Éves általános előrejelzések

Előrejelzés 2019-re

 

Visszapillantó a 2018-as évre

 Akár csak tavaly, most is kiemelem azt a motívumot, ami minden politikai berendezkedéstől függetlenül mindenkit érint a világon és jól összefüggésbe hozható egy asztrológiai jelenséggel. Ez utóbbi nem más, mint a Neptun szextil Plútó fényszög. Ezzel kapcsolatban a következőket ismételgettem tavaly, amikor érvényesült ismét, bár egzakt nélküli módon a két legkülső bolygónk közötti speciális kapcsolat. „Ez az aspektus 50 éven keresztül (1944-1994 között) szinte minden embernek megvan. A hatalmas tömegeket érintő társadalmi mozgásoknak, amelyek röpke 50 év alatt gyökeresen megváltoztattak több ezer éves beidegződéseket, közük van ehhez a fényszöghöz. Megváltoztak például a férfi-nő kapcsolatok, különösen arra való tekintettel, hogy a Neptun női, a Plútó férfi bolygó, pontosabban: a női-férfi princípium (Vénusz és Mars) felsőbb oktávjai, magasabb szempontú kifejeződései, archetípusai. Természetesen a többi, ennél sokkal erőteljesebb, nagy mundán tendencia is kellett a változásokhoz, de a szextil közvetítette, közvetíti az egyénekhez. Szélesebb értelemben arra kívánja tanítani az emberiséget ez a fényszög, hogy – kezdve a férfi-nő magánkapcsolatokban gyakorlásként, s folytatva ennek kiterjesztését minden más kapcsolatra is – saját erejéből akarjon és próbáljon meg szembenállás helyett együttműködni. A szándék: megtörni azt a több ezer éves beidegződést, mi szerint csak küzdelem, harc, pusztítás, háború, vér és szenvedés árán, a másik rovására maradhat fönn az egyén, s a kisebb-nagyobb csoportok (faluközösség, nép, szövetségek stb). A közvetlen cél az, hogy ennek a – spirituális emberhez oly méltatlan – hagyománynak a helyébe a kozmikus szeretet dimenziói léphessenek, egyengetve az utat a végső cél: az eggyé válás felé.

Ez a visszatérés bizonyára figyelmeztetés, s alkalom arra, hogy felfrissítsük a kiinduló szándékot, annak gyakorlati megvalósítását.”

 

A fényszög 2017.07.17-től 08.30-ig bukkant fel hosszú szünet után, hiszen 1994-ben ért véget. 2017.október elején jelent meg a New York Times-ban az amerikai filmrendező, Harvey Winstein (1952.03.19.) szexuális visszaéléseit tartalmazó cikk, amelyet hosszú nyomozás előzött meg (bizonyára a fényszög feléledésének időszakában is), s ami kirobbantotta a Me Too (vagy: metoo) mozgalmat, amelyben a szexuális zaklatást elszenvedett nők (és férfiak) emelik fel szavukat az abúzus és diszkrimináció ellen. Pillanatok alatt körbeszaladta a mozgalom a világot, s 2017. december 6-án a TIME magazin ezt a mozgalmat választotta „az év emberének”. A következményei egyelőre beláthatatlanok, de egészen biztos, hogy igen jelentősek. 2018-ban nyáron, 06.23-tól 09.18-ig ismét beállt az aspektus, továbbra is egzakt kapcsolódás nélkül, ez azonban elegendő a „jogfolytonossághoz”, ahhoz, hogy ne haljon el a folyamat, ami olyan dinamikusan indult, majd búvópatakként hol felszínre tör, hol a mélyben csörgedez csendben tovább. 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben is visszatér, az emlékezet és a folyamatok felfrissítésére. (Tovább nem bogarásztam egyelőre.)  

 

2018-ban kicsírázott egy másik igen jelentős, az egész világot és annak a jövőjét érintő kezdeményezés, ami tekintélyes mozgalommá izmosodott, s amelyben ugyancsak része lehet többek között az említett fényszögnek. Egy svéd diáklány indította el, Greta Thunberg (született: 2003.01.03.), a klímaváltozás megállításával kapcsolatos aktivitásra szólítva fel a politikát, kormányokat, embereket. 2018. augusztusától előbb egymaga, majd novembertől a mellé csatlakozó diákokkal együtt demonstrált minden pénteken. Augusztusban történetesen már Bika-Uránusz volt (2018. május 15-től), a Föld állapotának, megőrzésének igényét megerősítve. Majd 2018.11.07-én visszahátrált a Kosba, ami aktívabb cselekvésre ösztökélhette az érintetteket, s elég volt ahhoz, hogy egyre szélesebb körben terjedjen a mozgalom. 06.15-től 11.05-ig tartott egy Szaturnusz trigon Uránusz és 04.20-tól 09.18-ig egy Jupiter trigon Neptun fényszög. Ebből a Bak-Szaturnusznak és a Jupiternek közvetlen köze van a környezethez, természetvédelemhez. Novemberre elfogytak a hosszú tendenciák, mindössze kettő maradt, s mindkettő a Holdcsomókat érintette. A Jupiter trigon felszálló Holdcsomó fontos, de kevésbé jelentős a tárgyalt szempontból. Viszont az Uránusz kvadrátja a két Holdcsomóra (2018. július elejétől 2019.03.06-ig) annál inkább. Ugyanis szinte párhuzamosan váltott jegyet a Holdcsomóval, ami november 15-től a Rákban jár, ahol a karmikus feladat sarkalatos pontja a természet felé fordulás a birtoklás és a hatalom gyakorlása helyett.  

 

Hazai viszonyainkból is a nők szereplését emelem ki, az ellenzék 2018. decemberi aktivizálódásánál élen jártak, a parlamentben képviselt számarányukhoz képest különösen.

 

2019-ről

Az írás keletkezésének ideje: 2019. június.

Most is azzal kezdem a voltaképpeni prognózist, mint minden évben: ahogy a meteorológiai, csillagászati év is márciusban kezdődik, úgy az asztrológiai még inkább. A Tavaszpont jelenti nálunk az év elejét, amikor az égi Egyenlítő és a Nappálya metszéspontjához, a Kos 0 fokához ér a Nap. Ez.2019. március 20-án, 22 óra 58 perckor történt. Mivel azonban az emberiség kultúrtörténetében mégiscsak jelentős szakasznak tekinthető kétezer év alatt a januári évkezdet honosodott meg és terjedt el immár világszerte, s az emberek nagy százalékban ehhez kötik az évkezdetet, kénytelenek vagyunk ehhez is igazodni, illetve a második félévre vonatkozó előrejelzésnél a július 1-i naptári dátumhoz.

 

A Budapestre számított és Magyarországra értelmezett Tavaszpont képletnek Skorpió az Ascendense, s ha fix jegybe esik ez a fontos horoszkópelem, az az egész évre nézve érvényes.

Kiemelt területnek számít benne az ország szuverenitása, szabadsága, pénz- és általában anyagi ügyei; a kommunikáció, információáramlás most is kiemelt, de kevésbé, mint az előző évben volt. Annál hangsúlyosabb viszont az ingatlan- és lakásviszonyok kérdésköre, az időjárási viszonyok és azok kihatásai, valamint az ellenzék működése.  Fontos lenne a népszaporulat, oktatásügy is, de elég bágyadtan lóg a levegőben az erre vonatkozó jelölő, inkább a csendes előkészületeket lehet kalkulálni ezzel kapcsolatban. A munkaviszonyok, a dolgozó rétegek helyzete kritikussá válhat az év vége felé, nyomást, intézkedési kényszert sugallva az illetékeseknek. A közegészségügy illetve egészségügyi ellátás még kritikusabbnak tűnik, hasonló intézkedési kényszert provokálva.

 

A második quartalnak (2019.06.21. 17 óra 54 perc) is Skorpió az Ascendense és nagyjából ugyanazok a kiemelhető területek, mint előbb, itt valamivel nagyobb hangsúly kerül a külkapcsolatokra, az ország megítélésére, igen vegyes, jelleggel.

 

A harmadik quartal ugyancsak Skorpió Ascendenssel indul (2019.09.23. 9 óra 50 perc). Itt áttevődnek kissé a hangsúlyok, megint nagy szerepet kap a propaganda, kommunikáció. A gyerekintézmények, oktatásügy területén részben örvendetes, részben azonban teljességgel érthetetlen intézkedések és jelenségek feltételezhetők. A külkapcsolatok ekkor is fontosak lesznek, de nem elsősorban a kormányzat kezdeményezésére, hanem több, alulról jövő kezdeményezés nyomán. Az egészségügyben minimum az kalkulálható, hogy (átmenetileg) összeomlik a kommunikációs rendszere, de akár az egész rendszer is összeomolhat, minek nyomán végre a deklarációknál és ötleteléseknél hatékonyabb intézkedések is várhatók.

 

A negyedik, s egyben idei utolsó quartal (2019.12.22. 5 óra 20 perc) Ascendense üdítő változatosságként Nyilas – ami megfelel a magyar nép típusának, valamint a Magyarország alaphoroszkópnak használt Budapest képlet Ascendensének is. Itt említem meg, hogy a megelőző Skorpió Ascendensek pedig akár a Budapest, akár a 89-es köztársasági képlet Nap-jegyéhez rímelnek.

Ebben a quartalban visszakanyarodunk a kiindulóponthoz: az ország szuverenitása, valamint anyagi ügyei hangsúlyához. Az oktatás- és egészségügy változatlanul problémát és programot jelent. Tapasztalható bizonyos ellenzéki megerősödés és a hatalom arány- és iránytévesztése, identitásválsága is.

 

A továbbiakban a (számunkra) fontosabb csillagászati jelenségeket, majd néhány lényeges asztrológiai eseményt (retrograditás, jegyváltás, kiemelt fényszögek, fényszög-sorozatok és Kaldeus-ciklus) tekintünk át, de korántsem csak „szakmabeliek” számára lehet tartalmas a mondanivaló, érdemes átfutni legalább a hosszabb szöveges magyarázatokat, ahol a 2018-as évre vonatkozó újabb – reményeim szerint fontos és főleg: laikusok számára is érthető – információkat lehet találni. 

 

Csillagászati megközelítés

 

  1. január 21. Teljes holdfogyatkozás 04:40-05:42 között, 62 percig teljes (119,6%). Oroszlán-Vízöntő területeket érint még a láthatósági tartományon kívül.

A szokásos augusztusi égi műsor a „hullócsillagok” periódusa, amikor is a Föld a Perseidák nevű meteorrajba ér. A látványos égi jelenségek csúcsa: augusztus 12-13.

  1. november 11. A Merkur átvonulása a Nap előtt. A jelenség 12:36-18:06 között zajlik. Hazánkból csak a belépés látszik, mert a Nap 15:20-kor lenyugszik.

A nyári hullócsillagokhoz hasonló téli időszak a Geminidák övezetének elérése. Időtartama körülbelül két hét, december 14. körüli csúcsponttal.

Nem kell túlértékelni a jelentőségét, de augusztusban két újhold lesz. Minden évben tapasztalható hasonló anomália, hiszen a holdhónapok 28 napból állnak, ezért belőlük nem 12 van, hanem 13, a többletnek pedig valahol meg kell mutatkoznia. Most legfeljebb olyan összefüggést lehet találni, hogy az augusztus 30-i második újholdat követően szeptember első felében egy rendkívül extrém fényszög-kavalkád lesz, de ez már nem is csillagászati jelenség, hanem kifejezetten asztrológiai.

 

Bolygómozgások, hosszabban tartó fényszögek, sorozatok

Retrograditás

A Fogalomtárban találod a magyarázatát és értelmezését ennek a jelenségnek.

Az itt alkalmazott betűjelekből az R a retrográdba fordulást, a D az előre (direkt irányba) haladást jelenti.

2019-ben a Vénusz és a Mars végig direkt irányban közlekedik. A többi bolygó természetesen szokás szerint időnként hátrálóba vált. A Merkur többször is egy év során, a többiek pedig rendszerint egyszer, akkor viszont sok hónapig. (A Naptól való távolság arányában növekvő ideig.)

Merkur

2019-ben (zömmel) a vizes jegyekben hátrál
R: 03.06. D: 03.29. a Halakban
R: 07.08. D: 08.01. Oroszlán-Rákban
R: 10.31. D: 11.21. Skorpióban

Jupiter           R: 04.11. D: 08.12. Nyilas

Szaturnusz     R: 05.01. D: 09.18. Bak

Uránusz         D: 01.07. Kos; R: 08.12. D: 2020.01.11. Bika

Neptun           R: 06.22. D: 11.27. Halak

Plútó               R: 04.25. D: 10.03. Bak

  1. január -7-től, az Uránusz direktbe fordulásától március 6-ig, a Merkur első idei retrograditásáig minden bolygó direkt. Az ilyen jelenség rendszeresen előfordul (éppenséggel az előző évben is volt), ne dőljünk be az olyasféle ál-információknak, hogy ez valami hallatlan dolog, ami ötszáz évente esik meg. Ettől még a január például a gazdaságban ugyanolyan álmatag hónap marad, mint mindig, februárban kezd az élet lassan (de nagyon lassan) ébredezni és a tavasz közeledtével többé-kevésbé megindul. Amíg össze nem szalad egy csomó bolygó retrograditása. Ez a menetrend egyébként mostanában van így, mert mindig valamennyivel, nagyon kis léptékben odébb-odébb tolódik a különböző planéták hátrálásának ideje de a csekély elmozdulás ellenére is néhány évtized leforgása alatt jelentősen átrendeződik: mikor melyik bolygó-együttes retrográd egyidejűleg.

 

Jegyváltás

Ennél a címszónál természetesen csak a lassabb, legalább éves periódusú elemeket említem meg, a gyorsabb égitestekét (a Marssal bezárólag) nem.

A Jupiter és az Uránusz vált jegyet a 2019-es évben a hosszabb periodicitású elemek közül.

A jegyváltás időrendjében tekintjük át, mi várható általuk.

Uránusz 

A 2018-as jegyváltása után 2019. január elsején a Kosban hátrál az Uránusz, majd a 7-i direktbe fordulása után is még egy ideig ott jár.  2019.03.06-án lép ismét a Bikába, s marad ott 2025/26-ig.

Az Ikrekbe történő jegyváltása is több fázisban zajlik (évezredes ritkaságként, elvétve fordul elő, hogy csak egyszer): 2025.07.07-én lép be először, aztán 2025.11.07-én vissza a Bikába, s végül 2026.04.25-től marad évekre az Ikrekben.

Asztrológiai megközelítésben mit lehet mondani a Bikába váltó Uránuszról, melyből az előző évben már kaptunk gyakorlati ízelítőt.

Uránusz a Bikában 

Ezt megelőzően 1934/35-1941/42– között járt a jegyben utoljára az Uránusz. Elég baljóslatú, sötét periódusa volt ez a világtörténelemnek, az akkor történt események (remélem) kellőképpen közismertek.

Nem kevésbé hasonló az azt megelőző, 1850-58 közötti, a 48-as forradalmakat követő restauráció, a régi rend visszaállítására és konzerválására tett kísérletekkel, a búr köztársaság megalapításával Dél-Afrikában, krími- és ópiumháborúkkal terhelt Bika-Uránuszos szakasz. Ugyanakkor azonban megjelentek az ellen-törekvések is (pl. Amerikában a rabszolgaellenes republikánus párt megalapítása), s – mindkét említett időszakban – az ipari tömegtermelés átalakulása és (bizonyos) fellendülése, új találmányok garmadának gyakorlati alkalmazása legalább annyira jellemző volt, mint a történelmi borzalmak. A művészetek terén pedig szépen mutatkozik a két alapelem leegyszerűsített összeadása mi szerint a Bika-Uránusz fontos törekvése forradalmi változásokkal vagy/és kifejezésmóddal (Uránusz) megőrizni az értékeket (Bika). 

Milyen sajátossággal számolhatunk a Bika-Uránusszal kapcsolatban – természetesen annak figyelembe vételével is, hogy a transzcendens (újkori, Szaturnuszon túli, generációs) bolygók (Uránusz, Neptun, Plútó) minden egyes köre valamilyen módosulással mutatja a bolygót az aktuális jegyben, hiszen mindig minden változik – még ha lassan is – és más történelmi, gazdasági- kulturális beágyazottságban másként nyilvánul meg.

Az Uránuszt a pillanatszerűség, hirtelen fordulatok, robbanás bolygójaként szokás emlegetni. Nos, ebben a kényelmes, lassú jegyben ezek a jellemzői nem, vagy csak korlátozottan, késleltetve tudnak kijönni. A belső feszültség viszont akkor is érzékelhető, hiszen az Uránusz igyekszik eredeti lényét érvényre juttatni, ám a föld jegy ezt kevésbé támogatja.

A szociális érzékenység fontos tartozék az Uránusznál (a maga sajátos módján), s a Bikától sem áll egyáltalán távol ilyesmi, hiszen az „élni és élni hagyni” elvet a jegy nem csak vallja, hanem a gyakorlatban is igyekszik érvényesíteni, a közel állókkal kapcsolatban mindenképpen. A kétféle elem keveredése sajátos vegyüléket alkot: a Bika-Uránuszban is megvan a segítőkészség, legfeljebb megméri az árát, vagy hamar keres és talál valami (ál-) okot ahhoz, hogy miért tagadja meg a szabadság, egyenlőség elveit, illetve differenciál (lásd a náci ideológiát!)

Elveihez és elhatározásaihoz egyébként körömszakadtáig hű, s nem utolsó sorban azért, mert óvatos, ami az Uránusszal összefüggésben egészen bizarr, hiszen a bolygóra ez csöppet sem jellemző. Nehezen változtat és változik. A konokság amúgy is mindkét elemnél meglehetősen hangsúlyos ismérv: a Bika is, az Uránusz is ilyen, s ez összeadódik.

Az intuíció minden transzcendens bolygónál kiemelt tényező. Az Uránusszal a hirtelen megvilágosodás, hirtelen jött felismerések jellemzőek, nem véletlenül a feltalálók bolygója. A Bikában inkább a praktikus dolgok felé irányul az intuíció, vagy például a Földhöz köthető dolgokkal (földsugárzás, rejtett és kevésbé rejtett energiák, energiaforrások). Fokozottan érvényesülhet a régi ismeretek őrzése nyomán felújuló tudás, friss felismerések, az adott témakör más minőségbe emelése.

A Bika lassúságával végrehajtott forradalmi változások várhatók pénzügyekben is, nem csak a művészetek, találmányok, tudományok terén. Lehet, hogy már ennek az előszele a virtuális pénz megjelenése és napjainkra felfejlődött fokozott jelenléte.

Figyelembe kell venni, hogy az egyes generációkkal milyen viszonyba kerül az aktuális bolygóhelyzet. Mivel föld elemről van szó, a Szűz-Uránuszosokat, pontosabban a Szűz Uránusz-Plútó együttállásos nemzedéket (1962-68/69 közötti születettek) valamint a Bak Uránuszosokat, pontosabban – mivel ott sem egyedül közlekedett legutóbb – az Uránusz-Neptum együttállásos nemzedéket (1988-95 között születettek) aktiválja, konzervatív forradalmi tettekre sarkallva őket. Nem feledkezünk meg a Bika-Uránuszosokról sem, nekik visszatér a leggyorsabb lassú bolygónk: az 1934/35-1941-es nemzedék eleje 84, a vége 77 éves. Túl azon, hogy kétségkívül krízis-periódust jelöl a visszatérés (figyelem: a krízis kifejezést abban az értelemben használjuk, hogy minőségi változást megelőző állapot), a szellemileg fejlődésképes embereknél nagy lendület, új célok megfogalmazása, kitűzése, a gazdag élettapasztalat összefoglalása, eredményeinek felhasználása lehet a megnyilvánulási forma.

Az egészségi tényezőknél elsősorban a mirigyrendszer és idegrendszer kiemelt voltára kell koncentrálni, összekapcsolódásukat, összefüggéseiket figyelembe venni.

Minden asztrológiai jelenségnél széles skálán mozog az, milyen minőségben, hogyan nyilvánul meg, a legprimitívebb formától a legmagasabb szintig. Nincs másként ez egy lassú bolygó jegyhelyzeteinél sem, vagyis a Bika-Uránusznak éppúgy vannak pozitív, vagy pozitívvá alakítható vonásai, mint destruktív, pusztító hatásai. (Lásd az előzőekben mindkét oldalát.) Nem kis mértékben attól is függ, mi válik belőle, hogy milyen minőségű a csatorna, amin átfolyik energiája, milyen szándékok vezérlik a felhasználót. Ami rajtunk múlik az, hogy engedünk-e a legkisebb ellenállás, a kényelem csábításának és a legkezdetlegesebb formát hagyjuk eluralkodni magunkon vagy teszünk némi erőfeszítést a pozitív, még pozitívabb, legpozitívabb kifejlet irányába.

 

Jupiter 

  1. 12. 02-től 2020. 12.19-ig a Bakban lesz a Nagy Szerencse bolygója – amely elnevezés alapján képzelik el ezt a bolygót a laikusok, de sokszor még a hozzáértők is. Természetesen – mint mindent – ezt is árnyaltan érdemes megközelíteni. Akár az egyéni horoszkópokban, akár mundán horoszkópoknál – ha van milyen alaphoz, radixhoz (gyökérhez) viszonyítani – csak akkor várhatunk a Jupitertől értelmezhetően jeles eredményeket, ha az alapban is jól áll e bolygó, illetve harmonizál a jeggyel, amiben éppen van. Máskülönben bánjunk csínján a (

    jupiteri) mértéktelen lelkesedéssel, ugyanis mindössze 6 jegyben lehet valóban szerencsésnek tekinteni a Jupiter szereplését – a két uralmi jegyében (Nyilas és Halak), ahol emelt (Rák) és három jegyben, ahol az erő helyzetét élvezi (Kos, Oroszlán, Skorpió). A többiben vagy csak jóval semlegesebb, vagy kifejezetten anti-Jupiterré válik. Mint például a Szűzben és a Bakban.

Mi lehet a jellemző a Bak-Jupiterre mundán szempontból?

Jupiter a Bakban 

A Nagy Szerencsétlenség” Szaturnusz uralmi jegyében, a Bakban a Nagy Szerencse bolygója inkább egy anti-Jupiter lesz. A Bak pesszimizmusa, azon beállítása, hogy az életben mindenért keményen meg kell dolgozni, szorgalma, gátlásossága, megfontoltsága, bátortalansága, stb. – mind-mind teljes ellentmondásban van a jupiteri jelleggel, s ezeket nem tudja kompenzálni, feljavítani – még a Jupiter sem, hiszen esésben van, vagyis mennyiségi erőcsökkenést szenved. Kevéssé a kedélyes, sokkal inkább a szigorúbb, igazságosztó arcát mutatja.

Munkában nem ismer lehetetlent, a Bak dolgozik és dolgoztat, a Jupiter meg korláttalan, s jóllehet egyébként igen kényelmes, de a Bak nem hagyja nyugodni. S mindkét jelölőben van maximalista vonás bőven. Jellegzetes, hogy nem képes e területen (sem) más tekintélyt elismerni maga fölött. Egyéni megnyilvánulásában főnöknek sem szívesen áll be, de a beosztotti viszonyt sem tűri. Legszívesebben magányosan ténykedik, vagy olyan területre megy, ahol megvan számára az önállóságból annyi, hogy el tudja viselni a korlátozásokat. Alaposságra törekszik, mert méltósága nem tudja eltűrni a tökéletlenségeket. A Jupiter általában nem tud szervezni. A Bakban igen jól átgondol minden körülményt és viszonylag gyorsan dönt. Ebből a szempontból kifejezetten szerencsés kombináció. A Bak merevségét és nehézkességét tudja oldani kissé a bolygó. Ugyanezeket a vonásokat mundán szintre vetítve: a munkajoggal, munkával kapcsolatos rendelkezések, intézkedések ideje a Bak-Jupiter éra, amelyben (elvileg) rendbe lehet tenni akár az ide kapcsolódó ügyeket, akár a külkapcsolatok jogi részét, hiszen a Bak politikus jegy, a Jupiter pedig a törvénykezés, de legalább ugyanannyira fontos, mint a külföldi kapcsolatok jelölője.

Az ideológiákkal összefüggő változások, ideológiák kanonizálása szintén kalkulálható, hiszen ebben sem ismer el maga felett más tekintélyt a Bak-Jupiter és szélsőséges esetben a fanatizmusig is elmegy. 

Amiben viszont mégis ki tud jönni a jupiteri szerencse, az az, hogy nagyon sokat lehet tanulni a Bak-Jupiter érájában, az élet nehézségeinek okát, célját fel lehet deríteni és előnyre lehet fordítani a hátrányokat.

Egészségi szempontból a csontrendszer problémái, lerakódásos gondok kerülhetnek előtérbe.

 

 

Kiemelt fényszögek

Egy betűjeles rövidítést alkalmazok: az E az egzakt, vagyis pontossá váló fényszöget, annak a dátumát mutatja. Ha van mellette index szám (1, 2 vagy 3) az azt jelzi, hogy első, második vagy harmadik ízben történik a kulmináció.

 

A gyors égitestek (Nap, Merkur) bizonyos fényszögeit azért emelem ki, mert éppen az aspektus létrejöttekor váltanak direktből retrográdba, vagy fordítva. Ilyenkor a bolygók mindig lelassulnak, következésképp a szokásosnál jóval hosszabb ideig maradnak benne egye-egy kapcsolódásban, ami természetesen megnöveli annak jelentőségét. Például: egy Merkur trigon Neptun normál körülmények között legfeljebb 4-6 napig tart, most pedig november 8-tól december 3-ig csaknem egy hónapig. A Nap-Vénusz, Nap-Mars aspektusoknál jelenleg nem ez a helyzet, csak viszonylag hosszú ideig tartanak.

A lassú bolygók fényszögei persze mindig sokáig állnak fenn, náluk épp ez az egyik tényező, ami megnöveli a jelentőségüket, azon túl, hogy önmagában is elég nagy nyomatékkal bír egy Uránusz, Neptun vagy Plútó.

Ugyancsak a direkt-retrográd fordulással függ össze, hogy ilyenkor állnak elő sokszor intenzív, de olyan fényszögek, amelyek a kulminálásukat, hajszálpontos kapcsolódásukat nem érik el, mert az aspektusban részt vevő gyorsabb bolygó megfordul és kimegy az úgynevezett hatókörből (refranáció). Ha ez nehezen érthető, képzeljünk el két embert, egyikük lassan halad előre karját kinyújtva, míg a másik valamivel gyorsabban közeledik az első felé, ugyancsak kinyújtott karral. Mielőtt azonban elérné társa ujjait, megáll majd elkezd hátrálni, miáltal az érintkezés létrejötte nélkül eltávolodik a másiktól. Visszaforgatva a bolygókra a helyzetet: ugyanazt érezni tulajdonképpen, mint a példánál: a várakozás feszültségét, azt, hogy na mindjárt megtörténik (valami)! Még bizonyos erőfeszítést is, hogy jobban kiterjesszem azt a hatókört, amin belül már érvényesülhet a kontaktus – majd nem történik semmi. Körülbelül így írható le ennek az – egzakt nélküli – fényszögnek, állapotnak a jellege. Hozzá kell azonban még tenni azt is, hogy vannak egzakt nélküli fényszögek, amelyek hatálya alatt mégis történnek hozzá köthető dolgok. Meglehetősen nehéz előre megkalkulálni, hogy melyiknél igen és melyiknél nem. Bizonyára ez is a karmikus tanulás, tanulságok levonásának a körébe tartozi 

 

A lassú bolygók hosszan tartó fényszögei: 

Jupiter

Jupiter trigon Uránusz 2019.11.25. – 2020.01.05.  E 12.15.
Jupiter kvadrát Neptun  2018.12.18. – 2019. 02.17.  E1 01.13.
2019.05.08. – 2019.10.20.  E2 06.16.  E3 09.21.
Jupiter kvinkunx felszálló Holdcsomó 2019.02.23. – 09.27.  E1 03.18.  E2 06.16.  E3 08.27.
Jupiter szembenállás felszálló Holdcsomó 2019.12.03. – 2020.01.31.   E 2020.01.06.

 

Szaturnusz

Szaturnusz szextil Neptun 2018.12.23-2019.12.21. E1 2019.01.31.  E2 2019.06.17.  E3
2019.11.09.
Szaturnusz együttállás Plútó 2019.01.27. – 2020.12.26.  E 2020.01.12. (az egzakt kapcsolódás
a Nap és a Merkur szoros kíséretében történik)
Szaturnusz szembenállás felszálló Holdcsomó 2019.03.01 – 2019.11.30.  E1 05.20.  E2 06.23.
E3 09.15.

 

Uránusz

Uránusz kvadrát Holdcsomó 2018.07.06-2019.03.06. E: 12.02.

 

Neptun

Neptun szextil Plútó              2018.06.23.-09.18.  E nélküli – különös, hogy az 1944-
1994 között meglévő és a kilencvenes évek közepén megszűnt fényszög 2017-ben és 2018-ban is visszatér egy-egy rövid időre.
Neptun trigon felszálló Holdcsomó 2019.04.01.-11.09.  E 06.16.

 

Plútó

Plútó szembenállás felszálló Holdcsomó 2019.01.01. – 09.13.  E1 03.28.

 

A gyors égitestek átlagosnál hosszabb idejű fényszögei

 Nap
Nap együttállás Vénusz 2019.07.21 – 09.08.  E 08.14.
Nap együttállás Mars 2019.08.13 – 09.23.  E 09.02. 

Merkur
Merkur együttállás Mars 06.10. – 07.16.  E1 06.18.  E2 07.08.  (E3 09.03.)
Merkur szextil Szaturnusz 03.17. – 04.12. E2 03.20.  E3 04.07.  (E1: 02.20.)
Merkur együttállás Neptun  03.15. – 04.12.   E2 03.24.  E3 04.02.  (E1 02.19.)
Merkus trigon Neptun  11.08. – 12.03.  E2 11.13.  E3 11.28.  (E1 10.15.)

 

Egzakt nélküli fényszögek:
Merkur szextil Vénusz  02.15. – 03.04.
Merkur együttállás Vénusz  04.07. – 04.29.
Merkur kvadrát Uránusz  06.30. – 07.17.
Merkur szembenállás Plútó  07.21. – 08.10.
Merkur trigon felszálló Holdcsomó 11.13. – 11.27.
Neptun szextil Plútó  06.09. – 10.06.

 

Fényszög-sorozatok

 A fényszög-sorozat jellegzetes bolygókapcsolódás, ahol legalább három égitest kölcsönösen összeköttetésben áll egymással.

Ezek közül van néhány híres vagy elhíresült alakzat, mint például a nagy-trigon (királytrigon, átfutó trigon), vagy a sárkány (deltoid), a karmikus (sziszifuszi) kereszt (átfutó kvadrát), T-kvadrát, feloldott oppozíció. Ezeken kívül számos egyéb variáció is létrejön időnként, s vannak további, névvel ellátott sorozatok is. Az aprólékosan skatulyázó elemzések vagy elemzés-kísérletek megpróbálják egyértelműsíteni, hogy melyik mit is jelenthet, s ezekben éppoly sűrűn élnek elhanyagolásokkal, mint bármely”recept”-nél kénytelenek vagyunk erre. Vagyis nem veszik figyelembe, hogy milyen jegyekben, milyen bolygók között létesülnek a sorozatok (ami nagyon-nagyon nem mindegy), akinél ilyen van a születési horoszkópban, alaphabitusát illetően milyen ember (Nap-jegy, Ascendens, születési uralkodó helyzete, I. házas bolygók), vajon annak alapján hogyan reagál az adott konstellációra. Ami az egyik embernél ugyanis szörnyű örökös gátlásként tűnik fel, a másiknál lehet egy kedélyes vagy kevésbé kedélyes, de mégiscsak kihívás, aminek meg kell felelnie. Bánjunk tehát csínján ezekkel a panelekkel is.

A panelek egyébként nemigen említik meg azt a nagyon fontos körülményt sem, hogy a sorozatoknak szinte mindegyike (kivétel a sárkány és a feloldott oppozíció) a zártság révén jelent bizonyos kényszerpályát, mókuskerék jellegű működést, mert az sem tud belőlük kitörni, akinek ilyen van a születési képletében – vagy egy aktuális, diurnális állásban – és kívülről sem lehet megbontani. Egy másik hasonlattal: az áramkörök, akár nyomtatott, akár vezetékes formában, egy bizonyos útvonalon vezetik az energiát. A fényszög-sorozatok hasonlóképpen működnek, le kell futni azokat a  köröket, amelyeket mutatnak a bennük résztvevő bolygók. Ez még a hőn szeretett és lelkesen üdvözölt királytrigonokra is vonatkozik.

Tudjuk: mindenek van előnye és hátránya. A fényszög-sorozatok hátránya – még a harmonikusaknak is – hogy kényszerpályát jelentenek, mint említettem. Előnye viszont az, hogy az önazonossággal nemigen kell bíbelődnie az érintetteknek, mert nem is igen tud más módon gondolkodni, dönteni, cselekedni – egyszóval másmilyen lenni. Természetesen ez nem azt akarja jelenteni, hogy akkor nincs mit tenni, csak hagyjuk passzívan, hogy futkossanak az energiák amerre tudnak, hiszen egyfelől korántsem minden bolygó vesz részt a sorozatokban, marad még bőven más helyen és más aspektusok által jelölt lehetőség. Másfelől pedig a zárt alakzatokat azért kapja egy-egy ember vagy egy-egy időszak(ban minden ember), hogy annak a kényszerét éppenséggel megélje és abból hozzon ki valamit.

A 2019-es évben nincs kiugróan jellegzetes fényszögsorozat ismétlődés, hosszan tartó alakzatok. 18 hét nyitó konstellációjában egyáltalán nincs sorozat. Ez az 52 hét 34,6 %-a.

 

Egyéb jellegzetesség

Egy éves előrejelzésben nemigen foglalkozom a Holddal, most azonban figyelemre méltó fényszög-torlódásai tapasztalhatók májustól szeptember első feléig. A bolygók, melyekkel kapcsolódik ugyanis közel azonos fokszámon rendeződnek el, így lesznek napok, amikor özönével jön létre a Hold és valamilyen planéta aspektusa, míg a rákövetkező napon semmi. Majd egy-két árva fényszög, aztán megint a dömping. Ez a jelenség természetesen elő- előfordul néha, de nem ilyen következetesen, tartósan, mint most. Beleesik a szériába az augusztus is, amikor két újhold lesz, elsején és harmincadikán.

A rapszodikus elrendeződés és a vegyes előjelű fényszögek torlódása hektikus állapotokat sejtet, ami előkészíti a szeptember első felében érvényesülő igen izgalmas konstellációt, amikor a Nap, Merkur, Vénusz és a Mars nagyjából együtt mozog a Szűzben és összevissza kapcsolódik mindenki mással, méghozzá erőteljes fényszögekkel. A Jupiter a Nyilasban kvadratúrás, Szaturnusz a Bakban és Uránusz a Bikában trigonális, a Neptun a Halakban oppozíciós, s végül a Plútó a Bakban megint trigonális helyzetben van a Szűzzel.

Kiragadott példa a Hold torlódásai mellett a bolygók fényszög-halmozódásához 06.16-án hét egzakt aspektus, előtte, 14-én 4 utána még kettő 06.16. és 17-én.

Bolygó- és Holdcsomó helyzetek 06.16-án:
Holdcsomó                 Rák     18°47´
Merkur                        Rák     18°04´
Mars                           Rák     19°41´
Jupiter                         Nyilas 18°48´
Szaturnusz                  Bak     18°53´
Neptun                       Halak 18°43´

 

Kaldeus ciklus 

A Kaldeus ciklus szerint a Merkur éve a 2019-es esztendő (elvileg március 20-tól, a Tavaszponttól). A Kaldeus-ciklusról a Fogalomtárban találod meg az ismertetést, s ebből idézek itt is egy részt.

„Jelentőségét ne becsüljük túl. Induljunk ki abból, hogy például a babiloni városállam berendezkedése és létformája milyen arányban áll a jelenlegi berendezkedésünkkel és létformánkkal. Mi sem érzékelteti jobban a módszer archaikus, s ezért egyre kevesebb használati értékkel bíró voltát, hogy bár az Uránuszt immár több, mint kétszáz éve ismerjük, mégsem épült be – a Neptunnal, Plútóval együtt – a rendszerbe, holott az utóbbiak jelentősége szinte napról- napra, de legalább évről- évre egyre nő.”

A Merkur alapjelentése: szellemiség, kommunikáció, információ, közlekedés. A Merkur androgin (görög szó, jelentése: kétnemű vagy hímnős) bolygó. Itt ´nem nélküli´értelemben használjuk a szót, a nemeknek nincs ugyanis jelentősége a Merkur számára. A szellemnek nincs neme.

Előtérbe kerülnek tehát az értelmi képességek, érdeklődés, logika, szellemi mozgékonyság. Tanulás, beszéd- és íráskészség, általában a kifejezőkészség. Oktatás. Utazások.

A kereskedelem, mindenféle forgalom.

Szóbeli és írásos közlések, tudományos munka, tevékenység. Értelmiség, kereskedők, üzletemberek, újságírók.. Fiatalok, diákok.

Az orvosi kar, gyógyítás, közegészségügy.

Ügyvédek, joggyakorlat, adminisztráció, bürokrácia.

Egészségügyi szempontok: a Merkurhoz tartozó szervek és funkciók: tüdő, motorikus idegrendszer; az agy általában, vérnyomásváltozás (az erek szűkülő és táguló jellege).

Mint mindig, most is arra hívom fel a figyelmet, hogy nem kell transzba esni attól, hogy Merkur-év lesz a következő, ne becsüljük túl, de ne is becsüljük alá. S mint oly sokszor: itt is az a végső konzekvencia, hogy azzá lesz, amit csinálunk belőle.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük