben a tűzre gondolunk: ez ég, éget, elhamvaszt, elborzaszt, pusztít – megbűvöl, meleget ad, tisztít, és a merő tűzből álló Nap nélkül nincs élet.

A többi elemmel milyen viszonyban van a tűz? A földet kiégeti, terméketlenné teszi, a föld pedig fojtja a tüzet. A vízzel összeeresztve mindenekelőtt nagy gőzt képzeljünk el, aztán attól függően, melyik a több, erősebb vagy elpárolog a víz vagy eloltja a tüzet. Amely elemmel jóban van, az a levegő, hiszen ez táplálja a tüzet, a levegőt pedig nem zavarja, inkább elbűvöli a tűz, sőt: „értelmet ad” mozgásának, amikor elhordja a füstöt.

FÖLD JEGYEK

Bika, Szűz, Bak

Kulcsszavak: gyakorlati, óvatos, higgadt, alapos.

A sok föld elemű bolygót tartalmazó horoszkóp tulajdonosa átgondolt, higgadt, kényelmes és nagyon óvatos – szemben a tüzesekkel. Félénk, gátlásos (a Szűz és Bak különösen). Természet- föld- anyagszeretet és érzék jellemzi. Érték-központúság, anyagiasság. Kis kitérőt teszünk anyagiasság ügyben itt: egyáltalán nem csak és nem alapvetően azt értjük anyagiságon, anyagiasságon, hogy pénz-központú. Az is kötődik az anyaghoz, akinek mindenhez kézzelfogható bizonyíték kell, aki a racionális szempontokat tartja szem előtt minden mást megelőzve. A fő kérdése: „van-e értelme” – megindokolható-e észokokkal, józan nézőpontból. A föld elemnek hobbija is az anyaggal foglalkozás (Bika: művészi érzék, Szűz gyűjtés, Bak építés) Ami nem kézzelfogható, mérhető, gyanakvással szemléli, esetleg elveti. Szereti végigcsinálni amit elkezdett, szépen lassan, alaposan. Nehezen meggyőzhető, amiben ugyancsak megvannak azért a variációk. A Bak első benne, a Bika bizonyos területeken meglepő rugalmasságot tud tanúsítani (majd látjuk ezt az utolsó, évszakok szerinti kategóriánknál), s a Szűz csak látszólag meggyőzhetetlen, valójában csak tájékozódni akar előbb alaposan, aztán pedig simán konszenzusra jut (amint a következő, minőségi kategóriánknál kiderül, hiszen aszerint labil jegy, akik könnyen meggyőzhetők).

A valódi elem jellemzői szerint: a föld mint nehéz anyag fullasztó, sivár, unalmas, ugyanakkor a másik oldalát nézve: termékeny, gyönyörű úgy geológiai formáit mint a belőle táplálkozó természetet tekintve, alapvető létszükségletet elégít ki (mint egyébként mind a négy elem), és minden látszat ellenére őserejénél fogva hatalmas megújuló ereje van.

Viszonya a többi elemhez: a tűzzel már láttuk, a levegővel sincs túl jó viszonyban (habár az oxigénre a földnek is szüksége van), mert szárítja, széthordja, nem tudnak egymással mit kezdeni, tekintve, hogy a levegőt meg megköti a föld, amitől az lesz frusztrált. A víz az az elem, amellyel kölcsönösen tudnak egymásnak valami jót nyújtani: a víz megtermékenyíti, táplálja a földet, a föld pedig alapként, „edényként” szolgál a víznek (amint majd annál az elemnél látni fogjuk ennek szükségességét).

LEVEGŐ JEGYEK

Ikrek, Mérleg, Vízöntő

Kulcsszavak: intellektuális, kapcsolatteremtő, mozgékony

Az oxigén a közvetítő közeg – és ezt képviselik a levegősök, tudniillik az általános közvetítést. Szellemi töltésűek, mindenütt ott vannak, ahol valami ilyesmi történik, mindenről tudnak és mindenről tájékoztatnak másokat. Anyagtól függetlenek, ami őket inkább érdekli az olvasás, tanulás, eszmecsere, egyszóval informálódás, közvetítés. Mozgékonyak, fiatalosak, s nem tudnak megöregedni, legalábbis szellemileg. Alkalmazkodó-képesek – a kapcsolatteremtéshez szükségük van erre. Sokoldalúak a közvetítő szerep miatt, épp ezért szétaprózódnak, felületesek. (a Vízöntő a legkevésbé, mert egyúttal fix jegy is.) Illékonyak. Kevésbé megbízhatók, a kötelességtudás és pontosság nem tartozik erényeik közé. Jellemző viszont az idegesség, ingerlékenység, röviden: hisztisek. (A Vízöntőre mondjuk, hogy nagy probléma-tupírozó, de a másik kettő is tudja ezt.) A mély érzelmekkel nem nagyon tudnak mit kezdeni, zavarba jönnek tőlük (a Mérleg is!!). Az ész, a ráció a kapcsolataikban is domináns.

A valódi levegő elem analógiájaként: illékony, megfoghatatlan, brutális erejét jól szemléltethetjük a szél, vihar, orkán, tornádó, ciklon jelenségeivel. Pozitív megjelenési formájában viszont gondolhatunk a hűsítő fuvallatra, a szennyezést kisöprő tisztító szélre, arra, hogy a víz alkotóeleme és persze oxigén nélkül éppúgy nincs élet, mint bármelyik másik elem nélkül.

A többi elemmel való viszonyában figyelembe kell venni, hogy intellektuális hidat képeznek a többi ember között. Tekintve, hogy az oxigén mindegyik elemben benne van vagy szükséges hozzá (tűz), éppúgy szükség van egy közösségben is a megfelelő arányú levegőre ahhoz, hogy működőképes legyen. Képzeljünk el csak egy olyan társaságot, ahol csupa tűz dominanciájú ember van. A versengéstől, csendes vagy zajos hatalmi- pozícióharctól szóba nem jöhet valami közös megegyezés, konszenzus. A föld eleműek jól elrágódnak egy-egy kérdésen, mindig újabb és újabb megfontolandó szempontok mentén és nem tudnak tovább lépni. A víz elem elmeditál mindenféléken, anélkül, hogy akár megosztaná a többiekkel, milyen mélységekben járkált (nem is nagyon tudja verbalizálni) és szintén nem jut egyről a kettőre. A vegyes felállást is el lehet képzelni eszerint, attól függően persze, hogy miből van a legtöbb. Nos, el kell helyezni megfelelő számú levegős érdekeltségű embert adott társaságba, ők megtalálják, kihez hogyan kell fordulni, mit kell mondani, lefordítják egyik nyelvezetét a másikéra és olyan javaslatokat tesznek, amelyeket netán el is tudnak fogadni a többiek.

Mindez nem jelenti azt, hogy a levegősök jó viszonyban lennének a földdel, vagy a vízzel. Az oxigént fizikailag a föld is megköti, de az semmi ahhoz képest, amit a „hákettőó” tesz vele, a kémiai kötéssel. A víz pedig ugyanannyira borzong a levegőtől, hiszen nyugodt tükrét még egy enyhe szellő is megtöri, kedélyét felborzolja és ha több a levegő mint a víz, egyszerűen elpárologtatja. A tűzzel van igazán jó viszonyban – amint azt már láttuk.

VÍZ JEGYEK

Rák, Skorpió, Halak

Kulcsszavak: emocionális, labilis, szenzitív (szenzitív = érzékeny, fogékony, a külvilág eseményeire fokozottan reagáló, érzékeny idegrendszerű)

A sok vizes bolygót tartalmazó horoszkóp tulajdonosa – legyen bármilyen Nap-jegye vagy Ascendense – akkor érzi jól magát, ha biztonságban van. Ahogyan a külvilágot visszatükröző vízfelület is akkor tudja megőrizni ezt a jellegét, ha tökéletes nyugalomban van, úgy a víz elem is szeretné ezt az állapotot minél tovább megőrizni. Persze ilyesmiben rettentő ritkán van része, hiszen még egy lágy szellő is (lásd a levegő elemnél) nyomban széttöri a tükröt. A másik alapfeltétele annak, hogy ezt a tükröződést (ami a legfontosabb harmonikus kapcsolódása a külvilággal!!) megvalósítsa, az, hogy szükséges valamilyen tartály, edény, talapzat ahhoz, hogy egyáltalán a víz megmaradjon. Ez a természetes vizeknél a patak- folyómeder, vagy az óceán kontinentális talapzata (a föld). A mesterségesen tárolt vizeknél pedig konkrétan valami edény, tartály, amely ép és nem szivárog vagy folyik ki belőle a víz. Ha mindezt emberre vetítjük, akkor persze az érzelmi biztonságra kell gondolni: az érzelmi háttér, rendszerint egy másik ember az az „edény”, amely segít megőrizni eredeti mivoltát. Ha ez nincs, akkor elszivárog, elmocsarasodik, semmivé válik, rosszabb esetben pedig pusztító erejével szétrombolja azt is, ami az útjába kerül.

A víz elem tehát érzékeny, bizonytalan, határozatlan. (Még az oly karakteresnek látszó Skropió is!!! A határozottságot már csak akkor mutatja, amikor hosszú bizonytalankodás után elszánja magát. A vívódásait pedig nem láthatja a külvilág.) Hullámzó a kedélyállapota. Könnyen sebezhető, de fel is tud dühödni, viszont rosszul érzi magát olyan környezetben, ahol veszekednek, vagy nyugtalan emberek között. Messziről megérzi a nyugtalanságot és ha teheti, inkább kivonja magát onnan. Társ- illetve közegcentrikus, ezért toleráns a társválasztásban – csakis az érzelmek és biztonsági igény dominálnak döntésében.

Mélyek az érzelmei, erős kötődést, szeretetet tud tanúsítani. Megbántottságában viszont kőkeményre fagy (a Skorpió, és a Rák hosszabb, a Halak – mint egyúttal labil jegy is – rövidebb ideig).

Fontos a víz elemnél felemlíteni a fogékonyságot a misztikum, mélységek, vallás és művészetek iránt, s azt, hogy az intuíciónak nem egyetlen, de egyik legfontosabb hordozója. Rendkívüli ráérzései vannak, ha tud bennük bízni, ha nem.

Kevésbé küzdőképes (kivéve a fix Skorpiót). A konfliktusokra adott első reakciója (beleértve a kihívásokra harcosan kiálló Skorpiót is!!) a menekülési reflex. Ha megteheti, akkor inkább kivonja magát a nemszeretem helyzetből. A menekülésnek több útja- módja van: kezdve a másikra való kivetítéstől a pótcselekvésbe menekülés klasszikus formájáig: alkohol, drog, játékszenvedély, evési szenvedély, s így tovább.

A valódi elemmel vont analógiákból: a víz felold, magába rejt. Nyugalma csalóka lehet, áramlatok, buzgárok dolgoznak a mélyén, amelyről nem tudni, mit is rejt. Sokszor magának a víz elemű embernek sincs fogalma róla. A begőzölés, árvíz, szökőár hatalmas és pusztító ereje közismert. Ezzel szemben a víz a növekedést segíti, hűsít- üdít, elringat, megadja a testetlenség és eggyéválás, az ősbiztonság (anyaméh, magzatvíz) képzetét, illúzióját.

A többi elemmel való viszonyára az előző háromnál már kitértünk.

2012.09.12.

9.

A jegyek rendszere – minőségi felosztás

A jegyek rendszerének nevezzük azt az öt kategóriát, amellyel jellemezhetjük a típusokat különböző, egyenlő arányú csoportosításban. (Elemi, minőségi, töltés szerinti, emocionalitási és évszakok szerinti.) Az előző alkalommal az elemi kategóriát beszéltük meg. Most a második legfontosabbra, a minőségire kerül sor.

Ez a felosztás háromszor négyes csoportokra osztja a 12 jegyet, minden csoportba egy-egy elemet vonva be.

KARDINÁLIS (fő) jegyek

körébe tartozik a tüzes Kos, vizes Rák, levegős Mérleg és a föld Bak.

Kulcsszava: az akarat.

A kardinális szó jelentése az, hogy alapvető, sarkalatos, ebből induljunk ki, bár ez a legnehezebben megragadható, legnehezebben leírható minőség.

A négy kardinális jegy a tavaszi-őszi napéjegyenlőség (Kos és Mérleg) valamint a nyári-téli napforduló idejétől indul (Rák-Bak), az év egy-egy negyedének a kezdetei, ők tagolják az időt. Meghatározó, fordulópontot jelentő tartalom tehát mindegyikben van. Ezek a jegyek kezdeményezők a saját életterületükön és ebben óriási, ellenállhatatlan aktivitást mutatnak. Mit értünk ezen, hogy saját életterület? A Kos az önérvényesítés, vezetés, élre törés; a Rák az otthon, család, haza; a Mérleg a szervezés, nyilvánosság, társkapcsolat; a Bak pedig a hivatás, karrier, jövő, politika területén kell, hogy a saját elképzeléseit, akaratát érvényesítse és nem tudják magukat másnak alárendelni ezekben a témákban. Másban igen, a többi motívum korántsem érdeklő őket oly mértékben, mint az a bizonyos saját életterület. Abban viszont konokul konzekvensek.

Hatalmas erő-összpontosításra képesek. Aktuális céljaik elérése érdekében lerohanó stílusban, nagy kezdeti lendülettel látnak neki a tevékenységnek. Ha a kitartás kevesebb mint az induláshoz bevitt energia, akkor viszont kifullad a lendület és feladják a célt. Kivéve a Bakot, hiszen ez a jegy egyúttal föld elemű is és arról már tudjuk, hogy végigcsinálják amit elkezdtek. A Kosnál elég látványos a szalmaláng ellobbanása, a Mérleg is gyorsan vált, a Rák szintén próbálkozik kissé tovább, hiszen a víz természetével is összefér, hogy ha akadállyal találkozik, megtalálja másfelé az utat. De a kardinalitás miatt elég hamar elfelejti, merre és miért is akart folydogálni. Miután a funkciójuk éppen a kezdeményezés, a kezdet, a kezdősebesség biztosítása, ezért nem kell csodálkozni rajta, ha annak megfelelvén, más feladat után néznek.

A kardinálisoknál a betegségek is nagy hévvel, hirtelen keletkeznek, ugyanolyan gyors elmúlással.

FIX (szilárd, stabil) jegyek.

a föld Bika, tüzes Oroszlán, vizes Skropió és levegős Vízöntő a négy fix minőségű jegy.

Kulcsszavuk a stabilitás

Klasszikus megközelítésben, úgy a pogány, mint a keresztény mitológiában a világ támasztó sarokkövei a fix jegyek. (Többek között a négy evangelistát is analógiába hozzák a fix jegyekkel: Bika – Lukács, Oroszlán – Márk, Skorpió – János, Vízöntő – Máté. A templomokban négyzetes elrendezésben ugyancsak megjelenik a bika, oroszlánábrázolás, a Skorpió szimbólumállataként a sas és az ifjú, vagy angyal – a Vízöntő attribútuma.) A Nagy Napciklus elméletében a kozmikus tengelyt a fix jegyek képezik. (Lásd többek közt Baktay: A csillagfejtés könyvének egyik utolsó fejezetét.)

Szilárdság, állandóság, biztonságra törekvés jellemzi ezt a négy jegyet, amely vonásokat természetesen ők is a saját életterületükben mutatják fel. A Bikánál ez az anyagi világ és őstudás; az Oroszlánnál a központi szerep, irányítás; a Skorpiónál, dualitásának megfelelően kettős, az akarat és érzelmi motívumok, kötődés; a Vízöntőnél pedig a szellem és az elvek világa. Itt is különbséget kell tennünk azonban legalább a Vízöntőnél, mivel erre a típusra egyúttal a váratlan, 180 fokos fordulatok is jellemzőek, ami nem fér össze az állandósággal és biztonsággal. Mint levegős jegy, a Vízöntő is illékony. Az elveihez (és saját törvényeihez) viszont oly mértékben ragaszkodik, mint bármelyik fix tud általában.

Egyenletes fejlődés, növekedés jellemzi a fix jegyeket. Megbízhatók, kitartók és nem fulladnak ki, be tudják osztani energiájukat és végigcsinálják amihez hozzákezdenek. Bár igen nehezen kezdenek hozzá teendőikhez, nehezen indulnak el vagy be. Nyugalomra törekszenek, sőt némelykor kifejezetten lusták.

A fixekre jellemző a makacsság, meggyőzhetetlenség, ezért az alkalmazkodással bizony vannak problémáik.

Nehezebben tanul, mint akár a kardinálisok, akár a labilok, viszont nem felejti el.

Szeret mindent megőrizni, hiszen ez is a stabilitáshoz tartozik. A sérelmeket is megőrzi, de a szenvedélybetegséget, betegséget, kilókat is. Nehezen betegszik meg, mert masszív a szervezete, de aztán ahhoz is ragaszkodik.

LABIL (változó) jegyek

A levegős Ikrek; föld Szűz; tüzes Nyilas és a vizes Halak tartoznak ide.

Kulcsszó: az alkalmazkodás

A kardinálisok konkságával, a fixek meggyőzhetetlenségével szemben a labilok könnyen meggyőzhetők. A különbség persze itt is megvan bizonyos dolgokban: a Szűz látszólag nem ilyen. Mint föld elem, aki alaposan körbejár egy kérdést, jó sokat beszél és beszéltet előbb, de a végén csak azt mondja, hogy „na jól van, legyen ahogy gondolod”. Az Ikreknél is tapasztalható néha egy kis kedélyes vita, csak a trenírozás kedvéért, de aztán ő is rádhagy mindent.

Nyugtalanság, változékonyság jellemzi e jegyeket, hiszen mozgékonyságuk folytán mindig új élményekkel kell találkozniuk. A mozgékonyság szellemi és fizikai értelemben egyaránt érvényes, bár ez is különbségekkel: az Ikrek, Szűz, Halak nem kifejezetten sportos alkat, de a Szűz például szereti a természetjárást, a sétát, a könnyebb mozgásos tevékenységet. Az Ikrek, Halak nem tud egyhelyben megmaradni. A Nyilas pedig – úgy is, mint a fiolozófia jegye – az „ép testben ép lélek” szellemében legalább elvben, de lehetőleg a gyakorlatban is preferál valamilyen testmozgást – valószínűleg mindig másmilyent, de csinálja.

Ami pedig a szellemi mozgékonyságot illeti: a labilok a haladás hívei, az újdonságok elbűvölik őket. Sokoldalúak, ezért felszínesek is, hiszen ha mindenben elmélyednének, semmire sem maradna idejük és annyi érdekes dolog van a világban.

Jó a nyelvérzékük – ez alól fura módon kivétel a Nyilas, akinél a külföld iránti olthatatlan vonzalmat is számon tartjuk. Nagyon jó a kommunikációs készségük. A Halak mint vizes jegy ugyan verbálisan kevésbé brillíroz (szemben a másik hárommal!), viszont a metakommunikációba, a dekódolásban verhetetlen.

Fontos jellemzője a labil jegyeknek, hogy szolgálatot látnak el saját életterületükön, ami az Ikreknél a kommunikáció, közvetítés; a Szűznél maga a szolgálat, hiszen ennek a jegye; a Nyilas a filozófiát, az összefoglaló gondolkodást és ezen keresztül áramló információt adja, továbbá segítőkészsége révén látja el a szolgálatot; a Halak pedig köztudottan a teljes önátadás, empátiájával, együttérzésével nyújt segítséget másoknak.

Az elmondottakból logikusan következik, hogy a labil jegyeknek a kitartással, megbízhatósággal komoly problémáik vannak, illetve velük szemben támaszt környezetük olyan elvárásrendszert, amelynek nem biztos hogy meg tudnak felelni. Láthattuk, hogy mindegyik minőségnél megvan jellemzőik fontos funkciója, ami a nagy egész harmóniájához szükséges. A labiloknak pontosan az az erénye, amit hibájuknak hajlamos felróni a sok kardinális és fix. A rugalmasság, hajlékonyság szükséges a közvetítéshez és szolgálathoz egyaránt. Ahhoz pedig például, hogy a közvetítésnek meg tudjon felelni a labil alkatú ember, az szükséges, hogy annyira betekintsen dolgokba, hogy interpretálni tudja mibenlétét, aztán nyugodtan elfelejtheti és másik információ után nézhet. Ha mindenben elmélyedne és mindent tárolna és minden mellett kitartana, nem tudná ellátni küldetését.

 

2012.09.19.

10.

A jegyek rendszere – töltés szerinti felosztás

Az öt, zárt rendszerű (a jegyeket azonos számú csoportokba soroló) kategóriánkból áttekintettük eddig az első kettőt: az elemi és minőségi felosztást – lásd a 7-8-9. részt.

Most a harmadikkal ismerkedünk meg, amely két hatos halmazba: a pozitív és negatív töltésű jegyekbe sorolja a 12 típust.

Természetesen ez a pozitív-negatív nem minősítés, nem azt jelenti, hogy a pozitív jegyek nagyon jók, a negatívak pedig jaj de rosszak. A világhoz való hozzáállásra utal, arra, hogy kiáradó vagy befogadó jellegű-e adott típus illetve személy. A pszichológiai kategóriák közül analógiába szoktuk hozni az extravertált (pozitív) és introvertált (negatív) alkattal. A másik közhasználatú megközelítést a magam részéről enyhén(?) elavultnak találom, s csak a rend kedvéért említem meg: a férfias (pozitív) és nőies (negatív) jelzőket.

Nézzük meg tehát alaposabban, hogyan is jellemezhetjük töltés szerint a jegyeket?

POZITÍV  töltésű jegyek

Minden második; minden páratlan; az elemi felosztásból összevonva pedig a tűz és a levegő elemű jegyek

Kulcsszavak: Önkifejező, aktív, indító.

A pozitív töltésű emberek nyitottak a külvilágra, azzal kapcsolódni kívánnak, sőt: hatni rá. Minél többfelé és minél többet, annál jobb. Irányítók vagy kezdeményezők, aktívak. Döntéseikben viszonylag gyorsak. Többet képesek mutatni magukból, mint amennyi valójában bennük van, kissé felszínesek.

NEGATÍV  jegyek

Minden második, méghozzá minden páros; a föld és a víz elemű jegyek

Kulcsszavak: befogadó, passzív

A negatív töltésűek inkább a szemlélődést választják, semmint a kezdeményezést, másokra való ráhatást. Ha mégis érvényesítik csendben ám határozottan akaratukat, annak a célja elsődlegesen az, hogy meggyőződésük szerint az ő elképzelésük helyes, s nem a világ formálásának szándéka. (a Skorpió és a Bak vezet ebben, de a Bikánál is megvannak a nyomai.) Döntéseik előtt sokat töprengenek (föld eleműek) vagy meditálnak, vívódnak (víz). A mélységekre fogékonyak, olyan dolgokat is képesek észrevenni, amit a pozitívak a nagy tevékenységi lázban nem látnak meg. A lelki hatásokra érzékenyebbek a másik kategóriánál, elsősorban a víz eleműek, de a földiesek is, legalábbis a saját lelküket illetően.

Az azonos töltésű jegyek között van egy eredendő harmónia, míg a szomszédos jegyeknél – a töltés különbsége miatt is – az ellentmondások, ellentétek tömkelege a jellemző.

ÁLTALÁBAN

A töltés szerinti kategóriának cseppet sem csupán abból a szempontból van jelentősége (ahogyan egyébként a többi kategóriának sem), hogy egy-egy jegy melyik csoportba tartozik. Hanem amikor az egyéni horoszkóp teljes bolygóállását nézzük, akkor is nagy hangsúlyt helyezünk a felosztásokra, hiszen igen jól orientálnak abban: mennyire van összhangban vagy tér el egy-egy ember alap-típusa és a konkrét konstellációja. Például: ha valakinek van egy vizes, labil és negatív Halak-Napja és legyen hozzá egy föld, fix, negatív Bika Ascendense (ami már önmagában is sok érdekes következtetésre ad alkalmat), viszont tegyük fel, hogy a 10 égitestből 7-8 pozitív jegyekben tartózkodott a születésekor, máris módosítanunk kell azon értelmezésünket, hogy mennyire introverált alkat. Leegyszerűsítve: igencsak szeretne az lenni, s mégis: saját belső késztetései nem hagyják ezt. Amikor pedig sérül a külvilággal való kapcsolódásai során, mindig visszavonul és fogadalmat tesz, hogy soha többé nem kezdeményez sehol semmit. Majd persze ismét jön – belülről vagy kívülről – az inger s így tovább.

Arra is orientál pusztán egy ilyen vizsgálódás is – ami pedig még igen messze van a horoszkópelemzés finom és gazdag részleteitől – hogy akár saját magunkban, akár másokban fogadjuk el az adottságokat és ne biztassunk ezerrel egy zömmel negatív töltésű alkatot a cselekvő kezdeményezésre, a pozitívakat meg arra, hogy maradjanak már nyugton.

Minden összetevőnknek megvan a nagy egész szempontjából a mással nem pótolható funkciója – akár kényelmes ez számunkra, akár nem – és ezzel vagyunk tökéletlenségünkben is tökéletesek.

2012.09.26.

11.

A jegyek rendszere – emocionalitási felosztás

Az öt, zárt rendszerű (a jegyeket azonos számú csoportokba soroló) kategóriánkból áttekintettük eddig az első hármat: az elemi, minőségi és töltés szerinti felosztást – lásd a 7-8-9. és 10. részt.

EMOCIONÁLIS jegyek

Kulcsszó: a szív

A tűz és víz jegyek tartoznak az emocionális halmazba, tehát: Kos, Oroszlán, Nyilas és Rák, Skorpió, Halak. Látjuk, hogy megint olyan újabb kört tárgyalunk, ahol összetalálkoznak olyan típusok, akiket eddig nem tekintettünk egybetartozónak. Mégis – az egyetemes azonosságok jegyében – vannak olyan vonások, amelyek ezeknél az embereknél is megtalálhatók.

Az emocionális típust az érzelmei, ösztönei motiválják. Náluk a döntő szempont a szimpátia-antipátia, s nem mérlegelnek mást, mint azt, hogy éreznek-e valaki vagy valami iránt vonzást, vagy sem. Természetesen ebben is megvannak a különbségek. A Skorpió egyik alaptulajdonsága, hogy belső vívódásra hajlamos, így azt a „plusz munkát” amit erre kell fordítania nem takarítja meg akkor sem, ha oly erős vonzást érez. A többi vizesre is kiterjeszthető, hogy óvatosságuk miatt megpróbálják előbb kivédeni a kudarcokat, csalódásokat, emiatt nem ugranak bele azonnal például egy új kapcsolatba. Ha még tovább finomítunk, akkor a Halakat labilitása miatt kissé kiemeljük ebből a körből is.

A tűz dominanciájú embereknél a vonzás szinte azonnali lépésekre is sarkallja az érintettet, hiszen ez jól összefér a tűz elem megismert jellemzőivel.

Közös jellemzője az emocionálisoknak, hogy a kézzelfogható szempontok kevésbé játszanak döntéseikben szerepet. Természetesen ebben is van kivétel: az Oroszlán, mint egyúttal praktikus jegy, igenis gyakorlati megközelítésből is szemlél dolgokat, de korántsem olyan súllyal és precizitással, mint mondjuk egy Szűz. Az érzelmi befolyásoltság mindenképpen nagyobb, mint a józan megfontolások. Ha nagyon vágyik valamire, ennek a vágynak enged inkább.

RACIONÁLIS jegyek

Kulcsszó: az ész

A föld és levegő elemű jegyeket számítjuk ide. Vagyis: Bika, Szűz, Bak illetve Ikrek, Mérleg, Vízöntő.

A racionális beállítódású embereknek (ez arra is vonatkozik természetesen, ha sok az egyéni horoszkópban a racionális jegyekben álló bolygó) a vezérszempont az, hogy kézzelfogható, tételesen alátámasztható-e az a dolog, amit mérlegel. A szimpátia-antipátia természetesen az ilyen embereknél is megjelenik, de legalább megpróbálnak nem törődni vele, hanem azt a kérdést teszik fel, hogy mi értelme vagy milyen haszna van számukra a vizsgált dolognak. A megdönthetetlen tényekre szeretik/szeretnék alapozni döntéseiket. Megvan persze itt is a különbség a föld és levegő elemű racionálisok között. A földnél az érték-központúság a meghatározó, a levegőnél pedig a szellemi jellegű plusz (szellemi érték).

ÖSSZEHASONLÍTÁS

A kétféle hozzáállás összehasonlítására a legjobb példa a szerelmi kapcsolat. Az emocionálisoknál – mint láttuk, fel sem merül efféle kérdés, hogy mi értelme van, hanem ha megvan a megfelelő rezonancia, akkor hagyja, hogy az érzés vigye magával. A racionálisoknál is megvan persze a rezonancia, hiszen az emberi ösztön, a hormonok éppúgy működnek náluk is, mint az emocionálisoknál. Azonban párhuzamosan, vagy egyenesen háttérbe szorítva az ösztönös vonzalmat, nyomban feltesznek kérdéseket. A föld elemnél kifejezetten praktikus motívumok dominálnak: vannak-e közös célok, van-e a másiknak is biztos bázis a háta mögött, anyagi szempontjaik összeegyeztethetők-e? A levegősöknél a legnagyobb kérdés: tudnak-e kommunikálni egymással? Azután a közös érdeklődés, a viszonylagos vagy erős függetlenség biztosításának kérdései, s így tovább.

Az erős emocionális érdekeltségű embereknél a jobb agyfélteke viseli az irányító funkciót és még a teljesen racionális kérdésekben is döntő szerepet kap. Például Einstein horoszkópjában csaknem 70 %-ot képvisel az emocionális jegyben álló bolygók aránya, de lehetne számos példát sorolni a tudomány berkeiből, hiszen egy felfedezéshez nyilván kell az a plusz, ami túl van a racionálisan megismerhető tartományon. Ezt hívjuk intuíciónak. (Több más elem is utal intuícióra – mondom gyorsan, mielőtt bárki elkönyvelné, hogy ha kevés az emocionális elem valakinél, akkor szóba nem jöhet nála megérzés.) A lényeg tehát az, hogy az emocionálisok az érzelmek, érzések által vezérelt alkatok.

A racionális, bal agyféltekés beállítódásnál viszont gyakran előfordul olyan törekvés, hogy megpróbálja az érintett elnyomni érzéseit és arra haladni, amerre a józan megfontolások vezérlik. Az érzelmeket józan ésszel irányítani a fából vaskarika kategóriába tartozik, de az erősen racionális ember csak neki- nekifut mindig. Van, akinek sikerül is, de gyakran kénytelen megadni magát azoknak az intenzív ösztönös indíttatásoknak, amelyek ellenében mégiscsak alulmarad. (A karma tudattalanban munkáló kényszerítő elve érhető tetten ebben a jelenségben is.)

2012.10.03.

12.

A jegyek rendszere – évszakok szerinti felosztás

Az öt, zárt rendszerű (a jegyeket azonos számú csoportokba soroló) kategóriánkból áttekintettük már az első négyet: az elemi, minőségi töltés szerinti és emocionalitási felosztást – lásd a 7-től 11-ig tartó részeket.

Az utolsó, ötödik kategóriánk az évszakok szerinti, amely értelemszerűen négyszer hármas csoportokra bontja a 12 jegyet – amennyiben még figyelembe vehetünk négy évszakot (idősebbek emlékeznek rá, hogy volt ilyen). Nos, ez a kategorizálás most minden évszakba, alcsoportba egy-egy minőséget fog össze.

A sorrend adott, a Kostól (március 21.) indulunk és hármasával egy-egy évszakhoz számítjuk a jegyeket. Természeti, pontosabban: mezőgazdasági analógiával közelítjük meg a kérdést, ahogyan a születés-újjáéledés, majd érlelés után a betakarítás következik, míg végül a megpihenés, visszavonulás, összefoglalás és új ciklus előkészítése zárja le az évet.

TAVASZI JEGYEK

A kardinális Kos, fix Bika, labil Ikrek tartozik ide.

Kulcsszó: indítás

A magvetés, sarjadás, új növényi élet kezdete a tavasz. Az ehhez az évszakhoz tartozó jegyek könnyen indítanak, fiatalosak, nyitottak az új befogadására. Aktívak, élénkek és kezdeményezők. Mint mindig, itt is meg kell vizsgálni a kivételt vagy a látszólagos kivételt. A Bika mint föld elemű és fix minőségű, ráadásul negatív töltésű jegy hogyan is áll az élénkséggel és a kezdeményezéssel, hiszen azt láttunk, hogy a föld óvatos és lassú, a fix szintén és még halogat is. A föld jegyek közül a Bika a legkevésbé gyanakvó, és igenis vállalkozó szellemű, amennyiben olyan dolgokat kell kipróbálni, ami érdeklődési körébe vág. Például egy új receptet habozás nélkül vidáman kipróbál és ha nem sikerül hát nem sikerül, szívfájdalom nélkül kidobja és addig kísérletezik, amíg tökéletes nem lesz a késztermék.

NYÁRI JEGYEK

kardinális Rák, fix Oroszlán, labil Szűz

Kulcsszó: érlelés

A nyári jegyek dolga a növekedés, fejlődés elősegítése, ötletek továbbfejlesztése és megvalósítása. Két negatív jegy is esik ebbe a körbe (Rák, Szűz), s bár tőlük sem áll távol a kreativitás ) különösen a Ráktól, hiszen fantáziadús vizes jegy), de mégis a pozitív Oroszlán a legtalálékonyabb, leg-innovatívabb még ha kényelmes is. Nagy tevékenységi vágy jellemzi a nyáriakat, jóllehet a Ráknál ez nem annyira látványos, de ha jobban megnézzük őt vagy belegondolunk: pontosan érzékelhető az, hogy még amikor ábrándozik, akkor sem nyugszik, hanem valamit mindig szorgoskodik. A fix, s így lassú Oroszlán ugyanakkor tűz elemű is, így hát az aktivitás éppúgy jellemzi, mint minden tüzest, csak a kissé lustább nyáridőnek megfelelően komótosabban, s megelégszik az ugartörés helyett az érleléssel.

ŐSZI JEGYEK

kardinális Mérleg, fix Skorpió, labil Nyilas

Kulcsszó: betakarítás

A legváltozatosabbak az őszi jegyek, úgy funkciójukban, mint abból a szempontból, mennyire lehet őket egységesíteni. A funkciójuk ugyanis többrétegű: összegzés – befogadás, raktározás, kiegyenlítés. Érdemes átgondolni: itt is két pozitív jegy szerepel, s akkor miért is beszélünk befogadásról? A Mérleg az egyik pozitív, de mint egyensúlyt kereső, kiegyenlítő jegy alkalmas erre. A Nyilas pedig labil természete révén, hiszen a labilok a szolgálat jegyei. A Mérleg a Zodiákus második felének első jegye, az első összegző-kiegyenlítő jellegű. A Skorpió: maga a befelé fordulás, megőrzés, a Nyilas pedig filozófiai hajlamai révén az összegző gondolkodás.

TÉLI JEGYEK

kardinális Bak, fix Vízöntő, labil Halak

Kulcsszó: visszavonulás

Még a XX. század első harmadában is jellemző volt az, hogy télen lelassult az élet, visszahúzódtak a mezőgazdasággal foglalkozó emberek (ha tanyán éltek, ha falvakban) és azzal foglalkoztak, hogy feldolgozták a betakarított alapanyagokat, kezelték a téli fogyasztásra és tavaszi vetésre eltett terményeket, megjavították az eszközöket, átgondolták a letelt gazdasági év eredményeit és buktatóit és gondolatban- cselekvőleg előkészítették a következő termelési ciklust. A téli jegyekre jellemző mindezekkel összefüggésben az elvonultság igénye, sőt: magány-igény. Önálló és távlati gondolkodás, alkotásvágy. Emellett bizonyos fáradtság, a fagy miatt egyfajta merevség is. A levegős Vízöntő egyúttal fix jegy is, aki az elveihez ragaszkodik körömszakadtáig, s ebben igen rugalmatlan, rigid. A Halak pedig bár labil jegy, de vizes is, s így a fagy még kevésbé áll tőle távol, hiszen negatív is.

ÖSSZEFOGLALVA:

A tavaszi és nyári jegyek közelebb állnak a természethez (az első 6 jegyről van szó, a következő részben utalok majd a jegyek sorrendjére is). A tények által befolyásolhatók. Kedélyük derűs, vidám, kifejezetten optimista beállítódásúak.

Az őszi és téli jegyek a szellemiség, kultúra által befolyásolhatók. Fontosak számukra az ideák és velük kapcsolatos aktivitás, hogy ne mondjuk: küzdelem. Visszafogottabb kedély jellemzi őket még a két levegős és egy tüzes jegyet is (Mérleg, Vízöntő és Nyilas). Valami rezignáltság érzékelhető rajtuk is. Az őszi jegyeknél nem annyira jellemző (bár a Skorpiónál elő- előfordul), de a télieknél annál inkább a depresszióra való hajlam, ismét csak függetlenül az elemi és minőségi kategóriáiktól.

2012.10.10.

13.

Összefoglalás és a jegyek egyéb csoportosításai

Áttekintettük az öt, zárt rendszerű (a jegyeket azonos számú csoportokba soroló) kategóriánkat. Miután megismerkedtünk tehát ezekkel a kategóriákkal, ismét hangsúlyozom, hogy az ember személyi összetételében gyakran látszik egy vagy két kategória túlsúlya, ami eleve informál minket arról, hogy akár a Nap, akár az Ascendens jegyéhez képest merre tolódnak a hangsúlyok. Ha például egy Bak Napú és Bika Ascendensű embernél a 10 égitestből 6 vizes jegyekben található, akkor nem mondhatjuk ki a verdiktet mi szerint egy röghöz kötött, csakis a tényekhez ragaszkodó, érzelmek által kevéssé érintett emberről lenne szó, hiszen a rengeteg víz elmossa folyton a szkepticizmust és minduntalan teret enged az érzelmi befolyásoknak. Az más kérdés, hogy komoly belső ellentmondást jelent az illető számára, akiben állandó vita folyik a kétféle (és még ki tudja hányféle) motiváció között. A legkönnyebb megállapítani egy képletben (horoszkópban), hogy a tíz égitest és a két legfontosabb házcsúcs, az Ascendens és az MC tengely (az utóbbiról később, a házaknál lesz majd szó, egyébként a függőleges tengely felső fele, az élet- és a horoszkóp tetőpontja, csúcsa) milyen kategóriához tartozó jegyben helyezkedik el, s hamar megállapíthatjuk, hogy van-e túlsúlyban ezek közül valami. Még azt is – mint az iménti példánál is láttuk – hogy vajon a hasonlóképpen fontos kiindulási alapokkal (Nap és Ascendens) ellentmondásba vagy harmóniába kerül-e. Egy stabil támpontot jelent tehát ahhoz, hogy a további, egyre finomabb részleteket értelmezzük a horoszkópból.

Nemcsak a tárgyalt 5 kategória létezik, hanem olyan csoportosításunk is van, amely nem a megismert zárt rendszeren belül mozog.

EMBERI ÉS ÁLLATI JEGYEK

A 12 jegyből 7 az úgynevezett állati csoporthoz tartozik – ezért Zodiákus, Állatöv az egyik neve a Nappályának. (A kínai asztrológiában pedig csakis állatok szerepelnek.) Ide, az állati jegyek közé tartoznak értelemszerűen a Kos, Bika, Rák, Oroszlán, Skorpió, Bak, Halak. A többit az ember-jegyekhez soroljuk, a Nyilassal együtt, aki ugyan félig ló, félig ember, de a felsőteste és az agya emberi, ezért egyértelműen ebbe a kategóriába tartozik.

Az állati jegyeknél nagyobb szerepet kapnak az ösztönök, az ember-jegyeknél pedig az ösztönöktől elvonatkoztatott (legalábbis elvonatkoztatni szándékolt) intellektuális irányítás. Vigyázat! Ne keverjük az emocionális-racionális kategóriánkkal, jóllehet az állati jegyekből 5, csaknem a teljes „létszám” emocionális, az imént is kiemelt Nyilas hiányzik. Van viszont két, egyébként a racionális kategóriába sorolt jegyből, méghozzá a föld elemű Bika és Bak személyében.

A fogalmi tisztázás céljából idézem A magyar nyelv értelmező szótárának (Akadémiai Kiadó, Budapest 1966 – a netes szótár által felül nem írható – ) megfelelő szócikkeit.

Ösztön  „…Embernek, állatnak az a veleszületett készsége, mely közvetlen indíték hatására az egyén, ill. a faj fenntartása érdekében a tudattól független, célszerű magatartásra sarkall, és amely az embernél az akarat s az értelem szabályozása alatt áll….”

Érzelem  „…Az ember tudatának, lelkivilágának az az állapota, tartalma, gyakran az értelemtől és az akarattól független olyan megnyilatkozása, amelynek forrása az emberekkel, tárgyakkal, a külső világ jelenségeivel szemben való szubjektív, egyéni jellegű állásfoglalás.”

KETTŐS JEGYEK

A Halak csillagkép fantáziarajza

Ez a kategória mindössze három jegyet tartalmaz, az Ikreket, Nyilast és Halakat. Az Ikrek azért kettős, mert az ikerpárt két személy teszi ki, a Halak azért, mert a csillagképben, amelyről elnevezték, a fantázia két halat látott, a Nyilas pedig két okból is: az imént is említett félig állat- félig ember volta miatt, valamint amiatt, mert nem is két, hanem négy lábbal áll a földön, ám a levegőbe lövöldöz a nyilaival. Úgy is szoktuk fogalmazni, hogy az ideákat lődözi. (Értsd: kiválóan boldogul a rögvaló talaján, miközben szívesen kalandozik holmi idealizált távolabbi jövőben vagy dimenzióban.)

A kettős jegyekre jellemző, hogy nem is tudnak egyféle dologgal foglalkozni egyidejűleg, hanem legalább kétfélével. Vagy több. A legjellemzőbb az Ikreknél: evés közben olvas, közben szól a rádió vagy megy a tv, szörföl egyet a neten és küld egypár SMS-t. Na és többé-kevésbé mindegyiket felfogja, vagy legalábbis annyit, amennyire szüksége van az információtovábbításhoz. Félretéve a féltréfát: két foglalkozás, vagy munkahely, két tanulmány, két sportág, két lakóhely, két kapcsolat, két filozófia és így tovább – ez jellemzi a kettős alkatot. Akkor érzi jól magát egy vérbeli kettős, amikor zajlik az élet és nem marad le semmiről. Természetesen az elmélyülés és megbízhatóság nem tartozik erényeik közé, bár a Nyilas nagyon igyekszik legalább a látszatot megőrizni, jobb esetben törekszik arra is, hogy minden szempontból feddhetetlen legyen, mert méltósága ezt követeli. Sőt. Mielőtt még az összes kettős jeggyel azonnal szakítana párja, aki ezt itt olvassa, sietek leszögezni, hogy az Ikrek és a Halak is keresi – a labilitás miatt – a támaszt, kapaszkodót, biztonságot és ennek érdekében képesek tartósan lehorgonyozni egy érzelmi kapcsolat mellett. Más területeken élik ki, vezetik le azt a belső ingert, ami a folytonos változásra, hullámzásra készteti őket.

A három kettős jegy egyúttal megfelel a labilok kategóriájának (Minőségi felosztás 9. rész), ám innen is hiányzik a Szűz. Mint föld elemű, ő általában egyféle dologra szeret/tud koncentrálni, mi több: frusztrált lesz, ha arra akarják rábírni, hogy egyidejűleg több dologgal foglalkozzék, hiszen akkor nem tud elég alapos lenni. Ettől függetlenül a tartós koncentráció – mint az összes labilnak – neki sem megy jól, de nem kap bele pihenés gyanánt egyikből a másik tevékenységbe, ahogyan azt a kettősök viszont megteszik.

AZ ÁLLATÖVI JEGYEK MINT A FEJLŐDÉS ÁLLOMÁSAI

Ez a címe Baktay Ervin: A csillagfejtés könyve című munkájában a IV. fejezet 7. részének. 134. oldal.) Egy gyönyörű sorban, filozófiai mélységű felfogásban ismerteti szerzőnk a 12 jegy jellemzőit és „fejlődési sorát” a Kos magára ébredésétől kezdve a Halak mindenségben feloldódásáig, egységbe visszatéréséig. A végén hangsúlyozza, hogy „…mindez nem annyit jelent, hogy akkor valamelyik következő jegy típusa szükségképpen magasabbrendű és fejlettebb is, mint a megelőzőkéi. Az átélés és tapasztalatgyűjtés fokozatainak köre ismételten sorrakerülhet az újraszületések sorában, a lélek a maga fejlettségének megfelelő fokozatban ismerkedik a léttel és vizsgázik, de a ciklus örök.” Érdemes mindenképpen elolvasni elejétől a végéig (156. oldalig), jobban megértjük az összes jegy jellemzőit minden – mentális- pszichés- spirituális; ösztön- és értelmi – szinten. (Az Ezotreikus könyvtárban online is hozzáférhető a mű.)

2012.10.17.

14.

Rejtett Ascendens

Nem minden asztrológiai iskola használja ezt a fogalmat, pedig nagyon fontos. Másképpen súlyponti jegynek is nevezzük azt a horoszkópelemet, amit tulajdonképpen az első három kategória segítségével számítunk ki és korántsem csak az eddig is kiemelt legfontosabb tényezőket – Nap-jegy, Ascendens jegye – vesszük figyelembe benne, hanem mind a 10 égitestet, továbbá az Ascendens és az MC tengelyt. (Az utóbbiról később, a házaknál lesz majd szó, egyébként a függőleges tengely felső fele, az élet- és a horoszkóp tetőpontja, csúcsa.)

A számítás a következőképp történik: az Ascendens, Nap, Hold és a Merkur 2-2 ponttal szerepel összesítésünkben, a többi elem (7 bolygó és az MC tengely) pedig 1-1 ponttal. Így összesen 16 ponttal fogunk kalkulálni. Vannak, akik figyelembe veszik a Holdcsomókat is, mi azonban nem, mert ezeknek egészen más a jelentősége és jellege, mint az égitesteknek (ahogyan azt ennek az internetes felületnek a törzsolvasói bizonyára nagyon jól tudják). Ugyancsak van eltérés abban is, hogy egyes iskolák az MC-t kihagyják.

Táblázatos formában célszerű megjeleníteni a két első, legfontosabb kategória szerinti felosztásban a bolygó- és tengelyállást, sajnos itt nem tudom így megjeleníteni, ezért kénytelen vagyok folyamatosan leírni. Aki azonban szeretné a továbbiakban is használni a módszert, jobb ha minél előbb megrajzolja és megszokja a táblázatot.

Példaként vegyünk egy közismert embert. Alfred Hitchcock 1899. augusztus 13-án 19 óra 45-20 óra között  született Londonban. Külön nem sorolom fel a bolygóit, hanem rögtön a megfelelő kategóriák szerint.

Tűz jegyben: Nap, Vénusz (Oroszlán), Uránusz, Szaturnusz, MC (Nyilas)            6 pont

Föld jegyben (Szűz) csak a Merkur                                                                     2 pont

Levegő jegyben Mars (Mérleg), Plútó, Neptun (Ikrek)                                        3 pont

Víz jegyben Jupiter, Hold (Skorpió), Ascendens (Halak)                                     5 pont

Összesen                                                                                                          16 pont

Nézzük meg most aszerint, hogy milyen minőségű jegyekben vannak egyúttal az imént felsorolt elemek:

Kardinális: Mars (Mérleg)                                                                                   1 pont

Fix: Nap, Vénusz (Oroszlán); Jupiter, Hold (Skorpió)                                          6 pont

Labil: Uránusz, Szaturnusz, MC (Nyilas) Merkur (Szűz);

Plútó, Neptun (Ikrek); Ascendens (Halak)                                               9 pont

Összesen                                                                                                          16 pont

Látjuk, hogy a legmagasabb pontérték egyik kategóriában, az elemiben a tűz jegyeknél – 6 pont; a másikban a minőségi felosztásban pedig a labil jegyeknél – 9 pont – jött ki. Az az egyetlen jegy pedig, amelyre ez a két kategória együttesen jellemző, az a Nyilas. Hitchcock rejtett Ascendense következésképpen Nyilas.

A rejtett Ascendens jelentőségére illetve jelentésére a legegyszerűbb azzal rávilágítani, hogy az emberek többségénél, mintegy 60 %-nál a rejtett Ascendens megegyezik vagy a Nap szerinti, vagy az Ascendens szerinti jeggyel. Ebben az esetben vagy az egyiket, vagy a másikat erősíti és az értelmezésben egy kisebb támpontot jelent, s különösebben nem szükséges vele foglalkozni. A többi embernél viszont – körülbelül 40 %-ban egy harmadik jegyre jön ki és itt látszik igazán, mennyire meghatározó. Ugyanis nem „kétféleképpen” – a Nap és Ascendens jegye szerint fog megmutatkozni az érintett szülött beállítódása, reakciómódja, mentális- pszichés képességei, ereje, s így tovább, hanem háromféleképpen: hol a Nap-jegy, hol az Ascendens, s hol a rejtett Ascendens szerint. Persze ez egy sematikus értelmezés és nem meghatározott szabályszerűség szerint váltakozik a háromféle mód, hanem attól függően, mikor melyik kerül dominanciába valamilyen okból. (Arról nem beszélve, hogy még az itt említetteken kívül számos egyéb horoszkópelemet is figyelembe kell venni.)

Amikor a Nap és Ascendens jegyétől eltérő lesz a rejtett Ascendens, az is színesíti a személyiséget, egyúttal kicsit bonyolítja is. Önmaga számára is kihívást, plusz feladatot jelent, hogy kövesse egyik motivációját a másikkal, amelyek sokszor ellentmondanak egymásnak, s képzeljük el a környezetét, amely még kevésbé tudja követni: mikor melyik „én” kerül felszínre. Nagyon jó viszont, ha ezzel is tisztába kerül az érintett, mert legalább önmagához jobban tud viszonyulni.

Vannak helyzetek, amikor „holtverseny” alakul ki, például azonos pontértékben szerepel a tűz és víz elem a rejtett Ascendens számításánál. Ilyenkor fordulunk segítségül a töltés szerinti felosztásunkhoz. Amennyiben ugyanis a pozitív töltésű össz-pontérték magasabb, akkor a tűz, ha viszont a negatív, akkor a víz lesz a „nyertes”. Amennyiben egyenlő értékben szerepel mindkettő, vagy a minőségi kategóriában jön ki azonos pontérték két minőség között, akkor már nincs „szabály”, egyénileg kell elbírálnunk, hogy vajon merrefelé is dől el a mérleg nyelve? Bizonyos felfogás szerint ilyen esetben ha az Ascendens jegye szerepel a lehetséges változatok között, akkor afelé. Saját tapasztalatom azonban az (méghozzá igen határozottan), hogy mindig a harmadik jegy „győz”. Például: legyen a Nap-jegy Bika, az Ascendens Nyilas és a Szűz vagy a Nyilas között lehet/kell választani a rejtett Ascendensnél. A Szűz vonások legalább annyira megmutatkoznak az érintettnél, mint a Nyilaséi – még akkor is, ha történetesen ebben a föld jegyben (tudniillik a Szűzben) nincs is bolygó!

További variációkkal is lehet találkozni, amikor két olyan jegy között kell dönteni, amelyek eltérnek úgy a Nap, mint az Ascendens jegyétől. Nagyon ritkán három jelölt is lehet. Ilyenkor keressünk valamilyen támpontot. A le- vagy felszálló Holdcsomó jegye; az a jegy, amelyben több bolygó van; az a jegy, ahol a születési uralkodó tartózkodik, vagy az, amelyik megerősít valamely másik kategória. (Születési uralkodó az a bolygó, amely az Ascendens jegyének az ura, ez jelképezi magát a szülöttet, a horoszkóp tulajdonosát. A legfontosabb égitest a képletben. Később ennél bővebben is beszélünk róla.)

2012.10.31.

15.

Gondolatok a kézi- gépi horoszkópokról

Mielőtt tovább haladnánk az asztrológiai alapismeretekben, megállunk egy pillanatra. Ennek a sorozatnak nem célja, hogy szisztematikusan és tételesen megismertesse a horoszkópkészítés- és elemzés minden részletével az érdeklődő olvasót, csupán betekintést szándékozik nyújtani abba, hogyan is zajlik a magazin horoszkópokon túlmutató elemzés. A komolyabban vehető tanulmányok során azonban egészen az alapoktól haladunk, amibe beleértendők azok a számítások is, amelyek egy horoszkóp elkészítéséhez, megrajzolásához elengedhetetlenül szükségesek. Egyre gyakrabban felmerül a kérdés, hogy vajon valóban szükség van-e erre – nos, ezzel kapcsolatban osztom meg tapasztalataimat, véleményemet.

A modern asztrológusok a számítógép elterjedt használata előtt is könnyebb helyzetben voltak, mint a Kepler, Regiomontanus, Placidus és több elszánt asztronómus és asztrológus munkásságát megelőző korokban. Minden egyes konstellációt külön-külön kellett ugyanis kiszámítani bonyolult, magasabb matematikai- geometriai ismeretek birtokában, s csak kevesek voltak erre képesek. Többek között az említett személyek állítottak össze hangyaszorgalommal olyan táblázatokat, amelyek néhány napos intervallumokban, táblázatokban feltüntették a bolygóállásokat (Kepler) illetve kiszámították a házállásokat (Regiomontanus) lépésről- lépésre. Később persze továbbfejlesztették a táblázatokat, napi feljegyzések (efemeridák) jelentek meg a bolygóállásokról, s ezek, valamint néhány kiegészítő információ (zónaidők, koordináták) birtokában már egyszerűbb és gyorsabb megállapítani bármilyen földrajzi helyre és időre egy-egy horoszkóp ház- és bolygóállását.

A személyi számítógépek és gépi asztrológiai programok bárki számára hozzáférhetővé teszik a konstellációk azonnali kirajzolását, s a horoszkóp egyes részleteinek lebontását, csoportosítását, összesítését (mint amilyent például a rejtett Ascendensnél láttunk.) Hovatovább feleslegesnek érzi az asztrológiával ismerkedni kívánó, vagy egyenesen: az asztrológiát tanuló azt, hogy saját maga keresse ki a bolygóállást, számítsa ki, s rajzolja fel a konstellációt. Következésképpen megtanulni sem kell ennek a technikáját – tartják sokan.

A kézi számítások és rajz elhanyagolásával olyan fontos tényezők maradnak ki, amelyek az elmélyült elemzést segítenék. Már ott kezdődik a probléma, hogy a gépi rajz nem tud érzékeltetni néhány dolgot kellő vizualitással, hiszen nem képes alkalmazkodni a változatok sokaságához, hanem mechanikusan rendez. Nem lehet látni a bolygók aktuális sebességét, mozgásuk törvényszerűségeit úgy, mint amikor az efemeridát (napi feljegyzéseket – bolygóállás-táblázatokat) lapozza az asztrológus. Az alaphoroszkópnál is van ennek jelentősége, a prognózisoknál pedig óriási. A legnagyobb veszteség pedig abban rejlik, hogy a kézi számításokkal és rajzzal elérhető elmélyülés teljes egészében elmarad. Az erre fordított időt nem lehet illetve nem érdemes megtakarítani. Egy bizonyos energia-részt kénytelen mégis a gépi horoszkópokat használó ember belerakni a munkába, mivel bogarásznia kell azokat a tényezőket, amelyeket a kézi rajzzal már régen és sokkal mélyebben tudna. A többit elmellőzve viszont egyszerűen kihagy olyan tényezőket, amelyek szükségesek lennének a szisztematikus és a lehető legátfogóbb, a legtöbb rejtett motívumot felszínre hozó elemzéshez.

Az intuíció forrásától és folyamatos szinten tartásától zárja el magát az, aki csak gépi horoszkópot használ. Ennek természetesen nincs tudatában, hiszen nincs összehasonlítási alapja. Valamilyen benyomása támad egy ábra láttán, foszlányokban feljönnek képzetek, s ezek miatt vélheti azt, hogy működik az az intuíció, ami ugyancsak elengedhetetlen a képletelemzéshez. Pedig ez nincs így, csakis azokban az esetekben, amikor amúgy is működne, akár teljesen eszköztelenül – az ilyen embert viszont úgy hívjuk, hogy látó vagy médium vagy valami más, de nem asztrológus.

Saját praxisomban persze magam is használok gépi horoszkópot, mindenekelőtt önellenőrzésre, kutatási munkáimhoz nagyobb tömegű képletek előállítására, hirtelen felkészüléshez és ha nyílt napokon veszek részt, ahol 15-20 perces heveny „elemzést” kell végezni. A teljes horoszkópelemzéshez azonban változatlanul ugyanúgy kiszámítom az alapadatokat és felrajzolom az ábrát, mint mielőtt elkezdtem volt használni a gépi programokat. Jól fel tudom tehát mérni a különbséget.

A tömeges felhasználás mindig és minden területen, amit érint, felhígulással jár. Ennek újabb következménye az a visszahatás, hogy próbál újrarendeződni az adott rendszer, olyan támpontokkal, kiegészítésekkel, amelyek mégis biztosítanának valamilyen minőséget. Bizonyára ennek a folyamatnak is köszönhető az a gombamódra szaporodó temérdek elmélet (de még inkább temérdek ál-elmélet), amely hivatott lenne pótolni a megtakarított tapasztalatot. Egyik ilyen kedvencem a viszonylag frissek közül az Ascendens érvényesülési idejére vonatkozó (kártékony) még csak nem is hipotézis, hanem már-már axiómaként kezelt tétel. Nincs olyan, hogy melyik elem erősebb és mikor kezd érvényesülni – általában, vagy hogy ezt és ezt jelenti egy-egy jellegzetesség, például többször felbukkanó alakzat. Ahány ember és ahány horoszkóp, annyiféleképpen nyilvánul meg ugyanis. Az ilyen és ehhez hasonló tényezőket még csak megtanulni sem lehet, hanem az egyéni konstelláció alapos vizsgálatával tudunk bizonyos megállapításokat tenni az adott személyre vonatkoztatva.

Minden egyes ember egy különálló Univerzum, egyedileg megnyilvánuló csoda – nem szabad, nem lehet gépiesen közelíteni. Ha foglalkozni kívánunk vele, jó ha nem takarítjuk meg a hozzá szükséges időt, és jó ha érzünk irányában ennyi tiszteletet. A nagy egésszel szemben pedig a kellő alázatot.

2012.11.07.

16.

A bolygók kozmikus helyzete – 1. rész

(A Sorozatok bevezetőjének kibővített része)

Ilyen néven emlegetjük azt, hogy melyik bolygó milyen jegyben tartózkodott- tartózkodik adott pillanatban, s hogy azzal a jeggyel milyen viszonyban van.

Az asztrológia kezdetei óta megszemélyesítjük a jegyeket is és a bolygókat is. Egyes jegyek és bolygók „tulajdonságai” nagyon hasonlítanak egymásra. A tüzes Kossal analóg az ugyancsak tüzes természetű Mars, a szelíd Bikával a harmónia jelölője, a Vénusz, a kommunikatív Ikrekkel a fő-fő kommunikátor: a Merkur, s így tovább. Amikor egy égitest abban a jegyben jár, amellyel a legjobban emlékeztetnek egymásra, akkor van uralmi helyzetben (otthon van, domicil, domicíliumban van). Ez a lehető legerősebb pozíció számára, mert teljes egészében meg tudja mutatni eredendő tulajdonságait. Kicsit hasonlít erre a helyzetre az úgynevezett emelt (exaltáció, „felmagasztaltság”) pozíció, amelynek bővebb részleteit a következő részben ismerjük meg, egyelőre az a lényeg, hogy ez is jelentős potenciál-növekedést jelent. A harmadik fontos minősítés az „erő” helyzete, ennek a finomabb részleteit ugyancsak a később tárgyaljuk, de az alábbi táblázatban jól látható, hogy melyik égitest melyik jegyben nyer valamilyen néven nevezett erőfokozást.

Nemcsak erőfokozást tartunk számon persze, hanem erőcsökkenést is. Ennek kétféle megnyilvánulása van. Rangvesztésnek (exil, exílium, száműzetés) tekintjük azt a helyzetet, amikor a bolygó uralmi jegyével szemben lévő területen tartózkodik. Például: a Mars uralmi jegye a Kos, ha a Mars tehát a Mérlegben jár, akkor rangvesztett állapotban leledzik. A másik hasonló erővesztést az emelt helyzettel szembeni pozíció mutatja, s ezt esésnek (romlás, casus, fall) hívjuk. A Hold például emelt helyzetben van a Bikában, következésképp a szemben lévő Skorpióban esésben.

Az erőcsökkenést elszenvedő égitesteknél azt érzi a szülött (az érintett személy), hogy valamilyen tulajdonsága, tulajdonság-együttese nem éri el azt a minőségi-mennyiségi szintet, amit másoknál lát vagy amit szeretne vagy amit egyéb kvalitásai folytán jogosnak tart. Két fő magatartási forma figyelhető meg ennek következtében. Az egyik a beletörődés, visszahúzódás – abból a szempontból, amit az égitest jelent adott horoszkópban, esetleg még inkább hangsúlyozva azt a jellegzetességet, „hiányt”, amit a rangvesztett vagy esésben lévő planéta mutat.

Például: a Bakban lévő Hold rangvesztett, hiszen a Hold a szemben lévő jegyben, a Rákban uralkodik. A Bak-Holdasoknál az egyik legfeltűnőbb jellegzetesség az, hogy érzelmeiket nem tudják jól megnyilvánítani a külvilág felé, ezért nagyon gyakran megkapják az érzéketlen, cinikus minősítést. Rá is játszhatnak aztán erre, rendszerint önvédelemből.

A másik magatartási forma viszont a kompenzálás, sőt: túlkompenzálás. Abbéli igyekezetében, hogy pótolja a hiányt, megszerezze azokat a vonásokat, amelyeket másoknál ideálisnak gondol, az érintett személy hajlamos erős túlzásokba esni.

A Bika Marsú ember meg van győződve arról, hogy tőle mérhetetlenül távol áll az erőszak, mivel az agressziót jelölő égitest az ő születésekor rangvesztett helyzetben volt. Csakhogy ez egy rendkívül relatív érzés – nem beszélve arról, hogy ezen kívül még 9 égitest van neki is a képletében és bőven megvan az elvi, s sokszor a gyakorlati esély arra, hogy valami más helyettesítse a Marsot. Tehát amikor valamit nagyon szeretne elérni az ilyen ember, felpumpálja magában az összes fellelhető, másokkal szembehelyezhető energiát és egy egész tank-hadosztályt megszégyenítve kezd el törekedni célja felé. Sokkal kevesebb energia bevetése is bőségesen elegendő lenne, de mivel ő azt érzi, hogy „gyenge”, inkább sokszoros erőket vet be, semhogy alulmaradjon.

Lássuk tehát, hogyan alakul a bolygók kozmikus helyzete:-

Uralom Emelt Erő Rangvesztés Esés
Nap Oroszlán Kos Nyilas Vízöntő Mérleg
Hold Rák Bika Halak Bak Skorpió
Merkur Ikrek, Szűz Szűz Mérleg, Vízöntő Nyilas, Halak Halak
Vénusz Bika, Mérleg Halak Bak, Ikrek, Vízöntő Skorpió, Kos Szűz
Mars Kos, Skorpió Bak Oroszlán, Nyilas, Halak Mérleg, Bika Rák
Jupiter Nyilas, Halak Rák Kos, Oroszlán, Skorpió Ikrek, Szűz Bak
Szaturnusz Bak, Vízöntő Mérleg Bika, Szűz, Ikrek Rák, Oroszlán Kos
Uránusz Vízöntő Bak Ikrek, Mérleg Oroszlán Rák
Neptun Halak Nyilas Rák, Skorpió Szűz Ikrek
Plútó Skorpió Kos Rák, Halak Bika Mérleg

Meg kell jegyezni, hogy korántsem egységes az asztrológia annak megítélésében, hogy melyik bolygó milyen jegyben van erőben. Ezzel kapcsolatban többféle besorolással lehet találkozni. Az itt feltüntetettek azok a pozíciók, amelyekkel én is dolgozom.

 

Uralmi csere (recepció)

Érdekes jelenség alakul ki akkor, amikor két bolygó uralmi „helyet cserél”, egyik a másik által uralt jegybe kerül és megfordítva. Ez is jelentékeny erőfokozást jelent ugyanis, bár az uralmi vagy emelt helyzet erejét nem éri el. Egy példával szemléltetem, hogy mire is mondjuk, hogy uralmi cserében van két bolygó. Napjainkban (2012. október elejétől 2015. tavaszáig) aktuális a Szaturnusz és Plútó uralmi cseréje. A Szaturnusz – ami a Bak ura – most a Skorpióban jár, viszont a Plútó – a Skorpió ura – a Bakban. Vagyis egymás uralmi jegyében tartózkodnak.

Az uralmi csere különösen érdekes és fontos akkor, ha két rangvesztett bolygó között létesül. (Például: Ikrek Jupiter és Nyilas Merkur – a Merkur ugyanis az Ikrek ura, a Jupiter pedig a Nyilasé, s a példában rangvesztésben, viszont egymás uralmi jegyében is, tehát recepcióban is vannak.) Ilyenkor jelentősen javít a rangvesztett helyzeten ugyanis az uralmi csere, ha teljesen ki nem is tudja egyenlíteni.

A kettős uralmi csere ritka, ám még nagyobb erőfokozódást jelent. Ez csak azoknál a jegyeknél jöhet létre, ahol két uralkodó bolygó van, tehát a Skorpió, Vízöntő és Halaknál. Mindhárom kettős uralmú jegyből említek egy-egy példát: Vénusz a Skorpióban, Plútó a Mérlegben, Mars a Bikában. Ez egyúttal reprezentálja a rangvesztés kompenzálását is, hiszen az összes említett bolygó exil az adott jegyben. Viszont a kettős uralmi csere erősen feljavítja valamennyinek az állapotát. Második jegyünk, ahol két uralkodó bolygó van, a Vízöntő, ebbe helyezzük el a Merkurt. Uránusz az Ikrekben, Szaturnusz a Szűzben. Harmadik a Halak: legyen itt a Mars, a Neptun pedig a Skorpióban, Jupiter a Kosban. A két utóbbi példánkban az égitestek eleve erős pozícióban vannak (valamennyi erőben), s a kettős uralmi csere hatványozza ezt.

2012.11.28.

17.

A bolygók kozmikus helyzete – 2. rész

Az Emelt helyzet talán a legnehezebben értelmezhető a kozmikus értékelések közül. Már a megközelítése sem azonos a régebben is ismert, úgynevezett ősbolygók és az újkori (transzszaturnális, transzcendens, generációs) bolygók szempontjából.

Eredeti kiindulási alapját Ptolemaiosz írta le, s abból áll, hogy a bolygók a Nap tengelye körül nem szabályosan merőleges síkban keringenek, hanem van bizonyos kitérésük. (Ahogyan a hulahopp karika forog például.) Ennek következtében a pályájuknak létezik egy legmagasabb és legalacsonyabb pontja. Ahol a legmagasabb van, ott minősülnek emeltnek, s ahol a legalacsonyabb, ott van az esés állapota. Ily módon bizonyos jegy bizonyos fokát lehet meghatározni, mint ahol minden egyes körben a zenitpontját, illetve vele pontosan szemben a nadírt eléri az égitest, s ettől a ponttól előre és hátrafelé 15-15 fokot számítva  egy jegynyi, 30 fokos tartományt kapunk, amelyen belül érvényesülne az emelt illetve esés helyzete.

Van azonban egy kis probléma ezzel. Például a Vénusz pályájának a Halak 27 fokán van a tetőpontja, mi szerint a Halak 12 fokától (27 mínusz 15 fok) a Kos 12 fokáig kellene tartania az emelt helyzetnek. Csakhogy a Kosban a Vénusz rangvesztett és bizony tapasztalati tények alapján a Kos 0 fokától számít az az állapot, amelyben a vénuszi vonások erősen csorbát szenvednek. Míg viszont a Halak 0 fokától mutat a Vénusz erős művészi képességekre, érzékenységre a személyes kapcsolatokban s így tovább.

Van egy másik érv, amely ellentmond az egy bizonyos ponthoz kötött értelmezésnek. Ez pedig az újkori bolygók emelt helyzetének besorolása, amelynek meg semmi köze nincs pályájuk legmagasabb pontjához, hanem egy logikus rendszer szerint történt. Ezek a bolygók három olyan jegyben uralkodnak, ahol egyidejűleg figyelembe vesszük a „régi” uralkodót is, tehát kettős uralmú jegyekről beszélünk. A klasszikus bolygóknak pedig két uralmi jegyük van. A transzcendensek emelt helyzetét abban a jegyben vesszük figyelembe, ami a velük társuralkodó őskori bolygó másik uralmi jegye. Konkrétan: a Plútó a Marssal együtt uralkodik a Skorpióban. A Mars másik uralmi jegye a Kos, tehát a Plútó emelt a Kosban. Az Uránusz a Vízöntőben uralkodik a Szaturnusszal együtt. A Szaturnusz másik uralmi jegye a Bak, vagyis az Uránusz emelt a Bakban. S végül: a Neptun a Halakban a Jupiterrel karöltve uralkodik, a Jupiter másik otthona a Nyilas, ily módon a Neptun emelt a Nyilasban.

Összefoglalva mindazt, amit az emelt helyzettel összefüggésben mondtam, a magam részéről merészen úgy értékelem ezt a kozmikus helyzetet, hogy abban a jegyben tekintem emeltnek az égitestet, ahol a zenitpontja van a pályájának, de nem a fokszámhoz igazodva, hanem a jegy nulla fokától 30 fokáig.

Az emelt helyzettel szemben a esés – amint az előző részben ez szerepel és a táblázatából világosan kitűnik – az oppozíciós jegyekben van.

Az emelt és esés állapotát úgy próbálja megragadni az asztrológia, hogy míg az uralmi helyzet, az erő és az uralmi csere minőségi erőfokozódást jelent, úgy az emelt helyzet mennyiségit. Ez első megközelítésnek megteszi, de nem fedi pontosan az értékét. Természetesen minőségileg is erősebb a bolygó, de kétségtelen, hogy „sok van belőle”. Egy példával: a Neptun, mint generációs bolygó kb. 1970-1984 között volt a Nyilasban, ahol emelt a helyzete. A Neptun is a hit, a Nyilas is. A Neptun a mély, önátadással járó, kételyek nélküli, a Nyilas könnyedebb, felszínesebb, kicsit a külsőségekre is ügyelő, filozófiai megközelítésű, s így a kételyeket, kérdésfeltevést sem nélkülöző hit. Amikor a megjelölt dátumok között a Nyilasban járt a Neptun, akkor fordult az érdeklődés – a keresztény világban legalábbis – az egzotikus tanok, vallások felé. A Beatles együttes tagjai – mint korabeli idolok – akkor vonultak el Indiába meditálni, abban az időben keletkezett egy sereg elágazása a kereszténységnek a hagyományos szervezetektől eltérő szerkezetben. Többek között a Hit gyülekezete is abban az érában indult egy kis létszámú imaközösségként (1979-ben) és rengeteg szekta illetve szektának minősített csoport létesült. Majd amikor felnőtt az a nemzedék, akik ebben a periódusban születtek (akiknek a horoszkópjában a Nyilasban áll a Neptun), kiviláglott- kiviláglik, hogy okvetlenül fontos számukra a hit, lehetőleg valamilyen kényelmes (előemésztett) formában, de nagy tételben. Tulajdonképpen mindegy is, hogy milyen, de hitnek kell lenni, ahogyan az oxigénre szüksége van az embernek. Természetesen ez csak egyetlen motívum, nyilván van még egy sereg jellemzője a nemzedéknek, s ennek kapcsán az emelt helyzetű Nyilas-Neptunnak, csak a legmarkánsabbat emeltem ki. Egyébként a hitből táplálkozó pozitív gondolkodás élenjárói is ugyanebből a generációból kerülnek ki és az is a missziójuk (amint minden egyes nemzedéknek és minden egyes embernek megvan a maga missziója), hogy a többi embernek megmutassák: így is lehet viszonyulni a dolgokhoz.

Az esésben lévő bolygóknál ugyanúgy érvényes, mint a rangvesztésnél, hogy kompenzálni próbálja az érintett a mennyiségileg kevés jelölőt. Sőt: talán még fokozottabb is az igyekezet, mert erősebb az illúzió, hogy a többszörözés segíthet. A minőséget – ami a rangvesztésnél nagyobb hangsúlyú – felhúzni nehezebbnek tűnik.

Az erő helyzete hasonló fokozódást jelent, mint az uralmi, de annak nagyságát, jelentőségét nem éri el. Kivétel ez alól az uralmi csere, mert ha az erőben lévő bolygók közt jön létre, akkor jobban megközelítik az uralmi pozíciót, de akkor sem egyenértékűek vele.

Az erő logikus rendszerben érvényesül, csak kivételekkel. A kiindulási alapja az, hogy A saját uralmi jegyének eleméhez tartozó másik két jegyben van erőben egy bolygó. Például a Nap a tüzes Oroszlán ura, így a másik két tűz jegyben, a Kosban és a Nyilasban lenne erőben. Csakhogy mivel a Kosban már eleve emelt, ami valamivel jelentősebb, mint az erő helyzete, így szükségtelen még egy minősítése. Vannak azonban másféle kivételek is. Az alábbiakban valamennyi égitesten végigmegyünk és látni, indokolni fogjuk, hogy mik az eltérések és miért.

A Napot tehát az imént megtárgyaltuk, de itt is ismétlem: erőben van a Nyilasban, a Kosban pedig eleve emelt.

A Hold a vizes Rák uralkodója, vagyis a Skorpióban kellene erőben lennie, azonban ott esésben van, így kiesik ebből a körből. Viszont a harmadik víz jegyben, a Halakban annál inkább erőben van.

A Merkur két jegyben, a levegős Ikrekben és a föld Szűzben uralkodik. Ily módon még négy jegyben kellene erőben lennie, de nincs így. A két levegősben – Mérleg és Vízöntő – valóban erőfokozódást nyer, azonban a két másik föld jegyben – a Bikában és a Bakban – az elem lassúsága miatt nem minősíthetjük erő helyzetűnek, így marad az iménti kettő.

Vénusz: uralkodik a földies Bikában és levegős Mérlegben. A Szűzben kéne eszerint erőben lennie, mint a következő föld elemű jegyben, azonban ott esésben van, tehát megyünk tovább. A Bakban valóban erőben van, s a két levegősben: Ikrek és Vízöntőben úgyszintén.

Mars: a tüzes Kos és a víz Skorpió ura. Az Oroszlánban és Nyilasban abszolút erőben van, viszont a Rákban semmi esetre sem, hiszen ott esést szenved. A Halakban erő helyzetűnek minősítjük, bár ezt többen vitatják a jegy labilitása és elasztikus volta miatt.

Jupiter: a tüzes Nyilasban és a vizes Halakban van otthon. A másik két tűz jegyben: Kos és Oroszlán nagyon is erőben van, a Skorpióban szintén, viszont a Rákban már eleve emelt, így ott nem jelöljük az erő helyzetét is.

Szaturnusz: a föld Bak és levegő Vízöntő ura, a Bikában és Szűzben erőben van, s a levegős Ikrekben is, ám a Mérlegben emelt.

Uránusz: levegős jegyet ural, tehát az Ikrekben és a Mérlegben egyaránt erőben van.

Neptun: víz jegy – a Halak – ura, a Rákban és a Skorpióban tehát erőben van.

Plútó: a vizes Skorpió ura, tehát a Rákban és a Halakban erőben van.

Foglaljuk össze a kozmikus helyzeteket:

Erőfokozódásnak minősül tehát: az uralmi, emelt és erő helyzete, valamint az uralmi csere.

Erőcsökkenés: a rangvesztés és az esés helyzete.

Az uralmi helyzet ellentéte a rangvesztés, az emelté az esés. Az erőnek nincs ellentétes változata, s természetesen az uralmi cserénél sem beszélhetünk erről.

Azt a bolygót, amely egy jegyben semmilyen kozmikus minősítést – erőfokozást- vagy csökkenést – nem kap, peregrinnek, magyarul: vándornak (idegennek) nevezzük. Például: a Nap peregrin a Bikában, Ikrekben, Rákban, Szűzben és így tovább. Természetesen a peregrin bolygók is értékesek, de „közömbösebbek” a jeggyel szemben, amelyben tartózkodnak adott időpillanatban.

Minél több minősített bolygó van egy horoszkópban, annál figyelemre méltóbb persze és minél több az erőfokozódásos égitest, annál erősebb személyiségre is gondolhatunk. Ezt nem okvetlen úgy kell érteni, hogy következetes vagy jó érdekérvényesítő, hanem inkább úgy, hogy személyiségvonásait őrzi, sok markáns tulajdonságot hordoz és szerencsés esetben azokat kamatoztatni is tudja. Sokszor azonban a bőség zavarával találkozunk, ahol a különféle motivációk között nehéz választani.

Fontos észben tartani, hogy minden ember azt a konstellációt – konstitúciót – tartja természetesnek, hogy ne mondjam: „normálisnak” amivel ő maga leszületett, s hajlamos hosszabb ideig azt gondolni, hogy mindenki hasonlóképpen van vele, mint ő. Egy sereg tapasztalat és persze jókora adag önismeret kell hozzá, hogy rájöjjön: nem, nem egyformák az adottságok, orientációk, motivációk, vágyak és általában semmi sem. Jó, ha tudatosítjuk és értékeljük a (valamihez képest mért) többletet és elfogadjuk, értelmesen kompenzáljuk a (valódi vagy vélt) hiányt. Mind a többletnek, mind a hiánynak megvan a maga funkciója a nagy egészben és saját karmikus feladatunk szempontjából. Ha jól megvizsgáljuk ugyanis az adott horoszkópot, mindig megtaláljuk, hogy mire is jó az az erőfokozódás- vagy csökkenés.

Végül: nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos figyelembe venni egy horoszkópelemzésnél a kozmikus helyzetet. Legalább annyira, mint a fényszögeket. Sok-sok tapasztalat, gyakorlás szükséges ahhoz, hogy elkezdje az asztrologizáló átélni, a helyén értékelni a horoszkóp ezen részét (is), különösen a saját képletének konstellációjához, bolygói kozmikus helyzetéhez képest, hiszen emlékszünk: azt tartja természetesnek, normának, amivel ő maga is leszületett.

2013.04.24.

18.

Égitestek – bevezető

A következő részekben az égitestekről lesz szó. Mielőtt belevágnánk, néhány alapfogalmat és kiegészítő információt, azok jelentőségét kell megismerni, tisztázni. Abban a sorrendben tárgyaljuk most, ahogyan az egyes planétáknál majd megjelenik.

 1. Kulcsszavak – tömör összefoglalása, jellemzése a tárgyalt elemnek
 1. Szimbóluma:a bolygók jeleinek van egy fontos szimbolikája, s ennek ismeretében már eleve jobban meg tudjuk közelíteni a jelentését, azokat a tulajdonságokat, amelyekkel felruházza az asztrológia az égitesteket. Ebből egyelőre a négy alapelemet emelem ki: a kör a szellemiség, a félkör az érzelem, a kereszt az anyag, anyagiság, a nyíl pedig az energia.
 1. Keringési sebesség: jellemző és fontos adat, hogy mennyi idő alatt teszi meg a maga körét (Nap körüli útját) az adott égitest. A teljes körén kívül a napi átlagos haladását és az egy-egy jegyben való haladását is ismertetem.
 1. Retrograditás: nem szeretném ezt a bevezetőt hosszú magyarázattal terhelni, így itt csak annyit jegyzek meg, hogy minden bolygónak (tehát a Napra és a Holdra – mivel nem bolygók – nem lesz érvényes a következő mondandó) van rendszeresen egy látszólagos hátrafelé haladása. Ez a Föld és az adott planéta relatív sebességkülönbségéből ered. A legegyszerűbb megérteni egy közismert példával: két jármű megy egymás mellett, s mi a gyorsabbon ülünk. Ilyenkor úgy látjuk, mintha a másik visszafelé haladna, holott ugyanúgy előre megy, mint mi. A retrograditás jelentőségéről lásd ezt a címszót a http://www.karmaasztrologia.com/p/fogalomtar.html linkkel a Fogalomtár menüpontban. A bolygók ismertetésénél megadom a hátrálásuk ütemét és időtartamát.
 1. Rövid jellemzők következnek, a jegyekhez kissé hasonló módon tüzes-nedves-föld jellegű, illetve elektrikus-magnetikus, nőies-férfias jelzőkkel találkozunk. Az elektrikus-magnetikus és a nőies-férfias minősítéseknél lehet gondolni a pozitív-negatív kategóriákra is, de sokkal inkább fordulhatunk bátran a szavak eredeti, valódi jelentéséhez.
 1. A kozmikus helyzet mibenlétét, részleteit a 16. és 17. részben olvashatod.
 1. A bolygók száma azt jelenti, hogy a hagyomány szerint az égitest és egy bizonyos szám közt mágikus kapcsolat van.
 1. Az égitestek napja ugyancsak ősi hagyományon alapszik. Több nyelvben is őrzik a hét napjaiban annak az istennek a nevét, akit a megfelelő bolygó testesít meg. Erről a „Mire születtél? – összhangban önmagaddal” facebook oldalon minden nap megtalálod az ismertetést.
 1. Színei: valamilyen szempontból jellemzők a planétára, de akiknél a megfelelő bolygó kiemelt helyen van az egyéni horoszkópjukban, azoknál az embereknél is látható a különleges viszony a hozzá tartozó színhez. (Például az I. házas Marsúak általában kedvelik a piros, vörös színt.)
 1. A fémek és bolygók mágikus kapcsolatát ugyancsak az ősidők óta tényként kezelik az asztrológiával foglalkozók.
 1. A kövek körül sajnos igen nagy a zűrzavar, mióta divat lett úgy a mineralógia (ásványtan), mint az

asztrológia. Számos helyen láthatunk mindenféle köveket mindenféle jeggyel párosítva, vagy fűnek-fának ajánlgatva, holott bizony van, akinek kifejezetten ártalmas némelyik. (Tilos lenne például hematitot viselni annak, akinél a Merkur bolygó nem áll jól a horoszkópjában, mert energetizálás helyett éppen hogy leszívja az energiáit.) Itt említem meg, hogy a jegyek köveiről ugyancsak a már említett „Mire születtél” facebook oldalon találsz nap, mint nap információkat. A bolygók köveit pedig majd itt olvashatod. Ezeket a párosításokat teszteltem egy sereg embernél.

 1. A bolygókhoz tartozó szervek és funkciók nagyon fontos elemei az úgynevezett egészségi asztrológiának, találóan jellemzik az egyéni érzékenységet bizonyos testtájon, területen. A jegyek és bolygók variációival közelíthetjük meg jól azt, mik a leggyengébb pontjai egy szervezetnek, milyen pszichés hatások játszanak közre egy betegség kialakulásában és így tovább.
 1. Életkor a bolygók uralma alatt: egyes, eltérő hosszúságú életszakaszokat egyes bolygók uralnak a Naptól az Uránuszig. (A két utolsó bolygóhoz nem sorolunk életkort.) Ez azt jelenti, hogy a megfelelő szakaszokban nagyobb jelentősége van annak a bolygónak, ami az adott életkort uralja. Kissé úgy fognak alakulni az illető viszonyai, ahogyan a bolygó áll az egyéni horoszkópjában. Természetesen nemcsak a megfelelő életszakaszban kap az a bizonyos égitest jelentőséget, s a többi bolygónak is megvan a maga fontos funkciója mindvégig, de mindig annak a planétának a jelentősége növekszik meg, amelynek uralma alá tartozik bizonyos életkor.

Itt is felsorolom rövid magyarázattal az égitestek és életkorok kapcsolódását:

0-4/6 éves korig: Hold – születés, kisgyermekkor – a gondoskodás

6-18 évig (vagy valamivel még tovább): Merkur – eszmélés, tanulás, informálódás

18/20-30 évig: Vénusz – egyenrangú kapcsolatok, Én és a Világ viszonya, szerelem

30-50 évig: Mars – aktivitás, érett szexualitás – ÉS: ez az egyetlen periódus, ahol két égitestet veszünk figyelembe,

40-50 között ugyanis a Mars mellé csatlakozik a Nap – az aktivitás eredménye, megszilárdítás, tekintély

50/50-60/62: Jupiter: kényelem, szellemi érettség

60/62- vagy végig, vagy 84 évig: Szaturnusz – visszavonulás, összefoglalás, bölcsesség, illetve leépülés – amennyiben ez az illetőnél domináns tendencia. Amennyiben szellemileg friss marad

84-től a halálig: Uránusz – érett alkotó tevékenység (lásd: Germanus Gyula, Szentgyörgyi Albert, Teller Ede, Fejtő Ferenc)

 1. Jelentése – ez kevés magyarázatra szorul, azokról a vonásokról lesz szó, amelyekkel felruházzuk az égitestet.
 1. Találkozunk majd a szövegekben ilyen minősítéssel, hogy „harmonikus” illetve diszharmonikus” Ez az

egyik legkényesebb kérdés (már az elnevezésen is folyamatosan polémia folyik az asztrológiában, én is csak jobb híján használom ezeket a fogalmakat). Vannak, akik nem is tesznek különbséget, abból a megfontolásból, hogy ugyanazon képességek és tulajdonságok mutatkoznak egyes égitestekhez tapadva, csak mennyiségei és minőségi különbségek vannak köztük az egyes horoszkópokban. Nos, ez igaz, de valahogyan mégis meg kell különböztetnünk azt is, hogy vajon az optimálistól milyen irányba tolódnak el ezek a különbségek.

Mit tekintünk tehát harmonikus bolygóhelyzetnek?

–         Ha a kozmikus helyzete jó az égitestnek (uralmi, emelt, erő, de legalább számára harmonizáló jegyben van, pl. a tüzes Nap a levegős Ikrekben)

–         Ha nem támadják és kap támogatást, vagyis a fényszögei – a többi bolygóval való kapcsolódásai – előnyösek és nincs köztük hátrányos.

–         Ha a házhelyzet nem mond gyökeresen ellent a többinek. (Például egy uralmi Nyilas Jupiter mondjuk Nap trigonnal, ám a 8 – veszteségek, halál – házban, kissé ütközik az alapvető jelentéstartalmakkal).

Mit tekintünk diszharmonikus bolygóhelyzetnek?

–         Ha kozmikusan gyenge helyzetű a planéta (rangvesztett, vagy esésben van illetve alaptermészete ellentmond a jegynek, például a vizes Neptun a tüzes Oroszlánban)

–         Ha csak támadása van, vagyis hátrányos fényszögeket kap a többi bolygótól.

–         Ha még a házhelyzete is idegen a bolygó „tulajdonságaitól”.

Természetesen ilyen tisztán értelmezhető bolygó ritka, mint a fehér holló, általában vegyes képet mutatnak az egyes horoszkópelemek, s emiatt egyik olvasatot sem lehet alkalmazni a horoszkópra. S úgy alakul, hogy egyik életterületen a diszharmonikusnak minősített tartalmak jönnek elő, egy másikon viszont a harmonikusok és könnyen lehet, hogy az érintett illetőnek semmi baja nincs ezzel, mert voltaképpen megfelel beállítódásának.

Más verzióban: az élet első részében inkább a diszharmonikus, a továbbiakban pedig a harmonikus valósul meg – vagy megfordítva – hiszen nagyon sokat változunk az idők során. A konstellációk pedig pontosan arról szólnak: mit kell változtatnunk, mit kell megtanulnunk vagy elfogadnunk karmikus munkánk során.

Figyelembe kell még venni, hogy nagyon sokszor elfojtással találkozunk, amikor a társadalmi konvenciók által hátrányosnak, vagy egyenesen „bűnösnek” minősített motivációkat, tulajdonságokat elnyomja a szülött (a horoszkóp tulajdonosa), s ilyenkor rendszerint betegség formájában jönnek ki előbb-utóbb. Innen érthető meg az is, hogy minden diszharmónia jelenthet betegséghajlamot, valamint az, hogy minden betegség valamilyen pszichés okból ered.

Végül: igen gyakran láthatók a horoszkópban úgynevezett kiváltó tényezők, vagyis olyanok, amelyek csökkentik a hátrányokat, tompítják az éleket, vagy egyenesen kompenzálják azokat és szinte alig vagy ritkán érződik belőlük valami. Ezeket a kiváltó elemeket pedig legalább akkora hangsúllyal figyelembe kell venni, s meg kell keresni azokat az életkörülményeket vagy azokat a szereplőket, amelyek- akik segítenek felerősíteni, s valóban megnyilvánulni.

2013.05.01.

19.

A Nap

 1. Kulcsszavai: életerő, öntudat, hatalom
 1. Szimbóluma:  A     egy kör – a szellemiség komponense. A benne lévő pontról nem szóltunk a szimbolika ismertetésénél, ez a Szaturnuszt jelképezi, figyelmeztet arra, hogy a korlátok még a legnagyobb életadóra is vonatkoznak, a kezdet és a vég törvényszerűségei alól nem vonhatja ki magát.
 1. Keringési sebesség: 1 év alatt tesz meg egy (horoszkóp)kört (a Földről nézve látszólag természetesen); napi átlagos haladása 1°; egy-egy jegyben pedig 1-1 hónapig tartózkodik.
 1. Retrograditása: nincs, hiszen azt csak a bolygóknál tapasztalhatjuk
 1. Rövid jellemzői: tüzes, pozitív, férfias-elektrikus
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik az Oroszlánban. Rangvesztést szenved a Vízöntőben. Emelt a Kosban, esésben van a Mérlegben. Erő: Nyilasban.
 1. Száma: 1,4
 2. Napja : vasárnap
 3. Színei: narancssárga, aranysárga
 4. Féme: arany
 5. Kövei: gyémánt, rubin, topáz, hyacinth, krizolit, gránát
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: szív, szívműködés. Gerinc. Nagyagy (Merkurral együtt). Szem – a hagyomány szerint a férfi jobb, a nő bal szeme (fordítva pedig a Hold), de ez gyakran felcserélődik.
 1. A hozzá tartozó életkor: 40-50/52 éves kor között, nem önmagában, hanem a Marssal együtt – ez az egyetlen olyan periódus, amikor nem egy, hanem két égitest ural bizonyos életkort.
 1. Jelentése: a tudatos én. Apa, tekintélyes személyek. Női horoszkópban jelöli a társ asztrológiai típusát (a Naphoz legközelebb álló, vagy vele a legszorosabb fényszögben lévő bolygó formájában). A klasszikus asztrológiában a Nap férfi horoszkópban a szülöttet magát jelölné (nőiben pedig „a” férfit), a modern asztrológia felfogása szerint azonban a jelentése az, ami itt is szerepel, a szülött maga pedig – akár férfi, akár női képletről van szó – a születési uralkodó.

A Nap utal továbbá a következőkre: tudatos cselekvés, tudatos gondolkodásra való képesség. Elhatározások végrehajtása, célirányosság, az ebben való kitartás vagy annak hiánya. A világban elfoglalt helyzet, annak fontossága. Tekintély, a tekintélyhez való viszony. Az életerő minősége, vitalitás, a betegségek leküzdésére irányuló erők és akarat. Ellenálló képesség. Az élet minősége fiziológiai és minden más szempontból.

Alaphabitus, a karakter.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: államfő, kormány, általában a vezető személyek. Az állam szuverenitása, vagy annak hiánya.

 1. „Harmonikus” változatban: a szülött tiszteletre méltó és tisztelete parancsoló. Igazságos, nagylelkű. Szilárd, hűséges, megbízható. Tud viselkedni, de felhívja mindig magára a figyelmet. Objektív. Nem bosszúálló és nem kicsinyes. Praktikus. A munka nem tartozik a Nap kedvenc tevékenységei közé (jegyhelyzettől függően!!), inkább irányítani szeret. Az örömöket megtalálja az életben, köztük a testi örömöket is. Önbizalma stabil, érvényesülés és jó egészség jellemzi.

„Diszharmonikus” változatban:

Akarnok, zsarnok, dölyfös, kicsinyes. Élvhajhász, lusta. Erkölcsi problémák, gátlástalanság. Ha betegségben nyilvánul meg a diszharmónia: veleszületett szervi problémák, a szív (keringés) és gerinc problémái (kopás, sérv, deformáció, baleset).

2013.05.08.

20.

A Hold

 1. Kulcsszavai: érzelem gondoskodás, változások
 1. Szimbóluma:  B tulajdonképpen két félkör, ami az érzelmeket, az érzelmek dominanciáját jelképezi.
 1. Keringési sebesség: 27,3 nap alatt teszi meg Föld körüli útját, s egyben a horoszkópkört is. Átlagos haladási sebessége napi 13°58´ (szélső értékek: 11°és 15°10´) Egy-egy jegyben 2- 2,5 napig tartózkodik.
 1. Retrograditása: nincs, mivel nem bolygó, hanem a Föld kísérője.
 1. Rövid jellemzői: nedves, nőies-magnetikus, negatív
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Rákban, rangját veszti a Bakban. Emelt a Bikában, esésben a Skorpióban. Erőben van a Halakban.
 1. Száma: 2, 7
 2. Napja : hétfő
 3. Színei: fehér
 4. Féme: ezüst
 5. Kövei: gyöngy, kristály, berill, tejopál, szelenit (Holdkő), smaragd
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: szem – a hagyomány szerint a nő jobb, a férfi bal szeme (fordítva: a Nap), de ez gyakran felcserélődik. Kisagy. A test nedvháztartása, nyálkahártyák működése. Regenerálódó képesség (ezt a Plútóval együtt uralja. A Hold a kisebb-nagyobb betegségekből való gyógyulás, a fáradtság kipihenése; a Plútó a szervezet globális védekező ereje, tartalékai és azok mozgósítása). Szaporodás. Női ciklus, terhesség, szülés. A Rák uralma révén a gyomor.
 1. A hozzá tartozó életkor: 0-tól (sőt: tulajdonképpen magzati kortól) 4-6 évig.
 1. Jelentése: anya, a szülöttnél (a horoszkóp tulajdonosánál) idősebb nők általában. Férfi képletben a társ asztrológiai típusa (a hozzá legközelebb, vagy vele legszorosabb fényszögben álló bolygó formájában). Népszerűség. A betegség-egészség kérdései, regenerálódó képesség. Pszichés folyamatok. Változások.

A psziché, fantázia, érzelem, kötődési (elsősorban anyai jellegű kötődési) képességet is jelenti. Gondoskodásra való hajlam. Életmód. Értelem, logikus gondolkodás is kapcsolódik hozzá (a fantázia révén).

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: a nép, méghozzá a köznép, a passzív tömeg (az aktív a Plútó). Népszerűség kérdései. A terület vizei.

 1. „Harmonikus” változatban: érzelmekben gazdag, jóindulatú, ragaszkodó, fantáziadús. Jó szülő és jó vendéglátó, vendégszerető. Nagy beleérző-képesség, empátiás készség, intuíció. Jó értelmi képességek, szellemi és fizikai termékenység. Egészségi problémák könnyed megoldása.

„Diszharmonikus” változatban: változékony hangulat, követhetetlen, kiszámíthatatlan kedély. Nem tud gyökeret ereszteni sehol. Szeszélyes, túlérzékeny, lelkileg sérülékeny és sértődékeny. Túlzott ragaszkodás, a másikra rátelepedés. Egészségügyi problémák (gyomor és szaporodási szervek, női bajok), gyakori megbetegedés.

2013.05.22.

21.

A Merkur

A görög eredeti: Hermész
 1. Kulcsszavai: kommunikáció, információ, közlekedés
 1. Szimbóluma:  C egy kör, a szellemiség. A szellemi bolygónál ez az elem nem szorul magyarázatra. A

kereszt – anyagiság – a Szűz, föld jegy uraként indokolt elsősorban, de az Ikrek-Merkurnál is jogos, hiszen általános közvetítő jellegénél fogva kötődik a földi szférákhoz is. Az érzelmet jelképező félkör felfelé kanyarodik, nem szervesül a körrel, az érzelmi tényezők ugyanis a Merkurnál jóval csekélyebb szerepet játszanak a szellemiekhez képest. Viszont ha közvetíteni szándékozik, akkor kell legyen empátiája, vagy olyan képessége, hogy eljátssza az érzelmeket. (Más felfogás szerint a Merkur ábrája a görög Hermész hírnökbotjának stilizált megjelenítése lenne.)

 1. Keringési sebessége: a Nap körüli útját ugyan a valóságban 88 földi nap alatt teszi meg, azonban a Földről nézve látszólag együtt mozog a Nappal, így a horoszkópkört kb. egy év alatt. Haladási sebessége átlagban: 1°19´ naponta, de a legritkábban látunk ennyit, szélső értékei: 15´-től 2°10´-ig terjednek. Egy jegyben 1 hónapig tartózkodik átlagosan, de ebben is elég szélsőséges különbségek vannak.
 1. Retrograditása: minden évben háromszor (néha négyszer) hátrál mintegy három-három hétig. (A Fogalomtárban a retrograditás címszónál a Merkur látszólagos hátrálása a példa, így elég részletes ismertetés olvasható erről.)
 1. Rövid jellemzői: Légies, pozitív (elektrikus), androgin (Görög szó, jelentése: kétnemű vagy hímnős. Itt ´nem nélküli´értelemben használjuk, a nemeknek nincs ugyanis jelentősége a Merkur számára. A szellemnek nincs neme.)
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik az Ikrekben és a Szűzben. Rangját veszti a Nyilasban és a Halakban. Emelt a Szűzben. Esésben van a Halakban. Erő: Mérleg, Vízöntő.
 1. Száma: 5
 2. Napja : szerda
 3. Színei: sárga és üde, tarka színek
 4. Féme: higany
 5. Kövei: karneol, topáz, tarka féldrágakövek (például a színesebb jáspisok)
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: tüdő, motorikus idegrendszer; az agy általában, vérnyomásváltozás (az erek szűkülő és táguló jellege)
 1. A hozzá tartozó életkor: 4/6-16/18 évig (esetleg még tovább) – az iskoláskor.
 1. Jelentése: értelmi képességek, érdeklődés, logika, szellemi mozgékonyság. Utánzás. Tanulás, beszéd- és íráskészség, általában a kifejezőkészség, ennek testi megnyilvánulásai is (metakommunikáció). Verbális kapcsolatteremtő képesség. Mozgás.

Testvérek, rokonok, szomszédság. Utazások minősége, gyakorisága, iránya (ezt a jegyhelyzet mutatja égtáj és a jegyhez tartozó földrajzi területek szerint). Főleg belföldi, illetve kisebb utazások. Orvos, az azzal való viszony (a sebészorvos viszont a Mars és a Plútó). Ügyvéd.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: értelmiség, kereskedők, üzletemberek, újságírók. Összeköttetés és forgalom. Kommunikáció, tudomány.

 1. „Harmonikus” változatban: jó szellemi képességek. Alkalmazkodó készség, méghozzá értelmi alapokon. Vidám kedély. Kommunikálási igény. Szellemi és fizikai mozgékonyság, megismerési- utazási vágy – és ilyen lehetőségek.

„Diszharmonikus” változatban: fecsegő, kapkodó, szélhámos. Jó értelmi képességeit a törvény és a felelősség alóli kibúvásra használja. Szétszórt, megbízhatatlan, betegesen kíváncsi, pletykás, intrikus, hazudozó. Balesetek, ügyetlenkedések miatt, sérülések. Iskolai, tanulási és kommunikációs problémák (dadogás, beszédhiba, olvasási- írási nehézségek

 

2013.07.03.

22.

A Vénusz

A Vénusz – Esthajnalcsillag –

a Fiastyúk csillagkép előtt

 1. Kulcsszavai: harmónia, kapcsolat, művészet, szerelem

 

 1. Szimbóluma: D kör, a szellemiség (ez a levegős Mérleg-Vénusz) és a kereszt, az anyagiság (a földies Bika-Vénusz).
 1. Keringési sebessége: a Napot 225 nap alatt kerüli meg, de a horoszkópkört – a Földről szemlélt látszólagos útját, amelyen a Naphoz közel mozogva látjuk – kb. egy év alatt járja be. Haladási sebessége átlagban 1°15´/nap. Egy jegyben nagyjából egy hónapig tartózkodik (akár a Nap). A lehető legegyenletesebben haladó bolygónk egyébként.
 1. Retrograditása: egy és negyedévenként fordul látszólag hátráló mozgásba, amely 41-44 napig tart, vagyis egy és egyharmad- egy és fél hónapig.
 1. Rövid jellemzői: földies, passzív, nőies-magnetikus
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Bikában és a Mérlegben. Rangját veszti: a Kosban és a Skorpióban. Emelt a Halakban. Esésben van a Szűzben. Erőben az Ikrekben, Bakban és a Vízöntőben.
 1. Száma: 6
 2. Napja : péntek
 3. Színei: világoskék, sötétkék, indigókék, rózsaszín
 4. Féme: réz
 5. Kövei: smaragd, achát, korall, jade, zafír, rózsakvarc
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: vese, Vénák. Mirigyek (petefészek, here, pajzsmirigy és hasnyálmirigy kiemelten, de az összes mirigy a Vénusz uralma alatt áll). Kiválasztás, mint funkció – a Skorpióval együtt (vizeletkiválasztás). Zsír-háztartás, amit a Jupiterrel együttesen ural. Nem fiziológiai funkció, de a testi szépség is a Vénuszhoz tartozik. Értelemszerűen a plasztikai beavatkozások is.
 1. A hozzá tartozó életkor: 18-20 – 30 évig
 1. Jelentése: nőtestvér, a szülöttnél fiatalabb nők. Harmónia, béke, kényelem. Nőiesség, befogadó jellegű, de egyenrangú szeretet. Kapcsolatteremtő képesség. Alkalmazkodó készség, tolerancia. Szépérzék, harmónia iránti igény. A mindennapok praktikuma, mindennapi örömök. Férfi képletben a másik nemhez való viszony, a férfiban élő anima, empátia a másik nemhez. Ezen kívül férfi horoszkópban még a társ asztrológiai típusát is jelenti, a vele legszorosabb fényszögben, vagy hozzá legközelebb álló bolygón keresztül.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: a nők, művészek, békés elemek. Emberi kapcsolatok általában. Részben a pénzügyek.

 1. „Harmonikus” változatban: kedves, szeretetreméltó, kellemes megjelenésű. Jól öltözik, jól tudja tálalni magát. Egészséges erotika. Szépérzék, művészetszeretet vagy aktív művészet. Vonzó a többi ember számára, a társaság középpontja, szervezője. Vendégszerető, a békéltető szerepét játssza. Türelmes, segítőkész. Beosztó, de nem fösvény, jól bánik a pénzzel. Örömmel éli az életet, megtalálja a mindennapok apró szépségeit. Jó egészség.

„Diszharmonikus” változatban: kihívó, exhibicionista, ízléstelen, lusta. Gátlástalan például a szerelmi kalandokban, de általában is. Mindenáron középpont akar lenni, ennek érdekében akár a botrányoktól sem riad vissza. Pazarló, követelődző, kicsinyes. Intrikus, irigy, rosszindulatú.

2014.04.30.

23.

A Mars

 1. Kulcsszavai: energia, aktivitás, harc
 1. Szimbóluma: E egy kör – a szellemiség – ami elsősorban a Skorpió uralma, a mélységekben elmerülés révén jellemi a bolygót, de a Kos jellegű felfedező kedv, valamint bizonyos lényeglátás, kritikai érzék sem áll távol a fogalomtól. A ferde (45°) nyíl pedig az úttörő funkciót szimbolizálja, nyílt teret biztosít az előrehaladásra. A Mars agresszív voltát is szimbolizálja.
 1. Keringési sebesség: a Napot és a horoszkópkört 1 év és 322 nap (kerekítve: 2 év) alatt kerüli meg. Napi ´átlagos haladása: 38´. Egy jegyben 1,5-2 hónapig tartózkodik.
 1. Retrograditása: majdnem kétévente hátrál nem egészen három hónapig.
 1. Rövid jellemzői: tüzes, aktív, férfias-elektrikus
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Kosban és a skorpióban. Rangját veszti a Bikában és a Mérlegben. Emelt a Bakban. Esésben a Rákban. Erő: Oroszlán, Nyilas, Halak (az utóbbi vitatott).
 1. Száma: 9
 2. Napja : kedd
 3. Színe: vörös
 4. Féme: vas
 5. Kövei: rubin, jáspis, gyémánt, malachit, gránát, karneol, obszidián
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: epe (Jupiterrel együtt uralja). (Férfi) nemiszervek. Szexuális funkciók (férfi-női). Artériák. Izmok. A vér vastartalma és oxigénszállító képessége. A szervezet ereje, védekezőképessége. Mellékvese funkcionális része (adrenalin- és kortizontermelés). Fül – a Szaturnusszal együtt, a hagyomány szerint a jobb fül a Szaturnusz, a bal a Mars (ezt nem látom következetesen igazoltnak).
 1. A hozzá tartozó életkor: 30-50 év, amiből a 40-50 közötti tíz évet a Nappal együtt uralja (az egyetlen életkori periódus, ahol két égitestet veszünk figyelembe egyidejűleg).
 1. Jelentése: fiútestvér, a szülöttnél fiatalabb férfiak. Fegyveres testületekkel, egyenruhásokkal (rendőrség, vám, tűzoltóság stb.) való viszony. Sebészorvos. Általában jelöli az agressziót, belső feszültséget, kívülről érkező támadásokat. Döntés- és cselekvőképességet. Női képletben a lazább kapcsolat, a partner asztrológiai típusát a vele legszorosabb fényszögben, vagy együtt álló bolygó révén. (Például: a Marssal együtt álló Jupiter jupiteri – Nyilas vagy Halak Napú, Ascendensű, vagy I. házas Jupiterű – partnert jelöl.) Állatok, állatokkal való viszony.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: férfiak. Egyenruhás alakulatok, katonaság. Ipar, ipari munkásság (kivéve: nehéz testi munka, az a Szaturnusz). Orvosi kar. Aktivitás, erő, cselekvés. Erőszakos megnyilvánulások. Szerencsétlenségek, balesetek. Fegyveres összeütközések, háború – de a következmények nélküli kardcsörtetés is.

 1. „Harmonikus” változatban: küzdőképes, tettre kész, kezdeményező, a közösség húzóereje. Jó egészség, vagy gyorsan leküzdi a betegségeket. Az azonnali indítás – kellő megfontolás nélkül – még harmonikus Marssal is jellemző. A türelemmel szintén lehetnek problémái erős Mars mellett. A baleseteket ugyancsak meg kell említeni, csak harmonikus Marssal nem járnak komoly következményekkel.

„Diszharmonikus” változatban: Elkapkodott, elhamarkodott döntések és cselekedetek. Erőszakos, kötekedő, kritikus. Vagy: őt piszkálják állandóan. Örökös összeütközések más emberekkel – köztük a fegyveres testületek tagjaival). Gyakran verekedő hajlam a veszekedések mellett. Sérülések, balesetek (Szúrt- vágott sebek, égési sérülések). Tűzesetek. Lázas betegségek. Állatok támadása.

2014.05.02.

24.

A Jupiter

 1. Kulcsszavai: szétterjedés (expanzió), túlzások, szerencse, igazság
 1. Szimbóluma: F – egy félkör és egy kereszt, összevonva pedig azt jelenti, hogy az érzelmek uralják az anyagiságot. Az érzelmi komponens magától értetődő, hiszen két emocionális jegyben, a Nyilasban és a Halakban uralkodik, az anyagi komponens pedig a minőségi igényekre és (sokszor) lehetőségekre utal.
 1. Keringési sebesség: nem egészen 12 év. Napi haladása 4´59˝- kerekítve: 5´. Egy jegyben körülbelül 1 évig tartózkodik.
 1. Retrograditása: minden évben kb. 4 hónapig hátrál.
 1. Rövid jellemzői: tüzes, aktív, férfias-elektrikus
 1. Kozmikus helyzete: uralomban van a Nyilasban és Halakban. Rangját veszti az Ikrekben és Szűzben. Emelt a Rákban. Esésben van a Bakban. Erőben: Kos, Oroszlán, Skorpióban.
 1. Száma: 3
 2. Napja : csütörtök
 3. Színei: világoskék, bíbor, aranybarna, lila
 4. Féme: ón
 5. Kövei: zafír, türkiz, ametiszt, jáspis
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: csontvelő, annak vörösvértest-termelése. Asszimilációs képesség, felszívódás. Májfunkciók. Szénhidrát- cukor- és zsírháztartás (a Vénusszal együtt). A táplálkozás mirigyei (ugyancsak a Vénusszal)
 1. A hozzá tartozó életkor: 50-52 éves kortól 60-62-ig
 1. Jelentése: jog, igazság, igazságtétel. Bölcselet, hit. A Nagy szerencse (Fortuna maior). Tekintély.  A természet, az ahhoz való viszony. Utazás – külföld. Kifejezőkészség, annak magasabb színvonala. Autodidakta vagy felsőfokú tanulmányok.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: jólét, megelégedettség. Jog, törvénykezés, erkölcs. A vallás és világnézet intézményesített szervei. Magas állású tisztviselők, bírák, főpapok, gazdag emberek.

 1. „Harmonikus” változatban: optimista, jó kedélyű, jóindulatú, joviális, bőkezű, nagylelkű, belátó, igazságos. Sport- és természetszerető, mozgékony. Magasabb tanulmányok, ebben sikerek. Bölcselkedő hajlam, filozófiai érdeklődés. Anyag eredmények. Luxuskedvelés, és meg is engedheti magának. Kényelmes, magas nívójú élet, ami sokszor a jupiteri korra érik be (50 körül).

„Diszharmonikus” változatban: pöffeszkedő, felelőtlen, fondorlatos, de álcázni próbálja negatív tulajdonságait. Sznob. Rájátszik a másikra, kihasználja. Túlzott optimizmus. De az ellenkezője is lehet: pesszimizmus, nyomott kedély. Összeütközések a törvénnyel, a törvénykezéssel. A szerencse, segítő erők, nagyvonalúság hiánya. (A Jupiterrel összefüggésben sohasem szerencsétlenségről van szó, hanem arról, hogy a szülöttet az élet nem segíti úgy, mint egy jó jupiterit). Betegségeknél: daganatok. Koleszterin, zsír, cukorháztartás problémái. Elhízás. Magas vérnyomás. Máj betegségei. Csípő, combnyak érzékenysége, panaszai, sérülései.

2014.05.03.

25.

Szaturnusz

 1. Kulcsszavai: korlátozás, hidegség, zsugorodás
 1. Szimbóluma: G – kézi rajzban jobban szemléltethető a kereszt és alatta két, ellentétes irányba kanyarodó félkör, melynek jelentése: az anyagiság uralja az érzelmeket. A Szaturnusz két racionális jegynek, a Baknak és a Vízöntőnek az ura, s ezek a jegyek nem jól viselik még saját érzelmeiket sem. (Az anyagiság értelmezéséről lásd a Föld elemnél vázoltakat.)
 1. Keringési sebesség: 28-30 év a köre. Napi átlagos haladása: 3´49˝- kerekítve: 4´. Egy jegyben 2,5 évig tartózkodik.
 1. Retrograditása: minden évben 4,5 hónapig hátrál (a Földről nézve látszólag természetesen).
 1. Rövid jellemzői: földies, negatív, férfias – elektrikus-magnetikus.
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Bakban és a Vízöntőben. Rangját veszti a Rákban és Oroszlánban. Emelt a Mérlegben. Esésben a Kosban. Erő: Bikában, Ikrekben, Szűzben.
 1. Száma: 8
 2. Napja : szombat
 3. Színei: fekete, sötétzöld, sötétszürke, sötétbarna
 4. Féme: ólom
 5. Kövei: ónyx, fekete gyöngy, turmalin, közönséges követ (gránit, márvány)
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: csontok. Ásványi anyagcsere-forgalom (meszesedés- kövesedés). Bőr. Lép. Fül – jobb fül a hagyomány szerint (a bal volna a Mars, de ez sokszor nem így mutatkozik). Hallócsontocskák kiemelten.
 1. A hozzá tartozó életkor: 60-62 éves kortól vagy az élet végéig, vagy pedig: a különösen élénk szellemű embereknél 84 éves korig, onnantól pedig átveszi az Uránusz a „hatalmat”.
 1. Jelentése: az életben adódó gátlások, akadályok. Sorscsapások (nem a hirtelen keletkező csapások, az Uránusz). Felelősség, koncentráció, kitartás. Az idő, az időhöz való viszony. Utalhat apára, nagyapára, általában idősebb emberekre (nőkre is, bár a klasszikus asztrológiában férfira értelmezik, de egyértelmű, hogy jelent szaturnuszi típusú, vagy idősebb nőket is).

A karma bolygója, Sorsbolygó, a „küszöb őre”. A hagyományok szerint az Infortuna maior, a Nagy szerencsétlenség.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: földművelés, bányászat, építésügy. Épületek, építmények (pl. utak, gátak stb). Nehéz testi munkásság, nehézipar. A biztonság, állandóság. Akadályok, gátló hatások, szegénység. Végzetszerű csapások, szerencsétlenségek. Mundánban is Sorsbolygó, de egyre nagyobb szerepet kap mellette, sőt: néha előtte a Plútó.

 1. „Harmonikus” változatban: komoly, megbízható, munkabíró, becsületes. Még harmóniában sem könnyed azonban semmi esetre sem. Távlatokban gondolkodik. Jó szervező és tervező, irányító . Lehet rá építeni. Ő maga is épít. Harmóniában is konzervatív, hagyomány- és tekintélytisztelő. (A Jupiter is ilyen, de az kedélyesen, a Szaturnusz meg szigorúan, ellentmondást nem tűrve és meglehetősen mereven.)

„Diszharmonikus” változatban: gátlásos, depresszióra hajlamos, lélektelen, hajcsár, karrierista, fukar, közönyös, végletesen passzív. Lusta, akaratgyenge. Dogmatikus, fanatikus, hajlíthatatlanul makacs. Súlyos krónikus betegségek. Bőrbaj. Öregkori betegségek már fiatalon is. Gyakran deformáció a csontozat valamely részén. Rossz fogak. Erősen támadott Szaturnusszal: halláscsökkenés, süketség.

2014.05.06.

26.

Transzcendens bolygók – bevezetés

Az ábra több külső törpebolygót is feltüntet, minket

egyelőre a Szaturnuszont túl az Uránusz, Neptun és Plútó érdekel.

Mielőtt tovább mennénk a három utolsó bolygón egyenként, érdemes tüzetesebben is szemügyre venni, hogyan is állunk velük. Nem csak a transzcendens összefoglaló néven tartjuk számon az Uránusz-Neptun-Plútó hármasát, hanem többfélével.

Újkori bolygók: a távolba vesző ősidők óta 1781-ig csak a Szaturnuszig látták szabad szemmel a bolygókat, s úgy is tudták, hogy a mi Naprendszerünkben 6 bolygó van (Merkur, Vénusz, Föld, Mars, Jupiter és Szaturnusz). Asztrológiai szempontból persze öt, illetve hét, hiszen a Földet nem számítjuk, s a Napot és Holdat is az úgynevezett ősbolygók közé soroljuk (jóllehet pontosan tudjuk, hogy két fővilágosítónk nem bolygó). Tehát évezredeken át a Nap, Hold, Merkur, Vénusz, Mars, Jupiter és Szaturnusz volt az a 7 égitest, amellyel számolt az asztrológia. 1781-ben fedezte föl Herschel (szül. 1738) az Uránuszt, majd amikor ennek pályájában a méréseken keresztül anomáliákat észleltek, kiszámították, hogy még kell lenni az Uránuszon kívül is bolygónak – ez lett a Neptun, amit már számításokkal kerestek meg (emiatt aposztrofálják „tollhegyre tűzött bolygó”-ként is), s 1846-ban Galle (szül. 1812, amikor a Neptun történetesen uralmi jegyében, a Halakban járt) észlelte is ezt a sejtelmes égitestet. Végül a Plútót – szintén számítások alapján – 1930-ban találta meg Percival Lowell amerikai csillagász (akinek pedig az Ascendensén áll a Plútó). Az újkori bolygók összefoglaló név tehát onnan ered, hogy a történelmi újkorban illetve legújabb korban fedezték föl ezeket az égitesteket. (S bizonyára még találnak egy-két bolygót a Naprendszerben.)

A transzszaturnális bolygók elnevezés nem szorul bővebb magyarázatra, hiszen annyit jelent, hogy Szaturnuszon túliak.

Generációs bolygók: a három bolygó közül a leggyorsabb az Uránusz, de még ő is a 84 éves körével egy-egy jegyben 7-8 évig tartózkodik. Akik tehát egy ilyen ciklusban születnek, azoknál az embereknél az Uránusz jelentéstartalma azonos jelleggel mosódik át, hiszen mindenkinek ugyanazon jegyben van ez a szellemiségi bolygó. A Neptun (teljes köre: 165 év) a 14 éves egy jegyben tartózkodásával még nagyobb populációt jellemez, s a Plútó (a 250 éves pályájával) sincs egy-egy jegyben 12 évnél kevesebb ideig. (A Plútó pályája nem párhuzamos a többivel, ezért az egy-egy jegyben való haladása 12 év és 32 év között van. A Skorpióban a leggyorsabb – 12 év alatt kifut belőle, a Bikában a leglassúbb – 32 év.) Vannak olyan jellemző állások is, ahol szinte egyszerre váltanak jegyet mindhárman, vagy a háromból kettő, s fedésbe kerül a jegyhelyzet hosszú időre. (Pl.: 1956 őszén, méghozzá október 23. körül váltott jegyet az Uránusz az Oroszlánba, a Neptun a Skorpióba, a Plútó pedig a Szűzbe és kb. 7 éven át mindhárom generációs bolygó mindenkinél ugyanazon jegyekben állt. A 10 égitestből 3, az pontosan 30 %-ot jelent, tehát nem elhanyagolható mennyiséget.) A generációs különbségek és az egyes generációk harmóniája vagy diszharmóniája a tőlük különbözőekkel, mind fontos szempont, s még ezen kívül is sokrétű és beszédes adatokat lehet hozzárendelni a transzcendens bolygók mozgásához, melyek jelen tanulmányunk keretébe nem férnek bele.

Transzcendens bolygók gyűjtőnéven is emlegetjük ezt a három planétát, két okból. Egyik ok az, hogy az intuíció, az okkult érdeklődés, a spirituális útkeresés, medialitás stb. mindháromhoz kapcsolódik és az ilyen képességeket és irányultságot is mutatják. A másik ok: míg a Szaturnuszig erősen a földi és meglehetősen materiális világ dolgaira utalnak az égitestek, addig a transzcendens bolygók már a tágabb Univerzummal kapcsolnak össze bennünket, de még az is lehet, hogy magát a Naprendszert is.

A transzcendenciát megerősíti az is, hogy míg több ezer éven át elegendőnek bizonyult a 7 ősbolygó a horoszkópok értelmezéséhez, nem messze az Uránusz fölfedezésének idejétől egyre nagyobb jelentőséget kap az a három új bolygó, amivel kiegészül a paletta. Jóllehet ez a három bolygó abban a több ezer évben is ugyanott keringett, csakhogy az élet hatalmas tömegekre nézve oly egységes és oly egyhangú, beszabályozott volt (vesd össze például a paraszti sorssal, akár rabszolga, akár jobbágy, akár szabad paraszt státuszban), hogy a különlegesebben alakuló sorsok vizsgálatához is elegendő volt az addig ismert elemek mennyisége. Ahogyan az újkorban kezdett individualizálódni az emberiség, s ahogyan mára jól előrehaladt ebben a folyamatban és atomizálódott, úgy nőtt a variációs lehetőségek szükségessége, de a száma is, hiszen sorban belépett a három új bolygó.

Ugyanakkor ez a három bolygó sugallja azt is, hogy sokkal magasabb elvek kormányozzák a világot, mint az atomizált törekvéseké, mint az egyéni vágyaké és látásmódé. Az Uránusz a kollektív szellem, a Neptun az egyetemes szeretet, a Plútó pedig a végtelen dimenziók jelölőjeként az individualizálódáson túl akarja mutatni a visszaforduláson át a megoldást: amit minden vallás végső célnak tart, az egységhez visszatérés valamilyen megfogalmazásában.

Az ideológia oldaláról közelítve ugyanezt a kérdést: a Szaturnuszig keringő bolygók jelentik a modern asztrológiában tulajdonképpen a matériához kötődést és a primer hiedelmeket, amelyeknek magyarázatát nem tartotta szükségesnek az emberiség. Mire eljutott az ősmítoszok irányítása alól a tagadásig (vesd össze: felvilágosodás, ipari forradalmak, polgárosodás stb.), akkorra vált szükségessé valami más, „magasabb” összetevő megismerése és alkalmazása az asztrológiában (is). Az Uránusz, Neptun, Plútó által jelzett vagy közvetített energiáknak az a célja, hogy visszaforduljunk az ősmítoszok igazságaihoz – egy másik szinten, a spirális fejlődés elvének megfelelően, továbbra is az egységhez való visszatérés érdekében.

Nehéz a sok ezer éves beidegződéseken felülemelkedni, s emiatt gyakran megterhelő nagyon sok ember számára az a tartalom, amit a transzencens bolygók jeleznek. Éppen ezért amikor ezeknek a bolygóknak a harmonikus vagy diszharmonikus olvasatát vizsgáljuk, tartsuk szem előtt, hogy a szülött vajon mire használja ezeknek a bolygóknak az energiáit: kizárólag egyéni céljainak elérésére-e, vagy az egyetemes célokat is figyelembe veszi. A kizárólag EGO-ból eredő célokra irányuló transzcendens energia ugyanis előbb-utóbb visszacsap, s önmaga ellen fordul, annál inkább, mert mennyiségileg-minőségileg jóval több, mint amit az egyes ember elbír –amikor magának akarja az egészet megtartani. Ha átbocsátja magán és engedi az egyetemes célok felé folyni, akkor tud bánni vele, miközben saját javára is fordít belőle annyit, amennyire éppen szüksége van aktuálisan. A spirituális fejlődésre való hajlandóság határozza meg, hogy az egyéni és kollektív célok mennyire válnak szét, vagy mosódnak össze.

Figyelemre méltó körülmény az újkori bolygók nemének alakulása. A klasszikus égitestek közül 4 férfias (Nap, Mars, Jupiter, Szaturnusz), 2 nőies (Hold, Vénusz) és 1 semleges (Merkur) minősítésű. A generációs bolygók közül az Uránusz semleges, a Neptun nőies, a Plútón pedig folyik a vita, hogy férfias vagy nőies, esetleg – dualitása folytán – mindkettő. Bármelyik (Plútó) variációt is tekintjük, mindenképpen javul az eredeti arány. A női princípium eredetileg meglévő jogainak helyreállítása ugyancsak a visszafordulás fontos része, nem beszélve arról, hogy az alá- fölérendelt viszonyok helyett az együttműködésen keresztül az egység felé törekvést segíti, amint ez is a fő funkciója.

Egyéni reakciók a transzcendens bolygók energiáira

Ha erről szóló irodalmat, vagy ezen részét olvassa az érdeklődő, akkor elég ijesztő értelmezésekkel találkozhat. Kétségtelen, hogy – amint láttuk – ezek az energiák nem hasonlíthatók össze az ősbolygók energiáival. Másfelől a nonkonformizmus, különleges érdeklődés és ilyen tevékenység, nagy erők jelenléte és alkalmazása köthető hozzájuk.

Az alaphabitus nagyban befolyásolja, hogyan mutatkoznak meg az adott egyénnél ezek az erők, hogyan kezeli őket. Egy Nyilas vagy Bak a maga konzervativizmusával vagy a Szűz típus az ő szkepticizmusával nem fog rögtön felhőtlenül örvendezni egy uránuszi energiának. Vagy a nagyon világos gondolkodású alkatok (Bika, Ikrek, Szűz, Bak, Vízöntő) a neptuni tartalmakkal nem tudnak mit kezdeni, s a plutónikus energia is feszegeti a szelídebb (Bika, Rák, Szűz, Nyilas, Halak) embereknél a kereteket.

Másként éli meg a generációs bolygók jelentését az, aki foglalkozik transzcendens gondolatokkal, tevékenységgel, ilyen tréninggel, önismereti kérdésekkel stb. Jó esetben ugyanis lassanként megtanulja értelmezni és kezelni ezeket az energiákat, s akkor már nem is jelentenek veszélyt számára, mert előbb-utóbb arra használja szinte automatikusan, amire való, de legalábbis meg tud velük békülni

Azok az emberek is jól kezelik e kérdéseket, akiknél elég előrehaladott a spirituális fejlődés – bármilyen alapbeállítottság, tevékenység, önnevelés vagy sorsszerű nevelődés folytán.

Sokat módosít még az egyéni megélésben az, hogy az adott ember horoszkópjában milyen jegyben, házban áll az a transzszaturnális bolygó, s a többi égitesthez hogyan kapcsolódik (fényszögekkel, uralmi helyzetekkel stb.).

Rendszerint a Marshoz, Szaturnuszhoz és a három transzcendens bolygóhoz kötik a nehezebb sorsesemények, tragédiák, katasztrófák megjelenését az ember életében, s kétségtelenül igaz, hogy ezen bolygók valamelyike mindig részt vesz az effélékre utaló kapcsolódásokban. Ekkor sem feledkezhetünk meg viszont arról, hogy mindig van valami üzenete vagy célja az ilyen helyzetnek is, s akkor kerülünk bele általában, amikor más, kisebb horderejű jelzésre nem reagáltunk kellőképpen, vagy pedig: aktuális fejlődési stádiumunkban nagyobb szabású hatásra van szükség, hogy kellő mértékben lendüljünk tovább.

Az újkori bolygók mindegyike megfelel egy-egy ősbolygó felsőbb oktávjának, ami minőségi többletet jelent. Az Uránusz a Merkurnak, a Neptun a Vénusznak, a Plútó pedig a Marsnak a felsőbb oktávja.

27.

Uránusz

 1. Kulcsszavai: robbanás, kiszámíthatatlanság, ötlet, energia
 1. Szimbóluma: 6 egy kör – a szellemiség képviseletében, benne a pont a sors, a „kis Szaturnusz”. Feltűnő, hogy az oppozíciós jegyek uralkodói közül az Oroszlán és Vízöntő urának a rajzában van markáns azonosság. A Szaturnusz megjelenése pedig azért is indokolt, mert az Uránusz társura a Vízöntőben ez a bolygó.  A kör tetején egy felfelé irányulú nyíl – a Földtől elszakadni kívánó, kirobbanó energia jelképe.
 1. Keringési sebesség: köre 84 év. Napi átlag 3 percet halad. Egy jegyben 7-8 évig tartózkodik.
 1. Retrograditása: minden évben, nem egészen 5 hónapig tart.
 1. Rövid jellemzői: levegős, pozitív, elektrikus, semleges nemű, de helyesebb megfogalmazás talán, hogy nemek feletti (bár egyesek férfiasnak tartják).
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Vízöntőben. Rangját veszti: az Oroszlánban. Emelt a Bakban. Esésben van a Rákban. Erőben az Ikrekben és a Mérlegben.
 1. Száma: 0
 2. Napja : szombat
 3. Színei: lila, acélkék, fekete-fehér
 4. Féme: platina
 5. Kövei: ametiszt, borostyán, topáz, hegyikristály, macskaszem, sólyomszem
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: legmagasabb rendű idegi működés – az agykéreg működése. Agyhártya. Gerinc felső része, a gerincvelő idegi funkciója. Görcsöket előidéző szervek (az Uránuszt görcsbolygóként is emlegetjük). Tobozmirigy – a 3. szem, a Plútóval együtt.
 1. A hozzá tartozó életkor: amennyiben szellemileg friss emberről van szó, 84 éves kortól a halálig.
 1. Jelentése: a hirtelenség, pillanatszerűség jelölője. Mindenféle váratlan fordulatra utal, jó és rossz értelemben is. Meglepetés-bolygó. Technika, ilyen készség, ötletesség. Az ötletesség a szó minden értelmében értendő. Újító hajlamok. Eredetiség. Intuíció. Szellemi érdeklődés, ennek iránya, realizálódása. Öntörvényűség, individualizmus, függetlenség. Utal (ahogy a Szaturnusz is) idősebb emberekre, nagyszülőkre. Barátok, támogatók, protektorok. Az élettől kapott segítség – és a másoknak nyújtott segítség.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: modern technika (a médiából ide tartozik a rádió, tv, a műholdas információtovábbítás). Villamosság, repülés, elektronika. Forradalmi eszmék, ilyen irányzatok és cselekmények. Felforgató, anarchisztikus elemek. Pusztítás. Kiszámíthatatlan fordulatok.

 1. „Harmonikus” változatban: emberszerető, kollektív szellemű, igazságos. Megbízható és nem merev. Ötletgazdag, intelligens. A váratlan fordulatokra való hajlam azonban harmóniában is érvényesül. A konvenciókat és megkötöttséget így sem tűri és megtalálja a módját, hogy elkerülje, legfeljebb nem sért vele másokat annyira, mint diszharmóniában.

„Diszharmonikus” változatban: öncélú romboló, felforgató. Hordószónok, önjelölt világmegváltó és zseni. Örökösen egyedülálló mivoltát hangoztatja (de mögötte nincs komoly produktum, vagy nem annyi). Csak a feltűnés kedvéért különcködik (polgárpukkasztás). Semmiféle normát el nem ismer. Anarchista. A zseni vagy őrült szélsőséges megfogalmazás úgy az Uránusszal, mint a Vízöntővel kapcsolatban széles körben elterjedt az asztrológiában és azon túl. Nos, a diszharmonikus Uránusz-olvasattal az őrülthöz közelebb áll a szülött.

Betegség formájában megnyilvánuló diszharmónia: göcsök, vérnyomásingadozás, visszér-problémák, érszűkület. Idegzavarok. Szemproblémák. Áramütés, villámcsapás, robbanás, zuhanás. Technikai eszközök miatt bekövetkező balesetek.

28.

Neptun

 1. Kulcsszavai: bizonytalanság, kaosz, önfeláldozás, határtalanság
 1. Szimbóluma:

a bolygók szimbólumrendszerébe simuló Neptun-ábra két széttartó félkörből és alattuk- közöttük egy keresztből áll. Van, aki még egy plusz keresztet tesz az alsó részbe is. Jelentése: szétáradó érzelmek, kapcsolódás a végtelennel, az Univerzummal, más dimenziókkal. A földtől azonban e bolygó és uralmi jegye, a Halak sem tud elszakadni (arról nem beszélve, hogy egyúttal jupiteri jegy lévén kedveli a jó életminőséget), így ez a materiális komponens, a kereszt is fontos tartozék. Kevés asztrológus rajzolja így azonban a bolygó jelét, a gépi karakterekben sem ilyen, hanem Poszeidón/Neptun szigonyának a képével ábrázolják a Neptunt.  I Egyszerűsített változata elhagyja a nyilacskákat.

 1. Keringési sebesség: 164 és és 280 nap a köre (kerekítve: 165 év). Napi átlagos haladása 1´40˝

(2´). Egy jegyben 13,8 évig, kerekítve: 14 évig tartózkodik.

 1. Retrograditása: minden évben 5 hónapig.
 1. Rövid jellemzői: nedves, negatív, magnetikus, nőies.
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Halakban. Rangját veszti a Szűzben. Emelt a Nyilasban. Esésben van az Ikrekben. Erőben: Rákban, Skorpióban és alighanem a Bikában is (mert a Vénusz felsőbb oktávja).
 1. Száma: 3
 2. Napja : csütörtök
 3. Színei: csillogó, világos színek, meghatározhatatlan, irizáló színek
 4. Féme: alumínium
 5. Kövei: kalcedon, tűzopál, rózsakvarc
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: alvásközpont. Látóidegek. Nyirokháztartás. Az idegközpont zavarait okozó jelenségek (az elme- és idegbetegségek nagyobb részt a Neptunhoz kapcoslódnak).
 1. A hozzá tartozó életkor: nem tartozik életkor az uralma alá.
 1. Jelentése: minden megfoghatatlan, nehezen értelmezhető dolog (pozitív, negatív). Modern művészetek és az azokhoz való viszony. Álmok. Mérgezések. Intuíció, hit. Szenvedélybetegségek. Titkos dolgok, titkok, rejtélyek. Csalás, csalódás, megcsalattatás. Ideák, ideálok, értékrend.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: vizek, vízügy. Művészet. Bizonytalanság, megtévesztés, ábrándok, eszmék (köztük nagy hangsúllyal a megvalósíthatatlanok is). Illegális szövetségek, titkok. Mérgek, gázok, élvezeti cikkek és az ezekhez való viszony (alkohol, alkoholizmus, kábítószer).

 1. „Harmonikus” változatban: önfeláldozó, intuitív, gazdag érzelem- és fantáziavilág. Művészi hajlamok, képességek és művészetszeretet. Érzékenység. Átélés képessége, sokszor igen különös átéléseké. Plátói szerelemre hajlam. Rajongás nemes ügyekért.

„Diszharmonikus” változatban: akaratgyenge, befolyásolható, megbízhatatlan. Örökösen rejtélyekkel küszködik, nem érti a világot és a többieket, s őt sem értik. Ideg- és elmebajok. Vízzel, folyadékkal kapcsolatos veszélyek. Mérgezések. Nyirokér-rendszeri problémák, burjánzások, rák. Nehezen kideríthető vagy tévesen diagnosztizált betegségek. Felesleges beavatkozások, műtétek (2. v. 8. házban álló támadott Neptunnal).

29.

Plútó

 

 1. Kulcsszavai: dualitás, intenzitás, dimenziók, feszültség
 1. Szimbóluma: J – egy kör és benne egy félkör: a bezárt érzelemvilág, az akarat (ego, vagy a szellem) által uralt érzelmek.
 1. Keringési sebesség: egy teljes köre 249 év és 8 nap, amit kerekítve 250 évnek szokás emlegetni. Napi átlagos haladása elvileg 11˝, de ettől igen szélsőségesen eltér különböző szakaszaiban. A gyors szakaszokban 2 percet is halad naponta.
 1. Retrograditása: minden évben nem egészen 5,5 hónap.
 1. Rövid jellemzői: tüzes (némelyek szerint vizes, vagy vizes-tüzes, vagy tüzes-nedves) magnetikus-elektrikus, férfias (ezt szintén vitatják, némelyek szerint nőies).
 1. Kozmikus helyzete: uralkodik a Skorpióban. Rangját veszti a Bikában. Emelt a Kosban. Esésben a Mérlegben. Erőben: a Rákban, Halakban.
 1. Száma: 9, 13
 2. Napja : kedd
 3. Színe: fekete
 4. Féme: ritka földfémek
 5. Kövei: gránát, rubin, malachit, moldavit
 1. A hozzá tartozó szervek és funkciók: az általános regenerálódási képesség. Solaris plexus. A szervezet rejtett erői. Nemi működés, mint funkció. Rejtett üregek (arc- homlok, kiemelten az orrüreg stb.). Tobozmirigy működése.
 1. A hozzá tartozó életkor: nem tartozik életkor az uralma alá.
 1. Jelentése: a nagy dimenziók, szélsőséges megnyilvánulások jelölője. Céltudatos és ki nem fulladó energia. Rombolás és építés. Belülről és kívülről származó kényszer. Kívülről, kivédhetetlenül ható sorsszerűség, sokszor tömeghatással összefüggő, az egyéni sorsot befolyásoló, meghatározó kényszer.

Az általános (mundán – azon belül is a politikai) asztrológiában: az aktív tömeg. Nagyfeszültségű erők, dimenziók, láncreakció-szerűség. Válságok és azok megoldása. (Jól vagy rosszul.) Rombolás és újjáépítés (szintén jól vagy rosszul). A háborúk közül a kiszélesedő, világméretű háborúk. Sorsbolygó a tömegméretű, nagyobb régiókat (pl. földrészeket) érintő dolgokban.

 1. „Harmonikus” változatban: kitartó, intelligens, nagy dolgokra hivatott. Ellenállhatatlanul, de diplomatikusan véghezviszi akaratát. Jó regenerálódó képesség. Intuíció, rálátás olyan dolgokra, amiket logikával nem lehet kikövetkeztetni.  Hatalmas energia felszabadítás értelmes célokra.

„Diszharmonikus” változatban: kegyetlen. Akarnok, kötekedő fenegyerek (a Marsnál erősebben). Nehezen, vagy egyáltalán nem lehet vele együtt élni. Fanatikus. Súlyos összecsapások a környezettel vagy súlyos események a szülött körül. Olyan egészségi problémák, amik nehezen gyógyíthatók. Veszélyes műtétek. Szerencsétlenség, katasztrofális események. A természeti erők, politikai, történelmi események kivédhetetlen (hátrányos) kihatása az egyéni sorsra.

 

HÁZAK

 

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük